Advertisement

ESOMEPRAZOL RATIOPHARM

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • ESOMEPRAZOL RATIOPHARM
 • Saatavilla:
 • ratiopharm GmbH
 • Annos:
 • 40 mg
 • Lääkemuoto:
 • enterokapseli, kova
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden
Advertisement

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • ESOMEPRAZOL RATIOPHARM
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Muut tiedot

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Viimeisin päivitys:
 • 09-08-2016

Pakkausseloste


PAKKAUSSELOSTE 

Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapseli, kova 

Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapseli, kova 

esomepratsoli 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. 

-  Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 

-  Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 

-  Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. 

-  Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 

Tässä pakkausselosteessa esitetään:  

1.  Mitä Esomeprazol ratiopharm on ja mihin sitä käytetään 

2.  Ennen kuin käytät Esomeprazol ratiopharm 

3.  Miten Esomeprazol ratiopharmia käytetään 

4.  Mahdolliset haittavaikutukset 

5.  Esomeprazol ratiopharmin säilyttäminen 

6.  Muuta tietoa 

1.  Mitä Esomeprazol ratiopharm on ja mihin sitä käytetään 

Esomeprazol ratiopharmin vaikuttava aine on esomepratsolimagnesiumdihydraatti. Esomepratsoli 

kuuluu ns. protonipumpun estäjien lääkeaineryhmään, jotka vaikuttavat vähentämällä mahahapon 

muodostumista. 

Esomeprazol ratiopharm -tabletteja käytetään seuraavien sairaustilojen hoitoon: 

Gastroesofageaalinen refluksitauti.  

Tämä on sairaustila, jonka yhteydessä mahahappoa nousee ruokatorveen aiheuttaen kipua, 

tulehdusta ja närästystä. 

Helicobacter pylori –bakteeritulehduksen aiheuttama pohjukaissuoli- ja mahahaava.  

Tässä tapauksessa lääkäri saattaa määrätä myös antibiootteja bakteeritulehduksen hoitoon ja 

haavaumien parantamiseksi. 

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvä mahahaava  

Esomeprazol ratiopharmia voidaan myös käyttää mahahaavojen ehkäisyyn potilaille, jotka 

tarvitsevat jatkuvaa hoitoa tulehduskipulääkkeillä. 

Haiman kasvusta johtuva mahahapon liiallinen erittyminen (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä)

Haavaumien vuodon uusiutumisen ehkäiseminen  

pitkäaikaishoitona laskimoon annetun aloitushoidon jälkeen. 

Esomeprazol ratiopharmin sisältämää esomepratsolia voidaan mahdollisesti käyttää myös muiden kuin 

tässä selosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai 

hoitohenkilökunnalta, jos sinulla on lisäkysymyksiä, ja noudata aina heidän ohjeita.  

2.  Ennen kuin käytät Esomeprazol ratiopharm 

Älä käytä Esomeprazol ratiopharmia 

jos olet allerginen (yliherkkä) esomepratsolille tai Esomeprazol ratiopharmin jollekin muulle 

aineelle (aineet lueteltu tämän pakkausselosteen kohdassa 6. Muuta tietoa). 

jos olet allerginen jollekin toiselle, protonipumpun estäjien ryhmään kuuluvalle lääkkeelle. 

jos käytät nelfinaviiria sisältävää lääkevalmistetta (käytetään HIV:n hoidossa). 

Älä ota Esomeprazol ratiopharm -lääkettä, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet 

epävarma, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Esomeprazol 

ratiopharmin käyttöä. 

Ole erityisen varovainen Esomeprazol ratiopharmin suhteen 

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Esomeprazol ratiopharmia, jos 

sinulla on jokin vaikea maksavaiva 

sinulla on jokin vaikea munuaisvaiva. 

Esomeprazol ratiopharm -hoito saattaa peittää joidenkin muiden sairauksien oireita. Kerro siksi heti 

lääkärille, jos jokin alla mainituista on tapahtunut sinulle ennen hoidon aloittamista tai ilmenee 

sinulla hoidon aikana: 

merkittävä painonlasku ilman selvää syytä sekä nielemisongelmat 

vatsakivut tai ruoansulatusvaivat 

oksentelu ruokailun jälkeen tai verioksennukset 

mustat ulosteet (verta ulosteissa). 

Jos lääkäri on määrännyt sinulle Esomeprazol ratiopharmia otettavaksi tarpeen mukaan, sinun on 

otettava yhteys lääkäriin, jos oireet ovat jatkuvia tai niiden luonne muuttuu. 

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos Esomeprazol ratiopharm -hoidon aikana ilmenee ripulia, sillä 

protonipumpun estäjät saattavat johtaa hieman tavallista suurempaan riskiin sairastua 

ruoansulatuskanavan infektioihin, kuten salmonellan tai kampylobakteerien aiheuttamiin tulehduksiin. 

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö  

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita 

lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä siksi, että Esomeprazol ratiopharm voi 

vaikuttaa muiden lääkkeiden vaikutustapaan, ja tietyt muut lääkkeet saattavat puolestaan vaikuttaa 

Esomeprazol ratiopharmin tehoon. 

Älä ota Esomeprazol ratiopharm enterokapseleita, jos käytät nelfinaviiria sisältävää lääkettä 

(käytetään HIV:n hoidossa). 

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkeaineista: 

atatsanaviiri (HIV:n hoidossa käytettävä lääke). 

ketokonatsoli, itrakonatsoli tai vorikonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon). 

sitalopraami, imipramiini tai klomipramiini (käytetään masennuksen hoitoon). 

diatsepaami (käytetään ahdistuneisuuden tai epilepsian hoitoon sekä lihasten rentouttamiseksi). 

fenytoiini (käytetään epilepsian hoitoon). Jos käytät fenytoiinia, on lääkärin valvottava 

tilannettasi tavallista huolellisemmin, kun aloitat tai lopetat Esomeprazol ratiopharm -hoidon. 

verta ohentavat lääkkeet, kuten varfariini. Lääkäri saattaa joutua seuraamaan tilannettasi 

tavallista huolellisemmin, kun aloitat tai lopetat Esomeprazol ratiopharm -hoidon. 

sisapridi (käytetään ruoansulatusvaivojen ja närästyksen hoitoon). 

On erityisen tärkeää, että muistat mainita mitä muita lääkkeitä käytät, jos lääkäri on määräämässä 

sinulle amoksisilliinia ja klaritromysiiniä (antibioottivalmisteet) käytettäväksi yhdessä Esomeprazol 

ratiopharmin kanssa Helicobacter pylori -bakteeritulehduksen aiheuttamien haavaumien hoitoon. 

Raskaus ja imetys 

Ennen kuin aloitat Esomeprazol ratiopharmin käytön sinun on kerrottava lääkärille, jos olet raskaana 

tai jos yrität tulla raskaaksi. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä 

raskauden tai imetyksen aikana. Lääkäri arvioi voitko käyttää Esomeprazol ratiopharmia, jos olet 

raskaana.  

Ei tiedetä, erittyykö esomepratsoli ihmisen rintamaitoon. Siksi Esomeprazol ratiopharmia ei pidä 

käyttää imetyksen aikana.  

Esomeprazol ratiopharmin otto ruuan ja juoman kanssa 

Enterokapselit voi ottaa sekä ruokailun yhteydessä että tyhjään mahaan. 

Ajaminen ja koneiden käyttö 

Esomeprazol ratiopharm ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää työvälineitä ja 

koneita. 

Tärkeää tietoa Esomeprazol ratiopharmin sisältämistä aineista 

Esomeprazol ratiopharm enterokapselit sisältävät sakkaroosia, eli tietyn tyyppistä sokeria. Jos lääkärisi 

on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän 

lääkevalmisteen ottamista. 

3.  Miten Esomeprazol ratiopharmia käytetään 

Käytä Esomeprazol ratiopharmia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet 

lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. 

Esomeprazol ratiopharm enterokapseleita ei suositella alle 12-vuotiaiden lasten hoitoon 

Jos käytät tätä lääkettä pidemmän aikaa, tulee lääkäri pyytämään sinua seurantakäynneille 

säännöllisin välein (etenkin, jos hoitosi kestää yli vuoden ajan). 

Jos lääkäri on kehottanut sinua käyttämään tätä lääkettä tarpeen mukaan, ota yhteys lääkäriin, 

jos oireesi muuttuvat. 

Miten tätä lääkettä otetaan? 

Voit ottaa lääkkeesi mihin vuorokaudenaikaan tahansa. 

Voit ottaa enterokapselit joko ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan. 

Niele enterokapselit kokonaisina pienen vesimäärän kera. Kapseleita ei saa pureskella eikä 

murskata. Tämä ohje johtuu siitä, että enterokapselit sisältävät pieniä päällystettyjä rakeita, 

joiden päällyste estää lääkeainetta hajoamasta mahan happamassa ympäristössä. Siksi on 

tärkeää, etteivät rakeet vahingoitu. 

Mitä tehdä, jos enterokapseleiden nieleminen on vaikeaa? 

Jos sinulla on vaikeuksia enterokapseleiden nielemisessä: 

o  Avaa enterokapseli ja kaada sen sisältämät rakeet puoleen lasilliseen tavallista 

(hiilihapotonta) vettä. Rakeita ei saa sekoittaa muihin nesteisiin.  

o  Juo syntynyt liuos heti, tai viimeistään 30 minuutin kuluessa. Muista aina sekoittaa liuosta 

juuri ennen juomista.  

o  Jotta varmasti saisit koko enterokapselin sisältämän lääkeainemäärän, huuhtele lasi ½ 

lasillisella vettä ja juo tämä huuhteluvesi. Liuoksessa näkyvät rakeet sisältävät lääkeaineen 

– älä pureskele tai murskaa niitä.  

Jos et lainkaan pysty nielemään, voi enterokapseleiden sisältämät pelletit sekoittaa pienen 

määrään vettä, ja näin aikaansaatu liuos antaa sinulle nenä-mahaletkun kautta. 

Kuinka paljon lääkettä otetaan? 

Lääkäri kertoo montako enterokapselia sinun tulee ottaa ja miten pitkään. Enterokapseleiden 

lukumäärä ja hoidon pituus riippuvat sairaudestasi, iästäsi sekä maksasi toiminnasta. 

Tavanomaiset annokset on esitetty alla olevissa kappaleissa. 

Närästyksen hoito gastroesofageaalisen refluksitaudin yhteydessä 

Aikuisille ja vähintään12 vuotta täyttäneille lapsille:  

Jos ruokatorvesi on jossain määrin vaurioitunut, on tavanomainen annos yksi Esomeprazol 

ratiopharm 40 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan. Lääkäri saattaa kehottaa 

sinua jatkamaan saman annoksen käyttöä vielä toiset 4 viikkoa, jos ruokatorvesi ei ole 

parantunut kokonaan ensimmäisten 4 viikon aikana.  

Ruokatorven parannuttua on tavallinen annos yksi Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapseli 

kerran vuorokaudessa.  

Jos ruokatorvesi ei ole vahingoittunut, on tavanomainen annos yksi Esomeprazol ratiopharm 

20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa. Kun oireet on saatu hallintaan, lääkäri saattaa 

kehottaa sinua käyttämään lääkettä tarpeen mukaan siten, että enimmäisannos on yksi 

Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapseli kerran päivässä.  

Jos sinulla on jokin vakava maksavaiva, voi lääkäri määrätä sinulle tavallista pienemmän 

annoksen.  

Helicobacter pylori -bakteeritulehduksen aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito ja 

niiden uusiutumisen ehkäisy  

Tavallinen annos vähintään 18-vuotiaille aikuisille on yksi Esomeprazol ratiopharm 20 mg 

enterokapseli kaksi kertaa vuorokaudessa yhden viikon ajan.  

Lääkäri tulee lisäksi määräämään sinulle kahta antibioottilääkettä (amoksisilliinia ja 

klaritromysiiniä) otettavaksi Esomeprazol ratiopharm -hoidon kanssa.  

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvän mahahaavan hoito  

Tavallinen hoito vähintään 18-vuotiaille aikuisille on yksi Esomeprazol ratiopharm 20 mg 

enterokapseli kerran vuorokaudessa 4-8 viikon ajan.  

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvän mahahaavan ehkäisy  

Tavallinen annos vähintään 18-vuotiaille aikuisille on yksi Esomeprazol ratiopharm 20 mg 

enterokapseli kerran vuorokaudessa.  

Haiman kasvusta johtuvan mahahapon liiallisen erittymisen hoito (Zollinger-Ellisonin 

oireyhtymä)  

Tavallinen annos vähintään 18-vuotiaille aikuisille on yksi Esomeprazol ratiopharm 40 mg 

enterokapseli kaksi kertaa vuorokaudessa.  

Lääkäri saattaa tarvittaessa säätää annostustasi tarpeen mukaan, ja lisäksi hän päättää hoidon 

kestosta. Enimmäisannos on 80 mg esomepratsolia kaksi kertaa päivässä.  

Pitkäaikaishoito haavaumien vuodon uusiutumisen ehkäisemiseksi laskimoon annetun 

aloitushoidon jälkeen 

Tavallinen annos vähintään 18-vuotiaille aikuisille on yksi Esomeprazol ratiopharm 40 mg 

enterokapseli kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan.  

Jos otat enemmän Esomeprazol ratiopharmia kuin sinun pitäisi 

Jos olet ottanut vahingossa lääkettä enemmän kuin sinun pitäisi, tai esim. lapsi on vahingossa nauttinut 

lääkettä ota yhteyttä lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen 

(Suomessa puh. 09-471 977  tai keskus 09-4711) ( Ruotsissa puh. 112) riskin arvioimiseksi ja 

neuvojen saamiseksi. 

Jos unohdat käyttää Esomeprazol ratiopharmia 

Jos unohdat yhden annoksen, ota se heti, kun muistat. Jos kuitenkin on jo melkein seuraavan 

annoksen aika, jätä unohtunut annos ottamatta. 

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 

puoleen. 

4.  Mahdolliset haittavaikutukset 

Kuten kaikki lääkkeet, Esomeprazol ratiopharmkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät 

kuitenkaan niitä saa. 

Haittavaikutukset on luokiteltu yleisyytensä mukaan seuraavasti: 

Hyvin yleiset:  esiintyvät useammalla kuin 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä 

Yleiset:  esiintyvät 1-10 lääkkeen käyttäjällä 100:sta 

Melko harvinaiset:  esiintyvät 1-10 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta 

Harvinaiset:  esiintyvät 1-10 lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta 

Hyvin harvinaiset:  esiintyvät harvemmalla kuin 1 lääkkeen käyttäjällä 

10 000:sta 

Yleisyys tuntematon:  koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin 

Jos havaitset jonkun seuraavista, vakavista haittavaikutuksista; lopeta Esomeprazol 

ratiopharmin käyttö, ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:  

Äkillinen hengityksen vinkuminen; huulten, kielen ja kurkun tai vartalon turpoaminen; 

ihottuma, pyörtyminen tai nielemisvaikeudet (vakava allerginen reaktio).  

Ihon punoitus, johon liittyy rakkuloiden ilmaantumista tai ihon kuoriutumista. Myös huuliin, 

silmiin, suuhun, nenään ja genitaalialueelle voi ilmaantua rakkuloita ja näillä alueilla esiintyä 

verenvuotoja. Tällöin kyseessä voi olla Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai ns. toksinen 

epidermaalinen nekrolyysi.  

Kellertävä iho, tumma virtsa ja väsymys, mitkä saattavat olla oireita maksaongelmista.  

Edellä mainitut haittavaikutukset ovat harvinaisia, ja niitä ilmenee harvemmalla kuin 1 lääkkeen 

käyttäjällä 1 000:sta. 

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat: 

Yleiset: 

päänsärky 

maha- tai suolistovaikutukset, kuten ripuli, vatsakivut, ummetus ja ilmavaivat 

pahoinvointi tai oksentelu. 

Melko harvinaiset: 

jalkojen ja nilkkojen turvotus 

univaikeudet (unettomuus) 

huimaus, pistelyt ja puutumiset, uneliaisuus 

pyörrytys (vertigo) 

suun kuivuus 

muutokset maksan toimintaa kuvaavien veriarvojen tuloksissa 

ihottuma, nokkosihottuma ja kutiseva iho. 

Harvinaiset: 

vereen liittyvät haitat, kuten valkosolu- tai verihiutalemäärän väheneminen, minkä seurauksena 

voi ilmetä yleistä heikotusta, mustelmia tai tavallista suurempi alttius infektioille (tulehduksille) 

alhainen veren natriumpitoisuus, mikä voi aiheuttaa heikotusta, oksentelua ja kouristuksia 

kiihtymys, sekavuus tai masentuneisuus 

makuaistimusten muutokset 

näköhäiriöt, kuten näön hämärtyminen 

äkkillisesti vinkuvaksi muuttunut hengitysääni tai hengenahdistus (ns. bronkospasmit) 

tulehdus suussa (suun sisäpuolella) 

sammas; mikä on sienitulehdus, joka voi ilmetä suolistossa 

maksavaivat; mukaan lukien ns. keltatauti, joka voi aiheuttaa kellertävää ihoa, tummaa virtsaa ja 

väsymystä 

hiusten lähtö (alopesia) 

aurinkoihottuma 

nivelkivut (artralgia) tai lihaskivut (myalgia) 

yleinen sairauden tutnne ja tarmokkuuden puute 

lisääntynyt hikoilu. 

Hyvin harvinaiset: 

muutokset verisolujen määrissä, mukaan lukien agranulosytoosi (valkosolujen puutos) 

vihamielisyys 

näkö-, tunne- tai kuuloharhat (hallusinaatiot) 

vakavat maksaongelmat, jotka johtavat maksan vajaatoimintaan sekä aivotulehdukseen 

äkillisesti ilmaantuva vaikea ihottuma, rakkuloiden muodostuminen tai ihon kuoriutuminen. 

Tähän voi myös liittyä korkea kuume ja nivelkipuja (ns. monimuotoinen punavihoittuma, 

Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi)  

lihasheikkous 

vaikeat munuaisvaivat 

rintarauhasten suureneminen miehillä. 

Esomeprazol ratiopharm voi hyvin harvoissa tapauksissa vaikuttaa veren valkosoluihin siten, että 

seurauksena on immuunipuutos. Jos sinulle tulee infektiosairaus, jonka oireina ilmenee kuumetta ja 

huomattavasti heikentynyttä yleiskuntoa; tai kuumetta, johon liittyy paikallisen infektion oireita 

(kuten kipua kaulalla, kurkussa tai suussa tai virtsaamisvaikeuksia), ota yhteys lääkäriin 

mahdollisimman pian, jotta valkosolujen puutos (agranulosytoosi) voidaan sulkea pois verikokeen 

avulla. Tällaisessa tapauksessa on tärkeää, että kerrot hoitavalle lääkärille mitä lääkettä/lääkkeitä 

käytät.  

Älä huolestu edellä lueteltujen, mahdollisten haittavaikutusten määrästä. Et välttämättä saa ainuttakaan 

niistä. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai 

kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 

5.  Esomeprazol ratiopharmin säilyttäminen 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä 

tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. 

Läpipainopakkaus 

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. 

HDPE:stä valmistettu tablettipurkki 

Pidä lääkepurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle. 

Valmiste on käytettävä 3 kuukauden kuluessa ensimmäisen avaamisen jälkeen. 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

6.  Muuta tietoa 

Mitä Esomeprazol ratiopharm sisältää 

Vaikuttava aine on esomepratsoli. Jokainen kova enterokapseli sisältää 20 mg tai 40 mg 

esomepratsolia (esomepratsolimagnesiumdihydraatin muodossa). 

Muut aineet kapselikuoren sisältämissä rakeissa ovat sokeripallot (sakkaroosi ja 

maissitärkkelys), povidoni (K-30), natriumlauryylisulfaatti, poly(vinyylialkoholi), 

titaanidioksidi (E 171), makrogoli, talkki (E 553b), magnesiumsubkarbonaatti (raskas), 

polysorbaatti 80 (E 433) ja metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1), 30-prosenttinen 

dispersio. Muut aineet kapselikuoressa ovat liivate (E 441), titaanidioksidi (E 171) ja punainen 

rautaoksidi (E 172). 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 

Esomeprazol ratiopharm 20 mg kovien enterokapseleiden runko- ja hattuosat ovat hennon 

vaaleanpunaiset. Kapselit sisältävät valkoisia tai lähes valkoisia rakeita. 

Esomeprazol ratiopharm 40 mg kovien enterokapseleiden runko- ja hattuosat ovat vaaleanpunaiset. 

Kapselit sisältävät valkoisia tai lähes valkoisia rakeita.  

Enterokapselit on saatavana 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 ja 100 kapselia sisältävinä 

läpipainopakkauksina sekä 98 kapselia (ja kuivausainekapselin) sisältävinä, HDPE:stä valmistettuina 

tablettipurkkeina. Pakkauksessa olevaa kuivausainekapselia ei saa niellä.  

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja 

Myyntiluvan haltija: 

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Saksa 

Valmistaja: 

KRKA tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: 

ratiopharm Oy, PL 67, 02631 Espoo 

puh. 020 180 5900 

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 10.11.2010 

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN 

Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel, hård 

Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapsel, hård 

esomeprazol 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 

-  Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. 

-  Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 

-  Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de 

uppvisar symtom som liknar dina. 

-  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 

information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 

I denna bipacksedel finner du information om

1.  Vad Esomeprazol ratiopharm är och vad det används för 

2.  Innan du tar Esomeprazol ratiopharm  

3.  Hur du använder Esomeprazol ratiopharm 

4.  Eventuella biverkningar 

5.  Hur Esomeprazol ratiopharm ska förvaras 

6.  Övriga upplysningar 

1.  Vad Esomeprazol ratiopharm är och vad det används för 

Esomeprazol ratiopharm innehåller en läkemedelssubstans som heter esomeprazolmagnesiumdihydrat. 

Esomeprazol tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”, vilka verkar genom 

att reducera mängden syra som produceras i magen. 

Esomeprazol ratiopharm används för att behandla följande tillstånd: 

Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD)  

Detta är ett sjukdomstillstånd då syra från magen läcker in i matstrupen och orsakar smärta, 

inflammation och halsbränna. 

Sår i magen eller övre delen av tarmen som är infekterade av en bakterie som kallas 

”Helicobacter pylori”  

Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och 

för att möjliggöra sårläkning. 

Magsår som orsakas av anti-inflammatoriska analgetika  

  

Esomeprazol ratiopharm kan också användas för att förebygga uppkomst av magsår om du 

behöver fortgående behandling med anti-inflammatoriska analgetika. 

För mycket syra i magen orsakad av en tumör i bukspottkörteln (Zollinger-Ellisons syndrom). 

Fortsatt behandling för att förebygga nya blödningar  

från sår efter första behandling med intravenöst esomeprazol. 

Esomeprazol som finns i Esomeprazol ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra 

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan 

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.  

2.  Innan du tar Esomeprazol ratiopharm 

Ta inte Esomeprazol ratiopharm 

om du är allergisk (överkänslig ) mot esomeprazol eller mot något av övriga innehållsämnen i 

Esomeprazol ratiopharm (en förteckning över övriga innehållsämnen finns i avsnitt 6. Övriga 

upplysningar). 

om du är allergisk mot någon annan protonpumpshämmare. 

om du tar något läkemedel som innehåller nelfinavir (för behandling av HIV). 

Använd inte Esomeprazol ratiopharm om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, 

rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Esomeprazol ratiopharm. 

Var särskilt försiktig med Esomeprazol ratiopharm 

Diskutera med läkare eller apotekspersonal innan du tar Esomeprazol ratiopharm om 

du har något allvarligt leverbesvär 

du har allvarliga njurproblem. 

Esomeprazol ratiopharm kan maskera symtomen på vissa andra sjukdomar. Du ska därför 

omedelbart kontakta läkare om något av följande inträffar innan du börjar ta Esomeprazol 

ratiopharm eller under tiden du tar det: 

betydande viktminskning utan orsak och sväljningsproblem  

magsmärtor eller matsmältningsbesvär 

du börjar kräkas föda eller blod 

svart (blodblandad) avföring. 

Om du ordinerats Esomeprazol ratiopharm för att tas ”vid behov” ska du kontakta läkare om dina 

symtom är ihållande eller ändrar karaktär. 

Kontakta genast läkare om du får diarré medan du behandlas med Esomeprazol ratiopharm. 

Protonpumpshämmare kan nämligen leda till en lätt ökad risk för infektioner i mage och tarm, som 

t.ex. infektioner förorsakade av Salmonella eller Campylobacter

Intag av andra läkemedel 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även 

receptfria sådana. Detta eftersom Esomeprazol ratiopharm kan påverka hur andra läkemedel fungerar, 

och andra läkemedel å sin sida kan påverka effekten av Esomeprazol ratiopharm. 

Ta inte Esomeprazol ratiopharm enterokapslar om du använder något preparat med nelfinavir (för 

behandling av HIV). 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder något av följande läkemedel: 

atazanavir (används för behandling av HIV) 

ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner) 

citalopram, imipramin eller klomipramin (används för behandling av depression) 

diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi) 

fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka dig litet extra när 

du börjar eller slutar ta Esomeprazol ratiopharm. 

läkemedel som används för blodförtunning, som till exempel warfarin. Läkaren kan behöva 

övervaka ditt tillstånd när du börjar eller slutar ta Esomeprazol ratiopharm. 

cisaprid (används vid matsmältningsproblem eller halsbränna). 

Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren vilka andra läkemedel du tar om läkaren har förskrivit 

antibiotika (amoxicillin och klaritromycin) att tas i kombination med Esomeprazol ratiopharm för 

behandling av magsår orsakade av en Helicobacter pylori-infektion. 

Graviditet och amning 

Innan du börjar ta Esomeprazol ratiopharm ska du tala om för läkaren om du är gravid eller försöker 

bli det. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Läkaren avgör om du kan 

ta Esomeprazol ratiopharm under en eventuell graviditet. 

Det är okänt om esomeprazol utsöndras i bröstmjölk. Därför bör du inte ta Esomeprazol ratiopharm 

om du ammar. 

Användning av Esomeprazol ratiopharm med mat och dryck 

Enterokapslarna kan tas såväl i samband med måltid som på tom mage. 

Körförmåga och användning av maskiner 

Det är inte troligt att Esomeprazol ratiopharm har någon inverkan på din förmåga att framföra fordon 

eller att hantera verktyg eller maskiner. 

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten 

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden 

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa 

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för 

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  

Viktig information om något innehållsämne i Esomeprazol ratiopharm 

Esomeprazol ratiopharm innehåller sackaros, d.v.s. en viss typ av socker. Om du inte tål vissa 

sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. 

3.  Hur du använder Esomeprazol ratiopharm  

Ta alltid Esomeprazol ratiopharm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal 

om du är osäker. 

Esomeprazol ratiopharm rekommenderas inte för behandling av barn under 12 år. 

Om du använder detta läkemedel en längre tid kommer läkaren att vilja följa upp din behandling 

(särskilt om din behandling räcker längre än ett år). 

Om läkaren uppmanat dig att använda detta läkemedel vid behov, ska du tala om för läkaren om 

dina symtom förändras på något vis. 

Hur ska läkemedlet tas? 

Enterokapslarna kan tas vid vilken tid på dygnet som helst. 

Du kan ta kapslarna såväl i samband med måltid som på fastande mage. 

Svälj enterokapslarna hela tillsammans med en liten mängd vatten. Tugga eller krossa inte 

kapslarna eftersom kapslarna innehåller granulatkorn som är överdragna med ett ämne som 

skyddar läkemedlet från att falla sönder i den sura omgivningen i din magsäck. Det är därför 

viktigt att granulatkornen inte skadas. 

Vad göra vid fall av sväljningssvårigheter? 

Om du har problem att svälja enterokapslarna: 

o  Öppna kapslarna och häll ut granulatet i ett halvt glas (ej kolsyrat) vatten. Använd inga 

andra vätskor. 

o  Drick blandningen genast eller allra senast inom 30 minuter. Rör alltid om blandningen 

strax innan du dricker den. 

o  För att vara säker på att du har fått i dig allt läkemedel, skölj noggrant glaset med 

ytterligare ett halvt glas vatten som du dricker upp. De fasta granulatkornen innehåller 

läkemedlet – tugga eller krossa dem inte. 

Om du inte alls kan svälja, kan kapselinnehållet blandas med lite vatten och placeras i en spruta. 

Blandningen kan då ges direkt i magen via en sond. 

Hur mycket läkemedel ska man ta? 

Läkaren talar om för dig hur många enterokapslar du ska ta och hur länge du ska ta dem. 

Doseringen beror på ditt tillstånd, på din ålder och på hur väl din lever fungerar. 

Vanliga doser anges nedan: 

För behandling av halsbränna orsakad av gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD) 

Vuxna och barn från 12 år: 

Om läkaren konstaterat att din matstrupe är lätt skadad är den vanliga dosen en Esomeprazol 

ratiopharm 40 mg enterokapsel en gång dagligen i 4 veckors tid. Läkaren kan rekommendera att 

du fortsätter med samma dos i ytterligare 4 veckor om skadorna i matstrupen inte läkts helt 

under de första 4 veckorna. 

Normal dos efter att matstrupen är läkt är en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel en 

gång dagligen. 

Om din matstrupe inte är skadad är den vanliga dosen en Esomeprazol ratiopharm 20 mg 

enterokapsel en gång dagligen. När ditt tillstånd är under kontroll, kan läkaren rekommendera 

att du tar läkemedlet vid behov. I dessa fall är maximal dos en Esomeprazol ratiopharm 20 mg 

enterokapsel en gång dagligen. 

Om du har allvarliga leverproblem kan läkaren rekommendera en lägre dos än vanligt. 

För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att förhindra att sådana 

sår uppstår på nytt 

Vuxna från 18 år: En vanlig dos är en Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapsel två gånger 

dagligen i en vecka. 

Läkaren kommer dessutom att förskriva antibiotika (amoxicillin och klaritromycin) att användas 

tillsammans med Esomeprazol ratiopharm. 

För behandling av magsår orsakade av anti-inflammatoriska analgetika  

Vuxna  från  18  år:  En  vanlig  dos  är  en  Esomeprazol  ratiopharm  20 mg  enterokapsel  en  gång 

dagligen i 4-8 veckors tid. 

För att förebygga magsår om du tar anti-inflammatoriska analgetika 

Vuxna  från  18  år:  En  vanlig  dos  är  en  Esomeprazol  ratiopharm  20 mg  enterokapsel  en  gång 

dagligen. 

För behandling av överskott av syra i magen orsakad av en tumör i bukspottskörteln (Zollinger-

Ellisons syndrom) 

Vuxna från 18 år: En vanlig dos är en Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapsel två gånger 

dagligen. 

Läkaren kommer att justera dosen efter ditt behov och kommer också att besluta hur länge du 

ska ta läkemedlet. Maximal dos är 80 mg esomeprazol två gånger dagligen. 

Fortsatt behandling för att förebygga ny blödning från sår efter inledande behandling med 

intravenöst esomeprazol 

Vuxna från 18 år: En vanlig dos är en Esomeprazol ratiopharm 40 mg enterokapsel en gång 

dagligen i 4 veckors tid. 

Om du har tagit för stor mängd av Esomeprazol ratiopharm 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag 

kontakta läkare, apotekspersonal, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09- 471 977 eller växel 

09-4711 i Finland och tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.  

Om du har glömt att ta Esomeprazol ratiopharm 

Om du glömt bort en dos, ta den då så fort du kommer ihåg den. Om det redan börjar vara dags 

för nästa dos ska du hoppa över den bortglömda dosen. 

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. 

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 

4.  Eventuella biverkningar 

Liksom alla läkemedel kan Esomeprazol ratiopharm orsaka biverkningar, men alla användare behöver 

inte få dem. 

Följande klassificering har använts för att beskriva hur pass allmänna biverkningarna är: 

Mycket vanliga:  förekommer hos fler än 1 användare av 10 

Vanliga:  förekommer hos 1-10 användare av 100 

Mindre vanliga:  förekommer hos 1-10 användare av 1 000 

Sällsynta:  förekommer hos 1-10 användare av 10 000 

Mycket sällsynta:  förekommer hos färre än 1 användare av 10 000 

Ingen känd 

frekvens   frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data 

Om du observerar någon av följande allvarliga biverkningar ska du sluta ta Esomeprazol 

ratiopharm och genast kontakta läkare: 

Plötslig uppkomst av väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, 

hudutslag, svimning eller svårigheter att svälja (tecken på allvarlig allergisk reaktion). 

Rodnad av huden med blåsbildning eller avflagnande hud. Svår blåsbildning och blödning på 

läppar, ögon, mun, näsa och könsorgan kan också förekomma. Dessa reaktioner kan vara tecken 

på Stevens-Johnson syndrom eller s.k. toxisk epidermal nekrolys. 

Gulskiftande hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem.  

Ovan nämnda biverkningar är sällsynta och förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare. 

Andra biverkningar omfattar: 

Vanliga: 

huvudvärk 

mag- eller tarmpåverkan, som diarré, magont, förstoppning, väderspänningar 

illamående eller kräkningar. 

Mindre vanliga: 

svullna fötter och vrister 

sömnstörningar (sömnlöshet) 

yrsel, stickningar och domningar, sömnighet 

svindel (vertigo) 

muntorrhet 

förändringar i de blodvärden som visar hur levern fungerar 

hudutslag, nässelfeber och klåda. 

Sällsynta: 

förändrade blodvärden, som t.ex. reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar, vilket kan 

orsaka svaghetskänsla, blåmärken eller infektionskänslighet 

låga nivåer av natrium i blodet, vilket kan orsaka svaghetskänsla, kräkningar och kramper 

känsla av upprördhet, förvirring eller depression 

smakförändringar 

synproblem, till exempel dimsyn 

plötslig uppkomst av väsande andning eller andnöd (bronkospasm) 

inflammation i munhålan 

en svampinfektion som kallas torsk och som kan påverka tarmen 

leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulskiftande hud, mörk urin och trötthet 

håravfall (alopeci) 

hudutslag efter vistelse i direkt solljus 

led- (artralgi) eller muskelsmärtor (myalgi)  

allmän sjukdomskänsla och orkeslöshet 

ökad svettning. 

Mycket sällsynta: 

förändringar i blodbilden, inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar) 

aggression 

syn-, känsel- och hörselvillor (hallucinationer) 

allvarliga leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation 

plötsligt uppträdande av svåra hudutslag, blåsbildning eller avflagnande hud. Detta kan vara 

förenat med hög feber och ledsmärtor (Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, toxisk 

epidermal nekrolys). 

muskelsvaghet 

svåra njurproblem 

förstorade bröstkörtlar hos män. 

Esomeprazol ratiopharm kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att 

immunförsvaret blir nedsatt. Om du får någon infektion med symtom som feber och kraftigt nedsatt 

allmäntillstånd, eller feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller 

svårigheter att urinera, ska du snarast möjligt kontakta läkare för att en eventuell brist på vita 

blodkroppar (agranulocytos) ska kunna uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då 

informerar läkaren du kontaktar om din medicinering. 

Bli inte oroad av denna lista över möjliga biverkningar. Du kanske inte upplever en enda av dem. Om 

några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 

information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 

5.  Hur Esomeprazol ratiopharm ska förvaras 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i 

angiven månad. 

Inga särskilda temperaturanvisningar. 

Blisterförpackning 

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. 

Tablettburk av HDPE 

Tillslut tablettburken väl. Fuktkänsligt. 

Preparatet skall användas inom 3 månader efter att förpackningen brutits. 

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör 

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

6.  Övriga upplysningar 

Innehållsdeklaration 

Den aktiva substansen är esomeprazol. Varje hårda enterokapsel innehåller 20 mg eller 40 mg 

esomeprazol (i form av esomeprazolmagnesiumdihydrat). 

Övriga innehållsämnen i granulatet inuti kapslarna är sockersfärer (sackaros och majsstärkelse), 

povidon (K-30), natriumlaurilsulfat, poly(vinylalkohol), titandioxid (E 171), makrogol, talk (E 

553b), magnesiumsubkarbonat (tungt), polysorbat 80 (E 443), metakrylsyra-

etylakrylatkopolymer (1:1), dispersion 30%; och övriga innehållsämnen i kapselskalet är gelatin 

(E 441), titandioxid (E 171), röd järnoxid (E 172). 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 

Esomeprazol ratiopharm 20 mg: Kapselkropp och -hätta är svagt ljusröda och kapslarna innehåller vitt 

eller nästan vitt granulat.  

Esomeprazol ratiopharm 40 mg: Kapselkropp och -hätta är tydligt ljusröda och kapslarna innehåller 

vitt eller nästan vitt granulat.  

Enterokapslarna finns att få i kartonger med 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 100 

enterokapslar förpackade i blisterkartor, samt i tablettburkar av HDPE med 98 enterokapslar och en 

kapsel med torkmedel. Kapseln med torkmedel får inte sväljas. 

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare 

Innehavare av godkännande för försäljning: 

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Tyskland 

Tillverkare: KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, 

Slovenien 

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av 

godkännandet för följsäljning:  

I Sverige: 

ratiopharm AB 

Box 1265 

251 12 Helsingborg 

tel. 042 37 07 40 

info@ratiopharm.se 

I Finland: 

ratiopharm Oy 

PB 67 

02631 Esbo 

Tel: 020 180 5900 

Denna bipacksedel godkändes senast den 10.11.2010 

Advertisement