GEMKABI 38 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

14-05-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

09-04-2019

Aktiivinen ainesosa:
Gemcitabini hydrochloridum
Saatavilla:
Fresenius Kabi AB
ATC-koodi:
L01BC05
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Gemcitabini hydrochloridum
Annos:
38 mg/ml
Lääkemuoto:
infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
gemsitabiini
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
31697
Valtuutus päivämäärä:
2015-04-27

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Gemkabi 38 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

gemsitabiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Gemkabi on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Gemkabia

Miten Gemkabia käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Gemkabin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Gemkabi on ja mihin sitä käytetään

Gemkabi on solunsalpaajien (sytostaattien) lääkeryhmään kuuluva lääke. Nämä lääkevalmisteet tuhoavat

jakautuvia soluja, mukaan lukien syöpäsoluja.

Tätä lääkettä voidaan antaa ainoana lääkkeenä tai yhdessä toisen syöpälääkkeen kanssa riippuen siitä, mikä

syöpä on kyseessä.

Tätä lääkettä käytetään seuraavien syöpien hoitoon:

ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, joko ainoana lääkkeenä tai yhdessä sisplatiinin

kanssa

haimasyöpä

rintasyöpä, yhdessä paklitakselin kanssa

munasarjasyöpä, yhdessä karboplatiinin

kanssa

virtsarakon syöpä, yhdessä sisplatiinin kanssa.

Gemsitabiinia,

jota Gemkabi sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa

mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta

terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Gemkabia

Älä käytä Gemkabia

jos olet allerginen gemsitabiinille

tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Ennen ensimmäistä infuusiota sinulle tehdään verikokeita, joissa selvitetään ovatko munuais- ja

maksatoimintasi riittävän hyviä, jotta voit saada tätä lääkettä. Ennen jokaista infuusiota tehdään myös

verikokeita, joista selvitetään ovatko verisoluarvosi hyvät, jotta sinulle voidaan antaa gemsitabiinia. Lääkäri

voi päättää muuttaa annosta tai siirtää hoitoasi yleisen terveydentilasi tai alhaisten veriarvojen perusteella.

Sinulle tehdään säännöllisesti verikokeita munuais- ja maksatoimintasi selvittämiseksi.

Kerro lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle ennen kuin käytät gemsitabiinia.

Jos sinulla on tai on aiemmin ollut maksasairaus tai sydän- tai verisuonisairaus tai munuaisvaivoja,

kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

koska on mahdollista ettet voi käyttää gemsitabiinia.

Jos olet äskettäin saanut sädehoitoa tai saat sitä jatkossa, kerro lääkärille, koska voit saada sädereaktion

heti gemsitabiinihoidon

jälkeen tai viiveellä.

Jos olet äskettäin saanut rokotuksen, kerro lääkärille, koska gemsitabiinin

käyttö voi aiheuttaa

haitallisia vaikutuksia.

Jos saat hoidon aikana oireita, kuten päänsärkyä ja sekavuutta, kouristuksia tai näköhäiriöitä, ota heti

yhteyttä lääkäriin, koska tämä voi olla hyvin harvinainen hermostoon kohdistuva haittavaikutus

nimeltään posteriorinen reversiibeli enkefalopatiasyndrooma (PRES).

Jos sinulle kehittyy hengitysvaikeuksia, tunnet olosi hyvin heikoksi ja olet hyvin kalpea. Kerro

lääkärille, koska nämä voivat olla merkkejä munuaisten vajaatoiminnasta tai keuhko-ongelmista.

Jos saat yleistä turvotusta, hengenahdistusta tai painonnousua, ota yhteyttä lääkäriin, koska nämä voivat olla

merkkejä siitä, että nestettä vuotaa pienistä verisuonista kudoksiin.

Lapset ja nuoret

Tämän lääkkeen käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille,

koska lääkkeen turvallisuudesta ja tehosta ei ole

riittävästi tietoja.

Muut lääkevalmisteet ja Gemkabi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita

lääkkeitä, myös rokotteita tai lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Gemsitabiinia ei saa käyttää raskauden aikana.

Lääkäri keskustelee kanssasi raskauden aikaisen gemsitabiinihoidon mahdollisista riskeistä.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät.

Sinun on lopettava imetys gemsitabiinihoidon ajaksi.

Hedelmällisyys

Miespotilaiden ei pidä siittää lapsia gemsitabiinihoidon aikana eikä 6 kuukauteen sen jälkeen. Jos toivot

siittäväsi lapsen hoidon aikana tai 6 kuukauden kuluessa hoidon päättymisestä, kysy neuvoa lääkäriltä tai

apteekista. Sinun on ehkä hyvä harkita siittiöiden

tallettamista spermapankkiin ennen hoidon aloittamista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Gemkabi voi tehdä sinut uniseksi, etenkin jos olet nauttinut alkoholia. Älä aja äläkä käytä koneita ennen kuin

olet varma, että gemsitabiinihoito

ei tee sinua uniseksi.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On

omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa, jos olet epävarma.

Gemkabi sisältää natriumia ja propyleeniglykolia

Yksi 200 mg:n injektiopullo

sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo

eli sen voidaan sanoa

olevan ”natriumiton”.

Yksi 1000 mg:n injektiopullo

sisältää 98,36 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo.

Tämä vastaa 4,92 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Yksi 2000 mg:n injektiopullo

sisältää 196,72 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo.

Tämä vastaa 9,84 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Tämän lääkevalmisteen sisältämällä propyleeniglykolilla voi olla samanlaisia vaikutuksia kuin alkoholin

nauttimisella ja haittavaikutusten todennäköisyys voi kasvaa.

Älä käytä tätä lääkevalmistetta ilman lääkärin suositusta. Lääkärisi saattaa seurata hoitoasi erityisen tarkasti,

kun käytät tätä lääkevalmistetta.

3.

Miten Gemkabia käytetään

Tavanomainen gemsitabiiniannos on 1 000-1 250 mg yhtä kehon pinta-alan neliömetriä kohti. Pituutesi ja

painosi mitataan kehon pinta-alan määrittämiseksi. Lääkäri laskee sinulle sopivan annoksen näin saadun

pinta-alan perusteella. Annosta voidaan muuttaa tai hoitoa lykätä veriarvojesi tai yleisen terveydentilasi

mukaan.

Gemsitabiini-infuusioiden

antovälit riippuvat hoidettavasta syöpätyypistä.

Sairaala-apteekin farmaseutti tai lääkäri laimentaa gemsitabiinikonsentraatin

ennen kuin valmiste annetaan

sinulle.

Tämä lääke annetaan aina laimennuksen jälkeen infuusiona laskimoon. Infuusio kestää noin 30 minuuttia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämä lääkekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos havaitset jonkin seuraavista:

Verenvuotoa ikenistä, nenästä tai suusta tai mitä tahansa verenvuotoa, joka ei tyrehdy, virtsasi on

punaista tai punertavaa tai saat odottamattomia mustelmia (sillä verihiutalearvosi voivat olla normaalia

alhaisemmat, mikä on hyvin yleistä).

Väsymystä, pyörrytystä, hengästymistä, kalpeutta (sillä hemoglobiiniarvosi voivat olla normaalia

matalammat, mikä on hyvin yleistä).

Lievää tai kohtalaista ihottumaa (hyvin yleistä)/kutinaa (yleistä) tai kuumetta (hyvin yleistä); (allergisia

reaktioita).

Ruumiinlämpösi on 38 °C tai enemmän, sinulla on hikoilua tai muita infektion merkkejä (sillä

valkosoluarvosi voivat olla normaalia alhaisemmat kuumeen seurauksena – tila tunnetaan myös

kuumeisena neutropeniana (yleinen). Kipua, punoitusta, turvotusta tai haavaumia suussa (stomatiitti)

(yleisiä).

Sydämen rytmihäiriöitä

(melko harvinainen)

Äärimmäistä väsymystä ja heikotusta, purppuraa tai pieniä verenvuotoalueita ihossa (mustelmat),

äkillistä munuaisten vajaatoimintaa (vähentynyt virtsaneritys/ei virtsaneritystä), merkkejä infektiosta.

Nämä voivat olla merkkejä tromboottisesta mikroangiopatiasta (hyytymien muodostuminen pieniin

verisuoniin) ja hemolyyttis-ureemisesta oireyhtymästä, mikä voi johtaa kuolemaan.

Hengitysvaikeuksia (pian gemsitabiini-infuusion

jälkeen esiintyy yleisesti lieviä hengitysvaikeuksia,

jotka menevät nopeasti ohi. Melko harvoin tai harvoin saattaa kuitenkin esiintyä myös vaikeampia

keuhkovaivoja).

Voimakasta rintakipua (sydäninfarkti) (harvinainen).

Vakavia yliherkkyys-/allergiareaktioita,

joihin liittyy vakavaa ihottumaa, käsien, jalkojen, nilkkojen,

kasvojen, huulten, suun tai kurkun turvotusta (voi aiheuttaa nielemis- ja hengitysvaikeuksia),

hengityksen vinkumista, nopeaa sydämensykettä ja pyörtymisen tunnetta (anafylaktinen reaktio) (hyvin

harvinainen).

Yleistä turvotusta, hengenahdistusta tai painonnousua. Nämä voivat olla merkkejä siitä, että nestettä

vuotaa pienistä verisuonista kudoksiin (kapillaarivuoto-oireyhtymä) (hyvin harvinainen).

Päänsärkyä, johon liittyy näköhäiriöitä, sekavuutta ja kouristuksia (posteriorinen reversiibeli

enkefalopatiaoireyhtymä) (hyvin harvinainen)

Vakavaa ihottumaa ja kutinaa, ihon rakkuloitumista (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen

epidermaalinen nekrolyysi) (hyvin harvinainen).

Muita Gemkabi 38 mg/ml -hoidon haittavaikutuksia voivat olla:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (useammin kuin yhdellä käyttäjällä 10:stä)

Matalat veren valkosoluarvot

Hengitysvaikeudet

Oksentelu

Pahoinvointi

Hiustenlähtö

Poikkeavat arvot maksan toimintaa kuvaavissa verikokeissa

Verivirtsaisuus

Poikkeavat tulokset virtsakokeissa; valkuaisaineita virtsassa

Flunssankaltaiset oireet kuten kuume

Nilkkojen, sormien, jalkaterien tai kasvojen turpoaminen (edeema)

Yleiset haittavaikutukset (enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä)

Ruokahaluttomuus (anoreksia)

Päänsärky

Unettomuus

Unisuus

Yskä

Nuha

Ummetus

Ripuli

Kutina

Hikoilu

Lihaskipu

Selkäkipu

Kuume

Heikotus

Vilunväreet

Infektiot

Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta)

Keuhkorakkuloiden arpeutuminen (interstitiaalinen pneumoniitti)

Hengityksen vinkuna (keuhkoputkien supistuminen)

Keuhkojen arpimuodostus (poikkeavat löydökset rintakehän röntgenkuvissa tai

kuvantamistutkimuksissa)

Sydämen vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminta

Vakava maksavaurio, mukaan lukien maksan vajaatoiminta

Aivohalvaus

Harvinaiset haittavaikutukset (enintään yhdellä käyttäjällä 1000:sta)

Matala verenpaine

Ihon hilseily tai haavaumien tai rakkuloiden muodostuminen iholle

Ihon kesiminen ja voimakas rakkulamuodostus

Pistoskohdan reaktiot

Vaikea keuhkotulehdus, joka aiheuttaa hengitysvajausta (aikuisen hengitysvaikeusoireyhtymä)

Auringonpolttamaa muistuttava ihottuma aiemmin sädetetyllä iholla (sädereaktion uusiutuminen)

Nesteen kertyminen keuhkoihin

Keuhkorakkuloiden arpeutuminen sädehoidon yhteydessä (sädereaktiot)

Sormien ja varpaiden kuolio

Verisuonitulehdus (perifeerinen vaskuliitti)

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta)

Korkeat verihiutalearvot

Paksusuolen limakalvon tulehtuminen riittämättömän verenkierron vuoksi (iskeeminen koliitti)

Matala hemoglobiini (anemia), matala veren valkosolujen ja verihiutaleiden määrä, jotka todetaan

verikokeella

Tromboottinen mikroangiopatia:

hyytymien muodostuminen pieniin verisuoniin

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Verenmyrkytys (sepsis): bakteerit ja niiden tuottamat myrkylliset aineet kiertävät veressä ja alkavat

vahingoittaa elimiä.

Ihotulehdusta muistuttava tila (pseudoselluliitti): iho punoittaa ja on turvonnut.

Sinulle saattaa kehittyä mikä tahansa näistä oireista ja/tai tiloista. Jos sinulle kehittyy jokin näistä

haittavaikutuksista, kerro siitä lääkärille mahdollisimman

pian.

Jos haittavaikutus huolestuttaa sinua, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä

koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit

auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5.

Gemcitabinin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kartongissa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen ’Käyt. viim.’

tai ’EXP’. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Kestoaika laimentamisen jälkeen (infuusioneste):

Natriumkloridi

9 mg/ml -liuokseen laimennetun 0,1 mg/ml ja 5 mg/ml gemsitabiiniliuoksen on osoitettu

säilyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 7 vuorokauden ajan 2 - 8 °C tai 25 °C lämpötilassa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulisi kuitenkin käyttää heti. Jos valmistetta ei käytetä heti, käyttöä

edeltävät säilytysajat ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eivätkä saisi tavallisesti ylittää 24 tuntia 2–

8 °C:n lämpötilassa, ellei valmisteen laimentamista ole tehty valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa

olosuhteissa.

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä.

Älä käytä tätä lääkevalmistetta, jos siinä esiintyy värimuutoksia tai näkyviä hiukkasia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Gemkabi sisältää

Vaikuttava aine on gemsitabiini.

Yksi ml infuusiokonsentraattia sisältää gemsitabiinihydrokloridia

vastaten 38 mg gemsitabiinia.

Yksi injektiopullo

sisältää gemsitabiinihydrokloridia vastaten 200 mg gemsitabiinia.

Yksi injektiopullo

sisältää gemsitabiinihydrokloridia vastaten 1000 mg gemsitabiinia.

Yksi injektiopullo

sisältää gemsitabiinihydrokloridia vastaten 2000 mg gemsitabiinia.

Muut aineet ovat propyleeniglykoli,

makrogoli 400, natriumhydroksidi (E524) (pH:n säätämiseen), väkevä

suolahappo (E507) (pH:n säätämiseen) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tämä lääkevalmiste on infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Gemkabi infuusiokonsentraatti,

liuosta varten on kirkas, väritön tai vaaleanoljenkeltainen liuos, jossa ei ole

näkyviä hiukkasia.

Yksi pakkaus sisältää yhden injektiopullon, jossa on 5,26 ml, 26,3 ml tai 52,6 ml liuosta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Fresenius Kabi AB

75174 Uppsala

Ruotsi

Valmistaja

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Pfingstweide 53

61169 Friedberg

Saksa

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon,

Hampshire, GU35 0NF

Iso-Britannia

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla

kauppanimillä:

Itävalta

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie (200

mg/5.26 ml)

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie (1000

mg/26.3 ml)

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie (2000

mg/52.6 ml)

Tsekki

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Saksa

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Tanska

Gemkabi

Viro

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml

Espanja

Gemcitabina FK 200 mg concentrado para solución para perfusión,

Gemcitabina FK 1000 mg concentrado para solución para perfusión,

Gemcitabina FK 2000 mg concentrado para solución para perfusión

Suomi

Gemkabi 38 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Ranska

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Unkari

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Irlanti

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Islanti

Gemkabi

Latvia

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentrāts infūziju

šķīduma pagatavošanai

Liettua

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luxemburg

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Malta

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Alankomaat

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Norja

Gemkabi

Puola

Gemcitabine Kabi

Portugali

Gemcitabina Kabi

Romania

Gemcitabina Kabi 38 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Ruotsi

Gemkabi

Slovenia

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovakia

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml, infúzny koncentrát

Iso-Britannia

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.5.2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Käsittely

Infuusionesteen valmistelussa ja hävittämisessä noudatetaan sytotoksisia lääkeaineita koskevia normaaleja

turvallisuusvarotoimia. Raskaana olevat henkilöt eivät saa käsitellä valmistetta. Infuusionesteen käsittelyn

tulee tapahtua turvakaapissa ja työskentelyn aikana tulee käyttää suojavaatteita ja käsineitä. Jos turvakaappia

ei ole, käytetään lisäksi suojamaskia ja suojalaseja.

Jos valmistetta joutuu silmiin,

se voi aiheuttaa voimakasta ärsytystä. Silmät huuhdellaan välittömästi ja

perusteellisesti vedellä. Jos ärsytys jatkuu, on otettava yhteys lääkäriin. Jos liuosta läikkyy iholle, iho

huuhdellaan perusteellisesti vedellä.

Laimennusohjeet

Gemkabi 38 mg/ml infuusiokonsentraatin laimentamiseen hyväksytty laimennin on natriumkloridi

9 mg/ml

(0,9 %) -injektioneste (ilman säilytysainetta).

Yhtä potilasta varten tarvittavan Gemkabi 38 mg/ml infuusiokonsentraatin koko määrä on laimennettava

ennen käyttöä 9 mg/ml natriumkloridi-injektioliuoksella siten että kokonaislaimennoksen määrä on

vähintään 500 ml, jotta saadaan aikaan kliinisesti

oleelliset pitoisuudet.

Suositellun annoksen (1000 mg/m

ja 1250 mg/m

) ja kehon pinta-alan (1,0–2,0 m

) perusteella saavutetaan

pitoisuus 2–5 mg/ml.

Seuraavia laimennusohjeita tulee noudattaa tarkasti haittavaikutusten välttämiseksi.

Gemsitabiinin

laimennuksessa laskimoinfuusiota varten on noudatettava aseptista tekniikkaa.

Parenteraaliset lääkevalmisteet on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta

ennen antoa. Jos valmisteessa on näkyviä hiukkasia, sitä ei saa antaa.

Käyttämätön valmiste on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Bipacksedel: Information till användaren

Gemkabi 38 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

gemcitabin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare , apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Gemcitabin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Gemcitabin

Hur du använder Gemcitabin

Eventuella biverkningar

Hur Gemcitabin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Gemcitabin är och vad det används för

Gemkabi tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika. Denna typ av läkemedel tar död på celler som

delar sig, däribland cancerceller.

Detta läkemedel kan ges ensamt eller i kombination med andra läkemedel mot cancer, beroende på

cancertyp.

Detta läkemedel används för att behandla följande typer av cancer:

icke-småcellig lungcancer (NSCLC), som enda läkemedel eller i kombination

med cisplatin

bukspottkörtelcancer

(pankreascancer)

bröstcancer, tillsammans med paklitaxel

äggstockscancer (ovarialcancer), tillsammans med karboplatin

blåscancer, tillsammans med cisplatin

Gemcitabin som finns i Gemkabi 38 mg/ml kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Gemcitabin

Använd inte Gemcitabin:

om du är allergisk mot gemcitabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

Om du ammar.

Varningar och försiktighet

Före första infusionen kommer blodprov att tas för att ta reda på om funktionen hos njurar och lever är

tillräcklig.

Före varje infusion kommer blodprov att tas för att kontrollera att mängden blodkroppar räcker

till för att erhålla gemcitabin. Din läkare kan besluta att ändra dosen eller skjuta upp behandlingen

beroende på ditt allmäntillstånd

eller om blodvärdena är alltför låga. Blodprov kommer att tas regelbundet

för att ta reda på funktionen hos njurar och lever.

Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder gemcitabin.

Om du har eller tidigare haft leversjukdom, hjärtsjukdom, kärlsjukdom eller problem med njurarna, tala med

läkare eller apotekspersonal eftersom du kanske inte kan ges gemcitabin.

Om du fått strålbehandling eller om sådan behandling planeras, tala om för din läkare eftersom det kan

uppstå en tidig eller sen strålningsreaktion med gemcitabin.

Om du nyligen vaccinerats, tala om för din läkare eftersom detta kan ge ogynnsam effekt tillsammans med

gemcitabin.

Om du under behandlingen med detta läkemedel får symptom som huvudvärk med förvirring,

kramper eller

synförändringar, kontakta läkare genast. Detta kan vara en mycket sällsynt biverkning i nervsystemet kallat

”posteriort reversibelt enkefalopatisyndrom”

Om du får andningssvårigheter eller känner dig mycket svag och är mycket blek, tala om för din läkare

eftersom detta kan vara ett tecken på njursvikt eller lungproblem.

Om du får generell svullnad,

andfåddhet eller går upp i vikt, tala om för din läkare eftersom detta kan vara

tecken på att vätska läcker ut från de små blodkärlen till omgivande vävnad.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn under 18 år på grund av otillräckliga data gällande säkerhet

och effekt.

Andra läkemedel och Gemcitabin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel,

även vacciner och receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid eller planerar att bli gravid, tala om det för din läkare. Behandling med gemcitabin ska

undvikas under graviditet. Din läkare kan informera dig om eventuell risk med gemcitabin då det ges

under graviditet.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar.

Amning ska avbrytas under behandling med gemcitabin.

Fertilitet

Män avråds från att avla barn under behandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen med

gemcitabin. Om du önskar skaffa barn under behandlingen eller under de 6 månader som följer efter

behandlingen bör du före behandlingen söka råd från din läkare eller apotekspersonal angående

konservering av sperma.

Körförmåga och användning av maskiner

Gemkabi kan göra att du känner dig sömnig, särskilt om du har druckit alkohol. Kör inte bil och använd

inte verktyg eller maskiner förrän du är säker på att behandlingen med gemcitabin inte gör dig sömnig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Gemkabi innehåller natrium och propylenglykol

En injektionsflaska med 200 mg innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, d.v.s. är

näst intill

”natriumfritt”.

En injektionsflaska med 1000 mg innehåller 98,36 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per

injektionsflaska. Detta motsvarar 4,92 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

En injektionsflaska med 2000 mg innehåller 196,72 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per

injektionsflaska. Detta motsvarar 9,84 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Propylenglykol i detta läkemedel kan ge liknande symtom som alkohol och ökar risken för biverkningar.

Använd detta läkemedel endast på läkares rekommendation. Läkaren kan vilja göra extra kontroller under

behandlingen.

3.

Hur du använder Gemcitabin

Vanlig dos av gemcitabin är 1000-1250 mg per kvadratmeter kroppsyta. Din längd och vikt används för

att räkna ut kroppsytan. Läkaren använder måttet på kroppsytan för att beräkna rätt dos för dig. Denna

dos kan justeras eller behandlingen kan uppskjutas beroende på dina blodvärden och ditt allmäntillstånd.

Hur ofta du får infusion med gemcitabin beror på den cancertyp som du behandlas för.

En sjukhusfarmaceut eller läkare kommer att ha spätt ut gemcitabinkoncentratet innan det ges till dig.

Detta läkemedel ges alltid efter spädning som infusion i en ven. Infusionen pågår i cirka 30 minuter.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du ska omedelbart kontakta din läkare om du observerar något av följande:

Blödning i tandkött, näsa eller mun eller någon blödning som inte stannar, rödaktig eller

rosaaktig urin, oväntade blåmärken (eftersom du kan ha mindre blodplättar än normalt, vilket

är mycket vanligt).

Trötthet, svaghetskänsla, lätt att bli andfådd eller om du ser blek ut (eftersom du har mindre

hemoglobin

än normalt, vilket är mycket vanligt).

Om du får milda till måttliga

hudutslag (mycket vanligt)/klåda (vanligt), eller feber (mycket

vanligt) (allergiska reaktioner).

Om du har en temperatur på 38 °C eller mer, svettas eller har andra tecken på infektion (eftersom

du kan ha mindre vita blodkroppar än normalt, tillsammans med feber, kallas febril neutropeni)

(vanligt).

Smärta, rodnad, svullnad eller sår i munnen (stomatit) (vanligt).

Oregelbunden hjärtfrekvens (arrytmi) (mindre vanligt).

Extrem trötthet och svaghet, blåmärken eller små blödningar i huden, akut njursvikt (låg eller ingen

urinutsöndring)

och tecken på infektion. Dessa kan vara tecken på trombotisk mikroangiopati

(uppkomst av blodproppar i små blodkärl) och hemolytiskt uremiskt syndrom som kan vara

livshotande.

Svårigheter att andas (det är mycket vanligt att få lätta andningssvårigheter strax efter infusionen

med gemcitabin som snabbt går över, men i mindre vanliga eller sällsynta fall kan allvarligare

lungproblem förekomma).

Svår bröstsmärta (hjärtinfarkt) (sällsynt)

Svår överkänslighets-/allergisk

reaktion med svåra hudutslag med röd, kliande hud, svullnad av

händer, fötter, vrister, ansikte, läppar, mun eller hals (vilket kan ge svårigheter att svälja eller

andas), väsande andning, snabb hjärtrytm och svimningskänsla (anafylaktisk reaktion) (mycket

sällsynt)

Generell svullnad, andfåddhet eller viktökning,

vilket kan tyda på vätskeläckage från små

blodkärl till omgivande vävnad (kapillärläckagesyndrom) (mycket sällsynt)

Huvudvärk med synförändringar, förvirring eller kramper (posteriort reversibelt

enkefalopatisyndrom) (mycket sällsynt)

Svåra hudutslag med klåda, blåsbildning eller avflagning av hud (Stevens-Johnsons syndrom,

toxisk epidermal nekrolys) (mycket sällsynt)

Andra biverkningar av Gemkabi kan inkludera:

Mycket vanliga: (kan påverka fler än 1 person av 10)

Lågt antal vita blodkroppar

Andningssvårigheter

Kräkning

Illamående

Håravfall

Leverproblem som påvisats med hjälp av blodprov

Blod i urinen

Onormala urinvärden: äggvita i urinen

Influensaliknande symtom som inkluderar feber

Svullnad i anklar, fingrar, fötter, ansikte (ödem)

Vanliga: (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

Dålig aptit (anorexi)

Huvudvärk

Sömnlöshet

Sömnighet

Hosta

Rinnande näsa

Förstoppning

Diarré

Klåda

Svettning

Muskelsmärta

Ryggsmärta

Feber

Kraftlöshet

Frossa

Infektioner

Mindre vanliga: (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

Ärrbildning i lungans luftblåsor (interstitiell pneumonit)

Pipande ljud vid andning (kramp i luftvägarna)

Ärrbildning i lungorna (onormal röntgenbild av bröstet)

Hjärtsvikt

Njursvikt

Svår leverskada, inklusive leversvikt

Stroke

Sällsynta: (kan påverka upp till 1 av 1000 personer)

Lågt blodtryck

Hudfjällning,

sår på huden eller blåsbildning

Reaktioner på injektionsplatsen

Svår lunginflammation

vilken kan orsaka andningssvårigheter (Adult Respiratory Distress

Syndrome)

Ett hudutslag som liknar svår solbränna vilket kan uppstå på hud som tidigare exponerats för

strålbehandling (radiation recall)

Vätska i lungorna

Ärrbildning i lungsäckarna till följd av strålterapi (strålningstoxicitet)

Gangrän (kallbrand) i fingrar eller tår

Inflammation av blodkärlen (perifer vaskulit)

Mycket sällsynta: (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer)

Ökat antal blodplättar

Inflammation av tjocktarmen, orsakad av minskad blodtillförsel (ischemisk kolit)

Låga hemoglobinnivåer (anemi), låga nivåer av vita blodkroppar och blodplättar upptäcks genom

ett blodprov

Trombotisk mikroangiopati (uppkomst av blodproppar i små blodkärl)

Ingen känd frekvens: (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Blodförgiftning

(sepsis): bakterier och deras toxiska substanser cirkulerar i blodet och börjar skada

organen.

Ett tillstånd som påminner om hudinfektion (pseudocellulit):

hudrodnad med svullnad.

Du kan få något av dessa symtom/tillstånd.

Om du får någon av dessa biverkningar, tala om det för din

läkare så snart som möjligt.

Om du orolig för någon biverkning, kontakta din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

5.

Hur Gemcitabin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Hållbarhet efter utspädning (infusionsvätska, lösning):

Kemisk och fysikalisk stabilitet efter utspädning med natriumklorid 9 mg/ml vid en koncentration på

0,1 mg/ml och 5 mg/ml har påvisats i 7 dagar vid 2 °C – 8 °C eller vid 25 °C.

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är

förvaringstid och förvaringsbetingelser före användning användarens ansvar, och bör normalt inte vara

längre än 24 timmar vid 2 °C – 8 °C om inte utspädningen ägt rum under kontrollerade och validerade

aseptiska betingelser.

Detta läkemedel är endast för engångsbruk. Ej använd lösning ska kasseras.

Använd inte detta läkemedel om det är missfärgat eller innehåller synliga partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är gemcitabin.

Varje ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller gemcitabinhydroklorid

motsvarande 38 mg

gemcitabin .

Varje injektionsflaska innehåller 200 mg gemcitabin (som hydroklorid)

Varje injektionsflaska innehåller 1000 mg gemcitabin (som hydroklorid)

Varje injektionsflaska innehåller 2000 mg gemcitabin (som hydroklorid)

Övriga innehållsämnen är propylenglykol, macrogol 400, natriumhydroxid (E524) (för pH-justering),

koncentrerad saltsyra (E507) (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Gemkabi 38 mg/ml är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning och en klar, färglös till lätt gulaktig lösning,

fri från synliga partiklar.

Varje förpackning innehåller 1 injektionsflaska med 5,26 ml, 26,3 ml eller 52,6 ml lösning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB

75174 Uppsala

Sverige

Tillverkare

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Pfingstweide 53

61169 Friedberg

Tyskland

eller

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon

Hampshire, GU350NF

Storbritannien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgien

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor

infusie (200 mg/5.26 ml)

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor

infusie (1000 mg/26.3 ml)

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor

infusie (2000 mg/52.6 ml)

Tjeckien

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Tyskland

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Danmark

Gemkabi

Estland

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml

Spanien

Gemcitabina FK 200 mg concentrado para solución para perfusión,

Gemcitabina FK 1000 mg concentrado para solución para perfusión,

Gemcitabina FK 2000 mg concentrado para solución para perfusión

Finland

Gemkabi 38 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Frankrike

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Ungern

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Irland

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Island

Gemkabi

Lettland

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentrāts infūziju

šķīduma pagatavošanai

Litauen

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luxemburg

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Malta

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Nederländerna

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor

infusie

Norge

Gemkabi

Polen

Gemcitabine Kabi

Portugal

Gemcitabina Kabi

Rumänien

Gemcitabina Kabi 38 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Sverige

Gemkabi

Slovenien

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovakien

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml, infúzny koncentrát

Storbritannien

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Denna bipacksedel ändrades senast 14.5.2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Hantering

Normala säkerhetsrutiner för cytostatika skall iakttas vid beredning och kassering av infusionsvätskan.

Gravid personal bör inte hantera produkten. Hantering av infusionsvätskan bör ske i skyddsbox, varvid

skyddsrock och handskar bör användas. Finns ej skyddsbox tillgänglig

bör utrustningen kompletteras

med munskydd och skyddsglasögon.

Om preparatet kommer i kontakt med ögonen kan detta ge upphov till allvarlig irritation. Ögonen sköljs

omedelbart och grundligt med vatten. Vid bestående irritation bör läkare kontaktas. I händelse av spill

på huden, skölj noga med vatten.

Instruktioner för spädning

Den enda godkända spädningsvätskan för utspädning av Gemkabi 38 mg/ml koncentrat till

infusionsvätska, lösning är natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning (utan

konserveringsmedel).

Den totala mängden Gemkabi 38 mg/ml koncentrat till infusionsvätska som krävs för en individuell

patient måste spädas till minst 500 ml före användning med natriumklorid 9 mg/ml injektionsvätska,

lösning för att få kliniskt relevanta koncentrationer.

Baserat på rekommenderad dos (1000 mg/m

och 1250 mg/m

) och kroppsyta (mellan 1 m

och 2 m

uppnås ett koncentrationsintervall på 2 mg/ml till 5 mg/ml.

Följande instruktioner för spädning ska följas noggrant för att undvika biverkningar.

Använd aseptisk teknik vid utspädning av gemcitabin för administrering som intravenös infusion.

Läkemedel för parenteralt bruk skall inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning

före administrering. Om partiklar observeras skall lösningen inte administreras.

Ej använd lösning eller avfall ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Gemkabi 38 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi ml infuusiokonsentraattia sisältää gemsitabiinihydrokloridia

vastaten 38 mg gemsitabiinia.

Vaikuttavan aineen määrä pakkauskokoa kohti ilmoitetaan taulukossa alla:

Pakkaus

Vahvuus

Gemsitabiinin

määrä

(hydrokloridina)

Liuoksen määrä

200 mg/5,26 ml

38 mg/ml

200 mg

5,26 ml

1000 mg/26,3 ml

38 mg/ml

1000 mg

26,3 ml

2000 mg/52,6 ml

38 mg/ml

2000 mg

52,6 ml

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

3,16–3,74 mg/ml (0,14–0,16 mmol/ml) natriumia.

30 % w/v (310,8 mg/ml) propyleeniglykolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Kirkas, väritön tai vaalean oljenkeltainen liuos, joka ei sisällä näkyviä hiukkasia.

pH: 7,0–9,0

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Gemsitabiini on tarkoitettu paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeisen virtsarakon syövän hoitoon yhdessä

sisplatiinin

kanssa.

Gemsitabiini on tarkoitettu paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeisen haiman adenokarsinooman hoitoon.

Gemsitabiini on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä sisplatiinin

kanssa ensisijaishoitona potilailla,

joilla on

paikallisesti levinnyt tai etäpesäkkeinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC). Gemsitabiinin

käyttöä

ainoana lääkkeenä voidaan harkita iäkkäillä potilailla tai potilailla,

joiden toimintakykyluokka on 2.

Gemsitabiini on tarkoitettu käytettäväksi paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeisen epiteliaalisen

munasarjasyövän yhdistelmähoitona karboplatiinin

kanssa, jos syöpä on uusiutunut, ja kun platinaan

perustuvan ensisijaishoidon jälkeen on kulunut vähintään 6 kk ennen taudin uusiutumista.

Gemsitabiini on tarkoitettu käytettäväksi yhdistelmähoitona paklitakselin kanssa leikkauskelvottoman,

paikallisesti uusiutuneen tai etäpesäkkeisen rintasyövän hoitoon, jos syöpä on uusiutunut adjuvantti- tai

neoadjuvanttihoidon jälkeen. Potilaan aiempaan syöpälääkitykseen on täytynyt kuulua jokin antrasykliini,

ellei niiden käyttö ole kliinisesti

vasta-aiheista.

4.2

Annostus ja antotapa

Gemsitabiinia saa määrätä vain syöpälääkkeiden antoon pätevöitynyt lääkäri.

Suositeltava annostus

Virtsarakon syöpä

Yhdistelmähoito

Suositusannos on 1 000 mg/m

gemsitabiinia 30 minuuttia kestävänä infuusiona laskimoon. Tämä annos

annetaan kunkin 28 vrk pituisen, sisplatiinia sisältävän yhdistelmähoitojakson

1., 8. ja 15. päivänä. Sisplatiini

annetaan 70 mg/m

suositusannoksina joko kunkin 28 vrk pituisen hoitojakson 1. päivänä gemsitabiinin

jälkeen tai hoitojakson 2. päivänä. Näitä 4 viikon hoitojaksoja toistetaan. Annostusta voidaan pienentää

hoitojaksojen välillä tai niiden aikana potilaalla esiintyvien haittavaikutusten asteesta riippuen.

Haimasyöpä

Suositusannos on 1 000 mg/m

gemsitabiinia 30 minuuttia kestävänä infuusiona laskimoon. Tämä toistetaan

kerran viikossa enintään 7 viikon ajan, minkä jälkeen pidetään viikon tauko. Myöhempien hoitojaksojen

yhteydessä lääke annetaan injektiona kerran viikossa 3 peräkkäisellä viikolla,

minkä jälkeen pidetään viikon

tauko. Annostusta voidaan pienentää hoitojaksojen välillä tai niiden aikana potilaalla esiintyvien

haittavaikutusten asteesta riippuen.

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

Käyttö ainoana lääkkeenä (monoterapia)

Suositusannos on 1 000 mg/m

gemsitabiinia 30 minuuttia kestävänä infuusiona laskimoon. Tämä toistetaan

kerran viikossa 3 viikon ajan, minkä jälkeen pidetään viikon tauko. Näitä 4 viikon hoitojaksoja toistetaan.

Annostusta voidaan pienentää hoitojaksojen välillä tai niiden aikana potilaalla esiintyvien haittavaikutusten

asteesta riippuen.

Yhdistelmähoitona sisplatiinin kanssa

Suositusannos on 1 250 mg/m

gemsitabiinia,

joka annetaan 30 minuuttia kestävänä infuusiona laskimoon

21 vrk pituisen hoitojakson 1. ja 8. päivänä. Annostusta voidaan pienentää hoitojaksojen välillä tai niiden

aikana potilaalla esiintyvien haittavaikutusten asteesta riippuen.

Sisplatiinia on käytetty 75–100 mg/m

annoksina 3 viikon välein.

Rintasyöpä

Yhdistelmähoito

Kun gemsitabiinia käytetään yhdessä paklitakselin kanssa, on suositeltavaa antaa paklitakseli (175 mg/m

kunkin 21 vrk pituisen hoitojakson 1. päivänä noin 3 tuntia kestävänä infuusiona laskimoon. Tämän jälkeen

potilaalle annetaan 1 250 mg/m

gemsitabiinia 30 minuuttia kestävänä infuusiona laskimoon hoitojakson

1. ja 8. päivänä. Annosta voidaan pienentää hoitojaksojen välillä tai niiden aikana potilaalla esiintyvien

haittavaikutusten asteesta riippuen. Potilaan absoluuttisten granulosyyttiarvojen tulee olla vähintään

1 500 x 10

/l ennen gemsitabiinin ja paklitakselin yhdistelmähoidon

aloittamista.

Munasarjasyöpä

Yhdistelmähoito

Gemsitabiinin

ja karboplatiinin

yhdistelmähoitoa käytettäessä on suositeltavaa antaa

1 000 mg/m

gemsitabiinia 30 minuuttia kestävänä infuusiona laskimoon kunkin 21 vrk pituisen hoitojakson

1. ja 8. päivänä. Gemsitabiinin jälkeen potilaalle annetaan hoitojakson 1. päivänä karboplatiinia, jonka

tavoite-AUC-arvo (pitoisuus-aikakäyrän alle jäävä alue) on 4,0 mg/mlmin. Annostusta voidaan pienentää

hoitojaksojen välillä tai niiden aikana potilaalla esiintyvien haittavaikutusten asteesta riippuen.

Seuranta toksisuuden varalta ja tarvittavat annosmuutokset

Annosmuutokset muiden kuin hematologisten haittojen yhteydessä

Muiden kuin hematologisten haittojen toteamiseksi on tehtävä säännöllisiä lääkärintarkastuksia, ja potilaan

munuais- ja maksatoimintaa tulee seurata. Annostusta voidaan pienentää hoitojaksojen välillä tai niiden

aikana potilaalla esiintyvistä haittavaikutuksista riippuen. Yleisesti ottaen gemsitabiinihoito

tulee keskeyttää

tai sen annosta pienentää hoitavan lääkärin arvion mukaan, jos potilaalle kehittyy vaikeita (asteen 3 tai 4) ei-

hematologisia haittoja, ellei kyseessä ole pahoinvointi

tai oksentelu. Uusia hoitoannoksia ei tule antaa ennen

kuin haittavaikutukset ovat lääkärin mielestä lievittyneet.

Sisplatiinin, karboplatiinin ja paklitakselin annostusmuutokset yhdistelmähoitoa käytettäessä, ks. kyseisen

lääkkeen valmisteyhteenveto.

Annosmuutokset hematologisten haittojen yhteydessä

Hoitojakson alussa

Potilaan trombosyytti- ja granulosyyttiarvot tulee tarkistaa ennen kutakin annosta lääkkeen kaikissa

käyttöaiheissa. Absoluuttisten granulosyyttiarvojen tulee olla hoitojakson alussa vähintään 1 500 (x 10

/l) ja

trombosyyttiarvojen taas vähintään 100 000 (x 10

/l).

Hoitojakson aikana

Hoitojaksojen aikana gemsitabiinin

annosmuutokset toteutetaan seuraavissa taulukoissa esitettyyn tapaan:

Gemsitabiinin annosmuutokset hoitojaksojen aikana, kun sitä käytetään virtsarakon syövän, ei-

pienisoluisen keuhkosyövän tai haimasyövän hoitoon joko yksinään tai yhdessä sisplatiinin kanssa

Absoluuttiset granulosyyttiarvot

(x 10

6

/l)

Trombosyyttiarvot

(x 10

6

/l)

% tavanomaisesta gemsitabiini-

annoksesta

> 1 000 ja

> 100 000

500–1 000 tai

50 000–100 000

< 500 tai

< 50 000

Annos jätetään väliin*

* Hoitoa ei saa aloittaa uudelleen kyseisen hoitojakson aikana ennen kuin potilaan absoluuttiset

granulosyyttiarvot ovat vähintään 500 x 10

/l ja trombosyyttiarvot vähintään 50 000 x 10

Gemsitabiinin annosmuutokset hoitojaksojen aikana, kun sitä käytetään rintasyövän hoitoon yhdessä

paklitakselin kanssa

Absoluuttiset granulosyyttiarvot

(x 10

6

/l)

Trombosyyttiarvot

(x 10

6

/l)

% tavanomaisesta gemsitabiini-

annoksesta

≥ 1 200 ja

> 75 000

1 000–< 1 200 tai

50 000–75 000

700–< 1 000 ja

≥ 50 000

< 700 tai

< 50 000

Annos jätetään väliin*

* Hoitoa ei saa aloittaa uudelleen kyseisen hoitojakson aikana. Hoito aloitetaan seuraavan jakson päivästä 1,

kun potilaan absoluuttiset granulosyyttiarvot ovat vähintään 1 500 x 10

/l ja trombosyyttiarvot vähintään

100 000 x 10

Gemsitabiinin annosmuutokset hoitojaksojen aikana, kun sitä käytetään munasarjasyövän hoitoon

yhdessä karboplatiinin kanssa

Absoluuttiset granulosyyttiarvot

Trombosyyttiarvot

% tavanomaisesta gemsitabiini-

(x 10

6

/l)

(x 10

6

/l)

annoksesta

> 1 500 ja

≥ 100 000

1 000–1 500 tai

75 000–100 000

< 1 000 tai

< 75 000

Annos jätetään väliin*

* Hoitoa ei saa aloittaa uudelleen kyseisen hoitojakson aikana. Hoito aloitetaan seuraavan jakson päivästä 1,

kun potilaan absoluuttiset granulosyyttiarvot ovat vähintään 1 500 x 10

/l ja trombosyyttiarvot vähintään

100 000 x 10

Hematologisista haitoista johtuvat annosmuutokset myöhempien hoitojaksojen aikana kaikissa

käyttöaiheissa:

Jos potilaalle kehittyy seuraavia hematologisia haittoja, gemsitabiiniannos pienennetään 75 %:iin

hoitojaksojen alkuperäisestä aloitusannoksesta:

Absoluuttiset granulosyyttiarvot < 500 x 10

/l yli 5 vrk ajan

Absoluuttiset granulosyyttiarvot < 100 x 10

/l yli 3 vrk ajan

Kuumeinen neutropenia

Trombosyyttiarvot < 25 000 x 10

Hoitojakson siirtyminen vähintään 1 viikon verran haittavaikutusten vuoksi.

Antotapa

Gemsitabiini-infuusio on hyvin siedetty ja voidaan antaa polikliinisesti. Jos ekstravasaatiota tapahtuu,

infuusio on yleisesti ottaen keskeytettävä heti ja aloitettava uudelleen johonkin toiseen verisuoneen. Potilasta

tulee seurata huolellisesti valmisteen annon jälkeen.

Ohjeita liuoksen edelleen laimentamiseen, katso kohta 6.6.

Erityisryhmät

Munuaisten tai maksan vajaatoimintapotilaat

Gemsitabiinin

käytössä tulee noudattaa varovaisuutta maksan tai munuaisten vajaatoimintapotilailla,

sillä

kliinisistä tutkimuksista saadut tiedot eivät riitä selvien annossuositusten antamiseen näille potilasryhmille

(ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)

Gemsitabiini on ollut hyvin siedetty yli 65-vuotiailla

potilailla. Ei ole näyttöä siitä, että annosta tulisi muuttaa

iäkkäiden potilaiden kohdalla. Kaikkia potilaita koskevat suositellut annosmuutokset koskevat myös iäkkäitä

potilaita (ks. kohta 5.2).

Lapset (alle 18-vuotiaat)

Gemsitabiinin

käyttöä alle 18-vuotiaille lapsille ei suositella, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta ovat

riittämättömät.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineelle, katso kohta 6.1.

Imetys (ks. kohta 4.6).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Infuusioajan pidentämisen ja annosvälin tihentämisen on osoitettu lisäävän haittavaikutuksia.

Hematologinen toksisuus

Gemsitabiini voi lamata luuydintoimintaa, mikä ilmenee leukopeniana, trombosytopeniana ja anemiana.

Gemsitabiinihoitoa saavien potilaiden trombosyytti-, leukosyytti- ja granulosyyttiarvot tulee tarkistaa ennen

jokaista gemsitabiiniannosta. Jos potilaalla todetaan lääkkeen aiheuttamaa luuydinsuppressiota,

hoito on

keskeytettävä tai sitä on muutettava (ks. kohta 4.2). Luuydinsuppressio on kuitenkin lyhytaikaista eikä

yleensä vaadi annoksen pienentämistä. Hoidon keskeyttäminen luuydinsuppression vuoksi on harvinaista.

Ääreisveriarvot saattavat heiketä edelleen vielä gemsitabiinin annon lopettamisenkin jälkeen. Hoidon

aloitusvaiheessa on noudatettava varovaisuutta, jos potilaan luuydintoiminta

on heikentynyt.

Kuten muitakin sytotoksisia hoitoja annettaessa, kumulatiivisen luuydinsuppression

riski on otettava

huomioon, jos gemsitabiinia käytetään yhdessä muiden syöpälääkkeiden kanssa.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Gemsitabiinin

käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on maksan tai munuaisten

vajaatoiminta. Kliinisistä tutkimuksista saadut tiedot eivät riitä selvien annossuosituksien antamiseen tälle

potilasryhmälle (ks. kohta 4.2).

Gemsitabiinin

anto voi pahentaa maksan vajaatoimintaa, jos potilaalla on maksametastaaseja tai hänellä on

anamneesissa hepatiitti, alkoholismia

tai maksakirroosi.

Munuaisten ja maksan toimintaa tulee seurata säännöllisesti laboratoriokokein (myös virologisin

tutkimuksin).

Samanaikainen sädehoito

Samanaikaisesti (yhtä aikaa tai enintään 7 vrk välein): Tähän hoitoyhdistelmään liittyvää toksisuutta on

ilmoitettu (katso tarkemmat tiedot kohdassa 4.5).

Elävät rokotteet

Keltakuumerokotetta ja muita eläviä, heikennettyjä rokotteita ei suositella potilaille,

jotka saavat

gemsitabiinihoitoa (ks. kohta 4.5).

Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiasyndrooma

Posteriorista reversiibelia enkefalopatiasyndroomaa (PRES), johon on liittynyt mahdollisesti vakavia

seurauksia, on raportoitu potilailla,

jotka saivat gemsitabiinia joko ainoana lääkkeenä tai yhdessä muiden

kemoterapialääkkeiden kanssa. Useimmilla gemsitabiinipotilailla, joilla on ollut PRES, on raportoitu äkillistä

verenpaineen kohoamista ja kouristustuksia, myös muita oireita kuten päänsärkyä, letargiaa, sekavuutta ja

sokeutta voi ilmetä. Optimaalisessa tapauksessa diagnoosi vahvistetaan magneettikuvauksella. Tyypillisesti

PRES korjaantui asianmukaisilla tukitoimilla. Gemsitabiinihoito tulee lopettaa pysyvästi ja toteuttaa

asianmukaiset tukitoimet, mukaan lukien verenpaineen valvonta ja kouristustenestohoito, mikäli PRES

kehittyy hoidon aikana.

Sydän ja verisuonet

Gemsitabiiniin

liittyvien

sydän- ja/tai verisuonistoriskien

vuoksi hoidossa on noudatettava erityistä

varovaisuutta, jos potilaalla on anamneesissa kardiovaskulaaritapahtumia.

Kapillaarivuoto-oireyhtymä

Kapillaarivuoto-oireyhtymää on raportoitu potilailla, jotka ovat saaneet gemsitabiinihoitoa yksin tai

yhdistelmähoitona muiden kemoterapialääkkeiden kanssa (ks. kohta 4.8). Tila on yleensä hoidettavissa, jos

se havaitaan ajoissa ja hoidetaan asianmukaisesti, mutta kuolemaan johtaneita tapauksia on raportoitu.

Oireyhtymä lisää kapillaarisuonien läpäisevyyttä siten, että neste ja proteiinit vuotavat intravaskulaaritilasta

soluvälitilaan. Kliiniseen kuvaan kuuluvat yleinen turvotus, painon nousu, hypoalbuminemia,

vaikea

hypotensio, äkillinen munuaisten vajaatoiminta ja keuhkoödeema. Gemsitabiinihoito

pitää lopettaa ja tukea

antavat toimenpiteet toteuttaa, jos kapillaarivuoto-oireyhtymä kehittyy hoidon aikana. Kapillaarivuoto-

oireyhtymä voi esiintyä myöhemmissä hoitosykleissä ja kirjallisuuden

mukaan se on yhdistetty aikuisten

hengitysvaikeusoireyhtymään.

Keuhkot

Gemsitabiinihoidon yhteydessä on ilmoitettu keuhkoihin kohdistuvia haittavaikutuksia, jotka ovat joskus

olleet vaikeita (kuten keuhkopöhö, interstitiaalinen keuhkosairaus tai aikuisen hengitysvaikeusoireyhtymä

(ARDS)). Jos tällaisia vaikutuksia kehittyy, on harkittava gemsitabiinihoidon lopettamista. Tukitoimien

käyttö jo varhaisessa vaiheessa voi edistää tilan korjautumista.

Munuaiset

Hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä

Gemsitabiinihoitoa saavilla potilailla ilmoitettiin harvoin (markkinoilletulon

jälkeiset tiedot) hemolyyttis-

ureemiseen oireyhtymään (HUS) sopivia kliinisiä

löydöksiä (ks. kohta 4.8). HUS on mahdollisesti

hengenvaarallinen oireyhtymä. Gemsitabiinihoito

on lopetettava heti, jos potilaalla havaitaan merkkejä

mikroangiopaattisesta hemolyyttisestä anemiasta (esim. nopeasti laskevat hemoglobiiniarvot

samanaikaisesti myös trombosytopenia, kohonneet seerumin bilirubiini-

tai kreatiniiniarvot tai veren

ureatyppi- tai laktaattidehydrogenaasiarvot). Munuaisten vajaatoiminta ei välttämättä korjaudu, kun hoito

lopetetaan, ja dialyysihoito voi olla tarpeen.

Hedelmällisyys

Lisääntymistutkimuksissa gemsitabiini aiheutti hypospermatogeneesia uroshiirillä (ks. kohta 5.3), minkä

vuoksi gemsitabiinihoitoa saavia miehiä tulee kehottaa välttämään lapsen siittämistä hoidon aikana ja

6 kuukauden ajan sen jälkeen sekä tutustumaan sperman pakastusmahdollisuuksiin ennen hoitoa, sillä

gemsitabiinihoito voi aiheuttaa hedelmättömyyttä (katso kohta 4.6).

Natrium

Yksi 200 mg:n injektiopullo

sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per injektiopullo

eli sen voidaan sanoa

olevan ”natriumiton”.

Yksi 1000 mg:n injektiopullo

sisältää 98,36 mg natriumia per injektiopullo,

joka vastaa 4,92 % WHO:n

suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Yksi 2000 mg:n injektiopullo

sisältää 196,72 mg natriumia per injektiopullo,

joka vastaa 9,84 % WHO:n

suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Gemkabi 38 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, sisältää propyleeniglykolia,

joka saattaa aiheuttaa

alkoholin kaltaisia oireita.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Spesifisiä yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty (ks. kohta 5.2).

Sädehoito

Samanaikaisesti (yhtä aikaa tai enintään 7 vrk välein): Tähän hoitoyhdistelmään liittyvät haittavaikutukset

riippuvat monista eri seikoista, kuten gemsitabiiniannoksesta, gemsitabiinin

antotiheydestä, sädeannoksesta,

sädehoitotekniikasta, kohdekudoksista ja kohdetilavuudesta. Prekliiniset ja kliiniset tutkimukset ovat

osoittaneet, että gemsitabiini herkistää sädehoidolle. Yhdessä tutkimuksessa, jossa ei-pienisoluista

keuhkosyöpää sairastaville potilaille annettiin 1 000 mg/m

gemsitabiiniannoksia enintään 6 peräkkäisen

viikon ajan ja samanaikaisesti myös rintakehän sädehoitoa, potilailla todettiin merkitseviä haittavaikutuksia

(vaikeaa ja mahdollisesti henkeä uhkaavaa mukosiittia, etenkin esofagiittia, ja pneumoniittia). Tämä koski

etenkin potilaita, jotka saivat suuria tilavuuksia sädehoitoa (hoidon mediaanitilavuudet 4 795 cm

Myöhemmät tutkimukset ovat viitanneet siihen, että gemsitabiinia

voidaan antaa pienempinä annoksina

samanaikaisesti sädehoidon kanssa niin, että haittavaikutukset pysyvät ennustettavina. Tämä havaittiin

esimerkiksi vaiheen II tutkimuksessa ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla,

jotka saivat 66 Gy

annoksia sädehoitoa rintakehän alueelle samanaikaisesti gemsitabiinin (600 mg/m

neljä kertaa) ja

sisplatiinin

(80 mg/m

kaksi kertaa) kanssa 6 viikon ajan. Kaikkien syöpätyyppien kohdalla ei ole vielä

selvitetty optimaalista, turvallista keinoa käyttää gemsitabiinia yhdessä hoitoannoksina annettavan

sädehoidon kanssa.

Erikseen (hoitojen välillä yli 7 vrk tauko): Analyysitulokset eivät viittaa siihen, että hoidon haittavaikutukset

pahenisivat, jos gemsitabiini annetaan yli 7 päivää ennen sädehoitoa tai sen jälkeen. Sädereaktion

uusiutumista voi kuitenkin esiintyä. Tiedot viittaavat siihen, että gemsitabiinihoito

voidaan aloittaa, kun

akuutit sädereaktiot ovat lievittyneet tai sädehoidosta on kulunut vähintään viikko.

Kohdekudosten sädevaurioita (esim. esofagiitti, koliitti,

pneumoniitti)

on ilmoitettu sekä gemsitabiinin

samanaikaisen käytön yhteydessä että silloin,

kun gemsitabiinihoito

on annettu erikseen.

Muut

Keltakuumerokotteen tai muiden elävien, heikennettyjen rokotteiden ottamista ei suositella, sillä siihen

liittyy systeemisen ja mahdollisesti kuolemaan johtavan sairauden vaara erityisesti potilailla, joilla

immuunivaste on heikentynyt.

4.6

Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Raskaus

Gemsitabiinin

käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Eläintutkimusten ja gemsitabiinin

vaikutusmekanismin perusteella

lääkettä ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä. Naisia on kehotettava

välttämään raskautta gemsitabiinihoidon

aikana ja ilmoittamaan välittömästi hoitavalle lääkärille, jos raskaus

kuitenkin alkaa.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö gemsitabiini rintamaitoon ihmisellä. Imevään lapseen kohdistuvia haittavaikutuksia ei

voida sulkea pois. Imetys on keskeytettävä gemsitabiinihoidon

ajaksi.

Hedelmällisyys

Lisääntymistutkimuksissa gemsitabiini aiheutti hypospermatogeneesiä uroshiirillä (ks. kohta 5.3), minkä

vuoksi gemsitabiinihoitoa saavia miehiä on kehotettava välttämään lapsen siittämistä hoidon aikana ja

6 kuukauden ajan sen jälkeen sekä tutustumaan sperman pakastusmahdollisuuksiin ennen hoitoa, sillä

gemsitabiinihoito voi aiheuttaa hedelmättömyyttä.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Gemsitabiinin

kuitenkin ilmoitettu aiheuttavan lievää tai keskivaikeaa uneliaisuutta etenkin yhdessä alkoholin kanssa.

Potilaita on kehotettava välttämään ajamista ja koneiden käyttöä, kunnes on varmaa, että heillä ei esiinny

uneliaisuutta.

4.8

Haittavaikutukset

Yleisimpiä gemsitabiinihoidon

yhteydessä ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat pahoinvointi,

johon voi liittyä

oksentelua, kohonneet transaminaasiarvot (ASAT/ALAT) ja alkalinen fosfataasi (AFOS-arvot) (ilmoitettu

noin 60 %:lla potilaista), proteinuria ja hematuria (ilmoitettu noin 50 %:lla), hengenahdistus (ilmoitettu

10−40 %:lla, yleisimmin keuhkosyöpäpotilailla) ja allergiset ihottumat (noin 25 %:lla; ihottumiin

liittyy

kutinaa 10 %:lla).

Haittavaikutusten esiintymistiheys ja vaikeusaste riippuvat annoksesta, infuusionopeudesta ja annosväleistä

(ks. kohta 4.4). Annosta rajoittavia haittavaikutuksia ovat trombosyytti-, leukosyytti- tai granulosyyttiarvojen

aleneminen (ks. kohta 4.2).

Kliinisten tutkimusten tiedot

Yleisyysluokat: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100),

harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Seuraavassa taulukossa esitetyt haittavaikutukset ja esiintymistiheydet perustuvat kliinisten

tutkimusten

tuloksiin. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan

alenevassa järjestyksessä.

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Infektiot

Yleinen

Infektiot

Tuntematon

Sepsis

Veri ja imukudos

Hyvin yleinen

Leukopenia (asteen 3 neutropenia: 19,3 %, asteen 4 neutropenia:

6 %)

Luuydinsuppressio on yleensä lievää ja keskivaikeaa ja vaikuttaa lähinnä

granulosyyttiarvoihin

(ks. kohta 4.2).

Trombosytopenia

Anemia

Yleinen

Kuumeinen neutropenia

Hyvin harvinainen

Trombosytoosi

Tromboottinen mikroangiopatia

Immuunijärjestelmä

Hyvin harvinainen

Anafylaktoidinen reaktio

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen

Ruokahaluttomuus

Hermosto

Yleinen

Päänsärky

Unettomuus

Uneliaisuus

Melko harvinainen

Aivohalvaus

Hyvin harvinainen

Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiasyndrooma

(ks. kohta 4.4.)

Sydän

Melko harvinainen

Rytmihäiriöt, luonteeltaan pääasiassa supraventrikulaarisia

Sydämen vajaatoiminta

Harvinainen

Sydäninfarkti

Verisuonisto

Harvinainen

Raajojen verisuonitulehduksen ja kuolion kliiniset oireet

Hypotensio

Hyvin harvinainen

Kapillaarivuoto-oireyhtymä (ks. kohta 4.4)

Hengityselimet, rintakehä ja

välikarsina

Hyvin yleinen

Hengenahdistus, joka on yleensä lievää ja korjautuu nopeasti ilman

hoitoa

Yleinen

Yskä

Nuha

Melko harvinainen

Interstitiaalinen pneumoniitti (ks. kohta 4.4)

Bronkospasmi, joka on yleensä lievä ja ohimenevä, mutta saattaa

vaatia parenteraalista hoitoa

Harvinainen

Keuhkopöhö

Aikuisen hengitysvaikeusoireyhtymä (ks. kohta 4.4)

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

Oksentelu

Yleinen

Ripuli

Stomatiitti ja suun haavaumat

Ummetus

Hyvin harvinainen

Iskeeminen koliitti

Maksa ja sappi

Hyvin yleinen

Transaminaasiarvojen (ASAT, ALAT) ja alkalisen fosfataasin

(AFOS-arvojen) kohoaminen

Yleinen

Bilirubiiniarvojen

suureneminen

Melko harvinainen

Vakava maksatoksisuus, mukaan lukien maksan vajaatoiminta ja

kuolema

Harvinainen

GGT-arvojen (gammaglutamyylitransferaasi) suureneminen

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen

Allerginen ihottuma, johon usein liittyy kutinaa

Hiustenlähtö

Yleinen

Kutina

Hikoilu

Harvinainen

Vaikeat ihoreaktiot, kuten ihon kesiminen ja rakkulaiset iholeesiot

Haavaumat

Rakkuloiden ja haavojen muodostuminen

Hilseily

Hyvin harvinainen

Toksinen epidermaalinen nekrolyysi

Stevens–Johnsonin oireyhtymä

Tuntematon

Pseudoselluliitti

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen

Selkäkipu

Lihaskipu

Munuaiset ja virtsatiet

Hyvin yleinen

Verivirtsaisuus

Lievä valkuaisvirtsaisuus

Melko harvinainen

Munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 4.4)

Hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (ks. kohta 4.4)

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Hyvin yleinen

Influenssan kaltaiset oireet, joista yleisimpiä ovat kuume, päänsärky,

vilunväreet, lihaskipu, voimattomuus ja ruokahaluttomuus. Myös

yskää, nuhaa, huonovointisuutta, hikoilua ja univaikeuksia on

raportoitu.

Turvotus / ääreisosien turvotus, mukaan lukien kasvojen turvotus.

Turvotus korjaantuu yleensä hoidon lopettamisen jälkeen.

Yleinen

Kuume

Voimattomuus

Vilunväreet

Harvinainen

Pistoskohdan reaktiot, jotka ovat yleensä lieviä

Vammat ja myrkytykset

Harvinainen

Sädereaktiot (ks. kohta 4.5)

Sädereaktion uusiutuminen

Yhdistelmähoitona rintasyövän hoidossa

Asteen 3 ja 4 hematologisten haittojen, etenkin neutropenian esiintymistiheys suurenee, kun gemsitabiinia

käytetään yhdessä paklitakselin kanssa. Näiden haittavaikutusten lisääntymiseen ei kuitenkaan liity

infektioiden eikä verenvuotojen lisääntymistä. Väsymystä ja kuumeista neutropeniaa esiintyy tavallista

useammin, kun gemsitabiinia käytetään yhdessä paklitakselin kanssa. Jos väsymys ei liity anemiaan, se

lievittyy yleensä ensimmäisen hoitojakson jälkeen.

Asteen 3 ja 4 haittatapahtumat

Paklitakseli verrattuna gemsitabiinin ja paklitakselin yhdistelmähoitoon

Potilasmäärä (%)

Paklitakseliryhmä (N = 259)

Gemsitabiini + paklitakseliryhmä

(N = 259)

Aste 3

Aste 4

Aste 3

Aste 4

Laboratorioarvot

Anemia

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

Trombosytopenia

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropenia

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Muut kuin

laboratorioarvot

Kuumeinen

neutropenia

3 (1,2)

12 (4,6)

1 (0,4)

Väsymys

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Ripuli

5 (1,9)

8 (3,1)

Motorinen

neuropatia

2 (0,8)

6 (2,3)

1 (0,4)

Sensorinen

neuropatia

9 (3,5)

14 (5,3)

1 (0,4)

* Asteen 4 neutropeniaa, joka kesti yli 7 vrk, esiintyi 12,6 %:lla yhdistelmähoitoryhmän

potilaista ja

5,0 %:lla paklitakseliryhmän potilaista.

Yhdistelmähoitona virtsarakon syövän hoidossa

Asteen 3 ja 4 haittatapahtumat

MVAC-hoito verrattuna gemsitabiinin ja sisplatiinin yhdistelmähoitoon

Potilasmäärä (%)

MVAC (metotreksaatti, vinblastiini,

doksorubisiini ja sisplatiini)

(N=196)

Gemsitabiini ja sisplatiini

(N=200)

Aste 3

Aste 4

Aste 3

Aste 4

Laboratorioarvot

Anemia

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

Trombosytopenia

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Muut kuin

laboratorioarvot

Pahoinvointi ja

oksentelu

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Ripuli

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Infektiot

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Suutulehdus

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)

Yhdistelmähoitona munasarjasyövän hoidossa

Asteen 3 ja 4 haittatapahtumat

Karboplatiini verrattuna gemsitabiinin ja karboplatiinin yhdistelmähoitoon

Potilasmäärä (%)

Karboplatiini

(N=174)

Gemsitabiini ja karboplatiini

(N=175)

Aste 3

Aste 4

Aste 3

Aste 4

Laboratorioarvot

Anemia

10 (5,7)

4 (2,3)

39 (22,3)

9 (5,1)

Neutropenia

19 (10,9)

2 (1,1)

73 (41,7)

50 (28,6)

Trombosytopenia

18 (10,3)

2 (1,1)

53 (30,3)

8 (4,6)

Leukopenia

11 (6,3)

1 (0,6)

84 (48,0)

9 (5,1)

Muut kuin

laboratorioarvot

Verenvuoto

0 (0,0)

0 (0,0)

3 (1,8)

(0,0)

Kuumeinen

neutropenia

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (1,1)

(0,0)

Infektiot, ei

neutropeniaa

0 (0)

0 (0,0)

(0,0)

1 (0,6)

Myös sensorista neuropatiaa esiintyi yhdistelmähoitoa saaneilla yleisemmin kuin pelkkää karboplatiinia

käytettäessä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

4.9

Yliannostus

Gemsitabiinin

yliannostukselle ei tunneta vastalääkettä. Jopa 5,7 g/m

gemsitabiiniannoksia on annettu

30 minuuttia kestävänä infuusiona laskimoon kahden viikon välein, ja haittavaikutukset ovat pysyneet

kliinisesti

hyväksyttävällä tasolla. Jos yliannostusta epäillään, potilaan veriarvoja tulee seurata ja tukihoitoa

antaa tarpeen mukaan.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antineoplastiset lääkeaineet, pyrimidiinianalogit

ATC-koodi: L01BC05

Sytotoksisuus soluviljelmässä

Gemsitabiinilla on merkitsevä sytotoksinen vaikutus moniin erilaisiin hiiren ja ihmisen syöpäsoluviljelmiin.

Sen vaikutus on vaihespesifinen, sillä gemsitabiini tuhoaa lähinnä soluja, jotka ovat parhaillaan DNA-

synteesivaiheessa (S-vaihe). Tietyissä oloissa se estää myös solujen siirtymistä G

-vaiheesta S-vaiheeseen.

In vitro gemsitabiinin sytotoksinen vaikutus riippuu sekä pitoisuudesta että ajasta.

Teho kasvaimiin prekliinisissä malleissa

Kasvainten eläinmalleissa gemsitabiinin

teho kasvaimiin riippuu sen antoaikataulusta. Kun gemsitabiini

annetaan päivittäin, se aiheuttaa suurta eläinkuolleisuutta, mutta tehoaa vain hyvin vähäisessä määrin

kasvaimiin. Jos gemsitabiini kuitenkin annetaan 3 tai 4 päivän välein, se voidaan antaa ei-tappavina

annoksina, joilla on huomattava teho hiirten moniin eri kasvaimiin.

Vaikutusmekanismi

Solun aineenvaihdunta ja vaikutusmekanismi:

Gemsitabiini (dFdC) on pyrimidiinin

kaltainen

antimetaboliitti,

joka metaboloituu soluissa nukleosidikinaasin

vaikutuksesta aktiivisiksi difosfaatti-

(dFdCDP-) ja trifosfaatti- (dFdCTP-) nukleosideiksi. Gemsitabiinin

sytotoksinen vaikutus johtuu siitä, että

dFdCDP ja dFdCTP estävät DNA-synteesiä kahdella eri mekanismilla. dFdCDP estää

ribonukleotidireduktaasia, ainoata entsyymiä, joka katalysoi DNA-synteesissä tarvittavia

deoksinukleosiditrifosfaatteja (dCTP) tuottavia reaktioita. Kun dFdCDP estää tämän entsyymin toimintaa,

kaikkien deoksinukleosidien ja etenkin dCTP:n pitoisuudet pienenevät. dFdCTP taas korvaa kilpailevasti

dCTP:tä DNA:ssa, mikä potentoi lääkkeen vaikutusta.

Pieniä määriä gemsitabiinia otetaan myös RNA:han. dCTP:n pienentynyt pitoisuus solussa

potentoi dFdCTP:n ottoa DNA:han. DNA:n epsilonpolymeraasi ei kykene poistamaan gemsitabiinia ja

korjaamaan kehittyviä DNA-juosteita. Kun gemsitabiini on otettu DNA:han, kehittyviin DNA-juosteisiin

lisätään vielä yksi nukleotidi. Tämän jälkeen DNA-synteesin jatkuminen estyy käytännössä täysin

(masked chain termination). DNA:han otettu gemsitabiini taas näyttää aikaansaavan ohjelmoidun

solukuoleman eli apoptoosin.

Kliiniset tutkimukset

Virtsarakon syöpä

Satunnaistettuun vaiheen III tutkimukseen osallistui 405 potilasta, joilla oli pitkälle edennyt tai

etäpesäkkeinen uroteelin karsinooma. Tutkimuksessa oli kaksi hoitoryhmää, gemsitabiini/sisplatiini ja

metotreksaatti/vinblastiini/adriamysiini/sisplatiini (MVAC). Hoitoryhmien välillä ei havaittu eroja

mediaanielinajassa (12,8 kk gemsitabiini-/sisplatiiniryhmässä ja 14,8 kk MVAC-ryhmässä, p = 0,547),

taudin etenemiseen kuluneessa ajassa (7,4 kk ja 7,6 kk, p = 0,842) eikä vasteprosenteissa (49,4 % ja 45,7 %,

p = 0,512). Gemsitabiinin

ja sisplatiinin yhdistelmähoidolla oli kuitenkin parempi toksisuusprofiili

kuin

MVAC-hoidolla.

Haimasyöpä

Satunnaistetussa vaiheen III tutkimuksessa, johon osallistui 126 pitkälle edennyttä tai etäpesäkkeistä

haimasyöpää sairastavaa potilasta, gemsitabiinilla saavutettiin tilastollisesti merkitsevästi paremmat kliinisen

hyödyn vasteprosentit kuin 5-fluorourasiililla (23,8 % gemsitabiiniryhmässä ja 4,8 %

5-fluorourasiiliryhmässä, p = 0,0022). Lisäksi taudin etenemiseen kulunut aika oli gemsitabiiniryhmässä

tilastollisesti

merkitsevästi pidempi kuin 5-fluorourasiiliryhmässä (2,3 kk ja 0,9 kk, log-rank p < 0,0002), ja

myös elinajan mediaani oli gemsitabiiniryhmässä tilastollisesti

merkitsevästi pidempi (5,7 kk ja 4,4 kk, log-

rank p < 0,0024).

Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

Satunnaistetussa vaiheen III tutkimuksessa 522 potilaalla, joilla oli leikkauskelvoton, paikallisesti edennyt tai

etäpesäkkeinen ei-pienisoluinen

keuhkosyöpä, gemsitabiinin

ja sisplatiinin

yhdistelmällä saavutettiin

tilastollisesti

merkitsevästi parempi vasteprosentti kuin pelkällä sisplatiinilla (31,0 % gemsitabiinin

sisplatiinin

yhdistelmällä ja 12,0 % pelkällä sisplatiinilla, p < 0,0001). Taudin etenemiseen kulunut aika oli

gemsitabiini-/sisplatiiniryhmässä tilastollisesti

merkitsevästi pidempi kuin pelkkää sisplatiinia saaneessa

ryhmässä (5,6 kk ja 3,7 kk, log-rank p < 0,0012), ja myös elinajan mediaani oli tilastollisesti

merkitsevästi

pidempi (9,1 kk ja 7,6 kk, log-rank p < 0,004).

Toisessa satunnaistetussa vaiheen III tutkimuksessa, johon osallistui 135 asteen IIIB tai IV ei-pienisoluista

keuhkosyöpää sairastavaa potilasta, gemsitabiinin ja sisplatiinin

yhdistelmällä saavutettiin tilastollisesti

merkitsevästi parempi vasteprosentti kuin sisplatiinin

ja etoposidin yhdistelmällä (40,6 % gemsitabiini-

/sisplatiiniryhmässä ja 21,2 % sisplatiini-/etoposidiryhmässä, p = 0,025). Myös taudin etenemiseen kulunut

aika oli gemsitabiini-/sisplatiiniryhmässä tilastollisesti

merkitsevästi pidempi kuin etoposidi-/sisplatiini-

ryhmässä (6,9 kk ja 4,3 kk, p = 0,014).

Molemmissa tutkimuksissa todettiin, että hoidon siedettävyydessä ei ollut eroja hoitoryhmien välillä.

Munasarjasyöpä

Satunnaistetussa vaiheen III tutkimuksessa 356 potilasta, joiden pitkälle edennyt epiteliaalinen

munasarjasyöpä oli uusiutunut vähintään 6 kk kuluttua platinapohjaisen hoidon päättymisestä,

satunnaistettiin saamaan joko gemsitabiini-/karboplatiinihoitoa (GCb) tai karboplatiinihoitoa (Cb). Taudin

etenemiseen kulunut aika oli GCb-ryhmässä tilastollisesti

merkitsevästi pidempi kuin Cb-ryhmässä (8,6 kk ja

5,8 kk, log-rank p = 0,0038). GCb-ryhmässä saavutettiin myös parempi vasteprosentti (47,2 % GCb-

ryhmässä ja 30,9 % Cb-ryhmässä, p = 0,0016) ja pidempi mediaaninen elinaika (18 kk GCb-ryhmässä ja

17,3 kk Cb-ryhmässä, p = 0,73).

Rintasyöpä

Satunnaistettuun vaiheen III tutkimukseen osallistui 529 potilasta, joiden leikkauskelvoton, paikallisesti

uusiutunut tai etäpesäkkeinen rintasyöpä oli uusiutunut adjuvantti-/neoadjuvanttikemoterapian

jälkeen.

Taudin dokumentoituun etenemiseen kulunut aika oli gemsitabiinin

ja paklitakselin yhdistelmähoitoa

saaneilla potilailla tilastollisesti

merkitsevästi pidempi kuin pelkkää paklitakselia saaneilla (6,14 kk ja

3,98 kk, log-rank p = 0,0002). 377 potilaan kuoltua kokonaiselinaika oli gemsitabiini-/paklitakseliryhmässä

18,6 kk ja paklitakseliryhmässä 15,8 kk (log-rank p = 0,0489, riskisuhde 0,82). Kokonaisvasteprosentti taas

oli gemsitabiini-/paklitakseliryhmässä 41,4 % ja paklitakseliryhmässä 26,2 % (p = 0,0002).

5.2

Farmakokinetiikka

Gemsitabiinin

farmakokinetiikkaa on tutkittu 353 potilaalla seitsemässä tutkimuksessa. Potilaat olivat 29–79-

vuotiaita, ja heistä 121 oli naisia ja 232 miehiä. Noin 45 %:lla potilaista oli ei-pienisoluinen

keuhkosyöpä ja

35 %:lla haimasyöpä. Kun potilaille annettiin 500–2 592 mg/m

annoksia 0,4–1,2 tunnin pituisina

infuusioina, farmakokineettisten parametrien todettiin olevan seuraavat.

Huippupitoisuudet plasmassa (saavutettiin 5 minuutin kuluessa infuusion päättymisestä): 3,2–45,5 µg/ml.

1 000 mg/m

/30 min annoksen jälkeen kanta-aineen pitoisuudet plasmassa ovat yli 5 µg/ml noin 30 minuutin

ajan infuusion päättymisen jälkeen ja yli 0,4 µg/ml vielä noin tunnin pidempään.

Jakautuminen

Sentraalisen tilan jakautumistilavuus

oli 12,4 l/m

naisilla ja 17,5 l/m

miehillä (tutkimushenkilöiden

välinen

vaihtelu 91,9 %). Perifeerisen tilan jakautumistilavuus

oli 47,4 l/m

. Perifeerisen tilan tilavuus ei riippunut

sukupuolesta. Sitoutumisen plasman proteiineihin katsottiin olevan merkityksetöntä.

Puoliintumisaika: 42–94 minuuttia iästä ja sukupuolesta riippuen. Suositusannoksia käytettäessä gemsitabiini

eliminoituu todennäköisesti käytännössä täysin 5–11 tunnin kuluessa infuusion alusta. Kerran viikossa

annettu gemsitabiini ei kumuloidu

elimistöön.

Metabolia

Gemsitabiini metaboloituu nopeasti sytidiinideaminaasin vaikutuksesta maksassa, munuaisissa, veressä ja

muissa kudoksissa. Solussa gemsitabiini metaboloituu gemsitabiinimono-, di- ja trifosfaateiksi (dFdCMP,

dFdCDP ja dFdCTP), joista dFdCDP:n ja dFdCTP:n katsotaan olevan farmakologisesti aktiivisia. Näitä

solunsisäisiä metaboliitteja ei ole havaittu plasmassa eikä virtsassa. Pääasiallinen metaboliitti, 2'-deoksi-2',2'-

difluorouridiini

(dFdU), ei ole farmakologisesti aktiivinen. Sitä esiintyy plasmassa ja virtsassa.

Erittyminen

Systeeminen puhdistuma vaihteli välillä 29,2–92,2 l/h/m

iästä ja sukupuolesta riippuen

(tutkimushenkilöiden välinen vaihtelu 52,2 %). Naisilla puhdistuma on noin 25 % pienempi kuin miehillä.

Puhdistuma on nopea, mutta vähenee nähtävästi sekä miehillä että naisilla iän myötä. Suositusannoksia

käytettäessä (1 000 mg/m

gemsitabiinia infuusiona 30 minuutin kuluessa) naisten pienempi puhdistuma ei

todennäköisesti vaadi gemsitabiiniannoksen pienentämistä.

Erittyminen virtsaan: Alle 10 % eliminoituu muuttumattomassa muodossa.

Munuaispuhdistuma:

2–7 l/h/m

92–98 % gemsitabiinista eliminoituu

sen antoa seuraavan viikon aikana. 99 % eliminoituu virtsaan lähinnä

dFdU:n muodossa, ja 1 % erittyy ulosteeseen.

dFdCTP:n kinetiikka

Tätä metaboliittia esiintyy ääreisveren mononukleaarisissa soluissa, ja seuraavat tiedot viittaavat näihin

soluihin. Solunsisäiset pitoisuudet suurenevat suhteessa gemsitabiiniannokseen annoksilla

35−350 mg/m

/30 min, jolloin

vakaan tilan pitoisuudeksi tulee 0,4–5 µg/ml. Kun gemsitabiinin pitoisuudet

plasmassa ovat yli 5 µg/ml, dFdCTP-pitoisuudet eivät enää suurene. Tämä viittaa siihen, että dFdCTP:n

muodostuminen näissä soluissa on saturoituvaa.

Terminaalisen eliminaation puoliintumisaika:

0,7–12 tuntia.

dFdU:n kinetiikka

Huippupitoisuudet plasmassa (3–15 minuuttia 30 minuutin infuusion päättymisen jälkeen annoksella

1 000 mg/m

): 28–52 µg/ml. Alin pitoisuus, kun valmistetta annostellaan kerran viikossa: 0,07–1,12 µg/ml,

kumuloitumista ei nähtävästi tapahdu. Kolmivaiheinen plasman pitoisuus-aikakäyrä, terminaalivaiheen

puoliintumisaika keskimäärin 65 h (vaihteluväli 33–84 h).

dFdU:n muodostus kanta-aineesta: 91 % – 98 %.

Sentraalisen tilan keskimääräinen jakautumistilavuus: 18 l/m

(vaihteluväli 11–22 l/m

Vakaan tilan jakautumistilavuus

(Vss) keskimäärin: 150 l/m

(vaihteluväli 96–228 l/m

Jakautuminen kudoksiin:

Voimakasta.

Näennäisen puhdistuman keskiarvo: 2,5 l/h/m

(vaihteluväli 1–4 l/h/m

Erittyminen virtsaan: 100 %.

Gemsitabiinin

ja paklitakselin yhdistelmähoito

Gemsitabiinin

ja paklitakselin käyttö yhdistelmähoitona ei vaikuttanut kummankaan lääkkeen

farmakokinetiikkaan.

Gemsitabiinin

ja karboplatiinin

yhdistelmähoito

Gemsitabiinin

ja karboplatiinin

käyttö yhdistelmähoitona ei vaikuttanut gemsitabiinin

farmakokinetiikkaan.

Munuaisten vajaatoiminta

Lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR 30–80 ml/min) ei vaikuta millään johdonmukaisella,

merkitsevällä tavalla gemsitabiinin

farmakokinetiikkaan.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvaisannoksilla tehdyissä, enintään 6 kuukauden pituisissa tutkimuksissa hiirillä ja koiralla tärkein

löydös oli hoidosta ja annoksesta riippuvainen korjautuva hematopoieesin lamaantuminen.

Gemsitabiini on mutageeninen in vitro mutaatiotestissä ja in vivo luuytimen mikrotumatestissä.

Gemsitabiinin

karsinogeenista potentiaalia ei ole arvioitu pitkäkestoisissa eläintutkimuksissa.

Hedelmällisyystutkimuksissa gemsitabiini aiheutti uroshiirille

hypospermatogeneesiä. Sen ei ole havaittu

vaikuttavan naaraiden hedelmällisyyteen.

Kokeellisissa eläintutkimuksissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (esim. synnynnäisiä epämuodostumia) tai

muita vaikutuksia alkion- ja sikiönkehitykseen, tiineyden kulkuun ja peri- ja postnataaliseen kehitykseen.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Propyleeniglykoli

Makrogoli 400

Natriumhydroksidi (E 524) (pH:n säätämiseen)

Kloorivetyhappo, väkevä (E 507) (pH:n säätämiseen)

Injektionesteisiin

käytettävä vesi

6.2

Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan

kohdassa 6.6.

6.3

Kestoaika

Avaamaton injektiopullo:

2 vuotta

Säilyvyys laimentamisen jälkeen (infuusioliuos):

Kemialliseksi ja fysikaaliseksi käytönaikaiseksi säilyvyydeksi on osoitettu 7 päivää 2-8 °C:ssa tai 25 °C:ssa,

kun laimentaminen tehdään 9 mg/ml natriumkloridiliuokseen pitoisuuteen 0,1 mg/ml ja 5 mg/ml.

Mikrobiologiselta kannalta katsoen valmiste tulee käyttää välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi,

käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eivätkä ne yleensä

saisi ylittää 24 tuntia 2–8 °C:ssa, ellei valmistetta ole laimennettu kontrolloiduissa ja validoiduissa

aseptisissa olosuhteissa.

6.4

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Gemsitabiini 200mg/5,26 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten:

Tyypin I lasista valmistettu 6 ml injektiopullo, joka on suljettu klorobutyyli-kumitulpalla ja vihreällä irti

napsautettavalla alumiinisinetillä. Injektiopullo saattaa olla pakattu muoviseen alustaan kutistekalvolla.

Yksi injektiopullo

200 mg pakkauskoossa sisältää 5,26 ml konsentraattia. Yhdessä pakkauksessa on

1 injektiopullo.

Gemsitabiini 1000 mg/26,3 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten:

Tyypin I lasista valmistettu 30 ml injektiopullo,

joka on suljettu klorobutyyli-kumitulpalla ja sinisellä irti

napsautettavalla alumiinisinetillä. Injektiopullo saattaa olla pakattu muoviseen alustaan kutistekalvolla.

Yksi injektiopullo

1000 mg pakkauskoossa sisältää 26,3 ml konsentraattia. Yhdessä pakkauksessa on

1 injektiopullo.

Gemsitabiini 2000 mg/52,6 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten:

Tyypin I lasista valmistettu 100 ml injektiopullo,

joka on suljettu klorobutyyli-kumitulpalla ja keltaisella irti

napsautettavalla alumiinisinetillä. Injektiopullo saattaa olla pakattu muoviseen alustaan kutistekalvolla.

Yksi injektiopullo

2000 mg pakkauskoossa sisältää 52,6 ml konsentraattia. Yhdessä pakkauksessa on

1 injektiopullo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Käsittely

Infuusionesteen valmistelussa ja hävittämisessä noudatetaan sytotoksisia lääkeaineita koskevia normaaleja

turvallisuusvarotoimia. Infuusionesteen käsittelyn tulee tapahtua turvakaapissa, ja työskentelyn aikana tulee

käyttää suojavaatteita ja käsineitä. Jos turvakaappia ei ole, käytetään lisäksi suojanaamaria ja suojalaseja.

Jos valmistetta joutuu silmiin,

se voi aiheuttaa voimakasta ärsytystä. Silmät huuhdellaan välittömästi ja

perusteellisesti vedellä. Jos ärsytys jatkuu, on otettava yhteys lääkäriin. Jos liuosta läikkyy iholle, iho

huuhdellaan perusteellisesti vedellä.

Liuoksen laimentaminen

Ainoa Gemkabi 38 mg/ml infuusiokonsentraatin,

liuosta varten, laimentamiseen hyväksytty laimennin on

9 mg/ml (0,9 %) NaCl-injektioneste, joka ei sisällä säilytysaineita.

Kliinisesti merkityksellisen pitoisuuden saavuttamiseksi on tarvittava kokonaismäärä gemsitabiini-

infuusiokonsentraattia ennen käyttöä laimennettava 9 mg/ml -NaCl-injektionesteellä siten, että

kokonaislaimennoksen määrä on vähintään 500 ml.

Suositellun annoksen (1000 mg/m

ja 1250 mg/m

) ja kehon pinta-alan (1,0–2,0 m

) perusteella

pitoisuusalueeksi saadaan 2–5 mg/ml, kuten seuraavassa taulukossa esitetään.

Taulukossa esitetään myös laimennetun injektionesteen osmolaliteetti ja pH-alue viitteellisinä

arvoina.

Kehon

pinta-

(A)

Suositeltu

annos

(mg/m

(B)

Laskennallinen

kokonaisannos

(mg)

(AxB)

Lääkeaineen

laskennallinen

määrä

(ml)

[(AxB)/38]

Kokonaislaimennos

(ml)

(C)

Lopullinen

pitoisuus

(AxB)/(C)

Osmolaliteetti

(mOsm/kg)

1000

1000

26,3

520–620

6,0–

1250

1250

32,9

600–700

1250

1500

39,5

680–780

1250

1750

46,1

760–860

1000

1500

39,5

680–780

1250

2000

52,6

830–930

1250

2250

59,2

930–1030

1000

2000

52,6

830–930

1250

2500

65,8

1020–1120

* Liuos voidaan jatkolaimentaa käyttäen samaa laimenninta.

Valmiste on laimennettava tarkoin seuraavassa annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta vältetään

haittavaikutukset.

Laskimoinfuusiona annettavan gemsitabiinin

laimennuksessa on noudatettava aseptista tekniikkaa.

Parenteraaliset lääkevalmisteet tulee tarkastaa silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta

ennen antoa. Jos valmisteessa näkyy hiukkasia, sitä ei saa antaa.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Fresenius Kabi AB

75174 Uppsala

Ruotsi

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

31697

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

27.4.2015

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

9.4.2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot