Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

08-04-2021

Aktiivinen ainesosa:
efavirentsia, emtrisitabiinia, tenofoviiridisoproksiilia succinate
Saatavilla:
KRKA, d.d., Novo mesto
ATC-koodi:
J05AR06
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil
Terapeuttinen ryhmä:
Systeemiset viruslääkkeet,
Terapeuttinen alue:
HIV-infektiot
Käyttöaiheet:
Efavirenz, Emtricitabine, Tenofovir disoproxil Krka on efavirenz, emtricitabine ja tenofovir disoproxil lääkkeiden yhdistelmä. Se ilmaistaan hoito immuunikatoviruksen virus-1 (HIV-1)-infektion aikuiset 18-vuotiaita ja yli virologisen tukahduttaminen HIV-1 RNA tasolle < 50 kappaletta/ml niiden nykyinen eri antiretroviruslääkkeitä yli kolme kuukautta. Potilaiden myöskään ole saanut kohdistua virologinen vika ennen antiretroviraalinen ja tunnettava ei kanna viruskantojen mutaatioita merkittävä resistenssin jollekin Efavirenz kolme osia / Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka ennen tutkimuksen vireillepanoa ensimmäinen antiretroviraalista-hoito. Sen osoittaminen, hyöty efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili-perustuu ensisijaisesti 48 viikon jälkeen saatuihin tietoihin kliinisessä tutkimuksessa, jossa potilailla, joilla on vakaa virologinen vaste on antiretroviraalinen yhdistelmähoito muuttunut efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili. Ei ole tällä hetkellä saatavilla kliinisiä tutkimu
Tuoteyhteenveto:
Revision: 6
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004274
Valtuutus päivämäärä:
2018-02-08
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004274

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste - bulgaria

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - bulgaria

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - bulgaria

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - espanja

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - espanja

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - espanja

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - tšekki

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tšekki

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tšekki

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - tanska

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tanska

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - tanska

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - saksa

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - saksa

08-04-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - viro

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - viro

08-04-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - kreikka

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kreikka

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kreikka

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - englanti

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - englanti

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - englanti

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - ranska

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ranska

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ranska

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - italia

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - italia

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - italia

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - latvia

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - latvia

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - latvia

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - liettua

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - liettua

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - liettua

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - unkari

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - unkari

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - unkari

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - malta

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - malta

08-04-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - hollanti

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - hollanti

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - hollanti

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - puola

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - puola

08-04-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - portugali

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - portugali

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - portugali

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - romania

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - romania

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - romania

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - slovakki

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - slovakki

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - slovakki

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - sloveeni

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - sloveeni

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - sloveeni

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - ruotsi

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ruotsi

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - ruotsi

20-02-2018

Pakkausseloste Pakkausseloste - norja

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - norja

08-04-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - islanti

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - islanti

08-04-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - kroatia

08-04-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kroatia

08-04-2021

Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta - kroatia

20-02-2018

Lue koko asiakirja

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 600 mg/200 mg/245 mg kalvopäällysteiset

tabletit

efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili (efavirenzum/emtricitabinum/tenofovirum

disoproxilum)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -

valmistetta

Miten Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkaa -valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on ja mihin sitä käytetään

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka sisältää kolmea vaikuttavaa ainetta, joita

käytetään ihmisen immuunikatovirusinfektion eli HIV-infektion hoitoon.

Efavirentsi on ei-nukleosidirakenteinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (NNRTI).

Emtrisitabiini on nukleosidirakenteinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (NRTI).

Tenofoviiri on nukleotidirakenteinen käänteiskopioijaentsyymin estäjä (NtRTI).

Nämä retroviruslääkkeiden ryhmään kuuluvat vaikuttavat aineet estävät viruksen lisääntymisen

kannalta välttämättömän entsyymin (käänteiskopioijaentsyymin) toimintaa.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on tarkoitettu ihmisen

immuunikatovirusinfektion eli HIV-infektion hoitoon vähintään 18 vuoden ikäisillä aikuisilla, joita

on aiemmin hoidettu muilla retroviruslääkkeillä ja joiden HIV-1-infektio on pysynyt hallinnassa

vähintään kolmen kuukauden ajan. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta ei

tule käyttää, jos aikaisempi HIV-lääkitys on johtanut hoidon epäonnistumiseen.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka -valmistetta

Älä ota Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta

jos olet allerginen efavirentsille, emtrisitabiinille, tenofoviirille, tenofoviiridisoproksiilille tai

tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

jos sinulla on vaikea maksasairaus.

jos sinulla on sydänsairaus, kuten poikkeava sähköinen signaali, jota kutsutaan QT-ajan

pidentymiseksi ja joka suurentaa huomattavasti sydämen vaikeiden rytmihäiriöiden

(kääntyvien kärkien takykardian) riskiä.

jos joku perheenjäsenesi (vanhempasi, isovanhempasi, veljesi tai sisaresi) on kuollut äkillisesti

sydänvaivan vuoksi tai hänellä on todettu synnynnäinen sydänvika.

jos lääkäri on kertonut sinulle, että veresi elektrolyyttiarvot, kuten kalium- tai magnesiumarvot,

ovat suuria tai pieniä.

jos käytät parhaillaan jotakin seuraavista lääkkeistä (ks. myös kohta Muut lääkevalmisteet ja

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka):

astemitsoli tai terfenadiini (heinänuha- ja allergialääkkeitä)

bepridiili (sydänlääke)

sisapridi (närästyslääke)

elbasviirin ja gratsopreviirin yhdistelmä (käytetään C-hepatiitin hoitoon)

torajyväalkaloidit (esim. ergotamiini, dihydroergotamiini, ergonoviini ja

metyyliergonoviini) (migreenin ja sarjoittaisen päänsäryn hoitoon käytettäviä lääkkeitä)

midatsolaami tai triatsolaami (uni- tai nukahtamislääkkeitä)

pimotsidi, imipramiini, amitriptyliini tai klomipramiini (tiettyjen psyyken sairauksien

hoitoon)

mäkikuisma (Hypericum perforatum) (masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon

käytettävä rohdosvalmiste)

vorikonatsoli (sieni-infektioiden hoitoon)

flekainidi, metoprololi (käytetään epäsäännöllisen sydämensykkeen hoitoon)

tietyt antibiootit (makrolidit, fluorokinolonit, imidatsoli)

triatsolisienilääkkeet

tietyt malarialääkkeet

metadoni (käytetään opiaattiriippuvuuden hoitoon).

Jos käytät jotakin näistä lääkkeistä, kerro siitä välittömästi lääkärille. Näiden lääkkeiden

käyttäminen samanaikaisesti Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen kanssa

voi aiheuttaa vakavia tai henkeä uhkaavia haittavaikutuksia tai heikentää näiden lääkkeiden vaikutusta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta.

Voit edelleen tartuttaa HIV:n muihin, vaikka käytät tätä lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys

kuitenkin pienentää tartunnan todennäköisyyttä. Keskustele lääkärin kanssa muiden

tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista varotoimenpiteistä. Lääke ei paranna HIV-infektiota.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon aikana sinulle voi edelleen kehittyä

infektioita tai muita HIV-infektioon liittyviä sairauksia.

Sinun on pysyttävä lääkärin hoidossa Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -

hoidon aikana.

Kerro lääkärille

jos käytät muita lääkkeitä, jotka sisältävät efavirentsia, emtrisitabiinia,

tenofoviiridisoproksiilia, tenofoviirialafenamidia, lamivudiinia tai adefoviiridipivoksiilia.

Mitään näistä lääkkeistä ei saa käyttää Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

-valmisteen kanssa.

jos sinulla on tai on ollut munuaissairaus tai jos tutkimukset ovat osoittaneet, että

sinulla on munuaisvaivoja. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -

valmisteen käyttö ei ole suositeltavaa, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea

munuaissairaus.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka saattaa vaikuttaa munuaisiin. Ennen

hoidon aloittamista lääkäri saattaa lähettää sinut verikokeisiin munuaisten toiminnan

arvioimiseksi. Hän saattaa myös määrätä sinulle verikokeita hoidon aikana munuaisten

toiminnan seuraamiseksi.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta ei yleensä käytetä

yhdessä muiden sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka saattavat vaurioittaa munuaisia (ks.

Muut lääkevalmisteet ja Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka). Jos tämä on

kuitenkin välttämätöntä, lääkäri seuraa munuaisten toimintaa kerran viikossa.

jos sinulla on sydänsairaus, kuten poikkeava sähköinen signaali, jota kutsutaan QT-

ajan pidentymiseksi.

jos sinulla on aiemmin ollut psyyken sairauksia kuten masennusta tai olet ollut

alkoholin tai päihteiden väärinkäyttäjä. Kerro lääkärille välittömästi, jos tunnet olosi

masentuneeksi tai sinulla on itsemurha-ajatuksia tai epätavallisia ajatuksia (ks. kohta 4,

Mahdolliset haittavaikutukset).

jos sinulla on aiemmin esiintynyt kouristuksia (epilepsiakohtauksia) tai käytät

epilepsialääkitystä kuten karbamatsepiinia, fenobarbitaalia tai fenytoiinia. Jos käytät

jotakin näistä lääkkeistä, lääkärin on ehkä tarkistettava epilepsialääkkeen pitoisuudet

veressäsi siltä varalta, että Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka vaikuttaa

niihin. Lääkäri saattaa määrätä sinulle jotakin muuta epilepsialääkettä.

jos sinulla on ollut maksasairaus, esimerkiksi krooninen aktiivinen hepatiitti.

Vaikeiden ja mahdollisesti henkeä uhkaavien maksasairauksien riski on suurempi, jos

retroviruslääkkeiden yhdistelmähoitoa saavalla potilaalla on maksasairaus kuten

krooninen B- tai C-hepatiitti. Lääkäri saattaa tehdä verikokeita maksatoiminnan

tarkistamiseksi tai saattaa vaihtaa lääkkeesi toiseen. Jos sinulla on vaikea maksasairaus,

älä käytä Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta (ks. edellä

kohdassa 2, Älä ota Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta).

Jos sinulla on B-hepatiitti-infektio, lääkäri tulee huolellisesti valitsemaan sinulle parhaiten

sopivan hoidon. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen

molemmat vaikuttavat aineet, tenofoviiridisoproksiili ja emtrisitabiini, tehoavat jossakin

määrin B-hepatiitti-virukseen, joskaan emtrisitabiiniä ei ole virallisesti hyväksytty

B-hepatiitti-infektion hoitoon. Hepatiitin oireet saattavat pahentua

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon lopettamisen jälkeen. Lääkäri

saattaa tällöin tehdä säännöllisin välein verikokeita maksatoiminnan tarkistamiseksi (ks.

kohta 3, Jos lopetat Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen oton).

Riippumatta siitä, onko sinulla ollut maksasairaus, lääkäri harkitsee säännöllisiä

verikokeita maksatoiminnan tarkistamiseksi.

jos olet yli 65-vuotias. Yli 65-vuotiaiden potilaiden hoitoa ei ole tutkittu riittävässä

määrin. Jos olet yli 65-vuotias ja sinulle määrätään Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka -hoitoa, lääkäri seuraa tilaasi huolellisesti.

Kun aloitat Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon, kiinnitä huomiota

seuraaviin seikkoihin:

merkkejä huimauksesta, nukkumisvaikeuksista, uneliaisuudesta,

keskittymisvaikeuksista tai poikkeavista unista. Nämä haittavaikutukset voivat alkaa

hoidon ensimmäisenä tai toisena päivänä ja häviävät yleensä 2–4 hoitoviikon jälkeen.

joitain merkkejä ihottumasta. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka voi

aiheuttaa ihottumaa. Jos huomaat merkkejä vaikeasta ihottumasta, johon liittyy

rakkulamuodostusta tai kuumetta, lopeta Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka -valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. Jos sinulla oli ihottumaa

jonkin muun NNRTI-lääkityksen aikana, ihottuman riski voi olla kohdallasi tavallista

suurempi myös Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon aikana.

-

joitain merkkejä tulehduksista tai infektioista. Joillekin potilaille, joilla on pitkälle

edennyt HIV-infektio (AIDS) ja joilla on aiemmin esiintynyt opportunistisia infektioita,

voi kehittyä tulehduksen merkkejä ja oireita aiemmista infektioista johtuen pian

HIV-hoidon aloittamisen jälkeen. Näiden oireiden uskotaan johtuvan elimistön

immuunivasteen paranemisesta. Tällöin elimistö pystyy torjumaan infektioita, joita olet

saattanut sairastaa ilman selviä oireita. Jos huomaat mitään infektion merkkejä, kerro

niistä heti lääkärille.

Opportunististen infektioiden lisäksi HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen voi ilmaantua

myös autoimmuunisairauksia (tila, joka ilmaantuu, kun immuunijärjestelmä hyökkää

kehon tervettä kudosta vastaan). Autoimmuunisairauksia voi ilmaantua useiden

kuukausien kuluttua lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen. Jos huomaat mitä tahansa

infektion merkkejä tai muita oireita kuten lihasheikkoutta, heikkoutta, joka alkaa käsistä

ja jaloista ja siirtyy kohti vartaloa, sydämentykytystä, vapinaa tai yliaktiivisuutta, ota

välittömästi yhteyttä lääkäriin saadaksesi asianmukaista hoitoa.

-

luuvaivat. Joillekin potilaille voi kehittyä retroviruslääkkeiden yhdistelmähoidon aikana

luusairaus nimeltä osteonekroosi (luukudoksen kuolio, joka johtuu luun verenkierron

heikkenemisestä). Sairauden kehittymisriskiä suurentavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi

retroviruslääkkeiden yhdistelmähoidon pituus, kortikosteroidien käyttö, alkoholin käyttö,

vaikea immuunivasteen heikentyminen ja suuri painoindeksi. Osteonekroosin merkkejä

ovat nivelten jäykkyys, säryt ja kivut (etenkin lonkassa, polvessa ja olkapäässä) ja

liikkumisvaikeudet. Jos huomaat mitään näistä oireista, kerro niistä lääkärille.

Luustoon liittyviä häiriöitä (ilmenevät jatkuvana tai pahenevana luukipuna ja johtavat

toisinaan murtumiin) voi esiintyä myös munuaisten tubulussolujen vaurioitumisen

seurauksena (ks. kohta 4, Mahdolliset haittavaikutukset). Kerro lääkärille, jos sinulla on

luukipua tai murtumia.

Tenofoviiridisoproksiili saattaa myös aiheuttaa luukatoa. Voimakkainta luukatoa todettiin

kliinisissä tutkimuksissa silloin, kun potilaat saivat HIV:n hoitoon

tenofoviiridisoproksiilia yhdessä tehostetun proteaasin estäjän kanssa.

Kaiken kaikkiaan tenofoviiridisoproksiilin vaikutuksista luiden pitkäaikaiseen terveyteen

ja tulevaan murtumariskiin aikuisilla ja lapsilla ei ole varmuutta.

Kerro lääkärille, jos sinulla tiedetään olevan osteoporoosi. Osteoporoosipotilailla on

suurentunut murtumariski.

Lapset ja nuoret

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta ei saa antaa lapsille eikä

alle 18-vuotiaille nuorille. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen

käyttöä lapsilla ja nuorilla ei ole vielä tutkittu.

Muut lääkevalmisteet ja Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta ei saa käyttää samanaikaisesti

tiettyjen lääkkeiden kanssa. Nämä lääkkeet on lueteltu Älä ota Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka -valmistetta kohdan 2 alussa. Jotkin yleiset lääkkeet ja tietyt rohdosvalmisteet (kuten

mäkikuisma) voivat aiheuttaa vakavia yhteisvaikutuksia.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa

muita lääkkeitä.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta ei myöskään saa käyttää

samanaikaisesti muiden efavirentsia (ellei lääkäri ole niin suositellut), emtrisitabiinia,

tenofoviiridisoproksiilia, tenofoviirialafenamidia, lamivudiinia tai adefoviiridipivoksiilia sisältävien

lääkkeiden kanssa.

Kerro lääkärille, jos käytät jotakin lääkettä, joka voi aiheuttaa munuaisvaurioita. Tällaisia lääkkeitä

ovat esimerkiksi

aminoglykosidit, vankomysiini (bakteeri-infektioiden hoitoon)

foskarneetti, gansikloviiri, sidofoviiri (virusinfektioiden hoitoon)

amfoterisiini B, pentamidiini (sieni-infektioiden hoitoon)

interleukiini-2 (syöpälääke)

ei-steroidirakenteiset tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet, jotka lievittävät luusto- tai

lihaskipua).

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteella voi olla yhteisvaikutuksia muiden

lääkkeiden kanssa, mukaan lukien rohdosvalmisteiden, kuten esimerkiksi neidonhiuspuu-uutteiden

(Ginkgo biloba -uutteiden) kanssa. Silloin Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -

valmisteen tai muiden lääkkeiden pitoisuus veressä voi muuttua. Lääkkeiden teho saattaa heikentyä tai

niiden haittavaikutukset voimistua. Joissakin tapauksissa lääkärin on muutettava lääkeannosta tai

tarkistettava veren lääkepitoisuudet. On tärkeää, että kerrot lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

Didanosiinia sisältävät lääkkeet (HIV-infektion hoitoon): Jos

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta käytetään muiden, didanosiinia

sisältävien viruslääkkeiden kanssa, veren didanosiinipitoisuudet saattavat suurentua ja CD4-

soluarvot pienentyä. Haimatulehdusta ja maitohappoasidoosia (veren liiallista

maitohappopitoisuutta), jotka ovat joskus johtaneet kuolemaan, on ilmoitettu harvinaisina

tapauksina potilailla, jotka käyttivät samanaikaisesti sekä tenofoviiridisoproksiilia että

didanosiinia sisältäviä lääkkeitä. Lääkäri harkitsee huolellisesti, voidaanko sinua hoitaa

tenofoviiria ja didanosiinia sisältävillä lääkkeillä.

Muut HIV-infektion hoitoon käytettävät lääkkeet: seuraavat proteaasinestäjät: darunaviiri,

indinaviiri, lopinaviiri/ritonaviiri, ritonaviiri tai ritonaviirilla tehostettu atatsanaviiri tai

sakinaviiri. Lääkäri voi harkita jonkin vaihtoehtoisen lääkkeen käyttöä tai proteaasinestäjien

annoksen muuttamista. Kerro lääkärille myös, jos käytät maravirokia.

Hepatiitti C -virusinfektion hoitoon käytettävät lääkkeet: elbasviirin ja gratsopreviirin

yhdistelmä, glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmä, sofosbuviirin ja velpatasviirin

yhdistelmä tai sofosbuviirin, velpastaviirin ja voksilapreviirin yhdistelmä.

Veren rasva-arvoja alentavat lääkkeet (ns. statiinit): atorvastatiini, pravastatiini,

simvastatiini. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka saattaa pienentää statiinien

pitoisuuksia veressä. Lääkäri tarkistaa kolesteroliarvosi ja harkitsee tarvittaessa statiiniannosten

muuttamista.

Kouristusten/kohtausten hoitoon käytettävät lääkkeet (epilepsialääkkeet): karbamatsepiini,

fenytoiini, fenobarbitaali. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka saattaa pienentää

epilepsialääkkeen pitoisuuksia veressä. Karbamatsepiini saattaa pienentää

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen sisältämän efavirentsin määrää

veressä. Lääkärin saattaa olla tarpeen määrätä sinulle jotakin muuta epilepsialääkettä.

Bakteeri-infektioiden kuten tuberkuloosin ja AIDSiin liittyvien Mycobacterium avium -

infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet: klaritromysiini, rifabutiini, rifampisiini. Lääkärin on

ehkä harkittava annoksen muuttamista tai jonkin vaihtoehtoisen antibiootin määräämistä.

Lääkäri voi myös harkita ylimääräisen efavirentsiannoksen antamista HIV-infektiosi hoitoon.

Sieni-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (sienilääkkeet): itrakonatsoli tai

posakonatsoli. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka saattaa pienentää

itrakonatsolin tai posakonatsolin pitoisuuksia veressä. Lääkärin saattaa olla tarpeen määrätä

sinulle jotakin muuta sienilääkettä.

Malarian hoitoon käytettävät lääkkeet: atovakvoni/proguaniili tai artemeetteri/lumefantriini.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka saattaa pienentää atovakvonin/proguaniinin

tai artemeetterin/lumefantriinin pitoisuuksia veressä.

Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, kuten ehkäisytabletit, injektiomuotoinen ehkäisy (esim.

Depo-Provera) tai ehkäisyimplantaatti (esim. Implanon): Käytä lisäksi jotakin luotettavaa

estemenetelmää (ks. kohta Raskaus ja imetys). Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka saattaa heikentää hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa. Erästä

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen aineosaa, efavirentsia, käyttäviä

naisia on tullut raskaaksi, vaikka heillä on ollut ehkäisyimplantaatti. Efavirentsihoidon ei

kuitenkaan ole todettu olevan syy ehkäisyn pettämiseen.

Sertraliini, masennuslääke, sillä lääkärin saattaa olla tarpeen muuttaa sertraliiniannostasi.

Bupropioni, masennuslääke tai tupakoinnin lopettamisen avuksi tarkoitettu lääke, sillä lääkärin

saattaa olla tarpeen muuttaa bupropioniannostasi.

Diltiatseemi tai samankaltaiset lääkkeet (ns. kalsiuminestäjät): lääkärin saattaa olla tarpeen

muuttaa kalsiuminestäjän annosta Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon

alussa.

Lääkkeet, joita käytetään estämään elinsiirteen hyljintää (ns. immunosuppressiiviset

lääkeaineet), esimerkiksi siklosporiini, sirolimuusi tai takrolimuusi. Kun aloitat tai lopetat

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen käyttämisen, lääkäri seuraa

tarkasti immunosuppressiivisen lääkeaineen pitoisuutta plasmassasi ja saattaa joutua

muuttamaan lääkkeen annostusta.

-

Varfariini tai asenokumaroli (veren hyytymistä estäviä lääkkeitä): lääkärin saattaa olla tarpeen

muuttaa varfariini- tai asenokumaroliannostasi.

-

Neidonhiuspuu-uutteet (rohdosvalmiste).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Naiset eivät saa tulla raskaaksi Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon

aikana eivätkä 12 viikon kuluessa hoidon jälkeen. Lääkäri vaatii sinua ehkä tekemään raskaustestin

ennen Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon alkua varmistaakseen, että et ole

raskaana.

Jos raskaaksi tuleminen on mahdollista Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -

hoidon aikana, sinun on käytettävä luotettavaa estemenetelmää (esim. kondomi) muiden

ehkäisymenetelmien kuten ehkäisytablettien tai muiden hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden (kuten

implantaattien tai pistosten) lisäksi. Yhtä Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka –

valmisteen vaikuttavista aineista, efavirentsia, voi pysyä veressä vielä jonkin aikaa hoidon

lopettamisen jälkeenkin. Jatka siis ehkäisyn käyttöä edellä kuvattuun tapaan 12 viikon ajan

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon lopettamisen jälkeen.

Kerro välittömästi lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Jos olet raskaana, voit

käyttää Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta vain siinä tapauksessa, että

sinä ja lääkäri pidätte sitä selvästi välttämättömänä.

Efavirentsille altistuneilla eläinsikiöillä ja lapsilla, joiden äidit ovat käyttäneet efavirentsia raskauden

aikana, on havaittu vakavia synnynnäisiä epämuodostumia.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Jos olet ottanut Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta raskauden aikana,

lääkäri saattaa määrätä verikokeita sekä muita diagnostisia kokeita otettavaksi säännöllisesti lapsesi

kehityksen seuraamiseksi. Lasten, joiden äidit ovat ottaneet nukleosidikäänteiskopioijaentsyymin

estäjiä raskauden aikana, saama hyöty lääkityksestä HIV:n tarttumisen estämiseksi on suurempi kuin

lääkityksen haittavaikutukset.

Älä imetä Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon aikana. Sekä HI-virus että

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen sisältämät aineet voivat kulkeutua

rintamaidon kautta lapseen ja aiheuttaa lapselle vakavaa vahinkoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka saattaa aiheuttaa huimausta, heikentää

keskittymiskykyä ja aiheuttaa uneliaisuutta. Jos sinulle käy näin, älä aja äläkä käytä mitään

työkaluja äläkä koneita.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli valmiste on käytännössä

”natrium-vapaa”.

3.

Miten Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Yksi tabletti vuorokaudessa suun kautta. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka tulee ottaa

tyhjään mahaan (eli tunti ennen ruokaa tai 2 tuntia ruoan jälkeen), mielellään nukkumaanmenon

yhteydessä. Tällöin tietyistä haittavaikutuksista (esim. huimaus, uneliaisuus) saattaa olla vähemmän

vaivaa. Nielaise Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -tabletti kokonaisena veden kera.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka tulee ottaa joka päivä.

Jos lääkäri päättää, että sinun tulee lopettaa jonkin Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

-tablettien aineosan käyttö, hän saattaa määrätä sinulle efavirentsia, emtrisitabiinia ja/tai

tenofoviiridisoproksiilia erikseen tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa HIV-infektion hoitoon.

Jos otat enemmän Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta kuin sinun

pitäisi

Jos otat vahingossa liian monta Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -tablettia, sinulla

voi olla suurempi vaara saada tähän lääkkeeseen liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia (ks. kohta 4,

Mahdolliset haittavaikutukset). Kysy neuvoa lääkäriltä tai ota yhteys lähimmän sairaalan ensiapuun.

Ota tablettipurkki mukaasi. Siten sinun on helppo selittää, mitä valmistetta olet ottanut.

Jos unohdat ottaa Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta

On tärkeää, että et unohda ottaa Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta.

Jos unohdat yhden Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -annoksen ja muistat sen

alle 12 tunnin kuluessa annoksen normaalista ottamisajankohdasta, ota se niin pian kuin

mahdollista ja sitä seuraava annos taas määrättyyn aikaan.

Mikäli on jo melkein aika (alle 12 tuntia) ottaa seuraava annos, älä ota unohdettua annosta. Odota

ja ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi

tabletin.

Jos oksennat tabletin (1 tunnin kuluessa Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -

valmisteen ottamisesta), ota uusi tabletti. Älä odota seuraavaa lääkkeenottokertaa. Sinun ei tarvitse

ottaa toista tablettia, mikäli oksentaminen tapahtui enemmän kuin 1 tunnin kuluttua

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen ottamisesta.

Jos lopetat Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen oton

Älä lopeta Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen käyttöä

keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -

hoidon lopettaminen voi heikentää suuresti hoitovastettasi tulevaisuudessa. Jos lopetat

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen käytön, keskustele lääkärin kanssa

ennen kuin aloitat Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -tablettien käytön uudelleen.

Lääkäri päättää ehkä määrätä sinulle Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen

aineosia erillisinä valmisteina, jos sinulla on ongelmia tai annosta tulee muuttaa.

Kun hankkimasi Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -tabletit alkavat loppua,

hanki lisää lääkäriltä tai apteekista. Tämä on hyvin tärkeää, sillä virusmäärät voivat suurentua, jos

hoito lopetetaan lyhyeksikin aikaa. Silloin infektion pitäminen kurissa voi käydä vaikeammaksi.

Jos sinulla on sekä HIV-infektio että B-hepatiitti, on erityisen tärkeää, että et lopeta

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoitoa keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa.

Joidenkin potilaiden verikoetulokset tai oireet ovat osoittaneet, että hepatiitti on pahentunut

emtrisitabiini- tai tenofoviiridisoproksiilihoidon lopettamisen jälkeen (kaksi

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen kolmesta vaikuttavasta aineesta). Jos

lopetat Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen käytön, lääkäri saattaa

suositella että jatkat B-hepatiittihoitoa. Sinulle on ehkä tehtävä maksan toimintakokeita 4 kuukauden

ajan hoidon lopettamisen jälkeen. Hoidon lopettamista ei suositella joillakin potilailla, joiden

maksasairaus on pitkälle edennyt tai joilla on kirroosi, sillä se voi johtaa hepatiitin pahenemiseen,

mikä voi olla hengenvaarallista.

→Kerro heti lääkärille kaikista hoidon lopettamisen jälkeen kehittyvistä uusista tai epätavallisista

oireista, etenkin sellaisista, joilla on mielestäsi yhteys B-hepatiittiin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain

terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen kohdalla joskus myös itse HIV-

lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi.

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset vakavat haittavaikutukset: ota heti yhteyttä lääkäriin

Maitohappoasidoosi (veren liiallinen maitohappopitoisuus) on harvinainen (esiintyy enintään

1 potilaalla 1 000 potilaasta) mutta vakava haittavaikutus, joka voi olla hengenvaarallinen.

Seuraavat haittavaikutukset voivat olla maitohappoasidoosin merkkejä:

syvä, nopea hengitys

väsymys

pahoinvointi, oksentelu ja vatsakipu.

→Jos epäilet, että sinulla voi olla maitohappoasidoosi, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Muita mahdollisesti vakavia haittavaikutuksia

Seuraavat haittavaikutukset ovat melko harvinaisia (esiintyvät enintään 1 potilaalla 100 potilaasta):

allerginen reaktio (yliherkkyys), joka saattaa aiheuttaa vaikeita ihoreaktioita (Stevens-Johnsonin

oireyhtymä ja erythema multiforme, ks. kohta 2)

kasvojen, huulien, kielen tai kurkun turpoaminen

vihaisuus, itsemurha-ajatukset, poikkeavat ajatukset, harhaluulot, vaikeudet ajatella selkeästi,

mielialan muutokset, aistiharhat (hallusinaatiot), itsemurhayritykset, persoonallisuuden muutos

(psykoosit), katatonia (tila, jossa potilas muuttuu joksikin aikaa liikkumattomaksi ja

puhumattomaksi)

vatsakipu haimatulehduksen vuoksi

unohtelu, sekavuus, kouristuskohtaukset, puheen sekavuus, vapina

ihon tai silmänvalkuaisten kellastuminen, kutina tai vatsakipu maksatulehduksen vuoksi

munuaistiehyiden vaurioituminen.

Edellä mainittujen lisäksi esiintyviä psyyken haittavaikutuksia ovat harhaluulot, neuroosit. Jotkut

potilaat ovat tehneet itsemurhan. Näitä ongelmia esiintyy enemmän potilailla, joilla on aiemmin ollut

mielenterveysongelmia. Ota aina välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulle kehittyy tällaisia oireita.

Maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia: Jos sinulla on myös B-hepatiitti-infektio, hoidon lopettaminen

voi johtaa hepatiitin pahenemiseen (ks. kohta 3).

Seuraavat haittavaikutukset ovat harvinaisia (esiintyvät enintään 1 potilaalla 1 000 potilaasta):

maksan vajaatoiminta, joka joissakin tapauksissa johtaa kuolemaan tai maksansiirtoon.

Useimmat tapaukset sattuivat potilaille, joilla oli jo maksasairaus, mutta muutamia tapauksia on

raportoitu potilailla, joilla ei ollut entuudestaan mitään maksasairautta.

munuaistulehdus, runsasvirtsaisuus ja janon tunne

selkäkipu, joka johtuu munuaissairauksista, kuten munuaisten vajaatoiminnasta. Lääkäri saattaa

tehdä verikokeita munuaisten toiminnan selvittämiseksi.

luiden pehmeneminen (yhdessä luukivun kanssa ja johtaen toisinaan murtumiin), joka voi johtua

munuaisten tubulussolujen vaurioitumisesta

rasvamaksa

→Jos epäilet, että sinulla on jokin näistä vakavista haittavaikutuksista, ota yhteyttä lääkäriin.

Yleisimmät haittavaikutukset

Seuraavat haittavaikutukset ovat hyvin yleisiä (esiintyvät useammalla kuin 1 potilaalla 10 potilaasta):

huimaus, päänsärky, ripuli, pahoinvointi, oksentelu

ihottuma (mm. punaiset pisteet tai läiskät, joihin voi liittyä rakkulanmuodostusta ja ihon

turvotusta), joka saattaa johtua allergisista reaktioista

heikotus

Tutkimuksissa voidaan havaita myös:

veren fosfaattiarvojen pienenemistä

veren kreatiinikinaasiarvojen suurenemista, mikä voi aiheuttaa lihaskipua ja -heikkoutta

Muut mahdolliset vaikutukset

Seuraavat haittavaikutukset ovat yleisiä (esiintyvät enintään 1 potilaalla 10 potilaasta):

allergiset reaktiot

koordinaatio- ja tasapainohäiriöt

huolestuneisuus tai masentuneisuus

nukkumisvaikeudet, poikkeavat unet, keskittymisvaikeudet, uneliaisuus

kipu, vatsakipu

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 600 mg/200 mg/245 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 600 mg efavirentsia (efavirenzum), 200 mg emtrisitabiinia

(emtricitabinum) ja 245 mg tenofoviiridisoproksiilia (tenofovirum disoproxilum) (suksinaattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kalvopäällysteinen tabletti.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka kalvopäällysteiset tabletit ovat vaalean oranssin-

vaaleanpunertavia, ovaalinmuotoisia, kaksoiskuperia ja viistoreunaisia kalvopäällysteisiä tabletteja.

Tabletin koko: 20 x 11 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on kiinteä yhdistelmävalmiste, joka sisältää

efavirentsia, emtrisitabiinia ja tenofoviiridisoproksiilia. Se on tarkoitettu HIV-1-infektion eli tyypin 1

immuunikatoviruksen aiheuttaman infektion hoitoon vähintään 18 vuoden ikäisillä aikuisilla, joilla on

saavutettu virologinen vaste (HIV–1 RNA-arvot < 50 kopiota/ml) potilaan nykyisellä

retroviruslääkkeiden yhdistelmähoidolla ja vaste on säilynyt vähintään kolmen kuukauden ajan.

Potilaan hoito ei ole saanut virologisesti epäonnistua minkään aiemman retroviruslääkityksen aikana.

Lisäksi on oltava tiedossa, että potilaalla ei ole ollut ennen ensimmäisen retroviruslääkityksen

aloittamista sellaisia viruskantoja, joiden sisältämät mutaatiot aiheuttaisivat merkittävää resistenssiä

jollekin Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen kolmesta vaikuttavasta

aineesta (ks. kohdat 4.4 ja 5.1).

Efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili-hoidon hyödyt on ensisijaisesti osoitettu 48 viikon

tiedoilla yhdestä kliinisestä tutkimuksesta, jossa aiemmalla retroviruslääkkeiden yhdistelmähoidolla

stabiilin virologisen vasteen saavuttaneet potilaat siirtyivät

efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili-hoitoon (ks. kohta 5.1). Tällä hetkellä ei ole kliinisiin

tutkimuksiin perustuvaa tietoa efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili–hoidon käytöstä

potilaille, jotka eivät ole saaneet aiempia hoitoja tai jotka ovat saaneet lukuisia aiempia hoitoja.

Efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili-hoidon ja muiden retroviruslääkitysten

yhdistelmähoidon hyödyistä ei ole näyttöä.

4.2

Annostus ja antotapa

Hoidon saa aloittaa HIV-infektion hoitoon perehtynyt lääkäri.

Annostus

Aikuiset

Suositeltava Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -annos on yksi tabletti suun kautta

kerran vuorokaudessa.

Jos potilas unohtaa ottaa Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -annoksen ja muistaa sen

12 tunnin kuluessa annoksen normaalista ottamisajankohdasta, hänen tulee ottaa

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -tablettinsa mahdollisimman pian, ja seuraava

annos normaalin annostusaikataulun mukaisesti. Jos potilas unohtaa ottaa

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -annoksen ja muistaa sen vasta yli 12 tunnin

kuluttua ja kun on jo melkein aika ottaa seuraava annos, potilaan ei tule ottaa unohtunutta annosta,

vaan hänen tulee ottaa seuraava annoksensa normaalin annostusaikataulun mukaisesti.

Jos potilas oksentaa 1 tunnin kuluessa Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen

ottamisesta, hänen tulee ottaa toinen tabletti. Jos potilas oksentaa yli 1 tunnin kuluttua

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen ottamisesta, hänen ei tarvitse ottaa

toista annosta.

On suositeltavaa, että Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka otetaan tyhjään mahaan, sillä

ruoka voi suurentaa efavirentsialtistusta ja johtaa mahdollisesti haittavaikutusten lisääntymiseen (ks.

kohdat 4.4 ja 4.8). On suositeltavaa ottaa lääke nukkumaanmenon yhteydessä, sillä tämä parantaa

efavirentsihoidon siedettävyyttä hermostoon kohdistuvien haittavaikutusten suhteen (ks. kohta 4.8).

Kun Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka otetaan tyhjään mahaan, tenofoviirialtistuksen

(AUC) odotetaan olevan noin 30 % pienempi kuin siinä tapauksessa, että pelkkä

tenofoviiridisoproksiiliaineosa otetaan ruoan kanssa (ks. kohta 5.2). Tietoja farmakokineettisen

altistuksen pienenemisen kliinisistä seurauksista ei ole saatavilla. Potilailla, joilla on saavutettu

virologinen hoitovaste, tällaisen altistuksen pienenemisen kliinisen merkityksen voidaan odottaa

olevan vähäinen (ks. kohta 5.1).

Tapauksissa, joissa Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen jonkin vaikuttavan

aineen käyttö on syytä lopettaa tai annosmuutokset ovat tarpeen, efavirentsia, emtrisitabiinia ja

tenofoviiridisoproksiilia on saatavilla erillisinä valmisteina. Ks. näiden lääkevalmisteiden

valmisteyhteenvedot.

Jos Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoito lopetetaan, efavirentsin pitkä

puoliintumisaika (ks. kohta 5.2) ja emtrisitabiinin ja tenofoviirin pitkät puoliintumisajat solun sisällä

tulee ottaa huomioon. Näissä arvoissa esiintyvän yksilöllisen vaihtelun vuoksi ja resistenssin

kehittymisriskin vuoksi tällöin on tutustuttava HIV-infektion hoitosuosituksiin ja otettava huomioon

myös hoidon lopettamiseen johtaneet syyt.

Annosmuutokset: jos Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta käytetään

samanaikaisesti rifampisiinin kanssa potilaille, jotka painavat vähintään 50 kg, voidaan harkita

efavirentsin lisäannoksen, 200 mg vuorokaudessa, antamista (yhteensä 800 mg) (ks. kohta 4.5).

Erityisryhmät

Iäkkäät

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta tulee antaa varoen iäkkäille potilaille

(ks. kohta 4.4).

Munuaisten vajaatoiminta

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta ei suositella potilaille, joilla on

keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinin poistuma < 50 ml/min). Potilailla, joilla

on keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta, emtrisitabiinin ja tenofoviiridisoproksiilin

annosväliä on muutettava, mikä ei onnistu yhdistelmätabletteja käytettäessä (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu

maksan vajaatoimintapotilailla. Potilaat, joilla on lievä maksasairaus (Child-Pugh-Turcotte (CPT)

luokka A), voivat käyttää normaalia Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -

suositusannosta (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 5.2). Potilaita on seurattava huolellisesti haittavaikutusten

varalta, etenkin efavirentsiin liittyvien hermosto-oireiden varalta (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Jos HIV-potilas, jolla on myös hepatiitti B -virusinfektio (HBV-infektio), lopettaa

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon, häntä on seurattava tarkoin hepatiitin

pahenemisen varalta (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden

ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu (ks. kohta 5.2).

Antotapa

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -tabletit niellään kokonaisina veden kera kerran

vuorokaudessa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Vaikea maksan vajaatoiminta (CPT-luokka C) (ks. kohta 5.2).

Samanaikainen käyttö terfenadiinin, astemitsolin, sisapridin, midatsolaamin, triatsolaamin, pimotsidin,

bepridiilin tai torajyväalkaloidien (kuten ergotamiinin, dihydroergotamiinin, ergonoviinin tai

metyyliergonoviinin) kanssa. Efavirentsi saattaa estää kilpailevasti sytokromi P450 (CYP)

3A4-välitteistä metaboliaa ja voi aiheuttaa vakavia ja/tai henkeä uhkaavia haittavaikutuksia (esim.

sydämen rytmihäiriöitä, pitkäaikaista sedaatiota tai hengityslamaa) (ks. kohta 4.5).

Samanaikainen käyttö elbasviirin/gratsopreviirin kanssa, koska plasman elbasviiri- ja

gratsopreviiripitoisuuksien odotetaan pienenevän merkittävästi. Tämä vaikutus johtuu efavirentsin

aiheuttamasta CYP3A4- tai P-glykoproteiini-induktiosta, ja se saattaa johtaa elbasviirin/gratsopreviirin

terapeuttisen vaikutuksen häviämiseen (ks. kohta 4.5).

Samanaikainen käyttö vorikonatsolin kanssa. Efavirentsi vähentää merkittävästi plasman

vorikonatsolipitoisuuksia, ja vorikonatsoli taas suurentaa merkittävästi plasman

efavirentsipitoisuuksia. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on kiinteäannoksinen

yhdistelmävalmiste, joten efavirentsiannosta ei voida muuttaa (ks. kohta 4.5).

Mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältäviä rohdosvalmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti, sillä

efavirentsin pitoisuudet plasmassa voivat pienentyä ja kliiniset vaikutukset heikentyä (ks. kohta 4.5).

Käyttö seuraavanlaisille potilaille:

potilaan perheenjäsenellä on ilmennyt äkkikuolema tai synnynnäinen korjatun QT-ajan (QTc)

pidentyminen sydänsähkökäyrässä tai mikä tahansa muu kliininen tila, jonka tiedetään

pidentävän QTc-aikaa

potilaalla on ollut aiemmin oireisia sydämen rytmihäiriöitä tai kliinisesti merkittävä bradykardia

tai kongestiivinen sydämen vajaatoiminta, johon liittyy vasemman kammion pienentynyt

ejektiofraktio

potilaalla on vaikeita elektrolyyttitasapainon häiriöitä, esim. hypokalemia tai hypomagnesemia.

Samanaikainen käyttö lääkkeiden kanssa, joiden tiedetään pidentävän QTc-aikaa (proarytmiset

lääkkeet).

Tällaisia lääkkeitä ovat

ryhmien IA ja III rytmihäiriölääkkeet

neuroleptit, masennuslääkkeet

tietyt antibiootit, mukaan lukien tietyt lääkeaineet seuraavista ryhmistä: makrolidit,

fluorokinolonit ja imidatsoli- ja triatsolisienilääkkeet

tietyt antihistamiinit, joilla ei ole rauhoittavaa vaikutusta (terfenadiini, astemitsoli)

sisapridi

flekainidi

tietyt malarialääkkeet

metadoni (ks. kohdat 4.4, 4.5 ja 5.1).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on kiinteäannoksinen yhdistelmävalmiste, joten

sitä ei pidä käyttää samanaikaisesti muiden samoja vaikuttavia aineita (emtrisitabiinia tai

tenofoviiridisoproksiilia) sisältävien lääkevalmisteiden kanssa. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka -valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti efavirentsia sisältävien valmisteiden

kanssa, ellei se ole tarpeen annoksen muuttamisen vuoksi esim. samanaikaisen rifampisiinihoidon

vuoksi (ks. kohta 4.2). Emtrisitabiini muistuttaa muita sytidiinianalogeja, kuten lamivudiinia, joten

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti

sytidiinianalogien kanssa (ks. kohta 4.5). Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -

valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti adefoviiridipivoksiilin kanssa tai tenofoviirialafenamidia

sisältävien lääkevalmisteiden kanssa.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen ja didanosiinin samanaikainen käyttö

ei ole suositeltavaa (ks. kohta 4.5).

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen ja sofosbuviirin/velpatasviirin tai

sofosbuviirin/velpatasviirin/voksilapreviirin samanaikaista käyttöä ei suositella, sillä plasman

velpatasviiri- ja voksilapreviiripitoisuuksien odotetaan pienenevän, kun niitä annetaan yhdessä

efavirentsin kanssa. Tämä heikentää sofosbuviirin/velpatasviirin tai

sofosbuviirin/velpatasviirin/voksilapreviirin terapeuttista vaikutusta (ks. kohta 4.5).

Efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili-hoidon ja muiden retroviruslääkitysten

yhdistelmähoidon turvallisuudesta ja tehosta ei ole tietoja.

Neidonhiuspuu-uutteiden (Ginkgo biloba -uutteiden) samanaikainen käyttö ei ole suositeltavaa (ks.

kohta 4.5).

Vaihto proteaasinestäjiin pohjautuvasta antiretroviraalisesta hoidosta

Tällä hetkellä käytettävissä oleva tieto viittaa siihen, että potilailla, jotka ovat saaneet

proteaasinestäjiin pohjautuvaa antiretroviraalista hoitoa, hoidon vaihto

efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili-valmisteeseen saattaa heikentää hoitovastetta (ks.

kohta 5.1). Näitä potilaita on seurattava tarkoin mahdollisen viruskuorman suurenemisen varalta, ja

lisäksi haittavaikutusten varalta, koska efavirentsin turvallisuusprofiili poikkeaa proteaasinestäjien

turvallisuusprofiilista.

Opportunistiset infektiot

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoitoa tai jotakin muuta antiretroviraalista hoitoa

saaneille potilaille saattaa edelleen kehittyä opportunistisia infektioita tai muita HIV-infektion

komplikaatioita, joten HIV-infektioon liittyvien sairauksien hoitoon perehtyneen lääkärin on

huolellisesti seurattava potilaan kliinistä tilaa.

HIV-tartunnat

Tehokkaan retroviruslääkityksen on osoitettu olennaisesti vähentävän sukupuoliteitse tapahtuvan

tartunnan riskiä. Silti tartunnan riskiä ei voida täysin sulkea pois. Kansallisten suositusten mukaisista

varotoimenpiteistä on huolehdittava tartuntojen ehkäisemiseksi.

Ruoan vaikutus

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen ottaminen ruoan kanssa saattaa

suurentaa efavirentsialtistusta (ks. kohta 5.2) ja haittavaikutusten esiintyvyyttä (ks. kohta 4.8). On

suositeltavaa ottaa Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka tyhjään mahaan mieluiten

nukkumaanmenon yhteydessä.

Maksasairaudet

Efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili-hoidon farmakokinetiikkaa, turvallisuutta ja tehoa ei

ole varmistettu potilailla, joilla on merkittäviä maksasairauksia (ks. kohta 5.2).

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on vasta-aiheinen potilailla, joilla on vaikea

maksan vajaatoiminta (ks. kohta 4.3) eikä sitä suositella potilaille, joilla on keskivaikea maksan

vajaatoiminta. Efavirentsi metaboloituu pääasiassa CYP-järjestelmän välityksellä, joten varovaisuutta

on noudatettava, kun Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta annetaan

potilaille, joilla on lievä maksan vajaatoiminta. Näitä potilaita on seurattava huolellisesti efavirentsin

haittavaikutusten, etenkin hermosto-oireiden varalta. Maksasairautta on arvioitava laboratoriokokein

säännöllisin väliajoin (ks. kohta 4.2).

Potilailla, joilla on entuudestaan maksan toimintahäiriö (kuten krooninen aktiivinen hepatiitti), esiintyy

tavallista useammin maksan toiminnan poikkeavuuksia retroviruslääkkeiden yhdistelmähoidon

(CART) aikana. Heitä tulee seurata tavanomaisen käytännön mukaisesti. Jos saadaan näyttöä

maksasairauden pahenemisesta tai seerumin transaminaasiarvot pysyvät jatkuvasti yli 5 kertaa

normaaliarvojen ylärajan suuruisina, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon

jatkamisen hyötyjä on punnittava suhteessa merkittävän maksatoksisuuden mahdollisiin riskeihin.

Tällaisilla potilailla on harkittava hoidon keskeyttämistä tai lopettamista (ks. kohta 4.8).

Maksaentsyymiarvojen seuranta on suositeltavaa myös siinä tapauksessa, että potilas käyttää jotakin

muuta lääkevalmistetta, jonka käyttöön voi liittyä maksatoksisuutta.

Maksaan liittyvät tapahtumat

Lääkkeen markkinoille tulon jälkeen ilmoitettuja maksan vajaatoiminnan tapauksia esiintyi myös

potilailla, joilla ei ollut entuudestaan maksasairautta tai muita tunnistettavia riskitekijöitä (ks.

kohta 4.8). Maksaentsyymiarvojen seurantaa tulee harkita kaikille potilaille, riippumatta siitä onko

heillä entuudestaan maksan vajaatoimintaa tai muita riskitekijöitä.

Potilaat, joilla on sekä HIV että hepatiitti B tai C -infektio (HBV tai HCV)

Vaikeiden ja mahdollisesti kuolemaan johtavien maksaan kohdistuvien haittavaikutusten riski on

tavallista suurempi, jos potilaalla on krooninen B- tai C-hepatiitti ja hän saa CART-hoitoa.

Lääkärien tulee tutustua ajankohtaisiin HIV-infektion hoitosuosituksiin, joissa käsitellään

HIV-infektion optimaalista hoitoa potilailla, joilla on myös HBV-infektio.

Jos potilas saa samanaikaisesti antiviraalista hoitoa B- tai C-hepatiittiin, ks. myös näiden

lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot.

Efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili-hoidon turvallisuutta ja tehoa kroonisen HBV-

infektion hoidossa ei ole tutkittu. Farmakodynamiikkatutkimuksissa on todettu, että emtrisitabiini ja

tenofoviiri tehoavat HBV-infektioon sekä yhdessä että erikseen käytettyinä (ks. kohta 5.1). Rajallinen

kliininen kokemus viittaa siihen, että emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili tehoavat myös

hepatiitti B -virukseen, kun niitä käytetään retroviruslääkkeiden yhdistelmähoidossa HIV-infektion

hoitoon. Efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili-hoidon lopettamiseen HIV-potilailla, joilla

on myös HBV-infektio, saattaa liittyä hepatiitin vaikeita akuutteja pahenemisjaksoja. HIV-potilaita,

joilla on myös HBV-infektio ja jotka lopettavat Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

-hoidon, tulee seurata tarkoin sekä kliinisesti että laboratoriokokein vähintään neljän kuukauden ajan

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon lopettamisen jälkeen. Tarvittaessa

hepatiitti B -hoidon jatkaminen saattaa olla tarpeen. Hoidon lopettamista ei suositella potilailla, joiden

maksasairaus on pitkälle edennyt tai joilla on kirroosi, sillä hepatiitin paheneminen hoidon jälkeen voi

johtaa maksan vajaatoimintaan.

QTc-ajan pidentyminen

QTc-ajan pidentymistä on havaittu efavirentsin käytön yhteydessä (ks. kohdat 4.5 ja 5.1). Vaihtoehtoja

efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili-hoidolle on harkittava, kun potilaalla on kääntyvien

kärkien takykardian kohonnut riski tai kun potilas saa lääkettä, johon tiedetään liittyvän kääntyvien

kärkien takykardian riski.

Psyykkiset oireet

Efavirentsihoitoa saaneilla potilailla on ilmoitettu psyykkisiä haittavaikutuksia. Vakavien psyykkisten

haittavaikutusten riski vaikuttaa olevan tavallista suurempi, jos potilaalla on anamneesissa psyykkinen

sairaus. Etenkin vaikea masennus on yleisempää potilailla, joilla on anamneesissa masennusta. Myös

lääkkeen markkinoille tulon jälkeen on ilmoitettu vaikeaa masennusta, itsemurhia, harhaluuloja,

psykoosin kaltaista käyttäytymistä ja katatoniaa. Potilaita on kehotettava ottamaan välittömästi

yhteyttä lääkäriin, jos heille kehittyy esimerkiksi vaikeaan masennukseen tai psykoosiin viittaavia

oireita tai itsemurha-ajatuksia. Tällöin lääkärin tulee arvioida, ovatko oireet mahdollisesti yhteydessä

efavirentsin käyttöön, ja selvittää tarvittaessa, ovatko hoidon jatkamiseen liittyvät riskit suuremmat

kuin hoidosta saatavat hyödyt (ks. kohta 4.8).

Hermosto-oireet

Potilailla, jotka saivat kliinisissä tutkimuksissa efavirentsia 600 mg:n annoksena vuorokaudessa,

ilmoitettiin usein esimerkiksi huimauksen, unettomuuden, uneliaisuuden, heikentyneen

keskittymiskyvyn ja poikkeavien unien kaltaisia oireita haittavaikutuksina. Huimausta havaittiin myös

emtrisitabiinilla ja tenofoviiridisoproksiililla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa. Emtrisitabiinilla

tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa ilmoitettiin päänsärkyä (ks. kohta 4.8). Efavirentsiin liittyvät

hermosto-oireet alkavat yleensä hoidon ensimmäisenä tai toisena päivänä ja lievittyvät yleensä 2–

4 viikon hoidon jälkeen. Potilaille tulee kertoa, että jos näitä yleisiä oireita ilmenee, ne todennäköisesti

helpottuvat, kun hoitoa jatketaan. Ne eivät myöskään ennakoi harvinaisempien psyykkisten oireiden

kehittymistä.

Kouristuskohtaukset

Efavirentsihoitoa saavilla potilailla on ilmoitettu kouristuskohtauksia, yleensä henkilöillä, joilla on

ollut anamneesissa kouristuskohtauksia. Jos potilas käyttää samanaikaisesti lähinnä maksan kautta

metaboloituvia epilepsialääkkeitä kuten fenytoiinia, karbamatsepiinia tai fenobarbitaalia, plasman

lääkepitoisuuksien säännöllinen seuranta voi olla tarpeen. Eräässä lääkkeiden

yhteisvaikutustutkimuksessa todettiin, että karbamatsepiinin ja efavirentsin samanaikainen käyttö

pienensi plasman karbamatsepiinipitoisuuksia (ks. kohta 4.5). Varovaisuutta on aina noudatettava, jos

potilaalla on anamneesissa kouristuskohtauksia.

Munuaisten vajaatoiminta

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta ei suositella potilaille, joilla on

keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinin poistuma < 50 ml/min). Jos potilaalla on

keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta, emtrisitabiinin ja tenofoviiridisoproksiilin annoksia

on muutettava, mikä ei onnistu yhdistelmätabletteja käytettäessä (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen käyttöä tulee välttää, jos potilas

käyttää samanaikaisesti tai on äskettäin käyttänyt jotakin munuaistoksista lääkevalmistetta. Jos

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen käyttö samanaikaisesti

munuaistoksisten aineiden kanssa (esim. aminoglykosidit, amfoterisiini B, foskarneetti, gansikloviiri,

pentamidiini, vankomysiini, sidofoviiri, interleukiini-2) on välttämätöntä, munuaisten toimintaa on

seurattava viikoittain (ks. kohta 4.5).

Akuuttia munuaisten vajaatoimintaa on raportoitu aloitettaessa suuri annos tai useita ei-

steroidirakenteisia tulehduskipulääkkeitä (NSAID-lääkkeet) potilailla, jotka saavat

tenofoviiridisoproksiilihoitoa ja joilla on munuaisten toimintahäiriön riskitekijä. Jos

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka annostellaan samanaikaisesti NSAID-lääkkeiden

kanssa, munuaisten toimintaa tulee seurata riittävästi.

Tenofoviiridisoproksiilin kliinisen käytön yhteydessä on ilmoitettu munuaisten vajaatoimintaa,

munuaisten toiminnan heikkenemistä, kreatiniiniarvon suurenemista, hypofosfatemiaa ja

proksimaalista tubulopatiaa (myös Fanconin oireyhtymää) (ks. kohta 4.8).

On suositeltavaa selvittää kaikkien potilaiden kreatiniinin poistuma ennen

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoitoa sekä seurata munuaisten toimintaa

(kreatiniinin poistuma ja seerumin fosfaattiarvot) 2–4 viikon ja 3 kuukauden kuluttua hoidosta ja sen

jälkeen 3–6 kuukauden välein potilailla, joilla ei ole munuaisten toiminnan riskitekijää. Jos potilaalla

on anamneesissa munuaisten toimintahäiriö tai hänellä on munuaisten toimintahäiriön riski,

munuaisten toiminnan tiheämpi seuranta on tarpeen.

Jos Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoitoa saavan potilaan seerumin

fosfaattipitoisuus on < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) tai kreatiniinin poistuma pienenee tasolle < 50 ml/min,

munuaisten toiminta on arvioitava uudelleen viikon kuluessa. Samalla on mitattava veren

glukoosipitoisuus, veren kaliumarvot ja virtsan glukoosipitoisuus (ks. kohta 4.8, proksimaalinen

tubulopatia). Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on yhdistelmävalmiste, jonka eri

aineiden annosteluväliä ei voida muuttaa. Näin ollen Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka -hoito tulee lopettaa, jos potilaan kreatiniinin poistuman todetaan vahvistetusti olevan

< 50 ml/min tai seerumin fosfaattipitoisuudet pienenevät tasolle < 1,0 mg/dl (0,32 mmol/l).

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoidon keskeyttämistä tulee myös harkita

munuaisten toiminnan häiriön jatkuessa, jos sille ei ole tunnistettu muuta syytä. Jos jonkin

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen vaikuttavan aineen käyttö pitää

lopettaa tai annosmuutokset ovat tarpeen, efavirentsia, emtrisitabiinia ja tenofoviiridisoproksiilia

voidaan käyttää erillisinä valmisteina.

Luustoon liittyvät vaikutukset

Tenofoviiridisoproksiilia verrattiin stavudiiniin 144 viikkoa (GS-99-903) kestäneessä tutkimuksessa,

jossa kumpaakin lääkettä käytettiin yhdessä lamivudiinin ja efavirentsin kanssa potilailla, jotka eivät

olleet aiemmin saaneet retroviruslääkitystä. Molemmissa hoitoryhmissä havaittiin vähäistä lonkan ja

selkärangan luuntiheyden pienenemistä. Tenofoviiridisoproksiiliryhmässä todettiin 144 viikon aikana

merkittävästi voimakkaampaa selkärangan luuntiheyden pienenemistä ja suurempia luun

merkkiainearvojen muutoksia lähtötasoon nähden kuin vertailuryhmässä. Lonkan luuntiheys pieneni

tenofoviiridisoproksiiliryhmässä merkittävästi enemmän 96 hoitoviikkoon saakka. Tässä

tutkimuksessa 144 viikon aikana ei kuitenkaan havaittu murtumariskin suurenemista eikä saatu näyttöä

kliinisesti merkittävistä luuston poikkeavuuksista.

Muissa tutkimuksissa (prospektiivisissa ja poikkileikkaustutkimuksissa) luuntiheyden pienenemistä oli

nähtävissä selkeimmin potilailla, jotka saivat tenofoviiridisoproksiilia osana tehostettua proteaasin

estäjää sisältävää hoitoa. Kaiken kaikkiaan, koska tenofoviiridisoproksiilihoitoon liittyy

luustomuutoksia ja tenofoviiridisoproksiilin vaikutuksista luiden terveyteen ja murtumariskiin on vain

vähän pitkäaikaistietoja, on harkittava vaihtoehtoisia hoitoja osteoporoosia sairastavilla potilailla,

joilla on korkea murtumariski.

Tenofoviiridisoproksiilin aiheuttamaan proksimaaliseen tubulopatiaan saattaa liittyä luustomuutoksia,

kuten osteomalasiaa, joka voi ilmetä jatkuvana tai pahenevana luukipuna ja harvinaisissa tapauksissa

myötävaikuttaa murtumien syntymiseen (ks. kohta 4.8).

Tenofoviiridisoproksiili saattaa myös pienentää luuntiheyttä (bone mineral density, BMD).

Jos luustomuutoksia epäillään tai havaitaan, on potilas ohjattava tämän alan asiantuntijalle.

Ihoreaktiot

Kun efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiil-hoidon vaikuttavia aineita on käytetty erikseen,

niiden käytön yhteydessä on ilmoitettu lievää tai keskivaikeaa ihottumaa. Efavirentsiin liittyvä

ihottuma lievittyy yleensä, kun hoitoa jatketaan. Sopivat antihistamiinit ja/tai kortikosteroidit saattavat

parantaa hoidon siedettävyyttä ja nopeuttaa ihottuman häviämistä. Vaikeaa ihottumaa, johon liittyy

rakkulamuodostusta, ihon kosteaa kesimistä tai haavaumia, on ilmoitettu alle 1 %:lla efavirentsihoitoa

saaneista potilaista (ks. kohta 4.8). Erythema multiformen eli Stevens-Johnsonin oireyhtymän

ilmaantuvuus oli noin 0,1 %. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -hoito tulee lopettaa,

jos potilaalle kehittyy vaikea ihottuma, johon liittyy rakkulamuodostusta, ihon kesimistä,

limakalvomuutoksia tai kuumetta. Efavirentsin käytöstä on vain vähän kokemusta potilailla, jotka

olivat lopettaneet muiden NNRTI-luokan retroviruslääkkeiden käytön.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta ei suositella potilaille, joilla on ollut

hengenvaarallinen ihoreaktio (esim. Stevens-Johnsonin oireyhtymä) NNRTI-hoidon aikana.

Paino ja metaboliset parametrit

Antiretroviraalisen hoidon aikana saattaa ilmetä painon nousua sekä veren lipidi- ja glukoosiarvojen

nousua. Tällaiset muutokset saattavat osittain liittyä hoitotasapainoon ja elämäntapaan. Lipidien

kohdalla on joissain tapauksissa näyttöä siitä, että syynä on lääkehoito, kun taas vahvaa näyttöä

minkään tietyn hoidon vaikutuksesta painon nousuun ei ole. Veren lipidi- ja glukoosiarvojen

seurannan osalta viitataan HIV-infektion hoitosuosituksiin. Rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä on

hoidettava kliinisen käytännön mukaisesti.

Mitokondriotoiminnan häiriö in utero –altistuksen jälkeen

Nukleos(t)idianalogit voivat vaikuttaa mitokondrioiden toimintaan eriasteisesti, mikä on havaittavissa

selvimmin käytettäessä stavudiinia, didanosiinia ja tsidovudiinia. HIV-negatiivisilla pikkulapsilla,

jotka ovat altistuneet nukleosidianalogeille in utero ja/tai synnytyksen jälkeen, on raportoitu

mitokondrioiden toimintahäiriöitä; nämä raportit ovat koskeneet lähinnä tsidovudiinia sisältäviä hoito-

ohjelmia. Tärkeimpiä raportoituja haittavaikutuksia ovat hematologiset häiriöt (anemia, neutropenia)

ja metaboliset häiriöt (hyperlaktatemia, lipaasiarvon nousu). Nämä haitat ovat olleet usein ohimeneviä.

Viiveellä ilmaantuvia neurologisia häiriöitä (lisääntynyt lihasjänteys, kouristukset, poikkeava käytös)

on raportoitu harvoin. Toistaiseksi ei tiedetä, ovatko tällaiset neurologiset häiriöt pysyviä vai

ohimeneviä. Nämä havainnot on huomioitava kaikkien sellaisten nukleos(t)idianalogeille in utero

altistuneiden lasten kohdalla, joilla ilmenee vaikeita kliinisiä (erityisesti neurologisia) löydöksiä,

joiden syy on tuntematon. Näillä havainnoilla ei ole vaikutusta tämänhetkisiin kansallisiin suosituksiin

käyttää antiretroviraalista lääkitystä raskaana oleville naisille äidistä lapseen tapahtuvan HIV-infektion

tarttumisen estämiseksi.

Immuunireaktivaatio-oireyhtymä

Vaikeasti immuunipuutteisille HIV-potilaille voi CART-hoitoa aloitettaessa kehittyä oireettomien tai

residuaalisten opportunististen mikrobien aiheuttama tulehdusreaktio, joka voi aiheuttaa vakavia

kliinisiä oireita tai johtaa oireiden pahenemiseen. Nämä reaktiot kehittyvät tyypillisesti CART-hoidon

ensimmäisten viikkojen tai kuukausien aikana. Esimerkkejä ovat esimerkiksi sytomegaloviruksen

aiheuttama retiniitti, yleistynyt ja/tai paikallinen mykobakteeri-infektio ja Pneumocystis jiroveciin

aiheuttama keuhkokuume. Kaikkia tulehdusoireita tulee seurata, ja niiden hoito tulee aloittaa

tarvittaessa.

Immuunireaktivaation yhteydessä on raportoitu myös autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia

ja autoimmuunihepatiittia). Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu kuitenkin olevan

vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen.

Osteonekroosi

Osteonekroositapauksia on ilmoitettu etenkin potilailla, joilla on pitkälle edennyt HIV-infektio ja/tai

jotka ovat saaneet pitkäaikaista CART-hoitoa. Tapauksille katsotaan olleen useita syitä, kuten

kortikosteroidien käyttö, alkoholin käyttö, vaikea immunosuppressio ja suuri painoindeksi. Potilaita

tulee kehottaa hakeutumaan lääkärin hoitoon, jos heillä ilmenee nivelsärkyä tai -kipua, niveljäykkyyttä

tai liikkumisvaikeuksia.

Potilaat, joilla on tiettyjä HIV-1-viruksen mutaatioita

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen käyttöä tulee välttää, jos potilaalla on

HIV-1-virus, jossa on K65R-, M184V/I- tai K103N-mutaatio (ks. kohdat 4.1 ja 5.1).

Iäkkäät

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta ei ole tutkittu yli 65-vuotiailla

potilailla. Iäkkäillä potilailla maksan tai munuaisten toiminta on suuremmalla todennäköisyydellä

heikentynyt. Siitä syystä tulee noudattaa varovaisuutta hoidettaessa iäkkäitä potilaita

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteella (ks. kohta 4.2).

Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka sisältää efavirentsia, emtrisitabiinia ja

tenofoviiridisoproksiilia, joten mitä tahansa näitä lääkkeitä erikseen käytettäessä havaittuja

yhteisvaikutuksia voi esiintyä myös Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmisteen

käytön yhteydessä. Yhteisvaikutuksia näillä lääkkeillä on tutkittu vain aikuisilla tehdyissä

tutkimuksissa.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on kiinteäannoksinen yhdistelmävalmiste, joten

sitä ei pidä käyttää samanaikaisesti muiden samoja aineosia (emtrisitabiinia tai

tenofoviiridisoproksiilia) sisältävien lääkevalmisteiden kanssa. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka -valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti efavirentsia sisältävien lääkevalmisteiden

kanssa, ellei se ole tarpeen annoksen muuttamisen vuoksi esim. käytettäessä samanaikaisesti

rifampisiinia (ks. kohta 4.2). Emtrisitabiini muistuttaa muita sytidiinianalogeja, kuten lamivudiinia,

joten Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti

sytidiinianalogien kanssa. Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta ei pidä

käyttää samanaikaisesti adefoviiridipivoksiilin kanssa tai tenofoviirialafenamidia sisältävien

lääkevalmisteiden kanssa.

Efavirentsi on CYP3A4-, CYP2B6- ja UGT1A1-induktori in vivo. Jos aineita, jotka ovat näiden

entsyymien substraatteja, käytetään samanaikaisesti efavirentsin kanssa, niiden pitoisuudet plasmassa

voivat pienentyä. Efavirentsi saattaa olla CYP2C19- ja CYP2C9-induktori; myös estymistä on

kuitenkin havaittu in vitro eikä näiden entsyymien substraattien kanssa tapahtuvan samanaikaisen

käytön nettovaikutus ole selvillä (ks. kohta 5.2).

Efavirentsialtistus voi suurentua, jos sen kanssa käytetään CYP3A4- tai CYP2B6-entsyymien

toimintaa estäviä lääkevalmisteita (esimerkiksi ritonaviiria) tai elintarvikkeita (esimerkiksi

greippimehua). Näitä entsyymejä indusoivat aineet tai rohdosvalmisteet (esimerkiksi

neidonhiuspuu-uutteet ja mäkikuisma), voivat aiheuttaa efavirentsin plasmapitoisuuden pienentymistä.

Mäkikuisman samanaikainen käyttö on vasta-aiheista (ks. kohta 4.3). Neidonhiuspuu-uutteiden

Lue koko asiakirja

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/9058/2018

EMEA/H/C/004274

Julkinen EPAR-yhteenveto

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

efavirentsi/emtrisitabiini/tenofoviiridisoproksiili

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee lääkevalmistetta

nimeltä Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Tekstissä selitetään, miten virasto on

arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt puoltamaan myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa ja

suosituksiin sen käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole antaa käytännön neuvoja

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkan käytöstä.

Potilas saa Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkan käyttöä koskevaa tietoa

pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Mitä Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on ja mihin sitä

käytetään?

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on lääke, jota käytetään aikuisilla tyypin 1

immuunikatoviruksen (HIV-1) aiheuttaman infektion hoitoon. Tämä virus aiheuttaa immuunikatoa

(AIDS).

Sitä käytetään vain niillä potilailla, joilla HI-viruksen määrä veressä (viruskuorma) on ollut alle 50

kopiota millilitrassa yli kolmen kuukauden ajan heidän nykyisen HIV-yhdistelmähoitonsa aikana. Sitä ei

pidä antaa potilaille, joihin aiemmat HIV-yhdistelmähoidot eivät ole tehonneet tai joihin ne ovat

lakanneet tehoamasta. Hoitoa ei myöskään pidä aloittaa potilailla, joiden HIV-infektio on resistentti

jollekin lääkevalmisteen kolmesta vaikuttavasta aineesta.

Lääkevalmisteen sisältämät vaikuttavat aineet ovat efavirentsi, emtrisitabiini ja tenofoviiridisoproksiili,

ja se on niin sanottu geneerinen lääkevalmiste. Tämä tarkoittaa sitä, että valmiste sisältää samoja

vaikuttavia aineita ja toimii samalla tavoin kuin Euroopan unionin (EU) alueella jo myyntiluvan saanut

alkuperäisvalmiste Atripla. Lisätietoja geneerisistä lääkkeistä on kysymyksiä ja vastauksia sisältävässä

asiakirjassa.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

EMA/9058/2018

Sivu 2/3

Miten lääkettä käytetään?

Tätä lääkettä on saatavana tabletteina, ja sitä saa vain lääkemääräyksestä. Hoito on aloitettava HIV-

infektion hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Suositeltu annos on yksi tabletti kerran päivässä. Lääke suositellaan otettavaksi tyhjään mahaan

mieluiten nukkumaanmenon yhteydessä. Potilaiden on otettava lääke säännöllisesti, eikä annoksia saisi

unohtaa ottaa.

Jos potilaiden on lopetettava jonkin lääkkeen sisältämän vaikuttavan aineen käyttäminen tai jos he

tarvitsevat erilaisia annoksia, heidän on siirryttävä käyttämään näitä vaikuttavia aineita erillisinä

yksittäisinä lääkkeinä. Lisätietoja on pakkausselosteessa.

Miten se vaikuttaa?

Tämä lääke sisältää kolmea vaikuttavaa ainetta: efavirentsiä, joka on ei-nukleosidinen

käänteiskopioijaentsyymin estäjä (NNRTI), emtrisitabiinia, joka on nukleosidinen

käänteiskopioijaentsyymin estäjä, ja tenofoviiridisoproksiilia, joka on tenofoviirin aihiolääke, mikä

tarkoittaa, että se muuttuu kehossa vaikuttavaksi aineeksi tenofoviiriksi. Tenofoviiri on

nukleotidikäänteiskopioijaentsyymin estäjä. Sekä nukleosidi- että nukleotidikäänteiskopioijaentsyymin

estäjistä käytetään yleisesti NRTI-lyhennettä. Kaikki kolme vaikuttavaa ainetta estävät

käänteiskopioijaentsyymin toimintaa. Kyseessä on entsyymi, jonka avulla HI-virus voi lisääntyä

infektoimissaan soluissa.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka pitää HI-viruksen määrän veressä pienenä. Se ei

paranna HIV-infektiota tai AIDSia, mutta se voi hidastaa immuunijärjestelmän vaurioitumista sekä

AIDSiin liittyvien infektioiden ja sairauksien kehittymistä.

Miten lääkettä on tutkittu?

Myyntiluvan jo saaneen alkuperäislääke Atriplan vaikuttavien aineiden etuja ja riskejä hyväksytyssä

käytössä on jo tutkittu, joten uusia tutkimuksia ei tarvitse tehdä Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krkan osalta.

Yhtiö toimitti lääkkeen laatua koskevia tutkimuksia, kuten kaikkien lääkkeiden osalta tehdään. Yhtiö

teki myös tutkimuksen, joka osoitti lääkkeen olevan biologisesti samanarvoinen

alkuperäisvalmisteeseen nähden. Kaksi lääkettä ovat biologisesti samanarvoisia, kun ne tuottavat

saman määrän vaikuttavaa ainetta kehossa, ja siksi niillä odotetaan olevan sama vaikutus.

Mitkä ovat tämän lääkkeen hyödyt ja riskit?

Koska Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka on geneerinen lääkevalmiste ja biologisesti

samanarvoinen alkuperäisvalmisteeseen nähden, sen hyödyn ja riskien katsotaan olevan samat kuin

alkuperäisvalmisteen.

Miksi lääke on hyväksytty?

Euroopan lääkevirasto katsoi, että lääkkeen on osoitettu vastaavan laadullisesti Atriplaa ja olevan

biologisesti samanarvoinen sen kanssa Euroopan unionin vaatimusten mukaisesti. Näin ollen virasto

katsoi, että Atriplan tavoin sen hyöty on havaittuja riskejä suurempi. Virasto suositteli käyttöluvan

myöntämistä valmisteelle EU:ssa.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

EMA/9058/2018

Sivu 3/3

Miten voidaan varmistaa tämän lääkkeen turvallinen ja tehokas käyttö?

Lääkettä markkinoiva yhtiö varmistaa, että kaikille lääkäreille, joiden odotetaan määräävän lääkettä,

toimitetaan perehdytyspaketti, joka sisältää tietoa tenofoviiridisoproksiilia sisältäviin lääkkeisiin, kuten

tähän lääkkeeseen, liittyvästä kohonneesta munuaissairauden riskistä. Perehdytyspaketti sisältää myös

suositukset tätä lääkettä käyttävien potilaiden munuaisten toiminnan seuraamisesta.

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta lääkkeen käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät myös valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Muita tietoja Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krkasta

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka -valmistetta koskeva EPAR-arviointilausunto on

kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Lisää tietoa Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka -valmisteella annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-

lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista.

Alkuperäisvalmisteen EPAR-arviointilausunto on myös kokonaisuudessaan EMAn verkkosivustolla.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot