BEPANTHEN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • BEPANTHEN 50 mg/ g voide
 • Annos:
 • 50 mg/ g
 • Lääkemuoto:
 • voide
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • BEPANTHEN 50 mg/g voide
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Dekspantenoli

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 861
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 19-04-2006
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Bepanthen-voide ja -emulsiovoide 50 mg/g

dekspantenoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Bepanthen on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bepanthen-voidetta tai -emulsiovoidetta

Miten Bepanthen-voidetta ja -emulsiovoidetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Bepanthen-voiteen ja -emulsiovoiteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Bepanthen on ja mihin sitä käytetään

Bepanthen-voide ja -emulsiovoide sisältävät vaikuttavana aineena dekspantenolia, jota on 50

milligrammaa yhdessä grammassa voidetta tai emulsiovoidetta.

Bepanthen-emulsiovoide on helposti levittyvä ja nopeasti imeytyvä, kosmeettisesti miellyttävä

lääkevoide, joka soveltuu normaalille ja rasvaiselle iholle, kasvoihin ja käsiin sekä

ihokarvojen peittämille alueille.

Emulsiovoide soveltuu erityisesti pienehköjen ihovaurioiden, kuten hiertymien, pykimien,

palovammojen, ihoärsytysten

(esim. auringonpolttamat ja röntgen- tai UV-valohoidon

seurauksena aiheutuvat ärsytykset), haavaumien (myös nänni- ja säärihaavat),

vaippaihottumien sekä nenän limakalvojen tulehdusten hoitoon.

Bepanthen-voide jättää iholle suojaavan kerroksen ja soveltuu

sekä normaalin ihon

paikallishoitoon että kuivan ihon hoitoon erityisesti iäkkäille, joiden ihon uudistuminen on

hidastunut.

Voide soveltuu erityisesti palovammoihin, vaippaihottumiin, huonosti paraneviin haavoihin

(myös nännihaavat), rohtuneisiin huuliin ja suupielien haavoihin, naarmuihin ja pykimiin sekä

sukuelinalueen haavaumiin.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bepanthen-voidetta tai -emulsiovoidetta

Älä käytä Bepanthen-voidetta tai -emulsiovoidetta

jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (dekspantenoli) tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle

(lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Ole erityisen varovainen, ettei valmistetta joudu silmiin.

Bepanthen-voiteen sisältämät apuaineet voivat heikentää lateksista valmistettujen ehkäisyvälineiden,

kuten kondomien ja pessaarien, ehkäisytehoa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ei ole viitteitä siitä, että valmisteen käyttöön raskauden tai imetyksen aikana liittyisi riskejä.

Valmistetta tulisi kuitenkin käyttää raskauden aikana vain lääkärin suosituksesta.

Jos valmistetta käytetään imetyksenaikaisten nännihaavaumien hoitoon, se on syytä levittää heti

imetyksen ja nännialueen huuhtelun jälkeen ja huuhdella pois ennen lapsen seuraavaa imetyskertaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bepanthen-voiteella tai -emulsiovoiteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden

käyttökykyyn.

Tärkeää tietoa Bepanthen-voiteen ja -emulsiovoiteen sisältämistä aineista

Dekspantenoli muuttuu iho- ja limakalvokudoksessa B

-vitamiiniksi eli pantoteenihapoksi.

-vitamiini on ihon ja limakalvojen uudistumiselle välttämätön solun kasvutekijä.

Paikallisesti käytettynä dekspantenolin imeytyminen ihoon ja limakalvoihin on hyvin nopeaa.

Haavojen paranemisessa B

-vitamiinilla on solujen jakaantumista ja kollageenin kestävyyttä

parantava vaikutus sekä haavojen paranemista nopeuttava vaikutus.

Bepanthen-voide ja -emulsiovoide sisältävät setyylialkoholia, stearyylialkoholia ja villarasvaa,

joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Bepanthen-emulsiovoide

sisältää propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

3.

Miten Bepanthen-voidetta ja -emulsiovoidetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Paikallisesti käytettynä Bepanthen-voide ja -emulsiovoide edesauttavat pienehköjen iho- ja

limakalvovaurioiden paranemista ja epiteelikerroksen (= ihon ja limakalvojen pintaa

päällystävä verisuoneton kerros) muodostumista.

Aikuiset ja lapset: Voidetta / Emulsiovoidetta

levitetään kerran tai useita kertoja päivässä

vaurioituneelle alueelle.

Purista emulsiovoide- tai voideputkiloa sen päästä korkkia kohti. Älä taita putkiloa.

Jos käytät enemmän Bepanthen-voidetta tai -emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Tämä ei ole vaarallista, sillä yliannostustilaa ei tunneta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Bepanthen voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa.

Seuraavia haittatapahtumia on raportoitu: yliherkkyysreaktiot ja ihoreaktiot, kuten kosketusihottuma,

yliherkkyysihottuma,

kutina, eryteema, ekseema, ihottuma, nokkosihottuma, ihon ärsytys sekä

ihorakkulat.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Bepanthen-voiteen ja -emulsiovoiteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Bepanthenia, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bepanthen sisältää

Vaikuttava aine on dekspantenoli. 1 gramma voidetta tai emulsiovoidetta sisältää 50 milligrammaa

dekspantenolia.

Muut aineet ovat:

Bepanthen-voide: villarasva, Protegin X, valkovaseliini, valkovaha, manteliöljy,

setyylialkoholi, stearyylialkoholi, nestemäinen parafiini ja puhdistettu vesi.

Bepanthen-emulsiovoide: pantolaktoni, 2-fenoksietanoli, Amphisol K, setyylialkoholi,

stearyylialkoholi, villarasva, isopropyylimyristaatti, propyleeniglykoli ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Bepanthen 50 mg/g emulsiovoide: lievästi kellertävä tai valkoinen, läpikuultamaton,

pehmeä ja

homogeeninen emulsiovoide.

Bepanthen 50mg/g voide: rasvainen, valkokeltainen voide.

Voiteessa saattaa olla villarasvalle ominainen tuoksu.

Molempia valmisteita on saatavana 30 gramman ja 100 gramman pehmeissä alumiiniputkissa,

jossa on

polypropyleenikorkki

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistaja:

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Consumer Health, Keilaranta 12, 02150 Espoo. Puh. 020 78521, faksi 020 7858214.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 4.1.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Bepanthen salva och kräm 50 mg/g

dexpantenol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar

från din läkare eller apotekspersonal.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Bepanthen är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Bepanthen salva och kräm

Hur du använder Bepanthen salva och kräm

Eventuella biverkningar

Hur Bepanthen salva och kräm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bepanthen är och vad det används för

Bepanthen salva och kräm innehåller det verksamma ämnet dexpantenol. 1 gram salva eller kräm

innehåller 50 milligram dexpantenol.

Bepanthen kräm är lätt att breda ut och den upptas snabbt i huden. Krämen är ett kosmetiskt behagligt

läkemedel som lämpar sig för normal och fet hud, ansikte, händer och behårade hudområden.

Bepanthen kräm lämpar sig särskilt väl för behandling av mindre hudskador, såsom skavsår, ragader

(hudsprickor), brännskador, hudirritation (t.ex. solbränna samt hudirritation efter röntgen- eller

ljusbehandling

med UV-strålar), sårnader (inklusive såriga och spruckna bröstvårtor samt bensår),

blöjeksem och inflammerade nässlemhinnor.

Bepanthen salva kvarlämnar ett skyddande skikt på huden och lämpar sig för lokalbehandling

av såväl

normal hud som av torr hud, särskilt för äldre personer hos vilka huden förnyas långsamt.

Bepanthen salva lämpar sig särskilt väl för behandling av mindre brännskador, blöjeksem, sårnader

som läks långsamt (inklusive såriga och sönderspruckna bröstvårtor), nariga läppar, sprickor i

munvinkeln (perleche), skråmor och ragader (hudsprickor) samt sår på könsorganen.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Bepanthen salva och kräm

Använd inte Bepanthen salva eller kräm

om du är allergisk mot aktiv substans (dexpantenol) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Undvik salva eller kräm från att hamna i ögonen.

Hjälpämnena i Bepanthen salvan kan minska effekten hos preventivmedel som är tillverkade av latex,

såsom kondomer och pessar.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga antydningar att användning av preparatet under graviditet och amning skulle vara

förenad med risker. Dock bör preparatet användas under graviditet endast enligt läkarordination.

Om preparatet används under amning för behandling av sårnader i bröstvårtan och vårtgården ska det

bredas på hudområdet genast efter avslutad amning och sköljning av bröstområdet. Preparatet bör

sköljas bort från bröstet innan barnet ammas igen.

Körförmåga och användning av maskiner

Bepanthen salva och kräm har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och

använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Bepanthen salva och kräm

Dexpantenol omvandlas i hud- och slemhinnevävnaden till B

-vitamin. B

-vitamin är en nödvändig

tillväxtfaktor för hudens och slemhinnornas celler. Lokalt använd absorberas dexpantenol mycket

snabbt i huden och slemhinnorna. B

-vitamin inverkar gynnsamt på läkningen av sår genom att

påskynda cellernas delning och förbättra kollagenets elasticitet.

Bepanthen salva och kräm innehåller cetylalkohol, stearylalkohol och ullfett som kan ge lokala

hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Bepanthen kräm innehåller propylenglykol som kan ge

hudirritation.

3.

Hur du använder Bepanthen salva och kräm

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar

från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Då Bepanthen salva och kräm används lokalt, befrämjas läkningen av mindre hud- och slemhinnesår

samt tillväxten av epitelvävnaden (= blodkärlsfritt vävnadsskikt som belägger hud- och

slemhinneytorna).

Vuxna och barn: Salvan / Krämen stryks på det skadade hudområdet en eller flera gånger dagligen.

Tryck kräm eller salva tuben mot korken. Tuben får inte vikas.

Om du har använt för stor mängd av Bepanthen salva eller kräm

Detta är ofarligt, då överdosering inte är känd.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande biverkningar har rapporterats: överkänslighetsreaktioner och hudreaktioner såsom

kontakteksem, överkänslighetseksem, klåda, erytem, eksem, utslag, nässelutslag, hudirritation och

blåsor i huden.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapporter biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Bepanthen-voiteen ja emulsiovoiteen säilyttäminen

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Använd inte Bepanthen om preparatet har synbart förändrats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dexpantenol. 1 gram salva eller kräm innehåller 50 milligram

dexpantenol.

Övriga innehållsämnen är:

Bepanthen salva: ullfett, Protegin X, vitt vaselin, vitt vax, mandelolja, cetylalkohol, stearylalkohol,

flytande paraffin och renat vatten

Bepanthen kräm: pantolakton, 2-fenoxietanol, Amphisol K, cetylalkohol, stearylalkohol, ullfett,

isopropylmyristat,

propylenglykol och renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bepanthen 50 mg/g kräm är en ogenomskinlig,

mjuk, homogen och ljusgul kräm.

Bepanthen 50mg/g salva är en fet, vitgul eller vit salva som kan ha en doft av ullfett.

Båda preparaten finns i mjuka aluminiumtuber med polypropylenskruvkork på 30 och 100 gram.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Ab, Pansiovägen 47, 20210 Åbo, Finland

Tillverkare:

GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Tyskland

Ytterligare information om detta läkemedelspreparat ges av innehavaren av godkännande för

försäljning:

Bayer Oy, Consumer Health, Kägelstranden 12, 02150 Esbo. Tel. 020 78521, fax 020 7858214.

Denna bipacksedel ändrades senast 4.1.2018