TARGINIQ 2.5 mg / 1.25 mg depottabletti Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

targiniq 2.5 mg / 1.25 mg depottabletti

mundipharma oy - oxycodoni hydrochloridum,naloxoni hydrochloridum dihydricum - depottabletti - 2.5 mg / 1.25 mg - oksikodoni ja naloksoni

OXYCODONE/NALOXONE STADA 5 mg / 2.5 mg depottabletti Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

oxycodone/naloxone stada 5 mg / 2.5 mg depottabletti

stada arzneimittel ag - oxycodoni hydrochloridum,naloxoni hydrochloridum dihydricum - depottabletti - 5 mg / 2.5 mg - oksikodoni ja naloksoni

OXYCODONE/NALOXONE STADA 10 mg / 5 mg depottabletti Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

oxycodone/naloxone stada 10 mg / 5 mg depottabletti

stada arzneimittel ag - oxycodoni hydrochloridum,naloxoni hydrochloridum dihydricum - depottabletti - 10 mg / 5 mg - oksikodoni ja naloksoni

OXYCODONE/NALOXONE STADA 20 mg / 10 mg depottabletti Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

oxycodone/naloxone stada 20 mg / 10 mg depottabletti

stada arzneimittel ag - naloxoni hydrochloridum dihydricum,oxycodoni hydrochloridum - depottabletti - 20 mg / 10 mg - oksikodoni ja naloksoni

OXYCODONE/NALOXONE STADA 40 mg / 20 mg depottabletti Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

oxycodone/naloxone stada 40 mg / 20 mg depottabletti

stada arzneimittel ag - naloxoni hydrochloridum dihydricum,oxycodoni hydrochloridum - depottabletti - 40 mg / 20 mg - oksikodoni ja naloksoni

TANONALLA 10 mg / 5 mg depottabletti Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

tanonalla 10 mg / 5 mg depottabletti

sandoz a/s sandoz a/s - naloxoni hydrochloridum dihydricum,oxycodoni hydrochloridum - depottabletti - 10 mg / 5 mg - oksikodoni ja naloksoni

TANONALLA 20 mg / 10 mg depottabletti Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

tanonalla 20 mg / 10 mg depottabletti

sandoz a/s sandoz a/s - naloxoni hydrochloridum dihydricum,oxycodoni hydrochloridum - depottabletti - 20 mg / 10 mg - oksikodoni ja naloksoni

TANONALLA 30 mg / 15 mg depottabletti Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

tanonalla 30 mg / 15 mg depottabletti

sandoz a/s sandoz a/s - oxycodoni hydrochloridum,naloxoni hydrochloridum dihydricum - depottabletti - 30 mg / 15 mg - oksikodoni ja naloksoni

TANONALLA 40 mg / 20 mg depottabletti Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

tanonalla 40 mg / 20 mg depottabletti

sandoz a/s sandoz a/s - naloxoni hydrochloridum dihydricum,oxycodoni hydrochloridum - depottabletti - 40 mg / 20 mg - oksikodoni ja naloksoni

ARMONEVE 2.5 mg / 1.25 mg depottabletti Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

armoneve 2.5 mg / 1.25 mg depottabletti

mundipharma oy - oxycodoni hydrochloridum anhydricum,naloxoni hydrochloridum dihydricum - depottabletti - 2.5 mg / 1.25 mg - oksikodoni ja naloksoni