Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto (previously Lenalidomide Krka) Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka d.d. novo mesto (previously lenalidomide krka)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; lymphoma, follicular - immunosuppressantit - multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka d. novo mesto as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) on tarkoitettu aikuisille potilaille, joilla on aiemmin hoitamaton multippeli myelooma, jotka eivät ole oikeutettuja siirto. lenalidomide krka d. novo mesto in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. follicular lymphomalenalidomide krka d. novo mesto in combination with rituximab (anti-cd20 antibody) is indicated for the treatment of adult patients with previously treated follicular lymphoma (grade 1 – 3a). multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newl

Lenalidomide Krka (previously Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto) Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka (previously lenalidomide krka d.d. novo mesto)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; myelodysplastic syndromes; lymphoma, follicular; lymphoma, mantle-cell - immunosuppressantit - multiple myelomalenalidomide krka as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) on tarkoitettu aikuisille potilaille, joilla on aiemmin hoitamaton multippeli myelooma, jotka eivät ole oikeutettuja siirto. lenalidomide krka in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. myelodysplastic syndromeslenalidomide krka as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with transfusion-dependent anemia due to low- or intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes associated with an isolated deletion 5q cytogenetic abnormality when other therapeutic options are insufficient or inadequate. mantle cell lymphomalenalidomide krka as monotherapy is i

Repaglinide Krka Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

repaglinide krka

krka, d.d., novo mesto - repaglinidin - diabetes mellitus, tyyppi 2 - lääkkeitä käytetään diabeteksen, - repaglinide on tarkoitettu potilaille, joilla on tyypin 2 diabetes (ei-insuliinista riippumaton diabetes mellitus (niddm)) joiden hyperglycaemia enää ohjataan tyydyttävästi ruokavalio, laihdutus ja liikunta. hoito tulee aloittaa ruokavaliohoidon ja liikunnan avuksi alentamaan veren glukoosi suhteessa aterioita.

Pioglitazone Krka Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

pioglitazone krka

krka, d.d., novo mesto - pioglitatsonihydrokloridia - diabetes mellitus, tyyppi 2 - lääkkeitä käytetään diabeteksen, - pioglitatsoni on tarkoitettu toisen tai kolmannen linjan hoitoon tyypin 2 diabetes alla kuvatun mukaisesti: monoterapiana - aikuisilla potilailla (etenkin ylipainoisen) diabetestasapainoa ei saada hallintaan ruokavalion ja liikunnan joille metformiini ei sovi, koska vasta tai intoleranssi;osana kahden suun kautta otettavan diabeteslääkkeen yhdistelmähoitoa - sulfonyyliurean kanssa vain aikuisilla potilailla, jotka eivät siedä metformiinia tai joille metformiini on vasta-aiheinen, kun sokeritasapainoa ei saada riittävästi hallintaan huolimatta suurimmasta siedetyllä annoksella yksinään sulfonyyliurean kanssa; pioglitatsonin käyttöaihe on myös yhdistelmähoito insuliinin kanssa tyypin 2 diabetesta sairastaville aikuisille potilaille, joiden sokeritasapainoa ei saada riittävästi hallintaan insuliinin joille metformiini ei sovi, koska vasta tai intoleranssi. kun pioglitatsonihoidon aloittamista, potilaiden tulisi tarkistaa sen jälkeen, kun 3-6 kuukautta asianmukaisuuden arvioimiseksi hoitovaste (e. pienensi hba1c

Febuxostat Krka Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

febuxostat krka

krka, d.d., novo mesto - febuksostaatti - hyperuricemia; gout - antigout-valmisteet - febuksostaatti krka on tarkoitettu kroonisen hyperurikemia olosuhteissa, kun uraattikiteitä on jo tapahtunut (mukaan lukien historia, tai läsnäolo, tophus ja/tai kihtiartriitti). febuksostaatti krka on tarkoitettu aikuisten.

Darunavir Krka Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

darunavir krka

krka, d.d., novo mesto - darunaviiria - hiv-infektiot - systeemiset viruslääkkeet, - 400 ja 800 mgdarunavir krka -, co-ja pieniannoksisen ritonaviirin yhdistelmä on tarkoitettu yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkkeiden hoitoon potilailla, joilla on ihmisen immuunikatovirus (hiv-1) hoitoon. darunaviiri krka 400 mg ja 800 mg tabletit voidaan antaa sopiva annos hoito hoitoon hiv-1-infektion hoitoon aikuisilla ja lapsipotilailla, alkaen 3-vuotiaille ja vähintään 40 kg kehon painoa, jotka ovat:antiretroviraalisen hoidon (art)-naiivi (ks. kohta 4. taide-kokenut ei darunaviiri vastus liittyviä mutaatioita (drv-ram) ja jotka ovat plasman hiv-1 rna < 100,000 kopiota/ml ja cd4+ - solumäärä on ≥ 100 solua x 106/l. päättäessään aloittaa hoitoa darunaviirin kanssa niin taiteen saaneilla potilailla todettiin testaus olisi oppaan käytön darunaviiri (ks. kohdat 4. 2, 4. 3, 4. 4 ja 5. 600 mg darunaviiri krka -, co-ja pieniannoksisen ritonaviirin yhdistelmä on tarkoitettu yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkkeiden hoitoon potilailla, joilla on ihmisen immuunikatovirus (hiv-1) hoitoon. darunaviiri krka

Atazanavir Krka Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

atazanavir krka

krka, d.d., novo mesto - atazanavir (as sulfate) - hiv-infektiot - systeemiset viruslääkkeet, - atatsanaviiri krka-kapseleita, co-valmiste yhdessä pieniannoksisen ritonaviirin kanssa on tarkoitettu hiv-1-tartunnan saaneille aikuisille ja lapsipotilaille suositellaan 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkevalmisteiden. perustuu käytettävissä virologinen ja kliininen tietoja aikuisille potilaille, mitään hyötyä ei ole odotettavissa potilailla, joilla on kantoja, jotka kestävät useita proteaasi-inhibiittoreita (≥ 4 pi-mutaatiota). valinta atatsanaviiri krka-hoitoa kokenut aikuis-ja lapsipotilailla olisi perustuttava yksittäisten virusresistenssitestauksen ja potilaan hoidon historia.

Abiraterone Krka Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

abiraterone krka

krka, d.d., novo mesto - abirateroniasetaatti - prostatiset kasvaimet - endokriinihoito - abiraterone krka is indicated with prednisone or prednisolone for: , the treatment of newly diagnosed high risk metastatic hormone sensitive prostate cancer (mhspc) in adult men in combination with androgen deprivation therapy (adt) (see section 5. 1), the treatment of metastatic castration resistant prostate cancer (mcrpc) in adult men who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicated (see section 5. 1), the treatment of mcrpc in adult men whose disease has progressed on or after a docetaxel-based chemotherapy regimen.

TAMSULOSIINIHYDROKLORIDI KRKA 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

tamsulosiinihydrokloridi krka 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova

krka, d.d., novo mesto - tamsulosini hydrochloridum - säädellysti vapauttava kapseli, kova - 0.4 mg - tamsulosiini

Darunavir Krka d.d. Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

darunavir krka d.d.

krka, d.d., novo mesto - darunaviiria - hiv-infektiot - systeemiset viruslääkkeet, - 400 mg ja 800 mg kalvopäällysteiset tabletsdarunavir krka d. co-pieniannoksisen ritonaviirin kanssa on tarkoitettu yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkkeiden hoitoon potilailla, joilla on ihmisen immuunikatovirus (hiv-1) hoitoon. darunaviiri krka d. , lääkeaineen kanssa, cobicistat on tarkoitettu yhdessä muiden antiretroviraalisten lääkkeiden hoitoon potilailla, joilla on ihmisen immuunikatovirus (hiv-1) aiheuttaman infektion hoitoon aikuisille potilaille (ks. kohta 4. darunaviiri krka d. 400 mg ja 800 mg tabletit voidaan antaa sopiva annos hoito hoitoon hiv-1-infektion hoitoon aikuisilla ja lapsipotilailla, alkaen 3-vuotiaille ja vähintään 40 kg kehon painoa, jotka ovat:antiretroviraalisen hoidon (art)-naiivi (ks. kohta 4. taide-kokenut ei darunaviiri vastus liittyviä mutaatioita (drv-ram) ja jotka ovat plasman hiv-1 rna < 100,000 kopiota/ml ja cd4+ - solumäärä on ≥ 100 solua x 106/l. päättäessään aloittaa hoitoa darunaviirin kanssa niin taiteen saaneilla potilailla todettiin testaus olisi oppaan käytön