Rozlytrek

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
07-09-2021
Aktiivinen ainesosa:
Entrectinib
Saatavilla:
Roche Registration GmbH 
ATC-koodi:
L01EX14
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
entrectinib
Terapeuttinen ryhmä:
Antineoplastiset aineet
Terapeuttinen alue:
Cancer; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung
Käyttöaiheet:
Rozlytrek as monotherapy is indicated for the treatment of adult and paediatric patients 12 years of age and older with solid tumours expressing a neurotrophic tyrosine receptor kinase (NTRK) gene fusion,who have a disease that is locally advanced, metastatic or where surgical resection is likely to result in severe morbidity, andwho have not received a prior NTRK inhibitorwho have no satisfactory treatment options. Rozlytrek as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with ROS1 positive, advanced non small cell lung cancer (NSCLC) not previously treated with ROS1 inhibitors.
Tuoteyhteenveto:
Revision: 2
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004936
Valtuutus päivämäärä:
2020-07-31
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004936

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste
bulgaria 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
bulgaria 07-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
bulgaria 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
espanja 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
espanja 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
tšekki 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
tšekki 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
tanska 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
tanska 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
saksa 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
saksa 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
viro 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
viro 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
kreikka 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
kreikka 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
englanti 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
englanti 07-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
englanti 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
ranska 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
ranska 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
italia 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
italia 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
latvia 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
latvia 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
liettua 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
liettua 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
unkari 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
unkari 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
malta 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
malta 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
hollanti 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
hollanti 07-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
hollanti 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
puola 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
puola 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
portugali 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
portugali 07-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
portugali 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
romania 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
romania 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
slovakki 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
slovakki 07-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
slovakki 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
sloveeni 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
sloveeni 07-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
sloveeni 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
ruotsi 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
ruotsi 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
norja 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
norja 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
islanti 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
islanti 07-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
kroatia 07-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
kroatia 07-09-2021

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Rozlytrek 100 mg kovat kapselit

Rozlytrek 200 mg kovat kapselit

entrektinibi

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Rozlytrek on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Rozlytrek-kapseleita

Miten Rozlytrek-kapseleita otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Rozlytrek-kapseleiden säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Rozlytrek on ja mihin sitä käytetään

Mitä Rozlytrek on

Rozlytrek on syöpälääke, joka sisältää vaikuttavana aineena entrektinibiä.

Mihin Rozlytrek-kapseleita käytetään

Rozlytrek-kapseleita käytetään

aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille lapsille elimistön eri osissa sijaitsevien kiinteiden

(syöpä)kasvainten hoitoon, kun kasvain aiheutuu muutoksesta neurotrofisessa

tyrosiinikinaasireseptorigeenissä (

NTRK

-geenissä)

aikuisille ei-pienisoluiseksi keuhkosyöväksi kutsutun keuhkosyöpätyypin hoitoon; tällainen

syöpä aiheutuu muutoksesta geenissä nimeltään

ROS1

NTRK

-geenifuusiopositiiviset kiinteät syöpäkasvaimet

Rozlytrek-kapseleita käytetään

kun testi on osoittanut, että syöpäsoluissa on muutos

NTRK

-geenissä, ja kun syöpä on levinnyt

sairastuneessa elimessä tai muihin elimiin tai jos syövän poistamiseksi tehtävästä leikkauksesta

todennäköisesti aiheutuu vaikea-asteisia seurauksia (ks. jäljempänä Miten Rozlytrek vaikuttaa)

jos et ole saanut hoitoa

NTRK

:n estäjiksi kutsutuilla lääkkeillä

kun muut hoidot eivät ole tehonneet tai eivät sovi sinulle.

ROS1

-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

Rozlytrek-kapseleita käytetään, jos

keuhkosyöpä on

ROS1

-positiivinen, mikä tarkoittaa, että syöpäsoluissa on muutos

ROS1

geenissä (ks. jäljempänä Miten Rozlytrek vaikuttaa).

keuhkosyöpä on levinnyt muualle elimistöön (muodostanut etäpesäkkeitä) ja

et ole saanut hoitoa lääkkeillä, joita kutsutaan ROS1:n estäjiksi.

Miten Rozlytrek vaikuttaa

Rozlytrek vaikuttaa estämällä poikkeavien entsyymien toimintaa. Poikkeavuus aiheutuu muutoksesta

entsyymejä tuottavissa NTRK- tai ROS1-geeneissä. Virheelliset entsyymit edistävät syöpäsolujen

kasvua.

Rozlytrek voi hidastaa syövän kasvua tai pysäyttää sen. Se voi myös vaikuttaa siten, että syöpäkasvain

pienenee.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Rozlytrek-kapseleita

Älä ota Rozlytrek-kapseleita

jos olet allerginen entrektinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

Jos olet epävarma, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen ennen kuin

otat Rozlytrek-kapseleita.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Rozlytrek-

kapseleita

jos sinulla on äskettäin ollut muistamattomuutta, sekavuutta, aistiharhoja tai mielentilan

muutoksia

jos sinulla on aiemmin ollut luunmurtumia tai sairauksia, jotka voivat suurentaa luunmurtumien

riskiä, kuten luukato (osteoporoosi) tai osteopenia

jos käytät veren virtsahappopitoisuutta pienentävää lääkitystä

jos sinulla on sydämen vajaatoimintaa (sydän ei pysty pumppaamaan riittävästi verta, jotta

elimistö saisi happea); sen oireita voivat olla yskä, hengenahdistus ja säärien tai käsivarsien

turpoaminen

jos sinulla on sydämen johtumishäiriö, jota kutsutaan pidentyneeksi QTc-ajaksi; se voidaan

todeta sydänsähkökäyrässä (EKG:ssä) tai matalat veren elektrolyyttitasot (kalium, magnesium,

kalsium tai fosfori).

jos sinulla on galaktoosi-intoleranssiksi, synnynnäiseksi laktaasin puutokseksi tai glukoosi-

galaktoosi-imeytymishäiriöksi kutsuttu perinnöllinen sairaus.

Muut lääkevalmisteet ja Rozlytrek

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa

muita lääkkeitä. Rozlytrek voi muuttaa joidenkin toisten lääkkeiden vaikutusta. Jotkut toiset lääkkeet

voivat myös muuttaa Rozlytrek-kapseleiden vaikutusta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle etenkin, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

lääkkeitä sieni-infektioiden hoitoon (sienilääkkeitä), kuten ketokonatsolia, itrakonatsolia,

vorikonatsolia, posakonatsolia

lääkkeitä aidsin/hiv-infektion hoitoon, kuten ritonaviiria tai sakinaviiria

rohdosvalmistetta masennuksen hoitoon: mäkikuismaa

lääkkeitä kouristuskohtausten hoitoon (epilepsialääkkeitä), kuten fenytoiinia, karbamatsepiinia

tai fenobarbitaalia

lääkkeitä tuberkuloosin hoitoon, kuten rifampisiinia, rifabutiinia

lääkkeitä kiinteiden syöpien ja verisyöpien hoitoon: topotekaania, lapatinibia, mitoksantronia,

apalutamidia, metotreksaattia

lääkettä niveltulehdusten tai nivelten autoimmuunisairauksien (nivelreuma) hoitoon:

metotreksaattia

lääkettä migreenityyppisen päänsäryn hoitoon: ergotamiinia

lääkettä voimakkaan kivun lievittämiseen: fentanyyliä

lääkettä psyykkisten sairauksien (psykoosien) tai tahattomien liikkeiden ja äännähtelyjen eli

Touretten oireyhtymän hoitoon: pimotsidia

lääkettä sydämen rytmihäiriöiden hoitoon: kinidiiniä

lääkkeitä veritulppien muodostumisen ehkäisemiseen: varfariinia, dabigatraanieteksilaattia

lääkkeitä mahan refluksitaudin (närästyksen) hoitoon: sisapridia, omepratsolia

lääkkeitä veren kolesterolipitoisuuden pienentämiseen: atorvastatiinia, pravastatiinia,

rosuvastatiinia

lääkkeitä, jotka lamaavat elimistön immuunijärjestelmää tai joita käytetään elinsiirteen

hylkimisreaktion estämiseen: sirolimuusia, takrolimuusia, siklosporiinia

lääkkeitä masennuksen hoitoon: paroksetiinia, fluvoksamiinia

lääkkeitä verensokeripitoisuuden pienentämiseen: repaglinidia, tolbutamidia

lääkkeitä korkean verenpaineen hoitoon: bosentaania, felodipiinia, nifedipiinia, verapamiilia.

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua (tai et ole siitä varma), käänny lääkärin tai

apteekkihenkilökunnan puoleen ennen kuin otat Rozlytrek-kapseleita.

Rozlytrek ruuan ja juoman kanssa

Älä juo greippimehua äläkä syö greippihedelmiä tai pomeranssia Rozlytrek-hoidon aikana, sillä ne

saattavat lisätä haitallisesti veressä olevaa lääkemäärää.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Naiset ja ehkäisy

Et saa tulla raskaaksi tämän lääkkeen käytön aikana, sillä lääke voi vahingoittaa vauvaa. Jos voit tulla

raskaaksi, sinun on käytettävä erittäin tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 5 viikon ajan

hoidon lopettamisen jälkeen.

Ei tiedetä, heikentääkö Rozlytrek ehkäisyvalmisteiden (ehkäisytablettien tai hormonaalisten

ehkäisyimplanttien) tehoa. Sinun pitää käyttää jotakin toista luotettavaa ehkäisymenetelmää, kuten

estemenetelmää (esim. kondomia), jotta et tule raskaaksi Rozlytrek-hoidon aikana etkä 5 viikkoon

hoidon lopettamisen jälkeen.

Keskustele lääkärin kanssa sinulle ja kumppanillesi sopivista ehkäisymenetelmistä.

Miehet ja ehkäisy

Naiskumppanisi ei saa tulla raskaaksi tämän lääkkeen käytön aikana, sillä lääke voi vahingoittaa

vauvaa. Jos naiskumppanisi voi tulla raskaaksi, sinun on käytettävä erittäin tehokasta ehkäisyä hoidon

aikana ja vähintään 3 kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa sinulle

ja kumppanillesi sopivista ehkäisymenetelmistä.

Raskaus

Älä ota Rozlytrek-kapseleita, jos olet raskaana, sillä ne voivat vahingoittaa vauvaa.

Jos tulet raskaaksi tämän lääkkeen käytön aikana tai 5 viikon kuluessa viimeisen annoksen

ottamisen jälkeen, kerro siitä heti lääkärille.

Imetys

Älä imetä tämän lääkkeen käytön aikana, sillä ei tiedetä, voiko Rozlytrek erittyä rintamaitoon ja siten

vahingoittaa vauvaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Rozlytrek saattaa vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Rozlytrek-hoidosta voi aiheutua

näön sumenemista

huimauksen tunnetta

pyörtymistä (tajunnanmenetystä)

väsymyksen tunnetta

mielentilan muutoksia, sekavuutta tai epätodellisten asioiden näkemistä (aistiharhoja).

Jos tällaista esiintyy, et saa ajaa autoa tai polkupyörää etkä käyttää raskaita koneita ennen kuin oireet

häviävät. Varmista lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, voitko ajaa autoa tai käyttää koneita.

Rozlytrek sisältää

lak toosia

(eräänlaista sokeria). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi,

keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

paraoranssia (E 110) (vain 200 mg:n kovat kapselit)

, joka on väriainetta ja saattaa aiheuttaa

allergisia reaktioita.

3.

Miten Rozlytrek-kapseleita otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon lääkettä otetaan

Aikuiset

Suositeltu annos on kolme 200 mg:n kapselia kerran päivässä (kokonaisannos 600 mg).

Jos olet huonovointinen, lääkäri voi joskus pienentää annosta, keskeyttää hoidon lyhyeksi aikaa

tai lopettaa hoidon kokonaan.

Lapset

Rozlytrek-kapseleita voidaan käyttää vähintään 12-vuotiaiden lasten hoitoon.

Lääkäri laskee oikean annoksen lapsen pituuden ja painon perusteella.

Miten lääke otetaan

Rozlytrek-kapselit otetaan suun kautta ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan. Niele kapselit

kokonaisina. Älä avaa äläkä liuota kapseleita, koska kapselin sisältö on hyvin kitkeränmakuista.

Jos oksennat Rozlytrek-kapselin ottamisen jälkeen

Jos oksennat heti Rozlytrek-annoksen ottamisen jälkeen, ota uusi annos.

Jos otat enemmän Rozlytrek-kapseleita kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän Rozlytrek-kapseleita kuin sinun pitäisi, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti

sairaalaan. Ota lääkepakkaus ja tämä pakkausseloste mukaasi.

Jos unohdat ottaa Rozlytrek-kapselin

Jos seuraavan annoksen ottamisajankohtaan on yli 12 tuntia, ota unohtunut annos heti, kun

huomaat sen unohtuneen.

Jos seuraavan annoksen ottamisajankohtaan on alle 12 tuntia, älä ota unohtunutta annosta. Ota

silloin seuraava annos tavanomaisena ajankohtana.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Rozlytrek-kapseleiden oton

Älä lopeta tämän lääkkeen ottamista keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa. On tärkeää ottaa

Rozlytrek-kapseleita joka päivä niin pitkään kuin lääkäri määrää niitä sinulle.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tämän lääkkeen käytössä voi ilmetä seuraavia haittavaikutuksia.

Vakavat haittavaikutukset

Kerro heti lääkärille, jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista otettuasi Rozlytrek-

valmistetta; lääkäri voi pienentää annosta, keskeyttää hoidon lyhyeksi aikaa tai lopettaa hoidon

kokonaan:

yskää, hengenahdistusta ja säärien tai käsivarsien turpoamista (nesteen kertymistä elimistöön),

jotka voivat olla merkkejä sydänsairauksista

sekavuuden tunnetta, mielialamuutoksia, muistivaikeuksia tai epätodellisten asioiden näkemistä

(aistiharhoja)

huimauksen tai pyörrytyksen tunnetta tai tunnet, että sydämesi syke on epäsäännöllinen tai

nopea, sillä ne voivat viitata sydämen rytmihäiriöihin

nivelkipua, luukipua, virheasentoja tai muutoksia liikuntakyvyssäsi

munuaisvaivoja tai niveltulehduksen, sillä nämä voivat johtua veren suuresta

virtsahappopitoisuudesta.

Muita haittavaikutuksia

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos huomaat jonkin seuraavista

haittavaikutuksista:

Hyvin yleiset:

saattavat ilmaantua useammalle kuin 1 potilaalle kymmenestä:

väsymyksen tunne

ummetus

makuaistin muutokset

horjumisen tai huimauksen tunne

turpoaminen

ripuli

pahoinvointi

poikkeavat tuntoaistimukset, kuten kutina, kihelmöinti tai pistely

veren punasolujen vähyys (anemia)

hengenahdistus

painon nousu

suurentunut kreatiniinipitoisuus veressä (kreatiniini on aine, joka poistuu elimistöstä tavallisesti

munuaisten kautta virtsaan)

kipu, mukaan lukien selkäkipu, niskakipu, luuston ja lihasten kipu, raajakipu

oksentelu

yskä

kuume

lihaskipu

nivelkipu

päänsärky

matala verenpaine

suurentunut tiettyjen maksaentsyymien (ASAT/ALAT) pitoisuus veressä

poikkeava epämiellyttävä tuntemus käsivarsissa ja säärissä

lihasten koordinaatiokyvyn häviäminen, horjuminen kävellessä

normaalin unirytmin häiriöt

keuhkoinfektio

virtsatieinfektio

lihasheikkous

heikentynyt ruokahalu

näön sumeneminen

ihottuma

vähentynyt eräänlaisten veren valkosolujen (neutrofiilien) määrä

mahakipu

kyvyttömyys tyhjentää virtsarakko kokonaan

nielemisvaikeudet.

Yleiset:

saattavat ilmaantua enintään 1 potilaalle kymmenestä:

mielialahäiriöt

elimistön kuivuminen

neste keuhkoissa

pyörtyminen

ihon lisääntynyt herkkyys auringonvalolle.

Melko harvinaiset:

saattavat ilmaantua enintään 1 potilaalle sadasta:

veressä olevien tiettyjen kemiallisten aineiden muutokset, jotka aiheutuvat kasvainsolujen

nopeasta hajoamisesta, mikä voi vaurioittaa elimiä, esimerkiksi munuaisia, sydäntä ja maksaa.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos huomaat jonkin edellä mainituista

haittavaikutuksista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Rozlytrek-kapseleiden säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kartonkikotelossa ja purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rozlytrek sisältää

Vaikuttava aine on entrektinibi.

Rozlytrek 100 mg: yksi kapseli sisältää 100 mg entrektinibiä.

Rozlytrek 200 mg: yksi kapseli sisältää 200 mg entrektinibiä.

Muut aineet ovat:

Kapselin sisältö:

viinihappo, laktoosi (ks. kohta 2 Rozlytrek sisältää laktoosia), hypromelloosi,

krospovidoni, mikrokiteinen selluloosa, kolloidinen vedetön piidioksidi, magnesiumstearaatti.

Kapselikuori:

hypromelloosi, titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E172; Rozlytrek

100 mg:n kapselit), paraoranssi (E 110; Rozlytrek 200 mg:n kapselit; ks. kohta 2 Rozlytrek

sisältää paraoranssia [E 110]).

Painomuste:

shellakka, propyleeniglykoli, indigokarmiinialumiinilakka (E 132).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Rozlytrek 100 mg kovat kapselit ovat läpinäkymättömiä, keltaisia, ja niiden runko-osaan on painettu

sinisellä ENT 100.

Rozlytrek 200 mg kovat kapselit ovat läpinäkymättömiä, oransseja, ja niiden runko-osaan on painettu

sinisellä ENT 200.

Kapselit on pakattu purkkeihin, jotka sisältävät

30 Rozlytrek 100 mg kovaa kapselia tai

90 Rozlytrek 200 mg kovaa kapselia

Myyntiluvan haltija

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Saksa

Valmistaja

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. O.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: +385 1 4722 333

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Κύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Tämä lääkevalmiste on saanut ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan

uutta tietoa.

Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa uudet tiedot tästä lääkkeestä ja tarvittaessa

tämä pakkausseloste päivitetään.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu/

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN

NIMI

Rozlytrek 100 mg kovat kapselit

Rozlytrek 200 mg kovat kapselit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Rozlytrek 100 mg kovat kapselit

Yksi kova kapseli sisältää 100 mg entrektinibiä.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

Yksi kova kapseli sisältää 65 mg laktoosia.

Rozlytrek 200 mg kovat kapselit

Yksi kova kapseli sisältää 200 mg entrektinibiä.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi kova kapseli sisältää 130 mg laktoosia ja 0,6 mg atsoväriaine paraoranssia (E 110).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kapseli, kova.

Rozlytrek 100 mg kovat kapselit

Koon 2 (pituus 18 mm) kova kapseli, jossa on keltainen läpinäkymätön runko-osa ja kansiosa, ja

runko-osaan on painettu sinisellä ENT 100.

Rozlytrek 200 mg kovat kapselit

Koon 0 (pituus 21,7 mm) kova kapseli, jossa on oranssi läpinäkymätön runko-osa ja kansiosa, ja

runko-osaan on painettu sinisellä ENT 200.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Rozlytrek on tarkoitettu monoterapiana aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden pediatristen potilaiden

sellaisten kiinteiden kasvainten hoitoon, jotka ilmentävät neurotrofisen tyrosiinikinaasireseptorin

NTRK

) geenifuusiota

kun tauti on paikallisesti edennyt, metastasoitunut tai kun kasvaimen kirurgiseen poistoon

liittyy korkea kuolleisuus ja

kun potilas ei ole aiemmin saanut

NTRK

:n estäjää

kun potilaalla ei ole tyydyttäviä hoitovaihtoehtoja (ks. kohdat 4.4 ja 5.1).

Rozlytrek on tarkoitettu monoterapiana edennyttä

ROS1

-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää

sairastavien aikuisten potilaiden hoitoon, kun potilas ei ole aiemmin saanut ROS1:n estäjiä.

4.2

Annostus ja antotapa

Rozlytrek-hoidon saa aloittaa syöpälääkehoitoihin perehtynyt lääkäri.

Potilaiden seulonta

NTRK-geenifuusiopositiiviset kiinteät kasvaimet

Niiden potilaiden seulontaan, joilla on

NTRK

-geenifuusiopositiivisia kiinteitä kasvaimia, tarvitaan

validoitu määritysmenetelmä.

NTRK

-geenifuusiopositiivisuus on varmistettava ennen Rozlytrek-

hoidon aloittamista (ks. kohta 5.1).

ROS1-positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

ROS1

-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien potilaiden seulontaan tarvitaan validoitu

määritysmenetelmä.

ROS1

-positiivisuus on varmistettava ennen Rozlytrek-hoidon aloittamista (ks.

kohta 5.1).

Annostus

Aikuiset

Aikuisille suositeltu annos on 600 mg entrektinibiä kerran päivässä.

Pediatriset potilaat

Suositeltu annos vähintään 12-vuotiaille pediatrisille potilaille on kehon pinta-alan mukainen

300 mg/m

entrektinibiä kerran päivässä (ks. taulukko 1).

Taulukko 1. Pediatrisille potilaille suositeltu annostus

Kehon pinta-ala

Kerran päivässä otettava annos

1,11–1,50

400 mg

≥ 1,51 m

600 mg

Hoidon kesto

Potilaille suositellaan antamaan Rozlytrek-hoitoa, kunnes tauti etenee tai ilmaantuu sietämätöntä

toksisuutta.

Annoksen viivästyminen tai ottamatta jääminen

Jos suunniteltu Rozlytrek-annos jää ottamatta, potilas voi ottaa korvaavan annoksen, paitsi jos

seuraava annos on tarkoitus ottaa 12 tunnin kuluessa. Jos potilas oksentaa heti Rozlytrek-annoksen

ottamisen jälkeen, potilas voi ottaa uuden annoksen.

Annosmuutokset

Haittavaikutusten hoitamiseksi saattaa olla tarpeen keskeyttää Rozlytrek-hoito tilapäisesti, pienentää

annosta tai lopettaa hoito, jos potilaalla on jokin tietty haittavaikutus (ks. taulukko 4), tai sen mukaan,

miten lääkkeen määrännyt lääkäri arvioi potilaan turvallisuuden tai sietokyvyn.

Aikuiset

Aikuisten Rozlytrek-annosta voidaan pienentää siedettävyyden perusteella enintään 2 kertaa (ks.

taulukko 2). Jos potilas ei siedä 200 mg:n annosta kerran päivässä, Rozlytrek-hoito pitää lopettaa

pysyvästi.

Taulukko 2. Aikuispotilaiden annoksen pienentäminen

Annoksen pienentäminen

Annostus

Suositeltu annos

600 mg kerran päivässä

Annoksen ensimmäinen

pienennyskerta

400 mg kerran päivässä

Annoksen toinen pienennyskerta

200 mg kerran päivässä

Pediatriset potilaat

Vähintään 12-vuotiaiden pediatristen potilaiden Rozlytrek-annosta voidaan pienentää sietokyvyn

perusteella enintään 2 kertaa (ks. taulukko 3).

Joidenkin potilaiden hoito on annettava jaksottaisena, jotta saadaan pediatrisille potilaille suositeltu

pienennetty kokonaisviikkoannos. Jos potilas ei siedä pienintä pienennettyä annosta, Rozlytrek-hoito

pitää lopettaa pysyvästi.

Taulukko 3. Pediatristen potilaiden annoksen pienentäminen

Toimenpide

Kehon pinta-ala

1,11

1,50

m

2

(kerran päivässä)

Kehon pinta-

ala ≥ 1,51

m

2

(kerran

päivässä)

Suositeltu annos

400 mg

600 mg

Ensimmäinen

annoksen pienennys

300 mg

400 mg

Toinen annoksen

pienennys

200 mg 5 päivänä joka viikko

200 mg

*5 päivänä joka viikko: maanantaina, keskiviikkona, perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina

Taulukossa 4 esitetään suositukset aikuisten ja pediatristen potilaiden Rozlytrek-hoidon

annosmuutoksiin tiettyjen haittavaikutusten yhteydessä (ks. kohdat 4.4 ja 4.8).

Taulukko 4. Aikuisten ja pediatristen potilaiden suositellut Rozlytrek-annosmuutokset

haittavaikutusten yhteydessä

Haittavaikutus

Vaikeusaste*

Annosmuutos

Sydämen

vajaatoiminta

Oireinen keskiraskaissa tai

kohtalaisissa toimissa tai

rasituksessa, mukaan lukien

toimenpiteitä vaativat haitat

(2. tai 3. aste)

Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes

vaikeusaste korjautuu enintään

1. asteeseen

Jatka hoitoa pienemmällä annoksella

Vaikea-asteisia oireita

levossa, minimaalisissa

toimissa tai rasituksessa tai

jos toimenpiteet ovat

aiheellisia (4. aste)

Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes

vaikeusaste korjautuu enintään

1. asteeseen

Jatka hoitoa pienemmällä annoksella tai

keskeytä hoito sen mukaan, mikä on

kliinisesti asianmukaista

Haittavaikutus

Vaikeusaste*

Annosmuutos

Kognitiiviset häiriöt

Sietämätön, kohtalaisia

arkiaskareita häiritsevät

muutokset (sietämätön

2. aste)

Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes

vaikeusaste korjautuu enintään

1. asteeseen tai lähtötilanteeseen

Jatka hoitoa samalla tai pienemmällä

annoksella kliinisen tarpeen mukaan

Vaikea-asteiset muutokset

rajoittavat arkiaskareita

(3. aste)

Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes

vaikeusaste korjautuu enintään

1. asteeseen tai lähtötilanteeseen

Jatka hoitoa pienemmällä annoksella

Tapahtuma edellyttää

kiireellisiä toimenpiteitä

(4. aste)

Jos tapahtumat pitkittyvät tai ovat

vaikea-asteisia tai sietämättömiä, lopeta

Rozlytrek-hoito, jos se on kliinisesti

asianmukaista

Hyperurikemia

Oireinen tai 4. aste

Aloita uraattipitoisuutta pienentävä

hoito

Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes

oireet tai löydökset vähenevät

Jatka Rozlytrek-hoitoa samalla tai

pienemmällä annoksella

Pidentynyt QT-aika

QTc 481–500 ms

Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes

haittavaikutus korjautuu

lähtötilanteeseen

Jatka hoitoa samalla annoksella

QTc-aika yli 500 ms

Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes QTc-

aika korjautuu lähtötilanteeseen

Jatka hoitoa samalla annoksella, jos

QT-ajan pitenemisen syy tunnistetaan

ja korjataan

Jatka hoitoa pienemmällä annoksella,

jos muita QT-aikaa pidentäviä syitä ei

tunnisteta

Kääntyvien kärkien

takykardia (torsade de

pointes); monimuotoinen

kammiotakykardia; vakavien

rytmihäiriöiden oireet tai

löydökset

Lopeta Rozlytrek-hoito pysyvästi

Haittavaikutus

Vaikeusaste*

Annosmuutos

Kohonnut

transaminaasipitoisuus

3. aste

Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes

pitoisuus korjautuu enintään

1. asteeseen tai lähtötilanteeseen

Jatka hoitoa samalla annoksella, jos

pitoisuus korjautuu 4 viikon kuluessa

Lopeta hoito pysyvästi, jos

haittavaikutus ei häviä 4 viikon

kuluessa

Jatka hoitoa pienemmällä annoksella,

jos 3. asteen tapahtumat toistuvat,

mutta korjautuvat 4 viikon kuluessa

4. aste

Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes

pitoisuus korjautuu enintään

1. asteeseen tai lähtötilanteeseen

Jatka hoitoa pienemmällä annoksella,

jos pitoisuus korjautuu 4 viikon

kuluessa

Lopeta hoito pysyvästi, jos

haittavaikutus ei häviä 4 viikon

kuluessa

Lopeta hoito pysyvästi, jos 4. asteen

tapahtumat toistuvat

ALAT tai ASAT yli 3 kertaa

suurempi kuin viitealueen

yläraja ja samanaikaisesti

kokonaisbilirubiinipitoisuus

yli 2 kertaa suurempi kuin

viitealueen yläraja (ei

kolestaasia eikä hemolyysia)

Lopeta Rozlytrek-hoito pysyvästi

Anemia tai

neutropenia

3. tai 4. aste

Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes

vaikeusaste korjautuu enintään

2. asteeseen tai lähtötilanteeseen

Jatka hoitoa samalla tai pienemmällä

annoksella kliinisen tarpeen mukaan

Haittavaikutus

Vaikeusaste*

Annosmuutos

Muut kliinisesti

oleelliset

haittavaikutukset

3. tai 4. aste

Keskeytä Rozlytrek-hoito, kunnes

haittavaikutus häviää tai lievenee siten,

että se paranee tai korjautuu

1. asteeseen tai lähtötilanteeseen

Jatka hoitoa samalla tai pienemmällä

annoksella, jos haittavaikutus häviää

4 viikon kuluessa

Harkitse hoidon lopettamista pysyvästi,

jos haittavaikutus ei häviä 4 viikon

kuluessa

Lopeta hoito pysyvästi, jos 4. asteen

tapahtumat toistuvat

*Vaikeusaste määritelty haittavaikutusten NCI CTCAE (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for

Adverse Events) -kriteerien version 4.0 mukaisesti

Voimakkaat tai kohtalaiset CYP3A:n estäjät

Voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n estäjien samanaikaista käyttöä pitää aikuisilla ja vähintään

12-vuotiailla pediatrisilla potilailla välttää (ks. kohta 4.4).

Jos voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n estäjien samanaikaista käyttöä ei voida välttää aikuisilla,

yhteiskäyttö pitää rajoittaa 14 päivään, ja Rozlytrek-annosta pitää pienentää seuraavasti:

voimakkaiden CYP3A:n estäjien käytössä 100 mg:aan kerran päivässä (ks. kohta 4.5)

kohtalaisten CYP3A:n estäjien käytössä 200 mg:aan kerran päivässä.

Voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n estäjien samanaikaisen käytön lopettamisen jälkeen

Rozlytrek-hoitoa voidaan jatkaa sillä annoksella, joka oli käytössä ennen voimakkaiden tai

kohtalaisten CYP3A:n estäjien käytön aloittamista. Jos CYP3A4:n estäjän puoliintumisaika on pitkä,

puhdistumisjakso (washout) voi olla tarpeen (ks. kohta 4.5).

Erityiset potilasryhmät

Iäkkäät

Iältään ≥ 65-vuotiaiden potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Lievää maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei suositella muuttamaan. Entrektinibiä

ei ole tutkittu keskivaikeaa ja vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Lievää tai keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa.

Entrektinibiä ei ole tutkittu vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohta 5.2).

Pediatriset potilaat

Entrektinibin turvallisuutta ja tehoa alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Saatavissa olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdissa 4.8, 5.1 ja 5.2, ei voida antaa

suosituksia annostuksesta.

Antotapa

Rozlytrek otetaan suun kautta. Kovat kapselit pitää niellä kokonaisina eikä niitä saa avata tai liuottaa,

sillä kapselin sisältö maistuu hyvin kitkerältä. Rozlytrek-kapselit voidaan ottaa ruokailun yhteydessä

tai tyhjään mahaan (ks. kohta 5.2), mutta niitä ei pidä ottaa greippihedelmien tai greippimehun kanssa

(ks. kohta 4.5).

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Teho erilaisiin kasvaintyyppeihin

Rozlytrek-valmisteen hyöty on varmistettu yhden hoitohaaran tutkimuksissa, joissa oli suhteellisen

pieni otos sellaisia potilaita, joiden kasvaimet ilmensivät

NTRK

-geenifuusioita. Rozlytrek-valmisteella

on kokonaisvasteluvun ja vasteen keston perusteella osoitettu suotuisia vaikutuksia pieneen

kasvaintyyppimäärään. Teho voi poiketa kvantitatiivisesti kasvaintyypin mukaan sekä samanaikaisen

genomivaihtelun mukaan (ks. kohta 5.1). Tämän vuoksi Rozlytrek-valmistetta tulee käyttää vain, jos

tyydyttäviä hoitovaihtoehtoja ei ole (eli jos hoidon kliinistä hyötyä ei ole varmistettu tai jos tällaiset

hoitovaihtoehdot on käytetty).

Kognitiiviset häiriöt

Rozlytrek-valmisteella tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa raportoitiin kognitiivisia häiriöitä, kuten

sekavuutta, mielentilan muutoksia, muistin heikkenemistä ja aistiharhoja (ks. kohta 4.8). Tällaisia

tapahtumia ilmaantuu yli 65-vuotiaille potilaille yleisemmin kuin tätä nuoremmille potilaille. Potilaita

pitää seurata kognitiivisten muutosten oireiden havaitsemiseksi.

Rozlytrek-hoitoa pitää muuttaa kognitiivisten häiriöiden vaikeusasteen perusteella kohdassa 4.2

taulukossa 4 kuvatulla tavalla.

Potilaille on kerrottava Rozlytrek-hoitoon liittyvästä kognitiivisten muutosten mahdollisuudesta.

Potilaita pitää neuvoa kognitiivisten häiriöiden ilmaantuessa, etteivät he saa kuljettaa

moottoriajoneuvoa eivätkä käyttää koneita ennen kuin oireet häviävät (ks. kohta 4.7).

Luunmurtumat

Rozlytrek-hoitoa kliinisissä tutkimuksissa saaneista pediatrisista potilaista 21,9 %:lla (7/32) on

raportoitu luunmurtumia (ks. kohta 4.8). Luunmurtumia raportoitiin alle 12-vuotiailla potilailla, ja ne

olivat alaraajojen (pääasiassa lonkan, reisiluun ja sääriluun) murtumia. Pediatristen potilaiden

luunmurtumat tapahtuivat yleensä minimaalisen trauman yhteydessä tai ilman traumaa. Kolmella

potilaalla oli useampi kuin yksi luunmurtuma, ja kolme potilasta oli keskeyttänyt Rozlytrek-hoidon

luunmurtuman vuoksi. Kaikki potilaat jatkoivat Rozlytrek-hoitoa, ja yhtä lukuun ottamatta kaikki

luunmurtumat paranivat.

Jos potilaalla on luunmurtumien oireita tai löydöksiä (esim. kipua, kävelyn poikkeavuutta, muutoksia

liikkumisessa, epämuodostuma), potilas on tutkittava viipymättä.

Hyperurikemia

Entrektinibihoitoa saaneilla potilailla on havaittu hyperurikemiaa. Seerumin virtsahappopitoisuus pitää

määrittää ennen Rozlytrek-hoidon aloittamista ja säännöllisin väliajoin hoidon aikana. Potilaita pitää

seurata hyperurikemian oireiden ja löydösten havaitsemiseksi. Hoito uraattipitoisuutta pienentävillä

lääkevalmisteilla pitää aloittaa, jos se on kliinisesti aiheellista, ja Rozlytrek-hoito pitää keskeyttää

hyperurikemian oireiden ja löydösten ilmaantuessa. Rozlytrek-annosta pitää muuttaa vaikeusasteen

mukaan, kuten kohdassa 4.2 taulukossa 4 esitetään.

Sydämen vajaatoiminta

Rozlytrek-valmisteella tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu sydämen vajaatoimintaa (ks.

kohta 4.8). Sydämen vajaatoimintaa havaittiin riippumatta siitä, oliko potilaalla anamneesissa

sydänsairaus, ja se hävisi diureettihoidolla ja/tai Rozlytrek-annosta pienentämällä tai keskeyttämällä

Rozlytrek-hoito.

Jos potilaalla on sydämen vajaatoiminnan oireita tai tunnettuja riskitekijöitä, potilaan vasemman

kammion ejektiofraktio (LVEF) pitää tutkia ennen Rozlytrek-hoidon aloittamista. Rozlytrek-hoitoa

saavia potilaita pitää seurata tarkoin, ja potilaat, joilla on sydämen vajaatoiminnan kliinisiä oireita ja

löydöksiä, mm. hengenahdistusta tai turvotusta, pitää tutkia ja hoitaa kliinisesti tarkoituksenmukaisella

tavalla.

Rozlytrek-hoitoa pitää muuttaa sydämen vajaatoiminnan vaikeusasteen mukaisesti, kuten kohdassa 4.2

taulukossa 4 on kuvattu.

Pidentynyt QTc-aika

Rozlytrek-hoitoa kliinisissä tutkimuksissa saaneilla potilailla on havaittu QTc-ajan pidentymistä (ks.

kohta 4.8).

Rozlytrek-valmisteen käyttöä pitää välttää, jos potilaan QTc-aika on lähtötilanteessa pidempi kuin

450 ms, jos potilaalla on synnynnäisesti pitkä QTc-oireyhtymä tai jos potilas käyttää QTc-aikaa

tunnetusti pidentäviä lääkevalmisteita.

Rozlytrek-hoitoa pitää välttää, jos mahdollista, jos potilaalla on elektrolyyttitasapainon häiriöitä tai

merkittävä sydänsairaus, mukaan lukien äskettäinen sydäninfarkti, kongestiivinen sydämen

vajaatoiminta, epästabiili angina pectoris tai bradyarytmioita. Jos mitä tahansa mainituista sairauksista

sairastavalla potilaalla Rozlytrek-hoidon mahdolliset hyödyt ovat hoitavan lääkärin arvion mukaan

mahdollisia riskejä suuremmat, hoito edellyttää lisäseurantaa, ja erikoislääkärin konsultointia pitää

harkita.

Sydänsähkökäyrän rekisteröintiä ja elektrolyyttien määritystä suositellaan lähtötilanteessa ja

1 kuukauden Rozlytrek-hoidon jälkeen. Sydänsähkökäyrää ja elektrolyyttejä suositellaan myös

seuraamaan säännöllisesti koko Rozlytrek-hoidon ajan kliinisen tarpeen mukaan.

Rozlytrek-hoitoa pitää muuttaa QTc-ajan pidentymisen vaikeusasteen mukaan kohdassa 4.2

taulukossa 4 kuvatulla tavalla.

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Raskaana olevalle naiselle annettu Rozlytrek saattaa vahingoittaa sikiötä. Naisten, jotka voivat tulla

raskaaksi, on käytettävä erittäin tehokasta ehkäisymenetelmää hoidon aikana ja vielä 5 viikon ajan

viimeisen Rozlytrek-annoksen jälkeen. Miespotilaan, jonka naispuolinen kumppani voi tulla raskaaksi,

on käytettävä erittäin tehokasta ehkäisyä Rozlytrek-hoidon aikana ja 3 kuukauden ajan viimeisen

annoksen jälkeen (ks. kohdat 4.6 ja 5.3).

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Rozlytrek-kapseleiden ja voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n estäjien samanaikainen käyttö

suurentaa entrektinibipitoisuutta plasmassa (ks. kohta 4.5), mikä saattaa lisätä haittavaikutusten

esiintyvyyttä tai vaikeusastetta. Rozlytrek-kapseleiden ja voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n

estäjien samanaikaista käyttöä pitää aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden pediatristen potilaiden

hoidossa välttää. Jos samanaikaista käyttöä ei aikuisten potilaiden hoidossa voida välttää, Rozlytrek-

annosta pitää pienentää (ks. kohta 4.2).

Rozlytrek-hoidon aikana pitää välttää greippihedelmien ja greippihedelmätuotteiden nauttimista.

Rozlytrek-kapseleiden ja voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A:n tai P-gp:n induktorien

samanaikainen käyttö pienentää entrektinibipitoisuutta plasmassa (ks. kohta 4.5), mikä saattaa

heikentää Rozlytrek-hoidon tehoa, joten sitä pitää välttää.

Laktoosi-intoleranssi

Rozlytrek sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi,

täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Paraoranssi (E110)

Rozlytrek 200 mg kovat kapselit sisältävät paraoranssia (E110), joka saattaa aiheuttaa allergisia

reaktioita.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Entrektinibin vaikutukset muihin lääkevalmisteisiin

Entrektinibin vaikutus CYP:n substraatteihin

Entrektinibi on heikko CYP3A4:n estäjä. Entrektinibin 600 mg:n päiväannoksen ja suun kautta

otettavan midatsolaamin (herkkä CYP3A:n substraatti) ottaminen samanaikaisesti suurensi potilailla

midatsolaamin AUC-arvoa 50 %, mutta pienensi midatsolaamin C

-arvoa 21 %. Entrektinibin ja

herkkien CYP3A4:n substraattien, joiden terapeuttinen alue on kapea (esim. sisapridi, siklosporiini,

ergotamiini, fentanyyli, pimotsidi, kinidiini, takrolimuusi, alfentaniili ja sirolimuusi), samanaikaisessa

käytössä on oltava varovainen lisääntyneen haittavaikutusriskin vuoksi.

Entrektinibin vaikutus P-gp:n substraatteihin

In vitro

-tiedot viittaavat siihen, että entrektinibi saattaa estää P-glykoproteiinia (P-gp).

Entrektinibin 600 mg:n kerta-annoksen ja digoksiinin (herkkä P-gp:n substraatti) samanaikainen

ottaminen suurensi digoksiinin C

-arvoa 28 % ja AUC-arvoa 18 %. Digoksiinin munuaispuhdistuma

oli samankaltainen, kun digoksiinia annettiin yksinään ja kun digoksiinia annettiin yhdessä

entrektinibin kanssa, mikä osoittaa, että entrektinibin vaikutus digoksiinin munuaispuhdistumaan on

erittäin vähäinen.

Entrektinibin vaikutusta digoksiinin imeytymiseen ei katsota kliinisesti oleelliseksi, mutta ei tiedetä,

vaikuttaako entrektinibi voimakkaammin herkempiin suun kautta otettaviin P-gp:n substraatteihin

(kuten dabigatraanieteksilaattiin).

Entrektinibin vaikutus BCRP:n substraatteihin

In vitro

-tutkimuksissa havaittiin BCRP:n estymistä.

Tällaisen estymisen kliinistä merkitystä ei tiedetä, mutta kun entrektinibiä ja suun kautta otettavia

herkkiä BCRP:n substraatteja (esim. metotreksaatti, mitoksantroni, topotekaani, lapatinibi) käytetään

samanaikaisesti, hoidossa on oltava varovainen lisääntyneen imeytymisen riskin vuoksi.

Entrektinibin vaikutus muihin kuljettajaproteiinien substraatteihin

In vitro

-tiedot osoittavat, että entrektinibi saattaa estää heikosti orgaanisten anionien

kuljettajaproteiinia (OATP)1B1. Tällaisen estymisen kliinistä merkitystä ei tiedetä, mutta kun

entrektinibiä ja suun kautta otettavia herkkiä OATP1B1:n substraatteja (esim. atorvastatiini,

pravastatiini, rosuvastatiini, repaglinidi, bosentaani) käytetään samanaikaisesti, hoidossa on oltava

varovainen lisääntyneen imeytymisen riskin vuoksi.

Entrektinibin vaikutus PXR:n säätelemien entsyymien substraatteihin

In vitro

-tutkimukset osoittavat, että entrektinibi saattaa indusoida pregnaani X -reseptorin (PXR)

säätelemiä entsyymejä (esim. CYP2C-ryhmää ja UGT:ta). Entrektinibin samanaikainen käyttö

CYP2C8:n, CYP2C9:n tai CYP2C19:n substraattien (esim. repaglinidi, varfariini, tolbutamidi tai

omepratsoli) kanssa saattaa vähentää niiden altistusta.

Lue koko asiakirja

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/303481/2020

EMEA/H/C/004936

Rozlytrek (entrektinibi)

Yleistiedot Rozlytrekistä sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Rozlytrek on ja mihin sitä käytetään?

Rozlytrek on syöpälääke. Sitä voidaan käyttää hoidettaessa yli 12-vuotiaita potilaita, joilla on kiinteitä

syöpäkasvaimia, joissa on NTRK-geenifuusioksi kutsuttu geneettinen poikkeama. Rozlytrek on

tarkoitettu käytettäväksi potilailla, joilla kasvaimet ovat levinneet viereisiin tai muihin kehon osiin

(metastaattinen syöpä) tai kun kasvaimen poisto leikkauksella saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa. Sitä

voidaan käyttää vain, jos potilas ei ole aiemmin saanut lääkehoitoa, jonka toimintatapa on

samanlainen kuin Rozlytrekin, ja jos muut hoitomuodot eivät sovi.

Rozlytrekiä voidaan käyttää myös sellaisten aikuisten hoitoon, joilla on pitkälle edennyt ei-

pienisoluinen keuhkosyöpä, johon liittyy ROS1-geenifuusioksi kutsuttu geneettinen poikkeama. Sitä

tulee käyttää vain, jos potilasta ei ole aiemmin hoidettu lääkkeellä, joka estää ROS1-geenin toiminnan.

Rozlytrekin vaikuttava aine on entrektinibi.

Miten Rozlytrekiä käytetään?

Rozlytrek on reseptilääke, ja hoidon saa aloittaa vain syöpälääkkeiden käyttöön perehtynyt lääkäri.

Valmiste on saatavana kapseleina.

Suositeltu Rozlytrek-annos aikuisilla on 600 mg kerran vuorokaudessa. Lapsilla suositeltu annos

perustuu potilaan pituuteen ja painoon. Rozlytrek-hoitoa jatketaan, kunnes sen teho lakkaa. Lääkäri

voi pienentää annosta tai keskeyttää hoidon väliaikaisesti tai kokonaan, mikäli potilaalla ilmenee

tiettyjä haittavaikutuksia.

Lisätietoja Rozlytrekin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Rozlytrek vaikuttaa?

Kun syöpään liittyy NTRK-geenifuusio tai ROS1-geenifuusio, keho tuottaa poikkeavia proteiineja, jotka

aiheuttavat syöpäsolujen hallitsematonta lisääntymistä. Rozlytrekin vaikuttava aine entrektinibi estää

näiden proteiinien toiminnan ja hillitsee siten syöpäsolujen lisääntymistä, mikä hidastaa

syöpäkasvainten kasvua.

Rozlytrek (entrektinibi)

EMA/303481/2020

Sivu 2/3

Mitä hyötyä Rozlytrekistä on havaittu tutkimuksissa?

Kiinteät kasvaimet, joissa on NTRK-geenifuusio

Yhä meneillään oleviin tutkimuksiin osallistui 74 aikuista potilasta, joilla on pitkälle edennyt syöpä,

johon liittyy kiinteitä kasvaimia ja NTRK-geenifuusio, ja joilla aikaisempi hoito on lakannut tehoamasta

tai joille muu hoitomuoto ei sopinut. Potilaille annettiin Rozlytrekiä, kunnes se lakkasi tehoamasta tai

potilaille ilmeni liiallisia haittavaikutuksia. Syöpäkasvaimet pienenivät 64 %:lla 74:stä potilaasta, ja

hoitovasteen keskimääräinen kesto (aika, jona kasvainten koko säilyi hallittavana) oli 12,9 kuukautta.

Rozlytrekiä ei verrattu muihin kiinteille kasvaimille tarkoitettuihin hoitomuotoihin.

Muut aihetta tukevat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että lääkkeen voidaan odottaa toimivan

samalla tavalla yli 12-vuotialla potilailla.

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, johon liittyy ROS1-geenifuusio

Tutkimuksiin osallistui yhteensä 94 potilasta, joilla oli pitkälle edennyt tai metastoitunut ei-

pienisoluinen keuhkosyöpä, johon liittyi ROS1-geenifuusio. Potilaita seurattiin yli 12 kuukautta, ja

Rozlytrekiä annettiin kunnes lääke ei enää tehonnut tai se aiheutti liiallisia haittavaikutuksia.

Syöpäkasvaimet pienenivät 73 %:lla potilaista, ja hoitovasteen keskimääräinen kesto oli

16,5 kuukautta. Tutkimuksissa ei verrattu Rozlytrekiä muihin ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon

tarkoitettuihin hoitomuotoihin.

Mitä riskejä Rozlytrekiin liittyy?

Rozlytrekin yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle

viidestä) ovat väsymys, ummetus, makuaistin häiriöt, ödeema (turvotus, johon liittyy nesteen

kertyminen), huimaus, ripuli, pahoinvointi, dysestesia (poikkeavat ja epämiellyttävät

tuntoaistimukset), hengitysvaikeudet, anemia (veren punasolujen vähyys), painonnousu, veren

kreatiniinipitoisuuden kohoaminen (merkki mahdollisista munuaisongelmista), kipu, kognitiiviset häiriöt

(ajattelun, oppimisen ja muistamisen hankaluudet), oksentelu, yskä ja kuume.

Rozlytrekin yleisimmät vakavat haittavaikutukset (joita voi aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle

50:stä) ovat keuhkojen infektiot, hengitysvaikeudet, kognitiiviset häiriöt ja pleuraeffuusio (nesteen

kertyminen keuhkoihin).

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Rozlytrekin rajoituksista ja haittavaikutuksista.

Miksi Rozlytrek on hyväksytty EU:ssa?

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Rozlytrek-hoidosta on hyötyä potilaille, joilla on kiinteitä kasvaimia

sekä niihin liittyvä NTRK-geenifuusio, kun muita hoitomuotoja ei ole saatavilla tai ne eivät tehoa.

Lääkkeen vaikutuksesta kehon eri osissa sijaitseviin kasvaimiin tarvitaan kuitenkin lisätietoa, samoin

kuin muiden geenipoikkeamien vaikutuksesta tehoon. Tällä hetkellä saatavilla olevien tulosten mukaan

Rozlytrek-hoito voi pienentää kasvainten kokoa ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä, johon liittyy ROS1-

geenifuusio. Rozlytrekin haittavaikutusten katsotaan olevan hallittavissa.

Näin ollen virasto katsoi, että Rozlytrekin hyödyt ovat sen riskejä suuremmat ja että sille voidaan

myöntää myyntilupa EU:ssa. Rozlytrekille myönnettiin ns. ehdollinen myyntilupa. Tämä tarkoittaa, että

lääkevalmisteesta on odotettavissa lisätietoja, jotka yhtiö on velvollinen toimittamaan. Euroopan

lääkevirasto tarkastaa vuosittain mahdollisesti saataville tulevat uudet tiedot, ja tätä katsausta

päivitetään tarvittaessa.

Rozlytrek (entrektinibi)

EMA/303481/2020

Sivu 3/3

Mitä tietoja Rozlytrekistä odotetaan vielä saatavan?

Koska Rozlytrekille on annettu ehdollinen myyntilupa, Rozlytrekiä markkinoiva yhtiö toimittaa virastolle

lisätietoja meneillään olevista tutkimuksista, jotka koskevat Rozlytrekin tehoa ja turvallisuutta aikuisilla

ja lapsilla, joilla on kiinteitä kasvaimia ja niiden NTRK-geenifuusio.

Miten voidaan varmistaa Rozlytrekin turvallinen ja tehokas käyttö?

Rozlytrekia markkinoiva yhtiö toimittaa tulokset tutkimuksesta, jossa Rozlytrekin tehoa verrattiin

kritsotinibiin (toinen syöpälääke) potilailla, joilla on ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja siihen liittyvä

ROS1-geenifuusio ja joiden sairaus on levinnyt aivoihin.

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Rozlytrekin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Rozlytrekin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti.

Rozlytrekistä ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja suoritetaan kaikki tarvittavat

toimet potilaiden suojelemiseksi.

Muita tietoja Rozlytrekistä

Lisää tietoa Rozlytrekistä on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rozlytrek.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot