HYDROCORTISON

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • HYDROCORTISON 2.5 % emulsiovoide
 • Annos:
 • 2.5 %
 • Lääkemuoto:
 • emulsiovoide
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • HYDROCORTISON 2.5 % emulsiovoide
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Hydrokortisoni

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 2073
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 17-02-2006
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Hydrocortison 0,5 %, 1 % ja 2,5 % emulsiovoiteet

Hydrocortison 10 mg/ml liuos iholle

hydrokortisoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten, kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Ks. kohta 4.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Hydrocortison on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hydrocortison-valmistetta

Miten Hydrocortison-valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Hydrocortison-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Hydrocortison on ja mihin sitä käytetään

Hydrokortisoni eli kortisoli on elimistön tärkein luonnollinen glukokortikoidi.

Sen pääasiallinen

vaikutus on paikallinen tulehdusta vähentävä vaikutus. Se vähentää kutinaa, punoitusta ja turvotusta,

jotka liittyvät allergian tai muun ihoärsytyksen aiheuttamaan ihottumaan. Hydrokortisoni ei tuhoa

bakteereja, viruksia tai sieniä eikä estä niiden kasvua.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut, kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri

vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat, IV Erityisen vahvat. Hydrocortison-valmisteet

kuuluvat vahvuusluokkaan I "Miedot".

Hydrocortison-valmisteen käyttöaiheet

Hydrocortison-emulsiovoiteita käytetään muiden paikalliskortikosteroidien

tavoin monenlaisiin

allergisiin ja muusta ärsytyksestä johtuviin ihon sairaustiloihin. Hydrocortison-emulsiovoiteita voidaan

käyttää myös auringon polttaman ihon hoitoon, hyönteisten puremiin, lasten taiveihottuman ja

lyhytaikaisesti myös vaippaihottuman hoitoon.

Hydrocortison-liuosta käytetään päänahan ärsytyksestä johtuviin sairaustiloihin,

erityisesti hilseilevään

hiuspohjaan.

Hydrokortisonia, jota Hydrocortison-valmisteet sisältävät, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin

tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä,

apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä

saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hydrocortison-valmistetta

Älä käytä Hydrocortison-valmistetta

jos olet allerginen (yliherkkä) hydrokortisonille tai näiden lääkkeiden jollekin muulle aineelle

(lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on ihohaavaumia, kuten sääri- ja makuuhaavoja

jos sinulla on bakteerien, virusten ja sienten aiheuttamia ihoinfektioita, kuten märkärupi, ruusu,

vesirokko, syylät, ontelosyylät, kupan aiheuttamia ihomuutoksia,

ihotuberkuloosia tai ihon

sienitauteja (epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä lääkärin puoleen).

Varoitukset ja varotoimet

Ole erityisen varovainen Hydrocortison-valmisteen suhteen

jos havaitset ihon ohenemista hoitoalueella

jos hoidettu ihoalue ärtyy.

Ruusufinni (Acne rosacea) ja suunympärysihottuma voivat pahentua valmisteen käytön yhteydessä.

Jos ihottuma on pahentunut tai pysynyt ennallaan kahden viikon kuluttua hoidon aloittamisesta, ota

yhteyttä lääkäriin.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Hydrocortison

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä

koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja

luontaistuotteita.

Muista mainita Hydrocortison-valmisteen käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä ta apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lyhytaikaiselle ja suppea-alaiselle käytölle ei ole esteitä. Laaja-alaisesta ja pitkäaikaisesta käytöstä

tulee neuvotella lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hydrocortison-valmisteet eivät vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Hydrocortison-emulsiovoiteet sisältävät setostearyylialkoholia, setyylialkoholia ja

propyleeniglykolia

Hydrocortison-emulsiovoiteet sisältävät setyylialkoholia,

setostearyylialkoholia ja propyleeniglykolia.

Voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) ja ihoärsytystä.

Hydrocortison-liuos sisältää propyleeniglykolia

Hydrocortison-liuos sisältää propyleeniglykolia. Voi aiheuttaa ihoärsytystä.

3.

Miten Hydrocortison-valmistetta käytetään

Käytä näitä lääkkeitä juuri siten, kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Hydrocortison-emulsiovoiteet

Voidetta levitetään hoidettavalle ihoalueelle 1–3 kertaa päivässä. Oireiden lievittyessä riittää

tavallisesti voitelu kerran päivässä.

Hydrocortison-liuos

Pieni määrä liuosta (1–3 ml) hierotaan päänahkaan kahdesti päivässä.

Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudata aina

lääkärin ohjetta.

Tärkeää

Itsehoidossa Hydrocortison-valmisteita tulisi käyttää vain lyhytaikaisesti ja pienehköille ihoalueille.

Voidetta ja liuosta tulisi levittää vain hoidettaville ihoalueille.

Hydrocortison-valmisteita ei pidä käyttää avohaavoihin tai hiertymiin. Ihottumaan tullut rikkouma tai

raapiuma ei kuitenkaan ole este valmisteiden käytölle.

Herkkiä ihoalueita (esim. sukuelimet, silmänympärykset) hoidettaessa on noudatettava varovaisuutta.

Hydrocortison-valmisteita ei saa käyttää silmiin. Satunnainen pyyhkiytyminen

silmien seudun iholle ei

kuitenkaan ole vaarallista eikä vaadi erityisiä varotoimia.

Lääkärin harkinnan ja ohjeiden mukaan valmisteita voidaan käyttää myös silmien seudun ihottumien

hoidossa.

Yhtämittainen, päivittäinen hoito on rajoitettava kahteen viikkoon ohuiden ihoalueiden hoidossa ja

vaippaihottuman hoidossa, koska hautova vaippa voi lisätä voiteen imeytymistä ja haittavaikutusriskiä.

Kahden viikon hoitotauon jälkeen valmistetta voidaan tarvittaessa käyttää uudelleen. Harvemmassa tai

satunnaisessa käytössä ei ole aikarajaa.

Pitkäaikainen, jatkuva ja runsas hydrokortisonin

käyttö etenkin herkillä ihoalueilla voi altistaa

haittavaikutuksille. Lapset ja iäkkäät potilaat ovat alttiimpia samaan haittavaikutuksia.

Jos käytät enemmän Hydrocortison-valmistetta kuin sinun pitäisi

Pitkäaikainen käyttö voi johtaa ihon ohenemiseen hoitoalueella, erityisesti luonnostaan ohuilla

ihoalueilla

(kasvoissa, kainaloissa, nivusseudussa) sekä imeväisten iholla. Oikein käytettynä

Hydrocortison-valmisteet ovat turvallisia.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hydrocortison-valmisteet ovat niin mietoja, että haittavaikutuksia esiintyy hyvin harvoin.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (useammalla kuin yhdellä 1 000:sta ja harvemmalla kuin yhdellä

100:sta):

pitkäaikainen käyttö erityisesti herkillä ihoalueilla (esim. silmänympärykset, kasvot, kainalot,

taipeet) voi aiheuttaa ihon ohenemista ja haurastumista

arpijuovat, ihon pintaverisuonten laajeneminen ja verenpurkaumat.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

lisämunuaisten toiminnan heikkeneminen

liikakarvaisuus, suunympärysihottuma ja ihon värinpuutos.

Haittavaikutukset, joiden esiintyvyystiheyttä ei tunneta:

kaihi, silmänpainetauti

yliherkkyysreaktiot, allerginen kosketusihottuma

näön hämärtyminen.

Sienitaudit, akne ja herpes simplex voivat pahentua hoidon yhteydessä.

Hoidon aikana iholle saattaa ilmaantua sekundaari-infektio, joka vaatii asianmukaisen

antimikrobihoidon.

Hydrocortison-valmisteiden käytön lopettamisen jälkeen paikalliset muutokset korjaantuvat osittain

kuukausien kuluessa.

Valmisteen aineosat voivat joillekin

käyttäjille aiheuttaa yliherkkyysreaktioita ja allergista

kosketusihottumaa.

Haittavaikutusten ilmetessä tulee lääkkeen käyttö keskeyttää.

Muut haittavaikutukset lapsilla

Laaja-alaisessa ja pitkäaikaisessa käytössä lapsilla lääke voi imeytyä siinä määrin, että lapsen

lisämunuaisten toiminta häiriintyy.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Hydrocortison-valmisteen säilyttäminen

Hydrocortison-emulsiovoiteet:

Säilytä alle 25 °C.

Hydrocortison-liuos:

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden kanssa. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hydrocortison sisältää

Hydrocortison-emulsiovoiteet

Vaikuttava aine on hydrokortisoni, jota on 5 mg, 10 mg tai 25 mg grammassa voidetta.

Muut aineet ovat setyylialkoholi,

kolesteroli, emulgoituva setostearyylialkoholi

(tyyppi A),

valkovaseliini,

parafiini (nestemäinen), propyleeniglykoli ja puhdistettu vesi.

Hydrocortison-liuos

Vaikuttava aine on hydrokortisoni, jota on 10 mg millilitrassa liuosta.

Muut aineet ovat karbomeeri 974P, isopropyylialkoholi, propyleeniglykoli,

kloorivetyhappo,

natriumhydroksidi

ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Hydrocortison-emulsiovoiteet:

valkoinen.

Hydrocortison-liuos:

hieman opalisoiva, viskoosi liuos.

Pakkauskoot

Emulsiovoiteet:

0,5 % 20 g ja 50 g; 1 % 10 g, 20 g, 50 g ja 100 g; 2,5 % 20 g, 50 g ja 100 g.

Liuos: 30 ml ja 100 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Turku

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

27.4.2017

Bipacksedel: Information till användaren

Hydrocortison 0,5 %, 1 % och 2,5 % krämer

Hydrocortison 10 mg/ml kutan lösning

hydrokortison

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din

läkare eller apotekspersonal.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Hydrocortison är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Hydrocortison

Hur du använder Hydrocortison

Eventuella biverkningar

Hur Hydrocortison ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Hydrocortison är och vad det används för

Hydrokortison dvs. kortisol är kroppens viktigaste naturliga glukokortikoid. Dess huvudsakliga effekt

är lokal anti-inflammatorisk. Det minskar klåda, rodnad och svullnad, som förekommer i samband

med eksem förorsakad av allergi eller någon annan hudirritation. Det varken förstör eller hämmar

tillväxten av bakterier, virus eller svampar.

Kortikosteroidpreparaten för utvärtes bruk indelas i fyra styrkeklasser: I Milt verkande, II Medelstarkt

verkande, III Starkt verkande, IV Särskilt starkt verkande. Hydrocortison preparaten tillhör

styrkegruppen I, "Milt verkande".

Användningsområden av Hydrocortison

Hydrocortison krämerna används, såsom andra lokalverkande kortikosteroider, mot flera olika

allergiska och inflammatoriska sjukdomstillstånd

i huden. Hydrocortison krämerna kan också

användas för vård av solbränd hy, insektbett, eksem i hudvecken hos barn samt för kortvarig

behandling av blöjeksem.

Hydrocortison lösningen används vid inflammatoriska sjukdomstillstånd i hårbottnet, speciellt då där

bildas mjäll.

Hydrokortison som finns i Hydrocortison preparaten kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Hydrocortison

Använd inte Hydrocortison

om du är allergisk (överkänslig) mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har sårnader såsom bensår och liggsår

om du har hudinfektioner förorsakade av bakterier, virus eller svampar såsom svinkoppor, ros,

vattkoppor, vårtor, små ljusa vårtor förorsakade av virus, hudförändringar förorsakade av syfilis,

hudtuberkulos och svampsjukdomar i huden (i oklara fall är det skäl att rådfråga läkaren).

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Hydrocortison

om du märker att huden förtunnas på det behandlade området

om det behandlade hudområdet irriteras.

Acne rosacea och eksem kring munnen kan förvärras under användningen av preparatet.

Om utslagen förvärras eller förblivit oförändrade två veckor efter påbörjad behandling, kontakta

läkare.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Hydrocortison

Man känner inte till några skadliga samverkningar förorsakade av samtidig användning av andra

läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och

naturmedel.

Kom ihåg att tala om att du använder Hydrocortison i samband med följande läkarbesök.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga hinder för kortvarig användning på små hudytor. Om man tänker behandla större

hudytor långvarigt är det skäl rådfråga läkaren.

Körförmåga och användning av maskiner

Hydrocortison-preparater påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Hydrocortison krämer innehåller cetostearylalkohol, cetylalkohol och propylenglykol

Hydrocortison krämer innehåller cetostearylalkohol, cetylalkohol och propylenglykol. Kan ge lokala

hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller hudirritation.

Hydrocortison lösning innehåller propylenglykol

Hydrocortison lösning innehåller propylenglykol.

Kan ge hudirritation.

3.

Hur du använder Hydrocortison

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar

från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hydrocortison krämer

Krämen stryks ut 1–3 gånger dagligen på hudområdet som kräver vård. Då symtomen avtar räcker

vanligtvis en behandling per dag.

Hydrocortison lösning

En liten mängd lösning (1–3 ml) masseras i hårbotten två gånger dagligen.

Läkaren kan ha ordinerat en annan dosering av läkemedlet än den som ges här. Följ alltid läkarens

ordination.

Viktigt

Vid egenvård ska Hydrocortison-preparaten användas endast kortvarigt för behandling av små

hudytor. Krämen och lösningen ska strykas ut endast på de hudområden som ska behandlas.

Hydrocortison-preparaten ska inte användas för vård av öppna sår eller skavsår. Däremot hindrar inte

en spricka eller en repa, som uppkommit på eksemområdet, att dessa läkemedel används.

Vid behandling av känsliga hudområden (t.ex. könsorgan, huden kring ögonen) ska försiktighet

iakttas.

Hydrocortison-preparaten får inte användas för ögonen. Det är dock inte farligt, och kräver inga

speciella försiktighetsåtgärder, om läkemedlet tillfälligtvis stryks på huden kring ögonen.

Efter läkares övervägande och enligt hans eller hennes anvisningar kan Hydrocortison-preparaten

användas också för att behandla hudutslag kring ögonen.

En fortlöpande, dagligen upprepad behandling begränsas till två veckor på tunna hudområden och vid

vård av blöjeksem, emedan en baddande blöja kan öka upptagningen av läkemedlet och risken för

ogynnsamma effekter. Efter två veckors paus kan krämen vid behov användas på nytt. Denna tidsgräns

gäller inte vid behandling som sker mera sällan eller tillfälligt.

Långvarig och riklig användning av hydrokortison, speciellt på känsliga hudområden, kan orsaka

biverkningar. Barn samt äldre patienter är mottagligare för biverkningar.

Om du använt för stor mängd av Hydrocortison

En långvarig användning kan leda till att huden förtunnas på de behandlade områdena, speciellt på

hudområden som normalt är tunna (ansiktet, armhålorna, ljumskområdet) och på huden hos spädbarn.

Rätt använda är Hydrocortison preparaten trygga att använda.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan dessa läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Hydrocortison preparaten är så milda, att biverkningar förekommer mycket sällan.

Mindre vanliga biverkningar (hos fler än 1 av 1 000 och hos färre än en av 100):

långvarig användning speciellt på känsliga hudområden (t.ex. hyn kring ögonen, ansiktet,

armhålorna, böjveck) kan förorsaka att huden förtunnas och blir skör

hudstrimmor, utvidgning av hudens ytliga blodådror, blodutgjutningar.

Sällsynta biverkningar (hos färre än en av 1 000):

hämning av binjurefunktionen

ökad hårväxt, eksem kring munnen och minskat pigment i huden.

Biverkningar med ingen känd frekvens:

grå starr, glaukom

överkänslighetsreaktioner, allergisk kontaktdermatit

dimsyn.

Svampsjukdomar, akne och herpes simplex kan förvärras under behandlingen.

Under behandlingen kan det uppstå en sekundärinfektion på huden, som kräver en lämplig

antimikrobiell

behandling.

Efter avlustad behandling med Hydrocortison-preparaten kommer de lokala förändringarna delvis att

förbättras under följande månader.

Preparatens innehållsämnen kan förorsaka till några användare överkänslighetsreaktioner och allergisk

kontaktdermatit.

Om biverkningar uppträder bör medicineringen avbrytas.

Ytterligare biverkningar hos barn

Vid långvarig behandling av stora hudytor kan läkemedlet upptas i sådan mängd, att binjurarnas

funktion kan rubbas hos barn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Hydrocortison ska förvaras

Hydrocortison krämer: Förvaras vid högst 25 °C.

Hydrocortison lösning: Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Hydrocortison krämer

Den aktiva substansen är hydrokortison, varav finns 5 mg, 10 mg eller 25 mg i en gram kräm.

Övriga innehållsämnen är cetylalkohol, kolesterol, emulgerande cetostearylalkohol (typ A), vitt

vaselin, paraffin (flytande), propylenglykol

och renat vatten.

Hydrocortison lösning

Den aktiva substansen är hydrokortison, varav finns 10 mg i en milliliter lösning.

Övriga innehållsämnen är carbomerum 974P, isopropylalkohol, propylenglykol, klorvätesyra,

natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hydrocortison krämer: vit.

Hydrocortison lösning: litet opaliserande, viskos lösning.

Förpackningsstorlekar

Krämer: 0,5 % 20 g och 50 g; 1 % 10 g, 20 g, 50 g och 100 g; 2,5 % 20 g, 50 g och 100 g.

Lösning: 30 ml och 100 ml.

Eventuellt kommer inte all förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Tengströmsgatan 8

20360 Åbo

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Denna bipacksedel ändrades senast

27.4.2017