BETNOVAT SCALP

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • BETNOVAT SCALP 1 mg/ ml liuos iholle
 • Annos:
 • 1 mg/ ml
 • Lääkemuoto:
 • liuos iholle
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • BETNOVAT SCALP 1 mg/ml liuos iholle
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Beetametasoni
 • Tuoteyhteenveto:
 • Entiset kauppanimet: BETNOVATE SCALP

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 5451
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 01-02-2006
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Betnovat Scalp 1 mg/ml liuos iholle

beetametasonivaleraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Betnovat Scalp-liuos on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Betnovat Scalp-liuosta

Miten Betnovat Scalp-liuosta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Betnovat Scalp-liuoksen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Betnovat Scalp-liuos on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkevalmisteen nimi on Betnovat Scalp liuos iholle. Betnovat Scalp sisältää vaikuttavana

aineena beetametasonivaleraattia, joka kuuluu vahvojen kortikosteroidien lääkeryhmään.Steroidit

vähentävät ihon punoitusta, turvotusta ja ärsytystä.

Betnovat Scalp-valmiste vähentää päänahan punoitusta ja kutinaa joidenkin päänahkaan liittyvien

iho-ongelmien yhteydessä, kuten psoriaasi (paksuja, punaisia, tulehtuneita iholäiskiä,

jotka ovat usein

hopeanharmaan hilseen peittämiä) ja vaikean hilseen aiheuttama päänahan tulehdus.

Beetametasonia ei saa käyttää alle vuoden ikäisille lapsille, ja alle 12–15-vuotiaita ei tulisi hoitaa

vahvoilla kortikosteroideilla

ilman erityisen painavia syitä. Yli vuoden ikäisille lapsille Betnovat-

valmisteita käytetään ihottuman hoitoon silloin,

kun vastetta ei ole saatu miedommilla steroideja

sisältävillä valmisteilla.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Betnovat Scalp-liuosta

Älä käytä Betnovat Scalp-liuosta

päänahan tulehduksiin

alle vuoden ikäisille lapsille

jos olet allerginen beetametasonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

Älä käytä Betnovat Scalp-liuosta, jos et ole varma koskevatko edellä mainitut asiat sinua.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen käytön aloittamista.

Varoitukset ja varotoimet

Käytä Betnovat Scalp-liuosta niin pitkään kuin lääkäri on määrännyt. Jos ihottuma ei parane 2-3

hoitoviikon kuluessa, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Hoidettua päänahkaa ei saa peittää sideharsolla tai muuten peittää tai kääriä siteisiin ellei lääkäri

ole toisin määrännyt. Vaikuttavan aineen kulkeutuminen päänahan ihon läpi pienenee sekä

tulehdusriski vähenee, kun hoidettavaa aluetta ei peitetä.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos ihosi tulehtuu (katso kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset).

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Betnovat Scalp

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, miten Betnovat Scalp toimii tai voivat saada aikaan sen, että

saatat saada helpommin haittavaikutuksia. Näitä ovat

ritonaviiri ja itrakonatsoli

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät näitä aineita sisältäviä lääkevalmisteita.

Muillakin

lääkkeillä voi olla samanlainen vaikutus. Siksi on hyvin tärkeää, että kerrot lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita

lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, älä käytä

Betnovat Scalpia ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Jos imetät, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin käytät Betnovat Scalpia.

Jos imetät lastasi ja käytät Betnovat Scalpia, älä käytä Betnovat Scalpia rintojen iholle.

Näin varmistat, ettei lapsesi saa Betnovat Scalpia suuhunsa vahingossa.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

3.

Miten Betnovat Scalp-liuosta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista,

jos olet epävarma.

Kuinka paljon Betnovat Scalp-liuosta käytetään?

Käytä Betnovat Scalp-liuosta 1-2 kertaa vuorokaudessa. Lääkkeen käyttökertoja voidaan vähentää,

kun ihosi paranee. Lääkärisi voi myös määrätä sinulle miedompia steroidivalmisteita käytettäväksi.

Kuinka Betnovat Scalp-liuosta käytetään?

Jos peset hiuksesi, hiusten on oltava kuivat ennen kuin levität liuosta päänahkaasi.

Koska Betnovat Scalp-liuos on helposti syttyvää, sinun tulee välttää tupakointia tai olemasta liian

lähellä avotulta levittäessäsi Betnovat Scalp-liuosta ja välittömästi sen käytön jälkeen.

Avaa pullon korkki ja vie pullon suukappale hoidettavalle ihoalueelle. Purista pulloa kevyesti ja levitä

ohut, tasainen kerros liuosta alueelle. Voit hieroa liuoksen päänahkaan tai jättää sen tekemättä.

Päänahan iho voi tuntua viileältä siihen saakka kunnes liuos kuivuu.

Jos unohdat käyttää Betnovat Scalpia

Jos unohdat käyttää Betnovat Scalpia, levitä sitä heti kun muistat ja jatka sitten hoitoa kuten

aikaisemmin.

Älä levitä kaksinkertaista määrää korvataksesi unohtamasi hoitokerran.

Jos lopetat Betnovat Scalpin käytön

Jos käytät Betnovat Scalpia säännöllisesti, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin

lopetat valmisteen käytön.

Jos käytät enemmän Betnovat Scalpia kuin sinun pitäisi

Voit sairastua, jos levität suuren määrän Betnovat Scalpia tai nielet vahingossa valmistetta. Jos

nielet suuren määrän Betnovat Scalpia, huuhtele suusi runsaalla vedellä ja kysy neuvoa

lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Haittavaikutukset vaikuttavat ihoosi ja saattavat vaikuttaa muuhun elimistöösi,

jos riittävä määrä

lääkeainetta imeytyy ihon läpi verenkiertoon.

Jos ihosairautesi pahenee tai ihosi turpoaa ja punoittaa hoidon aikana, voit olla allerginen lääkkeelle,

sinulla voi olla infektio tai saatat tarvita jotain muuta hoitoa.

Lopeta Betnovat Scalpin käyttö ja kerro lääkärille niin pian kuin mahdollista.

Jos olet käyttänyt Betnovatia pitkään ja säännöllisesti, on pikainen yhteydenotto hoitavaan lääkäriin

erityisen tärkeä (ks. kohta yllä Jos lopetat Betnovat Scalpin käytön).

Yleiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä oireita on raportoitu yhdellä 10:stä)

kutiseva iho

paikallinen ihon kuumotus tai kipu.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä oireita on raportoitu yhdellä

10 000:sta)

Seuraavia oireita voi ilmetä, jos Betnovat Scalpia käytetään pitkään tai ilmaa läpäisemättömän

sidoksen alla:

painon nousu

kuukasvoisuus / kasvojen pyöreys

ylipaino

ihon oheneminen, tämä voi aiheuttaa venytysjuovia

ihon ryppyisyys

ihon kuivuus

pintasuonten näkyminen ihon pinnan alla

ihon värimuutokset

vartalon ihokarvojen liikakasvu

hiustenlähtö / hiusten kasvun pysähtyminen / vahingoittuneet hiukset.

Muita hyvin harvinaisia ihoreaktioita voi ilmetä:

allerginen reaktio hoidetulla alueella

ihottuman paheneminen

ihottuma-alueen ärsytys

punoitus

ihottuma tai nokkosrokko

jos sinulla on psoriaasi, voit saada märkärakkuloita ihon alle. Näin voi käydä hyvin harvoin

hoidon aikana tai sen jälkeen. Kyseessä on märkärakkulainen psoriaasi.

ihon tulehtuminen.

Seuraavia oireita on varottava lapsilla:

viivästynyt painon nousu

pituuskasvun hidastuminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset, jotka nähdään verikokeissa tai kun käyt lääkärin tarkastuksessa:

kortisolihormonin

pitoisuuden pieneneminen veressä

sokeripitoisuuden nousu veressä tai virtsassa

korkea verenpaine

silmän linssin samentuminen (katarakti)

silmän sisäisen paineen nousu (glaukooma)

luiden haurastuminen vähittäisen mineraalikadon (osteoporoosi) takia. Tilan varmistamiseksi

tarvitaan lääketieteellisiä lisäkokeita lääkärin suorittaman tarkastuksen jälkeen.

Yleisyys ei ole tiedossa

näön hämärtyminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5.

Betnovat Scalp-liuoksen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Pidä pullo tiiviisti

suljettuna, kun et käytä liuosta. Sisältö on syttyvää.

Pidä Betnovat Scalp-liuos kaukana kaikista palonlähteistä, liekeistä ja kuumuudesta.

Älä jätä Betnovat Scalp-liuosta suoraan auringonvaloon.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä

tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Betnovat Scalp -liuos sisältää

Vaikuttava aine on beetametasonivaleraatti. Yhdessä millilitrassa liuosta on

beetametasonivaleraattia määrä, joka vastaa 1 mg beetametasonia.

Muut aineet ovat karbomeerit, isopropyylialkoholi,

natriumhydroksidi

ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Läpinäkyvä lievästi geelimäinen liuos.

Valkoinen suuttimella varustettu polyeteenipullo,

30 ml ja 100 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy, Espoo, Suomi

Valmistaja

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

GlaxoSmithKline Oy

PL 24

02231 Espoo

Puh: 010 303030

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.9.2017

© GlaxoSmithKline 2017

Bipacksedel: Information till användaren

Betnovat Scalp 1 mg/ml kutan lösning

betametasonvalerat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Betnovat Scalp är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Betnovat Scalp

Hur du använder Betnovat Scalp

Eventuella biverkningar

Hur Betnovat Scalp ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Betnovat Scalp är och vad det används för

Detta läkemedel heter Betnovat Scalp kutan lösning. Betnovat Scalp innehåller betametasonvalerat

som verksamt ämne och som hör till läkemedelsgruppen starka steroider. Steroider lindrar rodnad,

svullnad och irritation på huden.

Betnovat Scalp lindrar rodnad och klåda på hårbotten i samband med vissa hudproblem som t ex

psoriasis (tjocka, röda, inflammerade hudfläckar som ofta är täckta av silvergrått mjäll). Betnovat

Scalp lindrar också inflammation av hårbotten som uppstått efter svår mjäll.

Betametasonvalerat får inte användas på barn under 1 år. Barn under 12-15 år ska inte behandlas med

starka kortikosteroider utan speciellt vägande skäl. Betnovat preparaten används på över ett år gamla

barn för att lindra utslag då mildare kortikosteroidpreparat inte ger önskat resultat.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Betnovat Scalp

Använd inte Betnovat Scalp

mot infektioner på hårbotten

på barn som inte fyllt ett år

om du är allergisk mot betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Använd inte Betnovat Scalp kutan lösning om du är osäker på om ovannämnda tillstånd gäller dig.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du börjar behandlingen.

Varningar och försiktighet

Använd Betnovat Scalp kutan lösning så länge som läkaren rekommenderat. Om utslaget inte blir

bättre inom 2-3 veckor ska du kontakta läkare.

Det angripna hårbotten som vårdas får inte täckas med gasväv, bandage eller något annat om inte

läkaren ordinerat annorlunda. Det verksamma ämnet adsorberas i mindre utsträckning genom

hårbotten och infektionsrisken blir mindre om det angripna området inte täcks.

Kontakta genast läkare om din hud infekteras (Se även avsnitt 4. Eventuella biverkningar).

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Betnovat Scalp

En del läkemedel kan inverka på hur Betnovat Scalp fungerar. Biverkningarna kan också visa sig

lättare. Sådana läkemedel är

ritonavir och itrakonazol

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du använder läkemedel som innehåller dessa

verksamma ämnen. Det kan också finnas andra läkemedel med samma verkan. Därför är det mycket

viktigt att du talar om för läkaren eller apotekspersonalen om du använder, nyligen har använt eller

kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn ska du inte använda

Betnovat Scalp förrän du talat med läkare.

Om du ammar ska du tala med läkaren innan du använder Betnovat Scalp.

Om du ammar och använder Betnovat Scalp ska du inte applicera Betnovat Scalp på bröstet.

På detta sätt säkerställer du att barnet inte får i sig Betnovat Scalp av misstag.

Fråga läkare eller apotekspersonalen om råd innan du använder något läkemedel under graviditeten

eller amningsperioden.

3.

Hur du använder Betnovat Scalp

Använd alltid detta läkemedel enligt läkares föreskrift. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Hur mycket Betnovat Scalp kutan lösning ska användas?

Använd Betnovat Scalp kutan lösning 1-2 gånger per dag. Den kutana lösningen kan appliceras

mer sällan då huden har blivit bättre. Din läkare kan också ordinera lindrigare

kortikosteroidpreparat.

Hur används Betnovat Scalp kutan lösning?

Om du tvättar håret ska håret vara torrt innan du applicerar den kutana lösningen på hårbotten.

Därför att Betnovat Scalp är lättantändligt ska du undvika att röka eller att vistas nära öppen eld då du

applicerar Betnovat Scalp och omedelbart efter användning.

Öppna flaskans kork och för flaskans mynning till det angripna området. Tryck lätt på flaskan och

stryk på ett tunt, jämt skikt av den kutana lösningen. Du kan smörja in lösningen i hårbotten eller låta

bli. Huden kan kännas sval tills den kutana lösningen har torkat.

Om du glömmer använda Betnovat Scalp

Om du glömmer använda Betnovat Scalp, applicera kutan lösning genast du kommer ihåg och

fortsätt behandlingen såsom förut.

Ta inte en dubbeldos för att kompensera en utebliven applicering.

Om du slutar använda Betnovat Scalp

Om du använder Betnovat Scalp regelbundet ska du kontakta läkare innan du upphör med

behandlingen.

Om du har använt mer Betnovat Scalp än du borde

Du kan insjukna om du applicerar en stor mängd eller om du av misstag sväljer kutan lösning. Om

du har svalt en stor mängd Betnovat Scalp ska du skölja munnen med rikligt med vatten.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Om du har frågor angående användningen av detta läkemedel ska du rådfråga läkare eller

apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Biverkningarna kan inverka på din hud och andra kroppsdelar, om en tillräcklig mängd läkemedel

absorberas genom huden och når blodomloppet.

Om din hudsjukdom förvärras eller om din hud sväller upp och rodnar under behandlingen är du

eventuellt allergisk mot läkemedlet, du kan ha en infektion eller eventuellt behöver du annan

behandling.

Upphör med Betnovat Scalp behandlingen och kontakta läkare så fort som möjligt.

Om du har använt Betnovat länge och regelbundet är det speciellt viktigt att du snabbt kontaktar din

läkare om du har upphör med Betnovat behandlingen (se ovan Om du slutar använda Betnovat Scalp).

Vanliga biverkningar (efter det produkten godkänts har följande symptom rapporterats hos en person

på 10)

kliande hud

lokal brännande känsla eller smärta.

Mycket sällsynta biverkningar (efter det produkten godkänts har följande symptom rapporterats hos

en person på 10 000)

Följande biverkningar kan visa sig om Betnovat Scalp används länge eller om man använt ett bandage

som inte släpper igenom luft:

ökad vikt

månansikte/runt ansikte

övervikt

förtunnad hud, ärrbildning till följd av töjning

rynkor

torr hud

kapillärblodkärl som syns under huden

förändringar i hudens färg

ökad hårväxt på kroppen

håravfall/upphörande av hårväxt/hårskador.

Andra mycket sällsynta hudreaktioner är:

allergisk reaktion vid det behandlade hudområdet

försämring av det angripna hudområdet

irritation av det angripna hudområdet

rodnad

utslag eller nässelfeber

om du har psoriasis kan du få blåsor med vätska under huden. Detta kan ske mycket sällan under

behandlingen eller efteråt. Det är frågan om psoriasis med vätskande blåsor.

hudinfektion.

Då man behandlar barn ska man se upp med följande symptom:

fördröjd viktökning

långsam längdväxt.

Mycket sällsynta biverkningar som syns i blodprov eller vid en läkarkontroll:

nedsatt mängd kortisolhormon i blodet

ökad mängd socker i blodet eller urinen

ökat blodtryck

grumlig lins i ögat (katarakt)

ökning av ögats inre tryck (glaukom)

benskörhet till följd av gradvis minskande brist på mineraler (osteoporos). Tillståndet säkerställs

med medicinska tilläggstest efter läkarkontroll.

Frekvensen är okänd

dimsyn

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

5.

Hur Betnovat Scalp ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara vid högst 25 °C.

Tillslut behållaren väl då den inte är i användning. Innehållet är lättantändligt. Förvara inte Betnovat

Scalp i närheten av eld, lågor eller hetta. Lämna inte Betnovat Scalp i direkt solljus.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är betametasonvalerat. En milliliter

lösning innehåller en mängd

betametasonvalerat som motsvarar 1 mg betametason.

Övriga innehållsämnen är karbomerer, isopropylalkohol,

natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Genomskinlig

något geléaktig vätska.

Vit polyetylenflaska med munstycke, 30 ml och 100 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Oy, Esbo, Finland

Tillverkare

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet för

försäljning:

GlaxoSmithKline Oy

PB 24

02231 Esbo

Tel: 010 303030

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast 5.9.2017

© GlaxoSmithKline 2017