Fluconazol "Bluefish" 150 mg kapsler, hårde

Tanska - tanska - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

17-07-2018

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

06-06-2017

Aktiivinen ainesosa:
FLUCONAZOL
Saatavilla:
Bluefish Pharmaceuticals AB
ATC-koodi:
J02AC01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
FLUCONAZOL
Annos:
150 mg
Lääkemuoto:
kapsler, hårde
Valtuutuksen tilan:
Ikke markedsført
Myyntiluvan numero:
41187
Valtuutus päivämäärä:
2008-09-16

Lue koko asiakirja

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fluconazol Bluefish 50mg, hårde kapsler

Fluconazol Bluefish 150mg, hårde kapsler

Fluconazol Bluefish 200mg, hårde kapsler

Fluconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da en

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Bluefish

Sådan skal du tage Fluconazol Bluefish

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Fluconazol Bluefish tilhører en gruppe lægemidler, der betegnes som svampemidler. Det aktive stof er

fluconazol.

Fluconazol Bluefish anvendes til behandling af svampeinfektioner

kan også bruges som

forebyggende behandling mod Candidainfektion. Den almindeligste svampeinfektion skyldes en

gærsvamp, der hedder

Candida

Voksne

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

- Kryptokokmeningitis - en svampeinfektion i hjernen

- Kokcidioidmykose - en sygdom i lungerne

- Infektioner, der skyldes Candida i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene

- Svampeinfektioner i slimhinderne - infektion på indersiden af munden, halsen og mundbetændelse

på grund af tandprotese.

- Svampeinfektioner i skeden eller på penis

- Svampeinfektioner i huden, f.eks. fodsvamp, ringorm, kløe i skridtet, neglesvamp.

Du kan også få Fluconazol Bluefish til at:

- forebygge tilbagevendende kyptokokmeningitis

- forebygge tilbagevendende svampeinfektioner i slimhinderne

- nedsætte hyppigheden af svampeinfektioner i skeden

- forebygge svampeinfektioner, som skyldes

Candida

(hvis du har nedsat immunforsvar, eller hvis det

ikke fungerer ordentligt)

Børn og unge (fra 0-17 år)

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

- Svampeinfektioner i slimhinderne - infektion på indersiden af munden og halsen

- Infektioner, der skyldes

Candida

i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene

- Kryptokokmeningitis - en svampeinfektion i hjernen

Du kan også få Fluconazol Bluefish til at :

- forebygge svampeinfektioner, som skyldes

Candida

(hvis du har nedsat immunforsvar, eller hvis

immunforsvaret ikke fungerer ordentligt)

- forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE FLUCONAZOL BLUEFISH

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Fluconazol Bluefish

hvis du er allergisk over for fluconazol eller andre svampemidler eller over for et af de øvrige

indholdsstoffer i Fluconazol Bluefish (angivet i pkt. 6). Symptomerne kan omfatte kløe, rødmen

af huden eller vejrtrækningsbesvær.

hvis du samtidig:

tager

cisaprid (anvendes mod maveproblemer)

- tager astemizol (anvendes mod allergi)

- tager pimozid (anvendes mod psykiske sygdomme)

- tager quinidin (anvendes mod forstyrrelser i hjerterytmen)

- tager terfenadin (anvendes mod allergi)

- tager erythromycin (et antibiotikum til behandling af infektioner)

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen hvis du

- har lever- eller nyreproblemer

- har en hjertesygdom herunder forstyrrelser i hjerterytmen

- har unormale mængder af kalium, calcium eller magnesium i blodet

- får alvorlige hudlidelser (kløe, rødme af huden eller vejrtrækningsproblemer)

Brug af anden medicin sammen med Fluconazol Bluefish

Fortæl det

straks

til lægen, hvis du tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer til behandling af

allergi), cisaprid (avendes til maveproblemer, pimozid (mod psykiske sygdomme), quinidin (til

behandling af uregelmæssig hjerterytme) eller erythomycin (antibiotikum til behandling af

infektioner), da du ikke må tage disse lægemidler sammen med Fluconazol Bluefish (se afsnittet ”Tag

ikke Flucoanzol Bluefish”)

Anden medicin kan påvirke virkningen af Fluconazon Bluefish. Tal med lægen, før Du tager

Fluconazon Bluefish, hvis du tager noget af følgende medicin:

cisaprid (mod maveproblemer)

astemizol (mod allergi)

pimozid (mod psykiatriske lidelser)

quinidin (mod forstyrrelser i hjerterytmen)

terfenadin (mod allergi)

erythromycin

halofantrin (anvendes mod malaria)

amphotericin B eller voriconazol (mod svampeinfektioner)

rifampicin og rifabutin (mod tuberkulose og andre infektioner)

alfentanil, fentanyl (anvendes som bedøvelsesmiddel)

amitriptylin, nortriptylin (anvendes mod depression)

warfarin (blodfortyndende medicin)

visse benzodiazepiner, såsom midazolam and triazolam (beroligende middel)

calciumkanalblokkere

losartan

methadon (anvendes mod smerter)

celecoxib (smertestillende middel)

cyclosporin, tacrolimus og sirolimus, everolimus (for at forhindre afstødning efter transplantation)

cyclophosphamid eller vincaalkaloider (vincristin, vinblastin eller lignende medicin), der bruges til

behandlign af kræft

HMG CoA-reduktasehæmmere

statiner såsom atorvastatin, simvastatin og fluvastatin (kolesterolsænkende middel)

carbamazepin, phenytoin (mod epilepsi)

prednison (steroid)

saquinavir (anvendes til hiv-patienter)

sulfonylurinstof

azithromycin

theophyllin (mod astma)

zidovudin (også kendt som AZT)

orale svangerskabsforebyggende lægemidler (f.eks. p-piller)

celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam eller diclofenac (non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) mod smerter eller gigt)

A-vitamin (kosttilskud)

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Brug af Fluconazol Bluefish sammen med mad og drikke

Du kan tage din medicin med eller uden mad.

Graviditet og amning

Fluconazol Bluefish må ikke anvendes under graviditet med mindre lægen mener det er klart

nødvendigt.

Kontakt din læge før du starter behandlingen, hvis du er gravid eller planlægger at blive at blive

gravid.

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende effektiv antikonception ved længerevarende behandling

med Fluconazol Bluefish.

Fluconazol Bluefishudskilles i modermælken. Derfor må du ikke tage en høj dosis eller flere doser,

hvis du ammer. Du kan fortsætte med at amme efter en enkeltdosis på højst 200 mg.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fluconazol Bluefish påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Du skal dog være

opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig, da svimmelhed og krampeanfald forekommer i

nogle tilfælde.

Fluconazol Bluefish indeholder lactose

Kapslerne indeholder en lille mængde lactose (mælkesukker).

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Fluconazol Bluefish kapsler 200 mg indeholder også farvestoffet Ponceau 4R (E124), som kan medføre

allergiske reaktioner.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE FLUCONAZOL BLUEFISH

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Kapslen skal synkes hel med et glas vand. Det er bedst at age kapslerne på samme tidspunkt hver dag.

Den sædvanlige dosis af denne medicin mod forskellige infektioner er vist nedenfor:

Voksne

Tilstand

Dosis

Til behandling af kryptokokmeningitis

400 mg den første dag, og derefter 200-400 mg 1

gang dagligt i 6-8 uger, eller længere hvis

nødvendigt. I visse tilfælde kan dosis øges til

højst 800 mg.

Til forebyggelse af tilbagevendende

kryptokokmeningitis

200 mg dagligt, indtil du får besked på at stoppe

behandlingen.

Til behandling af kokcidioidomykose

200-400 mg 1 gang dagligt i 11 måneder og op til

2 år, eller længere hvis nødvendigt. I visse

tilfælde kan dosis øges til højst 800 mg

Behandling af indvortes svampeinfektioner, der

skyldes

Candida

800 mg den første dag og derefter 400 mg 1 gang

dagligt indtil du får besked på at stoppe

behandlingen

Behandling af infektioner i slimhinderne på

indersiden af munden eller halsen, eller

mundbetændelse på grund af tandprotese

200-400 mg den første dag og derefter 100-200

mg, indtil du får besked på at stoppe

behandlingen

Behandling af svampeinfektioner i slimhinderne –

dosis afhænger af, hvor infektionen findes

50-400 mg 1 gang dagligt i 7-30 dage, indtil du

får besked på at stoppe behandlingen

Forebyggelse af infektion i slimhinderne på

indersiden af munden eller halsen

100-200 mg 1 gang dagligt eller 200 mg 3 gange

om ugen, så længe du har en øget risiko for at få

en infektion

Behandling af svamp i skeden eller på penis

150 mg som en enkeltdosis

Nedsættelse af hyppigheden af svampeinfektion i

skeden

150 mg hver tredje dag, i alt 3 doser (dag 1, 4 og

7) og herefter igen en gang ugentligt i 6 måneder,

mens du har risiko for at få en infektion

Til behandling af svamp i huden og under neglene

Afhængig af hvor infektionen findes 50 mg

dagligt, 150 mg en gang ugentligt, 300-400 mg en

gang ugentligt i op til 1-4 uger (behandling af

fodsvamp kan være op til 6 uger, ved behandling

af negleinfektion indtil den inficerede negl er

erstattet af en ny negl)

Til forebyggelse af infektion, der skyldes

Candida

(hvis dit immunsystem er svækket og

ikke virker ordentligt)

200-400 mg 1 gang dagligt, mens du har risiko

for at få en infektion

Teenagere fra 12-17 år

Følg den dosis, som lægen har ordineret (en børne- eller voksendosis).

Børn op til 11 år

Den højeste dosis til børn er 400 mg dagligt.

Dosis er baseret på barnets vægt i kg.

Tilstand

Dosis

Svampeinfektioner i slimhinder og hals, der

skyldes

Candida.

Dosis og behandlingsvarighed

afhænger af infektionens sværhedsgrad, og hvor i

kroppen infektionen findes

3 mg/kg legemsvægt (6 mg/kg legemsvægt kan

ordineres den første dag)

Kryptokokmeningitis eller indre

svampeinfektioner, der skyldes

Candida

6-12 mg/kg legemsvægt

Forebyggelse af infektioner, som skyldes

3-12 mg/kg legemsvægt

Candida

(hvis barnets immunforsvar er svækket

eller ikke fungerer ordentligt)

Børn fra 0-4 uger

Børn mellem 3-4 uger:

Dosis er den samme som ovenfor, men skal gives hver 2. dag. Barnet må højst få en dosis på 12 mg pr.

kg legemsvægt hver 2. dag.

Børn under 2 uger:

Dosis er den samme som ovenstående, men skal gives hver 3. dag. Barnet må højst få en dosis på 12

mg pr. kg legemsvægt hver 3. dag.

Lægen kan have ordineret en anden dosis end nævnt her. Følg altid lægens anvisning. Spørg lægen

eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

Ældre

Du skal have den sædvanlige voksendosis, medmindre du har nedsat nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion

Lægen kan ændre dosis afhængigt af din nyrefunktion.

Hvis du har taget for mange Fluconazol Bluefish kapsler

Du kan blive utilpas, hvis du har taget for mange kapsler på én gang. Kontakt straks lægen, skadestuen

eller apoteket, hvis du har taget mere Fluconazol Bluefish, end der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Symptomer på overdosering kan være at høre, se, og

føle ting, der ikke er der og tænke unormale tanker (hallucinationer og paranoid opførsel).

Symptomatisk behandling (med understøttende foranstaltninger og om nødvendigt maveskylning) er

sandsynligvis tilstrækkeligt.

Hvis du har glemt at tage Fluconazol Bluefish

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt at tage en

dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage næste dosis, så

spring den glemte dosis over.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Få personer udvikler

allergiske reaktioner,

men alvorlige allergiske reaktioner er sjældne.

Kontakt

straks lægen

, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

- pludselig hiven efter vejret, vejrtrækningsbesvær eller trykken for brystet

- hævede øjenlåg, ansigt eller læber

- kløe og rødme på hele kroppen eller røde, kløende områder på huden

- hududslæt

- alvorlige hudreaktioner som udslæt med blærer (eventuelt også i munden og på tungen)

Flucoanzol Bluefish kan påvirke din lever. Tegn på leverproblemer er:

- træthed

- appetitløshed

- opkastning

- gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

Hvis du får nogle af disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage Fluconazol Bluefish og

straks

kontakte lægen

Andre bivirkninger

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis en af følgende bivirkninger bliver alvorlig eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hovedpine, hududslæt, opkastning, mavesmerter, diaré, ændringer i laboratorieprøver for

leverfunktion.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Feber, svimmelhed, nedsat antal røde blodlegemer, hvilket kan få huden til at se bleg ud og give

følelsen af svaghed eller åndenød, nedsat appetit, søvnløshed, døsighed, kramper, prikkende,

snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, ændret smagsopfattelse, forstoppelse,

fordøjelsesbesvær, muskelsmerter, luftafgang fra tarmen, mundtørhed, leverskader og guldfarvning af

huden og det hvide i øjnene (gulsot), hævelse, blæredannelse (nældefeber), kløe, øget svedtendens,

træthed, generel utilpashed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1og 10 ud af 10.000 patienter):

Nedsat antal hvide blodlegemer (forsvarer kroppen mod infektioner) og blodplader (er med til at

stoppe blødning), rød eller lilla misfarvning af huden, hvilket skyldes for få blodplader (andre

forandringer i blodet), ændringer i visse laboratorieprøver (øget indhold af kolesterol og triglycerider i

blodet), for lavt kaliumindhold i blodet, rysten, unormalt elektrokardiogram (ekg) på grund af

ændringer i hjertefrekvens eller hjerterytme, leversvigt, allergiske reaktioner (kan være alvorlige) med

udbredt blæredannelse og hudafskalning, alvorlig hudreaktion, hævede læber og ansigt, hårtab.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Fluconazol Bluefish

efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Fluconazol Bluefish indeholder:

Aktivt stof: fluconazol. Hver kapsel indeholder 50 mg, 150 mg eller 200 mg fluconazol.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (henholdsvis 37,32 mg, 111,96 mg og 149,28 mg pr.

kapsel), majsstivelse, silica kolloid vandfri, talcum, natriumlaurylsulfat. Kapselskallen

indeholder gelatine og farvestofferne: titandioxid (E171), Patent Blue V (E131). Fluconazol

Bluefish 200 mg indeholder også Ponceau 4R (E124) og indigocarmin (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Blister (PVC/PVDC/Al).

50 mg: hvid/lyseblå kapsel

Pakningsstørrelser: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 98, 100 og 100x1 kapsler

150 mg: lyseblå/lyseblå kapsel

Pakningsstørrelser: 1, 2, 4, 5, 6, 10 og 12 kapsler

200 mg: hvid/mørkeblå kapsel

Pakningsstørrelser: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 98 og 100 kapsler

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

SE-111 23 Stockholm

Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Fluconazol Bluefish

Finland:

Fluconazol Bluefish

Norge:

Fluconazol Bluefish

Sverige:

Fluconazol Bluefish

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 2013-02-01

Lue koko asiakirja

2. juni 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Fluconazol "Bluefish", hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

25182

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluconazol "Bluefish"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 50 mg, 150 mg eller 200 mg fluconazol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactosemonohydrat.

200 mg kapsler indeholder desuden 0,006 mg af azofarvestoffet Ponceau 4R (E124).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler

50 mg:

Hvide/lyseblå kapsler, mærket FCZ 50 og BMM.

150 mg:

Lyseblå/lyseblå kapsler, mærket FCZ 150 og BMM.

200 mg:

Hvide/mørkeblå kapsler, mærket FCZ 200 og BMM.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Akut og recidiverende vaginal candidiasis, hvor systemisk behandling vurderes

hensigtsmæssig.

Svampeinfektioner på huden forårsaget af tinea corporis/cruris/dermatofyter identificeret ved

direkte mikroskopi og/eller positiv dyrkning, og hvor systemisk behandling følgelig bør

overvejes.

Candida-infektion på slimhinder. Disse omfatter oropharyngeal, esophageal, mucokutan og

non-invasiv bronchopulmonal candidiasis og candiduri hos patienter med svækket

immunfunktion.

41187_spc.doc

Side 1 af 18

Systemisk candidiasis (candidæmi, dissemineret dyb candidiasis, peritonitis) hos ikke-

neutropene patienter.

Forebyggelse af dybtliggende candidainfektioner (især Candida albicans) hos neutropene

patienter i forbindelse med knoglemarvstransplantation.

Akut kryptokok-meningitis hos voksne.

Fluconazol kan anvendes som vedligeholdelsesbehandling til forebyggelse af tilbagefald af

kryptokok-sygdom hos patienter med AIDS.

Der bør tages hensyn til officiel vejledning vedrørende passende brug af antimykotika.

Pædiatrisk population

Ikke alle indikationer gælder for børn; for detaljer se pkt. 4.2.

Fluconazol "Bluefish" bør ikke anvendes til tinea capitis.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den daglige dosis er afhængig af arten og sværhedsgraden af svampeinfektionen.

Behandling af infektioner, der kræver flergangsdosering, skal fortsætte, indtil kliniske

parametre eller laboratorieresultater viser, at den aktive svampeinfektion er aftaget. En

utilstrækkelig behandlingsperiode kan medføre tilbagefald af den aktive infektion.

Voksne

Vaginal candidiasis

150 mg som enkeltdosis.

Tinea corporis/cruris

150 mg en gang ugentligt i 4-6 uger. Effekten af denne dosis er ikke undersøgt hos børn.

Candidiasis på slimhinder

Oropharyngeal candidiasis: Normal dosis: 50-100 mg daglig i 7-14 dage. Varigheden af

behandlingen afhænger af klinisk respons.

Esophageal mucokutan, non-invasiv bronchopulmonal candidiasis og candiduri: Normal

dosis er 50 mg daglig i 14-30 dage. I svære og især recidiverende tilfælde kan dosis øges til

100 mg.

Systemisk candidiasis

Dosis til candidaemia og andre invasive candida-infektioner er 400-800 mg på dag 1 og

herefter 200-400 mg daglig. Dosis afhænger af type og sværhedsgrad af infektionen.

Sædvanligvis kan en støddosis på 800 mg på dag 1 efterfulgt af 400 mg en gang daglig

være at foretrække. Varigheden af behandlingen afhænger af klinisk respons, men kan ofte

være op til flere uger.

Forebyggelse af Candida-infektioner hos patienter med neutropeni

400 mg en gang daglig. Profylakse med fluconazol bør indledes i tide inden fremkomst af

forventet neutropeni. Behandling bør fortsætte i 7 dage efter at neutrofiltallet er øget til

>1x10

41187_spc.doc

Side 2 af 18

Kryptokok-meningitis hos immunsupprimerede patienter

Ved infektioner med kryptokok-meningitis er den sædvanlige dosis 400 mg på dag 1

efterfulgt af 200-400 mg en gang daglig. Varigheden af behandlingen for kryptokok-

infektioner afhænger af det kliniske respons, men er sædvanligvis mindst 6-8 uger for

kryptokok-meningitis.

Til forebyggelse af tilbagefald af kryptokok-meningitis hos patienter med AIDS, kan

fluconazol administreres ved en daglig dosis på 200 mg.

Varigheden af vedligeholdelsesbehandling hos AIDS patienter bør nøje overvejes med

henblik på den øgede risiko for fluconazolresistens ved fortsat behandling.

Pædiatrisk population

Kapslerne er ikke egnet til børn under 5-6 år, hvis de ikke kan sluge medicin. Varigheden

af behandlingen er baseret på klinisk og mykologisk respons, som for tilsvarende

infektioner hos voksne. Fluconazol "Bluefish" gives en gang daglig.

Til børn med nedsat nyrefunktion, se dosering under "Patienter (børn og voksne) med

nedsat nyrefunktion:".

Børn over 4 uger gamle

Den anbefalede dosis af Fluconazol "Bluefish" til candidiasis på slimhinder er 3 mg/kg

daglig. En støddosis på 6 mg/kg kan anvendes på den første dag for hurtigere at opnå

steady-state niveau.

Den anbefalede dosis til behandling af systemisk candidiasis og kryptokok-infektioner er

6-12 mg/kg daglig, afhængig af infektionens sværhedsgrad.

Den anbefalede dosis til forebyggelse af svampeinfektioner hos immunkompromitterede

patienter med risiko for neutropeni som følge af cytotoksisk kemoterapi eller radioterapi er

3-12 mg/kg daglig, afhængig af sværhedsgrad og varighed af den forårsagede neutropeni

(se dosering til voksne).

Den maksimale daglige dosis på 400 mg bør ikke overskrides hos børn.

Børn 4 uger gamle og yngre

Nyfødte udskiller fluconazol langsomt. I barnets første to leveuger er dosis den samme

mg/kg som hos ældre børn, men bør kun administreres hver 72. time. Når barnet er 3-4

uger gammelt, kan samme dosis gives hver 48. time. Der er få farmakokinetiske data til at

støtte denne dosering til nyfødte børn (se pkt. 5.2).

Den maksimale dosis på 12 mg/kg hver 72. time bør ikke overskrides hos 2 uger gamle

børn. Til børn mellem 3 og 4 uger gamle bør den maksimale dosis på 12 mg/kg hver 48.

time ikke overskrides.

Ældre

Patienter uden nedsat nyrefunktion får sædvanligvis normal dosis. Doseringen til patienter

med nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 50 ml/min) fremgår af tabellen nedenfor.

Fluconazol udskilles hovedsageligt uændret i urinen. Det er ikke nødvendigt at ændre dosis

ved enkeltdosisbehandling. Til patienter med nedsat nyrefunktion, der skal have flere

41187_spc.doc

Side 3 af 18

doser, behandles indledningsvis med 50-400 mg, hvorefter den daglige dosis (afhængig af

terapeutisk indikation) bør baseres på følgende tabel:

Kreatinin-clearance (ml/min)

Procent af anbefalet dosis

> 50

100 %

11-50 (ingen dialyse)

50 %

Regelmæssig dialyse

100 % efter hver dialyse

Fluconazols farmakokinetik er ikke undersøgt hos børn med nedsat nyrefunktion.

Administration

Kapslerne skal synkes hele og kan tages uafhængigt af fødeindtagelse.

Afhængig af sygdommens sværhedsgrad og den kliniske tilstand hos patienten kan

intravenøs administration blive nødvendig. Det er ikke nødvendigt at ændre den daglige

dosis af fluconazol, når administrationsvejen ændres fra intravenøs til oral.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Samtidig behandling med terfenadin er kontraindiceret hos patienter, der får fluconazol

400 mg daglig eller højere i flergangsdosering, baseret på resultaterne i et

interaktionsforsøg med flerdosisbehandling.

Samtidig anvendelse af andre lægemidler, der er kendt for at forlænge QT intervallet og

som metaboliseres af cytochrom P450 (CYP) 3A4, som f.eks. cisaprid, astemizol, pimozid,

quinidin og erythromycin, er kontraindiceret hos patienter, der får fluconazol (se endvidere

pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tinea capitis

Fluconazol er blevet undersøgt til behandling af tinea capitis hos børn. Resultatet er ikke

bedre end for griseofulvin, og succesraten var generelt mindre end 20 %. Derfor bør

fluconazol ikke anvendes mod tinea capitis.

Kryptokokkose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af kryptokokkose andre

steder (f.eks. pulmonal eller kutan kryptokokkose). Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

Dyb endemisk mykose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af andre former for

endemiske mykoser som f.eks. parakokcidioidomykose, lymfokutan sporotrikose og

histoplasmose. Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

Nyresystemet

Fluconazol bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt.

4.2).

41187_spc.doc

Side 4 af 18

Lever og galdeveje

Fluconazol bør administreres med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion.

Fluconazol er i sjældne tilfælde blevet forbundet med alvorlig hepatotoksicitet, inklusive

dødsfald, primært hos patienter med alvorlige underliggende sygdomme. I tilfældene med

fluconazol-associeret hepatotoksicitet er der ikke påvist nogen klar sammenhæng med den

totale daglige dosis af fluconazol, behandlingsvarighed, patientens køn eller alder. I de

fleste tilfælde var hepatotoksiciteten reversibel efter seponering.

Patienter, der udvikler abnorme leverfunktionstest under behandling med fluconazol, skal

monitoreres tæt for udvikling af mere alvorlige leverskader.

Patienten skal informeres om mulige tegn på alvorlig leverpåvirkning (vigtigst asteni,

anoreksi, vedvarende kvalme, opkastning og gulsot) og om straks at afbryde behandlingen

og kontakte en læge.

Kardiovaskulært system

Nogle azoler, herunder fluconazol, har været forbundet med forlængelse af QT-intervallet i

ekg. Efter markedsføring er der rapporteret om meget sjældne tilfælde af QT-forlængelse

og torsades de pointes hos patienter i behandling med fluconazol. Disse rapporter omfatter

alvorligt syge patienter med flere sammenblandede risikofaktorer, som strukturel

hjertesygdom, elektrolytforstyrrelser og samtidig brug af anden medicin.

Fluconazol bør administreres med forsigtighed til patienter med potentielt proarytmiske

tilstande. Samtidig administration af andre lægemidler, der er kendt for at forlænge QT-

intervallet, og som metaboliseres via CYP3A4 er kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.5).

Halofantrin

Halofantrin er vist at forlænge QTc-intervallet ved den anbefalede dosis, og det er et

CYP3A4-substrat. Samtidig brug af fluconazol og halofantrin anbefales derfor ikke (se pkt.

4.5).

Dermatologiske reaktioner

Patienter har i sjældne tilfælde udviklet eksfoliative hudreaktioner, såsom Stevens-

Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, i forbindelse med behandling med

fluconazol. AIDS-patienter er mere tilbøjelige til at udvikle alvorlige hudreaktioner over

for mange lægemidler. Hvis der udvikles udslæt, der kan tilskrives fluconazol, hos en

patient i behandling for en overfladisk svampeinfektion, skal behandling med fluconazol

seponeres. Hvis patienter med invasive/systemiske svampeinfektioner udvikler udslæt, bør

de nøje monitoreres og fluconazol seponeres, hvis der udvikles bulløse læsioner eller

erythema multiforme.

Overfølsomhed

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.3).

Dosis af fluconazol skal reduceres, hvis kreatininclearance er under 50 ml/min (se pkt.

4.2).

Kvinder i den fødedygtige alder bør overveje passende prævention i tilfælde af, at

længerevarende behandling er indiceret (se pkt. 4.6).

41187_spc.doc

Side 5 af 18

Cytochrom P450

Fluconazol er en potent CYP2C9-hæmmer og en moderat CYP3A4-hæmmer. Fluconazol

er også en hæmmer af CYP2C19. Patienter, der får fluconazol samtidig med lægemidler

med et smalt terapeutisk vindue, og som metaboliseres via CYP2C9, CYP2C19 og

CYP3A4, skal monitoreres (se pkt. 4.5).

Terfenadin

Patienter i samtidig behandling med fluconazol i doser under 400 mg daglig og terfenadin

bør monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.3 og 4.5).

Hjælpestoffer

Kapslerne indeholder lactose.

Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær

lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

Fluconazol "Bluefish" 200 mg: Farvestoffet Ponceau 4R (E124) kan medføre allergiske

reaktioner.

Binyrebarkinsufficiens

Ketoconazol vides at forårsage binyrebarkinsufficiens, og det kan også gælde for

fluconazol, selv om det kun er set i sjældne tilfælde. Binyrebarkinsufficiens i forbindelse

med samtidig behandling med prednison er beskrevet i pkt. 4.5 under "Fluconazols

virkning på andre lægemidler".

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler er kontraindiceret

Cisaprid

Der har været rapporter om hjertetilfælde, inklusiv torsades de pointes, hos patienter, som

fik fluconazol sammen med cisaprid. Et kontrolleret forsøg har vist, at fluconazol 200 mg

en gang daglig sammen med cisaprid 20 mg 4 gange daglig medførte en signifikant

stigning i plasmakoncentrationen af cisaprid og forlængelse af QTc-intervallet. Samtidig

behandling med fluconazol og cisaprid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Terfenadin

På grund af forekomsten af alvorlige hjertearytmier sekundært til forlængelse af QTc-

intervallet hos patienter, der fik antimykotiske azoler samtidig med terfenadin, har der

været gennemført interaktionsundersøgelser. En undersøgelse med en dosis på 200 mg

fluconazol daglig viste ingen forlængelse af QTc-intervallet. En anden undersøgelse med

en dosis på 400 mg og 800 mg fluconazol daglig viste, at fluconazol i doser på 400 mg

eller mere daglig signifikant øger plasmakoncentrationen af terfenadin, hvis de to stoffer

tages samtidigt. Samtidig anvendelse af 400 mg fluconazol eller mere og terfenadin er

kontraindiceret (se pkt. 4.3). Ved samtidig behandling med fluconazol i doser under 400

mg daglig og terfenadin bør patienten følges nøje.

Astemizol

Samtidig administration af fluconazol og astemizol kan nedsætte clearance af astemizol

resulterende i en stigning i astemizols plasmakoncentration, som kan medføre forlængelse

41187_spc.doc

Side 6 af 18

af QT-interval og sjældne tilfælde af torsades de pointes. Samtidig behandling med

fluconazol og astemizol er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Quinidin

Selv om det ikke er undersøgt in vitro og in vivo, kan samtidig administration af fluconazol

og quinidin medføre hæmning af quinidins metabolisme. Behandling med quinidin er

blevet associeret med QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes. Samtidig

behandling med fluconazol og quinidin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Pimozid

Selv om det ikke er undersøgt in vitro eller in vivo, kan samtidig behandling med

fluconazol og pimozid resultere i hæmning af pimozids metabolisme. Øget pimozid-

plasmakoncentration kan føre til forlængelse af QT-intervallet og i sjældne tilfælde

torsades de pointes. Samtidig behandling med fluconazol og pimozid er kontraindiceret (se

pkt. 4.3).

Erythromycin

Ved samtidig anvendelse af fluconazol og erythromycin er der øget risiko for

kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som følge deraf pludselig

hjertedød. Samtidig behandling med fluconazol og erythromycin er kontraindiceret (se pkt.

4.3).

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler kan ikke anbefales

Amiodaron: Samtidig administration af fluconazol og amiodaron kan øge risikoen for QT-

forlængelse. Der bør derfor udvises forsigtighed, når disse lægemidler kombineres, særligt

ved høje doser fluconazol (800 mg).

Halofantrin

Fluconazol kan øge halofantrins plasmakoncentration på grund af en hæmmende effekt på

CYP3A4. Ved samtidig behandling med fluconazol og halofantrin er der øget risiko for

kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som følge deraf pludselig

hjertedød. Kombinationen bør undgås (se pkt. 4.4).

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler medfører forsigtighedsregler og

dosisjustering

Hydrochlorthiazid

I en farmakokinetisk interaktionsundersøgelse med raske, frivillige forsøgspersoner, som

samtidig med fluconazol fik flergangsdosering af hydrochlorthiazid, steg plasma-

koncentrationen af fluconazol med 40%. En effekt af denne størrelsesorden bør ikke kræve

ændring af fluconazol-behandlingen hos patienter, som samtidig behandles med diuretika.

Andre lægemidlers virkning på fluconazol

Rifampicin

Samtidig administration af fluconazol og rifampicin resulterede i et 25% fald i AUC og en

20% kortere halveringstid af fluconazol. Øgning af fluconazoldosering bør overvejes hos

patienter i samtidig behandling med rifampicin.

41187_spc.doc

Side 7 af 18

Interaktionsforsøg har vist, at der ikke sker klinisk signifikant ændring i absorptionen af

oralt administreret fluconazol ved anvendelse sammen med føde, cimetidin, antacida eller

efter helkropsstrålebehandling i forbindelse med knoglemarvstransplantation.

Fluconazols virkning på andre lægemidler

Fluconazol er en potent inhibitor af cytochrom P450-(CYP)-isoenzym 2C9 og en moderat

inhibitor af CYP3A4. Fluconazol er også en hæmmer af isoenzymet CYP2C19. Udover de

observerede/dokumenterede interaktioner angivet nedenfor, er der en risiko for øgede

plasmakoncentrationer af andre stoffer, der metaboliseres af CYP2C9 eller CYP3A4 ved

samtidig administration af fluconazol. Der skal derfor udvises forsigtighed ved brug af

disse kombinationer, og patienterne bør monitoreres nøje. Den enzymhæmmende virkning

af fluconazol kan vedvare i 4-5 dage efter seponering af fluconazolbehandling på grund af

fluconazols lange halveringstid (se pkt. 4.3).

Alfentanil

Ved samtidig behandling med fluconazol (400 mg) og intravenøst alfentanil (20

g/kg) hos

raske frivillige forsøgspersoner steg AUC

for alfentanil til det dobbelte, sandsynligvis

pga. hæmning af CYP3A4. Dosisjustering af alfentanil kan være nødvendig.

Amitriptylin, nortriptylin

Fluconazol øger effekten af amitriptylin og nortriptylin. 5-nortriptylin og/eller S-

amitriptylin kan evt. måles ved start af kombinationsbehandling og efter en uge. Dosis af

amitriptylin/nortriptylin bør justeres, hvis nødvendigt.

Amphotericin B

Samtidig administration af fluconazol og amphotericin B hos inficerede normale og

immunsupprimerede mus viste følgende resultater: en lille additiv antimykotisk effekt ved

systemisk infektion med C. albicans, ingen interaktion ved intrakraniel infektion med

Cryptococcus neoformans, og antagonisme mellem de to lægemidler ved systemisk

infektion med A. fumigatus. Det vides ikke, om resultaterne fra disse studier er klinisk

signifikante.

Antikoagulanter

Som for andre antimykotiske azoler har erfaringer efter markedsføring vist blødnings-

tilfælde (blå mærker, epistaxis, gastrointestinal blødning, hæmaturi og melæna) i

forbindelse med forlænget protrombintid hos patienter, der får fluconazol samtidig med

warfarin. Ved samtidig behandling med fluconazol og warfarin var protrombintiden

forlænget til op til det dobbelte sandsynligvis på grund af hæmning af warfarin-

metabolismen via CYP2C9. Protrombintiden skal monitoreres nøje hos patienter, der får

antikoagulantia af coumarin-typen eller indandion samtidig med fluconazol. Dosisjustering

af antikoagulantia kan blive nødvendig.

Benzodiazepiner (korttidsvirkende), f.eks. midazolam, triazolam

Efter oral administration af midazolam medførte fluconazol en væsentlig stigning i

midazolams koncentration og en væsentligt øget psykomotorisk påvirkning.

Samtidig oral indtagelse af 200 mg fluconazol og 7,5 mg midazolam øgede AUC og

halveringstiden for midazolam med henholdsvis 3,7 gange og 2,2 gange. Fluconazol 200

mg oralt givet daglig samtidig med 0,25 mg triazolam medførte øget AUC og halveringstid

for triazolam med henholdsvis 4,4 gange og 2,3 gange. Der er observeret forstærket og

forlænget effekt af triazolam ved samtidig behandling med fluconazol. Hvis samtidig

behandling med benzodiazepin er nødvendig hos patienter i behandling med fluconazol,

41187_spc.doc

Side 8 af 18

bør det overvejes at reducere samtidig med fluconazol, bør en reduktion af

benzodiazepindosis overvejes og patienterne bør monitoreres i passende grad.

Carbamazepin

Fluconazol hæmmer metaboliseringen af carbamazepin, og der er set stigning i serum-

carbamazepin på ca. 30%. Der er risiko for udvikling af carbamazepin-toksicitet.

Dosisjustering af carbamazepin kan blive nødvendig afhængigt af koncentrations-

målinger/effekt.

Calciumkanalblokkere

Visse calciumantagonister (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil og felodipin)

metaboliseres via CYP3A4. Fluconazol kan muligvis øge den systemiske eksponering af

calciumantagonister. Hyppig monitorering for bivirkninger anbefales.

Celecoxib

Ved samtidig behandling med fluconazol (200 mg daglig) og celecoxib (200 mg) steg C

og AUC for celecoxib med henholdsvis 68% og 134%. Det kan være nødvendigt at halvere

dosis af celecoxib ved samtidig behandling med fluconazol.

Cyclophosphamid

Kombinationsbehandling med cyclophosphamid og fluconazol fører til stigning i serum-

bilirubin og serum-kreatinin. Kombinationen kan anvendes med øget opmærksomhed på

risikoen for stigning i serum-bilirubin og serum-kreatinin.

Fentanyl

Et letalt tilfælde af fentanylforgiftning er blevet rapporteret i forbindelse med en mulig

fentanyl-fluconazol-interaktion. Endvidere er det hos raske forsøgspersoner vist, at

fluconazol forsinkede eliminationen af fentanyl signifikant. En øget fentanylkoncentration

kan føre til respirationsdepression. Patienter skal overvåges nøje for en potentiel risiko for

respirationsdepression. Dosisjustering af fentanyl kan blive nødvendig.

Immunsuppressiva (f.eks. ciclosporin, everolimus, sirolimus og tacrolimus)

Ciclosporin

Der er vist klinisk signifikante interaktioner med ciclosporin ved fluconazoldoser på 200

mg og højere. I en farmakokinetisk undersøgelse med nyretransplanterede patienter, der fik

200 mg fluconazol daglig og 2,7 mg/kg/dag ciclosporin sås en stigning på 1,8 gange af

AUC og en reduktion på 55 % i clearance for ciclosporin. Det anbefales at følge

plasmakoncentrationen af ciclosporin hos patienter i behandling med fluconazol.

Fluconazol øger koncentrationen og AUC af ciclosporin. Ved samtidig behandling med

fluconazol 200 mg daglig og ciclosporin (2,7 mg/kg daglig) blev AUC for ciclosporin øget

1,8 gange. Kombinationen kan anvendes med dosisnedsættelse af ciclosporin afhængigt af

ciclosporinkoncentrationen.

Didanosin

Samtidig administration af didanosin og fluconazol synes sikkert og har lille indvirkning

på didanosins farmakokinetik og effekt. Det er imidlertid vigtigt at monitorere virkningen

af fluconazol. Det kan være en fordel at forskyde administrationen af fluconazol til et

tidspunkt forud for indgivelse af didanosin.

41187_spc.doc

Side 9 af 18

Halofantrin (CYP3A4 substrat)

Stoffer, der hæmmer CYP3A4, medfører en hæmning af halofantrinmetablismen.

HMG-CoA reduktasehæmmere

Risikoen for myopati og rabdomyolyse øges, når fluconazol administreres samtidig med

HMG-CoA-reduktasehæmmere, der metaboliseres via CYP3A4, såsom atorvastatin og

simvastatin eller via CYP2C9 som fluvastatin. Hvis samtidig behandling er nødvendig, bør

patienterne monitoreres for tegn og symptomer på myopati eller rhabdomyolyse, og

kreatinkinase bør monitoreres. HMG-CoA-reduktasehæmmere bør seponeres, hvis der ses

markant stigning i kreatinkinase eller ved mistanke om eller diagnosticering af myopati

eller rhabdomyolyse.

Everolimus

Selv om det ikke er undersøgt in vivo og in vitro, kan fluconazol muligvis øge serum-

koncentrationen af everolimus via hæmning af CYP3A4.

Sirolimus

Fluconazol øger plasmakoncentrationen af sirolimus sandsynligvis ved at hæmme

metaboliseringen af sirolimus via CYP3A4 og P-glykoprotein. Kombinationen kan

anvendes med dosisjustering af sirolimus afhængigt af effekt/koncentrationsmålinger.

Losartan

Fluconazol hæmmer losartans metabolisering til dets aktive metabolit (E-3174), der er

ansvarlig for størstedelen af angiotensin-II-receptor-antagonismen under behandling med

losartan. Patienter bør løbende få kontrolleret deres blodtryk.

Methadon

Fluconazol kan øge methadons serumkoncentration. Dosisjustering af methadon kan blive

nødvendig.

Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

og AUC for flurbiprofen blev øget med henholdsvis 23% og 81% ved

kombinationsbehandling med fluconazol sammenlignet med administration af flurbiprofen

alene. Tilsvarende blev C

og AUC for den farmakologisk aktive isomer [S-(+)-

ibuprofen] øget med henholdsvis 15% og 82%, når fluconazol blev administreret samtidig

med racemisk ibuprofen (400 mg) sammenlignet med administration af racemisk ibuprofen

alene.

Skønt det ikke specifikt er undersøgt, kan fluconazol muligvis øge den systemiske

eksponering af andre NSAID, som metaboliseres af CYP2C9 (f.eks. naproxen, lornoxicam,

meloxicam, diclofenac). Hyppig monitorering for NSAID-relaterede bivirkninger og

toksicitet anbefales. Dosisjustering af NSAID kan være nødvendig.

Orale kontraceptiva

Der er udført to farmakokinetiske undersøgelser med et kombineret oralt kontraceptivum

og flergangsdosering af fluconazol. Hormonkoncentrationerne blev ikke påvirket i

væsentlig grad i forsøget med 50 mg fluconazol, men ved døgndoser på 200 mg daglig steg

AUC for ethinylestradiol og levonorgestrel med henholdsvis 40% og 24 %. Det er derfor

næppe sandsynligt, at flergangsdosering af fluconazol i disse doser påvirker effekten af

kombinerede orale kontraceptiva.

41187_spc.doc

Side 10 af 18

Phenytoin

Fluconazol hæmmer den hepatiske metabolisering af phenytoin. Samtidig gentagen

administration af 200 mg fluconazol og 250 mg intravenøst phenytoin medførte en stigning

i phenytoin AUC

med 75% og C

med 128%. Ved kombinationsbehandling anbefales

monitorering af serum-phenytoin for at undgå phenytointoksicitet.

Prednison

Der har været en caserapport, hvor en levertransplantationspatient i behandling med

prednison udviklede akut binyrebarkinsufficiens, da en tre måneders behandling med

fluconazol blev seponeret. Seponeringen af fluconazol forårsagede formentlig en øget

CYP3A4 aktivitet, der førte til øget metabolisering af prednison. Patienter i

langstidsbehandling med fluconazol og prednison, bør monitoreres nøje for tegn på

binyrebarkinsufficiens, når fluconazol seponeres.

Rifabutin

Fluconazol øger serumkoncentrationen af rifabutin, hvilket fører til en stigning i AUC for

rifabutin med op til 80%. Der har været rapporter om uveitis hos patienter, som blev

behandlet med fluconazol og rifabutin samtidigt. Ved kombinationsbehandling anbefales

øget opmærksomhed på rifabutintoksicitet.

Saquinavir

Fluconazol øger AUC og C

for saquinavir med henholdsvis ca. 50% og ca. 55% pga.

hæmning af saquinavirs hepatiske metabolisering via CYP3A4 og hæmning af P-

glykoprotein. Interaktion med sanquinavir/ritonavir er ikke blevet undersøgt og kan være

betydelig. Dosisjustering af saquinavir kan være nødvendig.

Sulfonylurinstof

Fluconazol er vist at forlænge serumhalveringstiden af samtidigt oralt administrerede

sulfonylurinstoffer (f.eks. chlorpropamid, glibenclamid, glipizid, tolbutamid) hos raske,

frivillige forsøgspersoner. Hyppig monitorering af blodglucose og passende dosisreduktion

af sulfonylurinstof anbefales ved kombinationsbehandling.

Tacrolimus

Fluconazol kan øge serumkoncentrationen af oralt administreret tacrolimus op til 5 gange

pga. hæmning af metabolismen af tacrolimus via CYP3A4 i tarmen. Der ses ingen

signifikante farmakokinetiske ændringer, hvis tacrolimus gives intravenøst. Forhøjet

tacrolimus-koncentration er forbundet med nefrotoksicitet. Dosis af oral tacrolimus bør

nedsættes afhængigt af tacrolimus-koncentrationen.

Theophyllin

I et placebokontrolleret interaktionsforsøg resulterede administration af 200 mg fluconazol

i 14 dage i en reduktion på 18% af den gennemsnitlige plasmaclearance af theophyllin.

Patienter i behandling med høje doser theophyllin eller som af anden grund har øget risiko

for theophyllintoksicitet, bør monitoreres nøje for tegn på theophyllintoksicitet ved

samtidig behandling med fluconazol. Behandlingen bør justeres, hvis der udvikles tegn på

toksicitet.

41187_spc.doc

Side 11 af 18

Vinkaalkaloider

Skønt det ikke er undersøgt, kan fluconazol muligvis øge plasmakoncentrationen af

vinkaalkaloider (f.eks. vincristin og vinblastin) og medføre neurotoksicitet, som er mulig

pga. en hæmmende effekt på CYP3A4.

Vitamin A

Baseret på en caserapport på en patient, der fik kombinationsbehandling med all-trans-

retinoidsyre (en syreform af vitamin A) og fluconazol, blev der set udvikling af CNS-

bivirkninger i form af pseudotumor cerebri, som forsvandt efter seponering af fluconazol.

Kombinationen kan anvendes med øget opmærksomhed på forekomsten af CNS-

bivirkninger.

Voriconazol (CYP2C9- og CYP3A4-hæmmer)

Samtidig administration af oral voriconazol (400 mg/12 timer i 1 dag, derefter 200 mg/12

timer i 2,5 dage) og oral fluconazol (400 mg på dag 1, derefter 200 mg/24 timer i 4 dage)

hos 8 raske mandlige forsøgspersoner resulterede i en stigning i C

og AUCτ for

voriconazol med gennemsnitligt 57% (90% CI: 20%, 107%) henholdsvis 79% (90% CI:

40%, 128%). Hvilken dosisreduktion og/eller ændring i doseringsfrekvens af voriconaz og

fluconazol, der vil eliminere denne virkning, er ikke fastlagt. Monitorering for voriconazol-

relaterede bivirkninger anbefales, hvis voriconazol anvendes sekventielt efter fluconazol.

Zidovudin

Fluconazol øger C

og AUC for zidovudin med henholdsvis 84% og 74% pga. fald i

zidovudins orale clearance med ca. 45%. Zidovudins halveringstid blev ligeledes forlænget

med ca. 128% ved kombinationsbehandling med fluconazol. Patienter, der bliver behandlet

med denne kombination, bør monitoreres for udvikling af zidovudinrelaterede

bivirkninger. Dosisreduktion af zidovudin kan være nødvendig.

Azithromycin

I et åbent, randomiseret, trevejs-crossover forsøg med 18 raske forsøgspersoner blev det

vurderet, om en enkelt oral dosis på 1.200 mg azithromycin havde effekt på

farmakokinetikken af en enkelt oral dosis på 800 mg fluconazol såvel som fluconazols

effekt på azithromycins farmakokinetik. Der var ingen signifikant farmakokinetisk

interaktion mellem fluconazol og azithromycin.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Fluconazol påvirker ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt. 5.3).

Graviditet

Et observationsstudie har vist en øget risiko for spontan abort hos kvinder, der er blevet

behandlet med fluconazol i første trimester.

Der er blevet rapporteret om mangeartede medfødte abnormaliteter (inklusiv

brachycephali, øredysplasi, stor forreste fontanelle, femoral bøjning og radio-humeral

synostose) hos spædbørn, hvis mødre blev behandlet i mindst tre eller flere måneder med

høje doser fluconazol (400-800 mg/dag) for coccidioidomykose. Sammenhængen mellem

fluconazol og disse hændelser er uklar.

41187_spc.doc

Side 12 af 18

Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt.5.3).

Fluconazol bør ikke anvendes i standarddoseringer og kortvarig behandling til gravide,

med mindre det er absolut nødvendigt.

Fluconazol bør ikke anvendes i høje doser og/eller i længerevarende behandlinger til

gravide med undtagelse af potentielt livstruende infektioner.

Amning

Fluconazol udskilles i modermælken, hvor der nås lavere koncentrationer end i plasma.

Amning kan opretholdes ved enkeltdosis behandling med standarddosis på 200 mg

fluconazol eller mindre. Amning kan ikke anbefales ved flergangsdosering eller ved

højdosis behandling med fluconazol.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning

Der er ikke foretaget studier over fluconazols virkning på evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner.

Patienterne bør advares om risikoen for svimmelhed eller kramper (se pkt. 4.8), medens de

tager fluconazol, og bør rådes til ikke at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis

disse symptomer forekommer.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger (>1/10) er hovedpine, abdominalsmerter, diarré,

kvalme, opkastning, forhøjet alanin-aminotransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase,

forhøjet alkalisk fosfatase og udslæt.

Følgende bivirkninger er set og rapporteret og ved behandling med fluconazol med

følgende hyppighed: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til < 1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden

(˂1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Organsystemer

Almindelig

≥ 1/100 til

< 1/10

Ikke almindelig

≥1/1.000 til

< 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 til

< 1/1.000

Blod og lymfesystem

Anæmi

Agranulocytose,

leukopeni,

trombocytopeni,

neutropeni

Nervesystemet

Hovedpine

Krampeanfald,

kramper, svimmelhed,

paræstesi, tremor,

smagsforstyrrelser,

Tremor

Øre og labyrint

Vertigo

Hjerte

Torsade de pointes (se

pkt. 4.4), QT-

forlængelse (se pkt. 4.4)

Mave-tarmkanalen

Kvalme og

opkastning,

Mundtørhed,

forstoppelse,

41187_spc.doc

Side 13 af 18

abdominal smerter,

diaré

dyspepsi, flatulens,

Hud og subkutane væv

Hududslæt (se pkt.

4.4)

Lægemiddeludslæt*

(se pkt. 4.4), urticaria

(se pkt. 4.4), pruritus,

øget svedtendens

Exfoliativ dermatitis,

Stevens-Johnson's

syndrom (se pkt. 4.4),

toksisk epidermal

nekrolyse (se pkt. 4.4),

akut generaliseret

eksantematøs pustulose

(se pkt. 4.4),

ansigtsødem, alopeci

Lever og galdeveje

Forhøjet alanin-

aminotransferase

(se pkt. 4.4),

forhøjet asparat-

aminotransferase

(se pkt. 4.4),

forhøjet alkalisk

fosfatase (se pkt.

4.4)

Kolestase (se pkt.

4.4), gulsot (se pkt.

4.4), forhøjet bilirubin

(se pkt. 4.4)

Leversvigt (se pkt. 4.4),

hepatocellulær nekrose

(se pkt. 4.4), hepatitis

(se pkt. 4.4),

hepatocellulær skade (se

pkt. 4.4)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed, utilpashed,

asteni, feber

Immun-systemet

Anafylaksi

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Hyperkolesterolæmi,

hypertriglyceridæmi,

hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed,

somnolens

*Inklusive Fixed Drug Eruption

Pædiatrisk population

Mønsteret og forekomst af bivirkninger og abnormiteter i laboratorieværdier set i

pædiatriske kliniske forsøg er sammenlignelige med dem der ses for voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

41187_spc.doc

Side 14 af 18

4.9

Overdosering

Der har været rapporter om overdosering med fluconazol, og hallucinationer og paranoid

opførsel er samtidig blevet rapporteret.

I tilfælde af overdosering er symptomatisk behandling (med understøttende

foranstaltninger og om nødvendigt maveskylning) sandsynligvis tilstrækkeligt. Fluconazol

udskilles overvejende i urinen. Forceret volumendiurese ville sandsynligvis øge

eliminationshastigheden. 3 timers hæmodialyse sænker plasmakoncentrationen med ca.

50%.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 02 AC 01. Antimykotika til systemisk anvendelse, triazolderivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Fluconazol er et triazolderivat med fungistatisk virkning, der specifikt hæmmer

ergosterolsyntesen hos svampe. Dette menes at føre til defekter i cellemembranen.

Fluconazol virker meget specifikt på cytochrom P-450 enzymer i svampe. Det er vist, at

doser på 50 mg fluconazol daglig i 28 dage ikke har indflydelse på serumkoncentrationen

af testosteron hos mænd eller steroidkoncentration hos fertile kvinder.

Spektret for anvendelse omfatter et antal patogener, inklusiv Candida albicans og non-

Candida albicans arter, Cryptococcus arter og dermatofyter. Candida krusei er resistent

over for fluconazol. Fyrre procent af Candida glabrata er primært resistente over for

fluconazol. Infektioner forårsaget af Aspergillus arter bør ikke behandles med fluconazol.

Effekten af flucanozol i tinea capitis er blevet undersøgt i 2 randomiserede kontrollerede

undersøgelser med 878 patienter, der sammenlignede fluconazol med griseofulvin.

Administration af fluconazol 6 mg/kg/dag i 6 uger var ikke bedre end administration af

griseofulvin 11 mg/kg/dag i 6 uger. Succesraten efter 6 uger var lav for alle behandlede

grupper (fluconazol 6 uger: 18,3 %; fluconazol 3 uger: 14,7 %; griseofulvin: 17,8 %).

Disse resultater er ikke i modstrid med det naturlige forløb af tinea capitis uden

behandling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fluconazol absorberes godt efter oral indtagelse. Den absolutte biotilgængelighed er over

90 %. Den orale absorption påvirkes ikke af samtidig fødeindtagelse. Den maksimale

plasmakoncentration i fastende tilstand nås 0,5 - 1,5 time efter indtagelse af dosis. 90 % af

steady-state koncentrationen nås efter 4 - 5 dage ved dosering en gang daglig.

Plasmakoncentrationen er proportional med dosis. Efter administration af 200 mg

fluconazol er C

omkring 4,6 mg/l, og plasmakoncentration ved steady-state er omkring

10 mg/l efter 15 dage. Efter administration af 400 mg fluconazol er C

omkring 9 mg/l og

plasmakoncentration ved steady-state er omkring 18 mg/l efter 15 dage.

41187_spc.doc

Side 15 af 18

Indtagelse af en dobbelt dosis på dag 1 resulterer i plasmakoncentrationer på omkring 90 %

af steady-state på dag 2.

Fordeling

Fordelingsvolumen svarer til legemets totale vandfase. Plasmaproteinbindingen er lav (11 -

12 %).

Koncentrationen i spyt svarer til plasmakoncentrationen. Hos patienter med fungal-

meningitis er koncentrationen af fluconazol i cerebrospinalvæsken ca. 80 % af den

tilsvarende plasmakoncentration.

I stratum corneum, epidermis-dermis og i eksokrin sved opnås højere koncentrationer af

fluconazol end i serum. Fluconazol akkumuleres i stratum corneum. Ved en dosis på 150

mg en gang ugentlig var koncentrationen af fluconazol i stratum corneum efter 2 doser

23,4

g/g og 7 dage efter den anden dosis var den stadig 7,1

g/g.

Elimination

Fluconazol udskilles hovedsageligt renalt. Ca. 80 % af den indtagne dosis udskilles i

urinen i ikke-metaboliseret form. Fluconazol-clearance er proportional med

kreatininclearance. Der er ikke påvist metabolitter i kredsløbet.

Plasmahalveringstiden er cirka 30 timer.

Børn eliminerer fluconazol hurtigere end voksne. Halveringstiden hos børn og unge i

alderen 5 - 15 år er 15,2 - 17,6 timer

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data fra konventionelle undersøgelser af gentagen dosis/almen toksicitet,

genotoksicitet eller carcinogenicitet indikerer ingen særlig risiko for mennesker, som ikke

allerede er taget i betragtning i andre dele af dette produktresumé.

I undersøgelser af reproduktionstoksicitet hos rotter blev der rapporteret om øget

hyppighed af hydronefrose og forlængelse af nyrebækken og embryonal dødelighed var

forøget. En øgning i anatomiske variationer og forsinket ossifikation blev bemærket, så vel

som forlænget fødsel og dystoki. I undersøgelser af reproduktionstoksicitet hos kaniner

blev der registreret aborter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Silica, kolloid vandfri

Talcum

Natriumlaurylsulfat

41187_spc.doc

Side 16 af 18

Kapselskal

50 mg og 150 mg

Gelatine

Titandioxid (E171)

Patent Blue V (E131)

Sort printblæk

Shellac

Sort jernoxid (E172)

200 mg

Gelatine

Titandioxid (E171)

Patent Blue V (E131)

Ponceau 4R (E124)

Indigocarmin (E132)

Sort printblæk

Kul, aktivt

Shellac

Hvid printblæk

Titandioxid (E171)

Shellac

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (PVC/PVDC/Al)

50 mg: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 60, 98, 100 og 100 x 1 stk.

150 mg: 1, 2, 4, 5, 6, 10 og 12 stk.

200 mg: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 98 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

41187_spc.doc

Side 17 af 18

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50 mg:

41186

150 mg: 41187

200 mg: 41188

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

2. juni 2017

41187_spc.doc

Side 18 af 18

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot