IMPLICOR 25 mg / 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

01-02-2018

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

01-02-2018

Aktiivinen ainesosa:
Metoprololi tartras,Ivabradinum hydrochloridum
Saatavilla:
Les Laboratoires Servier
ATC-koodi:
C07FX05
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Metoprololi tartras,Ivabradinum hydrochloridum
Annos:
25 mg / 7.5 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
metoprololi ja ivabradiini
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa rauennut Sunset Clausen takia
Myyntiluvan numero:
31826
Valtuutus päivämäärä:
2016-02-10

Lue koko asiakirja

PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Implicor 25 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Implicor 50 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Implicor 25 mg/7,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Implicor 50 mg/7,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

metoprololitartraatti / ivabradiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin

samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Implicor on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Implicoria

Miten Implicoria käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Implicorin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Implicor on ja mihin sitä käytetään

Implicoria käytetään aikuisille oireisen stabiilin angina pectoriksen (josta aiheutuu rintakipuja) hoitoon. Otat

tällöin erillisten ivabradiini- ja metoprololitablettien sijaan yhden Implicor-tabletin, joka sisältää saman

määrän näitä kumpaakin lääkeainetta.

Implicor on kahta vaikuttavaa ainetta, metoprololitartraattia ja ivabradiinia,

sisältävä yhdistelmävalmiste.

Metoprololi on beetasalpaaja. Beetasalpaajat hidastavat sydämen sykettä, vähentävät sydänlihaksen

supistumisen voimakkuutta ja vähentävät verisuonten supistumista sydämessä, aivoissa sekä kaikkialla

elimistössä. Ivabradiini vaikuttaa pääasiassa hidastamalla sydämen sykettä muutamalla lyönnillä minuuttia

kohti. Tämä vähentää sydämen hapentarvetta varsinkin tilanteissa, joissa rintakipukohtaus todennäköisesti

ilmenee. Tällä tavalla metoprololi

ja ivabradiini auttavat hallitsemaan ja vähentämään rintakipukohtausten

määrää.

Metoprololitartraattia ja ivabradiinia,

joita Implicor sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Implicoria

Älä käytä Implicoria:

olet

allerginen

ivabradiinille,

metoprololille

tämän

lääkkeen

jollekin

muulle

aineelle

(lueteltu

kohdassa 6) tai muille beetasalpaajille

jos leposykkeesi on ennen hoitoa liian hidas ja sinulla on heikotusta, alentunut tajunnantaso,

hengenahdistusta, matala verenpaine tai rintakipua (oireisen bradykardian seurauksena)

jos sinulla on sydänperäinen sokki (hyvin matalasta verenpaineesta aiheutuva vakava sydänsairaus, joka

vaatii sairaalahoitoa)

jos kärsit sydämen rytmihäiriöistä (epäsäännöllisestä sydämen sykkeestä)

jos sinulla on ollut äskettäin sydäninfarkti tai sinulla epäillään sydäninfarktia ja sen komplikaationa

jotakin seuraavista: hyvin hidas sydämen syke, hidas tai epäsäännöllinen sydämen syke, verenpaineen

yläarvo (systolinen paine) on alle 100 mmHg ja/tai vaikea sydämen vajaatoiminta

jos sinulla on hyvin alhainen verenpaine

jos sydämesi vajaatoiminta on äskettäin pahentunut

jos olet käyttänyt sydämen vajaatoiminnan hoitoon beeta-agonisteja, kuten dobutamiinia

jos sydämesi syke on täysin tahdistimen varassa

jos sinulla on epästabiilia rintakipua (rintakivun vakava muoto, jossa kipua esiintyy hyvin usein, joko

fyysisen rasituksen yhteydessä tai ilman sitä)

jos sinulla on vaikea-asteinen verisuonisairaus

jos sinulla on korkea verenpaine munuaisen lähellä sijaitsevan kasvaimen vuoksi (hoitamaton

feokromosytooma)

jos kärsit vaikeista maksavaivoista

jos veresi on liian hapanta (metabolinen asidoosi)

jos käytät sieni-infektioiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (kuten ketokonatsolia, itrakonatsolia),

makrolidiantibiootteja (kuten klaritromysiiniä, erytromysiiniä suun kautta otettuna, josamysiiniä ja

telitromysiiniä),

HIV-proteaasin estäjiä (kuten nelfinaviiria,

ritonaviiria),

nefatsodonia (masennuksen

hoitoon käytettävä lääke) tai diltiatseemia, verapamiilia (korkean verenpaineen tai angina pectoriksen

hoitoon)

jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi etkä käytä luotettavaa raskauden ehkäisyä

jos olet raskaana tai yrität tulla raskaaksi

jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin käytät Implicoria.

Kerro lääkärille, jos sinulla on tai on aiemmin ollut jokin seuraavista:

jos sinulla on sydämen rytmihäiriöitä (esim. epäsäännöllinen sydämen rytmi, sydämentykytystä,

rintakivun voimistumista) tai jatkuvaa eteisvärinää (erääntyyppinen epäsäännöllinen sydämen rytmi) tai

pitkän QT-ajan oireyhtymäksi kutsuttu poikkeavuus sydänsähkökäyrässä (EKG:ssä)

jos sinulla on oireina väsymystä, huimausta tai hengenahdistusta (tämä voi tarkoittaa, että sydämesi

toiminta on hidastunut liikaa, esim. alle 50 lyöntiä minuutissa)

jos sinulla on eteisvärinän oireita (leposyke on epätavallisen tiheä [yli 110 lyöntiä minuutissa] tai

epäsäännöllinen ilman minkäänlaista ilmeistä syytä, jolloin

syketiheys on vaikea mitata)

jos sinulla on äskettäin ollut aivohalvaus (aivoinfarkti)

jos sinulla on krooninen silmän verkkokalvon sairaus tai jos näkökykysi heikkenee

jos sinulla on matala verenpaine tai huonossa hoitotasapainossa oleva verenpaine, etenkin jos vaihdat

verenpainelääkkeesi johonkin toiseen

jos sinulle suunnitellaan rytminsiirtoa (toimenpide, jossa nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke

korjataan normaaliksi)

jos sairastat vaikea-asteista sydämen vajaatoimintaa tai sinulla on haarakatkokseksi kutsuttu EKG:ssä

todettava sydämen toimintahäiriö

jos sinulla on astma tai huomattavaa hengitysteiden ahtautumista, jota kutsutaan keuhkoahtaumataudiksi

jos sinulla on verenkiertohäiriöitä (esim. Raynaud’n tauti)

jos sinulla on tai epäillään olevan lisämunuaiskasvain (feokromosytooma)

jos sairastat diabetesta

jos sairastat Prinzmetalin anginaa (rintakipua levossa)

jos sinulla on psoriaasi (vaikea-asteinen ihottuma)

jos sinulla on kilpirauhasen liikatoimintaa (oireita ovat vapina, nopea sydämen syke, hikoilu tai

laihtuminen)

jos sinulle suunnitellaan yleisanestesiassa tehtävää leikkausta

jos olet iäkäs

jos sinulla on vakavia munuaisten toimintahäiriöitä

jos sinulla on kohtalaisia maksan toimintahäiriöitä

jos sinulla on aiemmin ollut yliherkkyysreaktioita tai saat siedätyshoitoa.

Älä lopeta Implicor-hoitoa äkillisesti,

koska siitä saattaa aiheutua vaikea-asteisia sydämen rytmin muutoksia

ja se saattaa lisätä sydäninfarktin riskiä.

Jos sinulla on jokin näistä vaivoista, kerro tästä heti lääkärillesi ennen Implicorin käyttöä tai sen käytön

aikana.

Lapset ja nuoret

Implicor ei ole tarkoitettu lapsille eikä alle 18-vuotiaille

nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Implicor

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä.

Muut lääkkeet voivat vaikuttaa Implicor-hoitoon. Kerro ehdottomasti lääkärillesi, jos käytät jotakin

seuraavista lääkkeistä, koska erityinen hoito saattaa olla tarpeen:

flukonatsoli ja terbinafiini (sieni-infektioiden

hoitoon)

rifampisiini

(infektioiden hoitoon)

barbituraatit (epilepsialääkkeitä tai unilääkkeitä)

fenytoiini (epilepsialääke)

Hypericum perforatum eli mäkikuisma (rohdosvalmiste masennuksen hoitoon)

sydämen johtumisaikaa pidentävät lääkkeet, joita käytetään rytmihäiriöiden tai muiden tilojen hoitoon

kinidiini,

disopyramidi,

ibutilidi,

sotaloli, amiodaroni (rytmihäiriöiden

hoitoon)

bepridiili (angina pectoriksen hoitoon)

pimotsidi,

tsiprasidoni, sertindoli (ahdistuneisuuden, skitsofrenian tai muiden psykoosien hoitoon)

meflokiini

ja halofantriini (malarialääkkeet)

laskimoon annettava erytromysiini (antibiootti)

pentamidiini

(loislääke)

sisapridi (ruoansulatushäiriöiden

hoitoon)

furosemidi, hydroklooritiatsidi, indapamidi (nesteenpoistolääkkeitä, joita käytetään turvotuksen ja

korkean verenpaineen hoitoon ja jotka saattavat pienentää veren kaliumpitoisuutta)

hydralatsiini,

klonidiini (korkean verenpaineen hoitoon)

flekainidi,

propafenoni, tokainidi, prokaiiniamidi,

aimaliini

(sydämen rytmihäiriöiden

hoitoon)

nitraatit (rasitusrintakivun eli angina pectoriksen hoitoon)

digoksiini (sydänsairauksien hoitoon)

paroksetiini, fluoksetiini,

sertraliini, trisykliset masennuslääkkeet, neuroleptit (esim. klooripromatsiini,

triflupromatsiini,

klooriprotikseeni) ja pentobarbitaali (mielenterveyshäiriöiden, kuten masennuksen tai

skitsofrenian, hoitoon)

selekoksibi, indometasiini

ja floktafeniini (tulehduskipulääkkeitä/reumalääkkeitä (NSAIDeja)

tulehduksen, kuumeen ja kivun lievittämiseen)

difenhydramiini (allergioiden hoitoon)

hydroksiklorokiini

(autoimmuunisairauksia sairastavien potilaiden tulehduksen hoitoon)

muut beetasalpaajat (esim. silmätipat)

monoamiinioksidaasin

(MAO:n) estäjät (masennuksen ja Parkinsonin taudin hoitoon)

simetidiini (närästyksen tai peptisten haavojen hoitoon)

insuliini

ja suun kautta otettavat diabeteslääkkeet

lidokaiini

(paikallispuudute)

inhalaationa käytettävät anestesia-aineet

adrenaliini (allergisten reaktioiden ensiapuna käytettävä lääke)

parasymatomimeetit esimerkiksi Alzheimerin taudin tai silmänpainetaudin

(glaukooman) hoitoon

dipyridamoli (verenvirtausta sydämessä tutkittaessa käytettävä lääke)

alfutsosiini,

doksatsosiini, pratsosiini, tamsulosiini ja teratsosiini (virtsaummen hoitoon)

ergotamiini (migreenin hoitoon)

luustolihasrelaksantit

antasidit (mahavaivojen hoitoon).

Implicor ruuan ja juoman kanssa

Vältä greippimehun juontia Implicor-hoidon

aikana. Rajoita alkoholin käyttöä tämän lääkkeen käytön

aikana, koska se saattaa voimistaa metoprololin vaikutusta.

Ruoka saattaa lisätä metoprololin

vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tämän lääkkeen käyttöä raskauden aikana ei suositella. Kun raskautta suunnitellaan tai se varmistuu, siirry

mahdollisimman pian jonkin toisen hoitovaihtoehdon käyttöön.

Älä käytä Implicoria, jos voit tulla raskaaksi, ellet käytä luotettavaa raskauden ehkäisyä (ks. ”Älä käytä

Implicoria”).

Et saa ottaa Implicoria, jos imetät. Keskustele lääkärin kanssa, jos imetät tai aiot imettää, koska imetys pitää

lopettaa, jos käytät Implicoria.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Implicor voi aiheuttaa ohimeneviä näkökentän valoaistimuksia (hetkellisiä kirkkaita valoja näkökentässä, ks.

”Mahdolliset haittavaikutukset”). Jos sinulla esiintyy näitä oireita, ole varovainen autoa ajaessasi tai

käyttäessäsi koneita sellaiseen aikaan, jolloin

voi esiintyä äkillisiä valon voimakkuuden vaihteluita, erityisesti

ajettaessa autoa yöaikaan.

Sinun pitää olla varovainen alkoholin käytössä tai siirtyessäsi jonkin toisen lääkkeen käyttöön Implicor-

hoidon aikana, koska tämä saattaa vaikuttaa kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Jos tabletit aiheuttavat huimausta, väsymystä tai päänsärkyä, älä aja autoa äläkä käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On

omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa, jos olet epävarma.

3.

Miten Implicoria käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet

lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletteja pitää ottaa kaksi kertaa päivässä, kerran aamuisin ja kerran iltaisin, aterian yhteydessä.

Jos käytät enemmän Implicoria kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Todennäköisimpiä vaikutuksia ovat sydämen sykkeen hidastumisesta aiheutuva huimaus, heikotuksen tunne,

väsymys ja hengitysvaikeudet.

Jos unohdat käyttää Implicoria

Jos unohdat ottaa Implicor-annoksen, ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista

annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Implicorin käytön

Älä lopeta Implicor-tablettien ottamista äkillisesti, koska siitä saattaa aiheutua vaikea-asteisia sydämen

rytmimuutoksia ja sydäninfarktin riskin lisääntymistä. Keskustele annoksen muuttamisesta tai hoidon

lopettamisesta aina lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleinen (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 10:stä):

valoaistimukset (hetkelliset näkökentän kirkkauden muutokset, jotka johtuvat useimmiten valon

voimakkuuden äkillisistä muutoksista). Niitä voidaan kuvailla valokehäksi, värillisiksi

valonvälähdyksiksi,

näköaistimusten hajoamiseksi tai monena näkemiseksi. Tällaista esiintyy yleensä

kahden ensimmäisen hoitokuukauden kuluessa, minkä jälkeen niitä saattaa esiintyä toistuvasti ja ne

voivat hävitä hoidon aikana tai sen jälkeen.

väsymyksen tunne.

Yleinen (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä):

painajaiset

päänsärky

uneliaisuus

univaikeudet

huimaus,

näön sumeneminen

sydämen toiminnan muutokset (hidas, epäsäännöllinen, nopea sydämen syke)

sydämen lisälyönnit

sydämen lyönteihin liittyvät poikkeavat tuntemukset

sydämentykytys

huonossa hoitotasapainossa oleva verenpaine

matala verenpaine esimerkiksi seisomaan noustessa

kylmät jalkaterät ja kädet

sormien ja varpaiden kihelmöinti

ja värimuutos (valkoiseksi, siniseksi ja sitten punaiseksi) niiden

altistuessa kylmälle (Raynaud’n tauti)

hengitysvaikeudet fyysisen rasituksen yhteydessä

pahoinvointi

ummetus

ripuli

oksentelu

vatsakipu

sukupuolivietin

häiriöt.

Melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta):

liian suuri eosinofiilimäärä (eosinofiilit

ovat tietyntyyppisiä veren valkosoluja)

psoriaasin paheneminen

veren liian suuri virtsahappopitoisuus

veren liian pieni verensokeripitoisuus (glukoosipitoisuus)

masennus

sekavuus

aistiharhat

heikentynyt vireystila

pyörtyminen

käsien ja jalkaterien pistely ja kihelmöinti

reagoimattomuus ympäristöön (horrostila)

näkökyvyn heikentyminen

kuivat silmät

silmä-ärsytys

kahtena näkeminen

pyörimisen tunne (vertigo)

sydämen vajaatoiminnan oireiden paheneminen

hyvin matalasta verenpaineesta aiheutuva vakava sydänsairaus

rintakipu tai epämukavat tuntemukset rintakehässä

hitaasta sydämen sykkeestä johtuva matala verenpaine

kävellessä toiseen tai kumpaankin jalkaan ilmaantuva lihaskipu

hengitysvaikeudet (dyspnea)

hengityksen vinkuminen ja hengenahdistus (bronkospasmi)

angioedeema (kuten kasvojen, kielen tai kurkun turpoaminen, hengitys- tai nielemisvaikeudet)

ihottuma

valkoinen tai hopeanhohtoinen ihottuma (psoriaasi)

nokkosihottuma

lisääntynyt hikoilu

lihasspasmit

heikotuksen tunne

turpoaminen

painon nousu

suurentunut veren kreatiniinipitoisuus (kreatiniini on lihasten hajoamistuote)

poikkeavuudet sydämen EKG-rekisteröinnissä.

Harvinainen (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 1 000:sta):

tavallista herkemmin ilmaantuva verenvuoto tai mustelmat (pieni verihiutalemäärä)

hermostuneisuus

ahdistuneisuus

silmätulehdus

tinnitus (korvien surina, suhina, vihellys, soiminen tai jatkuva kohina)

nenän vuotaminen/tukkoisuus

suun kuivuminen

makuaistin häiriöt

muutokset maksan toimintakokeessa

maksan toiminnan poikkeavuudet

ihon punoitus

kutina

hiustenlähtö

lihasheikkous

sairaudentunne

tiettyjen maksaentsyymien pitoisuuden suureneminen

seksuaalinen toimintahäiriö,

impotenssi.

Hyvin harvinainen (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta):

veren valkosolujen puuttuminen

persoonallisuuden muutokset

muistamattomuus

kuulon heikentyminen

kuurous

epäsäännöllinen sydämen syke

rasitusrintakipukohtausten (angina pectoris) paheneminen

kuolio, jos raajojen verenkierto on jo ennestään heikko

vatsakalvontakainen fibroosi (ylimääräisen kudoksen muodostuminen rintakehän alapuolella olevaan

tilaan)

hepatiitti (eli maksatulehdus, maksasairaus)

ihon lisääntynyt herkkyys auringolle

nivelten turpoaminen/kipu (artralgia)

kivulias erektio (Peyronien tauti).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös

suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän

lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Implicorin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Implicor sisältää

Vaikuttavat aineet ovat metoprololitartraatti ja ivabradiini (hydrokloridina).

Implicor

25 mg/5 mg:

yksi

kalvopäällysteinen

tabletti

sisältää

25 mg

metoprololitartraattia

5 mg

ivabradiinia, joka vastaa 5,390 mg ivabradiinihydrokloridia.

Implicor

50 mg/5 mg:

yksi

kalvopäällysteinen

tabletti

sisältää

50 mg

metoprololitartraattia

5 mg

ivabradiinia, joka vastaa 5,390 mg ivabradiinihydrokloridia.

Implicor 25 mg/7,5 mg: yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg metoprololitartraattia ja 7,5 mg

ivabradiinia, joka vastaa 8,085 mg ivabradiinihydrokloridia.

Implicor 50 mg/7,5 mg: yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg metoprololitartraattia ja 7,5 mg

ivabradiinia, joka vastaa 8,085 mg ivabradiinihydrokloridia.

Muut aineet ovat: tabletin ytimessä: esigelatinoitu tärkkelys (maissi), mikrokiteinen selluloosa,

maltodekstriini, vedetön kolloidinen

piidioksidi (E551) ja magnesiumstearaatti (E470b) sekä tabletin

kalvopäällysteessä: glyseroli (E422), hypromelloosi (E464), makrogoli 6000, magnesiumstearaatti

(E470b) ja titaanidioksidi

(E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pyöreä, kalvopäällysteinen tabletti (25/5 mg), jonka halkaisija on 7,3 mm ja jonka toiselle

puolelle on kaiverrettu numero

ja vastakkaiselle puolelle symboli

Valkoinen, pyöreä, kalvopäällysteinen tabletti (50/5 mg), jonka halkaisija on 8,5 mm ja jonka toiselle

puolelle on kaiverrettu numero

ja vastakkaiselle puolelle symboli

Valkoinen, pitkänomainen, kalvopäällysteinen tabletti (25/7,5 mg), jonka pituus on 9,3 mm ja leveys 5,8 mm

ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu numero

ja vastakkaiselle puolelle symboli

Valkoinen, pitkänomainen, kalvopäällysteinen tabletti (50/7,5 mg), jonka pituus on 10,8 mm ja leveys

6,7 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu numero

ja vastakkaiselle puolelle symboli

Tabletteja on saatavana 14, 28, 56, 98 tai 112 tabletin kalenteripakkauksina

(PVC/PVDC/alumiiniläpipainopakkaukset).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex - Ranska

Valmistaja

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy

Ranska

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla

kauppanimillä:

Alankomaat

IMPLICOR, filmomhulde tabletten

Bulgaria

IMPLICOR, филмирани таблетки

Italia

IMPLICOR

Itävalta

IMPLICOR, Filmtabletten

Kreikka

IMPLICOR, επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Kroatia

IMPLICOR, filmom obložene tablete

Kypros

IMPLICOR, επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Latvia

IMPLICOR, apvalkotās tabletes

Liettua

IMPLICOR, plėvele dengtos tabletės

Malta

IMPLICOR, film-coated tablets

Norja

Implicor, tabletter filmdrasjerte

Puola

IMPLICOR

Ranska

IMPLICOR, comprimé pelliculé

Romania

IMPLICOR, comprimate filmate

Ruotsi

Implicor, filmdragerade tabletter

Saksa

IMPLICOR, Filmtabletten

Slovakia

INTUICOR, filmom obalené tablety

Slovenia

IMPLICOR, filmsko obložene tablete

Suomi

IMPLICOR, kalvopäällysteinen tabletti

Tanska

IMPLICOR

Tshekki

IMPLICOR, potahované tablety

Unkari

IMPLICOR, filmtabletták

Viro

IMPLICOR

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.01.2018

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean

kotisivuilta.

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Implicor 25 mg/5 mg filmdragerade tabletter

Implicor 50 mg/5 mg filmdragerade tabletter

Implicor 25 mg/7,5 mg filmdragerade tabletter

Implicor 50 mg/7,5 mg filmdragerade tabletter

metoprololtartrat/ivabradin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Implicor är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Implicor

Hur du tar Implicor

Eventuella biverkningar

Hur Implicor ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Implicor är och vad det används för

Implicor används för behandling av symtomatisk stabil angina pectoris (som orsakar bröstsmärta) hos vuxna.

I stället för att ta ivabradin och metoprolol som separata tabletter tar du en tablett Implicor som innehåller

båda läkemedlen i samma styrka.

Implicor är en kombination av två aktiva substanser, metoprololtartrat och ivabradin. Metoprolol är en

betablockerare. Betablockerare sänker pulsen, minskar hjärtmuskelns sammandragningskraft och minskar

sammandragningen av blodkärl i hjärta, hjärna och resten av kroppen. Ivabradin verkar främst genom att

sänka pulsen med några slag per minut. Detta minskar hjärtats syrebehov särskilt i situationer där

anginasanfall är sannolika. På detta sätt bidrar metoprolol och ivabradin till att kontrollera och minska antalet

anginaanfall.

Metoprololtartrat och ivabradin som finns i Implicor kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Implicor

Ta inte Implicor:

om du är allergisk mot ivabradin, metoprolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6), eller mot andra betablockerare

om din vilopuls före behandling är för låg eller om du känner dig svag, har nedsatt medvetande, andnöd,

lågt blodtryck eller bröstsmärta (på grund av

symtomatisk bradykardi)

om du lider av kardiogen chock (ett allvarligt hjärttillstånd som orsakas av mycket lågt blodtryck och

som behandlas på sjukhus)

om du har hjärtrytmstörningar (oregelbundna hjärtslag)

om du har en hjärtattack eller misstänkt hjärtattack med följande komplikationer:

mycket låg puls,

långsam eller oregelbunden puls, övre blodtryck under 100 mmHg och/eller svår hjärtsvikt

om du har mycket lågt blodtryck

om du har hjärtsvikt som nyligen har blivit värre

om du har behandlats med betareceptoragonister såsom dobutamin mot hjärtsvikt

om din hjärtrytm uteslutande upprätthålls av en pacemaker

om du har instabil angina (ett allvarligt tillstånd där bröstsmärta är mycket vanligt förekommande och

uppkommer med eller utan ansträngning)

om du har en svår sjukdom i blodkärlen

om du har högt blodtryck som orsakas av en tumör i närheten av njuren (obehandlat feokromocytom)

om du har svåra leverproblem

om du har för mycket syra i blodet (metabolisk acidos)

om du använder läkemedel för att behandla svampinfektioner (såsom ketokonazol, itrakonazol),

makrolidantibiotika (såsom klaritromycin, erytromycin som ges oralt, josamycin och telitromycin), HIV-

proteashämmare (som t ex nelfinavir, ritonavir), nefazodon (medicin för behandling av depression) eller

diltiazem, verapamil (används mot högt blodtryck eller angina pectoris)

om du är en kvinna i fruktsam ålder och inte använder en säker preventivmetod

om du är gravid eller försöker bli gravid

om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Implicor.

Tala om för läkaren om du har eller har haft något av följande tillstånd:

om du har hjärtrytmssjukdom (såsom oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning, ökad bröstsmärta) eller

ihållande förmaksflimmer (en typ av oregelbundna hjärtslag), eller ett avvikande elektrokardiogram

(EKG), som kallas ”långt QT syndrom”

om du har symtom som trötthet, yrsel eller är andfådd (detta kan betyda att hjärtat saktar ner för mycket,

t.ex. under 50 slag per minut)

om du lider av symtom på förmaksflimmer (ovanligt hög vilopuls (över 110 slag per minut) eller

oregelbunden vilopuls utan någon tydlig orsak, vilket gör det svårt att mäta)

om du nyligen har haft en stroke (slaganfall)

om du har kronisk ögonnäthinnesjukdom

eller om din syn försämras

om du har lågt blodtryck eller om ditt blodtryck inte är fullständigt kontrollerat, särskild efter ändringar

av din blodtryckssänkande behandling

om du ska genomgå elektrokonvertering (en medicinsk åtgärd som kan återställa snabb eller

oregelbunden hjärtrytm till normal rytm)

om du lider av svår hjärtsvikt eller hjärtsvikt med avvikande EKG som kallas "grenblock"

om du har astma eller betydande förträngning av luftvägarna som kallas KOL (kroniskt obstruktiv

lungsjukdom)

om du har problem med blodcirkulationen

(t.ex. Raynauds sjukdom)

om du har eller om det finns misstanke om tumör på binjuren (feokromocytom)

om du har diabetes

om du har Prinzmetals angina (bröstsmärta vid vila)

om du har psoriasis (svåra hudutslag)

om du har överaktiv sköldkörtel (symtomen innefattar darrning, snabb puls, svettningar eller

viktminskning)

om du ska genomgå en operation som kräver allmän anestesi

om du är äldre

om du har svåra problem med njurarna

om du har medelsvåra leverproblem

om du tidigare har haft överkänslighetsreaktioner eller genomgår desensibiliseringsbehandling.

Avbryt inte plötsligt behandlingen med Implicor eftersom detta kan medföra svåra förändringar i hjärtats

rytm eller frekvens och öka risken för hjärtattack.

Om något av det ovanstående gäller dig, rådfråga omedelbart din läkare före eller när du tar Implicor.

Barn och ungdomar

Implicor är inte avsett för användning till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Implicor

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Behandling med Implicor påverkas av andra läkemedel. Det är viktigt att informera din läkare om du

använder något av följande läkemedel, då särskild försiktighet kan vara nödvändigt:

flukonazol och terbinafin (mot svampinfektioner)

rifampicin (mot infektioner)

barbiturater (mot epilepsi eller sömnsvårigheter)

fenytoin (mot epilepsi)

hypericum perforatum eller johannesört (naturmedel mot depression)

QT-förlängande läkemedel för behandling av antingen hjärtrytmrubbningar eller andra tillstånd:

kinidin,

disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (mot hjärtrytmproblem)

bepridil (mot angina pectoris)

pimozid, ziprasidon, sertindol (mot ångest, schizofreni eller andra psykoser)

meflokin och halofantrin (mot malaria)

intravenöst erytromycin (ett antibiotikum)

pentamidin (mot parasitinfektion)

cisaprid (mot matsmältningsproblem)

furosemid, hydroklortiazid,

indapamid (diuretika för behandling av svullnad och högt blodtryck, vilka

kan minska kaliumnivån i blodet)

hydralazin, klonidin

(mot högt blodtryck)

flekainid, propafenon, tokainid, prokainamid, aimalin (mot hjärtrytmproblem)

nitrater (mot angina pectoris dvs. kärlkramp)

digoxin (mot hjärtproblem)

paroxetin, fluoxetin, sertralin, tricykliska antidepressiva medel, neuroleptika (t.ex. klorpromazin,

triflupromazin,

klorprotixen) och pentobarbital (mot psykiska störningar såsom depression eller

schizofreni)

celecoxib, indometacin och floktafenin (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel

(NSAID) som används för lindring av inflammation, feber och smärta)

difenhydramin (mot allergier)

hydroxiklorokin

(för att minska inflammation hos personer med autoimmuna sjukdomar)

andra betablockerare (t.ex. ögondroppar)

monoaminoxidas (MAO)-hämmare (mot depression och Parkinsons sjukdom)

cimetidin (mot halsbränna eller magsår)

insulin och diabetesläkemedel som tas genom munnen

lidokain (ett lokalbedövningsmedel)

inhalationsanestetika

adrenalin (för akutbehandling av allergiska reaktioner)

parasympatomimetika för behandling av t.ex. Alzheimers sjukdom eller glaukom

dipyridamol (för att undersöka blodflödet i hjärtat)

alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin och terazosin (mot urinstämma)

ergotamin (mot migrän)

skelettmuskelavslappnande medel

antacida (mot magbesvär).

Implicor med mat och dryck

Undvik grapefruktjuice under behandlingen med Implicor. Du ska minimera ditt alkoholintag under

behandling med detta läkemedel eftersom alkohol kan förstärka effekten av metoprolol.

Mat kan öka effekten av metoprolol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel rekommenderas inte under graviditet. Om graviditet planeras eller bekräftas ska byte till en

alternativ behandling ske så snart som möjligt.

Använd inte Implicor om du kan bli gravid såvida du inte använder en säker preventivmetod (se ”Ta inte

Implicor”).

Använd inte Implicor om du ammar. Rådfråga läkare om du ammar eller planerar att börja amma eftersom

amning skall avbrytas om du använder Implicor.

Körförmåga och användning av maskiner

Implicor kan orsaka kortvariga ljusfenomen (en tillfälligt

ökad ljusintensitet i synfältet se ”Eventuella

biverkningar”). Om du får detta, var försiktig med bilkörning

och användning av maskiner när det kan bli

plötsliga ändringar i ljusintensitet, särskilt vid bilkörning under natten.

Var också försiktig om du tar Implicor tillsammans med alkohol eller byter till ett annat läkemedel eftersom

detta kan påverka din förmåga att köra eller använda maskiner.

Kör inte bil och använd inte maskiner om du blir yr, trött eller får huvudvärk av tabletterna.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Implicor

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Tabletterna ska tas två gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, i samband med

måltid.

Om du har tagit för stor mängd av Implicor

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

De mest sannolika effekterna är yrsel, svaghetskänsla, trötthet och andningssvårigheter på grund av sänkt

hjärtrytm.

Om du har glömt att ta Implicor

Ta nästa dos på vanlig tid, om du har glömt att ta Implicor. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd

dos.

Om du slutar att ta Implicor

Avbryt inte plötsligt behandlingen med Implicor eftersom detta kan medföra svåra förändringar i hjärtats

rytm eller frekvens och öka risken för hjärtattack. Ändring av doseringen eller utsättande av behandlingen

ska alltid ske i samråd med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

ljusfenomen i synfältet (korta stunder med ökad ljusintensitet, oftast orsakade av plötsliga ändringar i

ljusförhållanden).

även

beskrivas

ljusring, färgade blixtar, upplösning av bild eller

multipla bilder. De uppträder vanligen inom de första två månaderna av behandlingen, varefter de kan

uppträda och försvinna vid upprepade tillfällen

under eller efter behandlingen

trötthetskänsla.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

mardrömmar

huvudvärk

sömnighet

sömnsvårigheter

yrsel

dimsyn (oklar syn)

påverkan på hjärtats arbete (långsam, oregelbunden snabb sammandragning av hjärtat)

extra hjärtslag

onormal uppfattning av hjärtslagen

hjärtklappning

okontrollerat blodtryck

lågt blodtryck t.ex. då man ställer sig upp

kalla fötter och händer

stickningar och färgförändring (vitt, blått och sedan rött) i fingrar och tår då de utsätts för kyla

(Raynauds sjukdom)

andningssvårigheter vid ansträngning

illamående

förstoppning

diarré

kräkningar

buksmärta

libidostörning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

ökning av antalet eosinofiler (en sorts vit blodkropp)

förvärrad psoriasis

höga nivåer av urinsyra i blodet

lågt blodsocker (glukoshalt)

depression

förvirring

hallucinationer

nedsatt vakenhet

svimning

myrkrypningar/stickningar eller domning i händer eller fötter

personen reagerar inte på omgivningen (stupor)

försämrad syn

ögontorrhet

ögonirritation

dubbelseende

snurrande känsla (svindel)

förvärrade symtom på hjärtsvikt

ett allvarligt hjärttillstånd som orsakas av mycket lågt blodtryck

smärta eller obehag i bröstet

lågt blodtryck på grund av långsam hjärtrytm

muskelsmärta i ena eller båda benen som utvecklas då man går

andningssvårigheter (dyspné)

väsande andning och andnöd (bronkospasm)

angioödem (såsom svullnad i ansiktet, tungan eller halsen, svårigheter att andas eller svälja)

hudutslag

hudutslag med vitt, silveraktigt utseende (psoriasis)

nässelutslag

ökad svettning

muskelspasmer

svaghetskänsla

svullnad

viktökning

höjda halter av kreatinin i blodet (en nedbrytningsprodukt från musklerna)

onormalt mönster på EKG av hjärtat.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

ökad benägenhet för blödning eller blåmärken (lågt antal blodplättar)

nervositet

ångest

ögoninflammation

tinnitus (surr, väsning, vissling, ringning eller annat ihållande oljud i öronen)

rinnande/täppt näsa

muntorrhet

smakstörningar

förändringar i leverfunktionstest

onormal leverfunktion

hudrodnad

klåda

håravfall

muskelsvaghet

sjukdomskänsla

förhöjning av vissa leverenzymer

sexuell funktionsstörning,

impotens.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

brist på vita blodkroppar

personlighetsförändringar

minnesförlust

hörselnedsättning

dövhet

oregelbundna hjärtslag

förvärrade anfall hos patienter med angina pectoris

kallbrand hos patienter med befintlig försämring av blodtillförseln

till armar och ben

retroperitoneal fibros (överflödig vävnad i utrymmet nedanför bröstkorgen)

hepatit (leversjukdom)

ökad känslighet i huden mot solljus

svullna/smärtsamma leder (artralgi)

smärtsam erektion (Peyronies sjukdom).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du

bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Implicor ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är metoprololtartrat och ivabradin (som hydroklorid).

Implicor 25 mg/5 mg: varje filmdragerad tablett innehåller 25 mg metoprololtartrat och 5 mg ivabradin

motsvarande 5,390 mg ivabradin som hydroklorid.

Implicor 50 mg/5 mg: varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg metoprololtartrat och 5 mg ivabradin

motsvarande 5,390 mg ivabradin som hydroklorid.

Implicor

mg/7,5

varje

filmdragerad

tablett

innehåller

25 mg

metoprololtartrat

7,5 mg

ivabradin motsvarande 8,085 mg ivabradin som hydroklorid.

Implicor

mg/7,5

varje

filmdragerad

tablett

innehåller

50 mg

metoprololtartrat

7,5 mg

ivabradin motsvarande 8,085 mg ivabradin som hydroklorid.

Övriga

innehållsämnen

är:

i tablettkärnan: pregelatiniserad stärkelse (majs), mikrokristallin cellulosa,

maltodextrin,

kolloidal

vattenfri

kiseldioxid

(E551)

magnesiumstearat

(E470b)

filmdrageringen: glycerol (E422), hypromellos (E464), makrogol 6000, magnesiumstearat (E470b) och

titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund, filmdragerad tablett (25/5 mg), diameter 7,3 mm och markering

på den ena sidan och

på den

andra sidan.

Vit, rund, filmdragerad tablett (50/5 mg), diameter 8,5 mm och markering

på den ena sidan och

den andra sidan.

Vit, avlång filmdragerad tablett (25/7,5 mg), längd 9,3 mm och bredd 5,8 mm, markering

på den ena sidan

på den andra sidan.

Vit, avlång filmdragerad tablett (50/7,5 mg), längd 10,8 mm och bredd 6,7 mm, markering

på den ena

sidan och

på den andra sidan.

Tabletterna finns i kalenderförpackningar (PVC/PVDC/aluminumblister) med 14, 28, 56, 98 eller 112

tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex - Frankrike

Tillverkare

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy

Frankrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Bulgarien

IMPLICOR, филмирани таблетки

Cypern

IMPLICOR, επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Danmark

IMPLICOR

Estland

IMPLICOR

Finland

IMPLICOR, kalvopäällysteinen tabletti

Frankrike

IMPLICOR, comprimé pelliculé

Grekland

IMPLICOR, επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Italien

IMPLICOR

Kroatien

IMPLICOR, filmom obložene tablete

Lettland

IMPLICOR, apvalkotās tabletes

Litauen

IMPLICOR, plėvele dengtos tabletės

Malta

IMPLICOR, film-coated tablets

Nederländerna

IMPLICOR, filmomhulde tabletten

Norge

Implicor, tabletter filmdrasjerte

Österrike

IMPLICOR, Filmtabletten

Polen

IMPLICOR

Rumänien

IMPLICOR, comprimate filmate

Slovakien

INTUICOR, filmom obalené tablety

Slovenien

IMPLICOR, filmsko obložene tablete

Sverige

Implicor, filmdragerade tabletter

Tjeckien

IMPLICOR, potahované tablety

Tyskland

IMPLICOR, Filmtabletten

Ungern

IMPLICOR, filmtabletták

Denna bipacksedel ändrades senast 17.01.2018

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Säkerhets- och utvecklingscentret för

läkemedelsområdets (Fimea) webbplats.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Implicor 25 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit

[Implicor 50 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit]

[Implicor 25 mg/7,5 mg kalvopäällysteiset tabletit]

[Implicor 50 mg/7,5 mg kalvopäällysteiset tabletit]

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg metoprololitartraattia ja 5 mg ivabradiinia (vastaten

5,390 mg:aa ivabradiinihydrokloridia).

[Yksi

kalvopäällysteinen

tabletti

sisältää

50 mg

metoprololitartraattia

5 mg

ivabradiinia

(vastaten

5,390 mg:aa ivabradiinihydrokloridia).]

[Yksi

kalvopäällysteinen

tabletti

sisältää

25 mg

metoprololitartraattia

7,5 mg

ivabradiinia

(vastaten

8,085 mg:aa ivabradiinihydrokloridia).]

[Yksi

kalvopäällysteinen

tabletti

sisältää

50 mg

metoprololitartraattia

7,5 mg

ivabradiinia

(vastaten

8,085 mg:aa ivabradiinihydrokloridia).]

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Valkoinen, pyöreä, kalvopäällysteinen tabletti (25/5 mg), jonka halkaisija on 7,3 mm ja jonka toiselle

puolelle on kaiverrettu

ja vastakkaiselle puolelle

[Valkoinen,

pyöreä,

kalvopäällysteinen

tabletti

(50/5 mg),

jonka

halkaisija

8,5 mm

jonka

toiselle

puolelle on kaiverrettu

ja vastakkaiselle puolelle

[Valkoinen,

pitkänomainen,

kalvopäällysteinen

tabletti

(25/7,5 mg),

jonka

pituus

9,3 mm

leveys

5,8 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu

ja vastakkaiselle puolelle

[Valkoinen,

pitkänomainen,

kalvopäällysteinen

tabletti

(50/7,5 mg),

jonka

pituus

10,8 mm

leveys

6,7 mm ja jonka toiselle puolelle on kaiverrettu

ja vastakkaiselle puolelle

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Implicor on tarkoitettu kroonisen stabiilin angina pectoriksen oireenmukaiseen hoitoon korvaushoitona

aikuispotilaille,

joilla on normaali sinusrytmi ja joiden sairaus on jo hallinnassa samoina annoksina

yhdistelmänä käytetyillä metoprololilla ja ivabradiinilla.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Suositeltu Implicor-annos on yksi tabletti kaksi kertaa vuorokaudessa, kerran aamulla ja kerran illalla.

Implicoria voidaan käyttää vain potilaille, joiden sairaus on hoitotasapainossa vaikuttavia aineita erillisinä

valmisteina vakioannoksina samanaikaisesti käytettäessä, kun metoprololiannos on optimaalinen.

Annoksen titraamisesta suositellaan päättämään sydämen syketaajuuden sarjamittauksen, EKG-

rekisteröinnin tai Holter-mittauksen perusteella. Titrauksessa pitää käyttää metoprololia ja ivabradiinia

erillisinä valmisteina ja varmistaa samalla, että potilas saa edelleen metoprololia ja ivabradiinia optimaalisina

annoksina. Jos leposyke laskee hoidon aikana alle 50 lyöntiin minuutissa tai potilaalla ilmenee bradykardiaan

liittyviä oireita, kuten huimausta, väsymystä tai hypotensiota, annosta pitää titrata pienemmäksi metoprololia

ja ivabradiinia erillisinä valmisteina käyttäen ja varmistaa samalla, että potilaan metoprololiannos on

edelleen optimaalinen. Sydämen syketaajuutta pitää seurata annoksen pienentämisen jälkeen (ks. kohta 4.4).

Hoito on lopetettava, jos sydämen syketaajuus pysyy alle 50 lyönnin minuutissa tai jos bradykardian oireet

pitkittyvät annoksen pienentämisestä huolimatta.

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei ole tarpeen muuttaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla,

joiden

kreatiniinipuhdistuma on yli 15 ml/min (ks. kohta 5.2).

Jos potilaan kreatiniinipuhdistuma on alle 15 ml/min, Implicor-hoidossa pitää olla varovainen.

Maksan vajaatoiminta

Implicor-hoitoa voidaan antaa potilaille, joilla on lievä maksan vajaatoiminta.

Hoidossa pitää olla varovainen, jos potilaalla on keskivaikea maksan vajaatoiminta.

Implicor on vasta-aiheista potilaille,

joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.3 ja 5.2).

Iäkkäät

Implicor-hoitoa voidaan antaa iäkkäille potilaille, kun hoidossa noudatetaan varovaisuutta (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Implicor-valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole

saatavilla.

Antotapa

Implicor pitää ottaa suun kautta kaksi kertaa vuorokaudessa aterioiden yhteydessä, sillä sen ottaminen ruoan

kanssa lisää altistusta metoprololille (ks. kohta 5.2). Tämä on huomioitava, jos metoprololia jo ennestään

käyttävä potilas ottaa lääkkeen paastotilassa ja siirtyy Implicor-hoitoon.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys

vaikuttaville

aineille

kohdassa

mainituille

apuaineille

muille

beetasalpaajille

(beetasalpaajien välillä saattaa esiintyä ristikkäisherkkyyttä)

Oireinen bradykardia

Kardiogeeninen sokki

Sairas sinus -oireyhtymä (sinus-eteiskatkos mukaan lukien)

2. ja 3. asteen AV-katkos

Akuutti

sydäninfarkti

epäilty

akuutti

sydäninfarkti,

johon

liittyy

komplikaationa

merkittävää

bradykardiaa, ensimmäisen asteen johtumiskatkos, systolinen hypotensio (alle 100 mmHg) ja/tai vaikea-

asteinen sydämen vajaatoiminta.

Vaikea (< 90/50 mmHg) tai oireinen hypotensio

Epästabiili tai akuutti sydämen vajaatoiminta

Potilas saa jaksottaista inotrooppista hoitoa beeta-agonisteilla

Riippuvuus sydämentahdistimesta (sydämen syketaajuus säilyy vain sydämentahdistimen avulla)

Epästabiili angina pectoris

Vaikea-asteinen ääreisverisuonisairaus

Hoitamaton feokromosytooma

Vaikea maksan vajaatoiminta

Metabolinen asidoosi

Yhdistelmäkäyttö voimakkaiden sytokoromi P450 3A4 -inhibiittoreiden kanssa, kuten atsolien ryhmään

kuuluvat

sienilääkkeet

(ketokonatsoli,

itrakonatsoli),

makrolidiantibiootit

(klaritromysiini,

erytromysiini

per

os,

josamysiini, telitromysiini), HIV-proteaasin estäjät (nelfinaviiri, ritonaviiri) ja nefatsodoni (ks.

kohdat 4.5 ja 5.2)

Yhdistelmäkäyttö verapamiilin tai diltiatseemin kanssa, jotka ovat CYP3A4:n kohtalaisia estäjiä ja joilla

on sydämen syketaajuutta hidastavia ominaisuuksia (ks. kohta 4.5)

Raskaus,

imetys

käyttö

naisille,

jotka

voivat

tulla

raskaaksi

jotka

eivät

käytä

asianmukaista

raskauden ehkäisyä (ks. kohta 4.6)

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Erityisvaroitukset

Oireista kroonista stabiilia angina pectorista sairastavien potilaiden kliinisessä hoitotuloksessa todettavien

hyötyjen puuttuminen

Implicor on tarkoitettu vain kroonisen stabiilin angina pectoriksen oireenmukaiseen hoitoon, koska

ivabradiini ei vaikuta hyödyllisesti

kardiovaskulaarisiin

hoitotuloksiin

(esim. sydäninfarktiin tai sydän- ja

verisuoniperäiseen kuolleisuuteen) (ks. kohta 5.1).

Sydämen syketaajuuden mittaaminen

Sydämen syketaajuus saattaa vaihdella ajan mittaan huomattavasti, joten harkittaessa ivabradiinihoitoa jo

saavien potilaiden annoksen titraamista on harkittava leposykkeen määrittämistä sydämen syketaajuuden

sarjamittauksen, EKG-rekisteröinnin tai Holter-mittauksen avulla. Tämä koskee myös potilaita, joiden

sydämen syketaajuus on hidas, etenkin jos syketaajuus hidastuu alle 50 lyöntiin minuutissa, sekä annoksen

pienentämistä (ks. kohta 4.2).

Sydämen rytmihäiriöt

Ivabradiini ei ole tehokas sydämen rytmihäiriöiden hoitoon tai estoon ja se menettää todennäköisesti tehonsa,

mikäli esiintyy takyarytmiaa (esim. ventrikulaarista tai supraventrikulaarista takykardiaa). Implicoria ei sen

vuoksi suositella potilaille, joilla esiintyy eteisvärinää tai sinussolmukkeen toimintaan vaikuttavia sydämen

rytmihäiriöitä.

Ivabradiinihoitoa saavilla potilailla on suurentunut eteisvärinän riski (ks. kohta 4.8). Eteisvärinä on ollut

yleisempää amiodaronia tai voimakkaita luokan I rytmihäiriölääkkeitä samanaikaisesti käyttäneillä potilailla.

Suositellaan, että Implicor-hoitoa saavien potilaiden tilaa seurataan säännöllisesti eteisvärinän (jatkuva tai

kohtauksittainen) varalta. Seurantaan pitää sisällyttää säännölliset EKG-tutkimukset, jos se on kliinisesti

perusteltua (esim. jos rintakipu on pahentunut tai jos potilaalla on sydämentykytystä tai epäsäännöllinen

pulssi). Potilaalle pitää kertoa eteisvärinän oireet ja löydökset, ja häntä on neuvottava ottamaan yhteyttä

lääkäriin, jos tällaisia ilmaantuu.

Jos eteisvärinää ilmaantuu ivabradiinihoidon

aikana, hoidon jatkamisen hyötyjä ja riskejä on mietittävä

tarkoin.

Jos kroonista sydämen vajaatoimintaa sairastavalla potilaalla on kammionsisäisiä johtumishäiriöitä

(vasemman puolen haarakatkos, oikean puolen haarakatkos) ja kammioperäistä epäsynkroniaa, potilaan tilaa

on seurattava tarkoin.

Käyttö potilaille, joilla on alhainen syke

Ivabradiinin käyttöä ei saa aloittaa potilaille, joiden leposyke ennen hoitoa on alle 70 lyöntiä/min.

Jos sydämen leposyketaajuus hidastuu Implicor-hoidon

aikana alle 50 lyöntiin/min tai jos potilaalla on

bradykardiaan liittyviä oireita, kuten huimausta, väsymystä ja hypotensiota, potilaan annosta pitää titrata

pienemmäksi vaikuttavia aineita erillisinä valmisteina käyttäen ja varmistamalla samalla, että potilaan

metoprololiannos pysyy optimaalisena, tai hoito on lopetettava (ks. kohta 4.2).

Yhdistelmäkäyttö kalsiumkanavan salpaajien kanssa

Implicor-hoidon

samanaikaista käyttöä sydämen sykettä hidastavien kalsiumkanavan salpaajien, kuten

verapamiilin ja diltiatseemin, kanssa on vasta-aiheista (ks. kohdat 4.3 ja 4.5). Kun ivabradiinia on käytetty

samanaikaisesti nitraattien ja dihydropyridiini-kalsiumkanavan salpaajien, kuten amlodipiinin,

kanssa,

turvallisuuteen liittyviä ongelmia ei ole esiintynyt. Ivabradiinin tehon ei ole osoitettu lisääntyvän, kun sitä

käytetään samanaikaisesti dihydropyridiini-kalsiumkanavan salpaajien kanssa (ks. kohta 5.1).

Krooninen sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminnan on oltava stabiili ennen ivabradiinihoidon

harkitsemista. Implicor-valmistetta on

käytettävä varoen NYHA-toimintaluokan IV sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitoon, koska

tästä potilasryhmästä on vähän tietoa.

Aivohalvaus

Implicor-valmisteen käyttöä ei suositella välittömästi aivohalvauksen jälkeen, koska tutkimustietoa tällaisista

tapauksista ivabradiinin käytön yhteydessä ei ole saatavilla.

Näkökyky

Ivabradiini vaikuttaa verkkokalvon toimintaan. Ei ole todisteita siitä, että ivabradiinilla olisi

pitkäaikaishoidossa toksisia vaikutuksia verkkokalvoon (ks kohta 5.1). Implicor-hoidon lopettamista tulee

harkita, jos näkökyky huononee odottamatta. Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on verkkokalvon

pigmenttisurkastuma.

Käyttöön liittyvät varotoimet

Hoidon lopettaminen

Beetasalpaajahoidon äkillistä keskeyttämistä pitää välttää, etenkin jos potilaalla on iskeeminen sydänsairaus.

Heti hoidon keskeyttämisen jälkeen pitää jatkaa pelkkää metoprololia sisältävän valmisteen käyttämistä, jotta

varmistetaan potilaan metoprololiannoksen pysyminen optimaalisena. Ivabradiinin käyttö voidaan

tarvittaessa keskeyttää. Pelkästään metoprololia sisältävän valmisteen annostusta voidaan pienentää

vähitellen, mieluiten vähintään kahden viikon pituisen jakson aikana, jolloin

samaan aikaan aloitetaan

tarvittaessa korvaushoito. Jos potilaalle ilmaantuu oireita, annosta pitää pienentää hitaammin.

Hypotensiopotilaat

Lievää tai keskivaikeaa hypotensiota sairastavista ivabradiinihoitoa saavista potilaista on vähän tietoja, joten

näiden potilaiden Implicor-hoidossa pitää olla varovainen. Implicor-hoito on vasta-aiheinen potilaille, joilla

on vakava hypotensio (verenpaine < 90/50 mmHg) (ks. kohta 4.3).

Eteisvärinä – sydämen rytmihäiriöt

Todisteita (vakavasta) bradykardiasta ei ole, kun ivabradiinia saaneille potilaille on palautettu sinusrytmi

farmakologisella sähköisellä rytminsiirrolla. Koska tietoja on kuitenkin vain vähän saatavilla, ei-kiireellisen

DC-kardioversion suorittamista tulisi harkita vasta, kun 24 tuntia on kulunut viimeisestä

ivabradiiniannoksesta.

Käyttö potilaille, joilla on synnynnäinen QT-oireyhtymä tai joita on hoidettu QT-aikaa pidentävillä

lääkevalmisteilla

Implicorin käyttöä tulee välttää potilailla,

joilla on synnynnäinen QT-oireyhtymä tai joita on hoidettu QT-

aikaa pidentävillä lääkkeillä (ks. kohta 4.5). Jos yhteiskäyttö on välttämätöntä, sydämen toiminnan

huolellinen

seuranta on tarpeen.

Sydämen syketaajuuden hidastuminen, jota ivabradiini aiheuttaa, saattaa pahentaa QT-ajan pitenemistä,

mistä saattaa aiheutua vaikea-asteisia sydämen rytmihäiriöitä, etenkin kääntyvien kärkien takykardiaa

(Torsades de pointes).

Hypertensiopotilaat, joiden verenpainelääkitystä on muutettava

SHIFT-tutkimuksessa potilailla esiintyi jaksottain kohonnutta verenpainetta useammin ivabradiinihoidon

(7,1 %) yhteydessä verrattuna lumelääkehoitoon (6,1 %). Tällaisia jaksoja esiintyi useimmin pian sen

jälkeen, kun verenpainelääkitystä oli muutettu. Jaksot olivat ohimeneviä eivätkä vaikuttaneet

ivabradiinihoidon

tehoon. Kun ivabradiinihoitoa saavan kroonista sydämen vajaatoimintaa sairastavan

potilaan hoitoon tehdään muutoksia, verenpainetta on seurattava asianmukaisin väliajoin.

Keuhkoastma ja keuhkoahtaumatauti

Vaikka metoprololi on sydänselektiivinen beetasalpaaja, sen käytössä keuhkoastmaa tai

keuhkoahtaumatautia sairastavien potilaiden hoitoon suositellaan noudattamaan varovaisuutta.

Potilaalle määrätään tarvittaessa samanaikaiseen käyttöön beeta

-reseptoreja selektiivisesti stimuloivia

keuhkoputkia laajentavia lääkkeitä, esimerkiksi terbutaliinia. Jos potilas käyttää jo ennestään beeta

reseptoreja stimuloivaa valmistetta, annoksen säätäminen saattaa olla toisinaan tarpeen.

Vaikea-asteinen ääreisvaltimosairaus

Jos potilas sairastaa ääreisvaltimosairautta (Raynaud'n tautia, valtimotulehdusta tai kroonista alaraajojen

valtimoita tukkeuttavaa sairautta), beetasalpaajat voivat pahentaa tällaista sairautta. Lopeta tällaisessa

tapauksessa Implicor-hoito ja titraa annos vaikuttavia aineita sisältävillä erillisillä valmisteilla. Käyttöön

suositellaan jotakin sydänselektiivistä beetasalpaajaa, jolla on osittainen agonistinen vaikutus, ja sitä on

käytettävä varoen.

Feokromosytooma

Jos potilaalla tiedetään tai epäillään olevan feokromosytooma, beetasalpaajia pitää aina käyttää yhdistelmänä

jonkin alfasalpaajan kanssa.

Diabetesta sairastavat potilaat

Diabetes mellitusta sairastavien potilaiden Implicor-hoidossa on suositeltavaa olla varovainen, etenkin jos

potilas käyttää insuliinia tai suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä. Diabetespotilaille suositellaan

kertomaan, että beetasalpaajat voivat peittää hypoglykemiaan liittyvän takykardian, mutta muut

hypoglykemian oireet, kuten uneliaisuus ja hikoilu,

eivät välttämättä vähene, ja lisääntynyttä hikoilua saattaa

esiintyä.

Prinzmetalin angina

Beetasalpaajat saattavat Prinzmetalin anginaa sairastavilla potilailla lisätä kohtausten lukumäärää ja pidentää

niiden kestoa. Sydänselektiivisen beeta

-salpaajan käyttö on mahdollista lievissä ja liitännäisissä

tautimuodoissa, jos sitä käytetään jonkin verisuonia laajentavan valmisteen kanssa.

Psoriaasi

Beetasalpaajien käytössä on raportoitu psoriaasin pahenemista. Psoriaasia sairastaville tai sitä aiemmin

sairastaneille potilaille saa antaa beetasalpaajia vain hyötyjen ja riskien tarkan arvioinnin jälkeen.

Tyreotoksikoosi

Beetasalpaajat voivat peittää tyreotoksikoosin oireet.

Yleisanestesia

Pitkäkestoista beetasalpaajahoitoa ei pidä keskeyttää rutiiniluonteisesti

ennen suurta leikkausta. Sydämen

heikentynyt kyky reagoida adrenergiseen stimulaatioon voi lisätä yleisanestesiaan ja kirurgisiin

toimenpiteisiin

liittyviä riskejä. Anestesialääkärille pitää kertoa ennen yleisanestesiaa vaativaa leikkausta,

että potilas saa beetasalpaajahoitoa. Jos beetasalpaajan käytön keskeyttäminen ennen leikkausta katsotaan

tarpeelliseksi, annosta on pienennettävä vähitellen ja hoitotauon pitää alkaa noin 48 tuntia ennen

yleisanestesiaa.

Iäkkäät

Iäkkäitä potilaita on seurattava tarkoin, koska beetasalpaajien aiheuttama verenpaineen liiallinen

lasku tai

sydämen syketaajuuden liiallinen hidastuminen saattavat johtaa riittämättömään verenkiertoon elintärkeissä

elimissä.

Allergiset reaktiot

Hoidossa suositellaan varovaisuutta, jos potilaalla on aiemmin ollut vaikea-asteisia yliherkkyysreaktioita ja

potilas on saanut siedätyshoitoa, koska potilaalla on tällöin vaikeampien anafylaktisten reaktioiden riski.

Metoprololi voi lisätä herkkyyttä allergeeneille sekä anafylaktisten reaktioiden vaikeusastetta. Adrenaliinilla

ei aina saada haluttua hoitovaikutusta yksittäisille beetasalpaajahoitoa saaneille potilaille (ks. myös kohta

4.5).

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Terveillä vapaaehtoisilla tehdyssä yhteisvaikutustutkimuksessa ei havaittu yhteisvaikutuksia metoprololin ja

ivabradiinin

välillä. Seuraavassa esitetään tietoa yhteisvaikutuksista, joita tiedetään esiintyvän käytettäessä

muita lääkevalmisteita yhdessä vain toista tämän lääkevalmisteen vaikuttavista aineista sisältävien

valmisteiden kanssa.

Samanaikaisen käytön vasta-aiheet

Ivabradiiniin liittyvät

Samanaikainen voimakkaiden CYP3A4:n inhibiittoreiden,

kuten atsolien ryhmään kuuluvien sienilääkkeiden

(ketokonatsoli, itrakonatsoli), makrolidiantibioottien

(klaritromysiini, erytromysiini

per os, josamysiini,

telitromysiini), HIV-proteaasin estäjien (nelfinaviiri,

ritonaviiri) ja nefatsodonin, käyttö on vasta-aiheista (ks.

kohta 4.3). Voimakkaat CYP3A4:n inhibiittorit, kuten ketokonatsoli (200 mg kerran vuorokaudessa) ja

josamysiini (1 g kaksi kertaa vuorokaudessa) nostivat ivabradiinin

keskimääräisen plasmapitoisuuden 7–8-

kertaiseksi.

Ivabradiiniin ja metoprololiin liittyvät

Kohtalaiset CYP3A4:n estäjät: terveillä vapaaehtoisilla ja potilailla tehdyt spesifiset

yhteisvaikutustutkimukset ovat osoittaneet, että ivabradiinin käyttö yhdistelmänä sydämen lyöntitiheyttä

hidastavien lääkeaineiden diltiatseemin tai verapamiilin kanssa suurensi ivabradiinialtistusta (AUC

suureni 2–3-kertaiseksi) ja hidasti sydämen lyöntitiheyttä 5 lyöntiä minuutissa (ks. kohta 4.3).

Kalsiumkanavan salpaajat, kuten laskimoon annettu verapamiili tai diltiatseemi, saattavat voimistaa

beetasalpaajien verenpainetta alentavaa, sydämen lyöntitiheyttä hidastavaa, sydänlihaksen

supistumiskykyä vähentävää ja eteis-kammiojohtuvuutta

heikentävää vaikutusta. Negatiiviset

inotrooppiset ja kronotrooppiset vaikutukset voivat lisääntyä, joten näitä lääkevalmisteita ei saa antaa

beetasalpaajahoitoa saavalle potilaalle laskimoon (ks. kohta 4.3).

Yhteiskäyttöä ei suositella

Ivabradiiniin liittyvät

QT-aikaa pidentävät lääkevalmisteet

Kardiovaskulaariset

QT-aikaa

pidentävät

lääkevalmisteet

(esim.

kinidiini,

disopyramidi,

bepridiili,

sotaloli, ibutilidi, amiodaroni)

Muut kuin kardiovaskulaariset QT-aikaa pidentävät lääkevalmisteet (esim. pimotsidi, tsiprasidoni,

sertindoli, meflokiini, halofantriini,

pentamidiini,

sisapridi, laskimoon annettava erytromysiini)

Kardiovaskulaaristen ja ei-kardiovaskulaaristen QT-aikaa pidentävien lääkevalmisteiden samanaikaista

käyttöä ivabradiinin kanssa tulee välttää, koska QT-aika voi entisestään pidentyä sydämen

lyöntitaajuuden laskiessa. Jos samanaikainen käyttö on välttämätöntä, sydämen toiminnan huolellinen

seuranta on tarpeen (ks. kohta 4.4).

Greippimehu: Ivabradiinialtistus kasvoi kaksinkertaiseksi greippimehun samanaikaisen käytön jälkeen.

Greippimehun juomista pitää siksi välttää

Metoprololiin liittyvät

Seuraavien käyttöä yhdistelmänä metoprololin kanssa pitää välttää:

Barbituurihappojohdokset:

Barbituraatit (tutkittu pentobarbitaalilla) indusoivat metoprololin metaboliaa

entsyymi-induktion

kautta. Fenobarbitaalin on havaittu pienentäneen metoprololin pitoisuuksia

plasmassa, jolloin

kliiniset vaikutukset ovat vähentyneet (nopeampi maksametabolia).

Keskushermostoon vaikuttavat verenpainelääkkeet (esim. klonidiini).

Jos keskushermostoon vaikuttavan verenpainelääkkeen käyttö lopetetaan äkillisesti,

verenpaine saattaa

nousta huomattavasti. Vältä keskushermostoon vaikuttavan verenpainelääkkeen käytön äkilistä

lopettamista. Hoidon äkillinen lopettaminen, etenkin jos se lopetetaan ennen beetasalpaajan käytön

lopettamista, saattaa lisätä verenpaineen huomattavan nousun (rebound-ilmiön) riskiä.

Klonidiinin ja epäselektiivisen beetasalpaajan, sekä mahdollisesti myös jonkin selektiivisen

beetasalpaajan, samanaikainen käyttö lisää hoidon lopettamiseen liittyvän verenpaineen huomattavan

nousun (rebound-ilmiön)

riskiä. Jos klonidiinia käytetään samanaikaisesti, klonidiinihoitoa pitää jatkaa

jonkin aikaa beetasalpaajan käytön lopettamisen jälkeen.

Luokan 1 rytmihäiriölääkkeet (esim. kinidiini,

tokainidi,

prokaiiniamidi, aimaliini,

amiodaroni, flekainidi

ja disopyramidi).

Beetasalpaajat saattavat lisätä rytmihäiriölääkkeiden negatiivista inotrooppista vaikutusta sekä niiden

vaikutusta eteisen johtumisaikaan. Amiodaronin samanaikaisesta käytöstä saattaa aiheutua

elektrofysiologisia lisävaikutuksia, mukaan lukien bradykardiaa, sinuspysähdys ja eteis-kammiokatkos,

etenkin jos potilaalla on ennestään sinussolmukkeen toimintahäiriö. Amiodaronin puoliintumisaika on

erittäin pitkä (noin 50 vuorokautta), mikä tarkoittaa, että yhteisvaikutuksia voi esiintyä vielä pitkään

valmisteen käytön lopettamisen jälkeen. Sydämen rytmihäiriölääkkeet, kuten kinidiini,

tokainidi,

prokaiiniamidi,

aimaliini, amiodaroni, flekainidi ja disopyramidi saattavat voimistaa metoprololin

vaikutuksia sydämen syketaajuuteen ja eteis-kammiojohtuvuuteen.

Yhteiskäyttö varotoimin

Ivabradiiniin liittyvät

Kaliumin eritystä lisäävät diureetit (tiatsididiureetit ja loop-diureetit): hypokalemia saattaa lisätä

sydämen rytmihäiriöiden

riskiä. Koska ivabradiini saattaa aiheuttaa bradykardiaa, siitä aiheutuva

hypokalemian ja bradykardian yhdistelmä on vaikea-asteisten sydämen rytmihäiriöiden

ilmaantumista

edistävä tekijä, etenkin jos potilaalla on pitkän QT-ajan oireyhtymä riippumatta siitä, onko tämä

oireyhtymä synnynnäinen vai lääkeaineen aiheuttama.

Kohtalaiset CYP3A4:n inhibiittorit:

ivabradiinin

samanaikaista käyttöä muiden kohtalaisten CYP3A4:n

inhibiittoreiden (esim. flukonatsolin) kanssa voidaan harkita aloitusannoksella 2,5 mg kaksi kertaa

vuorokaudessa ja jos sydämen leposyke on yli 70 lyöntiä minuutissa. Sydämen lyöntitiheyttä tulee

seurata.

CYP3A4:n induktorit:

CYP3A4:n induktorit (esim. rifampisiini,

barbituraatit, fenytoiini, Hypericum

perforatum (mäkikuisma) voivat pienentää ivabradiinialtistusta ja -aktiivisuutta. Ivabradiiniannoksen

muuttaminen voi olla tarpeen CYP3A4:ää indusoivien lääkevalmisteiden samanaikaisen käytön aikana.

Ivabradiini (10 mg kaksi kertaa päivässä) - mäkikuisma -yhdistelmä pienensi ivabradiinin AUC-arvon

puoleen. Mäkikuismavalmisteiden

käyttöä tulisi rajoittaa ivabradiinihoidon aikana.

Metoprololiin liittyvät

Metoprololi on sytokromi P450 -isoentsyymin CYP2D6 substraatti.

Entsyymejä indusoivat ja entsyymejä estävät aineet voivat vaikuttaa metoprololipitoisuuteen plasmassa.

Rifampisiini

pienentää metoprololipitoisuutta plasmassa.

Simetidiini,

alkoholi ja hydralatsiini voivat lisätä metoprololipitoisuutta

plasmassa. Metoprololi

metaboloituu pääasiassa, mutta ei yksinomaan, maksaentsyymi sytokromi CYP 2D6:n välityksellä (ks.

myös kohta 5.2).

CYP 2D6 -entsyymiä estävät aineet, kuten selektiiviset serotoniinin estäjät, esim. paroksetiini, fluoksetiini

ja sertraliini sekä difenhydramiini,

hydroksiklorokiini, selekoksibi, terbinafiini, neuroleptit (esim.

klooripromatsiini, triflupromatsiini,

klooriprotikseeni)

ja mahdollisesti propafenoni, voivat suurentaa

metoprololipitoisuutta plasmassa.

Amiodaronin ja kinidiinin

(sydämen rytmihäiriölääkkeitä) on myös raportoitu estävän CYP 2D6 -entsyymiä.

Metoprololi voi vähentää muiden lääkevalmisteiden (esim. lidokaiinin) eliminaatiota.

Inhalaatioanesteetit ovat beetasalpaajia käyttävillä potilailla voimistaneet bradykardiaa aiheuttavia

vaikutuksia.

Kun metoprololihoitoa saavalle potilaalle aloitetaan hoito seuraavilla lääkevalmisteilla, metoprololiannosta

saattaa olla tarpeen pienentää:

Nitraatit saattavat voimistaa metoprololin

verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Digitalisglykosidit

(digoksiini)

Digitalisglykosidit

yhdistelmänä beetasalpaajien kanssa saattavat pidentää eteis-kammiojohtumisaikaa ja

aiheuttaa bradykardiaa.

Beetasalpaajat (esim. silmätipat) tai MAO:n estäjät

Metoprololia ja muita beetasalpaajia (esim. silmätippoja) tai MAO:n estäjiä samanaikaisesti käyttäviä

potilaita pitää seurata tarkasti. Beetasalpaajien samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa bradykardiaa ja

voimistaa verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Adrenaliini:

jos adrenaliinia annetaan tietyissä tilanteissa beetasalpaajia käyttävälle potilaalle,

sydänselektiivisten beetasalpaajien vaikutus verenpaineeseen saattaa olla huomattavasti heikompi kuin

epäselektiivisten beetasalpaajien vaikutus (ks. myös kohta 4.4).

Parasympatomimeettiset lääkkeet

Parasympatomimeettien samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa pitkäkestoista bradykardiaa.

Tulehduskipulääkkeet/reumalääkkeet (NSAIDit)

Tulehduskipulääkkeiden,

kuten indometasiinin, samanaikainen käyttö saattaa heikentää metoprololin

verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Insuliini

ja suun kautta otettavat diabeteslääkkeet

Metoprololi saattaa lisätä näiden hypoglykeemista vaikutusta ja peittää hypoglykemian oireet. Suun

kautta otettavan verensokeripitoisuutta pienentävän lääkkeen annosta pitää tällöin säätää.

Harkiten käytettävät yhdistelmät

Ivabradiiniin liittyvät

Spesifiset lääkeaineinteraktiotutkimukset eivät ole osoittaneet, että seuraavilla lääkevalmisteilla olisi

kliinisesti

merkittäviä vaikutuksia ivabradiinin farmakokinetiikkaan tai farmakodynamiikkaan:

protonipumpun estäjät (omepratsoli, lansopratsoli), sildenafiili,

HMG-CoA reduktaasin estäjät

(simvastatiini), dihydropyridiini-kalsiuminsalpaajat (amlodipiini,

lasidipiini),

digoksiini ja varfariini. Lisäksi,

ivabradiinilla ei havaittu olevan kliinisesti

merkittäviä vaikutuksia simvastatiinin,

amlodipiinin

ja lasidipiinin

farmakokinetiikkaan, digoksiinin ja varfariinin farmakokinetiikkaan ja farmakodynamiikkaan, eikä

asetyylisalisyylihapon

farmakodynamiikkaan.

Keskeisessä faasi III:n kliinisessä tutkimuksessa seuraavia lääkevalmisteita käytettiin rutiininomaisesti

ivabradiinin

kanssa ilman merkkejä turvallisuusriskeistä:

ACE:n estäjät, angiotensiini

II -antagonistit,

beetasalpaajat, diureetit, aldosteroniantagonistit,

lyhyt- ja pitkävaikutteiset nitraatit, HMG-CoA-reduktaasin

estäjät, fibraatit, protonipumpun estäjät, oraaliset diabeteslääkkeet, asetyylisalisyylihappo ja muut

trombosyyttien aggregaation estäjät.

Sytokromi P450 3A4 (CYP3A4)

Ivabradiini metaboloituu vain CYP3A4:n kautta ja on tämän sytokromin hyvin heikko inhibiittori. On

osoitettu, että ivabradiini ei vaikuta muiden CYP3A4:n substraattien (lievät, kohtalaiset ja voimakkaat

inhibiittorit) metaboliaan ja pitoisuuteen plasmassa. CYP3A4:n inhibiittorit

ja induktorit todennäköisesti

vaikuttavat ivabradiinin metaboliaan ja farmakokinetiikkaan kliinisesti

merkittävästi.

Lääkeaineinteraktiotutkimukset ovat osoittaneet, että CYP3A4:n inhibiittorit

suurentavat ivabradiinin

pitoisuutta plasmassa, kun taas induktorit pienentävät sitä. Ivabradiinin suurentunut pitoisuus plasmassa voi

olla yhteydessä liiallisen bradykardian riskiin (ks. kohta 4.4).

Metoprololiin liittyvät

Trisykliset masennuslääkkeet ja neuroleptit: lisääntynyt verenpainetta alentava vaikutus ja ortostaattisen

hypotension riski (additiivinen

vaikutus).

Meflokiini:

voimakkaan bradykardian riski (additiivinen bradykardiavaikutus).

Dipyridamoli

(i.v.): lisääntynyt verenpainetta alentava vaikutus.

Urologisten sairauksien hoitoon käytettävät alfasalpaajat (alfutsosiini,

doksatsosiini, pratsosiini, tamsulosiini,

teratsosiini): lisääntynyt verenpainetta alentava vaikutus. Lisääntynyt ortostaattisen hypotension riski.

Ergotamiini:

lisääntynyt verisuonia supistava vaikutus.

Luustolihasrelaksantit: kuraretyyppinen lihasrelaksantti (lisääntynyt hermo-lihasliitoksen salpaus).

Floktafeniini:

beetasalpaajat saattavat estää floktafeniinin mahdollisesti aikaansaamat hypotensioon tai

sokkiin liittyvät sydämen ja verisuoniston kompensatoriset reaktiot.

Antasidit: plasman metoprololipitoisuuden

on havaittu suurentuneen samanaikaisessa käytössä antasidien

kanssa.

Pediatriset potilaat

Ivabradiiniin liittyvät

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, pitää käyttää hoidon aikana asianmukaista raskauden ehkäisyä (ks.

kohta 4.3).

Raskaus

Implicor-hoito on vaikuttavista aineista erillisinä valmisteina olemassa olevien tietojen perusteella vasta-

aiheista raskauden aikana (ks. kohta 4.3).

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja ivabradiinin käytöstä raskaana oleville naisille.

Ivabradiinilla tehdyissä eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta. Näissä tutkimuksissa on todettu

alkiotoksisuutta ja teratogeenisuutta (ks. kohta 5.3). Mahdollista riskiä ihmiselle ei tiedetä. Ivabradiinin

käyttö on siksi vasta-aiheista raskauden aikana.

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja (alle 300 raskaudesta) metoprololin käytöstä raskaana

oleville naisille. Eläinkokeissa metoprololilla ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia

vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Metoprololia tulisi käyttää raskauden aikana vain, jos se on selvästi

välttämätöntä. Beetasalpaajat vähentävät istukan perfuusiota, mistä saattaa aiheutua sikiön kuolema,

keskenmeno tai lapsen syntyminen keskosena. Sikiöllä ja vastasyntyneellä saattaa myös esiintyä

haittavaikutuksia, kuten hypoglykemiaa, bradykardiaa, hypotensiota ja hengitysvaikeuksia. Sydän- ja

keuhkokomplikaatioiden

riski on suurin heti syntymän jälkeen. Jos hoitoa annetaan raskauden aikana, sikiötä

pitää seurata tarkoin, ja seurantaa pitää jatkaa muutaman päivän ajan syntymän jälkeen.

Imetys

Implicor on vasta-aiheista rintaruokinnan aikana (ks. kohta 4.3).

Eläintutkimusten mukaan ivabradiini erittyy rintamaitoon. Ivabradiinihoitoa tarvitsevien naisten on

lopetettava imettäminen ja valittava jokin toinen tapa lapsen ruokkimiseen. Metoprololi konsentroituu

rintamaitoon määrinä, jotka vastaavat kolminkertaisesti äidin plasmassa olevaa määrää.

Hedelmällisyys

Implicor-valmisteesta hedelmällisyyteen aiheutuvista vaikutuksista ei ole kliinisiä

tietoja.

Rotilla

tehdyt

ivabradiini-

metoprololitutkimukset

eivät

osoittaneet

urosten

naaraiden

hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Implicor-hoito saattaa vaikuttavista aineista erillisinä valmisteina olemassa olevien tietojen perusteella

vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Ivabradiini saattaa vaikuttaa potilaan ajokykyyn. Potilaille on kerrottava, että ivabradiini voi aiheuttaa

ohimeneviä valoaistimuksia,

pääasiassa fosfeeneja. Valoaistimuksia saattaa esiintyä tilanteissa, joissa valon

voimakkuus vaihtelee äkillisesti,

etenkin yöllä ajettaessa. Ivabradiini ei vaikuta koneiden käyttökykyyn.

Valmisteen markkinoille tulon jälkeen ajokyvyn on kuitenkin raportoitu joissakin tapauksissa heikentyneen

näköoireiden vuoksi.

Metoprololi saattaa vaikuttaa potilaan ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Potilaalle on kerrottava, että

päänsärkyä, huimausta tai väsymystä saattaa esiintyä. Alkoholin samanaikainen käyttö tai jonkin toisen

lääkevalmisteen käyttöön siirtyminen saattaa voimistaa tällaisia vaikutuksia.

4.8

Haittavaikutukset

Seuraavassa esitetty Implicor-valmisteen turvallisuusprofiili

perustuu sen vaikuttavien aineiden tunnettuihin

turvallisuusprofiileihin.

Turvallisuusprofiilin

yhteenveto

Yleisimmät ivabradiinin

haittavaikutukset, valoaistimukset (fosfeenit) ja bradykardia, ovat annoksesta

riippuvia ja liittyvät valmisteen farmakologisiin

vaikutuksiin. Metoprololin käytössä yleisimmin

raportoituja

haittavaikutuksia ovat bradykardia, painajaiset, päänsärky, uneliaisuus, unettomuus, huimaus,

sydämentykytys, ortostaattinen hypotensio, raajojen kylmyys, Raynaud'n tauti, fyysiseen rasitukseen liittyvä

hengenahdistus, pahoinvointi, ummetus, ripuli,

vatsakipu, oksentelu, uupumus ja sukupuolivietin häiriöt.

Haittavaikutustaulukko

Erillisillä ivabradiini- ja metoprololivalmisteilla annetun hoidon aikana on havaittu seuraavia

haittavaikutuksia, jotka on ryhmitelty MedDRA-luokituksen elinluokkien

ja haittavaikutuksen yleisyyttä

osoittavien otsikoiden mukaan seuraavasti:

hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100 – < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000 – < 1/100); harvinainen

(≥ 1/10 000 – < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000); tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä

arviointiin).

MedDRA

Elinluokka

Haittavaikutukset

Yleisyys

Ivabradiini

Metoprololi

Veri ja imukudos

Eosinofilia

Melko harvinainen

Trombosytopenia

Harvinainen

Leukopenia

Hyvin harvinainen

Immuunijärjestelmä

Psoriaasin paheneminen

Melko harvinainen

Aineenvaihdunta

ja

ravitsemus

Hyperurikemia

Melko harvinainen

Hypoglykemia

Melko harvinainen

Psyykkiset häiriöt

Painajaiset, poikkeavat unet

Yleinen

Masennus

Melko harvinainen

Sekavuus

Melko harvinainen

Aistiharhat

Melko harvinainen

Hermostuneisuus

Harvinainen

Ahdistuneisuus

Harvinainen

Depersonalisaatio

Hyvin harvinainen

Hermosto

Päänsärky

Yleinen

Yleinen

Uneliaisuus

Yleinen

Unettomuus

Yleinen

Huimaus

Yleinen

Yleinen

Synkopee

Melko harvinainen*

Harvinainen

Parestesiat

Melko harvinainen

Horrostila

Melko harvinainen

Heikentynyt vireystila/tajunnantaso

Melko harvinainen

Muistamattomuus

Hyvin harvinainen

Silmät

Valoaistimukset (fosfeenit)

Hyvin yleinen

Näön sumeneminen

Yleinen

Näkökyvyn heikkeneminen

Melko harvinainen*

Harvinainen

Kuivat silmät

Melko harvinainen

Silmä-ärsytys

Melko harvinainen

Kahtena näkeminen

Melko harvinainen*

Konjunktiviitti

Harvinainen

Vähentynyt kyynelnesteen eritys

Harvinainen

Kseroftalmia

Hyvin harvinainen

Kuulo ja

tasapainoelin

Kiertohuimaus (vertigo)

Melko harvinainen

Tinnitus

Harvinainen

Kuulon heikentyminen, huonokuuloisuus

Hyvin harvinainen

Kuurous

Hyvin harvinainen

MedDRA

Elinluokka

Haittavaikutukset

Yleisyys

Ivabradiini

Metoprololi

Sydän

Bradykardia

Yleinen

Yleinen

Ensimmäisen asteen eteis-kammiokatkos

(EKG:ssä todettava pidentynyt PQ-aika)

Yleinen

Kammioperäiset lisälyönnit

Yleinen

Eteisvärinä

Yleinen

Sydämentykytys

Melko harvinainen

Yleinen

Supraventrikulaariset lisälyönnit

Melko harvinainen

Sydämen vajaatoiminta

Melko harvinainen

Kardiogeeninen sokki

Melko harvinainen

Rintakipu

Melko harvinainen

Ensimmäisen asteen eteis-kammiokatkos

Melko harvinainen

Sydämen rytmihäiriöt

Harvinainen

Sydämen johtumishäiriö

Harvinainen

2. asteen eteis-kammiokatkos

Hyvin harvinainen

3. asteen eteis-kammiokatkos

Hyvin harvinainen

Sairas sinus -oireyhtymä

Hyvin harvinainen

Angina pectoris -kohtausten paheneminen

Hyvin harvinainen

Verisuonisto

Huonossa hoitotasapainossa oleva

verenpaine

Yleinen

Ortostaattinen hypotensio (johon liittyy

pyörtymisiä)

Yleinen

Raajojen kylmyys

Yleinen

Raynaud'n tauti

Yleinen

Hypotensio, liittyy mahdollisesti

bradykardiaan

Melko harvinainen*

Katkokävely

Melko harvinainen

Verenpaineen aleneminen

Melko harvinainen

Kuiva kuolio (potilailla, joiden

ääreisverenkierto on ennestään vaikea-

asteisesti heikentynyt)

Hyvin harvinainen

Hengityselimet,

rintakehä ja

välikarsina

Fyysiseen rasitukseen liittyvä

hengenahdistus

Yleinen

Hengenahdistus

Melko harvinainen

Bronkospasmi (myös potilailla, joilla ei ole

ahtauttavaa keuhkosairautta)

Melko harvinainen

Riniitti

Harvinainen

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

Melko harvinainen

Yleinen

Ummetus

Melko harvinainen

Yleinen

Ripuli

Melko harvinainen

Yleinen

Vatsakipu

Melko harvinainen*

Yleinen

Oksentelu

Yleinen

Suun kuivuminen

Harvinainen

Makuaistin häiriöt

Harvinainen

Retroperitoneaalinen fibroosi

Hyvin harvinainen

Maksa ja sappi

Poikkeavuudet maksan toimintakokeissa

Harvinainen

Maksan toiminnan poikkeavuudet

Harvinainen

Hepatiitti

Hyvin harvinainen

MedDRA

Elinluokka

Haittavaikutukset

Yleisyys

Ivabradiini

Metoprololi

Iho ja ihonalainen

kudos

Angioedeema

Melko harvinainen*

Ihottuma

Melko harvinainen*

Melko harvinainen

Psoriaasi, psoriaasia muistuttava ihottuma

Melko harvinainen

Ihon rakennemuutokset

Melko harvinainen

Urtikaria

Harvinainen*

Melko harvinainen

Liikahikoilu

Melko harvinainen

Hiustenlähtö

Harvinainen

Eryteema

Harvinainen*

Kutina

Harvinainen*

Valoyliherkkyysreaktio

Hyvin harvinainen

Luusto, lihakset ja

sidekudos

Lihasspasmit

Melko harvinainen

Melko harvinainen

Lihasheikkous

Harvinainen

Nivelkipu

Hyvin harvinainen

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat

haitat

Uupumus

Melko harvinainen*

Hyvin yleinen

Voimattomuus, liittyy mahdollisesti

bradykardiaan

Melko harvinainen*

Edeema

Melko harvinainen

Painon nousu

Melko harvinainen

Huonovointisuus, liittyy mahdollisesti

bradykardiaan

Harvinainen*

Tutkimukset

Kohonnut veren kreatiniinipitoisuus

Melko harvinainen

EKG:ssä todettava pidentynyt QT-aika

Melko harvinainen

Kohonnut transaminaasipitoisuus

Harvinainen

Sukuvietin häiriö

Yleinen

Seksuaalinen toimintahäiriö/impotenssi

Harvinainen

Peyronien tauti

Hyvin harvinainen

* Spontaaniraportoinnissa havaittujen haittavaikutusten esiintymistiheys laskettu kliinisisten tutkimusten perusteella

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Valoaistimuksia (fosfeeneja) on raportoitu 14,5 %:lla potilaista, aistimusten on kuvailtu olevan ohimeneviä

näkökentän rajoitetulla alueella näkyviä voimakkaita valoilmiöitä. Yleensä näitä oireita aiheuttavat äkilliset

valon voimakkuuden vaihtelut. Fosfeeneja voidaan kuvata myös valokehäksi, näköaistimuksen hajoamiseksi

(stroboskooppisiksi

tai kaleidoskooppisiksi vaikutuksiksi),

kirkkaiksi värivaloiksi tai monena näkemiseksi

(kuvien pidentynyt viipyminen verkkokalvolla). Fosfeeneja esiintyy yleensä ensimmäisten kahden

hoitokuukauden aikana, jonka jälkeen niitä voi esiintyä toistuvasti. Fosfeenien raportoitiin yleensä olevan

lieviä tai kohtalaisia. Kaikki fosfeenit paranivat hoidon aikana tai sen jälkeen, suurin osa (77,5 %) jo hoidon

aikana. Alle 1 % potilaista muutti päivittäistä lääkitystään tai keskeytti hoidon fosfeenien vuoksi.

Bradykardiaa raportoitiin 3,3 prosentilla potilaista, erityisesti ensimmäisten 2

3 kuukauden kuluessa hoidon

aloituksesta. 0,5 prosentilla potilaista esiintyi vaikeaa bradykardiaa (≤ 40 lyöntiä/min).

SIGNIFY-tutkimuksessa havaittiin eteisvärinää 5,3 %:lla ivabradiinia käyttäneistä potilaista verrattuna

3,8 %:iin lumeryhmän potilaista. Eteisvärinän ilmaantuvuus vähintään 3 kuukautta kestäneiden vaiheen II/III

kaksoissokkoutettujen kontrolloitujen

kliinisten tutkimusten yhdistelmäanalyysissä, jossa oli mukana yli

40 000 potilaan tiedot, oli ivabradiinia saaneilla potilailla 4,86 % verrattuna 4,08 %:n ilmaantuvuuteen

verrokeilla, mikä vastaa riskisuhdetta (HR) 1,26, 95 %:n luottamusväli [1,15–1,39].

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Implicor-yliannoksesta ihmisellä ei ole tietoja.

Oireet

Ivabradiiniin liittyvät

Yliannostus voi johtaa vaikeaan ja pitkittyneeseen bradykardiaan.

Metoprololiin liittyvät

Metoprololiyliannoksesta aiheutuvasta myrkytyksestä saattaa aiheutua vaikea-asteista hypotensiota,

sinusbradykardiaa, eteis-kammiokatkos, sydämen vajaatoimintaa, kardiogeeninen sokki, sydänpysähdys,

bronkospasmi, tajunnan heikentymistä, kooma, pahoinvointia,

oksentelua ja syanoosi.

Alkoholin,

verenpainelääkkeiden, kinidiinin

tai barbituraattien samanaikainen käyttö saattaa pahentaa oireita.

Ensimmäiset oireet ilmaantuvat tavallisesti 20 minuutista kahteen tuntiin lääkkeen ottamisen jälkeen.

Hoito

Yleisten toimenpiteiden (esim. mahahuuhtelua voidaan harkita 4 tunnin kuluessa lääkkeen nielemisestä ja

vakavan myrkytyksen yhteydessä, lääkehiili) lisäksi potilas pitää siirtää tehohoitoon, jossa voidaan seurata

vitaalitoimintojen

parametreja ja tarvittaessa korjata niitä.

Vaikeaa bradykardiaa hoidetaan oireenmukaisesti. Jos ilmenee bardykardiaa ja hemodynaaminen toleranssi

on huono, tulisi oireenmukaiseen hoitoon liittää suonensisäinen beetareseptoreita stimuloiva lääkevalmiste,

kuten isoprenaliini. Väliaikaista sydämen sähköistä tahdistusta tulee käyttää tarvittaessa.

Mahdollisia vasta-aineita metoprololille ovat orsiprenaliini (0,5–1 mg) laskimoon, atropiini 0,5–2 mg

laskimoon ja alkuvaiheessa glukagoni 1–5 mg (maks. 10 mg) laskimoon. Lisäksi voidaan antaa

beetasympatomimeettejä, joiden tarkka annostus on painon ja hoidon tehon mukainen (esim. dobutamiini,

isoprenaliini,

orsiprenaliini

ja adrenaliini). Hoitosuositusta suuremmat annokset saattavat olla tarpeen.

Jos potilaalla on kouristuskohtauksia, diatsepaamia suositellaan antamaan hitaasti laskimoon.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Beetasalpaajat, muut yhdistelmät, ATC-koodi: C07FX05.

Ivabradiini

Vaikutusmekanismi

Ivabradiini on puhdas sydämen sykettä hidastava lääkeaine, joka inhiboi

selektiivisesti ja spesifisesti

sydämen tahdistinalueen I

sähköimpulsseja. Tahdistinalue kontrolloi spontaania diastolista depolarisaatiota

sinussolmukkeessa ja sydämen lyöntitaajuutta. Sydänvaikutukset ovat spesifisiä sinussolmukkeelle,

ilman

vaikutuksia eteisen, eteis-kammio- tai kammionsisäiseen johtumisaikaan tai sydänlihaksen supistumiskykyyn

tai kammion repolarisaatioon.

Ivabradiini voi vaikuttaa myös retinaalisiin sähköimpulsseihin I

, jotka muistuttavat sydämen

sähköimpulsseja I

. Se osallistuu näköaistin temporaaliseen resoluutioon vähentämällä retinaalista vastetta

kirkkaisiin valoärsykkeisiin. Tietyissä laukaisevissa olosuhteissa (esim. valon voimakkuuden nopeasti

muuttuessa) ivabradiinin aiheuttama osittainen I

:n inhibitio

on syynä potilailla joskus esiintyviin

valoaistimuksiin. Valoaistimusten (fosfeenien) on kuvailtu olevan ohimeneviä näkökentän rajoitetulla

alueella näkyviä voimakkaita valoilmiöitä (ks. kohta 4.8).

Farmakodynaamiset vaikutukset

Ivabradiinin pääasiallinen farmakodynaaminen ominaisuus ihmisillä on spesifinen, annoksesta riippuva

sydämen lyöntitaajuuden aleneminen. Analysoitaessa sydämen lyöntitaajuuden laskua enintään

annoksilla 20 mg kaksi kertaa päivässä, havaittiin suuntaus kohti tasannevaihetta, mikä on yhdenmukaista

vaikean bradykardian (alle 40 lyöntiä/min)

riskin pienenemisen kanssa (ks. kohta 4.8).

Tavanomaisia suositeltuja annoksia käytettäessä sydämen syke hidastuu levossa ja rasituksen aikana

noin 10 lyöntiä/min. Tämä johtaa sydämen työmäärän ja sydänlihaksen hapenkulutuksen vähenemiseen.

Ivabradiini ei vaikuta sydämen sisäiseen johtumiseen, supistumiskykyyn (ei negatiivista inotrooppista

vaikutusta) eikä kammioiden repolarisaatioon:

kliinisissä elektrofysiologisissa tutkimuksissa ivabradiinilla ei ollut vaikutusta eteis-kammio- tai

kammionsisäiseen johtumisaikaan eikä korjattuun QT-väliin;

potilailla, joilla oli sydämen vasemman kammion toimintahäiriö

(vasemman kammion ejektiofraktio

välillä 30–45 %), ivabradiinilla ei ollut haitallista vaikutusta vasemman kammion ejektiofraktioon.

Kliininen teho ja turvallisuus

Ivabradiinin tehoa angina pectoriksen ja sydänlihasiskemian hoidossa tutkittiin viidessä

kaksoissokkoutetussa satunnaistetussa tutkimuksessa (kolme vs. lumelääke, yksi vs. atenololi ja yksi vs.

amlodipiini). Näihin tutkimuksiin osallistui 4111 potilasta, joilla oli krooninen, stabiili angina pectoris ja

joista 2617 potilasta sai ivabradiinia.

Ivabradiini 5 mg kaksi kertaa päivässä oli tehokas rasituskoemuuttujien mukaan 3-4 hoitoviikossa. Teho

varmistettiin annoksella 7,5 mg kaksi kertaa päivässä. Etenkin annosta 5 mg kaksi kertaa päivässä

suurempien annosten lisäetu osoitettiin kontrolloidussa referenssitutkimuksessa (vs. atenololi): rasituksen

kokonaisaika piteni noin 1 minuutilla kuukauden hoidon jälkeen annoksella 5 mg kaksi kertaa päivässä ja

edelleen lähes 25 sekunnilla kolmen lisäkuukauden jälkeen, joiden aikana annosta suurennettiin 7,5 mg:aan

kaksi kertaa päivässä. Tässä tutkimuksessa ivabradiinin

hyöty angina pectoriksen ja sydänlihasiskemian

hoidossa varmistettiin 65-vuotiailla

ja tätä vanhemmilla potilailla. Annosten teho (5 mg ja 7,5 mg kaksi

kertaa päivässä) oli yhdenmukainen kaikissa tutkimuksissa ja rasitusmuuttujien mukaan (rasituksen

kokonaisaika, aika kipurajaan, aika rintakipukohtaukseen ja aika ST-segmentin 1 mm:n pienenemiseen) ja

liittyi noin 70 % laskuun rintakipukohtausten määrässä. Ivabradiinin annostus kaksi kertaa päivässä säilytti

tehon tasaisena 24 tunnin ajan.

Satunnaistetussa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistui 889 potilasta, annettiin

ivabradiinia lisälääkkeenä atenololin 50 mg:n päiväannoksen kanssa. Ivabradiini osoitti lisätehoa rasitus-

EKG:n kaikilla parametreilla (12 tuntia lääkkeiden ottamisen jälkeen).

Satunnaistetussa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistui 725 potilasta, ivabradiinilla ei

ollut lisävaikutusta kerran päivässä otettujen 10 mg:n amlodipiiniannosten kanssa samanaikaisesti otettuna

lääkeaineen pitoisuuden ollessa alhaisimmillaan (12 tuntia suun kautta otetun annoksen ottamisesta). Teho

kuitenkin voimistui lääkeaineen pitoisuuden ollessa suurimmillaan (3–4 tuntia suun kautta otetun annoksen

jälkeen).

Satunnaistetussa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistui 1277 potilasta, ivabradiinilla

osoitettiin tilastollisesti merkitsevä lisävaikutus hoitovasteeseen (määritelty vähintään 3 rintakipukohtauksen

vähenemiseksi viikossa ja/tai ST-segmentin 1 mm:n pienenemiseen kuluvan ajan vähintään 60 sekunnin

pitenemiseksi juoksumatolla tehdyssä rasitus-EKG:ssa) 6 viikon hoitojakson ajan kerran päivässä otettujen

5 mg:n amlodipiiniannosten tai kerran päivässä otettujen 30 mg:n nifedipiinidepotvalmisteannosten kanssa

samanaikaisesti otettuna lääkeainepitoisuuden ollessa alhaisimmillaan (12 tuntia suun kautta otetun

ivabradiiniannoksen

ottamisesta) (ristitulosuhde (OR) = 1,3; 95 %:n luottamusväli 1,0–1,7]; p = 0,012).

Ivabradiinilla ei osoitettu lisävaikutusta rasitus-EKG-parametrien toissijaisten päätetapahtumien suhteen

lääkeainepitoisuuden ollessa alhaisimmillaan, mutta tehon osoitettiin voimistuneen lääkeaineen pitoisuuden

ollessa suurimmillaan (3–4 tuntia suun kautta otetun ivabradiiniannoksen

jälkeen).

Ivabradiinin teho säilyi täysin 3–4 hoitokuukauden ajan kliinisissä tehotutkimuksissa. Viitteitä

farmakologisen toleranssin kehittymisestä hoidon aikana (tehon vähenemisestä) ei havaittu, eikä myöskään

rebound-efektiä hoidon äkillisen lopettamisen jälkeen. Ivabradiinin vaikutus angina pectoriksen ja

sydänlihasiskemian hoidossa liittyi annoksesta riippuvaan sydämen lyöntitaajuuden laskuun ja merkittävään

syke-painetulon (sykkeen ja systolisen verenpaineen tulo) pienenemiseen levossa ja rasituksessa.

Vaikutukset verenpaineeseen ja perifeeristen verisuonten vastukseen olivat vähäisiä ja kliinisesti

merkityksettömiä.

Ivabradiinihoitoa vähintään vuoden ajan (n = 713) saaneilla potilailla

todettiin pysyvä sydämen sykkeen

hidastuminen. Vaikutuksia glukoosi- tai lipidiaineenvaihduntaan ei havaittu.

Ivabradiinin teho angina pectoriksen ja sydänlihasiskemian hoidossa säilyi diabeetikoilla (n = 457)

samanlaisena kuin muulla väestöllä.

BEAUTIFUL-tutkimus oli laaja päätetapahtumatutkimus, jossa oli mukana

10 917 sepelvaltimotautipotilasta, joilla oli vasemman kammion toimintahäiriö (LVEF < 40 %).

Tutkimuspotilailla oli optimaalinen taustalääkitys ja 86,9 % potilaista käytti beetasalpaajia. Tutkimuksen

ensisijainen yhdistelmäpäätetapahtuma oli sydän- ja verisuonitautikuolema ja akuutin sydäninfarktin tai

sydämen vajaatoiminnan kehittymisestä tai pahenemisesta johtuva sairaalahoito. Tutkimuksessa ei havaittu

eroa ivabradiini- ja plaseboryhmän välillä ensisijaisessa päätetapahtumassa (suhteellinen riski

ivabradiini:plasebo 1,00, p = 0,945).

Post-hoc-alaryhmässä potilailla,

joilla oli satunnaistettaessa oireellinen rintakipu (n = 1507), turvallisuuteen

vaikuttavaa tekijää koskien sydän- ja verisuonitautikuolemaa ja akuutista sydäninfarktista tai sydämen

vajaatoiminnasta johtuvaa sairaalahoitoa, ei havaittu (ivabradiini 12,0 % versus plasebo 15,5 %, p = 0,05).

SIGNIFY-tutkimus oli laaja päätetapahtumatutkimus, jossa oli mukana 19 102 sepelvaltimotautipotilasta,

joilla ei ollut kliinistä sydämen vajaatoimintaa (LVEF > 40 %). Tutkimuspotilailla

oli optimaalinen

taustalääkitys. Hoitosuunnitelmana oli käyttää hyväksyttyä annostusta suurempaa annosta (alkuannos 7,5 mg

kaksi kertaa vuorokaudessa [5 mg kaksi kertaa vuorokaudessa, jos ikä oli ≥ 75 vuotta], joka titrattiin enintään

10 mg:aan kaksi kertaa vuorokaudessa). Tutkimuksen ensisijainen yhdistelmäpäätetapahtuma oli sydän- ja

verisuoniperäinen kuolema tai kuolemaan johtamaton sydäninfarkti. Tutkimuksessa ei havaittu eroa

ivabradiini- ja plaseboryhmän välillä ensisijaisessa päätetapahtumassa (suhteellinen riski ivabradiini:plasebo

1,08, p = 0,197). Bradykardiaa raportoitiin 17,9 %:lla ivabradiiniryhmän

potilaista (2,1 %:lla plaseboryhmän

potilaista). Tutkimuspotilaista 7,1 % käytti verapamiilia, diltiatseemia tai voimakkaita CYP 3A4:n estäjiä.

Siinä potilaiden ennalta määritellyssä osajoukossa, joilla oli lähtötilanteessa CCS-luokan II tai

vaikeampiasteinen angina pectoris (n = 12 049), havaittiin ensisijaisen yhdistelmäpäätetapahtuman pieni

tilastollisesti

merkitsevä lisäys (vuosittainen esiintyvyys 3,4 % versus 2,9 %, suhteellinen riski

ivabradiini:plasebo 1,18, p = 0,018), mutta tällaista ei havaittu siinä angina pectorista sairastavien potilaiden

osajoukossa, joiden CCS-luokka oli ≥ I (n = 14 286) (suhteellinen riski ivabradiini:plasebo 1,11, p = 0,110).

Tutkimuksessa käytetty hyväksyttyä annostusta suurempi annos ei selittänyt täysin näitä löydöksiä.

Satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistui 97 potilasta, kerättiin tietoa spesifisistä

silmätutkimuksista. Tarkoituksena oli dokumentoida kroonisen stabiilin angina pectoriksen hoitoon 3 vuoden

ajan ivabradiinihoitoa saaneiden potilaiden tappi- ja sauvasolujen toiminta sekä nouseva näkörata (eli

elektroretinogrammi, staattinen ja kineettinen näkökenttä, värinäkö, näöntarkkuus). Tutkimuksessa ei todettu

verkkokalvotoksisuutta.

Metoprololi

Vaikutusmekanismi

Metoprololi on sydänselektiivinen beetasalpaaja. Se salpaa beeta

-adrenergisten reseptorien (joita on

pääasiassa sydämessä) toiminnan pienempinä annoksina kuin beeta

-reseptorien (joita on pääasiassa

keuhkoputkissa ja ääreisverisuonissa) salpaukseen tarvittavat annokset. Sillä ei ole solukalvoja stabiloivaa

vaikutusta eikä ISA-vaikutusta.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Metoprololi vähentää tai estää katokoliamiinien

vaikutusta sydämeen ja hidastaa siten sydämen

lyöntitaajuutta sekä vähentää sydämen supistumiskykyä ja minuuttitilavuutta. Metoprololilla on

verenpainetta alentava vaikutus sekä pysty- että makuuasennossa. Se vähentää myös fyysisestä rasituksesta

aiheutuvaa verenpaineen nousua.

Kliininen teho ja turvallisuus

Metoprololi vähentää angina pectoris -potilaiden iskeemisten kohtausten esiintymistiheyttä ja vaikeusastetta

ja parantaa rastuksensietokykyä. Nämä positiiviset vaikutukset saattavat liittyä sydämen lyöntitaajuuden

hidastumisesta ja sydänlihaksen supistumiskyvyn vähenemisestä aiheutuvaan sydänlihaksen vähentyneeseen

hapentarpeeseen.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Implicor-

valmisteen käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien iskeemisen sepelvaltimotaudin hoidossa (ks. kohta

4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2

Farmakokinetiikka

Ivabradiinin ja metoprololin imeytymisnopeus ja -teho Implicor-valmisteesta ei eroa merkittävästi siitä, kun

ivabradiinia ja metoprololia käytetään yksinään monoterapiana.

Ivabradiini

Fysiologisissa olosuhteissa ivabradiini vapautuu nopeasti tableteista ja liukenee hyvin veteen (> 10 mg/ml).

Ivabradiini on S-enantiomeeri, eikä sillä ole osoitettu biokonversiota in vivo. Ivabradiinin N-demetyloitu

johdannainen on aktiivinen päämetaboliitti ihmisellä.

Imeytyminen ja biologinen hyötyosuus

Ivabradiini imeytyy nopeasti ja lähes täysin oraalisen annon jälkeen. Huippupitoisuus

plasmassa saavutetaan

noin 1 tunnissa paaston aikana. Kalvopäällysteisten tablettien absoluuttinen biologinen hyväksikäytettävyys

on noin 40 % johtuen ensikierron metaboliasta suolistossa ja maksassa.

Ruoka hidasti imeytymistä noin 1 tunnilla ja lisäsi plasmapitoisuutta 20–30 %. Tablettien ottamista ruuan

kanssa suositellaan yksilöllisen pitoisuusvaihtelun vähentämiseksi (ks. kohta 4.2).

Jakautuminen

Noin 70 % ivabradiinista on sitoutuneena plasman proteiineihin,

ja vakaan tilan jakautumistilavuus

potilailla

on noin 100 litraa. Huippupitoisuus plasmassa on 22 ng/ml (CV = 29 %) pitkäkestoisen käytön jälkeen

suositellulla

annoksella 5 mg kaksi kertaa päivässä. Keskimääräinen vakaan tilan pitoisuus plasmassa

on 10 ng/ml (CV = 38 %).

Biotransformaatio

Ivabradiini metaboloituu suurelta osin maksassa ja suolistossa hapettumalla pelkästään sytokromi

P450 3A4:n (CYP3A4) kautta. Aktiivinen päämetaboliitti on N-desmetyylijohdannainen

(S 18982) ja sen

pitoisuus on noin 40 % emoyhdisteen pitoisuudesta. Tämä aktiivinen aineenvaihduntatuote metaboloituu

myös CYP3A4:n kautta. Ivabradiinin affiniteetti CYP3A4:ään on vähäinen, eikä se indusoi tai inhiboi

CYP3A4:ää kliinisesti merkittävästi. Tämän vuoksi ivabradiini

ei todennäköisesti muuta CYP3A4:n

substraattien metaboliaa tai pitoisuutta plasmassa. Sitä vastoin tehokkaat inhibiittorit ja induktorit voivat

merkittävästi vaikuttaa ivabradiinin pitoisuuteen plasmassa (ks. kohta 4.5).

Eliminaatio

Ivabradiinin puoliintumisaika plasmassa on 2 tuntia (70–75 % AUC:sta) ja efektiivinen puoliintumisaika

on 11 tuntia. Kokonaispuhdistuma on noin 400 ml/min ja munuaispuhdistuma noin 70 ml/min. Metaboliitit

erittyvät ulosteeseen ja virtsaan, samassa määrin kumpaankin. Noin 4 % suun kautta otetusta annoksesta

erittyy muuttumattomana virtsaan.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Ivabradiinin kinetiikka on lineaarista oraalisella annostasolla 0,5–24 mg.

Erityiset väestöryhmät

Iäkkäät: Farmakokineettisiä eroja (AUC ja C

) ei ole havaittu iäkkäiden (≥ 65 vuotta) tai hyvin

iäkkäiden (≥ 75 vuotta) potilaiden ja muun väestön välillä (ks. kohta 4.2).

Munuaisten vajaatoiminta: Munuaisten vajaatoiminnan (kreatiniinipuhdistuma 15–60 ml/min)

vaikutus ivabradiinin

farmakokinetiikkaan on vähäinen johtuen munuaispuhdistuman vähäisestä

osuudesta (noin 20 %) sekä ivabradiinin että päämetaboliitin S18982 kokonaiseliminaatioon (ks.

kohta 4.2).

Maksan vajaatoiminta: Lievää maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (Child-Pugh-luokitus

enintään 7) vapaan ivabradiinin

ja aktiivisen päämetaboliitin AUC-arvot olivat 20 % suuremmat kuin

sellaisten henkilöiden arvot, joilla maksan toiminta oli normaalia. Tietoa on rajoitetusti, jotta voitaisiin

tehdä johtopäätöksiä potilaista, joilla on kohtalainen maksan vajaatoiminta. Tietoa potilaista, joilla on

vakava maksan vajaatoiminta, ei ole saatavilla (ks. kohdat 4.2 ja 4.3).

Farmakokineettiset/farmakodynaamiset suhteet

Farmakokinetiikka/farmakodynamiikka -suhteen analysointi on osoittanut, että sydämen syke hidastuu lähes

lineaarisesti suhteessa ivabradiinin ja S18982-metaboliitin

pitoisuuden lisääntymiseen aina annokseen

15−20 mg kaksi kertaa päivässä saakka. Suuremmilla annoksilla sydämen sykkeen hidastuminen ei enää ole

suhteessa ivabradiinin pitoisuuteen plasmassa, vaan se saavuttaa tasannevaiheen. Suuret

ivabradiinialtistukset, joita voi esiintyä, kun ivabradiinia käytetään yhdessä tehokkaiden CYP3A4:n

inhibiittoreiden kanssa, voivat johtaa sydämen lyöntitaajuuden liialliseen laskuun. Kohtalaisilla CYP3A4:n

inhibiittoreilla

tämä riski on pienempi (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 4.5).

Metoprololi

Imeytyminen ja jakautuminen

Metoprololi imeytyy täysin suun kautta otetun annoksen jälkeen. Huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan

1,5–2 tuntia annoksen ottamisen jälkeen. Metoprololin ensikierron metabolia on voimakas, joten suun kautta

otetun kerta-annoksen hyötyosuus on noin 50 %. Metoprololin ottaminen ruoan kanssa lisää hyötyosuutta

noin 30–40 %. Vain pieni osa metoprololista (noin 5–10 %) sitoutuu plasman proteiineihin.

Biotransformaatio

Metoprololi metaboloituu hapettumalla maksassa. Sen kolmella tunnetulla päämetaboliitilla ei ole osoitettu

kliinisesti

merkitsevää beetasalpausvaikutusta.

Metoprololi metaboloituu pääasiassa, mutta ei yksinomaan, sytokromi (CYP) 2D6 -maksaentsyymin

välityksellä. Vaihtumisnopeus on CYP 2D6 -geenin polymorfian vuoksi yksilöllinen. Henkilöillä,

joiden

aineenvaihdunta on hidas (noin 7–8 %), pitoisuudet plasmassa ovat suuremmat ja eliminaatio on hitaampaa

kuin henkilöillä,

joiden aineenvaihdunta on nopeaa.

Eliminaatio

Pitoisuudet plasmassa ovat vakaita ja toistettavissa, mutta yli 95 % suun kautta otetusta annoksesta erittyy

virtsaan. Noin 5 % annoksesta, yksittäistapauksissa jopa 30 %, erittyy muuttumattomana aineena.

Metoprololin eliminaation puoliintumisaika plasmassa on keskimäärin 3,5 tuntia (vaihteluväli 1–9 tuntia).

Kokonaispuhdistuma on noin 1 l/min.

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät: Metoprololin farmakokinetiikka iäkkäillä potilailla ei eroa merkittävästi sen farmakokinetiikasta

nuoremmissa potilasjoukoissa.

Maksan vajaatoiminta: Hyötyosuus suurenee ja kokonaispuhdistuma vähenee.

Raskaus: Metoprololi läpäisee istukan. Istukkaveren/äidin veren metoprololipitoisuuden

keskimääräinen

suhde on 1.

Imetys: Metoprololi erittyy rintamaitoon. Rintamaidon/äidin

veren metoprololipitoisuuden

keskimääräinen suhde on 3,7.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ivabradiini

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta sekä

karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan

ihmisille. Reproduktiotoksisuutta koskevat tutkimukset eivät ole osoittaneet ivabardiinilla olevan mitään

vaikutuksia uros- ja naarasrottien fertiliteettiin. Kun ivabradiinia annettiin tiineille eläimille alkion

organogeneesivaiheessa terapeuttisia annoksia vastaavia määriä, sydämen kehityshäiriöiden

määrä oli

suurentunut rotan sikiöillä ja varpaiden kehittyminen kanin sikiöillä oli jonkin verran puutteellista.

Koirilla, joille annettiin ivabradiinia (annokset 2, 7 tai 24 mg/kg/vrk) vuoden ajan, havaittiin palautuvia

muutoksia verkkokalvon toiminnassa. Nämä muutokset eivät liittyneet mihinkään silmän rakennevaurioihin.

Nämä tulokset ovat yhtäpitäviä ivabradiinin farmakologisen vaikutuksen kanssa, ts. ivabradiinin

vaikutuksen

verkkokalvon hyperpolarisaatiossa aktivoituvaan I

-sähköimpulssiin,

joka on hyvin samankaltainen sydämen

tahdistinalueen I

-sähköimpulssin kanssa.

Muut pitkäaikaiset toistuvaisannostutkimukset ja karsinogeenisuustutkimukset eivät tuoneet esiin kliinisesti

merkittäviä muutoksia.

Metoprololi

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta,

karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset

eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Koirilla tehdyssä 3 kuukautta kestäneessä tutkimuksessa havaittiin

QT-ajan pitenemistä.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Tabletti

Tärkkelys, esigelatinoitu (maissi)

Selluloosa, mikrokiteinen

Maltodekstriini

Piidioksidi,

kolloidinen,

vedetön (E551)

Magnesiumstearaatti (E470b)

Kalvopäällyste

Glyseroli (E422)

Hypromelloosi (E464)

Makrogoli 6000

Magnesiumstearaatti (E470b)

Titaanidioksidi

(E171)

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

Kartonkikoteloihin pakatut PVC/PVDC/alumiiniläpipainopakkaukset:

36 kuukautta

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Kartonkikoteloihin pakatut PVC/PVDC/alumiiniläpipainopakkaukset:

Kalenteripakkaus, joka sisältää 14, 28, 56, 98 tai 112 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex– Ranska

8.

MYYNTILUVAN NUMEROT

25 mg/5 mg: 31824

50 mg/5 mg: 31825

25 mg/7,5 mg: 31826

50 mg/7,5 mg: 31827

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 10.02.2016

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

17.01.2018

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean

kotisivuilta.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot