QUETIAPIN MEDICAL VALLEY 200 mg depottabletti

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

23-10-2018

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

23-10-2018

Aktiivinen ainesosa:
Quetiapini fumaras
Saatavilla:
Medical Valley Invest AB Medical Valley Invest AB
ATC-koodi:
N05AH04
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Quetiapini fumaras
Annos:
200 mg
Lääkemuoto:
depottabletti
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
ketiapiini
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
35121
Valtuutus päivämäärä:
2018-08-10

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Quetiapin Medical Valley 50 mg depottabletit

Quetiapin Medical Valley 150 mg depottabletit

Quetiapin Medical Valley 200 mg depottabletit

Quetiapin Medical Valley 300 mg depottabletit

Quetiapin Medical Valley 400 mg depottabletit

ketiapiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Quetiapin Medical Valley on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Quetiapin Medical Valley -valmistetta

Miten Quetiapin Medical Valley -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Quetiapin Medical Valley -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Quetiapin Medical Valley on ja mihin sitä käytetään

Quetiapin Medical Valley -valmisteen vaikuttava aine on ketiapiini. Ketiapiini kuuluu

psykoosilääkkeiden ryhmään. Quetiapin Medical Valley -valmistetta voidaan käyttää useiden

sairauksien hoitoon:

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennus sekä masennusjaksojen hoito vakavassa

masennuksessa: jolloin saatat tuntea itsesi surulliseksi, masentuneisuutta, syyllisyyttä, energian

puutetta, ruokahaluttomuutta tai unettomuutta.

Mania: jolloin saatat tuntea olosi hyvin jännittyneeksi, riemuisaksi, levottomaksi, innostuneeksi

tai yliaktiiviseksi tai arvostelukykysi on huono, jopa niin, että olet vihamielinen

tai tuhoisa.

Skitsofrenia: jolloin

saatat kuulla tai tuntea olemattomia (aistiharhat), uskoa asioita, jotka eivät

ole totta, tai tuntea itsesi epätavallisen epäluuloiseksi, ahdistuneeksi, sekavaksi, syylliseksi,

jännittyneeksi tai masentuneeksi.

Kun Quetiapin Medical Valley -valmistetta otetaan vakavan masennuksen masennusjaksossa, otetaan

sitä tämän sairauden hoitoon käytettävän toisen lääkkeen lisäksi.

Lääkäri voi jatkaa Quetiapin Medical Valley -valmisteen määräämistä, vaikka tunnetkin olosi

paremmaksi.

Ketiapiinia, jota Quetiapin Medical Valley sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Quetiapin Medical Valley -valmistetta

Älä käytä Quetiapin Medical Valley -valmistetta

jos olet allerginen ketiapiinille

tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos käytät samanaikaisesti jotain seuraavista lääkkeistä:

tiettyjä lääkkeitä HIV:n hoitoon

tiettyjä atsolisukuisia sieni-infektiolääkkeitä

erytromysiinia tai klaritromysiinia (infektiolääkkeitä)

nefatsodonia (masennuslääke).

Jos et ole varma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ennen Quetiapin Medical Valley

-valmisteen käytön aloittamista.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin käytät Quetiapin Medical Valley

-valmistetta:

jos sinulla tai suvussasi esiintyy tai on esiintynyt sydänvaivoja, esimerkiksi rytmihäiriöitä,

sydänlihaksen heikkenemistä tai sydänlihastulehdusta, tai otat lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa

sydämesi sykkeeseen

jos sinulla on matala verenpaine

jos sinulla on ollut aivohalvaus, etenkin jos olet iäkäs

jos sinulla on maksasairauksia

jos sinulla on ollut kouristuksia (epilepsiakohtaus)

jos sinulla on sokeritauti tai suurentunut riski sairastua sokeritautiin. Siinä tapauksessa lääkäri

tarkistaa verensokeriarvosi Quetiapin Medical Valley -hoidon aikana.

jos sinulla on aiemmin todettu valkosolujen vähentymistä (mikä on saattanut johtua muiden

lääkkeiden käytöstä)

jos olet iäkäs henkilö, jolla on dementia (aivotoimintojen

heikkeneminen). Jos tämä koskee

sinua, Quetiapin Medical Valley -valmistetta ei pidä ottaa, koska lääkeryhmä, johon Quetiapin

Medical Valley kuuluu, voi dementiaa potevilla iäkkäillä potilailla lisätä aivohalvauksen riskiä

tai joissakin tapauksissa kuoleman vaaraa.

jos sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppia, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön

yhteydessä voi tulla veritulppia.

jos sinulla on tai on ollut lyhyitä hengityskatkoksia normaalin yöunen aikana (uniapnea) ja

käytät lääkkeitä, jotka hidastavat aivojen normaalia toimintaa (keskushermostoa lamaavia

aineita).

jos sinulla on tai on ollut sairaus, jossa et pysty tyhjentämään rakkoa kokonaan (virtsaumpi),

sinulla on suurentunut eturauhanen, suolentukkeuma tai kohonnut silmänpaine. Joskus näiden

syynä ovat tiettyjen sairauksien hoitoon käytettävät antikolinergeiksi

kutsutut lääkkeet, jotka

vaikuttavat hermosolujen toimintaan.

jos sinulla on ollut alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttöä.

Kerro lääkärille välittömästi, jos tunnet mitä tahansa seuraavista oireista Quetiapin Medical Valley

-valmisteen käytön jälkeen:

useita seuraavista oireista yhtä aikaa: kuume, vaikea lihasjäykkyys,

hikoilu tai alentunut

tajunnan taso (”maligni neuroleptioireyhtymä” -niminen häiriö). Voit tarvita välittömästi hoitoa.

kontrolloimattomat liikkeet, erityisesti kasvoissa tai kielessä

huimaus tai voimakas uneliaisuuden tunne. Tämä voi iäkkäillä potilailla lisätä tapaturmien

(kaatumisen) riskiä.

kouristuskohtaukset (epilepsiakohtaukset)

pitkäkestoinen, kivulias erektio (priapismi).

Yllä luetellut oireet voivat aiheutua tämän tyyppisestä antipsykoottisesta lääkkeestä.

Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos sinulla on:

kuumetta, flunssan kaltaisia oireita, kurkkukipua tai jokin muu infektio, koska se saattaa johtua

hyvin pienestä valkosolujen määrästä, jonka vuoksi Quetiapin Medical Valley -hoito saatetaan

joutua lopettamaan ja/tai saatat tarvita hoitoa

ummetusta ja pitkään jatkunutta vatsakipua tai ummetusta, joka ei ole parantunut hoidolla.

Nämä voivat aiheuttaa vakavamman suolitukoksen.

itsetuhoisia ajatuksia ja masennuksen pahenemista

Jos olet masentunut, mieleesi saattaa joskus tulla ajatuksia itsesi vahingoittamisesta tai

itsemurhan tekemisestä. Tällaiset ajatukset saattavat lisääntyä hoidon aloittamisen jälkeen, sillä

tämäntyyppiset lääkkeet eivät yleensä vaikuta heti, vaan tavallisesti noin 2 viikon kuluttua,

joskus siihen kuluu pidempikin aika. Tällaiset ajatukset voivat myös lisääntyä, jos äkillisesti

lopetat lääkityksesi. Nuorilla aikuisilla tällaiset ajatukset ovat yleisempiä kuin muilla.

Kliinisissä tutkimuksissa todettiin lisääntynyttä itsetuhoisten ajatusten ja/tai käyttäytymisen

riskiä depressiota sairastavilla alle 25-vuotiailla nuorilla aikuisilla.

Ota heti yhteyttä lääkäriin tai lähimpään sairaalaan, jos ajattelet itsesi vahingoittamista tai

itsemurhaa. Olosi voi helpottua, jos kerrot jollekin

sukulaiselle tai läheiselle ystävällesi

masennuksestasi ja pyydät heitä lukemaan tämän pakkausselosteen. Voit myös pyytää heitä

kertomaan sinulle, jos he huomaavat masennuksesi pahentuvan tai jos he ovat huolissaan

muutoksista käytöksessäsi.

Painon nousu

Painonnousua on havaittu Quetiapin Medical Valley -valmistetta käyttävillä potilailla. Sinun ja

lääkärin pitää seurata painoasi säännöllisesti.

Lapset ja nuoret

Quetiapin Medical Valley -valmistetta ei saa käyttää lapsille ja alle 18-vuotiaille

nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Quetiapin Medical Valley

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä Quetiapin Medical Valley -valmistetta, jos käytät samanaikaisesti jotain seuraavista

lääkkeistä:

tiettyjä lääkkeitä HIV:n hoitoon

tiettyjä atsolisukuisia sieni-infektiolääkkeitä

erytromysiinia tai klaritromysiinia (infektiolääkkeitä)

nefatsodonia (masennuslääke).

Kerro lääkärille, jos käytät samanaikaisesti jotain seuraavista lääkkeistä:

epilepsialääkkeitä (esim. fenytoiini tai karbamatsepiini)

verenpainelääkkeitä

barbituraatteja (unilääkkeitä)

tioridatsiinia tai litiumia (muita psykoosilääkkeitä)

lääkkeitä, jotka vaikuttavat sydämen sykkeeseen, esimerkiksi elektrolyyttitasapainoon

vaikuttavia lääkkeitä (kaliumin tai magnesiumin pieni pitoisuus), kuten diureetteja

(nesteenpoistolääke) tai eräitä antibiootteja (infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet)

lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa ummetusta

tiettyjen sairauksien hoitoon käytettävät antikolinergeiksi kutsutut lääkkeet, jotka vaikuttavat

hermosolujen toimintaan.

Kerro lääkärille, jos olet aikeissa lopettaa jonkin lääkkeen käytön.

Quetiapin Medical Valley ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Ruoka voi vaikuttaa Quetiapin Medical Valley -valmisteen tehoon. Ota Quetiapin Medical

Valley -depottabletit vähintään 1 tunti ennen ateriaa tai ennen nukkumaanmenoa.

Ole varovainen alkoholin kanssa. Quetiapin Medical Valley -valmisteen ja alkoholin

yhteisvaikutus voi aiheuttaa uneliaisuutta.

Älä juo greippimehua Quetiapin Medical Valley -hoidon aikana. Se voi vaikuttaa lääkkeen

vaikutustapaan.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos olet raskaana, älä käytä Quetiapin Medical Valley -valmistetta ennen kuin olet keskustellut

lääkärisi kanssa. Jos imetät, älä käytä Quetiapin Medical Valley -valmistetta.

Jos äiti on käyttänyt Quetiapin Medical Valley -valmistetta raskauden kolmen viimeisen kuukauden

aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireita, jotka voivat olla vieroitusoireita, esim. vapinaa,

lihasten jäykkyyttä ja/tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai

syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tablettisi voivat aiheuttaa sen, että tunnet itsesi uniseksi. Älä aja autoa tai käytä koneita, ennen kuin

tiedät, miten nämä tabletit vaikuttavat sinuun.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Vaikutus virtsanäytteestä tehtäviin lääkeseulontoihin

Tiettyjä testimenetelmiä käytettäessä Quetiapin Medical Valley voi aiheuttaa vääriä positiivisia

tuloksia virtsanäytteestä tehtävissä metadoniseulonnoissa ja trisyklisten masennuslääkkeiden

seulonnoissa, vaikka et käyttäisikään metadonia tai trisyklisiä masennuslääkkeitä. Jos näin tapahtuu,

asia voidaan selvittää tarkemmilla testeillä.

Quetiapin Medical Valley sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Quetiapin Medical Valley -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkärisi määrää sinulle henkilökohtaisesti

sopivan aloitusannoksen. Ylläpitoannos (päivittäinen

annos) riippuu sairaudestasi ja henkilökohtaisista tarpeistasi, mutta tavanomainen annos vaihtelee

150 mg:n ja 800 mg:n välillä.

Ota tabletit kerran päivässä.

Älä halkaise, pureskele äläkä murskaa tabletteja.

Niele tablettisi kokonaisina veden kera.

Ota tabletit ilman ruokaa (vähintään 1 tunti ennen ateriaa tai nukkumaanmenon aikaan, lääkäri

kertoo sinulle, milloin

on paras aika).

Älä juo greippimehua Quetiapin Medical Valley -hoidon aikana. Greippimehu voi vaikuttaa

Quetiapin Medical Valley -valmisteen vaikutustapaan.

Älä lopeta tablettiesi ottamista vaikka tuntisitkin

olosi paremmaksi ennen kuin olet keskustellut

lääkärisi kanssa.

Maksasairaus

Jos sinulla on maksasairaus, lääkäri saattaa muuttaa annostasi.

Iäkkäät henkilöt

Jos olet iäkäs, lääkäri saattaa muuttaa annostasi.

Käyttö lapsille ja nuorille

Quetiapin Medical Valley -valmistetta ei saa antaa lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.

Jos otat enemmän Quetiapin Medical Valley -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos otat enemmän Quetiapin Medical Valley -valmistetta kuin lääkärisi on sinulle määrännyt, saatat

tuntea itsesi uneliaaksi, sinua saattaa huimata ja saatat tuntea epänormaaleja sydämenlyöntejä. Ota

Quetiapin Medical Valley tabletit mukaasi.

Jos unohdat ottaa Quetiapin Medical Valley -valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti muistaessasi. Jos on jo melkein seuraavan annoksen aika, odota

siihen asti, mutta älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Quetiapin Medical Valley -valmisteen käytön

Jos äkillisesti lopetat Quetiapin Medical Valley -valmisteen käyttämisen, sinulla saattaa esiintyä

unettomuutta, pahoinvointia tai päänsärkyä, ripulia, oksentelua, heitehuimausta tai ärtyvyyttä.

Ennen lääkityksen lopettamista annosta tulisi vähentää asteittaisesti lääkärisi ohjeen mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa.

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä kymmenestä)

huimaus (voi johtaa kaatumiseen), päänsärky, suun kuivuminen

uneliaisuus (tämä voi hävitä tablettien käytön jatkuessa) (voi johtaa kaatumiseen)

lääkehoidon lopettamisesta johtuvat oireet, kuten unettomuus, pahoinvointi,

päänsärky, ripuli,

oksentelu, heitehuimaus ja ärtyvyys. Asteittainen lopettaminen vähintään 1–2 viikon aikana on

suositeltavaa.

painon nousu

epänormaalit lihasliikkeet. Tällaisia ovat vaikeudet liikkeiden aloittamisessa, vapina,

levottomuus tai lihasjäykkyys ilman kipua

muutokset tietyissä rasva-arvoissa (triglyseridit ja kokonaiskolesteroli).

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä)

nopea pulssi

sydämen tykytys, hakkaus tai muljahtelu

ummetus, ruoansulatusvaivat

voimattomuus

käsien tai jalkojen turvotus

matala verenpaine, etenkin ylös noustessa. Tämä voi aiheuttaa huimausta tai heikotusta (voi

johtaa kaatumiseen).

korkea verensokeri

näön hämärtyminen

epänormaalit unet ja painajaiset

lisääntynyt ruokahalu

ärtyisyys

puhekyvyn ja puheen häiriöt

itsemurha-ajatukset ja masennuksen paheneminen

hengenahdistus

oksentelu (lähinnä iäkkäillä)

kuume

muutokset veren kilpirauhashormonipitoisuuksissa

tietyn tyyppisten verisolujen määrän pieneneminen

verestä mitattavien maksaentsyymien määrän suureneminen

prolaktiinihormonin

pitoisuuden suureneminen veressä. Prolaktiinihormonin pitoisuuden

suureneminen veressä voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa:

rintojen turpoamista miehillä ja naisilla ja odottamatonta maidonvuotoa

kuukautisten poisjäämistä tai epäsäännöllisyyttä naisilla.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta)

kouristuskohtaukset

yliherkkyysreaktiot, esimerkiksi nokkospaukamat ja ihon ja suun ympäristön turvotus

epämiellyttävä tunne jaloissa (levottomat jalat -oireyhtymä)

nielemisvaikeudet

kontrolloimattomat liikkeet, erityisesti kasvoissa tai kielessä

seksuaalinen toimintahäiriö

diabetes

muutos sydämen sähköisessä toiminnassa, EKG:ssä nähtynä (QT-ajan pidentyminen)

tavallista hitaampi sydämen syke, jota voi ilmetä hoidon alussa ja johon voi liittyä matalaa

verenpainetta ja pyörtymistä

virtsaamisvaikeudet

pyörtyminen (voi johtaa kaatumiseen)

nenän tukkoisuus

punasolujen määrän väheneminen

natriumin määrän väheneminen veressä

diabeteksen paheneminen.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä tuhannesta)

useita seuraavista oireista yhtä aikaa: kuume, hikoilu, lihasjäykkyys, huomattava unisuus tai

heikkous (ns. pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä)

ihon ja silmien keltaisuus (keltatauti)

maksatulehdus (hepatiitti)

pitkäkestoinen ja kivulias erektio (priapismi)

rintojen turvotus ja odottamaton maidonvuoto (galaktorrea)

kuukautishäiriöt

veritulppa erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jalassa); saattaa

kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin,

joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos

havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

unissakävely, -puhuminen tai -syöminen tai muu unenaikainen toiminta

ruumiinlämmön lasku (hypotermia)

haimatulehdus

metabolinen oireyhtymä, jossa sinulla voi olla kolme tai useampia seuraavista oireista:

keskivartalolihavuus,

”hyvän” kolesterolin (HDL) väheneminen, triglyseridien (eräs rasva)

määrän lisääntyminen veressä, korkea verenpaine ja veren sokeriarvojen suureneminen

kuumeen, flunssan kaltaisten oireiden ja kurkkukivun yhdistelmä tai jokin muu infektio sekä

hyvin pieni valkosolujen määrä, agranulosytoosiksi kutsuttu tila

suolitukos

kreatiinifosfokinaasin

(lihaksissa oleva aine) pitoisuuden suureneminen veressä.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)

vaikea ihottuma, vesirakkulat tai punaiset läiskät iholla

vaikea yliherkkyysreaktio (ns. anafylaksi), joka saattaa aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai sokin

nopeasti ilmaantuva ihoturvotus, tavallisesti silmien, huulten tai kurkun ympärillä

(angioedeema)

vakava rakkuloiden muodostuminen iholla, suussa, silmissä tai genitaalialueilla (Stevens–

Johnsonin oireyhtymä)

virtsamäärää säätelevän hormonin epänormaali eritys

lihassyiden vaurioituminen ja lihaskipu (rabdomyolyysi).

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

ihottuma, jossa epäsäännöllisiä punaisia läiskiä (erythema multiforme)

vakava, yhtäkkinen allerginen reaktio, jossa oireina esim. kuumetta ja rakkuloita iholla sekä

ihon hilseily (toksinen epidermaalinen nekrolyysi)

vastasyntyneellä saattaa esiintyä vieroitusoireita, jos äiti on käyttänyt Quetiapin Medical Valley

-valmistetta raskauden aikana.

yleisoireinen eosinofiilinen

oireyhtymä (DRESS). Laajalle levinnyt ihottuma, kuume, kohonneet

maksaentsyymiarvot, poikkeavat veriarvot (eosinofilia),

imusolmukkeiden suurentuminen ja

vaikutukset muihin elimiin (yleisoireinen eosinofiilinen

oireyhtymä eli DRESS tai

lääkeaineyliherkkyysoireyhtymä). Jos havaitset tällaisia oireita, lopeta ketiapiinin käyttö ja ota

välittömästi yhteyttä lääkäriin tai hakeudu hoitoon.

Psykoosilääkkeet, joihin Quetiapin Medical Valley -valmistekin kuuluu, saattavat aiheuttaa

rytmihäiriöitä,

jotka voivat olla vakavia ja vaikeimmissa tapauksissa kuolemaan johtavia.

Jotkin haittavaikutukset nähdään vain verikokeissa, esim. veren tiettyjen rasva-arvojen (triglyseridit ja

kokonaiskolesteroli) tai sokeriarvojen muutokset, veren kilpirauhashormoniarvojen

muutokset,

maksaentsyymiarvojen suureneminen, tiettyjen verisolujen määrän vähentyminen, veren

punasolumäärän pieneneminen, veren kreatiinifosfokinaasiarvojen

(lihasarvojen) suureneminen, veren

natriumpitoisuuden

aleneminen ja prolaktiinihormonimäärän kohoaminen veressä. Kohonnut

prolaktiinihormoni

saattaa harvoissa tapauksissa aiheuttaa:

miehillä ja naisilla rintojen turpoamista ja odottamatonta maidonvuotoa

naisilla kuukautisten poisjäämistä tai epäsäännöllisiä kuukautisia.

Lääkärisi saattaa pyytää sinua käymään verikokeissa silloin tällöin.

Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

Lapsilla ja nuorilla voi esiintyä samoja haittavaikutuksia kuin aikuisilla.

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu useammin lapsilla ja nuorilla tai niitä ei ole havaittu aikuisilla:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä kymmenestä)

veren prolaktiinipitoisuuden

(eräs hormoni) nousu. Prolaktiinipitoisuuden nousu voi

harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa

rintojen turvotusta ja odottamatonta maidonvuotoa tytöillä ja pojilla

kuukautisten poisjääntiä tai epäsäännöllisyyttä tytöillä

ruokahalun lisääntyminen

oksentelu

epänormaalit lihasten liikkeet, kuten vaikeus lihasliikkeiden

aloittamisessa, vapina, levottomuus

tai lihasjäykkyys, johon ei liity kipua

kohonnut verenpaine.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä)

voimattomuus, pyörtyminen (voi johtaa kaatumiseen)

nenän tukkoisuus

ärtyneisyys.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Quetiapin Medical Valley -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Quetiapin Medical Valley sisältää

Vaikuttava aine on ketiapiini.

Quetiapin Medical Valley 50 mg sisältää 50 mg ketiapiinia (ketiapiinifumaraattina).

Quetiapin Medical Valley 150 mg sisältää 150 mg ketiapiinia (ketiapiinifumaraattina).

Quetiapin Medical Valley 200 mg sisältää 200 mg ketiapiinia (ketiapiinifumaraattina).

Quetiapin Medical Valley 300 mg sisältää 300 mg ketiapiinia (ketiapiinifumaraattina).

Quetiapin Medical Valley 400 mg sisältää 400 mg ketiapiinia (ketiapiinifumaraattina).

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: vedetön laktoosi, metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri,

maltoosi,

magnesiumstearaatti ja talkki.

Tabletin päällyste: metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri,

trietyylisitraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

50 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen,

pyöreä, kaksoiskupera depottabletti, jossa toisella

puolella kaiverrus ”50”. Läpimitta 7,1 mm ja paksuus 3,2 mm.

150 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pitkänomainen, kaksoiskupera depottabletti, jossa

toisella puolella kaiverrus ”150”. Pituus 13,6 mm, leveys 6,6 mm ja paksuus 4,2 mm.

200 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pitkänomainen, kaksoiskupera depottabletti, jossa

toisella puolella kaiverrus ”200”. Pituus 15,2 mm, leveys 7,7 mm ja paksuus 4,8 mm.

300 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pitkänomainen, kaksoiskupera depottabletti, jossa

toisella puolella kaiverrus ”300”. Pituus 18,2 mm, leveys 8,2 mm ja paksuus 5,4 mm.

400 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, soikea, kaksoiskupera depottabletti, jossa toisella

puolella kaiverrus ”400”. Pituus 20,7 mm, leveys 10,2 mm ja paksuus 6,3 mm.

Quetiapin Medical Valley -depottabletit on pakattu PVC/PCTFE-alumiinifolioläpipainopakkauksiin

valkoiseen, läpinäkymättömään HDPE-purkkiin, joka on suljettu polypropeenista valmistetulla

turvakierrekorkilla, jossa on induktiosinetöity

sisäpinta. Pakattu pahvirasiaan.

Pakkauskoot:

Läpipainopakkaus:

Quetiapin Medical Valley 50 mg: 10, 30, 50, 60, 100 ja 180 tablettia

Quetiapin Medical Valley 150 mg: 10, 30, 50, 60, 100 ja 180 tablettia

Quetiapin Medical Valley 200 mg: 10, 30, 50, 60, 100 ja 180 tablettia

Quetiapin Medical Valley 300 mg: 10, 30, 50, 60, 100 ja 180 tablettia

Quetiapin Medical Valley 400 mg: 10, 30, 50, 60, 100 ja 180 tablettia

Purkki:

Quetiapin Medical Valley 50 mg: 60 tablettia

Quetiapin Medical Valley 150 mg: 60 tablettia

Quetiapin Medical Valley 200 mg: 60 tablettia

Quetiapin Medical Valley 300 mg: 60 tablettia

Quetiapin Medical Valley 400 mg: 60 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Ruotsi

Valmistaja

Pharmathen International S.A

Sapes Industrial Park Block 5

Rodopi, 69300, Kreikka

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini, Attiki

15351, Kreikka

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa

seuraavilla kauppanimillä:

Tanska

Quetiapin Medical Valley

Ruotsi

Quetiapin Medical Valley

Islanti

Quetiapin Medical Valley

Suomi

Quetiapin Medical Valley

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.10.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Quetiapin Medical Valley 50 mg depottabletter

Quetiapin Medical Valley 150 mg depottabletter

Quetiapin Medical Valley 200 mg depottabletter

Quetiapin Medical Valley 300 mg depottabletter

Quetiapin Medical Valley 400 mg depottabletter

quetiapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Quetiapin Medical Valley är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Quetiapin Medical Valley

Hur du tar Quetiapin Medical Valley

Eventuella biverkningar

Hur Quetiapin Medical Valley ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Quetiapin Medical Valley är och vad det används för

Quetiapin Medical Valley innehåller en substans som kallas quetiapin. Quetiapin tillhör en grupp

läkemedel som kallas antipsykotika. Quetiapin Medical Valley kan användas för att behandla ett flertal

sjukdomar, som t.ex.:

Bipolär depression och depressiva episoder vid egentlig depression: då du kan känna dig

nedstämd eller deprimerad, skuldtyngd, energilös, har dålig aptit eller sömnproblem.

Mani: då du kanske känner dig väldigt uppvarvad, upprymd, upprörd, entusiastisk, hyperaktiv

eller har dåligt omdöme med inslag av aggressivt och splittrat beteende.

Schizofreni: då du kanske hör eller känner sådant som inte finns, tror på sådant som inte är

verkligt eller känner dig ovanligt misstänksam, orolig, förvirrad, skuldtyngd, spänd eller

deprimerad.

När Quetiapin Medical Valley tas för att behandla depressiva episoder vid egentlig depression tas det i

tillägg till annat läkemedel som används för att behandla denna sjukdom.

Det kan hända att din läkare vill att du fortsätter att ta Quetiapin Medical Valley även när du känner

dig bättre.

Quetiapin som finns i Quetiapin Medical Valley kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Quetiapin Medical Valley

Ta inte Quetiapin Medical Valley:

om du är allergisk mot quetiapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du använder något av följande läkemedel:

vissa läkemedel mot HIV

azoler (läkemedel mot svampinfektioner)

erytromycin och klaritromycin (läkemedel mot infektioner)

nefazodon (läkemedel mot depression).

Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Quetiapin Medical Valley.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Quetiapin Medical Valley:

om du eller någon i din familj har eller har haft något hjärtproblem, till exempel rubbningar av

hjärtrytmen, svag hjärtmuskel eller inflammation i hjärtat, eller om du tar några läkemedel som

kan påverka hur hjärtat slår

om du har lågt blodtryck

om du har haft en stroke, framför allt om du är äldre

om du har leverproblem

om du någon gång haft ett krampanfall (epilepsi)

om du har diabetes eller risk att få diabetes. Om du har det kan din läkare behöva mäta din

blodsockernivå när du använder Quetiapin Medical Valley.

om du vet att du har haft låga nivåer av vita blodkroppar tidigare (som kan ha varit, eller inte

varit, orsakade av andra läkemedel)

om du är äldre och lider av demens (en förlust av hjärnfunktioner). Om detta stämmer på dig ska

du inte ta Quetiapin Medical Valley, eftersom den grupp av läkemedel som Quetiapin Medical

Valley tillhör kan öka risken för stroke, eller i vissa fall risken för dödsfall, hos äldre personer

med demens.

om du eller någon i din släkt har haft blodpropp, eftersom liknande läkemedel har förknippats

med bildande av blodproppar

om du har eller har haft ett tillstånd där du slutar att andas under korta perioder under din

normala nattsömn (kallas ”sömnapné”) och tar läkemedel som minskar den normala aktiviteten i

hjärnan (medel som dämpar det centrala nervsystemet)

om du har eller har haft ett tillstånd där du inte kan tömma blåsan helt (urinretention), har

förstorad prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat. Dessa tillstånd orsakas ibland av

läkemedel (som kallas ”antikolinergika”) som påverkar hur nervcellerna fungerar för att

behandla vissa sjukdomstillstånd

om du har eller har haft problem med alkohol- eller drogmissbruk.

Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande efter att du tagit Quetiapin

Medical Valley:

en kombination av feber, svår muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetandegrad (ett

tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom). Du kan behöva omedelbar medicinsk

behandling.

okontrollerbara rörelser, framför allt i ansiktet eller tungan

yrsel eller besvärande sömnighet. Detta skulle hos äldre patienter kunna öka risken för

olycksfallsskador (genom att man ramlar).

krampanfall

långvarig och smärtsam erektion (priapism).

Sådana tillstånd kan orsakas av den här typen av läkemedel.

Tala med läkare så snart som möjligt om du får:

feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion, eftersom detta skulle

kunna bero på ett mycket lågt antal vita blodkroppar, vilket kan kräva att behandlingen med

Quetiapin Medical Valley avbryts och/eller att behandling mot infektion ges

förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen eller förstoppning som inte svarar på

behandling, eftersom detta kan leda till en allvarligare blockering av tarmen.

Självmordstankar och förvärrad depression

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att vilja skada dig själv eller begå självmord.

Dessa symtom kan förvärras när du börjar behandlingen, eftersom det tar tid innan läkemedel av

den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, men ibland längre tid.

Tankar av den här typen kan även öka om du plötsligt slutar ta ditt läkemedel. Dessa tankar kan

vara vanligare om du är ung vuxen. Kliniska studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år)

med depression har en ökad risk för självmordstankar och/eller självmordsbeteende.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv

eller begå självmord. Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är

deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för

dig om de tycker att depressionen blir värre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Viktökning

Man har sett att vissa patienter som tar Quetiapin Medical Valley går upp i vikt. Du och din läkare bör

kontrollera din vikt regelbundet.

Barn och ungdomar

Quetiapin Medical Valley ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Quetiapin Medical Valley

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte Quetiapin Medical Valley om du använder något av följande läkemedel:

vissa läkemedel mot HIV

azoler (läkemedel mot svampinfektioner)

erytromycin eller klaritromycin (läkemedel mot infektioner)

nefazodon (läkemedel mot depression).

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

epilepsiläkemedel (som fenytoin eller karbamazepin)

läkemedel mot högt blodtryck

barbiturater (läkemedel mot sömnsvårigheter)

tioridazin eller litium (andra antipsykotiska läkemedel)

läkemedel som påverkar hur hjärtat slår, till exempel läkemedel som kan orsaka obalans hos

elektrolyterna (låga halter av kalium eller magnesium) såsom diuretika (urindrivande läkemedel)

eller vissa antibiotika (läkemedel mot infektioner)

läkemedel som kan orsaka förstoppning

läkemedel (som kallas ”antikolinergika”) som påverkar hur nervcellerna fungerar för att

behandla vissa sjukdomstillstånd.

Prata med din läkare innan du slutar ta något av dessa läkemedel.

Quetiapin Medical Valley med mat, dryck och alkohol

Quetiapin Medical Valley kan påverkas av mat och du ska därför ta dina tabletter minst 1 timme

före måltid eller före sängdags.

Du bör vara försiktig med hur mycket alkohol du dricker eftersom kombinationen av Quetiapin

Medical Valley och alkohol kan göra dig sömnig.

Drick inte grapefruktjuice när du tar Quetiapin Medical Valley. Det kan påverka hur läkemedlet

fungerar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Du ska inte ta Quetiapin Medical Valley under graviditet, om du inte har diskuterat det med din läkare.

Du ska inte ta Quetiapin Medical Valley om du ammar.

Följande symtom, som motsvarar besvär som kan uppstå när man slutar med läkemedlet, kan

förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Quetiapin Medical Valley under den sista

trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller muskelsvaghet,

sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa

symtom kan du behöva kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Dina tabletter kan göra dig sömnig. Kör inte bil och använd heller inte verktyg eller maskiner tills du

vet hur tabletterna påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Effekter på drogtester i urin

Om du lämnar urinprov för ett drogtest kan användning av Quetiapin Medical Valley göra att du testar

positivt för metadon eller vissa läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva (TCA).

Detta kan ske när vissa testmetoder används, trots att du kanske inte tar metadon eller TCA, och i så

fall kan ett mer specifikt test utföras.

Quetiapin Medical Valley innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Quetiapin Medical Valley

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare bestämmer din startdos. Underhållsdosen (den dagliga dosen) beror på din sjukdom och

dina behov men är normalt mellan 150 mg och 800 mg.

Du ska ta tabletterna 1 gång per dag.

Dela, tugga eller krossa inte tabletterna.

Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.

Ta tabletterna utan mat (minst 1 timme före måltid eller till natten – din läkare talar om vilken

tidpunkt som är lämpligast).

Drick inte grapefruktjuice när du tar Quetiapin Medical Valley. Det kan påverka hur läkemedlet

fungerar.

Sluta inte ta dina tabletter även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger att du ska det.

Leverproblem

Om du har problem med levern kan det hända att din läkare ändrar dosen.

Äldre

Om du är äldre kan det hända att din läkare ändrar dosen.

Användning för barn och ungdomar

Quetiapin Medical Valley ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Om du har tagit för stor mängd av Quetiapin Medical Valley

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du tagit större dos än vad din läkare förskrivit kan du känna dig sömning, yr och känna att hjärtat

slår på ett onormalt sätt. Ta med Quetiapin Medical Valley-tabletterna.

Om du har glömt att ta Quetiapin Medical Valley

Om du har glömt att ta en tablett, ta den då så fort du kommer på det. Om det snart är dags för nästa

tablett, vänta till dess. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Quetiapin Medical Valley

Om du plötsligt slutar att ta Quetiapin Medical Valley kan du få sömnsvårigheter, känna dig

illamående eller uppleva huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel eller känna dig lättretlig.

Din doktor kan föreslå att du minskar dosen gradvis innan du avslutar din behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

yrsel (kan leda till fall), huvudvärk, muntorrhet

sömnighet (kan försvinna med tiden när du fortsätter ta Quetiapin Medical Valley) (kan leda till

fall)

utsättningssymtom (symtom som inträffar när du slutar att ta Quetiapin Medical Valley)

omfattande svårighet att somna (sömnlöshet), illamående, huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel

och irritabilitet. Det är lämpligt att man slutar gradvis med läkemedlet under en period på minst

1–2 veckor.

viktökning

onormala muskelrörelser, t.ex. svårt att påbörja rörelser, skakningar, en känsla av rastlöshet eller

muskelstelhet utan smärta

förändrade halter av vissa fetter (triglycerider och totalt kolesterol).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

snabb hjärtrytm

känsla av att hjärtat bultar, rusar eller hoppar över hjärtslag

förstoppning, orolig mage (matsmältningsproblem)

kraftlöshet

svullnad i armar eller ben

blodtrycksfall då du reser dig upp. Det kan få dig att känna dig yr eller svimma (kan leda till fall)

ökad blodsockerhalt

dimsyn

konstiga drömmar och mardrömmar

ökade hungerkänslor

känsla av irritation

störningar i tal och språk

självmordstankar och försämring av din depression

andfåddhet

kräkningar (främst hos äldre)

feber

förändrade halter av sköldkörtelhormoner i blodet

sänkt halt av vissa typer av blodkroppar

ökad halt av leverenzymer mätt i blodprov

ökad halt av hormonet prolaktin i blodet. En ökning av hormonet prolaktin kan i sällsynta fall

leda till följande:

män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk.

hos kvinnor kan menstruationerna upphöra eller bli oregelbundna.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

krampanfall

allergiska reaktioner som kan inkludera upphöjda knottror eller strimmor, hudsvullnad och

svullnad runt munnen

obehagskänsla i benen (även kallat restless legs-syndrom)

svårigheter att svälja

ofrivilliga rörelser, framför allt i ansiktet och tungan

sexuell dysfunktion

diabetes

ändring i hjärtats elektriska aktivitet som kan ses på EKG (QT-förlängning)

en långsammare hjärtfrekvens än normalt kan förekomma i början av behandlingen och kan vara

förknippad med lågt blodtryck och svimning

svårighet att urinera

svimning (kan leda till fall)

nästäppa

sänkt halt röda blodkroppar

sänkt halt natrium i blodet

försämrad diabetes.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

en kombination av feber, svettningar, muskelstelhet, kraftig dåsighet eller svaghet (ett tillstånd

som kallas ”malignt neuroleptikasyndrom”)

gulfärgad hud och ögon (gulsot)

leverinflammation (hepatit)

ihållande och smärtsam erektion (priapism)

svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk (galaktorré)

menstruationsrubbning

blodproppar i venerna, särskilt i benen (med symtom som svullnad, smärta och rodnad) som kan

föras vidare i blodkärlen till lungorna och förorsaka bröstsmärtor och andningssvårigheter. Om

du får något av dessa symtom ska du omedelbart söka läkare.

att du går, pratar, äter eller har andra aktiviteter när du sover

sänkt kroppstemperatur (hypotermi)

bukspottkörtelinflammation

ett tillstånd (så kallat ”metabolt syndrom”) där du kan ha en kombination av minst 3 av följande

tecken: en ökning av bukfettet, en sänkning av ”det goda kolesterolet” (HDL-C), en ökning av

en typ av fetter i blodet som kallas triglycerider, högt blodtryck och en ökning av blodsockret

en kombination av feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion med

mycket lågt antal vita blodkroppar, ett tillstånd som kallas agranulocytos

blockering av tarmen

ökad halt av kreatinfosfokinas i blodet (ett ämne som kommer från musklerna).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

svåra utslag, blåsor eller röda fläckar på huden

svår allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) som kan ge svårigheter att andas eller chock

hastig svullnad av huden, vanligen runt ögon, läppar och hals (angioödem)

en allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, ögonen och könsorganen (Stevens-

Johnsons syndrom)

störd utsöndring av ett hormon som reglerar urinvolymen

nedbrytning av muskelfibrer och värk i musklerna (rabdomyolys).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga

data):

hudutslag med oregelbundna röda fläckar (erythema multiforme)

allvarlig, plötslig allergisk reaktion med symtom som feber, hudblåsor och fjällning av hud

(toxisk epidermal nekrolys)

besvär i samband med att man slutar med läkemedlet kan förekomma hos nyfödda barn till

mödrar som har använt Quetiapin Medical Valley under graviditeten.

läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). Utbredda

hudutslag, hög kroppstemperatur, förhöjda leverenzymer, blodavvikelser (eosinofili), förstorade

lymfknutor och involvering av andra kroppsorgan (läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili

och systemiska symtom, även känt som DRESS, eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom ).

Sluta använda quetiapin om du får dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök

omedelbart läkare.

Quetiapin Medical Valley tillhör en typ av läkemedel som kan orsaka rubbningar av hjärtrytmen.

Sådana rubbningar kan vara allvarliga och i svåra fall dödliga.

Vissa biverkningar syns bara om man tar ett blodprov. Det gäller förändrade halter av vissa fetter

(triglycerider och totalt kolesterol) eller socker i blodet, förändrade halter av sköldkörtelhormoner i

blodet, förhöjda halter av leverenzymer, minskning av antalet av vissa typer av blodkroppar, sänkt halt

röda blodkroppar, förhöjd halt av kreatinfosfokinas (en substans i musklerna) i blodet, sänkt halt

natrium i blodet och förhöjda halter i blodet av hormonet prolaktin. En ökning av hormonet prolaktin

kan i sällsynta fall leda till att:

män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk.

hos kvinnor kan menstruationerna upphöra eller bli oregelbundna.

Din läkare kan be dig att ta blodprov regelbundet.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Samma biverkningar som kan förekomma hos vuxna kan också uppträda hos barn och ungdomar.

Följande biverkningar har setts oftare hos barn och ungdomar eller inte setts hos vuxna:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Ökad mängd av hormonet prolaktin i blodet. Ökade mängder av hormonet prolaktin kan i

sällsynta fall leda till följande:

Brösten kan svullna hos både pojkar och flickor och oväntat bilda bröstmjölk

Menstruationerna kan upphöra eller bli oregelbundna hos flickor

Ökad aptit

Kräkningar

Onormala muskelrörelser. Dessa omfattar svårigheter att påbörja muskelrörelser, skakningar,

rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta

Ökat blodtryck.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Kraftlöshet, svimning (kan leda till fall).

Nästäppa.

Att man känner sig irriterad.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Quetiapin Medical Valley ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är quetiapin.

Quetiapin Medical Valley 50 mg innehåller 50 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Quetiapin Medical Valley 150 mg innehåller 150 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Quetiapin Medical Valley 200 mg innehåller 200 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Quetiapin Medical Valley 300 mg innehåller 300 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Quetiapin Medical Valley 400 mg innehåller 400 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: vattenfri laktos, metakrylsyra-etylakrylatkopolymer,

maltos, magnesiumstearat

och talk.

Tabletthölje: metakrylsyra-etylakrylatkopolymer,

trietylcitrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

50 mg: vita till naturvita, runda, bikonvexa depottabletter med märkningen ”50” på ena sidan,

diameter 7,1 mm och tjocklek 3,2 mm.

150 mg: vita till naturvita, avlånga, bikonvexa depottabletter med märkningen ”150” på ena

sidan, längd 13,6 mm, bredd 6,6 mm och tjocklek 4,2 mm.

200 mg: vita till naturvita, avlånga, bikonvexa depottabletter med märkningen ”200” på ena

sidan, längd 15,2 mm, bredd 7,7 mm och tjocklek 4,8 mm.

300 mg: vita till naturvita, avlånga, bikonvexa depottabletter med märkningen ”300” på ena

sidan, längd 18,2 mm, bredd 8,2 mm och tjocklek 5,4 mm.

400 mg: vita till naturvita, ovala, bikonvexa depottabletter med märkningen ”400” på ena sidan,

längd 20,7 mm, bredd 10,2 mm och tjocklek 6,3 mm.

Quetiapin Medical Valley depottabletter tillhandahålls i PVC/PCTFE-aluminiumfolieblister eller en

vit ogenomskinlig

HDPE-bruk med barnsäkert polypropylenskruvlock och induktionsförseglad inre

yta. Förpackade i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

Blister:

Quetiapin Medical Valley 50 mg: 10, 30, 50, 60, 100 och 180 tabletter

Quetiapin Medical Valley 150 mg: 10, 30, 50, 60, 100 och 180 tabletter

Quetiapin Medical Valley 200 mg: 10, 30, 50, 60, 100 och 180 tabletter

Quetiapin Medical Valley 300 mg: 10, 30, 50, 60, 100 och 180 tabletter

Quetiapin Medical Valley 400 mg: 10, 30, 50, 60, 100 och 180 tabletter

Burk:

Quetiapin Medical Valley 50 mg: 60 tabletter

Quetiapin Medical Valley 150 mg: 60 tabletter

Quetiapin Medical Valley 200 mg: 60 tabletter

Quetiapin Medical Valley 300 mg: 60 tabletter

Quetiapin Medical Valley 400 mg: 60 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

Tillverkare:

Pharmathen International S.A

Sapes Industrial Park Block 5

Rodopi, 69300, Grekland

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini, Attiki

15351, Grekland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark

Quetiapin Medical Valley

Sverige

Quetiapin Medical Valley

Island

Quetiapin Medical Valley

Finland

Quetiapin Medical Valley

Denna bipacksedel ändrades senast: 23.10.2018

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Quetiapin Medical Valley 50 mg depottabletti

Quetiapin Medical Valley 150 mg depottabletti

Quetiapin Medical Valley 200 mg depottabletti

Quetiapin Medical Valley 300 mg depottabletti

Quetiapin Medical Valley 400 mg depottabletti

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Quetiapin Medical Valley 50 mg sisältää 50 mg ketiapiinia (ketiapiinifumaraattina).

Quetiapin Medical Valley 150 mg sisältää 150 mg ketiapiinia (ketiapiinifumaraattina).

Quetiapin Medical Valley 200 mg sisältää 200 mg ketiapiinia (ketiapiinifumaraattina).

Quetiapin Medical Valley 300 mg sisältää 300 mg ketiapiinia (ketiapiinifumaraattina).

Quetiapin Medical Valley 400 mg sisältää 400 mg ketiapiinia (ketiapiinifumaraattina).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Quetiapin Medical Valley 50 mg sisältää 14 mg laktoosia (vedettömänä).

Quetiapin Medical Valley 150 mg sisältää 42 mg laktoosia (vedettömänä).

Quetiapin Medical Valley 200 mg sisältää 56 mg laktoosia (vedettömänä).

Quetiapin Medical Valley 300 mg sisältää 85 mg laktoosia (vedettömänä).

Quetiapin Medical Valley 400 mg sisältää 113 mg laktoosia (vedettömänä).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Depottabletti

50 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen,

pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka läpimitta on 7,1 mm ja

paksuus 3,2 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”50”.

150 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pitkänomainen, kaksoiskupera tabletti, jonka pituus on

13,6 mm, leveys 6,6 mm ja paksuus 4,2 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”150”.

200 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pitkänomainen, kaksoiskupera tabletti, jonka pituus on

15,2 mm, leveys 7,7 mm ja paksuus 4,8 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”200”.

300 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pitkänomainen, kaksoiskupera tabletti, jonka pituus on

18,2 mm, leveys 8,2 mm ja paksuus 5,4 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”300”.

400 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, soikea, kaksoiskupera tabletti, jonka pituus on 20,7 mm,

leveys 10,2 mm ja paksuus 6,3 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu ”400”.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Quetiapin Medical Valley on tarkoitettu käytettäväksi:

Skitsofrenian hoitoon.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon:

kaksisuuntaisen mielialahäiriön

kohtalaisten ja vaikeiden maniavaiheiden hoitoon

kaksisuuntaisen mielialahäiriön

vakavien masennustilojen hoitoon

kaksisuuntaisen mielialahäiriön

maanisten tai depressiivisten vaiheiden uusiutumisen

estoon potilaille, jotka ovat aiemmin reagoineet ketiapiinihoidolle.

Lisälääkkeenä masennusjaksojen hoitoon vakavaa masennusta sairastaville potilaille,

jotka ovat

saaneet osittaisen vasteen masennuslääkityksestä monoterapiana (ks. kohta 5.1). Ennen hoidon

aloittamista lääkärin tulee ottaa huomioon ketiapiinin turvallisuusprofiili

(ks. kohta 4.4).

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Kullekin käyttöaiheelle on erilaiset annostusohjeet. Tästä syystä on varmistettava, että potilaat saavat

selvät ohjeet oikeasta annostuksesta omaan sairauteensa.

Aikuiset

Skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön kohtalaisten ja vaikeiden maniavaiheiden hoito

Quetiapin Medical Valley otetaan vähintään 1 tunti ennen ateriaa. Hoidon aloitusvaiheen

vuorokausiannos aloituspäivänä on 300 mg ja toisena hoitopäivänä 600 mg. Suositeltava

vuorokausiannos on 600 mg. Kliinisesti perustelluissa tapauksissa vuorokausiannos voidaan nostaa

800 mg:aan asti. Vuorokausiannos sovitetaan kunkin potilaan kliinisen vasteen ja lääkkeen

siedettävyyden mukaan annokseen 400–800 mg vuorokaudessa. Skitsofrenian ylläpitohoidossa

annoksen sovittamista ei tarvita.

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän vakavan masennustilan hoito

Quetiapin Medical Valley otetaan nukkumaanmenon aikaan. Neljän ensimmäisen hoitopäivän

vuorokausiannos on 50 mg (1. päivä), 100 mg (2. päivä), 200 mg (3. päivä) ja 300 mg (4. päivä).

Suositeltu vuorokausiannos on 300 mg. Kliinisissä tutkimuksissa ei 600 mg:n annoksella hoidetussa

potilasryhmässä ole havaittu suurempaa tehoa kuin 300 mg:lla hoidetussa ryhmässä (ks. kohta 5.1).

Yksittäiset potilaat saattavat hyötyä 600 mg:n annoksesta. Yli 300 mg:n annoksia käytettäessä hoito

aloitetaan kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön

perehtyneen lääkärin määräyksellä. Kliinisten tutkimusten

perusteella voidaan harkita annoksen pienentämistä 200 mg:n minimiannokseen, jos potilaalla

havaitaan siedettävyysongelmia.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön uusiutumisen esto

Potilaat, jotka ovat reagoineet kaksisuuntaisen mielialahäiriön

akuuttiin hoitoon Quetiapin Medical

Valley -valmisteella, voivat jatkaa samalla annoksella Quetiapin Medical Valley -hoitoa

kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön

liittyvien

maanisten, sekamuotoisten tai depressiivisten vaiheiden

uusiutumisen estämiseksi nukkumaanmenon aikaan annosteltuna. Potilaan kliinisestä hoitovasteesta ja

hoidon siedettävyydestä riippuen Quetiapin Medical Valley -annos voi olla 300 mg–800 mg

vuorokaudessa. Ylläpitohoidossa on tärkeää käyttää matalinta tehokasta annosta.

Vakavan masennuksen hoidossa lisälääkkeenä

Quetiapin Medical Valley otetaan ennen nukkumaanmenoa. Aloitusvaiheen vuorokausiannos on

50 mg ensimmäisenä ja toisena hoitopäivänä ja 150 mg kolmantena ja neljäntenä hoitopäivänä.

Antidepressiivinen vaikutus havaittiin annoksilla 150 ja 300 mg/vrk lyhytkestoisissa tutkimuksissa

masennuslääkkeen lisänä (amitriptyliinin,

bupropionin,

sitalopraamin, duloksetiinin,

essitalopraamin,

fluoksetiinin,

paroksetiinin, sertraliinin ja venlafaksiinin kanssa – ks. kohta 5.1) ja annoksella

50 mg/vrk lyhytkestoisissa monoterapiatutkimuksissa.

Haittatapahtumien riski kasvaa suuremmilla annoksilla. Tästä syystä lääkärien pitää varmistaa, että

hoitoon käytetään pienintä tehokasta annosta ja aloitetaan annoksella 50 mg/vrk. Vuorokausiannoksen

noston 150 mg:sta 300 mg:aan pitää perustua potilaan yksilöllisesti arvioituun tarpeeseen.

Vaihto välittömästi vapautuvista ketiapiinitableteista Quetiapin Medical Valley -depottabletteihin

Annostelun helpottamiseksi potilaat, joilla välittömästi vapautuvien ketiapiinitablettien vuorokausi-

annos on jaettu osiin, voivat siirtyä käyttämään Quetiapin Medical Valley -depottabletteja samalla

vuorokausiannoksella kerran päivässä otettuna. Annosta on tarvittaessa säädettävä yksilöllisesti.

Iäkkäät

Quetiapin Medical Valley -valmisteen, kuten muidenkin psykoosi- ja masennuslääkkeiden käytössä on

noudatettava varovaisuutta erityisesti hoidon alussa hoidettaessa iäkkäitä potilaita. Quetiapin Medical

Valley -annoksen säätämiseen vaadittava aika saattaa olla pidempi ja päivittäinen hoitoannos pienempi

kuin nuoremmilla potilailla. Ketiapiinin keskimääräisen puhdistuman plasmasta on osoitettu

vähenevän 30–50 % iäkkäillä potilailla

verrattuna nuorempiin potilaisiin. Iäkkäiden potilaiden

aloitusannos on 50 mg vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa 50 mg/vrk kerrallaan tehokkaaseen

annokseen asti potilaan kliinisestä vasteesta ja sietokyvystä riippuen.

Iäkkäiden potilaiden vakavien masennusjaksojen hoito aloitetaan annoksella 50 mg/vrk hoitopäivinä

1–3. Annos nostetaan 100 mg:aan vuorokaudessa neljäntenä hoitopäivänä ja 150 mg:aan

kahdeksantena hoitopäivänä. Pienintä tehokasta annosta (vähintään 50 mg) on käytettävä. Jos annos

tarvitsee nostaa 300 mg:aan/vrk, se arvioidaan yksilöllisesti

aikaisintaan 22. hoitopäivänä.

Tehoa ja turvallisuutta kaksisuuntaisen mielialahäiriön

masennusvaiheen hoidossa yli 65-vuotiailla

potilailla ei ole tutkittu.

Pediatriset potilaat

Quetiapin Medical Valley -valmisteen käyttöä alle 18 vuoden ikäisten lasten ja nuorten hoidossa ei

suositella, koska saatavilla ei ole tietoa, joka tukisi valmisteen käyttöä tässä ikäryhmässä.

Lumekontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista saadut tiedot on kuvattu kohdissa 4.4, 4.8, 5.1 ja 5.2.

Munuaisten vajaatoiminta

Annoksen sovittamista ei tarvita munuaisten vajaatoimintapotilailla.

Maksan vajaatoiminta

Ketiapiini metaboloituu valtaosin maksassa. Tämän vuoksi Quetiapin Medical Valley -valmistetta on

annettava varoen erityisesti hoidon alussa potilaille,

joilla on todettu maksan vajaatoiminta. Potilaille,

joilla on maksan vajaatoiminta, hoito aloitetaan annoksella 50 mg/vrk. Annosta voidaan lisätä

50 mg/vrk kerrallaan, kunnes saavutetaan tehokas annos, huomioiden potilaan hoitovaste ja sietokyky.

Antotapa

Quetiapin Medical Valley otetaan kerran päivässä ilman ruokaa. Tabletit on nieltävä kokonaisina, eikä

niitä saa jakaa, purra tai murskata.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Samanaikainen käyttö sytokromi P450 3A4:n estäjien, kuten HIV-proteaasin estäjien,

atsolijohdannaisiin

kuuluvien sieni-infektiolääkkeiden,

erytromysiinin,

klaritromysiinin

nefatsodonin kanssa on vasta-aiheinen (ks. kohta 4.5).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Quetiapin Medical Valley -valmisteella on useita käyttöaiheita, joten sen turvallisuus pitää arvioida

potilaskohtaisesti diagnoosin ja käytetyn annoksen perusteella.

Pitkäaikaista tehoa ja turvallisuutta vakavaa masennusta sairastavien potilaiden lisälääkkeenä ei ole

tutkittu. Sen sijaan pitkäaikaista tehoa ja turvallisuutta monoterapiana aikuispotilailla

on tutkittu (ks.

kohta 5.1).

Pediatriset potilaat

Ketiapiinin käyttöä alle 18 vuoden ikäisille lapsille ja nuorille ei suositella, koska saatavilla ei ole

tietoa, joka tukisi valmisteen käyttöä tässä ikäryhmässä. Ketiapiinilla tehtyjen kliinisten tutkimusten

mukaan tiedossa olevan aikuisten turvallisuusprofiilin

(ks. kohta 4.8) lisäksi tiettyjä haittatapahtumia

(ruokahalun lisääntymistä, seerumin prolaktiinipitoisuuksien

nousua, oksentelua, riniittiä ja

pyörtymistä) ilmeni lapsilla ja nuorilla useammin kuin aikuisilla, tai ne saattavat vaikuttaa lapsiin ja

nuoriin eri tavalla kuin aikuisiin (ekstrapyramidaalioireet ja ärtyneisyys). Lisäksi lapsilla ja nuorilla

havaittiin yksi haittavaikutus, jota ei ole havaittu aikuistutkimuksissa (verenpaineen nousu). Lapsilla ja

nuorilla todettiin myös muutoksia kilpirauhastoiminnassa.

Ketiapiinin pitkäaikaishoidon

turvallisuutta kasvun ja kypsymisen osalta ei ole tutkittu pidemmältä

ajalta kuin 26 viikkoa. Valmisteen pitkäaikaisvaikutuksia kognitiiviseen ja käytöksen kehitykseen ei

tunneta.

Lapsilla ja nuorilla esiintyi ekstrapyramidaalioireita ketiapiiniryhmässä lumeryhmää yleisemmin

lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui skitsofreniaan sekä kaksisuuntaisen

mielialahäiriön maaniseen tai masennusvaiheeseen hoitoa saavia potilaita (ks. kohta 4.8).

Itsemurha/itsetuhoiset ajatukset tai kliinisen

tilan heikkeneminen

Masennusjaksoihin liittyy lisääntynyt itsetuhoisten ajatusten, itsensä vahingoittamisen ja itsemurhan

(itsetuhoiset tapahtumat) riski, siihen asti kunnes potilas elpyy merkittävästi (remissio). Koska tila ei

välttämättä kohene ensimmäisten tai useampien hoitoviikkojen aikana, potilaiden vointia pitää seurata

tarkoin, kunnes paranemista havaitaan. Yleinen kliininen kokemus on, että itsemurhan riski saattaa

lisääntyä toipumisen varhaisessa vaiheessa.

Hoidettavan sairauden yleisesti tunnetuista riskitekijöistä johtuen on lisäksi huomioitava mahdollinen

itsetuhoisten tapahtumien riski ketiapiinihoidon

äkillisen lopettamisen jälkeen.

Itsetuhoisten tapahtumien riski voi lisääntyä myös muissa psykiatrisissa tiloissa, joihin ketiapiinia

määrätään. Nämä tilat saattavat esiintyä yhtäaikaisesti vakavien masennusjaksojen kanssa. Samoja

varotoimenpiteitä kuin vakavia masennusjaksoja sairastavia potilaita hoidettaessa tulee siksi noudattaa

hoidettaessa myös muita psyykkisiä häiriöitä sairastavia potilaita.

Potilailla, joilla on aiemmin ollut itsetuhoisia tapahtumia tai joilla on merkittävässä määrin itsetuhoisia

ajatuksia ennen hoidon aloittamista, tiedetään olevan suurentunut itsemurha-ajatusten ja -yritysten

riski. Heitä pitää tarkkailla huolellisesti

hoidon aikana. Meta-analyysi lumekontrolloiduista kliinisistä

tutkimuksista, joissa masennuslääkkeitä käytettiin psykiatrisissa häiriöissä aikuisille potilaille,

osoitti

itsemurhakäyttäytymisen riskin lisääntymistä alle 25-vuotiailla masennuslääkettä saaneilla potilailla

verrattuna saman ikäisiin lumelääkettä saaneisiin.

Lääkehoidossa olevia ja erityisesti korkean riskin potilaita on seurattava tarkasti varsinkin hoitoa

aloitettaessa ja annosta muutettaessa. Potilaita (ja heidän hoitajiaan) neuvotaan seuraamaan ja olemaan

tarkkaavaisia kliinisen tilan huononemisen, itsetuhoisen käyttäytymisen tai itsemurha-ajatusten ja

muiden epätavallisten muutosten suhteen käyttäytymisessä ja kehottaa hakeutumaan välittömästi

lääkäriin, jos kyseisiä oireita esiintyy.

Lyhytkestoisemmissa lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa kaksisuuntaisen mielialahäiriön

masennusjaksoja sairastavien alle 25-vuotiaiden nuorten aikuispotilaiden

itsetuhoisten tapahtumien

riski lisääntyi ketiapiinilla hoidetuilla verrattuna lumelääkkeellä hoidettuihin

potilaisiin

(3,0 % vs.

0 %). Kliinisissä tutkimuksissa vakavaa masennusta sairastavien alle 25-vuotiaiden nuorten

aikuispotilaiden itsetuhoisten tapahtumien ilmaantuvuus oli ketiapiinilla 2,1 % (3/144) ja

lumelääkkeellä 1,3 % (1/75).

Metabolinen riski

Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu potilaiden metabolisen profiilin

heikkenemistä, kuten muutoksia

painossa, veren sokeriarvoissa (ks. kohta Hyperglykemia) ja rasva-arvoissa. Potilaan metaboliset

muuttujat arvioidaan hoitoa aloitettaessa ja säännöllisesti hoidon aikana näissä muuttujissa tapahtuvien

muutosten varalta. Heikentyneet arvot on hoidettava kliinisesti

tarkoituksenmukaisella tavalla (ks.

kohta 4.8).

Ekstrapyramidaalioireet

Lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa hoidettaessa aikuispotilaita kaksisuuntaiseen

mielialahäiriöön

liittyvän masennuksen ja vakavan masennuksen takia, ketiapiinihoitoon liittyi

enemmän ekstrapyramidaalioireita (EPS) kuin lumelääkkeeseen (ks. kohdat 4.8 ja 5.1).

Ketiapiinin käytön yhteydessä on esiintynyt akatisiaa, jonka piirteitä ovat subjektiivisesti

epämiellyttävä tai ahdistava levottomuus ja tarve liikkua jatkuvasti kykenemättä istumaan tai

pysyttelemään paikoillaan. Tämän todennäköisyys on suurin ensimmäisten hoitoviikkojen

aikana.

Annoksen suurentaminen saattaa olla haitallista potilaille,

joille kehittyy näitä oireita.

Tardiivi dyskinesia

Jos tardiivin dyskinesian merkkejä ja oireita ilmenee, ketiapiinilääkityksen keskeyttämistä tai

annoksen pienentämistä pitää harkita. Tardiivin dyskinesian oireet voivat pahentua tai jopa ilmaantua

hoidon keskeyttämisen jälkeen (ks. kohta 4.8).

Uneliaisuus ja huimaus

Ketiapiinihoitoon on liittynyt uneliaisuutta ja muita vastaavia oireita, kuten sedaatiota (ks. kohta 4.8).

Kliinisissä tutkimuksissa hoidettaessa kaksisuuntaisen mielialahäiriön masennusvaihetta ja vakavaa

masennusta, sedaatio-oireet tulivat esiin yleensä kolmen ensimmäisen hoitopäivän aikana ja olivat

intensiivisyydeltään lähinnä lieviä tai kohtalaisia. Potilaat, joilla on vaikeaa uneliaisuutta, saattavat

tarvita säännöllisempää seurantaa vähintään 2 viikon ajan oireiden alkamisesta tai kunnes

uneliaisuusoireet helpottuvat. Myös mahdollista hoidon lopettamista pitää harkita.

Ortostaattinen hypotensio

Ketiapiinihoidon

yhteydessä on esiintynyt ortostaattista hypotensiota ja siihen liittyvää huimausta (ks.

kohta 4.8), joka uneliaisuuden tapaan on alkanut alkuvaiheen annostitrauksen aikana. Tämä voi lisätä

tapaturmien (kaatuminen) mahdollisuutta etenkin iäkkäillä potilailla. Tästä syystä potilaita pitää

neuvoa olemaan varovaisia siihen asti, kunnes he tuntevat lääkityksen mahdolliset vaikutukset.

Ketiapiinia käytetään varoen potilaille,

joilla tiedetään olevan jokin kardiovaskulaarinen sairaus,

aivoverenkierron sairaus tai muu hypotensiolle altistava tila. Annoksen pienentämistä tai

asteittaisempaa titraamista täytyy harkita erityisesti, jos ortostaattista hypotensiota ilmenee potilailla,

joilla on kardiovaskulaarinen sairaus.

Uniapneaoireyhtymä

Uniapneaoireyhtymää on raportoitu olleen ketiapiinia käyttävillä potilailla. Ketiapiinia on käytettävä

varoen potilaille,

jotka saavat samanaikaisesti keskushermostoa lamaavia lääkkeitä, ja joilla on ollut

uniapnea tai joilla on uniapnean riski, kuten ylipainoisille/lihaville potilaille tai miehille.

Kouristuskohtaukset

Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa ei havaittu eroa kouristusten ilmaantuvuudessa potilailla,

joita hoidettiin ketiapiinilla tai lumelääkkeellä. Kouristuskohtausten ilmaantuvuudesta potilailla,

joilla

on aiemmin ollut kouristuskohtauksia, ei ole tietoa. Kuten muidenkin antipsykoottien yhteydessä

suositellaan varovaisuutta hoidettaessa potilaita, joilla on ollut kouristuskohtauksia (ks. kohta 4.8).

Maligni neuroleptioireyhtymä

Ketiapiinin, kuten muidenkin psykoosilääkkeiden käytön yhteydessä voi ilmetä maligni

neuroleptioireyhtymä (ks. kohta 4.8). Sen kliinisiin

oireisiin kuuluvat hypertermia, psyykkisen tilan

muutos, lihasjäykkyys, autonomisen hermoston epävakaus ja kohonnut kreatiinifosfokinaasi.

Tällaisissa tapauksissa ketiapiinin

käyttö on keskeytettävä ja aloitettava asianmukainen hoito.

Vaikea neutropenia ja agranulosytoosi

Vaikeaa neutropeniaa (neutrofiilien määrä < 0,5 x 10

/l) on raportoitu ketiapiinilla tehdyissä kliinisissä

tutkimuksissa. Useimmat vaikeat neutropeniatapaukset on todettu ketiapiinihoidon

aloittamista

seuranneiden parin kuukauden aikana. Ilmeistä yhteyttä annokseen ei ole todettu. Valmisteen

markkinoille

tulon jälkeen jotkin tapaukset ovat johtaneet kuolemaan. Mahdollisia neutropenian

riskitekijöitä ovat muun muassa jo ennen hoitoa havaittava valkosolujen pieni määrä ja aiempi

lääkkeen käytön aiheuttama neutropenia. Joitakin tapauksia on kuitenkin ilmennyt potilailla,

joilla ei

ole ennestään riskitekijöitä. Ketiapiinihoito

pitää lopettaa potilailta,

joilla neutrofiilien määrä on

< 1,0 x 10

/l. Potilaita pitää tarkkailla infektion merkkien ja oireiden varalta ja neutrofiilien määrää on

seurattava (kunnes arvo on > 1,5 x 10

/l) (ks. kohta 5.1).

Neutropenia on otettava huomioon, jos potilaalla on infektio tai kuumetta, erityisesti jos ilmeisiä

altistavia tekijöitä ei ole, ja hoidettava kliinisesti

asianmukaisesti.

Potilaita on neuvottava ilmoittamaan välittömästi, jos agranulosytoosiin tai infektioon sopivia

merkkejä tai oireita (esim. kuumetta, heikotusta, letargiaa tai kurkkukipua) ilmenee milloin

tahansa

ketiapiinihoidon

aikana. Tällaisille potilaille

on tehtävä pikaisesti valkosolulaskenta ja heiltä on

tutkittava neutrofiilien absoluuttinen määrä erityisesti silloin, kun muita altistavia tekijöitä ei ole.

Antikolinergiset (muskariiniset) vaikutukset

Ketiapiinin aktiivinen metaboliitti norketiapiini

sitoutuu kohtalaisesti tai voimakkaasti useisiin

muskariinireseptorin alatyyppeihin. Tämän vuoksi suositusannosten mukainen ketiapiinin

käyttö

saattaa johtaa antikolinergisiin

haittavaikutuksiin, kun sitä käytetään samanaikaisesti muiden

antikolinergisiä vaikutuksia omaavien lääkkeiden kanssa, ja yliannostustapauksissa. Ketiapiinia on

käytettävä varoen potilaille,

jotka saavat lääkkeitä, joilla on antikolinergisiä (muskariinisia)

vaikutuksia. Ketiapiinia on käytettävä varoen potilaille, joilla on tai on ollut virtsaumpi, kliinisesti

merkittävä eturauhasen liikakasvu, suolentukkeuma tai sen kaltainen tila, kohonnut silmänpaine tai

ahdaskulmaglaukooma (ks. kohdat 4.5, 4.8, 4.9 ja 5.1).

Yhteisvaikutukset

Ks. myös kohta 4.5.

Käytettäessä ketiapiinia samanaikaisesti voimakkaasti maksaentsyymejä indusoivien lääkkeiden kuten

karbamatsepiinin tai fenytoiinin kanssa, alenevat ketiapiinin

pitoisuudet plasmassa merkittävästi. On

huomattava, että tällä voi olla vaikutusta ketiapiinihoidon tehoon. Ketiapiinihoito aloitetaan

maksaentsyymi-induktoreja käyttäville potilaille vasta sitten, kun lääkäri on harkinnut ketiapiinihoidon

hyötyä verrattuna maksaentsyymi-induktorin

lopettamisesta aiheutuviin riskeihin. On tärkeää, että

mikä tahansa muutos maksaentsyymi-induktorien käytössä on asteittaista. Tarvittaessa

maksaentsyymi-induktori

korvataan ei-indusoivalla lääkkeellä (esim. natriumvalproaatilla).

Paino

Painonnousua on havaittu ketiapiinilla hoidetuilla potilailla. Heitä seurataan ja hoidetaan kliinisen

käytännön sekä psykoosilääkkeiden käyttöön liittyvien

hoito-ohjeiden mukaisesti (ks. kohdat 4.8 ja

5.1).

Hyperglykemia

Hyperglykemiaa ja/tai diabeteksen puhkeamista tai pahenemista, johon joskus liittyy ketoasidoosi tai

kooma, on raportoitu harvoin, myös joitakin kuolemaan johtaneita tapauksia (ks. kohta 4.8).

Muutamissa tapauksissa on raportoitu edeltävää painonnousua, mikä saattaa olla altistava tekijä.

Psykoosilääkkeiden hoito-ohjeistuksen mukainen kliininen

seuranta on aiheellista. Psykoosilääkkeitä,

myös ketiapiinia käyttäviä potilaita on seurattava hyperglykemian oireiden (kuten polydipsia, polyuria,

polyfagia ja heikkous) havaitsemiseksi. Potilaita, joilla on diabetes mellitus tai sen riskitekijöitä,

seurataan säännöllisesti verensokeritasapainon heikkenemisen varalta. Painoa seurataan säännöllisesti.

Rasva-aineet

Ketiapiinilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa on havaittu kohonneita triglyseridi-,

LDL- ja

kokonaiskolesterolipitoisuuksia

ja vähentyneitä HDL-kolesterolipitoisuuksia (ks. kohta 4.8).

Muuttuneita rasva-ainepitoisuuksia pitää hoitaa kliinisesti

tarkoituksenmukaisesti.

QT-ajan pidentyminen

Kliinisissä tutkimuksissa ja valmisteyhteenvedon mukaisessa käytössä ketiapiiniin

ei ole liittynyt

pitkäkestoista absoluuttisen QT-ajan pidentymistä. Markkinoilletulon

jälkeen ketiapiinilla on

terapeuttisilla annoksilla (ks. kohta 4.8) ja yliannostustapauksissa (ks. kohta 4.9) raportoitu QT-ajan

pidentymistä. Kuten muidenkin psykoosilääkkeiden kohdalla, varovaisuutta on noudatettava

määrättäessä ketiapiinia potilaille,

joilla on todettu kardiovaskulaarinen sairaus tai joiden perheessä on

esiintynyt QT-ajan pidentymistä. Varovaisuutta on noudatettava myös määrättäessä ketiapiinia joko

lääkkeiden kanssa, jotka pidentävät QT -aikaa, tai muiden psykoosilääkkeiden kanssa, erityisesti

iäkkäillä sekä potilailla, joilla on synnynnäinen pitkän QT:n oireyhtymä, sydämen kongestiivinen

vajaatoiminta, sydämen hypertrofia, hypokalemia tai hypomagnesemia (ks. kohta 4.5).

Kardiomyopatia ja sydänlihastulehdus

Kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoilletulon

jälkeen on raportoitu kardiomyopatiaa ja

sydänlihastulehdusta. Syy-yhteyttä ketiapiiniin

ei kuitenkaan ole osoitettu. Ketiapiinihoito

pitää

arvioida uudelleen, jos potilaalla epäillään kardiomyopatiaa tai sydänlihastulehdusta.

Lääkehoidon lopettaminen

Akuutteja lopettamisoireita, kuten unettomuutta, pahoinvointia,

päänsärkyä, ripulia, oksentelua,

heitehuimausta ja ärtyvyyttä on raportoitu ketiapiinihoidon

äkillisen lopettamisen jälkeen. Vähintään

1–2 viikon aikana tapahtuva asteittainen lopettaminen on suositeltavaa (ks. kohta 4.8).

Iäkkäiden dementiaan liittyvä psykoosi

Ketiapiinia ei ole hyväksytty dementiaan liittyvän psykoosin hoitoon.

Dementiapotilailla on satunnaistetuissa lumekontrolloiduissa

tutkimuksissa joidenkin

atyyppisten

antipsykoottien käytön yhteydessä todettu noin kolminkertainen aivoverenkiertoon kohdistuvien

haittatapahtumien riski. Riskin suurenemisen mekanismia ei tunneta. Suurentunutta riskiä ei voida

sulkea pois muiden antipsykoottien ja potilasryhmien kohdalla. Ketiapiinia on käytettävä varoen

potilailla, joilla on aivohalvauksen riskitekijöitä.

Atyyppisten antipsykoottien meta-analyysissä todettiin, että iäkkäillä potilailla, joilla on dementiaan

liittyvä psykoosi, on suurempi riski kuolla kuin lumelääkettä saaneilla potilailla. Kahdessa 10 viikon

kestoisessa lumekontrolloidussa ketiapiinitutkimuksessa samanlaisella potilasjoukolla (n = 710, keski-

ikä 83 vuotta, vaihteluväli 56–99 vuotta) kuolleisuus oli ketiapiinilla hoidetuilla potilailla 5,5 % ja

lumelääkeryhmässä 3,2 %. Näissä tutkimuksissa mukana olleiden potilaiden kuolemat aiheutuivat

monista syistä, jotka olivat odotettavissa tälle potilasryhmälle.

Dysfagia

Ketiapiinin käytön yhteydessä on raportoitu dysfagiaa (ks. kohta 4.8). Ketiapiinia pitää käyttää varoen

potilaille, joilla on riski sairastua aspiraatiokeuhkokuumeeseen.

Ummetus ja suolitukos

Ummetus on suolitukoksen riskitekijä. Ketiapiinin käytön yhteydessä on raportoitu ummetusta ja

suolitukoksia (ks. kohta 4.8). Jotkin ilmoitukset koskevat kuolemaan johtaneita tapauksia potilailla,

joilla oli suurentunut suolitukoksen riski, kuten potilailla, jotka saivat samanaikaisesti useita suoliston

motiliteettia vähentäviä lääkkeitä ja/tai eivät välttämättä ilmoittaneet ummetusoireista. Potilaita, joilla

on suolitukos/ileus,

pitää seurata tarkoin ja hoitaa kiireellisesti.

Laskimotukos

Laskimotukoksia (VTE) on raportoitu antipsykoottisten lääkkeiden käytön yhteydessä. Koska

antipsykooteilla hoidettavilla potilailla usein on hankittuja laskimotukoksille

altistavia riskitekijöitä,

kaikki mahdolliset riskitekijät on tunnistettava ennen ketiapiinihoidon aloittamista sekä hoidon aikana

ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet on suoritettava.

Haimatulehdus

Pankreatiittia on raportoitu sekä kliinisissä tutkimuksissa että markkinoille tulon jälkeisissä

haittavaikutusilmoituksissa. Markkinoille tulon jälkeen ilmoitetuissa tapauksissa useilla, joskaan ei

kaikilla, potilailla oli muita tunnettuja pankreatiitin riskitekijöitä,

kuten kohonneet triglyseridiarvot (ks.

kohta 4.4), sappikivet tai alkoholin käyttö.

Muuta tietoa

Ketiapiinin yhteiskäytöstä natriumdivalproaatin

tai litiumin

kanssa akuuttien kohtalaisten tai vaikeiden

maniavaiheiden hoidossa on saatavilla vain vähän tietoa. Yhdistelmähoito oli kuitenkin hyvin siedetty

(ks. kohdat 4.8 ja 5.1). Tutkimustulokset osoittivat lääkkeiden additiivisen vaikutuksen 3.

hoitoviikolla.

Väärinkäyttö ja päihdekäyttö

Tapauksia väärinkäytöstä ja päihdekäytöstä on raportoitu. Varovaisuus saattaa olla tarpeen

määrättäessä ketiapiinia potilaille,

joiden taustatiedoissa on alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttöä.

Laktoosi

Quetiapin Medical Valley -depottabletit sisältävät laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen

perinnöllinen

galaktoosi-intoleranssi,

täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-

imeytymishäiriö,

ei pidä käyttää tätä lääkettä.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Ketiapiinin primaarien keskushermostovaikutusten vuoksi ketiapiinia pitää käyttää varoen muiden

keskushermostoon vaikuttavien lääkevalmisteiden ja alkoholin kanssa.

Ketiapiinia on annettava varoen potilaille, jotka saavat samanaikaisesti muita lääkkeitä, joilla on

antikolinergisiä (muskariinisia) vaikutuksia (ks. kohta 4.4).

Sytokromi P450 (CYP) 3A4 on ensisijainen entsyymi, joka vastaa ketiapiinin sytokromi

P450 -välitteisestä metaboliasta. Terveillä vapaaehtoisilla tehdyssä yhteisvaikutustutkimuksessa

ketiapiinin (annostus 25 mg) samanaikainen anto ketokonatsolin (CYP3A4:n estäjä) kanssa aiheutti

ketiapiinin AUC-arvon suurenemisen 5–8-kertaiseksi. Tästä johtuen ketiapiinin samanaikainen käyttö

CYP3A4:n estäjien kanssa on vasta-aiheinen. Greippimehua ei myöskään suositella käytettäväksi

ketiapiinihoidon

aikana.

Ennen karbamatsepiinia (tunnettu maksaentsyymi-induktori) ja karbamatsepiinihoidon

aikana annetun

ketiapiinin farmakokinetiikkaa arvioineessa farmakokineettisessä moniannostutkimuksessa havaittiin,

että karbamatsepiinin anto ketiapiinihoidon aikana lisäsi merkitsevästi ketiapiinin puhdistumaa.

Puhdistuman lisääntyminen pienentää ketiapiinin

systeemistä altistumista (mitattuna AUC-arvona)

keskimäärin 13 %:iin siitä mitä pelkästään ketiapiinia saaneilla, vaikka joillakin potilailla vaikutus

onkin tätä suurempi. Tämän yhteisvaikutuksen seurauksena pitoisuudet plasmassa voivat olla

matalampia, millä voi olla vaikutusta ketiapiinihoidon

tehoon. Ketiapiinin ja fenytoiinin (toinen

mikrosomaalinen entsyymi-induktori)

samanaikainen annostelu lisäsi merkittävästi ketiapiinin

puhdistumaa, arviolta 450 %. Ketiapiinihoito

aloitetaan maksaentsyymi-induktoreja käyttävillä

potilailla vasta sitten, kun lääkäri on harkinnut ketiapiinihoidon

hyötyä verrattuna maksaentsyymi-

induktorin lopettamisesta aiheutuviin riskeihin. On tärkeää, että mikä tahansa muutos maksaentsyymi-

induktorien käytössä on asteittaista. Tarvittaessa maksaentsyymi-induktori korvataan ei-indusoivalla

lääkkeellä (esim. natriumvalproaatti) (ks. kohta 4.4).

Ketiapiinin farmakokinetiikka ei merkittävästi muuttunut annettaessa samanaikaisesti

masennuslääkkeistä imipramiinia

(tunnettu CYP 2D6:n estäjä) tai fluoksetiinia (tunnettu CYP 3A4:n ja

CYP 2D6:n estäjä).

Ketiapiinin farmakokinetiikka ei merkittävästi muuttunut annettaessa samanaikaisesti risperidonia tai

haloperidolia (antipsykootteja). Ketiapiinin ja tioridatsiinin samanaikainen käyttö lisäsi kuitenkin

ketiapiinin puhdistumaa, arviolta noin 70 %.

Ketiapiinin farmakokinetiikka ei muuttunut annettaessa samanaikaisesti simetidiiniä.

Samanaikaisesti annettuna ketiapiini ei vaikuttanut litiumin

farmakokinetiikkaan.

Kun kuuden viikon pituisessa satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin litiumin ja ketiapiinin

yhdistelmää lumelääkkeen ja ketiapiinin yhdistelmään akuuttia maniaa sairastavien aikuisten hoidossa,

ekstrapyramidaalioireisiin

liittyviä tapahtumia (erityisesti vapinaa), uneliaisuutta ja painon nousua

todettiin useammin litiumia lisälääkkeenä saaneiden ryhmässä verrattuna lumelääkettä lisälääkkeenä

saaneeseen ryhmään (ks. kohta 5.1).

Kun natriumvalproaattia ja ketiapiinia annettiin potilaalle samanaikaisesti, ei kummankaan lääkkeen

farmakokinetiikka muuttunut kliinisesti

merkittävästi. Retrospektiivisessä tutkimuksessa, jossa lapsille

ja nuorille annettiin valproaattia, ketiapiinia tai molempia, leukopenian ja neutropenian ilmaantuvuus

oli yhdistelmähoitoryhmässä suurempaa kuin monoterapiaryhmissä.

Varsinaisia yhteisvaikutustutkimuksia yleisesti käytettävien kardiovaskulaarilääkkeiden kanssa ei ole

tehty.

Varovaisuutta on noudatettava, kun ketiapiinia käytetään sellaisten lääkkeiden kanssa, joiden tiedetään

aiheuttavan elektrolyyttihäiriöitä

tai pidentävän QT-aikaa.

Ketiapiinia käyttäneillä potilailla on ilmoitettu vääriä positiivisia tuloksia metadonia ja trisyklisiä

masennuslääkkeitä määrittävissä entsyymi-immunoanalyyseissä (EIA). Kyseenalaiset IA-

seulontatulokset on suositeltavaa vahvistaa asianmukaisilla kromatografisilla menetelmillä.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ensimmäinen raskauskolmannes

Kohtalainen määrä julkaistuja tietoja altistuneista raskauksista (eli noin 300–1 000:sta raskauden

lopputuloksesta), mukaan lukien yksittäiset raportit ja muutamat havainnointitutkimukset, ei viittaa

hoidon aiheuttamaan lisääntyneeseen epämuodostumien riskiin. Saatavilla olevien tietojen perusteella

lopullista johtopäätöstä hoidon aiheuttamasta riskistä ei kuitenkaan voi tehdä. Eläinkokeissa on

havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Siksi ketiapiinia pitäisi käyttää raskauden aikana

ainoastaan tilanteissa, joissa hyöty oikeuttaa mahdolliset riskit.

Kolmas raskauskolmannes

Psykoosilääkkeille (myös ketiapiinille) kolmannen raskauskolmanneksen aikana altistuneilla

vastasyntyneillä on haittavaikutusten kuten ekstrapyramidaali- ja/tai lääkevieroitusoireiden riski.

Oireiden vaikeusaste ja kesto synnytyksen jälkeen voi vaihdella. Näitä vastasyntyneillä esiintyviä

oireita voivat olla agitaatio, hypertonia, hypotonia, vapina, uneliaisuus, hengitysvaikeus tai

syömishäiriöt. Siksi vastasyntyneiden vointia pitää seurata huolellisesti.

Imetys

Ketiapiinin erittymistä ihmisen äidinmaitoon koskevista julkaistuista raporteista saatujen hyvin

vähäisten tietojen perusteella terapeuttisina annoksina käytetyn ketiapiinin erittyminen rintamaitoon

näyttää vaihtelevan. Koska varmoja tietoja ei ole, on päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai

lopetetaanko ketiapiinihoito,

ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta

koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Ketiapiinin vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu. Rotilla todettiin suurentuneeseen

prolaktiinipitoisuuteen

liittyviä vaikutuksia, mutta ne eivät ole suoraan merkityksellisiä ihmiselle (ks.

kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Primaarien keskushermostovaikutustensa takia ketiapiini saattaa häiritä valppautta vaativaa toimintaa.

Potilaiden pitäisi tämän vuoksi välttää autolla ajoa tai koneiden käyttöä, kunnes heidän yksilöllinen

herkkyytensä on selvitetty.

4.8

Haittavaikutukset

Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ketiapiinilla (≥ 10 %) ovat uneliaisuus, huimaus, suun

kuivuminen, päänsärky, lääkehoidon lopettamisoireet, seerumin triglyseridipitoisuuden

suureneminen,

kokonaiskolesterolipitoisuuksien

(lähinnä LDL-kolesterolipitoisuuksien)

suureneminen, HDL-

kolesterolipitoisuuksien

pieneneminen, painon nousu, hemoglobiiniarvojen pieneneminen ja

ekstrapyramidaalioireet.

Ketiapiinihoidon

yhteydessä on ilmoitettu vakavia ihoreaktioita (SCAR), kuten Stevens-Johnsonin

oireyhtymää (SJS), toksista epidermaalista nekrolyysiä (TEN) ja yleisoireista eosinofiilista

oireyhtymää (DRESS).

Ketiapiinihoidon

aikana raportoitujen haittavaikutusten ilmaantuvuudet on taulukoitu alla (Taulukko

1) The Council for International Organizations of Medical Sciences -järjestön (CIOMS III Working

Group; 1995) suosittelemassa muodossa:

Taulukko 1. Ketiapiinihoitoon liittyvät haittavaikutukset.

Haittatapahtumien yleisyys esitetään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10),

melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen

(< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elin-

järjestelmä

Hyvin

yleinen

Yleinen

Melko

harvinainen

Harvinainen

Hyvin

harvinainen

Tuntematon

Veri ja

imukudos

hemo-

globiini-

arvojen

pienene-

minen

leukopenia

, neutrofiili-

arvojen

pieneneminen,

eosinofiili-

arvojen

suurene-

minen

neutropenia

trombosyto-

penia, anemia,

trombosyytti-

arvojen pie-

neneminen

agranulo-

sytoosi

Immuuni-

järjestelmä

yliherkkyys

(mm. allergiset

ihoreaktiot)

anafylaktinen

reaktio

Umpieritys

hyperprolak-

tinemia

kokonais-T

pitoisuuksien

lasku

, vapaan

:n pitoi-

suuksien

lasku

kokonais-T

pitoisuuksien

lasku

, TSH-

pitoisuuksien

nousu

vapaan T

pitoisuuksien

lasku

, hypo-

tyreoosi

anti-

diureettisen

hormonin

epäasian-

mukainen

eritys

Elin-

järjestelmä

Hyvin

yleinen

Yleinen

Melko

harvinainen

Harvinainen

Hyvin

harvinainen

Tuntematon

Aineen-

vaihdunta ja

ravitsemus

seerumin

triglyseridi-

pitoisuuk-

sien

nousu

10, 30

kokonais-

kolesteroli-

pitoisuuk-

sien

(lähinnä

LDL-koles-

terolin)

nousu

11, 30

HDL-

kolesteroli-

pitoisuuk-

sien lasku

, painon

nousu

8, 30

lisääntynyt

ruokahalu,

verensokeri-

arvojen

suureneminen

hyperglykemia

tasolle

6, 30

hypo-

natremia

diabetes

1, 5

diabeteksen

paheneminen

metabolinen

oireyhtymä

Psyykkiset

häiriöt

epänormaalit

unet ja

painajaiset,

itsetuhoiset

ajatukset ja

itsetuho-

käyttäy-

tyminen

unissakävely ja

muut saman-

tyyppiset

reaktiot, esim.

unissa

puhuminen ja

syöminen

Hermosto

huimaus

, uneliai-

suus

2, 16

päänsärky,

ekstra-

pyramidaali

oireet

1, 21

dysartria

kouristukset

levottomat

jalat -syndroo

ma, tardiivi

dyskinesia

pyörtyminen

Sydän

takykardia

sydämen-

tykytys

QT-ajan pite-

neminen

1, 12, 18

bradykardia

Silmät

näön

sumeneminen

Verisuonisto

ortostaattinen

hypotensio

4, 16

laskimotukos

Hengitys-

elimet,

rintakehä ja

välikarsina

hengen-

ahdistus

riniitti

Ruoan-

sulatus-

elimistö

suun

kuivuminen

ummetus,

dyspepsia,

oksentelu

dysfagia

haima-

tulehdus

suoli-

tukos/ileus

Elin-

järjestelmä

Hyvin

yleinen

Yleinen

Melko

harvinainen

Harvinainen

Hyvin

harvinainen

Tuntematon

Maksa ja

sappi

seerumin

alaniiniamino-

transferaasi-

arvojen

(ALAT)

nousu

gamma-GT-

pitoisuuksien

suureneminen

seerumin

aspartaatti-

transaminaasi-

arvojen

(ASAT)

nousu

keltatauti

maksatulehdus

Iho ja ihon-

alainen

kudos

angio-

edeema

Stevens–

Johnsonin

oireyhtymä

toksinen

epidermaalinen

nekrolyysi,

erythema

multiforme

Yleisoireinen

eosinofiilinen

oireyhtymä

(DRESS)

Luusto,

lihakset ja

sidekudos

rabdo-

myolyysi

Munuaiset ja

virtsatiet

virtsaumpi

Raskauteen,

synnytykseen

ja peri-

nataali-

kauteen

liittyvät

haitat

vastasyntyneen

lääkeaine-

vieroitus-

oireyhtymä

Suk upuoli-

elimet ja

rinnat

seksuaalinen

toimintahäiriö

priapismi,

galaktorrea,

rintojen

turpoaminen,

kuukautis-

häiriöt

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat

haitat

lääke-

hoidon

lopettamis-

oireet

1, 9

lievä

voimattomuus,

perifeerinen

edeema,

ärtyneisyys,

kuume

maligni

neurolepti-

oireyhtymä

hypotermia

Tutkimukset

lisääntynyt

veren

kreatiini-

fosfokinaasi

Ks. kohta 4.4.

Uneliaisuutta saattaa esiintyä erityisesti kahden ensimmäisen hoitoviikon aikana, mikä kuitenkin

yleensä häviää ketiapiinin käytön jatkuessa.

Joillakin ketiapiinia saavilla potilailla on havaittu oireettomia seerumin transaminaasi- (ALAT,

ASAT) tai gamma-GT-arvojen nousuja (muutos normaaliarvoista tasolle > 3 x viitearvojen

yläraja milloin

tahansa). Nämä arvot ovat yleensä korjautuneet ketiapiinihoidon

jatkuessa.

Kuten muutkin adrenergisia alfa

-reseptoreja salpaavat antipsykootit, ketiapiini voi indusoida

ortostaattista hypotoniaa, johon liittyy huimausta, takykardiaa ja joillain potilailla pyörtymistä,

varsinkin alkuvaiheen annostitrausjakson aikana (ks. kohta 4.4).

Haittavaikutusten esiintyvyysluvut

perustuvat välittömästi vapautuvien ketiapiinitablettien

markkinoille

tulon jälkeiseen seurantaan.

Paastoverensokeri ≥ 7,0 mmol/l (≥ 126 mg/dl) tai ei-paastoverensokeri ≥ 11,1 mmol/l

(≥ 200 mg/dl) ainakin kerran.

Lisääntynyttä dysfagiaa ketiapiinilla verrattuna lumelääkkeeseen on havaittu vain kliinisissä

kaksisuuntaisen mielialahäiriön

masennusvaiheen tutkimuksissa.

Painon nousu lähtötasoon verrattuna > 7 %. Esiintyy lähinnä ensimmäisten hoitoviikkojen

aikana aikuisilla.

Lääkehoidon päättymiseen liittyviä

oireita tutkivissa akuuteissa, lumekontrolloiduissa kliinisissä

monoterapiatutkimuksissa havaittiin yleisimmin

seuraavia lopettamisoireita: unettomuus,

pahoinvointi,

päänsärky, ripuli, oksentelu, heitehuimaus ja ärtyvyys. Näiden oireiden

ilmaantuvuus vähentyi merkittävästi, kun lopettamisesta oli kulunut yli viikko.

(10)

Triglyseridipitoisuus ≥ 2,258 mmol/l (≥ 200 mg/dl) (potilaat, ikä ≥ 18 vuotta) tai ≥ 1,694 mmol/l

(≥ 150 mg/dl) (alle 18-vuotiaat potilaat) ainakin yhden kerran.

(11)

Kolesterolipitoisuus

≥ 6,2064 mmol/l (≥ 240 mg/dl) (potilaat, ikä ≥ 18 vuotta) tai ≥ 5,172

mmol/l (≥ 200 mg/dl) (alle 18-vuotiaat potilaat) ainakin yhden kerran. LDL-kolesterolin

lisääntymistä ≥ 0,769 mmol/l (≥ 30 mg/dl) on hyvin yleisesti havaittu. Keskimääräinen muutos

tällaisilla potilailla oli ≥ 1,07 mmol/l (41,7 mg/dl).

(12)

Katso teksti alapuolelta.

(13)

Trombosyytit ≤ 100 x 10

/l ainakin yhden kerran.

(14)

Perustuu kliinisen tutkimuksen haittavaikutusraportteihin

veren kreatiinifosfokinaasin

lisääntymisestä, jolla ei ollut yhteyttä maligniin neuroleptioireyhtymään.

(15)

Prolaktiiniarvot (potilaat > 18 vuotta): > 20 mikrog/l (> 869,56 pmol/l) miehillä; > 30 mikrog/l

(> 1 304,34 pmol/l) naisilla, mihin aikaan tahansa.

(16)

Voi johtaa kaatumiseen.

(17)

HDL-kolesteroli: miehet < 1,025 mmol/l (40 mg/dl), naiset < 1,282 mmol/l (50 mg/dl) mihin

aikaan tahansa.

(18)

Potilaat, joilla korjattu QT-aika muuttui < 450 ms:sta ≥ 450 ms:iin ja pidentyminen oli ≥ 30 ms.

Ketiapiinin lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa keskimääräinen muutos ja niiden

potilaiden ilmaantuvuus, joilla muutokset olivat kliinisesti merkittäviä, olivat samanlaisia sekä

ketiapiinilla että lumelääkkeellä.

(19)

Muutos > 132 mmol/l:sta ≤ 132 mmol/l:aan vähintään kerran.

(20)

Tapauksia itsetuhoisista ajatuksista ja itsetuhokäyttäytymisestä on raportoitu ketiapiinihoidon

aikana tai pian hoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohdat 4.4 ja 5.1).

(21)

Ks. kohta 5.1.

(22)

Hemoglobiiniarvojen laskua tasolle ≤ 130 g/l (8,07 mmol/l) miehillä ja ≤ 120 g/l (7,45 mmol/l)

naisilla vähintään yhdellä mittauskerralla esiintyi 11 %:lla ketiapiiniryhmien potilaista kaikissa

tutkimuksissa, myös avoimissa jatkotutkimuksissa. Näillä potilailla

hemoglobiiniarvojen

suurin

lasku minään ajankohtana oli keskimäärin -15,0 g/l.

(23)

Nämä raportit koskivat usein potilaita, joilla oli takykardiaa, huimausta, ortostaattista

hypotensiota tai perussairautena sydäntauti tai hengityselimistön sairaus.

(24)

Perustuu normaalien lähtötasoarvojen muuttumiseen mahdollisesti kliinisesti

merkittävälle

tasolle milloin

tahansa lähtötilanteen jälkeen missä tahansa tutkimuksessa. Kokonais-T

- ja

kokonais-T

-pitoisuuksien sekä vapaan T

:n ja vapaan T

:n pitoisuuksien muutosten

määritelmänä oli < 0,8 x viitearvojen alaraja (pmol/l) ja TSH-arvon muutoksen määritelmänä

> 5 mIU/l milloin

tahansa.

(25)

Perustuu oksentelun suurempaan esiintymistiheyteen iäkkäillä (≥ 65-vuotiailla) potilailla.

(26)

Perustuu neutrofiiliarvojen muutokseen lähtötasolta ≥ 1,5 x 10

/l tasolle < 0,5 x 10

/l milloin

tahansa hoidon aikana ja potilaisiin, joilla oli vaikea neutropenia (< 0,5 x 10

/l) ja infektio

kaikkien kliinisten ketiapiinitutkimusten aikana (ks. kohta 4.4).

(27)

Perustuu normaalien lähtötasoarvojen muuttumiseen mahdollisesti kliinisesti

merkittäviksi

milloin

tahansa lähtötilanteen jälkeen kaikissa tutkimuksissa. Eosinofiiliarvojen

muutoksen

määritelmänä on ≥ 1 x 10

/l milloin

tahansa.

(28)

Perustuu normaalien lähtötasoarvojen muuttumiseen mahdollisesti kliinisesti

merkittäviksi

milloin

tahansa lähtötilanteen jälkeen kaikissa tutkimuksissa. Valkosoluarvojen muutoksen

määritelmänä on ≤ 3 x 10

/l milloin

tahansa.

(29)

Perustuu metabolista oireyhtymää koskeviin haittatapahtumaraportteihin kaikissa kliinisissä

ketiapiinitutkimuksissa.

(30)

Joillakin potilailla todettiin kliinisissä tutkimuksissa useamman kuin yhden aineenvaihdunta-

parametrin (paino, verensokeri ja lipidiarvot) muuttumista (ks. kohta 4.4).

(31)

Ks. kohta 4.6.

(32)

Saattaa ilmetä hoitoa aloitettaessa tai pian sen jälkeen. Siihen saattaa liittyä matala verenpaine

ja/tai pyörtymistä. Esiintymistiheys perustuu kaikissa ketiapiinilla tehdyissä kliinisissä

tutkimuksissa ilmoitettuihin

bradykardiaa ja siihen liittyviä tapahtumia koskeviin

haittavaikutuksiin.

Antipsykoottisten lääkkeiden käytön yhteydessä on ilmoitettu QT-ajan pidentymistä,

kammiorytmihäiriöitä,

selittämättömiä äkkikuolemia, sydämenpysähdystä ja kääntyvien kärkien

takykardiaa, ja niitä pidetään luokkavaikutuksina.

Pediatriset potilaat

Edellä kuvattuja aikuisilla esiintyneitä haittavaikutuksia voi esiintyä myös lapsilla ja nuorilla.

Seuraavassa taulukossa esitetään ne haittavaikutukset, joita ilmoitettiin

(10–17-vuotiailla) lapsilla ja

nuorilla yleisemmin kuin aikuisilla

tai joita ei ole todettu aikuisilla.

Taulukko 2. Lapsilla ja nuorilla ilmenneet ketiapiinihoitoon liittyvät haittavaikutukset, joita

esiintyi yleisemmin kuin aikuisilla tai joita ei ole todettu aikuispotilailla

Haittatapahtumien yleisyys esitetään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10),

melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ja hyvin harvinainen

(< 1/10 000).

Elinjärjestelmä

Hyvin yleinen

Yleinen

Umpieritys

Suurentuneet prolaktiiniarvot

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Ruokahalun lisääntyminen

Hermosto

Ekstrapyramidaalioireet

Pyörtyminen

Verisuonisto

Kohonnut verenpaine

Hengityselimistö, rintakehä ja

välikarsina

Riniitti

Ruoansulatuselimistö

Oksentelu

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Ärtyisyys

Prolaktiiniarvot (alle 18-vuotiaat potilaat): miehet > 20 µg/l (> 869,56 pmol/l); naiset > 26 µg/l

(> 1 130,428 pmol/l) ajankohdasta riippumatta. Alle 1 %:lla potilaista prolaktiinipitoisuus

suureni tasolle > 100 µg/l.

Perustuu kliinisesti

merkittävät kynnysarvot ylittäviin

muutoksiin (Yhdysvaltain Kansallisen

terveysviraston [NIH] kriteerien mukaan) tai systolisen (> 20 mmHg) tai diastolisen

(> 10 mmHg) verenpaineen kohoamiseen ajankohdasta riippumatta kahdessa 3–6 viikkoa

kestäneessä lumekontrolloidussa lyhytaikaistutkimuksessa lapsilla ja nuorilla.

Huom. Esiintymistiheys

on samaa luokkaa kuin aikuisilla, mutta lapsille ja nuorille voi olla eri

kliininen

merkitys kuin aikuisille.

Ks. kohta 5.1.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty

haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Oireet

Yliannostuksen yhteydessä ilmoitetut merkit ja oireet johtuivat yleensä vaikuttavan aineen tunnettujen

farmakologisten vaikutusten korostumisesta. Niitä olivat uneliaisuus, sedaatio, takykardia, hypotensio

ja antikolinergiset vaikutukset.

Yliannostus saattaa pidentää QT-aikaa ja aiheuttaa kouristuskohtauksia, status epilepticuksen,

rabdomyolyysin,

hengityslaman, virtsaummen, sekavuutta, deliriumin ja/tai agitaatiota, kooman tai

kuoleman.

Potilailla, joilla on entuudestaan vaikea kardiovaskulaarinen sairaus, yliannostuksen vaikutusten riski

saattaa olla tavallista suurempi (ks. kohta 4.4 Ortostaattinen hypotensio).

Yliannostuksen hoito

Ketiapiinille ei ole erityistä vasta-ainetta. Vaikeissa tapauksissa on pidettävä mielessä mahdollisuus

useiden lääkkeiden osallisuudesta. Tehohoito on suositeltavaa: potilaan hengitystiet pidetään vapaana,

riittävä happeutuminen ja ventilaatio on varmistettava sekä tarkkailtava ja ylläpidettävä sydämen ja

verenkierron toimintaa.

Julkaistun kirjallisuuden

perusteella potilaille, joilla on delirium ja agitaatiota ja selviä antikolinergisia

oireita, voidaan antaa 1–2 mg fysostigmiinia (jatkuvassa EKG-seurannassa). Tätä ei suositella

standardihoidoksi,

koska fysostigmiinilla on mahdollisesti negatiivinen vaikutus impulssien

johtumiseen sydämessä. Fysostigmiinia voidaan käyttää, jos EKG:ssä ei todeta poikkeamia.

Fysostigmiinia ei pidä käyttää, jos potilaalla on rytmihäiriöitä, minkä tahansa asteinen johtumiskatkos

tai leveät QRS-heilahdukset.

Vaikka yliannostelun imeytymisen estoa ei ole tutkittu, mahahuuhtelua voidaan harkita vaikeissa

tapauksissa, jos se voidaan toteuttaa tunnin kuluessa lääkkeen ottamisesta. Lääkehiilen antamista pitää

harkita.

Ketiapiiniyliannostuksen yhteydessä vaikeahoitoista hypotensiota on hoidettava asianmukaisin toimin,

esim. antamalla laskimoon nesteitä ja/tai sympatomimeettejä. Adrenaliinin ja dopamiinin

käyttöä on

vältettävä, sillä beetareseptorien stimulaatio saattaa pahentaa hypotensiota ketiapiinin

aiheuttaman

alfasalpauksen yhteydessä.

Huolellista lääketieteellistä valvontaa ja seurantaa on jatkettava potilaan toipumiseen asti.

Hitaasti vapautuvan ketiapiinin yliannostukseen liittyy sedaation huipun ja sydämen sykkeen

nopeutumisen ilmeneminen viiveellä ja pitkittynyt toipuminen verrattuna välittömästi vapautuvan

ketiapiinin yliannostukseen.

Hitaasti vapautuvan ketiapiinin yliannostuksen yhteydessä on ilmoitettu besoaarin muodostusta

mahalaukussa, ja asianmukaista diagnostista kuvantamista suositellaan potilaan jatkohoidon

suunnittelemiseksi.

Joissakin tapauksissa lääkityksen aiheuttama besoaari on onnistuttu poistamaan endoskooppisesti.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Psykoosilääkkeet; Diatsepiinit, oksatsepiinit, tiatsepiinit ja oksepiinit

ATC-koodi: N05AH04

Vaikutusmekanismi

Ketiapiini on atyyppinen antipsykoottinen aine. Ketiapiini ja sen aktiivinen metaboliitti ihmisen

plasmassa, norketiapiini,

vaikuttavat lukuisiin

hermosolujen välittäjäainereseptoreihin.

Ketiapiini ja norketiapiini sitoutuvat aivojen serotoniinireseptoreihin

(5HT

) ja D

- ja D

- dopamiini-

reseptoreihin. Reseptoreihin sitoutumisessa on havaittavissa suurempi selektiivisyys 5HT

reseptoreihin verrattuna D

-reseptoreihin, minkä arvellaan myötävaikuttavan ketiapiinin

kliinisiin

antipsykoottisiin ominaisuuksiin

ja vähäiseen alttiuteen aiheuttaa ekstrapyramidaalisia (EPS)

haittavaikutuksia verrattuna tavanomaisiin antipsykootteihin. Ketiapiini ja norketiapiini

sitoutuvat

merkityksettömässä määrin bentsodiatsepiinireseptoreihin,

mutta voimakkaasti histaminergisiin ja alfa-

1-adrenergisiin reseptoreihin ja kohtalaisesti alfa-2-adrenergisiin reseptoreihin. Ketiapiini sitoutuu

myös vähäisessä määrin tai ei sitoudu lainkaan muskariinireseptoreihin. Sen sijaan norketiapiini

sitoutuu kohtalaisesti tai voimakkaasti useisiin muskariinireseptoreihin, mikä saattaa selittää sen

antikolinergisiä (muskariinisia) vaikutuksia. Noradrenaliinitransportterin

(NET) estäminen ja

norketiapiinin

osittainen agonistinen vaikutus 5HT

-reseptoreihin saattaa osaltaan vaikuttaa

ketiapiinin tehoon depressiolääkkeenä.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Ketiapiini on aktiivinen antipsykoottista aktiivisuutta tutkivissa testeissä, kuten esim. ehdollistuneen

välttämisen testissä. Se vähentää myös dopamiiniagonistien vaikutuksia mitattuna joko käyttäytymisen

perusteella tai neurofysiologisesti ja lisää dopamiinin metaboliittien määriä, mitä pidetään

neurokemiallisena merkkinä D

-reseptorien salpauksesta.

Prekliinisissä testeissä, joilla ennustetaan ekstrapyramidaalisia haittavaikutuksia, ketiapiinilla on

tavanomaisista antipsykooteista poikkeava profiili. Ketiapiini ei aiheuta dopamiini D

-reseptorien

herkistymistä pitkäaikaisen annon jälkeen. Ketiapiini aiheuttaa vain lievän katalepsian annoksilla,

jotka salpaavat dopamiini D

-reseptorit tehokkaasti. Ketiapiinin vaikutus kohdistuu selektiivisesti

limbiseen järjestelmään, koska pitkäaikaisen annostelun jälkeen saavutetaan depolarisaation salpaus

mesolimbisissä neuroneissa, mutta ei dopamiinia sisältävissä nigrostriataalineuroneissa. Ketiapiini

aiheuttaa häviävän vähän dystoniataipumusta haloperidolille herkistyneillä tai lääkitsemättömillä

kapusiiniapinoilla lyhyt- tai pitkäaikaisen annostelun jälkeen (ks. kohta 4.8).

Kliininen teho

Skitsofrenia

Ketiapiinin teho skitsofrenian hoidossa osoitettiin 6 viikon lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa,

johon osallistui skitsofrenian DSM-IV-kriteerit täyttäviä potilaita, ja aktiivikontrolloidussa

tutkimuksessa kliinisesti

tasapainossa oleville skitsofreniaa sairastaville avohoitopotilaille, joiden

hoidossa välittömästi vapautuva ketiapiini vaihdettiin depotmuotoiseen ketiapiiniin.

Lumekontrolloidun

tutkimuksen ensisijaisena tulosmuuttujana oli muutos lähtötasosta loppuarviointiin

PANSS-kokonaispisteissä. Depotmuotoinen ketiapiini 400 mg/vrk, 600 mg/vrk ja 800 mg/vrk

yhdistettiin tilastollisesti

merkitsevään psykoottisten oireiden parannukseen lumelääkkeeseen

verrattuna. Vaikutus oli suurempi 600 mg:n ja 800 mg:n annoksilla kuin 400 mg:n annoksella.

Kuuden viikon aktiivikontrolloidussa vaihtotutkimuksessa ensisijainen tulosmuuttuja oli sellaisten

potilaiden osuus, joilla hoito osoittautui tehottomaksi eli jotka tehon puutteen vuoksi keskeyttivät

hoidon tai joiden PANSS-kokonaispisteet nousivat 20 % tai enemmän satunnaistamishetkestä mihin

tahansa käyntiin mennessä. Potilailla, jotka olivat hoitotasapainossa välittömästi vapautuvien

ketiapiinitablettien

annoksilla 400–800 mg vuorokaudessa, teho säilyi, kun lääkitys vaihdettiin samaan

annokseen kerran vuorokaudessa otettavaa depotmuotoista ketiapiinia.

Pitkäkestoisessa tutkimuksessa stabiileilla

skitsofreniapotilailla,

joiden ylläpitohoitona

oli käytetty

depotmuotoista ketiapiinia 16 viikon ajan, depotmuotoinen ketiapiini osoittautui tehokkaammaksi

relapsien ehkäisyssä kuin lumelääke. Arvioitu riski relapseille 6 kuukauden hoidon jälkeen oli

depotmuotoiselle ketiapiinille 14,3 % ja lumelääkkeelle 68,2 %. Keskimääräinen annos oli 669 mg.

Uusia turvallisuuslöydöksiä ei havaittu enintään 9 kuukauden (mediaani 7 kuukautta) depotmuotoisen

ketiapiinihoidon

aikana. Erityisesti EPS-oireisiin ja painon nousuun liittyvissä haittatapahtuma-

raporteissa ei havaittu lisääntymistä depotmuotoisella ketiapiinilla toteutetussa pitkäaikaishoidossa.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kahdessa monoterapiatutkimuksessa kohtalaisen tai vaikean maniavaiheen hoidossa ketiapiinin

osoitettiin olevan teholtaan lumelääkettä parempi mitattaessa maniaoireiden vähenemistä 3 ja

12 hoitoviikon

jälkeen. Depotmuotoisen ketiapiinin teho osoittautui 3 viikkoa kestäneessä

jatkotutkimuksessa merkitsevästi lumelääkettä tehokkaammaksi. Depotmuotoisen ketiapiinin

annos oli

400–800 mg/vrk, keskimäärin noin 600 mg/vrk. Ketiapiinin yhteiskäytöstä natriumdivalproaatin tai

litiumin

kanssa akuuttien kohtalaisten tai vaikeiden maniavaiheiden hoidossa 3 ja 6 viikon kohdalla on

saatavilla vain vähän tietoa. Yhdistelmähoito oli kuitenkin hyvin siedetty. Tutkimustulokset osoittivat

lääkkeiden additiivisen vaikutuksen 3. hoitoviikolla. Toinen tutkimus ei osoittanut additiivista

vaikutusta 6. hoitoviikolla.

Kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui I tai II tyypin kaksisuuntaisen mielialahäiriön

masennusvaihetta sairastavia potilaita, depotmuotoinen ketiapiini 300 mg:n vuorokausiannoksella

osoittautui tehokkaammaksi kuin lumelääke MADRS-kokonaispisteiden (Montgomery-Åsberg

Depression Rating Scale) laskun perusteella.

Neljässä 8 viikkoa kestäneessä kliinisessä ketiapiinitutkimuksessa, joihin osallistuneilla tyypin I tai II

kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla potilailla

oli sairauden keskivaikea tai vaikea

masennusjakso, välittömästi vapautuvat 300 mg ja 600 mg ketiapiiniannokset olivat merkitsevästi

lumelääkettä tehokkaampia olennaisilla tulosmittareilla arvioituna keskimääräisenä paranemisena

MADRS-asteikolla ja hoitovasteena, joka määriteltiin MADRS-kokonaispisteiden paranemiseksi

vähintään 50 % lähtötasosta. Vaikutuksen voimakkuudessa ei ollut eroa välittömästi vapautuvaa

300 mg tai 600 mg ketiapiiniannosta käyttäneiden potilasryhmien välillä.

Kahden edellä mainitun tutkimuksen jatkovaiheessa osoitettiin, että niillä potilailla, jotka saivat

vasteen välittömästi vapautuvaan 300 mg tai 600 mg ketiapiinihoitoon,

pitkäaikaishoito oli

lumelääkehoitoon verrattuna tehokasta masennusoireiden mutta ei maniaoireiden osalta.

Ketiapiinin yhteiskäyttöä mielialantasaajien kanssa taudin uusiutumisen ehkäisemisessä tutkittiin

kahdessa tutkimuksessa potilailla,

joilla oli maanisia, depressiivisiä tai sekamuotoisia vaiheita.

Ketiapiiniyhdistelmähoito

verrattuna monoterapiahoitoon mielialantasaajilla

pidensi tehokkaammin

mielialatapahtumien (mania-, sekamuotoiset ja depressio-oireet) uusiutumiseen kuluvaa aikaa.

Ketiapiinin annos oli 400 mg–800 mg vuorokaudessa jaettuna kahteen annokseen, yhdistettynä litium-

tai valproaattihoitoon.

Kuuden viikon pituisessa satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin litiumin

ja depotmuotoisen

ketiapiinin yhdistelmää lumelääkkeen ja depotmuotoisen ketiapiinin yhdistelmään akuuttia maniaa

sairastavien aikuisten hoidossa. YMRS-pisteiden paranemisen ero litiumia ja lumelääkettä

lisälääkkeenä saaneiden välillä oli 2,8 pistettä ja vasteen saaneiden (YMRS-pisteiden 50 %:n

paraneminen lähtötilanteesta) prosenttiosuuksien ero oli 11 prosenttiyksikköä (79 % litiumia

lisälääkkeenä saaneiden ryhmässä ja 68 % lumelääkettä lisälääkkeenä saaneiden ryhmässä).

Pitkäkestoisessa tutkimuksessa (enintään 2 vuoden hoito), jossa arvioitiin

maanisten, depressiivisten

tai sekamuotoisten mielialavaiheiden uusiutumisen estoa, ketiapiini pidensi lumelääkettä paremmin eri

mielialatapahtumien (maaniset, sekamuotoiset tai depressiiviset vaiheet) uusiutumiseen kuluvaa aikaa

tyypin I kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla potilailla. Potilaiden, joilla esiintyi mieliala-

tapahtumia, määrä oli ketiapiiniryhmässä 91 (22,5 %), lumelääkeryhmässä 208 (51,5 %) ja litium-

ryhmässä 95 (26,1 %). Kun ketiapiinihoidolla vasteen saaneiden potilaiden parissa verrattiin

ketiapiinihoitoa jatkaneita potilaita litiumhoitoon

vaihtaneisiin potilaisiin, vaihto litiumiin

vaikuttanut pidentävän mielialatapahtumien uusiutumiseen kuluvaa aikaa.

Vakavien masennusjaksojen hoito

Kahteen lyhytkestoiseen (6 viikon) tutkimukseen otettiin potilaita, joilla oli ollut heikko vaste

vähintään yhteen masennuslääkkeeseen. Depotmuotoinen ketiapiini 150 mg ja 300 mg/vrk annettuna

jatkuvan masennuslääkehoidon lisäksi (amitriptyliini, bupropioni,

sitalopraami, duloksetiini,

essitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini tai venlafaksiini) osoittautui depressio-oireiden

vähentämisessä paremmaksi kuin masennuslääkehoito yksinään mitattuna MADRS-depressioasteikon

kokonaispistemääränä (pienimmän neliösumman menetelmällä laskettu keskimääräinen muutos

lumelääkkeeseen verrattuna 2–3,3 pistettä).

Pitkäaikaista tehoa ja turvallisuutta lisähoitona vakavaa masennusta sairastaville potilaille ei ole

tutkittu, mutta pitkäaikaistehoa ja turvallisuutta monoterapiassa aikuispotilaille on tutkittu (ks. alla).

Seuraavat tutkimukset suoritettiin depotmuotoisella ketiapiinimonoterapialla. Depotmuotoinen

ketiapiini on kuitenkin hyväksytty käytettäväksi pelkästään lisähoitona:

Kolmessa neljästä lyhytkestoisesta (korkeintaan 8 viikkoa) monoterapiatutkimuksesta vakavaa

masennusta sairastaville potilaille depotmuotoinen ketiapiini 50 mg, 150 mg ja 300 mg/vrk vähensi

depressio-oireita tehokkaammin kuin lumelääke mitattuna MADRS-kokonaispistemäärän

paranemisena (pienimmän neliösumman menetelmällä laskettu keskimääräinen muutos

lumelääkkeeseen verrattuna 2–4 pistettä).

Uusiutumisen estotutkimuksessa masennusvaiheita sairastaneet potilaat, joiden tila oli vakiintunut

vähintään 12 viikon avoimen depotmuotoisen ketiapiinihoidon

jälkeen, satunnaistettiin saamaan kerran

vuorokaudessa monoterapiana depotmuotoista ketiapiinia tai lumelääkettä korkeintaan 52 viikon ajan.

Keskimääräinen depotmuotoinen ketiapiiniannos satunnaistetun vaiheen aikana oli 177 mg/vrk.

Relapsien ilmaantuvuus oli 14,2 % depotmuotoista ketiapiinia ja 34,4 % lumelääkettä saaneilla

potilailla.

Lyhytkestoisessa (9 viikon) tutkimuksessa vakavaa masennusta sairastavilla iäkkäillä potilailla (66–

89-vuotiailla), joilla ei ollut dementiaa, depotmuotoinen ketiapiini annoksella 50 mg–300 mg/vrk

osoittautui paremmaksi kuin lumelääke depressio-oireiden vähentämisessä mitattuna

MADRS-kokonaispistemäärän paranemisella (pienimmän neliösumman menetelmällä laskettu

keskimääräinen muutos lumelääkkeeseen verrattuna -7,54). Tässä tutkimuksessa potilaat

satunnaistettiin saamaan depotmuotoista ketiapiinia 50 mg/vrk hoitopäivinä 1–3, tarvittaessa annosta

nostaen 100 mg:aan/vrk neljäntenä hoitopäivänä, 150 mg:aan/vrk kahdeksantena hoitopäivänä ja

korkeintaan 300 mg:aan/vrk kliinisestä vasteesta ja siedettävyydestä riippuen. Keskimääräinen

depotmuotoinen ketiapiiniannos oli 160 mg/vrk. Lukuun ottamatta ekstrapyramidaalioireita (ks.

kohta 4.8 ja kohta Kliininen turvallisuus alla) kerran vuorokaudessa otetun depotmuotoisen ketiapiinin

siedettävyys iäkkäillä oli verrattavissa aikuisilla (18–65-vuotiailla) havaittuun siedettävyyteen. Yli 75-

vuotiaiden potilaiden osuus satunnaistetuista oli 19 %.

Kliininen turvallisuus

Lyhytkestoisissa lumekontrolloiduissa kliinisissä skitsofrenia- ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön

maniavaihetutkimuksissa ekstrapyramidaalisten haittavaikutusten kokonaisilmaantuvuus oli

lumelääkkeeseen verrattuna samanlainen (skitsofrenia: 7,8 % ketiapiinilla ja 8,0 % lumelääkkeellä

hoidetuilla potilailla; kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaihe: 11,2 % ketiapiinilla ja 11,4 %

lumelääkkeellä hoidetuilla potilailla). Lyhytkestoisissa lumekontrolloiduissa kaksisuuntaisen

mielialahäiriön masennusta ja vakavaa masennusta koskevissa kliinisissä tutkimuksissa

ekstrapyramidaalioireiden esiintyvyys ketiapiinilla oli suurempi lumelääkkeeseen verrattuna.

Lyhytkestoisissa lumekontrolloiduissa kaksisuuntaisen mielialahäiriön

masennusta koskevissa

tutkimuksissa ekstrapyramidaalioireiden kokonaisilmaantuvuus ketiapiinilla oli 8,9 % ja

lumelääkkeellä 3,8 %. Lyhytkestoisissa lumekontrolloiduissa kliinisissä monoterapiatutkimuksissa

vakavassa masennuksessa ekstrapyramidaalioireiden kokonaisilmaantuvuus depotmuotoisella

ketiapiinilla oli 5,4 % ja lumelääkkeellä 3,2 %. Lyhytkestoisessa lumekontrolloiduissa

monoterapiatutkimuksessa vakavaa masennusta sairastavilla iäkkäillä potilailla ekstrapyramidaali-

oireiden kokonaisilmaantuvuus depotmuotoisella ketiapiinilla oli 9,0 % ja lumelääkkeellä 2,3 %. Sekä

kaksisuuntaisen mielialahäiriön

masennuksessa että vakavassa masennuksessa yksittäisten

haittavaikutusten (kuten akatisia, ekstrapyramidaalioireet, vapina, dyskinesia, dystonia, levottomuus,

tahattomat lihassupistukset, psykomotorinen yliaktiivisuus

ja lihasjäykkyys) ilmaantuvuus ei ylittänyt

4 %:a missään hoitoryhmässä.

Lyhytkestoisissa kiintein annoksin (50 mg/vrk – 800 mg/vrk) suoritetuissa lumekontrolloiduissa

tutkimuksissa (kesto 3–8 viikkoa) keskimääräinen painonnousu ketiapiinilla hoidetuilla potilailla

vaihteli 0,8 kg:sta 50 mg:n vuorokausiannoksella 1,4 kg:aan 600 mg:n vuorokausiannoksella

(pienempi painonnousu vuorokausiannoksella 800 mg) verrattuna 0,2 kg:n nousuun lumelääkkeellä

hoidetuilla potilailla. Vähintään 7 %:n painonnousua esiintyi 5,3 %:lla 50 mg/vrk ketiapiinia saaneista

ja 15,5 %:lla 400 mg/vrk ketiapiinia saaneista (pienempi painonnousu vuorokausiannoksilla 600 mg ja

800 mg), mutta 3,7 %:lla lumelääkkeellä hoidetuista potilaista.

Kuuden viikon pituinen satunnaistettu tutkimus, jossa verrattiin litiumin

ja depotmuotoisen ketiapiinin

yhdistelmää lumelääkkeen ja depotmuotoisen ketiapiinin

yhdistelmään akuuttia maniaa sairastavien

aikuisten hoidossa, osoitti, että depotmuotoisen ketiapiinin ja litiumin yhdistelmä aiheuttaa enemmän

haittatapahtumia (63 %) verrattuna depotmuotoisen ketiapiinin ja lumelääkkeen yhdistelmään (48 %).

Turvallisuutta koskeneet tulokset osoittivat, että ekstrapyramidaalioireiden ilmaantuvuus oli suurempi

litiumia lisälääkkeenä saaneiden ryhmässä (16,8 %) kuin lumelääkettä lisälääkkeenä saaneiden

ryhmässä (6,6 %). Suurin osa ilmoituksista koski vapinaa, jota ilmoitettiin

15,6 %:lla litiumia

lisälääkkeenä saaneen ryhmän potilaista ja 4,9 %:lla lumelääkettä lisälääkkeenä saaneen ryhmän

potilaista. Uneliaisuutta ilmeni enemmän depotmuotoista ketiapiinia ja litiumia lisälääkkeenä

saaneiden ryhmässä (12,7 %) kuin depotmuotoista ketiapiinia ja lumelääkettä lisälääkkeenä saaneiden

ryhmässä (5,5 %). Lisäksi suuremmalla osalla litiumia lisälääkkeenä saaneista potilaista (8,0 %)

todettiin tutkimuksen päättyessä painon nousua (≥ 7 %) kuin lumelääkettä lisälääkkeenä saaneiden

ryhmässä (4,7 %).

Pitkäkestoisempien relapsien ehkäisytutkimusten avointen, 4–36 viikon pituisten jaksojen aikana

potilaita hoidettiin ketiapiinilla; tätä seurasi satunnaistettu hoidon lopetusjakso, jolloin potilaat

satunnaistettiin saamaan ketiapiinia tai lumelääkettä. Ketiapiinihoitoon

satunnaistettujen potilaiden

keskimääräinen painonnousu avoimen jakson aikana oli 2,56 kg, ja satunnaistetun jakson viikkoon 48

mennessä keskimääräinen painonnousu oli 3,22 kg verrattuna avoimen jakson lähtötasoon.

Lumelääkehoitoon satunnaistettujen potilaiden keskimääräinen painonnousu avoimen jakson aikana oli

2,39 kg, ja satunnaistetun jakson viikkoon 48 mennessä keskimääräinen painonnousu oli 0,89 kg

verrattuna avoimen jakson lähtötasoon.

Lumekontrolloiduissa tutkimuksissa dementiaan liittyvää psykoosia sairastaville iäkkäille

aivoverisuoniin

kohdistuvien haittatapahtumien ilmaantuvuus 100 potilasvuotta kohden ei ollut

ketiapiinilla hoidetuilla suurempi kuin lumelääkettä saaneilla potilailla.

Kaikissa lyhytkestoisissa lumekontrolloiduissa monoterapiatutkimuksissa potilailla,

joiden lähtötason

neutrofiiliarvo oli ≥ 1,5 x 10

/l, neutrofiilien määrän laskua ainakin kerran tasolle < 1,5 x 10

havaittiin 1,9 %:lla ketiapiinia käyttäneistä potilaista ja 1,5 %:lla lumelääkettä käyttäneistä potilaista.

Neutrofiiliarvojen

laskua tasolle > 0,5 – < 1,0 x 10

/l esiintyi yhtä usein (0,2 %) sekä ketiapiini- että

lumeryhmien potilailla. Kaikissa kliinisissä tutkimuksissa (lumelääkekontrolloidut,

avoimet, aktiivista

vertailuvalmistetta käyttäneet) potilailla, joiden lähtötason neutrofiiliarvo oli ≥ 1,5 x 10

/l, neutrofiilien

määrän laskua ainakin kerran tasolle < 1,5 x 10

/l havaittiin 2,9 %:lla ja niiden laskua tasolle < 0,5 x

/l taas 0,21 %:lla ketiapiinia käyttäneistä potilaista.

Ketiapiinihoidon

yhteydessä esiintyi kilpirauhashormoniarvojen

annosriippuvaista pienenemistä. TSH-

arvojen muutosten ilmaantuvuus oli ketiapiiniryhmässä 3,2 % ja lumeryhmässä 2,7 %. Samanaikaisia,

mahdollisesti kliinisesti

merkittäviä T

- tai T

- ja TSH-arvojen muutoksia esiintyi harvinaisena näissä

tutkimuksissa, eikä kilpirauhashormoneissa havaittuihin muutoksiin liittynyt kliinisiä oireita

aiheuttavaa hypotyreoosia. Kokonais-T

-pitoisuuksien

ja vapaan T

:n pitoisuuksien pieneneminen oli

suurimmillaan ketiapiinihoidon ensimmäisten 6 viikon aikana. Pitoisuudet eivät pienentyneet enempää

pitkäaikaishoidon

aikana. Ketiapiinihoidon

lopettamisen yhteydessä kokonais- T

-pitoisuuksien ja

vapaan T

:n pitoisuuksien muutokset kumoutuivat noin kahdessa kolmanneksessa kaikista tapauksista

hoidon kestosta riippumatta.

Kaihi / mykiön sameneminen

Kun kaihin riskiä arvioitiin vertaamalla ketiapiinia (200–800 mg/vrk) kliinisessä tutkimuksessa

risperidoniin

(2–8 mg/vrk) skitsofreniaa tai skitsoaffektiivista häiriötä sairastavilla, mykiön

samenemista ketiapiiniryhmässä (4 %) ei esiintynyt useammin kuin risperidoniryhmässä (10 %), kun

altistuksen kesto oli vähintään 21 kk.

Pediatriset potilaat

Kliininen teho

Ketiapiinin tehoa ja turvallisuutta manian hoidossa arvioitiin

3 viikkoa kestäneessä

lumekontrolloidussa tutkimuksessa (n = 284 iältään 10–17-vuotiasta potilasta Yhdysvalloissa). Noin

45 %:lla potilaista oli todettu myös ADHD. Valmistetta tutkittiin myös skitsofrenian hoidossa

6 viikkoa kestäneessä lumekontrolloidussa tutkimuksessa (n = 222 iältään 13–17-vuotiasta potilasta).

Molemmista tutkimuksista suljettiin pois potilaat, joista tiedettiin, etteivät he reagoi ketiapiinihoitoon.

Ketiapiinihoidon

aloitusannos oli 50 mg/vrk, ja annos suurennettiin 2. päivänä tasolle 100 mg/vrk.

Tämän jälkeen annos titrattiin tavoiteannokseen (mania 400–600 mg/vrk; skitsofrenia 400–

800 mg/vrk) suurentamalla annosta kerrallaan 100 mg/vrk jakaen kahteen tai kolmeen annokseen

vuorokaudessa.

Maniatutkimuksessa YMRS-kokonaispistemäärän pienimmän neliösumman menetelmällä laskettu

keskimuutos lähtöarvoista (vaikuttava aine miinus lumelääke) oli -5,21 (ketiapiini 400 mg/vrk) ja -6,56

(ketiapiini 600 mg/vrk). Vasteprosentit (YMRS-pistemäärä parani ≥ 50 %) olivat 64 % (ketiapiini

400 mg/vrk), 58 % (ketiapiini 600 mg/vrk) ja 37 % (lumelääkeryhmä).

Skitsofreniatutkimuksessa PANSS-kokonaispistemäärän pienimmän neliösumman menetelmällä

laskettu keskimuutos lähtöarvoista (vaikuttava aine miinus lumelääke) oli -8,16 (ketiapiini

400 mg/vrk) ja -9,29 (ketiapiini 800 mg/vrk). Pieniannoksisella (400 mg/vrk) tai suuriannoksisella

(800 mg/vrk) ketiapiinihoidolla ei saavutettu parempaa vasteprosenttia kuin lumelääkkeellä, kun vaste

määriteltiin PANSS-kokonaispistemäärän pienenemiseksi ≥ 30 % lähtötasosta. Sekä maniassa että

skitsofreniassa suuremmat annokset johtivat numeerisesti pienempään vasteprosenttiin.

Tehoa ei osoitettu kolmannessa depotmuotoisella ketiapiinilla toteutetussa, lyhyessä

lumekontrolloidussa monoterapiatutkimuksessa kaksisuuntaisen mielialahäiriön

masennusvaihetta

sairastavilla lapsilla ja nuorilla (10‒17-vuotiailla).

Tehon säilymisestä tai relapsien ehkäisystä ei ole tietoja tässä ikäryhmässä.

Kliininen turvallisuus

Edellä kuvatuissa ketiapiinilla

toteutetuissa lyhyissä pediatrisissa tutkimuksissa ekstrapyramidaali-

oireiden määrä skitsofreniatutkimuksen aktiivista hoitoa saaneiden hoitohaarassa oli 12,9 % verrattuna

5,3 %:iin lumelääkettä saaneeseen hoitohaaraan potilaista; kaksisuuntaisen mielialahäiriön

maniavaihetta koskeneessa tutkimuksessa määrä oli vastaavasti 3,6 % ja 1,1 % ja kaksisuuntaisen

mielialahäiriön masennusvaihetta koskeneessa tutkimuksessa vastaavasti 1,1 % ja 0 %. Skitsofreniaa ja

kaksisuuntaisen mielialahäiriön

maanista vaihetta koskeneissa tutkimuksissa painon nousua vähintään

7 % lähtötilanteesta todettiin aktiivista hoitoa saaneiden hoitohaarassa 17 %:lla potilaista ja

lumelääkettä saaneiden hoitohaarassa 2,5 %:lla potilaista, ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön

masennusvaihetta koskeneissa tutkimuksissa määrät olivat 13,7 % ja 6,8 %. Itsetuhoisten tapahtumien

määrä skitsofreniatutkimuksessa aktiivista hoitoa saaneiden ryhmässä oli 1,4 % ja lumelääkettä

saaneiden hoitohaarassa 1,3 %, kaksisuuntaisen mielialahäiriön

maniavaihetta koskeneessa

tutkimuksessa määrät olivat 1,0 % ja 0 %, ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön

masennusvaihetta

koskeneessa tutkimuksessa 1,1 % ja 0 %. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön

masennusvaihetta

koskeneessa hoitovaiheen jälkeen toteutetussa pidennetyssä seurantavaiheessa todettiin lisäksi kaksi

itsetuhoista tapahtumaa kahdella potilaalla, joista toinen sai tapahtumahetkellä ketiapiinia.

Pitkäaikainen turvallisuus

Akuuttien tutkimusten (n = 380) 26 viikon pituisesta avoimesta jatkovaiheesta, jossa ketiapiinia

annettiin joustavina annoksina 400–800 mg/vrk, saatiin lisää turvallisuustietoa. Verenpaineen nousua

ilmoitettiin

lapsilla ja nuorilla ja lisäksi lisääntynyttä ruokahalua, ekstrapyramidaalioireita ja

kohonneita seerumin prolaktiiniarvoja ilmoitettiin

useammin lapsilla ja nuorilla kuin aikuisilla (ks.

kohdat 4.4 ja 4.8).

Kun painon nousu suhteutettiin normaaliin pitkäaikaiseen kasvuun, kliinisesti merkittäväksi

muutokseksi katsottiin painoindeksin (BMI) vähintään 0,5 SD:n suurentuma lähtötilanteesta;

ketiapiinia vähintään 26 viikkoa saaneista potilaista 18,3 % täytti tämän kriteerin.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Ketiapiini imeytyy hyvin suun kautta tapahtuvan annon jälkeen. Depotmuotoinen ketiapiini saavuttaa

ketiapiinin ja norketiapiinin

huippupitoisuuden

plasmassa (t

) noin 6 tuntia annostelun jälkeen.

Aktiivisen metaboliitin norketiapiinin vakaan tilan molaarinen huippupitoisuus on 35 % ketiapiinin

vastaavasta pitoisuudesta.

Ketiapiini ja norketiapiini noudattavat annoksesta riippuvaa lineaarista farmakokinetiikkaa 800 mg:aan

saakka kerran päivässä annosteltuna. Depotmuotoisen ketiapiinin

pitoisuus/aika-kuvaajan alle jäävän

alueen pinta-ala (AUC) kerran päivässä annosteltuna oli verrattavissa välittömästi vapautuvan

ketiapiinifumaraatin

vastaaviin arvoihin annosteltaessa lääkettä samalla kokonaisvuorokausiannoksella

kahdesti päivässä, mutta vakaan tilan plasman huippupitoisuus

) oli 13 % matalampi. Altistus

(AUC) norketiapiinimetaboliitille käytettäessä depotmuotoista ketiapiinia on 18 % matalampi kuin

käytettäessä välittömästi vapautuvaa ketiapiinia.

Tutkittaessa ruoan vaikutusta ketiapiinin biologiseen hyötyosuuteen havaittiin, että runsaasti rasvaa

sisältävä ruoka nostaa depotmuotoisen ketiapiinin C

-arvoa tilastollisesti

merkitsevästi noin 50 % ja

vastaavasti AUC-arvoa noin 20 %. Runsasrasvaisen aterian mahdollisesti suurempaakin vaikutusta

lääkevalmisteeseen ei voida sulkea pois. Kevyt ateria ei puolestaan vaikuttanut merkitsevästi

ketiapiinin C

- eikä AUC-arvoihin. Quetiapin Medical Valley on suositeltavaa ottaa kerran

vuorokaudessa ilman aterioita.

Jakautuminen

Noin 83 % ketiapiinista sitoutuu plasman proteiineihin.

Biotransformaatio

Radioaktiivisesti merkityn ketiapiinin avulla on osoitettu, että ketiapiini metaboloituu suurelta osin

maksassa ja lääkeaineesta erittyy muuttumattomana alle 5 % virtsan tai ulosteiden mukana.

In vitro -tutkimukset osoittavat, että CYP 3A4 on ensisijainen ketiapiinin sytokromi P450 -välitteisestä

metaboliasta vastaava entsyymi. Norketiapiini muodostuu ja eliminoituu

pääasiassa CYP

3A4 -entsyymin välityksellä.

Ketiapiinilla ja lukuisilla

sen metaboliiteilla (norketiapiini

mukaan luettuna) on havaittu olevan

heikkoa inhiboivaa vaikutusta ihmisen sytokromi P450 1A2-, 2C9-, 2C19-, 2D6- ja

3A4 -aktiivisuuksiin

in vitro. In vitro CYP-entsyymejä inhiboiva vaikutus havaitaan vain

pitoisuuksina,

jotka ovat noin 5–50 kertaa suurempia kuin ihmisellä käytettäessä annoksia 300 mg–

800 mg vuorokaudessa. Näiden in vitro -tulosten perusteella on epätodennäköistä, että ketiapiinin

yhtäaikainen käyttö hidastaisi kliinisesti

merkittävästi muiden lääkeaineiden sytokromi

P450 -välitteistä metaboliaa. Eläintutkimuksissa tuli esiin, että ketiapiini voi indusoida sytokromi

P450 -entsyymejä. Kuitenkaan erityisessä yhteisvaikutustutkimuksessa psykoottisilla potilailla ei

havaittu sytokromi P450 -aktiivisuuden lisääntymistä ketiapiinin annon jälkeen.

Eliminaatio

Ketiapiinin eliminaation puoliintumisaika on noin 7 tuntia ja vastaavasti norketiapiinin eliminaation

puoliintumisaika on noin 12 tuntia. Noin 73 % radioaktiivisuudesta erittyy virtsaan ja 21 % ulosteisiin,

ja vähemmän kuin 5 % erittyy muuttumattomana lääkeaineena. Vapaan ketiapiinin ja ihmisplasman

aktiivisen metaboliitin,

norketiapiinin,

virtsaan erittyvä keskimääräinen molaarinen annosfraktio on

< 5 %.

Erityisryhmät

Sukupuoli

Ketiapiinin farmakokinetiikka ei eroa miesten ja naisten välillä.

Iäkkäät

Ketiapiinin keskimääräinen puhdistuma iäkkäillä on noin 30–50 % pienempi kuin 18–65-vuotiailla

aikuisilla.

Munuaisten vajaatoiminta

Ketiapiinin keskimääräinen puhdistuma plasmasta aleni noin 25 % henkilöillä, joilla oli vaikea

munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min/1,73 m

), mutta yksilölliset

puhdistuma-arvot ovat normaalialueella.

Maksan vajaatoiminta

Ketiapiinin keskimääräinen puhdistuma plasmasta alenee keskimäärin 25 % henkilöillä,

joilla on

tiedossa oleva maksan toiminnan vajaus (stabiili alkoholin aiheuttama kirroosi). Koska ketiapiini

metaboloituu suurelta osin maksassa, suurempia plasmapitoisuuksia voidaan olettaa olevan henkilöillä,

joilla on maksan vajaatoimintaa. Näiden potilaiden annoksen tarkistus saattaa olla tarpeen (ks.

kohta 4.2).

Pediatriset potilaat

Farmakokineettiset tiedot saatiin ottamalla näytteitä 9 lapselta (ikä 10–12 vuotta) ja 12 nuorelta, jotka

saivat vakaassa tilassa 400 mg ketiapiinia kahdesti vuorokaudessa. Annokseen suhteutettuna

lähtöaineen eli ketiapiinin vakaan tilan pitoisuudet plasmassa olivat lapsilla ja nuorilla (ikä 10–

17 vuotta) yleensä samaa luokkaa kuin aikuisilla,

mutta C

-arvot olivat lapsilla aikuisten

pitoisuusalueen ylärajalla. Aktiivisen metaboliitin norketiapiinin AUC- ja C

-arvot olivat lapsilla (ikä

10–12 vuotta) noin 62 % ja 49 % ja nuorilla (ikä 13–17 vuotta) 28 % ja 14 % suuremmat kuin

aikuisilla.

Depotmuotoisen ketiapiinin käytöstä lapsilla ja nuorilla ei ole tietoa.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Sarjassa in vitro -ja in vivo -genotoksisuustutkimuksia

ei ollut merkkejä genotoksisuudesta. Kliinisesti

merkittävillä altistustasoilla on havaittu koe-eläimissä seuraavia poikkeamia, joita ei toistaiseksi ole

vahvistettu pitkäkestoisessa kliinisessä tutkimuksessa: rotilla pigmenttikertymää kilpirauhasessa;

makakeilla kilpirauhasen follikkelisolujen

liikakasvua, plasman T

-pitoisuuden alenemista ja

hemoglobiinipitoisuuden sekä puna- ja valkosolumäärän laskua; koirilla linssien sameutta ja kaihia.

(Kaihi / mykiön sameneminen, ks. kohta 5.1.)

Kaneille tehdyssä sikiö- ja alkiotoksisuutta koskevassa tutkimuksessa karpaalisten/tarsaalisten mutkien

ilmaantuvuus sikiöillä suureni. Tämä vaikutus ilmeni, kun emoihin kohdistui ilmeisiä vaikutuksia,

kuten painonnousun vähenemistä. Nämä vaikutukset näkyivät, kun emojen altistustaso vastasi ihmisen

suurinta hoitoannosta tai oli hieman tätä suurempi. Tämän löydöksen merkitystä ihmiselle ei tunneta.

Rotille tehdyssä hedelmällisyyttä koskevassa tutkimuksessa todettiin urosten hedelmällisyyden

valeraskauksien hyvin lievää vähenemistä, diestruksen pitenemistä, parittelua edeltävän ajan

pitenemistä ja vähentynyttä tiinehtyvyyttä. Nämä vaikutukset liittyvät suurentuneisiin

prolaktiiniarvoihin

eivätkä ne koske suoraan ihmistä, koska lisääntymiseen liittyvä hormonisäätely on

lajien välillä erilainen.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Tabletin ydin

Metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri

Vedetön laktoosi

Magnesiumstearaatti

Maltoosi

Talkki

Tabletin päällyste

Metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri

Trietyylisitraatti

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

PVC/PCTFE/Al-läpipainopakkaukset: 3 vuotta

HDPE-pullo, jossa PP-kierrekorkki: 3 vuotta

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Kartonkirasia, jossa on asianmukainen määrä valkoisia, läpinäkymättömiä

PVC/PCTFE-

alumiinifolioläpipakkauksia tai valkoinen, läpinäkymätön HDPE-pullo, jossa on lapsiturvallinen

polypropeenista (PP) valmistettu kierrekorkki, induktiosinetöity

välikalvo ja ohjelehtinen.

Pakkauskoot ovat seuraavat:

Läpipainopakkaus:

Quetiapin Medical Valley 50 mg: 10, 30, 50, 60, 100 ja 180 tablettia

Quetiapin Medical Valley 150 mg: 10, 30, 50, 60, 100 ja 180 tablettia

Quetiapin Medical Valley 200 mg: 10, 30, 50, 60, 100 ja 180 tablettia

Quetiapin Medical Valley 300 mg: 10, 30, 50, 60, 100 ja 180 tablettia

Quetiapin Medical Valley 400 mg: 10, 30, 50, 60, 100 ja 180 tablettia

Pullo:

Quetiapin Medical Valley 50 mg: 60 tablettia

Quetiapin Medical Valley 150 mg: 60 tablettia

Quetiapin Medical Valley 200 mg: 60 tablettia

Quetiapin Medical Valley 300 mg: 60 tablettia

Quetiapin Medical Valley 400 mg: 60 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Ruotsi

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

50 mg: 35119

150 mg: 35120

200 mg: 35121

300 mg: 35122

400 mg: 35123

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä:

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä:

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

23.10.2018

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot