Staquis

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
08-02-2022
Aktiivinen ainesosa:
Crisaborole
Saatavilla:
Pfizer Europe MA EEIG 
ATC-koodi:
D11AH06
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
crisaborole
Terapeuttinen ryhmä:
Muut dermatologiset valmisteet
Terapeuttinen alue:
Dermatitis, Atopic
Käyttöaiheet:
Staquis on tarkoitettu lievän tai keskivaikean atooppisen ihottuman aikuisilla ja lapsilla yli 2-vuotiaiden kanssa ≤ 40% kehon pinta-alan (BSA) vaikuttaa.
Tuoteyhteenveto:
Revision: 6
Valtuutuksen tilan:
peruutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004863
Valtuutus päivämäärä:
2020-03-27
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004863

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste
bulgaria 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
bulgaria 08-02-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
bulgaria 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
espanja 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
espanja 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
tšekki 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
tšekki 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
tanska 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
tanska 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
saksa 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
saksa 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
viro 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
viro 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
kreikka 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
kreikka 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
englanti 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
englanti 08-02-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
englanti 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
ranska 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
ranska 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
italia 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
italia 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
latvia 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
latvia 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
liettua 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
liettua 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
unkari 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
unkari 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
malta 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
malta 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
hollanti 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
hollanti 08-02-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
hollanti 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
puola 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
puola 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
portugali 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
portugali 08-02-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
portugali 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
romania 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
romania 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
slovakki 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
slovakki 08-02-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
slovakki 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
sloveeni 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
sloveeni 08-02-2022
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
sloveeni 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
ruotsi 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
ruotsi 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
norja 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
norja 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
islanti 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
islanti 08-02-2022
Pakkausseloste Pakkausseloste
kroatia 08-02-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
kroatia 08-02-2022

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Staquis 20 mg/g voide

krisaboroli

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Staquis on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Staquis-voidetta

Miten Staquis-voidetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Staquis-voiteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Staquis on ja mihin sitä käytetään

Staquis sisältää vaikuttavana aineena krisaborolia. Iholle käytettävä Staquis-voide on tarkoitettu

aikuisille ja vähintään 2-vuotiaille lapsille lievän tai keskivaikean atooppisen ihottuman oireiden

hillitsemiseen. Atooppinen ihottuma, jota kutsutaan myös atooppiseksi ekseemaksi, aiheuttaa ihon

tulehtumista, punoitusta, kutinaa, kuivumista ja paksuuntumista allergiaan taipuvaisille henkilöille.

Voidetta saa levittää enintään 40 %:n alueelle kehon pinta-alasta.

Krisaborolin (Staquis-voiteen vaikuttava aine) ajatellaan vaikuttavan vähentämällä tulehdusta ja

joitakin immuunijärjestelmän (elimistön puolustusjärjestelmän) vaikutuksia.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Staquis-voidetta

Älä käytä Staquis-voidetta

jos olet allerginen krisaborolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Staquis-voidetta.

Staquis-voidetta ei saa käyttää silmiin, suuhun eikä emättimeen, joten ole varovainen, ettei tätä

voidetta joudu näille alueille. Jos voidetta joutuu vahingossa näille alueille, pyyhi ja/tai huuhtele voide

vedellä perusteellisesti pois.

Lopeta Staquis-voiteen käyttö heti ja mene lääkäriin, jos saat allergisen reaktion. Vakavia oireita ovat

paukamat (nokkosihottuma), kutina, turvotus ja punoitus.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Tämän lääkkeen levityskohtaan liittyviä ihoreaktiota, kuten polttelua tai pistelyä, saattaa

todennäköisemmin esiintyä herkillä ihoalueilla, kuten kasvoissa ja kaulassa.

Lapset

Staquis-voiteen käyttöä alle 2-vuotiaille lapsille ei ole tutkittu, joten sitä ei saa käyttää tälle

lapsiryhmälle. Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa.

Muut lääkevalmisteet ja Staquis

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Jotkin lääkkeet saattavat vaikuttaa Staquis-voiteen pitoisuuteen elimistössäsi. Kerro lääkärille, jos otat

parhaillaan lääkkeitä, jotka sisältävät seuraavia vaikuttavia aineita:

ketokonatsoli, itrakonatsoli – käytetään sieni-infektioiden hoitoon

erytromysiini, klaritromysiini, siprofloksasiini – käytetään infektioiden hoitoon

ritonaviiri – käytetään HIV:n hoitoon

fluvoksamiini – käytetään masennuksen hoitoon.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Tämän lääkkeen vaikutuksia raskaana

oleville naisille ei tunneta. Älä käytä Staquis-voidetta raskauden aikana, jollet ole varmistanut

lääkäriltä, että voit käyttää sitä.

Ei tiedetä, kulkeutuuko iholle levitetty Staquis-voide rintamaitoon. Tämän lääkkeen vaikutuksia

rintaruokittuihin imeväisiin ei tunneta. Siksi Staquis-voidetta ei pitäisi käyttää, jos imetät tai

suunnittelet imetystä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Staquis-voiteella ei todennäköisesti ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Staquis sisältää propyleeniglykolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 90 mg propyleeniglykolia 1 grammassa voidetta.

3.

Miten Staquis-voidetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käyttö aikuisille

Levitä kerros voidetta hoidettaville ihoalueille kahdesti vuorokaudessa.

Tätä lääkettä voi käyttää kaikille ihoalueille lukuun ottamatta päänahkaa.

Tätä voidetta pitäisi käyttää vain enintään 40 %:n alueelle kehon pinta-alasta.

Tätä lääkettä saa käyttää vain iholle.

Pese kädet tämän lääkkeen levittämisen jälkeen, paitsi jos hoidon kohteena ovat kädet. Jos

tämän lääkkeen levittää sinulle joku muu, hänen on pestävä kätensä voiteen levittämisen

jälkeen.

Tätä lääkettä voi käyttää kahdesti vuorokaudessa enintään 4 viikkoa yhtä hoitokuuria kohden. Voit

lääkärisi ohjeiden mukaan uusia hoitokuurin kerran tai useammin, jos atooppista ihottumaa ei saada

hallintaan tai jos sitä ilmaantuu uusille alueille, kunhan et levitä voidetta yli 40 %:n alueelle kehosi

pinta-alasta. Jos sinulla on atooppista ihottumaa edelleen 12 viikon hoidon jälkeen tai jos atooppinen

ihottumasi pahenee, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja mene lääkäriin.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Kosteusvoiteita (ihoa pehmentäviä voiteita) voi käyttää niille ihoalueille, joille ei ole levitetty Staquis-

voidetta. Älä käytä ilman lääkärin lupaa muita paikallisesti annosteltavia lääkkeitä (kuten voiteita,

emulsiovoiteita, ihoemulsioita) niillä ihoalueilla, joille Staquis-voidetta levitetään.

Käyttö lapsille ja nuorille

Käyttöohjeet 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille ovat samat kuin aikuisille.

Jos käytät Staquis-voidetta enemmän kuin sinun pitäisi

Jos Staquis-voidetta on levitetty liikaa, ylimäärän voi pyyhkiä pois.

Jos unohdat käyttää Staquis-voidetta

Jos unohdat levittää voidetta hoitoaikataulun mukaan, levitä sitä heti kun muistat ja jatka sitten hoitoa

normaalin hoitoaikataulun mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Allergisia reaktioita voi ilmetä joissakin melko harvinaisissa tapauksissa. Allergisia reaktioita ovat

seuraavat oireet vaikea-asteisina:

nokkosihottuma

kutina

turvotus

punoitus.

Jos saat allergisen reaktion, lopeta tämän lääkkeen käyttö heti ja keskustele lääkärin tai

apteekkihenkilökunnan kanssa.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (saattaa ilmetä 1 henkilöllä 10:stä)

Ihoreaktiot tämän lääkkeen levityskohdassa, kuten kipu (polttelu tai pistely), kutina, ihottuma,

punoitus, ärsytys ja nokkosihottuma.

Yleisin ihoreaktio kipu (polttelu tai pistely) on tavallisesti lievää tai keskivaikeaa ja yleensä häviää

voiteen toistuvassa käytössä.

Melko harvinaiset (saattaa ilmetä 1 henkilöllä 100:sta)

Allergiset reaktiot: sisältää vaikea-asteiset nokkosihottuman, kutinan, turvotuksen ja

punoituksen oireet.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä Vluetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Staquis-voiteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Älä käytä tätä lääkettä putkilossa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 ºC. Ei saa jäätyä.

Avaamisen jälkeen käytä putkilo 1 vuoden kuluessa.

Pidä putkilo tiukasti suljettuna.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Staquis sisältää

Vaikuttava aine on krisaboroli.

Yksi gramma voidetta sisältää 20 mg krisaborolia.

Muut aineet ovat valkovaseliini; propyleeniglykoli (E1520 [ks. kohta 2]);

glyserolimonostearaatti 40-55 (tyyppi I); parafiini, kiinteä; natriumkalsiumedetaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Staquis on valkoinen tai lähes valkoinen voide. Se on saatavilla 2,5 g:n, 30 g:n, 60 g:n ja 100 g:n

laminaattiputkiloissa. 2,5 g:n putkilot 6 putkilon kotelossa. 30 g:n, 60 g:n ja 100 g:n putkilot yksittäin

kotelossa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Jokaisessa putkilossa on suuaukossa repäisysinetti ja valkoinen korkkisuljin.

Myyntiluvan haltija

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgia

Valmistaja

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Teл: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 526 100

Ελλάδα

PFIZER EΛΛAΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda

Tel: (+351) 21 423 55 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Κύπρος

PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)



: +357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel. +371 67035775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Staquis 20 mg/g voide

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi gramma voidetta sisältää 20 mg krisaborolia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Propyleeniglykoli, 90 mg/g voidetta

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Voide.

Valkoinen tai lähes valkoinen voide.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Staquis on tarkoitettu lievän tai keskivaikean atooppisen ihottuman hoitoon aikuisille ja vähintään

2-vuotiaille pediatrisille potilaille, joilla hoidettava alue on ≤ 40 %:a kehon pinta-alasta.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset

Kerros voidetta levitetään hoidettaville alueille kahdesti vuorokaudessa.

Voidetta pitäisi levittää vain hoidettaville ihoalueille ja enintään 40 %:n alueelle kehon pinta-alasta.

Voidetta voi käyttää kaikille ihoalueille lukuun ottamatta päänahkaa. Käyttöä päänahkaan ei ole

tutkittu.

Voidetta voi käyttää kahdesti vuorokaudessa enintään 4 viikon ajan yhtä hoitokuuria kohti. Jos

ihottuman merkit ja/tai oireet eivät häviä tai jos atooppista ihottumaa ilmaantuu uusille alueille,

voidaan hoitokuuri uusia kerran tai useamminkin, kunhan hoidettava alue ei ylitä 40 % kehon pinta-

alasta (ks. kohta 5.1).

Voiteen käyttö on lopetettava, jos ihottuman merkit ja/tai oireet hoidetuilla alueilla eivät häviä

3 peräkkäisen 4 viikon hoitojakson jälkeen tai jos ihottuman merkit ja/tai oireet pahenevat hoidon

aikana.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Pediatriset potilaat

Annostus lapsille ja nuorille (2–17-vuotiaille) on sama kuin aikuisille.

Staquis-voiteen turvallisuutta ja tehoa alle 2 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja

ei ole saatavilla.

Erityisryhmät

Maksan vajaatoiminta

Kliinisiä tutkimuksia henkilöille, joilla on maksan vajaatoiminta, ei ole tehty. Annostusta ei

kuitenkaan oletettavasti tarvitse muuttaa henkilöille, joilla on lievä tai keskivaikea maksan

vajaatoiminta.

Munuaisten vajaatoiminta

Kliinisiä tutkimuksia henkilöille, joilla on munuaisten vajaatoiminta, ei ole tehty. Annostusta ei

kuitenkaan oletettavasti tarvitse muuttaa tälle potilasryhmälle.

Iäkkäät

Atooppista ihottumaa havaitaan harvoin 65-vuotiailla tai sitä vanhemmilla henkilöillä. Vähintään

65-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä kliinisissä Staquis-tutkimuksissa ei ollut riittävä sen

selvittämiseksi, onko tämänikäisten vaste hoitoon erilainen kuin nuoremmilla (ks. kohta 5.1).

Annostusta ei kuitenkaan oletettavasti tarvitse muuttaa tälle potilasryhmälle.

Antotapa

Voidetta saa käyttää vain iholle.

Voidetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi silmiin, suuhun eikä emättimeen (ks. kohta 4.4).

Staquis-voidetta ei ole erikseen tutkittu okkluusiossa. Saatavilla oleva kliininen kokemus voiteen

käytöstä peitettynä (esim. vaipan tai vaatetuksen alla) ei ole viitannut tarpeeseen muuttaa annostusta.

Potilasta on ohjeistettava pesemään kädet voiteen levittämisen jälkeen, paitsi jos hoidon kohteena ovat

kädet. Jos voiteen levittää potilaalle joku muu, myös hänen on pestävä kätensä voiteen levittämisen

jälkeen.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Voidetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi silmiin, suuhun eikä emättimeen (ks. kohta 4.2). Jos voidetta

joutuu vahingossa silmiin tai limakalvoille, se on perusteellisesti pyyhittävä ja/tai huuhdeltava vedellä

pois.

Saatavissa oleva tieto osoittaa, että paikallisia ihoreaktioita, kuten polttelua tai kirvelyä, voi

todennäköisemmin esiintyä herkillä ihoalueilla (kuten kasvoilla ja kaulalla).

Yliherkkyys

Staquis-hoitoa saaneilla potilailla on ilmennyt yliherkkyyttä, mukaan lukien

kosketusnokkosihottumaa. Yliherkkyyttä on epäiltävä, jos levityskohdassa tai muualla ilmenee

vaikeaa kutinaa, turvotusta ja punoitusta. Jos yliherkkyyden merkkejä ja oireita ilmenee, Staquis-hoito

on lopetettava heti ja aloitettava asianmukainen hoito.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Tämä lääkevalmiste sisältää 90 mg propyleeniglykolia 1 grammassa voidetta.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

In vitro- ja in vivo -tietojen perusteella krisaboroli tai sen kaksi päämetaboliittia eivät oletettavasti

aiheuta lääkeyhteisvaikutuksia indusoimalla tai estämällä sytokromi P450 (CYP) -entsyymejä (ks.

kohta 5.2).

In vitro -tietojen perusteella Staquis-voiteen samanaikainen käyttö CYP3A4:n estäjien (kuten

ketokonatsolin, itrakonatsolin, erytromysiinin, klaritromysiinin, ritonaviirin) tai CYP1A2:n estäjien

(kuten siprofloksasiinin, fluvoksamiinin) kanssa voi suurentaa krisaborolin systeemistä pitoisuutta (ks.

kohta 5.2).

Staquis-voidetta ei ole arvioitu yhdessä muiden sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, joita käytetään

iholle lievän tai keskivaikean atooppisen ihottuman hoidossa, eikä levittämistä yhdessä muiden

valmisteiden kanssa samoille ihoalueille suositella. Ihoa pehmentäviä voiteita voi käyttää niille

ihoalueille, joilla ei ole atooppista ihottumaa; ihoa pehmentävien voiteiden levittämistä yhdessä

Staquis-voiteen kanssa samoille ihoalueille ei suositella.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

On vain vähän tietoa krisaborolin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu

suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Varmuuden vuoksi Staquis-voiteen

käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Imetys

Maidon erittymistä voiteen paikalliskäytön jälkeen ei ole tutkittu eläinkokein. Staquis imeytyy

systeemisesti. Ei tiedetä, erittyvätkö krisaboroli tai sen metaboliitit tai apuaineet ihmisen rintamaitoon

paikallisesti käytetystä voiteesta tai vaikuttaako krisaboroli ihmisen rintamaidon tuotantoon.

Rintaruokinnasta ei ole kliinistä tietoa, minkä vuoksi Staquis-hoidosta rintaruokitulle imeväiselle

koituvaa riskiä ei voida varmasti määrittää. Näin ollen Staquis-voidetta ei pitäisi käyttää imettäville

naisille, koska tästä voi koitua haittavaikutuksia rintaruokinnassa oleville imeväisille.

Hedelmällisyys

Vaikutuksia hedelmällisyyteen ei ilmennyt uros- ja naarasrotille tehdyissä lisääntymistutkimuksissa,

joissa krisaborolia annettiin suun kautta (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Staquis-voiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmät haittavaikutukset ovat levityskohdan reaktiot (6,0 %, mukaan lukien levityskohdan kipu

[esim. polttelu tai kirvely (4,4 %)]). Levityskohdan kipu todettiin yleensä hoitojakson alkuvaiheessa,

ja se oli luonteeltaan ohimenevää ja hävisi itsestään.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Haittavaikutukset taulukoituina

Haittavaikutukset on lueteltu esiintymistiheyksittäin yleisimmästä alkaen seuraavan käytännön

mukaan: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100),

harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa

oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Taulukko 1. Haittavaikutukset

Immuunijärjestelmä

Melko harvinainen

Yliherkkyys

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

Kosketusnokkosihottuma

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

Levityskohdan reaktiot (esim. levityskohdan

kipu

, levityskohdan kutina, levityskohdan

ihotulehdus, levityskohdan punoitus,

levityskohdan ärsytys, levityskohdan

nokkosihottuma)

Viittaa ihotuntemuksiin, kuten poltteluun tai kirvelyyn.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Iholle annostelusta koituva yliannostus on epätodennäköinen. Jos voidetta on levitetty liikaa,

ylimäärän voi pyyhkiä pois.

Jos voidetta joutuu vahingossa silmiin, suun limakalvoille tai emättimeen, se on perusteellisesti

pyyhittävä ja/tai huuhdeltava vedellä pois (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut ihotautien lääkkeet, ihottumalääkkeet, lukuun ottamatta

kortikosteroideja, ATC-koodi: D11AH06

Vaikutusmekanismi

Krisaboroli on anti-inflammatorinen bentsoksaborolifosfodiesteraasi-4:n (PDE4) estäjä, joka

vaimentaa tiettyjen sytokiinien eritystä. Tällaisia sytokiineja ovat esimerkiksi tuumorinekroositekijä

alfa (TNF-α), interleukiinit (IL-2, IL-4, IL-5) ja gammainterferoni (IFN-γ). Krisaboroli parantaa myös

ihon suojafunktiota mitattuna ihon läpi haihtuvan veden määrällä (transepidermal water loss, TEWL).

Potilaiden atooppisen ihottuman leesioihin levitettynä krisaboroli vähentää atooppiseen tulehdukseen

liittyvien kemokiinien, mukaan lukien CCL17:n, CCL18:n ja CCL22:n, ilmenemistä.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kahdessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, vehikkelikontrolloidussa ja rinnakkaisryhmillä

tehdyssä monikeskustutkimuksessa (tutkimuksissa 1 ja 2) oli täysin sama tutkimusasetelma. Näissä

tutkimuksissa oli mukana yhteensä 1 522 iältään 2-79–vuotiasta henkilöä (61,9 % heistä oli 2-11–

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

vuotiaita, 24,4 % oli 12-17–vuotiaita, 13,3 % oli 18-64–vuotiaita ja 0,5 % oli vähintään 65-vuotiaita);

≥ 18-vuotiaiden määrä oli vähäinen. Potilaiden hoidettava kehon pinta-ala oli 5–95 %

(keskiarvo = 18,3 %, keskihajonta [SD] = 17,8 %; 9,6 %:lla henkilöistä hoidettava kehon pinta-ala oli

yli 40 %). Tutkimuksiin ei osallistunut riittävästi henkilöitä, joiden hoidettava kehon pinta-ala oli yli

40 %, jotta Staquis-valmisteen turvallisuus ja teho olisi voitu osoittaa tässä potilasryhmässä. Tutkija

arvioi lähtötilanteessa atooppisen ihottuman kokonaisvaikeusastetta (punoitus, kovettuma/papulaatio

ja vetistys/karstoittuminen) neliportaisella (0–4) ISGA-asteikolla (Investigator’s Static Global

Assessment): 38,5 % henkilöistä (yhdistetty tutkimusaineisto) sai vaikeusasteen pistemääräksi

2 (lievä) ja 61,5 % henkilöistä sai pistemääräksi 3 (keskivaikea).

Kummassakin tutkimuksessa henkilöt satunnaistettiin suhteessa 2:1 saamaan joko Staquis-hoitoa tai

vehikkeliä kahdesti vuorokaudessa 28 päivän ajan. Tehon ensisijainen päätetapahtuma oli päivänä 29

niiden henkilöiden osuus, jotka saavuttivat ISGA-luokitusasteen oireeton (pistemäärä 0) tai lähes

oireeton (pistemäärä 1) ja joiden tila parani vähintään 2 astetta lähtötilanteesta verrattaessa Staquis-

hoitoa saaneita vehikkelihoitoa saaneisiin. Tämän päätetapahtuman saavutti kummassakin

tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevästi suurempi prosentuaalinen osuus henkilöistä Staquis-

hoitoryhmässä kuin vehikkeliryhmässä.

Tehon toissijaisia päätetapahtumia oli kaksi: niiden potilaiden osuus päivänä 29, joiden ISGA-

luokitusaste oli oireeton tai lähes oireeton, sekä aika, jossa potilas saavutti ISGA-luokitusasteen

oireeton tai lähes oireeton ja hänen tilansa parani vähintään 2 astetta lähtötilanteesta.

Kliinisissä tutkimuksissa Staquis-voiteen turvallisuutta ja tehoa ei arvioitu erikseen herkkien

ihoalueiden (kuten kasvojen ja kaulan) ja ei-herkkien ihoalueiden (kuten käsivarsien ja säärten) välillä.

Taulukoissa 2 ja 3 on yhteenveto näiden kahden tutkimuksen tehoa koskevista tuloksista. Kuvissa 1 ja

2 on Kaplan

Meierin käyrät ajasta, jossa potilas saavutti ISGA-luokitusasteen oireeton tai lähes

oireeton ja hänen tilansa parani vähintään 2 astetta lähtötilanteesta. Log-rank-testistä saadut p-arvot

olivat molemmille tutkimuksille

< 0,001.

Taulukko 2: Tehoa koskevat tulokset henkilöillä, joilla oli lievä tai keskivaikea atooppinen

ihottuma

Tutkimus 1

Tutkimus 2

Staquis

(N = 503)

Vehikkeli

(N = 256)

Staquis

(N = 513)

Vehikkeli

(N = 250)

ISGA-luokitusaste oireeton tai

lähes oireeton ja tila parantunut

vähintään 2 astetta

lähtötilanteesta päivään 29

32,8 %

25,4 %

31,4 %

18,0 %

95 %:n luottamusväli

a

(28,6; 37,0)

(19,9; 30,9)

(27,3; 35,5)

(13,2; 22,9)

p-arvo

0,038

< 0,001

ISGA-luokitusaste oireeton tai

lähes oireeton päivänä 29

51,7 %

40,6 %

48,5 %

29,7 %

95 %:n luottamusväli

a

(47,2; 56,1)

(34,4; 46,8)

(44,1; 52,9)

(23,9; 35,5)

p-arvo

0,005

< 0,001

Normaaliapproksimaatioon perustuva luottamusväli (CI)

p-arvo logistisesta regressioanalyysista (sovellettu Firthin menetelmää), jossa muuttujina hoitoryhmä ja analyysikeskus,

moni-imputointi huomioituna.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Taulukko 3: Tehoa koskevat post-hoc tulokset henkilöillä, joilla oli lievä tai keskivaikea

atooppinen ihottuma enintään 40 %:n alueella kehon pinta-alasta

Tutkimus 1

Tutkimus 2

Staquis

(N = 446)

Vehikkeli

(N = 231)

Staquis

(N = 465)

Vehikkeli

(N = 234)

ISGA-luokitusaste oireeton tai

lähes oireeton ja tila parantunut

vähintään 2 astetta

lähtötilanteesta päivään 29

34,1 %

25,5 %

32,6 %

18,8 %

95 %:n luottamusväli

a

(29,7; 38,6)

(19,7; 31,3)

(28,3; 36,9)

(13,7; 24,0)

p-arvo

0,022

< 0,0001

ISGA-luokitusaste oireeton tai

lähes oireeton päivänä 29

53,8 %

41,9 %

51,0 %

30,9 %

95 %:n luottamusväli

a

(49,1; 58,5)

(35,3; 48,4)

(46,4; 55,6)

(24,8; 37,0)

p-arvo

0,0041

< 0,0001

Normaaliapproksimaatioon perustuva luottamusväli (CI)

p-arvo logistisesta regressioanalyysista (sovellettu Firthin menetelmää), jossa muuttujina hoitoryhmä ja analyysikeskus,

moni-imputointi huomioituna.

Kuva 1: Kaplan-Meierin käyrät ajasta, jossa lievää tai keskivaikeaa atooppista ihottumaa

sairastavat potilaat saavuttivat ISGA-luokitusasteen oireeton tai lähes oireeton ja tila parani

vähintään 2 astetta lähtötilanteesta

Tutkimus 1

arvo log-rank-testistä: < 0,001

Hoitoryhmä:

Sensuroitu:

Henkilöitä (%), joilla ISGA-luokitusaste oireeton tai

lähes oireeton ja tila parantunut vähintään 2 astetta

lähtötilanteesta

Päiviä annostelusta

Staquis (N = 503)

Vehikkeli (N = 256)

Staquis

Vehikkel

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Tutkimus 2

Kuva 2: Post-hoc Kaplan-Meierin käyrät ajasta, jossa potilaat, joilla oli lievä tai keskivaikea

atooppinen ihottuma enintään 40 %:n alueella kehon pinta-alasta, saavuttivat ISGA-

luokitusasteen oireeton tai lähes oireeton ja tila parani vähintään 2 astetta lähtötilanteesta

Tutkimus 1

arvo log-rank-testistä: < 0,001

Päiviä annostelusta

Henkilöitä (%), joilla ISGA-luokitusaste oireeton tai

lähes oireeton ja tila parantunut vähintään 2 astetta

lähtötilanteesta

Hoitoryhmä:

Sensuroitu:

Staquis (N = 513)

Vehikkeli (N = 250)

Staquis

Vehikkel

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Tutkimus 2

Taulukossa 4 on yhteenveto tehon ensisijaisista yhdistetyistä tuloksista etnisen taustan mukaan.

Taulukko 4: Etnisen taustan mukainen yhteenveto henkilöistä, joilla saavutettiin ISGA-

luokitusaste oireeton tai lähes oireeton ja joiden tila parani vähintään 2 astetta lähtötilanteesta

päivään 29 – tutkimukset 1 ja 2 yhdistettyinä

Staquis (N = 1016)

Vehikkeli (N = 506)

Etninen tausta

n

Prosenttiluku

n

Prosenttiluku

Amerikan

intiaanit tai

Alaskan

alkuperäisasuk-

kaat

18,0 %

0,0 %

Aasialaiset

17,7 %

13,4 %

Mustaihoiset tai

afroamerikkalai

-set

32,1 %

24,6 %

Havaijin tai

muiden

Tyynenmeren

saarten

alkuperäisasuk-

kaat

42,9 %

17,0 %

Valkoihoiset

33,5 %

22,3 %

Muut

31,9 %

16,3 %

N = henkilöiden lukumäärä kussakin hoitoryhmässä

n = Henkilöiden lukumäärä kussakin alaryhmässä hoitoryhmittäin

Yhteen turvallisuutta koskeneeseen yhden hoitoryhmän avoimeen pitkäaikaiseen

monikeskustutkimukseen (tutkimukseen 3) osallistui yhteensä 517 iältään 2–72-vuotiasta henkilöä

(59,6 % heistä oli 2–11-vuotiaita, 28,2 % oli 12–17-vuotiaita, 11,8 % oli 18–64-vuotiaita ja 0,4 % oli

vähintään 65-vuotiaita). Hoidettava kehon pinta-ala heillä oli 5–95 %. Tutkimukseen soveltuviksi

henkilöiksi katsottiin ne osallistuvien tutkimuskeskusten (tutkimuksiin 1 ja 2 osallistuneiden keskusten

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

alaryhmä) henkilöt, jotka pysyivät tutkimuksissa 1 ja 2 mukana loppuun saakka ja joilla ei ilmennyt

Staquis-jatkohoidon estäviä turvallisuustapahtumia.

Henkilöt osallistuivat tutkimukseen 28 päivän hoitokuureilla pisimmillään 48 viikon ajan.

Jaksoittaisten Staquis-hoitokuurien lukumäärä vaihteli kunkin henkilön sairauden vaikeusasteen

mukaan. Vaikeusaste määritettiin ISGA-asteikolla kunkin 28 päivän hoitokuurin alussa: henkilöt joko

saivat avoimessa tutkimusasetelmassa Staquis-hoitoa kahdesti vuorokaudessa (hoitoa, kun ISGA-

luokitusaste oli lievä tai sitä huonompi [≥ 2]) tai eivät saaneet hoitoa (hoitotauko, kun ISGA-

luokitusaste oli oireeton [0] tai lähes oireeton [1]). Henkilön osallistuminen tutkimukseen lopetettiin,

jos hänen ISGA-luokitusasteensa ei parantunut 3 perättäisen Staquis-hoitokuurin jälkeen.

Tutkimuksessa 3 ei ollut tehon päätetapahtumaa; Staquis-hoidon tehosta ISGA-asteikolla arvioituna

riippui, missä määrin jaksoittaista Staquis-hoitoa käytettiin pisimmillään 48 viikon aikana. Kaiken

kaikkiaan henkilöt saivat hoitoa keskimäärin 6,2 hoitokuuria (enimmillään oli mahdollista saada

13 hoitokuuria, mukaan lukien 28 päivän hoitojakso tutkimuksessa 1 tai 2). Perättäisiä hoitokuureja oli

lukumääräisesti keskimäärin 3,6 ja perättäisiä hoidottomia jaksoja 2,5.

Kolmessa kliinisessä tutkimuksessa Staquis-voiteen turvallisuutta ja tehoa ei arvioitu erikseen

herkkien ihoalueiden (kuten kasvojen ja kaulan) ja ei-herkkien ihoalueiden (kuten käsivarsien ja

säärten) välillä.

QT-aikaa koskeneiden tutkimusten tulokset

Perusteellisessa QT-aikaa koskeneessa tutkimuksessa Staquis-voidetta levitettiin 60 %:n alueelle

terveiden vapaaehtoisten kehon pinta-alasta, eivätkä tutkimuksen tulokset osoittaneet QT-ajan

pidentymistä. Vaikkakin terveillä vapaaehtoisilla krisaborolipitoisuudet olivat matalampia verrattuna

atooppista ihottumaa sairastavien potilaiden pitoisuuksiin, kliinisissä Staquis-tutkimuksissa ei havaittu

sydänvaikutuksia, mukaan lukien QT-ajan pidentymistä.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Staquis-

valmisteen käytöstä pediatrisen tutkimussuunnitelman päätöksen mukaan atooppisen ihottuman

hoidossa kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden

hoidossa).

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Staquis-valmisteen farmakokinetiikkaa tutkittiin 33:lla iältään 2–17-vuotiaalla lapsella, joiden lievä tai

keskivaikea atooppinen ihottuma peitti kehon pinta-alasta keskimäärin 49 ± 20 % (SD) (vaihteluväli

27–92 %). Tässä tutkimuksessa henkilöt levittivät Staquis-voidetta noin 3 mg/cm

(annosväli oli noin

6–30 g levityskertaa kohti) kahdesti vuorokaudessa 8 päivän ajan. Pitoisuudet plasmassa olivat kaikilla

henkilöillä mitattavissa. Päivänä 8 krisaborolin keskimääräinen (± SD) enimmäispitoisuus plasmassa

) oli 127 ± 196 ng/ml ja pitoisuus–aikakuvaajan alle jäävä pinta-ala 0–12 tunnin kuluttua

(AUC

) krisaboroliannoksesta 949 ± 1 240 ng*h/ml. Päivään 8 mennessä krisaborolin systeemiset

pitoisuudet olivat saavuttaneet vakaan tilan. Päivien 8 ja 1 välisten AUC

0-12

-arvojen suhteen

krisaborolin keskimääräinen kumuloitumiskerroin oli 1,9. Krisaborolin ja sen päämetaboliittien

systeeminen altistus (C

ja AUC

0-12

) lisääntyi suhteessa lisääntyneeseen hoidettuun kehon pinta-

alaan.

Tutkimukset tehtiin koostumukseltaan erilaisella krisaboroli-voiteella, joka toisin kuin Staquis-voide,

sisälsi butyylihydroksitolueenia. In vitro -läpäisevyystesti tehtiin vahingoittumattomalle iholle, jotta

voitiin arvioida sekä butyylihydroksitolueenia sisältävän voiteen että butyylihydroksitolueenia

sisältämättömän voiteen terapeuttista samanarvoisuutta. Vaikka tulokset olivat epäselviä ja vaihtelivat

suuresti, mahdollisen pienen ihon läpäisevyyden lisääntymisen ei odoteta vaikuttavan valmisteen

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Lue koko asiakirja

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/64649/2020

EMEA/H/C/004863

Staquis (krisaboroli)

Yleistiedot Staquis-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Staquis on ja mihin sitä käytetään?

Staquis on lääke, jolla hoidetaan aikuisten vähintään 2 vuoden ikäisten lasten lievää tai keskivaikeaa

atooppista dermatiittia (tunnetaan myös nimellä atooppinen ekseema, jossa iho on kutiava, punoittava

ja kuiva). Staquista käytetään, kun dermatiittia on enintään 40 prosentissa kehon pinta-alasta.

Staquisin vaikuttava aine on krisaboroli.

Miten Staquista käytetään?

Staquis on reseptivalmiste. Sitä saa voiteena, jota levitetään sairaalle iholle päänahkaa lukuun

ottamatta kahdesti vuorokaudessa enintään neljän viikon ajan. Jos oireet jatkuvat tai tauti leviää

muille ihoalueille, neljän viikon hoitojaksoja voidaan uusia. Staquisin käyttö on lopetettava, jos

atooppisen dermatiitin oireet jatkuvat 12:n peräkkäisen hoitoviikon jälkeen.

Lisätietoa Staquisin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Staquis vaikuttaa?

Atooppista dermatiittia sairastavilla potilailla syntyy suuria määriä sytokiini-nimisiä proteiineja, mikä

voi aiheuttaa ihon tulehtumista dermatiittipotilailla. Staquisin vaikuttava aine krisaboroli estää tiettyjen

sytokiinien vapautumisen. Nämä sytokiinit, kuten tuumorinekroositekijä alfa, interleukiinit (IL-2, IL-4,

IL-5) ja gammainterferoni, osallistuvat tulehdusprosessiin. Estämällä niiden vapautumisen krisaborolin

odotetaan lievittävän tulehdusta ja siten helpottavan sairauden oireita.

Mitä hyötyä Staquisista on havaittu tutkimuksissa?

Kahdessa päätutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä 1 527 lievää tai keskivaikeaa atooppista

dermatiittia sairastavaa aikuista ja lasta (joiden ikä oli vähintään kaksi vuotta), Staquis paransi ihon

tehokkaasti. Yhdessä tutkimuksessa Staquis-hoito paransi ihon kauttaaltaan tai lähes kauttaaltaan noin

33 prosentilla potilaista, kun lumelääkettä saaneiden vastaava osuus oli 25 prosenttia. Toisessa

tutkimuksessa Staquis paransi ihon kauttaaltaan tai lähes kauttaaltaan 31 prosentilla potilaista, kun

lumelääkettä saaneiden vastaava osuus oli 18 prosenttia.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Staquis (krisaboroli)

EMA/64649/2020

Sivu 2/2

Mitä riskejä Staquisiin liittyy?

Staquisin yleisimmät haittavaikutukset (joita voi aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle

kymmenestä) ovat hoidettavan kohdan reaktiot (kuten polttelu tai pistely).

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Staquisin haittavaikutuksista ja rajoituksista.

Miksi Staquis on hyväksytty EU:ssa?

Staquisin osoitettiin parantavan ihon tehokkaasti potilailla, joilla oli lievä tai keskivaikea atooppinen

dermatiitti. Staquisin haittavaikutukset olivat useimmiten lieviä tai kohtalaisia sekä lyhytaikaisia.

Potilaat, joilla oli dermatiittia yli 40 prosentissa ihon pinta-alasta, saivat useammin haittavaikutuksia,

minkä vuoksi tällaisten potilaiden ei pidä käyttää Staquisia.

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Staquisin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan

myöntää myyntilupa EU:ssa.

Miten voidaan varmistaa Staquisin turvallinen ja tehokas käyttö?

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Staquisin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Staquisin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Staquisista

ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden

suojelemiseksi.

Muita tietoja Staquisista

Lisää tietoa Staquisista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa

www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/staquis.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot