ISOPTO-CARPINE

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • ISOPTO-CARPINE 20 mg/ ml silmätipat, liuos
 • Annos:
 • 20 mg/ ml
 • Lääkemuoto:
 • silmätipat, liuos
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • ISOPTO-CARPINE 20 mg/ml silmätipat, liuos
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Pilokarpiini
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Pilocarpini hydrochloridum Soveltuu varauksin iäkkäille. Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 756
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 28-07-2010
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Isopto Carpine 20 mg/ml ja 40 mg/ml silmätipat, liuos

Pilokarpiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille,

vaikka heillä olisikin

samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Isopto Carpine on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Isopto Carpine -valmistetta

Miten Isopto Carpine -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Isopto Carpine -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Isopto Carpine on ja mihin sitä käytetään

Isopto Carpine sisältää vaikuttavana aineena pilokarpiinihydrokloridia.

Isopto Carpine kuuluu glaukoomalääkkeiden ja mioottien lääkeryhmään. Isopto Carpine vähentää

silmänpainetta ja supistaa silmän mustuaista (pupillia) glaukooman hoidossa.

Pilokarpiinihydrokloridia,

jota Isopto Carpine sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Isopto Carpine -valmistetta

Älä käytä Isopto Carpine - valmistetta

jos olet allerginen pilokarpiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos sinulla on silmän värikalvon (iiriksen) tai suonikalvoston

(uvean) tulehdus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin käytät Isopto Carpine -silmätippoja.

Ole erityisen varovainen

jos sinulla on joskus aiemmin irronnut verkkokalvo

jos olet nuori ja likinäköinen

jos sarveiskalvossasi tai muualla silmissäsi on jokin vaurio

jos silmäsi ovat väriltään tummat, sillä saatat siinä tapauksessa tarvita tästä lääkkeestä vahvemman version

tai sinun on ehkä käytettävä tippoja useammin, jotta hoitotulokset olisivat halutut. Kysy neuvoa lääkäriltä,

sillä tähän saattaa liittyä yliannostuksen riski.

jos käytät muita lääkkeitä. Lue myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Isopto Carpine”.

jos ajat pimeällä tai teet vaarallisia tehtäviä heikossa valaistuksessa, sillä Isopto Carpine saattaa aiheuttaa

näön sumentumista ja valoherkkyyttä.

Kysy lääkäriltä neuvoa, jos sinulla on

häiriöitä kammionesteen (silmän sisäisen nesteen) poistumisessa

sydänoireita

kohonnut tai matala verenpaine

astma

virtsaamisvaikeuksia tai virtsaamiskyvyttömyyttä

mahahaava (peptinen haava)

kilpirauhasen liikatoiminta

ruoansulatuskanavan spasmi (vatsa- tai suolistokrampit)

Parkinsonin tauti

äskettäinen sydäninfarkti,

sillä nämä vaivat saattavat pahentua valmisteen käytön myötä.

Lapset

Tätä lääkettä ei saa antaa lapsille, koska Isopto Carpine -valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole

varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Isopto Carpine

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää ilmoittaa lääkärille, jos käytät

paikallisesti käytettäviä tulehduskipulääkkeitä (NSAID-lääkkeitä) sillä ne saattavat heikentää Isopto

Carpine -valmisteen tehoa

beetareseptorinsalpaajia, kuten atenololia, sillä se saattaa suurentaa sydänoireiden riskiä.

Jos käytät muita silmätippoja tai silmävoiteita, odota lääkkeen käytön jälkeen vähinään 5 minuuttia ennen

toisen lääkkeen käyttöä. Silmävoide annostellaan viimeiseksi.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai

apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Isopto Carpine -valmistetta raskauden tai imetyksen aikana, paitsi jos se on lääkärin mielestä tarpeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On

omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin

tai apteekkihenkilökunnan

kanssa, jos olet epävarma.

Isopto Carpine -valmisteella on huomattava vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Isopto Carpine voi

aiheuttaa näön sumentumista ja valoherkkyyttä. Älä aja autoa äläkä käytä koneita, ennen kuin näkösi on

palautunut normaaliksi.

Isopto Carpine sisältää bentsalkoniumkloridia

Jos käytät piilolinssejä:

Poista piilolinssit (pehmeät tai kovat) ennen Isopto Carpine -valmisteen käyttöä ja odota vähintään 15

minuuttia, ennen kuin asetat linssit takaisin silmiin.

Isopto Carpine -silmätipat sisältävät säilytysainetta (bentsalkoniumkloridia), joka voi aiheuttaa silmä-ärsytystä

ja jonka tiedetään aiheuttavan pehmeiden piilolinssien värjäytymistä. Vältä kosketusta pehmeiden piilolinssien

kanssa.

3.

Miten Isopto Carpine -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Suositeltu annos on

Aikuiset

(mukaan lukien

iäkkäät potilaat):

kaksi tippaa kolme kertaa vuorokaudessa.

Lääkäri määrää annostuksen yksilöllisesti

juuri sinulle sopivaksi.

Isopto Carpine -valmistetta saa käyttää vain silmätippoina.

Isopto Carpine -valmisteen käyttö oikein:

Jos avaamisen yhteydessä irtoava sinettirengas on löysällä korkin poistamisen jälkeen, se on irrotettava ennen

valmisteen käyttämistä.

Ota Isopto Carpine -pullo esiin.

Pese kädet ja istu peilin eteen.

Kierrä tippapullon

korkki irti.

Pidä pulloa ylösalaisin peukalon ja keskisormen välissä (kuva 1).

Kallista päätä taaksepäin. Vedä puhtaalla sormella alaluomea alaspäin, kunnes silmäluomen ja silmän

väliin muodostuu ”tasku”. Tippa tiputetaan tähän taskuun.

Vie pullon kärki lähelle silmää. Käytä tarvittaessa peiliä.

Älä kosketa tiputuskärjellä silmää, silmäluomea, niitä ympäröiviä alueita tai muita pintoja. Muutoin

pullossa olevat silmätipat voivat pilaantua.

Älä purista pulloa, sillä se on suunniteltu annostelemaan tippoja pienellä painalluksella pohjasta (kuva 2).

Paina kevyesti pullon pohjaa, jolloin saat pullosta yhden tipan kerrallaan (kuva 3).

Sulje silmäluomi

ja paina varovasti sormella silmänurkkaa Isopto Carpine -valmisteen käytön jälkeen.

Paina 2 minuutin ajan. Tämä auttaa estämään valmisteen kulkeutumista muualle kehoon (kuva 4).

Jos käytät Isopto Carpine -valmistetta molempiin

silmiin,

toista vaiheet 4–10 toiseen silmään.

Kierrä pullon korkki tiukasti kiinni heti käytön jälkeen.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

Jos käytät muita silmätippoja tai silmävoiteita, odota lääkkeen käytön jälkeen vähintään 5 minuuttia ennen

toisen lääkkeen ottoa. Silmävoiteita on käytettävä viimeiseksi.

Jos käytät enemmän Isopto Carpine -valmistetta kuin sinun pitäisi

Huuhdo kaikki neste pois lämpimällä vedellä. Älä tiputa uusia tippoja silmiin,

ennen kuin on aika ottaa

seuraava annos.

Jos valmistetta niellään vahingossa, ota yhteys lääkäriin.

Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, lisääntynyt syljeneritys, hikoilu,

pyörtyminen, hidas

sydämensyke, alhainen verenpaine, vatsakrampit, oksentelu, astmaoireet ja ripuli.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä

lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden

saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Isopto Carpine -annoksen

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos kuitenkin on jo melkein seuraavan

annoksen aika, jätä unohtunut annos väliin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Isopto Carpine -silmätippojen käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttämistä ennenaikaisesti, vaikka oireesi olisivatkin hävinneet. Jos lopetat

lääkkeen käyttämisen liian aikaisin, oireesi voivat uusiutua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Isopto Carpine -valmisteen käytön yhteydessä on havaittu seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä):

Silmävaikutukset:

sumentunut näkö

Muut haittavaikutukset: päänsärky

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):

Silmävaikutukset:

näköhäiriöt, heikentynyt näöntarkkuus, silmäkipu, muutoksia näkökyvyssä, kellujia

silmän sisäisessä nesteessä (näyttää pilkuilta näkökentässä), silmän ärsytys, silmän punoitus, epämukava

tunne silmässä, lasiaissairaus

Muut haittavaikutukset: huimaus, pahoinvointi,

astmaoireet

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):

Silmävaikutukset: verkkokalvon repeämä, silmän sisäinen verenvuoto, silmäluomen turvotus, pienentynyt

mustuainen, silmän sisäisen nesteen irtoaminen, häikäistyminen, epänormaali tunne silmässä,

verkkokalvon irtoaminen

Muut haittavaikutukset: keuhkosairaus

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla tuhannesta):

Muut haittavaikutukset: allergia (yliherkkyys), kolinerginen oireyhtymä

Seuraavia haittavaikutuksia on lisäksi ilmoitettu lääkkeen markkinoille tulon jälkeen, mutta niiden yleisyyttä ei

tiedetä:

Silmävaikutukset:

suurentunut silmänpaine, sarveiskalvon turvotus

Muut haittavaikutukset: oksentelu

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit

ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (katso yhteystiedot alta). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit

auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Isopto Carpine -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Hävitä pullo 4 viikon kuluttua avaamisesta.

Säilytä alle 25

C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Isopto Carpine 20 mg/ml ja 40 mg/ml sisältää

Vaikuttava aine on pilokarpiinihydrokloridi.

Muut apuaineet ovat bentsalkoniumkloridi

(säilytysaine), hypromelloosi,

boorihappo, natriumsitraatti,

natriumhydroksidi

ja/tai kloorivetyhappo (pH:n säätämistä varten) sekä puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Isopto Carpine on väritön tai vaalean kellertävä liuos, joka on pakattu kierrekorkillisiin 10 ml:n muovipulloihin

(DROPTAINER).

Myyntiluvan haltija

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

FI-02130 Espoo

Valmistaja

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.01.2017

Bipacksedel: Information till användaren

Isopto Carpine 20 mg/ml och 40 mg/ml ögondroppar, lösning

Pilokarpinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Isopto Carpine är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Isopto Carpine

Hur du använder Isopto Carpine

Eventuella biverkningar

Hur Isopto Carpine ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Isopto Carpine är och vad det används för

Isopto Carpine innehåller den aktiva substansen pilokarpinhydroklorid.

Isopto Carpine tillhör en grupp läkemedel som kallas medel vid glaukom samt miotika. Isopto Carpine sänker

trycket i ögat och drar ihop pupillen vid behandling av glaukom (grön starr).

Pilokarpinhydroklorid

som finns i Isopto Carpine kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Isopto Carpine

Använd inte Isopto Carpine

om du är allergisk mot pilokarpinhydroklorid

eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har en inflammation i iris eller uvea.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Isopto Carpine.

Var särskilt försiktig

om du har haft näthinneavlossning

om du är ung och närsynt (har myopi)

om du har en skada på hornhinnan eller i andra delar av ögat

om du har mörka ögon kan du i så fall behöva högre koncentrationer av det här läkemedlet eller du kan

behöva ta det oftare för att få den nödvändiga effekten. Fråga läkaren om råd, eftersom det kan finnas en

risk för överdosering

om du tar andra läkemedel. Läs även avsnittet ”Andra läkemedel och Isopto Carpine”

när du kör bil i mörker eller utför riskfyllda uppgifter i dålig belysning, eftersom Isopto Carpine kan ge

upphov till dimsyn och ljuskänslighet.

Fråga din läkare till råds om du har

problem med utflödet av kammarvatten (vätskan inuti ögat)

hjärtproblem

förhöjt eller lågt blodtryck

astma

oförmåga eller problem med att urinera

magsår

hypertyreoidism (överfunktion i sköldkörteln)

gastrointestinal spasm (kramp i mage eller tarmar)

Parkinsons sjukdom

nyligen haft en hjärtinfarkt

på grund av risken för att förvärra dessa tillstånd.

Barn

Ge inte detta läkemedel till barn eftersom säkerhet och effekt av Isopto Carpine hos barn inte har fastställts.

Andra läkemedel och Isopto Carpine

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra

läkemedel.

Tala särskilt om för läkaren om du tar:

topikala NSAID-preparat (icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel), vilka kan minska effekten av

Isopto Carpine

betablockerare, t.ex. atenolol, vilka kan öka risken för hjärtsjukdomar.

Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel.

Ögonsalvor ska användas sist.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Använd inte Isopto Carpine under graviditet eller amning, såvida inte läkaren anser att det är nödvändigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning

av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Isopto Carpine har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Isopto Carpine kan

ge upphov till dimsyn och ljuskänslighet. Kör inte bil och använd inte maskiner förrän detta har försvunnit.

Isopto Carpine innehåller bensalkoniumklorid

Om du använder kontaktlinser:

Ta ut kontaktlinserna (hårda eller mjuka) innan du använder Isopto Carpine och vänta minst 15 minuter innan

du sätter in linserna igen.

Isopto Carpine innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid)

som kan orsaka ögonirritation och

missfärgning av mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser.

3.

Hur du använder Isopto Carpine

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos är

Vuxna och äldre:

2 droppar 3 gånger dagligen.

Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt

för dig.

Använd Isopto Carpine endast för att droppa i dina ögon.

Hur du använder Isopto Carpine på rätt sätt:

Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats ska kragen tas bort innan produkten används.

Ta fram flaskan med Isopto Carpine.

Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.

Skruva av korken.

Håll flaskan upp och ner mellan tummen och långfingret (bild 1).

Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket med ett rent finger så att det bildas en ”ficka” mellan

ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna här.

Håll flaskspetsen nära ögat. Använd en spegel om det underlättar.

Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan

förorena ögondropparna i flaskan.

Kläm inte på flaskan: den är utformad så att det bara behövs ett lätt tryck på botten (bild 2).

Tryck lätt på droppflaskans botten för att droppa en droppe Isopto Carpine åt gången (bild 3).

När du har använt Isopto Carpine blundar du och trycker försiktigt med ett finger i ögonvrån i 2

minuter. Det förhindrar att Isopto Carpine kommer ut i resten av kroppen (bild 4).

Om du använder Isopto Carpine i båda ögonen upprepar du stegen från 4 till 10 för det andra ögat.

Skruva på locket ordentligt direkt efter användning.

Om en droppe missar ögat så försök igen.

Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel.

Ögonsalvor ska administreras sist.

Om du har använt för stor mängd av Isopto Carpine

Skölj ut allt med varmt vatten. Tag inga fler droppar förrän det är dags för din nästa ordinarie dos.

Vid oavsiktlig förtäring, kontakta läkare.

Symtom på överdos kan innefatta: huvudvärk, salivavsöndring, svettning, svimning, långsam hjärtrytm, sänkt

blodtryck, magkramper, kräkningar, astma och diarré.

Om du fått i dig en för stor mängd läkemedel

eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att använda Isopto Carpine

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos

hoppar du över den glömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Isopto Carpine

Sluta inte att använda det här läkemedlet i förtid, även om dina symtom har försvunnit. Om du slutar att

använda läkemedlet för tidigt kan dina symtom komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har setts med Isopto Carpine:

Mycket vanliga biverkningar (kan uppkomma hos fler än 1 av 10 personer):

Effekter i ögonen: dimsyn

Allmänna effekter: huvudvärk

Vanliga biverkningar (kan uppkomma hos upp till 1 av 10 personer):

Effekter i ögonen: synnedsättning, nedsatt synskärpa, ögonsmärta, onormal syn, grumlingar i vätskan

inne i ögat (prickar och fläckar i synfältet), ögonirritation,

rodnad i ögat, obehag och störning i

glaskroppen

Allmänna effekter: yrsel, illamående och astma

Mindre vanliga biverkningar (kan uppkomma hos upp till 1 av 100 personer):

Effekter i ögonen: näthinneruptur, blödning inuti ögat, ögonlockssvullnad,

minskad pupillstorlek,

avlossning av vätskan inuti ögat, bländning, onormal känsla i ögat och näthinneavlossning

Allmänna effekter: lungsjukdom

Sällsynta (kan uppkomma hos upp till 1 till av 1 000 personer):

Allmänna effekter: allergi (överkänslighet), kolinergt syndrom

Ytterligare biverkningar med okänd frekvens som rapporterats efter godkännandet för försäljning:

Effekter i ögonen: förhöjt tryck i ögat och svullnad av hornhinnan

Allmänna effekter: kräkningar

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Isopto Carpine ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Kassera flaskan 4 veckor efter öppnandet.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pilokarpinhydroklorid

Övriga hjälpämnen är bensalkoniumklorid

(konserveringsmedel), hypromellos, borsyra, natriumcitrat,

natriumhydroxid och/eller saltsyra (för pH-justering) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Isopto Carpine är en färglös till ljusgul lösning som tillhandahålls i en plastflaska (DROPTAINER) om 10 ml med

ett skruvlock.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Finland Oy

Skogsjungfrugränden 10

FI-02130 Esbo

Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast 31.01.2017