TETRALYSAL

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • TETRALYSAL 300 mg kapseli, kova
 • Annos:
 • 300 mg
 • Lääkemuoto:
 • kapseli, kova
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • TETRALYSAL 300 mg kapseli, kova
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • lymesykliini

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 5752
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 30-04-1969
 • Viimeisin päivitys:
 • 02-10-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Tetralysal 150 mg, kapseli, kova

Tetralysal 300 mg, kapseli, kova

lymesykliini,

vastaten 150 mg tai 300 mg tetrasykliiniä

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Tetralysal on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tetralysalia

Miten Tetralysalia otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Tetralysalin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Tetralysal on ja mihin sitä käytetään

Tetralysal on bakteereita tappava aine (antibiootti).

Tetralysalia käytetään lymesykliinille

herkkien mikrobien, kuten esim. mykoplasman, klamydian ja

monien harvinaisempien bakteerien aiheuttamiin infektioihin.

Lymesykliiniä,

jota Tetralysal sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tetralysalia

Älä ota Tetralysalia

jos olet allerginen lymesykliinille, muille tetrasykliineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle

aineelle (lueteltu kohdassa 6).

jos käytät samanaikaisesti isotretinoiinia,

etretinaattia ja asitretiinia (vaikean aknen ja psoriaasin

hoitoon käytettäviä kapseleita).

jos olet raskaana tai imetät.

Tetralysalia ei saa antaa alle 8-vuotiaille lapsille. On olemassa vaara, että hampaat värjäytyvät

pysyvästi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat Tetralysalia

jos sinulla on jokin munuais- tai maksavaiva, kerro siitä lääkärillesi ennen Tetralysal-hoidon

aloittamista

jos sinulla on myasthenia gravis (sairaus, joka heikentää lihaksia) tai LED (lupus

erythematosus disseminatus, systeeminen punahukka)

Herkistymistä voimakkaalle auringonvalolle voi tapahtua, ja auringon ottamista sekä solariumissa

käyntiä on vältettävä hoidon aikana.

Ota lääke riittävän vesimäärän kanssa välttääksesi ruokatorven ärsytystä ja haavaumia.

Älä käytä tätä lääkettä jos sen viimeinen käyttöpäivä on ohitettu. Vanhentunut Tetralysal voi aiheuttaa

munuaisten vaurioitumista.

Yliannostus voi olla maksallesi haitallista.

Muut lääkevalmisteet ja Tetralysal

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai

saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Lääkkeen teho voi muuttua, mikäli sitä otetaan samanaikaisesti tiettyjen lääkkeiden kanssa. Hoitavan

lääkärin on siksi tunnettava muu samanaikainen lääkitys.

Seuraavia lääkkeitä ei pidä ottaa samanaikaisesti Tetralysalin kanssa:

suun kautta otetut retinoidit (ihon hoitoon käytetyt lääkkeet) tai A-vitamiini enemmän kuin 10 000

yksikköä/vrk suun kautta tai injektiona (A-vitamiinin puutokseen tarkoitetut lääkkeet)

hengitetyt kipulääkkeet (metoksifluraani)

penisilliinit

(toisentyyppiset antibiootit)

isotretinoiini, etretinaatti ja asitretiini (vaikean aknen ja psoriaasin hoitoon tarkoitetut kapselit)

didanosiini

(viruslääke)

Tetralysal tulee ottaa tuntia ennen tai 2 tuntia sen jälkeen, kun on otettu seuraavia lääkkeitä:

antasidit (liikahappoisuuslääkkeet)

tuotteet, jotka sisältävät aktiivihiiltä,

kolestyramiinia, vismuttikelaatteja tai sukralfaattia, koska

nämä tuotteet vähentävät suun kautta otetun tetrasykliinin imeytymistä

rautatabletit

kalkkitabletit

sinkkitabletit

epilepsialääkkeet, mukaan lukien barbituraatit, esimerkiksi fenobarbitaali, fenytoiini ja

karbamatsepiini

Annoksen muuttaminen voi olla tarpeen käytettäessä seuraavia lääkkeitä:

- antikoagulantit (veren hyytymistä vähentävät lääkeaineet)

Tetralysal ruuan ja juoman kanssa

Myös maito ja ruoka voivat vaikuttaa Tetralysalin tehoon. Tetralysal tulee sen vuoksi ottaa tuntia

ennen tai 2 tuntia ruoan ja/tai maidon nauttimisen jälkeen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Tetralysalia ei tulisi käyttää raskauden aikana, koska on olemassa syntymättömän lapsen hampaiden

pysyvän värjäytymisen vaara.

Imetys

Tetralysal kulkeutuu äidinmaitoon. Tämän takia älä käytä Tetralysalia imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Mitään vaikutuksia ei ole havaittu.

Tetralysal 150 mg kapselit sisältävät laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että elimistösi ei siedä joitakin sokereita, ota yhteyttä lääkäriisi ennen kuin

otat tätä lääkettä.

3.

Miten Tetralysalia otetaan

Älä anna Tetralysalia alle 8-vuotiaille lapsille.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Lääkäri määrää annostuksen kunkin potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Tavanomainen annos on

300 mg aamulla ja illalla. Kapselit niellään kokonaisina vähintään 1/2 vesilasillisen kanssa

pystyasennossa (ei makuulla) välttääksesi ruokatorven vaurioitumisen. Kapselit otetaan vähintään

tuntia ennen tai 2 tuntia ruokailun jälkeen. On tärkeää, että lääkekuuri otetaan kokonaan loppuun,

muuten tulehdus voi uusiutua.

Revi alumiinipakkaus (liuska) varovasti auki ja ota kapseli ulos.

Jos otat enemmän Tetralysalia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Tetralysalia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin 1:llä potilaalla 10:stä):

Pahoinvointi

Vatsakipu

Ripuli

Päänsärky

Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä

arviointiin):

Tiettyjen verisolujen määrän muutokset

Näköhäiriöt

Kielitulehdus

Suoliston tulehdus

Oksentelu

Ylävatsan kipu

Kuume

Ihon tai silmien kellertyminen (keltaisuus)

Allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen, silmien ja huulten turvotusta, joka voi levitä

kieleen ja nieluun

Maksatulehdus

Kutina, ihottuma tai nokkosrokko

Äkillinen yleistynyt vakava allerginen reaktio, johon voi liittyä huonovointisuus

Joidenkin maksa-arvojen muutokset

Suurentunut aivopaine

Huimaus

Ihon herkistyminen auringonvalolle

Rakkulat ja ihon kuoriutuminen suurilla ihoalueilla tai haavaumat tai limakalvovauriot

suussa,

huulissa, sukuelinten tai peräaukon alueella

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä Tetralysalin kaltaisen lääkeaineiden (tetrasykliinit) käytössä:

Hampaiden värjäytymnen ja kiillevauriot,

jos niitä käytetään alle 8-vuotiailla

lapsilla

Muutokset verenkuvassa (punasolujen määrän vähenemistä, tiettyjen valkosolujen

lisääntymistä).

Lisääntynyt urean määrä veressä, etenkin jos Tetralysalin kansssa samanaikaisesti käytetään

diureetteja

Jos on merkkejä aivopaineen kohoamisesta, Tetralysalin käyttö tulisi lopettaa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista

ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia,

kerro niistä lääkärille

apteekkihenkilökunnalle

tai sairaanhoitajalle.

Tämä

koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia,

joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit

ilmoittaa

haittavaikutuksista

myös suoraan (ks. yhteystiedot

alla).

Ilmoittamalla

haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden

haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5.

Tetralysalin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Säilytä alle 30

C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tetralysal sisältää

150 mg kapseli

-

Vaikuttava aine on lymesykliini, vastaten 150 mg tetrasykliiniä

-

Muut aineet ovat liivate, magnesiumstearaatti, levilite, maissitärkkelys, laktoosi,

titaanidioksidi

(E 171), erytrosiini (E 127), kinoliinikeltainen (E 104).

300 mg kapseli

Vaikuttava aine on lymesykliini, vastaten 300 mg tetrasykliiniä

Muut aineet ovat liivate, magnesiumstearaatti, levilite, titaanidioksidi

(E 171), erytrosiini (E

127), kinoliinikeltainen (E 104), indigokarmiini

(E 132).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

150 mg kapseli

Kelta-oranssi kova liivatekapseli,

jonka sisällä on keltaista rakeista jauhetta.

100 kapselia Al/PE-repäisypakkauksessa.

300 mg kapseli

Puna-keltainen kova liivatekapseli, jonka sisällä on keltaista rakeista jauhetta.

20 ja 100 kapselia Al/PE-repäisypakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

SE-752 28 Uppsala, Ruotsi

Puh: +46 18 444 0330

Faksi: +46 18 444 0335

E-mail: nordic@galderma.com

Valmistaja

Inpac AB

Box 15

SE-221 00 Lund

Ruotsi

Laboratoires Sophartex

21 rue de Pressoir

B.P. 129

28501 VERNOUILLET Cedex

Ranska

Laboratoires Galderma

ZI – Montdésir

74540 Alby-sur-Chéran

Ranska

Pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

15.01.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Tetralysal 150 mg, kapsel, hård

Tetralysal 300 mg, kapsel, hård

lymecyklin, resp. 150 mg eller 300 mg tetracyklin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får

biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Tetralysal är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tetralysal

Hur du tar Tetralysal

Eventuella biverkningar

Hur Tetralysal ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tetralysal är och vad det används för

Tetralysal är ett bakteriedödande medel (antibiotikum).

Tetralysal används vid infektioner orsakade av mikrober, som är känsliga för lymecyklin, t.ex.

mycoplasma, klamydia och många andra mera sällsynta bakterier.

Lymecyklin som finns i Tetralysal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Tetralysal

Ta inte Tetralysal

om du är allergisk mot lymecyklin, övriga tetracykliner eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

vid samtidig användning av isotretinoin, etretinat och acitretin (kapslar för behandling av svår

akne och psoriasis)

om du är gravid eller ammar.

Tetralysal ska inte ges åt barn under 8 år. Det finns risk för permanent missfärgning av tänderna.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tetralysal

om du har någon njur- eller leversjukdom bör du informera din läkare om detta innan

behandling med Tetralysal påbörjas

om du har myastenia gravis (en sjukdom som försvagar musklerna) eller LED (lupus

erythematosus disseminatus)

Överkänslighet mot starkt solljus kan uppstå och solbad och solarier bör därför undvikas under

behandlingen.

Ta läkemedlet med tillräcklig

mängd vatten för att undvika irritation och sårbildning i matstrupen.

Ta inte Tetralysal efter utgångsdatumet efterson det kan medföra risk för njurskada.

Överdosering kan orsaka leverbesvär.

Andra läkemedel och Tetralysal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana. Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas

samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig

medicinering.

Följande läkemedel bör inte användas samtidigt med Tetralysal:

orala retinoider (läkemedel som används vid vissa hudbesvär) eller större doser än 10 000 IE/dag

av vitamin A tagna via munnen eller som injektion (läkemedel som används mot vitamin A-brist)

inhalationsanestetika (metoxifluran)

penicillin

(andra typer av antibiotika)

isotretinoin, etretinat och acitretin (kapslar för behandling av svår akne och psoriasis)

didanosin (antivirusmedel)

Tetralysal bör tas minst 1 timme innan eller 2 timmar efter följande läkemedel:

antacida (medel mot sur mage)

produkter som innehåller, aktivt kol, kolestyramin, bismutkelater eller sukralfat eftersom dessa

läkemedel minskar absorptionen av tetracyklin taget via munnen

järntabletter

kalciumtabletter

zinktabletter

läkemedel mot epilepsi i form av barbiturater, t.ex. fenobarbiton, fenytoin och karbamazepin

Dosjustering kan vara nödvändig för följande läkemedel:

- antikoagulantia (medel för att förhindra blodets koagulation)

Tetralysal med mat och dryck

Även mjölk och annan föda kan påverka effekten av Tetralysal. Tetralysal bör tas 1 timme innan eller

2 timmar efter mat och/eller mjölk.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns risk för att det ofödda barnets tänder blir permanent missfärgade och därför borde Tetralysal

inte användas under graviditet.

Amning

Tetralysal går över i modersmjölk. Använd därför inte Tetralysal under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan har observerats.

Tetralysal 150 mg kapslar innehåller laktos

Om din läkare har berättat att du inte tål några sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar

denna medicin.

3.

Hur du tar Tetralysal

Ge inte Tetralysal åt barn under 8 år.

Ta alltid Tetralysal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt

för dig. En vanlig dos för vuxna är 300 mg

morgon och kväll. Kapslarna skall sväljas hela tillsammans med minst 1/2 glas vatten i upprätt läge

(inte i liggande ställning) för att undvika skador på matstrupen. Kapslarna tas minst 1 timme innan

eller 2 timmar efter måltid. Det är viktigt att hela kuren fullföljs,

annars kan infektionen eller

inflammationen blossa upp igen.

Riv försiktigt upp aluminiumförpackningen

(strip) och ta ut kapseln.

Om du har tagit för stor mängd av Tetralysal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Tetralysal

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan

detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga biverkningar (färre än 1 patient av 10):

Illamående

Magont

Diarré

Huvudvärk

Biverkningar vilkas frekvens inte är känd (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Ändringar av antalet av vissa blodkroppar

Synstörningar

Glossit

Tarminflammation

Kräkningar

Magont i övre magen

Feber

Gulnande av huden och ögonen (gulsot)

Allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, ögon och läppar som kan sprida sig till

tungan och svalget

Leverinflammation

Hudutslag, klåda eller nässelutslag

Plötslig generaliserad allvarlig allergisk reaktion eventuellt med illamående

Ändringar av några levervärden

Ökat tryck i huvudet

Yrsel

Ökad känslighet för solljus

Blåsor och skalning av huden på stora områden eller sår eller slemhinneskador i munnen,

läppar, genitalier eller ändtarmsmynningen.

Följande biverkningar kan förekomma när man använder läkemedel av samma typ som Tetralysal

(tetracykliner):

Missfärgning av tänderna och emaljskador om barn under 8 år behandlas

Ändringar i blodbilden (minskning av röda blodkroppar, ökning av vissa vita blodkroppar)

Ökat ureavärde i blodet speciellt om man använder diuretika samtidigt med Tetralysal

Om det finns tecken på ökningen av intrakraniellt tryck borde användningen av Tetralysal

slutas.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala

med läkare,

apotekspersonal eller

sjuksköterska. Detta gäller

även

biverkningar som inte

nämns i denna information. Du

kan också rapportera

biverkn

ingar

direkt

detaljer

nedan). Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets

utvecklingscentret för

läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

5.

Hur Tetralysal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30

C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och

övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

150 mg kapsel

Den aktiva substansen är lymecyklin, resp. 150 mg tetracyklin

Övriga innehållsämnen är gelatin, magnesiumstearat, levilite, majsstärkelse, laktos, titandioxid

(E 171), erytrosin (E 127), kinolingult (E 104).

300 mg kapsel

Den aktiva substansen är lymecyklin, resp. 300 mg tetracyklin

Övriga innehållsämnen är gelatin, magnesiumstearat, levilite, titandioxid (E 171), erytrosin (E

127), kinolingult (E104), indigokarmin

(E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

150 mg kapsel

Gul/orange gelatinkapsel som innehåller gult pulver med granuler.

100 kapslar i Al/PE-strip.

300 mg kapsel

Röd/gul gelatinkapsel som innehåller gult pulver med granuler.

20 och 100 kapslar i Al/PE-strip.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

SE-752 28 Uppsala, Sverige

Tel: +46 18 444 0330

Fax: +46 18 444 0335

E-mail: nordic@galderma.com

Tillverkare

Inpac AB

Box 15

SE-221 00 Lund

Sverige

Laboratoires Sophartex

21 rue de Pressoir

B.P. 129

28501 VERNOUILLET Cedex

Frankrike

Laboratoires Galderma

ZI – Montdésir

74540 Alby-sur-Chéran

Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 15.01.2018