Isturisa

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

16-06-2020

Aktiivinen ainesosa:
Osilodrostat fosfaatti
Saatavilla:
Recordati Rare Diseases
ATC-koodi:
H02CA02
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
osilodrostat
Terapeuttinen ryhmä:
Kortikosteroidit systeemiseen käyttöön
Terapeuttinen alue:
Cushing-oireyhtymä
Käyttöaiheet:
Isturisa on tarkoitettu hoitoon endogeeninen Cushingin oireyhtymä aikuisilla.
Tuoteyhteenveto:
Revision: 3
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004821
Valtuutus päivämäärä:
2020-01-09
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004821

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste - bulgaria

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - bulgaria

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - bulgaria

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - espanja

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - espanja

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - espanja

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tšekki

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tšekki

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tšekki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - tanska

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tanska

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tanska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - saksa

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - saksa

16-06-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - viro

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - viro

16-06-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - kreikka

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kreikka

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kreikka

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - englanti

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - englanti

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - englanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ranska

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ranska

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ranska

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - italia

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - italia

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - italia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - latvia

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - latvia

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - latvia

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - liettua

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - liettua

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - liettua

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - unkari

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - unkari

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - unkari

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - malta

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - malta

16-06-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - hollanti

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - hollanti

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - hollanti

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - puola

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - puola

16-06-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - portugali

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - portugali

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - portugali

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - romania

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - romania

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - romania

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - slovakki

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - slovakki

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - slovakki

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - sloveeni

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - sloveeni

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - sloveeni

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - ruotsi

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ruotsi

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ruotsi

01-01-1970

Pakkausseloste Pakkausseloste - norja

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - norja

16-06-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - islanti

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - islanti

16-06-2020

Pakkausseloste Pakkausseloste - kroatia

16-06-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kroatia

16-06-2020

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kroatia

01-01-1970

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Isturisa 1 mg kalvopäällysteiset tabletit

Isturisa 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Isturisa 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

osilodrostaatti

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Isturisa on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Isturisa-valmistetta

Miten Isturisa-valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Isturisa-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Isturisa on ja mihin sitä käytetään

Mitä Isturisa on

Isturisa-lääkkeen vaikuttava aine on osilodrostaatti.

Mihin Isturisa-valmistetta käytetään

Isturisa-valmistetta käytetään endogeenisen Cushingin oireyhtymän hoitoon aikuisille. Kyseessä on

tila, jossa elimistö tuottaa liikaa kortisolihormonia. Liian suuret kortisolimäärät voivat aiheuttaa

erilaisia oireita, esimerkiksi painonnousua (etenkin vyötärön seudulle), kuukasvoisuutta,

mustelma-alttiutta, kuukautisten epäsäännöllisyyttä, liiallista karvankasvua keholla ja kasvoissa ja

yleistä heikotuksen, väsymyksen ja huonovointisuuden tunnetta.

Miten Isturisa vaikuttaa

Isturisa salpaa tärkeintä entsyymiä, joka muodostaa kortisolia lisämunuaisissa. Tämä vähentää

kortisolin liikatuotantoa ja lievittää endogeenisen Cushingin oireyhtymän oireita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Isturisa-valmistetta

Älä ota Isturisa-valmistetta

jos olet allerginen osilodrostaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Isturisaa.

Jos jokin seuraavista koskee sinua, kerro asiasta lääkärille ennen kuin otat Isturisaa:

jos sinulla on sydänvaivoja tai sydämen rytmihäiriö kuten epäsäännöllinen syke, esim.

pitkä QT -oireyhtymä (pidentynyt QT-aika).

jos sinulla on maksasairaus; lääkärin on mahdollisesti muutettava Isturisa-annostasi.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla on Isturisa-hoidon aikana kaksi tai useampia seuraavista oireista.

Ne voivat viitata lisämunuaisten vajaatoimintaan (kortisolipitoisuuden pienenemiseen):

heikotus

pyörrytys

väsymys

ruokahaluttomuus

pahoinvointi

oksentelu

Kokeet ennen hoitoa ja hoidon aikana

Lääkäri teettää verikokeita ja/tai virtsakokeita ennen hoidon aloittamista ja säännöllisesti hoidon

aikana. Niiden avulla pyritään toteamaan mahdolliset magnesium-, kalsium- ja kaliumarvojen

poikkeavuudet. Samalla mitataan kortisolipitoisuuksia. Lääkäri saattaa muuttaa lääkeannostasi

tuloksista riippuen.

Lääke saattaa aiheuttaa sydämen toimintaan kohdistuvan haittavaikutuksen (ns. QT-ajan piteneminen).

Tästä syystä lääkäri seuraa myös vointiasi tämän haittavaikutuksen varalta teettämällä EKG-

tutkimuksia (sydänsähkökäyrä) ennen hoidon aloittamista ja hoidon aikana.

Jos Cushingin oireyhtymä johtuu aivolisäkkeen hyvänlaatuisesta kasvaimesta (adenoomasta), lääkäri

saattaa harkita hoidon lopettamista, jos aivolisäkkeen kuvaus osoittaa, että adenooma on laajentunut

lähialueille.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaille potilaille, sillä tämän potilasryhmän hoidosta ei ole tietoa.

Muut lääkevalmisteet ja Isturisa

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. On

erityisen tärkeää mainita seuraavien lääkkeiden käytöstä:

lääkkeet, jotka saattavat aiheuttaa sydämen toimintaan kohdistuvan haittavaikutuksen (QT-ajan

piteneminen). Tällaisia lääkkeitä ovat mm. rytmihäiriölääkkeet kuten kinidiini, sotaloli ja

amiodaroni, allergialääkkeet (antihistamiinit), masennuslääkkeet kuten amitriptyliini ja

psyykenlääkkeet (psykoosilääkkeet), antibiootit, mm. seuraavat antibioottityypit: makrolidit,

fluorokinolonit tai imidatsoli, ja muut Cushingin oireyhtymän hoitoon käytettävät lääkkeet

(pasireotidi, ketokonatsoli).

teofylliini (hengitysvaikeuksien hoitoon) tai titsanidiini (lihaskivun ja/tai lihaskramppien

hoitoon)

Raskaus ja imetys

Tätä lääkettä ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana, ellei lääkäri ole kehottanut tekemään

niin. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskauden ehkäisy

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää hoidon aikana ja

vähintään yhden viikon ajan viimeisen lääkeannoksen jälkeen. Kysy lääkäriltä ehkäisyn tarpeesta

ennen Isturisa-hoidon aloittamista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Isturisa-hoidon yhteydessä voi esiintyä huimausta ja väsymystä. Älä aja äläkä käytä koneita, jos

sinulla on näitä oireita.

3.

Miten Isturisa-valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Tavanomainen aloitusannos on kaksi 1 mg:n tablettia kahdesti vuorokaudessa (noin 12 tunnin välein).

Pienempi aloitusannos (yksi 1 mg:n tabletti kahdesti vuorokaudessa) voi olla tarpeen

aasialaistaustaisilla potilailla ja potilailla, joilla on maksasairaus.

Hoidon aloittamisen jälkeen lääkäri saattaa muuttaa lääkeannostasi. Tämä riippuu hoidon tuottamasta

vasteesta kohdallasi. Suurin suositeltu annos on 30 mg kahdesti vuorokaudessa.

Isturisa-tabletit otetaan suun kautta, ja ne voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Jos otat enemmän Isturisa-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut enemmän Isturisaa kuin sinun pitäisi ja vointisi on huono (jos sinulla on esimerkiksi

heikotusta, pyörrytystä, väsymystä, pahoinvointia tai oksentelua) tai jos joku muu ottaa vahingossa

lääkettäsi, pyydä heti neuvoa lääkäriltä tai sairaalasta. Lääkärinhoito voi olla tarpeen.

Jos unohdat ottaa Isturisa-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Odota, kunnes on aika ottaa

seuraava annos, ja ota se tavanomaiseen aikaan.

Jos lopetat Isturisa-valmisteen oton

Älä lopeta Isturisan käyttöä, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin. Oireet saattavat palata, jos

lopetat Isturisa-hoidon.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia.

Paina mieleen erityisesti seuraavat:

Kerro heti lääkärille, jos sinulla on sydänvaivoja tai sydämen rytmihäiriö, esimerkiksi nopea ja

epäsäännöllinen syke levossakin, sydämentykytystä, tajunnanmenetyksiä tai pyörtymistä (tämä

voi viitata QT-ajan pitenemiseen, jota voi esiintyä haittavaikutuksena 1 henkilöllä 10:stä).

Kerro heti lääkärille, jos sinulla on kaksi tai useampia seuraavista oireista: heikotus, pyörrytys,

väsymys (uupumus), ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu. Tämä voi viitata

lisämunuaisten vajaatoimintaan (kortisolipitoisuuden pienenemiseen), jota voi esiintyä

haittavaikutuksena yli 1 henkilöllä 10:stä. Lisämunuaisten vajaatoiminta kehittyy, kun Isturisa-

hoito pienentää kortisolimäärää liian voimakkaasti. Sen todennäköisyys on suurempi

stressitilanteiden aikana. Lääkäri korjaa tilanteen hormonilääkkeellä tai Isturisa-annosta

muuttamalla.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

(voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä):

oksentelu

pahoinvointi

ripuli

vatsakipu

väsymys (uupumus)

nesteen kertymisestä johtuva turvotus etenkin nilkoissa

poikkeavat verikoetulokset (suurentunut testosteronipitoisuus, suurentunut kortikotropiini- eli

ACTH-pitoisuus, pieni kaliumpitoisuus)

ruokahalun heikkeneminen

huimaus

päänsärky

ihottuma

matala verenpaine (hypotensio)

Yleiset haittavaikutukset

(voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

nopea syke (sydämen tiheälyöntisyys)

yleinen sairaudentunne

poikkeavat arvot maksan toimintakokeissa

pyörtyminen

liiallinen karvankasvu kasvojen tai kehon alueella (hirsutismi)

akne

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista

myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla

haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Isturisa-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Isturisa sisältää

Vaikuttava aine on osilodrostaatti. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg

osilodrostaattia, 5 mg osilodrostaattia tai 10 mg osilodrostaattia.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, mannitoli, kroskarmelloosinatrium,

magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi.

Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), rautaoksidit (E172, ks.

jäljempänä), makrogoli ja talkki.

Isturisa 1 mg kalvopäällysteiset tabletit sisältävät keltaista rautaoksidia ja punaista

rautaoksidia.

Isturisa 5 mg kalvopäällysteiset tabletit sisältävät keltaista rautaoksidia.

Isturisa 10 mg kalvopäällysteiset tabletit sisältävät keltaista rautaoksidia, punaista

rautaoksidia ja mustaa rautaoksidia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Isturisa-valmiste on pakattu pakkauksiin, joissa on 60 kalvopäällysteistä tablettia.

1 mg:n tabletti on vaaleankeltainen ja pyöreä, ja sen toisella puolella on merkintä ”Y1” ja toisella

puolella merkintä ”NVR”. Läpimitta on noin 6,1 mm.

5 mg:n tabletti on keltainen ja pyöreä, ja sen toisella puolella on merkintä ”Y2” ja toisella puolella

merkintä ”NVR”. Läpimitta on noin 7,1 mm.

10 mg:n tabletti on vaalean oranssinruskea ja pyöreä, ja sen toisella puolella on merkintä ”Y3” ja

toisella puolella merkintä ”NVR”. Läpimitta on noin 9,1 mm.

Myyntiluvan haltija

Recordati Rare Diseases

Immeuble Le Wilson

70 avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

France

Valmistaja

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Saksa

Recordati Rare Diseases

Immeuble Le Wilson

70 avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

France

Recordati Rare Diseases

Eco River Parc

30 rue des Peupliers

92000 Nanterre

France

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

България

Recordati Rare Diseases

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

Česká republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

Danmark

Recordati AB.

Tlf: + 46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

België

Eesti

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Recordati AB.

Tlf: + 46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Recordati Hellas

Τηλ: +30 210 6773822

Österreich

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

España

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U.

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

France

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Jaba Recordati S.A.

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

Ireland

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

Ísland

Recordati AB.

Simi: + 46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

Italia

Recordati Rare Diseases Italy Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige

Κύπρος

Recordati Rare Diseases

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Recordati AB.

Tel : +46 8 545 80 230

Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija

United Kingdom

Recordati Rare Diseases UK Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Isturisa 1 mg kalvopäällysteiset tabletit

Isturisa 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Isturisa 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Isturisa 1 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää osilodrostaattifosfaattia vastaten 1 mg osilodrostaattia.

Isturisa 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää osilodrostaattifosfaattia vastaten 5 mg osilodrostaattia.

Isturisa 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää osilodrostaattifosfaattia vastaten 10 mg osilodrostaattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kalvopäällysteinen tabletti (tabletti).

Isturisa 1 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaaleankeltainen, pyöreä, kaksoiskupera, viistoreunainen tabletti, jossa toisella puolella merkintä

”Y1” ja toisella ”NVR”. Läpimitta noin 6,1 mm.

Isturisa 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Keltainen, pyöreä, kaksoiskupera, viistoreunainen tabletti, jossa toisella puolella merkintä ”Y2” ja

toisella ”NVR”. Läpimitta noin 7,1 mm.

Isturisa 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaalean oranssinruskea, pyöreä, kaksoiskupera, viistoreunainen tabletti, jossa toisella puolella

merkintä ”Y3” ja toisella ”NVR”. Läpimitta noin 9,1 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Isturisa on tarkoitettu endogeenisen Cushingin oireyhtymän hoitoon aikuisille.

4.2

Annostus ja antotapa

Hoidon tulee aloittaa ja valvoa endokrinologiaan tai sisätauteihin perehtynyt lääkäri, jolla on

asianmukaiset mahdollisuudet biokemiallisen vasteen seurantaan, sillä annosta on muutettava potilaan

hoitotarpeita vastaavasti kortisolipitoisuuksien normalisoitumisen perusteella.

Annostus

Suositeltava aloitusannos on 2 mg osilodrostaattia kahdesti vuorokaudessa. Aasialaistaustaisten

potilaiden kohdalla on suositeltavaa käyttää pienempää aloitusannosta eli 1 mg:n annosta kahdesti

vuorokaudessa (ks. kohta 5.2).

Annosta voidaan titrata vähitellen (aluksi suurentamalla annosta 1 mg tai 2 mg kerrallaan) yksilöllisen

vasteen ja siedettävyyden perusteella ja pyrkien kortisolipitoisuuksien normaalistumiseen. On

suositeltavaa seurata kortisolipitoisuuksia (esim. vuorokausivirtsan vapaata kortisolia,

seerumin/plasman kortisolia) 1–2 viikon välein, kunnes riittävä kliininen vaste on saavutettu. Tämän

jälkeen voidaan harkita harvempaa seurantaa kliinisen harkinnan mukaan, ellei lisäseurannalle ole

tarvetta (ks. kohdat 4.4 ja 4.5). Annosta ei saa suurentaa tiheämmin kuin 1–2 viikon välein, ja

annosmuutosten on perustuttava kortisolimääritysten tuloksiin ja yksilölliseen kliiniseen vasteeseen.

Osilodrostaattiannosta on pienennettävä tai hoito on tauotettava tilapäisesti, jos kortisolipitoisuudet

ovat viitearvojen alarajaa pienemmät, jos kortisolipitoisuudet pienenevät nopeasti viitearvojen

alaosaan tai jos potilaalla on hypokortisolismiin viittaavia oireita tai löydöksiä (ks. kohta 4.4).

Oireiden korjauduttua Isturisa-hoito voidaan aloittaa uudelleen pienemmällä annoksella, mikäli

kortisolipitoisuudet ovat viitearvojen alarajaa suuremmat ilman glukokortikoidikorvaushoitoa. Myös

muiden epäiltyjen haittavaikutusten hoito voi edellyttää annoksen tilapäistä pienentämistä tai

lääkehoidon tilapäistä tauottamista milloin tahansa lääkehoidon aikana.

Kliinisissä tutkimuksissa tavanomainen ylläpitoannos vaihteli 2 mg:sta 7 mg:aan kahdesti

vuorokaudessa.

Suurin suositeltava Isturisa-annos on 30 mg kahdesti vuorokaudessa.

Jos annos jää väliin, lääkemääräyksen mukainen annos otetaan seuraavana aikataulun mukaisena

ottoajankohtana. Seuraavaa annosta ei saa kaksinkertaistaa.

Iäkkäät (65 vuotta täyttäneet)

Ei ole näyttöä siitä, että annosmuutokset olisivat tarpeen 65 vuotta täyttäneiden potilaiden kohdalla.

Osilodrostaatin käytöstä tässä potilasryhmässä on kuitenkin niukasti tietoa, joten Isturisan käyttö tässä

ikäryhmässä edellyttää varovaisuutta.

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoimintapotilailla (ks. kohta 5.2). Virtsan vapaan

kortisolin pitoisuuksien tulkinta vaatii huolellisuutta, jos potilaalla on keskivaikea tai vaikea

munuaisten vajaatoiminta, sillä vapaan kortisolin erittyminen virtsaan vähenee. Näiden potilaiden

kohdalla on harkittava muita kortisolipitoisuuksien seurantamenetelmiä.

Maksan vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa, jos potilaalla on lievä maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka A). Jos

potilaalla on keskivaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka B), suositeltava aloitusannos on

1 mg kahdesti vuorokaudessa. Jos potilaalla on vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka C),

suositeltava aloitusannos on 1 mg kerran vuorokaudessa iltaisin; annos titrataan aluksi tasolle 1 mg

kahdesti vuorokaudessa (ks. kohta 5.2).

Valmisteen käytöstä maksan vajaatoimintapotilailla on niukasti tietoa. Maksan vajaatoimintaa

sairastavilla potilailla lisämunuaistoimintaa on mahdollisesti seurattava tiiviimmin annostitrauksen

aikana.

Pediatriset potilaat

Isturisan turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja

ei ole saatavilla.

Antotapa

Suun kautta.

Isturisa voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Hypokortisolismi

Osilodrostaatin aikaansaama kortisolisynteesin esto on johtanut hypokortisolismiin liittyviin

tapahtumiin kuten kortisolin vieroitusoireyhtymään (oireiseen kortisolipitoisuuksien pienenemiseen,

jonka yhteydessä pitoisuudet ovat edelleen normaalialueen alarajaa suuremmat) ja lisämunuaisten

vajaatoimintaan (kortisolipitoisuuksien pienenemiseen normaalialuetta pienemmiksi).

Kortisolipitoisuuksia on seurattava säännöllisesti (ks. kohta 4.2), sillä hypokortisolismiin liittyviä

tapahtumia voi ilmetä milloin tahansa hoidon aikana. Lisäseurantaa suositellaan etenkin tilanteissa,

joissa kortisolin tarve on suurentunut, kuten fyysisen tai psyykkisen stressin yhteydessä, ja tilanteissa,

joissa samanaikaisten lääkitysten muutokset saattavat vaikuttaa osilodrostaattialtistukseen (ks.

kohta 4.5). On suositeltavaa käyttää laboratoriomenetelmiä, jotka eivät ristireagoi merkittävästi

sellaisten kortisolin esiastemolekyylien kanssa, joiden pitoisuus voi suurentua osilodrostaattihoidon

aikana (esim. 11-deoksikortisoli).

Potilaille on kerrottava hypokortisolismiin liittyvistä oireista ja löydöksistä (esim. pahoinvointi,

oksentelu, uupumus, vatsakipu, ruokahaluttomuus ja heitehuimaus).

Oireisia potilaita on seurattava hypotension, hyponatremian, hyperkalemian ja/tai hypoglykemian

varalta. Jos potilaalla epäillään hypokortisolismia, kortisolipitoisuudet on mitattava ja

osilodrostaattiannoksen tilapäistä pienentämistä tai osilodrostaattihoidon tilapäistä tauottamista on

harkittava. Tarvittaessa on aloitettava kortikosteroidikorvaushoito. Oireiden korjauduttua Isturisa-

hoito voidaan aloittaa uudelleen pienemmällä annoksella, mikäli kortisolipitoisuudet ovat viitealueen

alarajaa suuremmat ilman glukokortikoidikorvaushoitoa.

QTc-ajan piteneminen

QT-aikaa koskevassa perusteellisessa tutkimuksessa osilodrostaatin käyttöön liittyi annosriippuvaista

QT-ajan pitenemistä (QTcF-ajan arvioidun maksimipitenemisen keskiarvo +5,3 ms suurimmalla

suositusannoksella [30 mg]). Tämä voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä (ks. kohta 5.1). Kliinisissä

tutkimuksissa on ilmoitettu haittavaikutuksina QT-ajan pitenemistä ja kliinisesti merkittäviä EKG-

löydöksiä.

EKG-tutkimus on tehtävä ennen Isturisa-hoidon aloitusta, viikon kuluessa hoidon aloittamisesta ja

tämän jälkeen kliinisen tarpeen mukaan. Jos QTc-aika on yli 480 ms ennen hoitoa tai hoidon aikana,

on suositeltavaa konsultoida kardiologia. Annoksen tilapäinen pienentäminen tai hoidon tauottaminen

voi olla tarpeen.

Hypokalemia, hypokalsemia tai hypomagnesemia on aina korjattava ennen Isturisan antoa, ja

elektrolyyttipitoisuuksia on seurattava säännöllisesti hoidon aikana.

Isturisan käyttö edellyttää varovaisuutta ja huolellista hyöty-riskiarviota, jos potilaalla on QT-ajan

pitenemisen riskitekijöitä kuten seuraavia:

synnynnäinen pitkä QT -oireyhtymä,

merkittävä sydän- tai verisuonitauti (kuten kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, äskettäinen

sydäninfarkti, epästabiili angina pectoris, pitkäkestoinen kammiotakykardia, pitkälle edennyt

johtumiskatkos tai kliinisesti merkittävät bradyarytmiat) ja

samanaikaisessa käytössä tunnetusti QT-aikaa pidentäviä lääkevalmisteita (ks. kohta 4.5).

Tiheämpi EKG-seuranta on suositeltavaa, jos Isturisaa annetaan potilaalle, jolla on em. riskitekijöitä.

Kortikotrooppisen kasvaimen kasvu

Osilodrostaattihoidon lopettamista on harkittava, jos potilaalla ilmenee hoidon aikana

magneettikuvauksella vahvistettavissa oleva kortikotrooppisen kasvaimen invaasio.

Vahvojen entsyymitoiminnan estäjien ja indusoijien samanaikainen käyttö

Varovaisuus ja tarkempi seuranta ovat aiheellisia, jos osilodrostaattihoidon aikana otetaan käyttöön tai

lopetetaan samanaikaisia lääkityksiä, jotka estävät tai indusoivat voimakkaasti useiden entsyymien

toimintaa (ks. kohta 4.5). Nämä lääkitykset voivat näet vaikuttaa osilodrostaattialtistukseen ja

aiheuttaa haittatapahtumien riskin (altistuksen mahdollisen suurenemisen takia) tai tehon

heikkenemisen (altistuksen mahdollisen pienenemisen takia).

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Isturisa voi vahingoittaa sikiötä. Jos naispotilas voi tulla raskaaksi, raskauden mahdollisuus on

tarkistettava ennen Isturisa-hoidon aloittamista. Näille potilaille on kerrottava sikiöön mahdollisesti

kohdistuvasta riskistä ja siitä, että tehokasta ehkäisyä on käytettävä hoidon aikana ja vähintään yhden

viikon ajan hoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohta 4.6).

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Mahdolliset farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Osilodrostaatin käyttö yhdessä muiden tunnetusti QT-aikaan vaikuttavien hoitojen kanssa voi johtaa

QT-ajan pitenemiseen potilailla, joilla tiedetään olevan sydämen rytmihäiriöitä (ks. kohdat 4.4 ja 5.1).

Lääkkeetöntä jaksoa on harkittava, jos potilas siirtyy muista tunnetusti QT-aikaan vaikuttavista

valmisteista kuten pasireotidista tai ketokonatsolista osilodrostaattihoitoon.

Muiden lääkevalmisteiden vaikutukset osilodrostaatin farmakokinetiikkaan

Kliinisten lääkeaineinteraktioiden mahdollisuus kuljettajaproteiinien tai yksittäisen CYP- tai

UGT-entsyymin toimintaa estävien, samanaikaisesti annettavien lääkevalmisteiden kanssa on pieni

(ks. kohta 5.2).

Voimakkaat entsyymien estäjät

Varovaisuus on aiheellista, jos useita entsyymejä voimakkaasti estävien lääkkeiden samanaikainen

käyttö aloitetaan tai lopetetaan osilodrostaattihoidon aikana (ks. kohta 4.4).

Voimakkaat entsyymien indusorit

Varovaisuus on aiheellista, jos useita entsyymejä voimakkaasti indusoivien lääkkeiden (esim.

rifampisiinin) samanaikainen käyttö aloitetaan tai lopetetaan osilodrostaattihoidon aikana (ks.

kohta 4.4).

Osilodrostaatin vaikutus muiden lääkevalmisteiden farmakokinetiikkaan

Osilodrostaatti ja sen päämetaboliitti M34.5 voivat estää ja/tai indusoida useita entsyymejä ja

kuljettajaproteiineja, joten yleinen varovaisuus on aiheellista, kun osilodrostaattia käytetään

samanaikaisesti sellaisten entsyymien tai kuljettajaproteiinien herkkien substraattien kanssa, joiden

terapeuttinen leveys on kapea. Saatavilla olevista yhteisvaikutustiedoista on yhteenveto jäljempänä

(ks. myös kohta 5.2).

Kliiniset tutkimukset

Terveillä vapaaehtoisilla toteutetussa tutkimuksessa (n = 20), jossa annettiin 50 mg:n kerta-annos

osilodrostaattia ja useita erilaisia koesubstraattilääkkeitä, osilodrostaatin todettiin olevan heikko

CYP2D6- ja CYP3A4/5-toiminnan estäjä, heikko tai kohtalainen CYP2C19-toiminnan estäjä ja

kohtalainen CYP1A2-toiminnan estäjä.

CYP2D6: dekstrometorfaanin (CYP2D6:n substraatti) AUC-arvojen geometristen keskiarvojen

suhde 1,5 yhdessä osilodrostaatin kanssa annettuna verrattuna pelkkään dekstrometorfaaniin.

CYP3A4: midatsolaamin (CYP3A4:n substraatti) AUC-arvojen geometristen keskiarvojen

suhde 1,5 yhdessä osilodrostaatin kanssa annettuna verrattuna pelkkään midatsolaamiin.

CYP2C19: omepratsolin (CYP2C19:n substraatti) AUC-arvojen geometristen keskiarvojen

suhde 1,9 yhdessä osilodrostaatin kanssa annettuna verrattuna pelkkään omepratsoliin.

Aikariippuvaisesta estosta on kuitenkin havaittu signaali

in vitro

, minkä vuoksi toistuvan annon

jälkeiset seuraukset ovat epäselviä. Osilodrostaatin käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos

samanaikaisesti käytetään herkkiä CYP2C19:n substraatteja, joiden terapeuttinen leveys on

kapea.

CYP1A2: kofeiinin (CYP1A2:n substraatti) AUC-arvojen geometristen keskiarvojen suhde 2,5

yhdessä osilodrostaatin kanssa annettuna verrattuna pelkkään kofeiiniin. Aikariippuvaisesta

CYP1A2:n induktiosta on kuitenkin havaittu signaali

in vitro

, minkä vuoksi toistuvan annon

jälkeiset seuraukset ovat epäselviä. Osilodrostaatin käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos

samanaikaisesti käytetään herkkiä CYP1A2:n substraatteja, joiden terapeuttinen leveys on

kapea, kuten teofylliiniä tai titsanidiinia.

Terveillä vapaaehtoisilla toteutetussa tutkimuksessa (n = 24) osilodrostaatti (30 mg kahdesti

vuorokaudessa 7 päivän ajan ennen 0,03 mg etinyyliestradiolia ja 0,15 mg levonorgestreelia

sisältävien yhdistelmäehkäisytablettien samanaikaista käyttöä ja sitten vielä 5 päivän ajan) ei

vaikuttanut kliinisesti merkittävästi etinyyliestradiolin AUC-arvoihin (geometristen keskiarvojen

suhde: 1,03) eikä C

-arvoihin (geometristen keskiarvojen suhde: 0,88) eikä levonorgestreelin

AUC-arvoihin (geometristen keskiarvojen suhde: 1,02). Levonorgestreelin C

-arvo laski hieman

hyväksyttävän bioekvivalenssialueen ulkopuolelle (geometristen keskiarvojen suhde: 0,86; 90 %

luottamusväli: 0,737–1,00). Pidemmän induktiohoitojakson vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia muiden

hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden kanssa ei ole tutkittu (ks. myös kohdat 4.4 ja 4.6).

In vitro -tiedot

Osilodrostaattia ja sen päämetaboliittia M34.5-molekyyliä koskevat

in vitro

-tiedot viittaavat sekä

CYP1A2-, CYP2B6- ja CYP3A4/5-toiminnan mahdolliseen estoon että induktioon,

CYP2C19-toiminnan mahdolliseen aikariippuvaiseen estoon ja CYP2E1- ja UGT1A1-toiminnan

mahdolliseen estoon. Mahdollisuutta, että osilodrostaatti voi vaikuttaa näiden entsyymien ja

kuljettajaproteiinien herkkien substraattien altistukseen, ei voida sulkea pois.

Osilodrostaattia ja sen päämetaboliittia M34.5-molekyyliä koskevat

in vitro

-tiedot viittaavat

OATP1B1-, OCT1-, OCT2-, OAT1-, OAT3- ja MATE1-toiminnan mahdolliseen estoon.

Mahdollisuutta, että osilodrostaatti voi vaikuttaa näiden kuljettajaproteiinien herkkien substraattien

altistukseen, ei voida sulkea pois.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Prekliinisten tietojen perusteella osilodrostaatin anto raskaana olevalle naiselle voi aiheuttaa haittaa

sikiölle. On suositeltavaa tehdä raskaustesti ennen hoidon aloittamista, jos potilas on nainen, joka voi

tulla raskaaksi. Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja

vähintään yhden viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen. Jos potilas käyttää muita hormonaalisia

ehkäisymenetelmiä kuin etinyyliestradiolia ja levonorgestreelia sisältäviä yhdistelmäehkäisytabletteja,

on suositeltavaa käyttää lisäehkäisynä jotakin estemenetelmää (ks. kohta 4.5).

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja osilodrostaatin käytöstä raskaana oleville naisille.

Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Isturisaa ei pidä käyttää raskauden

aikana eikä sellaisten naisten hoitoon, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä ehkäisyä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö osilodrostaatti tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon.

Vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. Rintaruokinta on lopetettava

Isturisa-hoidon ajaksi ja vähintään yhden viikon ajaksi hoidon jälkeen.

Hedelmällisyys

Osilodrostaatin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoa. Eläintutkimuksissa on todettu

kiimakiertoon kohdistuvia vaikutuksia ja naaraiden hedelmällisyyden heikentymistä rotilla (ks.

kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Isturisa-valmisteella voi olla vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Potilaita on

varoitettava siitä, että heitehuimausta ja uupumusta voi esiintyä (ks. kohta 4.8). Potilaille on

kerrottava, että heidän ei pidä ajaa eikä käyttää koneita, jos näitä oireita esiintyy.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Osilodrostaattia arvioineessa vaiheen III avaintutkimuksessa yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia

olivat lisämunuaisten vajaatoiminta (51 %), uupumus (44 %), turvotus (21 %), oksentelu (22 %),

pahoinvointi (42 %) ja päänsärky (34 %).

Vakavin osilodrostaatin käyttöön liittyvä haittavaikutus on lisämunuaisten vajaatoiminta (ks. myös

kohdat 4.2 ja 4.4).

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset (taulukko 1) esitetään MedDRA-elinjärjestelmäluokittain. Kunkin

elinjärjestelmäluokan haittavaikutukset esitetään yleisyysjärjestyksessä yleisimmästä alkaen. Kunkin

yleisyysluokan haittavaikutukset esitetään vakavuusjärjestyksessä vakavimmasta alkaen. Kunkin

haittavaikutuksen kohdalla mainittava yleisyysluokka perustuu seuraavaan käytäntöön (CIOMS III):

hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen

(≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Taulukko 1 Haittavaikutukset

Elinjärjestelmäluokka

Yleisyysluokka

Haittavaikutus*

Umpieritys

Hyvin yleinen

Lisämunuaisten vajaatoiminta

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin yleinen

Hypokalemia, ruokahalun

heikkeneminen

Hermosto

Hyvin yleinen

Heitehuimaus, päänsärky

Yleinen

Pyörtyminen

Sydän

Yleinen

Takykardia

Verisuonisto

Hyvin yleinen

Hypotensio

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Oksentelu, pahoinvointi, ripuli,

vatsakipu

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen

Ihottuma

Yleinen

Hirsutismi**, akne**

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat

haitat

Hyvin yleinen

Uupumus, turvotus

Yleinen

Yleinen sairaudentunne

Tutkimukset

Hyvin yleinen

Veren testosteronipitoisuuden

suureneminen**, veren

kortikotropiinipitoisuuden suureneminen

Yleinen

QT-ajan piteneminen EKG-

tutkimuksessa, transaminaasiarvojen

suureneminen

Jotkin termit kuvaavat yläkäsitettä, joka kattaa vähintään kaksi kliinisesti samankaltaisiksi

katsottua MedDRA-haittavaikutustermiä. Termi ”lisämunuaisten vajaatoiminta” kattaa termit

”glukokortikoidien puutos”, ”akuutti lisämunuaiskuoren vajaatoiminta”,

”steroidivieroitusoireyhtymä”, ”pienentynyt virtsan vapaan kortisolin pitoisuus”, ”pienentynyt

kortisolipitoisuus”.

Esiintymistiheys ”hyvin yleinen” naispotilailla.

Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus

Osilodrostaatin aiheuttamaan CYP11B1-toiminnan estoon liittyy lisämunuaisessa muodostuvien

steroidien esiastemolekyylien kumuloitumista ja testosteronipitoisuuksien suurenemista.

Osilodrostaatin kliinisessä tutkimuksessa naispotilaiden testosteronipitoisuuksien keskiarvot

suurenivat lähtötilanteen normaalialueen yläosassa olevilta tasoilta normaalialueen ylärajan ylittäville

tasoille. Pitoisuuksien suureneminen kumoutui, kun hoito keskeytettiin. Joillakin potilailla

testosteronipitoisuuksien suurenemiseen liittyi lievää tai keskivaikeaa hirsutismia tai aknea.

Kliinisissä tutkimuksissa joillakin Cushingin tautia sairastaneilla, osilodrostaattihoitoa saaneilla

potilailla todettiin ACTH-arvoja, jotka olivat yli 10 kertaa normaaliarvojen ylärajan suuruiset (ks.

kohta 5.1) ja joiden yhteydessä kortisolipitoisuudet saattoivat alittaa normaaliarvojen alarajan.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Yliannostus voi johtaa vaikeaan hypokortisolismiin. Hypokortisolismiin viittaavia oireita ja löydöksiä

voivat olla pahoinvointi, oksentelu, uupumus, matala verenpaine, vatsakipu, ruokahaluttomuus,

heitehuimaus ja pyörtyminen.

Jos yliannostusta epäillään, Isturisa-hoito keskeytetään ja kortisolipitoisuudet määritetään, ja

tarvittaessa aloitetaan kortikosteroidilisän käyttö. On mahdollisesti aiheellista seurata tiiviisti potilaan

vointia (mm. QT-aikaa, verenpainetta, glukoosipitoisuuksia ja neste- ja elektrolyyttitasapainoa),

kunnes potilaan tila on vakaa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Kortikosteroidiantagonistit, ATC-koodi: H02CA02

Vaikutusmekanismi

Osilodrostaatti on kortisolisynteesin estäjä. Se estää tehokkaasti 11β-hydroksylaasia (CYP11B1) eli

entsyymiä, joka vastaa kortisolin biosynteesin viimeisestä vaiheesta lisämunuaisissa.

CYP11B1-estoon liittyy esiastemolekyylien kuten 11-deoksikortisolin kumuloitumista ja

lisämunuaisten biosynteesin, mm. androgeenien biosynteesin kiihtymistä. Cushingin taudissa plasman

kortisolipitoisuuden pieneneminen stimuloi myös ACTH-eritystä steroidien biosynteesiä nopeuttavan

palautemekanismin kautta (ks. kohta 4.8).

Farmakodynaamiset vaikutukset

QT-aikaa koskeneessa perusteellisessa osilodrostaattitutkimuksessa (n = 86 mies- ja naispuolista

tervettä vapaaehtoista) QTcF-ajan maksimikeston erot lumelääkkeeseen verrattuna olivat 1,73 ms

(90 % lv 0,15; 3,31) 10 mg:n annoksilla ja 25,38 ms (90 % lv 23,53; 27,22) hoitotason ylittävillä

150 mg:n annoksilla. Näiden tulosten interpoloinnin perusteella maksimipitenemän keskiarvo

suurimpia suositusannoksia (30 mg) käytettäessä on arviolta +5,3 ms.

Kliininen teho ja turvallisuus

Osilodrostaatin tehoa ja turvallisuutta Cushingin tautia sairastavilla potilailla arvioitiin

prospektiivisessa vaiheen III tutkimuksessa (C2301-tutkimus), jonka asetelmaan kuului hoidon

satunnaistettu lopettaminen. Tutkimukseen kuului 26-viikkoinen avoin, yksiryhmäinen

osilodrostaattihoitovaihe ja sen jälkeen 8-viikkoinen satunnaistettu hoidon lopetusvaihe, jossa potilaat

satunnaistettiin suhteessa 1:1 saamaan joko osilodrostaatti- tai lumehoitoa, ja tämän jälkeen avoin

osilodrostaattihoitovaihe.

Mukaanottokriteereinä olivat Cushingin tauti (kun liiallisen ACTH:n oli vahvistettu olevan

aivolisäkeperäistä) ja se, että virtsan vapaan kortisolin keskipitoisuus (mUFC, laskettiin kolmesta

vuorokausivirtsasta) oli seulontavaiheessa yli 1,5 kertaa normaalialueen ylärajan (ULN) suuruinen.

Mukaan otettiin yhteensä 137 aikuispotilasta. Potilaiden ikäkeskiarvo oli 41,2 vuotta, ja valtaosa

(77 %) oli naisia. Seitsemän potilasta oli täyttänyt 65 vuotta. Aiempaan hoitoon kuului

aivolisäkeleikkaus 88 %:lla potilaista ja aiempi lääkehoito 75 %:lla potilaista. Lähtötilanteessa mUFC-

arvojen keskiarvo oli 1006,0 nmol/24 h ja mediaani 476,4 nmol/24 h (ULN: 138 nmol/24 h).

Lähtötilanteen liitännäissairauksiin kuuluivat hypertensio (67,9 % potilaista), lihavuus (29,9 %),

diabetes (21,9 %) ja osteoporoosi (27,7 %).

Potilaat saivat aloitusannoksena 2 mg osilodrostaattia kahdesti vuorokaudessa, ja annosta voitiin

suurentaa yksilöllisen vasteen ja siedettävyyden perusteella hoidon ensimmäisten 12 viikon aikana.

Potilaat, joiden annosta ei enää suurennettu seuraavien 12 viikon aikana ja joiden mUFC-arvo oli

≤ ULN viikolla 24, satunnaistettiin viikolla 26 suhteessa 1:1 saamaan joko osilodrostaattia tai

vastaavaa lumelääkettä 8 viikon ajan (kaksoissokkoutettu, satunnaistettu hoidon lopetusvaihe), minkä

jälkeen annettiin avointa osilodrostaattihoitoa tutkimuksen loppuun asti. Viikon 26 kohdalla

71 potilasta satunnaistettiin suhteessa 1:1 joko jatkamaan osilodrostaattihoitoa (n = 36) tai siirtymään

lumehoitoon (n = 35). Potilaat, jotka eivät soveltuneet satunnaistamiseen viikolla 24 (n = 47), jatkoivat

avointa osilodrostaattihoitoa.

Ensisijainen tavoite oli verrata täydellisen vasteen saavuttaneiden tutkittavien osuutta viikolla 34

(8-viikkoisen satunnaistetun hoidon lopetusvaiheen lopussa) aktiivihoitoa jatkamaan satunnaistetun

ryhmän ja lumehoitoon satunnaistetun ryhmän välillä. Ensisijaisen päätetapahtuman osalta täydellinen

vaste määriteltiin tilanteeksi, jossa mUFC-arvo oli ≤ ULN viikolla 34. Potilaiden ei katsottu

saavuttaneen vastetta, jos heidän lääkeannostaan suurennettiin satunnaistetun hoidon lopetusvaiheen

aikana tai jos he lopettivat satunnaistetun hoidon. Tärkeä toissijainen päätetapahtuma oli täydellisten

vasteiden osuus viikolla 24. Jos potilaan annosta suurennettiin viikkojen 12 ja 24 välillä tai potilaalta

ei ollut saatavilla validia mUFC-arviointia viikon 24 kohdalta, tärkeän toissijaisen päätetapahtuman

analyysissä katsottiin, että potilas ei saavuttanut vastetta.

Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma ja tärkeä toissijainen päätetapahtuma saavutettiin

(taulukko 2).

mUFC-arvojen mediaanit pienenivät tasolle 62,5 nmol/24 h (muutos lähtötilanteesta -84,1 %, n = 125)

viikolla 12, tasolle 75,5 nmol/24 h (-82,3 %, n = 125) viikolla 24 ja tasolle 63,3 nmol/24 h (-87,9 %,

n = 108) viikolla 48.

Taulukko 2 Tärkeimmät tulokset: Vaiheen III tutkimus Cushingin tautia sairastavilla potilailla

(C2301-tutkimus)

Osilodrostaatti

n = 36

Lumelääke

n = 34

Ensisijainen päätetapahtuma:

Vasteen saavuttaneiden osuus

satunnaistetun hoidon

lopetusvaiheen lopussa (viikolla 34),

n (%) (95 % lv)

31 (86,1)

(70,5; 95,3)

10 (29,4)

(15,1; 47,5)

Vasteprosenttien ero (vetosuhde):

osilodrostaatti vs. lume

13,7 (3,7; 53,4)

2-tahoinen p-arvo < 0,001

Toissijaiset päätetapahtumat

Kaikki potilaat

N = 137

Tärkeä toissijainen päätetapahtuma: Niiden potilaiden osuus, joilla

mUFC-arvo oli ≤ ULN viikolla 24 eikä lääkeannosta suurennettu

viikon 12 jälkeen (95 % lv)

72 (52,6 %)

(43,9; 61,1)

Täydellisen mUFC-vasteen saavuttaneiden osuus (mUFC ≤ ULN)

viikolla 48

91 (66,4 %)

(57,9; 74,3)

mUFC-arvon mediaani ja prosentuaalinen muutos viikolla 48

63,3 nmol/24 h (-87,9 %)

mUFC: virtsan vapaan kortisolipitoisuuden keskiarvo; ULN: normaalialueen yläraja; lv: luottamusväli;

vaste: mUFC ≤ ULN.

Kardiovaskulaaristen ja metabolisten parametrien todettiin kohenevan (taulukko 3), ja 85,6 %:lla

potilaista, joiden arviointituloksia oli saatavilla, todettiin kohenemista vähintään yhden Cushingin

tautiin liittyvän fyysisen piirteen kohdalla viikolla 48.

Lue koko asiakirja

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/644850/2019

EMEA/H/C/004821

Isturisa (osilodrostaatti)

Yleistiedot Isturisasta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Isturisa on ja mihin sitä käytetään?

Isturisa on lääke, jolla hoidetaan Cushingin oireyhtymää sairastavia aikuisia. Cushingin oireyhtymä on

sairaus, jossa munuaisten yläpuolella sijaitsevat lisämunuaiset tuottavat liikaa kortisoli-nimistä

hormonia.

Cushingin oireyhtymä on harvinainen, ja Isturisa nimettiin harvinaislääkkeeksi (harvinaisten

sairauksien hoidossa käytettävä lääke) 15. lokakuuta 2014. Lisätietoa harvinaislääkkeistä löytyy

täältä: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3141345.

Isturisan vaikuttava aine on osilodrostaatti.

Miten Isturisaa käytetään?

Lääkettä saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Hoidon saa aloittaa vain lääkäri, jolla on kokemusta

endokrinologiasta tai sisätaudeista, ja hänen tulee myös valvoa hoitoa. Lääkärillä tulee olla

käytettävissään myös asianomaiset tilat ja laitteet, jotta potilaan hoitovastetta Isturisalle voitaisiin

arvioida.

Isturisaa on saatavana tabletteina (1, 5, ja 10 mg), ja sen suositeltu aloitusannos on 2 mg kahdesti

päivässä. Aasialaista syntyperää olevien potilaiden on aloitettava Isturisa-hoito annoksella 1 mg

kahdesti vuorokaudessa. Annosta voidaan suurentaa vähitellen elimistön kortisolipitoisuuden mukaan,

ja sitä mitataan säännöllisin virtsa- tai verikokein. Enimmäisannos on 30 mg kahdesti päivässä.

Annosta on pienennettävä tai hoito lopetettava tilapäisesti, jos potilaalla ilmenee tiettyjä

haittavaikutuksia. Lisätietoja Isturisan käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Isturisa vaikuttaa?

Isturisan vaikuttava aine osilodrostaatti estää entsyymin toiminnan, joka osallistuu 11-beeta-

hydroksylaasi-nimisen kortisolin tuotantoon. Tämä vähentää kortisolin tuotantoa ja pienentää elimistön

kortisolipitoisuutta, jolloin sairauden oireet lievittyvät.

Isturisa (osilodrostaatti)

EMA/644850/2019

Sivu 2/2

Mitä hyötyä Isturisasta on havaittu tutkimuksissa?

Yhdessä päätutkimuksessa, johon osallistui 137 Cushingin oireyhtymää sairastavaa potilasta, Isturisan

osoitettiin olevan tehokas kortisolipitoisuuksien pienentämisessä. Kaikkia potilaita hoidettiin aluksi

Isturisalla 26 viikkoa. Kunkin potilaan annosta mukautettiin, kunnes potilaan kortisolipitoisuus oli

hallinnassa ja normaalialueella.

Tämän aloitusvaiheen jälkeen potilaille, joiden kortisolipitoisuus oli hallinnassa (71 potilasta), annettiin

joko Isturisaa tai lumelääkettä, ja tutkimuksessa tarkasteltiin niiden potilaiden määrää, joiden

kortisolipitoisuus pysyi hallinnassa. Kahdeksan hoitoviikon jälkeen 86 prosentilla Isturisalla hoidetuista

potilaista (31 potilasta 36:sta) kortisolipitoisuus oli hallinnassa. Lumelääkettä saaneiden vastaava

osuus oli 29 prosenttia (10 potilasta 34:stä).

Mitä riskejä Isturisaan liittyy?

Isturisan yleisimmät haittavaikutukset (joita voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä

potilaasta) ovat lisämunuaisen vajaatoiminta (lisämunuaiset tuottavat vain vähän kortisolia), väsymys,

pahoinvointi, päänsärky, oksentelu ja turvotus.

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Isturisan haittavaikutuksista ja rajoituksista.

Miksi Isturisa on hyväksytty EU:ssa?

Isturisa on tehokas Cushingin oireyhtymää sairastavien potilaiden kohonneen kortisolipitoisuuden

pienentämisessä. Haittavaikutusten katsotaan olevan hallittavissa mukauttamalla annosta tai

lopettamalla hoito tilapäisesti. Euroopan lääkevirasto katsoi, että Isturisan hyöty on sen riskejä

suurempi ja että sille voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa.

Miten voidaan varmistaa Isturisan turvallinen ja tehokas käyttö?

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Isturisan käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Isturisan käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Isturisasta

ilmoitetut haittavaikutukset arvioidaan huolellisesti ja suoritetaan kaikki tarvittavat toimet potilaiden

suojelemiseksi.

Muita tietoja Isturisasta

Lisää tietoa Isturisasta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/isturisa.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot