ORICYCLIN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • ORICYCLIN 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen
 • Annos:
 • 500 mg
 • Lääkemuoto:
 • tabletti, kalvopäällysteinen
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • ORICYCLIN 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Tetrasykliini
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Tetracyclini hydrochloridum Soveltuu varauksin iäkkäille. Vältä käyttöä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Kalsium, rauta, magnesium ja alumiini vähentävät imeytymistä. Vältettävä altistusta auringonvalolle.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 4899
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 11-03-2008
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Oricyclin 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

tetrasykliinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Oricyclin on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Oricyclin-tabletteja

Miten Oricyclin-tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Oricyclin-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Oricyclin on ja mihin sitä käytetään

Oricyclin-tablettien vaikuttava aine on tetrasykliinihydrokloridi.

Tetrasykliiniä käytetään finnitaudin

eli aknen hoitoon. Tetrasykliinillä

hoidetaan myös bakteeritulehduksia poskionteloissa,

keuhkoputkissa ja muualla hengitysteissä tai muualla elimistössä.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Oricyclin-tabletteja

Älä ota Oricyclin-tabletteja

jos olet allerginen tetrasykliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

jos sairastat munuaisten tai maksan vajaatoimintaa

jos olet raskaana

jos käytät jotain toista maksatoksista lääkettä.

Tetrasykliini saattaa aiheuttaa kehittymässä olevien hampaiden värjäytymistä ja hampaiden pysyvää

vaurioitumista sekä ohimeneviä muutoksia lasten luuston kasvussa. Tästä syystä tetrasykliiniä ei saa

käyttää alle 8-vuotiaille lapsille ja sitä saa käyttää vain harkiten tätä vanhemmille kasvuikäisille

lapsille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat Oricyclin-tabletteja,

jos sinulla on ruokatorven ahtauma

jos sinulla on perinnöllinen

aineenvaihduntatauti, johon liittyy veren ja virtsan suuri

porfyriinipitoisuus (porfyria).

Huomioi lääkkeen käytön yhteydessä

tetrasykliini voi aiheuttaa valoyliherkkyyttä. Auringonottoa ja solariumia on syytä välttää.

tetrasykliini saattaa aktivoida punahukan (SLE)

tetrasykliini saattaa aiheuttaa ruokatorviärsytystä, jonka välttämiseksi tabletit tulee ottaa

runsaan nesteen kera (ei maidon) ja makuuasentoa lääkkeen nauttimisen yhteydessä tulee

välttää

tetrasykliinin,

kuten muidenkin laajakirjoisten antibioottien käyttö saattaa aiheuttaa

pitkäkestoista tai vaikeaa ripulia: tällöin on aina otettava yhteyttä lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Oricyclin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Oricyclin-tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos

käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

tietyt vatsahappoja neutralisoivat lääkkeet (antasidit, sukralfaatti)

rauta- ja sinkkivalmisteet

tietyt kolesterolilääkkeet (kolestipoli, kolestyramiini)

tietyt immuunikatolääkkeet (didanosiinipurutabletit)

tietyt verenpainelääkkeet (kinapriili)

tietyt veren hyytymistä estävät lääkkeet

tietyt iho-ongelmien hoidossa käytettävät lääkkeet (isotretinoiini,

asitretiini)

tietyt solunsalpaajat (metotreksaatti)

tietyt malarilääkkeet (atovakoni)

tietyt sydänlääkkeet (digoksiini)

nesteenpoistolääkkeet eli diureetit

tietyt mielialalääkkeet (litium)

tietyt kihtilääkkeet (probenesidi)

muut mikrobilääkkeet.

Oricyclin ruuan ja juoman kanssa

Juo lasillinen

vettä tai muuta juomaa (ei maitoa), kun otat tabletin.

Oricyclin-tabletit suositellaan otettavaksi joko tunti ennen ruokailua tai 2 tuntia sen jälkeen.

Oricyclin-tabletteja ei tule ottaa samanaikaisesti maitotuotteiden kanssa, koska kalsium huonontaa

tetrasykliinin imeytymistä. Maidon nauttimisen ja Oricyclin-tabletin oton välillä on suositeltavaa pitää

1–2 tunnin väli.

Jos tetrasykliinin

käyttöön liittyy vatsaoireita, voi lääkkeen ottaminen ruuan kanssa vähentää

vatsaärsytystä. Lääkettä ei kuitenkaan tällöinkään ole syytä ottaa samanaikaisesti maitotuotteiden

kanssa.

Raskaus ja imetys

Oricyclin-tablettien käyttö on vasta-aiheista raskauden ja rintaruokinnan aikana, koska tetrasykliini

voi haitata kehittymässä olevien luiden ja hampaiden kasvua.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oricyclin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3.

Miten Oricyclin-tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Suositeltu annos on:

Bakteeritulehduksissa 250 mg (1/2 tabletti) 4 kertaa vuorokaudessa tai 500 mg (1 tabletti) 2–4 kertaa

vuorokaudessa. Helikobakteeri-infektiossa 500 mg (1 tabletti) 4 kertaa vuorokaudessa.

Aknen hoidossa 500–1000 mg (1–2 tablettia) vuorokaudessa vähintään 2–3 kuukauden, jopa

6 kuukauden ajan.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Juo lasillinen

vettä tai muuta juomaa (ei maitoa), kun otat tabletin. Tabletti niellään istuen tai seisten

(ei juuri ennen nukkumaanmenoa), jotta se ei tarttuisi ruokatorveen.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla

lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Ota kuuri loppuun, vaikka oireet häviäisivätkin jo muutaman päivän kuluttua lääkityksen

aloittamisesta. Osa bakteereista saattaa olla vielä jakautumiskykyisiä,

vaikka oireet olisivatkin

kadonneet, ja tauti voi uusiutua. Jäljelle jääneet bakteerit saattavat myös kehittää vastustuskykyä

antibiooteille,

jolloin

niiden tuhoaminen taudin uusiutuessa on entistä vaikeampaa.

Jos otat enemmän Oricyclin-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostustapauksissa voi tajuissaan olevalle potilaalle antaa ensiapuna

lääkehiiltä.

Jos unohdat ottaa Oricyclin-tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä

unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa.

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

hiivainfektiot

vatsakipu, pahoinvointi,

oksentelu, ripuli, lapsilla hammaskiilteen kehittymättömyys ja

hampaiden värjäytyminen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

ruokatorven vauriot

allergiset ihoreaktiot, nokkosrokko, turvotus, valoyliherkkyys

allergiset reaktiot.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

superinfektiot, emätintulehdus, resistenttien mikro-organismien

ja suolistobakteerien liiallinen

kasvu

verenkuvan muutokset, punasolujen hajoamisesta johtuva anemia

yliherkkyysreaktiot kuten anafylaksia

ohimenevä aivopaineen nousu

näköhäiriöt, lihasheikkous

tinnitus

sydänpussitulehdus

suoliston bakteerikasvuston muutokset, suolitulehdus, kielitulehdus,

haimatulehdus,

suutulehdus, nielemishäiriöt

maksatoksisuus

allerginen purppura (ihon punatäpläisyys), punahukan (SLE, LED) paheneminen

veren ureatypen nousu.

Yleisyys tuntematon (koska saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin)

kynsien värjäytyminen/irtoaminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Oricyclin-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna, koska valmiste on herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oricyclin sisältää

Vaikuttava aine on tetrasykliini,

jota on 500 mg yhdessä tabletissa.

Tablettiytimen apuaineet ovat mikrokiteinen selluloosa, povidoni, polysorbaatti 80, vedetön

kolloidinen

piidioksidi,

magnesiumstearaatti ja natriumtärkkelysglykolaatti

(tyyppi A).

Kalvopäällysteen apuaineet ovat selluloosa-asetaatti-ftalaatti, makrogolit, steariinihappo,

risiiniöljy

(neitsytöljy) ja sorbitaanioleaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Keltainen tai vihertävänkeltainen, jakouurteellinen,

kalvopäällysteinen kapselin muotoinen tabletti,

koko n. 8 x 17 mm. Tabletti voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

10.4.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Oricyclin 500 mg filmdragerade tabletter

tetracyklinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar tadetta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Oricyclin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Oricyclin

Hur du tar Oricyclin

Eventuella biverkningar

Hur Oricyclin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Oricyclin är och vad det används för

Den aktiva substansen i Oricyclin är tetracyklinhydroklorid. Tetracyklin används för vård av finnar

(akne). Tetracyklin används också för behandling av bakterieinflammationer i näsans bihålor, i

luftrören och annanstans i luftvägarna eller på annat håll i kroppen.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Oricyclin

Ta inte Oricyclin

om du är allergisk mot tetracyklin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du lider av nedsatt njur- eller leverfunktion

om du är gravid

om du använder något annat levertoxiskt läkemedel.

Tetracyklin kan färga tänder under utveckling, orsaka bestående skador på strukturen av utvecklande

tänder och orsaka tillfälliga

förändringar i tillväxt av benstomme. Av denna orsak ska barn under 8 år

inte använda tetracyklin och det får endast användas med försiktighet för växande barn över 8 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oricyclin,

om du har förträngning i matstrupen

om du har en ärftlig ämnesomsättningssjukdom med stora porfyrinhalter i blodet och urinen

(porfyri).

Observera i samband med användning av läkemedlet

tetracyklin kan orsaka överkänslighet för ljus. Intensiv solljus och solarium bör undvikas.

tetracyklin kan stimulera SLE

tetracyklin kan orsaka irritation i matstrupen och för att undvika detta ska tabletterna tas med en

riklig mängd vätska (inte mjölk) och en liggande ställning ska undvikas vid intag av läkemedlet

tetracyklin och andra bredspektriga antibiotika kan orsaka långvarig eller svår diarré. Om

sådana symtom förekommer är det alltid viktig att kontakta en läkare.

Andra läkemedel och Oricyclin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Oricyclin kan förändras eller du kan få biverkningar, om de

används samtidigt. Till dessa läkemedel hör:

vissa magsyreneutraliserande mediciner (antacida, sukralfat)

järn- och zinkpreparaten

vissa kolesterolläkemedel (kolestipol, kolestyramin)

vissa läkemedel som hämmar immunoförsvaret (didanosin tuggtabletter)

vissa blodtrycksmediciner (kinapril)

vissa läkemedel som hindrar blodets koagulation

vissa läkemedel för behandling av hudproblem (isotretinoin, acitretin)

vissa cytostatika (metotrexat)

vissa malariamediciner (atovakvon)

vissa hjärtmediciner (digoxin)

vätskedrivande medel (diuretika)

vissa antidepressiva läkemedel (litium)

vissa giktmediciner (probenecid)

andra antimikrobiella

läkemedel.

Oricyclin med mat och dryck

Drick ett glas vatten eller annan dricka (inte mjölk), när du tar tabletten.

Det rekommenderas att Oricyclin-tabletterna tas antingen en timme före eller två timmar efter måltid.

Oricyclin-tabletterna bör inte tas tillsammans med mjölkprodukter,

eftersom kalcium försvagar

upptagningen av tetracyklin. Mellan intaget av mjölk och Oricyclin bör man hålla en paus på 1–

2 timmar.

Eventuella magbesvär kan minskas genom att ta läkemedlet tillsammans med mat. Även då bör man

inte ta läkemedlet samtidigt med mjölkprodukter.

Graviditet och amning

Oricyclin är kontraindicerat under graviditet och amning, då tetracyklin kan skada tillväxten av

benvävnad och tänder medan de utvecklas.

Körförmåga och användning av maskiner

Tetracyklin påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

3.

Hur du tar Oricyclin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos är:

Vid behandling av bakterieinflammationer 250 mg (1/2 tablett) 4 gånger per dygn eller 500 mg

(1 tablett) 2–4 gånger per dygn. Vid behandling av helikobakteri-inflammation

500 mg (1 tablett)

4 gånger per dygn.

Vid behandling av akne 500–1000 mg (1–2 tabletter) per dygn åtminstone 2–3 månader, även

6 månader.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Drick ett glas vatten eller annan dricka (inte mjölk) när du tar tabletten. Tabletten sväljs i sittande eller

stående ställning (inte just före läggdags) för att den inte skall fastna i matstrupen.

Läkemedlet ger jämn effekt om det alltid tas vid samma tidpunkt på dygnet. På detta sätt är det också

lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Ta kuren till slut fast symtomen skulle försvinna redan några dagar efter att medicineringen påbörjats.

Fastän symtomen redan försvunnit kan en del av bakterierna fortfarande ha förmågan att föröka sig,

varför sjukdomen kan återkomma. De kvarblivna bakterierna kan också utveckla resistens mot

antibiotika, varvid det blir svårare att förinta dem om sjukdomen upprepas.

Om du har tagit för stor mängd av Oricyclin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning. Vid överdoseringen kan medicinskt kol ges som första hjälp till en patient vid

medvetande.

Om du har glömt att ta Oricyclin

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta

den bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga biverkningar (hos färre än en av 10):

svampinfektioner

magsmärtor, illamående, kräkning, diarré, för barn outvecklade tandemaljen och missfärgning

av tänder.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än en av 100):

skador i matstrupen

allergiska hudreaktioner, nässelutslag, svullnad, överkänslighet för ljus

allergiska reaktioner.

Sällsynta biverkningar (hos färre än en av 1 000):

superinfektioner, inflammation i slidan, redundant tillväxt av resistenta mikroorganismen och

tarmbakterie

förändringar i blodbilden,

anemi som beror på en förtidig upplösning av röda blodkroppar

allergiska reaktioner liksom anafylaxi

tillfällig

ökning av intrakraniellt tryck

synrubbningar, muskelsvaghet

tinnitus

hjärtsäcksinflammation

förändringar i tarmbakterie, tarminflammation,

inflammation i tungan, munnen eller

bukspottkörteln, svårighet att svälja

levertoxicitet

allergiska purpura (röda prickar på huden), försämring av SLE (LED)

förhöjt blodureakväve.

Ingen känd frekvens (kan inte räknas från tillgänglig

data)

missfärgning av naglar, nagellossning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Oricyclin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Tillslut förpackningen väl, eftersom preparatet är känsligt för fukt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tetracyklin, varav det finns 500 mg i en tablett.

Hjälpämnena i tablettkärnan är mikrokristallin

cellulosa, polyvidon, polysorbat 80, kolloidal

vattenfri kiseloxid,

magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat (typ A).

Hjälpämnena i drageringen är cellulosa-acetat-ftalat, makrogol, stearinsyra, ricinolja

(jungfruolja) och sorbitanoleat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gul eller grönaktigt gul kapselformad tablett med brytskåra, dimensioner ca. 8 x 17 mm. Tabletten

kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar: 30 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Denna bipacksedel ändrades senast

10.4.2018