TAPTIQOM 15 mikrog/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
24-01-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
17-08-2021
Aktiivinen ainesosa:
Tafluprostum,Timololi maleas
Saatavilla:
Santen Oy
ATC-koodi:
S01ED51
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Tafluprostum,Timololi maleas
Annos:
15 mikrog/ml + 5 mg/ml
Lääkemuoto:
silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
timololi, yhdistelmävalmisteet
Tuoteyhteenveto:
; Soveltuvuus iäkkäille Tafluprostum Sopii iäkkäille. Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua. Timololi maleas Soveltuu varauksin iäkkäille. Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Vasta-aihe toinen beetasalpaaja. Huomioi yhteisvaikutukset.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
31641
Valtuutus päivämäärä:
2014-12-17

Lue koko asiakirja

PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Taptiqom 15 mikrogrammaa/ml + 5 mg/ml

Silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus

tafluprosti/timololi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan

tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin

samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Taptiqom on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Taptiqom-valmistetta

Miten Taptiqom-valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Taptiqom-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Taptiqom on ja mihin sitä käytetään

Millainen lääke se on ja kuinka se vaikuttaa?

Taptiqom-silmätipat sisältävät tafluprostia ja timololia. Tafluprosti kuuluu prostaglandiinianalogeiksi

kutsuttuun lääkeryhmään ja timololi

kuuluu beetasalpaajiksi kutsuttuun lääkeryhmään. Tafluprosti ja timololi

toimivat yhdessä ja alentavat silmänpainetta. Taptiqom-valmistetta käytetään silmänpaineen ollessa liian

korkea.

Mihin lääkettäsi käytetään?

Taptiqom-valmistetta käytetään avokulmaglaukoomaksi

kutsutun glaukoomatyypin ja myös silmän

hypertension (kohonneen silmänpaineen) hoitoon aikuisille. Molempiin sairauksiin liittyy silmän sisäisen

paineen kohoaminen, ja ne voivat lopulta vaikuttaa näkökykyyn.

Tafluprostia ja timololia,

joita Taptiqom sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Taptiqom-valmistetta

Älä käytä Taptiqom-valmistetta:

jos olet allerginen tafluprostille, timololille,

beetasalpaajille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle

aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on tai on joskus ollut hengitystieongelmia,

kuten astma, vaikea krooninen ahtauttava

keuhkoputkitulehdus

(vakava keuhkosairaus, joka voi aiheuttaa vinkuvaa hengitystä,

hengitysvaikeuksia ja/tai pitkäkestoista yskää)

jos sinulla on hidas syke, sydämen vajaatoimintaa tai rytmihäiriöitä (epäsäännöllinen syke).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Taptiqom-

valmistetta.

Ennen tämän lääkkeen käyttöä kerro lääkärille, jos sinulla on tai on joskus ollut:

sepelvaltimotauti (oireita voivat olla rintakipu tai puristava tunne rinnassa, hengenahdistus tai

tukehtumisen tunne), sydämen vajaatoiminta, alhainen verenpaine

häiriöitä sydämensykkeessä, kuten sydämen harvalyöntisyyttä

hengitysongelmia,

astma tai keuhkoahtaumatauti

ääreisvaltimotauti (kuten Raynaud'n tauti tai Raynaud'n oireyhtymä)

diabetes, koska timololi saattaa peittää alhaisesta verensokerista johtuvat merkit ja oireet

kilpirauhasen liikatoiminta,

koska timololi

saattaa peittää kilpirauhassairauden merkit ja oireet

allergioita tai anafylaktisia reaktioita

myasthenia gravis (harvinainen tauti, joka aiheuttaa lihasten heikkoutta)

muita silmäsairauksia, esimerkiksi sarveiskalvon sairaus (sarveiskalvo on silmän etuosaa peittävä

kudos) tai silmäleikkausta edellyttävä sairaus.

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on

munuaisvaivoja

maksavaivoja.

Huomaa että Taptiqom-valmisteella voi olla seuraavia vaikutuksia ja että jotkin niistä saattavat olla pysyviä:

Taptiqom voi lisätä silmäripsien pituutta, paksuutta, väriä ja/tai lukumäärää ja aiheuttaa epätavallista

karvan kasvua silmäluomissasi.

Taptiqom voi aiheuttaa silmiä ympäröivän ihon värin tummumista. Pyyhi kaikki ylimääräinen liuos

iholta. Tämä vähentää ihon tummumisen riskiä.

Taptiqom voi muuttaa värikalvon (silmän värillinen osa) väriä. Jos Taptiqom-valmistetta käytetään

vain yhteen silmään, hoidettu silmä voi muuttua pysyvästi eriväriseksi kuin toinen silmä.

Taptiqom voi aiheuttaa karvankasvua alueilla, joilla liuos pääsee toistuvasti kosketuksiin ihon pinnan

kanssa.

Kerro lääkärille ennen leikkausta, että käytät Taptiqom-valmistetta, koska timololi

voi muuttaa joidenkin

nukutuksessa käytettävien lääkkeiden vaikutusta.

Lapset ja nuoret

Taptiqom-valmistetta ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, koska tästä ikäryhmästä ei ole tehoa

ja turvallisuutta koskevia tietoja.

Muut lääkevalmisteet ja Taptiqom

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa

muita lääkkeitä.

Taptiqom saattaa vaikuttaa muihin käyttämiisi lääkkeisiin tai ne voivat vaikuttaa siihen.

Kerro erityisesti lääkärille, jos käytät tai aiot käyttää:

muita silmätippoja glaukooman hoitoon

lääkkeitä verenpaineen alentamiseen

sydänlääkettä

diabeteslääkkeitä

kinidiiniä (käytetään sydänsairauksien ja joidenkin malariatyyppien hoitoon)

masennuslääkkeitä nimeltä fluoksetiini

ja paroksetiini.

Jos käytät muita lääkkeitä silmään, pidä vähintään 5 minuutin väli Taptiqom-valmisteen ja muun lääkkeen

silmään laittamisen välillä.

Piilolinssit

Poista piilolinssit ennen tippojen laittamista ja odota vähintään 15 minuuttia ennen linssien asettamista

takaisin.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää Taptiqom-hoidon aikana. Älä

käytä Taptiqom-valmistetta, jos olet raskaana. Älä käytä Taptiqom-valmistetta, jos imetät. Kysy neuvoa

lääkäriltä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Taptiqom-valmisteeseen liittyy haittavaikutuksia, kuten näön sumeneminen, jotka voivat vaikuttaa kykyysi

ajaa ja/tai käyttää koneita. Älä aja tai käytä koneita, ennen kuin voit hyvin ja näkösi on kirkas.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On

omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa, jos olet epävarma.

Taptiqom sisältää fosfaattipuskureita

Tämä lääkevalmiste sisältää noin 0,04 mg fosfaatteja per tippa, mikä vastaa 1,3 mg:aa/ml. Jos sinulla on

vakava vaurio silmän etuosan läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvossa), fosfaatit voivat hyvin

harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sameita laikkuja sarveiskalvoon johtuen kalsiumin kertymisestä hoidon

aikana.

3.

Miten Taptiqom-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi tippa Taptiqom-valmistetta silmään tai silmiin

kerran päivässä. Älä käytä useampia

tippoja tai käytä useammin kuin lääkäri on neuvonut. Tämä voi huonontaa Taptiqom-valmisteen tehoa.

Käytä Taptiqom-valmistetta molempiin silmiin vain jos lääkäri on niin määrännyt. Hävitä avattu pakkaus

jäljelle jääneine sisältöineen heti käytön jälkeen.

Käytä vain silmätippoina. Älä niele.

Älä anna kerta-annospakkauksen koskettaa silmää tai silmiä ympäröiviä alueita. Se voi vaurioittaa silmääsi.

Se voi myös saastua bakteereilla, jotka voivat aiheuttaa silmäinfektioita. Nämä voivat johtaa silmän

vakavaan vaurioitumiseen, jopa näön menetykseen. Välttääksesi mahdollista kerta-annospakkauksen

saastumista älä anna kerta-annospakkauksen kärjen olla kosketuksissa minkään pinnan kanssa.

Käyttöohjeet:

Kun aloitat uuden pussin:

Älä käytä kerta-annospakkauksia, jos pussi on rikki. Avaa pussi katkoviivaa pitkin. Kirjoita pussin

avauspäivä pussiin siihen varattuun kohtaan.

Aina kun käytät Taptiqom-valmistetta:

Pese kätesi.

Ota kerta-annospakkausliuska pussista.

Irrota yksi kerta-annospakkaus liuskasta.

Pane jäljellä oleva liuska takaisin pussiin ja sulje pussi taittamalla reuna.

Avaa kerta-annospakkaus kiertämällä kärki auki. (Kuva A)

Pidä kerta-annospakkausta peukalon ja etusormen välissä. Huomaa, että kerta-annospakkauksen kärki

ei saa näkyä yli 5 mm etusormeasi ylempänä. (Kuva B)

Kallista päätäsi taaksepäin tai asetu makuulle. Aseta käsi otsalle. Etusormen pitäisi olla

samansuuntainen kulmakarvan kanssa tai levätä nenänvarrella. Katso ylöspäin. Vedä alempaa

silmäluomea alaspäin toisella kädellä. Älä anna kerta-annospakkauksen minkään osan koskettaa

silmää tai mitään silmää ympäröivää aluetta. Purista kerta-annospakkausta kevyesti, jolloin

tippa

putoaa alaluomen ja silmän väliin. (Kuva C)

Sulje silmäsi ja paina silmän sisäkulmaa sormella noin kahden minuutin ajan. Näin estät silmätipan

valumisen kyynelkanavaan. (Kuva D)

Pyyhi pois ylimääräinen liuos silmää ympäröivältä iholta.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

Jos lääkäri on määrännyt sinua käyttämään tippoja molempiin silmiin, toista vaiheet 7–9 toiselle

silmälle.

Yhden kerta-annospakkauksen sisältö riittää molempiin silmiin.

Hävitä avattu kerta-annospakkaus jäljelle

jääneine sisältöineen heti käytön jälkeen.

Jos käytät muita lääkkeitä silmään, pidä vähintään 5 minuutin väli Taptiqom-valmisteen ja muun lääkkeen

silmään laittamisen välillä.

Jos käytät enemmän Taptiqom-valmistetta kuin sinun pitäisi, sinua saattaa huimata tai sinulla voi olla

päänsärkyä, sydänoireita tai hengitysvaikeuksia.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos nielet vahingossa lääkettä, kysy neuvoja lääkäriltä.

Jos unohdat käyttää Taptiqom-valmistetta, käytä yksi tippa heti kun muistat ja palaa sitten säännölliseen

rutiiniisi. Jos kuitenkin on lähes seuraavan annoksen aika, jätä väliin jäänyt annos ottamatta. Älä käytä

kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Älä lopeta Taptiqom-valmisteen käyttöä kysymättä lääkäriltäsi. Jos lopetat Taptiqom-valmisteen käytön,

paine silmässä kohoaa uudelleen. Tämä voi aiheuttaa pysyvän vaurion silmään.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Useimmat haittavaikutukset eivät ole vakavia.

Voit yleensä jatkaa tippojen käyttöä, jos vaikutukset eivät ole vakavia. Jos olet huolestunut, puhu lääkärin tai

apteekkihenkilökunnan

kanssa.

Seuraavat ovat tunnettuja Taptiqom-valmisteen käyttöön liittyviä haittavaikutuksia:

Yleiset haittavaikutukset

Seuraavia voi esiintyä alle 1 henkilöllä 10:stä:

Silmät

Silmän kutina. Silmän ärsytys. Silmäkipu. Silmän punoitus. Muutokset silmäripsien pituudessa, paksuudessa

ja lukumäärässä. Roskan tunne silmässä. Silmäripsien värimuutokset. Valonarkuus. Näön sumeneminen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Seuraavia voi esiintyä alle 1 henkilöllä 100:sta:

Hermosto

Päänsärky.

Silmät

Kuivasilmäisyys. Silmäluomien punoitus. Pienet pistemäiset tulehduskohdat silmän pinnalla. Vetiset silmät.

Turvonneet silmäluomet. Väsyneet silmät. Silmäluomien

tulehdus. Silmän sisäinen tulehdus. Epämukava

tunne silmässä. Silmäallergia. Silmän tulehdus. Epänormaali tuntemus silmässä.

Seuraavia muita haittavaikutuksia on havaittu Taptiqom-valmisteen sisältämillä lääkkeillä

(tafluprosti ja timololi) ja näin ollen niitä saattaa ilmetä Taptiqom-valmistetta käytettäessä:

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu tafluprostilla:

Silmät

Näöntarkkuuden huononeminen. Värikalvon värin muutos (voi olla pysyvä). Silmiä ympäröivän ihon värin

muutos. Silmän pintakalvojen turpoaminen. Rähmiminen. Silmän pintakalvojen värjäytyminen. Follikkeleita

silmän pintakalvoissa. Silmän painuminen sisäänpäin. Iriitti/uveiitti (tulehdus silmän väriosassa).

Makulaturvotus / rakkulainen makulaturvotus (silmän sisällä sijaitsevan verkkokalvon turvotus, joka johtaa

näön heikkenemiseen).

Iho

Epätavallinen karvan kasvu silmäluomilla.

Hengityselimet

Astman paheneminen, hengenahdistus.

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu timololilla:

Immuunijärjestelmä

Allergiset reaktiot, mukaan lukien ihonalainen turvotus, nokkosihottuma, ihottuma. Vakava, äkillinen,

hengenvaarallinen allerginen reaktio. Kutina.

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Matala verensokeri.

Psyykkiset häiriöt

Masennus. Univaikeudet. Painajaiset. Muistin menetys. Hermostuneisuus. Hallusinaatiot.

Hermosto

Huimaus. Pyörtyminen. Epätavalliset tuntemukset (kuten pistely). Myasthenia gravis -taudin (lihassairaus)

merkkien ja oireiden lisääntyminen. Aivohalvaus. Aivojen vähentynyt verenkierto.

Silmät

Sarveiskalvon tulehdus. Alentunut sarveiskalvon herkkyys. Näköhäiriöt, taittovirheet mukaan lukien

(johtuvat joskus mustuaista supistavan (mioottisen) hoidon lopettamisesta). Yläluomen roikkuminen.

Kahtena näkeminen. Näön sumeneminen ja verkkokalvon alaisen, verisuonia sisältävän kerroksen

irtoaminen filtroivan silmäleikkauksen jälkeen, mikä voi aiheuttaa näköhäiriöitä. Sarveiskalvon eroosio.

Kuulo

Tinnitus (korvien soiminen).

Sydän

Hidas syke. Rintakipu. Sydämentykytys. Turvotus (nesteen kertyminen). Muutokset sydämen sykkeen

rytmissä tai nopeudessa. Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta (sydäntauti, johon liittyy hengenahdistusta

ja nesteen kertymisestä johtuva jalkaterien ja säärien turvotus). Erään tyyppinen rytmihäiriö. Sydänkohtaus.

Sydämen vajaatoiminta.

Verisuonisto

Alhainen verenpaine. Ontuminen. Raynaud'n oireyhtymä, kylmät kädet ja jalat.

Hengitys

Keuhkoputkien supistuminen (etupäässä potilailla, joilla on jo sairaus). Hengitysvaikeudet. Yskä.

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi. Ruoansulatushäiriö. Ripuli. Kuiva suu. Makuhäiriöt. Vatsakipu. Oksentelu.

Hiustenlähtö. Hopeanhohtoisen valkea ihottuma (psoriasin kaltainen ihottuma) tai psoriasiksen paheneminen.

Ihottuma.

Lihakset ja luusto

Lihaskipu, jonka syynä ei ole liikunta. Nivelkipu.

Sukupuolielimet

ja rinnat

Peyronien tauti (joka voi aiheuttaa peniksen käyristymisen). Seksuaalinen toimintahäiriö.

Alentunut

sukupuolivietti.

Yleisoireet

Lihasheikkous/-väsymys. Jano.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit

ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit

auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden

haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

5.

Taptiqom-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kerta-annospakkauksessa, pussissa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

jälkeen, joka on merkitty lyhenteen ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden

viimeistä päivää.

Säilytä avaamattomat foliopussit jääkaapissa (2–8 °C). Älä avaa pussia ennen kuin aiot aloittaa silmätippojen

käyttämisen, koska avatussa pussissa olevat käyttämättömät kerta-annospakkaukset on hävitettävä 28 päivän

kuluttua pussin avaamisesta ensimmäisen kerran.

Foliopussin avaamisen jälkeen:

Säilytä kerta-annospakkaukset alkuperäisessä foliopussissa. Herkkä valolle.

Säilytä alle 25 °C.

Hävitä käyttämättömät kerta-annospakkaukset 28 päivän kuluttua foliopussin avaamisesta

ensimmäisen kerran.

Hävitä avattu kerta-annospakkaus jäljelle jääneine sisältöineen heti käytön jälkeen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Taptiqom sisältää

Vaikuttavat aineet ovat tafluprosti ja timololi.

1 ml liuosta sisältää 15 mikrogrammaa tafluprostia ja

5 mg timololia.

Muut aineosat ovat glyseroli, dinatriumfosfaattidodekahydraatti,

dinatriumedetaatti, polysorbaatti 80,

kloorivetyhappo ja/tai natriumhydroksidi

(pH:n säätöön) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Taptiqom on kirkas, väritön neste (liuos). Se toimitetaan muovisissa kerta-annospakkauksissa, joista kukin

sisältää 0,3 ml liuosta. Yhdessä pussissa on kymmenen kerta-annospakkausta. Taptiqom toimitetaan

pakkauksissa, jotka sisältävät 30 tai 90 kerta-annospakkausta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Valmistaja

Santen Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tampere

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa

kauppanimellä Taptiqom:

Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro,

Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Latvia, Liettua,

Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Slovakia, Slovenia, Espanja,

Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Loyada: Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.1.2022

Bipacksedel: Information till patienten

Taptiqom 15 mikrogram/ml + 5 mg/ml

Ögondroppar, lösning i endosbehållare

tafluprost/timolol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Taptiqom är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Taptiqom

Hur du använder Taptiqom

Eventuella biverkningar

Hur Taptiqom ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Taptiqom är och vad det används för

Vad är det för läkemedel och hur fungerar det?

Taptiqom ögondroppar innehåller tafluprost och timolol. Tafluprost tillhör en grupp läkemedel som kallas

prostaglandinanaloger och timolol tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Tafluprost och

timolol verkar tillsammans och sänker trycket i ögat. Taptiqom används när trycket i ögat är för högt.

Vad är ditt läkemedel till för?

Taptiqom används för att behandla en typ av glaukom som kallas öppenvinkelglaukom och även ett tillstånd

som kallas okulär hypertension hos vuxna. Båda dessa tillstånd är förknippade med förhöjt tryck i ögat och

kan i slutändan påverka din syn.

Tafluprost och timolol som finns i Taptiqom kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Taptiqom

Använd inte Taptiqom:

om du är allergisk mot tafluprost, timolol,

betablockerare eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har eller tidigare har haft problem med andningen som t.ex. astma, svår kronisk obstruktiv

bronkit (svår lungsjukdom som kan ge väsande andning, andningssvårigheter och/eller långvarig

hosta)

om du har en långsam hjärtrytm, hjärtsvikt eller störningar i hjärtrytmen (oregelbunden hjärtrytm).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Taptiqom.

Tala med läkare innan du använder detta läkemedel om du har eller tidigare har haft:

sjukdom i hjärtats kranskärl (symtom kan inkludera bröstsmärta, tryck över bröstet, andnöd eller

kvävningskänsla), hjärtsvikt, lågt blodtryck

störningar i hjärtrytmen, såsom långsam hjärtrytm

problem med andningen, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom

sjukdom med dålig blodcirkulation (som Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom)

diabetes, eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på lågt blodsocker

överaktiv sköldkörtel, eftersom timolol

kan dölja tecken och symtom på sköldkörtelsjukdom

allergier eller anafylaktiska reaktioner

myasthenia gravis (en sällsynt sjukdom som orsakar muskelsvaghet)

andra ögonsjukdomar, exempelvis sjukdomar i hornhinnan (den genomskinliga hinnan som täcker den

främre delen av ögat) eller en sjukdom som kräver ögonoperation.

Tala om för din läkare om du har:

njurproblem

leverproblem.

Observera att Taptiqom kan ha följande effekter och att vissa av dem kan vara bestående:

Taptiqom kan öka ögonfransarnas längd, tjocklek, färg och/eller antal och kan orsaka onormal hårväxt

på dina ögonlock.

Taptiqom kan mörkfärga huden runt ögonen. Torka bort all lösning som eventuellt hamnat på huden.

Detta minskar risken för att huden mörknar.

Taptiqom kan ändra färgen på iris (den färgade delen av ditt öga). Om Taptiqom används endast i ett

öga kan färgen på det behandlade ögat bli bestående annorlunda än det andra ögats färg.

Taptiqom kan orsaka hårväxt på områden där lösningen vid upprepade tillfällen kommer i kontakt med

hudytan.

Tala om för din läkare innan du genomgår en operation att du använder Taptiqom, eftersom timolol kan

förändra effekterna av vissa läkemedel som används vid narkos.

Barn och ungdomar

Taptiqom rekommenderas inte till barn eller ungdomar under 18 års ålder eftersom det saknas data om

säkerhet och effekt i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Taptiqom

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Taptiqom kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder.

Tala särskilt om för din läkare om du använder eller tänker använda:

andra ögondroppar för behandling av glaukom

läkemedel för att sänka blodtrycket

hjärtläkemedel

läkemedel för behandling av diabetes

kinidin (används för att behandla hjärtsjukdomar och vissa typer av malaria)

antidepressiva läkemedel som kallas fluoxetin och paroxetin.

Om du använder andra läkemedel i ögat ska du vänta minst 5 minuter efter att du har droppat i Taptiqom

innan du använder det andra läkemedlet.

Kontaktlinser

Ta ut kontaktlinserna innan du använder ögondropparna och vänta minst 15 minuter innan du sätter in

kontaktlinserna igen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du kan bli gravid måste du använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med Taptiqom.

Använd inte Taptiqom om du är gravid. Du bör inte använda Taptiqom om du ammar. Rådfråga läkare.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Taptiqom 15 mikrog/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus.

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra liuosta sisältää 15 mikrogrammaa tafluprostia ja 5 mg timololia

(maleaattina).

Yksi kerta-annospakkaus (0,3 ml) silmätippaliuosta,

sisältää 4,5 mikrogrammaa tafluprostia ja 1,5 mg

timololia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi millilitra silmätippaliuosta sisältää 1,3 mg fosfaatteja, ja yksi tippa

sisältää noin 0,04 mg fosfaatteja.

Yksi tippa (noin 30 µl) sisältää noin 0,45 mikrogrammaa tafluprostia ja 0,15 mg timololia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus (silmätipat).

Kirkas, väritön liuos, jonka pH on 6,0–6,7 ja osmolaalisuus on 290–370 mOsm/kg.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Silmänpaineen alentaminen aikuispotilailla,

joilla on avokulmaglaukooma tai silmän hypertensio ja jotka

eivät saa riittävää vastetta paikallisesta monoterapiasta beetasalpaajilla tai prostaglandiini-analogeilla ja

tarvitsevat yhdistelmähoitoa ja jotka hyötyisivät säilöntäaineettomista silmätipoista.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Suositeltava hoito on yksi silmätippa hoidettavan silmän / hoidettavien silmien sidekalvopussiin

kerran

päivässä.

Jos yksi annos jää väliin, hoitoa on jatkettava seuraavalla annoksella suunnitelman mukaan. Annos ei saa

ylittää yhtä päivittäistä tippaa hoidettavan silmän / hoidettavien silmien pinnalle.

Taptiqom on säilöntäaineeton steriili liuos, joka on pakattu kerta-annospakkaukseen.

Kerta-annospakkaus on vain yhtä käyttökertaa varten. Yksi kerta-annospakkaus sisältää tarpeeksi liuosta

molempiin silmiin. Käyttämättä jäänyt liuos tulee hävittää välittömästi käytön jälkeen.

Pediatriset potilaat

Taptiqom-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu.

Tietoja ei ole saatavilla.

Taptiqom-valmistetta ei suositella käytettäväksi alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Käyttö iäkkäille

Annostuksen muuttaminen iäkkäille ei ole tarpeen.

Käyttö potilaille, joilla on munuaisten/maksan vajaatoiminta

Tafluprosti- ja timololi-silmätippojen

käyttöä ei ole tutkittu potilailla, joilla on munuaisten/maksan

vajaatoiminta, ja siksi Taptiqom-valmistetta tulee käyttää varoen sellaisille potilaille.

Antotapa

Silmän pinnalle.

Potilaiden tulee pyyhkiä ylimääräinen liuos iholta, jolloin

silmäluomen ihon tummenemisen riski pienenee.

Systeemistä imeytymistä voidaan vähentää painamalla silmän sisänurkkaa kyynelkanavan tukkimiseksi tai

pitämällä silmät kiinni kahden minuutin ajan. Tämä voi vähentää systeemisiä haittavaikutuksia ja lisätä

paikallista vaikutusta.

Käytettäessä useampaa kuin yhtä paikallisesti annosteltavaa silmälääkettä pitää kunkin lääkkeen annostelun

väliin jättää vähintään 5 minuuttia.

Piilolinssit on poistettava ennen silmätippojen laittamista ja ne voidaan asettaa takaisin 15 minuutin kuluttua.

Potilaita on kehotettava välttämään silmän tai sitä ympäröivien rakenteiden koskettamista kerta-

annospakkauksella, koska tämä voisi vahingoittaa silmää (ks. käyttöohjeet).

Potilaille on myös kerrottava, että väärin käsitellyt silmälääkeliuokset voivat kontaminoitua tavallisilla

bakteereilla, joiden tiedetään aiheuttavan silmäinfektioita. Kontaminoituneiden

liuosten käyttämisestä voi

aiheutua vakava silmävaurio ja tätä seuraava näön menetys.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Reaktiivinen hengitystiesairaus, mukaan lukien keuhkoastma tai aikaisempi keuhkoastma, vaikea krooninen

keuhkoahtaumatauti.

Sinusbradykardia, sairas sinus -oireyhtymä, mukaan lukien sinoatriaalinen katkos, toisen tai kolmannen

asteen eteis-kammiokatkos, jota ei säädellä tahdistimella. Ilmeinen sydämen vajaatoiminta, kardiogeeninen

sokki.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Systeemiset vaikutukset:

Muiden paikallisesti annosteltavien silmälääkkeiden tavoin tafluprosti ja timololi imeytyvät systeemisesti.

Timololin beetasalpaavan luonteen takia saattaa ilmetä samantyyppisiä kardiovaskulaarisia, pulmonaarisia ja

muita haittavaikutuksia kuin systeemisiä beetasalpaajia käytettäessä. Systeemisiä haittavaikutuksia esiintyy

harvemmin paikallisesti silmän pinnalle annosteltaessa kuin systeemisesti annosteltaessa. Systeemistä

imeytymistä on mahdollista vähentää (ks. kohta 4.2).

Sydän:

Potilailla, joilla on sydänsairaus (esim. sepelvaltimotauti, Prinzmetalin angiina tai sydämen vajaatoiminta) ja

alhainen verenpaine, beetasalpaajahoitoa on tarkkaan arvioitava ja vaihtoehtoista lääkehoitoa harkittava.

Sydänsairautta sairastavia potilaita tulee seurata sairauden pahenemisen merkkien ja haittavaikutusten

varalta.

Koska beetasalpaajat vaikuttavat haitallisesti johtumisaikaan, niitä on annettava varoen potilaille,

joilla on

ensimmäisen asteen sydänkatkos.

Verisuonisto:

Potilaita, joilla on vaikea ääreisverenkiertohäiriö (ts. vaikea Raynaud’n tauti tai Raynaud’n oireyhtymä), on

hoidettava varoen.

Hengityselimet:

Hengitystiereaktioita, mukaan lukien bronkospasmista johtuva kuolema astmapotilailla,

on raportoitu

joidenkin silmän pinnalle annettavien beetasalpaajien annostelun jälkeen. Taptiqom-valmistetta pitää käyttää

varoen potilailla,

joilla on lievä/keskivaikea krooninen keuhkoahtaumatauti (COPD) ja vain jos hoidon

mahdolliset hyödyt ylittävät mahdolliset haitat.

Hypoglykemia/diabetes:

Beetasalpaajia on annettava varoen potilaille,

joilla voi spontaanisti ilmetä hypoglykemiaa, tai epävakaata

diabetesta sairastaville, koska beetasalpaajat voivat peittää akuutin hypoglykemian merkit ja oireet.

Beetasalpaajat voivat myös peittää kilpirauhasen liikatoiminnan

oireet. Beetasalpaajahoidon

äkillinen lopettaminen voi saada aikaan oireiden pahenemisen.

Sarveiskalvon sairaudet:

Silmän pinnalle annettavat beetasalpaajat saattavat aiheuttaa silmien kuivumista. Potilaita, joilla on

sarveiskalvosairaus, on hoidettava varoen.

Muut beetasalpaajat:

Vaikutus silmänpaineeseen tai systeemisen beetasalpauksen tunnetut vaikutukset saattavat voimistua, jos

timololia

(jota Taptiqom-valmiste sisältää) annetaan potilaalle, joka ennestään käyttää systeemistä

beetasalpaajaa. Tällaisen potilaan vastetta tulee seurata tarkasti. Kahden paikallisesti annosteltavan

beetasalpaajan käyttöä ei suositella.

Sulkukulmaglaukooma:

Sulkukulmaglaukoomapotilailla hoidon välitön tavoite on kammiokulman saaminen uudelleen auki. Tämä

edellyttää mustuaisen pienentämistä miootilla. Timololilla

on vain vähän tai ei lainkaan vaikutusta

mustuaiseen. Kun timololia käytetään alentamaan kohonnutta silmänpainetta sulkukulmaglaukoomassa, sitä

on käytettävä miootin kanssa, ei yksinään.

Anafylaktiset reaktiot:

Beetasalpaajahoitoa saavat potilaat, joilla on esiintynyt atopiaa tai vakavia anafylaktisia reaktioita eri

allergeeneille, voivat reagoida voimakkaammin saman allergeenin toistuvalle altistukselle eikä vastetta saada

anafylaktisten reaktioiden hoitoon tavanomaisesti käytetyillä adrenaliiniannoksilla.

Silmän suonikalvon irtoaminen:

Käytettäessä kammionesteen määrää vähentävää hoitoa (esim. timololi, asetatsoliamidi) filtroivan

silmäleikkauksen jälkeen on havaittu silmän suonikalvon irtoamista.

Leikkausanestesia:

Silmän pinnalle annettavat beetasalpaajat voivat salvata systeemisten beeta-agonistien, esim. adrenaliinin,

vaikutukset. Anestesialääkärille pitää kertoa, jos potilas on saanut timololia.

Ennen hoidon aloittamista potilaille

tulee kertoa, että lääke voi aiheuttaa silmäripsien kasvua, silmäluomen

ihon tummumista ja lisätä värikalvon pigmentaatiota. Nämä liittyvät tafluprostihoitoon. Jotkin mainituista

muutoksista voivat olla pysyviä ja johtaa siihen, että silmät ovat erinäköiset, jos vain yhtä silmää hoidetaan.

Värikalvon pigmentaatiomuutos tapahtuu hitaasti eikä sitä välttämättä huomaa moneen kuukauteen. Silmän

värimuutosta on enimmäkseen todettu potilailla,

joilla on moniväriset värikalvot, esimerkiksi siniruskeat,

harmaaruskeat, keltaruskeat ja vihreäruskeat. Hoidettaessa vain yhtä silmää on hyvin mahdollista, että

tuloksena on pysyvästi eriväriset silmät.

Tafluprostiliuoksen

kanssa toistuvasti kosketuksissa olevilla alueilla voi mahdollisesti ilmetä karvankasvua.

Tafluprostin käytöstä uudissuoniglaukooman, sulkukulmaglaukooman,

ahdaskulmaglaukooman tai

synnynnäisen glaukooman hoidossa ei ole kokemusta. Tafluprostin käytöstä afakiapotilaille ja

pigmenttiglaukoomaa tai pseudoeksfoliatiivista glaukoomaa sairastaville potilaille

on vain vähän kokemusta.

Varovaisuutta suositellaan käytettäessä tafluprostia afakiapotilaille, pseudofakiapotilaille,

joilla on

repeytynyt mykiön takakapseli tai etukammiotekomykiö,

tai potilaille,

joilla on tunnettu kystisen

makulaedeeman tai iriitin/uveiitin

riski.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Hypotensioon ja/tai merkittävään bradykardiaan johtavia additiivisia

vaikutuksia voi mahdollisesti ilmetä,

kun silmän pinnalle annettavaa beetasalpaajaliuosta käytetään samanaikaisesti suun kautta annettavien

kalsiuminestäjien,

beetasalpaajien, rytmihäiriölääkkeiden (kuten amiodaroni), digitalisglykosidien,

parasympatomimeettien tai guanetidiinin

kanssa.

Suun kautta annettavat beetasalpaajat voivat pahentaa rebound-hypertensiota, joka voi seurata klonidiinin

käytön lopettamista.

Käytettäessä timololia yhdessä CYP2D6-entsyymin estäjien (esim. kinidiini,

fluoksetiini,

paroksetiini)

kanssa on todettu systeemisen beetasalpaajavaikutuksen voimistumista (esim. alentunutta sydämen

lyöntitiheyttä,

depressiota).

Ajoittain on raportoitu samanaikaisesti silmän pinnalle annettavan beetasalpaajan ja adrenaliinin (epinefriini)

käytöstä aiheutuvaa mydriaasia.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja Taptiqom-valmisteen käytöstä raskaana oleville naisille.

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä Taptiqom-hoidon aikana.

Taptiqom-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei käyttö ole selvästi välttämätöntä (jos ei ole

mahdollista käyttää muuta hoitoa).

Tafluprosti:

Tafluprostin käytöstä raskaana oleville naisille ei ole riittävää tietoa. Tafluprostilla voi olla haitallisia

farmakologisia vaikutuksia raskauteen ja/tai sikiölle/vastasyntyneelle. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta.

Timololi:

Timololin käytöstä raskaana oleville naisille ei ole riittävää tietoa. Timololia ei pidä käyttää raskauden

aikana, ellei käyttö ole selvästi välttämätöntä. Systeemistä imeytymistä on mahdollista vähentää (ks.

kohta 4.2).

Epidemiologisissa tutkimuksissa ei ole tullut ilmi epämuodostumia, mutta ne osoittavat, että on olemassa

sikiön kasvun hidastumisen riski, kun beetasalpaajia annetaan suun kautta. Lisäksi beetasalpauksen oireita

(esim. bradykardia, matala verenpaine, hengitysvaikeudet ja hypoglykemia) on havaittu vastasyntyneillä, kun

beetasalpaajia on annettu synnytykseen asti. Jos Taptiqom-valmistetta annetaan synnytykseen asti, on

vastasyntynyttä tarkkaan seurattava ensipäivien aikana.

Imetys

Beetasalpaajat erittyvät ihmisen rintamaitoon. Silmätipoissa ei kuitenkaan terapeuttisilla annoksilla ole

timololia

niin paljon, että olisi todennäköistä, että pitoisuus rintamaidossa riittäisi aiheuttamaan

beetasalpauksen oireita vauvalla. Systeemistä imeytymistä on mahdollista vähentää (ks. kohta 4.2).

Ei tiedetä, erittyvätkö tafluprosti ja/tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Olemassa olevat toksikologiset

tiedot koe-eläimistä ovat osoittaneet tafluprostin ja/tai sen metaboliittien erittyvän rintamaitoon

(yksityiskohdat, ks. kohta 5.3). Silmätipoissa ei kuitenkaan terapeuttisilla annoksilla ole tafluprostia niin

paljon, että olisi todennäköistä, että pitoisuus rintamaidossa riittäisi aiheuttamaan kliinisiä oireita

vastasyntyneellä.

Varotoimena imetystä ei suositella, jos Taptiqom-hoito on tarpeen.

Hedelmällisyys

Taptiqom-valmisteen vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoja.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Taptiqom-valmisteen vaikutuksia ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

ei ole tutkittu. Jos silmätippoja

laitettaessa ilmenee haitallisia vaikutuksia, kuten tilapäisesti sumentunut näkökyky, potilas ei saa ajaa tai

käyttää koneita, ennen kuin hän tuntee olonsa hyväksi ja hänen näkönsä on kirkas.

4.8

Haittavaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa on hoidettu yli 484 potilasta Taptiqom-valmisteella. Yleisimmin raportoitu hoitoon

liittyvä haittavaikutus oli sidekalvon/silmän

punoitus. Sitä ilmeni noin 7 %:lla potilaista, jotka ottivat osaa

kliinisiin

tutkimuksiin

Euroopassa, oli useimmiten lievää ja se liittyi hoidon keskeyttämiseen 1,2 %:lla

potilaista.

Haittavaikutukset, joista ilmoitettiin Taptiqom-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa, rajoittuivat niihin, joista

oli ilmoitettu aikaisemmin käytettäessä vaikuttavia aineita, tafluprostia tai timololia,

yksinään. Kliinisissä

tutkimuksissa ei havaittu Taptiqom-valmisteelle ominaisia uusia haittavaikutuksia. Suurin osa ilmoitetuista

haittavaikutuksista kohdistui silmään ja oli vakavuudeltaan lieviä tai kohtalaisia, eikä yksikään ollut vakava.

Muiden paikallisesti annosteltavien silmälääkkeiden tavoin tafluprosti ja timololi imeytyvät systeemisesti.

Samantyyppisiä epätoivottuja vaikutuksia saattaa ilmetä kuin systeemisiä beetasalpaajia käytettäessä.

Systeemisiä haittavaikutuksia esiintyy harvemmin paikallisesti silmän pinnalle annosteltaessa kuin

systeemisesti annosteltaessa. Lueteltuihin haittavaikutuksiin

sisältyvät silmän pinnalle annosteltavien

beetasalpaajien käytön yhteydessä nähdyt luokkavaikutukset.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Taptiqom-valmisteella kliinisissä tutkimuksissa (jokaisen

esiintymistiheysryhmän

sisällä haittavaikutukset esitetään alenevan esiintymistiheyden järjestyksessä).

Alla listattujen mahdollisten haittavaikutusten esiintymistiheys määritellään seuraavalla tavalla:

Hyvin yleinen

≥ 1/10

Yleinen

≥ 1/100, < 1/10

Melko harvinainen

≥ 1/1 000, < 1/100

Harvinainen

≥ 1/10 000, < 1/1 000

Hyvin harvinainen

< 1/10 000

Tuntematon

(koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Taptiqom (Tafluprosti/timololi-yhdistelmä)

Elinjärjestelmäluokka

Esiintymistiheys

Haittavaikutukset

Hermosto

Melko harvinainen

Päänsärky.

Silmät

Yleinen

Sidekalvon/silmän

verekkyys,

silmän kutina, silmäkipu,

silmäripsien muutokset (ripset

pidentyneet, paksuuntuneet ja

runsastuneet), silmäripsien

värimuutos, silmä-ärsytys,

vierasesineen tunne silmissä, näön

sumeneminen, valonarkuus.

Melko harvinainen

Epänormaali tunne silmässä,

kuivasilmäisyys,

epämukava

tunne silmässä, sidekalvotulehdus,

silmäluomen punoitus, silmä-

allergia, silmäluomen turvotus,

pinnallinen

pistemäinen keratiitti,

lisääntynyt kyynelten erittyminen,

etukammion tulehdus, astenopia,

luomitulehdus.

Muita haittavaikutuksia, joita on havaittu kummalla tahansa vaikuttavalla aineella (tafluprosti tai timololi) ja

joita voi mahdollisesti ilmetä myös Taptiqom-valmisteella,

luetellaan alla:

Tafluprosti

Elinjärjestelmäluokka

Haittavaikutukset

Silmät

Näöntarkkuuden huononeminen, värikalvon pigmentin lisääntyminen,

luomen värjääntyminen, sidekalvon turvotus, eritys silmästä,

etukammion solut, etukammion valotie, allerginen sidekalvotulehdus,

sidekalvon värjääntyminen, sidekalvon follikkelit, silmäluomen vaon

syveneminen, iriitti/uveiitti,

makulaturvotus / rakkulainen

makulaturvotus.

Iho ja ihonalainen kudos

Silmäluomen liikakarvaisuus.

Hengityselimet, rintakehä ja

välikarsina

Astman paheneminen, dyspnea.

Timololi

Elinjärjestelmäluokka

Haittavaikutukset

Immuunijärjestelmä

Allergisten reaktioiden merkit ja oireet, mukaan lukien angioedeema,

urtikaria, paikallinen ja yleinen ihottuma, anafylaksia, kutina.

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hypoglykemia.

Psyykkiset häiriöt

Masennus, unettomuus, painajaiset, muistinmenetys, hermostuneisuus,

hallusinaatiot.

Hermosto

Huimaus, pyörtyminen, parestesia, myasthenia gravis -merkkien ja

-oireiden lisääntyminen, aivoverisuonitapahtuma,

aivoiskemia.

Silmät

Keratiitti, sarveiskalvon tuntoherkkyyden aleneminen, näköhäiriöt,

myös valon taittumisen muutokset (joissakin tapauksissa nämä johtuvat

mioottisen hoidon lopettamisesta), riippuluomi,

kaksoiskuvat,

suonikalvon irtoaminen filtroivan silmäleikkauksen jälkeen (ks.

kohta 4.4), kyynelten erittyminen, sarveiskalvon eroosio.

Kuulo ja tasapainoelin

Tinnitus.

Sydän

Bradykardia, rintakipu, palpitaatio, turvotus, arytmia, kongestiivinen

sydämen vajaatoiminta, sydämenpysähdys, sydänkatkos, eteis-

kammiokatkos, sydämen vajaatoiminta.

Verisuonisto

Hypotensio, klaudikaatio, Raynaud'n oireyhtymä, kylmät kädet ja jalat.

Hengityselimet, rintakehä ja

välikarsina

Dyspnea, bronkospasmi (etupäässä potilailla, joilla on aikaisempi

bronkospastinen tauti), hengitysvajaus, yskä.

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi, dyspepsia, ripuli, kuiva suu, makuhäiriö, mahakipu,

oksentelu.

Iho ja ihonalainen kudos

Alopekia, psoriasiforminen ihottuma tai psoriasiksen paheneminen,

ihottuma.

Luusto, lihakset ja sidekudos

Systeeminen lupus erythematosus, myalgia, artropatia.

Sukupuolielimet ja rinnat

Peyronien tauti, libidon alentuminen, seksuaalinen toimintahäiriö

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Astenia/uupumus, jano.

Sarveiskalvon kalkkiutumista on raportoitu erittäin harvoin fosfaatteja sisältävien silmätippojen käytön

yhteydessä joillakin

potilailla,

joilla on merkittävästi vaurioituneet sarveiskalvot.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista.

Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon

ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden

haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

4.9

Yliannostus

Tafluprostin paikallinen yliannostus on epätodennäköinen ja on epätodennäköistä, että siihen liittyisi

toksisuutta.

Timololin tahatonta yliannostusta on havaittu. Tämä on johtanut systeemisiin vaikutuksiin,

jotka ovat

samankaltaisia kuin systeemisillä beetasalpaajilla, kuten huimaus, päänsärky, hengenahdistus, bradykardia,

bronkospasmi ja sydämenpysähdys (ks. myös kohta 4.8).

Taptiqom-valmisteen yliannostustapauksessa annetaan oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa hoitoa.

Timololi

ei dialysoidu helposti.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Glaukoomalääkkeet ja mioosin aiheuttavat valmisteet, beetasalpaajat, ATC-

koodi: S01ED51

Vaikutusmekanismi

Taptiqom on kahden vaikuttavan aineen, tafluprostin ja timololin,

kiinteä yhdistelmä. Nämä kaksi

vaikuttavaa ainetta alentavat silmänpainetta toisiaan täydentävillä vaikutusmekanismeilla

ja yhdistetty

vaikutus saa aikaan suuremman silmänpaineen alenemisen kuin kumpikaan yhdiste erikseen.

Tafluprosti on fluorattu prostaglandiini

:n analogi. Tafluprostihappo, joka on tafluprostin biologisesti

aktiivinen metaboliitti, on hyvin voimakas ja selektiivinen ihmisen FP-prostanoidireseptorin agonisti.

Apinoilla tehdyt farmakodynaamiset tutkimukset viittaavat siihen, että tafluprosti alentaa silmänpainetta

lisäämällä kammionesteen uveoskleraalista ulosvirtausta.

Timololimaleaatti

on epäselektiivinen beeta-adrenergisiä reseptoreita salpaava aine. Timololimaleaatin

silmänpainetta alentavan vaikutuksen tarkkaa mekanismia ei tunneta kunnolla tällä hetkellä, vaikkakin

fluoreskeiinitutkimus ja tonografiatutkimukset viittaavat siihen, että päävaikutus voi liittyä kammionesteen

muodostumisen vähenemiseen. Joissakin tutkimuksissa havaittiin kuitenkin myös lievää ulosvirtauksen

lisääntymistä.

Kliininen teho

Kuuden kuukauden pituisessa tutkimuksessa (n = 400) potilailla,

joilla oli avokulmaglaukooma tai silmän

hypertensio ja keskimääräinen hoitamaton silmänpaine 24–26 mmHg, Taptiqom-valmisteen (kerran päivässä

aamuisin) silmänpainetta alentavaa vaikutusta verrattiin 0,0015 % tafluprostin (kerran päivässä aamuisin) ja

0,5 % timololin (kahdesti päivässä) samanaikaisen annostelun vaikutukseen. Taptiqom oli vertailukelpoinen

(non-inferior) vaikutukseltaan samanaikaisesti käytettyjen 0,0015 % tafluprostin ja 0,5 % timololin

kanssa

kaikissa ajankohdissa ja kaikilla käynneillä, yleisesti käytetyllä vertailukelpoisuusmarginaalilla (non-

inferiority margin) 1,5 mmHg. Keskimääräinen päivän aikainen silmänpaineen aleneminen lähtötilanteesta

oli 8 mmHg molemmissa hoitohaaroissa ensisijaisessa päätetapahtumassa 6 kuukauden kohdalla (alenemiset

7–9 mmHg molemmissa hoitohaaroissa eri ajankohdissa päivän aikana tutkimuskäynneillä).

Toisessa kuuden kuukauden pituisessa tutkimuksessa (n = 564) vertailtiin Taptiqom-valmistetta vastaaviin

monoterapioihin

potilailla,

joilla oli avokulmaglaukooma tai silmän hypertensio ja keskimääräinen

hoitamaton silmänpaine 26–27 mmHg. Potilaat, joiden silmänpainetta ei saatu riittävästi hallintaan joko

0,0015 % tafluprostilla (silmänpaine 20 mmHg tai enemmän hoidettaessa) tai 0,5 % timololilla (silmänpaine

22 mmHg tai enemmän hoidettaessa) satunnaistettiin saamaan Taptiqom-valmistetta tai samaa monoterapiaa.

Keskimääräinen päivän aikainen silmänpaineen aleneminen oli Taptiqom-valmisteella

tilastollisesti parempi

kuin tafluprostilla, joka annosteltiin kerran päivässä aamuisin, tai timololilla,

joka annosteltiin kahdesti

päivässä, käynneillä 6 viikon, 3 kuukauden (ensisijainen tehon päätetapahtuma) ja 6 kuukauden jälkeen.

Keskimääräinen päivän aikainen silmänpaineen aleneminen lähtötilanteesta Taptiqom-valmisteella

3 kuukauden kohdalla oli 9 mmHg, verrattuna havaittuun arvoon 7 mmHg molemmilla monoterapioilla.

Päivän aikainen silmänpaineen aleneminen Taptiqom-valmisteella eri ajankohdissa käyntien aikana oli 8–

9 mmHg tafluprostimonoterapia-vertailuryhmässä ja 7–9 mmHg timololimonoterapia-vertailuryhmässä.

Yhdistetyt tulokset Taptiqom-potilaista,

joilla oli lähtötilanteessa korkea silmänpaine 26 mmHg

(keskimääräinen päivän aikainen) tai enemmän näissä kahdessa keskeisessä tutkimuksessa (n = 168),

osoittivat, että silmänpaineen keskimääräinen päivän aikainen aleneminen oli 10 mmHg ensisijaisessa

päätetapahtumassa (3 tai 6 kuukautta) ja sen vaihteluväli oli 9–12 mmHg eri ajankohdissa päivän aikana.

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Taptiqom-

valmisteen käytöstä kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen

potilaiden hoidossa).

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Tafluprostihapon ja timololin pitoisuuksia plasmassa tutkittiin terveillä koehenkilöillä sen jälkeen, kun

Taptiqom-valmistetta (kerran päivässä), 0,0015 % tafluprostia (kerran päivässä) ja 0,5 % timololia (kahdesti

päivässä) oli annosteltu silmän pinnalle kerta-annoksena ja toistuvina annoksina kahdeksan päivän ajan.

Plasman tafluprostihappopitoisuudet olivat korkeimmat 10 minuuttia annostelun jälkeen ja alenivat

toteamisrajan (10 pg/ml) alapuolelle ennen kuin Taptiqom-valmisteen annostelusta oli kulunut 30 minuuttia.

Tafluprostihapon kertyminen oli vähäistä ja tafluprostihapon keskimääräinen AUC

0-viimeinen

(monoterapia:

4,45 ± 2,57 pg·h/ml; Taptiqom: 3,60 ± 3,70 pg·h/ml) ja keskimääräinen C

(monoterapia:

23,9 ± 11,8 pg/ml; Taptiqom: 18,7 ± 11,9 pg/ml) olivat molemmat hieman alemmat Taptiqom-valmisteella

verrattuna tafluprostimonoterapiaan päivänä 8. Timolol-valmisteen huippupitoisuudet plasmassa (T

arvojen mediaani) saavutettiin 15 minuuttia Taptiqom-valmisteen annon jälkeen päivänä 1 ja 37,5 minuuttia

Taptiqom-valmisteen annon jälkeen päivänä 8. Päivän 8 timololin

keskimääräinen AUC

0-viimeinen

(monoterapia: 5 750 ± 2 440 pg·h/ml; Taptiqom:4 560 ± 2 980 pg·h/ml) ja keskimääräinen C

(monoterapia: 1 100 ± 550 pg/ml; Taptiqom: 840 ± 520 pg/ml) olivat molemmat jonkin verran pienempiä

Taptiqom-valmisteella

timololimonoterapiaan verrattuna. Taptiqom-valmisteella havaitut pienemmät

plasman timololipitoisuudet johtunevat Taptiqom-valmisteen kerran päivässä tapahtuvasta annostelusta

verrattuna timololimonoterapian

kahdesti päivässä tapahtuvaan annosteluun.

Tafluprosti ja timololi imeytyvät sarveiskalvon läpi. Kaneilla tehdyssä tutkimuksessa Taptiqom-valmisteesta

peräisin olevan tafluprostin läpäisy sarveiskalvon läpi oli samanlainen kuin pelkkää tafluprostia sisältävällä

valmisteella yksittäisen silmätipan laiton jälkeen, kun taas Taptiqom-valmisteesta peräisin olevan timololin

läpäisy oli hieman vähäisempi pelkkää timololia sisältävään valmisteeseen verrattuna. Tafluprostihapolla

oli 7,5 ng·h/ml Taptiqom-valmisteen annostelun jälkeen ja 7,7 ng·h/ml pelkkää tafluprostia sisältävän

valmisteen annostelun jälkeen. Timololilla AUC

oli 585 ng·h/ml Taptiqom-valmisteen annostelun jälkeen

ja 737 ng·h/ml pelkkää timololia sisältävän valmisteen annostelun jälkeen. Tafluprostihapon T

60 minuuttia sekä Taptiqom-valmisteella

että pelkkää tafluprostia sisältävällä valmisteella, kun taas timololin

oli 60 min Taptiqom-valmisteella ja 30 min pelkkää timololia sisältävällä valmisteella.

Jakautuminen

Tafluprosti

Apinoilla tehdyssä tutkimuksessa ei havaittu radioleimatun tafluprostin spesifiä jakautumista värikehään tai

suonikalvoon (mukaan lukien verkkokalvon pigmenttisolukerros),

mikä viittasi pieneen

melaniinipigmenttiaffiniteettiin.

Rotilla tehdyssä koko kehon autoradiografiatutkimuksessa suurin

radioaktiivisuuspitoisuus havaittiin sarveiskalvossa ja seuraavaksi suurimmat silmäluomissa,

kovakalvossa ja

värikalvossa. Silmän ulkopuolella radioaktiivisuus jakaantui kyyneljärjestelmään, suulakeen, ruokatorveen ja

maha-suolikanavaan, munuaiseen, maksaan, sappirakkoon ja virtsarakkoon. Tafluprostihapon sitoutuminen

ihmisen seerumin albumiiniin

in vitro oli 99 %, kun tafluprostihappopitoisuus oli 500 ng/ml.

Timololi

Timololiin liittyvän radioaktiivisuuden

huipputaso kammionesteessä saavutettiin 30 minuuttia sen jälkeen,

kun kaneille annettiin molempiin silmiin kerta-annos

H-radioleimattua timololia (0,5 % liuos: 20 µl/silmä).

Timololi

eliminoituu kammionesteestä paljon nopeammin kuin pigmenttiä sisältävistä kudoksista,

värikalvosta ja sädekehästä.

Biotransformaatio

Tafluprosti

Tafluprostin pääasiallinen metaboliareitti ihmisellä, testattuna in vitro, on hydrolyysi farmakologisesti

aktiiviseksi metaboliitiksi,

tafluprostihapoksi, joka metaboloituu edelleen glukuronidaation tai

beetaoksidaation kautta. Beetaoksidaatiossa muodostuviin 1,2-dinori- ja 1,2,3,4-tetranori-

tafluprostihappoihin, jotka eivät ole farmakologisesti aktiivisia, voi kohdistua glukuronidaatio- tai

hydroksylaatioreaktio. Sytokromi P450 (CYP) -entsyymijärjestelmä ei osallistu tafluprostihapon

metaboliaan. Kanin sarveiskalvokudoksella ja puhdistetuilla entsyymeillä tehdyn tutkimuksen perusteella

voidaan päätellä, että pääasiallinen tafluprostin esterihydrolyysistä tafluprostihapoksi vastaava esteraasi on

karboksyyliesteraasi. Butyylikoliiniesteraasi (mutta ei asetyylikoliiniesteraasi) voi myös osallistua

hydrolyysiin.

Timololi

Timololi

metaboloituu maksassa ensisijaisesti CYP2D6-entsyymin toimesta epäaktiivisiksi metaboliiteiksi,

jotka erittyvät ensisijaisesti munuaisten kautta.

Eliminaatio

Tafluprosti

H-tafluprostia (0,005 % silmätippaliuos; 5 μl/silmä) annosteltiin kerran päivässä 21 päivän ajan

molempiin silmiin

rotille, noin 87 % koko radioaktiivisesta annoksesta poistui kuonaeritteessä. Koko

annoksesta noin 27–38 % erittyi virtsaan ja noin 44–58 % ulosteeseen.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot