Versican Plus DHPPi

Keskeiset tiedot

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Versican Plus DHPPi
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Koirat
 • Terapeuttinen alue:
 • Immunologisia valmisteita VARTEN CANIDAE , Elävät virusrokotteet
 • Käyttöaiheet:
 • Koirien aktiivinen immunisointi kuuden viikon iästä. ehkäisemään kuolleisuutta ja kliinisiä oireita aiheuttanut koiran penikkatauti-virus, ehkäisemään kuolleisuutta ja kliinisiä oireita aiheuttanut koiran adenovirus tyyppi 1, estää kliinisiä oireita ja vähentää viruksen erittymistä aiheuttama koiran adenovirus tyyppi 2, estää kliinisten oireiden, leukopenian ja viruksen erittyminen aiheuttama koiran parvovirus, estää kliinisiä oireita ja vähentää viruksen erittymistä aiheuttama koiran parainfluenssa virus.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 7

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/V/C/003679
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 02-07-2014
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/V/C/003679
 • Viimeisin päivitys:
 • 23-05-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/296074/2014

EMEA/V/C/003679

EPAR-yhteenveto

Versican Plus DHPPi

Rokote, joka sisältää seuraavia (eläviä heikennettyjä) viruksia: koiran

penikkatautivirus, koiran adenovirus, koiran parvovirus ja koiran

parainfluenssavirus

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointikertomuksesta (EPAR). Tekstissä selitetään, miten

eläinlääkekomitea (CVMP) on päätynyt suosituksiin lääkkeen käytöstä toimitetun aineiston perusteella.

Tämä teksti ei korvaa henkilökohtaista keskustelua eläinlääkärin kanssa. Jos tarvitset lisätietoja

eläimesi sairaudesta tai hoidosta, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Jos haluat lisätietoa CVMP:n suositusten

perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös arviointilausuntoon).

Mitä Versican Plus DHPPi on?

Versican Plus DHPPi on eläimille tarkoitettu rokote, joka sisältää elävää attenuoitua (heikennettyä)

koiran penikkatautivirusta, koiran adenoviruksen tyyppiä 2, koiran parvoviruksen tyyppiä 2b sekä

koiran parainfluenssaviruksen tyyppiä 2. Versican Plus DHPPi:tä saa lyofilisaattina (kylmäkuivattu

pelletti) ja liuottimena, jotka sekoitetaan suspensioksi injektion antamista varten.

Mihin Versican Plus DHPPi -rokotetta käytetään?

Versican Plus DHPPi -rokottetta käytetään koirien suojaamiseen seuraavilta taudeilta:

koiran penikkatauti − infektiotauti, jossa koirien tassujen anturat voivat paksuuntua. Lisäksi niillä

voi ilmetä sierainvuotoa, yskää, kuumetta, oksentelua ja ripulia, liiallista syljeneritystä ja joskus

myös kouristuskohtauksia;

koiran adenoviruksen tyypin 1 aiheuttama äkillinen maksainfektio, joka voi aiheuttaa ihon ja

silmien keltaisuutta;

koiran parvoviruksen aiheuttama infektiosairaus, joka voi olla erittäin haitallinen koiranpennuille ja

aiheuttaa uneliaisuutta, kuumeilua, oksentelua ja veristä ripulia;

koiran parainfluenssavirus ja tyypin 2 adenovirus, jotka aiheuttavat kennelyskää.

Versican Plus DHPPi

EMA/296074/2014

Sivu 2/3

Rokote annetaan vähintään kuuden viikon ikäisille koiranpennuille injektiona ihon alle, mikä toistetaan

3−4 viikon kuluttua. Uusintarokotus penikkatautia, koiran adenovirusta (tyypit 1 ja 2) ja koiran

parvovirusta vastaan edellyttää yhtä Versican Plus DHPPi -annosta joka kolmas vuosi. Suoja koiran

parainfluenssavirusta vastaan edellyttää uusintarokotusta joka vuosi.

Miten Versican Plus DHPPi vaikuttaa?

Versican Plus DHPPi on rokote. Rokotteet vaikuttavat opettamalla immuunijärjestelmää (kehon

luonnollista puolustusmekanismia) puolustautumaan sairauksia vastaan. Versican Plus DHPPi –

rokotteessa olevat virukset ovat eläviä, mutta ne on heikennetty (attenuoitu) niin, että ne eivät voi

aiheuttaa sairautta. Kun koira rokotetaan Versican Plus DHPPi -rokotteella, sen immuunijärjestelmä

tunnistaa virukset ”vieraiksi” ja tuottaa niille vasta-aineita. Jos eläin tulevaisuudessa altistuu näille

infektioille, sen immuunijärjestelmä pystyy kehittämään nopeammin vasta-aineita. Tämä auttaa

suojaamaan koiria penikkataudilta, adenoviruksen aiheuttamalta maksatulehdukselta, parvoviruksilta

ja kennelyskältä.

Miten Versican Plus DHPPi -rokotetta on tutkittu?

Versican Plus DHPPi -rokotteen tehoa tutkittiin alun perin kenttätutkimuksessa, jossa oli mukana 129

koiraa. Versican Plus DHPPi -rokotteen tehon osoittamiseksi kenttätutkimukseen kuuluivat myös

yhdistelmärokotteet Versican Plus DHPPi/L4 ja Versican Plus DHPPi/L4R, jotka on tarkoitettu

suojaamaan muiden tautien lisäksi myös penikkataudilta, adenovirukselta, parvoviruksilta ja

kennelyskältä. Koirat saivat joko kaksi rokotetta kolmen tai neljän viikoin välein tai ne saivat yhden

vuotuisen tehosterokotteen. Tehon mittana olivat vasta-aineiden määrä ennen rokotusta ja sen

jälkeen.

Myöhemmin tehtiin laboratoriotutkimuksia suojan keston määrittämiseksi penikkatautia, koiran

adenovirusta (tyypit 1 ja 2) ja parvovirusta vastaan. Näissä tutkimuksissa koirat saivat kaksi rokotetta

kolmen viikon välein, ja sen jälkeen ne altistettiin kolme vuoden kuluttua toisen rokotteen antamisen

jälkeen koiran penikkatautivirukselle ja koiran parvovirukselle. Tehon mittoja olivat kliiniset oireet,

ruumiinlämpö ja vasta-ainepitoisuudet.

Mitä hyötyä Versican Plus DHPPi -rokotteesta on havaittu tutkimuksissa?

Kenttätutkimukset osoittivat, että Versican Plus DHPPi -rokote tuotti kaikilla koirilla riittävät vasta-

ainepitoisuudet suojaamaan niitä koiran penikkataudilta ja koiran adenovirukselta. Niiden koirien

osuus, joilla oli riittävä määrä suojaavia vasta-aineita, oli parvoviruksen osalta 73–100 % ja

parainfluenssan osalta 73–97 %. Emoilta saatujen vasta-aineiden vuoksi koiranpentujen vasteet olivat

joissakin tapauksissa alhaisemmat kuin aikuisten koirien, koska maternaaliset vasta-aineet voivat

estää immuunivasteen rokotteelle.

Laboratoriotutkimukset osoittivat, että suoja-aika koiran penikkatautia, koiran adenovirusta ja koiran

parvovirusta vastaan on kolme vuotta.

Mitä riskejä Versican Plus DHPPi -rokotteeseen liittyy?

Versican Plus DHPPi -rokotteen yleisin sivuvaikutus (useammalla kuin yhdellä koiralla 100:sta) on

ohimenevä turvotus enintään 5 cm:n alalla, voi esiintyä injektiokohdassa rokottamisen jälkeen.

Jos pentujen odotetaan perivän suuria vasta-ainemääriä nartulta, on syytä suunnitella rokoteohjelma

ottaen tämä huomioon.

Versican Plus DHPPi

EMA/296074/2014

Sivu 3/3

Mitä varotoimenpiteitä lääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa

kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava?

Jos henkilö pistää rokotetta vahingossa itseensä, hänen on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, ja

pakkausseloste tai myyntipakkaus on näytettävä lääkärille.

Miksi Versican Plus DHPPi -rokote on hyväksytty?

Eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Versican Plus DHPPi -rokotteen hyöty on sen riskejä suurempi

hyväksytyissä käyttöaiheissa ja suositteli myyntiluvan myöntämistä Versican Plus DHPPi -rokotteelle.

Hyöty-riskisuhde esitetään tämän EPAR-arviointilausunnon tieteellisen keskustelun osiossa.

Muuta tietoa Versican Plus DHPPi -rokotteesta

Euroopan komissio myönsi Versican Plus DHPPi -rokotteelle koko Euroopan unionin alueella voimassa

olevan myyntiluvan 4. heinäkuuta 2014. Myyntipäällysmerkinnässä/ulkopakkauksessa on tieto

valmisteen reseptistatuksesta.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2015.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

PAKKAUSSELOSTE

Versican Plus DHPPi kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio

koiralle

1.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA

VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN

TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

TSHEKKI

2.

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Versican Plus DHPPi kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio koiralle

3.

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi annos (1 ml) sisältää:

Vaikuttavat aineet:

Injektiokuiva-aine (elävä, heikennetty):

Vähintään

Enintään

Koiran penikkatautivirus,

kanta CDV Bio 11/A

TCID

TCID

Koiran adenovirus tyyppi 2, kanta CAV-2 Bio 13

TCID

TCID

Koiran parvovirus tyyppi 2b, kanta CPV-2b Bio 12/B

TCID

TCID

Koiran parainfluenssavirus tyyppi 2, kanta CPiV-2 Bio 15

TCID

TCID

Liuotin:

Injektionesteisiin

käytettävä vesi (

Aqua ad iniectabilia

1 ml

Annos, joka infektoi 50 % kudosviljelmästä (Tissue culture infectious dose 50 %).

Injektiokuiva-aine: valkoinen huokoinen aine.

Liuotin: kirkas väritön neste.

4.

KÄYTTÖAIHEET

Vähintään 6 viikon ikäisten koirien aktiivinen immunisointi:

koiran penikkatautiviruksen (CDV) aiheuttaman kuolleisuuden ja kliinisten oireiden

ehkäisemiseksi

koiran adenoviruksen tyypin 1 (CAV-1) aiheuttaman kuolleisuuden ja kliinisten oireiden

ehkäisemiseksi

koiran adenoviruksen tyypin 2 (CAV-2) aiheuttamien kliinisten oireiden ehkäisemiseksi ja

viruserityksen vähentämiseksi

koiran parvoviruksen (CPV) aiheuttamien kliinisten oireiden, leukopenian ja viruserityksen

ehkäisemiseksi, sekä

koiran parainfluenssaviruksen (CPiV) aiheuttamien kliinisten oireiden (sierain- ja silmävuoto)

ehkäisemiseksi ja viruserityksen vähentämiseksi.

Immuniteetin kehittyminen:

kolmen viikon kuluttua ensimmäisen CDV-, CAV- ja CPV-rokotuksen jälkeen, sekä

kolmen viikon kuluttua CPiV-perusrokotusohjelman jälkeen.

Immuniteetin kesto:

Vähintään 3 vuotta koiran penikkatautiviruksen,

koiran adenoviruksen tyypin 1, koiran adenoviruksen

tyypin 2 ja koiran parvoviruksen komponenteilla perusrokotusohjelman jälkeen. CAV-2-komponentin

osalta immuniteetin kestoa ei ole osoitettu altistuskokeessa. CAV-2-vasta-aineita on osoitettu

esiintyvän vielä 3 vuotta rokotuksen jälkeen. Suojaavan immuunivasteen CAV-2-viruksen aiheuttamaa

hengitystiesairautta vastaan katsotaan kestävän vähintään 3 vuotta.

Vähintään 1 vuosi CPiV-komponentilla perusrokotusohjelman jälkeen.

5.

VASTA-AIHEET

Ei ole.

6.

HAITTAVAIKUTUKSET

Kun valmiste on annettu koiralle ihon alle, injektiokohdassa voidaan yleisesti todeta ohimenevä

läpimitaltaan enintään 5 cm:n turvotus. Se saattaa olla kivulias, lämmin tai punoittava. Tällaiset

turvotukset joko katoavat itsestään tai pienevät huomattavasti 14 vuorokaudessa rokotuksen jälkeen.

Harvinaisissa tapauksissa voi ilmetä ruokahaluttomuutta ja aktiivisuuden vähenemistä.

Yliherkkyysreaktioita (esim. maha-suolikanavan oireita kuten ripuli tai oksentelu, anafylaksia,

angioedeema, hengenahdistus, verenkiertosokki, kollapsi) voi esiintyä harvoin. Yliherkkyysreaktio on

hoidettava välittömästi asianmukaisella tavalla. Tällaiset reaktiot voivat kehittyä vakavammaksi

tilaksi, joka voi olla hengenvaarallinen.

Hyvin harvoin voi esiintyä systeemisiä reaktioita, kuten väsymys, kuume ja yleinen huonovointisuus.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen)

yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 hoidettua eläintä )

melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 hoidettua eläintä)

harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10 000 hoidettua eläintä)

hyvin harvinainen (alle 1 / 10 000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet

sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7.

KOHDE-ELÄINLAJI

Koira.

8.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Ihon alle.

Perusrokotusohjelma:

Vähintään 6 viikon ikäiselle koiralle kaksi Versican Plus DHPPi -annosta 3–4 viikon välein.

Leptospira:

Mikäli tarvitaan suoja

Leptospira

-bakteereja vastaan, vähintään 6 viikon ikäiselle koiralle voidaan

antaa kaksi annosta Versican Plus DHPPi -valmistetta sekoitettuna Versican Plus L4 -valmisteeseen

3–4 viikon välein:

Yhden Versican Plus DHPPi -injektiopullon

sisältö sekoitetaan yhden Versican Plus L4

-injektiopullon

sisältöön (liuottimen sijaan). Sekoituksen jälkeen injektiopullon sisällön tulisi olla

valkeahkoa tai kellertävää ja hieman opalisoivaa. Sekoitetut rokotteet annetaan välittömästi

ihonalaisena injektiona.

Rabies:

Mikäli tarvitaan suoja rabiesta vastaan:

Ensimmäinen rokotus: Versican Plus DHPPi -annos vähintään 8–9 viikon ikäiselle koiralle.

Toinen rokotus: Versican Plus DHPPi –annos sekoitettuna Versiguard Rabies valmisteeseen 3–

4 viikon kuluttua , ei kuitenkaan ennen 12 viikon ikää.

Yhden Versican Plus DHPPi –injektiopullon

sisältö sekoitetaan yhden Versiguard Rabies

-injektiopullon

sisältöön (liuottimen sijaan). Sekoituksen jälkeen injektiopullon sisällön tulisi olla

vaaleanpunaista/punaista tai kellertävää ja hieman opalisoivaa. Sekoitetut rokotteet annetaan

välittömästi ihonalaisena injektiona.

Rabiesrokotteen teho on todennettu laboratorio-olosuhteissa yhdellä annoksella yli 12 viikon ikäisillä

koirilla. Kenttätutkimuksissa on osoitettu, että 10 %:lla seronegatiivisista koirista ei muodostunut

serokonversiota (˃ 0,1 IU/ml) 3–4 viikon kuluttua yhden rabiesrokotteen antamisen jälkeen. Tietyt

eläimet eivät myöskään saavuta vasta-ainetitteriä > 0,5 IU/ml perusrokotuksen jälkeen. Vasta-

ainetitterien taso laskee immuniteetin 3 vuotisen keston aikana, joskin suoja on olemassa

altistuskokeessa. Mikäli koira matkustaa riskialttiille alueelle tai EU:n ulkopuolelle,

eläinlääkäri voi

antaa ylimääräisiä rabiesrokotuksia vähintään 12 viikon ikäiselle koiralle varmistaakseen, että vasta-

ainetitteri on ≥ 0,5 IU/ml, minkä katsotaan yleensä antavan riittävän suojan, ja että matkustusluvan

vasta-ainetestiä koskevat vaatimukset täyttyvät (vasta-ainetitteri ≥ 0,5 IU/ml).

Rabiesrokotteen teho on osoitettu 12 viikon ikäisillä koirilla,

mutta alle 8 viikon ikäinen koira voidaan

eläinlääkärin harkinnan mukaan tarvittaessa rokottaa Versican Plus DHPPi -rokotteella sekoitettuna

Versiguard Rabies -rokotteeseen, sillä yhdistelmän turvallisuus on osoitettu 6 viikon ikäisillä koirilla.

Tehosterokotus:

Versican Plus DHPPi kerta-annoksena joka 3. vuosi. Vuosittainen tehosterokotus on tarpeen

parainfluenssan osalta, joten tarvittaessa voidaan antaa kerta-annos yhteensopivaa Versican Plus Pi-

rokotetta kerran vuodessa.

9.

ANNOSTUSOHJEET

Sekoita injektiokuiva-aine aseptisesti liuottimeen. Ravista hyvin ja anna käyttökuntoon saatetun

valmisteen koko annos (1 ml) välittömästi.

Käyttökuntoon saatettu rokote: valkeahko tai kellertävä, hieman opalisoiva.

10.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

11.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä ja kuljeta kylmässä (2–8

Ei saa jäätyä.

Säilytä valolta suojassa.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu etiketissä

EXP jälkeen.

Käytettävä heti käyttökuntoon saattamisen jälkeen.

12.

ERITYISVAROITUKSET

Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain:

Hyvä immuunivaste saavutetaan, kun immuunijärjestelmä toimii moitteettomasti. Eläimen

immunokompetenssia saattavat heikentää esimerkiksi huono terveydentila, ravitsemustila, geneettiset

tekijät, samanaikainen muiden lääkkeiden käyttö ja stressi.

Emältä saatujen vasta-aineiden aiheuttama interferenssi voi viivästyttää immuunivasteen kehittymistä

rokotteen penikkatauti-, parvo- ja adenoviruskomponenteille. Rokotteen on kuitenkin osoitettu antavan

suojaa tauteja vastaan, kun emältä saadut vasta-aineet penikkatauti-, parvo- ja adenoviruksia vastaan

ovat vähintään sellaisella tasolla, joka voidaan todennäköisesti kohdata kenttäolosuhteissa. Tilanteissa,

joissa on odotettavissa erityisen korkeita emältä saatuja vasta-ainetasoja, rokotusohjelma on

suunniteltava sen mukaisesti.

Rokota vain terveitä eläimiä.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet:

Rokotetut koirat saattavat erittää eläviä heikennettyjä virusrokotekantoja CAV-2, CPiV ja CPV-2b

rokottamisen jälkeen. CPV:n erittymistä on todettu 10 vuorokauden ajan. Näiden kantojen heikon

patogeenisuuden vuoksi rokotettuja koiria ei kuitenkaan tarvitse pitää erillään rokottamattomista

koirista tai kotikissoista. Rokoteviruskantaa CPV-2b ei ole tutkittu muilla petoeläimillä (koiria ja

kotikissoja lukuun ottamatta), joiden tiedetään olevan herkkiä koiran parvoviruksille, joten rokotetut

koirat on pidettävä erillään muista eläinlajeista rokotuksen jälkeen.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:

Jos vahingossa injisoit

itseesi valmistetta, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä hänelle

pakkausseloste tai myyntipäällys.

Tiineys ja imetys:

Voidaan käyttää tiineyden toisella ja kolmannella kolmanneksella. Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta

tiineyden alkuvaiheessa ja imetyksen aikana ei ole selvitetty.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Rokotteen turvallisuudesta ja tehosta yhteiskäytössä muiden eläinlääkevalmisteiden kuin Versiguard

Rabies- ja Versican Plus L4 -valmisteiden kanssa ei ole tietoa. Tästä syystä päätös rokotteen käytöstä

ennen muiden eläinlääkevalmisteiden

antoa tai sen jälkeen on tehtävä tapauskohtaisesti.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet):

Rokotteen kymmenkertaisen yliannostuksen jälkeen ei ole todettu muita kuin kohdassa

Haittavaikutukset mainittuja haittavaikutuksia. Pienellä osalla eläimistä todettiin kuitenkin kipua

injektiokohdassa välittömästi rokotteen kymmenkertaisen yliannostuksen antamisen jälkeen.

Yhteensopimattomuudet:

Ei saa sekoittaa muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta yllä mainittuja valmisteita.

13.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI

LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

14.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

Tätä eläinlääkevalmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston

verkkosivuilla

osoitteessa: http://www.ema.europa.eu/

15.

MUUT TIEDOT

Muovipakkaus, joka sisältää 25 injektiokuiva-ainepulloa (1 annos) ja 25 liuotinpulloa (1 ml).

Muovipakkaus, joka sisältää 50 injektiokuiva-ainepulloa (1 annos) ja 50 liuotinpulloa (1 ml).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.