PANTYSON

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • PANTYSON 10 mg / g + 20 mg / g emulsiovoide
 • Annos:
 • 10 mg / g + 20 mg / g
 • Lääkemuoto:
 • emulsiovoide
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • PANTYSON 10 mg / g + 20 mg / g emulsiovoide
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Hydrokortisoni

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 2074
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 05-06-2006
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pantyson emulsiovoide

hydrokortisoni

dekspantenoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Pantyson on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pantysonia

Miten Pantysonia käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Pantysonin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Pantyson on ja mihin sitä käytetään

Hydrokortisoni, eli kortisoli,

on elimistön tärkein luonnollinen glukokortikoidi. Sen pääasiallinen

vaikutus on paikallinen tulehdusta vähentävä vaikutus. Se vähentää kutinaa, punoitusta ja turvotusta,

jotka liittyvät allergian tai muun ihoärsytyksen aiheuttamaan ihottumaan. Hydrokortisoni ei tuhoa

bakteereja, viruksia tai sieniä eikä estä niiden kasvua.

Dekspantenoli muuttuu soluissa pantoteenihapoksi, joka kuuluu B-ryhmän vitamiineihin.

Dekspantenolia elimistö tarvitsee ihon epiteelikerroksen eli uloimman ihokerroksen ja limakalvojen

muodostumiseen.

Pantysonin käyttöaiheet

Pantysonia käytetään muiden paikalliskortikosteroidien tavoin monenlaisiin ihon allergisiin ja muusta

ärsytyksestä johtuviin sairaustiloihin.

Sitä voidaan käyttää myös auringon polttaman ihon hoitoon,

hyönteisten puremiin ja lyhytaikaisesti myös vaippaihottuman hoitoon.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut, paikalliskortikosteroideja

sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri

vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat, IV Erityisen vahvat. Pantyson kuuluu

vahvuusluokkaan I "Miedot".

Hydrokortisonia ja dekspantenolia, joita Pantyson sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin

tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä,

apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina

heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pantysonia

Älä käytä Pantysonia

jos olet allerginen (yliherkkä) hydrokortisonille,

dekspantenolille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on ihohaavaumia, kuten sääri- ja makuuhaavoja

jos sinulla on bakteerien, virusten ja sienten aiheuttamia ihoinfektioita, kuten märkärupi, ruusu,

vesirokko, syylät, ontelosyylät, kupan aiheuttamia ihomuutoksia,

ihotuberkuloosia tai ihon

sienitauteja (epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä lääkärin puoleen).

Varoitukset ja varotoimet

Ole erityisen varovainen Pantysonin suhteen

jos havaitset ihon ohenemista hoitoalueella

jos hoidettu ihoalue ärtyy.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Ruusufinni (Acne rosacea) ja suunympärysihottuma voivat pahentua valmisteen käytön yhteydessä.

Muut lääkevalmisteet ja Pantyson

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lyhytaikaiselle ja suppea-alaiselle käytölle ei ole esteitä. Laaja-alaisesta ja pitkäaikaisesta käytöstä

tulee neuvotella lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pantyson ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Pantyson sisältää setostearyylialkoholia ja parahydroksibentsoaatteja

Voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) ja allergisia reaktioita

(mahdollisesti viivästyneitä).

3.

Miten Pantysonia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Voidetta levitetään hoidettavalle ihoalueelle ohuelti 2–3 kertaa päivässä. Oireiden lievittyessä riittää

tavallisesti voitelu kerran päivässä.

Tärkeää

Itsehoidossa Pantysonia tulisi käyttää vain lyhytaikaisesti ja pienehköille ihoalueille. Voidetta tulisi

levittää vain hoidettaville ihoalueille.

Pantysonia ei pidä käyttää avohaavoihin tai hiertymiin. Ihottumaan tullut rikkouma tai raapiuma ei ole

este voiteen käytölle.

Herkkiä ihoalueita (esim. sukuelimet, silmänympärykset) hoidettaessa on noudatettava varovaisuutta.

Pantysonia ei saa käyttää silmiin. Voiteen satunnainen pyyhkiytyminen

silmien seudun iholle ei

kuitenkaan ole vaarallista eikä vaadi erityisiä varotoimia.

Lääkärin harkinnan ja ohjeiden mukaan Pantysonia voidaan käyttää myös silmien seudun ihottumien

hoidossa.

Yhtämittainen, päivittäinen hoito on rajoitettava kahteen viikkoon ohuiden ihoalueiden hoidossa ja

vaippaihottuman hoidossa, koska hautova vaippa voi lisätä voiteen imeytymistä ja

haittavaikutusriskiä. Kahden viikon hoitotauon jälkeen lääkettä voidaan tarvittaessa käyttää uudelleen.

Harvemmassa, satunnaisessa käytössä ei ole aikarajaa.

Pitkäaikainen, jatkuva ja runsas hydrokortisonin

käyttö etenkin herkillä ihoalueilla voi altistaa

haittavaikutuksille. Lapset ja iäkkäät potilaat ovat alttiimpia saamaan haittavaikutuksia.

Jos käytät enemmän Pantysonia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Pitkäaikainen käyttö voi johtaa ihon ohenemiseen hoitoalueella, erityisesti luonnostaan ohuilla

ihoalueilla

(kasvoissa, kainaloissa, nivusseudussa) sekä lasten iholla. Annosteluohjeen mukaan

käytettynä Pantyson on turvallinen.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa.

Pantyson on niin mieto, että haittavaikutuksia esiintyy hyvin harvoin.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

pitkäinen käyttö erityisesti herkillä ihoalueilla (esim. silmänympärykset, kasvot, kainalot,

taipeet) voi aiheuttaa ihon ohenemista ja haurastumista

arpijuovat, ihon pintaverisuonten laajeneminen ja verenpurkaumat.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

lisämunuaisten toiminnan heikkeneminen.

Haittavaikutukset, joiden esiintyvyystiheyttä ei tunneta:

ihottuman paheneminen

kaihi, silmänpainetauti, näön hämärtyminen

yliherkkyysreaktiot, allerginen kosketusihottuma, ihokarvojen liikakasvu,

suunympärysihottuma ja pigmenttihäiriöt.

Pantysonin käytön lopettamisen jälkeen paikalliset muutokset korjaantuvat osittain kuukausien

kuluessa.

Valmisteen aineosat voivat joillekin

käyttäjille aiheuttaa yliherkkyysreaktioita ja allergista

kosketusihotumaa.

Haittavaikutusten ilmetessä tulee lääkkeen käyttö keskeyttää.

Muut haittavaikutukset lapsilla

Laaja-alaisessa ja pitkäaikaisessa käytössä lääke voi imeytyä siinä määrin, että lapsen lisämunuaisten

toiminta häiriintyy.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Pantysonin säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekkista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pantyson sisältää

Vaikuttavat aineet ovat hydrokortisoni ja dekspantenoli, joita on 10 mg ja 20 mg grammassa

voidetta.

Muut aineet ovat glyserolimono- ja distearaatti, setostearyylialkoholi,

polyetyleeniglykoli-5-

glyserolistearaatti, setyylipalmitaatti,

kookosrasvahappoglyseridi,

isopropyylipalmitaatti,

keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit,

makrogoli 400, parahydroksibentsoehapon esterit

(metyyli E218, etyyli E214, propyyli E216, butyyli ja isobutyyli)

liuotettuina fenoksietanoliin ja

puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus

Pantyson on valkoinen emulsiovoide.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

9.8.2017

Bipacksedel: Information till användaren

Pantyson kräm

hydrokortison

dexpantenol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar

från läkare eller apotekspersonal.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Pantyson är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Pantyson

Hur du använder Pantyson

Eventuella biverkningar

Hur Pantyson ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Pantyson är och vad det används för

Hydrokortison dvs. kortisol är kroppens viktigaste naturliga glukokortikoid. Dess huvudsakliga effekt

är lokal anti-inflammatorisk. Det minskar klåda, rodnad och svullnad som förekommer i samband med

eksem förorsakad av allergi eller någon annan hudirritation. Det varken förstör eller hämmar tillväxten

av bakterier, virus eller svampar.

Dexpantenol förändras i cellerna till pantotensyra, som tillhör B-gruppens vitaminer. Dexpantenol

behövs i kroppen för bildning av hudens epitellager, m.a.o. det yttersta hudlagret, och för bildning av

slemhinnorna.

Användningsområden av Pantyson

Pantyson används, såsom andra lokalverkande kortikosteroider, mot flera olika allergiska och

inflammatoriska sjukdomstillstånd

i huden. Pantyson kan också användas för behandling av solbränd

hy och för insektbett samt för kortvarig behandling av blöjeksem.

Kortikosteroidpreparaten för utvärtes bruk indelas i fyra styrkeklasser:I Milda, II Medelstarka, III

Starka, IV Särskilt starka.Pantyson tillhör styrkeklass I "Milda".

Hydrokortison och dexpantenol som finns i Pantyson kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Pantyson

Använd inte Pantyson

om du är allergisk (överkänslig) mot hydrokortison, dexpantenol eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har sårnader såsom bensår och liggsår

om du har hudinfektioner förorsakade av bakterier, virus eller svampar såsom impetigo, ros,

vattkoppor, vårtor, små ljusa vårtor förorsakade av virus, hudförändringar förorsakade av syfilis,

hudtuberkulos och svampsjukdomar i huden (i oklara fall är det skäl att rådfråga läkaren).

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Pantyson

om du märker att huden förtunnas på det behandlade området

om det behandlade hudområdet irriteras.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Acne rosacea och eksem kring munnen kan förvärras under användingen av preparatet.

Andra läkemedel och Pantyson

Man känner inte till några skadliga samverkningar förorsakade av samtidig användning av andra

läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

För kortvarig användning på små ytor föreligger inga hinder. Om du långvarigt ämnar behandla större

hudytor är det skäl rådfråga läkaren.

Körförmåga och användning av maskiner

Pantyson påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Pantyson innehåller cetostearylalkohol och parahydroxibensoater

Kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) och allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

3.

Hur du använder Pantyson

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar

från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Krämen stryks ut som ett tunt lager 2–3 gånger dagligen på hudområdet som skall behandlas. Då

symtomen avtar räcker vanligtvis en behandling per dag.

Viktigt

Vid egenvård bör Pantyson användas endast kortvarigt för behandling av tämligen små hudytor.

Krämen bör strykas ut endast på hudområden som skall behandlas.

Pantyson bör inte användas för vård av öppna sår eller skavsår. Däremot hindrar inte en spricka eller

en repa, som uppkommit på eksemområdet, att krämen används.

Vid behandling av känsliga hudområden (t.ex. könsorgan, huden kring ögonen) bör försiktighet

iakttas.

Pantyson får inte användas för ögonen. Det är dock inte farligt, och kräver inga speciella

försiktighetsåtgärder, om krämen tillfälligtvis stryks på huden kring ögonen.

Efter läkares övervägande och enligt hans eller hennes anvisningar kan krämen användas också för att

behandla hudutslag kring ögonen.

En fortlöpande, dagligen upprepad behandling begränsas till två veckor på tunna hudområden och vid

vård av blöjeksem emedan en baddande blöja kan öka upptagningen av läkemedlet och risken för

ogynnsamma effekter. Efter två veckors paus kan krämen vid behov användas på nytt. Denna tidsgräns

gäller inte vid behandling som sker mera sällan eller tillfälligt.

Långvarig och riklig användning av hydrokortison, speciellt på känsliga hudområden, kan orsaka

biverkningar. Barn samt äldre patienter är mottagligare för biverkningar.

Om du använt för stor mängd av Pantyson

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

En långvarig användning kan leda till att huden förtunnas på de behandlade områdena, speciellt på

hudområden, som normalt är tunna (ansiktet, armhålorna, ljumskområdet) och på huden hos barn. Rätt

använd är Pantyson trygg att använda.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Pantyson är så mild, att biverkningar förekommer mycket sällan.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än en av 100):

långvarig användning speciellt på känsliga hudområden (t.ex. hyn kring ögonen, ansiktet,

armhålorna, böjveck) kan förorsaka att huden förtunnas och blir skör

hudstrimmor, utvidgning av hudens ytliga blodådror, blodutgjutningar.

Sällsynta biverkningar (hos färre än en av 1 000):

hämning av binjurefunktionen.

Biverkningar med ingen känd frekvens:

förvärring av hudutslag

grå starr, glaukom, dimsyn

överkänslighetsreaktioner, allergisk kontaktdermatit, ökad tillväxt av kroppshåren, utslag kring

munnen, pigmentstörningar.

Preparatets innehållsämnen kan förorsaka till några användare överkänslighetsreaktioner och allergisk

kontaktdermatit.

Om biverkningar uppträder bör behandlingen avbrytas.

Ytterligare biverkningar hos barn

Vid långvarig behandling av stora hudytor kan läkemedlet upptas i sådan mängd, att binjuramas

funktion kan rubbas hos barn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Pantyson ska förvaras

Förvaras i rumstemperatur (15–25 °C).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kasta i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtfärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är hydrokortison och dexpantenol, varav finns 10 mg och 20 mg i ett

gram av kräm.

Övriga innehållsämnen är glycerolmono- och distearat, cetostearylalkohol, polyetylenglykol-5-

glycerolstearat, cetylpalmitat, kokosfettsyraglycerid, isopropylpalmitat,

mättade triglycerider

med medellånga kedjor, makrogol 400, parahydroxibensoesyraestrar (metyl E218, etyl E214,

propyl E216, butyl och isobutyl) lösta i fenoxietanol, samt renat vatten.

Läkemedlets utseende

Pantyson är vit kräm.

Innehavare av godkännande för försäljningOrion

Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Denna bipacksedel ändrades senast

9.8.2017