NUELIN DEPOT

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • NUELIN DEPOT 175 mg depottabletti
 • Annos:
 • 175 mg
 • Lääkemuoto:
 • depottabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • NUELIN DEPOT 175 mg depottabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Teofylliini
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Theophyllinum anhydricum Vältä käyttöä iäkkäillä. Kapea terapeuttinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan oireet, levottomuus, takykardia ja huimaus. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Tupakointi heikentää lääkkeen vaikutusta.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 8131
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 10-08-2006
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Nuelin Depot 175, 250 ja 350 mg depottabletit

teofylliini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka

heillä olisikin

samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Nuelin Depot on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Nuelin Depot -tabletteja

Miten Nuelin Depot -tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Nuelin Depot -tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Nuelin Depot on ja mihin sitä käytetään

Nuelin Depot -tablettien vaikuttava aine on teofylliini.

Teofylliini

laajentaa keuhkoputkia, jolloin

ilma pääsee

helpommin kulkemaan keuhkoissa ja hengitys helpottuu. Teofylliini lievittää hengenahdistusta.

Nuelin Depot on reseptilääke ja lääkärisi saattaa määrätä sitä astman, kroonisen keuhkoputkentulehduksen tai

keuhkolaajentuman (emfyseema) hoitoon.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Nuelin Depot -tabletteja

Älä ota Nuelin Depot -tabletteja

jos olet allerginen teofylliinille tai muille ksantiineille (esim. aminofylliini)

tai tämän lääkkeen jollekin muulle

aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos saat sähkösokkihoitoa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat Nuelin Depot -tabletteja, jos

kärsit unettomuudesta

sinulla on rytmihäiriö

sinulla on sydämen vajaatoiminta

sinulla on maksasairaus

sinulla on mahahaava

sinulla on kilpirauhasen liikatoiminta

sinulla on korkea verenpaine

sinulla on epilepsia

sinulla on porfyria (verisairaus)

sinulla on keuhkosairaus tai vaikea astma

sinulla on kystinen fibroosi (avorauhashäiriö)

sinulla on tulehdussairaus johon liittyy kuumetta.

Muut lääkevalmisteet ja Nuelin Depot

Kerro lääkärillesi, mikäli käytät mitä tahansa seuraavista lääkkeistä:

aminofylliiniä tai teofylliiniä,

kortikosteroideja, nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja), astmaa lievittäviä lääkkeitä,

ehkäisypillereitä, barbituraatteja tai antibiootteja.

Kerro myös lääkärillesi, mikäli saat lääkkeitä, joita käytetään seuraavien sairauksien hoitoon:

rytmihäiriö, nielutulehdus (angiina), korkea verenpaine, kihti, ahdistuneisuus, psoriasis, alkoholiriippuvuus,

unettomuus, diabetes tai maha- tai pohjukaissuolihaava.

Mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältäviä rohdosvalmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti tämän lääkkeen

kanssa. Jos jo käytät mäkikuismauutevalmistetta, keskustele lääkärisi kanssa ennen mäkikuisman lopettamista.

Teofylliini voi lisätä litiumin

poistumista elimistöstä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita

lääkkeitä.

Nuelin Depot -tablettien otto ruuan ja juoman kanssa

Nuelin Depot -tabletit tulisi ottaa aina ruokailun yhteydessä tai sen jälkeen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai

apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Teofylliiniä ei tule käyttää raskauden aikana, ellei lääkärisi toisin määrää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Nuelin Depot -valmiste ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Nuelin Depot sisältää laktoosia

Nuelin Depot -tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele

lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Nuelin Depot -tabletteja otetaan

Annostus:

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos aikuisille on yksi tai kaksi 175 mg:n tablettia kahdesti vuorokaudessa tai kaksi 250 mg:n tablettia

kahdesti vuorokaudessa, tai yksi 350 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa. Lääkärisi määrittelee annoksen painon

mukaan.

Vanhuksille saatetaan määrätä pienempi annos.

Käyttö lapsille

Nuelin Depot ei ole tarkoitettu alle 6-vuotiaille lapsille. Annos lapsille määräytyy painon mukaan. Lääkäri määrittelee

oikean annoksen.

Muuta huomattavaa:

Lääkityksesi aikana lääkärisi saattaa ajoittain tarkistaa kaliumtasapainosi. Lääkärisi saattaa myös silloin

tällöin ottaa

sinulta verikokeen varmistaakseen, että saat oikean annoksen teofylliiniä.

Antotapa:

Nuelin Depot -tabletit tulisi ottaa aina ruuan yhteydessä tai sen jälkeen. Nuelin Depot 175 mg tabletit tulee niellä

kokonaisina eikä niitä saa pureskella tai murskata. Sekä Nuelin Depot 250 mg että 350 mg:n tabletit voidaan puolittaa,

mutta niitä ei pidä pureskella eikä murskata.

Jos otat enemmän Nuelin Depot -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liikaa lääkettä tai esimerkiksi lapsi on ottanut vahingossa lääkettä, ota yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai

Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostus saattaa aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua sekä maha-suolistoärsytystä.

Jos unohdat ottaa Nuelin Depot -tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Mikäli jostain syystä unohdat ottaa lääkkeesi, ota se niin pian kuin mahdollista. Jatka sen jälkeen normaalisti lääkärisi

määräämän annoksen mukaisesti.

Jos lopetat Nuelin Depot -tablettien käytön

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin lopetat lääkkeen käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdollisia haittavaikutuksia ovat: vatsavaivat, vatsakipu, ruokahaluttomuus, nopea tai epätasainen sydämen syke,

matala verenpaine, päänsärky, pahanolon tai levottomuuden tunne, heitehuimaus tai vapina.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös

suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän

lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5.

Nuelin Depot -tablettien säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nuelin Depot sisältää

Vaikuttava aine on teofylliini,

jota jokainen depottabletti sisältää 175, 250 tai 350 mg.

Muut aineet ovat eri vahvuuksien mukaan:

175 mg: Laktoosimonohydraatti 140 mg, selluloosa-asetaattiftalaatti ja magnesiumstearaatti.

250 mg: Laktoosimonohydraatti 200 mg, selluloosa-asetaattiftalaatti ja magnesiumstearaatti.

350 mg: Laktoosimonohydraatti 280 mg, selluloosa-asetaattiftalaatti ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Nuelin Depot 175 mg depottabletti:

Pyöreä, valkoinen depottabletti, jossa toisella puolella merkintä 175 ja toisella puolella T.

Nuelin Depot 250 mg depottabletti:

Pyöreä, valkoinen depottabletti, jossa on jakouurre. Toisella puolella tablettia on merkintä 250 ja toisella puolella T.

Nuelin Depot 350 mg depottabletti:

Pyöreä, valkoinen depottabletti, jossa on jakouurre. Toisella puolella tablettia on merkintä 350 ja toisella puolella T.

Jokainen Nuelin Depot alumiinifoliopakkaus sisältää 100 depottablettia.

Myyntiluvan haltija:

Meda Oy

Vaisalantie 4

02130 Espoo

puh. 020-720 9550

S-posti: info@meda.fi

Valmistaja:

3M Health Care Limited

Derby Road

Loughborough

Leicestershire

LE11 5SF

Iso-Britannia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.9.2016

Bipacksedel: Information till patienten

Nuelin Depot 175, 250 och 350 mg depottabletter

teofyllin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är

viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar

sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Nuelin Depot är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Nuelin Depot

Hur du tar Nuelin Depot

Eventuella biverkningar

Hur Nuelin Depot ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Nuelin Depot är och vad det används för

Den aktiva substansen i Nuelin Depot är teofyllin. Teofyllin utvidgar luftrören varvid luften lättare kan strömma i

lungorna och andningen underlättas. Teofyllin lindrar andnöd.

Nuelin Depot är receptbelagt och din läkare kan ordinera det för behandling av astma, kronisk luftrörskatarr (bronkit)

eller lungemfysem.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Nuelin Depot

Ta inte Nuelin Depot

om du är allergisk mot teofyllin eller andra xantiner (t.ex. aminofyllin) eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du får elbehandling.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nuelin Depot

om du lider av sömnlöshet

om du har hjärtrytmrubbningar

om du lider av hjärtsvikt

om du har av någon leversjukdom

om du har magsår

om du har hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln)

om du har högt blodtryck

om du har epilepsi

om du har porfyri (en blodsjukdom)

om lider av någon lungsjukdom eller svår astma

om du har cystisk fibros (en sjukdom i de exokrina körtlarna)

om du har någon inflammatorisk sjukdom med feber

Andra läkemedel och Nuelin Depot

Informera din läkare ifall du använder något av följande läkemedel:

aminofyllin

eller teofyllin, kortikosteroider, urindrivande medel (diuretika), läkemedel som lindrar astma, p-piller,

barbiturater eller antibiotika.

Informera även din läkare om du har ordinerats läkemedel som används vid behandling av följande sjukdomar:

hjärtrytmrubbning,

halsfluss (angina tonsillaris), högt blodtryck, gikt, ångest, psoriasis, alkoholberoende, sömnlöshet,

diabetes eller mag- eller tolvfingertarmssår.

Naturpreparat som innehåller äkta johannesört (Hypericum perforatum) får inte användas samtidigt med detta

läkemedel. Om du redan använder något preparat som innehåller johannesört skall du diskutera med din läkare innan

du slutar med johannesörten.

Teofyllin kan öka kroppens utsöndring av litium.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Nuelin Depot med mat och dryck

Nuelin Depot tabletter skall alltid tas i samband med föda eller efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Teofyllin skall inte användas under graviditet, såvida inte din läkare ordinerar annorlunda.

Körförmåga och användning av maskiner

Nuelin Depot påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Nuelin Depot innehåller laktos

Nuelin Depot tabletterna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar

denna medicin.

3.

Hur du tar Nuelin Depot

Dosering:

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna är en eller två tabletter à 175 mg två gånger dagligen eller två tabletter à 250 mg två gånger

dagligen eller en tablett à 350 mg två gånger dagligen. Din läkare fastställer dosen på basis av din kroppsvikt.

Till åldringar ordineras ibland en mindre dos.

Användning för barn

Nuelin Depot är inte avsedd för barn under 6 år. Dosen för barn bestäms enligt kroppsvikten. Läkaren fastställer rätt

dos.

Observera även:

Det är tänkbart att din läkare någon gång under behandlingen vill kontrollera din kaliumbalans. Det kan även hända att

din läkare emellanåt vill ta blodprov för att kontrollera att den teofyllindos du får är korrekt.

Administreringssätt:

Nuelin Depot tabletter skall alltid tas i samband med föda eller efter måltid. Nuelin Depot 175 mg tabletterna skall

sväljas hela. De får inte tuggas sönder eller krossas. Både Nuelin Depot 250 mg och 350 mg tabletterna får halveras

men de får inte tuggas sönder eller krossas.

Om du har tagit för stor mängd av Nuelin Depot

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare,

sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering kan orsaka illamående, kräkningar och irritation i magtarmkanalen.

Om du har glömt att ta Nuelin Depot

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du av någon anledning glömmer att ta din medicin skall du göra det så snart som möjligt. Fortsätt sedan på vanligt

sätt att ta den dos din läkare ordinerat.

Om du slutar att använda Nuelin Depot

Sluta inte att använda detta läkemedel innan du talat med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan förekomma: magbesvär, magont, aptitlöshet, snabb eller oregelbunden hjärtrytm, lågt

blodtryck, huvudvärk, upplevelser av illamående eller rastlöshet, svindel eller darrningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om detta läkemedels säkerhet.

Webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

5.

Hur Nuelin Depot ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Använd inte detta läkemedel om du märker synliga förändringar i läkemedlets utseende.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som

inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är teofyllin, varav varje depottablett innehåller 175, 250 eller 350 mg.

Övriga innehållsämnen är enligt styrka:

175 mg: Laktosmonohydrat 140 mg, cellulosaacetatftalat och magnesiumstearat.

250 mg: Laktosmonohydrat 200 mg, cellulosaacetatftalat och magnesiumstearat.

350 mg: Laktosmonohydrat 280 mg, cellulosaacetatftalat och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nuelin Depot 175 mg depottabletten:

En rund, vit depottablett, som är märkt 175 på ena sidan och T på den andra sidan.

Nuelin Depot 250 mg depottabletten:

En rund, vit depottablett med delskåra. Tabletten är märkt 250 på ena sidan och T på den andra sidan.

Nuelin Depot 350 depottabletten:

En rund vit depottablett med delskåra. Tabletten är märkt 350 på ena sidan och T på den andra sidan.

Varje Nuelin Depot aluminiumfolieförpackning innehåller 100 depottabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda Oy

Vaisalavägen 4

02130 Esbo

tel: 020-720 9550

E-post: info@meda.fi

Tillverkare:

3M Health Care Limited

Derby Road

Loughborough

Leicestershire

LE11 5SF

Storbritannien

Denna bipacksedel ändrades senast 27.9.2016.