PYRAZINAMID KRKA 500 MG

Tšekki - tšekki - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

07-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

07-04-2021

Aktiivinen ainesosa:
PYRAZINAMID (PYRAZINAMIDUM)
ATC-koodi:
J04AK01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
PYRAZINAMIDE (PYRAZINAMIDUM)
Annos:
500MG
Lääkemuoto:
Tableta
Antoreitti:
Perorální podání
Kpl paketissa:
100
Prescription tyyppi:
na lékařský předpis
Terapeuttinen alue:
PYRAZINAMID
Valtuutuksen tilan:
F - specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL.

Lue koko asiakirja

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 1 of 6

Tento

dokument

je

příbalovou

informací

k léčivému

přípravku,

který

je

předmětem

specifického

léčebného

programu.

Příbalová

informace

byla

předložena

žadatelem

o specifický

léčebný

program.

Nejedná

dokument

schválený

Státním

ústavem

pro kontrolu léčiv.

Ověřený překlad z chorvatského jazyka

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Pyrazinamid Krka 500 mg tablety

pyrazinamid

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, jelikož

obsahuje důležité informace pro Vás.

Ponechejte si tuto příbalovou informaci. Možná si ji budete potřebovat znovu přečíst.

Budete-li mít jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám. Nedávejte ho žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, je nutné abyste o tom informovali svého

lékaře nebo lékárníka. To zahrnuje i možné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této

informaci. Viz část 4.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Pyrazinamid Krka a k čemu se používá?

Co musíte vědět, než začnete Pyrazinamid

Krka užívat?

Jak Pyrazinamid Krka užívat?

Možné nežádoucí účinky

Jak Pyrazinamid Krka uchovávat?

Obsah balení a další informace

1.

Co je Pyrazinamid Krka a k čemu se používá?

Pyrazinamid Krka je léčivý přípravek na léčbu aktivní tuberkulózy způsobené

Mycobacterium

tuberculosis,

který je třeba užívat spolu s dalšími antituberkulotiky. Ničí bakterie tuberkulózy ve fázi

vnitrobuněčného dělení. Je účinný v prvních měsících léčby.

Tablety Pyrazinamid se vždy předepisují v kombinaci s dalšími léčivými přípravky proti tuberkulóze.

2.

Co musíte vědět, než začnete Pyrazinamid Krka užívat?

Neužívejte Pyrazinamid Krka, pokud:

Jste alergičtí na pyrazinamid nebo některou další složku tohoto přípravku (viz část 6.),

Máte vážné poškození jater, akutní nemoc jater (např. hepatitidu) nebo jste měli hepatitidu

v posledních 6 měsících,

Máte akutní dnu,

Máte porfyrii.

Bezpečnostní opatření

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat Pyrazinamid Krka.

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 2 of 6

Pokud se léčíte na cukrovku, nemoc jater, nemoc ledvin či dnu, informujte o tom svého lékaře před

začátkem léčby léčivým přípravkem Pyrazinamid Krka.

Přestaňte ihned léčivý přípravek užívat a informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

Bolest v pravé horní části břicha, ztráta chuti k jídlu, dlouhotrvající nevolnost, zvracení, tmavá

moč a/nebo žloutenka (symptomy jaterního onemocnění),

otok, zarudlost a bolest kloubu palce u nohy nebo jakéhokoli jiného kloubu (symptomy akutní

dny).

V průběhu léčby pacientů s diabetem je těžké udržovat požadované hodnoty krevního cukru.

U pacientů se selháním ledvin se pyrazinamid může začít hromadit v těle. Váš lékař této situaci

přizpůsobí způsob užívání léčivého přípravku.

Před zahájením a v průběhu léčby Vás Váš lékař bude pravidelně posílat na krevní testy. Frekvenci

kontrolních testů určí Váš lékař.

Je důležité, abyste pravidelně užívali přípravek a pokračovali v léčbě, i když se už budete cítit lépe.

Pokud během dvou nebo tří týdnů nezaznamenáte odezvu na léčbu nebo pokud se nemoc zhorší,

neprodleně se poraďte se svým lékařem.

Rovněž svého lékaře informujte, pokud jste přecitlivělí na ethionamid, isoniazid, niacin nebo jiné

chemicky příbuzné léčivé přípravky, protože byste mohli být přecitlivělí rovněž na pyrazinamid.

Během léčby pyrazinamidem se nesmíte vystavovat silnému slunečnímu záření. Léčba

pyrazinamidem může vyvolat fotosenzitivitu.

Děti

Z důvodu nedostatku informací, pyrazinamid se nesmí aplikovat u kojenců v prvních třech měsících

života.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech léčivých přípravcích které užíváte, nebo jste nedávno

užili nebo byste mohli užívat.

Je nezbytné, abyste informovali svého lékaře, pokud užíváte léčivé přípravky na léčbu epilepsie

(fenytoin), diabetu, virové infekce (zidovudin), dny nebo léky, které vyvolávají zvýšené vylučování

kyseliny močové (alopurinol, kolchicin, probenecid, sulfinpyrazon), nebo léky na potlačení imunitní

reakce (cyklosporin).

Souběžné užívání pyrazinamidu a fenytoinu může vést k intoxikaci fenytoinem. Pokud se v průběhu

souběžné léčby pyrazinamidem i fenytoinem vyskytnou nekoordinované pohyby (ataxie), zesílené

reflexy (hyperreflexe), mimovolné pohyby očí (nystagmus) a/nebo chvění nebo třes rukou (tremor),

přestaňte léčivé přípravky užívat a poraďte se se svým lékařem.

Během souběžného užívání pyrazinamidu a isoniazidu může dojít ke snížení hladiny isoniazidu v séru,

a to především u pacientů se zpomaleným metabolismem isoniazidu.

Souběžné užívání pyrazinamidu a ethionamidu zvyšuje riziko poškození jater, především u pacientů

s diabetem.

Souběžné užívání pyrazinamidu a dalších výše uvedených léčivých přípravků může pozměnit

působení a zvýšit nebo snížit účinky těchto léčivých přípravků nebo pyrazinamidu.

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 3 of 6

Souběžná léčba pyrazinamidem a rifampicinem může zvýšit možnost toxicity jater. Váš lékař Vás

bude pozorně sledovat, aby zjistil jakékoli změny funkce jater. Pyrazinamid rovněž působí na hladinu

rifampicinu v krvi.

Užívání Pyrazinamid Krka s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby je třeba se vyhnout konzumaci alkoholu, jelikož pyrazinamid může zvýšit škodlivé

účinky alkoholu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, nebo pokud byste mohla být těhotná nebo plánujete těhotenství,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užíváním tohoto léčivého přípravku.

Přestože neexistují žádné důkazy o škodlivých účincích pyrazinamidu na lidský plod, riziko není

možné vyloučit.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, informujte o tom svého lékaře před začátkem léčby. Pokud otěhotníte

v průběhu léčby, neprodleně o tom informujte lékaře.

Těhotné ženy mohou užívat tento léčivý přípravek pouze pokud je to nezbytné. Váš lékař učiní

rozhodnutí o léčbě během těhotenství nebo přerušení léčby.

Pyrazinamid přechází v malém množství do mateřského mléka; proto se kojení v průběhu léčby

nedoporučuje.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

Musíte vzít v úvahu svoji reakci na léčbu předtím, než se rozhodnete řídit motorová vozidla nebo

obsluhovat stroje. Rovněž se můžete poradit se svým lékařem.

3.

Jak Pyrazinamid Krka užívat?

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Nebudete-li si jistí,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Doporučená dávka pyrazinamidu pro

denní režim dávkování

je 25 (20 až 30) mg/kg tělesné hmotnosti

denně; maximální denní dávka je 2.5 g (5 tablet).

Doporučené denní dávky dle tělesné hmotnosti jsou následující:

Tělesná hmotnost

Doporučená denní dávka

Méně než 50 kg

1,5 g = 3 tablety

51 – 75 kg

2,0 g = 4 tablety

Více než 75 kg

2,5 g = 5 tablet

Váš lékař se může rozhodnout předepsat takzvaný

intermitentní režim dávkování

, podle kterého budete

užívat tento léčivý přípravek třikrát týdně. Doporučená dávka je v takových případech 35 (30 až

40) mg na kilogram tělesné hmotnosti. Maximální denní dávka je 2,5 g.

Doporučené dávky dle tělesné hmotnosti aplikované třikrát týdně jsou následující:

Tělesná hmotnost

Doporučená dávka

Méně než 50 kg

2,0 g = 4 tablety

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 4 of 6

Více než 50 kg

2,5 g = 5 tablet

Děti (starší než 3 měsíce)

Doporučená dávka pyrazinamidu pro

denní režim dávkování

je 35 mg/kg tělesné hmotnosti denně

(30 – 40 mg/kg); maximální denní dávka je 2 g (4 tablety).

Váš ošetřující lékař se může rozhodnout pro takzvaný intermitentní režim dávkování, podle kterého se

tablety Pyrazinamid užívají třikrát týdně. Doporučená dávka pro takový režim dávkování je 50 mg na

kilogram tělesné hmotnosti.

Pacienti s poškozenou funkcí ledvin

Váš lékař možná přizpůsobí léčbu v souladu s funkcí Vašich ledvin. Pokud máte těžké poškození

ledvin nebo jste na hemodialýze, lékař Vám předepíše režim dávkování, podle kterého budete užívat

tablety pyrazinamidu třikrát týdně v dávce 25 mg/kg tělesné hmotnosti.

Způsob užívání

Polykejte celé tablety s trochou tekutiny v individuální dávce po snídani.

Po použití nádobku s tabletami pevně uzavřete.

Trvání léčby

Dobu trvání léčby určí lékař.

U standardní léčby tuberkulózy Pyrazinamid Krka tablety se předepisují spolu s dalšími léčivými

přípravky proti tuberkulóze během počáteční fáze léčby v trvání 8 týdnů.

Pokud jste užili více přípravku Pyrazinamida Krka, než jste měli

Pokud užijete větší dávku léčivého přípravku, než jste měli, ihned kontaktujte lékaře nebo navštivte

nejbližší nemocnici.

Pokud zapomenete užít přípravek Pyrazinamid Krka

Neužívejte dvojitou dávku abyste nahradili vynechanou dávku.

Pokud přestanete užívat přípravek Pyrazinamid Krka

Neukončujte léčbu sami, kontaktujte svého lékaře.

Pokud máte jakékoli dotazy v souvislosti s užíváním tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léčivé přípravky, i tento může způsobovat nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Ihned přestaňte užívat léčivý přípravek a kontaktujte lékaře, pokud se objeví:

vážná alergická reakce, která způsobuje otok tváře nebo krku (angioedém),

bolest v pravé horní části břicha, ztráta chuti k jídlu, dlouhotrvající nevolnost, zvracení, tmavá

moč a/nebo žloutenka (symptomy nemoci jater),

otok, zarudnutí a bolest kloubu palce u nohy nebo jakéhokoli jiného kloubu (symptomy akutní

dny).

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 z 10 osob)

hyperurikémie (zvýšené hodnoty kyseliny močové v krvi), ve vzácných případech toto může

vést k zánětu kloubů u citlivých pacientů,

ztráta chutí k jídlu, nevolnost, zvracení, pálení žáhy, křeče v břiše, ztráta tělesné hmotnosti,

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 5 of 6

rozvoj fotosenzibility po vystavení slunečnímu záření,

změněné hodnoty testů jaterní funkce (zvýšené hodnoty transamináz v séru), porucha jaterní

funkce.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 z 1000 osob)

reakce přecitlivělosti,

bolest hlavy, závrať, podrážděnost, nespavost,

bolesti v kloubech.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 z 10 000 osob)

sideroblastická anémie (zvláštní typ chudokrevnosti, způsoben nemožnosti zpracovat

absorbované železo), porfyrie (metabolická porucha s nemožností syntetizovat krevní pigment

v systému krvetvorby), trombocytopenie (snížený počet trombocytů, které pomáhají při srážení

krve),

abnormální vylučování specifických hormonů (abnormálnosti funkce kůry nadledvin),

pelagra (nemoc z nedostatku vitamínů, která způsobuje změny na pokožce a sliznicích, a také

průjem a psychické symptomy), porfyrie,

zvýšený krevní tlak (hypertenze),

multiformní erytém (porucha pokožky),

zánět ledvinové tkáně (intersticiální nefritida).

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (frekvence se nedá určit z dostupných informací)

zvětšení sleziny (splenomegalie),

zhoršení žaludečního ulkusu nebo ulkusu na dvanácterníku,

zarudnutí, vyrážka, urtikárie (kopřivka), svědění,

obtížné bolestivé močení (dysurie),

únava (špatný celkový pocit), horečka.

Nahlašování nežádoucích účinků

Pokud zjistíte jakýkoli nežádoucí účinek, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. Toto se týká i

možných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky

můžete nahlásit přímo pomoci národního systému pro hlášení nežádoucích účinků: uvedeného

v Dodatku V.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k posouzení bezpečnosti tohoto léčivého přípravku.

5.

Jak uchovávat Pyrazinamid Krka?

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním balení, aby přípravek byl chráněn před světlem a vlhkostí.

Tento přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za označením

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje na poslední den uvedeného měsíce.

Nikdy nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod a domovního odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka na to, jak likvidovat léčivé přípravky, které již neužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek Pyrazinamid Krka?

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 6 of 6

Léčivou látkou je pyrazinamid. Každá tableta obsahuje 500 mg pyrazinamidu.

Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předželatinovaný škrob, natrium-glykolát škrobu typ

A, mastek, magnezium stearát, natrium-lauryl-sulfát.

Jak přípravek Pyrazinamid Krka vypadá a obsah balení?

Tablety jsou bílé, kulaté, lehce bikonvexní, se zkosenými okraji, s rýhou na jedné straně o průměru

13 mm. Rýha neslouží k rozlomení tablety.

Přípravek Pyrazinamid Krka se prodává v hnědé skleněné lahvičce s hliníkovým víkem, a každá

lahvička obsahuje 100 tablet, v krabičce.

Držitel povolení k uvedení léčivého přípravku do oběhu a výrobce

Držitel povolení:

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Záhřeb

Výrobce:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Způsob a místo vydávání léčivého přípravku

Léčivý přípravek se vydává na předpis, v lékárně.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v říjnu 2017.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na

adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové

stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

o

bezpečnosti tohoto přípravku.

Lue koko asiakirja

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 1 of 9

Tento

dokument

je

odbornou

informací

k léčivému

přípravku,

který

je

předmětem

specifického

léčebného

programu.

Odborná

informace

byla

předložena

žadatelem

o specifický

léčebný

program.

Nejedná

dokument

schválený

Státním

ústavem

pro kontrolu léčiv.

Ověřený překlad z chorvatského jazyka

Souhrn popisu vlastností léčivého přípravku

1.

Název léčivého přípravku

Pyrazinamid Krka 500 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ OBSAH

Každá tableta obsahuje 500 mg pyrazinamidu.

Úplný seznam pomocných látek viz 6.1.

3.

TVAR LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tableta.

Tablety jsou bílé, kulaté, lehce bikonvexní, zkosených okrajů, s rýhou na jedné straně, o průměru 13

Rýha neslouží k rozlomení tablety.

4.

Klinické informace

4.1.

Indikace

Léčení aktivní tuberkulózy vyvolané

Mycobacterium tuberculosis

(v kombinaci s dalšími

antituberkulotiky).

Pyrazinamid se smí používat pouze v kombinaci s dalšími léčivými přípravky (isoniazidem, rifampicinem,

ethambutolem), které působí na bakterii M

ycobacterium tuberculosis

. Pokud se pyrazinamid používá

izolovaně, rychle dochází k rezistenci (během 6 až 8 týdnů). Pyrazinamid není aktivní proti atypickým

mykobakteriím.

Je nutné dodržovat úřední směrnice o správném používání léčivých přípravků proti tuberkulóze.

4.2.

Dávkování a způsob užívání

Dávkování

Dávku je třeba vždy přizpůsobit věku a potřebám pacienta, vždy ji musí určit lékař, který má

zkušenosti s léčením tuberkulózy. Pro výpočet denní dávky je třeba použít ideální tělesnou hmotnost.

Dospělí

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 2 of 9

Každodenní léčba

Je nutné předepsat režim každodenní léčby kdykoli je to možné. Doporučená denní dávka

pyrazinamidu je 25 mg/kg tělesné hmotnosti (v rozmezí od 20 do 30 mg/kg tělesné hmotnosti).

Maximální denní dávka je 2,5 g.

Doporučené denní dávky dle tělesné hmotnosti jsou následující:

Tělesná hmotnost

Doporučená denní dávka

Méně než 50 kg

1,5 g = 3 tablety

51 – 75 kg

2,0 g = 4 tablety

Více než 75 kg

2,5 g = 5 tablet

Intermitentní léčba

Režim s intermitentním dávkováním je možné aplikovat pouze v případech, kdy každodenní léčba není

možná. Doporučená dávka pyrazinamidu je 35 mg/kg tělesné hmotnosti (v rozmezí od 30 do 40 mg/kg

tělesné hmotnosti) podávaná třikrát týdně. Maximální denní dávka je 2,5 g.

Doporučené dávky dle tělesné hmotnosti podávané třikrát týdně jsou následující:

Tělesná hmotnost

Doporučená dávka

Méně než 50 kg

2,0 g = 4 tablety

Více než 50 kg

2,5 g = 5 tablet

Děti a dospívající

Každodenní léčba

Běžná dávka pyrazinamidu u dětí je 35 (30-40) mg/kg tělesné hmotnosti denně. Nejvyšší dávka

40 mg/kg je nutná u těžkých průběhů tuberkulózy, jako je meningitida. Maximální denní dávka je 2 g.

Intermitentní léčba

Režim s intermitentním dávkováním je možné aplikovat pouze v případech, kdy každodenní léčba není

možná. Doporučená denní dávka je 50 mg/kg pyrazinamidu podávaná třikrát týdně.

Z důvodu nedostatku specifických údajů, pyrazinamid se nesmí aplikovat u kojenců v prvních třech

měsících života.

Porucha funkce ledvin

Léčba pyrazinamidem v dávce 25 mg/kg třikrát týdně se doporučuje u pacientů s ledvinovou

insuficiencí (4. i 5. stádium chronické nemoci ledvin; kreatinin clearence nad 30 ml/min). Takovým

režimem léčby se zajišťují terapeutické koncentrace, a zároveň se vyhýbá toxickým koncentracím.

Léčbu v dávce 25 mg/kg třikrát týdně je rovněž nutno aplikovat u pacientů na hemodialýze. Léčbu je

možné aplikovat ihned po hemodialýze (tímto se zabrání předčasnému odstranění léčivého přípravku,

ale zvyšuje se riziko vysokých hladin léku) nebo 4 – 6 hodin před hemodialýzou (menší riziko toxicity,

ale možné předčasné odstranění léku). Dobu aplikace je nutné přizpůsobit každému pacientu

individuálně.

Poškození funkce jater

Není nutné přizpůsobovat dávku u pacientů s poškozením funkce jater.

Trvání léčby

U standardní léčby tuberkulózy se pyrazinamid podává spolu s dalšími antituberkulotiky během první

fáze léčby v trvání celkem 2 měsíce. Ve snaze zabránit rekurentní infekci, je možné s léčbou

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 3 of 9

pyrazinamidem pokračovat nejdéle do 3 měsíců.

Pyrazinamid je možné aplikovat rovněž u pacientů s relapsem nemoci nebo po neúspěšné léčbě jako

součást některých režimů léčby tuberkulózy rezistentní na vícenásobné léky. V takových případech

trvání léčby se musí určit na základě platných směrnic pro léčbu a v souladu s potřebami pacienta.

Způsob užívání

Tablety je nutné spolknout celé, s trochou tekutin, v jednotlivé dávce po snídani.

Pyrazinamid se aplikuje v kombinaci s dalšími antituberkulotiky.

4.3.

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo některou z pomocných látek, uvedených v části 6.1.

Těžké poškození jater, akutní nemoc jater (např. hepatitida) až do 6 měsíců od vzniku hepatitidy.

Akutní dna.

Porfyrie.

4.4.

Zvláštní upozornění a bezpečnostní opatření při užívání

Pyrazinamid je třeba opatrně aplikovat u pacientů se známou přecitlivělostí na ethionamid, isoniazid,

niacin nebo jiné chemicky podobné léčivé přípravky, jelikož by mohli vykazovat přecitlivělost i na

pyrazinamid. Vyšetření před začátkem léčby by měla zahrnovat testy funkce ledvin, funkce jater, a

obzvlášť důležité počáteční hodnoty kyseliny močové. Testy funkce jater a ledvin musí být pravidelné

prováděny a testy hladiny urey v séru musí být prováděny každé 2 až 4 týdny s klinickým sledováním.

Nežádoucí účinky především zahrnují játra, a mohou se objevovat v rozmezí od asymptomatických

zvýšených výsledků testů funkce jater až po závažné klinické manifestace nemoci jater: proto je

důležité před začátkem léčby udělat testy funkce jater, především určit hladiny aspartátamin

transferázy (AST), alaninamin transferázy (ALT) i bilirubinu, a pak je opakovat každé 2 až 4 týdny

během terapie. Pokud se projeví symptomy poškození jater, je nutné přerušit léčbu.

Zvláštní riziko existuje u pacientů, kteří pravidelně konzumují velké množství alkoholu nebo

zneužívají alkohol, pacientů s již existujícím poškozením jater a pacientů, kteří užívají další

hepatotoxické léčivé přípravky nebo látky.

Je nutné pacientům vysvětlit, jak rozpoznat příznaky nemoci jater a že musí vyžádat urgentní radu

lékaře, pokud se objeví symptomy jako je dlouhotrvající nevolnost, zvracení, zvýšena únava nebo

žloutenka.

Pyrazinamid se musí aplikovat opatrně u pacientů, kteří v anamnéze mají dnu. Pyrazinamid inhibuje

vylučování urátu ledvinami, což se může projevit hyperurikémií (běžně asymptomaticky).

Hyperurikémie může vyvolat artralgii, zvláště u náchylných pacientů. Pokud se vyskytnou symptomy

hyperurikémie (akutní dny), léčba musí být přerušena.

U pacientů se selháním ledvin se pyrazinamid může začít hromadit v těle. Musí se aplikovat režim

s intermitentním dávkováním (viz část 4.2., Poškození funkce ledvin). Před začátkem a během léčby se

musí provádět testy funkce ledvin.

Během léčby pacientů s diabetem je těžké udržet požadované hladiny krevního cukru.

Doporučuje se sledování pacientů, aby byly zjištěny možné větší problémy v léčbě pacientů

s diabetem.

Léčba pyrazinamidem může vyvolat fotosenzitivitu (viz část 4.8.). Z tohoto důvodu se pacienti léčeni

pyrazinamidem nesmí vystavovat silnému slunečnímu záření.

Pyrazinamid může ovlivňovat spolehlivost testovacích proužků pro určeni ketonu v moči (ACETEST

a KETOSTIX

); může vzniknout červeno-hnědá barva.

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 4 of 9

Pyrazinamid může ovlivňovat určování železa v séru, pokud se používá přístroj Ferrochem® II; vede

k zdánlivě nižším hodnotám železa v séru.

4.5.

Lékové interakce – vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky a dalšími látkami

Pokud se pyrazinamid a isoniazid užívají současně, může dojít ke snížení hladiny isoniazidu v séru,

obzvlášť u pacientů, kteří pomaleji metabolizují isoniazid.

Současná aplikace pyrazinamidu a ethionamidu zvyšuje riziko poškození jater, obzvlášť u pacientů

s diabetem. Je třeba pravidelně provádět testy funkce jater během aplikace této kombinace léčivých

přípravků. Pokud se objeví symptomy poškození jater, léčba touto kombinací léčivých přípravků se

musí přerušit.

Pyrazinamid může zvýšit hepatotoxické účinky rifampicinu a proto by se pyrazinamid neměl aplikovat

při léčbě latentní nákazy tuberkulózou. Byly zaznamenány případy těžkého poškození jater, některé

s fatálním výsledkem. V případě aktivní tuberkulózy je užitek z kombinované léčby větší než riziko.

Pacient musí být sledován.

Pyrazinamid může snížit hladinu rifampicinu v krvi (snížená biodostupnost a zvýšen clearance

rifampicinu). Klinický význam tohoto zaznamenaného účinku je nejasný.

Pyrazinamid může zrychlit metabolismus cyklosporinu, čímž se může snížit koncentrace cyklosporinu

v séru a jeho imunosupresivní účinek. U pacientů léčených cyklosporinem se musí sledovat

koncentrace cyklosporinu v séru po uvedení nebo zrušení pyrazinamidu.

Současná aplikace pyrazinamidu a fenytoinu může vést ke zvýšené koncentraci fenytoinu v séru a

může dojít k výsledným příznakům intoxikace fenytoinem. Pokud během současné aplikace

pyrazinamidu a fenytoinu vzniknou nežádoucí účinky na centrální nervovou soustavu (např. ataxie,

hyperreflexie, nystagmus, tremor), léčbu je třeba přerušit, určit koncentraci fenytoinu v séru a podle

toho rozhodnout o dávce fenytoinu.

Pyrazinamid může snížit účinek urikosurik (alopurinolu, kolchicinu, probenecidu, sulfinpyrazonu).

Během současné léčby pyrazinamidem a urikosuriky může dojít ke zvýšení hladiny kyseliny močové

v séru a podle toho je třeba odpovídajícím způsobem zvýšit dávku urikosurik.

Současná aplikace pyrazinamidu a alopurinolu může zpomalit metabolismus metabolitu pyrazinamidu.

Alopurinol nemá významný účinek na metabolismus pyrazinamidu.

Zidovudin může významně snížit koncentraci pyrazinamidu v séru a tím snížit účinnost pyrazinamidu,

a zvýšit riziko vzniku anémie.

Pyrazinamid může zvýšit účinek hypoglikemik.

Během léčby pyrazinamidem je třeba se vyhnout konzumaci alkoholu, jelikož toto může zvýšit riziko

hepatotoxicity a významně snížit reakci na léčbu.

4.6.

Plodnost, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují důkazy o špatných účincích pyrazinamidu na lidský plod, riziko však nelze vyloučit.

Těhotné ženy smí užívat léčivý přípravek pouze pokud je možný užitek pro matku větší než riziko pro

plod.

Kojení

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 5 of 9

Pyrazinamid se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Proto kojení není doporučeno

během léčby.

4.7.

Vliv na schopnost řízení motorových vozidel a obsluhování strojů

Nebyly provedeny studie o účinku na schopnost řízení motorových vozidel a obsluhování strojů. Při

určování pacientovy schopnosti řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje se musí brát v úvahu

pacientův klinický stav, odezvu na léčení a návyky pacienta (např. konzumace alkoholu).

4.8.

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejnebezpečnější nežádoucí účinky jsou poruchy funkce jater: žloutenka, zvětšení jater,

asymptomatické zvýšení jaterních transamináz, a akutní zánět jater, který může vést k smrti. Tyto

účinky jsou závislé na dávce a vyžadují přerušení léčby.

Aplikace pyrazinamidu často vede k hyperurikémii, která je běžně asymptomatická, ale může vést k

artralgii u náchylných pacientů. Pokud vznikne dna (arthritis urica), je nutné přerušit léčbu.

Tabulkový soupis nežádoucích účinků

Velmi časté (

1/10)

Časté (

1/100 a <1/10)

Méně časté (

1/1000 a <1/100)

Vzácné (

1/10 000 a <1/1000)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Není známo (není možné určit z dostupných údajů)

Časté

Méně

časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Poruchy

hematopoetického

systému,

sideroblastická

anémie,

trombocytopenie (s

purpurou nebo bez

ní)

Možnost delší doby

pro srážení nebo

snížená hladina

fibrinogenu

Splenomegalie

Poruchy

imunologického

systému

Reakce

přecitlivělosti

Angioedém

Endokrinní

poruchy

Poškozená

adrenokortikální

funkce

(vylučování(17-

ketosteroidu do

moči)

Poruchy

metabolismu a

stravování

Hyperurikémie

Pelagra, porfyrie

Poruchy

nervového systému

Bolest hlavy,

závrať,

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 6 of 9

podrážděnost,

nespavost

Cévní poruchy

Hypertenze

Poruchy trávicího

systému

Ztráta chuti

k jídlu,

nevolnost,

zvracení, pálení

žáhy, křeče

v břiše, ztráta

tělesné hmotnosti

Zhoršení

peptického vředu

Poruchy jater a

žlučníku

Zvýšené hladiny

transamináz v

séru, poruchy

funkce jater

Hepatomegalie,

žloutenka,

hepatotoxicita,

akutní selhání

jater (může být

smrtelné)

Poruchy pokožky a

podkožní tkáně

Fotosenzitivita

Multiformní erytém

Zarudlost,

vyrážka,

urtikarie, pruritus

Poruchy

muskuloskeletální

soustavy

pojivových tkání

Artralgie

Záchvaty dny

Poruchy ledvin a

močové soustavy

Intersticiální

nefritida

Dysurie

Obecné poruchy a

reakce na místě

aplikace

únava, horečka

Nahlašování podezření na nežádoucí účinky

Poté, co léčivý přípravek byl schválen, jé důležité nahlašování podezření na jeho nežádoucí účinky.

Tím se umožňuje stálé sledování poměru mezi užitkem a rizikem léčivého přípravku. Od zdravotníků

je vyžadováno, aby nahlásili každé podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku použitím

národního systému pro hlášení nežádoucích účinků: uvedeného v Dodatku V.

4.9.

Předávkování

Symptomy

Zkušenost s předávkováním pyrazinamidem je omezená. Nejsou známé specifické symptomy otravy.

Nicméně, známé nežádoucí účinky mohou být silnější. U předávkování jsou možné toxicita jater a

hyperurikémie.

Léčba

V případě předávkování se musí provést odstranění pyrazinamidu výplachem žaludku. Neexistuje

specifické antidotum. Eliminace pyrazinamidu se může zesílit hemodialýzou.

Léčení předávkování je symptomatické; je třeba provést obecná podpůrná opatření. Je třeba sledovat funkci

jater a hladinu kyseliny močové.

Pacient musí být dobře hydratován a musí se vyhnout konzumaci hepatotoxických látek, jakou je třeba

alkohol.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 7 of 9

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky na léčení infekcí mykobakteriemi, terapie tuberkulózy, ostatní

antituberkulotika, označení dle ATC klasifikace: J04AK01

Pyrazinamid se užívá během počáteční fáze léčby tuberkulózy, kdy se léčba zaměřuje na zničení

bakterií během fáze jejich vnitrobuněčného dělení. Pyrazinamid se vždy užívá v kombinaci se dvěma

nebo třemi antituberkulotiky první linie.

Mechanismus působení

Pyrazinamid má slabý baktericidní účinek na

Mycobacterium tuberculosis,

ale vykazuje značnou

sterilizační aktivitu, obzvlášť v relativně kyselém mezibuněčném okolí makrofágu a v akutních

zánětech. Proto je pyrazinamid aktivní jak proti pomalu rostoucím, tak i proti středně rostoucím

bacilům, dokonce i proti intracelulárním bacilům v kyselém prostředí makrofágu. Při postupném

snížení zánětu, kdy Ph roste, snižuje se baktericidní aktivita pyrazinamidu. Toto vysvětluje, proč je

pyrazinamid účinný v nejranějších fázích turberkulózního zánětu. Když se používá v kombinaci,

pyrazinamid přispívá sterilizační aktivitě, a baktericidní účinek se připisuje jiným léčivým přípravkům

proti tuberkulóze.

Není znám přesný mechanismus působení pyrazinamidu proti patogenům tuberkulózy. Pro svoji

podobnost nikotinamidu konvertuje se do kyseliny pyrazoické pomoci pyrazinamidázy, což je reakce,

která se odehrává pouze intracelulárně. Pyrazinoická kyselina má antimykobateriální aktivitu a působí

proti

Mycobacterium tuberculosis.

Mechanismus rezistence

Získaná rezistence citlivých patogenů z klinických izolátů je hlavně způsobena mutací genu

pncA

Tento gen kóduje enzym pyrazinamidázu, který konvertuje pyrazinamid do jeho aktivního tvaru,

kyseliny pyrazinoické. Mutace na genu

pncA

nebo v jeho

promotérské oblasti brzdí tento proces u

bakterií. Většina kmenů bakterie

Mycobacterium tuberculosis,

rezistentních na pyrazinamid nosí tuto

mutaci, zatímco malá část rezistentních kmenů neukazuje žádnou nebo ukazuje sníženou aktivitu

pyrazinamidázy v nepřítomnosti této mutace. Byly zaznamenány proměnlivé stopy rezistence.

Rezistence

Mycobacterium tuberculosis

na pyrazinamid se rozvíjí rychle v

in vitro

podmínkách a u

pacientů léčených monoterapií.

Status rezistence

Prevalence získané rezistence pyrazinamidu u tuberkulózy způsobené bakterií

Mycobacterium

tuberculosis

se liší podle času a místa.

5.2.

Farmakokynetické vlastnosti

Absorpce

Pyrazinamid se úplně absorbuje z trávicího systému. Dosahuje maximální koncentrace v krvi do

2 hodin po užití.

Distribuce

Pyrazinamid se rozmisťuje do všech orgánů a tělesných tekutin, včetně cerebrospinální tekutiny (CSF).

V cerebrospinální tekutině dosahuje stejných hladin jako v séru. Pouze cca 5% pyrazinamidu se váže

na proteiny plazmy.

Biotransformace

Metabolizuje se v játrech a jeho hlavním metabolitem je kyselina pyrazinoická, která je aktivní proti

původcům tuberkulózy,

Mycobacterium tuberuculosis

. Maximální koncentrace kyseliny pyrazinoické jsou

dosaženy do 6 hodin po užití pyrazinamidu.

Eliminace

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 8 of 9

Pyrazinamid a jeho metabolity se většinou vylučují ledvinami. Průměrná doba poločasu eliminace je

kolem 12 hodin. Rovněž se vylučuje do mateřského mléka.

Je možné odstranit pyrazinamid z těla hemodialýzou.

5.3.

Neklinické informace o bezpečnosti aplikace

Orální LD

u krys je 3 g/kg. LD

u myší po intraperitoneální aplikaci je 705 mg/kg tělesné

hmotnosti. Opakované dávky pyrazinamidu (0,5–1,5 mg/kg) byly velmi dobře snášeny jak myšmi, tak

i krysami. Opakovaná aplikace (7 dní) pyrazinamidu vede k hepatotoxicitě při dávkách přes 2,5 g/kg

tělesné hmotnosti.

in vitro

testech (Amesův test) pyrazinamid nebyl mutagenní, ale způsoboval chromozomální

aberace v kulturách lidských lymfocytů. Chromozomální aberace byly zaznamenány u myší, které

dostávaly pyrazinamid v dávkách 5 až 10krát větších než u lidí.

V celoživotním testu u myší a krys, pyrazinamid je podáván ve stravě v koncentracích do 10000 ppm

(kolem 2 g/kg tělesné hmotnosti u myší, tj. 40násobek maximální dávky u lidí, a 0,5 g/kg tělesné

hmotnosti u krys, tj. 10násobek lidské dávky). V těchto testech pyrazinamid nebyl kancerogenní u

krys a myších samců, ale toto nebylo možné posoudit u myších samic z důvodu jejich smrti.

Pyrazinamid (300, 1500, 3000 mg/kg/den, orálně 10–30 dní) snižuje hmotnost plodu u myší, prodlužuje

gestaci a zvyšuje fetální resorpci. Ve vysokých dávkách (100 a 500 mg/kg; p.o.), pyrazinamid je toxický pro

plody u krys. Teratogennost nebyla zaznamenána. Toxické účinky na reprodukci a fetální rozvoj jsou vyšší,

pokud se pyrazinamid užívá v kombinaci s dalšími léčivými přípravky.

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMACE

6.1.

Soupis pomocných látek

Kukuřičný škrob

Předželatinovaný škrob

Natrium glykolát škrobu, typ A

Mastek

Magnezium-stearát

Natrium-lauryl-sulfát

6.2.

Nekompatibility

Nelze aplikovat.

6.3.

Doba použitelnosti

5 let

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání léčivého přípravku

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním balení, aby přípravek byl chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5.

Druh a obsah balení

100 tablet v hnědé skleněné lahvičce s hliníkovým víkem, v krabičce.

1.3.1

Pyrazinamide

SPC, Labeling and Package Leaflet

SmPCPIL054100_6

18.09.2014 – Updated: 02.11.2017

Page 9 of 9

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci

Neexistují žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL POVOLENÍ K UVEDENÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU DO OBĚHU

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Záhřeb

8.

ČÍSLO(ČÍSLA) POVOLENÍ K UVEDENÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU DO OBĚHU

HR-H-779435052

9.

DATUM PRVNÍHO POVOLENÍ/DATUM OBNOVENÍ POVOLENÍ

Datum prvního povolení: 11. května 1994.

Datum posledního obnovení povolení: 28. října 2017.

10.

DATUM REVIZE

Říjen 2017.

Souhrnu údajů o přípravku

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité.

Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot