AMOXICILLIN GENERICS 375 mg kapseli, kova Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

amoxicillin generics 375 mg kapseli, kova

generics (uk) limited - amoxicillinum trihydricum - kapseli, kova - 375 mg - amoksisilliini

AMOXICILLIN GENERICS 500 mg kapseli, kova Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

amoxicillin generics 500 mg kapseli, kova

generics (uk) limited - amoxicillinum trihydricum - kapseli, kova - 500 mg - amoksisilliini

BEZAFIBRAT GENERICS 400 mg depottabletti Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

bezafibrat generics 400 mg depottabletti

generics (uk) limited - bezafibratum - depottabletti - 400 mg - betsafibraatti

GLIPIZID GENERICS 5 mg tabletti Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

glipizid generics 5 mg tabletti

generics (uk) limited - glipizidum - tabletti - 5 mg - glipitsidi

AMOXICILLIN GENERICS 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

amoxicillin generics 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten

generics (uk) limited - amoxicillinum trihydricum - rakeet oraalisuspensiota varten - 50 mg/ml - amoksisilliini

CARBOPLATIN GENERICS 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

carboplatin generics 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

generics (uk) limited - carboplatinum - infuusiokonsentraatti, liuosta varten - 10 mg/ml - karboplatiini

MOCLOBEMID GENERICS 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

moclobemid generics 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen

generics (uk) limited - moclobemidum - tabletti, kalvopäällysteinen - 150 mg - moklobemidi

MOCLOBEMID GENERICS 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

moclobemid generics 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen

generics (uk) limited - moclobemidum - tabletti, kalvopäällysteinen - 300 mg - moklobemidi

CIPROFLOXACIN GENERICS 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

ciprofloxacin generics 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen

generics (uk) limited - ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum - tabletti, kalvopäällysteinen - 250 mg - siprofloksasiini

CIPROFLOXACIN GENERICS 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

ciprofloxacin generics 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

generics (uk) limited - ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum - tabletti, kalvopäällysteinen - 500 mg - siprofloksasiini