Reblozyl

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
13-09-2021
Aktiivinen ainesosa:
Luspatercept
Saatavilla:
Bristol Myers Squibb Pharma EEIG
ATC-koodi:
B03XA06
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
luspatercept
Terapeuttinen ryhmä:
Muut anemialääkkeet
Terapeuttinen alue:
Anemia; Myelodysplastic Syndromes; beta-Thalassemia
Käyttöaiheet:
Reblozyl is indicated for the treatment of adult patients with transfusion-dependent anaemia due to very low, low and intermediate-risk myelodysplastic syndromes (MDS) with ring sideroblasts, who had an unsatisfactory response to or are ineligible for erythropoietin-based therapy. Reblozyl is indicated for the treatment of adult patients with transfusion-dependent anaemia associated with beta thalassaemia.
Tuoteyhteenveto:
Revision: 2
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004444
Valtuutus päivämäärä:
2020-06-25
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004444

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste
bulgaria 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
bulgaria 13-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
bulgaria 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
espanja 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
espanja 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
tšekki 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
tšekki 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
tanska 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
tanska 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
saksa 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
saksa 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
viro 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
viro 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
kreikka 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
kreikka 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
englanti 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
englanti 13-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
englanti 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
ranska 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
ranska 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
italia 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
italia 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
latvia 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
latvia 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
liettua 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
liettua 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
unkari 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
unkari 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
malta 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
malta 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
hollanti 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
hollanti 13-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
hollanti 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
puola 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
puola 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
portugali 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
portugali 13-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
portugali 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
romania 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
romania 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
slovakki 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
slovakki 13-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
slovakki 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
sloveeni 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
sloveeni 13-09-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta
sloveeni 01-01-1970
Pakkausseloste Pakkausseloste
ruotsi 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
ruotsi 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
norja 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
norja 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
islanti 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
islanti 13-09-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste
kroatia 13-09-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto
kroatia 13-09-2021

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Reblozyl 25 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

Reblozyl 75 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

luspatersepti

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Reblozyl on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Reblozyl-valmistetta

Miten Reblozyl-valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Reblozyl-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Reblozyl on ja mihin sitä käytetään

Reblozylin vaikuttava aine on luspatersepti. Sitä käytetään seuraavien sairauksien hoitoon:

Myelodysplastiset oireyhtymät

Myelodysplastiset oireyhtymät (MDS) ovat useiden eri veri- ja luuydinhäiriöiden ryhmä.

Veren punasoluista tulee poikkeavia eivätkä ne kehity oikein.

Potilaille voi tulla useita merkkejä ja oireita, mukaan lukien vähäinen veren punasolumäärä

(anemia), ja he voivat mahdollisesti tarvita punasolusiirtoja. Reblozyl-valmistetta käytetään

aikuisille, joilla on myelodysplastisen oireyhtymän aiheuttama anemia ja jotka tarvitsevat

punasolusiirtoja. Sitä käytetään aikuisille, jotka ovat jo käyttäneet tai eivät voi käyttää

erytropoietiinihoitoja.

Beetatalassemia

β-talassemia on verisairaus, joka siirtyy geneettisesti sukupolvelta toiselle.

Se vaikuttaa hemoglobiinin tuotantoon.

Potilaille voi tulla useita merkkejä ja oireita, mukaan lukien vähäinen veren punasolujen määrä

(anemia), ja he voivat mahdollisesti tarvita punasolusiirtoja.

Reblozyl-valmistetta käytetään aikuisille, joilla on β-talassemia ja jotka tarvitsevat punasolusiirtoja.

Miten Reblozyl toimii

Reblozyl parantaa veren punasolujen tuotantoa ja nostaa hemoglobiinipitoisuuksia. Punasolut

sisältävät hemoglobiinia. Tämä proteiini kuljettaa happea koko kehoon. Kun keho muodostaa lisää

punasoluja, myös hemoglobiinitaso nousee.

Reblozyl-valmisteen käyttö vähentää punasolusiirtojen tarvetta.

Säännölliset punasolusiirrot voivat aiheuttaa epänormaalin suuria rautapitoisuuksia veressä ja

kehon eri elimissä. Tämä voi olla haitallista ajan myötä.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Reblozyl-valmistetta

Älä käytä Reblozyl-valmistetta

jos olet allerginen luspaterseptille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa

jos olet raskaana (ks. kohta Raskaus)

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, jos

olet β-talassemiapotilas ja sinulta on poistettu perna. Riskisi saada verihyytymä voi olla

suurentunut. Lääkäri keskustelee kanssasi muista mahdollisista riskitekijöistä, jotka saattavat

lisätä riskiäsi – näitä ovat:

hormonikorvaushoito tai

aiempi verihyytymä.

Lääkäri voi käyttää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tai lääkkeitä, joilla vähennetään

verihyytymän riskiä.

sinulla on joskus ollut korkea verenpaine – koska Reblozyl voi nostaa verenpainetta.

Verenpaineesi tarkistetaan ennen kuin sinulle annetaan Reblozyl-valmistetta ja koko hoidon

ajan.

Rutiinitestit

Sinulle tehdään verikoe ennen jokaista tämän lääkkeen annosta. Tämä johtuu siitä, että lääkärin on

varmistettava, että hemoglobiinipitoisuus on sopiva, jotta sinulle voidaan antaa hoitoa.

Jos sinulla on munuaisvaivoja, lääkäri voi tehdä lisätestejä.

Lapset ja nuoret

Tämän lääkkeen käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Muut

lääkevalmisteet ja Reblozyl

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Raskaus

Älä käytä tätä lääkettä raskauden aikana äläkä vähintään kolmeen (3) kuukauteen ennen

raskaaksi tulemista. Reblozyl voi vahingoittaa syntymätöntä lasta.

Lääkäri järjestää raskaustestin ennen hoidon aloittamista.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista,

kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Imetys

Älä imetä tätä lääkettä käyttäessäsi äläkä kolmeen (3) kuukauteen viimeisen annoksen jälkeen.

Ei tiedetä, siirtyykö tämä lääke äidinmaitoon.

Raskaudenehkäisy

Sinun on käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää Reblozyl-hoidon aikana ja vähintään kolmen

(3) kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen.

Keskustele lääkärin kanssa ehkäisymenetelmistä, jotka voivat sopia sinulle tämän lääkkeen käytön

aikana.

Hedelmällisyys

Jos olet nainen, tämä lääke voi aiheuttaa hedelmällisyysongelmia. Tämä voi vaikuttaa kykyysi saada

lapsi. Keskustele lääkärin kanssa saadaksesi neuvoja ennen lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Voit tuntea väsymystä, huimausta tai pyörrytystä, kun käytät Reblozyl-valmistetta. Jos näin tapahtuu,

älä aja tai käytä mitään työkaluja tai koneita ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Reblozyl sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden eli on käytännössä

natriumiton.

3.

Miten Reblozyl käytetään

Ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, lääkäri on tehnyt verikokeita ja päättänyt, että tarvitset

Reblozyl-valmistetta.

Reblozyl annetaan pistoksena ihon alle.

Miten paljon sinulle annetaan lääkettä

Annos perustuu painoosi kilogrammoina. Pistokset antaa lääkäri, sairaanhoitaja tai muu

terveydenhuollon ammattilainen.

Suositeltu aloitusannos on 1,0 mg jokaista painokiloa kohti.

Tämä annos annetaan kerran kolmessa viikossa.

Lääkäri tarkistaa hoitovasteesi ja saattaa tarvittaessa muuttaa annostasi.

Lääkäri seuraa verenpainettasi Reblozyl-valmisteen käytön aikana.

Myelodysplastiset oireyhtymät

Enimmäiskerta-annos on 1,75 mg painokilogrammaa kohti.

Beetatalassemia

Enimmäiskerta-annos on 1,25 mg painokilogrammaa kohti.

Jos annos jää väliin

Jos sinulla jää väliin Reblozyl-pistos tai käynti viivästyy, saat Reblozyl-pistoksen mahdollisimman

pian. Sen jälkeen annoksesi antamista jatketaan lääkemääräyksen mukaisesti – siten, että annosten

välillä on vähintään 3 viikkoa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Kerro heti lääkärille

, jos huomaat minkä tahansa seuraavista:

kävely- tai puhevaikeudet, huimaus, tasapainon menetys ja koordinaation puute, tunnottomuus

tai kasvojen, jalan tai käsivarren halvaus (usein kehon toisella puolella), näön hämärtyminen.

Nämä kaikki voivat olla aivohalvauksen oireita.

verihyytymät

silmien ympäryksen, kasvojen, huulten, suun, kielen tai kurkun turvotus

allergiset reaktiot

ihottumat.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleiset

haittavaikutukset

(voivat esiintyä useammalla kuin yhdellä 10:stä henkilöstä):

rintakehän infektio

hengitysvaikeudet tai hengenahdistus

virtsatieinfektio

heitehuimaus, päänsärky

ripuli, pahoinvointi

selkäkipu, nivelkipu tai luukipu

väsymyksen tai heikkouden tunne

Yleiset haittavaikutukset

(voivat esiintyä enintään yhdellä 10:stä henkilöstä):

influenssaoireet

pyörrytys, pyörimisen tunne

korkea verenpaine, johon ei liity oireita tai johon liittyy päänsärkyä

punoitus, polttelu ja kipu pistoskohdassa (pistoskohdan reaktiot)

korkea veren virtsahappopitoisuus (näkyy testeissä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Reblozyl-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvipakkauksessa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avaamattomat injektiopullot: Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäisessä

pakkauksessa. Herkkä valolle.

Avaamisen ja ensimmäisen käyttökuntoon saattamisen jälkeen Reblozyl-valmiste on käytettävä

välittömästi. Jos käyttökuntoon saatettua lääkevalmistetta ei käytetä heti, sitä voidaan säilyttää

enintään 8 tuntia alkuperäisessä pahvipakkauksessa huoneenlämpötilassa (≤ 25 °C) tai enintään 24

tunnin ajan 2 °C–8 °C:n lämpötilassa.

Käyttökuntoon saatettu liuos ei saa jäätyä.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Reblozyl sisältää

Vaikuttava aine on luspatersepti. Yksi injektiopullo sisältää 25 mg tai 75 mg luspaterseptia.

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen yksi millilitra liuosta sisältää 50 mg luspaterseptia.

Muut apuaineet ovat sitruunahappomonohydraatti (E330), natriumsitraatti (E331), polysorbaatti

80, sakkaroosi, suolahappo (pH:n säätämiseen) ja natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Reblozyl on valkoinen tai luonnonvalkoinen injektiokuiva-aine. Reblozyl toimitetaan lasisissa

injektiopulloissa, jotka sisältävät 25 mg tai 75 mg luspaterseptia.

Jokainen pakkaus sisältää yhden injektiopullon.

Myyntiluvan haltija

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irlanti

Valmistaja

Celgene Distribution B.V.

Orteliuslaan 1000

3528 BD Utrecht

Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisia sairauksia ja niiden hoitoja

käsitteleville verkkosivuille.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja

eränumero dokumentoitava selkeästi.

Yhteensopimattomuudet

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka

mainitaan kohdassa 6.

Lääkevalmisteen säilytys

Avaamaton injektiopullo

Säilytä jääkaapissa (2°C – 8°C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa Herkkä valolle.

Käyttökuntoon saatettu liuos

Kun sitä säilytetään alkuperäispakkauksessa, käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen kemiallinen ja

fysikaalinen käytön aikainen säilyvyys on osoitettu enintään 8 tunnin ajalta huoneenlämpötilassa (≤

25 °C) tai enintään 24 tunnin ajan 2 °C – 8 °C:n lämpötilassa.

Mikrobiologiselta kannalta lääkevalmiste on käytettävä heti. Mikäli lääkevalmistetta ei käytetä heti,

säilytysajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla. Lääkevalmiste voi olla enintään 24

tuntia 2 °C – 8 °C:n lämpötilassa.

Käyttökuntoon saatettu liuos ei saa jäätyä.

Annoksen laskeminen

Kokonaisannos potilaan painon (kg) mukaan voidaan laskea seuraavasti:

Kokonaisannos (mg) = annos (mg) x potilaan paino (kg) kolmen viikon välein.

Ohjeet käyttökuntoon saattamiseen

Reblozyl toimitetaan kylmäkuivattuna jauheena, joka saatetaan käyttökuntoon injektioihin käytettävän

veden kanssa. Tarkan annostuksen varmistamiseksi käyttökuntoon saattamisessa on käytettävä

ruiskua, jossa on asianmukainen mitta-asteikko. Katso taulukko 1.

Taulukko 1. Taulukko Reblozyl-valmisteen käyttökuntoon saattamisesta

Vahvuus

Käyttökuntoon saattamiseen

tarvittava injektioihin käytettävän

veden määrä

Käyttökuntoon saattamisen jälkeinen

pitoisuus (nimellinen arvo)

25 mg:n

injektiopullo

0,68 ml

50 mg/ml (0,5 ml)

75 mg:n

injektiopullo

1,6 ml

50 mg/ml (1,5 ml)

Poista värillinen korkki injektiopullosta ja pyyhi sen yläosa alkoholipyyhkeellä.

Lisää steriiliä injektioihin käytettävää vettä injektiopulloon ruiskulla, jossa on sopivat

astemerkinnät, ja ohjaa virtaus neulalla kylmäkuivattuun jauheeseen. Anna seistä paikoillaan

minuutin ajan.

Hävitä käyttökuntoon saattamiseen käytetty neula ja ruisku. Älä käytä niitä injektion antamiseen

ihon alle.

Pyöritä varovasti injektiopulloa 30 sekunnin ajan pyörivällä liikkeellä. Lopeta pyörittäminen ja

anna injektiopullon olla paikoillaan pystyasennossa 30 sekunnin ajan.

Tarkasta injektiopullo liuokseen liukenemattoman jauheen varalta. Jos liukenematonta jauhetta

on havaittavissa, toista vaihe 4, kunnes jauhe on täysin liuennut.

Käännä injektiopullo ylösalaisin ja pyöritä sitä varovasti ylösalaisin 30 sekunnin ajan. Siirrä

injektiopullo takaisin oikein päin pystyasentoon ja anna sen olla paikoillaan 30 sekunnin ajan.

Toista vaihe 6 vielä seitsemän kertaa varmistaaksesi, että injektiopullon sivuilla oleva materiaali

on saatettu täysin käyttökuntoon.

Tarkasta käyttökuntoon saatettu liuos silmämääräisesti ennen antoa. Kun se on sekoitettu oikein,

käyttökuntoon saatettu Reblozyl-liuos on väritöntä tai hieman keltaista, kirkasta tai hieman

opaalinhohtoista liuosta, jossa ei näy vierashiukkasia. Ei saa käyttää, jos havaitaan

liukenematonta valmistetta tai vierashiukkasia.

Jos käyttökuntoon saatettua liuosta ei käytetä välittömästi, katso edellä oleva

Lääkevalmisteen

säilytys

-kohta.

Antotapa

Jos käyttökuntoon saatettua Reblozyl-liuosta on säilytetty jääkaapissa, poista se jääkaapista 15–30

minuuttia ennen injektiota, jotta se saavuttaa huoneenlämpötilan. Tällöin injektiota on miellyttävämpi

käyttää.

Suositeltu lääkevalmisteen enimmäistilavuus injektiokohtaa kohti on 1,2 ml. Jos tarvitaan enemmän

kuin 1,2 ml, Reblozyl-valmisteen kokonaistilavuus on jaettava erillisiin saman tilavuuden sisältäviin

ruiskuihin ja annettava eri kohtiin. Saata käyttökuntoon asianmukainen määrä Reblozyl-injektiopulloja

halutun annoksen aikaansaamiseksi.

Injisoi Reblozyl ihon alle olkavarteen, reiteen tai vatsaan.

Jos tarvitaan useita injektioita, käytä jokaiseen ihon alle annettavaan injektioon uutta ruiskua ja neulaa.

Hävitä käyttämätön lääkevalmisteen osa. Anna injektiopullosta vain yksi annos.

Hävittäminen

Hävitä käyttämätön lääkevalmiste tai jäte paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Reblozyl 25 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

Reblozyl 75 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Reblozyl 25 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

Yksi injektiopullo sisältää 25 mg luspaterseptia. Käyttökuntoon saattamisen jälkeen yksi millilitra

liuosta sisältää 50 mg luspaterseptia.

Reblozyl 75 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

Yksi injektiopullo sisältää 75 mg luspaterseptia. Käyttökuntoon saattamisen jälkeen yksi millilitra

liuosta sisältää 50 mg luspaterseptia.

Luspatersepti on valmistettu kiinanhamsterin munasarjasoluista käyttäen rekombinantti-DNA-

teknologiaa.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektiokuiva-aine, liuosta varten (injektiokuiva-aine).

Valkoinen tai luonnonvalkoinen kylmäkuivattu jauhe.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Reblozyl on tarkoitettu verensiirroista riippuvaisen anemian hoitoon aikuispotilaille, joilla on erittäin

matalan, matalan ja keskisuuren riskin myelodysplastinen oireyhtymä (MDS) ja rengassideroblasteja

ja joiden vaste erytropoietiinihoidolle on ollut epätyydyttävä tai joille se ei sovi (ks. kohta 5.1).

Reblozyl on tarkoitettu verensiirroista riippuvaisen anemian hoitoon beetatalassemiaa (β-talassemia)

sairastaville aikuispotilaille (ks. kohta 5.1).

4.2

Annostus ja antotapa

Reblozyl-hoito on aloitettava hematologisten sairauksien hoitoon perehtyneen lääkärin toimesta.

Annostus

Potilaan hemoglobiinipitoisuus (Hb) on arvioitava ennen jokaista Reblozyl-valmisteen antoa. Jos

punasolusiirto toteutetaan ennen annostusta, siirtoa edeltävä hemoglobiinipitoisuus pitää ottaa

huomioon annostelussa.

Myelodysplastiset oireyhtymät

Reblozyl-valmisteen suositeltu aloitusannos on 1,0 mg/kg kerran kolmessa viikossa.

Valmisteen annosta on nostettava 1,33 mg:aan/kg potilailla, jotka tarvitsevat edelleen punasolusiirtoja

vähintään kahden (2) peräkkäisen 1,0 mg/kg aloitusannoksen jälkeen. Jos potilaat tarvitsevat edelleen

punasolusiirtoja vähintään kahden (2) peräkkäisen annostasolla 1,33 mg/kg olevan annoksen jälkeen,

valmisteen annosta on nostettava 1,75 mg:aan/kg. Annosta ei saa nostaa useammin kuin kuuden (6)

viikon välein (2 antokertaa) eikä annos saa ylittää enimmäisannosta 1,75 mg/kg kolmen (3) viikon

välein. Annosta ei saa nostaa heti annoksen viivästymisen jälkeen. Annoksen nostaminen potilailla,

joiden annosta edeltävä hemoglobiinipitoisuus on > 90 g/L ja jotka eivät ole vielä saavuttaneet

riippumattomuutta verensiirroista, on mahdollista lääkärin arvion mukaisesti. Riskiä

hemoglobiinipitoisuuden nousulle yli tavoiterajan ei voida kuitenkaan sulkea pois samanaikaisten

verensiirtojen yhteydessä.

Jos potilaan hoitovaste katoaa (eli hän on verensiirroista riippuvainen), annosta on nostettava yhdellä

annostasolla.

-talassemia

Reblozyl-valmisteen suositeltu aloitusannos on 1,0 mg/kg kerran kolmessa (3) viikossa.

Potilailla, joiden vasteessa ei havaita määriteltäviä vaikutuksia, joiksi määritellään punasolukuorman

vähentyminen vähintään kolmanneksella ≥ kahden peräkkäisen annoksen (kuuden viikon) jälkeen 1,0

mg/kg aloitusannoksella, annosta on nostettava 1,25 mg:aan/kg. Annos ei saa ylittää enimmäisannosta

1,25 mg/kg kolmen viikon välein.

Jos potilaan hoitovaste katoaa (punasolusiirtotarve lisääntyy uudelleen alkuperäisen hoitovasteen

jälkeen), annosta on nostettava yhdellä annostasolla.

Myelodysplastinen oireyhtymä ja

-talassemia

Annoksen vähentäminen ja annoksen viivästäminen

Jos hemoglobiinipitoisuus nousee > 20 g/L kolmen viikon kuluessa luspaterseptihoidon aikana ilman

siirtoa, Reblozyl-valmisteen annosta on pienennettävä yhdellä annostasolla.

Jos hemoglobiinipitoisuus on ≥ 115 g/L, kun verensiirtoja ei ole annettu vähintään kolmeen viikkoon,

annosta on viivästettävä, kunnes hemoglobiinipitoisuus on ≤ 110 g/L. Jos hemoglobiinipitoisuus

nousee samanaikaisesti nopeasti (> 20 g/L kolmen (3) viikon sisällä ilman siirtoa), annoksen

pienentämistä yhdellä tasolla alaspäin (vähintään 0,8 mg/kg) on harkittava annoksen viivästämisen

jälkeen.

Annos ei saa laskea alle 0,8 mg:aan/kg.

Alla on esitetty annoksen pienentämiset luspaterseptihoidon aikana.

Taulukko 1: Annoksen pienentäminen myelodysplastisen oireyhtymän hoidossa

Nykyinen annos

Pienennetty annos

1,75 mg/kg

1,33 mg/kg

1,33 mg/kg

1 mg/kg

1 mg/kg

0,8 mg/kg

Taulukko 2: Annoksen pienentäminen

-talassemian hoidossa

Nykyinen annos

Pienennetty annos

1,25 mg/kg

1 mg/kg

1 mg/kg

0,8 mg/kg

Jos potilaalla ilmenee pitkäkestoisia, hoitoon liittyviä, asteen 3 tai suurempia haittavaikutuksia (ks.

kohta 4.8), hoitoa on viivästettävä, kunnes toksisuus on lievittynyt tai palautunut lähtötasolle.

Annoksen viivästämisen jälkeen potilaan hoito on aloitettava uudelleen aiemmalla annoksella tai

pienennetyllä annoksella annoksen pienentämistä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Väliin jääneet annokset

Jos Reblozyl-injektio jää väliin tai viivästyy, potilaalle on annettava annos mahdollisimman pian ja

annostusta on jatkettava lääkemääräyksen mukaisesti siten, että annosten väli on vähintään kolme (3)

viikkoa.

Potilaat, joiden hoitovaste on kadonnut

Jos potilaan Reblozyl-hoidosta saama vaste katoaa, syytekijät (esim. verenvuototapahtuma) on

arvioitava. Jos hematologisen vasteen katoamisen tyypilliset syyt on suljettu pois, annoksen

nostamista on harkittava edellä kuvatulla tavalla hoidettavan käyttöaiheen mukaisesti.

Hoidon lopettaminen

Reblozyl-hoito on lopetettava, jos potilaan verensiirrot eivät vähene yhdeksän (9) viikon pituisen

enimmäisannostasolla toteutetun hoidon (3 annosta) jälkeen, mikäli muita selittäviä tekijöitä vasteen

puuttumiselle ei havaita (esim. verenvuoto, leikkaus, muut samanaikaiset sairaudet) tai jos ilmenee

kohtuutonta toksisuutta.

Erityiset potilasryhmät

Iäkkäät potilaat

Reblozyl-valmisteen aloitusannosta ei tarvitse muuttaa iäkkäille potilaille (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Aloitusannoksen muuttaminen ei ole tarpeen potilaille, joiden kokonaisbilirubiiniarvo (BIL)

on > viitealueen yläraja (ULN) ja/tai alaniiniaminotransferaasiarvo (ALAT) tai

aspartaattiaminotransferaasiarvo (ASAT) on < 3 x viitealueen yläraja (ks. kohta 5.2). Mitään tiettyä

annossuositusta ei voida antaa potilaille, joiden ALAT- tai ASAT-arvo on ≥ 3 x viitealueen yläraja tai

joilla on CTCAE-asteen ≥ 3 maksavaurio, kliinisten tietojen puuttumisen vuoksi (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Aloitusannoksen muuttaminen ei ole tarpeen potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea munuaisten

vajaatoiminta (arvioitu glomerulussuodosnopeus [eGFR] ≥ 30 – < 90 ml/min/1,73 m

). Mitään tiettyä

annossuositusta ei voida antaa potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (eGFR-arvo < 30

ml/min/1,73 m)

), kliinisten tietojen puuttumisen vuoksi (ks. kohta 5.2). Potilaita, joilla on munuaisten

vajaatoiminta lähtötilanteessa, on seurattava tarkasti munuaistoiminnan osalta osana standardihoitoa.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Reblozyl-valmistetta pediatrisille potilaille myelodysplastisten

oireyhtymien hoitoon tai alle 6 vuoden ikäisille pediatrisille potilaille

-talassemiaan. Ks. prekliiniset

tiedot kohdasta 5.3.

Reblozyl-valmisteen turvallisuutta ja tehoa 6 vuoden – alle 18 vuoden ikäisten lasten

-talassemian

hoidossa ei ole vielä varmistettu. Ks. prekliiniset tiedot kohdasta 5.3.

Antotapa

Ihon alle.

Käyttökuntoon saattamisen jälkeen Reblozyl-liuos on injisoitava ihon alle olkavarteen, reiteen tai

vatsaan. Potilaan tarvitsema käyttökuntoon saatetun liuoksen tarkka kokonaistilavuus on laskettava ja

vedettävä hitaasti pois kerta-annosinjektiopullosta/-pulloista ruiskuun.

Suositeltu lääkevalmisteen enimmäistilavuus injektiokohtaa kohti on 1,2 ml. Jos valmistetta tarvitaan

enemmän kuin 1,2 ml, kokonaistilavuus on jaettava erillisiin saman tilavuuden sisältäviin ruiskuihin ja

annettava eri kohtiin.

Jos tarvitaan useita injektioita, jokaiseen ihon alle annettavaan injektioon on käytettävä uutta ruiskua

ja neulaa. Injektiopullosta on annettava vain yksi annos.

Jos Reblozyl-liuosta on säilytetty jääkaapissa käyttökuntoon saattamisen jälkeen, se on poistettava

jääkaapista 15–30 minuuttia ennen injektiota, jotta se saavuttaa huoneenlämpötilan. Tämä tekee

injektiosta mukavamman.

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Raskaus (ks. kohta 4.6).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi sen nimi ja eränumero on

dokumentoitava selkeästi.

Tromboemboliset tapahtumat

-talassemiapotilailla raportoitiin tromboembolisia tapahtumia 3,6 %:lla (8/223) luspaterseptihoitoa

saaneista potilaista kontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa. Raportoituja tromboembolisia

tapahtumia olivat syvä laskimotukos, porttilaskimotromboosi, keuhkoembolia ja iskeeminen

aivohalvaus (ks. kohta 4.8). Kaikille potilaille, joilla ilmeni tromboembolinen tapahtuma, oli tehty

splenektomia, ja heillä oli vähintään yksi muu tromboembolisen tapahtuman kehittymisen riskitekijä

(esim. aiempi trombosytoosi tai samanaikainen hormonikorvaushoidon käyttö). Tromboemboliset

tapahtumat eivät korreloineet kohonneiden hemoglobiinipitoisuuksien kanssa. Luspaterseptin

mahdollinen hyöty on arvioitava suhteessa mahdolliseen tromboembolisten tapahtumien riskiin

-talassemiapotilailla, joille on tehty splenektomia ja joilla on muita tromboembolisen tapahtuman

kehittymisen riskitekijöitä. Tromboosiprofylaksiaa on harkittava tämänhetkisten hoito-ohjeiden

mukaisesti

-talassemiaa sairastaville, korkean tukosriskin potilaille.

Verenpaineen kohoaminen

Kontrolloiduissa myelodysplastisen oireyhtymän ja

-talassemian kliinisissä tutkimuksissa

luspaterseptilla hoidetuilla potilailla systolinen ja diastolinen verenpaine kohosi keskimäärin 5 mmHg

lähtötasosta (ks. kohta 4.8). Verenpainetta on seurattava ennen jokaista luspaterseptin antoa. Jos

potilaalla on jatkuva hypertensio tai aiemman hypertension pahenemisvaiheita, potilasta on hoidettava

hypertension tämänhetkisten hoito-ohjeiden mukaisesti.

Natrium-sisältö

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden eli on käytännössä

natriumiton.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Muodollisia yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Rautaa kelatoivien aineiden samanaikainen käyttö

ei vaikuttanut luspaterseptin farmakokinetiikkaan.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi/raskaudenehkäisy naisilla

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta raskaudenestoa Reblozyl-hoidon aikana

ja vähintään kolme (3) kuukautta viimeisen annoksen jälkeen. Naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, on

tehtävä raskaustesti ennen Reblozyl-hoidon aloittamista.

Raskaus

Luspaterseptihoitoa ei saa aloittaa, jos nainen on raskaana (ks. kohta 4.3). Ei ole olemassa tietoja

Reblozyl-valmisteen käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Reblozyl on vasta-aiheista raskauden aikana (ks. kohta 4.3). Jos

potilas tulee raskaaksi, Reblozyl-hoito on lopetettava.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö/erittyvätkö luspatersepti tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Luspaterseptia

havaittiin imettävien rottien maidossa (ks. kohta 5.3). Koska luspaterseptin haittavaikutukset

vastasyntyneissä/imeväisissä eivät ole tiedossa, on päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta Reblozyl-

hoidon ja kolmen (3) kuukauden ajaksi viimeisen annoksen jälkeen vai lopetetaanko Reblozyl-hoito

ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Luspaterseptin vaikutusta hedelmällisyyteen ihmisillä ei tunneta. Eläinkokeiden perusteella

luspatersepti saattaa heikentää naisten hedelmällisyyttä (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Reblozyl-valmisteella saattaa olla vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Reagointikyky näiden tehtävien suorittamisen aikana saattaa heikentyä uupumuksen,

kiertohuimauksen, heitehuimauksen tai pyörtymisen riskin takia (ks. kohta 4.8). Näin ollen potilaita on

neuvottava olemaan varovaisia, kunnes he tietävät missä määrin heidän ajokykyynsä ja koneiden

käyttökykyynsä kohdistuu vaikutuksia.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Myelodysplastiset oireyhtymät

Yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia potilailla, jotka saivat Reblozyl-hoitoa, olivat (vähintään 15

%:lla potilaista) uupumus, ripuli, astenia, pahoinvointi, heitehuimaus, selkäkipu ja päänsärky.

Yleisimmin ilmoitettuja asteen 3 tai sitä korkeampia haittavaikutuksia

olivat (vähintään 2 %:lla

potilaista) pyörtyminen/presynkopee, uupumus, hypertensio ja astenia. Yleisimmin ilmoitettuja

vakavia haittavaikutuksia olivat (vähintään 2 %:lla potilaista) virtsatieinfektio, selkäkipu ja

pyörtyminen.

Asteniaa, uupumusta, heitehuimausta ja päänsärkyä ilmeni useammin kolmen ensimmäisen

hoitokuukauden aikana.

Hoito keskeytettiin haittavaikutuksen vuoksi 2,0 %:lla luspaterseptilla hoidetuista potilaista. Hoidon

keskeyttämiseen johtaneita haittavaikutuksia luspaterseptihoitohaarassa olivat uupumus ja päänsärky.

-talassemia

Useimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia potilailla, jotka saavat Reblozyl-valmistetta, olivat (vähintään

15 %:lla potilaista) päänsärky, luukipu ja nivelkipu. Yleisimmin ilmoitettu vähintään asteen 3

haittavaikutus

oli hyperurikemia. Vakavimpia raportoituja haittavaikutuksia olivat seuraavat

tromboemboliset tapahtumat: syvä laskimotromboosi, iskeeminen aivohalvaus,

porttilaskimotromboosi ja keuhkoembolia (ks. kohta 4.4).

Luukipua, asteniaa, uupumusta, heitehuimausta ja päänsärkyä ilmeni useammin ensimmäisten kolmen

hoitokuukauden aikana.

Hoito keskeytettiin haittavaikutuksen vuoksi 2,6 %:lla luspaterseptilla hoidetuista potilaista. Hoidon

keskeyttämiseen johtaneita haittavaikutuksia luspaterseptihoitohaarassa olivat nivelkipu, selkäkipu,

luukipu ja päänsärky.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Kunkin haittavaikutuksen korkein esiintymistiheys, joka havaittiin ja raportoitiin kahdessa keskeisessä

myelodysplastisen oireyhtymän ja

-talassemian tutkimuksessa, on esitetty alla olevassa taulukossa 3.

Haittavaikutukset on lueteltu alla elinjärjestelmäluokan ja suositellun termin mukaan. Esiintymistiheys

on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1

000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ja hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Taulukko 3. Haittavaikutukset potilailla, jotka ovat saaneet Reblozyl-valmistetta

myelodysplastisen oireyhtymän ja

-talassemian hoitoon

Elinjärjestelmäluokka

Suositeltu termi

Esiintymistiheys

(kaikki asteet)

myelodysplasti-

sen oireyhtymän

hoidossa

Esiintymistiheys

(kaikki asteet)

-talassemian

hoidossa

Infektiot

Bronkiitti

Hyvin yleinen

Yleinen

Virtsatieinfektio

Hyvin yleinen

Yleinen

Ylähengitystieinfektio

Yleinen

Hyvin yleinen

Influenssa

Yleinen

Yleinen

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys*

Yleinen

Yleinen

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Hyperurikemia

Yleinen

Yleinen

Hermosto

Heitehuimaus

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Päänsärky

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Pyörtyminen/presynkopee

Yleinen

Yleinen

Kuulo ja tasapainoelin

Kiertohuimaus/asentohuimaus Yleinen

Yleinen

Verisuonisto

Hypertensio

Yleinen

Yleinen

Tromboemboliset tapahtumat

Yleinen

Yleinen

Hengityselimet,

rintakehä ja

välikarsina

Hengenahdistus

Hyvin yleinen

Yleinen

Ruoansulatuselimistö

Ripuli

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

Hyvin yleinen

Yleinen

Luusto, lihakset ja

sidekudos

Selkäkipu

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Nivelkipu

Yleinen

Hyvin yleinen

Luukipu

Yleinen

Hyvin yleinen

Yleisoireet ja

antopaikassa todettavat

haitat

Uupumus

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Astenia

Hyvin yleinen

Yleinen

Injektiokohdan reaktiot

Yleinen

Yleinen

* Yliherkkyys sisältää silmäluomen turvotuksen, lääkeyliherkkyyden, kasvojen turpoamisen, periorbitaalisen turvotuksen,

kasvojen turvotuksen, angioödeeman, huulten turvotuksen ja lääkeaineihottuman.

Hypertensioreaktio sisältää essentiellin hypertension, hypertension ja hypertensiivisen kriisin.

Injektiokohdan reaktiot sisältävät injektiokohdan punoituksen, injektiokohdan kutinan, injektiokohdan turvotuksen ja

injektiokohdan ihottuman.

§ §

Tromboemboliset tapahtumat sisältävät syvän laskimotromboosin, porttilaskimotromboosin, iskeemisen aivohalvauksen ja

keuhkoembolian.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaukset

Luukipu

Luukipua raportoitiin 19,7 %:lla luspaterseptihoitoa saaneista β-talassemiapotilaista (lumelääkettä

saaneista 8,3 %:lla) ja 2,6 %:lla luspaterseptihoitoa saaneista myelodysplastista oireyhtymää

sairastavista potilaista (lumelääkettä saaneista 3,9 %:lla). Luspaterseptihoitoa saaneilla

β-talassemiapotilailla luukipu oli yleisintä kolmen ensimmäisen kuukauden aikana (16,6 %) verrattuna

kuukausiin 4–6 (3,7 %). Useimmat tapahtumat (41/44 tapahtumaa) olivat asteen 1–2 tapahtumia.

Asteen 3 tapahtumia oli kolme. Yksi 44 tapahtumasta oli vakava ja yksi tapahtuma johti hoidon

keskeyttämiseen.

Nivelkipu

Nivelkipua raportoitiin 19,3 %:lla luspaterseptihoitoa saaneista β-talassemiapotilaista (lumelääkettä

saaneista 11,9 %:lla) ja 5,2 %:lla luspaterseptihoitoa saaneista myelodysplastista oireyhtymää

sairastavista potilaista (lumelääkettä saaneista 11,8 %:lla). Luspaterseptihoitoa saaneilla

β-talassemiapotilailla nivelkipu johti hoidon keskeyttämiseen kahdella potilaalla (0,9 %:lla).

Hypertensio

Luspaterseptihoitoa saaneilla potilailla systolinen ja diastolinen verenpaine nousi keskimäärin

5 mmHg lähtötasosta. Tätä nousua ei havaittu lumelääkettä saaneilla potilailla. Hypertensiota

raportoitiin 8,5 %:lla luspaterseptihoitoa saaneista myelodysplastista oireyhtymää sairastavista

potilaista (lumelääkettä saaneista 9,2 %:lla) ja 8,1 %:lla luspaterseptihoitoa saaneista

β-talassemiapotilaista (lumelääkettä saaneista 2,8 %:lla). Ks. kohta 4.4.

Myelodysplastista oireyhtymää sairastavilla potilailla asteen 3 tapahtumia raportoitiin viidellä

luspaterseptihoitoa saaneella potilaalla (3,3 %:lla) ja kolmella lumelääkettä saaneella potilaalla (3,9

%:lla). Yksikään potilas ei keskeyttänyt hoitoa hypertension takia.

β-talassemiapotilailla asteen 3 tapahtumia raportoitiin neljällä luspaterseptihoitoa saaneella potilaalla

(1,8 %:lla; 0,0 %:lla lumelääkettä saaneista potilaista). Yksikään potilas ei keskeyttänyt hoitoa

hypertension takia. Ks. kohta 4.4.

Yliherkkyys

Yliherkkyystyyppisiä reaktioita (mukaan lukien silmäluomen turvotus, lääkeyliherkkyys, kasvojen

turpoaminen, periorbitaalinen edeema, kasvojen turvotus, angioödeema, huulten turvotus,

lääkeaineihottuma) raportoitiin 4,6 %:lla luspaterseptihoitoa saaneista myelodysplastista oireyhtymää

sairastavista potilaista (2,6 %:lla lumelääkettä saaneista) ja 4,5 %:lla luspaterseptihoitoa saaneista β-

talassemiapotilaista (1,8 %:lla lumelääkettä saaneista). Kliinisissä tutkimuksissa kaikki tapahtumat

olivat asteen 1/2 tasoisia. Luspaterseptihoitoa saaneilla β-talassemiapotilailla yliherkkyys johti hoidon

keskeyttämiseen yhdellä potilaalla (0,4 %).

Injektiokohdan reaktiot

Injektiokohdan reaktioita (mukaan lukien injektiokohdan punoitus, injektiokohdan kutina,

injektiokohdan turvotus ja injektiokohdan ihottuma) raportoitiin 3,9 %:lla luspteraseptia saaneista

myelodysplastista oireyhtymää sairastavista potilaista (0,0 %:lla lumelääkettä saaneista) ja 2,2 %:lla

luspaterseptia saaneista β-talassemiapotilaista (1,8 %:lla lumelääkettä saaneista). Kliinisissä

tutkimuksissa kaikki tapahtumat olivat asteen 1 tasoisia eikä yksikään niistä johtanut hoidon

keskeyttämiseen.

Tromboemboliset tapahtumat

Tromboembolisia tapahtumia (mukaan lukien syvä laskimotromboosi, porttilaskimotromboosi,

iskeeminen aivohalvaus ja keuhkoembolia) esiintyi 3,6 %:lla luspaterseptia saaneista

β-talassemiapotilaista (0,9 %:lla lumelääkettä saaneista). Kaikki tapahtumat raportoitiin potilailla,

joille oli tehty splenektomia ja joilla oli vähintään yksi muu riskitekijä. Tromboembolisissa

tapahtumissa ei havaittu eroa luspatersepti- ja lumelääkehaaran välillä myelodysplastista oireyhtymää

sairastavilla potilailla. Ks. kohta 4.4.

Immunogeenisuus

Myelodysplastisen oireyhtymän kliinisissä tutkimuksissa analyysi 260 myelodysplastista oireyhtymää

sairastavasta potilaasta, jotka saivat luspatersepseptihoitoa ja jotka olivat arvioitavissa

luspaterseptivasta-aineiden esiintymisen osalta, osoitti, että 23 (8,8 %) myelodysplastista oireyhtymää

sairastavan potilaan testitulokset olivat positiivisia hoitoon liittyvien luspaterseptivasta-aineiden

osalta, mukaan lukien 9 (3,5 %) myelodysplastista oireyhtymää sairastavaa potilasta, joilla oli

luspaterseptia neutraloivia vasta-aineita.

-talassemian kliinisissä tutkimuksissa analyysi 284

-talassemiaa sairastavasta potilaasta, jotka saivat

luspatersepseptihoitoa ja jotka olivat arvioitavissa luspaterseptivasta-aineiden esiintymisen osalta,

osoitti, että 4 (1,4 %)

-myelodysplastista oireyhtymää sairastavan potilaan testitulokset olivat

positiivisia hoitoon liittyvien luspaterseptivasta-aineiden osalta, mukaan lukien 2 (0,7 %)

-talassemiapotilasta, joilla oli luspaterseptia neutraloivia vasta-aineita.

Luspaterseptin pitoisuus seerumissa oli taipuvainen vähenemään neutraloivien vasta-aineiden

esiintyessä. Vaikea-asteisia systeemisiä yliherkkyysreaktioita ei ole raportoitu potilailla, joilla on

luspaterseptivasta-aineita. Yliherkkyystyyppisten reaktioiden tai injektiokohdan reaktioiden ja

luspaterseptivasta-aineiden esiintymisen välillä ei ollut yhteyttä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Luspaterseptin yliannostus voi nostaa hemoglobiiniarvoja halutun pitoisuuden yläpuolelle.

Yliannostuksen tapauksessa luspaterseptihoitoa on viivästettävä, kunnes hemoglobiinipitoisuus on ≤

110 g/L.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Anemialääkkeet, muut anemialääkkeet, ATC-koodi: B03XA06.

Vaikutusmekanismi

Luspatersepti, erytroidista maturaatiota edistävä aine, on rekombinantti fuusioproteiini, joka sitoo

valikoituja transformoivan kasvutekijä-β:n (TGF-β) superperheen ligandeja. Kiinnittymällä tiettyihin

endogeenisiin ligandeihin (esim. GDF-11, aktiviini B) luspatersepti estää Smad2/3-signaloinnin,

saaden aikaan erytroidista maturaatiota myöhäisvaiheen erytroidisten prekursorien (normoblastien)

erilaistumisen kautta luuytimessä. Smad2/3-signalointi on epänormaalin suurta tautimalleissa, joiden

ominaispiirteenä on tehoton erytropoieesi, eli myelodysplastisessa oireyhtymässä ja β-talassemiassa,

sekä myelodysplastista oireyhtymää sairastavien potilaiden luuytimessä.

Kliininen teho ja turvallisuus

Myelodysplastiset oireyhtymät

Luspaterseptin tehoa ja turvallisuutta arvioitiin vaiheen 3 satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa

lumelääkekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa MEDALIST (ACE-536-MDS-001)

aikuispotilailla, joilla oli anemia, joka edellytti punasolusiirtoja (≥ 2 yksikköä/8 viikkoa) johtuen

International Prognostic Scoring System-Revised (IPSS-R) -pisteytysjärjestelmän mukaisesti

arvioituna erittäin matalasta, matalasta tai kohtalaisesta myelodysplastisen oireyhtymän riskistä, ja

joilla oli rengassideroblasteja (≥ 15 %). Potilaiden oli pitänyt saada joko aiemmin erytropoieesia

stimuloivaa ainetta (ESA) riittämättömällä hoitovasteella, olla soveltumattomia ESA-hoitoon (heidän

määriteltiin jäävän todennäköisesti ilman vastetta ESA-hoitoon seerumin erytropoietiiniarvon (EPO)

ollessa > 200 U/l) tai heillä piti olla intoleranssi ESA-hoidolle. Potilaat, joilla oli kromosomi 5q:n

deleetion (del5q) sisältävä myelodysplastinen oireyhtymä, poissuljettiin tutkimuksesta.

Molempien hoitohaarojen potilaita hoidettiin 24 viikon ajan, ja sen jälkeen heidän hoitonsa jatkui, jos

heillä todettiin kliinistä hyötyä eikä heidän sairautensa ollut edennyt. Tutkimuksen sokkoutus purettiin

analyyseja varten, kun kaikki potilaat olivat saaneet vähintään 48 viikon pituisen hoidon tai

keskeyttäneet hoidon.

Yhteensä 229 potilasta satunnaistettiin saamaan luspaterseptia 1,0 mg/kg (n=153) tai lumelääkettä

(n=76) ihon alle kolmen viikon välein. Yhteensä 128 (83,7 %) luspaterseptia saaneista potilaista ja 68

(89,5 %) lumelääkettä saaneista potilaista suoritti loppuun 24 viikon pituisen hoidon. Yhteensä 78

(51 %) luspaterseptia saaneista potilaista ja 12 (15,8 %) lumelääkettä saaneista potilaista suoritti

loppuun 48 viikon pituisen hoidon. Annoksen titraus enintään 1,75 mg:aan/kg oli sallittua. Annosta

voitiin viivästyttää tai alentaa hemoglobiinitason perusteella. Kaikki potilaat soveltuivat saamaan

parasta tukihoitoa, joka sisälsi punasolusiirtoja, rautaa kelatoivia aineita, antibioottihoitoa,

antiviraalista hoitoa ja antifungaalista hoitoa sekä ravitsemustukea tarpeen mukaan. ACE-536-MDS-

001 -tutkimuksen myelodysplastista oireyhtymää sairastavien potilaiden tärkeimmät lähtötilanteen

sairauden ominaisuudet on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Lähtötilanteen ominaisuudet myelodysplastista oireyhtymää sairastavilla potilailla,

joilla oli < 5 % blasteja luuytimessä tutkimuksessa ACE-536-MDS-001

Luspatersepti

(N=153)

Lumelääke

(N=76)

Demografiset tiedot

Ikä

a

(vuotta)

Mediaani (minimi, maksimi)

71 (40, 95)

72 (26, 91)

Ikäluokat, n (%)

< 64 vuotta

65–74 vuotta

≥ 75 vuotta

29 (19,0)

72 (47,1)

52 (34,0)

16 (21,1)

29 (38,2)

31 (40,8)

Sukupuoli, n (%)

Mies

Nainen

94 (61,4)

59 (38,6)

50 (65,8)

26 (34,2)

Rotu, n (%)

Musta

Valkoinen

Ei kerätty tai raportoitu

1 (0,7)

107 (69,9)

44 (28,8)

1 (0,7)

0 (0,0)

51 (67,1)

24 (31,6)

1 (1,3)

Sairauden ominaisuudet

Seerumin EPO (U/l) -luokat

, n (%)

< 200

200–500

> 500

Puuttuva

88 (57,5)

43 (28,1)

21 (13,7)

1 (0,7)

50 (65,8)

15 (19,7)

11 (14,5)

Seerumin ferritiini (µg/l)

Mediaani (minimi, maksimi)

1089,2

(64, 5968)

1122,1

(165, 5849)

IPSS-R-luokituksen riskiluokka, n (%)

Hyvin matala

Matala

Keskisuuri

18 (11,8)

109 (71,2)

25 (16,3)

1 (0,7)

6 (7,9)

57 (75,0)

13 (17,1)

Lähtötilanteen punasolusiirtotarve / 8 viikkoa, n (%)

c

≥ 6 yksikköä

≥ 6 ja < 8 yksikköä

≥ 8 ja < 12 yksikköä

≥ 12 yksikköä

< 6 yksikköä

≥ 4 ja < 6 yksikköä

< 4 yksikköä

66 (43,1)

35 (22,9)

24 (15,7)

7 (4,6)

87 (56,9)

41 (26,8)

46 (30,1)

33 (43,4)

15 (20,2)

17 (22,4)

1 (1,3)

43 (56,6)

23 (30,3)

20 (26,3)

Lue koko asiakirja

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/247527/2020

EMEA/H/C/004444

Reblozyl (luspatersepti)

Yleistiedot Reblozyl-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Reblozyl on ja mihin sitä käytetään?

Reblozyl on lääke säännöllisiä verensiirtoja edellyttävän anemian (veren punasolujen alhainen määrä)

hoitoon aikuisilla, joilla on jokin seuraavista verisairauksista:

Myelodysplastiset oireyhtymät, jotka ovat ryhmä sairauksia, joissa luuydin tuottaa liian vähän

verisoluja. Reblozyliä käytetään potilailla, joilla sairauden akuutiksi myelooiseksi leukemiaksi (eräs

verisyöpä) kehittymisen riski tai kuolemanriski on hyvin pieni tai kohtalainen ja jotka eivät voi

käyttää erytropoietiinia (toinen lääke) tai joilla erytropoietiini ei tehoa.

Beetatalassemia on geneettinen sairaus, jota sairastavat potilaat eivät pysty tuottamaan tarpeeksi

beetaglobiinia. Se on hemoglobiinin, happea veren punasoluissa eri puolille elimistöä kuljettavan

proteiinin osa.

Nämä sairaudet ovat harvinaisia, ja Reblozyl nimettiin harvinaislääkkeeksi (harvinaisten sairauksien

hoidossa käytettävä lääke). Lisää tietoa harvinaislääkkeeksi nimeämisestä on Euroopan lääkeviraston

verkkosivustolla (myelodysplastiset oireyhtymät 22. elokuuta 2014; beetatalassemia

29. heinäkuuta

2014.

Lääkkeen vaikuttava aine on luspatersepti.

Miten Reblozyliä käytetään?

Lääkettä on saatavana ihon alle annettavana injektiona, ja sitä saa vain lääkärin määräyksestä. Hoidon

voi aloittaa vain lääkäri, jolla on kokemusta verisairauksien hoidosta.

Injektio pistetään ihon alle olkavarteen, reiteen tai vatsaan. Suositusannos perustuu potilaan painoon,

ja sitä voidaan muuttaa potilaan hoitovasteen mukaan. Lääkettä annetaan joka kolmas viikko. Jos

potilaalle ilmaantuu vakavia haittavaikutuksia, hoitoa voidaan lykätä, kunnes haittavaikutukset ovat

parantuneet.

Lisää tietoa Reblozylin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Reblozyl (luspatersepti)

EMA/247527/2020

Sivu 2/3

Miten Reblozyl vaikuttaa?

Reblozylin vaikuttava aine luspatersepti säätelee punasolujen kypsymistä. Se estää punasolujen

kypsymistä hidastavien Smad2- ja Smad3-proteiinien signaalinvälitysreittien toimintaa.

Signaalinvälitysreitit ovat yliaktiivisia beetatalassemiaa ja myelodysplastisia oireyhtymiä sairastavilla

potilailla. Smad2- ja Smad3-signaalinvälitysreittien katkaiseminen lisää punasolujen tuotantoa ja

mahdollistaa niiden normaalin kehittymisen.

Mitä hyötyä Reblozylistä on havaittu tutkimuksissa?

Myelodysplastiset oireyhtymät

Päätutkimukseen osallistui 229 aikuista, joilla on säännöllisiä verensiirtoja edellyttäviä

myelodysplastisia oireyhtymiä. Potilaat saivat joko Reblozyliä tai lumelääkettä tavanomaisen hoidon

lisänä. Reblozyl-valmistetta saaneista 153 potilaasta 58 potilasta (38 %) ei tarvinnut verensiirtoa

vähintään 8 viikkoon, kun lumelääkettä saaneista vastaava määrä oli 10 potilasta 76 potilaasta

(13 %).

Beetatalassemia

Päätutkimukseen osallistui 336 potilasta, jotka sairastavat säännöllisiä verensiirtoja edellyttävää

beetatalassemiaa. Potilaat saivat joko Reblozyliä tai lumelääkettä tavanomaisen hoidon lisänä.

Reblozyl-valmistetta saaneista 224 potilaasta 48 potilaalla (21 %) verensiirtojen tarve väheni

vähintään 33 %, kun lumelääkettä saaneista vastaava määrä oli 5 potilasta 112 potilaasta (4,5 %).

Mitä riskejä Reblozyliin liittyy?

Reblozylin yleisimmät haittavaikutukset myelodysplastisia oireyhtymiä sairastavilla potilailla

(useammalla kuin 15 potilaalla sadasta) ovat väsymys, ripuli, heikotus, pahoinvointi, huimaus,

selkäkipu ja päänsärky. Yleisimmät vakavat tai vaikeat haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua

useammalle kuin kahdelle potilaalle sadasta) ovat pyörtyminen, väsymys, hypertensio (korkea

verenpaine), heikotus, virtsatieinfektio ja selkäkipu.

Reblozylin yleisimmät haittavaikutukset potilailla, joilla on beetatalassemia (useammalla kuin

15 potilaalla sadasta), ovat päänsärky, luu- ja nivelkipu. Yleisimmät vakavat tai vaikeat

haittavaikutukset olivat hyperurikemia (veren korkea virtsahappopitoisuus), aivohalvaus,

verihyytymien aiheuttamat seuraukset laskimoissa, kuten syvä laskimotukos, porttilaskimotukos

(maksaan vievissä laskimoissa olevat verihyytymät) ja keuhkoveritulppa (verihyytymät keuhkoihin

vievissä laskimoissa).

Reblozyliä ei pidä antaa raskauden aikana. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä

tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään kolmen kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen.

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Reblozylin haittavaikutuksista ja rajoituksista.

Miksi Reblozyl on hyväksytty EU:ssa?

Toistuvat verensiirrot saattavat johtaa raudan kerääntymiseen kehossa, mikä voi vahingoittaa elimiä.

Reblozyl vähentää verensiirtojen tarvetta potilailla, joilla on myelodysplastisia oireyhtymiä tai

beetatalassemia, ja sen haittavaikutukset katsotaan hallittavissa oleviksi. Näin ollen Euroopan

lääkevirasto katsoi, että Reblozylin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan myöntää

myyntilupa EU:ssa.

Reblozyl (luspatersepti)

EMA/247527/2020

Sivu 3/3

Miten voidaan varmistaa Reblozylin turvallinen ja tehokas käyttö?

Reblozyl-valmistetta valmistava yhtiö toimittaa valmistetta määrääville lääkäreille tarkoitetun

perehdytyspaketin, jossa kerrotaan, että lääke voi olla haitallinen syntymättömälle lapselle, ja

esitetään toimenpiteet, joita on noudatettava lääkkeen turvallisen käytön varmistamiseksi. Se

toimittaa myös hedelmällisille naisille tarkoitetut tietokortit, joissa kerrotaan raskauden välttämiseksi

tarvittavista varotoimenpiteistä.

Lääkevalmisteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi myös valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen on sisällytetty suosituksia ja varoituksia terveydenhuollon ammattilaisten ja

potilaiden noudatettaviksi.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Reblozylin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Reblozylistä

ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja suoritetaan kaikki tarvittavat toimet potilaiden

suojelemiseksi.

Muita tietoja Reblozylistä

Lisää tietoa Reblozylistä on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/reblozyl

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot