Pylobactell

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Pylobactell
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Pylobactell
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • DIAGNOSTISET AINEET
 • Terapeuttinen alue:
 • Puhalluskokeita, Helikobakteeri-Infektiot
 • Käyttöaiheet:
 • Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain diagnostiseen käyttöön. In vivo-diagnosointiin maha-pohjukaissuolen Helicobacter pylori - (H. pylori) - infektio.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 9

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/000151
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 06-05-1998
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/000151
 • Viimeisin päivitys:
 • 30-03-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/151

EUROOPAN JULKINEN ARVIOINTILAUSUNTO (EPAR)

PYLOBACTELL

Julkinen EPAR-yhteenveto

Tämä teksti on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR). Tekstissä selitetään,

miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut tehtyjä tutkimuksia ja päätynyt suosituksiin

lääkkeen käytöstä.

Jos tarvitset lisätietoja sairaudestasi tai hoidostasi, lue pakkausseloste (sisältyy myös

arviointilausuntoon) tai ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Jos haluat CHMP:n suositusten

perusteella lisätietoa, lue tieteellisen käsittelyn teksti (sisältyy myös arviointilausuntoon).

Mitä Pylobactell on?

Pylobactell on diagnostinen testipakkaus. Sitä saa pakkauksessa, johon kuuluu valkoinen liukeneva

tabletti, jossa on vaikuttavana aineena 100 mg

C-ureaa.

Mihin Pylobactellia käytetään?

Pylobactellia käytetään maha-pohjukaissuolen

Helicobacter

pylori-

H.

pylori-

) infektion

diagnosointiin.

H.

pylori

on bakteeri, joka voi aiheuttaa esimerkiksi dyspepsiaa (närästys, turvotus ja

pahoinvointi), mahakatarria (mahatulehdus) ja peptistä haavatautia (maha- tai pohjukaissuolihaava).

Lääkevalmistetta saa vain lääkärin määräyksestä.

Miten Pylobactellia käytetään?

Pylobactell on puhallustesti: pakkauksessa oleviin putkiin otetaan puhallusnäytteitä, jotka lähetetään

erikoislaboratorioon analysoitaviksi.

Testiä varten tarvitaan kuusi puhallusnäytettä: kolme ennen Pylobactell-tabletin ottamista ja kolme sen

ottamisen jälkeen. Ennen testiä on oltava neljä tuntia syömättä eli mahan on oltava tyhjä. Jos potilas

on nauttinut runsaan aterian, tarvitaan kuuden tunnin paasto ennen testiä.

Ensin potilas nauttii ns. koeaterian (esim. 200 ml laimentamatonta appelsiinitäysmehua). Viiden

minuutin kuluttua siitä potilas ottaa kolme puhallusnäytettä. Kun toiset viisi minuuttia on kulunut,

potilas ottaa yhden veteen liuotetun Pylobactell-tabletin. 30 minuutin kuluttua (40 minuutin päästä

koeateriasta) potilas ottaa vielä kolme puhallusnäytettä. Lisätietoja testin tekemisestä on

pakkausselosteessa.

Pylobactellia ei suositella alle 18-vuotiaille potilaille, koska sen tehokkuudesta tässä ryhmässä ei ole

riittävästi tietoa.

Miten Pylobactell vaikuttaa?

Pylobactellin vaikuttava aine,

C-urea, on luonnollinen kemikaali, joka on merkitty hiili-13:lla (

C on luonnossa yleisesti esiintyvää hiili-12:ta (

C) harvinaisempi hiiliatomin muoto.

H. pylori

tuottaa ureaasientsyymejä, jotka hajottavat ureaa ammoniakiksi ja hiilidioksidiksi.

Hiilidioksidia vapautuu elimistöstä uloshengityksessä. Potilaan ottaessa Pylobactell-tabletin sen

sisältämä

C-ureaa hajoaa, ja uloshengitetyssä ilmassa on hiili-13:a, jos potilaalla on

H. pylori

merkitty hiilidioksidi on mitattavissa erityislaboratorioissa massaspektrometria-nimistä tekniikkaa

käyttäen. Jos puolen tunnin kuluttua otetussa puhallusnäytteessä on kohonnut leimatun hiilidioksidin

pitoisuus (positiivinen testitulos), potilaalla voi olla

H. pylori

-infektio mahassa tai pohjukaissuolessa.

Jos uloshengityksestä ei saada kohonnutta leimatun hiilidioksidin pitoisuutta, potilaalla tuskin on,

H.

pylori

-infektiota mahassa ja pohjukaissuolessa.

Miten Pylobactellia on tutkittu?

Pylobactellia on tutkittu kahdessa päätutkimuksessa. Niissä tarkasteltiin antibioottien käyttöä

H. pylori

-infektion hoidossa, ja Pylobactellia käytettiin testinä. Yhteensä 366 potilaalta otettiin Pylobactell-testi

sekä tavanomainen biopsia (koepala mahasta). Tuloksia verrattiin toisiinsa.

Mitä hyötyä Pylobactellista on havaittu tutkimuksissa?

Pylobactellin herkkyys oli yli 95 prosenttia

H.

pylori

-infektion diagnosoinnissa.

Mitä riskejä Pylobactelliin liittyy?

Pylobactell-testistä ei ole tiedossa mitään sivuvaikutuksia.

Pylobactellia ei saa antaa potilaille, jotka voivat olla allergisia (yliherkkiä)

C-urealle tai jollekin

muulle tabletin aineosalle. Pylobactellia eivät voi käyttää potilaat, joilla on tai joilla epäillään olevan

puhallustestiä häiritsevä mahainfektio.

Miksi Pylobactell on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että Pylobactellin hyödyt ovat sen riskejä suuremmat maha-

pohjukaissuolen

Helicobacter

pylori

-infektion in vivo -diagnosoinnissa. Komitea suositteli

myyntiluvan myöntämistä Pylobactellia varten.

Muita tietoja Pylobactellista

Euroopan komissio myönsi Torbet Laboratories Limitedille koko Euroopan unionin alueella voimassa

olevan myyntiluvan Pylobactellia varten 7. toukokuuta 1998. Myyntilupa uusittiin 7. toukokuuta 2003

ja 7. toukokuuta 2008.

Pylobactellia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan tässä

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 06-2008.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Pylobactell 100 mg liukeneva tabletti

C-urea

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Pylobactell on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pylobactell:ää

Miten Pylobactell:ää käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Pylobactell:n säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

MITÄ PYLOBACTELL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Pylobactell on puhalluskoe. Sen avulla määritetään, onko suolistossa (mahalaukussa ja siihen

rajoittuvassa suolessa) Helicobacter pylori (H. pylori) -bakteeria. Mahavaivasi saattavat johtua tästä

bakteerista.

Lääkäri on suositellut sinulle

C-urea-puhalluskoetta jostakin seuraavista syistä:

Lääkärisi haluaa varmistaa, onko sinulla H. pylori -infektio. Tästä on apua sairautesi

diagnosoinnissa.

Sinulla on jo todettu H. pylori -infektio ja olet saanut lääkehoitoa sen parantamiseksi. Lääkärisi

haluaa nyt tarkistaa, onko hoito tehonnut.

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain diagnostiseen käyttöön.

Miten koe toimii?

Kaikissa ruoka-aineissa on vaihtelevia määriä ainetta, joka tunnetaan nimellä hiili-13 (

C on

todettavissa keuhkoista uloshengitettävässä hiilidioksidissa. Uloshengitysilman varsinainen

C-pitoisuus riippuu nautitun ruoan tyypistä.

Sinua pyydetään juomaan "koeateria". Se edistää

C-ureaa sisältävän testiliuoksen pysymistä

mahalaukussa.

Aterian jälkeen sinulta otetaan 3 puhallusnäytettä. Nämä näytteet analysoidaan ulos hengittämäsi

hiilidioksidin normaalin

C-pitoisuuden selvittämiseksi.

Tämän jälkeen juot Pylobactell

C-urea-liuoksen. Jos mahalaukussa on aktiivista H. pyloria, nämä

bakteerit hajottavat

C-urean, mikä voidaan todeta uloshengitysilman hiilidioksidissa.

Sinulta otetaan 30 minuutin kuluttua vielä toiset 3 puhallusnäytettä.

Näiden näytteiden

C-pitoisuuksia verrataan normaalitasoon. Merkitsevästi kohonnut

C-pitoisuus

osoittaa lääkärille, että suolistossa on aktiivinen H. pylori -infektio.

2.

MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ,ENNEN KUIN KÄYTÄT PYLOBACTELL:ÄÄ

Älä käytä Pylobactell:ää

jos olet allerginen

C-urealle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

jos sinulla on jokin sairaus, joka mielestäsi voi vaikuttaa kokeeseen tai johon koe voi vaikuttaa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät

Pylobactell:ää.

jos sinulle on tehty osittainen mahalaukun poisto (gastrektomia), sillä kokeen luotettavuutta

näillä potilailla ei ole osoitettu.

jos sinulla on tai epäillään olevan jokin mahatulehdus.

jos sinulla on pitkittyneitä mahavaivoja (atrofinen gastriitti), sillä tällöin puhalluskokeesta

voidaan saada väärä tulos, ja mahdollinen H. pylori -infektio on ehkä vahvistettava muilla

kokeilla.

jos paastoaminen (syömättä olemisen) saattaa vaikuttaa terveyteesi.

jos olet alle 18-vuotias.

Muut lääkevalmisteet ja Pylobactell

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajan, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin

käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Älä tee koetta:

jos olet käyttänyt antibiootteja tai Helicobacter pylori -infektion hoitoon tarkoitettuja

lääkkeitä edellisten 28 päivän aikana.

jos olet käyttänyt protonipumpun estäjiä (ruoansulatusvaivojen hoitoon) edellisten 14

päivän aikana.

jos olet käyttänyt H2-salpaajia tai antasideja (ruoansulatusvaivojen lievitykseen) kokeen

tekemispäivänä.

Älä lopeta lääkkeiden käyttöä keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

Pylobactell ruuan ja juoman kanssa

Koe tehdään paastotilassa, joten sinun on oltava syömättä vähintään 4 tuntia ennen koetta. Jos olet

nauttinut tukevan aterian, sinun on oltava syömättä 6 tuntia ennen koetta.

Paaston aikana saa juoda vettä.

Jos paastoaminen tuottaa sinulle ongelmia (esim. jos sinulla on diabetes), kerro lääkärille,

apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajan.

Raskaus ja imetys

Pylobactell-kokeen saa tehdä raskaus- ja imetysaikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämän kokeen ei pitäisi vaikuttaa ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3.

MITEN PYLOBACTELL: ÄÄ KÄYTETÄÄN

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt, apteekkihenkilökunta on neuvonut tai

sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet

epävarma.

Koe kestää noin 45 minuuttia. Tarvitset hieman juomavettä sen tekemiseen.

Puhalluskoe on parasta suorittaa istuma-asennossa.

Et saa tupakoida ennen koetta etkä sen aikana.

Koemenettely sisältää seuraavat vaiheet:

(Lyhyt yhteenveto näistä ohjeista löytyy analyysin tilauslomakkeen takapuolelta)

1.

Paastoaminen: sinun on oltava syömättä 4 tuntia ennen koetta (ks. kohta 2, Pylobactellin käyttö

ruuan ja juoman kanssa).

2.

Koeateria: juo suosituksen mukainen koeateria. Koeateria ei sisälly pakkaukseen mutta on

saatettu toimittaa erikseen. Jos koeateriaa ei ole toimitettu, tarkoitukseen sopivin koeateria on

200 ml laimentamatonta appelsiinituoremehua. Jos et voi ottaa suosituksen mukaista

koeateriaa, lääkärisi kertoo sinulle, mitä voit ottaa sen sijaan.

Odota 5 minuuttia.

Ensimmäiset puhallusnäytteet (3 putkea, joissa on valkoiset korkit)

i. Poista putkesta korkki.

ii. Hengitä ulos suun kautta pillin läpi näyteputkeen.

iii. Vedä hitaasti pilli ulos putkesta samalla kun hengität ulos.

iv. Sulje putki korkilla heti.

v. Toista toimenpide muilla putkilla, joissa on valkoiset korkit.

Putkiin ei tarvitse puhaltaa lujaa, on vain hengitettävä normaalisti ja suljettava putki korkilla

nopeasti.

Putkiin ei saisi päästä sylkeä.

13

C-urealiuoksen valmistaminen

Avaa tablettipussi ja kaada tabletti pussista sekoitusampulliin.

Lisää vettä merkkiin asti ja sulje korkki.

Ravista ampullia kevyesti, jotta tabletti liukenee.

Juo liuos. Merkitse muistiin kellonaika juomisen hetkellä.

Täytä ampulli uudelleen vedellä merkkiin asti ja juo vesi.

Pylobactell

C-urealiuoksen juotuasi odota 30 minuuttia. Tänä aikana et saa tupakoida, syödä

etkä juoda. Tämä on tärkeää kokeen onnistumisen kannalta.

Toiset puhallusnäytteet (3 putkea, joissa on punaiset korkit)

Ota puhallusnäytteet punakorkillisiin putkiin samoin kuin edellä (ks. vaihe 4).

Analyysin tilaaminen

Täytä analyysin tilauslomake. Potilaan tiedot tulevat lomakkeen vasemmalle puolelle ja

lääkärin nimi ja osoite oikealle puolelle.

Koe on nyt suoritettu

Laita puhallusnäytteet ja täytetty analyysin tilauslomake takaisin pakkaukseen ja lähetä se

lääkärin antamaan osoitteeseen.

Lääkäri kertoo sinulle, milloin tulokset ovat valmiit ja kehen voit ottaa yhteyttä niiden

kuulemiseksi.

Tyhjän pussin, sekoitusampullin ja pillit voi hävittää tavallisena talousjätteenä. Säilytä tämä

seloste tulevaa tarvetta varten.

Jos kokeen toistaminen on tarpeen, sen saa tehdä vasta seuraavana päivänä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Pylobactellin käytön yhteydessä ei ole ilmoitettu mitään haittavaikutuksia.

C ja urea ovat luonnossa esiintyviä vaarattomia aineita, joita on myös ihmisen elimistössä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä <lääkärille> <tai> <,> <apteekkihenkilökunnalle> <tai

sairaanhoitajalle>. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun

kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan

enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

PYLOBACTELL:N SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Testipakkaus tulee säilyttää alle 25°C:n lämpötilassa.

Liuennut tabletti on otettava heti.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Käyt. viim. jälkeen.>

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

6.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA

Mitä Pylobactell-tabletti sisältää

Vaikuttava aine on

C-urea. Yksi tabletti sisältää 100 mg

C-ureaa.

Muut aineet ovat povidoni (E1201), mikrokiteinen selluloosa (E460i), vedetön kolloidinen

piidioksidi ja natriumbentsoaatti (E211).

Yksi Pylobactell-puhalluskoepakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

Pussi, joka sisältää yhden tabletin

6 lasiputkea, joista kolmessa on valkoiset ja kolmessa punaiset korkit.

Korkilla varustettu lasinen 30 ml:n sekoitusampulli.

2 pilliä.

1 Pakkausselosteen

1 analyysin tilauslomake.

1 turvaetiketti ja 3 ylimääräistä viivakoodietikettiä.

Tämän pakkauksen tarvikkeet riittävät yhteen testiin. Jos testin toistaminen on tarpeen, tarvitset uuden

pakkauksen. Uusintatestin saa tehdä vasta seuraavana päivänä.

Myyntiluvan haltija

Torbet Laboratories Limited, Unit 1 Chestnut Drive, Wymondham, Norfolk, NR18 9SB, Iso-Britannia

Puh: +44 (0) 1953 607856

Fax. +44 (0)1953 713649

E-mail. enquiries@torbetlaboratories.co.uk

Valmistaja

J L Bragg Limited, 33-34 Boss Hall Road, Ipswich, Suffolk, IP1 5BN, Iso-Britannia.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain laboratoriotyöntekijöille:

Puhallusnäytteiden analysointi ja testauksen kuvaus

Koetulosten tarkkuus ja täsmällisyys riippuvat suuresti analyysin laadusta, joten vain asianmukaisesti

sertifioidut laboratoriot katsotaan päteviksi analysoimaan puhallusnäytteet.

Tyydyttävä herkkyys ja spesifisyys on osoitettu kliinisissä tutkimuksissa, joissa puhallusnäytteet

analysoitiin isotooppisuhde-massaspektrometrialla (IRMS).

Kokeen aikana otetut puhallusnäytteet on säilytettävä alkuperäisissä putkissaan IRMS-analyysin

suorittamiseen asti. IRMS-laitteisto voi olla jatkuvavirtauksinen tai kaksiaukkoinen, ja monipaikkaista

näytteensyötintä ja viivakoodinlukijaa tulisi käyttää, jotta näytteitä voidaan seurata koko analyysin

ajan.

IRMS-lähdeparametrit ja laitteiston hienosäätö on optimoitava kerran päivässä.

Laitteiston täytyy olla lineaarinen laajalla CO

-pitoisuusalueella; tyypillisesti 1,0-6,0 %. Tämä on

tarkistettava rutiininomaisesti.

Sisäisen analyyttisen tarkkuuden on oltava alle ± 0,3 ‰

C saman referenssikaasunäytteen 20

toistoanalyysiä kohden ja pysyä 3 SD:n sisällä puhallusanalyysien keskiarvosta.

Puhallusnäytteen on kuljettava analyysijärjestelmän läpi ilman isotooppien fraktioitumista.

IRMS-laitteistossa on oltava kolmoiskerääjä, jotta ionit, joiden massavaraussuhde on 44, 45 ja 46,

voidaan mitata samanaikaisesti happi-isotooppipitoisuuden vaihteluiden korjaamiseksi.

Laitteistosta johtuvien poikkeamien korjauksesta analyysin aikana on huolehdittava.

Laboratorion referenssikaasujen on oltava asianmukaisen kansainvälisen standardin mukaisia, jotta

tuloksia voitaisiin vertailla laboratorioiden kesken.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös jotakin muuta asianmukaisesti validoitua menetelmää, jonka

suorittaa vaatimukset täyttävä objektiivinen laboratorio.

Tulosten tulkinta:

Ero tuhannesosissa (‰) hyväksyttyyn kansainväliseen standardiin nähden.

C-ylimäärä:

Ennen urean antoa ja sen jälkeen tehtyjen näytemittausten välinen ero.

H.pylori -tila:

C-ylimäärä < 3,5 = negatiivinen

C-ylimäärä ≥ 3,5 = positiivinen

ANALYYSIN TILAUSLOMAKE

Pylobactell [

C]-UREA-PUHALLUSKOE (

C-UBT) Helicobacter pylori -infektion toteamiseksi

ANALYYSIN TILAUSLOMAKE - Täytetään painokirjaimin

Ilmoita tulosten toimitusosoite selkeästi:

Terveyskeskus:

Potilaan nimi:

Syntymäaika:

Potilasviite:

Kokeen päivämäärä:

Hoitava lääkäri:

KIINNITÄ VIIVAKOODIETIKETTI TÄHÄN

LISÄÄ VIIVAKOODIETIKETTI POTILASTIETOIHIN, JOS MAHDOLLISTA

Myyntiluvan numero: EU/1/98/064/001

Myyntiluvan haltija: Torbet Laboratories Limited, Unit 1 Chestnut Drive, Wymondham, Norfolk,

NR18 9SB, Iso-Britannia

LÄÄKITYSTIEDOT

Lääkityshistoria

Onko potilas saanut:

(i) antibiootteja edellisten 28

päivän aikana?

Jos on, ilmoita tyyppi ja milloin

otettu viimeksi.

(ii) protonipumpun estäjiä (PPI)

edellisten 14 päivän aikana?

Jos on, ilmoita tyyppi ja milloin

otettu viimeksi.

(iii) bakteerien häätöhoitoa

edellisten 28 päivän aikana?

Jos on, ilmoita milloin hoito

päättyi.

(iv) muuta lääkitystä (mikäli

oleellista)?

(v) Potilas paastosi tuntia

Huomaa, että (i)-(iii)

vaikuttavat kokeen tuloksiin.

Tyyppi

&

päivä-

määrä

Minuuttia

t = 0

t = 5

t = 10

t = 40

Tarkista

KOKEEN TARKISTUSLISTA

Kokeen tarkistuslista

Merkitse muistiin aika, jolloin

potilas juo koeaterian.

Ota ensimmäiset

puhallusnäytteet (valkoiset

korkit - 3 kertaa)

Potilas juo urealiuoksen, täyttää

sitten ampullin vedellä merkkiin

saakka ja juo veden.

Ota toiset puhallusnäytteet

(punaiset korkit - 3 kertaa)

Viivakoodietiketti ja kaikki

analyysin tilauslomakkeeseen

merkityt tiedot.

1 x näyte ennen/jälkeen varalla.

2 x näytettä ennen/jälkeen +

tämä lomake palautetaan

vaatimukset täyttävään

laboratorioon.

Aika

Vain laboratorion käyttöön

Kommentit:

Saapumispäivämäärä:

Analyysin tiedostoviite:

Laboratoriokoodi:

Näytteiden kirjaaja: