Pemazyre

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

01-01-1970

Aktiivinen ainesosa:
pemigatinib
Saatavilla:
Incyte Biosciences Distribution B.V.
ATC-koodi:
L01EX20
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
pemigatinib
Terapeuttinen ryhmä:
Antineoplastiset aineet,
Terapeuttinen alue:
Cholangiocarcinoma
Käyttöaiheet:
Pemazyre monotherapy is indicated for the treatment of adults with locally advanced or metastatic cholangiocarcinoma with a fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) fusion or rearrangement that have progressed  after at least one prior line of systemic therapy.
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/005266
Valtuutus päivämäärä:
2021-03-26
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/005266

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste - bulgaria

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - bulgaria

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - bulgaria

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - espanja

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - espanja

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - espanja

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tšekki

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tšekki

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tšekki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tanska

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tanska

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tanska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - saksa

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - saksa

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - viro

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - viro

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - kreikka

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kreikka

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kreikka

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - englanti

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - englanti

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - englanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ranska

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ranska

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ranska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - italia

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - italia

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - italia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - latvia

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - latvia

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - latvia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - liettua

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - liettua

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - liettua

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - unkari

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - unkari

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - unkari

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - malta

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - malta

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - hollanti

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - hollanti

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - hollanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - puola

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - puola

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - portugali

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - portugali

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - portugali

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - romania

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - romania

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - romania

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - slovakki

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - slovakki

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - slovakki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - sloveeni

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - sloveeni

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - sloveeni

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ruotsi

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ruotsi

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ruotsi

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - norja

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - norja

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - islanti

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - islanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - kroatia

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kroatia

01-01-1970

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kroatia

01-01-1970

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pemazyre 4,5 mg tabletti

Pemazyre 9 mg tabletti

Pemazyre 13,5 mg tabletti

pemigatinibi

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Pemazyre on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pemazyre-valmistetta

Miten Pemazyre-valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Pemazyre-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Pemazyre on ja mihin sitä käytetään

Pemazyre sisältää vaikuttavana aineena pemigatinibia, joka kuuluu tyrosiinikinaasin estäjiksi

kutsuttujen syöpälääkkeiden ryhmään. Se salpaa solussa olevien, fibroblastin

kasvutekijäreseptorityypeiksi 1, 2 ja 3 (FGFR1, FGFR2 ja FGFR3) kutsuttujen proteiinien toiminnan.

Ne auttavat säätelemään solujen kasvua. Syöpäsoluilla voi olla tämän proteiinin poikkeava muoto.

Pemigatinibi voi estää näiden syöpäsolujen kasvun salpaamalla FGFR:n.

Pemazyre-valmistetta käytetään

hoitamaan aikuisia, joilla on sappitiesyöpä (tunnetaan myös nimellä kolangiokarsinooma) ja

joiden syöpäsoluilla on poikkeava FGFR2-proteiinin muoto, ja

kun syöpä on levinnyt kehon muihin osiin tai sitä ei voida poistaa leikkauksella, ja

kun muut lääkehoidot eivät enää tehoa.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pemazyre-valmistetta

Älä ota Pemazyre-valmistetta

jos olet allerginen pemigatinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

jos käytät mäkikuismaa, joka on masennuksen hoitoon käytettävä lääke.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Pemazyre-valmistetta, jos

sinulle on kerrottu, että veressäsi olevan fosforiksi kutsutun mineraalin määrä on lisääntynyt tai

vähentynyt

sinulla on näkö- tai silmäongelmia

maksasi toiminta on heikentynyt vaikea-asteisesti. Hoitoasi on mahdollisesti muutettava.

munuaistesi toiminta on heikentynyt vaikea-asteisesti. Hoitoasi on mahdollisesti muutettava.

sinulla on aivoihin tai selkäytimeen levinneitä syöpäsoluja.

Silmätutkimuksia suositellaan

ennen Pemazyre-hoidon aloittamista

2 kuukauden välein ensimmäisten 6 hoitokuukauden ajan

3 kuukauden välein tämän jälkeen tai välittömästi, jos ilmenee mitä tahansa näköoireita, mukaan

lukien valonvälähdykset, näköhäiriöt tai tummat pisteet.

Kerro heti lääkärille, jos sinulla ilmenee näkökykyysi liittyviä oireita.

Käytä myös voitelevia tai kosteuttavia silmätippoja tai geelejä silmien kuivumisen ehkäisemiseksi tai

hoitamiseksi.

Pemazyre voi vahingoittaa syntymätöntä lasta. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, ja miesten, joilla

on naiskumppaneita jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja

vähintään 1 viikon ajan viimeisen Pemazyre-annoksen jälkeen.

Lapset ja nuoret

Pemazyre-valmistetta ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille tai nuorille. Ei tiedetä, onko se turvallinen

ja tehokas tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Pemazyre

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa

muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, jotta lääkäri voi päättää, pitääkö

hoitoasi muuttaa:

mäkikuisma

: masennuksen hoitoon käytettävä lääke

. Et saa

käyttää mäkikuismaa Pemazyre-

hoidon aikana.

lääkkeet, joiden vaikuttavan aineen nimi päättyy muotoon ”pratsoli”: niitä käytetään

vähentämään mahahapon vapautumista. Vältä näiden lääkkeiden käyttöä Pemazyre-hoidon

aikana.

itrakonatsoli

: sieni-infektioiden hoitoon käytettävä lääke

rifampisiini

: tuberkuloosin tai tiettyjen muiden infektioiden hoitoon käytettävä lääke

karbamatsepiini

fenytoiini

fenobarbitaali

primidoni

: epilepsian hoitoon käytettäviä

lääkkeitä

efavirentsi

: HIV-infektion hoitoon käytettävä lääke

syklofosfamidi

ifosfamidi

: muita syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä

metadoni

: vaikean kivun hoitoon tai riippuvuuden hallintaan käytettävä lääke

digoksiini

: sydänsairauden hoitoon käytettävä lääke

dabigatraani

: veritulppien ehkäisyyn käytettävä lääke

kolkisiini

: kihtikohtausten hoitoon käytettävä lääke.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Pemazyre saattaa vahingoittaa syntymätöntä lasta, eikä sitä saa käyttää raskauden aikana, ellei

lääkäri toisin määrää. Raskaustesti on tehtävä ennen hoidon aloittamista.

Ehkäisyä koskevia neuvoja miehille ja naisille

Pemazyre-hoitoa saavat naiset eivät saa tulla raskaaksi. Siksi naisten, jotka voivat tulla

raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 1 viikon ajan viimeisen

Pemazyre-annoksen jälkeen. Keskustele lääkärisi kanssa sinulle sopivimmasta

ehkäisymenetelmästä.

Miesten on vältettävä lapsen siittämistä. Heidän on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana

ja vähintään 1 viikon ajan viimeisen Pemazyre-annoksen jälkeen.

Imetys

Älä imetä Pemazyre-hoidon aikana äläkä vähintään 1 viikkoon viimeisen annoksen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pemazyre voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten väsymystä tai näköhäiriöitä. Älä aja tai käytä koneita,

jos näin tapahtuu.

3.

Miten Pemazyre-valmistetta otetaan

Pemazyre-hoidon saa aloittaa vain lääkäri, joka on perehtynyt sappitiesyövän diagnosointiin ja

hoitoon. Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on

1 tabletti Pemazyre 13,5 mg -valmistetta kerran päivässä 14 päivän ajan, minkä jälkeen 7 päivää ilman

Pemazyre-valmisteen ottamista.

Hoitoa jatketaan samalla hoitomallilla, jossa on ensin 14 päivän jakso Pemazyre-hoitoa kerran

päivässä, ja sen jälkeen 7 päivän hoitotauko. Älä ota Pemazyre-valmistetta 7 päivän hoitotauon aikana.

Lääkäri muuttaa annosta tai lopettaa hoidon tarvittaessa.

Käyttötapa

Niele tabletti kokonaisena yhden vesilasillisen kanssa samaan aikaan joka päivä. Pemazyre voidaan

ottaa ruoan kanssa tai aterioiden välillä.

Älä murskaa, pureskele, jaa tai liuota tabletteja.

Käytön kesto

Ota Pemazyre-valmistetta niin kauan kuin lääkäri määrää sitä.

Jos otat enemmän Pemazyre-valmistetta kuin sinun pitäisi

Kerro lääkärille, jos olet ottanut enemmän Pemazyre-valmistetta kuin sinun pitäisi.

Jos unohdat ottaa Pemazyre-valmistetta

Jos Pemazyre-annoksen ottaminen viivästyy vähintään 4 tunnilla tai jos oksennat Pemazyre-

valmisteen ottamisen jälkeen, älä ota toista Pemazyre-tablettia korvataksesi väliin jääneen annoksen.

Ota seuraava Pemazyre-annos aikataulun mukaisesti.

Jos lopetat Pemazyre-valmisteen oton

Älä lopeta Pemazyren ottamista keskustelematta siitä lääkärin kanssa, sillä tämä voi heikentää hoidon

onnistumista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro lääkärille välittömästi,

jos sinulla on jokin alla lueteltu vakava haittavaikutus. Näitä

haittavaikutuksia voi esiintyä seuraavalla esiintymistiheydellä:

Hyvin yleiset

(voivat esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä):

matala veren natriumpitoisuus, jonka oireita ovat heikentynyt ajattelukyky, päänsärky,

pahoinvointi, huono tasapaino, sekavuus, kouristuskohtaukset, kooma

verikokeiden tulokset, joissa näkyy kreatiniinin lisääntymistä, joka voi viitata

munuaisongelmiin; yleensä kohonnut kreatiniini ei aiheuta oireita, mutta munuaisvaivojen

oireita voivat olla pahoinvointi ja virtsaamisen muutokset.

Muita haittavaikutuksia

voi esiintyä seuraavilla esiintymistiheyksillä:

Hyvin yleiset

(voivat esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä)

verikokeissa havaitut korkeat tai matalat fosfaattipitoisuudet

makuhäiriö

kuivasilmäisyys

pahoinvointi

suun sisäpuolen limakalvon tulehdus

ripuli

ummetus

suun kuivuminen

ihoreaktiot, joihin liittyy punoitusta, turvotusta ja kipua kämmenissä ja jalkapohjissa, ja joita

kutsutaan käsi-jalkaoireyhtymäksi

kynsitoksisuus, mukaan lukien kynsimarrosta irtoavat kynnet, kynsikipu, kynsien verenvuoto,

kynsien halkeaminen, kynsien väri- tai rakennemuutokset, tulehtunut iho kynsien ympärillä

hiusten lähtö

ihon kuivuminen

nivelkipu

väsymys.

Yleiset

(voivat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

nestekertymät verkkokalvon alla (valoherkkä kerros silmän takaosassa)

sarveiskalvon tulehdus (silmän läpinäkyvä ulompi kerros)

näön heikentyminen

silmäripsien muutokset, mukaan lukien epänormaalin pitkät silmäripset, sisäänpäin kasvaneet

silmäripset

epänormaali karvojen kasvu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Pemazyre-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pemazyre sisältää

Vaikuttava aine on pemigatinibi.

Yksi 4,5 mg:n tabletti sisältää 4,5 mg pemigatinibia.

Yksi 9 mg:n tabletti sisältää 9 mg pemigatinibia.

Yksi 13,5 mg:n tabletti sisältää 13,5 mg pemigatinibia.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A),

magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pemazyre 4,5 mg tabletit ovat pyöreitä, valkoisia tai luonnonvalkoisia, ja niiden toiselle puolelle on

kaiverrettu merkintä ”I” ja kääntöpuolelle merkintä ”4.5”.

Pemazyre 9 mg tabletit ovat sokeita, valkoisia tai luonnonvalkoisia, ja niiden toiselle puolelle on

kaiverrettu merkintä ”I” ja kääntöpuolelle merkintä ”9”.

Pemazyre 13,5 mg tabletit ovat pyöreitä, valkoisia tai luonnonvalkoisia, ja niiden toiselle puolelle on

kaiverrettu merkintä ”I” ja kääntöpuolelle merkintä ”13.5”.

Tabletit toimitetaan 14 tablettia sisältävissä läpipainopakkauksissa. Pahvirasia

sisältää 14 tai 28 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Incyte Biosciences Distribution B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Alankomaat

Valmistaja

Incyte Biosciences Distribution B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Alankomaat

Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

KK/VVVV

Tämä lääkevalmiste on saanut ehdollisen myyntiluvan. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta odotetaan

uutta tietoa.

Euroopan lääkevirasto arvioi vähintään kerran vuodessa uudet tiedot tästä lääkkeestä, ja tarvittaessa

tämä pakkausseloste päivitetään.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu.

LIITE IV

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON PÄÄTELMÄT EHDOLLISEN MYYNTILUVAN

MYÖNTÄMISESTÄ SEKÄ KOSKEVASTA PYYNNÖSTÄ

Euroopan lääkeviraston päätelmät:

Ehdollinen myyntilupa

Käsiteltyään hakemuksen Euroopan lääkevirasto katsoo, että hyöty-riskisuhde on myönteinen, ja

suosittelee ehdollisen myyntiluvan antamista. Lisätietoja on Euroopan julkisessa arviointilausunnossa

(EPAR).

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Pemazyre 4,5 mg tabletti

Pemazyre 9 mg tabletti

Pemazyre 13,5 mg tabletti

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Pemazyre 4,5 mg tabletti

Yksi tabletti sisältää 4,5 mg pemigatinibia.

Pemazyre 9 mg tabletti

Yksi tabletti sisältää 9 mg pemigatinibia.

Pemazyre 13,5 mg tabletti

Yksi tabletti sisältää 13,5 mg pemigatinibia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti.

Pemazyre 4,5 mg tabletti

Pyöreä (5,8 mm), valkoinen tai luonnonvalkoinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu

merkintä ”I” ja kääntöpuolelle merkintä ”4.5”.

Pemazyre 9 mg tabletti

Soikea (10 x 5 mm), valkoinen tai luonnonvalkoinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu

merkintä ”I” ja kääntöpuolelle merkintä ”9”.

Pemazyre 13,5 mg tabletti

Pyöreä (8,5 mm), valkoinen tai luonnonvalkoinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu

merkintä ”I” ja kääntöpuolelle merkintä ”13.5”.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Pemazyre-monoterapia on tarkoitettu sellaisten aikuisten hoitoon, joilla on paikallisesti edennyt tai

etäpesäkkeinen kolangiokarsinooma, jossa on fibroblastin kasvutekijäreseptorin 2 (FGFR2) fuusio tai

uudelleenjärjestymä, ja joka on edennyt vähintään yhden aiemman systeemisen hoitolinjan jälkeen.

4.2

Annostus ja antotapa

Hoito tulisi aloittaa sellaisen lääkärin toimesta, joka on perehtynyt sappitiesyöpää sairastavien

potilaiden diagnosointiin ja hoitoon.

FGFR 2 -fuusiopositiivisuus on tiedettävä ennen Pemazyre-hoidon aloittamista.

FGFR 2 -fuusiopositiivisuuden arviointi kasvainnäytteessä on tehtävä asianmukaisella diagnostisella

testillä.

Annostus

Suositeltu annos on 13,5 mg pemigatinibia kerran vuorokaudessa 14 vuorokauden ajan. Tämän jälkeen

pidetään 7 vuorokauden pituinen tauko hoidosta.

Jos pemigatinibiannoksen ottaminen viivästyy vähintään 4 tunnilla tai jos oksentelua esiintyy

annoksen ottamisen jälkeen, uutta annosta ei pidä ottaa, ja annostusta on jatkettava seuraavalla

aikataulun mukaisella annoksella.

Hoitoa jatketaan niin pitkään kuin potilaalla ei ole merkkejä taudin etenemisestä tai toksisuudesta, jota

ei voida hyväksyä.

Kaikille potilaille on aloitettava vähäfosfaattinen ruokavalio, kun seerumin fosfaattipitoisuus

on > 5,5 mg/dl (0,30 mmol/l), ja fosfaattipitoisuutta vähentävän hoidon lisäämistä on harkittava, kun

pitoisuus on > 7 mg/dl (0,38 mmol/l). Fosfaattipitoisuutta vähentävän hoidon annosta on muutettava,

kunnes seerumin fosfaattipitoisuus palaa tasolle < 7 mg/dl (0,38 mmol/l). Pitkittynyt hyperfosfatemia

voi aiheuttaa kalsiumfosfaattikiteiden saostumista, joka voi johtaa hypokalsemiaan, pehmytkudoksen

mineralisaatioon, lihaskouristuksiin, kouristusaktiivisuuteen, QT-ajan pidentymiseen ja

rytmihäiriöihin (ks. kohta 4.4).

Fosfaattipitoisuutta vähentävän hoidon ja ruokavalion keskeyttämistä on harkittava Pemazyre-hoidon

taukojen aikana tai jos seerumin fosfaattipitoisuus laskee normaalialueen alapuolelle. Vaikean

hypofosfatemian yhteydessä voi esiintyä sekavuutta, kouristuksia, fokaalisia neurologisia löydöksiä,

sydämen vajaatoimintaa, hengityksen vajaatoimintaa, lihasheikkoutta, rabdomyolyysia ja

hemolyyttistä anemiaa (ks. kohta 4.4).

Annoksen muuttaminen lääkkeiden yhteisvaikutusten takia

Pemigatinibin samanaikainen käyttö voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa

Jos samanaikainen käyttö voimakkaan CYP3A4:n estäjän kanssa on tarpeen, 13,5 mg:n

pemigatinibiannosta kerran vuorokaudessa ottavien potilaiden annosta on pienennettävä 9 mg:aan

kerran vuorokaudessa, ja 9 mg:n pemigatinibiannosta kerran vuorokaudessa ottavien potilaiden

annosta on pienennettävä 4,5 mg:aan kerran vuorokaudessa (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).

Toksisuuksien hallinta

Toksisuuksien hallinnassa on harkittava annoksen muuttamista tai annostelun keskeyttämistä.

Pemigatinibiannoksen pienentämistasot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1:

Suositellut pemigatinibiannoksen pienentämistasot

Annos

Annoksen pienentämistasot

Ensimmäinen

Toinen

13,5 mg suun kautta kerran

vuorokaudessa 14 vuorokauden

ajan, minkä

jälkeen 7 vuorokauden tauko

hoidosta

9 mg suun kautta kerran

vuorokaudessa 14 vuorokauden

ajan, minkä

jälkeen 7 vuorokauden tauko

hoidosta

4,5 mg suun kautta kerran

vuorokaudessa 14 vuorokauden

ajan, minkä

jälkeen 7 vuorokauden tauko

hoidosta

Hoito on lopetettava pysyvästi, jos potilas ei siedä pemigatinibia annoksena 4,5 mg kerran

vuorokaudessa.

Hyperfosfatemian takia tehtävät annoksen muutokset on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2:

Hyperfosfatemian takia tehtävät annoksen muutokset

Haittavaikutus

Pemigatinibin annoksen muuttaminen

> 5,5 mg/dl (0,30 mmol/l)

– ≤ 7 mg/dl (0,38 mmol/l)

Pemigatinibihoitoa jatketaan nykyisellä annoksella.

> 7 mg/dl (0,38 mmol/l) –

≤ 10 mg/dl 0,55 mmol/l)

Pemigatinibihoitoa jatketaan nykyisellä annoksella.

Fosfaattipitoisuutta vähentävä hoito on aloitettava, seerumin

fosfaattipitoisuutta on seurattava viikoittain ja

fosfaattipitoisuutta vähentävän hoidon annosta on muutettava

tarpeen mukaan, kunnes pitoisuus palaa tasolle < 7 mg/dl (0,38

mmol/l).

Pemigatinibihoito on keskeytettävä, jos pitoisuus ei palaudu

tasolle < 7 mg/dl (0,38 mmol/l) 2 viikon sisällä

fosfaattipitoisuutta vähentävän hoidon aloittamisesta.

Pemigatinibihoito ja fosfaattipitoisuutta vähentävä hoito

aloitetaan uudelleen samalla annoksella, kun pitoisuus palaa

tasolle < 7 mg/dl (0,38 mmol/l).

Mikäli seerumin fosfaattipitoisuus nousee takaisin

tasolle > 7 mg/dl fosfaattipitoisuutta vähentävän hoidon aikana,

pemigatinibin annosta on pienennettävä yhdellä annostasolla.

> 10 mg/dl (0,55 mmol/l)

Pemigatinibihoitoa jatketaan nykyisellä annoksella.

Fosfaattipitoisuutta vähentävä hoito on aloitettava, seerumin

fosfaattipitoisuutta on seurattava viikoittain ja

fosfaattipitoisuutta vähentävän hoidon annosta on muutettava

tarpeen mukaan, kunnes pitoisuus palaa tasolle < 7 mg/dl (0,38

mmol/l).

Pemigatinibihoito on keskeytettävä, jos pitoisuus on

edelleen > 10 mg/dl (0,55 mmol/l) 1 viikon ajan.

Pemigatinibihoito ja fosfaattipitoisuutta vähentävä hoito on

aloitettava uudelleen yhtä annostasoa alemmalla annoksella,

kun seerumin fosfaattipitoisuus on < 7 mg/dl (0,38 mmol/l).

Jos seerumin fosfaattipitoisuus nousee uudelleen

tasolle > 10 mg/dl (0,55 mmol/l) kahden annoksen

pienentämiskerran jälkeen, pemigatinibihoito on lopetettava

pysyvästi.

Taulukossa 3 esitetään annoksen muutokset seroosin verkkokalvon irtauman tapauksessa.

Taulukko 3:

Annoksen muutokset seroosin verkkokalvon irtauman tapauksessa

Haittavaikutus

Pemigatinibin

annoksen muuttaminen

Oireeton

Pemigatinibihoitoa jatketaan nykyisellä annoksella. Seuranta

on toteutettava kohdassa 4.4 kuvatulla tavalla.

Kohtalainen näöntarkkuuden

heikkeneminen (paras

korjattu

näöntarkkuus 20/40 tai

parempi tai enintään 3 riviä

heikompi näkökyky

lähtötasoon verrattuna);

rajoittaa välineellisiä

päivittäisiä toimintoja

Pemigatinibin käyttö on keskeytettävä, kunnes haittavaikutus

on hävinnyt. Jos tilanne on parantunut myöhemmän

tutkimuksen yhteydessä, pemigatinibihoitoa jatketaan

seuraavalla pienemmällä annostasolla.

Jos haittavaikutus uusiutuu, oireet jatkuvat tai

tutkimustulokset eivät parane, pemigatinibihoidon pysyvää

lopettamista on harkittava kliinisen tilan perusteella.

Merkittävä näöntarkkuuden

heikkeneminen (paras

korjattu näöntarkkuus

heikompi kuin 20/40 tai

yli 3 riviä heikompi

näkökyky lähtötasoon

verrattuna, enintään

tarkkuuteen 20/200 saakka);

rajoittaa päivittäisiä

toimintoja

Pemigatinibin käyttö on keskeytettävä, kunnes haittavaikutus

on hävinnyt. Jos tilanne on parantunut myöhemmän

tutkimuksen yhteydessä, pemigatinibihoitoa voidaan jatkaa

kahta annostasoa pienemmällä annoksella.

Jos haittavaikutus uusiutuu, oireet jatkuvat tai

tutkimustulokset eivät parane, pemigatinibihoidon pysyvää

lopettamista on harkittava kliinisen tilan perusteella.

Näöntarkkuus heikompi

kuin 20/200 silmässä, johon

haittavaikutus tuli; rajoittaa

päivittäisiä toimintoja

Pemigatinibin käyttö on keskeytettävä, kunnes haittavaikutus

on hävinnyt. Jos tilanne on parantunut myöhemmän

tutkimuksen yhteydessä, pemigatinibihoitoa voidaan jatkaa

kahta annostasoa pienemmällä annoksella.

Jos haittavaikutus uusiutuu, oireet jatkuvat tai

tutkimustulokset eivät parane, pemigatinibihoidon pysyvää

lopettamista on harkittava kliinisen tilan perusteella.

Erityiset potilasryhmät

Iäkkäät potilaat

Pemigatinibin annos on sama iäkkäillä potilailla kuin nuoremmilla aikuispotilailla (ks. kohta 5.1).

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta tai

loppuvaiheen munuaissairaus (ESRD), jota hoidetaan hemodialyysillä. Potilaiden, joilla on vaikea

munuaisten vajaatoiminta ja jotka ottaisivat muutoin 13,5 mg:n pemigatinibiannoksen kerran

vuorokaudessa, annosta on pienennettävä 9 mg:aan kerran vuorokaudessa, ja niiden potilaiden, jotka

ottaisivat muutoin 9 mg:n pemigatinibiannoksen kerran vuorokaudessa, annosta on

pienennettävä 4,5 mg:aan kerran vuorokaudessa (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille.

Potilaiden, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta ja jotka ottaisivat muutoin 13,5 mg:n

pemigatinibiannoksen kerran vuorokaudessa, annosta on pienennettävä 9 mg:aan kerran

vuorokaudessa, ja niiden potilaiden, jotka ottaisivat muutoin 9 mg:n pemigatinibiannoksen kerran

vuorokaudessa, annosta on pienennettävä 4,5 mg:aan kerran vuorokaudessa (ks. kohta 5.2).

Pediatriset potilaat

Pemazyre-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten potilaiden hoidossa ei ole

varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Pemazyre otetaan suun kautta. Tabletit tulee ottaa suunnilleen samaan aikaan joka päivä. Potilaan ei

pidä murskata, pureskella, jakaa tai liuottaa tabletteja. Pemigatinibi voidaan ottaa ruoan kanssa tai

ilman ruokaa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Samanaikainen käyttö mäkikuisman kanssa (ks. kohta 4.5).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Hyperfosfatemia

Hyperfosfatemia on pemigatinibin antamisen yhteydessä odotettavissa oleva farmakodynaaminen

vaikutus (ks. kohta 5.1). Pitkittynyt hyperfosfatemia voi aiheuttaa kalsiumfosfaattikiteiden

saostumista, joka voi johtaa hypokalsemiaan, pehmytkudoksen mineralisaatioon, anemiaan,

sekundääriseen hyperparatyreoosiin, lihaskouristuksiin, kouristusaktiivisuuteen, QT-ajan

pidentymiseen ja rytmihäiriöihin (ks. kohta 4.2). Pemigatinibihoidon yhteydessä on havaittu

pehmytkudoksen mineralisaatiota, mukaan lukien ihon kalkkeutumista ja kalsinoosia.

Hyperfosfatemian hoidossa suositellaan ruokavalion fosfaatin rajoittamista, fosfaattipitoisuutta

vähentävän hoidon antamista ja annoksen muuttamista tarvittaessa (ks. kohta 4.2).

28,5 % potilaista käytti fosfaattipitoisuutta vähentävää hoitoa pemigatinibihoidon aikana (ks.

kohta 4.8).

Hypofosfatemia

Fosfaattipitoisuutta vähentävän hoidon ja ruokavalion keskeyttämistä on harkittava

pemigatinibihoidon taukojen aikana tai jos seerumin fosfaattipitoisuus laskee normaalialueen

alapuolelle. Voimakkaan hypofosfatemian yhteydessä voi esiintyä sekavuutta, kouristuksia, fokaalisia

neurologisia löydöksiä, sydämen vajaatoimintaa, hengityksen vajaatoimintaa, lihasheikkoutta,

rabdomyolyysia ja hemolyyttistä anemiaa (ks. kohta 4.2). Hypofosfatemiareaktiot olivat

≥ asteen 3 suuruisia 12,3 %:lla tutkittavista. Mikään tapahtumista ei ollut vakava tai johtanut hoidon

lopettamiseen tai annoksen pienentämiseen. Lääkkeenanto keskeytettiin 1,4 %:lla osallistujista.

Potilaille, joilla esiintyy hyperfosfatemiaa tai hypofosfatemiaa, suositellaan luun mineralisaation

säätelyhäiriön tarkkaa lisäseurantaa ja -kontrollia.

Seroosi verkkokalvon irtauma

Pemigatinibi voi aiheuttaa seroosin verkkokalvon irtaumareaktion, johon voi liittyä oireita, kuten näön

hämärtymistä, ”silmän kellujia” (lasiaissamentumia) tai fotopsiaa (ks. kohta 4.8). Tällä voi olla

kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn (ks. kohta 4.7).

Silmätutkimus, mukaan lukien valokerroskuvaus (OCT), on tehtävä ennen hoidon aloittamista

ja 2 kuukauden välein ensimmäisten 6 hoitokuukauden ajan, jonka jälkeen 3 kuukauden välein ja

kiireellisesti milloin tahansa näköoireiden ilmaantuessa. Seroosin verkkokalvon irtaumareaktion

kohdalla on noudatettava annoksen muuttamista koskevia ohjeita (ks. kohta 4.2).

Kliinisen tutkimuksen aikana ei ollut rutiininomaista seurantaa, mukaan lukien OCT-tutkimuksia,

oireettoman seroosin verkkokalvon irtauman havaitsemiseksi. Siksi oireettoman seroosin

verkkokalvon irtauman ilmaantuvuutta pemigatinibin käytön yhteydessä ei tunneta.

Erityisen huolellisesti on huomioitava ne potilaat, joilla on kliinisesti merkittäviä silmäsairauksia,

kuten verkkokalvon sairauksia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraaviin: sentraalinen seroosi

retinopatia, makulan/verkkokalvon rappeuma, diabeettinen retinopatia ja aiempi verkkokalvon

irtauma.

Kuivasilmäisyys

Pemigatinibi voi aiheuttaa kuivasilmäisyyttä (ks. kohta 4.8). Potilaiden on käytettävä silmätippoja

kuivasilmäisyyden estämiseksi tai hoitamiseksi tarpeen mukaan.

Alkio- ja sikiötoksisuus

Eläinten lisääntymistutkimuksessa (ks. kohta 5.3) havaitun vaikutusmekanismin ja löydösten

perusteella pemigatinibi voi aiheuttaa sikiövaurioita, kun sitä annetaan raskaana olevalle naiselle.

Raskaana oleville naisille on kerrottava mahdollisesta sikiöön kohdistuvasta riskistä. Naisten, jotka

voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä pemigatinibihoidon aikana ja 1 viikon ajan

viimeisen annoksen jälkeen.

Miespotilaita, joilla on naiskumppaneita jotka voivat tulla raskaaksi, on kehotettava käyttämään

tehokasta ehkäisyä pemigatinibihoidon aikana ja vähintään 1 viikon ajan viimeisen annoksen jälkeen

(ks. kohta 4.6).

Veren kreatiniinipitoisuuden suureneminen

Pemigatinibi voi suurentaa seerumin kreatiniinipitoisuutta vähentämällä kreatiniinin eritystä

munuaistiehyiden kautta. Tämä voi johtua munuaistransporttereiden OCT2 ja MATE1 toiminnan

estymisestä, eikä se välttämättä vaikuta glomerulusten toimintaan.

Ensimmäisen hoitojakson aikana

seerumin kreatiniinipitoisuus suureni (keskimäärin 0,2 mg/dl [0,001 mmol/l]) ja saavutti vakaan tilan

päivään 8 mennessä, minkä jälkeen se väheni 7 vuorokauden pituisen hoitotauon aikana (ks.

kohta 4.8). Muiden munuaisten toiminnan merkkiaineiden seuraamista on harkittava, jos seerumin

kreatiniinipitoisuuden pysyvää koholla oloa havaitaan.

Yhdistelmähoito protonipumpun estäjien kanssa

Pemigatinibin ja protonipumpun estäjien samanaikaista käyttöä on vältettävä (ks. kohta 4.5).

Yhdistelmähoito voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa

Pemigatinibin ja voimakkaiden CYP3A4:n estäjien samanaikainen käyttö edellyttää annoksen

muuttamista (ks. kohdat 4.2 ja 4.5).

Yhdistelmähoito voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A4:n induktorien kanssa

Pemigatinibin ja voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A4:n induktorien samanaikaista käyttöä ei

suositella (ks. kohta 4.5).

Keskushermoston etäpesäkkeet

Koska hoitamattomat tai etenevät aivojen/keskushermoston etäpesäkkeet eivät olleet sallittuja

tutkimuksessa, tehoa ei ole arvioitu tässä populaatiossa eikä annosta koskevia suosituksia voida antaa.

Pemigatinibin odotetaan kuitenkin läpäisevän vain vähäisessä määrin veri-aivoesteen (ks. kohta 5.3).

Raskaudenehkäisy

Eläintutkimuksen löydösten ja vaikutusmekanisminsa perusteella Pemazyre voi aiheuttaa

sikiövaurioita, kun sitä annetaan raskaana olevalle naiselle. Naisia, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka

saavat Pemazyre-hoitoa, on neuvottava olemaan tulematta raskaaksi, ja Pemazyre-hoitoa saavia miehiä

on neuvottava olemaan siittämättä lasta hoidon aikana. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, ja

miesten, joilla on naiskumppaneita jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä

Pemazyre-hoidon aikana ja 1 viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen (ks. kohta 4.6).

Raskaustesti

Raskaustesti on tehtävä ennen hoidon aloittamista raskauden poissulkemiseksi

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Muiden lääkevalmisteiden vaikutukset pemigatinibiin

Voimakkaat CYP3A4:n estäjät

Voimakas CYP3A4:n estäjä (itrakonatsoli 200 mg kerran vuorokaudessa) suurensi pemigatinibin

AUC-pinta-alan geometrista keskiarvoa 88 %:lla (90 %:n luottamusväli 75 %, 103 %), mikä voi lisätä

pemigatinibin haittavaikutusten esiintymistiheyttä ja vaikeusastetta. Potilaiden, jotka ottaisivat

muutoin 13,5 mg:n pemigatinibiannoksen kerran vuorokaudessa, annosta on pienennettävä 9 mg:aan

kerran vuorokaudessa, ja niiden potilaiden, jotka ottaisivat muutoin 9 mg:n pemigatinibiannoksen

kerran vuorokaudessa, annosta on pienennettävä 4,5 mg:aan kerran vuorokaudessa (ks. kohta 4.2).

CYP3A4:n induktorit

Voimakas CYP3A4:n induktori (rifampisiini 600 mg kerran vuorokaudessa) pienensi pemigatinibin

AUC-pinta-alan geometrista keskiarvoa 85

(90 %:n luottamusväli 84 %, 86 %), mikä voi heikentää

pemigatinibin tehoa. Voimakkaiden CYP3A4:n induktorien (esim. karbamatsepiini, fenytoiini,

fenobarbitaali, rifampisiini) samanaikaista käyttöä on vältettävä pemigatinibihoidon aikana

(ks.

kohta 4.4). Pemigatinibin ja mäkikuisman samanaikainen käyttö on vasta-aiheista (ks. kohta 4.3). Jos

tarvitaan, muita entsyymi-induktoreita (esim. efavirentsia) on käytettävä tarkassa seurannassa.

Protonipumpun estäjät

Pemigatinibin geometriset keskiarvosuhteet (90 %:n luottamusväli) olivat 65,3 % (54,7; 78,0)

-pitoisuuden osalta ja 92,1 % (88,6; 95,8) AUC-pinta-alan osalta, kun sitä annettiin terveille

tutkittaville samanaikaisesti esomepratsolin (protonipumpun estäjä) kanssa, pelkkään pemigatinibiin

verrattuna. Protonipumpun estäjän (esomepratsoli) samanaikainen anto ei aiheuttanut kliinisesti

merkittävää muutosta pemigatinibialtistuksessa.

Yli kolmanneksella protonipumpun estäjiä saaneista potilaista havaittiin kuitenkin merkittävää

pemigatinibialtistuksen vähenemistä. Protonipumpun estäjien käyttöä on vältettävä pemigatinibia

saavilla potilailla (ks. kohta 4.4).

H2-reseptorin antagonistit

Ranitidiinin samanaikainen anto ei aiheuttanut kliinisesti merkittävää muutosta

pemigatinibialtistuksessa.

Pemigatinibin vaikutukset muihin lääkevalmisteisiin

Pemigatinibin vaikutus CYP2B6:n substraatteihin

In vitro

-tutkimukset viittaavat siihen, että pemigatinibi indusoi CYP2B6:tta. Pemigatinibin ja

CYP2B6:n substraattien (esim. syklofosfamidi, ifosfamidi, metadoni

,

efavirentsi) samanaikainen anto

voi pienentää niiden altistusta. Tarkka kliininen seuranta on suositeltavaa, kun pemigatinibia annetaan

näiden lääkevalmisteiden tai minkä tahansa P-gp:n substraatin kanssa, jolla on kapea terapeuttinen

indeksi.

Pemigatinibin vaikutus P-gp:n substraatteihin

Pemigatinibi on P-gp:n estäjä

in vitro

. Pemigatinibin samanaikainen anto P-gp:n substraattien (esim.

digoksiini, dabigatraani, kolkisiini) kanssa voi suurentaa niiden altistusta ja siten niiden toksisuutta.

Pemigatinibi on annettava vähintään 6 tuntia ennen P-gp:n substraatteja, joilla on kapea terapeuttinen

indeksi, tai vähintään 6 tuntia niiden annon jälkeen.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaudenehkäisy miehillä ja naisilla / naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Eläinkokeen löydösten ja vaikutusmekanisminsa perusteella pemigatinibi voi aiheuttaa sikiövaurioita,

kun sitä annetaan raskaana olevalle naiselle. Naisia, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka saavat

pemigatinibihoitoa, on neuvottava olemaan tulematta raskaaksi, ja pemigatinibihoitoa saavia miehiä

on neuvottava olemaan siittämättä lasta hoidon aikana. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, ja

miesten, joilla on naiskumppaneita jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä

pemigatinibihoidon aikana ja 1 viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen. Koska pemigatinibin

vaikutusta ehkäisyvalmisteiden metaboliaan ja tehoon ei ole tutkittu, estemenetelmiä on käytettävä

toisena ehkäisymenetelmänä raskauden välttämiseksi.

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja pemigatinibin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta (ks. kappale 5.3). Pemigatinibin eläinkokeiden ja farmakologian perusteella

Pemazyre-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne

edellytä hoitoa pemigatinibilla. Raskaustesti on tehtävä ennen hoidon aloittamista raskauden

poissulkemiseksi.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö/erittyvätkö pemigatinibi tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Imeväiseen

kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. Imetys on lopetettava Pemazyre-hoidon ajaksi ja 1 viikon

ajaksi hoidon päättymisen jälkeen.

Hedelmällisyys

Ei ole olemassa tietoja pemigatinibin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen. Pemigatinibista ei ole

tehty eläinten hedelmällisyyttä koskevia tutkimuksia (ks. kohta 5.3). Pemigatinibin farmakologian

perusteella miesten ja naisten hedelmällisyyden heikkenemistä ei voida sulkea pois.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Pemigatinibilla on kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Pemigatinibin käyttöön

on liittynyt haittavaikutuksia, kuten väsymystä ja näköhäiriöitä. Tämän vuoksi on suositeltava

varovaisuutta ajettaessa tai käytettäessä koneita (ks. kohta 4.4).

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmät haittavaikutukset olivat hyperfosfatemia (60,5 %), alopesia (49,7 %), ripuli (46,9 %),

kynsitoksisuus (44,9 %), väsymys (43,5 %), pahoinvointi (41,5 %), dysgeusia (40,8 %), stomatiitti

(37,4 %), ummetus (36,7 %), suun kuivuminen (34,0 %), kuivasilmäisyys (27,9 %), nivelkipu

(25,9 %), hypofosfatemia (23,1 %), ihon kuivuminen (21,8 %) ja palmoplantaarisen erytrodysestesian

oireyhtymä (16,3 %).

Yleisimmät vakavat haittavaikutukset olivat hyponatremia (2,0 %) ja veren kreatiniinipitoisuuden

suureneminen (1,4 %). Mikään vakava haittavaikutus ei johtanut pemigatinibin annoksen

pienentämiseen. Yksi vakava hyponatremian haittavaikutus (0,7 %) johti lääkkeenannon

keskeyttämiseen. Yksi vakava veren kreatiniinipitoisuuden suurenemisen haittavaikutus (0,7 %) johti

lääkkeenannon lopettamiseen.

Silmien vakavia haittavaikutuksia olivat verkkokalvon irtauma (0,7 %), ei-arteriittinen iskeeminen

optikusneuropatia (0,7 %) ja verkkokalvon valtimon tukos (0,7 %).

Taulukkomuotoinen luettelo haittavaikutuksista

Haittavaikutukset on esitetty taulukossa 4. Esiintymistiheysluokiksi on määritelty hyvin yleinen

(≥ 1/10) ja yleinen (≥ 1/100, < 1/10). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa

vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 4:

FIGHT-202-tutkimuksessa havaitut haittavaikutukset – esiintymistiheys

raportoitu hoidon aikana ilmenneiden tapahtumien esiintyvyyden perusteella

Elinjärjestelmäluokka

Esiintymistiheys

Haittavaikutukset

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin yleinen

Hyponatremia, hyperfosfatemia

hypofosfatemia

Hermosto

Hyvin yleinen

Dysgeusia

Silmät

Hyvin yleinen

Kuivasilmäisyys

Yleinen

Seroosi verkkokalvon irtauma

punktaattikeratiitti, näön hämärtyminen,

trikiaasi

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi, stomatiitti, ripuli, ummetus,

suun kuivuminen

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen

Palmoplantaarisen erytrodysestesian

oireyhtymä, kynsitoksisuus

, alopesia,

ihon kuivuminen

Yleinen

Epänormaali karvojen kasvu

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin yleinen

Nivelkipu

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Hyvin yleinen

Väsymys

Tutkimukset

Hyvin yleinen

Veren kreatiniinipitoisuuden

suureneminen

Sisältää hyperfosfatemian ja veren fosforipitoisuuden suurenemisen

Sisältää hypofosfatemian ja veren fosforipitoisuuden pienenemisen

Sisältää seroosin verkkokalvon irtauman, verkkokalvon irtauman, verkkokalvon pigmenttiepiteelin irtauman, verkkokalvon

paksuuntumisen, verkkokalvonalaisen nesteen, korioretinaaliset poimut, korioretinaalisen arven ja makulopatian. Katso alla

oleva kohta

”Seroosi verkkokalvon irtauma

”.

Sisältää kynsitoksisuuden, kynsien sairauden, kynsien värjäytymisen, kynsien dystrofian, kynsien hypertrofian, kynsien

pinnan epätasaisuudet, kynsitulehduksen, kynsien kivun, kynsien halkeamisen, kynnen irtoamisen kynsien irtoamisen,

onykomykoosin ja paronykian

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaukset

Hyperfosfatemia

Hyperfosfatemiaa raportoitiin 60,5 %:lla kaikista pemigatinibihoitoa saaneista potilaista. Yli 7 mg/dl:n

(0,38 mmol/l) hyperfosfatemiaa esiintyi 27 %:lla potilaista ja yli 10 mg/dl:n (0,55 mmol/l)

hyperfosfatemiaa 0 %:lla potilaista. Hyperfosfatemia kehittyy yleensä ensimmäisten 15 vuorokauden

aikana.

Mikään reaktio ei ollut vaikeusasteeltaan ≥ asteen 3 tasoinen tai vakava tai johtanut

pemigatinibihoidon lopettamiseen. Lääkkeenanto keskeytettiin 1,4 %:lla potilaista ja annosta

pienennettiin 0,7 %:lla potilaista. Nämä tulokset viittaavat siihen, että ruokavalion fosfaattirajoitus

ja/tai fosfaattipitoisuutta vähentävän hoidon antaminen yhdessä yhden viikon annostauon kanssa olivat

tehokkaita strategioita tämän pemigatinibihoidon yhteydessä tunnetusti ilmenevän vaikutuksen

hallinnassa.

Kohdissa 4.2 ja 4.4 on esitetty suositukset hyperfosfatemian hoidosta.

Seroosi verkkokalvon irtauma

Seroosia verkkokalvon irtaumaa esiintyi 4,8 %:lla kaikista pemigatinibihoitoa saaneista potilaista.

Reaktiot olivat yleensä vaikeusasteeltaan asteen 1 tai 2 (3,4 %) tasoisia. Asteen ≥3 tasoisiin ja

vakaviin reaktioihin kuului verkkokalvon irtauma yhdellä potilaalla (0,7 %). Kaksi verkkokalvon

irtauman (0,7 %) ja verkkokalvon pigmenttiepiteelin irtauman (0,7 %) haittavaikutusta johtivat

lääkkeenannon keskeyttämiseen. Mikään näistä reaktioista ei johtanut annoksen pienentämiseen tai

lääkkeenannon lopettamiseen.

Kohdissa 4.2 ja 4.4 on esitetty suositukset seroosin verkkokalvon irtauman hoidosta.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Pemigatinibin yliannostuksesta ei ole tietoja.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: antineoplastiset lääkeaineet, proteiinikinaasin estäjät, ATC-

koodi: L01EX20

Pemigatinibi on FGFR1:n, 2:n ja 3:n kinaasin estäjä, joka estää FGFR:n fosforylaatiota ja signalointia

ja heikentää solujen elinkykyä soluissa, jotka ilmentävät FGFR:n geneettisiä muutoksia, mukaan

lukien pistemutaatiot, amplifikaatiot ja fuusiot tai uudelleenjärjestymät. FGFR2:n

fuusiot/uudelleenjärjestymät ovat voimakkaita onkogeenisiä tekijöitä, ja ne ovat yleisin FGFR-muutos,

joka ilmenee, lähes yksinomaan, 10–16 %:ssa maksansisäisen kolangiokarsinooman (CCA)

tapauksista.

Lue koko asiakirja

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/95344/2021

EMEA/H/C/005266

Pemazyre (pemigatinibi)

Yleistiedot Pemazyre-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Pemazyre on ja mihin sitä käytetään?

Pemazyre on syöpälääke. Sitä annetaan aikuisille, jotka sairastavat kolangiokarsinoomaa (sappiteiden

syöpä tai sappitiehyeiden syöpä), kun FGFR2-reseptori (tyypin 2 fibroblastikasvutekijäreseptori)

syöpäsolujen pinnalla on poikkeava. Pemazyre-valmistetta käytetään, kun syöpä on levinnyt kehon

muihin osiin tai kun sitä ei voida poistaa kirurgisesti ja kun se on pahentunut vähintään yhden

aikaisemmin annetun syöpälääkehoidon jälkeen.

Kolangiokarsinooma on harvinainen sairaus, ja Pemazyre nimettiin harvinaislääkkeeksi (harvinaisten

sairauksien hoidossa käytettävä lääke) 24. elokuuta 2018. Lisää tietoa harvinaislääkkeistä löytyy

täältä: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3182066.

Pemazyren vaikuttava aine on pemigatinibi.

Miten Pemazyre-valmistetta käytetään?

Pemazyre-valmistetta on saatavana suun kautta otettavina tabletteina. Lääkevalmistetta saa vain

lääkärin määräyksestä, ja hoidon saa aloittaa lääkäri, jolla on kokemusta tämän sairauden

diagnosoinnista ja hoidosta. Pemazyre-valmistetta käytetään kolmen viikon jaksoissa siten, että sitä

annetaan päivittäin kahden viikon ajan, mitä seuraa viikko ilman lääkettä. Hoitoa voidaan jatkaa niin

pitkään kuin potilas hyötyy siitä ja haittavaikutukset ovat hallittavissa.

Lisätietoa Pemazyren käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Pemazyre vaikuttaa?

Pemazyren vaikuttava aine pemigatinibi kuuluu proteiinikinaasin estäjien lääkeryhmään. Pemigatinibi

vaikuttaa estämällä FGFR-reseptorien toimintaa. Poikkeavat FGFR-reseptorit, joita esiintyy

syöpäsolujen pinnalla, osallistuvat syöpäkasvaimen kasvuun ja syövän leviämiseen. Estämällä

reseptoreiden toimintaa Pemazyre hillitsee syöpäkasvaimen kasvua ja syövän leviämistä.

Pemazyre (pemigatinibi)

EMA/95344/2021

Sivu 2/2

Mitä hyötyä Pemazyre-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa?

Pemazyre vähensi tehokkaasti syöpäleesioiden kokoa yhdessä päätutkimuksessa, johon osallistui 108

sappiteiden syöpää sairastavaa potilasta, joilla oli poikkeava FGFR2-reseptori. Noin 37 prosentilla

potilaista syöpäkasvain pieneni. Vaikutus kesti keskimäärin 8 kuukautta.

Mitä riskejä Pemazyreen liittyy?

Pemazyren yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin 1 potilaalle 10:stä)

ovat veren korkea tai alhainen fosfaattipitoisuus, alopesia (hiustenlähtö), ripuli, kynsiongelmat,

väsymys, pahoinvointi, makuhäiriöt, stomatiitti (suun limakalvojen tulehdus), ummetus, nivelkivut,

suun, silmien ja ihon kuivuminen, kämmenten ja jalkapohjien ihottuma ja tunnottomuus, veren

alhainen natriumpitoisuus ja veren korkea kreatiniinipitoisuus, joka voi olla merkki munuaisongelmista.

Pemazyre-valmistetta ei saa käyttää samanaikaisesti mäkikuisman kanssa, joka on

kasvirohdosvalmiste. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Pemazyren haittavaikutuksista ja

rajoituksista.

Miksi Pemazyre on hyväksytty EU:ssa?

Pemazyren katsotaan olevan tehokas potilailla, joiden sappiteiden syöpä on edennyt vähintään yhden

aiemman hoidon jälkeen ja jotka ovat vailla muita hyväksyttyjä hoitomuotoja. Lääkkeen

haittavaikutukset ovat siedettäviä, kunhan potilaat ovat tiiviissä seurannassa ja saavat tarvittaessa

hoitoa. Euroopan lääkevirasto katsoi, että Pemazyren hyödyt ovat sen riskejä suuremmat ja että sille

voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa.

Pemazyrelle myönnettiin ns. ehdollinen myyntilupa. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkevalmisteesta on

odotettavissa lisää tietoja, jotka yhtiö on velvollinen toimittamaan. Euroopan lääkevirasto tarkastaa

vuosittain mahdollisesti saataville tulevat uudet tiedot, ja tätä katsausta päivitetään tarvittaessa.

Mitä tietoja Pemazyre-valmisteesta odotetaan vielä saatavan?

Koska Pemazyrelle on myönnetty ehdollinen myyntilupa, lääkettä markkinoiva yhtiö toimittaa

päätutkimuksen lopulliset tulokset lääkevalmisteen turvallisuudesta ja tehosta sekä tulokset

tutkimuksesta, jossa Pemazyrea verrataan gemsitabiiniin ja sisplatiiniin (muita syöpälääkkeitä)

potilailla, joilla on hiljattain diagnosoitu sappiteiden syöpä.

Miten voidaan varmistaa Pemazyren turvallinen ja tehokas käyttö?

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Pemazyren käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Pemazyren käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Pemazyre-

valmisteesta ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan

potilaiden suojelemiseksi.

Muita tietoja Pemazyre-valmisteesta

Lisää tietoa Pemazyre-valmisteesta on viraston verkkosivustolla

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/pemazyre.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot