DAKTARIN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • DAKTARIN 2 % emulsiovoide
 • Annos:
 • 2 %
 • Lääkemuoto:
 • emulsiovoide
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • DAKTARIN 2 % emulsiovoide
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Mikonatsoli
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Miconazoli nitras Soveltuu varauksin iäkkäille. Paikallisesti käytettynä imeytyy limakalvolta ja rikkoutuneelta iholta. Huomio yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin kanssa. Vaihtoehtona nystatiini.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 6765
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 09-01-2006
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Daktarin 2 % emulsiovoide

mikonatsolinitraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua.

Tästä huolimatta sinun tulee käyttää Daktarinia huolellisesti

parhaiden mahdollisten tulosten

saavuttamiseksi. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri

tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Daktarin on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Daktarinia

Miten Daktarinia käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Daktarinin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Daktarin on ja mihin sitä käytetään

Daktarinia käytetään erilaisten hiiva- ja muiden sienien aiheuttamiin tulehduksiin päänahan, kasvojen,

vartalon sekä käsien ja jalkojen (jalkasilsa) iholla sekä sieni-ihottumien

alueelle tuleviin toissijaisiin

bakteeri-ihottumiin.

2.

Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Daktarinia

Älä käytä Daktarinia

jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle, muille samanlaisille sienilääkkeille tai tämän lääkkeen

jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin käytät Daktarinia.

Daktarin saattaa aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita. Tarkkaile allergisen reaktion oireita kun käytät

Daktarinia. Ks. kohta 4.

Kädet tulee pestä huolellisesti Daktarinin käytön jälkeen, ellei hoito ole tarkoitettu käsien iholle.

Sieni-infektioiden

leviämisen välttämiseksi käytä vain omaa pyyhettä ja vaihda usein vaatteita, jotka

joutuvat kosketukseen tulehtuneiden ihoalueiden kanssa. Vältä valmisteen joutumista silmiin.

Muut lääkevalmisteet ja Daktarin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai

saatat käyttää muita lääkkeitä.

Ennen Daktarinin käyttöä keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos sinulla on veren

hyytymistä estävä lääkitys (kuten esim. varfariini).

Mikonatsoli saattaa muuttaa myös eräiden muiden reseptilääkkeiden vaikutusta. Kysy neuvoa

lääkäriltä tai apteekista ennen Daktarinin käyttöä.

Lääkärille: Jos potilas käyttää myös muita lääkkeitä, kuten varfariinia, suun kautta otettavia

sokeritautilääkkeitä tai fenytoiinia, näiden vaikutukset voivat vahvistua.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Daktarin imeytyy iholta verenkiertoon hyvin heikosti. Lääkkeen erittymisestä äidinmaitoon ei ole

tietoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Daktarin sisältää butyylihydroksianisolia ja bentsoehappoa

Butyylihydroksianisoli saattaa aiheuttaa paikallisia iho-oireita (esim. kosketusihottumaa) tai ärsyttää

silmiä ja limakalvoja. Bentsoehappo ärsyttää jonkin verran ihoa, silmiä ja limakalvoja.

3.

Miten Daktarinia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja lapset:

Onnistuneen hoitotuloksen saavuttamiseksi Daktarinia on käytettävä joka päivä. Hoito tulee lopettaa

vasta noin viikon kuluttua oireiden häviämisestä. Hoito kestää tulehduksen tyypin ja laajuuden

mukaan 2−6 viikkoa. Ellei ihottuma osoita selviä paranemisen merkkejä 2−3 viikossa, ota yhteys

lääkäriin.

Pese ja kuivaa tulehtunut iho hyvin. Hiero Daktarinia sormenpäillä kevyesti tulehtuneelle ihoalueelle

sekä sen ympäristöön.

Kädet tulee pestä huolellisesti käytön jälkeen, jotta infektio ei leviä muille ihoalueille tai muihin

ihmisiin.

Daktarinia levitetään iholle kaksi kertaa päivässä. Jos käytät Daktarin emulsiovoidetta iholle yhdessä

Daktarin puuterin kanssa, käytä kerran päivässä voidetta iholle ja kerran päivässä puuteria, ellei

lääkäri toisin määrää.

Jos käytät enemmän Daktarinia kuin sinun pitäisi

Jos Daktarinia käytetään enemmän kuin ohjeissa on määrätty, tuloksena saattaa olla ihon punoitusta,

turvotusta tai kuumotusta. Jätä yksi tai useampi hoitokerta väliin ja aloita hoito uudelleen

annostusohjeita noudattaen.

Pienen Daktarin-määrän nieleminen ei ole yleensä vakavaa, mutta jos näin on vahingossa tapahtunut,

kannattaa varmuuden vuoksi ottaa yhteys lääkäriin.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Daktarin-hoito on yleensä hyvin siedetty. Harvoissa tapauksissa saattaa esiintyä punoitusta, ärsytystä

ja/tai lievää kuumotusta tai kutinaa hoidetulla ihoalueella. Tällaisessa tapauksessa auttaa yleensä, että

jättää muutaman hoitokerran väliin.

Vakavia allergisia reaktioita on raportoitu Daktarinin käytön yhteydessä. Vakavan allergisen

reaktion oireita voi olla

kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turpoaminen

nielemis- tai hengitysvaikeudet

kutiseva ihottuma (nokkosihottuma).

Lopeta Daktarinin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin mikäli huomaat tai epäilet jotain näistä

oireista.

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 100:sta):

ihon kuumotus, ihotulehdus, ihon vaaleneminen

reaktio antopaikassa, kuten ärsytys antopaikassa, antopaikan kuumotus, antopaikan kutina,

lämmöntunne antopaikassa.

Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

anafylaktinen reaktio, yliherkkyys

angioedeema, nokkosihottuma, kosketusihottuma, ihottuma, ihon punoitus, kutina.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Daktarinin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Säilytä alle 25

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Daktarin sisältää

Vaikuttava aine on mikonatsolinitraatti,

jota on 20 mg yhdessä grammassa.

Muut aineet ovat polyetyleeniglykoli

ja glykolistearaatti, oleoyylimakrogoliglyseridit,

nestemäinen parafiini, butyylihydroksianisoli, bentsoehappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, tasakoosteinen emulsiovoide.

Pakkauskoko: 30 g.

Myyntiluvan haltija

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalantie 2, 02130 Espoo.

Valmistaja

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.2.2016

Bipacksedel: Information till användaren

Daktarin 2 % kräm

mikonazolnitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Daktarin måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det

bästa resultatet. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt

anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Daktarin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Daktarin

Hur du använder Daktarin

Eventuella biverkningar

Hur Daktarin skall förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Daktarin är och vad det används för

Daktarin används för att behandla olika jäst- och svampinfektioner i huden, i hårbotten, i ansiktet, på

kroppen samt på händer och fötter (fotsvamp). De används också för att behandla sekundära

bakterieksem på de områden där svampeksem förekommer.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Daktarin

Använd inte Daktarin

om du är allergisk mot den aktiva substansen, mot andra liknande svampdödande läkemedel

eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Daktarin.

Daktarin kan förorsaka allvarliga allergiska reaktioner. Observera tecken på allergisk reaktion när du

använder Daktarin. Se avsnitt 4.

Tvätt händerna noggrant efter användningen av Daktarin, om det inte gäller behandling av huden på

händerna. För att hindra att svampinfektionen sprider sig, använd alltid en egen handduk och byt ofta

kläder som kommer i kontakt med de infekterade hudområdena. Undvik kontakt med ögonen.

Andra läkemedel och Daktarin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Konsultera läkaren eller apoteket före användning av Daktarin om du behandlas med läkemedel som

påverkar blodets koagulering, t.ex. warfarin.

Också effekten av vissa andra receptbelagda läkemedel kan påverkas av mikonazol. Fråga läkaren eller

apoteket till råds innan du använder Daktarin.

Åt läkaren: Om patienten använder vissa andra läkemedel, såsom warfarin, diabetesmedicin som tas

via munnen eller fenytoin, kan deras effekter bli starkare.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Daktarin applicerad på huden absorberas minimalt i kroppen. Det finns ingen information om

läkemedlet utsöndras i modersmjölken. Om du är gravid eller ammar, konsultera läkaren före

användning av Daktarin.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har inte konstaterats påverka varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Daktarin innehåller butylhydroxianisol och bensoesyra

Butylhydroxianisol

kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon

och slemhinnor. Bensoesyra är lätt irriterande för hud, ögon och slemhinnor.

3.

Hur du använder Daktarin

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar

från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn:

För att nå ett lyckat behandlingsresultat måste Daktarin användas dagligen. Behandlingen får avslutas

tidigast en vecka efter det att alla symtom försvunnit. Behandlingen kan pågå i 2−6 veckor beroende

på infektionens typ och omfattning. Ifall eksemet inte tydligt förbättrats inom 2−3 veckor, är det skäl

att kontakta läkare.

Tvätta och torka det infekterade hudområdet omsorgsfullt. Applicera Daktarin lätt med fingerspetsarna

på det infekterade hudområdet och dess omgivning.

Tvätta händerna omsorgsfullt efter användningen av Daktarin för att hindra att infektionen sprider sig

till andra hudområden eller andra människor.

Applicera Daktarin på huden två gånger dagligen. Om du använder Daktarin kräm eller tillsammans

med Daktarin puder, räcker det att du använder kräm en gång per dag och puder en gång per dag, om

inte läkaren ordinerat annat.

Om du har använt för stor mängd av Daktarin

Om Daktarin används i större mängder än vad som nämnts i anvisningarna, kan detta leda till rodnad,

svullnad eller en hettande känsla på huden. Hoppa över en eller flera behandlingsgånger, börja därefter

behandlingen på nytt och följ doseringsanvisningarna.

I allmänhet är det inte farligt om man sväljer en liten mängd Daktarin, men om det inträffar i misstag

är det skäl att kontakta en läkare för säkerhets skull.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Biverkningar är i allmänhet sällsynta. I sällsynta fall kan rodnad, irritation och/eller en svag hettande

eller kittlande känsla förekomma på det behandlade hudområdet. I dessa fall räcker det i allmänhet

med att man hoppar över en eller några behandlingsgånger.

Allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats under behandling med Daktarin. Tecken på

den allergiska reaktionen kan vara

svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg

svårigheter att svälja eller andningssvårigheter

kliande utslag (nässelutslag).

Sluta att ta Daktarin och kontakta omedelbart läkare om du får något av dessa symptom.

Mindre vanliga (hos färre än 1 patient av 100):

brännande känsla i huden, hudinflammation, minskad pigmentering i huden

reaktion vid administreringsstället,

såsom irritation, brännande känsla, klåda, värmekänsla.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

anafylaktisk reaktion, överkänslighet

angioödem, nässelutslag, kontakteksem,

hudutslag,

hudrodnad,

klåda.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Daktarin skall förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter (Utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i är mikonazolnitrat varav det finns 20 mg i ett gram kräm.

Övriga innehållsämnen är polyetylenglycol

och glycolstearat, oleoylmakrogolglycerider,

flytande paraffin, butylhydroxianisol,

bensoesyra och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Vit homogen kräm.

Förpackningsstorlek: 30 g.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalavägen 2, 02130 Esbo.

Tillverkare

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien.

Denna bipacksedel ändrades senast 25.2.2016