Activyl Tick Plus

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Activyl Tick Plus
 • Käyttää:
 • Eläimet
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Activyl Tick Plus
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Koirat
 • Terapeuttinen alue:
 • hyönteismyrkyt ja-karkotteet, Loisten tuotteita
 • Käyttöaiheet:
 • Kirppu-infektioiden hoito (Ctenocephalides felis); tuotteella on pysyvää hyönteismyrkyllistä tehoa enintään 4 viikkoa Ctenocephalides felis -tabletteja vastaan. Tuotteella on pitkäkestoinen akvaarinen teho enintään 5 viikon ajan Ixodes ricinusia vastaan ​​ja enintään 3 viikkoa Rhipicephalus sanguineus. Yksi hoito tarjoaa hylkivä (anti-ruokinta) toimintaa vastaan hiekka lentää (Phlebotomus perniciosus) enintään 3 viikkoa.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 7

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/V/C/002234
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 08-01-2012
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/V/C/002234
 • Viimeisin päivitys:
 • 28-09-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/899251/2011

EMEA/V/C/002234

Activyl Tick Plus (indoksakarbi / permetriini)

Yleistiedot Activyl Tick Plus -valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty

EU:ssa

Mitä Activyl Tick Plus on ja mihin sitä käytetään?

Activyl Tick Plus on eläinlääke, jota käytetään koirilla kirppu- ja puutiaistartuntoihin. Activyl Tick Plus

-valmistetta voi käyttää myös karkotteena (aine, joka estää hyönteisiä lähestymästä ja asettumasta)

hietasääskiä vastaan (Phlebotomus perniciosus). Vaikutus kestää 3 viikkoa.

Activyl Tick Plus -valmisteen vaikuttavat aineet ovat indoksakarbi ja permetriini.

Lisätietoja on pakkausselosteessa.

Miten Activyl Tick Plus -valmistetta käytetään?

Lääke, jota on saatavana paikallisvaleluliuoksena, levitetään kerta-annoksena koiran iholle. Liuos

toimitetaan annospipeteissä, jotka on täytetty eri painoisille koirille sopivilla määrillä indoksakarbia ja

permetriiniä. Pienille ja hyvin pienille koirille pipetin täysi sisältö, joka on koiran painon mukainen,

annetaan jakaukselle erotettujen karvojen väliin iholle lapaluiden väliin. Isommille koirille sisältö

voidaan antaa kahteen (keskikokoiset koirat), kolmeen (isot koirat) tai neljään (erittäin isokokoiset

koirat) eri kohtaan selässä lapaluista hännän juureen. Lääkevalmistetta saa ilman lääkemääräystä.

Lisätietoa Activyl Tick Plus -valmisteen käytöstä saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista.

Miten Activyl Tick Plus vaikuttaa?

Activyl Tick Plus -valmisteen vaikuttavat aineet indoksakarbi ja permetriini ovat ulkoloislääkkeitä,

jotka tappavat loisia, kuten kirppuja ja puutiaisia, joita voi tavata eläimen iholta tai turkista. Kun

valmiste on levitetty, kirput ja puutiaiset syövät indoksakarbia ja permetriiniä (indoksakarbi muuttuu

aktiiviseen muotoonsa niiden suolessa). Indoksakarbin aktiivinen muoto ja permetriini yhdessä

estävät loisten hermojärjestelmän toimintaa, mikä aiheuttaa niiden halvaantumisen ja kuoleman.

Permetriini toimii myös karkotteena ja auttaa siten ehkäisemään hietasääskeä asettumasta ja

ottamasta eläimen verta ravinnokseen.

Activyl Tick Plus (indoksakarbi / permetriini)

EMA/899251/2011

Sivu2/

Mitä hyötyä Activyl Tick Plus -valmisteesta on havaittu tutkimuksissa?

Activyl Tick Plus -valmisteen tehoa kirppuja ja puutiaisia vastaan tutkittiin laboratoriotutkimuksissa ja

kolmessa kenttätutkimuksessa. Yhdessä 230 koiraa käsittäneessä kenttätutkimuksessa Activyl Tick

Plus -valmistetta verrattiin fiproniiliin (toinen ulkoloislääke). Lääkkeitä annettiin neljän viikon välein 12

viikon ajan. Tehoa mitattiin laskemalla kirppujen ja puutiaisten määrä kahden viikon välein. Kumpikin

hoito vähensi kirppujen ja puutiaisten määrän lähes nollaan tutkimusjakson loppuun mennessä.

Activyl Tick Plus -valmisteen teho hietasääskiä vastaan osoitettiin kahdessa laboratoriotutkimuksessa.

Tehon pääasiallinen mitta oli karkotusvaikutus hietasääskiä vastaan mitattuna ravintoa saaneiden

naarashietasääskien määrällä. Yhdessä tutkimuksessa Activyl Tick Plus -valmiste toimi karkotteena yli

95-prosenttisesti yhden päivän kuluttua käsittelyn jälkeen. Vaikutus laski 92 prosenttiin 3 viikkoa

käsittelyn jälkeen. Toisessa tutkimuksessa Activyl Tick Plus -valmisteen karkotevaikutus osoittautui yli

98-prosenttiseksi kaksi päivää käsittelyn jälkeen. Vaikutus laski 86 prosenttiin 3 viikkoa käsittelyn

jälkeen.

Mitä riskejä Activyl Tick Plus -valmisteeseen liittyy?

Activyl Tick Plus -valmisteen yleisimmät sivuvaikutukset (joita voi esiintyä yhdellä 10 eläimestä) ovat

ohimenevä kutina (raapiminen), ihon punoitus ja karvanlähtö antokohdassa. Nämä sivuvaikutukset

paranevat yleensä ilman hoitoa. Käsittely Activyl Tick Plus -valmisteella saattaa aiheuttaa

hoidettavaan kohtaan ohimenevästi öljymäisen tai takkuisen alueen tai kuivaa valkoista jäämää. Tämä

on normaalia, ja muutokset häviävät yleensä parin päivän sisällä.

Activyl Tick Plus -valmistetta ei saa käyttää kissoilla, koska niillä voi esiintyä haittavaikutuksia ja ne

voivat jopa kuolla. Sitä ei saa käyttää koirilla, joiden tiedetään olevan yliherkkiä (allergisia)

indoksakarbille, permetriinille tai jollekin muulle lääkkeen valmistusaineelle.

Kirput, puutiaiset ja hietasääsket saattavat edelleen kyetä levittämään kantamiaan tauteja.

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista.

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa

kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava?

Lääkettä käsiteltäessä ei saa syödä, juoda eikä tupakoida. Kun Activyl Tick Plus -valmistetta

käsitellään tai levitetään koiraan, on käytettävä suojakäsineitä. Kädet on pestävä välittömästi käytön

jälkeen, ja iholle joutunut valmiste on pestävä pois välittömästi vedellä ja saippualla. Henkilöiden,

joiden tiedetään olevan yliherkkiä indoksakarbille tai permetriinille, on vältettävä valmisteen kanssa

kosketuksiin joutumista. Jos valmistetta joutuu vahingossa silmiin, se on huuhdottava pois vedellä.

Lääkettä on käytettävä hyvin tuuletetussa paikassa, ja hoidettuja koiria ei saa käsitellä ennen kuin

lääkkeellä käsitelty kohta on kuiva. Eläinlääkevalmiste on helposti syttyvää. Se on pidettävä kaukana

mahdollisista sytytyslähteistä. Lasten suojelemiseksi valmiste on pidettävä käyttöön asti

alkuperäispakkauksessa. Käytetyt pipetit tulee hävittää välittömästi. Lapset eivät saa käsitellä koiria

hoitopäivänä, eikä koiria saa päästää nukkumaan omistajien, varsinkaan lasten kanssa.

Jos haittavaikutuksia ilmenee, on hakeuduttava lääkäriin ja näytettävä hänelle pakkausseloste.

Activyl Tick Plus (indoksakarbi / permetriini)

EMA/899251/2011

Sivu3/

Miksi Activyl Tick Plus on hyväksytty EU:ssa?

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Activyl Tick Plus -valmisteen hyöty on sen riskejä suurempi ja että

sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa.

Muita tietoja Activyl Tick Plus -valmisteesta

Activyl Tick Plus sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 9. tammikuuta 2012.

Lisää tietoa Activyl Tick Plus -valmisteesta saa viraston verkkosivustolta

osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2018.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

PAKKAUSSELOSTE

Activyl Tick Plus paikallisvaleluliuos koirille

1.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA

VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Alankomaat

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Intervet Productions SA

Rue de Lyons

27460 Igoville

Ranska

2.

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg paikallisvaleluliuos hyvin pienille koirille

Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg paikallisvaleluliuos pienille koirille

Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg paikallisvaleluliuos keskikokoisille koirille

Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg paikallisvaleluliuos isoille koirille

Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg paikallisvaleluliuos erittäin isoille koirille

Indoksakarbi + permetriini

3.

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Vaikuttavat aineet:

Yksi ml sisältää 150 mg indoksakarbia ja 480 mg permetriiniä

Yksi pipetti sisältää:

Annos

(ml)

Indoksakarbi

(mg)

Permetriini

(mg)

Hyvin pienille koirille (1,2–5 kg)

Pienille koirille (5,1–10 kg)

Keskikokoisille koirille (10,1–20 kg)

Isoille koirille (20,1–40 kg)

1920

Erittäin isoille koirille (40,1–60 kg)

2880

Kirkas, väritön tai keltainen tai ruskean värinen liuos.

4.

KÄYTTÖAIHEET

Kirpputartuntojen (

Ctenocephalides felis

) hoitoon; valmisteen

Ctenocephalides felis

-kirppuja

karkottava vaikutus kestää neljä viikkoa.

Valmisteen teho

Ixodes ricinus

-puutiaisia vastaan kestää viisi viikkoa ja

Rhipicephalus sanguineus -

puutiaisia vastaan kolme viikkoa.

Jos koirassa on näitä puutiaislajeja valmisteen annosteluhetkellä

kaikki puutiaiset eivät välttämättä kuole 48 tunnin sisällä, mutta ne kuolevat viikon kuluessa.

Koiran lähiympäristössä olevat kirppujen toukkavaiheet kuolevat jouduttuaan kosketuksiin

valmisteella hoidettujen koirien kanssa.

Yksi hoitokerta antaa karkotesuojan (pistämisen esto) hietasääskiä (

Phlebotomus perniciosus

) vastaan

jopa 3 viikon ajan.

5.

VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää koirille tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.

VAARA – Ei saa käyttää kissoille, koska valmiste voi aiheuttaa haittavaikutuksia tai johtaa jopa

kissan kuolemaan (katso myös kohta eläimiä koskevat erityiset varotoimet).

6.

HAITTAVAIKUTUKSET

Ohimenevää ihon punoitusta, karvan lähtöä ja kutinaa valmisteen antopaikassa havaittiin yleisesti (13

koiralla 359 koirasta) kliinisissä tutkimuksissa. Nämä oireet häviävät yleensä ilman hoitoa.

Ruoansulatuskanavan oireita (esim. oksentelu, ripuli ja ruokahaluttomuus), palautuvia hermostollisia

oireita (vapinaa ja haparointia) tai voimakasta väsymystä on havaittu hyvin harvinaisissa tapauksissa.

Nämä oireet ovat usein ohimeneviä ja häviävät yleensä 24–48 tunnin kuluessa.

Eläinlääkevalmisteen annostus saattaa aiheuttaa paikallisen, ohimenevän öljymäisen tai takkuisen

alueen antokohtaan. Myös kuivaa valkoista jäännöstä voi olla havaittavissa. Tämä on normaalia ja

muutokset häviävät yleensä parin päivän sisällä. Nämä muutokset eivät vaikuta valmisteen tehoon tai

turvallisuuteen.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen)

- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 hoidettua eläintä)

- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 hoidettua eläintä)

- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 hoidettua eläintä)

- hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet

sitä mieltä, että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7.

KOHDE-ELÄINLAJIT

Koira.

8.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Kertavaleluun paikallisesti. Annostellaan vain koiran iholle.

Suositeltu annos on 15 mg indoksakarbia painokiloa kohden ja 48 mg permetriiniä painokiloa kohden,

vastaten 0,1 ml paikallisvaleluliuosta painokiloa kohden. Seuraavassa taulukossa on esitetty koiran

painon mukaan käytettävä pipettikoko:

Koiran paino (kg)

Käytettävä pipetin koko

1,2–5

Activyl Tick Plus hyvin pienille koirille

5,1 –10

Activyl Tick Plus pienille koirille

10,1–20

Activyl Tick Plus keskikokoisille koirille

20,1–40

Activyl Tick Plus isoille koirille

40,1–60

Activyl Tick Plus isoille koirille

> 60

Tulee käyttää sopivaa pipettiyhdistelmää

Hoito-ohjelma:

Kerta-annos eläinlääkevalmistetta estää kirpputartunnan 4 viikon ajan, puutiaistartunnan (akarisidinen

vaikutus)

I. ricinus

R. sanguineus

-lajeihin 5 ja 3 viikon ajan ja toimii karkotteena (pistämisen esto)

hietasääskiä vastaan 3 viikon ajan.

9.

ANNOSTUSOHJEET

Annostele vain terveelle iholle.

Avaa yksi pussi ja ota pipetti esiin.

Vaihe 1

: Pidä pipetti pystyasennossa kaukana kasvoistasi. Napsauta pipetin

kärki auki taivuttamalla kärkeä taaksepäin.

Vaihe 2:

Koiran tulisi seisoa, jotta valmiste on helposti annosteltavissa. Jaa

turkki selästä lapojen kohdalta jakaukselle niin, että iho näkyy ja laita

pipetin kärki ihoa vasten.

Vaihe 3:

Hyvin pienille ja pienille koirille tyhjennä pipetti puristamalla sitä tiukasti ja valuta pipetin

koko sisältö suoraan iholle yhteen kohtaan lapojen väliin.

Isoille koirille tulisi pipetin sisältö jakaa tasaisesti 2 (keskikokoisilla koirilla), 3 (isoilla koirilla) tai 4

(erittäin isoilla koirilla) kohtaan lavoista hännän juurelle ulottuvassa selkälinjassa.

Vältä laittamasta liian suurta määrää liuosta yhteen paikkaan valumisen estämiseksi. Jos valmistetta

valuu pois, sitä ei tarvitse annostella lisää.

10.

VAROAIKA

Ei oleellinen.

11.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä pipetit alkuperäisessä lapsiturvallisessa pussissa.

Säilytä pipetit alkuperäisessä pakkauksessa suojassa kosteudelta ja valolta.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta erääntymispäivän jälkeen, joka on ilmoitettu ulkopakkauksessa,

foliopussissa ja pipetissä ”EXP” jälkeen. Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

12.

ERITYISVAROITUKSET

Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain:

Valmiste antaa karkotesuojan (pistämisen esto) hietasääskiä vastaan estäen niitä imemästä verta.

Mahdollista hietasääskivälitteisten tautien tartuntaa ei voida kuitenkaan sulkea pois, jos olosuhteet

ovat epäedulliset.

Hoidon jälkeen puutiaiset yleisesti ottaen kuolevat ja tippuvat pois koirasta 48 tunnin sisällä

tartunnasta, ilman veriateriaa. Yksittäisten puutiaisten kiinnittymistä hoidon jälkeen ei voida sulkea

pois. Tämän vuoksi puutiaisvälitteisten tautien tartuntaa ei voida sulkea pois.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Valmistetta ei pidä käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 1,2 kg painaville koirille.

Varmista, että annos (pipetti) vastaa hoidettavan koiran painoa (ks kohta 8).

Käytä valmistetta vain ulkoisesti iholle. Älä anna suun tai muuta kautta.

On varottava, ettei eläinlääkettä pääse hoidettavan koiran silmiin.

Annostele valmiste vain ehjän ihon pinnalle. Levitä annos alueelle, mistä koira ei pääse sitä

nuolemaan. Varmista, että muut eläimet eivät pääse nuolemaan annostelukohtaa heti hoidon jälkeen.

Pidä hoidetut eläimet erillään muista, kunnes annostelukohta on kuiva.

Valmiste säilyttää tehonsa, vaikka hoidettu koira altistuisi auringonvalolle tai kastuisi (esim. uiminen,

peseminen). Koiraa ei kuitenkaan saa päästää uimaan, eikä sitä tulisi pestä shampoolla 48 tuntiin

lääkkeen annon jälkeen. Teho saattaa laskea, jos eläin pestään shampoolla usein.

Kaikki samaan talouteen kuuluvat koirat tulee käsitellä sopivalla kirppuvalmisteella. Lisäksi

suositellaan koiran elinympäristön puhdistamista kemiallisin tai fysikaalisin menetelmin.

Koiraan jo kiinnittyneet puutiaiset eivät välttämättä kuole kahden päivän sisällä valmisteen

annostelun jälkeen vaan pysyvät näkyvillä ja kiinnittyneinä. Tämän takia olisi hyvä poistaa koirassa jo

olevat puutiaiset ennen hoidon aloittamista kiinnittymisen ja verenimemisen ehkäisemiseksi.

Valmiste on erittäin myrkyllinen kissoille ja voi aiheuttaa mahdollisesti kuolemaan johtavia

kouristuksia, koska kissoille ominaisesta fysiologiasta johtuen niiden aineenvaihdunta ei pysty

käsittelemään tiettyjä aineita, kuten permetriini. Myrkytyksen oireita ovat vaikea vapina,

lihaskouristukset ja haparointi. Jos valmistetta joutuu vahingossa kissan iholle, pese kissa haalealla

vedellä ja shampoolla (tai vaihtoehtoisesti käsitiskiaineella) niin pian kun mahdollista ja ota yhteyttä

eläinlääkäriin. Kissojen altistumisen estämiseksi tulee valmisteella käsitellyt koirat pitää erossa

kissoista, kunnes annostelukohta on täysin kuiva. On tärkeää varmistaa, ettei kissa pääse nuolemaan

valmisteella äskettäin hoidettua koiraa. Edellä mainitussa tapauksessa ota välittömästi yhteys

eläinlääkäriin.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Pidä pipetit alkuperäispakkauksessa käyttöhetkeen saakka.

Älä syö, juo tai tupakoi, kun käsittelet eläinlääkevalmistetta.

Pipettiä suojaava pussi on lapsiturvallinen. Säilytä valmiste alkuperäispakkauksessa ennen käyttöä,

jotta voidaan estää lapsia koskemasta valmisteeseen. Pidä käytetyt pipetit poissa lasten näkyviltä ja

ulottuvilta. Käytetyt pipetit tulee hävittää heti.

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä indoksakarbille ja/tai permetriinille, ei tulisi annostella tätä

eläinlääkevalmistetta.

Paikallisia ja/tai systeemisiä reaktioita on havaittu joillakin henkilöillä valmisteelle altistumisen

jälkeen. Näitä ovat: paikalliset ihoreaktiot, nenän tai kurkun/suun ärsytys, neurologiset oireet,

hengitystiekanavan oireet, ruoansulatuskanavan oireet tai muut systeemiset reaktiot.

Haittavaikutusten välttämiseksi:

käytä suojakäsineitä valmistetta käsitellessä tai annosteltaessa

annostele valmiste hyvin ilmastoidussa tilassa

älä käsittele hoidettuja eläimiä ennen kuin annostelupaikka on kuiva

älä anna lasten käsitellä hoidettuja eläimiä eikä eläinten pidä antaa nukkua omistajiensa kanssa,

erityisesti lasten, valmisteen antopäivänä.

Pese kädet välittömästi käytön jälkeen ja pese iholle roiskunut valmiste välittömästi pois

vedellä ja saippualla.

Koska valmiste saattaa ärsyttää silmiä, on vältettävä valmisteen pääsyä silmiin käytön aikana.

Jos valmistetta joutuu silmiin, huuhtele silmät heti runsaalla vesimäärällä.

Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin ja näytä pakkausselostetta lääkärille.

Valmiste on helposti syttyvää. Pidä valmiste kaukana lämmönlähteistä, kipinöistä, avotulesta ja

muista sytytyslähteistä.

Tiineys:

Ei saa käyttää tiineille koirille.

Indoksakarbilla ja permetriinillä tehdyt laboratoriotutkimukset (rotta, hiiri ja kani) eivät ole antaneet

viitteitä teratogeenisistä, sikiötoksisista tai maternotoksisia vaikutuksista. Kuitenkin

lisääntymistoksisuus- tutkimuksessa, joka tehtiin kolme kertaa suuremmalla kuin terapeuttinen annos,

oli elävänä syntyneiden pentujen määrä merkittävästi vähentynyt. Tämän löydöksen kliinistä

merkitystä ei tunneta, koska tutkimuksia ei ole tehty suositeltua terapeuttista annosta käyttäen.

Imetys:

Ei saa käyttää imettäville koirille.

Hedelmällisyys:

Ei saa käyttää siitoskoirille.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet)

Haittavaikutuksia ei todettu, kun kahdeksan viikon ikäisille tai sitä vanhemmille koirille annettiin

viisinkertainen annos kahdeksan kertaa neljän viikon välein tai viisinkertainen annos kuusi kertaa

kahden viikon välein.

Jos kissa altistuu valmisteelle vahingossa:

Jos myrkytyksen oireita esiintyy, vie kissa välittömästi eläinlääkäriin ja näytä eläinlääkärille tätä

pakkausselostetta.

Ohjeita eläinlääkärille:

Jos ilmenee kliinisiä myrkytyksen oireita (esim. liiallinen syljeneritys, vapina,

lihaskouristukset), annetaan elektrolyyttiliuosta infuusiona laskimoon elintoimintojen

vakauttamiseksi. Hermosto-oireita voidaan hoitaa esim. atropiinilla (syljeneritys) ja diatsepaamilla

(lihasvapina/lihasten ei-tahdonalainen supistelu/kouristukset). Pentobarbitaalia, fenobarbitaalia tai

propofolia voidaan antaa, jos kouristuksia/vapinaa esiintyy jaksoittain. Toipuminen tapahtuu yleensä

24–36 tunnin kuluessa hoidosta.

13.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI

JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä

paikallisten määräysten mukaisesti

.

Activyl Tick Plus ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita

vesieläviä.

14.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

Tätä eläinlääkevalmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston

(EMA) verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ema.europa.eu

15.

MUUT TIEDOT

Pahvikotelossa 1 pipetti, joka sisältää 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml tai 6 ml.

Pahvikotelossa 4 pipettiä, jotka sisältävät 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml tai 6 ml.

Pahvikotelossa 6 pipettiä, jotka sisältävät 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml tai 6 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV,

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Lietuva:

OÜ ZOOVETVARU,

Uusaru 5,

76505 Saue/Harjumaa,

Estija,

Tel: + 372 6 709 006

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД,

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,

Р България, гр.София,

ж.к.Люлин 10, бл.145,

ergon-m@mbox.contact.bg

Esperantolaan 4,

BE-3001 Leuven,

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Česká republika:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francie,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Magyarország:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Franciaország,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

VIRBAC Danmark A/S,

Profilvej 1,

DK-6000 Kolding,

Tlf: + 45 7552 1244

Malta:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Deutschland:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,

Rögen 20,

DE-22843 Bad Oldesloe,

Tel: + 49 (4531) 805 111

Nederland:

VIRBAC NEDERLAND BV,

Hermesweg 15,

NL-3771 ND Barneveld,

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Eesti:

OÜ ZOOVETVARU,

Uusaru 5,

EE-76505 Saue/Harjumaa,

Tel: + 372 6 709 006

Norge:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frankrike,

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ελλάδα:

VIRBAC HELLAS A.E.,

13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,

EL-144 52 Μεταμόρφωση,

Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ,

Τηλ: + 30 210 6219520,

info@virbac.gr

Österreich:

VIRBAC Österreich GmbH,

Hildebrandgasse 27,

A-1180 Wien,

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

España:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

Angel Guimerá 179-181,

ES-8950 Esplugues de Llobregat,

infocliente@virbac.es

Polska:

VIRBAC SP. Z O.O.,

Ul. Pulawska 314,

PL-02 819 Warszawa,

Tel.: + 48 22 855 40 46

France:

VIRBAC France,

ème

rue – L.I.D. – BP 27,

FR-06517 Carros,

service-conso@virbac.fr

Portugal:

VIRBAC DE PORTUGAL,

LABORATÓRIOS LDA,

R.do Centro Empresarial,

Ed13-Piso 1- Esc.3,

Quinta da Beloura,

PT-2710-693 Sintra,

Tel: + 351 219 245 020

Hrvatska:

VIRBAC,

România:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francuska,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Franţa,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

France

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francija,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francúzsko,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

VIRBAC SRL,

Via Ettore Bugatti, 15,

IT-20142 Milano,

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Suomi/Finland:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Ranska/Frankrike,

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

VIRBAC HELLAS A.E.,

13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,

EL-144 52 Μεταμόρφωση,

Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ,

Τηλ: + 30 210 6219520,

info@virbac.gr

Sverige:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frankrike,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Latvija:

OÜ ZOOVETVARU,

Uusaru 5,

76505 Saue/Harjumaa,

Igaunija,

Tel: + 372 6 709 006

United Kingdom:

VIRBAC Ltd,

Suffolk IP30 9 UP – UK,

Tel: + 44 (0) 1359 243243