MENOVAG 10 mikrog emätinpuikko, tabletti

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
29-01-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
24-01-2022
Aktiivinen ainesosa:
Estradiolum hemihydricum
Saatavilla:
Orion Corporation
ATC-koodi:
G03CA03
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Estradiolum hemihydricum
Annos:
10 mikrog
Lääkemuoto:
emätinpuikko, tabletti
Prescription tyyppi:
Resepti/Itsehoito
Terapeuttinen alue:
estradioli
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
36612
Valtuutus päivämäärä:
2020-02-14

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Menovag 10 mikrogrammaa emätinpuikot, tabletit

estradioli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä

se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri,

apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa lääkäriltä tai apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2–4 päivän jälkeen tai se huononee tai saat uusia

oireita.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Menovag on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Menovag-emätinpuikkoja

Miten Menovag-emätinpuikkoja käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Menovag-emätinpuikkojen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Menovag on ja mihin sitä käytetään

Menovag sisältää estradiolia:

Estradioli on naissukupuolihormoni.

Se kuuluu hormoniryhmään, jota kutsutaan estrogeeneiksi.

Se on täsmälleen sama kuin naisen munasarjojen tuottama estradioli.

Menovag kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan nimellä emättimensisäiset

hormonikorvaushoitovalmisteet (hormone replacement therapy, HRT).

Sitä käytetään lievittämään emättimen vaihdevuosioireita, kuten emättimen kuivuutta ja ärsytystä.

Lääketieteellinen nimi näille oireille on ”emättimen atrofia”. Se johtuu elimistön luonnollisesta

estrogeenipitoisuuksien vähenemisestä vaihdevuosi-iässä.

Oikean diagnoosin varmistamiseksi lääkärin on todettava estrogeenipuutos ensimmäisellä kerralla.

Menovag vaikuttaa korvaamalla estrogeenia, jota naisen munasarjat normaalisti tuottavat. Se

asetetaan emättimeen, jolloin hormoni vapautuu siellä, missä sitä tarvitaan ja voi lievittää epämiellyttäviä

tuntemuksia emättimessä.

Käytöstä yli 65-vuotiaiden naisten hoidossa on vain vähän kokemuksia. Yli 65-vuotiaat naiset voivat

käyttää Menovag-valmistetta, jos käyttöä seurataan lääkärintarkastuksissa.

Estradiolia, jota Menovag-valmiste sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Menovag-emätinpuikkoja

Lääketieteellinen historia ja säännölliset tarkastukset

Hormonikorvaushoitovalmisteen käyttöön liittyy riskejä, jotka tulee ottaa huomioon, kun päätetään

aloitetaanko sen käyttö tai jatketaanko sen käyttämistä. Keskustele lääkärin kanssa ennen hoidon

aloittamista tai jatkamista.

Munasarjojen toimintahäiriöstä tai leikkauksesta johtuvan ennenaikaisen menopaussin hoidosta on vain

vähän kokemuksia. Jos sinulla on ennenaikainen menopaussi, hormonikorvaushoitovalmisteiden

käyttöön liittyvät riskit voivat olla erilaisia. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Ennen hormonikorvaushoidon aloittamista (tai uudelleenaloittamista) lääkäri kysyy tietoja sinun sekä

lähisukusi nykyisestä ja aiemmasta terveydentilasta. Hän saattaa päättää tehdä fyysisen tutkimuksen,

johon voi tarvittaessa sisältyä rintojen tutkimus ja/tai sisätutkimus.

Kun olet aloittanut Menovag-hoidon, käy säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa)

lääkärintarkastuksissa. Keskustele tällöin lääkärin kanssa hoidon jatkamisen hyödyistä ja riskeistä.

Käy säännöllisesti, lääkärin suositusten mukaan tarkastuttamassa rintasi.

Älä käytä Menovag-emätinpuikkoja:

jos jokin seuraavista koskee sinua. Jos et ole varma jostain seuraavana mainitusta, keskustele

lääkärin kanssa ennen kuin käytät Menovag-emätinpuikkoja.

Älä käytä Menovag-emätinpuikkoja, jos:

olet allerginen estradiolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

sinulla on tai on joskus ollut, tai epäillään olevan rintasyöpä

sinulla on tai on joskus ollut, tai epäillään olevan syöpä, joka on herkkä estrogeeneille , esim.

syöpä kohdun limakalvolla (endometriumissa)

sinulla on selvittämätöntä emätinverenvuotoa

sinulla on hoitamaton kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia)

sinulla on tai on joskus aiemmin ollut veritulppa laskimossa (tromboosi), kuten jalkojen

verisuonissa (syvä laskimotromboosi) tai keuhkojen verisuonissa (keuhkoembolia)

sinulla on veren hyytymishäiriö (kuten C-proteiinin, S-proteiinin tai antitrombiinin puutos)

sinulla on tai on hiljattain ollut valtimoissa olleiden veritulppien aiheuttama sairaus, kuten

sydänkohtaus, aivohalvaus tai angina pectoris (rasitusrintakipu)

sinulla on tai on joskus ollut maksasairaus, eivätkä maksa-arvosi ole vielä normalisoituneet

sinulla on harvinainen, periytyvä veren väriaineiden tuotantoon liittyvä sairaus, jota kutsutaan

porfyriaksi”.

Jos joku edellä mainituista tiloista ilmenee ensimmäistä kertaa kun käytät Menovag-emätinpuikkoja,

lopeta niiden käyttö välittömästi ja ota heti yhteys lääkäriin.

Varoitukset ja varotoimet

Jos sinulla on tai on joskus ollut jokin alla luetelluista sairauksista, kerro lääkärille, ennen kuin aloitat

käyttämään Menovag-emätinpuikkoja, koska nämä sairaudet voivat puhjeta uudelleen tai pahentua

Menovag-hoidon aikana. Sinun tulee ehkä käydä tarkastuksissa useammin.

astma

epilepsia

diabetes

sappikivet

korkea verenpaine

migreeni tai vaikea päänsärky

maksasairaus kuten hyvänlaatuinen maksakasvain

kohdun limakalvon kasvaminen kohdun ulkopuolella (endometrioosi) tai aiemmin sairastettu

kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia)

sairaus, joka vaikuttaa tärykalvoon ja kuuloon (otoskleroosi)

autoimmuunisairaus, joka vaikuttaa moniin elimiin (systeeminen lupus erythematosus, SLE)

suurentunut riski saada estrogeeniherkkä syöpä (kuten äidillä, siskolla tai isoäidillä ollut

rintasyöpä)

suurentunut riski veritulppien kehittymiselle (katso ”Laskimoveritulppa (tromboosi)”)

fibroidit kohdun sisällä

erittäin korkeat veren rasva-arvot (triglyseridit)

nesteen kertyminen sydän- tai munuaissairauden vuoksi.

Lopeta Menovag-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin

Jos huomaat hormonikorvaushoidon aikana jotain seuraavista:

migreenityyppinen päänsärky ensimmäistä kertaa

ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus (ikterus) voivat olla merkkejä maksasairaudesta

verenpaineen merkittävä nousu (oireita voivat olla päänsärky, väsymys, heitehuimaus)

jokin kohdassa ”Älä käytä Menovag-emätinpuikkoja” luetelluista sairauksista

jos tulet raskaaksi

jos huomaat veritulpan oireita, kuten:

kivuliasta turvotusta ja punoitusta jaloissa

äkillistä rintakipua

hengitysvaikeuksia.

Katso lisätietoja kohdasta ”Laskimoveritulppa (tromboosi)”.

Huom. Menovag ei ole ehkäisyvalmiste. Jos viimeisistä kuukautisistasi on kulunut vähemmän kuin

12 kuukautta tai jos olet alle 50-vuotias, saatat tarvita lisäksi raskauden ehkäisyä. Pyydä neuvoa

lääkäriltä.

Hormonikorvaushoito ja syöpä

Kohdun limakalvon paksuuntuminen (endometriumin liikakasvu) ja kohdun limakalvon

syöpä (endometriumsyöpä)

Pelkkää estrogeenia sisältävien hormonikorvaushoitotablettien pidempiaikainen käyttö voi lisätä kohdun

limakalvon (endometriumin) syövän kehittymistä.

Ei tiedetä aiheuttaako toistuvasti tai pidempiaikaisesti (yli vuoden) käytetty Menovag-hoito samanlaisen

riskin. Menovag-valmisteen on kuitenkin osoitettu imeytyvän hyvin vähäisessä määrin vereen hoidon

aikana ja siksi progestiinin lisääminen ei ole tarpeellista.

Jos saat läpivuotoa tai tiputtelua, ei yleensä ole syytä huoleen, mutta käy kuitenkin lääkärillä. Vuoto

voi olla oire kohdun limakalvon paksuuntumisesta.

Seuraavat riskit koskevat hormonikorvaushoitovalmisteita, jotka kiertävät veressä. Menovag-

valmiste on kuitenkin tarkoitettu emättimen paikallishoitoon, ja sen imeytyminen vereen on hyvin

vähäistä. On epätodennäköistä, että alla mainitut tilat pahenevat tai palautuvat Menovag-

hoidon aikana, mutta keskustele lääkärin kanssa jos olet huolissasi asiasta.

Rintasyöpä

Estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoidon ja mahdollisesti myös pelkkää estrogeenia sisältävän

hormonikorvaushoidon tiedetään lisäävän rintasyöpään sairastumisen riskiä, joka riippuu

hormonikorvaushoidon kestosta. Lisääntynyt riski on nähtävissä muutaman vuoden kuluessa.

Riskialttius palautuu kuitenkin normaalitasolle muutamassa vuodessa (enintään 5 vuotta) hoidon

lopettamisen jälkeen.

Tarkasta rintasi säännöllisesti. Ota yhteys lääkäriin, jos huomaat muutoksia, kuten:

ihokuoppia

muutoksia nännissä

kyhmyjä, jotka voit nähdä tai tuntea.

Käy lisäksi mammografiaseulonnoissa kun niitä on tarjolla.

Munasarjasyöpä

Munasarjasyöpä on harvinainen – huomattavasti harvinaisempi kuin rintasyöpä. Pelkkää estrogeenia

sisältävän hormonikorvaushoidon käyttöön on yhdistetty hieman suurentunut munasarjasyövän riski.

Vertailua

Munasarjasyövän riski vaihtelee iän mukaan. Munasarjasyöpä diagnosoidaan esimerkiksi 5 vuoden

ajanjaksolla 50–54-vuotiaista naisista, jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, keskimäärin 2 naisella

2 000:sta. Naisilla, jotka ovat saaneet hormonikorvaushoitoa 5 vuoden ajan, todetaan noin 3 tapausta

2 000:a käyttäjää kohden (eli noin 1 lisätapaus).

Hormonikorvaushoidon vaikutus sydämeen ja verenkiertoon

Laskimoveritulppa (tromboosi)

Laskimoveritulpan riski on noin 1,3–3-kertaisesti suurempi hormonikorvaushoitoa käyttävillä kuin ei-

käyttäjillä, erityisesti ensimmäisenä hoitovuotena.

Veritulpat voivat olla vakavia ja jos veritulppa kulkeutuu keuhkoihin, se voi aiheuttaa rintakipua,

hengästyneisyyttä, pyörtymistä tai jopa kuoleman.

Sinulla on yleisesti ottaen suurempi riski saada laskimoveritulppa iän myötä ja jos joku seuraavista

koskee sinua. Kerro lääkärille, jos jokin seuraavista koskee sinua:

et pysty kävelemään pitkään aikaan suuren leikkauksen, tapaturman tai sairauden vuoksi (katso

myös kohta 3. ”Jos menet leikkaukseen”)

olet huomattavan ylipainoinen (BMI > 30 kg/m

sinulla on veren hyytymishäiriö, johon tarvitset pitkäaikaista veritulppia ehkäisevää lääkehoitoa

jollain läheisellä sukulaisellasi on joskus ollut veritulppa jalassa, keuhkoissa tai jossain muussa

elimessä

sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE)

sinulla on syöpä.

Katso veritulpan oireet kohdasta ”Lopeta Menovag-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä

lääkäriin”.

Vertailua

50–59-vuotiailla naisilla, jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, arvioidaan keskimäärin 4–7 tuhannesta

naisesta saavan laskimoveritulpan 5 vuoden aikana.

50–59-vuotiailla naisilla, jotka ovat käyttäneet pelkkää estrogeenia sisältävää hormonikorvaushoitoa yli

5 vuotta, ilmenee 5–8 tapausta tuhatta käyttäjää kohden (eli 1 lisätapaus).

Sydänsairaus (sydänkohtaus)

Naisilla, jotka käyttävät pelkkää estrogeenihoitoa, ei ole lisääntynyttä riskiä sairastua sydänsairauteen.

Aivohalvaus

Riski sairastua aivohalvaukseen on hormonikorvaushoitoa käyttävillä noin 1,5-kertaa korkeampi kuin

niillä, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitoa. Hormonikorvaushoitovalmisteista johtuvien lisätapausten

määrä lisääntyy iän myötä.

Vertailua

50–59-vuotiailla naisilla, jotka eivät saa hormonikorvaushoitoa, arvioidaan keskimäärin 8 tuhannesta

naisesta saavan aivohalvauksen 5 vuoden aikana. 50–59-vuotiailla naisilla, jotka käyttävät estrogeeni-

progestiinihormonikorvaushoitoa, ilmenee 11 aivohalvausta tuhatta käyttäjää kohden 5 vuoden

ajanjaksolla (eli 3 lisätapausta).

Muut tilat

Hormonikorvaushoito ei ehkäise muistin heikkenemistä. On viitteitä, että naisilla, jotka aloittavat

hormonikorvaushoidon yli 65-vuotiaina, on suurempi muistin heikkenemisen riski. Kysy lääkäriltä

neuvoa.

Muut lääkevalmisteet ja Menovag

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin

ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt tai

luontaistuotteita. Menovag-valmistetta käytetään paikallisesti emättimessä eikä se todennäköisesti

vaikuta muihin lääkeaineisiin. Se voi vaikuttaa muihin emättimeen annosteltaviin hoitoihin.

Raskaus ja imetys

Menovag-emätinpuikot on tarkoitettu vain naisille, joiden kuukautiset ovat loppuneet. Älä käytä

Menovag-emätinpuikkoja, jos olet raskaana. Jos tulet raskaaksi, lopeta Menovag-hoito ja ota yhteys

lääkäriin. Älä käytä Menovag-emätinpuikkoja jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei tunnettua vaikutusta.

3.

Miten Menovag-emätinpuikkoja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai lääkärin tai

apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaan. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos

olet epävarma.

Tämän lääkkeen käyttäminen

Voit aloittaa Menovag-emätinpuikkojen käyttämisen minä tahansa päivänä mikä on sopivin

sinulle.

Vain emättimeen. Emätinpuikkoja ei saa ottaa suun kautta!

Laita emätinpuikko emättimeen asettimen avulla.

Pakkausselosteen lopussa on ”KÄYTTÖOHJEET”, joissa kerrotaan kuinka Menovag-valmistetta

käytetään. Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen kuin käytät Menovag-valmistetta.

Kuinka paljon käytetään

Ota yksi emätinpuikko joka päivä kahden ensimmäisen viikon ajan.

Sen jälkeen ota yksi emätinpuikko kahdesti viikossa. Jätä 3 tai 4 päivää jokaisen annoksen väliin.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2–4 viikon jälkeen tai se huononee, tai saat uusia oireita.

Yleisinformaatiota vaihdevuosioireiden hoidosta

Kun vaihdevuosioireiden hoitoon käytetään lääkkeitä, suositellaan pienintä annosta, joka lievittää

oireet, mahdollisimman lyhyeksi aikaa.

Hoitoa tulee jatkaa vain niin kauan kun siitä saatava hyöty ylittää riskit. Keskustele tästä lääkärin

kanssa.

Jos otat enemmän Menovag-emätinpuikkoja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota

aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien

arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Menovag-valmiste on tarkoitettu emättimensisäiseen paikallishoitoon. Estradioliannos on niin

pieni, että emätinpuikkoja pitäisi ottaa merkittävä määrä, että saataisiin annos, joka normaalisti

otetaan suun kautta tablettihoidossa.

Jos unohdat ottaa Menovag-emätinpuikon

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Menovag-emätinpuikkojen käytön

Keskustele lääkärin kanssa kuinka kauan hoitoa pitäisi jatkaa tai muista mahdollisista

hoitovaihtoehdoista.

Jos menet leikkaukseen

Jos olet menossa leikkaukseen, kerro lääkärille, että käytät Menovag-emätinpuikkoja. Vähentääksesi

veritulpan riskiä sinun tulee mahdollisesti lopettaa Menovag-valmisteen käyttäminen noin 4–6 viikkoa

ennen leikkausta (katso kohta 2. ”Laskimoveritulppa (tromboosi)”). Kysy lääkäriltä milloin voit aloittaa

Menovag-emätinpuikkojen käytön uudestaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia sairauksia on raportoitu veressä kiertäviä hormonikorvaushoitovalmisteita käyttävillä naisilla

useammin kuin naisilla, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitovalmisteita. Nämä riskit koskevat

vähemmän emättimeen annettavia hoitoja, kuten Menovag-valmistetta:

rintasyöpä

munasarjasyöpä

laskimoveritulppa jaloissa tai keuhkoissa (laskimotromboembolia)

aivohalvaus

mahdollinen muistin heikkeneminen, jos hormonikorvaushoito on aloitettu yli 65-vuotiaana.

Katso lisätietoa näistä haittavaikutuksista kohdasta 2 ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät

Menovag-emätinpuikkoja”.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

päänsärky

vatsakipu

verenvuoto tai vuoto emättimestä, tai epämiellyttävät tuntemukset emättimessä.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

sukuelinten sieni-infektio

pahoinvointi

ihottuma

painon nousu

kuumat aallot

verenpaineen nousu.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

ripuli

nesteen kertyminen

migreenin vaikeutuminen

yleistynyt yliherkkyys (esim. anafylaktinen reaktio/sokki).

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu systeemisen estrogeenihoidon yhteydessä:

sappikivitauti

erilaiset ihovaikutukset:

ihon värjäytymistä erityisesti kasvoissa tai kaulassa (maksaläiskiä)

kivuliaita, punertavia kyhmyjä ihossa (erythema nodosum)

ihottumaa, jossa on rengasmaisia, punertavia tai kipeitä kohtia (erythema multiforme).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Menovag-emätinpuikkojen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä säilytä kylmässä.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Menovag sisältää

Vaikuttava aine on estradioli 10 mikrogrammaa (estradiolihemihydraattina). Jokainen

emätinpuikko sisältää 10 mikrogrammaa estradiolia (estradiolihemihydraattina).

Muut aineet ovat: hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys ja magnesiumstearaatti.

Kalvopäällyste sisältää hypromelloosia ja makrogolia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä emätinpuikkoja, joissa toisella

puolella painettu ”7” ja toinen puoli tyhjä.

Pakkauskoko:

18 emätinpuikkoa asettimissa.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.1.2020

KÄYTTÖOHJEET

Kuinka Menovag-valmistetta käytetään

Annostus:

Ensimmäiset kaksi viikkoa: 1 emätinpuikko päivässä.

Kahden viikon jälkeen: 1 emätinpuikko 2 kertaa viikossa (3 tai 4 päivää annosten välissä).

1. Irrota yksi läpipainopakkaus.

Avaa se kuvan osoittamasta päästä.

2. Vie asetin varovasti emättimeen.

Pysäytä kun tunnet vastuksen (8–10 cm).

3. Vapauta emätinpuikko painamalla varovasti painonuppia, kunnes tunnet napsahduksen.

Emätinpuikko kiinnittyy välittömästi emättimen seinämään.

Se ei irtoa, kun nouset ylös tai kävelet.

4. Vedä asetin ulos ja hävitä se.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Menovag 10 mikrogrammaa emätinpuikot, tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Emätinpuikko sisältää: estradiolihemihydraattia vastaten 10 mikrog estradiolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

3.

LÄÄKEMUOTO

Emätinpuikko, tabletti.

Valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä emätinpuikkoja, joissa toisella

puolella painettu ”7” ja toinen puoli tyhjä.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Estrogeenin puutteesta johtuvan emättimen atrofian hoito postmenopausaalisilla naisilla (ks. kohta 5.1).

Käytöstä yli 65-vuotiaille naisille on vain vähän kokemuksia.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Menovag laitetaan paikallisena estrogeenihoitona pakkauksessa olevaa asetinta käyttäen syvälle

emättimeen.

Alkuannos: 1 emätinpuikko päivittäin 2 viikon ajan.

Ylläpitoannos: 1 emätinpuikko 2 kertaa viikossa.

Hoito voidaan aloittaa minä päivänä tahansa.

Jos potilas on unohtanut annoksen, se tulee ottaa niin pian kuin se muistetaan. Kaksinkertaista annosta

ei kuitenkaan pidä ottaa.

Vaihdevuosioireiden hoidossa tulee sekä aloitettaessa että hoidon jatkuessa käyttää pienintä tehokasta

annosta mahdollisimman lyhyen aikaa (ks. myös kohta 4.4 Endometriumin liikakasvu ja syöpä).

Emättimessä käytettäviin estrogeenivalmisteisiin, joiden systeeminen estrogeenialtistus pysyy

normaalien postmenopausaalisten raja-arvojen sisällä, kuten Menovag-emätinpuikoissa, ei ole

suositeltavaa lisätä progestiinia (mutta ks. kuitenkin kohta 4.4).

Menovag-emätinpuikkoja voivat käyttää sekä naiset, joilla on kohtu jäljellä, että naiset, joilta kohtu on

poistettu.

Emätintulehdukset pitää hoitaa ennen Menovag-hoidon aloittamista.

Antotapa

Avaa läpipainopakkaus asettimen männän puoleisesta päästä.

Vie asetin emättimeen, kunnes tunnet vastuksen (8–10 cm).

Vapauta emätinpuikko painamalla mäntää.

Vedä asetin ulos ja hävitä se.

4.3

Vasta-aiheet

Todettu, epäilty tai aikaisemmin sairastettu rintasyöpä

Todettu, epäilty tai aikaisemmin sairastettu estrogeeniriippuvainen pahanlaatuinen kasvain (esim.

endometriumsyöpä)

Selvittämätön genitaaliverenvuoto

Hoitamaton endometriumin liikakasvu

Nykyinen tai aiemmin sairastettu laskimotromboembolia (syvä laskimotromboosi, keuhkoembolia)

Todettu tromboottinen häiriö (esim. C-proteiinin, S-proteiinin tai antitrombiinin puutos, ks.

kohta 4.4)

Aktiivinen tai hiljattain esiintynyt valtimon tromboembolinen sairaus (esim. angina pectoris,

sydäninfarkti)

Akuutti tai aikaisemmin sairastettu maksasairaus, mikäli maksan toimintakoetulokset eivät ole

normalisoituneet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

Porfyria.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Vaihdevuosioireita hoidettaessa hormonikorvaushoito tulee aloittaa vain sellaisten oireiden hoitoon, jotka

heikentävät elämänlaatua. Riski-hyötysuhteen huolellinen arviointi tulee tehdä kaikissa tapauksissa

ainakin kerran vuodessa, ja hormonikorvaushoitoa tulee jatkaa vain niin kauan kuin hoidosta saatava

hyöty ylittää riskit.

Lääketieteellinen tutkimus/seuranta

Ennen hormonikorvaushoidon aloittamista tai uudelleen aloittamista on selvitettävä potilaan täydellinen

henkilökohtainen ja sukua koskeva sairaushistoria. Fyysinen (mukaan lukien gynekologinen sisätutkimus

ja rinnat) tutkimus tulee tehdä ottaen huomioon sairaushistoria sekä vasta-aiheet ja varoitukset. Hoidon

aikana suositellaan tehtäväksi määräajoin tarkastuksia, joiden tiheys ja laajuus määräytyvät kunkin

naisen yksilöllisen terveydentilan mukaan. Naisille tulee neuvoa, minkälaisista muutoksista rinnoissa

tulee kertoa hoitavalle lääkärille tai hoitajalle (ks. ”Rintasyöpä” alla). Rintojen tutkimukset, joihin

kuuluvat tarkoituksenmukaiset kuvantamismenetelmät, esim. mammografia, tulee suorittaa

voimassaolevan hoitokäytännön mukaisesti, yksilön kliiniset tarpeet huomioiden.

Menovag-valmisteen farmakokineettinen profiili osoittaa, että hoidon aikana tapahtuu hyvin vähän

estradiolin systeemistä imeytymistä (ks. kohta 5.2). Koska kyseessä kuitenkin on

hormonikorvausvalmiste, seuraavat tilat täytyy ottaa huomioon erityisesti pitkäaikaiskäytössä tai kun

tätä valmistetta käytetään toistuvasti.

Tilat, joita tulee tarkkailla

Jos potilaalla on tai on ollut alla mainittuja tautitiloja, ja/tai ne ovat vaikeutuneet raskauden tai aiemman

hormonikorvaushoidon aikana, on potilaan tilaa seurattava tarkasti. On otettava huomioon, että nämä

tilat saattavat uusiutua tai vaikeutua estrogeenihoidon aikana. Tällaisia tautitiloja ovat erityisesti:

leiomyooma (kohdun hyvänlaatuinen kasvain) tai endometrioosi

tromboembolisen sairauden riskitekijät (ks. alla)

riskitekijät estrogeeniriippuvaisille kasvaimille, esim. ensimmäisen asteen periytyvyys

rintasyövässä

korkea verenpaine

maksasairaudet (esim. maksa-adenooma)

diabetes mellitus, johon liittyy tai ei liity verisuonimuutoksia

sappikivitauti

migreeni tai (vaikea) päänsärky

SLE (systeeminen lupus erythematosus)

aiemmin sairastettu endometriumin liikakasvu (ks. alla)

epilepsia

astma

otoskleroosi.

Menovag-valmisteen farmakokineettinen profiili osoittaa, että hoidon aikana tapahtuu hyvin vähän

estradiolin systeemistä imeytymistä (ks. kohta 5.2). Siitä johtuen yllä mainittujen tautitilojen

uusiutuminen tai vaikeutuminen on epätodennäköisempää kuin systeemisessä estrogeenihoidossa.

Syyt hoidon välittömään keskeyttämiseen

Hoito tulee lopettaa, mikäli ilmenee vasta-aiheita sekä seuraavissa tilanteissa:

keltaisuus tai maksan toimintahäiriö

verenpaineen merkittävä nousu

uusi migreenityyppisen päänsäryn puhkeaminen

raskaus.

Endometriumin liikakasvu ja syöpä

Naiset, joilla on kohtu jäljellä ja joilla esiintyy selvittämätöntä, epänormaalia vuotoa tai naiset, joilla on

kohtu jäljellä ja joita on aiemmin hoidettu pelkällä estrogeenilla, tulee tutkia erityisen huolellisesti ennen

Menovag-hoidon aloittamista mahdollisen endometriumin hyperstimulaation/pahanlaatuisten kasvainten

poissulkemiseksi.

Endometriumin liikakasvun ja endometriumsyövän riski kasvaa naisilla, joilla on kohtu jäljellä, kun he

käyttävät systeemistä, pelkkää estrogeenia pitkäjaksoisesti. Emättimessä käytettäviin

estrogeenivalmisteisiin, joiden systeeminen estrogeenialtistus pysyy normaaleissa postmenopausaalisissa

rajoissa, kuten Menovag-emätinpuikoissa, ei ole suositeltavaa lisätä progestiinia.

Menovag-hoidon aikana saattaa joillakin naisilla esiintyä vähäisessä määrin systeemistä imeytymistä,

erityisesti ensimmäisten kahden hoitoviikon aikana kun valmistetta otetaan kerran päivässä. Estradiolin

(E2) keskimääräinen pitoisuus plasmassa (C

ave (0-24)

) pysyi kuitenkin kaikkina arvioinnissa mukana

olleina päivinä normaaleissa postmenopausaalisissa rajoissa kaikilla tutkittavilla (ks. kohta 5.2).

Paikallisesti emättimeen pitkäaikaisesti (yli vuoden ajan) tai toistuvasti annostellun estrogeenin

turvallisuusvaikutuksista endometriumiin ei ole varmaa tietoa. Sen vuoksi hoito tulee uusittaessa arvioida

vähintään vuosittain kiinnittäen erityistä huomiota kaikkiin endometriumin liikakasvuun tai

endometriumsyöpään viittaaviin oireisiin.

Estrogeenikorvaushoitoa ei yleensä tule määrätä kuin yhdeksi vuodeksi kerrallaan ilman, että potilaalle

tehdään välillä fyysinen tutkimus (gynekologinen tutkimus mukaan lukien). Jos hoidon missään

vaiheessa esiintyy läpäisy- tai tiputteluvuotoa, sen syy tulee selvittää. Tutkimukseen saattaa sisältyä

myös endometriumin biopsia pahanlaatuisen kasvaimen poissulkemiseksi.

Naisia pitää neuvoa ottamaan yhteyttä lääkäriin, mikäli Menovag-hoidon aikana ilmenee läpäisy- tai

tiputteluvuotoa.

Pelkkä estrogeenistimulaatio voi johtaa jäljellä olevan endometrioosipesäkkeen muuntumiseen

pahanlaatuiseksi tai pahanlaatuisen esiasteeksi. Sen vuoksi on noudatettava varovaisuutta, kun tätä

valmistetta käytetään naisille, joiden kohtu on poistettu endometrioosin vuoksi, erityisesti jos heillä

tiedetään olevan jäänteitä endometrioosista.

Seuraavat riskitekijät on yhdistetty systeemiseen hormonikorvaushoitoon ja niitä esiintyy

vähemmän emättimessä käytettävissä estrogeenivalmisteissa, joissa systeeminen

estrogeenialtistus pysyy normaalien postmenopausaalisten raja-arvojen sisällä. Ne on kuitenkin

otettava huomioon jos tätä valmistetta käytetään pitkäaikaisesti tai toistuvasti.

Rintasyöpä

Laajasta meta-analyysista saadun epidemiologisen näytön mukaan rintasyövän riski ei ole suurentunut

niillä naisilla, joilla ei ole ollut rintasyöpää ja jotka käyttävät pientä annosta emättimensisäisesti

käytettäviä estrogeeneja. Ei kuitenkaan tiedetä, stimuloivatko pieniannoksiset emättimensisäisesti

käytettävät estrogeenit rintasyövän uusiutumista.

Munasarjasyöpä

Munasarjasyöpä on huomattavasti harvinaisempi kuin rintasyöpä.

Laajan meta-analyysin epidemiologinen näyttö viittaa siihen, että systeemistä, pelkkää estrogeenia

sisältäviä hormonihoitovalmisteita käyttävillä naisilla on hieman suurentunut riski, joka ilmenee viiden

vuoden käytön jälkeen ja pienenee vähitellen käytön lopettamisen jälkeen.

Laskimotromboembolia

Systeemiseen hormonikorvaushoitoon on yhdistetty 1,3–3-kertainen riski laskimotromboembolian (ts.

syvä laskimotromboosi tai keuhkoembolia) kehittymiselle. Embolian saaminen on todennäköisempää

ensimmäisenä hoitovuotena kuin myöhäisemmässä vaiheessa (ks. kohta 4.8).

Potilailla, joilla on diagnosoituja trombofiilisiä sairauksia, on suurentunut laskimotromboosiriski.

Hormonikorvaushoito voi suurentaa tätä riskiä ja on sen vuoksi vasta-aiheinen sellaisille potilaille (ks.

kohta 4.3).

Yleisesti tunnettuja laskimotromboembolian riskitekijöitä ovat estrogeenien käyttö, korkea ikä, suuri

leikkaus, pitkittynyt immobilisaatio, liikalihavuus (BMI > 30 kg/m

), raskaus tai synnytyksen jälkeinen

aika, SLE (systeeminen lupus erythematosus) ja syöpä. Suonikohjujen ja laskimotromboembolian

mahdollisesta yhteydestä ei ole yksimielisyyttä.

Kuten kaikkien leikkauksesta toipuvien potilaiden kohdalla, ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä leikkauksen

jälkeisen laskimotromboembolian estämiseksi tulee harkita. Jos elektiivistä leikkausta tiedetään

seuraavan pitkittynyt immobilisaatio, suositellaan hormonikorvaushoidon keskeyttämistä väliaikaisesti 4–

6 viikkoa ennen leikkausta. Hoitoa ei tule aloittaa uudelleen ennen kuin potilas on täysin liikkeellä.

Naisille, joilla ei itsellään ole ollut laskimotromboembolioita, mutta joiden ensimmäisen asteen

sukulaisella on ollut nuorena tromboosi, voidaan tarjota seulontaa sen jälkeen, kun heille on tarkkaan

kerrottu sen rajoituksista (vain osa tromboottisista häiriöistä voidaan tunnistaa seulonnalla).

Hormonikorvaushoito on vasta-aiheinen, jos potilaalla on tromboottinen häiriö, joka esiintyy suvussa tai

jos häiriö on ’vakava’ (esim. antitrombiinin, S-proteiinin tai C-proteiinin puutos tai puutosten

yhdistelmä).

Hormonikorvaushoidon hyöty-riskisuhteen huolellinen arviointi on tarpeen naisille, jotka käyttävät

pysyvästi veren hyytymistä ehkäiseviä lääkkeitä.

Jos laskimon tromboembolia kehittyy hoidon aloittamisen jälkeen, lääkehoito tulee keskeyttää. Potilaita

tulee neuvoa ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriinsä, jos he tuntevat mahdollisia tromboembolian

oireita (esim. kivuliasta turvotusta jalassa, äkillistä rintakipua, hengenahdistusta).

Sepelvaltimotauti

Satunnaistetuissa, kontrolloiduissa tutkimuksissa ei ole todettu sepelvaltimotautiriskin suurenemista

naisilla, joiden kohtu on poistettu ja jotka käyttävät systeemistä, pelkkää estrogeenia sisältävää hoitoa.

Iskeeminen aivohalvaus

Systeemiseen, pelkkää estrogeenia sisältävään hoitoon liittyy jopa 1,5-kertainen iskeemisen

aivohalvauksen riskin suurentuminen. Tämä suhteellinen riski ei muutu iän myötä tai menopaussista

kuluneen ajan myötä. Koska aivohalvauksen riski on kuitenkin voimakkaasti iästä riippuvainen,

aivohalvauksen kokonaisriski naisilla, jotka käyttävät hormonikorvaushoitovalmisteita, lisääntyy iän

myötä (ks. kohta 4.8).

Muut tilat

Estrogeenit voivat aiheuttaa nesteretentiota, ja siksi potilaita, joilla on sydämen tai munuaisten

vajaatoiminta, tulee tarkkailla huolellisesti.

Hypertriglyseridemiaa sairastavia naisia tulee seurata tarkasti estrogeenihoidon tai

hormonikorvaushoidon aikana, koska heillä on estrogeenihoidon yhteydessä harvoin raportoitu

voimakkaasti kohonnutta plasman triglyseridipitoisuutta, mikä on johtanut haimatulehdukseen.

Eksogeeniset estrogeenit saattavat aiheuttaa perinnöllisen tai hankinnaisen angioedeeman oireita tai

pahentaa niitä.

Estrogeenit lisäävät tyroksiinia sitovan globuliinin (TBG) määrää, mikä johtaa kilpirauhashormonin

kokonaismäärän suurenemiseen mitattaessa proteiiniin sitoutunut jodi (PBI), S-tyroksiini (S-T4;

pylväskromatografinen tai radioimmunologinen määritys) tai S-trijodityroniini (S-T3; radioimmunologinen

määritys). T3-resiinin takaisinotto vähentyy, johtuen TBG:n määrän lisääntymisestä. Vapaan T4:n ja

vapaan T3:n pitoisuudet eivät muutu. Muiden sitovien proteiinien, ts. kortikosteroideja sitovan globuliinin

(CBG) ja sukupuolihormoneja sitovan globuliinin (SHBG) pitoisuudet seerumissa voivat nousta johtaen

vastaavasti kortikosteroidien ja sukupuolihormonien kokonaismäärän suurenemiseen. Vapaiden tai

biologisesti aktiivisten hormonien pitoisuudet eivät muutu. Muiden plasman proteiinien

(angiotensinogeeni/reniinisubstraatti, alfa-1-antitrypsiini, seruloplasmiini) pitoisuudet saattavat nousta.

Paikallisesti emättimeen annostellun estrogeenin vähäinen systeeminen imeytyminen (ks. kohta 5.2)

johtaa todennäköisesti vähemmän korostuneisiin plasman sitojaproteiinien vaikutuksiin kuin systeemisillä

hormoneilla.

Hormonikorvaushoitovalmisteiden käyttö ei paranna kognitiivisia toimintoja. On saatu joitain todisteita

mahdollisesta dementian riskin lisääntymisestä naisilla, jotka alkoivat käyttää jatkuvaa yhdistelmähoitoa

tai pelkkää estrogeenia 65. ikävuoden jälkeen.

Emättimeen työnnettävä asetin voi aiheuttaa pieniä paikallisia vaurioita erityisesti naisilla, joilla on vaikea

emättimen atrofia.

Tietoja riskeistä, jotka liitetään ennenaikaisen menopaussin hoidossa käytettyyn hormonikorvaushoitoon

on niukasti. Nuorempien naisten matalasta absoluuttisesta riskitasosta johtuen hyötyjen ja riskien

tasapaino voi olla suosiollisempi nuoremmille naisille kuin vanhemmille.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Emättimensisäisestä annosta ja minimaalisesta systeemisestä imeytymisestä johtuen on

epätodennäköistä, että Menovag-hoidossa esiintyisi mitään kliinisesti merkittäviä lääkeyhteisvaikutuksia.

Yhteisvaikutukset muiden paikallisesti annosteltavien, emättimensisäisten hoitojen kanssa on kuitenkin

otettava huomioon.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Menovag-emätinpuikkoja ei saa käyttää raskauden aikana. Jos potilas tulee raskaaksi Menovag-hoidon

aikana, hoito tulee lopettaa välittömästi. Tulokset useimmista tähänastisista epidemiologisista

tutkimuksista, joissa sikiö on tahattomasti altistettu estrogeeneille, eivät osoita teratogeenisia tai

fetotoksisia vaikutuksia.

Imetys

Menovag-emätinpuikkoja ei saa käyttää imetyksen aikana.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Ei tunnettua vaikutusta.

4.8

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset kliinisistä tutkimuksista:

Kliinisissä tutkimuksissa on hoidettu yli 673 potilasta 17β-estradiolia (10 mikrog) sisältävillä

emätinpuikoilla, mukaan lukien 497 potilasta, joita hoidettiin 52 viikkoa.

Estrogeeniin liittyviä haittatapahtumia, kuten rintojen kipua, raajojen turvotusta ja postmenopausaalista

vuotoa on raportoitu 17β-estradioli-emätinpuikkoja (10 mikrog) saaneilla hyvin vähäisiä määriä, saman

verran kuin lumelääkettä saaneilla. Jos niitä kuitenkin esiintyy, ne hyvin todennäköisesti ilmenevät vain

hoidon alussa. Haittatapahtumat, joita esiintyi useammin 17β-estradioli-emätinpuikoilla (10 mikrog)

hoidetuilla potilailla kuin lumelääkettä saaneilla, ja jotka mahdollisesti ovat hoitoon liittyviä, on lueteltu

alla.

Elinjärjestelmä

Yleinen

1/100, < 1/10

Melko harvinainen

1/1 000, < 1/100

Infektiot

Vulvovaginaalinen

sieni-infektio

Hermosto

Päänsärky

Verisuonisto

Kuumat aallot

Korkea verenpaine

Ruoansulatuselimistö

Vatsakipu

Pahoinvointi

Iho ja ihonalainen

kudos

Ihottuma

Sukupuolielimet ja

rinnat

Verenvuoto tai vuoto

emättimestä tai

epämiellyttävät

tuntemukset

emättimessä

Tutkimukset

Painon nousu

Kauppaantuonnin jälkeiset kokemukset:

Yllämainittujen haittavaikutusten lisäksi alla on mainittu spontaanisti raportoituja haittavaikutuksia 17β-

estradioli-emätinpuikoilla (25 mikrog) hoidetuilla potilailla, kun syy-yhteys hoitoon on arvioitu

mahdolliseksi. Näiden spontaanien haittavaikutusten ilmoitusaste on hyvin harvinainen (< 1/10 000

potilasvuotta).

Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet (mukaan lukien kystat ja polyypit): rintasyöpä,

endometriumsyöpä

Immuunijärjestelmä: yleistyneet yliherkkyysreaktiot (esim. anafylaktinen reaktio tai sokki)

Aineenvaihdunta ja ravitsemus: nesteen kertyminen

Psyykkiset häiriöt: unettomuus

Hermosto: migreenin pahentuminen

Verisuonisto: syvä laskimotromboosi

Ruoansulatuselimistö: ripuli

Iho ja ihonalainen kudos: urtikaria, punoitusihottuma, kutiava ihottuma, sukupuolielinten kutina

Sukupuolielimet ja rinnat: endometriumin liikakasvu, emättimen ärsytys tai kipu, vaginismi,

emättimen haavauma

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat: lääkkeen vaikuttamattomuus

Tutkimukset: painon nousu, veren estrogeenipitoisuuden nousu.

Muita haittavaikutuksia, joita on raportoitu systeemisten estrogeeni-/progestiinihoitojen yhteydessä.

Koska riskiarviot on otettu systeemisistä hoidoista, ei tiedetä, miten ne suhtautuvat paikallishoitoon:

Sappirakon sairaus

Iho ja ihonalainen kudos: maksaläiskät, erythema multiforme, kyhmyruusu, vaskulaarinen

purppura

Todennäköinen dementia yli 65-vuotiailla (ks. kohta 4.4).

Systeemiseen hormonikorvaushoitoon liitetyt luokkavaikutukset

Seuraavat riskit on yhdistetty systeemiseen hormonikorvaushoitoon ja niitä esiintyy vähemmän

emättimessä käytettävissä estrogeenivalmisteissa, joissa systeeminen estrogeenialtistus pysyy

normaalien postmenopausaalisten raja-arvojen sisällä.

Munasarjasyöpä

Systeemisen hormonikorvaushoidon käyttöön on liittynyt pieni munasarjasyöpädiagnoosin riskin lisäys

(ks. kohta 4.4).

52 epidemiologisen tutkimuksen meta-analyysissä havaittiin, että systeemistä hormonikorvaushoitoa

käyttävillä naisilla oli suurempi munasarjasyövän riski kuin naisilla, jotka eivät olleet koskaan saaneet

hormonikorvaushoitoa (riskisuhde 1,43, 95 prosentin luottamusväli 1,31–1,56). Naisilla, joiden ikä on 50–

54 vuotta ja jotka ovat saaneet hormonikorvaushoitoa viisi vuotta, tämä aiheuttaa noin yhden

lisätapauksen 2 000 käyttäjää kohden. Naisilla, joiden ikä on 50–54 vuotta ja jotka eivät saa

hormonikorvaushoitoa, munasarjasyöpä todetaan viiden vuoden aikana noin kahdella naisella 2 000:sta.

Laskimotromboembolian riski

Systeemiseen hormonikorvaushoitoon liittyy 1,3–3-kertainen kohonnut suhteellinen riski saada

laskimotromboembolia (VTE), ts. syvä laskimotromboosi tai keuhkoembolia. Sellaisen ilmaantuminen on

todennäköisempää ensimmäisen hormonikorvaushoitovuoden aikana (ks. kohta 4.4). WHI-tutkimusten

tulokset esitetään alla:

WHI-tutkimukset

VTE:n lisäriski 5 vuoden käytön aikana

Ikäryhmä (vuotta)

Esiintymistiheys/1 000

naista

lumelääkeryhmässä/

5 vuotta

Riskisuhde ja 95 % CI

Lisätapauksia/1 000

hormonikorvaushoidon

käyttäjää/5 vuotta

(95 % CI)

Suun kautta otettu estrogeeni*

50–59

1,2 (0,6–2,4)

1(-3–10)

* Tutkimus naisilla, joilta oli kohtu poistettu.

Iskeemisen aivohalvauksen riski

Systeemiseen hormonikorvaushoitoon liittyy jopa 1,5-kertainen iskeemisen aivohalvauksen suhteellinen

riski. Hemorragisen aivohalvauksen riski ei kohoa hormonikorvaushoidon aikana.

Tämä suhteellinen riski ei ole iästä tai hoidon kestosta riippuvainen, mutta lähtötason riski on

voimakkaasti iästä riippuvainen. Aivohalvauksen kokonaisriski hormonikorvaushoitoa saavilla naisilla

nousee iän myötä (ks. kohta 4.4).

WHI-tutkimukset yhdistettynä

iskeemisen aivohalvauksen* lisäriski 5 vuoden käytön

jälkeen

Ikäryhmä (vuotta)

Esiintymistiheys/1 000

naista

lumelääkeryhmässä/

5 vuotta

Riskisuhde ja 95 % CI

Lisätapauksia/1 000

hormonikorvaushoidon

käyttäjää/5 vuotta

(95 % CI)

50–59

1,3 (1,1–1,6)

3 (1–5)

* Iskeemisen ja hemorragisen aivohalvauksen välillä ei tehty eroa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Menovag-emätinpuikkoja käytetään emättimensisäisesti ja estradioliannos on hyvin pieni. Yliannostus

on siten epätodennäköistä, mutta sen sattuessa hoidetaan oireenmukaisesti.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: luonnolliset ja puolisynteettiset estrogeenit, Sukupuolihormonit ja

genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet.

ATC-koodi: G03CA03

Vaikuttava aine, synteettinen 17β-estradioli, on kemiallisesti ja biologisesti samanlainen kuin ihmisen

oma estradioli.

Endogeeninen 17β-estradioli saa aikaan ja ylläpitää primaareja ja sekundaarisia

naissukupuolituntomerkkejä. 17β-estradiolin biologinen vaikutus välittyy useiden spesifisten

estrogeenireseptorien kautta. Steroidireseptorikompleksi sitoutuu solun DNA:han ja indusoi spesifisten

proteiinien synteesiä.

Emättimen epiteelin kypsyminen riippuu estrogeeneista. Estrogeenit lisäävät pinta- ja välisolujen määrää

ja vähentävät tyvisolujen määrää emättimessä.

Estrogeenit pitävät emättimen pH:n normaalina (4,5), mikä lisää normaalia bakteeriflooraa.

Emättimen estrogeenipuutosoireiden hoito: emättimeen annosteltu estrogeeni lievittää estrogeenin

puutteesta johtuvan emättimen atrofian oireita postmenopausaalisilla naisilla.

17β-estradioli-emätinpuikkojen (10 mikrog) tehon ja turvallisuuden arvioimiseksi tehtiin 12 viikkoa

kestänyt kaksoissokkoutettu, satunnaistettu ja lumelääkekontrolloitu monikeskustutkimus

rinnakkaisryhmillä, joissa hoidettiin postmenopausaalisen vaginaalisen atrofian oireita.

12 viikon 17β-estradioli-emätinpuikkohoidon (10 mikrog) jälkeen, verrattuna muutokseen lähtötasosta (ja

lumelääkehoitoon), todettiin merkittäviä parannuksia kolmessa päätetapahtumassa: Emättimen solujen

kypsyysindeksi, emättimen pH:n normalisoituminen ja potilaiden mielestä hankalimpien

keskivaikeiden/vaikeiden urogenitaalioireiden helpottuminen.

17β-estradioli-emätinpuikkojen (10 mikrog) vaikutusta endometriumin turvallisuuteen arvioitiin edellä

mainitussa tutkimuksessa ja toisessa, avoimessa monikeskustutkimuksessa. Kaikkiaan 386 naiselta

otettiin endometriumin biopsia 52 viikkoa kestäneen hoidon alussa ja lopussa. Liikakasvun ja/tai syövän

esiintyminen oli 0,52 % (95 % CI 0,06 %, 1,86 %), mikä ei osoita riskin suurenemista.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Estrogeenit imeytyvät hyvin ihon ja limakalvojen läpi ja ruuansulatuskanavasta. Emättimeen annostelun

jälkeen estradioli imeytyy välttäen alkureitin metabolian.

17β-estradioli-emätinpuikkojen (10 mikrog) systeemisen imeytymisen laajuutta arvioitiin 12 viikkoa

kestäneessä satunnaistetussa, avoimessa yhden keskuksen tutkimuksessa. Tutkimuksessa käytettiin

useita annoksia ja rinnakkaisryhmiä. Potilaat satunnaistettiin 1:1 saamaan joko 10 mikrog tai 25 mikrog

17β-estradioli-emätinpuikkoja. Estradiolin (E2), estronin (E1) ja estronisulfaatin (E1S) plasma-arvot

määritettiin. Plasman E2:n AUC

(0-24)

suureni lähes samassa suhteessa 17β-estradioli-emätinpuikkojen

10 mikrog ja 25 mikrog annosten antamiseen nähden. AUC

(0-24)

osoitti korkeampia systeemisen

estradiolin tasoja 10 mikrog E2 emätinpuikoille verrattuna lähtötasoon hoidon 1, 14 ja 83 päivinä, ollen

tilastollisesti merkitsevä päivinä 1 ja 14 (taulukko 1). Keskimääräinen E2-pitoisuus veressä (C

ave (0-24)

pysyi kuitenkin normaaleissa postmenopausaalisissa rajoissa kaikkina päivinä kaikilla tutkituilla. Päivien

82 ja 83 tulokset lähtötasoon verrattuna osoittavat, ettei kahdesti viikossa ylläpitoannostelulla ole

kumulatiivista vaikutusta.

Taulukko 1 Plasman estradiolipitoisuuden (E2) farmakokineettiset parametrit:

17β

-estradioli-emätinpuikot

10 mikrog

(0-24)

pg.h/ml

ave (0-24)

pg/ml

(geom. keskiarvo)

(geom. keskiarvo)

Päivä -1

75,65

3,15

Päivä 1

225,35

9,39

Päivä 14

157,47

6,56

Päivä 82

44,95

1,87

Päivä 83

111,41

4,64

12 viikon 17β-estradioli-emätinpuikkoannostelun (10 mikrog) jälkeen todetut estroni- ja

estronisulfaattitasot eivät ylittäneet lähtötasoa, eli estronin tai estronisulfaatin kertymistä ei havaittu.

Jakautuminen

Eksogeenisten estrogeenien jakautuminen on samanlainen kuin endogeenisten estrogeenienkin.

Estrogeenit jakautuvat laajalle elimistöön ja niitä löydetään yleensä korkeampina pitoisuuksina

sukupuolihormonien kohde-elimistä. Estrogeenit kiertävät veressä sitoutuneena suurelta osin

sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG) ja albumiiniin.

Biotransformaatio

Eksogeeniset estrogeenit metaboloituvat samalla tavalla kuin endogeeniset estrogeenitkin. Metabolinen

muuntuminen tapahtuu pääosin maksassa. Estradioli muuttuu takaisin estroniksi ja molemmat voivat

muuttua estrioliksi, mikä on pääasiallinen metaboliitti virtsassa. Vaihdevuosi-ikäisillä naisilla merkittävä

osa kiertävistä estrogeeneista esiintyy sulfaattikonjugaatteina, erityisesti estronisulfaattina, mikä toimii

kiertävänä varastona aktiivisempien estrogeenien muodostumiselle.

Eliminaatio

Estradioli, estroni ja estrioli erittyvät virtsaan glukuronideina ja sulfaattikonjugaatteina.

Erityispotilasryhmät

Estradiolin systeemisen imeytymisen määrää 17β-estradioli-emätinpuikkohoidon (10 mikrog) aikana on

arvioitu ainoastaan 60–70-vuotiailla (keski-ikä 65,4) postmenopausaalisilla naisilla.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

17β-estradioli on hyvin tunnettu lääkeaine. Prekliinisisten tutkimusten tulokset eivät viittaa muuhun

vaaraan ihmiselle, kuin mitä on kerrottu valmisteyhteenvedon muissa osioissa.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Tablettiydin:

Hypromelloosi

Laktoosimonohydraatti

Maissitärkkelys

Magnesiumstearaatti

Kalvopäällyste:

Hypromelloosi

Makrogoli

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot