EVEROLIMUS KRKA 10 mg tabletti

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

30-10-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

26-10-2020

Aktiivinen ainesosa:
Everolimuusi
Saatavilla:
KRKA, d.d., Novo mesto
ATC-koodi:
L01EG02
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Everolimus
Annos:
10 mg
Lääkemuoto:
tabletti
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
everolimuusi
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Valmistetta tulee käyttää vain syövän hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
35084
Valtuutus päivämäärä:
2018-09-13

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Everolimus Krka 2,5 mg tabletti

Everolimus Krka 5 mg tabletti

Everolimus Krka 10 mg tabletti

everolimuusi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Everolimus Krka on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Everolimus Krka -valmistetta

Miten Everolimus Krka -valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Everolimus Krka -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Everolimus Krka on ja mihin sitä käytetään

Everolimus Krka on syöpälääke, jonka vaikuttava aine on everolimuusi. Everolimuusi vähentää

kasvaimen verensaantia ja hidastaa siten kasvainsolujen kasvua ja leviämistä.

Everolimus Krka -valmistetta käytetään aikuispotilaiden

hoitoon seuraavissa tilanteissa:

edenneiden haimasta lähtöisin olevien neuroendokriinisten kasvaimien hoitoon. Valmistetta

annetaan tilanteissa, joissa kasvaimia ei voida leikata eivätkä ne tuota liiallisia määriä tiettyjä

hormoneja eivätkä muita samankaltaisia luontaisia aineita.

Everolimuusia, jota Everolimus Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Everolimus Krka -valmistetta

Everolimus Krka -hoitoa voi määrätä vain lääkäri, jolla on kokemusta syövän hoitamisesta. Noudata

kaikkia lääkärin antamia ohjeita huolellisesti.

Ne saattavat erota tässä selosteessa annettavista

yleisohjeista. Käänny lääkärin puoleen, jos sinulla on kysyttävää Everolimus Krka -valmisteesta tai

siitä, miksi sinulle on määrätty tätä lääkettä.

Älä ota Everolimus Krka -valmistetta

jos olet allerginen everolimuusille,

sen kaltaisille aineille kuten sirolimuusille tai

temsirolimuusille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Jos epäilet olevasi allerginen, kysy neuvoa lääkäriltä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Everolimus Krka -valmistetta

jos sinulla on maksavaivoja tai jokin sairastamasi sairaus on saattanut vaikuttaa maksaasi.

Siinä tapauksessa lääkärin on ehkä muutettava Everolimus Krka -annostasi.

jos sinulla on diabetes (sokeritauti). Everolimus Krka saattaa nostaa veren sokeriarvoja ja

pahentaa diabetes mellitusta. Tämä voi johtaa insuliinin

ja/tai oraalisen diabeteslääkkeen

hoitotarpeeseen. Kerro lääkärille jos huomaat ylimääräistä janon tunnetta tai lisääntynyttä

virtsaamistarvetta.

jos sinun on otettava rokote Everolimus Krka -hoidon aikana.

jos kolesteroliarvosi ovat korkeat. Everolimus Krka saattaa suurentaa kolesteroliarvoja ja/tai

muita veren rasva-arvoja.

jos sinulle on äskettäin tehty suuri leikkaus tai leikkaushaavasi eivät ole vielä parantuneet.

Everolimus Krka saattaa suurentaa haavan paranemiseen liittyvien ongelmien riskiä.

jos sinulla on tulehdus. Voi olla että tulehduksesi pitää hoitaa ennen Everolimus Krka -hoidon

aloittamista.

jos olet sairastanut aikaisemmin hepatiitti B:tä, koska se saattaa uudelleen aktivoitua

Everolimus Krka -hoidon aikana (ks. kohta 4 ”Mahdolliset haittavaikutukset”).

Everolimus Krka saattaa myös:

heikentää immuunipuolustusta. Siksi saatat olla alttiimpi infektioille kun saat Everolimus Krka -

hoitoa.

vaikuttaa munuaistesi toimintaan. Siksi lääkäri tulee valvomaan munuaistesi toimintaa

Everolimus Krka -hoidon aikana.

aiheuttaa hengenahdistusta, yskää ja kuumetta.

aiheuttaa suun haavaumia. Lääkäri saattaa tauottaa tai lopettaa Everolimus Krka -hoidon. Saatat

tarvita hoidoksi suuvettä, geeliä tai muita valmisteita. Osa suuvesistä ja geeleistä voi pahentaa

haavaumia, joten älä kokeile mitään valmistetta kysymättä ensin lääkäriltä. Lääkäri saattaa

aloittaa Everolimus Krka -hoidon uudelleen samalla tai pienemmällä annoksella.

Kerro lääkärille jos saat yllämainittuja

oireita.

Hoidon aikana tehdään säännöllisesti verikokeita. Niiden avulla seurataan eri veriarvoja (valkosolu-,

punasolu- ja verihiutalearvoja). Näin voidaan selvittää, vaikuttaako Everolimus Krka haitallisesti

kyseisiin soluihin. Verikokeiden avulla seurataan myös munuaisten ja maksan toimintaa (kreatiniini-

ja transaminaasiarvoja) ja verensokeriarvoja sekä kolesteroliarvoja. Everolimus Krka voi vaikuttaa

myös niihin.

Lapset ja nuoret

Everolimus Krka -valmistetta ei saa antaa lapsille eikä nuorille (alle 18-vuotiaille).

Muut lääkevalmisteet ja Everolimus Krka

Everolimus Krka voi vaikuttaa muiden lääkkeiden toimintaan. Jos käytät muita lääkkeitä Everolimus

Krka -hoidon aikana, lääkärin on ehkä muutettava Everolimus Krka -annosta tai muiden lääkkeidesi

annostusta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai

saatat käyttää muita lääkkeitä.

Seuraavat aineet saattavat suurentaa Everolimus Krka -hoidon haittavaikutusriskiä:

ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli tai flukonatsoli ja muut sieni-infektioiden

hoitoon käytettävät lääkkeet.

klaritromysiini, telitromysiini tai erytromysiini (bakteeri-infektioiden hoitoon käytettäviä

antibiootteja).

ritonaviiri ja muut HIV-/AIDS-lääkkeet.

verapamiili tai diltiatseemi (sydän- ja verenpainelääkkeitä).

dronedaroni, jota käytetään sydämen sykkeen sääntelyyn.

siklosporiini, jota käytetään elinsiirron jälkeen hylkimisen estolääkkeenä.

imatinibi, jota käytetään estämään epänormaalien solujen kasvua.

Angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE) estäjät (kuten ramipriili), joita käytetään

kohonneen verenpaineen tai muiden sydän- ja verisuonitautien hoitoon.

nefatsodoni (masennuslääke).

Seuraavat aineet saattavat heikentää Everolimus Krka -valmisteen tehoa:

rifampisiini (tuberkuloosilääke).

efavirentsi tai nevirapiini (HIV-/AIDS-lääkkeitä).

mäkikuisma (Hypericum perforatum) mm. masennuksen hoitoon käytettävä rohdosvalmiste.

deksametasoni, joka on monien eri sairaustilojen, mukaan lukien tulehdukselliset ja

immuunijärjestelmään liittyvät häiriöt, hoitoon käytettävä kortikosteroidi.

fenytoiini, karbamatsepiini tai fenobarbitaali ja muut epilepsialääkkeet.

Näitä lääkkeitä tulee välttää Everolimus Krka -hoidon aikana. Jos käytät jotakin näistä, lääkäri saattaa

vaihtaa tilalle jonkin toisen lääkkeen tai muuttaa Everolimus Krka -annosta.

Everolimus Krka ruuan ja juoman kanssa

Vältä greippiä ja greippimehua Everolimus Krka -hoidon aikana.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Everolimus Krka saattaa aiheuttaa haittaa syntymättömälle lapsellesi, joten lääkkeen käyttöä ei

suositella raskauden aikana. Kerro lääkärille, jos olet tai epäilet olevasi raskaana. Lääkäri keskustelee

kanssasi siitä, kannattaako sinun käyttää tätä lääkettä raskauden aikana.

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, tulee käyttää erittäin luotettavaa ehkäisyä hoidon aikana. Jos,

näistä toimenpiteistä huolimatta, epäilet tulleesi raskaaksi, kysy lääkäriltä neuvoa ennen Everolimus

Krka -hoidon jatkamista.

Imetys

Everolimus Krka saattaa aiheuttaa haittaa imetettävälle lapsellesi. Älä imetä hoidon aikana tai 2 viikon

kuluessa viimeisestä everolimuusiannoksesta. Kerro lääkärille, jos imetät.

Naisten hedelmällisyys

Kuukautisten poisjäämistä (amenorreaa) on havaittu joillakin

Everolimus Krka -hoitoa saaneilla

naispuolisilla potilailla.

Everolimus Krka voi vaikuttaa naisten hedelmällisyyteen. Keskustele lääkärin kanssa, jos toivot

saavasi lapsia.

Miesten hedelmällisyys

Everolimus Krka saattaa vaikuttaa miesten hedelmällisyyteen. Kerro lääkärillesi, jos haluat saada

lapsia.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos tunnet olosi epätavallisen väsyneeksi (uupumus on hyvin yleinen haittavaikutus), ole erityisen

varovainen ajaessasi ja käyttäessäsi koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Everolimus Krka sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Everolimus Krka -valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 10 mg kerran vuorokaudessa. Lääkäri neuvoo, montako Everolimus Krka -

tablettia sinun tulee ottaa.

Jos sinulla on maksavaivoja, lääkäri voi määrätä aluksi pienemmän Everolimus Krka -annoksen (2,5, 5

tai 7,5 mg vuorokaudessa).

Jos sinulla esiintyy tiettyjä haittavaikutuksia Everolimus Krka -hoidon aikana (ks. kohta 4), lääkäri

saattaa vähentää annostasi tai lopettaa hoitosi, joko tilapäisesti tai kokonaan.

Ota Everolimus Krka kerran vuorokaudessa suunnilleen samaan aikaan joka päivä, johdonmukaisesti

joko ruuan kera tai tyhjään mahaan.

Niele tabletti (tabletit) kokonaisina vesilasillisen kera. Tabletteja ei saa pureskella eikä murskata.

Jos otat enemmän Everolimus Krka -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian paljon Everolimus Krka -valmistetta tai jos joku toinen ottaa vahingossa

tablettejasi, mene välittömästi lääkäriin tai sairaalaan. Kiireellinen lääkärinhoito voi olla

tarpeen.

Ota tablettipakkaus ja tämä pakkausseloste mukaasi, jotta lääkäri tietää, mistä lääkkeestä on

kyse.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi

ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Everolimus Krka -valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta

korvataksesi unohtamasi tabletit.

Jos lopetat Everolimus Krka -valmisteen käytön

Älä lopeta Everolimus Krka -valmisteen käyttöä, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

LOPETA Everolimus Krka -valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin jos saat joitakin

seuraavista allergisen reaktion merkeistä:

hengitys- tai nielemisvaikeuksia

kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoamista

ihon vaikeaa kutinaa, johon liittyy punoittavaa ihottumaa tai paukamia

Everolimus Krka -valmisteen vakaviin haittavaikutuksiin kuuluu:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä)

Kohonnut ruumiinlämpö,

vilun väristykset (merkkejä infektiosta)

Kuume, yskä, hengitysvaikeus, hengityksen vinkuminen,

(merkkejä keuhkotulehduksesta, eli

pneumoniitista)

Yleiset (voi esiintyä yhdellä potilaalla 10:stä)

Liiallinen

janon tunne, virtsan määrän kasvu, painonlaskuun liittyvä ruokahalun kasvu,

väsymys (merkkejä diabeteksesta)

Verenvuoto, esimerkiksi suolistossa

Huomattavasti vähentynyt virtsanmäärä (merkki munuaisten vajaatoiminnasta)

Melko harvinaiset (voi esiintyä yhdellä potilaalla 100:sta)

Kuume, ihottuma, nivelkipu ja -tulehdus, väsymys, ruokahaluttomuus, pahoinvointi,

keltaisuus,

kipu vatsan yläoikealla puolella, vaaleat ulosteet, tummavirtsaisuus (voivat olla merkkejä B-

hepatiitin uudelleen aktivoitumisesta)

Hengästyneisyys, hengitysvaikeudet makuuasennossa, jalkojen ja jalkaterien turvotus

(merkkejä sydämen vajaatoiminnasta)

Toisen jalan, yleensä pohkeen, turpoaminen ja/tai kipu, ihon punoitus tai lämpö tässä kohdassa

(merkkejä jalan verisuonen (laskimon) tukkeutumisesta, joka johtuu veren hyytymisestä

Äkilliset hengitysvaikeudet, rintakipu ja veriyskökset (mahdollisia merkkejä keuhkoemboliasta

eli tilasta, joka on seurausta yhden tai useamman keuhkoverisuonen tukkeutumisesta)

Merkittävästi vähentynyt virtsan määrä, jalkojen turvotus, sekavuus ja selkäkipu (merkkejä

äkillisestä munuaisten vajaatoiminnasta)

Ihottuma, kutina, nokkosrokko, hengitys- ja nielemisvaikeudet, huimaus (merkkejä vakavasta

allergisesta reaktiosta, eli yliherkkyydestä)

Harvinaiset (voi esiintyä yhdellä potilaalla 1000:sta)

Hengästyneisyys tai nopeutunut hengitys (merkkejä akuutista hengitysvajausoireyhtymästä)

Jos sinulla esiintyy jokin näistä haittavaikutuksista, kerro välittömästi lääkärillesi, sillä näillä

voi olla henkeä uhkaavia seurauksia.

Muut mahdolliset Everolimus Krka -valmisteen haittavaikutukset ovat:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä)

Väsymys, hengästyneisyys, heitehuimaus, kalpea iho, punasolujen vähyys veressä (anemia)

Korkea verensokeri (hyperglykemia)

Ruokahaluttomuus

Kohonneet veren lipidi-

eli rasva-arvot (hyperkolesterolemia)

Makuhäiriöt (dysgeusia)

Päänsärky

Nenäverenvuoto (epistaksis)

Yskä

Suun haavaumat

Vatsavaivat mukaan lukien huonovointisuus (pahoinvointi)

tai ripuli

Ihottuma

Kutina (pruritus)

Heikkouden tai väsymyksen tunne

Käsivarsien, käsien, jalkojen, nilkkojen tai muiden ruumiin osien turvotus (merkkejä

ödeemasta)

Painon lasku

Yleiset (voi esiintyä yhdellä potilaalla 10:stä)

Spontaanit verenvuodot ja mustelmien saaminen (merkkejä vähäisestä verihiutalemäärästä eli

trombosytopeniasta)

Kuume, infektiosta johtuva kurkkukipu tai haavaumat suussa (merkkejä valkosolujen

vähyydestä veressä, leukopenia, lymfopenia ja/tai neutropenia)

Hengästyneisyys (dyspnea)

Jano, vähäinen virtsan määrä, tumma virtsa, kuiva, punoittava iho, ärtyneisyys (merkkejä

nestehukasta)

Univaikeudet (unettomuus)

Päänsärky, heitehuimaus (merkkejä korkeasta verenpaineesta, eli hypertensiosta)

Kuume

Tulehdus suun sisällä, vatsassa, suolistossa

Suun kuivuus

Närästys (dyspepsia)

Pahoinvointi (oksentelu)

Nielemisvaikeudet (dysphalgia)

Vatsakipu

Akne

Ihottuma ja kipu kämmenissä ja jalkapohjissa (käsi-jalkaoireyhtymä)

Ihon punoitus (eryteema)

Nivelkipu

Suukipu

Kuukautishäiriöt, kuten epäsäännölliset kuukautiset

Kohonneet veren lipidi-

eli rasva-arvot (hyperlipidemia,

kohonneet triglyseridit)

Matala kaliumpitoisuus

veressä (hypokalemia)

Matala fosfaattipitoisuus veressä (hypofosfatemia)

Matala kalsiumpitoisuus

veressä (hypokalsemia)

Ihon kuivuus, ihon hilseily,

ihovaurio

Kynsivauriot, kynsien murtuminen

Vähäinen hiusten lähtö

Normaalista poikkeavat tulokset maksan toimintakokeista (alaniinin ja

aspartaattiaminotransferaasin määrän kohoaminen)

Normaalista poikkeavat tulokset munuaisten toimintakokeista (kreatiniinin

määrän

kohoaminen)

Silmien vuotaminen, kutiaminen, punoitus ja turvotus

Proteiinia virtsassa

Melko harvinaiset (voi esiintyä yhdellä potilaalla 100:sta)

Heikkouden tunne, spontaanit verenvuodot ja mustelmien saaminen sekä toistuvat infektiot,

joihin liittyy oireita kuten kuume, vilunväreet, kurkkukipu tai haavaumat suussa (merkkejä

vähäisestä verisolujen määrästä eli pansytopeniasta)

Makuaistin katoaminen (augesia)

Veren yskiminen (hemoptyysi)

Kuukautishäiriöt, kuten kuukautisten poisjääminen (amenorrea)

Virtsaaminen normaalia useammin päivän aikana

Rintakipu

Normaalista poikkeava haavojen parantuminen

Kuumat aallot

Silmien punoitus (silmän sidekalvotulehdus)

Harvinaiset (voi esiintyä yhdellä potilaalla 1000:sta)

Väsymys, hengästyneisyys, heitehuimaus, kalpea iho (merkkejä veren vähäisestä

punasolumäärästä, joka mahdollisesti johtuu puhdas punasoluaplasia-tyyppisestä anemiasta)

Kasvojen turpoaminen silmien ja suun ympäriltä, suun sisäosista ja/tai kurkusta sekä kielestä,

hengitys- ja nielemisvaikeudet (angioödeema), nämä voivat olla merkkejä allergisesta

reaktiosta.

Jos nämä haittavaikutukset muuttuvat vaikeiksi, kerro lääkärille ja/tai

apteekkihenkilökunnalle. Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä tai keskivaikeita ja yleensä

häviävät kun hoito keskeytetään muutamaksi päiväksi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden

haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Everolimus Krka -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Everolimus Krka sisältää

Vaikuttava aine on everolimuusi. Yksi tabletti sisältää 2,5 mg, 5 mg tai 10 mg everolimuusia.

Muut aineet ovat

butyylihydroksitolueeni

(E321), hypromelloosi (E464), laktoosi,

laktoosimonohydraatti, krospovidoni (E1202) ja magnesiumstearaatti (E470b).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Everolimuusitabletit ovat saatavilla kolmessa eri vahvuudessa:

2,5 mg tabletti: valkoinen - luonnonvalkoinen

soikea, kaksoiskupera tabletti (noin 10 x 5 mm), toisella

puolella merkintä ”E9VS” ja toisella puolella ”2.5”.

5 mg tabletti: valkoinen - luonnonvalkoinen

soikea, kaksoiskupera tabletti (noin 13 x 6 mm), toisella

puolella merkintä ”E9VS 5”.

10 mg tabletti: valkoinen - luonnonvalkoinen

soikea, kaksoiskupera tabletti (noin 16 x 8 mm), toisella

puolella merkintä ”E9VS 10”.

Everolimus Krka 2,5 mg tabletit on saatavana 30 tai 90 tabletin pakkauksissa.

Everolimus Krka 5 mg ja Everolimus Krka 10 mg ovat saatavina 10, 30 tai 90 tabletin pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja Suomessa:

KRKA Finland Oy, Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo, Suomi

Valmistaja:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Synthon Hispania, S.L., C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona,

Espanja

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.10.2019

Bipacksedel: Information till patienten

Everolimus Krka 2,5 mg tabletter

Everolimus Krka 5 mg tabletter

Everolimus Krka 10 mg tabletter

everolimus

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Everolimus Krka är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Everolimus Krka

Hur du tar Everolimus Krka

Eventuella biverkningar

Hur Everolimus Krka ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Everolimus Krka är och vad det används för

Everolimus Krka är ett cancerläkemedel, som innehåller den aktiva substansen everolimus.

Everolimus minskar blodtillförseln

till tumören och fördröjer tillväxten och spridandet av cancerceller.

Everolimus Krka används för att behandla vuxna med:

avancerade tumörer som kallas neuroendokrina tumörer och som kommer från bukspottkörtel.

Det ges om tumörerna inte går att operera och om de inte överproducerar specifika hormoner

eller andra besläktade naturliga ämnen.

Everolimus som finns i Everolimus Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Everolimus Krka

Everolimus Krka ordineras endast av läkare med erfarenhet av cancerbehandling. Följ läkarens

instruktioner noggrant. De kan skilja sig från den allmänna information som finns i denna bipacksedel.

Om du har några frågor om Everolimus Krka eller varför du har fått det förskrivet, fråga din läkare.

Ta inte Everolimus Krka

om du är allergisk mot everolimus eller besläktade substanser, som t.ex. sirolimus eller

temsirolimus, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du tror att du kan vara allergisk, fråga din läkare om råd.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Everolimus Krka:

om du har problem med levern eller om du någonsin har haft någon sjukdom som kan ha

påverkat din lever. I så fall kan läkaren behöva ordinera en annan dos av Everolimus Krka.

om du har diabetes (högt blodsockervärde). Everolimus Krka kan öka blodsockernivåerna och

försämra diabetes mellitus. Detta kan resultera i behov av insulin och/eller oralt

diabetesläkemedel. Informera din läkare om du upplever någon onormal törst eller att du

behöver kissa oftare.

om du behöver vaccinera dig under tiden som du får behandling med Everolimus Krka.

om du har högt kolesterolvärde. Everolimus Krka kan höja kolesterolvärdet och/eller andra

blodfetter.

om du nyligen har genomgått en större operation, eller om du fortfarande har ett oläkt sår

efter operation. Everolimus Krka kan öka risken för problem med sårläkning.

om du har en infektion. Det kan vara nödvändigt att behandla infektionen innan du påbörjar

behandlingen med Everolimus Krka.

om du tidigare haft hepatit B, eftersom infektionen kan uppträda igen vid behandling med

Everolimus Krka (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

Everolimus Krka kan också:

försvaga ditt immunsystem. Det finns därför risk för att du får en infektion under tiden du tar

Everolimus Krka.

påverka njurfunktionen. Därför kommer läkaren kontrollera din njurfunktion medan du tar

Everolimus Krka.

orsaka andfåddhet, hosta och feber.

orsaka att sår i munnen uppstår. Läkaren kan behöva göra ett uppehåll i eller avbryta behandlingen

med Everolimus Krka. Du kan behöva använda ett munskölj, en gel eller annan produkt. Vissa

munskölj och geler kan förvärra sår i munnen, så testa inget utan att först rådfråga läkare. Läkaren

kan komma att återuppta behandlingen med Everolimus Krka med samma eller lägre dos.

Informera din läkare ifall att du upplever dessa symtom.

Blodprover kommer att tas på dig regelbundet under behandlingen. Med hjälp av dessa kan man

kontrollera antalet blodkroppar i din kropp (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar) och se

om Everolimus Krka har någon oönskad effekt på dessa celler. Blodprover tas också för att kontrollera

din njurfunktion (kreatininvärdet), leverfunktion (transaminasvärdet) och dina blodsocker- och

kolesterolvärden. Detta på grund av att även dessa kan påverkas av Everolimus Krka.

Barn och ungdomar

Everolimus Krka ska inte ges till barn eller ungdomar (under 18 år).

Andra läkemedel och Everolimus Krka

Everolimus Krka kan påverka sättet som vissa andra läkemedel verkar på. Om du tar andra läkemedel

på samma gång som Everolimus Krka, kan läkaren behöva ändra dosen av Everolimus Krka eller av

de andra läkemedlen.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Följande kan öka risken för biverkningar med Everolimus Krka:

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol eller flukonazol och andra läkemedel som används

för att behandla svampinfektioner.

klaritromycin, telitromycin eller erytromycin, antibiotika som används för att behandla

bakterieinfektioner.

ritonavir och andra läkemedel som används för att behandla HIV infektion/AIDS.

verapamil eller diltiazem, används för att behandla hjärtåkommor eller högt blodtryck

dronedaron, ett läkemedel som reglerar hjärtrytmen.

ciklosporin, ett läkemedel som används för att hindra kroppen från att avstöta transplanterade

organ.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Everolimus Krka 2,5 mg tabletti

Everolimus Krka 5 mg tabletti

Everolimus Krka 10 mg tabletti

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Everolimus Krka 2,5 mg tabletti

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg everolimuusia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan

Yksi tabletti sisältää 74,3 mg laktoosia.

Everolimus Krka 5 mg tabletti

Yksi tabletti sisältää 5 mg everolimuusia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan

Yksi tabletti sisältää 148,5 mg laktoosia.

Everolimus Krka 10 mg tabletti

Yksi tabletti sisältää 10 mg everolimuusia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan

Yksi tabletti sisältää 297,0 mg laktoosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti

2,5 mg tabletti: valkoinen - luonnonvalkoinen soikea, kaksoiskupera tabletti (noin 10 x 5 mm), toisella

puolella merkintä ”E9VS” ja toisella puolella ”2.5”.

5 mg tabletti: valkoinen - luonnonvalkoinen soikea, kaksoiskupera tabletti (noin 13 x 6 mm), toisella

puolella merkintä ”E9VS 5”.

10 mg tabletti: valkoinen - luonnonvalkoinen soikea, kaksoiskupera tabletti (noin 16 x 8 mm), toisella

puolella merkintä ”E9VS 10”.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Haiman neuroendokriiniset kasvaimet

Everolimus Krka on tarkoitettu leikkaukseen soveltumattomien tai etäpesäkkeisten, hyvin

erilaistuneiden tai kohtalaisesti erilaistuneiden haiman neuroendokriinisten kasvainten hoitoon

aikuisilla, joilla on etenevä tauti.

4.2

Annostus ja antotapa

Everolimus Krka -hoidon aloittavalla ja hoitoa seuraavalla lääkärillä tulee olla kokemusta syövän

hoidon toteuttamisesta.

Annostus

Everolimus Krka on saatavissa 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tabletteina eri annoksia varten.

Suositusannos on 10 mg everolimuusia kerran vuorokaudessa. Hoitoa tulee jatkaa niin pitkään kuin

siitä havaitaan olevan kliinistä hyötyä tai ei-hyväksyttävän toksisuuden ilmenemiseen saakka.

Jos annos jää väliin, potilaan ei pidä ottaa ylimääräistä annosta vaan ottaa seuraava annos

tavanomaiseen tapaan lääkemääräyksen mukaan.

Annoksen muuttaminen haittavaikutusten vuoksi

Vaikeiden ja/tai ei-hyväksyttävien epäiltyjen haittavaikutusten hoito voi vaatia annoksen

pienentämistä ja/tai Everolimus Krka -hoidon tilapäistä keskeyttämistä. Annosta ei yleensä tarvitse

muuttaa, jos haittavaikutus on vaikeusasteeltaan luokkaa 1. Jos annosta pitää pienentää, suositeltu

annos on 5 mg/vrk, eikä se saa olla alle 5 mg vuorokaudessa.

Taulukossa 1 on yhteenveto suositelluista annosmuutoksista tiettyjen haittavaikutusten yhteydessä (ks.

myös kohta 4.4).

Taulukko 1 Everolimus Krka -hoidon annosmuutoksia koskevat suositukset

Haittatapahtuma

Vaikeusaste

1

Everolimus Krka -annoksen muutos

Ei-infektoosi

pneumoniitti

Vaikeusaste 2

Harkitse hoidon keskeyttämistä väliaikaisesti, kunnes

oireet lievittyvät vaikeusasteeseen

Aloita hoito uudelleen annoksella 5 mg vuorokaudessa.

Lopeta hoito, jos paranemista ei tapahdu neljän viikon

kuluessa

Vaikeusaste 3

Keskeytä hoito väliaikaisesti, kunnes oireet lievittyvät

vaikeusasteeseen ≤ 1. Harkitse hoidon aloittamista

uudelleen annoksella 5 mg vuorokaudessa. Jos 3.

vaikeusasteen toksisuuksia ilmenee uudelleen, harkitse

hoidon lopettamista.

Vaikeusaste 4

Lopeta hoito.

Suutulehdus

Vaikeusaste 2

Keskeytä annostelu väliaikaisesti, kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 1. Aloita hoito samalla annoksella

uudelleen.

Jos suutulehdus uusiutuu vaikeusasteeltaan 2:na, keskeytä

anto, kunnes oireet paranevat vaikeusasteeseen ≤ 1.

Aloita hoito uudelleen annoksella 5 mg vuorokaudessa.

Vaikeusaste 3

Keskeytä annostelu väliaikaisesti, kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 1. Aloita hoito uudelleen annoksella 5

mg vuorokaudessa.

Vaikeusaste 4

Lopeta hoito.

Muut ei-

hematologiset

toksisuudet (pois

lukien metaboliset

tapahtumat)

Vaikeusaste 2

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen, jos toksisuus on

siedettävää.

Jos toksisuus muuttuu sietämättömäksi, keskeytä anto

väliaikaisesti, kunnes oireet lievittyvät vaikeusasteeseen ≤

1. Aloita hoito samalla annoksella uudelleen. Jos

toksisuus uusiutuu vaikeusasteeltaan 2:na, keskeytä hoito,

kunnes oireet lievittyvät vaikeusasteeseen ≤ 1. Aloita

hoito uudelleen annoksella 5 mg vuorokaudessa.

Vaikeusaste 3

Keskeytä annostelu väliaikaisesti, kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 1. Harkitse hoidon aloittamista

uudelleen annoksella 5 mg vuorokaudessa. Jos 3.

vaikeusasteen toksisuuksia ilmenee uudestaan, harkitse

hoidon lopettamista.

Vaikeusaste 4

Lopeta hoito.

Metaboliset

Vaikeusaste 2

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

tapahtumat (esim.

hyperglykemia,

dyslipidemia)

Vaikeusaste 3

Väliaikainen annon keskeytys. Aloita hoito uudestaan

annoksella 5 mg vuorokaudessa.

Vaikeusaste 4

Lopeta hoito.

Trombosytopenia

Vaikeusaste 2

(< 75, ≥ 50 x

Keskeytä annostelu väliaikaisesti, kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 1 (≥ 75 x 10

/l). Aloita hoito samalla

annoksella uudelleen.

Vaikeusasteet 3

ja 4

(< 50 x 10

Keskeytä annostelu väliaikaisesti, kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 1 (≥ 75 x 10

/l). Aloita hoito

uudelleen annoksella 5 mg vuorokaudessa.

Neutropenia

Vaikeusaste 2

(≥ 1 x 10

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

Vaikeusaste 3

(<1, ≥0,5 x 10

Keskeytä annostelu väliaikaisesti, kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 2 (≥ 1 x 10

/l). Aloita hoito samalla

annoksella uudelleen.

Vaikeusaste 4

(< 0,5 x 10

Keskeytä annostelu väliaikaisesti, kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 2 (≥ 1 x 10

/l). Aloita hoito uudelleen

annoksella 5 mg vuorokaudessa

Kuumeinen

neutropenia

Vaikeusaste 3

Keskeytä annostelu väliaikaisesti, kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 2 (≥ 1,25 x 10

/l) ja potilaalla ei ole

kuumetta.

Aloita hoito uudelleen annoksella 5 mg vuorokaudessa

Vaikeusaste 4

Lopeta hoito.

Vaikeusasteet perustuvat National Cancer Instituten (NCI:n) Common Terminology Criteria for

Adverse Events -luokitukseen (CTCAE) v3.0

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat (

65 vuotta)

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Lievä maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka A) – suositeltava annos on 7,5 mg

vuorokaudessa.

Keskivaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka B) – suositeltava annos on 5 mg

vuorokaudessa.

Vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka C) – Everolimus Krka -valmisteen käyttöä

suositellaan vain, jos käytön odotettavissa olevat hyödyt ovat suuremmat kuin sen riskit. Tällöin

annos ei saa olla suurempi kuin 2,5 mg vuorokaudessa.

Jos potilaan maksan vajaatoimintaluokitus (Child–Pugh) muuttuu hoidon aikana, annosta on

muutettava (ks. myös kohdat 4.4 ja 5.2).

Pediatriset potilaat

Everolimus Krka -valmisteen turvallisuutta ja tehoa 0-18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole

varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Everolimus Krka otetaan suun kautta kerran vuorokaudessa samaan aikaan joka päivä, joko ruoan

kanssa tai tyhjään mahaan (ks. kohta 5.2). Everolimus Krka -tabletit tulee niellä kokonaisina

vesilasillisen kanssa. Tabletteja ei saa pureskella eikä murskata.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille rapamysiinijohdoksille tai kohdassa 6.1 mainituille

apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ei-infektioperäinen pneumoniitti

Ei-infektioperäinen pneumoniitti on rapamysiinijohdosten kuten everolimuusin luokkavaikutus. Ei-

infektioperäistä pneumoniittia (myös interstitiaalista keuhkosairautta) on ilmoitettu usein Everolimus

Krka –hoitoa saaneilla potilailla (ks. kohta 4.8). Jotkin tapaukset olivat vaikeita, ja harvinaisissa

tapauksissa tilanne on johtanut kuolemaan. Ei-infektioperäisen pneumoniitin mahdollisuus tulee ottaa

huomioon, jos potilaalla on epäspesifisiä hengitystieoireita ja -löydöksiä kuten hypoksiaa,

pleuraeffuusiota, yskää tai hengenahdistusta ja jos infektion, kasvaimen ja muiden lääkehoitoon

liittymättömien syiden mahdollisuus on suljettu pois asianmukaisten tutkimusten avulla.

Opportunistiset infektiot kuten pneumocystis jiroveci (carinii)-keuhkokuume (PJP, PCP) tulee sulkea

pois ei-infektioperäisen pneumoniitin erotusdiagnostiikassa (ks. ”Infektiot” alla). Potilaita tulee

kehottaa ilmoittamaan viipymättä kaikista uusista hengitystieoireista ja hengitystieoireiden

pahenemisesta.

Jos potilaalle kehittyy ei-infektioperäiseen pneumoniittiin viittaavia radiologisia muutoksia, mutta

oireita on vähän tai ei lainkaan, hän voi jatkaa Everolimus Krka -hoitoa ilman annosmuutoksia. Jos

oireet ovat keskivaikeita (vaikeusaste 2) tai vaikeita (vaikeusaste 3) kortikosteroidien käyttö voi olla

aiheellista siihen saakka, kunnes kliiniset oireet ovat parantuneet.

Potilaat, jotka tarvitsevat kortikosteroideja ei-infektioperäiseen pneumoniitin hoitoon, saattavat tarvita

pneumocystis jiroveci (carinii)-keuhkokuumeen (PJP, PCP) estohoitoa.

Infektiot

Everolimuusilla on immunosuppressiivinen vaikutus, ja se saattaa altistaa potilaan bakteeri-, sieni-,

virus- tai alkueläininfektioille, myös opportunisti-infektioille (ks. kohta 4.8). Everolimuusihoitoa

käyttävillä potilailla on kuvattu paikallisia ja systeemisiä infektioita kuten keuhkokuumetta, muita

bakteeri-infektioita, invasiivisia sieni-infektioita kuten aspergilloosia, kandidiaasia tai pneumocystis

jiroveci (carinii)-keuhkokuumetta (PJP, PCP) ja virusinfektioita kuten hepatiitti B viruksen uudelleen

aktivoitumista. Jotkin näistä infektioista olivat vaikeita (esim. johtivat verenmyrkytykseen,

hengitysvajaukseen tai maksan vajaatoimintaan) ja johtivat joissakin tapauksissa kuolemaan.

Lääkäreiden ja potilaiden tulee olla tietoisia infektioriskin suurenemisesta Everolimus Krka -hoidon

aikana. Potilaalla entuudestaan olevat infektiot tulee hoitaa asianmukaisesti ja saada paranemaan

täysin ennen Everolimus Krka -hoidon aloittamista. Everolimus Krka -hoidon aikana tulee seurata

tilannetta mahdollisten infektio-oireiden ja -löydösten varalta: jos infektio-diagnoosi tehdään, tulee

asianmukainen hoito aloittaa viipymättä ja harkita Everolimus Krka -hoidon keskeyttämistä tai

lopettamista.

Jos potilaalla todetaan invasiivinen systeeminen sieni-infektio, Everolimus Krka -hoito tulee lopettaa

heti ja pysyvästi ja potilaalle tulee antaa asianmukaista antimykoottista hoitoa.

Pneumocystis jiroveci (carinii)-keuhkokuumetapauksia (PJP, PCP), jotkin kuolemaanjohtavia, on

raportoitu everolimuusia saavilla potilailla. PJP/PCP-tapauksiin voi liittyä yhdistelmäkäyttöä

kortikosteroidihoitoon tai muuhun immunosuppressiiviseen hoitoon. PJP/PCP estohoitoa on harkittava

kun yhdistelmähoitoja kortikosteroidien tai muiden immunosuppressanttien kanssa on tarpeen käyttää.

Yliherkkyysoireet

Everolimuusin käytön yhteydessä on havaittu yliherkkyysreaktioita, jotka ilmenevät seuraavina oireina

(mutta eivät rajoitu niihin): anafylaksia, hengenahdistus, punoitus, rintakipu tai angioödeema (esim.

hengitysteiden tai kielen turvotus, johon saattaa liittyä hengitystoiminnan heikkenemistä) (ks. kohta

4.3).

Samanaikainen angiotensiinikonvertaasin estäjien (ACE:n estäjien) käyttö

Samanaikaisesti ACE:n estäjähoitoa (esim. ramipriilia) saavien potilaiden riski angioedeemalle (esim.

hengitysteiden tai kielen turvotukselle sekä siihen mahdollisesti liittyville hengitysvaikeuksille) voi

olla tavallista suurempi (ks. kohta 4.5).

Suutulehdus

Everolimuusia saavilla potilailla suutulehdus, mukaan lukien suun haavaumat ja suun

limakalvotulehdus, on yleisimmin raportoitu haittavaikutus (ks. kohta 4.8). Suutulehdus ilmenee

useimmiten ensimmäisten 8 viikon aikana hoidon aloittamisesta. Yksihaaraisessa tutkimuksessa

everolimuusia ja toista lääkeainetta saaneilla muilla syöpäpotilailla havaittiin, että alkoholiton

kortikosteroidia sisältävä oraaliliuos saattaa vähentää suutulehduksen esiintyvyyttä ja vaikeusastetta,

kun sitä käytetään suuvetenä ensimmäisten 8 hoitoviikon aikana (ks. kohta 5.1). Suutulehduksen

hoitoon voi siten kuulua paikallishoitojen, kuten alkoholittoman kortikosteroidia sisältävän

oraaliliuoksen, profylaktinen ja/tai terapeuttinen käyttö. Alkoholia, vetyperoksidia, jodia ja

timjamijohdannaisia sisältävien suuhuuhteiden käyttöä tulee kuitenkin välttää, sillä ne saattavat

pahentaa tilannetta. Seurantaa sieni-infektioiden varalta sekä niiden hoitoa suositellaan erityisesti

potilailla, joita hoidetaan kortikosteroidipohjaisilla lääkkeillä. Sienilääkkeitä ei tule käyttää, ellei

potilaalla ole todettu sieni-infektiota (ks. kohta 4.5).

Munuaisten vajaatoimintaan liittyvät tapahtumat

Everolimuusia saaneilla potilailla on todettu munuaisten vajaatoimintatapauksia (munuaisten äkillinen

vajaatoiminta mukaan lukien), joista jotkut olivat kuolemaan johtavia (ks. kohta 4.8).

Munuaistoimintaa on seurattava erityisesti, jos potilailla on muita riskitekijöitä, jotka saattavat

vaikuttaa munuaisten toimintaan.

Laboratoriotutkimukset ja seuranta

Munuaistoiminta

Seerumin kreatiniiniarvojen suurenemista, joka oli yleensä lievää, sekä proteinuriaa on ilmoitettu (ks.

kohta 4.8). On suositeltavaa seurata potilaan munuaistoimintaa mm. veren ureatypen, virtsan

proteiinin tai seerumin kreatiniinin mittauksin ennen Everolimus Krka -hoidon aloittamista ja

säännöllisin välein hoidon aikana.

Veren glukoosiarvot

Hyperglykemiaa on ilmoitettu (ks. kohta 4.8). On suositeltavaa tutkia seerumin paastoglukoosiarvot

ennen Everolimus Krka -hoidon aloittamista ja säännöllisin välein sen jälkeen. Potilaita, jotka

käyttävät Everolimus Krka -valmisteen kanssa joitakin muita hyperglykemiaa mahdollisesti

aiheuttavia lääkevalmisteita, suositellaan seurattavan useammin. Ennen Everolimus Krka -hoidon

aloittamista verensokeri tulee saada optimaaliseen hoitotasapainoon, mikäli mahdollista.

Veren lipidiarvot

Dyslipidemiaa (mukaan lukien hyperkolesterolemiaa ja hypertriglyseridemiaa) on ilmoitettu. Veren

kolesteroli- ja triglyseridiarvojen seurantaa suositellaan ennen Everolimus Krka -hoidon aloittamista ja

säännöllisin välein sen jälkeen, kuten myös asianmukaista lääketieteellistä hoitoa.

Hematologiset määritykset

Hemoglobiini-, lymfosyytti-, neutrofiili- ja trombosyyttiarvojen pienenemistä on ilmoitettu (ks. kohta

4.8). On suositeltavaa tutkia potilaan täydellinen verenkuva ennen Everolimus Krka -hoidon

aloittamista ja säännöllisin välein hoidon aikana.

Toiminnalliset neuroendokriiniset kasvaimet

Everolimuusin ja pitkävaikutteisen oktreotidin yhdistelmää verrattiin lumelääkkeen ja

pitkävaikutteisen oktreotidin yhdistelmään satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa

monikeskustutkimuksessa potilailla, joilla oli toiminnallisia neuroendokriinisiä kasvaimia.

Tutkimuksessa ei saavutettu ensisijaista tehopäätetapahtumaa (etenemisvapaa elossaolo) ja

välianalyysi oli kokonaiselossaolon (OS) suhteen numeerisesti parempi ryhmässä, joka sai

lumelääkkeen ja depotmuotoisen oktreotidin yhdistelmää. Täten everolimuusin turvallisuutta ja tehoa

ei ole todennettu potilailla, joilla on toiminnallisia neuroendokriinisiä kasvaimia.

Yhteisvaikutukset

CYP3A4-entsyymitoimintaa ja/tai monien lääkkeiden ulosvirtauspumppuna toimivan P-

glykoproteiinin (P-gp) toimintaa estävien tai indusoivien aineiden samanaikaista käyttöä tulee välttää.

Jos kohtalaisen voimakkaan CYP3A4- ja/tai PgP-estäjän tai -induktorin samanaikainen käyttö on

välttämätöntä, voidaan harkita Everolimus Krka -annoksen muuttamista ennalta arvioidun AUC-arvon

perusteella (ks. kohta 4.5).

Voimakkaiden CYP3A4-estäjien samanaikainen käyttö suurentaa plasman everolimuusipitoisuuksia

huomattavasti (ks. kohta 4.5). Nykyiset tiedot eivät riitä kyseistä tilannetta koskevien

annostussuositusten antamiseen. Näin ollen Everolimus Krka -valmisteen ja voimakkaiden estäjien

samanaikainen käyttö ei ole suositeltavaa.

Mahdollisten yhteisvaikutusten takia varovaisuutta on noudatettava kun Everolimus Krka -valmistetta

otetaan samanaikaisesti suun kautta annosteltavien CYP3A4-substraattien kanssa, joilla on kapea

terapeuttinen indeksi. Jos Everolimus Krka -valmistetta otetaan samanaikaisesti suun kautta

annosteltavien CYP3A4-substraattien kanssa, joilla on kapea terapeuttinen indeksi (esim. pimotsidi,

terfenadiini, astemitsoli, sisapridi, kinidiini tai ergotalkaloidijohdannaiset), potilasta tulee seurata suun

kautta otettavan CYP3A4-substraatin valmisteyhteenvedossa mainittujen haittavaikutusten varalta (ks.

kohta 4.5).

Maksan vajaatoiminta

Everolimuusialtistus oli suurentunut potilailla, joilla oli lievä (Child–Pugh A), keskivaikea (Child-

Pugh B) tai vaikea (Child–Pugh C) maksan vajaatoiminta (ks. kohta 5.2).

Everolimus Krka -valmisteen käyttöä potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh C)

suositellaan vain, jos hoidon mahdolliset hyödyt ovat sen riskejä suuremmat (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Maksan vajaatoimintapotilaiden osalta ei toistaiseksi ole saatavilla haittavaikutusten hallintaan

liittyviä annosmuutossuosituksia tukevia teho- ja turvallisuustietoja.

Rokotukset

Elävien rokotteiden käyttöä tulee välttää Everolimus Krka -hoidon aikana (ks. kohta 4.5).

Komplikaatiot haavojen paranemisessa

Haavojen huono paraneminen on rapamysiinijohdosten, kuten everolimuusin, luokkavaikutus.

Everolimus Krka -valmisteen perioperatiivisessa käytössä tulee siis noudattaa varovaisuutta.

Apuaineita koskevat varoitukset

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai

glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Everolimuusi on CYP3A4:n substraatti ja myös P-gp:n substraatti ja kohtalainen estäjä. CYP3A4-

ja/tai P-gp-toimintaan vaikuttavat valmisteet saattavat siis vaikuttaa everolimuusin imeytymiseen ja

eliminaatioon. Everolimuusi on kilpaileva CYP3A4-estäjä ja osittainen CYP2D6-estäjä in vitro.

Tunnettuja ja teoreettisia yhteisvaikutuksia CYP3A4- tai P-gp-estäjien ja induktorien kanssa on

lueteltu alla taulukossa 2.

CYP3A4- ja P-gp-estäjät, jotka suurentavat everolimuusipitoisuuksia

CYP3A4- tai P-gp-estäjät voivat suurentaa veren everolimuusipitoisuutta hidastamalla metaboliaa tai

everolimuusin ulosvirtausta suoliston soluista.

CYP3A4- ja P-gp-induktorit, jotka pienentävät everolimuusipitoisuuksia

Aineet, jotka ovat CYP3A4- tai P-gp-induktoreita, voivat pienentää veren everolimuusipitoisuutta

voimistamalla metaboliaa tai ulosvirtausta suoliston soluista.

Taulukko 2 Muiden lääkeaineiden vaikutus everolimuusiin

Lääkeaine

Yhteisvaikutus -

Suositukset yhteiskäytölle

yhteisvaikutuskohtaisesti

everolimuusin AUC-/C

max

-

arvojen muutos

Geometrinen keskiarvo

(havaittu alue)

Voimakkaat CYP3A4/P-gp-estäjät

Ketokonatsoli

AUC ↑15,3-kertaiseksi

(vaihteluväli 11,2-22,5)

↑4,1-kertaiseksi

(vaihteluväli 2,6-7,0)

Everolimus Krka -valmisteen ja

voimakkaiden CYP3A4- tai P-

gp-estäjien samanaikaista

käyttöä ei suositella.

Itrakonatsoli, posakonatsoli,

vorikonatsoli

Ei tutkittu.

Everolimuusipitoisuuden suuri

nousu on odotettavissa.

Telitromysiini,

klaritromysiini

Nefatsodoni

Ritonaviiri, atatsanaviiri,

sakinaviiri, darunaviiri,

indinaviiri, nelfinaviiri

Kohtalaisen voimakkaat CYP3A4/P-gp-estäjät

Erytromysiini

AUC ↑4,4-kertaiseksi

(vaihteluväli 2,0-12,6)

↑2,0-kertaiseksi

(vaihteluväli 0,9-3,5)

Jos kohtalaisen voimakkaiden

CYP3A4-estäjien tai P-gp-

estäjien käyttö samanaikaisesti

Everolimus Krka -valmisteen

kanssa on välttämätöntä, siinä

tulee noudattaa varovaisuutta.

Jos potilas tarvitsee

samanaikaisesti kohtalaisen

voimakkaan CYP3A4-estäjän

tai P-gp estäjän, on harkittava

annoksen pienentämistä 5

mg:aan vuorokaudessa tai 2,5

mg:aan vuorokaudessa. Tästä

annosmuutoksesta ei kuitenkaan

ole kliinisiä tietoja. Yksilöllisen

vaihtelun vuoksi suositellut

annosmuutokset eivät

välttämättä ole kaikille potilaille

optimaalisia, joten potilasta

tulee seurata tarkoin

haittavaikutusten varalta. Jos

kohtalaisen voimakkaan estäjän

käyttö lopetetaan, on harkittava

vähintään 2-3 päivän mittaista

jaksoa (yleisimmin käytettyjen

kohtalaisten estäjien

keskimääräinen eliminaatioaika)

ennen kuin Everolimus Krka -

annos palautetaan samanaikaista

käyttöä edeltäneelle tasolle.

Imatinibi

AUC ↑ 3,7-kertaiseksi

↑ 2,2-kertaiseksi

Verapamiili

AUC ↑3,5-kertaiseksi

(vaihteluväli 2,2-6,3)

↑2,3-kertaiseksi

(vaihteluväli 1,3-3,8)

Suun kautta otettava

siklosporiini

AUC ↑2,7-kertaiseksi

(vaihteluväli 1,5-4,7)

↑1,8-kertaiseksi

(vaihteluväli 1,3-2,6)

Flukonatsoli

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa.

Diltiatseemi

Dronedaroni

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa.

Amprenaviiri,

fosamprenaviiri

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa.

Greippimehu tai muut

elintarvikkeet jotka

vaikuttavat CYP3A4/P-gp-

toimintaan

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa (teho vaihtelee

laajasti).

Yhteiskäyttöä tulee välttää.

Voimakkaat ja kohtalaiset CYP3A4/P-gp-induktorit

Rifampisiini

AUC ↓63 %

(vaihteluväli 0–80 %)

↓58 %

(vaihteluväli 10–70 %)

Voimakkaiden CYP3A4- tai P-

gp-induktorien samanaikaista

käyttöä tulee välttää. Jos potilas

tarvitsee voimakasta CYP3A4-

induktorin samanaikaista

käyttöä, on harkittava 10 mg

Everolimus Krka -

päiväannoksen nostamista 20

mg päiväannokseen asti,

nostaen 5 mg tai vähemmän

kerrallaan 4. ja 8. päivänä

induktorin käytön aloittamisen

jälkeen. Tämän Everolimus

Krka -annoksen pitäisi säätää

AUC-arvot induktorien käyttöä

edeltävälle tasolle. Tästä

annoksen säätämisestä ei

kuitenkaan ole mitään kliinistä

näyttöä. Mikäli induktorihoito

lopetetaan, on harkittava

vähintään 3-5 päivän mittaista

jaksoa (kohtuullinen aika

entsyymitoiminnan

normalisoitumiseen) ennen kuin

Everolimus Krka -annos

palautetaan samanaikaista

käyttöä edeltäneelle tasolle.

Deksametasoni

Ei tutkittu. Matalampi altistus

odotettavissa.

Karbamatsepiini,

fenobarbitaali, fenytoiini

Ei tutkittu. Matalampi altistus

odotettavissa.

Efavirentsi, nevirapiini

Ei tutkittu. Matalampi altistus

odotettavissa.

Mäkikuisma (Hypericum

perforatum)

Ei tutkittu. Huomattavasti

matalampi altistus odotettavissa.

Mäkikuismaa sisältäviä

valmisteita ei pidä käyttää

everolimuusihoidon aikana.

Aineet joiden plasmapitoisuutta everolimuusi saattaa muuttaa

In vitro -tulosten perusteella 10 mg oraalisen annoksen jälkeiset systeemiset pitoisuudet ovat sitä

luokkaa että P-gp:n, CYP3A4:n ja CYP2D6:n esto on epätodennäköinen. CYP3A4:n ja P-gp:n estoa

suolessa ei voida kuitenkaan poissulkea. Yhteisvaikutustutkimus terveillä tutkimushenkilöillä osoitti,

että samanaikaisesti everolimuusin kanssa suun kautta otettu annos midatsolaamia, joka on herkkä

CYP3A-substraatin tunnistin, nosti midatsolaamin C

-pitoisuutta 25 % ja midatsolaamin AUC(0-

inf)- pitoisuutta 30 %. Tämä vaikutus johtuu todennäköisesti everolimuusin aiheuttamasta, suolistossa

olevan CYP3A4:n estosta, joten everolimuusi saattaa vaikuttaa samanaikaisesti suun kautta

annettavien CYP3A4-substraattien hyötyosuuteen. Kliinisesti merkittävä vaikutus systeemisesti

annettaville CYP3A4-substraateille ei ole odotettavissa (ks. kohta 4.4).

Everolimuusin ja pitkävaikutteisen oktreotidin samanaikainen käyttö suurensi oktreotidin C

-arvoa;

geometristen keskiarvojen suhde (everolimuusi/lumelääke) oli 1,47. Ei pystytty todentamaan, että

ilmiö vaikuttaisi kliinisesti merkitsevästi everolimuusin tehoon potilailla, joilla on edenneitä

neuroendokriinisiä kasvaimia.

Samanaikainen angiotensiinikonvertaasin estäjien (ACE:n estäjien) käyttö

Samanaikaisesti ACE:n estäjähoitoa (esim. ramipriilia) saavien potilaiden riski angioedeemalle voi

olla tavallista suurempi (ks. kohta 4.4).

Rokotukset

Rokotuksella aikaansaatava immuunivaste saattaa heikentyä, joten rokotusten teho voi olla

tavanomaista huonompi Everolimus Krka -hoidon aikana. Elävien rokotteiden käyttöä tulee välttää

Everolimus Krka -hoidon aikana (ks. kohta 4.4). Eläviä rokotteita ovat esimerkiksi nenään annettava

influenssarokote, tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokotteet, peroraalinen poliorokote, BCG-

rokote (Bacillus Calmette-Guérin) sekä keltakuume-, vesirokko- ja TY21a-lavantautirokotteet.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Hedelmällisessä iässä olevat naiset / Ehkäisy miehille ja naisille

Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä erittäin tehokasta ehkäisyä [esim. oraalinen,

injisoitava tai implantoitu hormonaalinen ehkäisy ilman estrogeenia, progesteronipohjainen ehkäisy,

hysterektomia, munatorviklipsit, täydellinen pidättyväisyys, estomenetelmät, kohdunsisäiset

ehkäisyvälineet (IUD) ja/tai naisen/miehen sterilisaatio] everolimuusihoidon aikana ja 8 viikon ajan

hoidon lopettamisesta. Miespuolisia potilaita ei pidä kieltää yrittämästä isäksi tuloa.

Raskaus

Everolimuusin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole riittävästi tietoa. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta mukaan lukien alkio- ja sikiötoksisuutta (ks. kohta 5.3). Mahdollista ihmisille

aiheutuvaa riskiä ei tunneta.

Everolimuusin käyttö ei ole suositeltavaa raskauden aikana eikä naisilla, jotka voivat saada lapsia

mutta eivät käytä ehkäisyä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö everolimuusi ihmisen rintamaitoon. Rotalla everolimuusi ja/tai sen metaboliitit

erittyvät kuitenkin herkästi maitoon (ks. kohta 5.3). Näin ollen everolimuusia käyttävien naisten ei

pidä imettää hoidon aikana, eikä 2 viikon kuluessa viimeisestä otetusta annoksesta.

Hedelmällisyys

Ei tiedetä, onko everolimuusilla nais- ja miespuolisille potilaille hedelmättömyyttä aiheuttavia

ominaisuuksia, mutta naispuolisilla potilailla on havaittu amenorreaa (sekundaarista amenorreaa ja

muita kuukautisiin liittyviä epäsäännöllisyyksiä) ja siihen liittyvää epätasapainoa luteinisoivan

hormonin (LH) ja follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) määrien suhteessa. Ei-kliinisten löydösten

perusteella everolimuusi saattaa heikentää miehen ja naisen hedelmällisyyttä (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Everolimus Krka -valmisteella on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden

käyttökykyyn. Potilaille tulee kertoa, että varovaisuutta on noudatettava ajaessa tai koneita

käytettäessä, jos Everolimus Krka -hoidon aikana esiintyy uupumusta.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Turvallisuusprofiili perustuu yhdistettyihin tietoihin yhdestätoista kliinisestä tutkimuksesta, joihin on

osallistunut 2 879 everolimuusilla hoidettua potilasta. Tutkimuksista viisi oli satunnaistettua,

kaksoissokkoutettua, lumekontrolloitua vaiheen III ja kuusi avointa vaiheen I ja II hyväksyttyihin

käyttöaiheisiin liittyvää tutkimusta.

Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset (esiintyvyys ≥1/10) yhdistetyistä turvallisuustiedoista olivat

(vähenevässä järjestyksessä): suutulehdus, ihottuma, väsymys, ripuli, infektiot, pahoinvointi,

vähentynyt ruokahalu, anemia, makuhäiriö, pneumoniitti, ääreisosien turvotus, hyperglykemia,

heikkouden tunne, kutina, painon lasku, hyperkolesterolemia, nenäverenvuoto, yskä ja päänsärky.

Yleisimpiä asteen 3-4 haittavaikutuksia (ilmaantuvuus ≥1/100 to <1/10) olivat suutulehdus, anemia,

hyperglykemia, infektiot, väsymys, ripuli, pneumoniitti, heikkouden tunne, trombosytopenia,

neutropenia, hengenahdistus, proteinuria, lymfopenia, verenvuoto, hypofosfatemia, ihottuma,

kohonnut verenpaine, keuhkokuume, alaniiniaminotransferaasiarvojen (ALAT) suureneminen,

aspartaattiaminotransferaasi (ASAT) -arvojen suureneminen ja diabetes mellitus. Vaikeusasteet ovat

CTCAE versioiden 3.0 ja 4.03 mukaisia.

Taulukkomuotoinen luettelo haittavaikutuksista

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot