Mepsevii

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

27-02-2020

Aktiivinen ainesosa:
vestronidase alfa
Saatavilla:
Ultragenyx Germany GmbH
ATC-koodi:
A16AB18
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
vestronidase alfa
Terapeuttinen ryhmä:
Entsyymit
Terapeuttinen alue:
Mukopolysakkaridoosi VII
Käyttöaiheet:
Mepsevii on indisoitu ei-neurologisia ilmenemismuotoja, joilla on diagnosoitu Mukopolysakkaridoosi VII (MPS VII; Sly-oireyhtymä).
Tuoteyhteenveto:
Revision: 3
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004438
Valtuutus päivämäärä:
2018-08-23
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004438

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste - bulgaria

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - bulgaria

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - bulgaria

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - espanja

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - espanja

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - espanja

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - tšekki

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tšekki

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tšekki

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - tanska

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tanska

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tanska

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - saksa

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - saksa

27-02-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - viro

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - viro

27-02-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - kreikka

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kreikka

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kreikka

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - englanti

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - englanti

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - englanti

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - ranska

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ranska

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ranska

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - italia

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - italia

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - italia

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - latvia

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - latvia

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - latvia

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - liettua

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - liettua

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - liettua

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - unkari

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - unkari

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - unkari

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - malta

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - malta

27-02-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - hollanti

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - hollanti

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - hollanti

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - puola

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - puola

27-02-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - portugali

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - portugali

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - portugali

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - romania

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - romania

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - romania

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - slovakki

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - slovakki

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - slovakki

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - sloveeni

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - sloveeni

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - sloveeni

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - ruotsi

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ruotsi

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ruotsi

28-08-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - norjan bokmål

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - norjan bokmål

27-02-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - islanti

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - islanti

27-02-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - kroatia

27-02-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kroatia

27-02-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kroatia

28-08-2018

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Mepsevii 2 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

vestronidaasi alfa

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

-

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

-

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.

-

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

-

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Mepsevii on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Mepsevii-valmistetta

Miten Mepsevii-valmistetta annetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Mepsevii-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Mepsevii on ja mihin sitä käytetään

Mitä Mepsevii on

Mepsevii sisältää entsyymiä nimeltä vestronidaasi alfa. Tämä kuuluu lääkeryhmään nimeltä

entsyymikorvaushoidot. Sitä käytetään aikuisilla ja kaikenikäisillä lapsilla, joilla on MPS VII,

hoitamaan sairauden ei-neurologisia oireita (mukopolysakkaridoosi VII, tunnetaan myös nimellä Slyn

oireyhtymä).

Mitä MPS VII on

MPS VII on perinnöllinen sairaus, jossa keho ei tuota beetaglukuronidaasi-nimistä entsyymiä.

-

Tämä entsyymi auttaa elimistöä pilkkomaan mukopolysakkaridi-nimisiä sokereita.

-

Mukopolysakkarideja muodostuu kehossa, ja ne auttavat rakentamaan luita, rustoa, ihoa ja

jänteitä.

-

Näitä sokereita kierrätetään kaiken aikaa – uusia tehdään ja vanhoja hajotetaan.

-

Jos beetaglukuronidaasia ei ole tarpeeksi, näiden sokerien osasia kerääntyy soluihin, mikä

johtaa kehon vaurioitumiseen.

Miten Mepsevii toimii

Tämä lääke korvaa beetaglukuronidaasia – tämä auttaa hajottamaan sokereita, jotka kertyvät MPS VII

-potilaiden kudoksiin.

-

Hoito voi parantaa sairauden monia merkkejä ja oireita, kuten kävelyvaikeuksia ja väsymystä.

Hoidon aloittaminen varhain lapsilla voi pysäyttää sairauden pahenemisen ja vähentää pysyviä

vaurioita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Mepsevii-valmistetta

Sinulle ei saa antaa Mepsevii-valmistetta

jos sinulla on koskaan ollut vaikea allerginen reaktio vestronidaasi alfalle tai tämän lääkkeen

jollekin muulle aineosalle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin sinulle annetaan Mepsevii-valmistetta.

Vestronidaasi alfa -hoidon vaikutukset tulee arvioida säännöllisesti ja hoidon keskeyttämistä on

harkittava tapauksissa, joissa ei havaita selviä hyötyjä (esim. taudin stabiloituminen).

On otettava huomioon, ettei vestronidaasi alfan antaminen vaikuta palautumattomiin komplikaatioihin

(esim. luuston epämuodostumiin).

Haittavaikutukset

-

Voit saada haittavaikutuksia Mepsevii-valmisteen antamisen yhteydessä tai sitä seuraavan

päivän aikana. Näitä haittavaikutuksia kutsutaan infuusioreaktioiksi, koska ne johtuvat lääkkeen

infuusiosta (tiputuksesta). Näitä voivat olla mm. allerginen reaktio (ks. kohta 4). Jos saat

infuusioreaktion,

kerro siitä heti lääkärillesi.

-

Jos sinulla on allerginen reaktio infuusion aikana, lääkäri voi hidastaa tai keskeyttää infuusion.

Lääkäri saattaa antaa (tai on saattanut antaa) sinulle myös muita lääkkeitä allergisen reaktion

hoitoon, kuten antihistamiinia tai kortikosteroidia, tai kuumelääkettä kuumeen vähentämiseksi.

Muita oireita

-

Jos tunnet kipua kaulassa tai selässä, käsivarret tai sääret tuntuvat puutuneilta tai et pysty

hallitsemaan virtsaamistasi tai ulostamistasi,

kerro tästä heti lääkärille

. Nämä ongelmat voivat

olla sairauden merkkejä ja ne voivat johtua selkäytimeen kohdistuvasta paineesta.

Muut lääkevalmisteet ja Mepsevii

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Sinulle ei anneta Mepsevii-valmistetta, jos olet raskaana, ellei hoito ole selvästi välttämätöntä.

Keskustele lääkärin kanssa siitä, ovatko Mepsevii-valmisteen käytön hyödyt suurempia kuin sikiöön

kohdistuvat mahdolliset riskit. Tämä on tärkeää, koska Mepsevii-valmisteen käytöstä raskauden

aikana ei ole olemassa tietoja.

Ei tiedetä, erittyykö Mepsevii rintamaitoon, mutta lääkkeen ei odoteta siirtyvän vauvaan. Keskustele

lääkärin kanssa siitä, ovatko Mepsevii-valmisteen käytön hyödyt imetyksen aikana suurempia kuin

vauvaan kohdistuva mahdollinen riski.

Ajaminen ja koneiden käyttö

On epätodennäköistä, että Mepsevii-valmiste vaikuttaisi kykyysi ajaa tai käyttää koneita.

Mepsevii sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää 17,8 mg natriumia (ruokasuolan pääraaka-aine) kussakin 5 ml:n pullossa, ja lääke

annetaan käyttämällä natriumkloridia 9 mg/ml laimentimena. Näin ollen kukin annettu pullollinen

vastaa 1,8 % aikuisten natriumin enimmäissaantisuosituksesta. Ota tämä huomioon, jos noudatat

vähänatriumista ruokavaliota.

3.

Miten Mepsevii-valmistetta annetaan

Mepsevii-hoidon aloittaa ja sitä valvoo lääkäri.

-

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Mepsevii-valmistetta sinulle infuusiona (tiputuksena)

laskimoon.

-

Lääke on laimennettava ennen sen antamista.

-

Lääkäri saattaa antaa (tai on saattanut antaa) sinulle myös joitakin lääkkeitä allergisen reaktion

hoitoon, kuten antihistamiinia tai kortikosteroidia, tai kuumelääkettä kuumeen vähentämiseksi.

Annos

Saamasi annos riippuu painostasi.

-

Suositeltu annos on 4 mg per painokilo.

-

Annos annetaan kahden viikon välein tiputuksena laskimoon (infuusiona).

-

Jokainen infuusio annetaan noin 4 tunnin aikana.

Jos sinulle annetaan enemmän Mepsevii-valmistetta kuin sinulle pitäisi antaa

Mepsevii-valmisteen antaa sinulle lääkäri ja hän valvoo antoa. Hän varmistaa, että on annettu oikea

annos, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutuksia nähtiin enimmäkseen lääkkeen antamisen yhteydessä tai vuorokauden sisällä

infuusiosta (infuusioreaktiot).

Kerro heti lääkärillesi

, jos huomaat mitään seuraavista haittavaikutuksista – voit tarvita välitöntä

lääkärinhoitoa:

Hyvin yleiset

haittavaikutukset (useammalla kuin yhdellä ihmisellä 10:stä):

-

Vaikea allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio) – vaikean allergisen reaktion oireita voivat olla

mm. hengenahdistus, hengityksen vinkuminen, hengitysvaikeudet ja kasvojen ja kielen

turpoaminen. Lääkäri saattaa antaa (tai on saattanut antaa) sinulle muita lääkkeitä allergisen

reaktion hoitoon, kuten antihistamiinia tai kortikosteroidia, tai kuumelääkettä kuumeen

vähentämiseksi.

-

Nokkosihottuma (urtikaria)

-

Turpoaminen infuusiokohdassa, mukaan lukien vuoto kudokseen laskimon ympärillä

(infuusiokohdan turpoaminen tai infuusiokohdan ekstravasaatio)

Yleiset

haittavaikutukset (enintään yhdellä ihmisellä 10:stä):

-

Ihon kutina (pruritus)

-

Löysät ulosteet (ripuli)

-

Ihottuma

-

Kuume, johon liittyy tahattomia kasvojen tai raajojen lihassupistuksia (kuumekouristus)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista

myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla

haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Mepsevii-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avaamattomat pullot:

-

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

-

Ei saa jäätyä.

-

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

-

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat hiukkasia.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Mepsevii sisältää

Vaikuttava aine on vestronidaasi alfa. Jokainen ml konsentraattia sisältää 2 mg vestronidaasi

alfaa. Jokainen 5 ml:n pullo konsentraattia sisältää 10 mg vestronidaasi alfaa.

Muut aineosat ovat natriumdivetyfosfaattidihydraatti, natriumkloridi, histidiini, polysorbaatti 20

ja injektionesteisiin käytettävä vesi (katso natriumia koskevia tietoja kohdan 2 osasta ”Mepsevii

sisältää natriumia”).

Mepsevii-valmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Mepsevii toimitetaan infuusiokonsentraattina, liuosta varten (steriili konsentraatti). Väritön tai hieman

keltainen konsentraatti, jossa ei saa näkyä hiukkasia. Se toimitetaan kirkkaassa lasipullossa, jossa on

kumitulppa, alumiinisuojus ja muovikorkki.

Pakkauskoko: 1 5 ml:n pullo

Myyntiluvan haltija

Ultragenyx Germany GmbH

Friedrichstr. 191

10117 Berlin

Saksa

Valmistaja

Ultragenyx Netherlands B. V.

Evert van de Beekstraat 1, Unit 104

1118 CL Schiphol

Alankomaat

Millmount Healthcare Ltd.

Block-7, City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath,

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO,

SI, SK, FI, SE, UK

Ultragenyx Germany GmbH, DE

Tel/Tél /Teл./Tlf/Τηλ/Puh/Sími : + 49 30 20179810

FR

Ultragenyx France SAS, FR

Tél: + 33 185 653761 ou 0800 91 79 24 (numéro vert)

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi KK/VVVV

Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein. Se tarkoittaa, että

lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellisiä tietoja sairauden harvinaisuuden vuoksi.

Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uudet tiedot tästä lääkkeestä, ja tarvittaessa tämä

pakkausseloste päivitetään.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisia sairauksia ja niiden hoitoja

käsitteleville verkkosivuille..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Mepsevii 2 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Jokainen ml konsentraattia sisältää 2 mg vestronidaasi alfaa*. Jokainen 5 ml:n pullo konsentraattia

sisältää 10 mg vestronidaasi alfaa.

*Vestronidaasi alfa on ihmisen beeta-glukuronidaasin (rhGUS) rekombinanttinen muoto ja se

tuotetaan kiinanhamsterin ovariosoluviljelmässä geeniteknologisella menetelmällä.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan

Jokainen pullo sisältää 17,8 mg natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten (steriili konsentraatti).

Väritön tai hieman keltainen liuos.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Mepsevii on tarkoitettu mukopolysakkaridoosi VII:n (MPS VII; Slyn oireyhtymä) ei-neurologisten

oireiden hoitoon.

4.2

Annostus ja antotapa

Terveydenhuollon ammattilaisen, joka on perehtynyt sellaisten potilaiden hoitoon, joilla on MPS VII

tai muita perinnöllisiä aineenvaihduntasairauksia, on valvottava hoitoa. Vestronidaasi alfaa saa antaa

vain asianmukaisesti koulutettu terveydenhuollon ammattilainen, joka kykenee hoitamaan

lääketieteelliset hätätilanteet.

Annostus

Vestronidaasi alfan suositeltu annos on 4 mg/painokilo. Valmiste annetaan infuusiona laskimoon

kahden viikon välein.

Yliherkkyysreaktioiden riskin minimoimiseksi ei-sedatiivinen antihistamiini, yhdessä kuumetta

alentavan lääkevalmisteen kanssa tai ilman, on annettava 30–60 minuuttia ennen infuusion aloittamista

(ks. kohta 4.4). Infuusiota on vältettävä, jos potilaalla on kyseisenä ajankohtana akuutti kuumetauti tai

hengityselinsairaus.

Erityiset potilasryhmät

Iäkkäät

Vestronidaasi alfan turvallisuutta ja tehoa yli 65-vuotiaiden potilaiden hoidossa ei ole varmistettu.

Näille potilaille ei suositella mitään vaihtoehtoista annostelua (ks. kohta 5.1).

Munuaisten ja maksan vajaatoiminta

Vestronidaasi alfan turvallisuutta ja tehoa munuaisten tai maksan vajaatoiminnasta kärsivien

potilaiden hoidossa ei ole arvioitu. Mitään vaihtoehtoista annostelua ei suositella näille potilaille.

Pediatriset potilaat

Pediatristen potilaiden annostus on sama kuin aikuisilla. Nykyisin saatavilla olevat tiedot kuvataan

kohdassa 4.8 ja kohdassa 5.1.

Antotapa

Vain laskimoon.

Katso kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoa.

Infuusioliuoksen laimennettu kokonaistilavuus on annettava käyttämällä nopeuden titrausta noin

4 tunnin aikana.

Infuusionopeuden on oltava seuraava: ensimmäisen tunnin aikana annetaan infuusiona 2,5 %

kokonaistilavuudesta ja loput annetaan infuusiona seuraavien kolmen tunnin aikana.

Kaikki

lääkevalmistetta sisältämätön tila letkuissa on otettava huomioon sen varmistamiseksi, että 2,5 %

infuusion kokonaistilavuudesta annetaan potilaan verenkiertoon infuusion ensimmäisen tunnin aikana.

Pienin nopeus, jota käytettiin potilaalle annon yhteydessä kliinisessä kehitysohjelmassa, oli

0,5 ml/tunti infuusion ensimmäisten 30 minuutin aikana. Tätä seurasi 1 ml/tunti seuraavien

30 minuutin aikana, mikä vastasi 0,75 ml:aa pienimpänä kokonaistilavuutena, joka annettiin

infuusiona ensimmäisen tunnin aikana.

Vestronidaasi alfaa sisältävää letkua ei saa huuhdella, jotta vältetään infuusiona annettavan entsyymin

nopea bolus. Pienen infuusionopeuden vuoksi erillisen letkun (rinnakkaisletku tai Y-letku) kautta

voidaan lisätä natriumkloridiliuosta 9 mg/ml (0,9 %), jotta riittävä virtaus laskimoon saadaan pidettyä

yllä. Ensimmäisen tunnin jälkeen nopeutta voidaan lisätä niin, että loput infuusioliuoksesta annetaan

infuusiona 3 tunnin aikana, sietokyvyn mukaan, taulukossa 2 annettujen nopeussuositusten mukaisesti.

Infuusionopeutta voidaan hidastaa, infuusio voidaan tilapäisesti keskeyttää tai se voidaan lopettaa

pysyvästi, mikäli yliherkkyysreaktioita ilmenee (ks. kohta 4.4).

Älä anna Mepsevii-valmistetta infuusiona muiden lääkevalmisteiden kanssa samassa infuusioletkussa.

Yhteensopivuutta muiden lääkevalmisteiden kanssa ei ole arvioitu.

4.3

Vasta-aiheet

Hengenvaarallinen yliherkkyys (anafylaktinen reaktio) vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1

mainituille apuaineille (ks. kohta 4.4).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Vestronidaasi alfa -hoidon vaikutukset tulee arvioida säännöllisesti ja hoidon keskeyttämistä on

harkittava tapauksissa, joissa ei havaita selviä hyötyjä (esim. taudin stabiloituminen).

Koska kohde-elinvaurio etenee ajan myötä, hoidolla on vaikeampi parantaa vaurioita tai saada

näkyvää parannusta aikaan. Hoitavan lääkärin tulee ottaa huomioon, ettei vestronidaasi alfan

antaminen vaikuta palautumattomiin komplikaatioihin (esim. luuston epämuodostumiin).

Vestronidaasi alfan ei odoteta ihmisillä todetussa altistuksessa läpäisevän veri-aivoestettä, minkä

vuoksi se ei todennäköisesti vaikuta taudin neurologisiin oireisiin.

Yliherkkyysreaktiot, mukaan lukien anafylaksia

Vestronidaasi alfan käytön yhteydessä on ilmoitettu vakavia yliherkkyysreaktioita, mukaan lukien

anafylaksiaa. Näin ollen asianmukaisen lääketieteellisen toimenpidevalmiuden on oltava taattu, kun

vestronidaasi alfaa annetaan.

Infuusiota on vältettävä, jos potilaalla on kyseisenä ajankohtana akuutti kuumetauti tai

hengityselinsairaus.

Suositellaan, että esilääkitys ei-sedatiivisilla antihistamiineilla, yhdessä kuumetta alentavan

lääkevalmisteen kanssa tai ilman, annetaan 30–60 minuuttia ennen infuusion aloittamista (ks.

kohta 4.2).

On tärkeää, että vestronidaasi alfa annetaan suositellun infuusionopeustaulukon mukaisesti (ks.

taulukko 2 kohdassa 6.6).

Mikäli vaikeita yliherkkyysreaktioita ilmenee, keskeytä vestronidaasi alfan infuusio välittömästi ja

aloita asianmukainen hoito. Yliherkkyysreaktioiden hoidon on perustuttava reaktion vaikeusasteeseen.

Se sisältää infuusion tilapäisen tai pysyvän lopettamisen ja/tai antihistamiinien, kuumelääkkeiden

ja/tai kortikosteroidien annon lievien tai kohtalaisen vaikeiden reaktioiden tapauksessa. Harkitse

natriumkloridiliuoksen 9 mg/ml (0,9 %) nopeaa infuusiota alentuneen verenpaineen tapauksessa ja

happea hypoksian tapauksessa. Potilaita on tarkkailtava vähintään 60 minuutin ajan vestronidaasi alfa

-infuusion loppuun suorittamisen jälkeen.

Kerro potilaille yliherkkyysreaktioiden merkeistä ja oireista ja kehota heitä hakeutumaan välittömästi

lääkärinhoitoon, jos sellaisia merkkejä ja oireita ilmenee. Harkitse vestronidaasi alfan uudelleen annon

riskejä ja hyötyjä vaikean yliherkkyysreaktion jälkeen.

Selkäytimen/kaulaytimen kompressio

Selkäytimen tai kaulaytimen kompressio on tunnettu ja vakava MPS VII:n komplikaatio.

Entsyymikorvaushoidon aikana selkäydin voi vaurioitua kaulan ja selkärangan parantuneesta

liikkuvuudesta johtuen. Vestronidaasi alfaa saavia MPS VII -potilaita on tarkkailtava

selkäydinkompression tai kaulan epästabiiliuden merkkien ja oireiden varalta, mukaan lukien kaulan

tai selän kipu, raajojen heikkous, refleksien muutokset tai virtsan tai ulosteen pidätyskyvyttömyys.

Asianmukaiseen kliiniseen hoitoon on välittömästi hakeuduttava.

Vähänatriuminen ruokavalio

Tämä lääkevalmiste sisältää 17,8 mg natriumia per pullo, ja lääke annetaan infuusioliuoksena, joka

sisältää natriumkloridia 9 mg/ml (0,9 %) (ks. kohta 6.6). Potilas saa jokaista hänelle annettua

pullollista kohden (laimenne mukaan lukien) 35,5 mg natriumia. Tämä määrä vastaa 1,8 %:ia WHO:n

antamasta natriumin päivittäisestä enimmäissaantisuosituksesta (2 g). Mepsevii-valmisteen katsotaan

sisältävän runsaasti natriumia. Tämä on otettava huomioon lääkevalmistetta laimennettaessa, kun

kyseessä on potilas, joka noudattaa vähänatriumista ruokavaliota, tai potilas, jolla on sydämen

kongestiivinen vajaatoiminta ja jonka on rajoitettava natriumin ja kokonaisvesimäärän nauttimista.

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja

eränumero dokumentoitava selkeästi.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Koska se on rekombinanttinen ihmisproteiini ja sen

entsyymivaikutus tapahtuu lysosomin sisällä, vestronidaasi alfalla ei odoteta olevan yhteisvaikutuksia

muiden lääkevalmisteiden kanssa.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Vestronidaasi alfan käytöstä raskaana oleville naisille ei ole olemassa tietoja. Vestronidaasi alfalla

suoritetuissa eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria, raskauteen tai alkion/sikiön

kehittymiseen liittyviä haitallisia vaikutuksia (ks. kohta 5.3).

Varotoimenpiteenä suositellaan, että vestronidaasi alfaa ei käytetä raskauden aikana, ellei äidin saama

mahdollinen hyöty ole suurempi kuin sikiöön kohdistuvat mahdolliset teoreettiset riskit.

Imetys

Imettävillä naisilla tehdyistä tutkimuksista peräisin olevia tietoja ei ole. Ei tiedetä, erittyykö

vestronidaasi alfa ihmisen rintamaitoon, mutta systeemistä altistumista rintamaidon välityksellä ei ole

odotettavissa. Koska ihmisillä saatuja tietoja ei ole, vestronidaasi alfaa on annettava imettävälle

naiselle vain, jos vestronidaasi alfan äidille antama mahdollinen hyöty ja imetyksen imeväiselle

antama hyöty on suurempi kuin imeväiseen kohdistuvat mahdolliset teoreettiset riskit.

Hedelmällisyys

Vestronidaasi alfan vaikutuksia ihmisen hedelmällisyyteen ei tunneta. Vestronidaasi alfalla suoritetut

eläinkokeet eivät viittaa siihen, että se vaikuttaisi millään tavoin urosten tai naaraiden

hedelmällisyyteen (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Mepsevii-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Haittavaikutusten arviointi perustui 23 potilaan altistumiseen 4 kliinisessä lääketutkimuksessa.

Potilaiden iät vaihtelivat 5 kuukaudesta 25 vuoteen, ja he saivat vestronidaasi alfaa enintään 4 mg/kg

annoksina joka toinen viikko enintään 136 viikon ajan. Potilaista yhdeksäntoista oli iältään alle

18-vuotiaita.

Yleisimmät haittavaikutukset 4 kliinisessä lääketutkimuksessa, joissa 23 potilasta hoidettiin

vestronidaasi alfalla, olivat anafylaktoidinen reaktio (13 %), urtikaria (13 %), infuusiokohdan

turpoaminen (13 %), infuusiokohdan ekstravasaatio (8,7 %), kutina (8,7 %), ripuli (8,7 %) ja ihottuma

(8,7 %). Useimmat haittavaikutukset olivat vaikeusasteeltaan lieviä tai kohtalaisia. Yhdellä potilaalla

(4,3 %) todettiin haittavaikutuksena kuumekouristus. Potilas toipui siitä ilman jälkitiloja.

Haittavaikutusten luettelo taulukkomuodossa

Taulukossa 1 luetellaan haittavaikutukset, jotka ilmoitettiin 4 kliinisessä lääketutkimuksessa, joissa

hoidettiin 23 potilasta Mepsevii-valmisteella.

Haittavaikutukset esitetään elinjärjestelmäluokituksen ja esiintyvyyden mukaan. Esiintyvyydet

määritellään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen

(≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ja hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Taulukko 1 Haittavaikutukset, joista on ilmoitettu Mepsevii-valmisteella hoidetuilla potilailla

MedDRA-elinjärjestelmäluokka

MedDRA-termi

Esiintyvyys

Immuunijärjestelmä

Anafylaktoidinen reaktio

Hyvin yleinen

Hermosto

Kuumekouristus*

Yleinen

Ruoansulatuselimistö

Ripuli

Yleinen

Iho ja ihonalainen kudos

Nokkosihottuma

Ihottuma**

Kutina

Hyvin yleinen

Yleinen

Yleinen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Infuusiokohdan

turpoaminen***

Infuusiokohdan

ekstravasaatio

Hyvin yleinen

Yleinen

* Katso valikoitujen haittavaikutusten kuvauksesta lisätietoja kuumekouristuksesta, josta ilmoitettiin yhdellä

23 tutkimuspotilaasta.

** Ihottuma sisältää ryhmitellyt ensisijaiset termit, joihin kuuluvat ihottuma, papulaarinen ihottuma, kutiava

ihottuma, makulopapulaarinen ihottuma tai papulat tai makulat.

*** Infuusiokohdan turpoamisen esiintyvyyteen sisältyy yksi perifeerisen turpoamisen haittavaikutus, koska

tapahtuma luokitellaan laskimokatetriin liittyväksi ongelmaksi.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Kuumekouristus

Yksi potilas, joka sai vestronidaasi alfa -annoksen 4 mg/kg, sai kuumekouristuksen hoidon aikana

viikolla 66, 3 vuorokauden sisällä hinkuyskä-, kurkkumätä- ja jäykkäkouristusrokotuksesta. Infuusio

keskeytettiin, potilas sai antikonvulsantteja, kuumelääkkeitä ja antibiootteja ja kuumekouristus poistui.

Potilas sai myöhemmin saman annoksen ilman kuumekouristuksen palaamista ja jatkoi vestronidaasi

alfa -hoitoa. Tämän tapahtuman arvioitiin olevan mahdollisesti vestronidaasi alfa -valmisteeseen

liittyvä johtuen ajallisesta yhteydestä infuusion kanssa.

Immunogeenisuus

Neljään kliiniseen lääketutkimukseen osallistuneista 23 potilaasta seitsemäntoista (74 %) kehitti vasta-

aineita (ADA) rekombinanttista ihmisen beetaglukuronidaasia (rhGUS) vastaan. Näistä kymmenen

kehitti lisäksi neutraloivia vasta-aineita (NAb) ainakin kerran, mutta ei jatkuvasti ajan mittaan. Vasta-

ainetiitterin ja neutraloivan vasta-aineen kehittymisen välillä ei ole selvää korrelaatiota. Useimmissa

potilaissa näkyi viitteitä heikentyneestä immunogeenisuudesta pitkäaikaisen altistumisen aikana,

koska vasta-ainetiitterit alenivat ajan mittaan jatkuvan hoidon aikana. ADA:n läsnäolo (ei-NAb ja

NAb) ei näytä vaikuttavan farmakodynaamisen merkkiaineen, virtsan glykosaminoglykaanien

(uGAG:t), alenemiseen eikä yliherkkyysreaktioiden kehittymiseen, mukaan lukien infuusioon

liittyvätreaktiot.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä lääkkeen

haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Vestronidaasi alfan yliannostuksesta ei ole kokemusta. Katso haittavaikutusten hallintaa koskevia

tietoja kohdista 4.4 ja 4.8.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut ruuansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien

lääkkeet, entsyymit, ATC-koodi: A16AB18

Vaikutusmekanismi

Mukopolysakkaridoosi VII on lysosomaalinen kertymäsairaus, jolle on tunnusomaista beeta-

glukuronidaasin (GUS) puuttuminen. Tämä johtaa glykosaminoglykaanien (GAG) kerääntymiseen

soluissa koko kehossa, mikä johtaa monisysteemisiin kudos- ja elinvaurioihin.

Vestronidaasi alfa on ihmisen GUS:n rekombinanttinen muoto ja sen tarkoitus on antaa ulkoista GUS-

entsyymiä solujen lysosomeihin otettavaksi, mikä mahdollistaa sitten kertyneiden GAG-molekyylien

katabolian affisioituneissa kudoksissa.

Kliininen teho ja turvallisuus

Vestronidaasi alfan kliininen ohjelma sisälsi 23 MPS VII -potilasta, joita ei ollut aikaisemmin

hoidettu, 4 kliinisessä lääketutkimuksessa. Potilaiden iät vaihtelivat 5 kuukaudesta 25 vuoteen, ja he

saivat vestronidaasi alfaa annoksina enintään 4 mg/kg joka toinen viikko enintään 132 viikon ajan.

Potilaista yhdeksäntoista oli iältään alle 18-vuotiaita.

Tutkimukset 301 ja 202

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa, aloitusajan suhteen sokkoutetussa, yksittäisen vaihtovuoron

sisältävässä faasin 3 monikeskustutkimuksessa (tutkimus UX003-CL301, viitataan nimellä

tutkimus 301) 12 MPS VII -potilasta sai vestronidaasi alfaa 4 mg/kg kahden viikon välein 24–

48 viikon ajan. Potilaat satunnaistettiin sokkoutetusti 4 ryhmään: kolme potilasta sai vestronidaasi

alfaa heti 48 viikon ajan (ryhmä A), kolme potilasta sai lumelääkettä 8 viikon ajan, sitten vestronidaasi

alfaa 40 viikon ajan (ryhmä B), kolme potilasta sai lumelääkettä 16 viikon ajan, sitten vestronidaasi

alfaa 32 viikon ajan (ryhmä C) ja kolme potilasta sai lumelääkettä 24 viikon ajan, sitten vestronidaasi

alfaa 24 viikon ajan (ryhmä D). Potilaat, jotka rekrytoitiin tutkimukseen 301, pystyivät siirtymään

tutkimukseen UX003-CL202 (tähän viitataan nimellä tutkimus 202), avoimeen jatkotutkimukseen,

jossa potilaat saivat lisäannoksia vestronidaasi alfaa 4 mg/kg laskimoon kahden viikon välein enintään

144 viikon ajan.

Kahdestatoista potilaasta, jotka rekrytoitiin tutkimukseen UX003-CL301, 4 oli miespuolisia ja

8 naispuolisia, ja heidän ikänsä vaihtelivat välillä 8–25 vuotta (mediaani 14 vuotta). Yhdeksän

potilasta oli iältään alle 18-vuotiaita. MPS VII -diagnoosi vahvistettiin

GUS-entsyymiaktiivisuusmäärityksellä 5 potilaalla, genotyypityksellä 3 potilaalla ja sekä

entsyymimäärityksellä että genotyypityksellä 4 potilaalla. MPS VII -potilaat, jotka saivat

hematopoieettisia kantasoluja sisältävän transplantaatiohoitoa, suljettiin pois tästä tutkimuksesta. MPS

VII -potilaiden äärimmäisen pieni populaatio maailmanlaajuisesti edellytti sen, että kaikki potilaat,

jotka kykenivät osallistumaan tähän kliiniseen tutkimukseen, rekrytoitiin mukaan ja tämä sai aikaan

erittäin vaihtelevan ryhmän. Kliinisiä päätetapahtumia ei voitu arvioida joillakin potilailla taudin

etenemisen, potilaan iän tai kognition tason johdosta (23:a 72 arvioinnista [~32 %] 6 domeenissa

12 potilaalla ei voitu arvioida lähtötilanteessa).

Ensisijainen päätetapahtuma oli virtsaan erittyvän GAG:n (dermataanisulfaatti, DS) määrän

vähentyminen prosentteina, kun verrattiin arvoa ennen vestronidaasi alfan antoa ja 24 viikon

vestronidaasi alfa -hoidon jälkeen. Tärkeä toissijainen päätetapahtuma oli multi-domain clinical

responder index (MDRI) -pistemäärä, joka koostuu kuudesta domeenista [kuuden minuutin kävelytesti

(6MWT), nopea vitaalikapasiteetti (FVC), olkapään fleksio, näöntarkkuus, Bruininks-Oseretsky-

mittari (BOT-2) hieno- ja karkeamotoristen taitojen arvioimiseen] 24 viikon hoidon jälkeen ja

väsymyksen kokonaispistemäärä mitattuna asteikolla Pediatric Quality of Life Multidimensional

Fatigue Scale (PedsQL).

Minimaaliset tärkeät erot (MID:t) määriteltiin ennalta kuudelle MDRI-domeenille sekä väsymykselle,

nämä ovat: 6MWT (≥ 23 metrin ja ≥ 10 %:n muutos lähtötilanteesta), FVC (5 %:n absoluuttinen

muutos tai 10 %:n suhteellinen muutos lähtötilanteesta ennustetussa arvossa FVC%enn.), olkapään

fleksio (20 asteen muutos molempien olkapäiden liikeradassa), näön tarkkuus (3 riviä, korjattu,

molemmat silmät), BOT-2 hienomotorinen (hienomotorinen tarkkuus: muutos 0,72 ja manuaalinen

kätevyys: muutos 1,47), BOT-2 karkeamotorinen (tasapaino: 0,57 ja juoksunopeus ja ketteryys: 0,59)

ja väsymys (10 pistettä kokonaispistemäärästä).

Ensisijainen päätetapahtuma

24 viikon pituisen vestronidaasi alfalla suoritetun hoidon jälkeen saatiin aikaan nopea ja pitkäaikainen,

hyvin merkitsevä väheneminen uGAG (DS) -erityksessä LS-keskiarvon (±keskivirhe) prosenttiaalisen

muutoksen ollessa -64,82 % (±2,468 %) (p < 0,0001). Kaikki 12 potilasta vastasivat hoitoon. Tämä

määriteltiin ennalta ≥ 50 %:n alenemiseksi uGAG-arvossa vähintään yhdellä käynnillä ensimmäisten

24 hoitoviikon aikana. Lisäksi uGAG-vasteessa (muutos prosentteinaä tutkimusviikosta 0 alkaen)

näkyy suuruusluokaltaan samanlainen aleneminen uGAG:ssa kaikissa ryhmissä aktiivihoitoon

vaihtamisen jälkeen.

Tärkeä toissijainen päätetapahtuma: Multi-Domain Clinical Responder Index (MDRI)

Kliinisten (toissijaisten) päätetapahtumien osalta todettiin hyödyllisiä vasteita joskaan ei kaikilla

potilailla. 24 viikon vestronidaasi alfa -hoidon jälkeen MDRI-kokonaistulokset, sekä ennalta määrätyt

että post-hoc (6 MDRI-domeenia plus väsymysdomeeni) -analyysit, olivat positiivisia ja niissä nähtiin

lisäys +0,5 domeenia (p = 0,0527) ja vastaavasti +0,8 domeenia (p = 0,0433) väsymys mukaan lukien

(t-testi).

Muita tutkimuksia

Tutkimus UX003-CL201 (johon viitataan nimellä 201) oli yksihaarainen, avoin annostutkimus, johon

rekrytoitiin kolme MPS VII -potilasta, joiden ikä oli 5–25 vuotta. 120:n vestronidaasi alfalle

altistumisviikon jälkeen yhdellä potilaalla nopea vitaalikapasiteetti (FVC% ennustettu) parani

keuhkotutkimuksessa 21 % lähtötilanteeseen verrattuna, minkä lisäksi 6MWT-testin tulos parani

105 metriä. Kahdella muulla potilaalla lähtötilanteen hepatosplenomegalia pieneni maksan tilavuuden

suhteen (24 % ja 53 %) ja pernan tilavuuden suhteen (28 % ja 47 %) 36 hoitoviikon jälkeen.

Tutkimus UX003-CL203 (johon viitataan nimellä tutkimus 203) oli avoin, kontrolloimaton

yksihaarainen tutkimus, johon rekrytoitiin kahdeksan potilasta, jotka olivat iältään alle 5-vuotiaita.

Potilaille annettiin 4 mg/kg vestronidaasi alfaa kahden viikon välein 48 viikkoa(varsinainen

hoitojakso) ja lisäksi enintään 240 viikkoa (valinnainen lisähoitojakso). Tutkimuksessa arvioitiin

virtsan GAG-erityksen vähentymistä, kasvunopeutta ja hepatosplenomegaliaa.

uGAG:n väheneminen

Vestronidaasi alfa -hoito aiheutti nopean, kestävän ja tilastollisesti merkitsevän (p < 0,0001) uGAG

DS -erittymisen vähenemisen, jonka LS-keskiarvon (SE) muutos prosentteina oli -60 % (6,6) viikolla

4, joka säilyi tasolla -61 % (6,4) viikolla 48. Potilaiden, jotka osallistuivat lisähoitojaksoon viikkoon

132 asti, uGAG DS -tasot vähenivät tätäkin enemmän.

Kasvu

Lähtötilanteessa kaikkien 8 potilaan kasvu oli häiriintynyt. Seisoma-asennon pituuden z-pisteiden

keskiarvo (SD) parantui lähtötilanteeseen nähden +0,196 (0,30) viikolla 48. Ei-merkitsevä suuntaus

parempaan kasvunopeuteen oli havaittavissa vestronidaasi alfa -hoidon jälkeen: lähtötilanteen z-

pisteiden keskiarvosta (SD) -2,59 (1,49) lähtötilanteen jälkeiseen keskiarvoon -0,395 (2,10) (p = 0,27).

Hepatomegalia

Kaikilla potilailla, joilla hepatomegalia arvioitiin ultraäänitutkimuksella lähtötilanteessa (n=3/8),

maksan koko oli pienentynyt normaalin rajoihin (iän ja sukupuolen mukaisesti arvioituna) ennen

tutkimuksen päättymistä.

Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein. Se tarkoittaa, että

lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellisiä tietoja sairauden harvinaisuuden vuoksi.

Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain mahdolliset uudet tiedot, ja tarvittaessa tämä

valmisteyhteenveto päivitetään.

5.2

Farmakokinetiikka

Vestronidaasi alfan farmakokinetiikkaa arvioitiin kaikkiaan 23 MPS VII -potilaalla, mukaan lukien

19 pediatrista potilasta ja 4 aikuista 3 kliinisessä tutkimuksessa. Kahden viikon välein annetun

toistuvan annoksen 4 mg/kg jälkeen seerumin maksimipitoisuus (C

) oli 17,3 ± 9,6 µg/ml (keskiarvo

± keskihajonta, vaihteluväli: 4,7–35,7 µg/ml) ja käyrän alle jäävä alue ajasta nolla viimeiseen

mitattavissa olevaan pitoisuuteen (AUC

) oli 50,9 ± 32,2 µg*h/ml (keskiarvo ± keskihajonta,

vaihteluväli: 17,4–153 µg*h/ml). Vestronidaasi alfan farmakokinetiikka on ajasta riippumaton

toistuvalla annoksella. Rajoitetut vakaan tilan farmakokineettiset tulokset viittaavat siihen, että

vestronidaasi alfalle altistuminen lisääntyy annoksesta riippuvaisella tavalla annosalueella 1–4 mg/kg

joka toinen viikko.

Jakautuminen

Toistuvan kahden viikon välein annetun annoksen 4 mg/kg jälkeen MPS VII -potilailla

kokonaisjakautumatilavuuden (V

) keskiarvo ± keskihajonta oli 0,26 ± 0,13 l/kg (vaihteluväli: 0,10–

0,60 l/kg).

Biotransformaatio

Vestronidaasi alfa on rekombinanttinen ihmisen entsyymi ja näin ollen se eliminoituu proteolyyttisen

hajoamisen tuloksena pieniksi peptideiksi ja aminohapoiksi.

Eliminaatio

Toistuvan kahden viikon välein annetun annoksen 4 mg/kg jälkeen MPS VII -potilailla

kokonaispuhdistuman (CL) keskiarvo ± keskihajonta oli 0,079 ± 0,045 l/h/kg (vaihteluväli: 0,038–

0,20 l/h/kg); eliminaation puoliintumisajan (t

) keskiarvo ± keskihajonta oli 2,6 ± 0,6 tuntia

(vaihteluväli: 0,9–3,6 tuntia).

Erittyminen

Ihmisillä ei ole suoritettu erittymistutkimuksia. Vestronidaasi alfan ei odoteta eliminoituvan

munuaisten ja ulosteiden kautta erittymällä.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Konventionaaliset tutkimukset, jotka koskivat farmakologista turvallisuutta, kerta-annostoksisuutta

rotilla, toistuvan annostuksen toksisuutta MPS VII -hiirillä ja nuorilla apinoilla, hedelmällisyyttä tai

alkion tai sikiön kehittymistä rotilla tai kaneilla ja syntymää edeltävää ja syntymän jälkeistä kehitystä

rotilla, eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Geenitoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevia tutkimuksia ei ole tehty vestronidaasi alfalla.

Vaikutusmekanismin perusteella rhGUS:n ei odoteta olevan tuumorigeeninen.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

Natriumkloridi

Histidiini

Polysorbaatti 20

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2

Yhteensopimattomuudet

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa lukuun ottamatta kohdassa 6.6

mainittuja valmisteita.

6.3

Kestoaika

36 kuukautta

Laimentamisen jälkeen: Laimennetun lääkevalmisteen on osoitettu olevan käytössä kemiallisesti ja

fysikaalisesti stabiili korkeintaan 36 tunnin ajan jääkaapissa lämpötilassa 2–8 °C, jota seuraa

korkeintaan 6 tunnin ajanjakso huoneenlämpötilassa korkeintaan 25 °C:n lämpötilassa.

Mikrobiologisen turvallisuuden kannalta laimennettu valmiste on käytettävä heti. Jos sitä ei käytetä

heti, käytön aikaiset säilytysajat ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla, mutta niiden ei normaalisti

pitäisi olla yli 36 tuntia lämpötilassa 2–8 °C, jota seuraa korkeintaan 6 tunnin ajanjakso

huoneenlämpötilassa korkeintaan 25 °C:n lämpötilassa.

6.4

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Väritön lasipullo (Ph. Eur. tyyppi I) ja kumitulppa, jossa fluorihartsipäällyste, sekä alumiinisuojus,

jossa poistettava muovikansi.

Pakkauskoko: 1 injektiopullo sisältää 5 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Jokainen Mepsevii-pullo on kertakäyttöinen. Mepsevii on laimennettava injektionesteisiin

käytettävällä natriumkloridiliuoksella 9 mg/ml (0,9 %) käyttäen aseptista menetelmää, alla kuvattujen

vaiheiden mukaisesti. Laimennettu infuusioliuos on annettava potilaille käyttämällä vain vähän

proteiinia sitovaa infuusiopussia ja infuusiosarjaa (voidaan käyttää di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia

[DEHP] sisältämätöntä pussia). On suositeltavaa käyttää infuusiosarjaa, jossa on letkunsisäinen, vain

vähän proteiinia sitova 0,2 μm:n suodatin.

Määritä laimennettavien pullojen lukumäärä potilaan todellisen painon ja suositeltavan

annoksen (4 mg/kg) perusteella käyttäen seuraavia laskelmia (a–b):

Kokonaisannos (mg) = potilaan paino (kg) x 4 mg/kg (suositeltu annos)

Pullojen kokonaismäärä = kokonaisannos (mg) jaettuna 10 mg/pullo

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/541640/2018

EMEA/H/C/004438

Mepsevii (vestronidaasi alfa)

Yleistiedot Mepseviistä sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Mepsevii on ja mihin sitä käytetään?

Mepsevii on lääkevalmiste, jota käytetään tyypin VII mukopolysakkaridoosin (MPS VII, tunnetaan

myös nimellä Slyn oireyhtymä) hoidossa. Slyn oireyhtymä on periytyvä tauti, jonka aiheuttaa

glykosaminoglykaaneiksi (GAG) kutsuttujen sokeriyhdisteiden pilkkomiseen tarvittavan entsyymin

puute.

Tauti johtaa GAG:ien kertymiseen elimistöön, mikä aiheuttaa moninaisia ongelmia, kuten nivelten

jäykkyyttä, lyhytkasvuisuutta, maksan ja pernan laajentumista, kuulonalenemaa, kaihia ja

kehitysviivästymiä.

MPS VII on harvinainen sairaus, ja Mepsevii nimettiin harvinaislääkkeeksi (harvinaisten sairauksien

hoidossa käytettävä lääke) 21. maaliskuuta 2012. Lisää tietoa harvinaislääkkeistä löytyy täältä:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Mepseviin vaikuttava aine on vestronidaasi alfa.

Miten Mepseviitä käytetään?

Mepsevii annetaan kahden viikon välein laskimoon 4 tunnin kestoisena infuusiona (tiputuksena).

Suositusannos infuusiota varten on 4 mg painokiloa kohti. Ennen infuusion antamista potilaalle

annetaan antihistamiinia allergisten reaktioiden riskin vähentämiseksi.

Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkärin määräyksestä, ja sitä on annettava asianmukaisesti

koulutetun terveydenhuollon ammattilaisen, joka pystyy hoitamaan lääketieteelliset hätätapaukset.

Hoidon valvojana on oltava MPS VII:n hoitoon perehtynyt terveydenhuollon ammattilainen.

Lisätietoja Mepseviin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Mepsevii vaikuttaa?

Mepsevii on entsyymikorvaushoito, joka korvaa puuttuvan entsyymin (beetaglukuronidaasi) MPS VII:tä

sairastavilla potilailla. Se auttaa pilkkomaan GAG:eja ja estää niitä kertymästä elimistöön.

Mepsevii (vestronidaasi alfa)

EMA/541640/2018

Sivu 2/2

Mitä hyötyä Mepseviistä on havaittu tutkimuksissa?

Mepseviin on osoitettu vähentävän GAG:eja elimistössä sekä vähentävän tai vakauttavan oireita MPS

VII:tä sairastavilla potilailla.

Eräässä päätutkimuksessa hoidettiin 12:a MPS VII:tä sairastavaa potilasta Mepseviillä kuuden

kuukauden ajan. Näillä potilailla GAG:ien määrä virtsassa väheni 65 prosenttia. Yhdellätoista potilaalla

kahdestatoista oireet, myös näköön ja liikkumiseen vaikuttavat oireet, paranivat tai pysyivät vakaina.

Mitä riskejä Mepsevii-valmisteeseen liittyy?

Mepseviin yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle

kymmenestä) ovat anafylaktinen reaktio (äkillinen vakava yliherkkyysreaktio) sekä pistoskohdan

turvotus.

Mepseviitä ei saa antaa potilaille, joille on joskus aiheutunut anafylaktinen reaktio vestronidaasi alfasta

tai jostakin lääkevalmisteen sisältämästä aineesta. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista

haittavaikutuksista ja rajoituksista.

Miksi Mepsevii on hyväksytty EU:ssa?

Mepsevii vähentää GAG:eja elimistössä ja parantaa tai ainakin vakauttaa MPS VII:n oireita. Lisäksi

useimmat haittavaikutukset ovat lieviä tai kohtalaisia.

Vaikka lääketieteellisistä tutkimuksista on saatavilla vain vähäinen määrä tietoa, Euroopan lääkevirasto

otti huomioon MPS VII:n heikentävän ja henkeä uhkaavan luonteen sekä hyväksyttyjen lääkkeiden

puutteen. Euroopan lääkevirasto katsoi, että Mepseviin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille

voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa.

Mepsevii on saanut myyntiluvan poikkeusolosuhteissa. Tämä johtuu siitä, että sairauden

harvinaisuuden vuoksi ja tieteellisistä syistä Mepseviistä ei ole ollut mahdollista saada täydellisiä

tietoja. Euroopan lääkevirasto tarkastaa vuosittain mahdollisesti saataville tulevat uudet tiedot, ja tätä

katsausta päivitetään tarvittaessa.

Mitä tietoja Mepseviistä odotetaan vielä saatavan?

Koska Mepseviille on annettu myyntilupa poikkeusolosuhteissa, lääkevalmistetta markkinoiva yhtiö

toteuttaa tutkimuksen toimittaakseen tietoa Mepseviin pitkän aikavälin tehosta ja turvallisuudesta sekä

itse taudista, myös sen etenemisestä ja oireiden kehittymisestä.

Miten voidaan varmistaa Mepseviin turvallinen ja tehokas käyttö?

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Mepseviin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Mepseviin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Mepseviistä

ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden

suojelemiseksi.

Muita tietoja Mepseviistä

Lisää tietoa Mepseviistä on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot