Oxlumo

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

01-01-1970

Aktiivinen ainesosa:
Lumasiran sodium
Saatavilla:
Alnylam Netherlands B.V.
ATC-koodi:
A16AX
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Lumasiran
Terapeuttinen ryhmä:
Muut ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet,
Terapeuttinen alue:
Hyperoxaluria, Primary
Käyttöaiheet:
Treatment of primary hyperoxaluria type 1 (PH1) in all age groups.
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/005040
Valtuutus päivämäärä:
2020-11-19
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/005040

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste - bulgaria

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - bulgaria

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - espanja

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - espanja

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tšekki

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tšekki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tanska

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tanska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - saksa

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - saksa

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - viro

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - viro

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - kreikka

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kreikka

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - englanti

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - englanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ranska

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ranska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - italia

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - italia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - latvia

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - latvia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - liettua

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - liettua

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - unkari

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - unkari

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - malta

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - malta

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - hollanti

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - hollanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - puola

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - puola

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - portugali

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - portugali

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - romania

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - romania

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - slovakki

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - slovakki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - sloveeni

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - sloveeni

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ruotsi

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ruotsi

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - norja

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - norja

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - islanti

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - islanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - kroatia

01-01-1970

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kroatia

01-01-1970

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Oxlumo 94,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos

lumasiraani

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Oxlumo on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Oxlumo-valmistetta

Miten Oxlumo-valmistetta annetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Oxlumo-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Oxlumo on ja mihin sitä käytetään

Mitä Oxlumo on

Oxlumo-valmisteen vaikuttava aine on lumasiraani.

Mihin Oxlumo-valmistetta käytetään

Oxlumo-valmistetta käytetään tyypin 1 primaarisen hyperoksalurian (PH1) hoitoon aikuisilla ja

kaikenikäisillä lapsilla.

Mikä PH1 on

PH1 on harvinainen sairaus, jossa maksa tuottaa liikaa oksalaatti-nimistä ainetta. Munuaiset poistavat

oksalaatin kehosta, ja se poistuu virtsan mukana. PH1-potilailla ylimääräinen oksalaatti voi kertyä

munuaisiin, aiheuttaa munuaiskiviä ja johtaa munuaisten toiminnan heikkenemiseen. Oksalaatin

kertyminen voi myös vahingoittaa muita elimistön osia, kuten silmiä, sydäntä, ihoa ja luuta. Tätä

kutsutaan oksaloosiksi.

Kuinka Oxlumo toimii

Lumasiraani, Oxlumon vaikuttava aine, vähentää maksan tuottaman glykolaattioksidaasi-nimisen

entsyymin määrää. Glykolaattioksidaasi on eräs oksaalaatin tuottoon osallistuvista entsyymeistä. Kun

entsyymin määrää vähennetään, maksa tuottaa vähemmän oksalaattia, jolloin myös oksalaatin määrä

virtsassa ja veressä alenee. Tämä voi auttaa vähentämään sairauden vaikutuksia.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Oxlumo-valmistetta

Oxlumo-valmistetta ei saa antaa

jos olet vaikeasti allerginen lumasiraanille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä.

Lääkärisi voi seurata sinua aineenvaihdunnallisen asidoosin (hapon kehoon kertymisen) merkkien

varalta.

Muut lääkevalmisteet ja Oxlumo

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai

sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkärisi päättää odotettavissa olevien

terveyshyötyjen ja syntymättömälle lapselle koituvien riskien perusteella, kannattaako sinua hoitaa

Oxlumo-valmisteella.

Imetys

Tämä lääke voi kulkeutua rintamaitoon ja saattaa vaikuttaa lapseen. Jos imetät, kysy lääkäriltä neuvoa

ennen tämän lääkkeen ottamista. Lääkärisi auttaa sinua päättämään, kannattaako lopettaa imetys vai

hoito.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei todennäköisesti ole vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Oxlumo sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per millilitra, eli sen voidaan sanoa olevan

“natriumiton”.

3.

Miten Oxlumo-valmistetta annetaan

Kuinka paljon Oxlumo-valmistetta annetaan

Lääkäri määrittää sinulle sopivan annoksen. Annos määritetään painon perusteella. Lääkärisi tarkistaa

annostasi painosi muuttuessa.

Saat ensimmäiset annoksesi (alkuannokset) kerran kuukaudessa kolmen kuukauden aikana. Sen

jälkeen alat saada ylläpitoannoksia kuukauden kuluttua viimeisestä alkuannoksesta.

Paino alle 10 kg

Alkuannos: 6 mg painokiloa kohti kerran kuukaudessa kolmen kuukauden ajan.

Ylläpitoannos: 3 mg painokiloa kohti kerran kuukaudessa.

Paino 10 kg tai enemmän, mutta alle 20 kg

Alkuannos: 6 mg painokiloa kohti kerran kuukaudessa kolmen kuukauden ajan.

Ylläpitoannos: 6 mg painokiloa kohti kerran kolmessa kuukaudessa.

Paino 20 kg tai enemmän

Alkuannos: 3 mg painokiloa kohti kerran kuukaudessa kolmen kuukauden ajan.

Ylläpitoannos: 3 mg painokiloa kohti kerran kolmessa kuukaudessa.

Miten Oxlumo-valmistetta annetaan

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinulle tätä lääkettä.

Lääke annetaan pistoksena ihon alle joko vatsan alueelle tai joissakin tapauksissa olkavarteen tai

reiteen. Pistoskohta vaihtelee injektio injektiolta.

Annoksesta riippuen voi olla tarpeen antaa useampi kuin yksi ihonalainen pistos.

Lääkäri tai sairaanhoitaja ei anna pistosta ihoalueille, joilla esiintyy arpia, punoitusta, tulehdusta

tai turvotusta.

Jos sinulle annetaan enemmän Oxlumo-valmistetta kuin pitäisi

On epätodennäköistä, että lääkäri tai sairaanhoitaja antaisi sinulle liian suuren annoksen (yliannoksen),

mutta jos näin käy, sinut tutkitaan mahdollisten haittavaikutusten varalta.

Jos Oxlumo-annos jää saamatta

Jos Oxlumo-annos jää saamatta, keskustele lääkärisi tai hoitajasi kanssa mahdollisimman pian

seuraavan annoksen antoajankohdasta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Oxlumo-valmisteen käyttöön voi liittyä seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset:

voivat esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä

Punoitus, kipu, kutina, turvotus, epämukava tunne, värimuutokset, kyhmy, kovettuma, ihottuma,

mustelmat tai hilseily pistoskohdassa (pistoskohdan reaktio).

Kipu tai epämukava tunne vatsassa

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Oxlumo-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvipakkauksessa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke on vain kertakäyttöön. Valmiste on käytettävä välittömästi injektiopullon avaamisen

jälkeen.

Säilytä enintään 30 °C:n lämpötilassa.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa valolta suojassa.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Lääkäri tai sairaanhoitaja

huolehtii käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oxlumo sisältää

Vaikuttava aine on lumasiraani.

Yksi injektiopullo sisältää lumasiraaninatriumia määrän, joka vastaa 94,5 mg:aa lumasiraania.

Muut ainesosat ovat injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumhydroksidi ja fosforihappo (katso

“Oxlumo sisältää natriumia” kohdassa 2).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tämä lääke on kirkas ihon alle annettava injektioneste, jonka väri vaihtelee värittömästä keltaiseen.

Kukin pakkaus sisältää yhden kertakäyttöisen injektiopullon, jossa on 0,5 ml liuosta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Alnylam Netherlands B.V.

Antonio Vivaldistraat 150

1083 HP Amsterdam

Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Alnylam Netherlands B.V.

Tél/Tel: 0800 81 443 (+32 234 208 71)

medinfo@alnylam.com

Luxembourg/Luxemburg

Alnylam Netherlands B.V.

Tél/Tel: 80085235 (+352 203 014 48)

medinfo@alnylam.com

България

Genesis Pharma Bulgaria EOOD

Teл.: +359 2 969 3227

medinfo@genesispharmagroup.com

Malta

Genesis Pharma (Cyprus) Ltd

Tel: +357 22769946

medinfo@genesispharmagroup.com

Česká republika

Alnylam Czech s.r.o.

Tel: 800 050 450 (+420 234 092 195)

medinfo@alnylam.com

Nederland

Alnylam Netherlands B.V.

Tel: 08002820025 (+31 203697861)

medinfo@alnylam.com

Danmark

Alnylam Sweden AB

Tlf: 433 105 15 (+45 787 453 01)

medinfo@alnylam.com

Norge

Alnylam Sweden AB

Tlf: 800 544 00 (+472 1405 657)

medinfo@alnylam.com

Deutschland

Alnylam Germany GmbH

Tel: 08002569526 (+49 8920190112)

medinfo@alnylam.com

Österreich

Alnylam Austria GmbH

Tel: 0800070339 (+43 720 778 072)

medinfo@alnylam.com

Ελλάδα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε

Τηλ: +30 210 87 71 500

medinfo@genesispharmagroup.com

Portugal

Alnylam Portugal

Tel: 707201512 (+351 707502642)

medinfo@alnylam.com

España

Alnylam Pharmaceuticals Spain SL

Tel: 900810212 (+34 910603753)

medinfo@alnylam.com

România

Genesis Biopharma Romania SRL

Tel: +40 21 403 4074

medinfo@genesispharmagroup.com

France

Alnylam France SAS

Tél: 0805542656 (+33 187650921)

medinfo@alnylam.com

Slovenija

Genesis Pharma Adriatic d.o.o

Tel: +385 1 5813 652

medinfo@genesispharmagroup.com

Hrvatska

Genesis Pharma Adriatic d.o.o

Tel: +385 1 5813 652

medinfo@genesispharmagroup.com

Suomi/Finland

Alnylam Sweden AB

Puh/Tel: 0800 417 452 (+358 942 727 020)

medinfo@alnylam.com

Ireland

Alnylam Netherlands B.V.

Tel: 1800 924260 (+353 7 667 05596)

medinfo@alnylam.com

Sverige

Alnylam Sweden AB

Tel: 020109162 (+46 842002641)

medinfo@alnylam.com

Italia

Alnylam Italy S.r.l.

Tel: 800 90 25 37 (+39 02 89 73 22 91)

medinfo@alnylam.com

United Kingdom

Alnylam UK Ltd.

Tel: 08001412569 (+44 1628 878592)

medinfo@alnylam.com

Κύπρος

Genesis Pharma (Cyprus) Ltd

Τηλ: +357 22769946

medinfo@genesispharmagroup.com

Eesti, Ísland, Latvija, Lietuva, Magyarország,

Polska, Slovenská republika

Alnylam Netherlands B.V.

Tel/Sími: +31 20 369 7861

medinfo@alnylam.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi KK.VVVV.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

Käyttöohjeet

Ainoastaan ihon alle.

Ota esille tarvikkeet, jotka eivät sisälly pakkaukseen, mutta joita tarvitaan lääkkeen antamiseen:

steriili ruisku (0,3 ml, 1 ml tai 3 ml), 18 G:n neula ja 25–31 G:n neula.

Laske tarvittava Oxlumo-tilavuus painoon perustuvan suositellun annoksen perusteella. Jos

annos on yli 0,5 ml, tarvitaan useampi kuin yksi injektiopullo. Suurin sallittu yhdellä kertaa

injisoitava tilavuus on 1,5 ml. Jos tarvittava annos on yli 1,5 ml, voi olla tarpeen antaa useampi

kuin yksi ihonalainen injektio.

Vedä Oxlumo-valmiste ruiskuun siten, että pidät injektiopulloa pystysuorassa tai kallistat sitä

hieman, ja varmista, että neulan tasainen reuna osoittaa alaspäin.

Käännä neula ja ruisku osoittamaan suoraan ylöspäin, ja naputtele ruiskua, jotta mahdolliset

ilmakuplat nousevat pintaan. Kun ilmakuplat ovat nousseet pintaan, poista ne ruiskusta

painamalla mäntää kevyesti. Tarkista, että ruiskussa on oikea lääkemäärä.

Anna lääke steriilillä ihonalaiseen injektioon tarkoitetulla 25–31 G:n neulalla, jonka pituus on

13 tai 16 mm. Alle 0,3 ml: n määrien osalta on suositeltavaa käyttää steriiliä 0,3 ml:n ruiskua.

Huomautus: Älä paina tätä lääkettä 25–31 G:n neulaan. Älä poista ilmakuplaa 0,3 ml:n

ruiskuista (insuliiniruiskuista).

Injektiokohta voi olla vatsan alue, olkavarsi tai reisi. Pistoskohtia on hyvä vaihdella näiden

välillä. Injektiota ei saa antaa arpikudokseen eikä ihoalueille, joilla esiintyy punoitusta,

tulehdusta tai turvotusta.

Huomautus: Jos ihonalainen injektio annetaan vatsan alueelle, vältä läpimitaltaan 2,0 cm:n

aluetta navan ympärillä.

Puhdista suunniteltu pistoskohta desinfiointipyyhkeellä ja odota, kunnes alue on kuivunut täysin.

Käytä oikeaa pistostekniikkaa. Älä anna injektiota laskimoon tai lihakseen.

Työnnä neula ihoon suorassa kulmassa (90 asteen kulmassa), jotta annat injektion aivan ihon

alle. Jos potilaalla on niukasti ihonalaista kudosta, työnnä neula ihoon 45 asteen kulmassa.

Älä paina mäntää, kun läpäiset ihon. Kun neula on työnnetty ihoon, vapauta ihopoimu ja

annostele annos hitaasti ja tasaisesti. Kun lääke on annettu, odota vähintään 5 sekuntia ennen

kuin vedät neulan ihosta. Paina tarvittaessa pistoskohtaa kevyesti harsotaitoksella tai

vanutupolla. Älä laita neulansuojusta takaisin paikoilleen.

Huomautus: Kun neula on työnnetty ihoon, älä vedä mäntää, jotta vältetään kudosvauriot,

hematooma ja mustelmat.

Jos Oxlumo-kerta-annoksen antamiseen tarvitaan useita injektioita, pistoskohtien on oltava

vähintään 2 cm:n etäisyydellä toisistaan.

Injektiopullot ovat kertakäyttöisiä. Kun annos on annettu, hävitä injektiopulloon mahdollisesti

jäänyt käyttämätön lääke paikallisten määräysten mukaisesti.

Ruiskuja, siirtoneuloja ja injektioneuloja saa käyttää vain kerran. Hävitä käytetyt ruiskut ja

neulat paikallisten määräysten mukaisesti.

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Oxlumo 94,5 mg/0,5 ml injektioneste, liuos.

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra liuosta sisältää lumasiraaninatriumia määrän, joka vastaa 189 mg:aa lumasiraania.

Yhdessä injektiopullossa on 94,5 mg lumasiraania 0,5 ml:ssa.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos.

Kirkas liuos, jonka väri vaihtelee värittömästä keltaiseen (pH noin 7; osmolaalisuus 210–390

mOsm/kg).

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Oxlumo on tarkoitettu tyypin 1 primaarisen hyperoksalurian (PH1) hoitoon kaikille ikäryhmille.

4.2

Annostus ja antotapa

Hoidon aloittavalla ja sitä valvovalla lääkärillä on oltava kokemusta hyperoksalurian hoidosta.

Annostus

Oxlumo annetaan ihonalaisena injektiona. Suositeltu Oxlumo-valmisteen annos koostuu

alkuannoksista, jotka annetaan kerran kuukaudessa kolmen kuukauden ajan, minkä jälkeen annetaan

ylläpitoannokset taulukossa 1 esitetyllä tavalla. Annostus perustuu potilaan painoon.

Potilaalle annettava annos (mg) ja tilavuus (ml) lasketaan seuraavasti:

Potilaan paino (kg) × annos (mg/kg) = annettava kokonaismäärä (mg) lääkevalmistetta.

Kokonaismäärä (mg) jaettuna pitoisuudella (189 mg/ml) = injektiona annettava lääkevalmisteen

kokonaistilavuus (ml).

Taulukko 1:

Oxlumo-valmisteen painoon perustuva annosteluohjelma

Paino

Alkuannos

Ylläpitoannos

(ylläpitoannostelu tulee aloittaa kuukausi

viimeisen alkuannoksen jälkeen)

alle 10 kg

6 mg/kg kerran kuukaudessa 3

kuukauden ajan

3 mg/kg kerran kuukaudessa

10 kg tai enemmän,

mutta alle 20 kg

6 mg/kg kerran kuukaudessa 3

kuukauden ajan

6 mg/kg kerran 3 kuukaudessa

(neljännesvuosittain)

20 kg tai enemmän

3 mg/kg kerran kuukaudessa 3

kuukauden ajan

3 mg/kg kerran 3 kuukaudessa

(neljännesvuosittain)

Annoksen unohtuminen

Jos annos viivästyy tai unohtuu, lääkitys pitää antaa mahdollisimman pian. Määrätyllä

kuukausittaisella tai neljännesvuosittaisella annoksella tulee jatkaa viimeksi annetusta annoksesta.

Erityisryhmät

Iäkkäät

Iältään 65-vuotiaiden tai sitä vanhempien potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Oxlumoa ei ole tutkittu maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Annosta ei tarvitse muuttaa, jos

potilaan kokonaisbilirubiini on tilapäisesti koholla (kokonaisbilirubiini 1,0–1,5 kertaa yli

normaaliarvojen ylärajan). Keskivaikeasta tai vaikeasta maksan vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden

hoidossa on oltava varovainen (katso kohdat 4.4 ja 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa, jos potilaalla on lievä (arvioitu glomerulusten suodatusnopeus (eGFR)

60 – < 90 ml/min/1,73 m²) tai keskivaikea (eGFR 30 – < 60 ml/min/1,73 m²) munuaisten vajaatoiminta

(katso kohta 5.2). Kliinistä dataa on rajallisesti saatavilla potilaista, joilla on vaikea munuaisten

vajaatoiminta (eGFR 15 – < 30 ml/min/1,73 m²), loppuvaiheen munuaissairaus (eGFR <

15 ml/min/1,73 m²) tai jotka ovat dialyysissä. Turvallisuusseuranta on tarpeen hoidettaessa potilaita,

joilla on vaikea tai loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta (katso kohdat 4.4 ja 5.2).

Pediatriset potilaat

Tietoa on saatavilla niukasti alle 1 vuoden ikäisistä potilaista. Näiden potilaiden hoidossa on oltava

varovainen (katso kohta 5.2).

Antotapa

Ainoastaan ihon alle.

Tämä lääkevalmiste toimitetaan käyttövalmiina liuoksena kertakäyttöisessä injektiopullossa.

Tarvittava Oxlumo-tilavuus lasketaan painoon perustuvan suositellun annoksen perusteella

taulukossa 1 esitetyllä tavalla.

Jos annos on yli 0,5 ml (94,5 mg), tarvitaan useampi kuin yksi injektiopullo.

Suurin sallittu yhdellä kertaa injisoitava tilavuus on 1,5 ml. Jos tarvittava annos on yli 1,5 ml,

potilaalle on annettava useita injektioita (kokonaisannos jaetaan ruiskuihin tasan siten, että

jokaisen injektion tilavuus on suunnilleen sama) injektiotilavuudesta pistoskohtaan

mahdollisesti aiheutuvien epämiellyttävien tuntemusten minimoimiseksi.

Lääkevalmisteen kulkeutumista neulan kärkeen ennen neulan viemistä ihon alle tulee välttää.

Tämä lääkevalmiste on injisoitava ihon alle vatsan alueelle, olkavarteen tai reiteen.

Seuraavien injektioiden tai annosten antamisessa suositellaan pistoskohtien vaihtelua.

Tätä lääkevalmistetta ei saa antaa arpikudokseen eikä alueille, joilla esiintyy punoitusta,

tulehdusta tai turvotusta.

Oxlumo-valmisteen antajan on oltava terveydenhuollon ammattilainen. Lääkevalmisteen antamista

edeltävää käsittelyä koskevia ohjeita on kohdassa 6.6.

4.3

Vasta-aiheet

Vaikea-asteinen yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Vaikea tai loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta

Lumasiraanihoito lisää plasman glykolaattipitoisuutta, mikä voi lisätä aineenvaihdunnallisen asidoosin

ilmenemisen tai pahenemisen riskiä vaikeasta tai loppuvaiheen munuaissairaudesta kärsivillä potilailla.

Näitä potilaita on siksi seurattava aineenvaihdunnallisen asidoosin merkkien ja oireiden varalta.

Keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta

Keskivaikeasta tai vaikeasta maksan vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla on teho on potentiaalisesti

heikentynyt. Siksi tehoa on seurattava näiden potilaiden tapauksessa (katso osa 5.2).

Apuaine (natriumpitoisuus)

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per millilitra, eli sen voidaan sanoa olevan

“natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty (ks. kohta 5.2).

Samanaikainen käyttö pyridoksiinin kanssa

Pyridoksiinin samanaikainen käyttö ei vaikuttanut merkitsevästi lumasiraanin farmakodynamiikkaan

tai farmakokinetiikkaan.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja lumasiraanin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu

suoria tai epäsuoria haittavaikutuksia lisääntymistoksisuuden osalta (ks. kohta 5.3). Tämän

lääkevalmisteen käyttöä raskauden aikana voi harkita ottaen huomioon hoidon oletettavat

terveyshyödyt äidille ja mahdolliset riskit sikiölle.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö lumasiraani ihmisen rintamaitoon. Vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia

riskejä ei voida poissulkea. On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Oxlumo-hoito

ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Lumasiraanin vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoja saatavilla. Eläinkokeissa ei

havaittu urosten tai naaraiden hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Oxlumo-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmin raportoitu haittavaikutus oli pistoskohdan reaktio (32%).

Haittavaikutustaulukko

Lumasiraaniin liittyvät kliinisissä tutkimuksissa havaitut haittavaikutukset on esitetty alla olevassa

taulukossa. Haittavaikutukset on koodattu suositelluilla termeillä MedDRA-elinjärjestelmäluokkien

mukaan ja esitetty yleisyyden mukaisesti. Haittavaikutusten yleisyysluokat ovat: Hyvin yleinen (≥

1/10); yleinen (≥ 1/100 – < 1/10); melko harvinainen (≥ 1 / 1 000 – < 1/100); harvinainen (≥ 1 /

10 000 – < 1 / 1 000); hyvin harvinainen (< 1 / 10 000).

Taulukko 2:

Haittavaikutukset

Elinjärjestelmä

Haittavaikutus

Yleisyys

Ruoansulatuselimistö

Vatsakipu

Hyvin yleinen

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Pistoskohdan reaktio

Hyvin yleinen

Sisältää vatsakivun, ylävatsakivun, alavatsakivun, epämukavan tunteen vatsassa sekä vatsan

arkuuden.

Sisältää pistoskohdan reaktion, pistoskohdan punoituksen, pistoskohdan kivun, pistoskohdan

kutinan, pistoskohdan turvotuksen, epämukavan tunteen pistoskohdassa, pistoskohdan

värimuutokset, pistoskohdan kyhmyn, pistoskohdan kovettuman, pistoskohdan ihottuman,

pistoskohdan mustelmat, pistoskohdan hematooman sekä pistoskohdan ihon hilseilyn.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Pistoskohdan reaktiot

Lumelääkekontrolloiduissa ja avoimissa kliinisissä tutkimuksissa raportoitiin pistoskohdan reaktioita

26 potilaalla 81:stä (32,1%) siten, että niitä esiintyi injektioista 10 %:n kohdalla. Yleisimmin

raportoituja oireita olivat punoitus, kipu, kutina ja turvotus. Suurin osa pistoskohdan reaktioista alkoi

antopäivänä. Seitsemällä potilaalla pistoskohdan reaktiot alkoivat 5 päivää lääkevalmisteen antamisen

jälkeen tai myöhemmin (1,6 % injektioista). Pistoskohdan reaktiot olivat yleensä lieviä, kahdessa

päivässä häviäviä, eivätkä ne johtaneet hoidon keskeytykseen tai lopettamiseen.

Vatsakipu

Lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa raportoitiin vatsakipua 1 potilaalla 13:sta (7,7 %)

lumelääkkeellä hoidetusta potilaasta ja 4: llä 26:sta (15,4 %) lumasiraanilla hoidetusta potilaasta.

Lumelääkekontrolloiduissa ja avoimissa kliinisissä tutkimuksissa 17 potilasta 81:stä (21,0 %) raportoi

vatsakipua, mukaan lukien ylä- ja alavatsakipua, epämukavaa tunnetta vatsassa tai vatsan arkuutta.

Useimmat tapahtumat ovat olleet lieviä, ohimeneviä ja hoidotta häviäviä. Mitkään niistä eivät ole

johtaneet hoidon keskeytykseen.

Immunogeenisuus

PH1: tä sairastavista potilaista ja terveistä vapaaehtoisista, joille annettiin Oxlumo-valmistetta, 6

henkilöä 100:sta (6,0 %) sai positiivisen tuloksen lääkevasta-ainetestissä. Lääkevasta-ainetitterit olivat

matalia ja yleensä ohimeneviä, eikä niillä ollut vaikutusta lääkevalmisteen tehoon, turvallisuuteen tai

farmakokineettiseen tai farmakodynaamiseen profiiliin.

Pediatriset potilaat

Lumasiraanin turvallisuusprofiili oli samanlainen PH1:tä sairastavilla pediatrisilla potilailla (ikä 4

kuukaudesta 17 vuoteen) ja aikuispotilailla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Yliannostustapauksessa suositellaan potilaan lääketieteellisesti perusteltua seurantaa haittavaikutusten

oireiden tai löydösten havaitsemiseksi ja asiaankuuluvan oireenmukaisen hoidon aloittamista.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: ei vielä määritelty, ATC-koodi: ei vielä määritelty.

Vaikutusmekanismi

Lumasiraani on kaksijuosteinen pieni interferoiva ribonukleiinihappo (siRNA), joka alentaa

glykolaattioksidaasientsyymin (GO-entsyymin) pitoisuuksia vaikuttamalla hydroksihappo-oksidaasi 1

-geenin (

HAO1-geenin

) lähettiribonukleiinihappooon (mRNA) maksasoluissa RNA-interferenssillä.

Alentuneet GO-entsyymipitoisuudet vähentävät käytettävissä olevaa glyoksylaattia, joka on oksalaatin

tuotannon substraatti. Tämä alentaa oksalaattipitoisuutta virtsassa ja plasmassa, mikä on perimmäinen

syy sairauden ilmentymille PH1-potilailla. Koska GO-entsyymi sijaitsee ylävirtaan viallisesta alaniini-

glyoksylaattiaminotransferaasientsyymistä (AGT-entsyymistä), joka aiheuttaa PH1:tä, lumasiraanin

toimintamekanismi on riippumaton taustalla olevasta

AGXT

-geenin mutaatiosta.

Kliininen teho

Lumasiraanin tehoa tutkittiin satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumelääkekontrolloidussa

kliinisisessä tutkimuksessa vähintään 6 vuoden ikäisillä PH1-potilailla (ILLUMINATE-A) ja

yksihaaraisessa kliinisessä tutkimuksessa alle 6 vuoden ikäisillä PH1-potilailla (ILLUMINATE-B).

ILLUMINATE-A

Yhteensä 39 PH1-potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 saamaan ihonalaisia lumasiraaniannoksia tai

lumelääkettä 6 kuukautta kestäneen kaksoissokkoutetun, lumelääkekontrolloidun jakson ajan.

Tutkimukseen otettiin mukaan vähintään 6 vuoden ikäisiä potilaita, joiden arvioitu glomerulusten

suodatusnopeus (eGFR) oli ≥ 30 ml/min/1,73 m², ja heille annettiin kolme 3 mg/kg:n alkuannosta

lumasiraania tai lumelääkettä kerran kuukaudessa, minkä jälkeen annettiin neljännesvuosittaisia

3 mg/kg:n ylläpitoannoksia lumasiraania tai lumelääkettä (ks. kohta 4.2). 6 kuukautta kestäneen

kaksoissokkoutetun hoitojakson jälkeen potilaat, mukaan lukien ne, joille oli alun perin annettu

lumelääkettä, siirtyivät jatkovaiheeseen, jossa annettiin lumasiraania.

6 kuukautta kestäneen kaksoissokkoutetun, lumelääkekontrolloidun jakson aikana 26 potilasta sai

lumasiraania ja 13 lumelääkettä. Potilaiden iän mediaani oli ensiannoksen antohetkellä 14,9 vuotta

(vaihteluväli 6,1–61,0 vuotta); 66,7 % heistä oli miehiä ja 76,9 % valkoihoisia. Kehon pinta-alan

suhteen korjatun 24 tunnin virtsan oksalaattierityksen mediaani oli alkutilanteessa

1,72 mmol/24 h/1,73 m², virtsan kertanäytteen oksalaatti- kreatiniinisuhteen mediaani oli

alkutilanteessa 0,21 mmol/mmol ja plasman oksalaattipitoisuuden mediaani oli alkutilanteessa

13,1 µmol/L. Yhteensä 33,3 %:lla potilaista munuaisten toiminta oli normaali (eGFR ≥

90 ml/min/1,73 m²), 48,7 %:lla oli lievä munuaisten vajaatoiminta (eGFR 60 – < 90 ml/min/1,73 m²)

ja 18 %:lla oli keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (eGFR 30 – < 60 ml/min/1,73 m²). Tutkimukseen

mukaan otetuista potilaista 84,6 % raportoi alkutilanteessa kokeneensa aiemmin oireisia

munuaiskivitapahtumia ja 53,8 % nefrokalsinoosia. Hoitohaarat tasapainotettiin alkutilanteessa iän,

virtsan oksalaattipitoisuuden ja eGFR:n suhteen.

Ensisijainen päätetapahtuma oli 24 tunnin virtsan oksalaattierityksen prosenttimääräinen alenema

alkutilanteeseen verrattuna, kehon pinta-alan suhteen korjattuna ja kuukausien 3–6 keskiarvona

ilmaistuna. Lumasiraani liittyi tilastollisesti merkitsevään 65,4 %:n alenemaan kehon pinta-alan

suhteen korjatussa 24 tunnin virtsan oksalaattipitoisuudessa verrattuna 11,8 %:n alenemaan

lumelääkeryhmässä, mikä tarkoitti 53,5 %:n eroa (95 %:n CI: 44,8, 62,3; p < 0,0001).

Yhdenmukaisesti ensisijaisen päätetapahtuman kanssa kuukauden 6 kohdalla havaittiin

lumasiraanihaarassa 60,5 %:n alenema virtsan kertanäytteen oksalaatti-kreatiniinisuhteessa verrattuna

8,5 %:n kasvuun lumelääkehaarassa. Lisäksi lumasiraanilla hoidetuilla potilailla ilmeni nopea ja

kestävä alenema kehon pinta-alan suhteen korjatussa 24 tunnin virtsan oksalaattipitoisuudessa, kuten

kuvasta 1 ilmenee.

Kuva 1:

ILLUMINATE-A: 24 tunnin virtsan oksalaattipitoisuuden prosenttimääräinen

muutos alkutilanteesta kuukausittain, korjattuna kehon pinta-alan suhteen

24 tunnin virtsan oksalaattin prosenttimääräinen muutos

alkutilanteesta, korjattuna BSA:n suhteen (mmol/24 t/1,73 m²)

Tutkimuskäynti

Hoitoryhmä

—■— Lumasiraani

—— lumelääke

Potilaiden lukumäärä:

Lyhenteet: AT = alkutilanne; BSA = kehon pinta-ala; KK = kuukausi; SEM = keskiarvon keskivirhe.

Tulokset on esitetty prosenttimääräisen muutoksen keskiarvona (±SEM) alkutilanteeseen nähden.

Kuukauden 6 kohdalla suurempi osuus lumasiraanilla hoidetuista potilaista saavutti normaalin tai lähes

normaalin 24 tunnin virtsan oksalaattipitoisuuden kehon pinta-alan suhteen korjattuna (≤ 1,5 × ULN)

lumelääkkeillä hoidettuihin potilaisiin verrattuna, kuten taulukosta 3 ilmenee.

Taulukko 3:

ILLUMINATE-A: Toissijaisten päätetapahtumien tulokset 6 kuukautta

kestäneen kaksoissokkoutetun, lumelääkekontrolloidun jakson osalta

Päätetapahtumat

Lumasiraani

(N = 26)

Lumelääke

(N = 13)

Hoitoero

(95 %: n CI)

p-arvo

Niiden potilaiden osuus,

joilla 24 tunnin virtsan

oksalaattipitoisuus oli

ULN: n tasolla tai alle

0,5 (0,3; 0,7)

0 (0; 0,2)

0,5 (0,2; 0,7)

0,001

Niiden potilaiden osuus,

joilla 24 tunnin virtsan

oksalaattipitoisuus oli 1,5 ×

ULN: n tasolla tai alle

0,8 (0,6; 1,0)

0 (0; 0,2)

0,8 (0,5; 0,9)

<

0,0001

Päätetapahtumat

Lumasiraani

(N = 26)

Lumelääke

(N = 13)

Hoitoero

(95 %: n CI)

p-arvo

Prosenttimääräinen

plasman

oksalaattipitoisuuden

alenema alkutilanteeseen

nähden*

39,8 (2,9)

0,3 (4,3)

39,5 (28,9, 50,1)

< 0,0001

Lyhenteet: ULN = normaaliarvojen yläraja; SEM = keskiarvon keskivirhe

Tulokset perustuvat nestekromatografia-tandemmassaspektrometrialla (LC-MS/MS) tehtyyn määritykseen.

Arvio perustuu prosenttimääräisen aleneman pienimmän neliösumman keskiarvoon kuukausien 3, 4, 5 ja 6

kohdalla, ja siinä on käytetty toistettujen mittausten sekamallia.

Pienimmän neliösumman keskiarvo (SEM).

ULN = 0,514 mmol/24 hr/1,73 m² kehon pinta-alan suhteen korjatulle 24 tunnin virtsan

oksalaattipitoisuudelle.

95 %:n CI Clopperin ja Pearsonin tarkkaan luottamusväliin perustuen.

Laskettu Newcomben menetelmällä Wilson-pisteisiin perustuen.

p-arvo perustuu alkutilanteen kehon pinta-alan suhteen korjatun 24 tunnin virtsan oksalaattipitoisuuden

mukaan ositettuun Cochranin–Mantelin–Haenszelin testiin (≤ 1,70 vs > 1,70 mmol/24 hr/1,73 m²).

Analysoitu 23:lla lumasiraanilla hoidetulla ja 10: llä lumelääkkeellä hoidetulla potilaalla, joiden alkutilanteen

pitoisuudet mahdollistivat aleneman ilmenemisen.

Kehon pinta-alan suhteen korjatun 24 tunnin virtsan oksalaattipitoisuuden alenema alkutilanteeseen

nähden oli lumasiraanilla hoidetuilla PH1-potilailla lumelääkkeellä hoidettuihin verrattuna

samanlainen kaikissa ennalta määritellyissä alaryhmissä, mukaan lukien iän, sukupuolen, etnisen

taustan, munuaisten vajaatoiminnan, alkutilanteessa käytetyn pyridoksiinin (B

-vitamiinin) ja

potilaalla aiemmin ilmenneiden oireisten munuaiskivitapahtumien perusteella määritellyt ryhmät

(kuva 2).

Kuva 2:

ILLUMINATE-A: 24 tunnin virtsan oksalaattipitoisuuden prosenttimääräinen

muutos alkutilanteeseen nähden, kehon pinta-alan suhteen korjattuna alaryhmittäin

Alaryhmä

Lumasiraani – lumelääke

Lumasiraani Lumelääke

(N)

(N)

Yhteensä

Ikä seulonnassa

6 – < 12 vuotta

12 – < 18 vuotta

≥ 18 vuotta

Sukupuoli

Mies

Nainen

Etninen tausta

Valkoihoinen

Muu kuin valkoihoinen

Pyridoksiinin käyttö alkutilanteessa

Kyllä

Kehon pinta-alan suhteen korjattu 24 tunnin

virtsan oksalaattipitoisuus alkutilanteessa

≤ 1,70 mmol/24 hr/1,73 m²

> 1,70 mmol/24 hr/1,73 m²

eGFR alkutilanteessa

< 60 ml/min/1,73 m²

≥ 60 ml/min/1,73 m²

Oireiset munuaiskivitapahtumat potilaan

elinaikana

Kyllä

Suosii lumasiraania

Suosii lumelääkettä

Kaksoissokkoutetussa vaiheessa havaitut oksaalaattipitoisuuksien alenemat pysyivät yllä tutkimuksen

12 kuukautta kestäneessä jatkovaiheessa.

eGFR: ää ja munuaiskivitapahtumia (raportointi tapahtumina 100 henkilöpäivää kohti) seurattiin

kaksoissokkoutetun vaiheen ja jatkovaiheen aikana yhteensä 12 kuukauden ajan. eGFR pysyi vakaana

lumasiraania saaneilla potilailla. Lumasiraanihaarassa 12 kuukautta ennen suostumusta raportoitujen

munuaiskivitapahtumien yleisyys oli 0,87 (95 %:n CI: 0,70, 1,08). Kaksoissokkoutetussa vaiheessa ja

jatkovaiheen ensimmäisten 6 kuukauden aikana havaittujen tapahtumien yleisyydet olivat 0,30

(95 %:n CI: 0,17; 0,51) ja 0,23 (95 %: n CI: 0,13; 0,43). Lumelääkehaarassa 12 kuukautta ennen

suostumusta raportoitujen munuaiskivitapahtumien yleisyys oli 0,15 (95 %:n CI: 0.07, 0.31) ja

havaittujen tapahtumien yleisyys oli kaksoissokkoutetussa vaiheessa 0,18 (95 %:n CI: 0,07; 0,48).

Jatkovaiheen lumasiraanihoidon ensimmäisten 6 kuukauden aikana havaittujen tapahtumien yleisyys

potilailla, jotka olivat aiemmin saaneet lumelääkettä, oli 0,05 (95 %:n CI: 0,01, 0,32).

Nefrokalsinoosin osalta tietoja on saatavilla 6 kuukauden kaksoissokkoutetun vaiheen ajalta. 34

potilaasta, joille tehtiin alkutilanteessa ja kuukauden 6 kohdalla munuaisten ultraäänitutkimus,

kolmella 22:sta ilmeni nefrokalsinoosin paranemista lumasiraaniryhmässä ja yhdellä 12:sta ilmeni

nefrokalsinoosin pahenemista lumelääkeryhmässä. Kellään muista lumasiraanilla (n = 19) tai

lumelääkkeellä (n = 11) hoidetuista potilaista ei ilmennyt muutosta nefrokalsinoosin suhteen.

ILLUMINATE-B

Yhteensä 18 potilasta otettiin mukaan ja hoidettiin lumasiraanilla käynnissä olevassa,

monikeskuksisessa, yksihaaraisessa PH1-potilaiden tutkimuksessa (ILLUMINATE-B). Tutkimukseen

otettiin mukaan alle 6 vuoden ikäisiä potilaita, joista vähintään 12 kuukauden ikäisten eGFR oli >

45 ml/min/1,73 m² ja alle 12 kuukauden ikäisten seerumin kreatiniini oli normaali. Kuuden kuukauden

kohdalla suoritetussa ensisijaisessa analyysissä 3 potilaan paino oli alle 10 kg, 12 potilaan paino oli

10 kg tai enemmän, mutta alle 20 kg, ja 3 potilaan paino oli 20 kg tai enemmän. Potilaiden iän

mediaani oli ensiannoksen antohetkellä 51,4 kuukautta (vaihteluväli 4,0–74,0 kuukautta); 55,6 %

heistä oli tyttöjä ja 88,9 % valkoihoisia. Virtsan kertanäytteen oksalaatti-kreatiniinisuhteen mediaani

oli alkutilanteessa 0,47 mmol/mmol.

Kuukauden 6 kohdalla virtsan kertanäytteen oksalaatti-kreatiniinisuhde oli alentunut lumasiraanilla

hoidetuilla potilailla 72,0 % (95 %:n CI: 66,4, 77,5) alkutilanteeseen nähden (kuukausien 3–6

keskiarvona ilmaistuna), mikä oli ensisijainen päätetapahtuma. Lumasiraani liittyi virtsan

kertanäytteen oksalaatti-kreatiniinisuhteen nopeaan ja kestävään alenemaan (kuva 3), ja alenema

toistui samanlaisena kaikissa painoryhmissä. Prosenttimääräinen alenema virtsan oksalaattierityksessä

oli yhdenmukainen ILLUMINATE A: n tietojen kanssa.

Kuva 3:

ILLUMINATE-B: Virtsan kertanäytteen oksaalatti-kreatiniinisuhteen

kuukausittainen prosenttimääräinen muutos alkutilanteesta lukien

Virtsan kertanäytteen oksalaatti-

kreatiniinisuhteen prosenttimääräinen muutos

alkutilanteesta

(mmol/mmol)

Käynti

Alkuperäisen painon mukainen

ryhmä tutkimuksessa

ILLUMINATE-B

- – -■- – – < 10 kg

—— 10 – <

20 kg

– –▲– – ≥ 20 kg

---------- Kaikki lumasiraanilla

hoidetut

Potilaiden lukumäärä:

Kuukauden 6 kohdalla yhdeksällä potilaalla, virtsan kertanäytteen oksalaatti-kreatiniinisuhde oli lähes

normalisoitunut (≤ 1,5 × ULN), mukaan lukien 1 potilas, jolla pitoisuus normalisoitui (≤ ULN).

Lisäksi alkutilanteen ja kuukauden 6 (kuukausien 3–6 keskiarvo) välillä plasman oksalaattipitoisuus

aleni keskimäärin 31,7 % (95 %:n CI: 23,9; 39,5). 6 kuukauden jakson aikana eGFR pysyi vakaana ja

2 alkutilanteen jälkeistä munuaiskivitapahtumaa raportoitiin 2 potilaalla, kun taas suostumusta

edeltävän 12 kuukauden jakson aikana raportoitiin 4 munuaiskivitapahtumaa 3 potilaalla.

Neljällätoista 18 potilaasta oli alkutilanteessa nefrokalsinoosi. Munuaisten ultraäänitutkimusten tiedot

kuukauden 6 kohdalla viittasivat paranemiseen 8 potilaalla, mukaan lukien 3, joilla ilmeni

molemminpuolista paranemista. Kellään 18 potilaasta ei ilmennyt vastapuhjennutta tai pahenevaa

nefrokalsinoosia.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteelle toimittaa tutkimustulokset Oxlumo-

valmisteen käytöstä hyperoksalurian hoidossa yhdessä tai useammassa pediatrisessa potilasryhmässä

(ks. kohdista 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Lumasiraani imeytyy nopeasti ihon alle antamisen jälkeen, ja suurimman plasmassa ilmenevän

pitoisuuden saavuttamiseen kuluvan ajan mediaani (vaihteluväli) on (t

) on 4,0 (0,5–12,0) tuntia.

PH1:tä sairastavilla painoltaan ≥ 20 kg: n lapsilla ja aikuisilla lumasiraanin huippupitoisuus plasmassa

) ja pitoisuuskäyrän alainen alue nollahetkestä viimeisimpään mitattavissa olevaan pitoisuuteen

annostuksen jälkeen (AUC

0–last

) olivat suositellun 3 mg/kg: n lumasiraaniannoksen jälkeen 529 (205 –

1 130) ng/ml ja 7 400 (2 890 – 10 700) ng·h/ml. Painoltaan alle 20 kg: n lapsilla, lumasiraanin C

0–last

olivat 6 mg/kg: n suositellun lumasiraaniannoksen jälkeen 912 (523 – 1 760) ja 7 960

(5 920 – 13 300). Lumasiraanipitoisuudet olivat mitattavissa enimmillään 24–48 tuntia annostuksen

jälkeen.

Jakautuminen

Terveiden aikuisten plasmanäytteissä lumasiraanin proteiinisitoutumisen taso vaihtelee keskikorkeasta

korkeaan (77–85 %) kliinisesti merkitsevillä pitoisuuksilla. Aikuisen PH1-potilaan osalta

populaatiotasolla arvioitu lumasiraanin jakautumisen keskustilavuus (V

) on 4,9 litraa. Lumasiraani

jakautuu ihonalaisen annostelun jälkeen ensisijaisesti maksaan.

Biotransformaatio

Endo- ja eksonukleaasit metaboloivat lumasiraanin lyhemmiksi oligonukleotideiksi.

In vitro

tutkimukset osoittavat, että lumasiraani ei metaboloidu CYP450-entsyymien välityksellä.

Eliminaatio

Lumasiraani poistuu plasmasta ensisijaisesti maksaan imeytymällä. Vain 7–26 % annetusta annoksesta

esiintyi virtsassa lumasiraanina terveiltä aikuisilta tutkittavilta ja yli 6 vuoden ikäisiltä PH1-potilailta

kootuissa tiedoissa. Lumasiraanin keskimääräinen (%CV) terminaalinen puoliintumisaika plasmassa

on 5,2 (47,0 %) tuntia. Populaatiotasolla arvioitu plasmapuhdistuma oli 26,5 l/h tyypillisen 70 kg:n

painoisen aikuisen tapauksessa. Lumasiraanin keskimääräinen munuaispuhdistuma oli vähäisempi, ja

vaihteli 2,0:sta 3,4:ään litraan tunnissa pediatrisilla ja aikuisilla PH1-potilailla.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Lumasiraani ilmensi lineaarista tai lievästi epälineaarista, ajasta riippumatonta farmakokinetiikkaa

plasmassa yksittäisten ihonalaisten 0,3–6 mg/kg annosten ja useampien 1–3 mg/kg:n kuukausittaisten

tai 3 mg/kg:n neljännesvuosittaisten annosten jälkeen. Lumasiraania ei kertynyt plasmaan toistuvien

kuukausittaisten tai neljännesvuosittaisten annosten jäljiltä.

Farmakokineettiset/farmakodynaamiset suhteet

Lumasiraanin pitoisuudet plasmassa eivät heijasta lumasiraanin farmakodynaamisen aktiivisuuden

suuruutta tai kestoa. Lumasiraanin nopea ja kohdennettu imeytyminen maksaan aiheuttaa

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot