Trazec

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Trazec
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Trazec
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Lääkkeitä käytetään diabeteksen,
 • Terapeuttinen alue:
 • Diabetes Mellitus, tyyppi 2
 • Käyttöaiheet:
 • Nateglinidi on tarkoitettu yhdistelmähoidossa metformiinin kanssa tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla, joita ei ole riittävästi kontrolloitu huolimatta maksimaalisesti siedetystä metformiiniannoksesta.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 5

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • peruutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/000383
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 02-04-2001
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/000383
 • Viimeisin päivitys:
 • 01-04-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 86 68

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/383

EUROOPAN JULKINEN ARVIOINTIKERTOMUS (EPAR)

TRAZEC

Julkinen EPAR-yhteenveto

Tämä

teksti

on

yhteenveto

Euroopan

julkisesta

arviointikertomuksesta

(EPAR).

Tekstissä

selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut tehtyjä tutkimuksia ja päätynyt

suosituksiin lääkkeen käytöstä.

Jos

tarvitset

lisätietoja

sairaudestasi

tai

hoidostasi,

lue

pakkausseloste

(sisältyy

myös

arviointikertomukseen) tai ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Jos haluat lisätietoja CHMP:n

suositusten perusteista, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös arviointikertomukseen).

Mitä Trazec on?

Trazec

lääke,

joka

sisältää

nateglinidia

vaikuttavana

aineena.

Sitä

saatavana

pyöreinä

vaaleanpunaisina (60 mg), soikeina keltaisina (120 mg) ja soikeina punaisina (180 mg) tabletteina.

Mihin Trazecia käytetään?

Trazec on tarkoitettu potilaille, joilla on insuliinista riippumaton diabetes (tyypin 2 diabetes). Trazecia

käytetään

yhdessä

metformiinin

kanssa

(toinen

diabeteksen

hoitoon

käytettävä

lääke)

veren

glukoosipitoisuuden (verensokerin) alentamiseksi potilailla, joiden diabetesta ei saada tyydyttävästi

hallintaan käyttämällä pelkästään metformiinia.

Kuinka Trazecia käytetään?

Trazecia otetaan 1–30 minuuttia ennen aamiaista, lounasta ja päivällistä, ja annostusta säädellään niin,

että

sokeritasapaino

saadaan

parhaiten

hallintaan.

Lääkärin

säännöllisesti

seurattava

potilaan

verensokeria pienimmän vaikuttavan annoksen määrittämiseksi potilaalle. Suositeltu aloitusannos on

60 mg kolme kertaa päivässä ennen aterioita. Yhden tai kahden viikon kuluttua tätä annosta voi olla

tarpeen nostaa 120 mg:aan kolme kertaa päivässä. Enimmäisannos vuorokaudessa on 180 mg kolme

kertaa päivässä.

Miten Trazec vaikuttaa?

Tyypin 2 diabetes on sairaus, jossa haima ei tuota riittävästi insuliinia säätelemään verensokeria.

Nateglinidi,

joka

vaikuttavana

aineena

Trazecissa,

stimuloi

haimaa

tuottamaan

insuliinia

nopeammin. Se auttaa pitämään veren glukoosipitoisuuden hallinnassa aterioinnin jälkeen ja sitä

käytetään tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Miten Trazecia on tutkittu?

Tutkimuksissa

yhteensä

2122

potilasta

Trazecia.

Tutkimuksissa

Trazecia

verrattiin

hoitoon

lumelääkkeellä

muihin

tyypin

diabeteksen

hoidossa

käytettäviin

lääkkeisiin

(metformiini,

glibenklamidi

troglitatsoni).

Joissakin

tutkimuksissa

selvitettiin

myös

siirtymistä

toisesta

diabeteslääkkeestä

Trazeciin

sekä

Trazecin

muiden

diabeteslääkkeiden

yhdistelmähoitoa.

Tutkimuksissa mitattiin veren glykosyloidun hemoglobiinin (HbA1c) pitoisuutta. HbA1c-pitoisuus

osoittaa, miten hyvin veren glukoosipitoisuus on tasapainossa.

Suurin osa potilaista sai hoitoa enintään 6 kuukautta, 789 vähintään 6 kuukautta ja 190 yhden vuoden

ajan.

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

EMEA 2007

Mitä hyötyä Trazecista on havaittu tutkimuksissa?

Yksinään annettuna Trazec osoittautui lumelääkettä tehokkaammaksi, mutta se oli vähemmän tehokas

kuin

jotkin

muut

diabeteslääkkeet,

esim.

metformiini.

Yhdistettynä

metformiiniin,

joka

vaikutti

lähinnä plasman paastoglukoosipitoisuuteen (veren sokeripitoisuus mitattuna silloin, kuin potilas ei ole

syönyt

mitään),

Trazecin

vaikutus

HbA1c:hen

parempi

verrattuna

kumpaankin

lääkkeeseen

yksinään annettuna.

Mitä riskejä Trazeciin liittyy?

Trazec

joissakin

tapauksissa

aiheuttaa

hypoglykemiaa

(alhainen

verensokeri).

Muita

yleisiä

sivuvaikutuksia (1–10 potilaalla sadasta) ovat vatsakipu, ripuli, dyspepsia (närästys) ja pahoinvointi.

Pakkausselosteessa on täydellinen luettelo kaikista Trazecin ilmoitetuista sivuvaikutuksista.

Sellaisten henkilöiden, jotka saattavat olla yliherkkiä (allergisia) nateglinidille tai jollekin muulle

lääkevalmisteen

ainesosalle,

sekä

henkilöiden,

joilla

tyypin

diabetes,

vaikea

maksan

toimintahäiriö tai ketoasidoosi (vakava diabetekseen liittyvä komplikaatio), ei pidä käyttää Trazecia.

Sen käyttöä ei suositella raskaana oleville eikä imettäville. Trazecin annostusta on mahdollisesti

tarkistettava, jos sitä käytetään yhdessä joidenkin sydänlääkkeiden, kipulääkkeiden, astmalääkkeiden

tiettyihin

muihin

sairauksiin

tarkoitettujen

lääkkeiden

kanssa.

Täydellinen

luettelo

pakkausselosteessa.

Miksi Trazec on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että Trazecin hyöty metformiiniin yhdistettynä on sen riskejä

suurempi tyypin 2 diabeteksen hoidossa sellaisilla potilailla, joiden diabetes ei pysy hallinnassa

enimmäisannoksella metformiinia päivittäin. Komitea suositteli myyntiluvan myöntämistä Trazecille.

Muita tietoja Trazecista

Euroopan komissio myönsi Novartis Europharm Limited -yhtiölle koko Euroopan unionin alueella

voimassa olevan myyntiluvan Trazecia varten 3. huhtikuuta 2001. Myyntilupa uusittiin 3. huhtikuuta

2006.

Trazecia koskeva EPAR-arviointikertomus on kokonaisuudessaan tässä

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 08-2007.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

B. PAKKAUSSELOSTE

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

PAKKAUSSELOSTE

Trazec 60 mg kalvopäällysteiset tabletit

Trazec 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

Trazec 180 mg kalvopäällysteiset tabletit

Nateglinidi

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain Sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

Mitä Trazec on ja mihin sitä käytetään

Ennen kuin otat Trazecia

Miten Trazecia otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Trazecin säilyttäminen

Muuta tietoa

1.

MITÄ TRAZEC ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Trazec on verensokeria (glukoosia) alentava lääke, joka otetaan suun kautta (näitä lääkkeitä kutsutaan

myös oraalisiksi eli suun kautta otettaviksi diabeteslääkkeiksi).

Trazecia käytetään tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden hoitoon. (Tällaista diabetesta kutsutaan

myös insuliinista riippumattomaksi diabetekseksi.)

Insuliini on aine, joka muodostuu haimassa ja auttaa pienentämään veren sokeripitoisuutta erityisesti

aterian jälkeen. Tyypin 2 diabeteksessa elimistö ei aina ala muodostaa insuliinia riittävän nopeasti

aterian jälkeen. Trazec saa haiman tuottamaan insuliinia nopeammin, ja näin verensokeri pysyy

hallinnassa ruokailun jälkeen.

Lääkärisi määrää Trazecia yhdessä toisen suun kautta otettavan, metformiinia sisältävän,

diabeteslääkkeen kanssa.

Trazec-tabletit alkavat vaikuttaa nopeasti niiden ottamisen jälkeen, ja lääke poistuu elimistöstä

nopeasti.

2.

ENNEN KUIN OTAT TRAZECIA

Noudata kaikkia lääkärisi ja apteekin antamia ohjeita huolellisesti, vaikka ne eroaisivatkin tämän

pakkausselosteen tiedoista.

Älä ota Trazecia

jos olet allerginen (yliherkkä) nateglinidille tai Trazecin jollekin muulle aineelle.

jos Sinulla on tyypin 1 diabetes (elimistössäsi ei synny lainkaan insuliinia).

jos tiedät, että Sinulla on vaikea maksavaiva.

jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.

jos imetät.

Keskustele lääkärisi kanssa, jos Sinulla on muuta kysyttävää tai jos arvelet jonkin edellä olevista

asioista koskevan Sinua.

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Ole erityisen varovainen Trazecin suhteen

Diabetespotilaat voivat joskus saada matalaan verensokeriin (eli hypoglykemiaan) liittyviä oireita.

Lääkkeet, myös Trazec, voivat aiheuttaa matalan verensokerin oireita.

Jos saat jonkun näistä oireista – Sinua huimaa, pyörryttää, olet nälkäinen, vapiseva tai saat jonkun

muun kohdassa 4, ”Mahdolliset haittavaikutukset” kuvatun oireen – syö tai juo jotain sokeria

sisältävää.

Jotkut ihmiset ovat alttiimpia saamaan matalan verensokerin oireita kuin toiset. Ole varovainen

jos olet yli 65-vuotias.

jos olet aliravittu.

jos Sinulla on toinen vaiva, joka voi aiheuttaa matalaa verensokeria (esim. aivolisäkkeen tai

lisämunuaisen vajaatoiminta).

Jos jokin näistä koskee Sinua, seuraa verensokeriasi erityisen tarkkaan.

Keskustele lääkärisi kanssa

jos tiedät, että Sinulla on maksavaiva.

jos sinulla on vaikea munuaissairaus.

jos lääkeaineenvaihdunta elimistössäsi ei ole normaalia.

jos odotat leikkausta.

jos Sinulla on ollut kuume, jokin vamma tai tulehdus.

Hoitoasi joudutaan mahdollisesti muuttamaan.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä,

myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Trazec-tarpeesi voi muuttua, jos otat muita lääkkeitä. Tämän seurauksena voi olla

verensokeripitoisuutesi suureneminen tai pieneneminen.

On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät:

Beetasalpaajia tai ACE:n estäjiä (joita käytetään mm. korkean verenpaineen ja eräiden

sydänoireiden hoitoon).

Diureetteja (nesteenpoistolääkkeitä, korkean verenpaineen hoitoon).

Kortikosteroideja kuten prednisonia ja kortisonia (käytetään tulehdussairauksissa).

Lääkeaineenvaihduntaan elimistössä estävästi vaikuttavia lääkeaineita kuten flukonatsolia

(sieni-infektion hoitoon), gemfibrotsiilia (rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoitoon) ja

sulfiinipyratsonia (kroonisen kihdin hoitoon).

Lääkärisi saattaa muuttaa näiden lääkkeiden annosta.

Ruoka, juoma ja liikunta

Ota Trazec ennen ateroita (ks. 3, ”Miten Trazecia otetaan”). Vaikutus voi viivästyä, jos lääke otetaan

aterian aikana tai sen jälkeen.

Vaikka käytät diabeteslääkkeitä on tärkeää, että jatkat lääkärisi suosittelemaa ruokavaliota ja/tai

liikuntaa.

Tarkkaile huolellisesti matalan verensokerin oireita, erityisesti

jos olet liikkunut tavallista voimakkaammin,

jos olet nauttinut alkoholia.

Alkoholi voi häiritä verensokerisi tasapainoa, joten Sinun on keskusteltava lääkärisi kanssa alkoholin

nauttimisesta Trazec-hoidon aikana. Jos saat matalan verensokerin oireita, syö tai juo jotain sokeria

sisältävää ja keskustele lääkärisi kanssa.

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Trazec ja vanhukset

Yli 65-vuotiaat henkilöt voivat käyttää Trazecia. Ole erityisen huolellinen, jotta verensokerisi ei

alenisi liikaa.

Trazec sekä lapset ja nuoret

Trazecin käyttöä ei suositeta lapsille eikä nuorille (alle 18-vuotiaille), koska sen vaikutusta tässä

ikäryhmässä ei ole tutkittu.

Raskaus ja imetys

Älä ota Trazecia, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Käy lääkärisi vastaanotolla

mahdollisimman pian, jos tulet hoidon aikana raskaaksi.

Älä imetä Trazec-hoidon aikana.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen

aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Sinua neuvotaan varautumaan hypoglykemian välttämiseen ajamisen aikana. Tämä on erityisen

tärkeää, jos hypoglykemian varoitusoireet ovat vähäiset tai puuttuvat tai, jos Sinulla usein esiintyy

hypoglykemiaa. Näissä tapauksissa olisi ajamista tarkoin harkittava.

Tärkeää tietoa Trazecin sisältämistä aineista

Trazec tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia. Jos lääkärisi on kertonut Sinulle, että elimistösi ei

siedä joitain sokereita, ota yhteys lääkäriisi ennen kuin otat tätä lääkevalmistetta.

3.

MITEN TRAZECIA OTETAAN

Ota Trazecia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli

olet epävarma.

Milloin Trazec otetaan

Ota Trazec ennen kolmea pääateriaa, tavallisesti:

1 annos ennen aamiaista

1 annos ennen lounasta

1 annos ennen päivällistä

On parasta ottaa lääke juuri ennen pääateriaa, mutta voit ottaa sen jopa 30 minuuttia ennen.

Älä ota lääkettä, jos et aio syödä pääateriaa. Jos ateria jää syömättä, älä ota sitä edeltävää Trazec-

annosta vaan odota seuraavaan ateriaasi.

Sopiva annos

Ota Trazecia lääkärisi määräyksen mukaan. Lääkärisi määrää Sinulle sopivan annostuksen.

Trazecin tavallinen alkuannos on 60 mg ennen kolmea pääateriaa. Joissain tapauksissa lääkärisi

saattaa määrätä suurempia annoksia. Suositeltu päivittäinen enimmäisannos on 180 mg kolme kertaa

vuorokaudessa otettuna ennen kolmea pääateriaa.

Tabletit niellään kokonaisina vesilasillisen kera ennen ateriaa.

Miten pitkään Trazecia käytetään

Käytä Trazecia päivittäin, kunnes lääkärisi toisin määrää.

Jos otat enemmän Trazecia kuin Sinun pitäisi

Jos olet vahingossa ottanut liian monta tablettia, ota heti yhteys lääkäriin. Jos Sinulle tulee matalan

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

verensokerin oireita - jos Sinua huimaa tai pyörryttää, Sinulla on näläntunnetta ja vapinaa tai jokin

muu kohdassa 4 ”Mahdolliset haittavaikutukset” mainittu oire - syö tai juo jotain, jossa on sokeria.

Jos Sinusta tuntuu, että olet saamassa vaikean hypoglykeemisen kohtauksen (joka saattaa johtaa

tajunnan menetykseen tai kouristuksiin), soita kiireesti lääkärinapua - tai pane joku muu tekemään se

puolestasi.

Jos unohdat ottaa Trazecia

Jos unohdat ottaa tabletin, ota seuraava ennen seuraavaa ateriaa. Älä ota kaksinkertaista Trazec-

annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Trazeckin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Trazecin haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia.

Tavallisimmat haittavaikutukset ovat matalan verensokerin (hypoglykemian) oireita, jotka ovat

yleensä lieviä. Niihin kuuluvat

hikoilu,

huimaus,

vapina,

heikkous,

näläntunne,

sydämentykytykset,

väsymys,

pahoinvointi.

Ne voivat myös johtua syömättömyydestä tai liian suuresta diabeteslääkeannoksesta. Jos saat matalan

verensokerin oireita, syö tai juo jotakin, jossa on sokeria.

Vatsakipua, ruoansulatushäiriöitä, ripulia, pahoinvointia ja oksentelua on raportoitu.

Harvinaisiin vaikutuksiin kuuluvat poikkeavuus maksan toimintakokeissa ja allergiset reaktiot, kuten

ihottuma ja kutina.

Erittäin harvinainen vaikutus on huulissa, silmissä, suussa esiintyvä rakkulainen ihottuma, johon

liittyy joskus päänsärkyä, kuumetta ja/tai ripulia.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5.

TRAZECIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Trazecia, jos pakkaus on vaurioitunut tai havaitset, että siihen on kajottu.

Säilytä alle 30°C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

6.

MUUTA TIETOA

Mitä Trazec sisältää

Vaikuttava aine on nateglinidi.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti; mikrokiteinen selluloosa; povidoni;

kroskarmelloosinatrium; magnesiumstearaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.

Tabletin päällyste sisältää hypromelloosia; titaanidioksidia (E171); talkkia; makrogolia ja

punaista (60 mg ja 180 mg tabletit) tai keltaista (120 mg tabletit) rautaoksidia (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Trazec 60 mg tabletit, kalvopäällysteiset ovat vaaleanpunaisia, pyöreitä tabletteja, joissa on toisella

puolella merkintä ”NVR” ja toisella ”TS”.

Trazec 120 mg tabletit, kalvopäällysteiset ovat keltaisia, soikeita tabletteja, joissa on toisella puolella

merkintä ”NVR” ja toisella ”TSL”.

Trazec 180 mg tabletit, kalvopäällysteiset ovat punaisia, soikeita tabletteja, joissa on toisella puolella

merkintä ”NVR” ja toisella ”TSX”.

Kukin läpipainopakkaus sisältää 12, 60, 84, 120 tai 360 tablettia. Kaikki pakkauskoot tai tablettien

vahvuudet eivät välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Iso-Britannia

Valmistaja

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito, 131

I-80058 Torre Annunziata - Napol

Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

∆ηµητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi