FINGOLIMOD RATIOPHARM 0.25 mg kapseli, kova

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

14-12-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

30-11--0001

Aktiivinen ainesosa:
Fingolimodi hydrochloridum
Saatavilla:
ratiopharm GmbH
ATC-koodi:
L04AA27
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Fingolimodi hydrochloridum
Annos:
0.25 mg
Lääkemuoto:
kapseli, kova
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
fingolimodi
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Hoito tulee aloittaa ja seuranta toteuttaa MS-taudin hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
37142
Valtuutus päivämäärä:
2020-11-19

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Fingolimod ratiopharm 0,25 mg kova kapseli

Fingolimod ratiopharm 0,5 mg kova kapseli

fingolimodi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Fingolimod ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Fingolimod ratiopharmia

Miten Fingolimod ratiopharmia otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Fingolimod ratiopharmin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Fingolimod ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Mitä Fingolimod ratiopharm on

Fingolimod ratiopharmin vaikuttava aine on fingolimodi.

Mihin Fingolimod ratiopharmia käytetään

Fingolimod ratiopharm on tarkoitettu aikuisille ja lapsille ja nuorille (vähintään 10-vuotiaille) aaltomaisen

(relapsoivan-remittoivan) multippeliskleroosin (MS-taudin) hoitoon, erityisesti:

Potilaille, joilla toinen MS-hoito ei ole antanut haluttua vastetta

Potilaille, joilla on nopeasti etenevä vaikea MS.

Fingolimod ratiopharm ei paranna MS-tautia, mutta se auttaa vähentämään pahenemisvaiheita ja hidastaa MS-

taudin

aiheuttamien fyysisten toimintahäiriöiden kehittymistä.

Mikä on multippeliskleroosi

MS on krooninen sairaus, joka vaikuttaa keskushermostoon eli aivoihin ja selkäytimeen. MS-taudissa

tulehdus tuhoaa keskushermoston hermosyitä suojaavan vaipan (myeliinituppi) ja estää hermoja toimimasta

normaalisti. Tätä ilmiötä kutsutaan myeliinikadoksi.

Toistuvat hermoston oirejaksot (pahenemisvaiheet, relapsit), jotka ovat merkki keskushermoston

tulehduksista, ovat tyypillisiä relapsoivalle-remittoivalle MS-taudille. Oireet vaihtelevat, mutta tyypillisiä

oireita ovat kävelyvaikeudet, puutuminen, näköhäiriöt tai tasapainohäiriöt.

Pahenemisvaiheen oireet saattavat hävitä kokonaan, kun pahenemisvaihe päättyy, mutta jotkut oireet saattavat

jäädä pysyviksi.

Miten Fingolimod ratiopharm vaikuttaa

Fingolimod ratiopharm auttaa elimistöä suojautumaan immuunijärjestelmän hyökkäyksiltä keskushermostossa

vähentämällä tiettyjen valkosolujen (lymfosyyttien) kykyä liikkua vapaasti elimistössä ja estämällä niitä

pääsemästä aivoihin ja selkäytimeen. Tämä rajoittaa MS-taudista aiheutuvia hermovaurioita. Fingolimod

ratiopharm myös hillitsee joitakin elimistön immuunireaktioita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Fingolimod ratiopharmia

Älä ota Fingolimod ratiopharmia

jos sinulla on alentunut immuunivaste (immuunivajausoireyhtymästä, sairaudesta tai

immuunivastetta vähentävästä lääkityksestä johtuen)

jos sinulla on vakava aktiivinen infektio tai aktiivinen krooninen infektio, kuten hepatiitti tai

tuberkuloosi

jos sinulla on aktiivinen syöpä

jos sinulla on vakava maksasairaus

jos sinulla on ollut edeltävien 6 kuukauden aikana sydänkohtaus, rasitusrintakipua, aivohalvaus

tai aivohalvauksen ensioireita tai tietyntyyppinen sydämen vajaatoiminta

jos sinulla on tietyntyyppistä epäsäännöllistä tai poikkeavaa sydämen sykettä (arytmia), tai EKG-

tutkimuksessa todettavaa QT-ajan pitenemistä ennen Fingolimod ratiopharm -hoidon aloittamista

jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt rytmihäiriölääkettä kuten kinidiiniä, disopyramidia,

amiodaronia tai sotalolia

jos olet raskaana tai olet nainen, joka voi tulla raskaaksi mutta et käytä tehokasta ehkäisyä

jos olet allerginen fingolimodille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Jos jokin näistä koskee sinua, älä ota Fingolimod ratiopharmia vaan ota yhteys lääkäriisi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Fingolimod ratiopharmia:

jos sinulla on vaikeita hengitysvaikeuksia nukkuessasi (vaikea uniapnea)

jos sinulla on kerrottu olevan poikkeava sydänfilmi

jos sinulla on sydämen hidaslyöntisyyden oireita (esim. huimausta, pahoinvointia tai

sydämentykytystä)

jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt sydämensykettä hidastavia lääkkeitä (kuten beetasalpaajia,

verapamiilia, diltiatseemia tai ivabradiinia, digoksiinia, antikoliiniesteraasien tyyppisiä lääkkeitä tai

pilokarpiinia)

jos sinulla on aiemmin ilmennyt äkillistä tajunnan menetystä tai pyörtyilyä

(synkopeekohtauksia)

jos suunnittelet rokotuksen ottamista

jos sinulla ei koskaan ole ollut vesirokkoa

jos sinulla on tai on ollut näköhäiriöitä tai muita turvotuksen oireita tarkan näön alueella

(makulassa) silmän takaosassa (tila, jota kutsutaan makulaariseksi turvotukseksi, ks. jäljempänä),

silmän tulehdus tai infektio (uveiitti), tai sinulla on diabetes (joka voi aiheuttaa silmävaivoja)

jos sinulla on maksavaivoja

jos sinulla on kohonnut verenpaine, jota ei saada hoitotasapainoon lääkityksellä

jos sinulla on vakava keuhkosairaus tai tupakkayskä.

Jos jokin näistä koskee sinua, ota yhteys lääkäriisi ennen kuin otat Fingolimod ratiopharmia.

Hidas sydämensyke (bradykardia) ja epäsäännöllinen sydämensyke

Fingolimod ratiopharm aiheuttaa sydämensykkeen hidastumista hoidon alussa tai ensimmäisen 0,5 mg

annoksen jälkeen siirryttäessä 0,25 mg vuorokausiannoksesta 0,5 mg vuorokausiannokseen. Sen vuoksi saatat

tuntea huimausta tai väsymystä, saatat tiedostaa sydämensykkeesi tai verenpaineesi voi alentua. Kerro

lääkärillesi, jos nämä vaikutukset ovat voimakkaita, koska saatat tarvita välitöntä hoitoa.

Fingolimod ratiopharm voi aiheuttaa myös epäsäännöllistä sydämensykettä erityisesti ensimmäisen annoksen

jälkeen. Epäsäännöllinen sydämensyke palautuu yleensä normaaliksi alle vuorokaudessa. Hidas sydämensyke

palautuu normaaliksi yleensä kuukauden kuluessa.

Ensimmäisen Fingolimod ratiopharm -annoksen jälkeen tai ensimmäisen 0,5 mg annoksen jälkeen 0,25 mg

vuorokausiannoksesta siirtymisen yhteydessä lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään

6 tunnin

ajaksi seurantaan, jonka aikana sydämensyke ja verenpaine mitataan kerran tunnissa ja jotta tarvittaviin hoito-

ja tutkimustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos hoidon alussa esiintyviä haittavaikutuksia ilmenee. Sinulta

otetaan sydänfilmi ennen ensimmäistä Fingolimod ratiopharm -annosta ja 6 tunnin seurannan jälkeen. Lääkäri

voi monitoroida sydänfilmiä reaaliaikaisesti tänä aikana. Jos 6 tunnin jälkeen sydämensykkeesi on erittäin

hidas tai hidastumassa tai sydänfilmissä näkyy poikkeavuuksia, seurantaa saatetaan pidentää (vähintään

kahdella tunnilla ja mahdollisesti yön yli) siihen asti, kunnes tilasi on korjaantunut. Sama saattaa myös päteä,

jos aloitat Fingolimod ratiopharmin käytön uudestaan hoidon keskeytyksen jälkeen, riippuen sekä tauon

pituudesta että siitä, kuinka kauan olit käyttänyt Fingolimod ratiopharmia ennen hoidon keskeytymistä.

Jos sinulla on, tai sinulla on riski saada epäsäännöllinen tai poikkeava sydämensyke, jos sydänfilmissäsi

näkyy poikkeavuuksia tai jos sinulla on sydänsairaus tai sydämen vajaatoiminta, Fingolimod ratiopharm ei

ehkä sovi sinulle.

Jos sinulla on aiemmin ilmennyt äkillinen tajunnanmenetys tai hidastunut sydämensyke, Fingolimod

ratiopharm ei ehkä sovi sinulle. Kardiologi (sydänlääkäri) tutkii sinut ja neuvoo sinua Fingolimod

ratiopharm -hoidon aloituksesta, mukaan lukien yön yli kestävästä monitoroinnista.

Jos käytät lääkkeitä, jotka voivat hidastaa sydämensykettäsi, Fingolimod ratiopharm ei ehkä sovi sinulle.

Kardiologin on tutkittava sinut ja määritettävä voidaanko lääkkeesi vaihtaa sellaiseen lääkkeeseen, joka ei

hidasta sydämensykettä, voidaksesi aloittaa Fingolimod ratiopharm -hoidon. Jos vaihto ei ole mahdollinen,

kardiologi neuvoo sinua Fingolimod ratiopharm -hoidon aloituksesta, mukaan lukien yön yli kestävästä

monitoroinnista.

Jos sinulla ei koskaan ole ollut vesirokkoa

Jos sinulla ei koskaan ole ollut vesirokkoa, lääkäri tarkistaa vastustuskykysi vesirokkoa aiheuttavalle

virukselle (varicella zoster -virus). Jos sinulla ei ole suojaa virusta vastaan, sinut täytyy ehkä rokottaa ennen

kuin voit aloittaa Fingolimod ratiopharm-hoidon. Siinä tapauksessa lääkäri siirtää Fingolimod ratiopharm -

hoidon aloittamista, kunnes rokotusohjelman viimeisen annoksen antamisesta on kulunut yksi kuukausi.

Infektiot

Fingolimodi vähentää valkosolujen määrää veressäsi (erityisesti lymfosyyttejä). Valkosolut torjuvat

infektioita. Kun käytät Fingolimod ratiopharmia (ja kahden kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen), voit

saada infektioita tavanomaista herkemmin. Jos sinulla on jo jokin infektio, se voi pahentua. Infektiot voivat

olla vakavia ja henkeä uhkaavia. Jos arvelet, että sinulla on infektio, sinulla on kuumetta, tunnet olosi

flunssaiseksi, tai sinulla on päänsärkyä, johon liittyy niskajäykkyyttä, valoherkkyyttä, pahoinvointia ja/tai

sekavuutta (nämä voivat johtua sieni-infektiosta ja saattavat olla meningiitin oireita), ota välittömästi yhteys

lääkäriisi, koska kyseessä voi olla vakava ja henkeä uhkaava sairaus. Jos epäilet, että MS-tautisi on

pahenemassa (jos sinulle ilmaantuu esimerkiksi heikkouden tunnetta tai näköön liittyviä muutoksia) tai jos

huomaat uusia oireita, keskustele asiasta heti lääkärisi kanssa, sillä nämä oireet voivat olla merkkejä infektion

aiheuttamasta harvinaisesta aivosairaudesta, jota kutsutaan progressiiviseksi multifokaaliseksi

leukoenkefalopatiaksi (PML). PML on vakava tila, joka saattaa johtaa vaikeaan vammautumiseen tai

kuolemaan. Lääkäri harkitsee magneettikuvauksen (MRI) tarpeellisuuden tilanteen arvioimiseksi ja tekee

päätöksen, jos sinun pitää lopettaa Fingolimod ratiopharm -hoito.

Fingolimodia käyttäneillä potilailla on ilmoitettu papilloomavirusinfektioita (HPV), mukaan lukien

papillooma, dysplasia, syylät ja HPV-infektioon liittyvä syöpä. Lääkäri saattaa suositella HPV-rokotetta ennen

hoidon aloittamista. Jos olet nainen, lääkäri saattaa myös suositella HPV-testausta.

Makulaturvotus

Jos sinulla on tai on ollut näköhäiriöitä tai muita turvotuksen merkkejä tarkan näön alueella (makulassa)

silmän takaosassa, tulehdus tai infektio silmässä (uveiitti) tai diabetes, lääkärisi saattaa määrätä sinut

silmätutkimukseen ennen kuin aloitat Fingolimod ratiopharm -hoidon.

Lääkärisi saattaa määrätä sinut silmätutkimukseen 3–4 kuukautta Fingolimod ratiopharm -hoidon aloittamisen

jälkeen.

Makula on pieni alue verkkokalvolla silmän takaosassa, joka auttaa näkemään muotoja, värejä ja

yksityiskohtia selvästi ja terävästi. Fingolimod ratiopharm voi aiheuttaa turvotusta makulassa eli tilan, jota

kutsutaan makulaturvotukseksi. Turvotusta esiintyy yleensä Fingolimod ratiopharm -hoidon neljän

ensimmäisen kuukauden aikana.

Makulaturvotuksen kehittymisen todennäköisyys on suurempi, jos sinulla on diabetes tai sinulla on ollut

uveiitiksi kutsuttu silmätulehdus. Tällöin lääkärisi määrää sinut säännöllisiin silmätutkimuksiin

makulaturvotuksen havaitsemiseksi.

Kerro lääkärillesi ennen Fingolimod ratiopharm -hoidon jatkamista, jos sinulla on ollut makulaturvotusta.

Makulaturvotus voi aiheuttaa joitakin samoja näköoireita kuin MS-taudin pahenemisvaihe (näköhermon

tulehdus). Alkuvaiheessa tila saattaa olla oireeton. Muista kertoa lääkärillesi kaikista näkömuutoksista.

Lääkärisi saattaa määrätä sinut silmätutkimukseen erityisesti, jos

tarkan näön alueesi hämärtyy tai siinä näkyy varjoja

sinulle syntyy sokea piste tarkan näön alueelle

sinulla on vaikeuksia nähdä värejä tai pieniä yksityiskohtia.

Maksan toimintakokeet

Jos sinulla on vakavia maksavaivoja, et saa käyttää Fingolimod ratiopharmia. Fingolimod ratiopharm voi

vaikuttaa maksan toimintaan. Et luultavasti huomaa mitään oireita, mutta jos sinulla esiintyy ihon tai

silmänvalkuaisten keltaisuutta, poikkeavan tummaa virtsaa tai selittämätöntä pahoinvointia ja oksentelua ota

välittömästi yhteys lääkäriisi.

Jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä oireista aloitettuasi Fingolimod ratiopharm -hoidon, ota välittömästi

yhteys lääkäriisi.

Ensimmäisen 12 hoitokuukauden aikana lääkäri määrää sinulle maksan toimintaa mittaavia verikokeita. Jos

verikokeiden tulokset viittaavat maksan toimintahäiriöön, on mahdollista, että joudut keskeyttämään

Fingolimod ratiopharm -hoidon.

Kohonnut verenpaine

Koska Fingolimod ratiopharm aiheuttaa lievän verenpaineen kohoamisen, lääkäri saattaa haluta tarkistaa

verenpaineesi säännöllisesti.

Keuhkosairaudet

Fingolimod ratiopharm vaikuttaa jonkin verran keuhkojen toimintaan. Haittavaikutusten todennäköisyys

saattaa olla suurempi potilailla, joilla on vakava keuhkosairaus tai tupakkayskä.

Verenkuva

Fingolimod ratiopharm -hoidon odotetaan vähentävän valkosolujen määrää veressäsi. Määrä palautuu yleensä

normaaliksi kahden kuukauden kuluessa hoidon lopettamisesta. Jos sinulle tehdään verikokeita, kerro

lääkärille, että käytät Fingolimod ratiopharmia. Muutoin lääkäri ei välttämättä ymmärrä tuloksia. Tiettyjä

verikokeita varten lääkäri voi joutua ottamaan sinusta normaalia enemmän verta.

Ennen kuin aloitat Fingolimod ratiopharm -hoidon, lääkärisi varmistaa, että veresi valkosolutaso on riittävä ja

saattaa toistaa verikokeet säännöllisesti. Jos veren valkosolutaso on liian alhainen, on mahdollista, että joudut

keskeyttämään Fingolimod ratiopharm -hoidon.

Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES)

Fingolimodihoitoa saaneilla MS-potilailla on harvoissa tapauksissa ilmoitettu posteriorista reversiibeliä

enkefalopatia -oireyhtymää (PRES). Oireita voivat olla äkillisesti alkava vaikea päänsärky, sekavuus,

kouristuskohtaukset ja näön muutokset. Kerro heti lääkärille, jos sinulla on mitä tahansa näistä oireista

Fingolimod ratiopharm -hoidon aikana, sillä kyseessä voi olla vakava sairaus.

Syöpä

Ihosyöpiä on raportoitu fingolimodilla hoidetuilla MS-potilailla. Keskustele heti lääkärisi kanssa, jos huomaat

ihokyhmyjä (esim. kiiltäviä helmimäisiä kyhmyjä), läiskiä tai avohaavoja, jotka eivät parannu viikkojen

kuluessa. Ihosyövän oireena voi olla ihokudoksen poikkeava kasvu tai ihomuutokset (esim. poikkeavat

luomet), joiden väri, muoto tai koko muuttuu ajan mittaan. Ennen kuin aloitat Fingolimod ratiopharmin

käytön, vaaditaan ihon tutkimista ihokyhmyjen varalta. Lääkärisi tutkii ihosi säännöllisesti myös Fingolimod

ratiopharm -hoidon aikana. Jos sinulle tulee iho-ongelmia, lääkärisi saattaa lähettää sinut ihotautilääkärille,

joka tarkastuksen jälkeen saattaa päättää, että sinut on tärkeää tarkastaa säännöllisesti.

Yhtä imukudosjärjestelmän syöpätyyppiä (lymfooma) on raportoitu fingolimodihoitoa saaneilla MS-potilailla.

Aurinkoaltistus ja suojautuminen auringonvalolta

Fingolimodi heikentää immuunijärjestelmän toimintaa. Tämä suurentaa tiettyjen syöpien ja etenkin

ihosyöpien riskiä. Vähennä altistumistasi auringonvalolle ja UV-säteilylle seuraavasti:

Suojaa iho asianmukaisesti vaatteilla.

Levitä iholle säännöllisesti aurinkovoidetta, jonka UV-suojakerroin on suuri.

MS-taudin pahenemisvaiheeseen liittyvät poikkeavat aivomuutokset

MS-taudin pahenemisvaiheeseen liittyviä poikkeuksellisen suuria aivomuutoksia on ilmoitettu harvinaisina

tapauksina fingolimodihoitoa saavilla potilailla. Jos pahenemisvaihe on vaikea, lääkäri harkitsee tilan

arvioimista magneettikuvauksella ja päättää, onko Fingolimod ratiopharm -hoito lopetettava.

Vaihto muista hoidoista Fingolimod ratiopharmiin

Lääkärisi voi vaihtaa lääkityksesi suoraan beetainterferonista, glatirameeriasetaatista tai dimetyylifumaraatista

Fingolimod ratiopharmiin, jos aikaisempi hoitosi ei ole aiheuttanut mitään poikkeavuuksia. Sulkeakseen pois

tällaiset poikkeavuudet lääkärisi saattaa joutua tekemään verikokeita. Natalitsumabihoidon jälkeen sinun on

mahdollisesti odotettava 2–3 kuukautta ennen Fingolimod ratiopharmin aloittamista. Jos lääkityksesi

vaihdetaan teriflunomidista, lääkärisi saattaa ohjeistaa sinua odottamaan tietyn ajan tai käyttämään

nopeutetusti lääkettä elimistöstä poistavaa menetelmää ennen lääkityksen vaihtoa. Jos olet saanut

alemtutsumabihoitoa, tarvitaan perusteellinen lääkärin suorittama arviointi ja keskustelu lääkärisi kanssa

ennen kuin voidaan päättää, onko Fingolimod ratiopharm sinulle sopiva lääke.

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Jos Fingolimod ratiopharmia käytetään raskauden aikana, se voi aiheuttaa haittaa sikiölle. Ennen Fingolimod

ratiopharm -hoidon aloittamista lääkäri kertoo sinulle riskistä ja pyytää sinua tekemään raskaustestin sen

varmistamiseksi, ettet ole raskaana. Lääkäri antaa sinulle kortin, jossa selitetään, miksi et saa tulla raskaaksi

Fingolimod ratiopharm -hoidon aikana. Kortissa kerrotaan myös, mitä sinun on tehtävä, ettet tule raskaaksi

Fingolimod ratiopharm -hoidon aikana. Sinun on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vielä 2 kk

ajan hoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohta ”Raskaus ja imetys”).

MS-taudin paheneminen Fingolimod ratiopharm -hoidon lopettamisen jälkeen

Älä lopeta Fingolimod ratiopharm -valmisteen käyttöä äläkä muuta annosta keskustelematta ensin lääkärin

kanssa.

Kerro heti lääkärille, jos sinusta vaikuttaa, että MS-tautisi pahenee Fingolimod ratiopharm -hoidon

lopettamisen jälkeen. Tilanne voi olla vakava (ks. ”Jos lopetat Fingolimod ratiopharmin käytön” kohdassa 3

sekä kohta 4, ”Mahdolliset haittavaikutukset”).

Iäkkäät potilaat

Fingolimodin käytöstä yli 65-vuotiaille iäkkäille potilaille on rajallisesti tietoa. Jos sinulla on kysymyksiä,

keskustele lääkärin kanssa.

Lapset ja nuoret

Fingolimodia ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 10-vuotiaille lapsille, koska sen käyttöä ei ole tutkittu tämän

ikäryhmän MS-potilailla.

Edellä mainitut varoitukset ja varotoimet koskevat myös lapsia ja nuoria. Seuraavat tiedot ovat erityisen

tärkeitä lapsille ja nuorille ja heidän hoitajilleen:

Ennen Fingolimod ratiopharm -hoidon aloittamista lääkäri tarkistaa rokotustilanteesi. Jos et ole saanut

tiettyjä rokotteita, rokotus voi olla välttämätöntä ennen kuin Fingolimod ratiopharm -hoito voidaan

aloittaa.

Kun otat Fingolimod ratiopharmia ensimmäisen kerran tai kun siirryt 0,25 mg vuorokausiannoksesta

0,5 mg vuorokausiannokseen, lääkäri seuraa sydämesi sykettä (ks. ”Hidas sydämensyke [bradykardia]

ja epäsäännöllinen sydämensyke” edellä).

Jos sinulle ilmaantuu kouristuskohtauksia ennen Fingolimod ratiopharm -hoidon aloittamista tai hoidon

aikana, kerro asiasta lääkärille.

Jos sinulla on masennusta tai ahdistuneisuutta tai jos niitä ilmaantuu Fingolimod ratiopharm -hoidon

aikana, kerro asiasta lääkärille. Tarkempi seuranta saattaa olla tarpeen.

Muut lääkevalmisteet ja Fingolimod ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä. Kerro lääkärillesi, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä.

Immuunijärjestelmän toimintaa estävät tai muuttavat lääkkeet, mukaan lukien muut MS-taudin

hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten beetainterferoni, glatirameeriasetaatti, natalitsumabi,

mitoksantroni, teriflunomidi, dimetyylifumaraatti tai alemtutsumabi. Et saa käyttää Fingolimod

ratiopharm -valmistetta samanaikaisesti näiden lääkkeiden kanssa, koska se saattaa voimistaa

immuunijärjestelmään kohdistuvaa vaikutusta (ks. myös kohta ”Älä ota Fingolimod ratiopharmia”).

Kortikosteroidit, koska lääkevaikutus immuunijärjestelmään voi korostua.

Rokotteet. Jos tarvitset rokotetta, kysy ensin neuvoa lääkäriltä. Sinulle ei saa antaa tietyntyyppisiä

rokotteita (elävät heikennetyt rokotteet) Fingolimod ratiopharm -hoidon aikana ja 2 kuukauden ajan

hoidon päättymisen jälkeen, koska tällaiset rokotteet voivat laukaista infektion, jota niiden on tarkoitus

ehkäistä. Tänä aikana annetut muut rokotteet eivät välttämättä ole yhtä tehokkaita kuin yleensä.

Sydämensykettä hidastavat lääkkeet (esim. beetasalpaajat, kuten atenololi). Fingolimod ratiopharmin

käyttö samanaikaisesti näiden lääkkeiden kanssa saattaa voimistaa sydämensykkeeseen kohdistuvaa

vaikutusta ensimmäisinä hoitopäivinä.

Epäsäännölliseen sydämensykkeeseen käytettävät lääkkeet (kuten kinidiini, disopyramidi,

amiodaroni tai sotaloli). Et saa käyttää Fingolimod ratiopharmia, jos käytät näitä lääkkeitä, koska

Fingolimod ratiopharm saattaisi voimistaa vaikutusta epäsäännölliseen sydämensykkeeseen (ks. myös

”Älä ota Fingolimod ratiopharmia”).

Muut lääkkeet:

proteaasinestäjät, infektiolääkkeet, kuten ketokonatsoli, atsoli-sienilääkkeet, klaritromysiini tai

telitromysiini

karbamatsepiini, rifampisiini, fenobarbitaali, fenytoiini, efavirentsi tai mäkikuisma (mahdollinen

riski Fingolimod ratiopharmin tehon heikentymiseen).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Älä käytä Fingolimod ratiopharmia raskauden aikana, jos yrität tulla raskaaksi tai jos voit tulla raskaaksi mutta

et käytä tehokasta ehkäisyä. Jos Fingolimod ratiopharmia käytetään raskauden aikana, se voi aiheuttaa haittaa

sikiölle. Fingolimodille raskauden aikana altistuneilla vauvoilla on havaittu noin 2 kertaa enemmän

synnynnäisiä epämuodostumia kuin koko väestössä (jossa synnynnäisten epämuodostumien prosenttimäärä on

noin 2–3 %). Useimmin ilmoitettuja epämuodostumia olivat sydämen, munuaisten sekä tuki- ja

liikuntaelimistön epämuodostumat.

Tästä syystä, jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi:

ennen kuin aloitat Fingolimod ratiopharm -hoidon, lääkärisi kertoo sinulle sikiöön kohdistuvasta

riskistä ja pyytää sinua tekemään raskaustestin varmistaakseen, ettet ole raskaana.

sinun on käytettävä tehokasta ehkäisyä Fingolimod ratiopharm -hoidon aikana ja vielä 2 kuukauden

ajan hoidon päättymisen jälkeen, ettet tule raskaaksi. Keskustele lääkärisi kanssa luotettavista

ehkäisymenetelmistä.

Lääkäri antaa sinulle kortin, jossa selitetään, miksi et saa tulla raskaaksi Fingolimod ratiopharm -hoidon

aikana.

Ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jos tulet raskaaksi Fingolimod ratiopharm -hoidon aikana. Lääkäri

lopettaa hoidon (ks. ”Jos lopetat Fingolimod ratiopharmin käytön” kohdassa 3 sekä kohta 4, ”Mahdolliset

haittavaikutukset”). Raskauden aikana toteutetaan erityisseurantaa.

Imetys

Älä imetä Fingolimod ratiopharm -hoidon aikana. Fingolimod ratiopharm voi erittyä rintamaitoon ja voi

aiheuttaa vakavia haittoja lapsellesi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääkärisi kertoo sinulle, vaikuttaako sairautesi kykyysi ajaa ajoneuvoa, myös polkupyörää, ja käyttää koneita

turvallisesti. Fingolimod ratiopharmin ei odoteta vaikuttavan kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Hoidon alussa joudut kuitenkin jäämään lääkärin vastaanotolle 6 tunnin ajaksi ensimmäisen Fingolimod

ratiopharm -annoksen ottamisen jälkeen. Kykysi ajaa autoa tai käyttää koneita tänä aikana ja mahdollisesti

tämän jälkeenkin saattaa olla heikentynyt.

Koska lääke voi heikentää kykyäsi kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä, on omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia

ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Fingolimod ratiopharm sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli, eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

3.

Miten Fingolimod ratiopharmia otetaan

Fingolimod ratiopharm -hoitoa valvoo multippeliskleroosin hoitoon perehtynyt lääkäri.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuiset:

Annos on yksi 0,5 mg kapseli vuorokaudessa.

Lapset ja nuoret (vähintään 10-vuotiaat):

Annos riippuu painosta:

Lapset ja nuoret, joiden paino on enintään 40 kg: Yksi 0,25 mg kapseli vuorokaudessa.

Lapset ja nuoret, joiden paino on yli 40 kg: Yksi 0,5 mg kapseli vuorokaudessa.

Jos lapsen tai nuoren hoito aloitetaan yhdellä 0,25 mg kapselilla vuorokaudessa ja paino vakiintuu

myöhemmin yli 40 kg:aan, lääkäri ohjeistaa siirtymään yhden 0,5 mg kapselin ottoon vuorokaudessa. Tässä

tapauksessa on suositeltavaa toistaa ensimmäisen annoksen seurantajakso.

Älä ylitä suositeltua annosta.

Fingolimod ratiopharm otetaan suun kautta.

Ota Fingolimod ratiopharm kerran vuorokaudessa vesilasillisen kera. Fingolimod ratiopharm -kapselit on aina

nieltävä ehjänä, eikä niitä saa avata. Fingolimod ratiopharm voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai tyhjään

mahaan.

Kun otat Fingolimod ratiopharm -annoksen samaan aikaan joka päivä, sinun on helppo muistaa, milloin on

lääkkeen ottamisen aika.

Jos sinulla on kysymyksiä Fingolimod ratiopharm -hoidon kestosta, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista.

Jos otat enemmän Fingolimod ratiopharmia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Fingolimod ratiopharmia

Jos olet käyttänyt Fingolimod ratiopharmia vähemmän kuin yhden kuukauden ajan ja unohdat ottaa yhden

päiväannoksen, ota yhteys lääkäriin ennen seuraavan annoksen ottamista. Lääkärisi voi päättää seurata tilaasi

seuraavan annoksen oton aikana.

Jos olet käyttänyt Fingolimod ratiopharmia vähintään yhden kuukauden ajan ja olet unohtanut ottaa lääkkeesi

yli kahden viikon ajan, ota yhteys lääkäriin ennen seuraavan annoksen ottamista. Lääkärisi saattaa päättää

sinun ottamisestasi seurantaan seuraavan annoksen oton yhteydessä. Jos olet kuitenkin unohtanut lääkkeen

ottamisen lyhyemmäksi kuin kahden viikon ajaksi, voit ottaa seuraavan annoksen normaalisti.

Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Fingolimod ratiopharmin käytön

Älä lopeta Fingolimod ratiopharmin käyttöä tai muuta annosta keskustelematta asiasta ensin lääkärisi kanssa.

Fingolimodi säilyy elimistössäsi kahden kuukauden ajan sen jälkeen, kun olet lopettanut sen käytön. Tänä

aikana myös valkosolumäärä (lymfosyyttimäärä) voi pysyä alhaisena ja sinulla voi edelleen ilmetä tässä

pakkausselosteessa kuvattuja haittavaikutuksia. Fingolimod ratiopharm -hoidon lopettamisen jälkeen, saatat

joutua odottamaan 6–8 viikkoa ennen uuden MS-hoidon aloittamista.

Jos aloitat Fingolimod ratiopharmin käytön uudelleen yli kahden viikon tauon jälkeen, sinulla voi ilmetä

samanlainen vaikutus sydämensykkeeseen kuin todetaan yleensä hoitoa aloitettaessa ja uudelleen aloituksen

yhteydessä sinun tulee olla lääkärin vastaanotolla seurannassa. Jos olet keskeyttänyt hoidon yli 2 viikoksi, älä

aloita Fingolimod ratiopharmia uudelleen keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

Fingolimod ratiopharm -hoidon lopettamisen jälkeen lääkärisi päättää mahdollisen seurannan tarpeesta ja

toteutuksesta. Kerro heti lääkärille, jos sinusta vaikuttaa, että MS-tautisi pahenee Fingolimod ratiopharm -

hoidon lopettamisen jälkeen. Tilanne voi olla vakava.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut haittavaikutukset voivat olla tai voivat muuttua vakaviksi.

Yleiset (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

yskä, johon liittyy limaisuutta, epämiellyttävää tunnetta rinnassa, kuume (keuhkosairauksien oireita)

herpesvirusinfektio (herpes zoster eli vyöruusu), jonka oireita voivat olla rakkulat, kirvely, kutina tai

kipu iholla, tyypillisesti ylävartalolla tai kasvoissa. Muita oireita voivat olla kuume ja heikotus infektion

alkuvaiheessa, jota seuraa puutuminen, kutina tai punaiset läiskät ja vaikea kipu.

hidas sydämensyke (bradykardia), epäsäännöllinen sydämensyke

tyvisolusyöväksi kutsuttu ihosyöpätyyppi, joka usein esiintyy helmimäisinä kyhmyinä, vaikkakin se voi

esiintyä myös muissa muodoissa

masennus ja ahdistuneisuus ovat tunnetusti yleisempiä MS-potilailla kuin keskimäärin, ja näitä on

raportoitu myös fingolimodia käyttävillä pediatrisilla potilailla

painon lasku.

Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

keuhkokuume, jonka oireita voivat olla kuume, yskä, hengitysvaikeudet

makulaturvotus (verkkokalvolla keskeisen näön alueella silmän takaosassa ilmenevä turvotus), jonka

oireita voivat olla varjot tai sokeat pisteet tarkan näön alueella, näön hämärtyminen, vaikeus erottaa

värejä tai yksityiskohtia

verihiutaleniukkuus, joka lisää verenvuodon tai mustelmien riskiä

melanooma (ihosyöpätyyppi, joka saa yleensä alkunsa poikkeavasta luomesta). Melanooman

yhteydessä luomen koko, muoto, korkeus tai väri voi muuttua ajan mittaan tai iholle voi kehittyä uusia

luomia. Luomet saattavat olla kutiavia, ne voivat vuotaa verta tai haavautua.

kouristuskohtaukset (yleisempiä lapsilla ja nuorilla kuin aikuisilla).

Harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

tila, jota kutsutaan posterioriseksi reversiibeliksi enkefalopatiaoireyhtymäksi (PRES). Oireita voivat

olla äkillisesti alkava, vaikea päänsärky, sekavuus, epileptiset kohtaukset ja/tai näköhäiriöt.

lymfooma (syöpätyyppi, joka vaikuttaa imuteihin)

okasolusyöpä: ihosyöpätyyppi, joka voi ilmetä kiinteänä punoittavana kyhmynä, rupeutuvana

haavaumana tai uuden haavauman kehittymisenä aiempaan arpeen.

Hyvin harvinaiset (voivat esiintyä harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta)

poikkeavuudeet sydänfilmissä, eli EKG:ssä (T-aallon inversio)

ihmisen herpesvirus 8 -infektioon liittyvä kasvain (Kaposin sarkooma).

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

allergiset reaktiot mukaan lukien ihottuma tai kutiava nokkosrokko, huulten, kielen tai kasvojen

turvotus, jotka ilmaantuvat todennäköisimmin Fingolimod ratiopharm -hoidon aloituspäivänä

harvinaisen aivoinfektion, progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian (PML), riski. PML:n

oireet voivat olla samankaltaisia kuin MS-taudin pahenemisoireet. Sinulle saattaa myös ilmaantua

sellaisia oireita, joita et itse huomaa, kuten muutoksia mielialassasi tai käytöksessäsi, muistikatkoksia,

puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia. Lääkärisi voi pitää tarpeellisena näiden oireiden tarkempaa

tutkimista PML:n poissulkemiseksi. Jos epäilet MS-tautisi pahentuneen, tai jos sinä tai läheisesi

huomaatte uusia tai tavallisesta poikkeavia oireita, on erittäin tärkeää, että keskustelet asiasta lääkärisi

kanssa mahdollisimman pian.

kryptokokki-infektiot (sieni-infektiotyyppi), mukaan lukien kryptokokkimeningiitti, jonka oireena on

esimerkiksi päänsärky, johon liittyy niskajäykkyyttä, valoherkkyyttä, pahoinvointia ja/tai sekavuutta

merkelinsolukarsinooma (eräs ihosyöpätyyppi). Yksi merkelinsolukarsinooman mahdollinen oire on

ihonvärinen tai sinipunertava, kivuton kyhmy, joka sijaitsee usein kasvoissa, päässä tai kaulan

alueella. Merkelinsolukarsinooma voi myös ilmetä kiinteänä, kivuttomana kyhmynä tai massana.

Pitkäkestoinen altistuminen auringonvalolle ja heikentynyt immuunijärjestelmä voivat altistaa

merkelinsolukarsinoomalle.

kun Fingolimod ratiopharm -hoito lopetetaan, MS-taudin oireet voivat palata, ja ne voivat olla

pahempia kuin ennen hoitoa tai hoidon aikana.

autoimmuuninen muoto anemiasta (punasolujen vähentynyt määrä), jossa punaiset verensolut

tuhoutuvat (autoimmuunihemolyyttinen anemia).

Jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä, ota välittömästi yhteys lääkäriisi.

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleiset (voivat esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä):

influenssaviruksen aiheuttama infektio, jonka oireita voivat olla väsymys, vilunväristykset,

kurkkukipu, nivel- tai lihassärky, kuume

paineen tai kivun tunne poskissa ja otsalla (sivuontelotulehdus)

päänsärky

ripuli

selkäkipu

maksaentsyymiarvojen suureneminen verikokeissa

yskä.

Yleiset (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

silsa, ihon sieni-infektio (savipuoli)

huimaus

kova päänsärky, johon usein liittyy pahoinvointia, oksentelua ja valoherkkyyttä (migreeni)

alhainen valkosolutaso (lymfosyytit, leukosyytit)

heikotuksen tunne

kutiava, punoittava, kirvelevä ihottuma (ekseema)

kutina

veren rasva-arvojen (triglyseridiarvojen) suureneminen

hiusten lähtö

hengästyneisyys

masennus

näön hämärtyminen (ks. myös kohta, jossa kerrotaan makulaturvotuksesta kohdasta ”Jotkut

haittavaikutukset voivat olla tai voivat muuttua vakaviksi”)

kohonnut verenpaine (Fingolimod ratiopharm voi aiheuttaa lievää verenpaineen kohoamista)

lihaskipu

nivelkipu.

Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

alhainen neutrofiilitaso (tietyt valkosolut) veressä

masentunut mieliala

pahoinvointi.

Harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

imukudossyöpä (lymfooma).

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

perifeerinen turvotus.

Jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä haittavaikutuksista vakavana, ota yhteys lääkäriisi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista

myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Fingolimod ratiopharm 0,25 mg kova kapseli

Fingolimod ratiopharm 0,5 mg kova kapseli

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Fingolimod ratiopharm 0,25 mg kova kapseli

Jokainen kapseli sisältää 0,25 mg fingolimodia (hydrokloridina).

Fingolimod ratiopharm 0,5 mg kova kapseli

Jokainen kova kapseli sisältää 0,5 mg fingolimodia (hydrokloridina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kova kapseli

Fingolimod ratiopharm 0,25 mg kova kapseli

Noin 14 mm:n kokoinen liivatekapseli, jonka läpikuultamattoman valkoiseen kansiosaan sekä

läpikuultamattoman valkoiseen kapselirunkoon on mustalla painettu ”TEVA 3654”.

Fingolimod ratiopharm 0,5 mg kova kapseli

Noin 14 mm:n kokoinen liivatekapseli, jonka keltaiseen kansiosaan sekä läpikuultamattoman valkoiseen

kapselirunkoon on mustalla painettu ”TEVA 7820”.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Fingolimod ratiopharm -valmistetta käytetään yksinään taudinkulkua muuntavana lääkityksenä erittäin

aktiivisen

relapsoivan-remittoivan multippeliskleroosin

(MS-taudin) hoitoon seuraavissa aikuisissa ja

pediatrisissa (ikä vähintään 10 v) potilasryhmissä:

Potilaat, joiden tauti on erittäin aktiivinen huolimatta asianmukaisesti toteutetusta hoitojaksosta

vähintään yhdellä taudin kulkua muuntavalla lääkehoidolla (poikkeukset ja tiedot washout-

jaksoista, ks. kohdat 4.4 ja 5.1).

Potilaat, joilla on vaikea ja nopeasti etenevä relapsoiva-remittoiva multippeliskleroosi

eli vuoden

sisällä vähintään kaksi toimintakykyä heikentävää relapsia ja aivojen magneettikuvauksessa

vähintään yksi gadoliniumilla tehostuva leesio tai T2 leesiokuormituksen

huomattavaa

suurenemista aiempaan tuoreeseen magneettikuvaukseen verrattuna.

4.2

Annostus ja antotapa

Hoito tulee aloittaa ja seuranta toteuttaa MS-taudin hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Fingolimod ratiopharmin suositeltu annos aikuisille on yksi suun kautta otettava 0,5 mg kapseli kerran

vuorokaudessa.

Pediatrisilla potilailla (ikä vähintään 10 v) suositeltu annos riippuu painosta:

Pediatriset potilaat, joiden paino on ≤ 40 kg: yksi 0,25 mg kapseli suun kautta kerran

vuorokaudessa.

Pediatriset potilaat, joiden paino on > 40 kg: yksi 0,5 mg kapseli suun kautta kerran

vuorokaudessa.

Jos pediatrisen potilaan hoito aloitetaan 0,25 mg kapseleilla ja potilaan paino vakiintuu myöhemmin

40 kg:aan, 0,25 mg kapseleista on siirryttävä 0,5 mg kapseleihin.

Kun 0,25 mg vuorokausiannoksesta siirrytään 0,5 mg vuorokausiannokseen, suositellaan samanlaista

ensimmäisen annoksen monitorointia kuin hoidon aloituksen yhteydessä.

Fingolimod ratiopharm voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai tyhjään vatsaan.

Samanlaista hoidon aloituksen yhteydessä tehtävää ensimmäisen annoksen monitorointia suositellaan,

jos hoito keskeytyy:

yhdeksi tai useammaksi päiväksi ensimmäisen kahden hoitoviikon aikana.

yli seitsemäksi päiväksi kolmannen ja neljännen hoitoviikon

aikana.

yli kahdeksi viikoksi ensimmäisen hoitokuukauden jälkeen.

Jos hoidon keskeytyminen on lyhyempi kuin edellä on mainittu, hoitoa tulee jatkaa seuraavalla

annoksella suunnitelman mukaisesti (ks. kohta 4.4).

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa yli 65-vuotiaita tai sitä vanhempia potilaita, koska

turvallisuudesta ja tehosta ei ole riittävästi tietoa (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Keskeisissä multippeliskleroositutkimuksissa fingolimodin käyttöä ei tutkittu potilailla,

joilla on

munuaisten vajaatoiminta. Kliinisten farmakologisten tutkimusten perusteella annoksen säätäminen ei ole

tarpeen, kun hoidetaan potilaita, joilla on lievä, kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta.

Maksan vajaatoiminta

Fingolimod ratiopharmia ei saa käyttää potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-

luokka C) (ks. kohta 4.3). Vaikka annoksen säätäminen ei ole tarpeen lievää tai kohtalaista maksan

vajaatoimintaa

sairastavilla, varovaisuutta on noudatettava aloitettaessa hoitoa näille potilaille (ks. kohdat

4.4 ja 5.2).

Pediatriset potilaat

Fingolimodin

turvallisuutta ja tehoa alle 10 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu.

Tietoja

ei ole saatavilla.

Tietoja 10–12-vuotiaista lapsista on hyvin rajallisesti (ks. kohdat 4.4, 4.8 ja 5.1).

Antotapa

Tämä lääkevalmiste otetaan suun kautta.

Kapselit on aina nieltävä ehjänä, eikä niitä saa avata.

4.3

Vasta-aiheet

Immuunivajausoireyhtymä.

Potilaat, joilla on lisääntynyt opportunististen infektioiden riski, mukaan lukien

immuunivajepotilaat (mukaan lukien potilaat, jotka parhaillaan saavat immunosuppressiivista

hoitoa tai joiden immuunivaje johtuu aiemmista hoidoista).

Vakavat aktiiviset infektiot, aktiiviset krooniset infektiot (hepatiitti, tuberkuloosi).

Aktiiviset maligniteetit.

Vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka C).

Potilaat, joilla on ollut edeltävien 6 kuukauden aikana sydäninfarkti, epästabiili angina pectoris,

aivohalvaus/ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA-kohtaus), kompensoitumaton sydämen

vajaatoiminta (joka on edellyttänyt sairaalahoitoa) tai NYHA-luokituksen (New York Heart

Association) luokan III/IV sydämen vajaatoiminta (ks. kohta 4.4).

Potilaat, joiden vaikeat sydämen rytmihäiriöt edellyttävät hoitoa luokan Ia tai luokan III

rytmihäiriölääkkeillä (ks. kohta 4.4).

Potilaat, joilla on Mobitz II -tyyppinen asteen II eteis-kammiokatkos (AV-katkos) tai asteen III

eteis-kammiokatkos tai sairas sinus -oireyhtymä, ellei käytössä ole tahdistinta (ks. kohta 4.4).

Potilaat, joiden QTc-aika on lähtötilanteessa ≥ 500 millisekuntia (ks. kohta 4.4).

Raskaus ja naiset, jotka voivat tulla raskaaksi mutta eivät käytä tehokasta ehkäisyä (ks. kohdat 4.4

ja 4.6).

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Bradyarytmia

Fingolimodihoidon

aloittamiseen liittyy ohimenevä sydämensykkeen hidastuminen ja siihen voi myös

liittyä eteis-kammiojohtumisen hidastumista, mukaan lukien yksittäiset raportit ohimenevistä,

spontaanisti palautuvista täydellisistä eteis-kammiokatkoksista (ks. kohdat 4.8 ja 5.1).

Sydämensykkeen hidastuminen alkaa tunnin kuluessa ensimmäisestä annoksesta ja on

voimakkaimmillaan 6 tunnin sisällä. Tämä annoksen jälkeinen vaikutus säilyy myös seuraavina päivinä,

mutta se on yleensä lievempi ja heikkenee tulevien viikkojen aikana. Kun hoitoa jatketaan,

keskimääräinen sydämensyke palautuu perustasoa kohti kuukauden kuluessa. Yksittäisten potilaiden

sydämensyke ei kuitenkaan välttämättä palaudu lähtötasolle ensimmäisen hoitokuukauden jälkeen.

Johtumishäiriöt olivat tyypillisesti ohimeneviä ja oireettomia. Ne eivät yleensä vaatineet hoitoa ja

korjaantuivat hoidon ensimmäisten 24 tunnin kuluessa. Tarvittaessa fingolimodin aiheuttama

sydämensykkeen hidastuminen voidaan hoitaa parenteraalisella atropiinilla tai isoprenaliinilla.

Kaikilta potilailta on otettava EKG ja mitattava verenpaine ennen ensimmäistä Fingolimod

ratiopharm -

annosta ja 6 tuntia sen jälkeen. Kaikkia potilaita on monitoroitava 6 tunnin ajan bradykardiaan viittaavien

merkkien ja oireiden varalta mittaamalla sydämensyke ja verenpaine kerran tunnissa. Jatkuvaa

(reaaliaikaista) EKG-monitorointia suositellaan tämän 6 tunnin jakson ajan.

Kun potilas siirtyy 0,25 mg vuorokausiannoksesta 0,5 mg vuorokausiannokseen, suositellaan samoja

varotoimia kuin ensimmäisen annoksen yhteydessä.

Jos annoksen jälkeisiä bradyarytmiaan liittyviä oireita ilmenee, aloitetaan asianmukainen kliininen

hoito

ja monitorointia jatketaan, kunnes oireet ovat hävinneet. Jos potilas tarvitsee lääkehoitoa ensimmäiseen

annokseen liittyvän monitoroinnin aikana, monitorointia on jatkettava sairaalaolosuhteissa yön yli ja

ensimmäisen annoksen monitorointi on toistettava myös toisen Fingolimod

ratiopharm -annoksen

yhteydessä.

Jos sydämensyke on matalimmillaan 6 tunnin kuluttua ensimmäisestä annoksesta (mikä viittaa siihen,

että maksimaalinen sydämensykkeeseen kohdistuva farmakodynaaminen vaikutus ei ole vielä ilmennyt),

on monitorointia jatkettava vähintään 2 tuntia siihen asti, kunnes sydämensyke taas nopeutuu. Lisäksi,

jos 6 tunnin jälkeen sydämensyke on < 45 lyöntiä minuutissa aikuisilla,

< 55 lyöntiä minuutissa vähintään 12-vuotiailla pediatrisilla potilailla tai < 60 lyöntiä minuutissa 10–< 12-

vuotiailla pediatrisilla potilailla tai EKG:ssä on uusi toisen tai korkeamman asteen eteis- kammiokatkos

tai QTc-aika ≥ 500 millisekuntia, monitorointia on jatkettava (vähintään yön yli) kunnes löydökset ovat

korjaantuneet. Minä tahansa ajankohtana ilmaantuneen uuden kolmannen asteen eteis-kammiokatkoksen

tapauksessa monitorointia on myös pidennettävä (vähintään yön yli).

Jos Fingolimod

ratiopharm -hoito aloitetaan uudelleen keskeytymisen jälkeen, potilaalla voi ilmetä

samoja vaikutuksia sydämensykkeeseen ja eteis-kammiojohtumiseen keskeytymisen pituudesta ja

Fingolimod ratiopharm -hoidon kestosta riippuen. Samanlaista hoidon aloituksen yhteydessä tehtävää

ensimmäisen annoksen monitorointia suositellaan, jos hoito keskeytyy:

yhdeksi tai useammaksi päiväksi ensimmäisten kahden hoitoviikon

aikana.

yli seitsemäksi päiväksi kolmannen ja neljännen hoitoviikon aikana.

yli kahdeksi viikoksi ensimmäisen hoitokuukauden jälkeen.

Jos hoidon keskeytyminen on lyhyempi kuin edellä on mainittu, hoitoa tulee jatkaa seuraavalla

annoksella suunnitelman mukaisesti.

Fingolimodilla hoidetuilla aikuispotilailla on raportoitu vain harvoin T-aallon inversiotapauksia.

Lääkkeenmäärääjän tulee varmistaa, ettei T-aallon inversiotapauksiin liity sydänlihasiskemian merkkejä

tai oireita. Jos sydänlihasiskemiaa epäillään, on suositeltavaa konsultoida kardiologia.

Vakavien rytmihäiriöiden tai merkittävän bradykardian riskin vuoksi Fingolimod

ratiopharmia ei saa

käyttää potilaille, joilla on esiintynyt sinoatriaalinen katkos, oireinen bradykardia, toistuvia

synkopeekohtauksia tai sydämenpysähdys, potilailla, joilla on merkittävä QT-ajan pidentyminen

(QTc > 470 millisekuntia [aikuisilla naisilla], QTc > 460 millisekuntia [tytöillä] tai > 450 millisekuntia

[aikuisilla miehillä ja pojilla]), eikä potilailla,

joilla on kontrolloimaton hypertensio tai vaikea uniapnea

(ks. myös kohta 4.3). Näille potilaille Fingolimod

ratiopharm -hoitoa tulee harkita vain, jos odotettavissa

olevat hyödyt ovat suuremmat kuin mahdolliset riskit, ja kardiologia on konsultoitava ennen hoidon

aloittamista, jotta voidaan määrittää, mikä on asianmukaisin hoidon aloittamiseen liittyvä monitorointi.

Vähintään yön yli pidennettyä monitorointia suositellaan hoidon aloittamisen yhteydessä (ks. myös kohta

4.5).

Fingolimod ratiopharma ei ole tutkittu potilailla,

joilla on ryhmän Ia (esim. kinidiini,

disopyramidi) tai

ryhmän III (esim. amiodaroni, sotaloli) rytmihäiriölääkkeillä hoidettavia rytmihäiriöitä. Ryhmien Ia ja III

rytmihäiriölääkkeiden käyttöön on liitetty kääntyvien kärkien takykardiaa potilailla, joilla esiintyy

bradykardiaa (ks. kohta 4.3).

Kokemukset fingolimodin

käytöstä potilailla, joita samanaikaisesti hoidetaan beetasalpaajilla,

sydämensykettä hidastavilla kalsiumkanavan salpaajilla (kuten verapamiili tai diltiatseemi) tai muilla

valmisteilla, jotka saattavat alentaa sydämensykettä (esim. ivabradiini, digoksiini,

antikoliiniesteraasit tai

pilokarpiini),

ovat rajalliset. Koska fingolimodihoidon

aloittamiseen liittyy sydämensykkeen hidastumista

(ks. myös kohta 4.8 Bradyarytmia), näiden lääkeaineiden käyttöön samanaikaisesti Fingolimod

ratiopharm -hoitoa aloitettaessa voi liittyä vaikeaa bradykardiaa ja katkoksia. Sydämensykkeeseen

kohdistuvan potentiaalisen additiivisen vaikutuksen vuoksi Fingolimod

ratiopharmia ei saa aloittaa

potilaille,

joita parhaillaan hoidetaan näillä lääkeaineilla (ks. myös kohta 4.5). Näillä potilailla Fingolimod

ratiopharmin aloittamista tulee harkita vain, jos odotettavissa olevat hyödyt ovat suuremmat kuin

mahdolliset riskit. Jos Fingolimod

ratiopharm -hoitoa harkitaan, on ennen hoidon aloittamista

konsultoitava kardiologia potilaan siirtämisestä valmisteelle, joka ei hidasta sydämensykettä. Jos

sydämensykettä hidastavaa lääkitystä ei voida lopettaa, kardiologia on konsultoitava asianmukaisesta

hoidon aloittamiseen liittyvästä monitoroinnista. Vähintään yön yli kestävää pidennettyä monitorointia

suositellaan (ks. myös kohta 4.5).

QT-aika

Perusteellisissa vakaan tilan QT-aikatutkimuksissa annoksilla 1,25 mg ja 2,5 mg, kun fingolimodilla vielä

esiintyi negatiivisia kronotrooppisia vaikutuksia, fingolimodihoito aiheutti QTcI-ajan pidentymistä (90 %

luottamusvälin yläraja ≤ 13,0 ms). Fingolimodin ja QTcI-ajan pidentymisen välillä ei ole annos- tai

altistus-vastesuhdetta. Fingolimodihoitoon

ei liity mitään absoluuttista tai lähtötilanteen suhteen

ilmenevää säännönmukaista merkkiä poikkeavien QTcI-havaintojen ilmaantuvuuden lisääntymisestä.

Tämän löydöksen kliinistä merkitystä ei tunneta. Multippeliskleroosipotilailla tehdyissä tutkimuksissa ei

todettu kliinisesti merkityksellistä QT-ajan pidentymistä, mutta potilaita, joilla oli riski QT-ajan

pidentymiseen, ei ollut mukana tutkimuksissa.

Lääkkeitä, jotka voivat pidentää QT-aikaa, on vältettävä potilailla,

joilla on oleellisia riskitekijöitä, kuten

hypokalemia tai synnynnäinen QT-ajan pidentyminen.

Immunosuppressiiviset vaikutukset

Fingolimodilla on immunosuppressiivinen vaikutus, joka altistaa potilaat infektioille,

myös

potentiaalisesti kuolemaan johtaville opportunisti-infektioille,

ja suurentaa lymfoomien ja muiden

maligniteettien (etenkin ihosyöpien) riskiä. Lääkärin on seurattava potilaan tilannetta huolellisesti

varsinkin, jos potilaalla on muita samanaikaisia sairauksia tai tiedossa olevia altistavia tekijöitä, esim.

aiempi immunosuppressanttihoito. Jos tällaista riskiä epäillään, lääkärin on harkittava tapauskohtaisesti,

tuleeko hoito lopettaa (ks. myös kohta 4.4, ”Infektiot” ja ”Ihokasvaimet”, ja kohta 4.8, ”Lymfoomat”).

Infektiot

Fingolimodin

keskeinen farmakodynaaminen vaikutus on annosriippuvainen perifeeristen lymfosyyttien

määrän lasku 20–30 %:iin lähtötasosta. Tämä johtuu lymfosyyttien sekvestraatiosta imukudokseen, joka

on palautuva hoidon loputtua (ks. kohta 5.1).

Ennen Fingolimod ratiopharm -hoidon aloittamista, täydellinen verenkuva (TVK) tulee olla määritetty ja

käytettävissä (korkeintaan 6 kuukautta aiemmin tai aiemman hoidon lopettamisen jälkeen määritetty).

Säännöllistä TVK-seurantaa suositellaan hoidon aikana, ensimmäisen kerran kolmen kuukauden kohdalla

hoidon aloituksesta ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa sekä infektioon viittaavien oireiden

ilmaantuessa. Jos absoluuttinen lymfosyyttilukumäärä on toistetusti < 0,2 x 10

/l, tulee hoito keskeyttää,

kunnes tilanne korjautuu, koska fingolimodilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa hoito keskeytettiin

potilailla,

joiden absoluuttinen lymfosyyttilukumäärä oli < 0,2 x 10

Fingolimod ratiopharm -hoidon aloittamista on siirrettävä potilailla, joilla on vakava aktiivinen infektio,

kunnes infektio on parantunut.

Potilaiden immuniteetti vesirokkoa vastaan on arvioitava ennen Fingolimod ratiopharm-hoitoa. On

suositeltavaa, että potilailta testataan varicella zoster -viruksen (VZV) vasta-aineet ennen Fingolimod

ratiopharm -hoidon aloittamista, ellei potilas ole sairastanut terveydenhuollon ammattilaisen

dokumentoimaa vesirokkoa eikä saanut vesirokkorokotusohjelman kaikkia rokotuksia. Jos potilas on

vasta-ainenegatiivinen, on suositeltavaa, että hänelle annetaan kaikki vesirokkorokotusohjelman rokotteet

ennen Fingolimod

ratiopharm -hoidon aloittamista (ks. kohta 4.8). Fingolimod ratiopharm -hoidon

aloittamista on siirrettävä yhdellä kuukaudella, jotta rokote ehtii tehota täysin.

Fingolimod ratiopharmin immuunijärjestelmään kohdistuvat vaikutukset saattavat lisätä infektioiden

riskiä, mukaan lukien opportunistiset infektiot (ks. kohta 4.8). Potilailla, joilla hoidon aikana ilmenee

infektio-oireita, on käytettävä tehokkaita diagnostisia ja hoidollisia keinoja. Jos potilaalla epäillään olevan

mahdollisesti vakava infektio, on harkittava lähetettä infektiolääkärille. Fingolimod ratiopharmia saavia

potilaita on kehotettava ilmoittamaan hoidon aikana ilmenevistä infektio-oireista viipymättä hoitavalle

lääkärille.

Fingolimod ratiopharm -hoidon keskeyttämistä on harkittava, jos potilaalle kehittyy vakava infektio.

Hyöty-haitta-arvion tekemistä suositellaan ennen hoidon aloittamista uudelleen.

Markkinoille tulon jälkeen kryptokokkimeningiitti

(sieni-infektio) -tapauksia, jotka ovat joskus johtaneet

kuolemaan, on raportoitu noin 2–3 vuotta hoidon aloituksesta, vaikka tarkka yhteys hoidon pituuteen on

tuntematon (ks. kohta 4.8). Potilaiden, joilla on kryptokokkimeningiittiin

viittaavia oireita tai merkkejä

(esim. päänsärkyä, johon liittyy mielentilan muutoksia kuten sekavuutta, hallusinaatioita ja/tai

persoonallisuuden muutoksia) tila tulee arvioida pikaisesti. Jos kryptokokkimeningiitti

todetaan,

fingolimodihoito

tulee keskeyttää ja asianmukainen hoito aloittaa. Jos fingolimodin uudelleenaloitus

katsotaan aiheelliseksi, tulee asiasta konsultoida toisen erityisalan asiantuntijaa (eli infektiolääkäriä).

Progressiivista multifokaalista leukoenkefalopatiaa (PML) on raportoitu fingolimodihoidon

yhteydessä

markkinoille tulon jälkeen (ks. kohta 4.8). PML on John Cunningham -viruksen (JCV) aiheuttama

opportunistinen infektio, joka saattaa johtaa potilaan kuolemaan tai vaikeaan vammautumiseen. PML-

tapauksia on ilmaantunut noin 2–3 vuoden monoterapiahoidon jälkeen, ilman aikaisempaa altistusta

natalitsumabille. Vaikka arvioitu riski vaikuttaisi nousevan kumulatiivisen altistumisen kanssa ajan

myötä, tarkka yhteys hoidon pituuteen on tuntematon. Lisäksi PML-tapauksia on raportoitu potilailla,

joita on aikaisemmin hoidettu natalitsumabilla, jolla on tunnettu yhteys PML:ään. PML voi ilmaantua

ainoastaan JC-viruksen läsnä ollessa. Jos potilaalta tutkitaan JC-viruksen läsnäolo, on huomioitava, että

lymfopenian vaikutusta JCV-vasta-ainemääritysten tarkkuuteen ei ole tutkittu fingolimodihoitoa

saaneilla

potilailla. Lisäksi on huomioitava, että negatiivinen tulos JCV-vasta-ainemäärityksessä ei poissulje

myöhemmän JCV-infektion mahdollisuutta. Lähtötason MRI-tutkimus (yleensä 3 kuukauden sisällä

ennen hoidon aloittamista) on oltava saatavilla vertailupohjaksi ennen fingolimodihoidon

aloittamista.

MRI löydökset voivat olla näkyviä ennen kliinisiä merkkejä tai oireita. Rutiininomaisten (kansallisten ja

paikallisten suositusten mukaisten) MRI-tutkimusten yhteydessä lääkäreiden on kiinnitettävä huomiota

mahdollisiin PML:ään viittaaviin leesioihin. MRI-tutkimuksia voidaan pitää kohonneen PML-riskin

omaavien potilaiden turvallisuuteen tähtäävien lisätoimien osana. Oireettomia PML-tapauksia, perustuen

MRI löydöksiin ja todettuun JVC DNA:han aivoselkäydinnesteessä, on raportoitu fingolimodilla

hoidettavilla potilailla. Jos PML:ää epäillään, on potilaalle välittömästi suoritettava MRI-tutkimus

diagnoosin varmistamiseksi, ja fingolimodihoito

on keskeytettävä, kunnes PML:n mahdollisuus on

poissuljettu.

Papilloomavirusinfektioita (HPV), mukaan lukien papillooma, dysplasia, syylät ja HPV-infektioon

liittyvä syöpä, on raportoitu fingolimodihoidon

aikana markkinoille tulon jälkeen. Fingolimodin

immunosuppressiivisten ominaisuuksien takia on harkittava HPV-rokotetta ennen fingolimodihoidon

aloittamista rokotussuositukset huomioiden Syöpäseulonta, papakoe mukaan lukien, on suositeltavaa

tavanomaisen hoitokäytännön mukaisesti.

Fingolimodin

poistuminen elimistöstä hoidon lopettamisen jälkeen voi kestää kaksi kuukautta ja siksi

infektioiden suhteen on oltava varuillaan koko tämän ajan. Fingolimodia

käyttäviä potilaita on

kehotettava ilmoittamaan infektio-oireista kahden kuukauden ajan fingolimodihoidon päätyttyä.

Makulaturvotus

Makulaturvotusta, johon liittyi tai ei liittynyt näköoireita, on raportoitu 0,5 %:lla potilaista, jotka saivat

fingolimodihoitoa

0,5 mg:n annoksella. Turvotusta esiintyi etupäässä 3–4 ensimmäisen hoitokuukauden

aikana (ks. kohta 4.8). Siksi potilaan oftalmologista tutkimista suositellaan 3–4 kuukauden kuluttua

hoidon aloittamisesta. Jos potilaat ilmoittavat näköhäiriöitä milloin tahansa hoidon aikana, on

silmänpohjat ja makula tutkittava näiltä potilailta.

Diabetespotilailla ja potilailla,

joilla on aiemmin todettu uveiitti, on lisääntynyt makulaturvotuksen riski

(ks. kohta 4.8). Fingolimodin

käyttöä ei ole tutkittu multippeliskleroosia ja diabetesta samanaikaisesti

sairastavilla potilailla. Multippeliskleroosipotilaille,

joilla on diabetes tai aiemmin todettu uveiitti,

suositellaan oftalmologista tutkimusta ennen hoidon aloittamista sekä seurantatutkimuksia hoidon aikana.

Fingolimodihoidon

jatkamista potilailla, joilla on makulaturvotusta, ei ole tutkittu. Hoidon lopettamista

suositellaan, jos potilaalle kehittyy makulaturvotus. Harkittaessa Fingolimod ratiopharm -hoidon

aloittamista

uudelleen makulaturvotuksen häviämisen jälkeen, on arvioitava yksittäiselle potilaalle

mahdollisesti

koituvat hyödyt ja riskit.

Maksan toiminta

Fingolimodihoitoa saaneilla multippeliskleroosipotilailla on raportoitu maksaentsyymiarvojen nousua,

erityisesti alaniiniaminotransferaasin (ALAT) mutta myös gammaglutamyylitransferaasin (GGT) ja

aspartaattiaminotransferaasin (ASAT) nousua. Kliinisissä tutkimuksissa fingolimodia 0,5 mg saaneista

aikuispotilaista 8,0 %:lla todettiin ALAT-arvojen nousu 3-kertaisiksi viitearvon ylärajaan nähden tai sitä

suuremmiksi. Vastaava luku lumelääkettä saaneilla oli 1,9 %. Arvot suurenivat 5-kertaisiksi viitearvon

ylärajaan nähden 1,8 %:lla fingolimodia saaneista ja 0,9 %:lla lumelääkettä saaneista potilaista.

Kliinisissä tutkimuksissa hoito keskeytettiin, jos arvot suurenivat yli 5-kertaisiksi viitearvon ylärajaan

nähden. Joillakin potilailla

maksan transaminaasiarvot suurenivat uudelleen hoidon jatkuttua

keskeytyksen jälkeen, mikä puoltaa yhteyttä fingolimodihoitoon. Kliinisissä tutkimuksissa

transaminaasiarvojen suurenemista ilmeni missä tahansa vaiheessa hoitoa, joskin suurin osa tapauksista

todettiin ensimmäisten 12 kuukauden kuluessa. Seerumin transaminaasitasot palautuivat normaaleiksi

noin 2 kuukauden kuluessa fingolimodin

käytön lopettamisen jälkeen.

Fingolimodia ei ole tutkittu potilailla, joilla on todettu vakava maksavaurio (Child–Pugh-luokka C) eikä

sitä saa käyttää näille potilaille (ks. kohta 4.3).

Fingolimodin

immunosuppressiivisista ominaisuuksista johtuen, hoidon aloittamista tulee siirtää

potilailla,

joilla on aktiivinen hepatiittivirusinfektio,

kunnes infektio on parantunut.

Tuoreiden (korkeintaan 6 kuukautta aiemmin mitattujen) transaminaasi- ja bilirubiiniarvojen tulee olla

saatavilla ennen Fingolimod ratiopharm -hoidon aloittamista. Mikäli kliinisiä oireita ei esiinny, maksan

transaminaasiarvot on tarkistettava 1, 3, 6, 9 ja 12 kuukauden hoidon jälkeen ja siitä eteenpäin

säännöllisesti. Jos maksan transaminaasiarvot suurenevat yli 5-kertaiseksi viitearvon ylärajaan nähden,

nämä ja lisäksi seerumin bilirubiini ja alkalisen fosfataasin arvo (AFOS) tulee tarkistaa useammin.

Fingolimod ratiopharm -hoito on keskeytettävä, jos maksan transaminaasiarvojen on toistuvasti todettu

olevan yli

5-kertainen viitearvon ylärajaan nähden. Hoito voidaan aloittaa uudelleen vasta kun maksan

transaminaasiarvot ovat normalisoituneet.

Jos potilaalle kehittyy maksan toimintahäiriöön viittaavia oireita, kuten selittämätöntä pahoinvointia,

oksentelua, vatsakipua, väsymystä, ruokahaluttomuutta tai keltaisuutta ja/tai virtsan tummumista, on

potilaan maksaentsyymiarvot tarkistettava ja Fingolimod ratiopharm -hoito keskeytettävä, jos merkittävä

maksavaurio todetaan (esimerkiksi maksan transaminaasiarvot ovat yli 5-kertaiset viitearvojen ylärajaan

nähden ja/tai seerumin bilirubiinitasot ovat kohonneet). Hoidon aloittaminen uudelleen riippuu siitä,

todetaanko maksavaurion aiheuttajaksi jokin muu syy ja siitä, minkälainen potilaalle hoidon

uudelleenaloittamisesta koituva hyöty on maksan toimintahäiriön uusiutumisen riskiin nähden.

Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä Fingolimod ratiopharmia potilailla, joilla on aiemmin todettu

merkittävä maksasairaus, vaikka sellaisia tietoja ei ole, jotka osoittaisivat, että olemassa oleva

maksasairaus suurentaisi maksan toimintakokeissa todettavien kohonneiden maksa-arvojen

todennäköisyyttä

Fingolimod

ratiopharm -hoidon aikana.

Vaikutukset serologisiin tutkimuksiin

Fingolimodi

pienentää veren lymfosyyttimäärää jakamalla ne uudelleen sekundaarisiin

imukudoselimiin

ja siksi veren perifeerisiä lymfosyyttimääriä ei voida käyttää arvioimaan fingolimodilla

hoidetun potilaan

lymfosyyttien alaryhmien tilaa. Laboratoriotutkimuksissa, joissa käytetään kiertäviä

mononukleaarisoluja, tarvitaan suurempia verimääriä, koska kiertävien lymfosyyttien määrä on

pienentynyt.

Verenpaineeseen kohdistuvat vaikutukset

Ennen myyntiluvan saamista toteutetuissa kliinisissä tutkimuksissa oli poissuljettu potilaat, joiden

kohonnutta verenpainetta ei ollut saatu hoitotasapainoon lääkkeillä. Erityistä huolellisuutta on

noudatettava käytettäessä fingolimodia potilailla, joiden kohonnut verenpaine ei ole hoitotasapainossa.

MS-potilailla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa 0,5 mg fingolimodia saaneiden potilaiden systolinen

verenpaine kohosi keskimäärin 3 mmHg ja diastolinen verenpaine keskimäärin 1 mmHg.

Verenpaineen kohoaminen todettiin ensimmäisen kerran noin 1 kuukauden kuluttua hoidon

aloittamisesta

ja verenpaine pysyi kohonneena hoidon jatkuessa. Kahden vuoden pituisessa lumelääkekontrolloidussa

tutkimuksessa verenpaineen kohoamista ilmoitettiin

haittavaikutuksena 6,5 %:lla 0,5 mg fingolimodia

saaneista ja 3,3 %:lla lumelääkettä saaneista potilaista. Tämän vuoksi verenpainetta on seurattava

säännöllisesti fingolimodihoidon aikana.

Hengitykseen kohdistuvat vaikutukset

Vähäistä annosriippuvaista uloshengitystilavuuden

(FEV

) ja diffuusiokapasiteetin (DLco)

pienentymistä

todettiin fingolimodihoidon

ensimmäisen kuukauden aikana, jonka jälkeen tilanne säilyi

vakaana.

Fingolimod ratiopharm -valmistetta on käytettävä varoen potilaille, joilla on vaikea hengityselinsairaus,

keuhkofibroosi tai krooninen keuhkoahtaumatauti (ks. myös kohta 4.8).

Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä

0,5 mg:n annoksella on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen joitakin

harvinaisia tapauksia posteriorista reversiibeliä enkefalopatiaoireyhtymää (PRES; ks. kohta 4.8).

Raportoituja oireita olivat äkillisesti alkava vaikea päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, psyykkisen tilan

muutokset, näköhäiriöt ja kouristuskohtaukset. PRES-oireet ovat yleensä palautuvia, mutta ne voivat

edetä aivoinfarktiksi tai aivoverenvuodoksi. Diagnoosin ja hoidon viivästyminen voi johtaa

pysyviin

neurologisiin jälkiseurauksiin. Jos PRES-oireyhtymää epäillään, Fingolimod ratiopharm -hoito on

lopetettava.

Aiempi immunosuppressantti- tai immunomodulaatiohoito

Fingolimodin

tehoa ja turvallisuutta arvioivia tutkimuksia ei ole tehty koskien lääkityksen vaihtoa

teriflunomidista, dimetyylifumaraatista tai alemtutsumabista Fingolimod

ratiopharmiin. Kun potilaat

siirtyvät toisesta taudin kulkua muuntavasta lääkehoidosta Fingolimod

ratiopharmiin, on siirrossa

otettava huomioon toisen lääkkeen puoliintumisaika ja vaikutustapa, jotta vältyttäisiin additiiviselta

immuunijärjestelmään kohdistuvalta

vaikutukselta pitäen samalla riskin taudin uudelleenaktivoitumiselle

mahdollisimman pienenä. Täydellisen verenkuvan (TVK:n) ottoa suositellaan ennen Fingolimod

ratiopharm -hoidon aloittamista sen

varmistamiseksi, että aiemman hoidon aiheuttamat immunologiset

vaikutukset (esim. sytopenia) ovat korjaantuneet.

Fingolimod ratiopharm -hoidon voi yleensä aloittaa välittömästi interferoni- tai

glatirameeriasetaattihoidon

lopettamisen jälkeen.

Dimetyylifumaraatin osalta tarvitaan riittävän pitkä washout-jakso (puhdistumisjakso), jotta TVK ehtisi

korjaantua ennen Fingolimod

ratiopharm -hoidon aloittamista.

Pitkän puoliintumisajan vuoksi natalizumabin poistuminen elimistöstä yleensä kestää jopa 2–

3 kuukautta natalitsumabihoidon lopettamisen jälkeen. Teriflunomidi on myös hitaasti plasmasta

poistuva lääkeaine. Ilman eliminaatioprosessin nopeuttamista teriflunomidin

poistuminen plasmasta voi

viedä useista kuukausista aina kahteen vuoteen saakka. Teriflunomidista siirryttäessä suositellaan

teriflunomidilääkkeen valmisteyhteenvedossa annettavien suositusten mukaista eliminaatioprosessin

nopeuttamista tai vaihtoehtoisesti vähintään 3,5 kuukauden mittaista washout-jaksoa. Varovaisuutta on

noudatettava mahdollisten samanaikaisten immunologisten vaikutusten varalta, kun potilaiden hoito

vaihdetaan natalitsumabista tai teriflunomidista Fingolimod ratiopharmiin.

Alemtutsumabilla on merkittävät ja pitkäkestoiset immunosuppressiiviset vaikutukset. Koska näiden

vaikutusten todellista kestoa ei tunneta, Fingolimod ratiopharm-hoidon aloittamista alemtutsumabihoidon

jälkeen ei

suositella, elleivät tällaisesta hoidosta saatavissa olevat hyödyt selvästi ylitä potilaan

yksilöllisiä

riskejä.

Päätös samanaikaisen pitkäkestoisen kortikosteroidihoidon käytöstä on syytä tehdä vasta huolellisen

harkinnan jälkeen.

Samanaikainen käyttö voimakkaiden CYP450-induktorien kanssa

Fingolimodia on käytettävä varoen voimakkaiden CYP450-induktorien kanssa. Samanaikaista käyttöä

mäkikuisman kanssa ei suositella (ks. kohta 4.5).

Maligniteetit

Pahanlaatuiset ihomuutokset

Fingolimodihoitoa saavilla potilailla on raportoitu tyvisolusyöpää ja muita ihokasvaimia, mm.

melanoomaa, okasolusyöpää, Kaposin sarkoomaa ja merkelinsolukarsinoomaa (ks. kohta 4.8). Valppaus

ihomuutoksiin liittyen on perusteltua ja ihon tutkimista suositellaan lääkkeen käyttöä aloitettaessa ja

tämän jälkeen 6–12 kuukauden välein kliininen arvio huomioon ottaen. Jos epäilyttäviä

muutoksia

havaitaan, potilas tulee lähettää dermatologille.

Pahanlaatuisten ihokasvainten riskin vuoksi fingolimodihoitoa saavia potilaita on kehotettava

välttämään

altistumista auringonvalolle ilman aurinkosuojausta. Näille potilaille ei pidä antaa samanaikaisesti UV-B-

valohoitoa eikä PUVA-hoitoa.

Lymfoomat

Tapauksia lymfoomista on ollut sekä kliinisissä tutkimuksissa että markkinoille tulon jälkeen (ks. kohta

4.8). Raportoidut tapaukset olivat heterogeenisiä laadultaan, pääosin non-Hodgkinin lymfoomia,

sekä B-

solu- että T-solulymfoomia. Ihon T-solulymfoomatapauksia (mycosis fungoides) on havaittu. Yksi

kuolemaan johtanut Epstein–Barrin viruksen (EBV) positiivinen B-solulymfooma on myös havaittu.

Mikäli lymfoomaa epäillään, Fingolimod ratiopharm tulee lopettaa.

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Sikiöön kohdistuvan riskin takia fingolimodi

on vasta-aiheinen raskauden aikana ja naisilla, jotka

voivat

tulla raskaaksi mutta eivät käytä tehokasta ehkäisyä. Ennen hoidon aloittamista naisille, jotka voivat tulla

raskaaksi, on kerrottava sikiöön kohdistuvasta riskistä, ja raskaustestin tulee olla negatiivinen. Tehokasta

ehkäisyä on käytettävä hoidon aikana ja 2 kk ajan hoidon lopettamisen jälkeen

(ks. kohdat 4.3 ja 4.6 sekä

lääkärin tietopaketin sisältämät tiedot).

Tumefaktiiviset leesiot

MS-taudin pahenemisvaiheeseen liittyviä tumefaktiivisia leesioita on ilmoitettu harvinaisina

tapauksina

markkinoille tulon jälkeen. Jos pahenemisvaihe on vaikea, magneettikuvaus on tehtävä tumefaktiivisten

leesioiden pois sulkemiseksi. Lääkärin on harkittava Fingolimod ratiopharm -hoidon lopettamista

tapauskohtaisesti ottaen huomioon yksilölliset hyödyt ja riskit.

Taudin uudelleenaktivoituminen

(rebound) fingolimodihoidon

lopettamisen jälkeen

Markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa on harvoissa tapauksissa havaittu sairauden vaikea-asteista

pahenemista potilailla,

joiden fingolimodihoito

on lopetettu. Tätä on yleensä havaittu fingolimodihoidon

lopettamista seuraavien 12 viikon kuluessa, mutta tapauksia on ilmoitettu myös jopa 24 viikon kuluttua

fingolimodihoidon lopettamisen jälkeen. Tästä syystä fingolimodihoidon

lopettamisen yhteydessä on

noudatettava varovaisuutta. Jos fingolimodihoidon

lopettaminen katsotaan tarpeelliseksi, on otettava

huomioon mahdollinen poikkeuksellisen vaikea-asteinen taudin uudelleenaktivoituminen ja potilaita on

seurattava oleellisten oireiden ja löydösten varalta ja asianmukainen hoito on aloitettava tarvittaessa (ks.

kohta ”Hoidon lopettaminen” alla).

Hoidon lopettaminen

Jos fingolimodihoito päätetään lopettaa, puoliintumisaikaan perustuen fingolimodin poistumiseen

verenkierrosta tarvitaan 6 viikon lääkitystauko (ks. kohta 5.2). Useimmilla potilailla lymfosyyttimäärät

palautuvat asteittain normaaleiksi 1–2 kuukauden kuluessa hoidon lopettamisen jälkeen (ks.

kohta 5.1), joskin täydellinen tilanteen korjaantuminen voi joillakin

potilailla vaatia merkittävästi

pidemmän ajan. Muiden lääkehoitojen aloittaminen tänä aikana aiheuttaa samanaikaisen altistuksen

fingolimodille. Varovaisuutta on noudatettava, koska immunosuppressanttien käyttö pian Fingolimod

ratiopharm -hoidon lopettamisen jälkeen voi aiheuttaa additiivisia vaikutuksia immuunijärjestelmässä.

Fingolimodihoidon

lopettamisen yhteydessä on myös syytä varovaisuuteen ns. rebound-riskin vuoksi

(ks.

edellinen kohta ”Taudin uudelleenaktivoituminen (rebound) fingolimodihoidon

lopettamisen jälkeen”).

Jos Fingolimod

ratiopharm -hoidon lopettamista pidetään välttämättömänä, on potilaita hoidon

lopettamisen

yhteydessä seurattava mahdolliseen rebound-ilmiöön

liittyvien olennaisten oireiden varalta.

Pediatriset potilaat

Pediatristen potilaiden turvallisuusprofiili on samankaltainen kuin aikuisten, ja näin ollen aikuisia

koskevat varoitukset ja varotoimet koskevat myös pediatrisia potilaita.

Etenkin seuraavat seikat on otettava huomioon, kun fingolimodia määrätään pediatrisille potilaille:

Varotoimia on noudatettava ensimmäisen annoksen yhteydessä (ks. ”Bradyarytmia” edellä). Kun

potilas siirtyy 0,25 mg vuorokausiannoksesta 0,5 mg vuorokausiannokseen, suositellaan samoja

varotoimia kuin ensimmäisen annoksen yhteydessä.

Kontrolloidussa pediatrisessa D2311-tutkimuksessa kouristuskohtauksia, ahdistuneisuutta,

masentuneisuutta ja masennusta raportoitiin fingolimodihoitoa saaneilla potilailla enemmän kuin

interferonibeeta-1a-hoitoa saaneilla. Varovaisuutta on noudatettava tässä alaryhmäpopulaatiossa

(ks. ”Pediatriset potilaat” kohdassa 4.8).

Yksittäistapauksina on havaittu lievää bilirubiiniarvojen kohoamista fingolimodihoitoa saavilla

pediatrisilla potilailla.

On suositeltava, että pediatriset potilaat saavat nykyisten rokotussuositusten mukaiset rokotussarjat

kokonaisuudessaan ennen Fingolimod ratiopharm -hoidon aloittamista (ks. ”Infektiot” edellä).

Tietoja on hyvin rajallisesti 10–12-vuotiaista lapsista, alle 40 kg painavista lapsista ja lapsista,

joilla Tannerin vaihe on < 2 (ks. kohdat 4.8 ja 5.1). Näissä alaryhmissä on syytä noudattaa

varovaisuutta, sillä kliinisestä tutkimuksesta on saatavilla hyvin niukasti tietoja.

Pediatrisia potilaita koskevia pitkäaikaisturvallisuustietoja ei ole saatavilla.

Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli, eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Antineoplastiset, immunomodulatiiviset tai immunosuppressiiviset lääkkeet

Antineoplastisia, immunomodulatiivisia

tai immunosuppressiivisia hoitoja ei saa käyttää samanaikaisesti,

koska hoidot voivat aiheuttaa additiivisia vaikutuksia immuunijärjestelmässä (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Varovaisuutta on noudatettava myös silloin,

kun potilaat siirtyvät Fingolimod ratiopharm-hoitoon

pitkävaikutteisista

immuunijärjestelmään vaikuttavista lääkkeistä, kuten natalitsumabista,

teriflunomidista tai mitoksantronista (ks. kohta 4.4). Multippeliskleroosipotilailla tehdyissä kliinisissä

tutkimuksissa samanaikaisiin pahenemisvaiheiden hoitoon käytettyihin lyhytkestoisiin

kortikosteroidikuureihin

ei liittynyt infektioiden esiintyvyyden lisääntymistä.

Rokotus

Rokotusten teho voi olla heikentynyt Fingolimod ratiopharm -hoidon aikana ja kahden kuukauden ajan

hoidon

päättymisestä. Koska eläviä, heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviin rokotteisiin saattaa liittyä

infektioriski, niitä ei pidä käyttää (ks. kohdat 4.4 ja 4.8).

Bradykardiaa aiheuttavat lääkeaineet

Fingolimodin

käyttöä yhdessä atenololin ja diltiatseemin kanssa on tutkittu. Terveillä vapaaehtoisilla

tehdyssä yhteisvaikutustutkimuksessa, fingolimodihoitoa

aloitettaessa sydämensyke hidastui vielä

15 %, kun fingolimodia käytettiin samanaikaisesti atenololin kanssa. Diltiatseemin käytön yhteydessä

tällaista vaikutusta ei ole havaittu. Potentiaalisten additiivisten sydämensykkeeseen kohdistuvien

vaikutusten vuoksi Fingolimod ratiopharm -hoitoa ei tule aloittaa potilaille, jotka käyttävät beetasalpaajia

tai muita

valmisteita, jotka saattavat alentaa sydämensykettä, kuten ryhmän Ia ja III rytmihäiriölääkkeet,

kalsiumkanavasalpaajat (kuten verapamiili tai diltiatseemi), ivabradiini, digoksiini, koliiniesteraasin

vaikutusta estävät lääkkeet tai pilokarpiini

(ks. kohdat 4.4 ja 4.8). Jos Fingolimod ratiopharm -hoitoa

harkitaan tällaisille potilaille,

on suositeltavaa konsultoida kardiologia näiden potilaiden siirtämisestä

valmisteelle, joka ei hidasta sydämensykettä tai asianmukaisesta monitoroinnista hoitoa aloitettaessa.

Vähintään yön yli kestävää pidennettyä monitorointia suositellaan, jos sydämensykettä hidastavaa

lääkitystä ei voida lopettaa.

Muiden lääkeaineiden vaikutukset fingolimodin farmakokinetiikkaan

Fingolimodi

metaboloituu pääasiassa CYP4F2:n kautta. Myös muut entsyymit, kuten CYP3A4, saattavat

vaikuttaa sen metaboliaan, erityisesti jos kyseessä on CYP3A4:n voimakas induktio.

Voimakkaiden

kuljettajaproteiinien estäjien ei odoteta vaikuttavan fingolimodin

dispositioon.

Fingolimodin ja

ketokonatsolin samanaikainen käyttö johti fingolimodi- ja fingolimodifosfaattialtistuksen (AUC) 1,7-

kertaiseen lisääntymiseen CYP4F2:n eston kautta. Varovaisuutta on noudatettava, kun käytetään

valmisteita, jotka saattavat estää CYP3A4:ää (proteaasin estäjät, atsoliryhmän sienilääkkeet, eräät

makrolidit kuten klaritromysiini

ja telitromysiini).

Samanaikainen annostelu vakaassa tilassa kahdesti päivässä annetun 600 mg karbamatsepiiniannoksen

kanssa laski fingolimodin

ja sen metaboliittien AUC:tä noin 40 % yksittäisen 2 mg fingolimodiannoksen

jälkeen. Muut voimakkaat CYP450-induktorit, kuten rifampisiini, fenobarbitaali,

fenytoiini, efavirentsi ja

mäkikuisma voivat laskea fingolimodin ja sen metaboliittien AUC:tä vähintään saman verran. Koska

tämä voi heikentää valmisteen tehoa, on näiden yhteiskäytössä noudatettava varovaisuutta.

Samanaikaista käyttöä mäkikuisman kanssa ei kuitenkaan suositella (ks. kohta 4.4).

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot