FEBUXOSTAT ACCORD 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
06-08-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
27-02-2020
Aktiivinen ainesosa:
Febuxostatum
Saatavilla:
Accord Healthcare B.V. Accord Healthcare B.V.
ATC-koodi:
M04AA03
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Febuxostatum
Annos:
120 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
febuksostaatti
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
35346
Valtuutus päivämäärä:
2018-11-30

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Febuxostat Accord 80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Febuxostat Accord 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

febuksostaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

Kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Febuxostat Accord on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Febuxostat Accord -valmistetta

Miten Febuxostat Accord –tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Febuxostat Accord -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Febuxostat Accord on ja mihin sitä käytetään

Febuxostat Accord -tabletit sisältävät vaikuttavana aineena febuksostaattia ja niitä käytetään kihdin

hoitoon. Kihdin yhteydessä elimistössä on liikaa virtsahappoa ja sen suolamuotoa, uraattia (eräs

kemiallinen aine). Joillakin henkilöillä uraattia kertyy vereen niin paljon, että se ei enää pysy liukoisena.

Tällöin niveliin, munuaisiin ja niiden ympäristöön saattaa saostua uraattikiteitä. Nämä kiteet voivat

aiheuttaa ns. kihtikohtauksen, johon liittyy äkillistä, kovaa kipua, punoitusta, kuumotusta ja turvotusta

nivelessä. Jos kihtiä ei hoideta, niveliin ja niiden ympärille saattaa muodostua suuria kihtikyhmyjä, jotka

voivat aiheuttaa nivel- ja luuvaurioita.

Febuxostat Accord vähentää elimistön uraattipitoisuuksia. Kun Febuxostat Accord -valmistetta otetaan

kerran vuorokaudessa joka päivä, uraattipitoisuus pysyy pienenä, kiteiden muodostuminen loppuu ja ajan

mittaan myös oireet lievittyvät. Jos uraattipitoisuudet pysyvät riittävän pitkään pieninä, myös kihtikyhmyt

saattavat pienentyä.

Febuxostat Accord 120 mg -tabletteja käytetään myös veren suuren virtsahappopitoisuuden hoitoon ja

ehkäisyyn potilailla, joilla veren virtsahappopitoisuus saattaa suurentua kun solunsalpaajahoito aloitetaan

verisyövän vuoksi. Solunsalpaajahoitoa annettaessa syöpäsolut tuhoutuvat ja vastaavasti veren

virtsahappopitoisuudet kohoavat, ellei virtsahapon muodostusta estetä.

Febuxostat Accord on aikuisille.

Febuksostaattia, joita Febuxostat Accord sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Febuxostat Accord -valmistetta

Älä ota Febuxostat Accord -valmistetta

jos olet allerginen febuksostaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Febuxostat Accord -tabletteja:

jos sinulla on tai on aiemmin ollut sydämen vajaatoimintaa, sydänvaivoja tai aivohalvaus

jos sinulla on tai on aiemmin ollut munuaistauti ja/tai vakava allerginen reaktio allopurinolille

(kihdin hoitoon käytettävä lääke)

jos sinulla on tai on aiemmin ollut maksatauti tai poikkeavuuksia maksan toimintakokeissa

jos saat hoitoa Lesch–Nyhanin oireyhtymän aiheuttamien suurten virtsahappopitoisuuksien

vuoksi. (Lesch–Nyhanin oireyhtymä on harvinainen perinnöllinen tila, jossa veren

virtsahappopitoisuudet ovat liian suuret.)

jos sinulla on kilpirauhasvaivoja.

Jos sinulle ilmaantuu allerginen reaktio Febuxostat Accord -valmisteelle, lopeta tämän lääkkeen käyttö

(ks. myös kohta 4). Allergisen reaktion oireita voivat olla:

ihottuma, vaikea-asteiset ihottumatyypit mukaan lukien (esim. rakkulat, kyhmyt, kutiseva tai

hilseilevä ihottuma), kutina

raajojen tai kasvojen turpoaminen

hengitysvaikeudet

kuume ja suurentuneet imusolmukkeet

myös vakava hengenvaarallinen allerginen tila, johon liittyy sydänpysähdys ja verenkierron

pysähtyminen.

Lääkäri saattaa päättää lopettaa Febuxostat Accord -hoitosi pysyvästi.

Febuksostaatin käytön yhteydessä on raportoitu harvoin mahdollisesti hengenvaarallista ihottumaa

(Stevens–Johnsonin oireyhtymää), joka ilmaantuu aluksi ylävartalolle punertavina, kokardimaisina

pisteinä tai pyöreinä laikkuina, joiden keskiosassa on usein rakkula. Siihen saattaa liittyä myös

haavaumien ilmaantumista suuhun, kurkkuun, nenään ja sukupuolielimiin sekä silmien

sidekalvotulehdusta (silmien punoitusta ja turpoamista). Ihottuma saattaa edetä laaja-alaisiksi rakkuloiksi

tai ihon kuoriutumiseksi.

Jos sinulle on kehittynyt Stevens–Johnsonin oireyhtymä febuksostaatin käytön yhteydessä, sinulle ei saa

enää missään vaiheessa aloittaa Febuxostat Accord -hoitoa uudelleen. Jos sinulle ilmaantuu ihottumaa

tai näitä iho-oireita, hakeudu heti lääkäriin ja kerro, että käytät tätä lääkettä.

Jos sinulla on tällä hetkellä kihtikohtaus (äkillistä, kovaa kipua, arkuutta, punoitusta, kuumotusta ja

turvotusta nivelessä), odota, että kohtaus lievittyy, ennen kuin aloitat Febuxostat Accord -hoidon.

Joillakin henkilöillä voi esiintyä kihtioireiden pahenemista, kun he aloittavat tiettyjen

virtsahappopitoisuutta pienentävien lääkkeiden käytön. Kaikille näin ei tapahdu, mutta oireesi voivat silti

pahentua myös Febuxostat Accord -hoidon aikana, etenkin ensimmäisten hoitoviikkojen tai -kuukausien

aikana. On tärkeää jatkaa Febuxostat Accord -hoitoa myös silloin, kun oireet ovat tavallista pahempia,

sillä Febuxostat Accord pienentää silloinkin virtsahappopitoisuutta. Jos jatkat Febuxostat Accord -

valmisteen käyttöä päivittäin, kihtikohtauksia esiintyy ajan mittaan entistä harvemmin, eivätkä ne ole

enää yhtä kivuliaita.

Tarvittaessa lääkäri määrää usein myös muita lääkkeitä kihtikohtausten oireiden (esim. nivelten kivun ja

turvotuksen) estoon tai hoitoon.

Virtsahappoa vähentävien lääkkeiden käyttö voi aiheuttaa ksantiinin kertymistä virtsateihin,mahdollisesti

myös virtsakiviä, potilailla, joilla on hyvin suuri uraattipitoisuus (esim. potilaat, jotkasaavat syövän vuoksi

solunsalpaajahoitoa), vaikka tätä ei ole havaittu febuksostaattihoitoa saavilla potilailla, joilla on

tuumorilyysioireyhtymä.

Lääkäri saattaa antaa sinulle lähetteen verikokeisiin maksan toiminnan seuraamiseksi.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei saa antaa alle 18 vuoden ikäisille lapsille, koska sen turvallisuutta ja tehoa ei ole

varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Febuxostat Accord

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

On erityisen tärkeää kertoa lääkärille tai apteekissa, jos käytät jotakin seuraavista lääkeaineista. Niillä

voi nimittäin olla yhteisvaikutuksia Febuxostat Accord -valmisteen kanssa, ja lääkäri saattaa muuttaa

lääkitystäsi:

merkaptopuriini (syöpälääke)

atsatiopriini (immuunivastetta lamaava lääke)

teofylliini (astmalääke)

Raskaus ja imetys

Ei tiedetä, voiko Febuxostat Accord vahingoittaa sikiötä. Febuxostat Accord -valmistetta ei saa käyttää

raskauden aikana.

Ei tiedetä, erittyykö Febuxostat Accord ihmisen rintamaitoon. Älä käytä Febuxostat Accord –hoitoa

imetyksen aikana äläkä siinä tapauksessa, jos aiot imettää lähiaikoina.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ota huomioon, että hoidon aikana voi esiintyä huimausta, uneliaisuutta, näön sumenemista ja

tunnottomuutta tai kihelmöintiä. Älä aja äläkä käytä koneita, jos sinulla esiintyy tällaisia oireita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma

Febuxostat Accord sisältää laktoosia

Febuxostat Accord -tabletit sisältävät laktoosia (eräs sokeri). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on

jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Febuxostat Accord sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

3.

Miten Febuxostat Accord –tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Tavanomainen annos on yksi tabletti vuorokaudessa. Läpipainopakkaukseen on merkitty

viikonpäivät, jolloin sinun on helpompi tarkistaa, oletko jo ottanut kyseisen päivän annoksen.

Tabletit otetaan suun kautta, ja ne voidaan ottaa joko ruuan kanssa tai tyhjään mahaan.

Kihti

Febuxostat Accord -valmistetta on saatavilla 80 mg:n ja 120 mg:n tabletteina. Lääkärisi määrää sinulle

sopivinta vahvuutta.

Jatka Febuxostat Accord -valmisteen käyttämistä päivittäin, silloinkin kun sinulla ei ole kihtioireita.

Suuren virtsahappopitoisuuden ehkäisy ja hoito potilailla, jotka saavat syövän

vuoksisolunsalpaajahoitoa

Febuxostat Accord -valmistetta on saatavilla 120 mg:n tabletteina.

Aloita Febuxostat Accord -valmisteen ottaminen kaksi päivää ennen solunsalpaajahoitoa ja jatka sen

käyttöä lääkärin ohjeen mukaan. Hoito on yleensä lyhytkestoinen.

Jos otat enemmän Febuxostat Accord –valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Febuxostat Accord -valmistetta

Jos unohdat ottaa Febuxostat Accord -annoksen, ota se heti, kun muistat. Jos pian on kuitenkin jo aika

ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin ja ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota

kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Febuxostat Accord -valmisteen käytön

Älä lopeta Febuxostat Accord -valmisteen käyttöä ilman lääkärin määräystä, vaikka tuntisitkin olosi jo

paremmaksi. Jos lopetat Febuxostat Accord -valmisteen käytön, elimistön uraattipitoisuudet saattavat

suurentua uudelleen ja oireet saattavat pahentua, kun niveliin, munuaisiin ja niiden ympäristöön saostuu

jälleen uraattikiteitä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta tämän lääkkeen käyttäminen ja ota viipymättä yhteyttä lääkäriin tai mene lähimmälle

päivystyspoliklinikalle, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista harvinaisista (saattaa esiintyä enintään

1 potilaalla 1 000:sta) haittavaikutuksista, koska vakavasta allergisesta reaktiosta saattaa aiheutua:

anafylaktisia reaktioita, lääkeaineyliherkkyyttä (ks. myös kohta 2 Varoitukset ja varotoimet)

mahdollisesti hengenvaarallisia ihottumia, joille on tyypillistä rakkuloiden muodostuminen sekä ihon

ja kehon onteloiden (esim. suun ja sukupuolielinten) sisäpinnan hilseily, kivuliaat haavaumat suussa

ja/tai sukupuolielinten alueella, joihin liittyy kuumetta, kurkkukipua ja väsymystä (Stevens–Johnsonin

oireyhtymä/toksinen epidermaalinen nekrolyysi), tai suurentuneet imusolmukkeet, maksan

laajentuma, maksatulehdus (myös maksavaurio), lisääntynyt veren valkosolumäärä

(lääkeaineihottuma, johon liittyy eosinofiliaa ja systeemioireita eli drug reaction with eosinophilia and

systemic symptoms, DRESS) (ks. kohta 2)

yleistynyttä ihottumaa.

Yleisiä haittavaikutuksia (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä) ovat:

poikkeavat maksan toimintakokeiden tulokset

ripuli

päänsärky

ihottuma (mukaan lukien erityyppiset ihottumat, ks. jäljempänä kohdat Melko harvinaiset

haittavaikutukset ja Harvinaiset haittavaikutukset)

pahoinvointi

lisääntyneet kihtioireet

paikallinen turvotus nesteen kertyessä kudoksiin (edeema).

Muut haittavaikutukset, joita ei ole edellä mainittu, luetellaan seuraavassa.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta) ovat:

ruokahalun väheneminen, verensokeriarvojen muuttuminen (diabetes), jonka oireena saattaa olla

voimakas jano, veren rasva-arvojen suureneminen, painon nousu

sukupuolivietin heikkeneminen

nukkumisvaikeudet, unisuus

huimaus, tunnottomuus, kihelmöinti, tuntoaistin heikkeneminen tai muuttuminen (hypestesia,

hemipareesi tai parestesiat),

makuaistin muuttuminen, heikentynyt hajuaisti (hyposmia)

sydämen EKG-tutkimuksissa havaittavat poikkeavuudet, epäsäännöllinen tai nopea sydämen syke,

sydämen sykkeen tunteminen (sydämen tykytys)

kuumat aallot tai punastuminen (esim. kasvojen tai kaulan punoitus), verenpaineen kohoaminen,

verenvuoto (todettu vain potilailla, jotka saavat solunsalpaajahoitoa verisairauden vuoksi)

yskä, hengästyneisyys, epämiellyttävä tunne tai kipu rinnassa, nenäkäytävän ja/tai kurkun tulehdus

(ylähengitystietulehdus), keuhkoputkitulehdus

suun kuivuminen, kipu/epämukava tunne vatsassa tai ilmavaivat, närästys/ruoansulatusvaivat,

ummetus, tihentynyt ulostamistarve, oksentelu, epämiellyttävä tunne mahassa

kutina, nokkosihottuma, ihotulehdus tai ihon värimuutokset, pienet punaiset tai purppuranväriset

pilkut ihossa, pienet tasaiset punaiset pilkut ihossa, tasainen punainen yhteen kasvaneiden pienten

kohoumien peittämä alue, ihottuma, punoittavat alueet ja pilkut iholla, muut iho-oireet

lihaskrampit, lihasten heikkous, lihas- tai nivelkipu tai -särky, nivelen limapussin tulehdus tai

niveltulehdus (johon liittyy yleensä kipua, turvotusta ja/tai jäykkyyttä), raajakipu, selkäkipu,

lihaskouristukset

verivirtsaisuus, epätavallisen tiheä virtsaamistarve, virtsakokeiden poikkeavuudet (tavallista

enemmän valkuaisaineita virtsassa), munuaistoiminnan heikkeneminen

väsymys, rintakipu, epämiellyttävä tunne rinnassa

sappirakko- tai sappitiekivet (kolelitiaasi)

veren tyreotropiinipitoisuuden (TSH-arvon) suureneminen

veren kemiallisten ominaisuuksien tai verisolujen tai verihiutaleiden määrien muutokset

(verikoetulosten poikkeavuudet)

munuaiskivet

erektiovaikeudet.

Harvinaisia haittavaikutuksia (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta) ovat:

lihasvaurio, joka voi harvinaisissa tapauksissa olla vakava tila. Siitä saattaa aiheutua lihasvaivoja ja

etenkin, jos samanaikaisesti esiintyy sairaudentunnetta tai korkeaa kuumetta, se saattaa johtua

poikkeavasta lihaskudoksen hajoamisesta. Jos sinulla on lihaskipua, -arkuutta tai -heikkoutta, ota

heti yhteyttä lääkäriin

ihon syvempien kerrosten vaikea-asteista turpoamista, etenkin huulten ja silmien ympärillä,

sukupuolielimissä, käsissä, jalkaterissä tai kielessä, mihin saattaa liittyä äkillisiä hengitysvaikeuksia

korkea kuume ja sen yhteydessä esiintyvä tuhkarokkotyyppinen ihottuma, suurentuneet

imusolmukkeet, maksan laajentuma, maksatulehdus (myös maksavaurio), lisääntynyt veren

valkosolumäärä (leukosytoosi, johon saattaa liittyä eosinofiliaa)

ihon punoitus (eryteema), erityyppiset ihottumat (esim. kutiseva, valkonäppyläinen, rakkulainen,

märkärakkulainen, kesivä, tuhkarokkotyyppinen), laaja-alainen ihon punoitus, nekroosi sekä

orvaskeden ja limakalvojen rakkulainen irtoaminen, mistä aiheutuu hilseilyä ja mahdollisesti sepsis

(Stevens–Johnsonin oireyhtymä/toksinen epidermaalinen nekrolyysi)

hermostuneisuus

janon tunne

korvien soiminen

näön sumeneminen, näkökyvyn muutokset

hiustenlähtö

suun haavaumat

haimatulehdus: yleisiä oireita ovat vatsakipu, pahoinvointi ja oksentelu

lisääntynyt hikoilu

painon lasku, lisääntynyt ruokahalu, hallitsematon ruokahaluttomuus (anoreksia)

lihasten ja/tai nivelten jäykkyys

poikkeavan pieni verisolumäärä (veren valko- tai punasolujen tai verihiutaleiden määrä)

pakottava virtsaamistarpeen tunne

virtsan määrän muutokset tai väheneminen munuaistulehduksen seurauksena (tubulointerstitiaalinen

nefriitti)

maksatulehdus (hepatiitti)

ihon keltaisuus (ikterus)

maksavaurio

veren kreatiinifosfokinaasipitoisuuden suureneminen (lihasvaurion merkki)

äkillinen sydänperäinen kuolema.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Febuxostat Accord -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Febuxostat Accord sisältää

Vaikuttava aine on febuksostaatti

Yksi tabletti sisältää febuksostaatin magnesiumsuolaa määrän, joka vastaa 80 mg tai 120 mg

febuksostaattia.

Muut aineet ovat

Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, hydroksipropyyliselluloosa,

kroskarmelloosinatrium, magnesiumoksidi, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti.

Tabletin päällyste: Keltainen päällyste sisältää: Polyvinyylialkoholi (osittain hydrolysoitu),

titaanidioksidi (E 171), makrogoli, talkki, keltainen rautaoksidi (E 172)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Febuxostat Accord 80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaaleankeltainen tai keltainen, kapselin muotoinen kalvopäällysteinen tabletti, jonka on toiselle puolelle

kaiverrettu ”80”, pituus 17.2 ± 0.2 mm, leveys, 6.2 ± 0.2 mm, paksuus 5.6 ± 0.2 mm.

Febuxostat Accord 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaaleankeltainen tai keltainen, kapselin muotoinen kalvopäällysteinen tabletti, johon on toiselle puolelle

kaiverrettu ”120”, pituus 19.2 ± 0.2 mm, leveys, 8.2 ± 0.2 mm, paksuus 6.1 ± 0.2 mm.

Febuxostat Accord on pakattu pahvilaatikkoon, jossa on PVC / PCTFE-alumiinifolio-

läpipainopakkauksia (Aclar) ja pakkausseloste.

Pakkauskoot:

Febuxostat Accord 80 mg

Pakkauskoot: 14, 28, 30, 56 tai 84 kalvopäällysteistä tablettia.

Febuxostat Accord 120 mg

Pakkauskoot: 14, 28, 56 ja 84 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Alankomaat

Valmistaja

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

Pallini, Attiki, 15351

Kreikka

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300

Kreikka

Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola PLA 3000

Malta

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 06.08.2020

Bipacksedel: Information till användaren

Febuxostat Accord 80 mg, filmdragerade tabletter

Febuxostat Accord 120 mg, filmdragerade tabletter

febuxostat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Febuxostat Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Febuxostat Accord

Hur du tar Febuxostat Accord

Eventuella biverkningar

Hur Febuxostat Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Febuxostat Accord är och vad det används för

Febuxostat Accord tabletter innehåller den aktiva substansen febuxostat och används för att behandla

gikt, som är förknippad med ett överskott i kroppen av en kemisk substans som kallas urinsyra (urat).

Hos en del människor byggs mängden urinsyra upp i blodet och kan bli för hög för att fortfarande vara

lösligt. När detta inträffar kan det bildas uratkristaller i och runt leder och njurar. Dessa kristaller kan

orsaka plötslig, kraftig smärta, rodnad, värme och svullnad i en led (detta kallas för en giktattack). Om

man inte behandlar kan större utfällningar som kallas tofi bildas i och runt leder. Dessa tofi kan skada

leder och benvävnad.

Febuxostat Accord verkar genom att sänka urinsyranivåerna. Genom att ta Febuxostat Accord en gång

varje dag hålls urinsyranivåerna låga, vilket förhindrar att det bildas kristaller, och med tiden minskar

symtomen. Genom att urinsyranivåerna hålls tillräckligt låga under lång tid kan även tofus minskas.

Febuxostat Accord 120 mg tabletter används också för att behandla och förebygga höga urinsyranivåer

i blodet som kan förekomma när din cytostatikabehandling mot blodcancer inleds. Kemoterapin förstör

cancercellerna och därför stiger urinsyranivåerna i blodet om inte produktionen av urinsyra förhindras.

Febuxostat Accord används till vuxna.

Febuxostat som finns i Febuxostat Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Febuxostat Accord

Ta inte Febuxostat Accord:

om du är allergisk mot febuxostat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Febuxostat Accord:

om du har eller har haft hjärtsvikt, hjärtproblem eller stroke

om du har eller har haft njursjukdom och/eller en allvarlig allergisk reaktion mot allopurinol (ett

läkemedel som används för behandling av gikt)

om du har eller har haft leversjukdom eller avvikande levervärden

om du behandlas för höga urinsyranivåer till följd av Lesch-Nyhans syndrom (ett sällsynt

ärftligt tillstånd då det finns för mycket urinsyra i blodet)

om du har sköldkörtelproblem.

Om du får en allergisk reaktion mot Febuxostat Accord ska du sluta ta detta läkemedel (se också

avsnitt 4). Möjliga symtom på en allergisk reaktion är:

svåra former av utslag (t.ex. blåsor, knutor, kliande- och fjällande utslag), klåda

svullnad i ben och ansikte

andningssvårigheter

feber med förstorade lymfkörtlar

men också allvarliga livshotande allergiska tillstånd med hjärt- och cirkulationsstillestånd.

Din läkare kan besluta att permanent avsluta behandlingen med Febuxostat Accord.

Det har förekommit sällsynta rapporter om livshotande hudutslag (Stevens-Johnson syndrom) i

samband med användning av febuxostat. Dessa visar sig först som rödaktiga prickar eller runda

fläckar, ofta med en blåsa i mitten, på bålen. Det kan också omfatta sår i mun, svalg, näsa, könsorgan

och ögoninflammation (röda och svullna ögon). Utslagen kan utvecklas till blåsor över stora områden

eller hudavlossning.

Om du har drabbats av Stevens-Johnson syndrom när du använt febuxostat får du aldrig använda

Febuxostat Accord igen. Om du får hudutslag eller dessa hudsymtom ska du omedelbart kontakta

läkare och berätta att du tar detta läkemedel.

Om du har en giktattack just nu (plötsligt insättande svår smärta, ömhet, rodnad, värme och svullnad i

en led), vänta tills giktattacken har avklingat innan du börjar behandlingen med Febuxostat Accord

första gången.

Hos en del personer kan giktattacker blossa upp när de börjar ta vissa läkemedel som kontrollerar

nivåerna av urinsyra. Alla får inte attacker, men du kan få en attack även om du tar Febuxostat

Accord, och särskilt under de första veckorna eller månaderna av behandlingen. Det är viktigt att du

fortsätter att ta Febuxostat Accord även om du får en attack, eftersom Febuxostat Accord fortfarande

verkar genom att sänka urinsyranivån. Med tiden kommer giktattackerna att inträffa mindre ofta och

vara mindre smärtsamma om du fortsätter att ta Febuxostat Accord varje dag.

Din läkare ordinerar ofta andra läkemedel, om det behövs, för att hjälpa till att förhindra eller behandla

symtomen vid attacker (såsom smärta och svullnad i en led).

Behandling av patienter med mycket höga uratnivåer (t.ex. patienter som genomgår kemoterapi mot

cancer) med urinsyrasänkande läkemedel kan leda till ökning av xantin i urinvägarna och eventuella

stenar, även om detta inte har observerats hos patienter som behandlas med febuxostat för

tumörlyssyndrom.

Din läkare kan be dig att lämna blodprover för att kontrollera att din lever fungerar normalt.

Barn och ungdomar

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Febuxostat Accord 80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Febuxostat Accord 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Febuxostat Accord 80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi tabletti sisältää febuksostaatin magnesiumsuolaa määrän, joka vastaa 80 mg febuksostaattia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 76,50 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi tabletti sisältää 0,17 mmol (3,9 mg) natriumia.

Febuxostat Accord 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi tabletti sisältää febuksostaatin magnesiumsuolaa määrän, joka vastaa 120 mg febuksostaattia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 114,70 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi tabletti sisältää 0,25 mmol (5,86 mg) natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti).

Febuxostat Accord 80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaaleankeltainen tai keltainen, kapselin muotoinen kalvopäällysteinen tabletti, jonka on toiselle

puolelle kaiverrettu ”80”, pituus 17.2 ± 0.2 mm, leveys, 6.2 ± 0.2 mm, paksuus 5.6 ± 0.2 mm.

Febuxostat Accord 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaaleankeltainen tai keltainen, kapselin muotoinen kalvopäällysteinen tabletti, johon on toiselle

puolelle kaiverrettu ”120”, pituus 19.2 ± 0.2 mm, leveys, 8.2 ± 0.2 mm, paksuus 6.1 ± 0.2 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Febuxostat Accord on tarkoitettu

kroonisen hyperurikemian hoito silloin, kun uraattikiteitä on jo päässyt

muodostumaan (mm. kun potilaalla on tai on aiemmin ollut kihtikyhmyjä ja/tai kihtiartriitti).

Febuxostat Accord on tarkoitettu hyperurikemian ehkäisyyn ja hoitoon aikuispotilaille, jotka saavat

solunsalpaajahoitoa hematologisen syöpäsairauden vuoksi ja joiden tuumorilyysioireyhtymän (TLS) riski

on kohtalainen tai suuri.

Febuxostat Accord on tarkoitettu aikuisille.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Kihti: Febuxostat Accord -tablettien suositusannos on 80 mg kerran vuorokaudessa suun kautta.

Lääkkeen voi ottaa aterioista riippumatta. Jos seerumin virtsahappopitoisuus on 2-4 viikon kuluttua

> 6 mg/dl (357 μmol/l), voidaan harkita Febuxostat Accord -annoksen suurentamista 120 mg:aan

kerran vuorokaudessa.

Febuxostat Accord vaikuttaa niin nopeasti, että seerumin virtsahappopitoisuus

voidaan tarkistaa

2 viikon kuluttua. Hoidon tavoitteena on saada seerumin virtsahappopitoisuus

laskemaan alle arvon

6 mg/dl (357 μmol/l) ja myös pysymään sen alla.

Kihtikohtausten estohoitoa suositellaan jatkettavaksi vähintään 6 kuukauden ajan (ks. kohta 4.4).

Tuumorilyysioireyhtymä: Febuxostat Accord -tablettien suositusannos on 120 mg kerran

vuorokaudessa suun kautta. Lääkkeen voi ottaa aterioista riippumatta.

Febuxostat Accord -hoito on aloitettava kaksi vuorokautta ennen solunsalpaajahoitoa ja sitä on

jatkettava vähintään 7 vuorokautta. Hoitoa voidaan kuitenkin lääkärin harkinnan mukaan pidentää

9 vuorokauteen solunsalpaajahoidon keston mukaan.

Iäkkäät

Iäkkäiden potilaiden annostusta ei tarvitse muuttaa (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Tämän lääkevalmisteen tehoa ja turvallisuutta vaikean munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä

(kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min, ks. kohta 5.2) ei ole täysin selvitetty.

Lievää tai keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa.

Maksan vajaatoiminta

Febuksostaatin tehoa ja turvallisuutta ei ole tutkittu vaikeaa maksan vajaatoimintaa (Child-Pugh

luokka C) sairastavilla potilailla.

Kihti: Suositusannos lievää maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille on 80 mg. Keskivaikeaa

maksan vajaatoimintaa sairastavista potilaista on niukasti tietoa.

Tuumorilyysioireyhtymä: Vain vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat suljettiin pois

keskeisestä vaiheen 3 tutkimuksesta (FLORENCE). Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden annoksen

muuttaminen ei ollut tarpeen maksan toiminnan perusteella.

Pediatriset potilaat

Febuxostat Accord -tablettien turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole vielä

varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Suun kautta.

Febuxostat Accord otetaan suun kautta ja voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. Ks. myös kohta 4.8.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Sydän ja verisuonisto

Kroonisen hyperurikemian hoito

Febuksostaatin käyttöä on vältettävä, jos potilaalla on aikaisemmin ollut merkittävä sydän- ja

verisuonitauti (kuten sydäninfarkti, aivohalvaus tai epävakaa sepelvaltimotauti), ellei muut

hoitovaihtoehdot ole sopimattomia.

APEX- ja FACT-tutkimuksissa, mutta ei CONFIRMS-tutkimuksessa, febuksostaattia saaneessa koko

potilasjoukossa esiintyi lukumääräisesti enemmän tutkijan ilmoittamia sydämen ja verisuoniston

APTC-tapahtumia (Anti-Platelet Trialists’ Collaboration -päätetapahtuma, joita olivat sydän- ja

verisuoniperäinen kuolema, kuolemaan johtamaton sydäninfarkti, kuolemaan johtamaton aivohalvaus)

verrattuna allopurinoliryhmään (febuksostaattiryhmässä 1,3 tapahtumaa ja allopurinoliryhmässä 0,3

tapahtumaa 100 potilasvuotta kohti) (ks. kohdasta 5.1 tutkimusten tarkka kuvaus). Tutkijan

ilmoittamia sydämen ja verisuoniston APTC-tapahtumia esiintyi vaiheen 3 yhdistetyissä tutkimuksissa

(APEX-, FACT- ja CONFIRMS-tutkimuksissa) 0,7 vs. 0,6 tapahtumaa 100 potilasvuotta kohti.

Pitkäkestoisissa jatkotutkimuksissa tutkijan ilmoittamien APTC-tapahtumien ilmaantuvuus oli

febuksostaattiryhmässä 1,2 tapahtumaa ja allopurinoliryhmässä 0,6 tapahtumaa 100 potilasvuotta

kohti. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei havaittu eikä febuksostaattihoidolla vahvistettu olevan syy-

yhteyttä tapahtumiin. Kyseisillä potilailla

havaittuja riskitekijöitä olivat aiempi ateroskleroottinen

sairaus ja/tai sydäninfarkti tai kongestiivinen sydämen vajaatoiminta anamneesissa.

Rekisteröinnin jälkeisessä CARES-tutkimuksessa (ks. kohdasta 5.1 tutkimuksen tarkemmat tiedot)

sydän- ja verisuonitapahtumien (MACE) määrä oli vastaava febuksostaattihoitoa saaneilla kuin

allopurinolihoitoa saaneilla (riskisuhde 1,03; 95 %:n luottamusväli 0,87-1,23), mutta sydän- ja

verisuoniperäisten kuolemantapausten määrä oli suurempi (febuksostaattiryhmässä 4,3 % ja

allopurinoliryhmässä 3,2 % potilaista, riskisuhde 1,34; 95 %:n luottamusväli CI 1,03-1,73).

Hyperurikemian ehkäisy ja hoito potilailla, joilla on riski saada tuumorilyysioireyhtymä

Solunsalpaajahoitoa hematologisen syöpäsairauden vuoksi saavien ja kohtalaisen tai suuren

tuumorilyysioireyhtymän

(TLS) riskin omaavien potilaiden on oltava kliinisesti

asianmukaisessa

sydänvalvonnassa Febuxostat Accord -hoidon aikana.

Lääkeaineallergia / yliherkkyys

Valmisteen markkinoille tulon jälkeisen käyttökokemuksen yhteydessä on raportoitu harvoin vakavia

allergisia/yliherkkyysreaktioita,

hengenvaarallinen Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen

epidermaalinen nekrolyysi mukaan lukien, sekä akuutteja anafylaktisia reaktioita/sokkeja. Nämä

reaktiot ilmaantuivat useimmiten febuksostaattihoidon ensimmäisen kuukauden aikana. Osalla, mutta

ei kaikilla,

näistä potilaista raportoitiin munuaisten vajaatoimintaa ja/tai aiempaa yliherkkyyttä

allopurinolille. Vaikeisiin yliherkkyysreaktioihin,

myös lääkeaineihottumaan, johon liittyy eosinofiliaa

ja systeemioireita (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS), liittyi joissakin

tapauksissa kuumetta, hematologisia vaikutuksia, munuais- tai maksa-affisio.

Potilaalle on kerrottava allergisten/yliherkkyysreaktioiden

oireista ja löydöksistä ja häntä on

kehotettava tarkkailemaan niiden ilmaantumista (ks. kohta 4.8). Jos vakava

allerginen/yliherkkyysreaktio,

Stevens–Johnsonin oireyhtymä mukaan lukien, ilmaantuu,

febuksostaattihoito on lopetettava välittömästi, sillä hoidon varhaiseen lopettamiseen liittyy parempi

ennuste. Jos potilaalle on kehittynyt allerginen/yliherkkyysreaktio, Stevens–Johnsonin oireyhtymä ja

akuutti anafylaktinen reaktio/sokki mukaan lukien, tälle potilaalle ei enää missään vaiheessa saa

aloittaa uudelleen febuksostaattihoitoa.

Akuutit kihtikohtaukset (kihdin paheneminen)

Febuksostaattihoitoa ei saa aloittaa ennen kuin akuutti kihtikohtaus on mennyt kokonaan ohi.

Febuksostaatti voi aiheuttaa akuutteja kihtikohtauksia hoidon alkuvaiheessa. Tämä johtuu seerumin

virtsahappopitoisuuden

muutoksista ja siitä aiheutuvasta kudoksiin kertyneen uraatin vapautumisesta

(ks. kohdat 4.8 ja 5.1). Febuksostaattihoitoa aloitettaessa potilaalle on suositeltavaa määrätä jotakin ei-

steroidaalista tulehduskipulääkettä (NSAIDia) tai kolkisiinia kihtikohtausten estoon vähintään

6 kuukauden ajaksi (ks. kohta 4.2).

Febuksostaattihoitoa ei saa keskeyttää, jos potilas saa hoidon aikana kihtikohtauksen. Kohtaus

hoidetaan potilaalle sopivalla tavalla varsinaista hoitoa keskeyttämättä. Febuksostaattihoidon

jatkaminen keskeytyksettä vähentää myöhempien kihtikohtausten esiintymistä ja voimakkuutta.

Ksantiinikiteet

Febuksostaatti saattaa harvinaisissa tapauksissa suurentaa virtsan absoluuttista ksantiinipitoisuutta

niin

paljon, että virtsateihin muodostuu ksantiinikiteitä. Tämä koskee potilaita, joiden uraattituotanto on

huomattavasti normaalia voimakkaampaa (esim. syöpä, syöpähoidot, Lesch–Nyhanin oireyhtymä).

Ksantiinikiteiden

muodostumista virtsateihin ei havaittu febuksostaattivalmisteella tehdyssä keskeisessä

kliinisessä tutkimuksessa potilailla, joilla oli tuumorilyysioireyhtymä.

Tällaisten potilaiden

febuksostaattihoidosta ei ole kokemusta, joten sitä ei myöskään suositella.

Merkaptopuriini/atsatiopriini

Febuksostaatin määräämistä potilaille,

jotka saavat samanaikaisesti merkaptopuriinia/atsatiopriinia, ei

suositella, koska febuksostaatin aikaansaama ksantiinioksidaasin

estyminen saattaa suurentaa

merkaptopuriinin/atsatiopriinin

pitoisuuksia plasmassa, mikä voi aiheuttaa vaikeaa toksisuutta.

Yhteisvaikutustutkimuksia ihmisillä ei ole tehty.

Jos tämän yhdistelmän käyttöä ei voida välttää, merkaptopuriinin/atsatiopriinin annosta suositellaan

pienentämään. Rotilla tehdyn prekliinisen tutkimuksen tietojen mallintamisen ja simulaatioanalyysin

perusteella merkaptopuriinin/atsatiopriinin annos pitää pienentää enintään 20 %:iin aiemmin

määrätystä annoksesta, jos niitä annetaan samanaikaisesti febuksostaatin kanssa, jotta voidaan välttää

mahdolliset hematologiset vaikutukset (ks. kohdat 4.5 ja 5.3).

Potilasta on seurattava tarkoin ja merkaptopuriinin/atsatiopriinin annosta on sen jälkeen säädettävä

hoitovasteen arvioinnin ja mahdollisten toksisten vaikutusten ilmaantumisen mukaan.

Elinsiirtopotilaat

Febuksostaatin käyttöä elinsiirtopotilaille

ei suositella, sillä tämän potilasryhmän hoidosta tällä

valmisteella ei ole kokemusta (ks. kohta 5.1).

Teofylliini

Farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia ei havaittu, kun febuksostaattia (80 mg) ja teofylliiniä

(400 mg

kerta-annos) annettiin samanaikaisesti terveille tutkimushenkilöille (ks. kohta 4.5). Febuksostaattia

(80 mg) voidaan käyttää samanaikaisesti teofylliinin kanssa ilman plasman teofylliinipitoisuuksien

suurenemisen riskiä.

120 mg febuksostaattihoitoa koskevia tietoja ei ole saatavilla.

Maksa

Vaiheen 3 yhdistetyissä kliinisissä tutkimuksissa febuksostaattia saaneilla potilailla (5,0 %) todettiin

lieviä maksan toiminnan poikkeavuuksia. Maksan toimintakokeiden

tekemistä suositellaan ennen

febuksostaattihoidon aloittamista ja sen jälkeen määräajoin lääkärin tekemän kliinisen arvion mukaan

(ks. kohta 5.1).

Kilpirauhanen

Pitkäkestoisissa avoimissa jatkotutkimuksissa TSH-arvojen nousua (> 5,5 μIU/ml) todettiin

pitkäkestoista febuksostaattihoitoa saaneilla potilailla (5,5 %). Febuksostaattia tulisi antaa varoen

potilaille, joilla on todettu muutoksia kilpirauhasen toiminnassa (ks. kohta 5.1).

Laktoosi

Febuksostaattitabletit sisältävät laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen

galaktoosiintoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö,

ei tule käyttää tätä lääkevalmistetta.

Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Merkaptopuriini/atsatiopriini

Febuksostaatilla on ksantiinioksidaasia estävä vaikutus, joten näiden lääkevalmisteiden samanaikaista

käyttöä ei suositella. Febuksostaatin ksantiinioksidaasia estävä vaikutus saattaa suurentaa näiden

lääkkeiden pitoisuutta plasmassa ja aiheuttaa siten toksisuutta. Febuksostaatilla ei ole tehty

yhteisvaikutustutkimuksia ihmisillä sellaisten lääkkeiden kanssa (teofylliiniä lukuun ottamatta), jotka

metaboloituvat ksantiinioksidaasin

välityksellä.

Rotilla tehty prekliinisen tutkimuksen tietojen mallintaminen

ja simulaatioanalyysi

viittaavat siihen,

että merkaptopuriinin/atsatiopriinin

annos pitää pienentää enintään 20 %:iin aiemmin määrätystä

annoksesta, jos niitä annetaan samanaikaisesti febuksostaatin kanssa (ks. kohdat 4.4 ja 5.3).

Febuksostaatin ja muiden solunsalpaajien välisiä yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu.

Tuumorilyysioireyhtymän keskeisessä tutkimuksessa annettiin febuksostaattia 120 mg vuorokaudessa

potilaille, joilla oli useita solunsalpaajahoitoja, monoklonaaliset vasta-aineet mukaan lukien. Lääkkeiden

välisiä tai lääkkeiden ja taudin välisiä yhteisvaikutuksia ei kuitenkaan selvitetty tämän tutkimuksen aikana.

Siksi mahdollisia yhteisvaikutuksia toisen samanaikaisesti annettavan solunsalpaajan kanssa ei voida sulkea

pois.

Rosiglitatsoni/CYP2C8:n

substraatit

Febuksostaatin on osoitettu olevan heikko CYP2C8:n estäjä in vitro. Tutkimuksessa terveillä

tutkimushenkilöillä febuksostaatin (120 mg x 1) ja rosiglitatsonin

(4 mg kerta-annos suun kautta)

samanaikainen käyttö ei vaikuttanut rosiglitatsonin

eikä sen metaboliitin

N-desmetyylirosiglitatsonin

farmakokinetiikkaan. Tämä viittaa siihen, että febuksostaatti ei estä CYP2C8-entsyymiä in vivo. Näin

ollen febuksostaatin samanaikainen käyttö rosiglitatsonin tai muiden CYP2C8:n substraattien kanssa ei

todennäköisesti edellytä kyseisten lääkkeiden annoksen muuttamista.

Teofylliini

Terveillä tutkimushenkilöillä on tehty febuksostaattia koskeva yhteisvaikutustutkimus,

jossa arvioitiin,

suurentaako ksantiinioksidaasin

esto veren teofylliinipitoisuuksia kuten muiden ksantiinioksidaasin

estäjien yhteydessä on ilmoitettu. Tutkimustulokset osoittivat, että febuksostaatin (80 mg x 1)

samanaikainen käyttö teofylliinin

(400 mg kerta-annos) kanssa ei vaikuttanut teofylliinin

farmakokinetiikkaan eikä turvallisuuteen. Näin ollen febuksostaatin (80 mg) ja teofylliinin

samanaikainen käyttö ei vaadi erityistä varovaisuutta.

120 mg febuksostaattihoitoa koskevia tietoja ei ole saatavilla.

Naprokseeni ja muut glukuronidaation

estäjät

Febuksostaatin metabolia riippuu UDP-glukuronyylitransferaasista (UGT-entsyymeistä).

Glukuronidaatiota estävät lääkkeet, kuten ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet (NSAIDit) ja

probenesidi, voivat teoriassa vaikuttaa febuksostaatin eliminaatioon. Terveillä tutkimushenkilöillä

febuksostaatin ja naprokseenin (250 mg kahdesti vuorokaudessa) samanaikainen käyttö suurensi

febuksostaattialtistusta (C

28 %, AUC 41 % ja t

26 %). Kliinisissä tutkimuksissa naprokseenin tai

muiden ei-steroidaalisten tulehduskipulääkkeiden/COX-2-estäjien

käyttöön ei liittynyt kliinisesti

merkityksellistä haittatapahtumien ilmaantuvuuden suurenemista.

Febuksostaattia ja naprokseenia saa käyttää samanaikaisesti eikä kummankaan lääkkeen annostusta

tarvitse muuttaa.

Glukuronidaation indusorit

UGT-entsyymien toimintaa voimakkaasti indusoivat lääkkeet saattavat kiihdyttää febuksostaatin

metaboliaa ja heikentää sen tehoa. Siksi seerumin virtsahappopitoisuuksia suositellaan seuraamaan

1-2 viikon ajan glukuronidaatiota voimakkaasti indusoivien lääkkeiden käytön aloittamisen jälkeen.

Glukuronidaation indusorien käytön lopettaminen voi puolestaan suurentaa febuksostaatin pitoisuuksia

plasmassa.

Kolkisiini/indometasiini/hydroklooritiatsidi/varfariini

Febuksostaattia saa käyttää samanaikaisesti kolkisiinin

tai indometasiinin

kanssa. Annosmuutokset

eivät ole tarpeen.

Samanaikainen hydroklooritiatsidihoito ei vaadi febuksostaattiannoksen muuttamista.

Febuksostaatin ja varfariinin yhteiskäyttö ei vaadi varfariiniannoksen muuttamista. Febuksostaatin

(80 mg tai 120 mg kerran päivässä) antaminen varfariinin kanssa ei vaikuttanut varfariinin

farmakokinetiikkaan terveillä tutkimushenkilöillä. Febuksostaatin yhteiskäyttö ei vaikuttanut INR-

arvoon eikä hyytymistekijä VII:n aktiivisuuteen.

Desipramiini/CYP2D6:n substraatit

Febuksostaatin on osoitettu olevan heikko CYP2D6:n estäjä in vitro. Terveillä tutkimushenkilöillä

tehdyssä tutkimuksessa febuksostaatti 120 mg kerran vuorokaudessa suurensi desipramiinin

(CYP2D6:n substraatti) AUC-arvoa keskimäärin 22 %. Tämä viittaa siihen, että febuksostaatti saattaa

olla heikko CYP2D6-entsyymin estäjä myös in vivo. Febuksostaatin ja muiden CYP2D6:n

substraattien yhteiskäytön ei odoteta vaativan näiden lääkeaineiden annosmuutoksia.

Antasidit

Magnesiumhydroksidia ja alumiinihydroksidia sisältävien antasidien on osoitettu hidastavan

samanaikaisesti annetun febuksostaatin imeytymistä (noin 1 tunnilla) ja pienentävän sen

huippupitoisuutta (C

) noin 32 %, mutta AUC-arvossa ei todettu merkitseviä muutoksia.

Febuksostaattia saa siten käyttää samanaikaisesti antasidien kanssa.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Tiedot hyvin rajallisesta määrästä valmisteelle altistuneita raskauksia eivät viittaa febuksostaatin

haitallisiin

vaikutuksiin raskauteen tai sikiön/vastasyntyneen terveyteen. Eläinkokeissa ei ole havaittu

suoria tai epäsuoria vaikutuksia raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen tai synnytykseen (ks. kohta 5.3).

Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta. Febuxostat Accordia ei pidä käyttää raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö febuksostaatti ihmisen rintamaitoon. Eläinkokeissa tämän lääkeaineen on havaittu

erittyvän maitoon ja vaikuttavan haitallisesti poikasten kehitykseen. Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei

voida poissulkea. Febuxostat Accordia ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana.

Hedelmällisyys

Eläimillä annoksiin 48 mg/kg/vrk saakka tehdyt reproduktiotutkimukset eivät viitanneet

hedelmällisyyteen kohdistuviin annosriippuvaisiin

haittavaikutuksiin (ks. kohta 5.3). Febuksostaatin

vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei tiedetä.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Febuksostaatin käytön yhteydessä on raportoitu uneliaisuutta, heitehuimausta, parestesioita ja näön

sumenemista. Ajaminen, koneiden käyttö ja muut vaaralliset toimet edellyttävät varovaisuutta, kunnes

potilas on kohtuullisen varma, ettei Febuxostat Accord heikennä hänen suorituskykyään.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Kliinisissä tutkimuksissa (4 072 vähintään yhden 10-300 mg:n annoksen saanutta tutkimuspotilasta) ja

valmisteen markkinoille tulon jälkeisen käyttökokemuksen yhteydessä yleisimmin

ilmoitettuja

haittavaikutuksia olivat kihtikohtaukset, maksan toiminnan poikkeavuudet, ripuli, pahoinvointi,

päänsärky, ihottuma ja turvotus. Nämä haittavaikutukset olivat vaikeusasteeltaan pääasiassa lieviä tai

keskivaikeita. Harvinaisia vakavia yliherkkyysreaktioita febuksostaatille, joista osaan liittyi

systeemisiä oireita, ja harvinaisia äkillisiä

sydänperäisiä kuolemia on esiintynyt valmisteen

markkinoille

tulon jälkeen.

Haittavaikutustaulukko

Seuraavassa taulukossa on lueteltu ne febuksostaattia saaneilla potilailla todetut yleiset (≥ 1/100 ja

< 1/10), melko harvinaiset (≥ 1/1 000 ja < 1/100) ja harvinaiset (≥ 1/10 000 ja < 1/1 000)

haittavaikutukset, joita esiintyi febuksostaattihoitoa saaneilla potilailla.

Yleisyydet perustuvat tutkimuksiin

ja markkinoille tulon jälkeiseen kokemukseen kihtipotilailla.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan

alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1: Haittavaikutukset pitkäkestoisissa vaiheen 3 yhdistetyissä jatkotutkimuksissa ja

valmisteen markkinoille tulon jälkeen

Veri ja imukudos

Harvinaiset

Pansytopenia, trombosytopenia, agranulosytoosi

Immuunijärjestelmä

Harvinaiset

Anafylaktinen reaktio

, lääkeaineyliherkkyys

Umpieritys

Melko harvinaiset

Suurentunut veren tyreotropiinipitoisuus

Silmät

Harvinaiset

Näön sumeneminen

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleiset***

Kihtikohtaukset

Melko harvinaiset

Diabetes mellitus, hyperlipidemia,

vähentynyt

ruokahalu, painon nousu

Harvinaiset

Painon lasku, lisääntynyt ruokahalu,

ruokahaluttomuus

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinaiset

Sukupuolisen halun heikentyminen, unettomuus

Harvinaiset

Hermostuneisuus

Hermosto

Yleiset

Päänsärky

Melko harvinaiset

Huimaus, parestesiat, hemipareesi, uneliaisuus,

makuhäiriöt, hypestesia, hyposmia

Kuulo ja tasapainoelin

Harvinaiset

Tinnitus

Sydän

Melko harvinaiset

Eteisvärinä, sydämentykytys, EKG:n

poikkeavuudet

, vasemman puolen haarakatkos (ks.

kohta Tuumorilyysioireyhtymä),

sinustakykardia (ks. kohta

Tuumorilyysioireyhtymä)

Harvinaiset

Äkillinen sydänperäinen kuolema

Verisuonisto

Melko harvinaiset

Verenpaineen nousu, punastelu, kuumat aallot,

verenvuoto (ks. kohta Tuumorilyysioireyhtymä)

Hengityselimet

Melko harvinaiset

Hengenahdistus, keuhkoputkitulehdus,

ylähengitystieinfektio, yskä

Ruoansulatuselimistö

Yleiset

Ripuli

, pahoinvointi

Melko harvinaiset:

Vatsakipu, vatsan pingottuneisuus,

gastroesofageaalinen refluksitauti, oksentelu,

suun kuivuminen,

ruoansulatushäiriöt, ummetus,

tihentynyt ulostamistarve, ilmavaivat,

epämiellyttävä tunne maha-suolikanavassa

Harvinaiset

Haimatulehdus, suun haavaumat

Maksa ja sappi

Yleiset

Maksan toiminnan poikkeavuudet

Melko harvinaiset

Sappikivitauti

Harvinaiset

Hepatiitti, ikterus

, maksavaurio

Iho ja ihonalainen kudos

Yleiset

Ihottuma (mukaan lukien harvemmin raportoidut

erityyppiset ihottumat, ks. jäljempänä)

Melko harvinaiset

Dermatiitti, nokkosihottuma, kutina, ihon

värimuutos, ihovaurio, petekiat, makulaarinen

ihottuma, makulopapulaarinen ihottuma,

papulaarinen ihottuma

Harvinaiset

Toksinen epidermaalinen nekrolyysi

, Stevens–

Johnsonin oireyhtymä

, angioedeema

lääkeaineihottuma, johon liittyy eosinofiliaa ja

systeemioireita (drug reaction with eosinophilia

and systemic symptoms, DRESS)

, yleistynyt

ihottuma (vakava)

, punoitus, kesivä ihottuma,

follikulaarinen ihottuma, rakkulainen ihottuma,

märkärakkulainen ihottuma, kutiseva ihottuma

erytematoottinen ihottuma, tuhkarokkotyyppinen

ihottuma, alopesia, liikahikoilu

Luusto, lihakset ja sidekudos

Melko harvinaiset

Nivelkipu, niveltulehdus, lihaskipu,

tuki- ja

liikuntaelimistön

kipu, lihasheikkous,

lihaskouristukset, lihasten kireys,

limapussitulehdus

Harvinaiset

Rabdomyolyysi

, nivelten jäykkyys, tuki- ja

liikuntaelimistön

jäykkyys

Munuaiset ja virtsatiet

Melko harvinaiset

Munuaisten vajaatoiminta, munuaiskivitauti,

verivirtsaisuus, tihentynyt virtsaamistarve,

proteinuria

Harvinaiset

Tubulointerstitiaalinen nefriitti

, virtsaamispakko

Sukupuolielimet

ja rinnat

Melko harvinaiset

Erektiohäiriö

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleiset

Turvotus

Melko harvinaiset

Väsymys, rintakipu, epämiellyttävä tunne

rinnassa

Harvinaiset

Jano

Tutkimukset

Melko harvinaiset

Veren amylaasipitoisuuden suureneminen,

trombosyyttipitoisuuden pieneneminen, veren

valkosolumäärän väheneminen, veren

lymfosyyttimäärän väheneminen, veren

kreatiinipitoisuuden suureneminen, veren

kreatiniinipitoisuuden suureneminen,

hemoglobiinipitoisuuden pieneneminen, veren

ureapitoisuuden suureneminen, veren

triglyseridipitoisuuden

suureneminen, veren

kolesterolipitoisuuden suureneminen,

hematokriitin pieneneminen, veren

laktaattidehydrogenaasipitoisuuden

suureneminen, veren kaliumpitoisuuden

suureneminen

Harvinaiset

Veren glukoosipitoisuuden suureneminen,

aktivoituneen partiaalisen tromboplastiiniajan

piteneminen, veren punasolumäärän

pieneneminen, veren alkalisen

fosfataasipitoisuuden suureneminen, veren

kreatiinifosfokinaasipitoisuuden

suureneminen

Valmisteen markkinoille tulon jälkeiseen käyttökokemukseen perustuvat hoitoon liittyvät

haittavaikutukset.

Hoidosta aiheutuva ei-infektiivinen ripuli ja vaiheen 3 yhdistetyissä tutkimuksissa havaitut maksan

toiminnan poikkeavuudet ovat yleisempiä potilailla,

jotka käyttävät samanaikaisesti kolkisiinia.

Ks. kohdasta 5.1 kihtikohtausten ilmaantuvuus kussakin vaiheen 3 satunnaistetussa, kontrolloidussa

tutkimuksessa.

Joidenkin haittavaikutusten kuvaus

Valmisteen markkinoille tulon jälkeen on esiintynyt harvoin vakavia yliherkkyysreaktioita

febuksostaatille, Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja anafylaktinen

reaktio/sokki mukaan lukien. Stevens–Johnsonin oireyhtymälle ja toksiselle epidermaaliselle

nekrolyysille tyypillistä on etenevä ihottuma, johon liittyy rakkuloita tai limakalvovaurioita ja silmä-

ärsytystä. Yliherkkyysreaktioihin febuksostaatille voi liittyä seuraavia oireita: ihoreaktioita, joille on

tyypillistä infiltroitunut

makulopapulaarinen ihottuma, yleistynyt tai hilseilevä ihottuma, mutta myös

ihomuutoksia, kasvojen turvotusta, kuumetta, hematologisia poikkeavuuksia, kuten trombosytopeniaa

ja eosinofiliaa, ja yhteen tai useaan elimeen (maksaan ja munuaisiin,

tubulointerstitiaalinen nefriitti

mukaan lukien) liittyviä

poikkeavuuksia (ks. kohta 4.4).

Kihtikohtauksia havaittiin yleisesti pian hoidon aloittamisen jälkeen ja ensimmäisten hoitokuukausien

aikana. Tämän jälkeen kihtikohtausten esiintyvyys vähenee ajasta riippuvaisesti. Kihtikohtausten

estohoitoa suositellaan (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Tuumorilyysioireyhtymä

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa vaiheen 3 keskeisessä FLORENCE (FLO-01) –tutkimuksessa

verrattiin febuksostaattia allopurinoliin

(346 potilasta, jotka saivat solunsalpaajahoitoa hematologisen

syöpäsairauden vuoksi ja joiden tuumorilyysioireyhtymän (TLS) riski oli kohtalainen tai suuri).

Yhteensä vain 22 potilaalla (6,4 %) ilmeni haittavaikutuksia, 11 (6,4 %) potilaalla Kummassakin

hoitoryhmässä. Suurin osa haittavaikutuksista oli joko lieviä tai kohtalaisia.

Kaiken kaikkiaan FLORENCE-tutkimuksessa ei noussut esiin mitään erityistä turvallisuusriskiä

aiemman kihtipotilailla havaitun febuksostaattikäyttökokemuksen lisäksi, lukuun ottamatta seuraavia

kolmea haittavaikutusta (lueteltu edellä taulukossa 1).

Sydän:

Melko harvinaiset: vasemman puolen haarakatkos, sinustakykardia

Verisuonisto:

Melko harvinaiset: verenvuoto

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Yliannostustapauksessa potilaalle tulee antaa oireenmukaista ja elintoimintoja

tukevaa hoitoa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Kihtilääkkeet, virtsahapon muodostumista estävät valmisteet,

ATCkoodi: M04AA03

Vaikutusmekanismi

Virtsahappo on ihmiselimistössä puriinien metabolian lopputuote, jota muodostuu kun hypoksantiini

muuttuu ksantiiniksi ja ksantiini virtsahapoksi. Ksantiinioksidaasi (XO) katalysoi tämän

aineenvaihduntaprosessin molempia vaiheita. Febuksostaatti on 2-aryylitiatsolijohdannainen,

jonka

terapeuttinen vaikutus perustuu ksantiinioksidaasin

selektiiviseen estoon ja tämän kautta seerumin

virtsahappopitoisuuden

pienentämiseen. Febuksostaatti on voimakas ei-puriiniselektiivinen

ksantiinioksidaasin

estäjä (NP-SIXO), jonka estovaikutuksen Ki-arvo on alle 1 nM in vitro.

Febuksostaatin on osoitettu estävän voimakkaasti ksantiinioksidaasin

sekä hapettunutta että

pelkistynyttä muotoa. Febuksostaatti ei terapeuttisina pitoisuuksina estä muita puriini- tai

pyrimidiinimetaboliaan osallistuvia entsyymejä, joita ovat guaniinideaminaasi,

hypoksantiiniguaniinifosforibosyylitransferaasi, orotaattifosforibosyylitransferaasi,

orotidiinimonofosfaattidekarboksylaasi tai puriininukleosidifosforylaasi.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kihti

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot