Lamivudine/Zidovudine Teva Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

lamivudine/zidovudine teva

teva pharma b.v.  - lamivudiini, tsidovudiini - hiv-infektiot - systeemiset viruslääkkeet, - lamivudiini / tsidovudiini teva on merkitty antiretroviraalisessa yhdistelmähoidossa ihmisen immuunikatoviruksen (hiv) infektion hoidossa.

Lamivudine Teva Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

lamivudine teva

teva b.v. - lamivudiini - hepatiitti b, krooninen - systeemiset viruslääkkeet, - lamivudine teva on tarkoitettu kroonisen hepatiitti b aikuisilla, joilla on:maksasairaus ja viitteitä aktiivisesta virusten replikaatiosta, pysyvästi kohonneet seerumin alaniiniaminotransferaasiarvot (alat) nousua ja histologista näyttöä aktiivisesta maksatulehdus ja / tai fibroosi. aloittamisen lamivudiini-hoitoa tulisi harkita vain, kun käyttää vaihtoehtoista antiviraalista agentti suurempi geneettinen este ei ole käytettävissä tai asianmukainen (ks. kohta 5.

Budesonide/Formoterol Teva Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva

teva pharma b.v. - budesonidi, formoteroli fumarate dihydraatti - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeet, - budesonide/formoterol teva on tarkoitettu aikuisille 18 vuotta täyttäneille vain. asthmabudesonide/formoterol teva on tarkoitettu säännölliseen astman hoitoon, jossa käytetään yhdistelmää (kortikosteroidi ja pitkävaikutteinen β2 adrenergisten reseptorien agonisti) on tarkoituksenmukaista:potilailla, joilla ei ole riittävästi hallinnassa hengitettävillä kortikosteroideilla ja "tarvittaessa" inhaloitava lyhytvaikutteinen β2 adrenoceptor agonistien. orin potilaat, jotka jo riittävästi hallintaan sekä inhaloitavia kortikosteroideja ja pitkävaikutteista β2 adrenoceptor agonistien. copdsymptomatic hoito potilailla, joilla on vaikea keuhkoahtaumatauti (fev1 < 50% viitearvosta normaali) ja ollut toistuvasti pahenemisvaiheita, jotka ovat merkittäviä oireita, vaikka säännöllinen hoito pitkävaikutteinen keuhkoputkia.

Nevirapine Teva Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

nevirapine teva

teva b.v.  - nevirapiini - hiv-infektiot - systeemiset viruslääkkeet, - nevirapine teva on tarkoitettu yhdistettynä muihin anti-retroviruslääkkeisiin hoidettaessa hiv 1-infektoituneita aikuisia, nuoria ja kaikenikäisiä lapsia. useimmat kokemus yhdessä nevirapiinin kanssa on yhdessä nukleosidi-käänteiskopioijaentsyymin estäjät (nrti-lääkkeet). valinta myöhemmin hoidon jälkeen, nevirapiini tulisi perustua kliiniseen kokemukseen ja resistenssitesteihin.

Ibandronic Acid Teva Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

ibandronic acid teva

teva pharma b.v. - ibandronihappo - breast neoplasms; neoplasm metastasis; fractures, bone; osteoporosis, postmenopausal - lääkkeet luusairauksien hoitoon - ibandronic acid 50mgibandronic acid teva on tarkoitettu luustoon liittyvien tapahtumien (patologiset murtumat tai luustoon liittyvät komplikaatiot, jotka vaativat sädehoitoa tai leikkausta) estoon potilailla, joilla on rintasyöpä ja luustometastaaseja. ibandronic acid 150mgtreatment of osteoporosis in postmenopausal women at increased risk of fracture. vähentää nikamamurtumien riskiä on osoitettu, tehoa on reisiluun kaulan murtumia ei ole osoitettu.

Mycophenolate mofetil Teva Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

mycophenolate mofetil teva

teva pharma b.v. - mykofenolaattimofetiili - graft hylkääminen - immunosuppressantit - mykofenolaattimofetiili teva on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ciclosporin ja kortikosteroideja akuutti hylkimisreaktion potilaille, jotka saavat allogeenisten munuaisten, sydämen tai maksan elinsiirrot ennaltaehkäisyyn.

Pramipexole Teva Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

pramipexole teva

teva pharma b.v. - pramipeksoli-dihydrokloridimonohydraatti - parkinsonin tauti - parkinson-lääkkeet - pramipexole teva on tarkoitettu idiopaattisen parkinsonin taudin oireiden hoitoon, yksinään (ilman levodopaa) tai yhdessä levodopan kanssa, i. taudin kulun kautta myöhäisiin vaiheisiin, jolloin levodopan vaikutus heikkenee tai tulee epäjohdonmukaisiksi ja terapeuttisen vaikutuksen vaihtelut ilmenevät (annoksen lopettaminen tai "on-off" -vaihtelut). pramipexole teva on tarkoitettu aikuisille keskivaikean tai vaikean idiopaattisen levottomat jalat-oireyhtymä annoksina jopa 0. 54 mg emästä (0. 75 mg suolaa) (ks. kohta 4.

Levetiracetam Teva Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

levetiracetam teva

teva b.v. - levetirasetaami - epilepsia - hermostunut sytem - levetiracetam teva on merkitty monoterapiana hoidettaessa osittaisia ​​kohtauksia, joissa on tai ei ole sekundaarista yleistystä aikuisilla ja 16-vuotiailla nuorilla, joilla on äskettäin diagnosoitu epilepsia. levetiracetam teva on tarkoitettu lisähoitona:hoidossa osittainen puhkeamista takavarikot tai eivät ole toissijaisesti yleistyviä aikuisille, nuorille, lapsille ja vauvoille 1 kuukauden iästä lähtien epilepsia;hoitoon myoklonisia kohtauksia aikuisilla ja yli 12-vuotiaat nuoruusiän myokloninen epilepsia;hoitoon yleistyvien toonis-kloonisten kohtausten hoitoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille, joilla on idiopaattinen yleistynyt epilepsia.

Capecitabine Teva Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine teva

teva pharma b.v. - kapesitabiini - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - antineoplastiset aineet - capecitabine teva on tarkoitettu iii-vaiheen (dukes "c-vaiheen) paksusuolisyövän leikkauksen jälkeisten potilaiden adjuvanttihoitoon. capecitabine teva on tarkoitettu käytettäväksi metastasoituneen paksu-ja peräsuolen syöpä. capecitabine teva on tarkoitettu käytettäväksi ensilinjan hoito on edennyt mahasyöpä yhdessä platina‑pohjainen hoito. capecitabine tevaa yhdessä dosetakseli on tarkoitettu käytettäväksi potilailla, joilla on paikallisesti edennyt tai metastasoitunut rintasyöpä, kun sytotoksinen solunsalpaajahoito. aiempaan hoitoon olisi pitänyt sisältyä antrasykliini. capecitabine teva on tarkoitettu myös monoterapiana potilaille, joilla on paikallisesti edennyt tai metastasoitunut rintasyöpä, sen jälkeen kun vika taksaaneja ja antrasykliiniä sisältävä solunsalpaajahoito on tai joille edelleen antrasykliini-hoitoa ei ole tarkoitettu.

Sildenafil Teva Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

sildenafil teva

teva b.v.  - sildenafiili - erektiohäiriö - erektiohäiriöön käytettävät lääkkeet - erektiohäiriöiden hoitoon käytettävien miesten hoito, joka on kyvyttömyys saavuttaa tai ylläpitää peniksen erektiota riittävään tyydyttävään seksuaaliseen suorituskykyyn. jotta sildenafil teva olisi tehokasta, tarvitaan seksuaalinen stimulaatio.