MINIMS CHLORAMPHENICOL

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • MINIMS CHLORAMPHENICOL 5 mg/ ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus
 • Annos:
 • 5 mg/ ml
 • Lääkemuoto:
 • silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • MINIMS CHLORAMPHENICOL 5 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Kloramfenikoli

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 6608
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 18-02-2009
 • Viimeisin päivitys:
 • 14-02-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Minims Chloramphenicol 5 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa

kloramfenikoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen, vaikka

kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Minims Chloramphenicol on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Minims Chloramphenicol -silmätippoja

Miten Minims Chloramphenicol -silmätippoja käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Minims Chloramphenicol -silmätippojen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Minims Chloramphenicol on ja mihin sitä käytetään

Minims Chloramphenicol sisältää antibioottia. Lääkettä käytetään silmätulehdusten hoitoon.

Bakteeri-infektioita voi joskus esiintyä silmän ulkopinnoilla,

kuten sarveiskalvossa (silmän pinnan

peittävä läpinäkyvä kalvo) tai sidekalvossa (silmäluomien

sisäpintaa ja osaa silmästä peittävä

limakalvo). Minims Chloramphenicol -silmätippoja voidaan käyttää tällaisen infektion hoitoon ja ne

tehoavat moniin erityyppisiin bakteereihin.

Lääke on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja iäkkäille.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Minims Chloramphenicol -silmätippoja

Älä käytä Minims Chloramphenicol -silmätippoja

jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (kloramfenikolille) tai tämän lääkkeen jollekin muulle

aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Minims Chloramphenicol -silmätippoja.

Muut lääkevalmisteet ja Minims Chloramphenicol

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita

lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri saattaa määrätä näitä tippoja tai valita toisen

vaihtoehdon.

Piilolinssit

Lääkäri neuvoo sinua poistamaan piilolinssit

silmistäsi ennen tippojen tiputtamista. Valmisteen

vaikutusta piilolinsseihin

ei tunneta. Tästä syystä piilolinssejä ei tule käyttää, ennen kuin silmätippojen

vaikutus on hävinnyt.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kuten kaikki silmätipat, Minims Chloramphenicol voi aiheuttaa näön sumenemista tippojen

tiputtamisen jälkeen. Odota kunnes näkösi on kirkas, ennen kuin ajat tai käytät koneita.

3.

Miten Minims Chloramphenicol -silmätippoja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Silmätipat on pakattu erityisiin ”Minims”-kerta-annospakkauksiin, joiden sisältö tarvittaessa riittää

molempien silmien hoitoon. Kerta-annospakkaus on hävitettävä käytön jälkeen.

Annostus

Tavanomainen annos aikuisille on 1 tai useampi tippa tulehtuneeseen silmään.

Lasten annos on 1 tippa tarvittaessa.

Antotapa

Noudata seuraavia ohjeita huolellisesti, jos tiputat silmätipat itse:

Pese kädet.

Käytä peiliä apuna, jotta näet mitä olet tekemässä.

Kuivaa silmät huolellisesti paperinenäliinan avulla ja kierrä Minims-kerta-annospakkauksen

korkki auki.

Vedä alaluomea varovasti alaspäin ja tiputa 1 tai 2 tippaa huolellisesti

alaluomen alle.

Sulje silmä ja räpäytä muutaman kerran varmistaaksesi, että neste leviää silmän pinnalle.

Sulje silmät. On suositeltavaa painaa silmän sisänurkkaa kevyesti 3 minuutin ajan. Tämä

auttaa estämään liuosta valumasta nenään ja nieluun, ja on erityisen suositeltavaa, jos kyseessä

on lapsi, iäkäs tai riskiryhmään kuuluva potilas.

Toista kohdat 4, 5 ja 6 toiselle silmälle. Hävitä tämän jälkeen Minims-kerta-annospakkaus,

vaikka liuosta olisikin vielä jäljellä.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt.

Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Käänny lääkärin puoleen, jos silmävaivasi pahenevat tai jos oireet eivät parane muutaman viikon

käytön jälkeen.

Jos käytät enemmän Minims Chloramphenicol -silmätippoja kuin sinun pitäisi

Yliannos on hyvin epätodennäköinen. Jos yhtäkkiä tulet huonovointiseksi tippojen käytön jälkeen,

kerro välittömästi lääkärille tai ota yhteyttä lähimmän sairaalan päivystykseen.

Jos unohdat käyttää Minims Chloramphenicol -silmätippoja

Tiputa unohtunut annos mahdollisimman pian ja jatka tämän jälkeen käyttöä tavalliseen tapaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä:

ohimenevää ärsytystä

kirvelyä

pistelyä

kutinaa

ihottumaa.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5.

Minims Chloramphenicol -silmätippojen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Silmätipat on pakattu erityisiin ”Minims”-kerta-annospakkauksiin, joiden sisältö tarvittaessa riittää

molempien silmien hoitoon.

Yksittäiset avatut kerta-annospakkaukset tulee käyttää välittömästi

ja hävittää jäljelle jääneine sisältöineen heti käytön jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Minims Chloramphenicol sisältää

Vaikuttava aine on kloramfenikoli 5 mg/ml.

Muut aineet ovat booraksi, boorihappo, steriili vesi.

Tämä lääkevalmiste on pakattu kerta-annospakkauksiin eikä se siten sisällä säilöntäainetta.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Minims Chloramphenicol silmätipat on pakattu muovisiin kerta-annospakkauksiin joissa on

kierrettävä vetokorkki.

Pakkauskoko: 20 x 0,5 ml

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

BAUSCH & LOMB U.K. LIMITED

106 London Road

Kingston-upon-Thames

Surrey, KT2 6TN – Iso-Britannia

Valmistaja

Laboratoire Chauvin S.A.

Z.I. Ripotier

07200 Aubenas - Ranska

Paikallinen edustaja:

Bausch & Lomb Nordic AB

Söder Mälarstrand 45

SE-118 25 Stockholm

Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.08.2014

Bipacksedel: Information till patienten

Minims Chloramphenicol 5 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare

kloramfenikol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Minims Chloramphenicol är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Minims Chloramphenicol

Hur du använder Minims Chloramphenicol

Eventuella biverkningar

Hur Minims Chloramphenicol ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Minims Chloramphenicol är och vad det används för

Minims Chloramphenicol innehåller ett antibiotikum. Det används för att behandla infektioner i ögat.

Ibland kan delar av ögats yttre yta, såsom hornhinnan (den genomskinliga hinnan som täcker ögats

yta) eller bindhinnan (slemhinnan på insidan av ögonlocket och i delar av ögat) drabbas av en

bakterieinfektion. Dessa ögondroppar kan användas för att behandla en sådan infektion och de är

effektiva mot flera typer av bakterier.

Läkemedlet är avsett för barn, vuxna och äldre.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Minims Chloramphenicol

Använd inte Minims Chloramphenicol:

om du är allergisk mot aktiv substans (kloramfenikol) eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Minims Chloramphenicol.

Andra läkemedel och Minims Chloramphenicol

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel. Läkaren kan besluta sig för att ordinera dessa droppar eller välja

ett annat alternativ.

Kontaktlinser

Läkaren ber dig att avlägsna dina kontaktlinser före dropparna ges. Information om preparatets effekt

på kontaktlinser saknas. Kontaktlinser skall därför inte användas förrän effekten av dropparna har

försvunnit.

Körförmåga och användning av maskiner

Såsom med alla ögondroppar kan du få dimsyn efter att dropparna droppats i ögat. Vänta tills din syn

är klar innan du kör eller använder maskiner.

3.

Hur du använder Minims Chloramphenicol

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Dropparna kommer i speciella ”Minims” engångsbehållare för behandling av båda ögonen om

nödvändigt. Endosbehållarna ska kasseras efter användning.

Dosering

Vanlig dos för vuxna är 1 eller flera droppar i det infekterade ögat.

Dosen för barn är 1 droppe vid behov.

Hur ögondropparna ges

Om du droppar i ögondropparna själv bör du noggrant följa följande anvisningar:

Tvätta händerna

Använd en spegel för att kunna se vad du gör.

Torka ögonen omsorgsfullt med hjälp av en pappersnäsduk och vrid av korken på Minims-

endosbehållaren.

Dra försiktigt ner det nedre ögonlocket och droppa sedan omsorgsfullt 1 eller 2 droppar i

fickan mellan ögat och det inre ögonlocket.

Slut ögat och blinka några gånger för att försäkra dig om att vätskan fördelas över ögats yta.

Slut ögonen. Det rekommenderas att du försiktigt trycker på den inre ögonvrån under

3 minuter. Detta hjälper till att förhindra att vätskan rinner ner i näsa och svalg och

rekommenderas särskilt för barn, äldre och patienter som tillhör någon riskgrupp.

Upprepa steg 4,5 och 6 på andra ögat. Kassera sedan Minims-endosbehållaren även om det

skulle finnas kvar lite lösning.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar

från läkare. Rådfråga läkare om du är osäker.

Kontakta läkare om dina ögon blir sämre eller om de inte blir bättre efter att du använt dropparna

under några veckor.

Om du har använt för stor mängd av Minims Chloramphenicol

Det är mycket osannolikt att en överdos skulle inträffa. Om du plötsligt börjar må dåligt efter

användning av dropparna ska du omedelbart rådfråga läkare eller kontakta närmaste akutmottagning.

Om du har glömt att använda Minims Chloramphenicol

Använd dropparna så snart som möjligt

och fortsätt sedan som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande biverkningar kan förekomma:

övergående irritation

sveda

stickande

klåda

utslag.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

5.

Hur Minims Chloramphenicol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Förvaras i kylskåp (2

C). Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Dropparna kommer i speciella ”Minims” engångsbehållare för behandling av båda ögonen om

nödvändigt.

En öppnad endosbehållare ska användas genast och förstöras med kvarvarande

lösning omedelbart efter användningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kloramfenikol 5 mg/ml.

Övriga innehållsämnen är borax, borsyra, sterilt vatten.

Detta läkemedel är förpackat i endosbehållare och innehåller därför inget konserveringsmedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Minims Chloramphenicol ögondropparna är

förpackat

i endosbehållare av plast med vridbart

draglock.

Förpackningsstorlek: 20 x 0,5 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

BAUSCH & LOMB U.K. LIMITED

106 London Road

Kingston-upon-Thames

Surrey, KT2 6TN – Storbritannien

Tillverkare

Laboratoire Chauvin S.A.

Z.I. Ripotier

07200 Aubenas - Frankrike

Ombud

Bausch & Lomb Nordic AB

Söder Mälarstrand 45

SE-118 25 Stockholm

Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast 29.08.2014