PARICALCITOL ACCORD 5 mikrog/ml injektioneste, liuos

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
29-03-2022
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
04-05-2022
Aktiivinen ainesosa:
Paricalcitolum
Saatavilla:
Accord Healthcare B.V. Accord Healthcare B.V.
ATC-koodi:
H05BX02
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Paricalcitolum
Annos:
5 mikrog/ml
Lääkemuoto:
injektioneste, liuos
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
parikalsitoli
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
31994
Valtuutus päivämäärä:
2015-09-28

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Paricalcitol Accord

5 mikrog/ml injektioneste, liuos

parikalsitoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin saat tätä lääkettä,sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan

tai sairaanhoitajanpuoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa.Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Paricalcitol Accord on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Paricalcitol Accord–valmistetta

Miten Paricalcitol Accord–valmistettakäytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Paricalcitol Accord–valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Paricalcitol Accordon ja mihin sitä käytetään

Paricalcitol Accordin vaikuttava aine on parikalsitoli

joka on biologisesti aktiivisen D-vitamiinin

synteettinen (keinotekoinen) muoto.

Aktiivista D-vitamiinia tarvitaan monien elimistön kudosten normaaliin toimintaan, esimerkiksi

lisäkilpirauhasten ja luuston toimintaan. Jos munuaistoiminta on normaali, munuaisissa muodostuu

luontaisesti aktiivista D-vitamiinia. Munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä sen muodostus vähenee

kuitenkin huomattavasti. Paricalcitol Accord -valmisteesta elimistö saa aktiivista D-vitamiinia, kun se

ei kykene muodostamaan sitä itse ja auttaa ehkäisemään liian alhaisen D-vitamiinipitoisuuden

aiheuttamia seurauksia munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joilla on erityisesti

lisäkilpirauhashormonia liian suuret pitoisuudet,, mistä voi aiheuttua luusto-ongelmia. Paricalcitol

Accordia käytetään aikuispotilaille,

joilla on munuaissairaus vaikeusaste 5.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Paricalcitol Accord

valmistetta

Älä käytä Paricalcitol Accord –valmistetta

jos olet allerginen parikalsitolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

jos kalsiumin tai D-vitamiinin määrät veressäsi ovat erittäin suuret.

Lääkäri kertoo, koskevatko nämä seikat sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Paricalcitol Accord- valmistetta.

Ennen hoidon aloittamista on tärkeä rajoittaa ruoasta saatavan fosfaatin määrää. Runsaasti

fosfaattia sisältäviä ravintoaineita ovat esim. tee, virvoitusjuomat,

olut, juusto, maito, kerma,

kala, kanan tai naudan maksa, pavut, herneet, aamiaismurot, pähkinät ja viljatuotteet.

Elimistösi fosfaattipitoisuuden pitämiseksi sopivan alhaisena saatat tarvita fosfaattia sitovaa

lääkitystä, joka estää fosfaattien imeytymistä ruoastasi.

Jos käytät jotakin kalsiumpohjaista fosfaattia sitovaa lääkettä, lääkärin voi olla tarpeen säätää

annostustasi.

Lääkäri seuraa hoitoasi verikokein.

Muut lääkevalmisteet ja Paricalcitol Accord

Kerro lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin

käyttänyt tai saatat käyttää .

Jotkut lääkkeet saattavat vaikuttaa tämän lääkkeen toimintaan tai lisätä haittavaikutusten

todennäköisyyttä. On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

sienitulehdusten, kuten hiivatulehdusten tai sammaksen hoitoon tarkoitetut lääkkeet (esim.

ketokonatsoli).

sydän- tai verenpainelääkkeet (esim. digoksiini,

diureetit eli nesteenpoistolääkkeet).

lääkkeet, jotka sisältävät fosfaatin lähteen (esimerkiksi lääkkeet, joita käytetään veren

kalsiumtasojen laskemiseen).

lääkkeet, jotka sisältävät kalsiumia tai D-vitamiinia mukaan lukien ravintolisät ja

monivitamiinit,

joita voidaan ostaa ilman reseptiä.

lääkkeet, jotka sisältävät magnesiumia tai alumiinia (esimerkiksi ruoansulatusvaivoihin

käytettävät lääkkeet ns. antasidit) ja fosfaatinsitojat.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ei tiedetä, onko tämän lääkkeen käyttö turvallista raskauden aikana, siksi käyttöä ei suositella

raskauden aikana tai jos suunnittelet raskautta.

Ei ole tiedossa, erittyykö parikalsitoli ihmisen rintamaitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä ennen

imettämistä, jos käytät Paricalcitol Accordia.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Paricalcitol Accord voi aiheuttaa huimausta, mikä voi vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Älä aja autoa tai käytä koneita, jos sinua huimaa.

Paricalcitol Accord sisältää vedetöntä etanolia

Tämä lääkevalmiste sisältää enintään 2,21 mg alkoholia (etanolia) per annosyksikkö, joka vastaa noin

32 mg/kg. Alkoholimäärä annoksessa tätä lääkevalmistetta vastaa noin 55 ml:aa olutta tai 22 ml:aa

viiniä.

Tämän lääkevalmisteen sisältämällä alkoholimäärällä ei todennäköisesti ole vaikutusta aikuisiin tai

nuoriin, eivätkä vaikutukset lapsiin todennäköisesti ole havaittavia. Pienillä lapsilla saattaa esiintyä

joitain vaikutuksia, kuten uneliaisuutta.

Tämän lääkevalmisteen sisältämä alkoholi saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa, jos parhaillaan käytät muita lääkkeitä.

Jos olet raskaana tai imetät, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän

lääkkeen käyttoä.

Jos olet riippuvainen alkoholista, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän

lääkkeen käyttöä.

3.

Miten Paricalcitol Accord

valmistetta käytetään

Lääkäri määrittää sinulle sopivan aloitusannoksen sinulta otettujen laboratoriokokeiden tulosten

perusteella.

Kun Paricalcitol Accord -hoito on aloitettu, lääkäri voi tarvittaessa vielä muuttaa annostasi

säännöllisesti suoritettujen laboratoriokokeiden tulosten perusteella. Lääkäri määrittää juuri sinulle

sopivan annoksen Paricalcitol Accord -valmistetta laboratoriotulosten perusteella.

Lääkäri tai sairaanhoitaja tulee antamaan Paricalcitol Accord -annoksen sinulle keinomunuaishoitosi

(eli dialyysin) aikana. Tämä lääke annetaan saman letkuston kautta, joka yhdistää sinut

dialyysikoneeseen. Näin ollen sitä ei tarvitse antaa erikseen pistoksena.

Tulet saamaan Paricalcitol Accord -valmistetta enintään joka toinen päivä ja korkeintaan kolme kertaa

viikossa.

Jos saat enemmän ParicalcitolAccord

valmistetta kuin sinun pitäisi

Liian suuret Paricalcitol Accordin annokset saattavat johtaa veren kalsiumarvojen kohoamiseen liian

suuriksi, mikä voi olla haitallista.

Liian iso Paricalcitol Accord -annos voi aiheuttaa seuraavanlaisia oireita:

voimattomuuden ja/tai uneliaisuuden tunne

päänsärky

pahoinvointi

tai oksentelu

kuiva suu, ummetus

lihas- tai luustokipuja

metallin maku suussa.

Jos kalsiumpitoisuus

veressäsi Paricalcitol Accord -hoidon vaikutuksesta nousee poikkeuksellisen

korkeaksi, lääkäri huolehtii siitä, että saat asianmukaista hoitoa kalsiumtasosi palauttamiseksi takaisin

normaaliksi. Kun veresi kalsiumpitoisuus on jälleen normaalilla tasolla, voit uudelleen saada

Paricalcitol Accord -hoitoa edellistä hoitokertaa pienemmällä annoksella.

Lääkäri seuraa veriarvojasi säännöllisesti. Jos sinulle ilmenee jokin edellä mainituista oireista, ota heti

yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh.

0800 147 111

) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos Paricalcitol Accord -valmistetta käytetään pitkään liian suurina annoksina, mahdollisia oireita

voivat olla mm.

ruokahaluttomuus

uneliaisuus

laihtuminen

silmien aristus

nuha

kutina

kuumeinen ja kuuma olo

sukupuolivietin

heikkeneminen

voimakkaat vatsakivut (johtuen haimatulehduksesta)

munuaiskivet

Verenpaineesi saattaa muuttua, ja sydämen rytmihäiriöt (sydämentykytykset) ovat mahdollisia.

Veri- ja virtsatutkimukset voivat osoittaa korkeita kolesteroli-, urea-, ja typpiarvoja sekä

maksaentsyymiarvojen nousua. Paricalcitol Accord voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa

mielentilamuutoksia mukaan lukien sekavuutta, uneliaisuutta, unettomuutta tai

hermostuneisuutta.

Paricalcitol Accord sisältää apuaineena 30 tilavuusprosenttia propyleeniglykolia. Suurten

propyleeniglykoliannosten yhteydessä on harvoissa tapauksissa raportoitu myrkytysoireita, mutta

keinomunuaishoitoa

saaville potilaille annettavan Paricalcitol Accord -hoidon yhteydessä myrkyllisiä

vaikutuksia ei odoteta esiintyvän, sillä propyleeniglykoli poistuu verestä dialyysin myötä.

Jos käytät liian paljon Paricalcitol Accord –valmistetta, tai sinulle ilmenee jokin edellä mainituista

oireista, ota heti yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Monenlaiset allergiset reaktiot ovat mahdollisia Paricalcitol Accord -hoidon yhteydessä. Tärkeää:

Kerro välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos huomaat jonkin seuraavista

haittavaikutuksista:

hengenahdistus

hengitys- tai nielemisvaikeudet

hengityksen vinkuminen

ihottuma, kutiava ihottuma tai mukaan lukien nokkosihottuma

turvotus kasvoissa, huulissa, suussa, kielessä tai nielussa

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos saat jonkin seuraavista haittavaikutuksista:

Yleiset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestä):

päänsärky

outo maku suussa

kutiava iho

liian alhainen lisäkilpirauhashormonin pitoisuus veressä

liian korkea kalsiumpitoisuus veressä (aiheuttaa pahoinvointia tai oksentelua, ummetusta

tai sekavuutta), liian korkea fosfaattipitoisuus veressä (ei yleensä aiheuta oireita, mutta voi

suurentaa luunmurtumien riskiä).

Melko harvinaiset (

voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä sadasta

):

verenmyrkytys, keuhkokuume, kurkkukipu, emätintulehdus, influenssa

rintasyöpä

punasolujen väheneminen (anemia – heikotus, hengästyminen, kalpeus); valkosolujen

väheneminen (suurentunut infektioriski); kaulan, kainaloiden ja/tai nivusten imusolmukkeiden

turpoaminen

suuri lisäkilpirauhashormonin pitoisuus

veren suuri kaliumpitoisuus;

pieni kalsiumpitoisuus,

ruokahaluttomuus

sekavuus, joka voi joskus olla voimakas (delirium); persoonallisuushäiriöt, kiihtymys (voimakas

jännittyneisyys ja ahdistuneisuus), univaikeudet, hermostuneisuus

kooma (syvä tajuttomuustila, jonka aikana potilas ei reagoi ympäristöönsä), aivohalvaus,

pyörtyminen, käsien ja jalkojen lihaskouristukset (myös unen aikana), tuntoaistin heikkeneminen,

pistely tai puutuminen, huimaus.

kohonnut silmänpaine, silmätulehdus (silmien kutina ja rähmäisyys)

korvakipu

sydänkohtaus; epäsäännöllinen/nopea syke;

matala verenpaine; kohonnut verenpaine

nesteen kertyminen keuhkoihin; astma, hengityksen vinkuminen,

hengitysvaikeudet,

nenäverenvuoto, yskä,

verenvuoto peräsuolesta, paksusuolen tulehdus, ripuli, vatsakipu, nielemisvaikeudet, ummetus,

pahoinvointi,

oksentelu, kuiva suu

kutiseva rakkulaihottuma, hiustenlähtö, liiallinen

karvankasvu, liiallinen ja ennalta arvaamaton

hikoilu

nivelkipu,

jäykät nivelet, selkäkipu, lihasten nykiminen,

lihaskipu,

rintakipu, vaikeus saada erektio

epänormaali kävely, yleinen turvotus tai nilkkojen, jalkaterien ja säärten turvotus, pistokohdan

kipu, kuume, rintakipu, poikkeuksellinen

väsymys tai heikkous, yleinen huonovointisuus,

jano

verenvuotoajan piteneminen (veren hyytymisen hidastuminen), maksaentsyymiarvojen

suureneminen, poikkeavat laboratoriotutkimustulokset, laihtuminen.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

turvotus kasvoissa, huulissa, suussa, kielessä tai nielussa, joista voi aiheutua nielemis- tai

hengitysvaikeuksia; kutiava iho (nokkosrokko). Vatsan verenvuodot.

Et välttämättä itse tiedä, että sinulla on osa näistä haittavaikutuksista, ellei lääkäri niin kerro.

Jos havaitset vakavia haittavaikutuksia, kerro niistä heti lääkärille, sairaanhoitajalle tai

apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole

mainittu tässä pakkausselosteessa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Paricalcitol Accord

valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Pidä ampulli/injektiopullo

ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Paricalcitol Accord on käytettävä välittömästi ensimmäisen avaamisen jälkeen

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessamainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat hiukkasia tai värimuutoksia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Paricalcitol Accord sisältää

Vaikuttava aine on parikalsitoli. Yksi millilitra injektionestettä sisältää 5 mikrogrammaa

parikalsitolia.

Muut aineet ovat: vedetön etanoli (alkoholi), propyleeniglykoli

ja injektionesteisiin käytettävä

vesi.

Miltä Paricalcitol Accord näyttää ja pakkauksen sisältö

Paricalcitol Accord injektioneste on kirkas ja väritön liuos ilman näkyviä hiukkasia.

1 ml tai 2 ml injektionestettä sisältäviä lasisia injektiopulloja on saatavana 1 tai5 injektiopullon

pakkauksina.

1 ml tai 2 ml injektionestettä sisältäviä lasiampulleja on saatavana 5 lasiampullin pakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Alankomaat

Valmistaja

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow

Middlesex HA1 4HF, Iso-Britannia

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56., Budapest , 1047, Unkari

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.03.2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Paricalcitol Accord 5 mikrog/ml injektioneste, liuos

Injektionesteen käyttövalmiiksi saattaminen:

Paricalcitol Accord 5 mikrog/ml injektioneste on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Liuos on tarkastettava

silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen annostelua.

Yhteensopivuus

Propyleeniglykolilla on interaktioita hepariinin kanssa, ja sen tiedetään neutraloivan hepariinin

vaikutusta. Paricalcitol Accord -injektioneste sisältää apuaineenaan propyleeniglykolia,

joten tämä

lääkevalmiste on annettava eri injektioportin kautta kuin hepariini.

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, koska

yhteensopivuustutkimuksia ei ole tehty.

Säilytys ja kestoaika

Liuos on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen annostelua.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pidä ampulli/injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämän lääkevalmisteen kestoaika on 2 vuotta.

Käytä välittömästi avaamisen jälkeen.

Annostus ja antotapa

Paricalcitol Accord -injektioneste annetaan hemodialyysiportin kautta.

Annostus

Aikuiset

Aloitusannos lasketaan lähtötason lisäkilpirauhashormonin

(PTH) pitoisuuden perusteella:

Parikalsitolin aloitusannos perustuu seuraavaan kaavaan:

Aloitusannos (mikrogrammoina)

= lähtötason intakti PTH -arvo pmol/l

= lähtötason intakti PTH -arvo pg/ml

ja lääke annetaan laskimoboluksena ei tiheämmin kuin joka toinen päivä milloin

tahansa dialyysin

aikana.

Kliinisissä tutkimuksissa turvallinen maksimiannos on ollut jopa 40 mikrog.

Annoksen titraus:

Tällä hetkellä hyväksytty tavoiteltu PTH-arvo potilaille,

joilla on loppuvaiheen munuaisten

vajaatoiminta ja jotka saavat dialyysihoitoa,

on enintään 1,5–3 x ei-ureemisen normaaliarvon yläraja

(intakti PTH 15,9–31,8 pmol/l = 150–300 pg/ml). Huolellinen seuranta ja yksilöllinen

annostitraus

ovat välttämättömiä asianmukaisen fysiologisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Jos havaitaan

hyperkalsemiaa tai korjattu kalsium-fosforitulo (Ca x P) on toistuvasti yli 5,2 mmol

(> 65 mg

on annosta pienennettävä tai lääkitys keskeytettävä kunnes nämä arvot ovat normalisoituneet. Tämän

jälkeen parikalsitolihoito

on aloitettava uudelleen pienemmällä annoksella. Annoksia voidaan joutua

pienentämään, kun PTH-arvot laskevat hoidon tuloksena.

Annostitrausta koskevat suositukset on esitetty seuraavassa taulukossa:

Annossuositukset

(annosta muutetaan 2

4 viikon välein)

iPTH-arvo verrattuna lähtötasoon

Parikalsitoliannoksenmuutos

Sama tai kohonnut

Annosta suurennetaan 2-4 mikrogramman

verran

Laskenut < 30 %

Laskenut ≥ 30 %, ≤ 60 %

Annos pidetään entisellään

Laskenut > 60 %

Annosta pienennetään 2-4 mikrogramman

verran

iPTH< 15,9 pmol/l (150 pg/ml)

Bipacksedel: Information till patienten

Paricalcitol Accord 5 mikrog/ml Injektionsvätska, lösning

parikalcitol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Paricalcitol Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Paricalcitol Accord

Hur du använder Paricalcitol Accord

Eventuella biverkningar

Hur Paricalcitol Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Paricalcitol Accord är och vad det används för

Paricalcitol Accord innehåller den aktiva substansen parikalcitol vilket är en syntetisk form av aktivt

vitamin D.

Aktivt vitamin D behövs för att många av kroppens vävnader, däribland bisköldkörel och skelett, ska

fungera normalt. Hos personer som har normal njurfunktion, produceras denna aktiva form av vitamin

D på naturlig väg i njurarna, men vid njursvikt är produktionen av aktivt vitamin D markant minskad.

Paricalcitol Accord tillför därför aktivt vitamin D, när kroppen inte kan producera tillräckligt mycket.

Paricalcitol Accord hjälper till att förebygga följderna av låga vitamin D-nivåer hos patienter med

kronisk njursjukdom, nämligen höga nivåer av bisköldkörtelhormon,

som kan orsaka skelettproblem.

Paricalcitol Accord används av vuxna patienter med njursjukdom Stadie 5.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Paricalcitol Accord

Använd inte Paricalcitol Accord:

om du är allergisk mot parikalcitol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har förhöjda nivåer av kalcium eller D-vitamin i blodet.

Din läkare kan tala om ifall detta gäller för dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Paricalcitol Accord

Innan behandlingen påbörjas är det viktigt att begränsa mängden fosfat i din kost. Exempel på

mat som innehåller mycket fosfat är te, läsk, öl, ost, mjölk, grädde, fisk, lever från kyckling eller

nöt, bönor, ärtor, frukostflingor, nötter och spannmål.

Fosfatbindande läkemedel som hindrar fosfat från att absorberas från födan kan behövas för att

kontrollera fosfatnivåerna.

Om du tar kalciumbaserade fosfatbindare kan din läkare behöva justera doseringen.

Din läkare kommer att behöva ta blodprover för att kontrollera din behandling.

Andra läkemedel och Paricalcitol Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka effekten av detta läkemedel eller sannolikt öka risken för biverkningar.

Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du tar något av följande:

läkemedel mot svampinfektioner som candidainfektion eller muntorsk (t.ex. ketokonazol)

läkemedel för hjärtproblem eller högt blodtryck (t.ex. digoxin, diuretika eller urindrivande

läkemedel)

läkemedel som innehåller en fosfatkälla (t.ex. läkemedel för att sänka kalciumhalten i blodet)

läkemedel som innehåller kalcium eller D-vitamin, inklusive kosttillskott och multivitaminer

som kan köpas utan recept

läkemedel som innehåller magnesium eller aluminium

(t.ex. vissa typer av läkemedel mot sur

mage så kallade antacida) och fosfatbindare

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Det är inte känt om det är säkert för gravida att använda detta läkemedel. Därför rekommenderas inte

användning under graviditet eller om du planerar att bli gravid.

Det är inte känt om paricalcitol passerar över till modersmjölk. Tala med din läkare innan du ammar

om du tar Paricalcitol Accord.

Körförmåga och användning av maskiner

Paricalcitol Accord kan göra att du känner dig yr, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller

använda maskiner.

Du ska inte köra bil eller använda maskiner om du känner dig yr.

Paricalcitol Accord innehåller vattenfri etanol

Detta läkemedel innehåller upp till 2,21 g etanol (alkohol) per dos vilket är lika mycket som ungefär

32 mg/kg. Mängden i varje dos av detta läkemedel motsvarar ungefär 55 ml öl eller 22 ml vin.

Mängden alkohol i detta läkemedel ger troligtvis inga effekter hos vuxna och ungdomar och dess

effekt hos barn är troligtvis inte märkbara. Den kan ha viss effekt hos yngre barn, t.ex. sömnighet.

Alkoholen i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller

apotekspersonal om du använder andra läkemedel.

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel.

Om du är eller har varit beroende av alkohol rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta

läkemedel.

3.

Hur du använder Paricalcitol Accord

Din läkare kommer med hjälp av resultaten från dina laboratorietester att bestämma vad som är rätt

startdos för dig.

I början av behandlingen med Paricalcitol Accord kan dosen behöva anpassas beroende på resultaten

från rutinmässiga laboratorietester. Med hjälp av dina resultat kommer läkaren att hjälpa till att

bestämma vad som är rätt dos för dig.

Paricalcitol Accord kommer att ges av en läkare eller sjuksköterska samtidigt som du behandlas med

dialys. Läkemedlet kommer att ges genom slangen som används för att koppla dig till dialysapparaten.

Du kommer inte att behöva få en injektion eftersom Paricalcitol Accord kan tillföras direkt i slangen

som används för din behandling.

Lue koko asiakirja

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Paricalcitol Accord 5 mikrog/ml injektioneste, liuos

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

5 mikrog/ml:

Yksi millilitra injektionestettä, liuosta sisältää 5 mikrogrammaa parikalsitolia.

5 mikrog/ml, 1 ml: Yksi yhden millilitran

ampulli sisältää 5 mikrogrammaa parikalsitolia.

5 mikrog/ml, 2 ml: Yksi kahden millilitran ampulli sisältää 10 mikrogrammaa parikalsitolia.

5 mikrog/ml, 1 ml: Yksi yhden millilitran

injektiopullo sisältää 5 mikrogrammaa parikalsitolia.

5 mikrog/ml, 2 ml: Yksi kahden millilitran injektiopullo

sisältää 10 mikrogrammaa parikalsitolia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: vedetön etanoli 35 % v/v (276,15 mg/ml) ja propyleeniglykoli

30 % v/v (310,8 mg/ml)

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos

Kirkas ja väritön vesiliuos, jossa ei ole näkyviä partikkeleita.

pH: 6,5-9,0

Osmolaliteetti: 11,077 mOsmol/l

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Parikalsitoli on tarkoitettu aikuisten sekundaarisen hyperparatyreoosin ehkäisyyn ja hoitoon potilaille,

joilla on asteen 5 krooninen munuaistauti ja jotka saavat hemodialyysihoitoa.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset

Aloitusannos lasketaan lähtötason lisäkilpirauhashormonin

(PTH) pitoisuuden perusteella:

Parikalsitolin aloitusannos perustuu seuraavaan kaavaan:

Aloitusannos (mikrogrammoina)

= lähtötason intakti PTH -arvo pmol/l

= lähtötason intakti PTH -arvo pg/ml

ja lääke annetaan laskimoboluksena ei tiheämmin kuin joka toinen päivä milloin

tahansa dialyysin

aikana.

Kliinisissä tutkimuksissa turvallinen maksimiannos on ollut jopa 40 mikrog.

Annoksen titraus:

Tällä hetkellä hyväksytty tavoiteltu PTH-arvo potilaille,

joilla on loppuvaiheen munuaisten

vajaatoiminta ja jotka saavat dialyysihoitoa,

on enintään 1,5–3 x ei-ureemisen normaaliarvon yläraja

(intakti PTH 15,9–31,8 pmol/l = 150–300 pg/ml). Huolellinen seuranta ja yksilöllinen

annostitraus

ovat välttämättömiä asianmukaisen fysiologisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Jos havaitaan

hyperkalsemiaa tai korjattu kalsium-fosforitulo(Ca x P) on toistuvasti yli 5,2 mmol

(> 65 mg

on annosta pienennettävä tai lääkitys keskeytettävä kunnes nämä arvot ovat normalisoituneet. Tämän

jälkeen parikalsitolihoito

tulee aloittaa uudelleen pienemmällä annoksella. Annoksia voidaan joutua

pienentämään, kun PTH-arvot laskevat hoidon tuloksena.

Annostitrausta koskevat suositukset on esitetty seuraavassa taulukossa:

Annossuositukset

(annosta muutetaan 2

4 viikon välein)

iPTH-arvo verrattuna lähtötasoon

Parikalsitoliannoksenmuutos

Sama tai kohonnut

Annosta suurennetaan 2-4 mikrogramman

verran

Laskenut < 30 %

Laskenut ≥ 30 %, ≤ 60 %

Annos pidetään entisellään

Laskenut > 60 %

Annosta pienennetään 2-4 mikrogramman

verran

iPTH< 15,9 pmol/l (150 pg/ml)

Seerumin kalsium- ja fosfaattipitoisuudet on mitattava vähintään kerran kuukaudessa sen jälkeen, kun

sopiva annos on määritetty. Intaktin PTH:n määrityksiä seerumista suositellaan tehtävän joka kolmas

kuukausi. Parikalsitoliannoksen titraamisvaiheessa tiheämmät laboratoriokokeet voivat olla tarpeen.

Maksan vajaatoiminta

Vapaan parikalsitolin

pitoisuudet ovat samankaltaiset lievää tai keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa

sairastavilla potilailla

kuin terveillä henkilöillä,

joten annoksen muuttaminen ei ole tarpeen tässä

potilasryhmässä. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden parikalsitolihoidosta ei ole

kokemusta.

Pediatriset potilaat

Paricalcitol Accord -valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu. Alle

5-vuotiaita lapsia koskevia tietoja ei ole lainkaan. Pediatrisista potilaista saatavissa olevan tiedon

perusteella, joka on kuvattu kohdassa 5.1, ei voida antaa suosituksia annostuksesta.

Iäkkäät

Vaiheen III kliinisten tutkimusten yhteydessä parikalsitolia saaneista, vähintään 65-vuotiaista

potilaista on vain rajallisesti kokemusta. Näissä tutkimuksissa vähintään 65-vuotiaiden potilaiden ja

heitä nuorempien potilaiden välillä ei kuitenkaan havaittu eroja valmisteen tehon tai turvallisuuden

suhteen.

Antotapa

Paricalcitol Accord injektioneste, liuos, annetaan hemodialyysiportinkautta.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

D-vitamiinimyrkytys.

Hyperkalsemia.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Lisäkilpirauhashormonin erityksen liiallinen estyminen saattaa suurentaa seerumin kalsiumpitoisuutta

ja voi aiheuttaa metabolisen luustosairauden. Potilaan seuranta ja yksilöllinen

annostitraus ovat

välttämättömiä asianmukaisen fysiologisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Jos potilaalle kehittyy kliinisesti merkitsevä hyperkalsemia ja hän saa jotakin kalsiumpohjaista

fosfaatinsitojaa, on kalsiumpohjaisen

fosfaatinsitojan annosta pienennettävä tai sen anto keskeytettävä

kokonaan.

Krooniseen hyperkalsemiaan voi liittyä yleistynyttä verisuonten ja muiden pehmytkudosten

kalkkeutumista.

Fosfaattia tai D-vitamiinia sisältäviä lääkevalmisteita ei pidä käyttää samanaikaisesti parikalsitolin

kanssa, sillä nämä lisäävät hyperkalsemian riskiä sekä riskiä kalsiumin ja fosforin (Ca x P) tulon

kohoamiselle (ks. kohta 4.5).

Mistä tahansa syystä johtuva hyperkalsemia voimistaa digitaliksen toksisuutta, joten varovaisuuteen

on syytä määrättäessä digitalista samanaikaisesti parikalsitolin

kanssa (ks. kohta 4.5).

Varovaisuutta on noudatettava, jos parikalsitolia käytetään samanaikaisesti ketokonatsolin kanssa (ks.

kohta 4.5).

Varoitus apuaineesta

5 mikrog/ml:

Yksi 40 mikrogramman annos tätä lääkevalmistetta annettuna 70 kg painavalle aikuiselle

aiheuttaa etanolialtistuksen 32 mg/kg, joka saattaa nostaa veren alkoholipitoisuuden noin tasolle

5 mg/100 ml.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muutyhteisvaikutukset

Parikalsitolia sisältävällä injektionesteellä ei ole tehty interaktiotutkimuksia. Yksi interaktiotutkimus

on kuitenkin suoritettu ketokonatsolilla ja kapselimuotoisella parikalsitolilla.

Ketokonatsoli: Ketokonatsolin tiedetään olevan useiden sytokromi P450 -isoentsyymien epäspesifinen

estäjä. Saatavilla olevien in vivo- ja in vitro -tutkimustulosten perusteella ketokonatsoli saattaa

vaikuttaa entsyymeihin, jotka metaboloivat parikalsitolia ja muita D-vitamiinianalogeja. Varovaisuutta

on noudatettava, kun käytetään parikalsitolia yhdessä ketokonatsolin kanssa (ks. kohta 4.4). Toistuvien

ketokonatsoliannosten vaikutusta parikalsitolikapseleiden

farmakokinetiikkaan on tutkittu antamalla

200 mg ketokonatsolia terveille tutkimushenkilöille kahdesti päivässä 5 päivän ajan. Vaikutukset

parikalsitolin

-arvoon olivat vähäisiä, mutta AUC

0-∞

-arvo lähes kaksinkertaistui, kun

parikalsitolia annettiin yhdessä ketokonatsolin kanssa. Parikalsitolin keskimääräinen puoliintumisaika

oli 17,0 tuntia annettaessa sitä yhdessä ketokonatsolin kanssa, kun yksinään annetun parikalsitolin

keskimääräinen puoliintumisaika oli noin 9,8 tuntia. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että

annettaessa parikalsitolia suun kautta, parikalsitolin AUC

-arvo ei todennäköisesti kasva yli

kaksinkertaiseksi ketokonatsolin aiheuttaman lääkeaineinteraktion seurauksena.

Spesifisiä yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty parikalsitoli-injektiolla. Mistä tahansa syystä johtuva

hyperkalsemia lisää digitaliksen myrkyllisyyttä,

joten varovaisuutta tulee noudattaa määrättäessä

potilaalle digitalista samanaikaisesti parikalsitolin

kanssa (ks. kohta 4.4).

Fosfaattia tai D-vitamiinia sisältäviä lääkevalmisteita ei pidä käyttää samanaikaisesti parikalsitolin

kanssa, sillä nämä lisäävät hyperkalsemian riskiä sekä riskiä kalsiumin ja fosforin (Ca x P) tulon

kohoamiselle (ks. kohta 4.4).

Suuret annokset kalsiumia sisältäviä valmisteita tai tiatsididiureetteja saattavat lisätä hyperkalsemian

riskiä.

Magnesiumia sisältäviä valmisteita (esim. antasidit) ei pidä käyttää samanaikaisesti D-

vitamiinivalmisteiden

kanssa, koska seurauksena voi olla hypermagnesemia.

Alumiinia sisältäviä valmisteita (esim. antasidit, fosfaattia sitovat aineet) ei tule antaa pitkäaikaisesti

yhtä aikaa D-vitamiinia sisältävien lääkevalmisteiden kanssa, sillä tämä voi johtaa alumiinipitoisuuden

nousuun veressä sekä alumiinin aiheuttamaan luutoksisuuteen.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja parikalsitolin

käytöstä raskaana oleville naisille.

Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta

(ks. kohta 5.3). Paricalcitol Accordin käyttöä ei

suositella raskauden aikana eikä sellaisten naisten hoitoon, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät

käytä ehkäisyä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö/erittyvätkö parikalsitoli/metaboliitit

ihmisen rintamaitoon. Olemassa olevat

farmakokineettiset/toksikologiset tiedot koe-eläimistä ovat osoittaneet parikalsitolin/metaboliittien

erittyvän rintamaitoon (yksityiskohdat, ks. kappale 5.3). Vastasyntyneeseen/Imeväiseen kohdistuvia

riskejä ei voida poissulkea. On päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko/keskeytetäänkö

Paricalcitol Accord -hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta

koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Eläinkokeissa ei ole havaittu parikalsitolilla olevan vaikutusta hedelmällisyyteen.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Heitehuimausta voi esiintyä parikalsitolin

annon jälkeen, millä voi olla vähäinen vaikutus ajokykyyn

ja koneiden käyttökykyyn (ks. kohta 4.8).

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin

yhteenveto

Faasin II, III ja IV kliinisissä tutkimuksissa noin 600 potilasta ovat saaneet parikalsitolihoitoa.

Yhteensä 6 % kaikista parikalsitolihoitoa saaneista potilaista raportoivat haittavaikutuksia tutkimusten

aikana.

Kaikista yleisin parikalsitolihoitoon

liittynyt haittavaikutus oli hyperkalsemia, jota ilmeni

4,7 %:llapotilaista. Hyperkalsemia riippuu pääosin PTH:n ylisuppression tasosta, ja tämän

haittavaikutuksenilmaantuvuutta voidaan minimoida

asianmukaisen annostitrauksen avulla.

Haittavaikutustaulukko

Seuraavassa taulukossa esitetään sekä kliinisesti että laboratoriotutkimusten

avulla havaitut

haittavaikutukset, joiden katsottiin edes mahdollisesti johtuneen parikalsitolista. Haittavaikutukset on

esitetty MedDRA-järjestelmän elinjärjestelmäluokkien

ja esiintymistiheyksien mukaan luokiteltuna.

Esiintymistiheydet

ovat: Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen

(≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon

(ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella).

Elinjärjestelmä

Haittavaikutus

Esiintymistiheys

Infektiot

Sepsis, keuhkokuume, infektio, faryngiitti,

emätintulehdus, influenssa

Melko

harvinainen

Hyvän- ja pahanlaatuiset sekä

tarkemmin määrittelemättömät

Rintasyöpä

Melko

harvinainen

Elinjärjestelmä

Haittavaikutus

Esiintymistiheys

kasvaimet (mukaan lukien

kystat ja polyypit)

Veri ja imukudos

Anemia, leukopenia, lymfadenopatia

Melko

harvinainen

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys

Melko

harvinainen

Kurkunpään turvotus, angioedeema, urtikaria

Tuntematon*

Umpieritys

Lisäkilpirauhasen vajaatoiminta

Yleinen

Lisäkilpirauhasen liikatoiminta

Melko

harvinainen

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyperkalsemia, hyperfosfatemia

Yleinen

Hyperkalemia, hypokalsemia,

ruokahaluttomuus

Melko

harvinainen

Psyykkiset häiriöt

Sekavuus, delirium, depersonalisaatio,

agitaatio, unettomuus, hermostuneisuus

Melko

harvinainen

Hermosto

Päänsärky, makuhäiriöt

Yleinen

Kooma, aivoverisuonitapahtumat (CVA),

ohimenevät aivoverenkiertohäiriöt (TIA),

pyörtyminen, myoklonia, hypestesia,

parestesia, heitehuimaus

Melko

harvinainen

Silmät

Glaukooma, konjunktiviitti

Melko

harvinainen

Kuulo ja tasapainoelin

Korvasairaus

Melko

harvinainen

Sydän

Sydämenpysähdys, rytmihäiriöt, eteislepatus

Melko

harvinainen

Verisuonisto

Hypertensio, hypotensio

Melko

harvinainen

Hengityselimet, rintakehä ja

välikarsina

Keuhkoedeema, astma, hengenahdistus,

nenäverenvuoto, yskä,

Melko

harvinainen

Ruoansulatuselimistö

Verenvuodot peräsuolesta, koliitti,

ripuli,

gastriitti, dyspepsia, dysfagia, vatsakivut,

ummetus, pahoinvointi,

oksentelu, kuiva suu,

ruoansulatuskanavan häiriöt

Melko

harvinainen

Ruuansulatuskanavan verenvuodot

Tuntematon

Iho ja ihonalainen kudos

Kutina

Yleinen

Vesirakkulainen ihottuma,

alopesia,

hirsutismi,

ihottuma,

voimakas hikoilu

Melko

harvinainen

Luusto, lihakset ja sidekudos

Nivelkivut, jäykät nivelet, selkäkivut,

lihasnykäykset, lihaskivut

Melko

harvinainen

Sukupuolielimet

ja rinnat

Rintarauhaskipu, erektiohäiriö

Melko

harvinainen

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Kävelyhäiriö, turvotus, perifeerinen turvotus,

kivut, injektiokohdan kipu, kuume, rintakivut,

sairauden paheneminen, voimattomuus,

huonovointisuus, jano

Melko

harvinainen

Tutkimukset

Pidentynyt veren vuotoaika, ASAT-arvon

nousu, poikkeavat

laboratoriotutkimustulokset,

painon lasku

Melko

harvinainen

*Markkinoilletulon

jälkeiseen käyttökokemukseen pohjautuen ei ole voitu arvioida haittavaikutuksen

esiintymistiheyttä ja esiintymistiheydeksi

on raportoitu ”tuntematon”.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto:

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Parikalsitolin yliannostus voi aiheuttaa hyperkalsemiaa, hyperkalsiuriaa, hyperfosfatemiaa sekä PTH:n

liiallista suppressiota (ks. kohta 4.4).

Yliannostustapauksessa potilasta on seurattava hyperkalsemian (liian korkeiden kalsiumpitoisuuksien)

merkkien ja oireiden varalta, ja näistä on ilmoitettava lääkärille. Yliannostustapauksen hoito on

aloitettava tarpeen mukaan.

Parikalsitoli ei poistu merkittävästi dialyysin avulla. Hoidettaessa potilaita, joilla on kliinisesti

merkitsevä hyperkalsemia, parikalsitolin

annosta on välittömästi pienennettävä tai hoito keskeytettävä.

Lisäksi hoitoon kuuluu vähän kalsiumia sisältävä ruokavalio, kalsiumia sisältävien valmisteiden

käytön lopettaminen, potilaan mobilisointi,

huomion kiinnittäminen

neste- ja

elektrolyyttitasapainohäiriöihin,

EKG:n poikkeavuuksien arviointi (kriittistä etenkin digitalista saavien

potilaiden osalta) sekä hemodialyysi tai peritoneaalidialyysi kalsiumvapaata dialysaattia käyttäen.

Kun seerumin kalsiumtasot ovat palautuneet normaalille tasolleen, parikalsitolihoito voidaan aloittaa

uudelleen entistä pienemmällä annoksella. Jos seerumin kalsiumtasot jäävät pysyvästi ja merkitsevästi

koholle, on muut mahdolliset terapeuttiset keinot otettava harkintaan. Näihin kuuluvat lääkkeet, kuten

fosfaatit ja kortikosteroidit,

sekä myös diureesin käynnistämiseen tähtäävät toimenpiteet.

Paricalcitol Accord injektioneste sisältää propyleeniglykolia (30 % v/v) apuaineena.

Yksittäistapauksissa on suurten propyleeniglykoliannosten toksisina vaikutuksina raportoitu

keskushermostolamaa, hemolyysiä ja maitohappoasidoosia. Parikalsitolihoidon

yhteydessä näitä

vaikutuksia ei todennäköisesti ole odotettavissa, sillä propyleeniglykoli eliminoituu

dialyysin aikana,

mutta yliannostustilanteissa toksisten vaikutusten riski on kuitenkin huomioitava.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: lisäkilpirauhasen toimintaa estävät lääkeaineet, ATC-koodi: H05BX02

Vaikutusmekanismi

Parikalsitoli on kalsitriolin synteettinen, biologisesti

aktiivinen D-vitamiinianalogi,

jossa on sivuketjun

) ja A (19-nor) -renkaan modifikaatioita. Toisin kuin kalsitrioli, parikalsitoli

on selektiivinen

D-vitamiinireseptorin

(VDR) aktivaattori. Parikalsitolin vaikutuksesta VDR:n määrä lisääntyy

selektiivisesti lisäkilpirauhasessa ilman, että suoliston VDR-pitoisuus nousee. Vaikutus luun

resorptioon on myös vähäisempi. Lisäkilpirauhasessa parikalsitoli

saa myös aikaan kalsiumreseptorien

(CaSR) määrän lisääntymisen. Tämän seurauksena parikalsitoli pienentää lisäkilpirauhashormonin

(PTH) pitoisuutta estämällä lisäkilpirauhasen liikakasvua ja vähentämällä PTH:n synteesiä ja

erittymistä. Parikalsitoli vaikuttaa hyvin vähän kalsium- ja fosforipitoisuuksiin, ja se voi vaikuttaa

suoraan luusoluihin

luun tilavuuden ylläpitämiseksi

ja mineralisaatiopintojen parantamiseksi.

Krooniseen munuaissairauteen liittyvää metabolista luusairautta voidaan ehkäistä tai hoitaa

korjaamalla poikkeavat PTH-arvot ja palauttamalla kalsiumin ja fosforin homeostaasit.

Pediatriset potilaat

Parikalsitoli-injektion

turvallisuutta ja tehoa arvioineeseen, 12 viikkoa kestäneeseen satunnaistettuun,

kaksoissokkoutettuun ja lumelääkekontrolloituun

tutkimukseen osallistui 29 lapsipotilasta ikäluokasta

5-19 vuotta, joilla oli loppuvaiheen munuaissairaus ja jotka saivat hemodialyysihoitoa. Tutkimuksen

kuusi nuorinta parikalsitolihoitoa saanutta potilasta olivat 5-12 -vuotiaita. Aloitusannos oli joko

0,04 mikrogrammaa parikalsitolia/kg

kolme kertaa viikossa (potilaille,

joiden lähtötilanteen iPTH-arvo

oli alle 500 pg/ml) tai 0,08 mikrogrammaa parikalsitolia/kg

kolme kertaa viikossa (potilaille,

joiden

lähtötilanteen iPTH-arvo oli ≥ 500 pg/ml). Parikalsitoliannosta säädettiin 0,04 mikrog/kg

annoslisäyksin iPTH-arvon,kalsiumarvon ja Ca x P -tulon mukaan. 67 % parikalsitolihoitoa

saaneista

ja 14 % lumelääkettä saaneista potilaistasuoritti tutkimuksen loppuun. 60 %:lla parikalsitoliryhmän

potilaista todettiin kaksi peräkkäistä 30 prosentin laskua lähtötilanteen iPTH-arvosta, kun taas

lumelääkeryhmässä näin tapahtui 21 %:lla potilaista. 71 %lumelääkehoitoa saaneista potilaista joutui

keskeyttämään tutkimuksen iPTH-arvojen liiallisen

nousun vuoksi. Kenellekään parikalsitoliryhmän

tai lumelääkeryhmän potilaista ei kehittynyt hyperkalsemiaa. Alle 5-vuotiaita potilaita koskevia tietoja

ei ole.

5.2

Farmakokinetiikka

Jakautuminen

Parikalsitolin farmakokinetiikkaa on tutkittu kroonista munuaisten vajaatoimintaa (CKD aste 5)

sairastavissa hemodialyysipotilaissa. Parikalsitoli annetaan bolusinjektiona laskimoon. Annoksen

vaihdellessa 0,04 mikrogramman/kg ja 0,24 mikrogramman/kg välillä parikalsitolin

pitoisuudet

laskevat nopeasti kahden tunnin sisällä annoksesta. Tämän jälkeen pitoisuuksien on todettu laskevan

log-lineaarisesti puoliintumisajan

ollessa keskimäärin 15 tuntia. Toistuvassa annostelussa ei ole

havaittu parikalsitolin

kertymistä. In vitro parikalsitoli sitoutui erittäin suuressa määrin plasman

proteiineihin

(> 99,9 %), eikä kyllästymistä tapahtunut pitoisuusalueella 1–100 ng/ml.

Biotransformaatio

Sekä virtsassa että ulosteessa havaittiin useita tuntemattomia metaboliitteja, eikä virtsassa havaittu

lainkaan parikalsitolia. Näitä metaboliitteja ei ole luokiteltu eikä tunnistettu. Yhdessä nämä

metaboliitit muodostivat virtsan radioaktiivisuudesta 51 % ja ulosteen radioaktiivisuudesta 59 %.

Parikalsitolin farmakokineettiset ominaisuudet kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavien elimistössä

(annos 0,24 mikrog/kg)

Parametri

N

Arvot (keskiarvo ± SD)

(5 minuuttia boluksen jälkeen)

1 850± 664 (pg/mL)

o-∞

27 382 ± 8 230 (pgh/ml)

0,72 ± 0,24 (l/h)

6 ± 2 (l)

Eliminaatio

Terveille koehenkilöille tehdyssä tutkimuksessa, jossa tutkimushenkilöille annettiin yksi

0,16 mikrogramman/kg bolusannos

H-parikalsitolia laskimoon (n=4), radioaktiivisuuden

plasmassatodettiin aiheutuneen alkuperäisestä lääkeaineesta. Parikalsitoli eliminoitui

pääasiassa

maksan ja sapenkautta, sillä 74 % radioaktiivisesti leimatusta annoksesta erittyi ulosteeseen ja vain

16 % virtsaan.

Erityispotilasryhmät

Sukupuoli, rotu ja ikä: Aikuispotilaita tutkittaessa ei ole havaittu farmakokineettisiä eroja, jotka

olisivat liittyneet ikään tai sukupuoleen. Rotuun liittyviä farmakokineettisiä eroja ei myöskään ole

todettu.

Maksan vajaatoiminta: Vapaan parikalsitolin pitoisuudet potilailla,

joilla on lievä tai keskivaikea

maksan vajaatoiminta, ovat samankaltaiset kuin terveillä henkilöillä, eikä annoksen säätäminen ole

tarpeen tässä potilasryhmässä. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidosta ei ole

kokemusta.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta arvioineissa tutkimuksissa jyrsijöillä

ja koirilla

ilmenneiden selkeiden löydösten katsottiin yleensä johtuneen parikalsitolin

kalseemisesta

vaikutuksesta. Vaikutuksiin, jotka eivät selvästi liittyneet hyperkalsemiaan, kuuluivat

valkosoluarvojen lasku ja kateenkorvan atrofia koirilla,

sekä APTT-arvojen muutokset (koirilla nousu,

rotilla lasku). Valkosoluarvojen muutoksia ei ole havaittu parikalsitolilla tehdyissä kliinisissä

tutkimuksissa.

Eläinkokeissa parikalsitoli

ei vaikuttanut naaras- tai urosrottien hedelmällisyyteen,

eikä

teratogeenisuudesta saatu näyttöä rotilla eikä kaneilla. Eläimillä muut D-vitamiinivalmisteet ovat

suurina annoksina olleet teratogeenisia, jos niitä on annettu tiineyden aikana. Parikalsitolin osoitettiin

vaikuttavan rottasikiöiden elinkelpoisuuteen ja aiheuttavan merkitsevää peri- ja

postnataalikuolleisuuden

lisääntymistä, kun käytetyt annokset olivat emoille toksisia.

Parikalsitoli ei ole osoittanut genotoksista potentiaalia geenitoksisuustutkimuksissa in vitro eikä in

vivo.

Jyrsijöillä

tehdyt karsinogeenisuustutkimukset eivät osoittaneet mitään erityistä riskiä ihmiselle.

Eläinkokeissa käytetyt annokset ja/tai systeeminen parikalsitolialtistus olivat hieman terapeuttisia

annoksia/systeemistä altistusta suuremmat.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Vedetön etanoli

Propyleeniglykoli

Injektionesteisiin

käytettävä vesi.

6.2

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden

lääkevalmisteiden kanssa.

Propyleeniglykolilla on interaktioita hepariinin kanssa, ja sen neutraloi hepariinin vaikutusta.

Paricalcitol Accord injektioneste sisältää apuaineena propyleeniglykolia,

joten tämä lääkevalmiste on

annettava eri injektioportin

kautta kuin hepariini.

6.3

Kestoaika

2 vuotta.

Käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen.

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pidä ampulli/injektiopullo ulkopakkauksessa.Herkkä valolle.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

5 mikrog/ml (ampulli): Yksi ampulli sisältää yhden millilitran

tai kaksi millilitraa injektionestettä,

liuosta

5 mikrog/ml (injektiopullo): Yksi injektiopullo

sisältää yhden millilitran

tai kaksi millilitraa

injektionestettä, liuosta

5 mikrog/ml, 1 ml (ampulli): Ampulli, jossa kirkkaan valkoinen pää, punainen rengas (tyyppi I)

5 mikrog/ml, 2 ml (ampulli): Ampulli, jossa kirkkaan valkoinen pää, keltainen rengas (tyyppi I)

5 mikrog/ml, 1 ml (injektiopullo): Kirkas lasinen injektiopullo (tyyppi I), jossa teflonpäällystetty

kumitulppa ja alumiinitiiviste,

jossa syvänsininen repäisykorkki

5 mikrog/ml, 2 ml (injektiopullo): Kirkas lasinen injektiopullo (tyyppi I), jossa teflonpäällystetty

kumitulppa ja alumiinitiiviste,

jossa keltainen repäisykorkki.

Paricalcitol Accord –valmisteen pakkauskoot ovat:

5 mikrog/ml, 1 ml (ampulli): 5 yhden millilitran

ampullia injektionestettä, liuosta

5 mikrog/ml, 2 ml (ampulli):5 kahden millilitran

ampullia injektionestettä, liuosta

5 mikrog/ml, 1 ml (injektiopullo): 1 yhden millilitran ampulli tai 5 yhden millilitran injektiopulloa

injektionestettä, liuosta

5 mikrog/ml, 2 ml (injektiopullo): 1 kahden millilitran ampulli tai 5 kahden millilitran injektiopulloa

injektionestettä, liuosta

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Liuos on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen annostelua.

Vain kerta-antoon. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt valmiste on hävitettävä.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Alankomaat

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

MTnr: 31994

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 28.09.2015

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 19.01.2020

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

04.05.2021

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot