GEFITINIB ORION 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

14-12-2018

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

30-03-2021

Aktiivinen ainesosa:
Gefitinibum
Saatavilla:
Orion Corporation
ATC-koodi:
L01EB01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Gefitinibum
Annos:
250 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
gefitinibi
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Hoito tulee aloittaa ja hoitoa tulee jatkaa syöpähoitoihin perehtyneen lääkärin valvonnassa.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
35781
Valtuutus päivämäärä:
2018-12-28

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Gefitinib Orion 250 mg kalvopäällysteiset tabletit

gefitinibi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Gefitinib Orion on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Gefitinib Orion -tabletteja

Miten Gefitinib Orion -tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Gefitinib Orion -tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Gefitinib Orion on ja mihin sitä käytetään

Gefitinib Orion -tabletit sisältävät gefitinibi-nimistä vaikuttavaa ainetta, joka estää epidermaaliseksi

kasvutekijäreseptoriksi (EGFR) kutsutun proteiinin toimintaa. Tällä proteiinilla on vaikutusta

syöpäsolujen kasvuun ja leviämiseen.

Gefitinib Orion -tabletteja käytetään aikuisille ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon. Tässä

syöpäsairaudessa muodostuu keuhkokudokseen pahanlaatuisia (syöpä-) soluja.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Gefitinib Orion -tabletteja

Älä ota Gefitinib Orion -tabletteja

jos olet allerginen gefitinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Gefitinib Orion -tabletteja, jos

sinulla on joskus ollut:

muita keuhkosairauksia. Jotkut niistä voivat pahentua Gefitinib Orion -hoidon aikana.

maksaan liittyviä ongelmia.

Lapset ja nuoret

Gefitinib Orion -tabletit eivät ole tarkoitettu lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Gefitinib Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa

muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät joitakin seuraavista lääkkeistä:

lääkkeitä, jotka saattavat vaikuttaa Gefitinib Orion -valmisteen toimintaan

fenytoiini tai karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä)

rifampisiini (tuberkuloosilääke)

itrakonatsoli (sienitulehduslääke)

barbituraatit (unilääke)

mäkikuismaa sisältävä rohdosvalmiste (Hypericum perforatum, käytetään masennukseen ja

levottomuuteen)

protonipumpun estäjät, H

-antagonistit ja happoa neutraloivat lääkkeet (käytetään

vatsahaavaan, ruuansulatusvaivoihin, närästykseen ja mahahapon vähentämiseen).

varfariini (suun kautta otettava antikoagulantti eli veritulppien estolääke). Jos käytät tätä

vaikuttavaa ainetta sisältävää lääkettä, lääkärisi voi määrätä sinulle verikokeita normaalia

useammin.

Jos käytät jotain yllä olevista valmisteista tai jos olet epävarma asiasta, käänny lääkärin tai apteekin

puoleen ennen kuin aloitat Gefitinib Orion -tablettien käytön.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Koska Gefitinib Orion -tableteilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia lapseen, raskautta tulisi välttää

hoidon aikana.

Jos imetät, älä käytä Gefitinib Orion -tabletteja lapsesi turvallisuuden vuoksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos tunnet heikotusta käyttäessäsi tätä lääkettä, ole varovainen, kun ajat autoa tai käytät työvälineitä tai

koneita.

Gefitinib Orion sisältää laktoosia

Yksi tabletti sisältää 164 mg laktoosimonohydraattia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-

intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Gefitinib Orion sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per päiväannos eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

3.

Miten Gefitinib Orion -tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Suositeltu annos on yksi tabletti (250 mg) kerran päivässä.

Ota tabletti joka päivä suunnilleen samaan aikaan.

Voit ottaa tabletin ruuan kanssa tai tyhjään mahaan.

Älä ota antasideja (happoa neutraloivia lääkkeitä) kahta tuntia ennen tai tuntia

Gefitinib Orion -tabletin ottamisen jälkeen.

Jos sinun on vaikea niellä tablettia, liuota se puoleen lasilliseen hiilihapotonta vettä. Älä käytä

liuottamiseen mitään muita nesteitä. Älä murskaa tablettia. Sekoita kunnes tabletti on liuennut veteen,

mikä saattaa kestää jopa 20 minuuttia. Juo liuos välittömästi. Jotta saat varmasti koko lääkemäärän,

lisää lasiin saman verran vettä ja juo neste.

Jos otat enemmän Gefitinib Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Gefitinib Orion -tabletin

Toimenpiteet riippuvat siitä, kuinka kauan on aikaa seuraavaan annokseen.

Jos seuraavan annoksen ottamiseen on aikaa 12 tuntia tai enemmän, ota tabletti heti kun muistat.

Ota sen jälkeen seuraava annos normaalisti.

Jos seuraavan annoksen ottamiseen on aikaa alle 12 tuntia, älä ota unohtamaasi tablettia. Ota

seuraava tabletti normaaliin aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta tablettia samaan aikaan) korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos saat jonkun seuraavista haittavaikutuksista – saatat tarvita

nopeasti lääkärinhoitoa:

Allerginen reaktio (yleinen), erityisesti jos oireisiin liittyy turvonneet kasvot, huulet, kieli tai kurkku,

nielemisvaikeudet, nokkosihottuma, nokkosrokko ja hengitysvaikeudet.

Vaikea hengenahdistus tai äkillinen hengenahdistuksen paheneminen, johon voi liittyä yskää tai

kuumetta. Tämä voi merkitä sitä, että sinulla on keuhkoissa tulehdus, jota kutsutaan

interstitiaaliseksi keuhkosairaudeksi. Tämä saattaa koskettaa noin yhtä potilasta sadasta, jotka

käyttävät Gefitinib Orionia. Haittavaikutus voi olla henkeä uhkaava.

Vaikeat ihoreaktiot (harvinainen), jotka esiintyvät suurilla alueilla kehoa, mukaan lukien punoitus,

kipu, haavaumat, rakkulat tai ihon kuoriutuminen. Myös muutokset huulissa, nenässä, silmissä ja

sukupuolielimissä voivat olla mahdollisia.

Vaikean tai pitkään jatkuneen ripulin, oksentelun, pahoinvoinnin tai ruokahaluttomuuden

aiheuttama elimistön kuivuminen (yleinen).

Silmävaivat (melko harvinainen), kuten kipu, punoitus, vetiset silmät, valoherkkyys,

näkömuutokset tai sisäänpäin kasvavat silmäripset. Ne voivat olla oireita silmän pintaan

(sarveiskalvoon) kehittyneestä haavaumasta.

Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos sinulle ilmenee jokin seuraavista

haittavaikutuksista:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

ripuli

oksentelu

pahoinvointi

ihoreaktiot, kuten aknetyyppinen ihottuma, johon voi joskus liittyä kutinaa ja ihon kuivumista ja/tai

halkeilua

ruokahaluttomuus

voimattomuus

punoittava tai aristava suu

veren maksa-arvojen (alaniiniaminotransferaasi) suureneminen (todetaan verinäytteellä). Jos

maksa-arvot suurenevat voimakkaasti, lääkärisi saattaa kehottaa sinua lopettamaan

Gefitinib Orion -tablettien käytön.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

kuiva suu

kuivat, punaiset tai kutiavat silmät

punaiset tai kipeät silmäluomet

kynsiongelmat

hiustenlähtö

kuume

verenvuoto (kuten nenäverenvuoto tai verta virtsassa)

valkuaista virtsassa (todetaan virtsanäytteellä)

bilirubiinin ja muiden veren maksa-arvojen (aspartaattiaminotransferaasi) suureneminen (todetaan

verinäytteellä). Jos maksa-arvot suurenevat voimakkaasti, lääkärisi saattaa kehottaa sinua

lopettamaan Gefitinib Orion -tablettien käytön.

veren kreatiniiniarvojen suureneminen. Tämä todetaan verinäytteellä (liittyy munuaisten

toimintaan).

virtsarakkotulehdus (kirvelyn tunne virtsatessa sekä tihentynyt virtsaamistarve).

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

haimatulehdus, jonka oireina voivat olla esim. erittäin kova kipu ylävatsan alueella ja vaikea

pahoinvointi ja oksentelu.

maksatulehdus. Oireita voivat olla yleinen huonovointisuus, mahdollinen keltatauti (ihon ja silmien

kellastuminen). Tämä haittavaikutus on melko harvinainen, mutta joitakin kuolemantapauksia on

ollut.

ruoansulatuskanavan puhkeama.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

ihon verisuonten tulehdus. Tämä voi ilmetä mustelman kaltaisina laikkuina iholla tai ihottumana,

joka ei vaalene painettaessa.

verenvuotoinen virtsarakkotulehdus (kirvelyn tunne virtsatessa, tihentynyt virtsaamistarve ja verta

virtsassa).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista

voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Gefitinib Orion -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Gefitinib Orion sisältää

Vaikuttava aine on gefitinibi. Yksi tabletti sisältää 250 mg gefitinibiä.

Muut apuaineet tabletin ytimessä ovat: natriumlauryylisulfaatti, laktoosimonohydraatti,

mikrokiteinen selluloosa, povidoni, kroskarmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti.

Muut apuaineet tabletin päällysteessä ovat: osittain hydrolysoitu polyvinyylialkoholi, makrogoli,

talkki sekä punainen, keltainen ja musta rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Gefitinib Orion -tabletit ovat ruskeita, pyöreitä, kaksoiskuperia, päällystettyjä tabletteja (pituus noin

11 mm), joiden toisella puolella on kaiverrus G9FB 250.

Pakkauskoot:

Läpipainopakkaus: 30 tablettia.

Perforoitu läpipainopakkaus: 30 x 1 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.12.2018

Bipacksedel: Information till patienten

Gefitinib Orion 250 mg filmdragerade tabletter

gefitinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Gefitinib Orion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Gefitinib Orion

Hur du tar Gefitinib Orion

Eventuella biverkningar

Hur Gefitinib Orion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Gefitinib Orion är och vad det används för

Gefitinib Orion innehåller den aktiva substansen gefitinib som blockerar ett protein som kallas för

epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR). Detta protein är involverat i tillväxt och spridning av

cancerceller.

Gefitinib Orion används för att behandla vuxna med icke småcellig lungcancer. Denna cancer är en

sjukdom vid vilken maligna (cancer-) celler bildas i lungvävnaden.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Gefitinib Orion

Ta inte Gefitinib Orion

om du är allergisk mot gefitinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Gefitinib Orion om du någon gång haft:

andra problem med lungorna. En del lungbesvär kan förvärras vid behandling med Gefitinib

Orion.

problem med levern.

Barn och ungdomar

Gefitinib Orion är inte avsett för barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Gefitinib Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av följande läkemedel:

läkemedel som kan påverka effekten av Gefitinib Orion

fenytoin eller karbamazepin (mot epilepsi)

rifampicin (mot tuberkulos – TBC)

itrakonazol (mot svampinfektioner)

barbiturater (en typ av läkemedel som används mot sömnproblem)

örtmediciner innehållande Johannesört (Hypericum perforatum, som används mot

depression och ångest)

protonpumpshämmare, H

-antagonister och antacida (mot magsår, magbesvär, halsbränna

och för att minska syran i magen).

warfarin (en så kallad oral antikoagulant för att förhindra blodproppar). Om du använder ett

läkemedel innehållande denna aktiva substans kan din läkare behöva ta blodprover oftare.

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal

innan du tar Gefitinib Orion.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det rekommenderas att du undviker att bli gravid då du behandlas med Gefitinib Orion eftersom

Gefitinib Orion kan skada ditt barn.

För ditt barns säkerhet, använd inte Gefitinib Orion om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Skulle du känna dig svag medan du använder detta läkemedel bör du vara försiktig med att köra bil eller

använda maskiner.

Gefitinib Orion innehåller laktos

En tablett innehåller 164 mg laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin.

Gefitinib Orion innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dygnsdos, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Gefitinib Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos är 1 tablett (250 mg) dagligen.

Ta tabletten vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Du kan ta tabletten tillsammans med mat eller utan mat.

Ta inte antacida (för att reducera mängden syra i magen) 2 timmar före eller 1 timme efter att

du tar Gefitinib Orion.

Om du har problem med att svälja tabletten kan du lösa upp den i ett halvt glas vatten som inte

innehåller kolsyra. Använd inte någon annan vätska. Krossa inte tabletten. Snurra på glaset tills

tabletten har löst sig. Detta kan ta upp till 20 minuter. Drick sedan vätskan genast. För att vara säker

på att du fått i dig allt läkemedel ska du skölja glaset mycket noga med ett halvt glas vatten och dricka

ur det.

Om du har tagit för stor mängd av Gefitinib Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Gefitinib Orion

Vad du ska göra om du har glömt ta en tablett beror på hur lång tid det är kvar till nästa dos.

Om det är 12 timmar eller mera till nästa dos: ta den glömda tabletten så snart du kommer på att

du glömt den. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

Om det är mindre än 12 timmar tills du ska ta nästa dos: hoppa över den glömda dosen. Ta sedan

nästa dos vid den vanliga tiden.

Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta din läkare genast om du får någon av följande biverkningar – du kan behöva

omedelbar medicinsk behandling:

Allergisk reaktion (vanlig) särskilt om symtomen omfattar svullnad i ansikte, läppar, tunga eller

hals, svårigheter att svälja, nässelfeber, nässelutslag och svårighet att andas.

Allvarlig andfåddhet, eller plötsligt förvärrad andfåddhet och eventuellt också hosta och feber.

Detta kan betyda att du har fått en inflammation i lungorna som kallas ”interstitiell lungsjukdom”.

Det drabbar ungefär 1 av 100 patienter som tar Gefitinib Orion och kan vara livshotande.

Allvarliga hudreaktioner (sällsynta) som drabbar stora delar av kroppen. Tecken på detta kan

vara rodnad, smärta, sår, blåsor och avflagning av huden. Läppar, näsa, ögon och könsorgan kan

också drabbas.

Uttorkning (vanligt) som orsakas av långvarig eller svår diarré, kräkningar, illamående eller

aptitlöshet.

Ögonproblem (sällsynta) som smärta, rödögdhet, vattniga ögon, ljuskänslighet, synförändringar

eller att ögonfransarna växer inåt. Detta kan betyda att du har ett sår på ögats yta (hornhinnan).

Tala med din doktor så snart som möjligt om du får några av följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

diarré

kräkningar

illamående

hudreaktioner, såsom akneliknande utslag som ibland kliar och inkluderar torr och/eller sprucken

aptitlöshet

svaghet

röd eller sårig mun

ökning av leverenzymet alaninaminotransferas i blodprov - om för högt kan din doktor uppmana

dig att sluta ta Gefitinib Orion.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

torr mun

torra, röda eller kliande ögon

röda och ömma ögonlock

nagelbesvär

håravfall

feber

blödning (till exempel näsblod eller blod i urinen)

protein i urinen (som syns i urinprov)

ökning av bilirubin och leverenzymet aspartataminotransferas i blodprov - om för högt kan

doktorn uppmana dig att sluta ta Gefitinib Orion

ökade nivåer av kreatinin i blodprov (visar hur dina njurar fungerar)

cystit (brännande känsla när man kissar och frekventa, akuta trängningar).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

inflammation i bukspottkörteln. Det kännetecknas av mycket svår smärta i övre delen av magen

och kraftigt illamående och kräkningar.

inflammation i levern. Symtomen kan vara en allmän sjukdomskänsla med eller utan eventuell

gulsot (huden och ögonvitorna blir gula). Denna biverkning är mindre vanlig, men vissa patienter

har dött av den.

hål (perforationer) i magtarmkanalen.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

inflammation i blodkärlen i huden. Det kan se ut som blåmärken eller fläckar med utslag på

huden som inte bleknar bort.

hemorragisk cystit (brännande känsla när man kissar och frekventa, akuta trängningar med blod i

urinen).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Gefitinib Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är gefitinib. En tablett innehåller 250 mg gefitinib.

Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är natriumlaurilsulfat, laktosmonohydrat, mikrokristallin

cellulosa, povidon, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.

Övriga innehållsämnen i tablettdragering är polyvinylalkohol- delvis hydrolyserad, makrogol, talk

och röd, gul och svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gefitinib Orion tabletterna är bruna, runda, bikonvexa dragerade tabletter (med en längd på ungefär 11

mm), märkta med G9FB 250 på ena sidan.

Förpackningsstorlekar:

Blister: 30 tabletter

Perforerade blister: 30 x 1 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 14.12.2018

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Gefitinib Orion 250 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tabletti sisältää 250 mg gefitinibiä.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 164 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kalvopäällysteinen tabletti (tabletti).

Ruskea, pyöreä, kaksoiskupera, päällystetty tabletti (pituus noin 11 mm), jonka toisella puolella

kaiverrus ”G9FB 250”.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Gefitinib Orion on tarkoitettu käytettäväksi monoterapiana paikallisesti edenneen tai metastaattisen ei-

pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC) hoitoon aikuisille potilaille, joiden kasvaimessa on aktivoivia

EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita (ks. kohta 4.4).

4.2

Annostus ja antotapa

Gefitinib Orion -hoito tulee aloittaa ja hoitoa tulee jatkaa syöpähoitoihin perehtyneen lääkärin

valvonnassa.

Annostus

Gefitinib Orion -valmisteen suositusannos on yksi 250 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Jos annos

unohtuu, se tulee ottaa heti muistettaessa. Jos seuraavan annoksen ottamiseen on alle 12 tuntia, annos

jätetään väliin. Potilaiden ei tule ottaa kaksinkertaista annosta (kahta annosta samalla kertaa)

unohtuneen annoksen korvaamiseksi.

Pediatriset potilaat

Gefitinib Orion -valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoidossa ei ole

varmistettu. Ei ole asianmukaista käyttää gefitinibiä pediatristen potilaiden ei-pienisoluisen

keuhkosyövän hoitoon.

Maksan vajaatoiminta

Gefitinibin pitoisuudet plasmassa suurenevat potilailla, joilla on maksakirroosista johtuva keskivaikea

tai vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh B tai C). Näitä potilaita tulee seurata tarkoin

haittavaikutusten varalta. Plasmapitoisuudet eivät kohonneet potilailla, joilla

aspartaattitransaminaasiarvo (ASAT), alkalinen fosfataasiarvo (AFOS) tai bilirubiiniarvo oli

suurentunut maksametastaasien vuoksi (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta, mikäli

kreatiniinipuhdistuma on > 20 ml/min. Potilaista, joilla kreatiniinipuhdistuma on ≤ 20 ml/min,

on saatavilla vain rajallisesti tietoa, ja näiden potilaiden kohdalla tulee noudattaa varovaisuutta

(ks. kohta 5.2).

Iäkkäät

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen potilaan iän perusteella (ks. kohta 5.2).

Heikot CYP2D6-metaboloijat

Annoksen muuttamista ei suositella heikon CYP2D6-metaboliagenotyypin potilailla, mutta näitä

potilaita tulee seurata tarkoin haittavaikutusten varalta (ks. kohta 5.2).

Annoksen muuttaminen toksisuuden vuoksi

Hoito voidaan keskeyttää lyhyeksi ajaksi (enintään 14 vrk) ja aloittaa uudelleen 250 mg:n annoksella

potilailla, jotka sietävät huonosti haittavaikutuksina esiintyvää ripulia tai ihoreaktioita (ks. kohta 4.8).

Potilailla, jotka eivät siedä hoitoa keskeytyksen jälkeen, gefitinibihoito tulee lopettaa ja heille tulee

harkita muita hoitoja.

Antotapa

Tabletti voidaan ottaa suun kautta ruoan kanssa tai ilman ruokaa suurin piirtein samaan aikaan

vuorokaudesta. Tabletti voidaan niellä kokonaisena veden kanssa, tai jos se ei ole mahdollista, tabletti

voidaan dispergoida hiilihapottomaan veteen. Tablettia ei saa dispergoida muuhun nesteeseen.

Tablettia ei saa murskata, vaan se pudotetaan puoleen lasilliseen juomavettä. Lasia pyöritellään

ajoittain, kunnes tabletti on dispergoitunut (tämä saattaa kestää jopa 20 minuuttia). Liuos on juotava

heti tabletin dispergoiduttua (ts. 60 minuutin kuluessa). Lasi täytetään uudelleen puolilleen vettä ja

vesi juodaan. Dispersio voidaan antaa myös nenä-mahaletkun tai PEG-letkun kautta.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Imetys (ks. kohta 4.6).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Harkittaessa Gefitinib Orion -valmisteen käyttöä paikallisesti edenneen tai metastaattisen NSCLC:n

hoitoon on tärkeää, että kasvainkudoksen EGFR-mutaatiostatus yritetään määrittää kaikilla potilailla.

Jos kasvainnäytettä ei ole arvioitavissa, voidaan käyttää verestä (plasmasta) eristettyä kiertävää

kasvain-DNA:ta (ctDNA).

On käytettävä vain vankkaa, luotettavaa ja herkkää testiä (testejä), jonka on osoitettu soveltuvan

EGFR-mutaatiostatuksen määritykseen kasvaimesta tai ctDNA:sta, jotta vältetään virheelliset

negatiiviset tai virheelliset positiiviset määritykset (ks. kohta 5.1).

Interstitiaalinen keuhkosairaus (ILD)

Interstitiaalista keuhkosairautta (ILD), joka saattaa alkaa äkillisesti ja on joissain tapauksissa johtanut

kuolemaan, on havaittu 1,3 %:lla gefitinibiä saaneista potilaista (ks. kohta 4.8). Jos potilaalla on

pahenevia hengitystieoireita, kuten hengenahdistusta, yskää ja kuumetta, Gefitinib Orion -hoito on

keskeytettävä ja potilas tutkittava viipymättä. Jos ILD todetaan, Gefitinib Orion -hoito on lopetettava

ja potilasta hoidettava asianmukaisesti.

Japanilaisessa farmakoepidemiologisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa, johon osallistui 3 159

gefitinibiä tai solunsalpaajahoitoa saavaa NSCLC-potilasta, joita seurattiin 12 viikon ajan, tunnistettiin

seuraavat ILD:n riskitekijät (riippumatta siitä, saiko potilas gefitinibiä vai solunsalpaajaa): tupakointi,

heikko suorituskyky (PS

2), tietokonetomografiassa osoitus normaalin keuhkokudoksen

vähentymisestä (

50 %), vastikään (< 6 kk) diagnosoitu NSCLC, aiempi ILD, vähintään 55 vuoden

ikä ja samanaikainen sydänsairaus. Suurentunut ILD:n riski gefitinibiryhmässä verrattuna

solunsalpaajaryhmään havaittiin lähinnä neljän ensimmäisen hoitoviikon aikana (vakioitu riskisuhde

[OR] 3,8; 95 %:n luottamusväli [lv] 1,9–7,7). Sen jälkeen suhteellinen riski oli pienempi (vakioitu

riskisuhde [OR] 2,5; 95 %:n lv 1,1–5,8). Kuoleman riski oli suurempi gefitinibiryhmän tai

solunsalpaajaryhmän potilailla, joille kehittyi ILD, mikäli heillä oli seuraavat riskitekijät: tupakointi,

tietokonetomografiassa osoitus normaalin keuhkokudoksen vähenemisestä (

50 %), aiempi ILD,

vähintään 65 vuoden ikä ja laajat pleuraan kiinnikkeiset alueet (

50 %).

Maksatoksisuus ja maksan vajaatoiminta

Maksan toimintakokeiden tuloksissa on havaittu poikkeavuuksia (mukaan lukien

alaniiniaminotransferaasi-, aspartaattiaminotransferaasi- ja bilirubiiniarvojen nousu), melko harvoin

hepatiittia (ks. kohta 4.8). Yksittäisiä maksan vajaatoimintatapauksia on raportoitu, ja joissakin

tapauksissa ne ovat olleet kuolemaan johtavia. Tämän vuoksi suositellaan maksan toimintakokeiden

kontrolloimista ajoittain. Gefitinibiä tulee käyttää varoen, jos potilaalla todetaan lieviä tai

keskivaikeita maksan toiminnan muutoksia. Jos muutokset ovat vaikeita, hoidon lopettamista tulee

harkita.

Maksakirroosista johtuvan maksan vajaatoiminnan on osoitettu johtavan gefitinibin

plasmapitoisuuksien suurenemiseen (ks. kohta 5.2).

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa

CYP3A4:n indusorit saattavat voimistaa gefitinibin metaboliaa ja pienentää gefitinibin pitoisuuksia

plasmassa. Sen vuoksi samanaikainen CYP3A4:n indusorien (esim. fenytoiini, karbamatsepiini,

rifampisiini, barbituraatit tai luontaistuotteet, jotka sisältävät mäkikuismaa [Hypericum perforatum])

käyttö saattaa heikentää hoidon tehoa ja niitä tulisi välttää (ks. kohta 4.5).

Yksittäisillä potilailla, jotka ovat genotyypiltään heikkoja CYP2D6-metaboloijia, hoito tehokkaalla

CYP3A4:n estäjällä saattaa johtaa suurentuneisiin gefitinibipitoisuuksiin plasmassa. CYP3A4:n

estäjähoitoa aloitettaessa potilaita tulee seurata tarkoin gefitinibin haittavaikutusten varalta

(ks. kohta 4.5).

International Normalised Ratio (INR) -arvojen suurenemista ja/tai verenvuototapahtumia on raportoitu

joillakin varfariinia käyttävillä potilailla gefitinibin käytön yhteydessä (ks. kohta 4.5). Varfariinia ja

gefitinibiä samanaikaisesti käyttäviä potilaita tulee seurata säännöllisesti protrombiiniajan (PT) tai

INR-arvojen muutosten varalta.

Lääkevalmisteet, jotka nostavat merkitsevästi mahalaukun pH:ta, kuten protonipumpun estäjät ja H

antagonistit, saattavat pienentää gefitinibin biologista hyötyosuutta ja pitoisuutta plasmassa ja siten

heikentää sen tehoa. Jos antasideja otetaan säännöllisesti lähellä gefitinibin ottoaikaa, vaikutus voi olla

samankaltainen (ks. kohdat 4.5 ja 5.2).

Tiedot faasin II kliinisistä tutkimuksista, joissa gefitinibiä ja vinorelbiinia käytettiin samanaikaisesti,

viittaavat siihen, että gefitinibi saattaa pahentaa vinorelbiinin neutropeenista vaikutusta.

Muut varoitukset

Potilaita tulee neuvoa hakeutumaan lääkäriin välittömästi, jos heille kehittyy vaikea tai pitkittyvä

ripuli, pahoinvointi, oksentelu tai ruokahaluttomuus, koska ne voivat johtaa epäsuorasti elimistön

kuivumiseen. Näitä oireita tulee hoitaa kliinisen tarpeen mukaan (ks. kohta 4.8).

Potilaat, joilla on sarveiskalvotulehdukseen viittaavia oireita ja löydöksiä, kuten akuutti tai paheneva

silmätulehdus, kyynelehtiminen, valoherkkyys, näön hämärtyminen, silmäkipu ja/tai punasilmäisyys,

tulee ohjata nopeasti silmätautien erikoislääkärille.

Jos haavaisen sarveiskalvotulehduksen diagnoosi varmistuu, gefitinibihoito on keskeytettävä, ja jos

oireet eivät häviä tai ne palaavat gefitinibihoidon uudelleen aloittamisen jälkeen, on harkittava hoidon

lopettamista kokonaan.

Vaiheen I/II gefitinibi- ja sädehoitotutkimuksessa, johon osallistui 45 lasta, joilla oli äskettäin todettu

aivorungon gliooma tai osittain poistettu supratentoriaalinen pahanlaatuinen gliooma, neljällä

potilaalla raportoitiin keskushermoston verenvuotoa (joista yksi tapaus johti kuolemaan).

Keskushermoston verenvuotoa raportoitiin lisäksi yhdellä ependymoomaa sairastavalla lapsella

tutkimuksessa, jossa käytettiin ainoastaan gefitinibiä. Ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla,

gefitinibiä käyttävillä aikuispotilailla ei ole osoitettu suurentunutta aivoverenvuotoriskiä.

Gefitinibihoitoa saavilla potilailla on raportoitu ruoansulatuskanavan perforaatioita. Useimmiten

näihin tapauksiin on liittynyt muita tunnettuja riskitekijöitä kuten muiden lääkkeiden, esim. steroidien

tai NSAID-lääkkeiden, samanaikainen käyttö, aiempia ruoansulatuskanavan haavaumia, ikä,

tupakointi tai suolen metastaasit perforaatiokohdassa.

Apuaineet

Gefitinib Orion sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-

intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä

lääkettä.

Gefitinib Orion sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Gefitinibi metaboloituu sytokromi P450:n isoentsyymien CYP3A4 (ensisijainen) ja CYP2D6 kautta.

Vaikuttavat aineet, jotka saattavat suurentaa gefitinibin pitoisuutta plasmassa

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että gefitinibi on P-glykoproteiinin (Pgp) substraatti.

Käytettävissä olevat tiedot eivät viittaa siihen, että tällä in vitro -havainnolla olisi kliinistä merkitystä.

CYP3A4:ää estävät aineet voivat pienentää gefitinibin puhdistumaa. Samanaikainen tehokkaiden

CYP3A4:n estäjien (esim. ketokonatsoli, posakonatsoli, vorikonatsoli, proteaasi-inhibiittorit,

klaritromysiini, telitromysiini) annostelu saattaa suurentaa gefitinibin pitoisuutta plasmassa. Tämä

suureneminen voi olla kliinisesti merkittävää, koska annos ja altistus vaikuttavat haittavaikutusten

ilmenemiseen. Suureneminen voi olla voimakkaampaa yksittäisillä potilailla, jotka ovat

genotyypiltään heikkoja CYP2D6-metaboloijia. Edeltävä itrakonatsolihoito (voimakas CYP3A4:n

estäjä) aiheutti 80 %:n suurenemisen gefitinibin keskimääräisessä AUC:ssa terveillä vapaaehtoisilla.

Tilanteissa, joissa annetaan samanaikaisesti tehokkaita CYP3A4:n estäjiä, potilasta tulee seurata

tarkoin gefitinibin haittavaikutusten varalta.

Tietoja samanaikaisesta hoidosta CYP2D6:n estäjillä ei ole, mutta tämän entsyymin tehokkaat estäjät

voivat aiheuttaa gefitinibin plasmapitoisuuksien noin kaksinkertaista suurenemista voimakkailla

CYP2D6-metaboloijilla (ks. kohta 5.2). Jos samanaikainen hoito tehokkaalla CYP2D6:n estäjällä

aloitetaan, potilasta tulee seurata tarkoin haittavaikutusten varalta.

Vaikuttavat aineet, jotka saattavat pienentää gefitinibin pitoisuutta plasmassa

CYP3A4:n indusorit voivat tehostaa aineenvaihduntaa ja pienentää gefitinibin pitoisuuksia plasmassa

ja siten heikentää gefitinibin tehoa. CYP3A4:n indusorien (esim. fenytoiini, karbamatsepiini,

rifampisiini, barbituraatit tai mäkikuisma [Hypericum perforatum]) samanaikaista käyttöä tulee

välttää. Edeltävä rifampisiinihoito (tehokas CYP3A4:n indusori) pienensi terveillä vapaaehtoisilla

gefitinibin keskimääräistä AUC:ta 83 % (ks. kohta 4.4).

Aineet, jotka aiheuttavat merkitsevää ja pitkäkestoista mahalaukun pH:n kohoamista, voivat pienentää

gefitinibin pitoisuutta plasmassa ja siten heikentää gefitinibin tehoa. Suurilla lyhytvaikutteisten

antasidien annoksilla voi olla samanlainen vaikutus, jos niitä otetaan säännöllisesti lähellä gefitinibin

ottoaikaa. Gefitinibin käyttö samanaikaisesti ranitidiinin kanssa annoksella, joka aiheutti

pitkäkestoisen mahalaukun pH:n kohoamisen (≥ 5), pienensi terveillä vapaaehtoisilla gefitinibin

keskimääräistä AUC:ta 47 % (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Vaikuttavat aineet, joiden plasmapitoisuuteen gefitinibi voi vaikuttaa

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että gefitinibillä on rajallinen CYP2D6-toimintaa inhiboiva

vaikutus. Kliinisessä tutkimuksessa potilaille annosteltiin metoprololia (CYP2D6-substraatti)

samanaikaisesti gefitinibin kanssa. Tämä aiheutti 35 % suurenemisen altistumisessa metoprololille.

Tämänkaltainen suureneminen saattaa olla merkittävää CYP2D6-substraattien kannalta, joilla on

kapea terapeuttinen indeksi. Kun CYP2D6-substraatteja harkitaan käytettäväksi samanaikaisesti

gefitinibin kanssa, CYP2D6-substraatin annoksen muuttamista tulisi harkita erityisesti, jos on kyse

valmisteista, joilla on kapea terapeuttinen ikkuna.

Gefitinibi inhiboi BCRP-kuljettajaproteiinia in vitro, mutta havainnon kliininen merkitys ei ole

tiedossa.

Muut mahdolliset yhteisvaikutukset

INR-arvon kohoamista ja/tai verenvuototapahtumia on raportoitu joillakin samanaikaisesti varfariinia

käyttäneillä potilailla (ks. kohta 4.4).

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisia, jotka voivat tulla raskaaksi, on neuvottava välttämään raskaaksi tuloa hoidon aikana.

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja gefitinibin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3). Mahdollista riskiä ihmiselle ei tunneta. Gefitinib

Orion -valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö gefitinibi ihmisen rintamaitoon. Gefitinibi ja sen metaboliitit kertyivät imettävillä

rotilla maitoon (ks. kohta 5.3). Gefitinibi on vasta-aiheista rintaruokinnan aikana, ja siksi rintaruokinta

on lopetettava gefitinibihoidon ajaksi (ks. kohta 4.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Gefitinibihoidon aikana on raportoitu heikotusta. Siksi potilaiden, joilla tätä oiretta esiintyy, tulee

noudattaa varovaisuutta autolla ajon tai koneiden käytön aikana.

4.8

Haittavaikutukset

Yhteenveto haittavaikutuksista

Faasin III kliinisten ISEL-, INTEREST- ja IPASS-tutkimusten poolatut tiedot (2 462 gefitinibillä

hoidettua potilasta) osoittivat, että useimmin raportoituja haittavaikutuksia, joita on ollut yli 20 %:lla

potilaista, ovat ripuli ja ihoreaktiot (mukaan lukien ihottuma, akne, ihon kuivuminen ja kutina).

Haittavaikutukset ilmaantuvat yleensä ensimmäisen hoitokuukauden aikana, ja ne ovat yleensä

korjautuvia. Noin 8 %:lle potilaista kehittyi vaikea haittavaikutus (Common Toxicity Criteria [CTC],

vaikeusaste 3 tai 4). Noin 3 % potilaista lopetti hoidon haittavaikutuksen takia.

Interstitiaalista keuhkosairautta (ILD) on esiintynyt 1,3 %:lla potilaista, usein vaikeana (CTC-

vaikeusaste 3 tai 4). Kuolemaan johtaneita tapauksia on raportoitu.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Taulukossa 1 esitetty turvallisuusprofiili perustuu gefitinibin kliinisestä kehitysohjelmasta saatuun

sekä markkinoille tulon jälkeiseen kokemukseen. Taulukossa 1 haittavaikutukset on luokiteltu

esiintymistiheyden mukaan, jos mahdollista, perustuen vertailukelpoisten haittatapahtumaraporttien

ilmaantuvuuteen faasin III kliinisten tutkimusten (ISEL, INTEREST ja IPASS) poolatussa aineistossa

(2 462 gefitinibillä hoidettua potilasta).

Haittavaikutusten esiintymistiheys on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (

1/10); yleinen

(≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (

1/1 000, < 1/100); harvinainen (

1/10 000, < 1/1 000);

hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden

arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan

alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1. Haittavaikutukset

Haittavaikutukset elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin yleinen

Ruokahaluttomuus, lievä tai keskivaikea

(CTC-vaikeusaste 1 tai 2).

Silmät

Yleinen

Sidekalvotulehdus, luomitulehdus ja

kuivasilmäisyys*, yleensä lievä (CTC-

vaikeusaste 1).

Melko harvinainen

Korjautuva sarveiskalvon eroosio, johon

liittyy joskus poikkeavaa silmäripsien

kasvua.

Sarveiskalvotulehdus (0,12 %)

Verisuonisto

Yleinen

Verenvuoto, kuten nenäverenvuoto ja

verivirtsaisuus.

Hengityselimet, rintakehä ja

välikarsina

Yleinen

Interstitiaalinen keuhkosairaus (1,3 %),

usein vaikea (CTC-vaikeusaste 3–4).

Kuolemaan johtaneita tapauksia on

raportoitu.

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Ripuli, yleensä lievä tai keskivaikea

(CTC-vaikeusaste 1 tai 2).

Oksentelu, yleensä lievä tai keskivaikea

(CTC-vaikeusaste 1 tai 2).

Pahoinvointi, yleensä lievä (CTC-

vaikeusaste 1).

Suutulehdus, yleensä lievä (CTC-

vaikeusaste 1).

Yleinen

Ripulista, pahoinvoinnista, oksentelusta

tai ruokahaluttomuudesta johtuva

elimistön kuivuminen.

Suun kuivuminen*, yleensä lievä (CTC-

vaikeusaste 1).

Melko harvinainen

Haimatulehdus

Ruoansulatuskanavan perforaatio

Maksa ja sappi

Hyvin yleinen

Alaniiniaminotransferaasin nousu,

yleensä lievä tai keskivaikea.

Yleinen

Aspartaattiaminotransferaasin nousu,

yleensä lievä tai keskivaikea.

Kokonaisbilirubiinin nousu, yleensä lievä

tai keskivaikea.

Melko harvinainen

Hepatiitti**

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen

Ihoreaktiot, useimmiten lievä tai

keskivaikea (CTC-vaikeusaste 1 tai 2)

märkärakkulainen ihottuma, joskus kutina

ja ihon kuivuus (myös ihon fissuurat),

punoittavalla iholla.

Yleinen

Kynsiongelmat

Alopesia

Allergiset reaktiot (1,1 %) mukaan lukien

angioedeema ja nokkosihottuma

Melko harvinainen

Palmoplantaarinen erytrodysestesia -

oireyhtymä

Harvinainen

Rakkulaiset reaktiot, mukaan lukien

toksinen epidermaalinen nekrolyysi,

Stevens–Johnsonin oireyhtymä ja

erythema multiforme

Ihon vaskuliitti

Munuaiset ja virtsatiet

Yleinen

Oireeton veren kreatiniinipitoisuuden

suureneminen

Valkuaisvirtsaisuus

Kystiitti

Harvinainen

Hemorraginen kystiitti

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Hyvin yleinen

Voimattomuus, yleensä lievä (CTC-

vaikeusaste 1).

Yleinen

Kuume

Poikkeaviin laboratorioarvoihin liittyvien haittavaikutusten esiintymistiheys perustuu potilaisiin, joilla muutos

oli vähintään 2 CTC-vaikeusastetta lähtötasosta kyseisissä laboratorioparametreissä.

* Tämä haittavaikutus voi liittyä gefitinibin käytön yhteydessä havaittuihin muihin kuivuustiloihin (yleensä

ihoreaktioihin).

** Tämä sisältää yksittäisiä ilmoitettuja maksan vajaatoimintatapauksia, jotka joissakin tapauksissa ovat olleet

kuolemaan johtavia.

Interstitiaalinen keuhkosairaus (ILD)

INTEREST-tutkimuksessa ILD-tyyppisiä tapahtumia esiintyi 1,4 %:lla potilaista (10 potilasta)

gefitinibiryhmässä ja 1,1 %:lla potilaista (8 potilasta) dosetakseliryhmässä. Yksi ILD-tyyppinen

tapahtuma johti kuolemaan, ja se ilmaantui gefitinibiä saaneelle potilaalle.

ISEL-tutkimuksessa ILD-tyyppisten tapahtumien ilmaantuvuus kokonaispopulaatiossa oli noin 1 %

kummassakin hoitoryhmässä. Valtaosa raportoiduista ILD-tapahtumista koski aasialaista alkuperää

olevia potilaita. ILD:n ilmaantuvuus aasialaista alkuperää olevilla gefitinibiä saaneilla potilailla oli

3 % ja plaseboa saaneilla 4 %. Yksi ILD-tyyppinen tapaus johti kuolemaan, ja kyseessä oli plaseboa

saanut potilas.

Japanissa tehdyssä, valmisteen markkinoille tulon jälkeisessä tutkimuksessa (3 350 potilasta) ILD-

tyyppisiä tapahtumia raportoitiin gefitinibiä käyttävillä potilailla 5,8 %. Kuolemaan johtaneiden ILD-

tyyppisten tapausten osuus näistä oli 38,6 %.

Avoimessa, faasin III kliinisessä tutkimuksessa (IPASS), johon osallistui 1 217 potilasta, gefitinibiä

verrattiin karboplatiinilla ja paklitakselilla toteutettuun kaksoissolunsalpaajahoitoon ensilinjan hoitona

valikoiduille, edennyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville potilaille Aasiassa. ILD-tyyppisten

tapahtumien ilmaantuvuus oli 2,6 % gefitinibihoitoryhmässä ja 1,4 % karboplatiini-

paklitakselihoitoryhmässä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Gefitinibin yliannostukseen ei ole spesifistä hoitoa. Vaiheen I kliinisissä tutkimuksissa pieni määrä

potilaita sai kuitenkin jopa 1 000 mg:n vuorokausiannoksia. Joidenkin haittavaikutusten, pääasiassa

ripulin ja ihottuman, esiintyvyyden ja vaikeusasteen lisääntymistä havaittiin. Yliannostukseen liittyviä

haittavaikutuksia on hoidettava oireenmukaisesti, ja erityisesti vaikeaa ripulia on hoidettava kuten

kliinisesti aiheellista. Yhdessä tutkimuksessa pienelle määrälle potilaita annettiin viikoittain 1 500–

3 500 mg:n annoksia. Tässä tutkimuksessa gefitinibialtistus ei lisääntynyt annoksen lisääntyessä ja

haittavaikutukset olivat vaikeusasteeltaan yleensä lieviä tai keskivaikeita ja yhdenmukaisia gefitinibin

tunnetun turvallisuusprofiilin kanssa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antineoplastiset lääkeaineet, epidermaalisen kasvutekijäreseptorin

(EGFR) tyrosiinikinaasin estäjät, ATC-koodi: L01EB01.

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset

Epidermaalinen kasvutekijä (EGF) ja sen reseptori (EGFR [HER1; ErbB1]) on tunnistettu

merkittäviksi tekijöiksi normaalien solujen sekä syöpäsolujen kasvu- ja proliferaatioprosessissa.

EGFR:ää aktivoiva mutaatio syöpäsolussa on tärkeä tekijä tuumorisolujen kasvun edistämisessä,

apoptoosin salpaamisessa, angiogeenisten tekijöiden tuotannon lisäämisessä ja metastaasiprosessien

edesauttamisessa.

Gefitinibi on selektiivinen, pienimolekyylinen epidermaalisen kasvutekijäreseptorin tyrosiinikinaasin

estäjä, ja se on hoitolinjasta riippumatta tehokas hoito potilaille, joiden kasvaimissa on aktivoivia

EGFR-tyrosiinikinaasidomeenin mutaatioita. Kliinisesti merkittävää tehoa ei ole osoitettu potilailla,

joiden kasvaimien tiedetään olevan EGFR-mutaationegatiivisia.

Yleisten EGFR:ää aktivoivien mutaatioiden (eksonin 19 deleetiot; L858R) hoitovastetulokset ovat

vankat, mikä tukee käsitystä näiden mutaatioiden herkkyydestä gefitinibille; esimerkiksi taudin

etenemättömyysajan HR (95 %:n lv) on gefitinibille 0,489 (0,336; 0,710) verrattuna

kaksoissolunsalpaajahoitoon (WJTOG3405). Gefitinibistä on niukemmin hoitovastetietoja potilailla,

joiden kasvaimissa on vähemmän yleiset mutaatiot; saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että

G719X, L861Q ja S7681 ovat herkistäviä mutaatioita ja että T790M-mutaatio tai eksonin 20 insertiot

yksistään ovat resistenssimekanismeja.

Resistenssi

Useimmissa ei-pienisoluisen keuhkosyövän kasvaimissa, joissa on herkistäviä EGFR:n kinaasin

mutaatioita, kehittyy lopulta resistenssi gefitinibihoidolle. Mediaaniaika taudin etenemiseen on

1 vuosi. Noin 60 %:ssa tapauksista resistenssiin liittyy sekundaarinen T790M-mutaatio, jolloin

seuraavan linjan hoitovaihtoehdoksi voidaan harkita T790M-mutaatioon kohdennettuja EGFR:n

tyrosiinikinaasin estäjiä. Muita mahdollisia resistenssimekanismeja, joita on ilmoitettu EGFR:n

signaalivälitystä salpaavan lääkehoidon jälkeen, ovat mm. eston ohittava signaalivälitys (bypass

signalling) kuten HER2- ja MET-geeniamplifikaatio ja PIK3CA-mutaatiot. 5–10 %:ssa tapauksista on

myös ilmoitettu fenotyypin vaihtumista pienisoluiseksi keuhkosyöväksi.

Kiertävä kasvain-DNA (ctDNA)

IFUM-tutkimuksessa mutaatiostatus määritettiin kasvaimesta ja plasmasta peräisin olevasta ctDNA-

näytteestä käyttämällä Therascreen EGFR RGQ PCR Kitiä (Qiagen). Sekä ctDNA- että kasvainnäyte

olivat arvioitavissa 652 potilaalla 1 060 seulotusta. Objektiivinen hoitovasteprosentti oli 77 % (95 %:n

lv: 66 %–86 %) potilailla, joiden kasvain ja ctDNA olivat mutaatiopositiivisia. Objektiivinen

hoitovasteprosentti oli 60 % (95 %:n lv: 44 %–74 %) potilailla, joilla vain kasvain oli

mutaatiopositiivinen.

Taulukko 2. Yhteenveto alkuvaiheen mutaatiostatuksesta kaikkien niiden seulottujen potilaiden

kasvain- ja ctDNA-näytteissä, joiden molemmat näytteet olivat arvioitavissa

Mitta

Määritelmä

Osuus IFUM-

tutkimuksessa, % (lv)

IFUM-

tutkimuksen N

Herkkyys

Niiden M+ kasvainten osuus, joissa

ctDNA-näytteen tulos on M+

65,7 (55,8–74,7)

Spesifisyys

Niiden M- kasvainten osuus, joissa

ctDNA-näytteen tulos on M-

99,8 (99,0–100,0)

Tiedot ovat yhtäpitäviä ennakkoon suunnitellun, eksploratiivisen japanilaisen IPASS-tutkimuksen

alaryhmäanalyysin kanssa (Goto 2012). Kyseisessä tutkimuksessa käytettiin seerumista, ei plasmasta,

peräisin olevaa ctDNA:ta EGFR-mutaatioanalyysiin käyttämällä EGFR Mutation Test Kitiä (DxS)

(N = 86). Kyseisessä tutkimuksessa herkkyys oli 43,1 % ja spesifisyys 100 %.

Kliininen teho ja turvallisuus

Ensilinjan hoito

Randomoituun faasin III ensilinjan IPASS-tutkimukseen osallistui Aasiasta

potilaita, joilla oli

edennyt (levinneisyysasteen IIIB tai IV), histologialtaan adenokarsinoomaksi luokiteltu, ei-

pienisoluinen keuhkosyöpä ja jotka olivat tupakoineet aiemmin vähän (lopettaneet ≥ 15 vuotta

aiemmin ja tupakoineet ≤ 10 askivuotta) tai joilla ei ollut lainkaan tupakointitaustaa (ks. taulukko 3).

Kiina, Hongkong, Indonesia, Japani, Malesia, Filippiinit, Singapore, Taiwan ja Thaimaa.

Taulukko 3. Tehokkuustulokset IPASS-tutkimuksesta, gefitinibi verrattuna karboplatiini-

paklitakseliyhdistelmään

Potilasryhmä

N

Objektiivisten

hoitovasteiden

määrä ja 95 %:n

luottamusväli

hoitojen välisille

eroille

a

Ensisijainen

päätetapahtuma:

etenemättömyys-

aika

a,b

Kokonaiselinaika

a,b

Kaikki

1 217

43,0 % vs. 32,2 %

[5,3 %; 16,1 %]

HR 0,74

[0,65–0,85]

5,7 kk vs. 5,8 kk

p < 0,0001

HR 0,90

[0,79–1,02]

18,8 kk vs. 17,4 kk

p = 0,1087

EGFR-

mutaatiopositiiviset

71,2 % vs. 47,3 %

[12,0 %; 34,9 %]

HR 0,48

[0,36–0,64]

9,5 kk vs. 6,3 kk

p < 0,0001

HR 1,00

[0,76–1,33]

21,6 kk vs. 21,9 kk

EGFR-

mutaationegatiiviset

1,1 % vs. 23,5 %

[-32,5 %; -13,3 %]

HR 2,85

[2,05–3,98]

1,5 kk vs. 5,5 kk

p < 0,0001

HR 1,18

[0,86–1,63]

11,2 kk vs. 12,7 kk

EGFR-

mutaatiostatus ei

tiedossa

43,3 % vs. 29,2 %

[7,3 %; 20,6 %]

HR 0,68

[0,58–0,81]

6,6 kk vs. 5,8 kk

p < 0,0001

HR 0,82

[0,70–0,96]

18,9 kk vs. 17,2 kk

Tulokset on esitetty muodossa gefitinibi vs. karboplatiini-paklitakseliyhdistelmä.

kk tarkoittaa mediaania kuukausissa. Numerot hakasuluissa ovat HR-arvon 95 %:n luottamusvälejä.

Randomoitujen potilaiden lukumäärä

Vaarasuhde (hazard ratio), < 1 vaarasuhteet suosivat gefitinibiä.

Elämänlaatua mittaavat tulokset erosivat EGFR-mutaatiostatuksen mukaisesti. Potilaista, joilla oli

positiivinen EGFR-mutaatiostatus, merkitsevästi useampi gefitinibiä käyttänyt potilas koki

elämänlaadun paranemista ja keuhkosyöpäoireiden helpottumista verrattuna karboplatiini-

paklitakselihoitoa saaneisiin potilaisiin (ks. taulukko 4).

Taulukko 4. Elämänlaatua mittaavat tulokset IPASS-tutkimuksesta, gefitinibi verrattuna

karboplatiini-paklitakseliyhdistelmään

Potilasryhmä

N

FACT-L QoL

-parantuminen

a

%

LCS-oireiden väheneminen

a

%

Kaikki

1 151

(48,0 % vs. 40,8 %)

p = 0,0148

(51,5 % vs. 48,5 %)

p = 0,3037

EGFR-

mutaatiopositiiviset

(70,2 % vs. 44,5 %)

p < 0,0001

(75,6 % vs. 53,9 %)

p = 0,0003

EGFR-

mutaationegatiiviset

(14,6 % vs. 36,3 %)

p = 0,0021

(20,2 % vs. 47,5 %)

p = 0,0002

Tutkimuksen hoitotuloksia mittaavan indeksin tulokset tukivat FACT-L- ja LCS-tuloksia.

Tulokset on esitetty muodossa gefitinibi vs. karboplatiini-paklitakseliyhdistelmä.

Elämänlaadun arviointiin sopivien potilaiden määrä

Elämänlaatu (Quality of Life)

FACT-L

Functional Assessment of Cancer Therapy-Lung

Lung Cancer Subscale

IPASS-tutkimuksessa gefitinibillä saavutettiin paremmat tulokset etenemättömyysajan, objektiivisten

hoitovasteprosenttien, elämänlaadun ja oireiden lievittymisen suhteen eikä kokonaiselinajassa ollut

merkitsevää eroa, kun hoitoa verrattiin karboplatiini-paklitakseliyhdistelmähoitoon aiemmin

hoitamattomilla potilailla, joilla oli paikallisesti edennyt tai metastaattinen ei-pienisoluinen

keuhkosyöpä ja joiden kasvaimessa oli aktivoivia EGFR-tyrosiinikinaasin mutaatioita.

Aikaisempaa hoitoa saaneet potilaat

Satunnaistettuun faasin III INTEREST-tutkimukseen osallistui potilaita, joilla oli paikallisesti edennyt

tai metastasoitunut ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja jotka olivat aiemmin saaneet platinaa sisältävää

solunsalpaajahoitoa. Kokonaispopulaatiossa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa gefitinibin ja

dosetakselin (75 mg/m

) välillä kokonaiselinajan, etenemättömyysajan eikä objektiivisten

hoitovasteprosenttien suhteen (ks. taulukko 5).

Taulukko 5. Tehokkuustulokset INTEREST-tutkimuksesta, gefitinibi verrattuna dosetakseliin

Potilasryhmä

N

Objektiivisten

hoitovasteiden

määrä ja 95 %:n

luottamusväli

hoitojen välisille

eroille

a

Etenemättömyysaika

ab

Ensisijainen

päätetapahtuma:

kokonaiselinaika

ab

Kaikki

1 466

9,1 % vs. 7,6 %

[-1,5 %; 4,5 %]

HR 1,04

[0,93–1,18]

2,2 kk vs. 2,7 kk

p = 0,4658

HR 1,020

[0,905–1,150]

7,6 kk vs. 8,0 kk

p = 0,7332

EGFR-

mutaatiopositiiviset

42,1 % vs. 21,1 %

[-8,2 %; 46,0 %]

HR 0,16

[0,05–0,49]

7,0 kk vs. 4,1 kk

p = 0,0012

HR 0,83

[0,41–1,67]

14,2 kk vs. 16,6 kk

p = 0,6043

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot