DUTASTERIDE/TAMSULOSINHYDROCHLORID RATIOPHARM 0.5 mg / 0.4 mg kapseli, kova

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

28-08-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

05-09-2019

Aktiivinen ainesosa:
Tamsulosini hydrochloridum,Dutasteridum
Saatavilla:
Teva B.V.
ATC-koodi:
G04CA52
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Tamsulosini hydrochloridum,Dutasteridum
Annos:
0.5 mg / 0.4 mg
Lääkemuoto:
kapseli, kova
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
tamsulosiini ja dutasteridi
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
36259
Valtuutus päivämäärä:
2019-09-13

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit

dutasteridi/tamsulosiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkettä

Miten Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkettä käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkkeen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm on ja mihin sitä käyte tään

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm on tarkoitettu miehille, joiden eturauhane n on

suurentunut (eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu) – dihydrotestosteronihormonin liikatuotannosta johtuva

eturauhasen liiallinen kasvu, joka ei ole syöpää.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm on kahden eri lääkeaineen, dutasteridin ja tamsulosiinin,

yhdistelmä. Dutasteridi kuuluu lääkeaineryhmään, josta käytetään nimeä 5-alfareduktaasin estäjät, ja

tamsulosiini kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan alfasalpaajiksi.

Eturauhasen kasvu voi aiheuttaa virtsaamisongelmia, kuten virtsaamisvaikeuksia ja tiheää virtsaamisen

tarvetta. Se voi myös hidastaa virtsan virtausta ja heikentää virtsasuihkua. Jos sairaus jätetään hoitamatta,

virtsan virtaus saattaa estyä kokonaan (akuutti virtsaumpi). Tämä vaatii välitöntä hoitoa. Joissakin tapauksissa

tarvitaan leikkaushoitoa, jossa eturauhasta pienennetään tai se poistetaan kokonaan.

Dutasteridi vähentää dihydrotestosteronihormonin tuotantoa, mikä pienentää eturauhasta ja lievittää oireita.

Tämä vähentää akuutin virtsaummen riskiä ja leikkaushoidon tarvetta. Tamsulosiini rentouttaa eturauhasen

lihaksia, mikä helpottaa virtsaamista ja lievittää oireita nopeasti.

Dutasteridia ja tamsulosiinihydrokloridia,

joita Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon.

Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja

noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -

lääkettä

Älä ota Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharmia

jos olet nainen (koska tämä lääke on tarkoitettu vain miehille).

jos olet lapsi tai alle 18-vuotias nuori.

jos olet allerginen dutasteridille, muille 5-alfareduktaasin estäjille, tamsulosiinille, soijalle,

maapähkinälle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

jos sinulla on alhainen verenpaine, joka aiheuttaa huimausta, pyörrytystä tai pyörtymisiä

(ortostaattinen hypotensio).

jos sinulla on jokin vaikea maksasairaus.

Jos epäilet, että jokin edellä mainituista koskee sinua, älä ota tätä lääkettä ennen kuin olet tarkistanut asian

lääkäriltä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkettä:

Joissakin kliinisissä tutkimuksissa useammat dutasteridia yhdessä toisen, alfasalpaajaksi kutsutun lääkkeen

(kuten tamsulosiinin) kanssa käyttäneet potilaat ovat kokeneet sydämen vajaatoiminnan kuin potilaat, jotka

käyttivät ainoastaan dutasteridia tai ainoastaan tamsulosiinia. Sydämen vajaatoiminta tarkoittaa, että sydän

ei pumppaa verta niin hyvin kuin sen pitäisi.

Huolehdi siitä, että lääkäri tietää mahdollisista maksaongelmistasi. Jos sinulla on ollut jokin maksaan

vaikuttava sairaus, saatat tarvita ylimääräisiä lääkärintarkastuksia Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -hoidon aikana.

Huolehdi siitä, että lääkäri tietää, jos sinulla on vaikeita munuaisongelmia.

Kaihin (silmän mykiön samentuman) leikkaushoito: Jos olet menossa kaihileikkaukseen, lääkäri saattaa

pyytää sinua keskeyttämään Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -hoitosi joksikin aikaa ennen

leikkausta. Kerro silmälääkärille ennen leikkausta, että käytät (tai olet aiemmin käyttänyt)

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharmia tai tamsulosiinia. Silmälääkärin on tällöin ryhdyttävä

tarvittaviin varotoimenpiteisiin välttääkseen mahdolliset ongelmat leikkauksen aikana.

Naiset, lapset ja nuoret eivät saa käsitellä vuotavia Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -

kapseleita, koska vaikuttava aine voi imeytyä ihon läpi. Pese kosketusalue heti saippualla ja vedellä, jos

iho joutuu kosketuksiin lääkeaineen kanssa.

Käytä kondomia yhdynnän aikana. Dutasteridia on todettu dutasteridi-tamsulosiini

yhdistelmävalmistetta käyttävien miesten siemennesteessä. Jos kumppanisi on tai saattaa olla raskaana,

sinun on estettävä häntä joutumasta kosketuksiin siemennesteesi kanssa, sillä dutasteridi voi haitata

poikalapsen normaalia kehitystä. Dutasteridin on myös osoitettu vähentävän siittiöiden ja siemennesteen

määrää ja siittiöiden liikkuvuutta, mikä saattaa heikentää hedelmällisyyttä.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm vaikuttaa PSA:n (prostataspesifisen antigeenin)

pitoisuuteen veressä. PSA-määritystä käytetään toisinaan eturauhassyövän toteamisessa. Lääkäri on

tietoinen tästä vaikutuksesta, joten hän voi edelleen käyttää PSA-määritystä eturauhassyövän toteamiseen.

Jos sinulle on määrätty verikoe PSA-arvon määrittämistä varten, kerro kokeen määränneelle lääkärille, että

käytät Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkettä. Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -lääkettä käyttävien miesten PSA-arvo on määritettävä säännöllisesti.

Kliinisessä tutkimuksessa, joka suoritettiin miehillä, joilla oli kohonnut eturauhassyövän riski, dutasteridia

käyttäneillä miehillä todettiin vakava eturauhassyöpä useammin kuin miehillä, jotka eivät käyttäneet

dutasteridia. Dutasteridin mahdollinen vaikutus eturauhassyövän vakavaan muotoon ei ole selvillä.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm voi aiheuttaa rintojen suurenemista ja arkuutta.

Jos vaiva muuttuu hankalaksi, tai jos havaitset rinnoissa kyhmyjä tai nännieritettä, kerro muutoksista

lääkärille. Nämä voivat olla merkkejä vakavasta sairaudesta, kuten rintasyövästä.

Ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos sinulla on kysyttävää

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkkeen käytöstä.

Muut lääkevalmisteet ja Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä.

Älä käytä Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -valmistetta seuraavien lääkkeiden kanssa:

muut alfasalpaajat (eturauhasen liikakasvun tai korkean verenpaineen hoidossa käytettäviä lääkkeitä).

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkettä ei suositella käytettäväksi seuraavien lääkkeiden kanssa:

ketokonatsoli (sieni-infektioiden hoidossa käytettävä lääke).

Jotkut lääkkeet saattavat reagoida Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkkeen kanssa ja voivat

lisätä haittavaikutusten riskiä. Tällaisia lääkkeitä ovat:

PDE5-estäjät (käytetään erektion saavuttamiseen tai ylläpitämiseen), kuten vardenafiili,

sildenafiilisitraatti ja tadalafiili

verapamiili tai diltiatseemi (verenpainelääkkeitä)

ritonaviiri tai indinaviiri (HIV-lääkkeitä)

itrakonatsoli tai ketokonatsoli (sieni-infektioiden hoidossa käytettäviä lääkkeitä)

nefatsodoni (masennuslääke)

simetidiini (mahahaavalääke)

varfariini (verenohennuslääke)

erytromysiini (infektioiden hoidossa käytettävä antibiootti)

paroksetiini (masennuslääke)

terbinafiini (sieni-infektioiden

hoidossa käytettävä lääke)

diklofenaakki (tulehduskipulääke).

Kerro lääkärille , jos käytät jotakin näistä lääkkeistä.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm ruuan ja juoman kanssa

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -lääke tulee ottaa 30 minuutin kuluttua ateriasta, joka päivä

saman aterian jälkeen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Naiset eivät saa käyttää Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkettä.

Naiset, jotka ovat (tai saattavat olla) raskaana, eivät saa käsitellä vuotavia kapseleita. Dutasteridi

imeytyy ihon läpi ja voi haitata poikasikiön normaalia kehitystä. Tämä riski koskee erityisesti 16

ensimmäistä raskausviikkoa.

Käytä kondomia yhdynnän aikana. Dutasteridia on todettu dutasteridi-tamsulosiini yhdistelmävalmistetta

käyttävien miesten siemennesteessä. Jos kumppanisi on tai saattaa olla raskaana, sinun on estettävä häntä

joutumasta kosketuksiin siemennesteesi kanssa.

Dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmän on osoitettu vähentävän siittiöiden ja siemennesteen määrää sekä

siittiöiden liikkuvuutta. Tämä voi heikentää miehen hedelmällisyyttä.

Kysy neuvoa lääkäriltä, jos raskaana oleva nainen on joutunut kosketuksiin Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -lääkkeen kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm aiheuttaa joillekin

käyttäjille huimausta, joten se voi

vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita turvallisesti. Älä aja

äläkä käytä koneita, jos tunnet

huimausta.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö ajamaan autoa tai käyttämään koneita lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm sisältää soijalesitiiniä

Tämä lääkevalmiste sisältää soijasta peräisin olevaa lesitiiniä,

mikä saattaa sisältää soijaöljyä. Jos olet

allerginen maapähkinälle tai soijalle, älä käytä tätä lääkevalmistetta.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm sisältää propyleeniglykolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 299,46 mg tyypin II propyleeniglykolimonokaprylaattia per kapseli (vastaa yli

1 mg/kg, mutta jää alle 50 mg:n/kg propyleeniglykolia per vrk) sekä propyleeniglykolijäämiä painomusteessa.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli, eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

3.

Miten Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkettä käytetään

Ota Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai

apteekkihenkilökunta on neuvonut. Jos et ota sitä säännöllisesti, tämä voi vaikuttaa PSA-arvojesi seurantaan.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkettä otetaan

Suositeltu annos on yksi kapseli kerran päivässä, 30 minuutin kuluttua ateriasta, ja joka päivä saman

aterian jälkeen.

Miten kapselit otetaan

Niele kapselit kokonaisina veden kera. Älä pureskele äläkä avaa kapselia. Kapselin sisältö voi ärsyttää suuta

tai nielua.

Jos otat enemmän Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkettä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä

lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden

saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -annoksen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen. Ota vain seuraava annos normaaliin

aikaan.

Älä lopeta Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkkeen käyttöä neuvoa kysymättä

Älä lopeta Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -lääkkeen käyttöä neuvottelematta ensin lääkärin

kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Allerginen reaktio

Allergisen reaktion merkkejä voivat olla:

ihottuma (joka voi olla kutisevaa)

nokkosihottuma (nokkosenpolttamaa muistuttava ihottuma)

silmäluomien, kasvojen, huulten, käsivarsien tai jalkojen turvotus.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista, ja lopeta

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharmin käyttö.

Huimaus, pyörrytys ja pyörtyminen

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm voi aiheuttaa huimausta, pyörrytystä ja harvoin pyörtymisen.

Ennen kuin tiedät, kuinka tämä lääke vaikuttaa sinuun, ole varovainen, kun nouset makuulta istumaan tai

istumasta seisomaan, varsinkin jos heräät yöllä. Jos tunnet huimausta, tai pyörrytystä milloin

tahansa hoidon

aikana, istu tai asetu makuulle ja odota, kunnes oireet menevät ohi.

Vakavat ihoreaktiot

Vakavien ihoreaktioiden oireita voivat olla:

laajalle levinnyt rakkulainen ja kuoriutuva ihottuma, erityisesti suun, nenän, silmien ja

sukupuolielinten alueella (Stevens-Johnsonin oireyhtymä).

Ota heti yhte ys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista, ja lopeta

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkkeen käyttö.

Yleiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään yhdellä lääkkeen käyttäjällä kymmenestä:

impotenssi (kyvyttömyys saada tai ylläpitää erektiota)*

seksuaalisen halun (libidon) heikkeneminen*

siemensyöksyyn (ejakulaatioon) liittyvät vaikeudet, kuten seksin aikana vapautuneen siemennesteen

määrän väheneminen*

rintojen suureneminen tai aristus (gynekomastia)

huimaus.

*Pienellä osalla potilaista osa näistä haittavaikutuksista voi jatkua Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -hoidon lopettamisen jälkeen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään yhdellä lääkkeen käyttäjällä sadasta:

sydämen vajaatoiminta (sydän pumppaa verta tavallista heikommin ympäri kehoa. Oireina voit kokea

hengenahdistusta, voimakasta väsymystä ja nilkkojen ja jalkojen turvotusta).

alhainen verenpaine seistessä

sydämentykytys (palpitaatio)

ummetus, ripuli, oksentelu, pahoinvointi

heikkouden tunne tai voimattomuus

päänsärky

kutiava, tukkoinen tai vuotava nenä (riniitti)

ihottuma, nokkosihottuma, kutina

karvakato (yleensä vartalolta) tai karvankasvu.

Harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään yhdellä lääkkeen käyttäjällä tuhannesta:

silmäluomien, kasvojen, huulten, käsivarsien tai jalkojen turvotus (angioedeema)

pyörtyminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi esiintyä enintään yhdellä lääkkeen käyttäjällä kymmenestätuhannesta:

pitkittynyt ja kivulias erektio (priapismi)

vakavat ihoreaktiot (Stevens-Johnsonin oireyhtymä).

Muut haittavaikutukset

Muita haittavaikutuksia on esiintynyt vähäisellä määrällä lääkettä käyttäneistä miehistä, mutta niiden tarkkaa

yleisyyttä ei tunneta (yleisyyttä ei voida arvioida, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

epätavallinen tai nopea sydämen syke (rytmihäiriö,

takykardia tai eteisvärinä)

hengenahdistus (dyspnea)

masennus

kiveskipu ja -turvotus

nenäverenvuoto

vaikea ihottuma

näkökyvyn muutokset (näön hämärtyminen tai heikentyminen)

kuiva suu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista

myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkkeen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle

30 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm sisältää

Vaikuttavat aineet ovat dutasteridi ja tamsulosiinihydrokloridi. Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia

(pehmeässä kapselissa) ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (lääkettä säädellysti vapauttavien rakeiden

muodossa).

Muut aineet ovat:

Kova kapselikuori:

Musta rautaoksidi (E 172),

punainen rautaoksidi (E 172),

titaanidioksidi

(E 171),

keltainen rautaoksidi (E 172),

liivate,

musta painomuste (shellakka, musta rautaoksidi (E 172), propyleeniglykoli,

väkevä ammoniakki,

kaliumhydroksidi).

Pehmeiden dutasteridikapselien koostumus:

Tyypin II propyleeniglykolimonokaprylaatti

(ks. kohta 2. ”Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm sisältää propyleeniglykolia”),

butyylihydroksitolueeni

(E 321),

liivate,

glyseroli,

titaanidioksidi

(E 171),

keskipitkäketjuiset triglyseridit,

lesitiini

(saattaa sisältää soijaöljyä, ks. kohta 2. ”Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm sisältää

soijalesitiiniä”).

Tamsulosiinirakeiden

koostumus:

Metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri

1:1 dispersio 30 % (sisältää natriumlauryylisulfaattia ja

polysorbaatti 80:tä, ks. kohta 2. ”Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm sisältää natriumia”),

mikrokiteinen selluloosa,

dibutyylisebakaatti,

polysorbaatti 80,

kolloidinen

hydratoitu piidioksidi,

kalsiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pitkänomainen, kova kapseli, jossa on ruskea runko-osa ja oranssi kansi, ja johon on painettu merkintä ”C001”

mustalla musteella. Kapseli on noin 21 mm pitkä.

Pakkauskoot:

HDPE:stä valmistetut kapselipurkit, joissa on 7, 30, 90 tai 180 (kaksi 90 kapselin purkkia) kovaa kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

Valmistaja:

Laboratorios León Farma, SA

c/La Vallina, s/n, Polígono Industrial Navatejer

24008 Villaquilambre,

León

Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

ratiopharm Oy

PL 67

02631 Espoo

puh. 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.8.2019

Bipacksedel: Information till användaren

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm 0,5 mg/0,4 mg hårda kapslar

dutasterid/tamsulosinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

Hur du tar Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

Eventuella biverkningar

Hur Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm är och vad det används för

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm används för att be handla förstorad prostata hos män

(benign prostatahyperplasi) – d.v.s. en överdriven tillväxt av prostatakörteln som inte är av cancertyp och som

orsakas av en överproduktion av hormonet dihydrotestosteron.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm är en kombination av två olika läkemedel, dutasterid och

tamsulosin. Dutasterid hör till en grupp läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare och tamsulosin hör till en

grupp läkemedel som kallas alfablockerare.

En förstorad prostata kan orsaka urineringsproblem, såsom svårigheter att passera urin och ett ökat

urineringsbehov. Tillståndet kan också leda till att urinflödet blir långsammare eller strålen mindre kraftfull. Om

tillståndet lämnas obehandlat föreligger en risk för totalt stopp i urinflödet (akut urinstämma), vilket kräver

omedelbar behandling. I vissa fall behövs en operation för att förminska eller helt och hållet avlägsna prostatan.

Dutasterid minskar produktionen av hormonet dihydrotestosteron, vilket förminskar prostatan och lindrar

symtomen. Detta minskar också risken för akut urinstämma och behovet av operation. Tamsulosin får

prostatamuskulaturen att slappna av, vilket underlättar urinerandet och ger en snabb lindring av symtomen.

Dutasterid och tamsulosinhydroklorid som finns i Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras

instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

Ta inte Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

om du är kvinna (eftersom detta läkemedel endast är avsett för män)

om du är ett barn eller en ungdom under 18 år

om du är allergisk mot dutasterid, andra 5-alfa-reduktashämmare, tamsulosin, soja, jordnöt eller något

annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har lågt blodtryck som orsakar yrsel, svindel eller svimning (ortostatisk hypotension)

om du har någon svår leversjukdom.

Om du misstänker att något av ovan nämnda tillstånd gäller dig, ska du inte ta detta läkemedel innan du har

diskuterat med läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm.

I vissa kliniska studier konstaterades hjärtsvikt hos fler patienter som tog dutasterid i kombination med ett

annat läkemedel som tillhör de s.k. alfablockerande medlen (till exempel tamsulosin) än hos dem som tog

enbart dutasterid eller enbart något alfablockerande medel. Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte pumpar blod så

väl som det borde.

Försäkra dig om att din läkare känner till om du har problem som rör levern. Om du har haft någon

sjukdom som påverkar din lever, kan du behöva ytterligare kontroller under behandlingen med

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm.

Försäkra dig om att läkaren får veta ifall du har några svåra problem som rör njurarna.

Starroperation (p.g.a. grumlig lins). Om du ska opereras för grå starr kan det hända att läkaren ber dig

avbryta användandet av Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm en tid innan operationen. Innan det

blir dags för operation, ska du informera läkaren om att du använder (eller har använt)

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm eller tamsulosin. Läkaren måste i så fall vidta vissa

försiktighetsåtgärder för att undvika komplikationer under operationen.

Kvinnor, barn och ungdomar får inte hantera läckande Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

kapslar, eftersom den aktiva substansen kan absorberas genom huden. Om något hudområde skulle komma i

kontakt med kapselinnehållet, ska området omedelbart tvättas av med tvål och vatten.

Använd kondom under samlag. Dutasterid har återfunnits i sädesvätskan hos män som använder

dutasteride/tamsulosin kombinationsprodukt. Om din partner är, eller kan vara, gravid måste du förhindra att

hon kommer i kontakt med din sädesvätska eftersom dutasterid kan påverka pojkfosters normala utveckling.

Dutasterid har också visat sig minska antalet spermier, mängden sädesvätska och spermiernas rörlighet,

vilket kan sänka fertiliteten.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm påverkar koncentrationerna av PSA

(prostataspecifikt antigen) i blodet. PSA-bestämning används ibland för att konstatera prostatacancer.

Läkaren är medveten om denna påverkan, och kan därför trots det använda testet för att påvisa

prostatacancer. Försäkra dig om att den blodprovsordinerande läkaren känner till att du använder

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm om du ska avge ett prov för PSA-bestämning. Män som tar

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm ska få sitt PSA testat regelbundet.

I en klinisk studie med män med en förhöjd risk för prostatacancer, hade män som tog dutasterid oftare en

allvarlig form av prostatacancer än de män som inte tog dutasterid. Effekten av dutasterid på denna

allvarliga form av prostatacancer är inte klarlagd.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm kan orsaka bröstförstoring och -ömhet. Om detta blir

besvärande eller om du upptäcker knölar i brösten eller någon form av utsöndring från bröstvårtan ska du

prata med din läkare om dessa förändringar, eftersom de kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd som t.ex.

bröstcancer.

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har frågor angående användningen av

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm.

Andra läkemedel och Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen

har använt eller kan tänkas använda andra

läkemedel.

Ta inte Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm med följande läkemedel:

övriga alfablocke rare (läkemedel för behandling av förstorad prostata eller högt blodtryck).

Användning av Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm tillsammans med följande läkemedel

rekommenderas inte:

ketokonazol (läkemedel som används mot svampinfektion).

Vissa läkemedel kan påverka Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharms verkan och öka risken för

biverkningar. Sådana läkemedel är:

PDE5-hämmare (används för att uppnå eller underhålla erektion) såsom vardenafil, sildenafilcitrat och

tadalafil

verapamil eller diltiazem (blodtrycksmediciner)

ritonavir eller indinavir (läkemedel för behandling av HIV)

itrakonazol eller ketokonazol (läkemedel för behandling av svampinfektioner)

nefazodon (ett antidepressivt läkemedel)

cimetidin (läkemedel för behandling av magsår)

warfarin (bloduttunnande läkemedel)

erytromycin (antibiotikum som används mot infektioner)

paroxetin (antidepressivt läkemedel)

terbinafin (läkemedel som används mot svampinfektioner)

diklofenak (antiinflammatoriskt smärtstillande läkemedel).

Tala om för läkaren ifall du använder något av dessa läkemedel.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm med mat och dryck

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm ska tas 30 minuter efter en måltid, och efter samma måltid varje dag.

Graviditet, amning och fertilitet

Kvinnor får inte använda Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm.

Kvinnor som är (eller kan vara) gravida, får inte hantera läckande kapslar. Dutasterid absorberas genom

huden och kan skada pojkfosters normala utveckling. Risken är särskilt stor under de 16 första

graviditetsveckorna.

Använd kondom under samlag. Dutasterid har konstaterats i sädesvätskan hos män som använder

dutasteride/tamsulosin kombinationsprodukt. Om din partner är gravid bör du hindra henne från att komma i

kontakt med din sädesvätska.

Kombinationen av dutasterid och tamsulosin har konstaterats minska spermiernas och sädesvätskans mängd samt

spermiernas rörlighet, vilket kan sänka mannens fertilitet.

Rådfråga läkare om en gravid kvinna har kommit i kontakt med Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm.

Körförmåga och användning av maskiner

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm orsakar yrsel hos vissa användare, vilket gör att läkemedlet kan

påverka förmågan att tryggt kunna köra bil eller använda maskiner. Kör inte bil och använd inte maskiner om

du känner dig yr.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver

skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av

läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i

andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm innehåller lecitin från soja

Detta läkemedel innehåller sojalecitin, vilket kan innehålla sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller

soja ska du inte använda detta läkemedel.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 299,46 mg propylenglykolmonokaprylat (typ II) per kapsel (motsvarar mer än

1 mg propylenglykol/kg/dygn,

men är mindre än 50 mg/kg/dygn) samt spår av propylenglykol

i det svarta

bläcket.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3.

Hur du tar Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

Ta alltid Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm enligt läkarens eller apotekspersonalens

anvisningar. Om du inte tar läkemedlet regelbundet kan övervakningen av dina PSA-värden påverkas.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm ska man ta

Rekommenderad dos är en kapsel dagligen, 30 minuter efter måltid, och efter samma måltid varje dag.

Hur kapslarna ska tas

Svälj kapslarna hela med vatten. Kapseln får inte tuggas på eller öppnas. Kapselns innehåll kan irritera

munnen eller svalget.

Om du har tagit för stor mängd av Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara nästa dos vid normal, utsatt tidpunkt.

Sluta inte ta Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm utan att först fråga om råd

Sluta inte ta Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm utan att först rådgöra med läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allergisk reaktion

Symtom på en allergisk reaktion kan vara:

hudutslag (som kan klia)

nässelfeber (utslag som påminner om utslag orsakade av nässlor)

svullnad i ögonlock, ansikte, läppar, armar eller ben.

Kontakta omedelbart läkare om du får något av dessa symtom och avbryt användandet av

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm.

Yrsel, svindel och svimning

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm kan orsaka yrsel, svindel och sällan svimning. Innan du vet

hur detta läkemedel påverkar dig, ska du vara försiktig då du sätter dig upp från liggande läge eller reser dig

upp från sittande läge, särskilt om du vaknar under natten. Om du känner dig yr eller får svindel när som helst

under behandlingstiden, sätt dig eller lägg dig ner och vänta tills symtomen försvinner.

Allvarliga hudreaktioner

Symtom på allvarliga hudreaktioner kan vara:

hudutslag på stora områden med blåsor och flagande hud; särskilt runt munnen, näsan, ögonen

och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom).

Kontakta omedelbart läkare om du får något av dessa symtom och sluta ta

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm.

Vanliga biverkningar

Dessa förekommer hos högst en av tio behandlade män:

impotens (oförmåga att få eller hålla kvar en erektion) *

försvagad sexuell lust (libido) *

problem förknippade med sädesuttömning (ejakulation), såsom minskning av mängden sädesvätska, som

frigörs i samband med sex *

förstorade eller ömma bröst (gynekomasti)

yrsel.

* En del av dessa biverkningar kan hos en liten del av patienterna fortsätta också efter att

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm-behandlingen har avslutats.

Mindre vanliga biverkningar

Dessa förekommer hos högst en av hundra behandlade män:

hjärtsvikt (hjärtat pumpar mindre effektivt blod runt i kroppen. Du kan uppleva symtom som andfåddhet,

extrem tröttnad samt svullnader i vrister och ben).

lågt blodtryck i stående läge

hjärtklappning (palpitationer)

förstoppning, diarré, kräkningar, illamående

känsla av svaghet eller kraftlöshet

huvudvärk

kliande, täppt eller rinnande näsa (rinit)

utslag, nässelutslag, klåda

håravfall (vanligen från kroppen) eller hårtillväxt.

Sällsynta biverkningar

Dessa förekommer hos högst en av tusen behandlade män:

svullnad i ögonlock, ansikte, läppar, armar eller ben (angioödem)

svimning.

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa förekommer hos högst en av tiotusen behandlade män:

förlängd och smärtsam erektion (priapism)

allvarliga hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom).

Övriga biverkningar

Övriga biverkningar har konstaterats hos ett litet antal män, men man känner inte till den exakta förekomsten av

dessa reaktioner (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

onormal eller snabb hjärtrytm (hjärtrytmrubbning, takykardi eller förmaksflimmer)

andnöd (dyspné)

depression

smärta eller svullnad i testiklarna

näsblod

svåra eksem

synförändringar (dimsyn eller synnedsättning)

muntorrhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns

i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea.

5.

Hur Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter utgångsdatum. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel

som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens inne håll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är dutasterid och tamsulosinhydroklorid. Varje hårda kapsel innehåller 0,5 mg

dutasterid (i en mjuk kapsel) och 0,4 mg tamsulosinhydroklorid (i form av granulat med modifierad

frisättning).

Övriga innehållsämnen är:

Det hårda kapselskalet:

Svart järnoxid (E 172),

röd järnoxid (E 172),

titandioxid (E 171),

gul järnoxid (E 172),

gelatin,

svart trycksvärta (shellack, svart järnoxid (E 172), propylenglykol,

koncentrerad ammoniak,

kaliumhydroxid).

Innehåll i de mjuka dutasteridkapslarna:

Propylenglykolmonokaprylat

typ II (se avsnitt 2. ”Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm

innehåller propylenglykol”),

butylhydroxitoluen (E 321),

gelatin,

glycerol,

titandioxid (E 171),

triglycerider (medellångkedjiga),

lecitin (kan innehålla sojaolja; se avsnitt 2. ”Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm innehåller

lecitin från soja”).

Innehåll i tamsulosingranulaten:

Metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) dispersion 30 % (innehåller natriumlaurilsulfat

polysorbat 80; se avsnitt 2. ”Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm innehåller natrium”),

mikrokristallin

cellulosa,

dibutylsebakat,

polysorbat 80,

kolloidal,

hydrerad kiseldioxid,

kalciumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Avlånga, hårda kapslar med brun stomme och orange hätta och märkta med C001 i svart bläck. Cirka 21 mm

långa.

Förpackningar:

HDPE-burkar med 7, 30, 90 och 180 (2 burkar med 90 st.) kapslar. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Tillverkare:

Laboratorios León Farma, SA

c/La Vallina, s/n, Polígono Industrial Navatejer

24008 Villaquilambre,

León

Spanien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren

av godkännandet för försäljning.

ratiopharm Oy

PB 67

02631 Esbo

Tel: 020 180 5900

Denna bipacksedel ändrades senast den 28.8.2019

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg

tamsulosiinia).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Jokainen kapseli sisältää 299,46 mg tyypin II propyleeniglykolimonokaprylaattia, ja painomuste sisältää

propyleeniglykolin jäämiä. Lääkevalmiste sisältää lisäksi alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli sekä

lesitiinijäämiä (saattaa sisältää soijaöljyä).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kova kapseli.

Pitkänomaiset, noin 21 mm pitkät, kovat kapselit, joissa on ruskea runko-osa ja oranssi kansi, ja joihin on

painettu merkintä ”C001” mustalla musteella.

Jokainen kova kapseli sisältää tamsulosiinihydrokloridia säädellysti lääkeainetta vapauttavissa rakeissa sekä

dutasteridia sisältävän pehmeän liivatekapselin.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun (BPH) kohtalaisten ja vaikeiden oireiden hoito.

Akuutin virtsaummen ja kirurgisten toimenpiteiden tarpeen riskin pienentäminen potilailla,

joilla on

kohtalaisia tai vaikeita eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireita.

Tietoa hoidon vaikutuksista ja kliinisissä tutkimuksissa hoidetuista potilaista, ks. kohta 5.1.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset (mukaan lukien iäkkäät potilaat)

Suositeltu Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -annos on yksi kapseli (0,5 mg / 0,4 mg) kerran

vuorokaudessa.

Hoidon yksinkertaistamiseksi Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkkeellä voidaan

tarvittaessa korvata meneillään oleva, erillisin

dutasteridi- ja tamsulosiinihydrokloridivalmistein

toteutettu

yhdistelmähoito.

Jos dutasteridia tai tamsulosiinihydrokloridia käytetään yksinään, voidaan myös harkita siirtymistä suoraan

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -hoitoon, mikäli sen katsotaan olevan kliinisesti

tarkoituksenmukaista.

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta dutasteridi-tamsulosiiniyhdistelmän farmakokinetiikkaan ei ole

tutkittu. Munuaisten vajaatoiminta ei todennäköisesti vaadi annostuksen muuttamista (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Maksan vajaatoiminnan vaikutusta dutasteridi-tamsulosiiniyhdistelmän farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu,

joten varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, joilla on lievä tai kohtalainen maksan

vajaatoiminta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2). Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -lääkettä ei saa käyttää

vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa (ks. kohta 4.3).

Pediatriset potilaat

Dutasteridi-tamsulosiiniyhdistelmän käyttö on vasta-aiheista (alle 18-vuotiaiden) lasten hoidossa (ks. kohta

4.3).

Antotapa

Suun kautta.

Potilaita on neuvottava nielemään kapselit kokonaisina, noin 30 minuutin kuluttua saman päivittäisen aterian

jälkeen joka päivä. Kapseleita ei saa pureskella eikä avata. Kovakuorisen kapselin sisällä olevan

dutasteridikapselin sisältö voi ärsyttää suun ja nielun limakalvoa.

4.3

Vasta-aiheet

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -lääkettä ei saa antaa:

naisille, lapsille eikä nuorille (ks. kohta 4.6)

potilaille, jotka ovat yliherkkiä dutasteridille, muille 5-alfareduktaasin estäjille, tamsulosiinille

(mukaan lukien tamsulosiinin

aiheuttama angioedeema), soijalle, maapähkinälle tai kohdassa 6.1

mainituille apuaineille

potilaille, joilla on todettu ortostaattinen hypotensio

potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ennen kuin yhdistelmähoitoa määrätään, on tehtävä huolellinen riski-hyötyarviointi

mahdollisesti kohonneen

haittavaikutusten riskin vuoksi (mukaan lukien sydämen vajaatoiminta) ja harkittava myös muita

hoitovaihtoehtoja,

monoterapiat mukaan lukien.

Eturauhassyöpä ja korkean asteen kasvaimet

REDUCE-tutkimus oli 4-vuotinen, satunnaistettu, lumekontrolloitu,

kaksoissokko-, monikeskustutkimus,

jossa tutkittiin dutasteridin 0,5 mg päivittäisannoksen vaikutusta potilaisiin,

joilla on korkea eturauhassyövän

riski (mukaan lukien 50 - 75-vuotiaat miehet, joiden PSA tasot olivat 2,5 - 10 ng/ml ja joiden prostatabiopsia

oli negatiivinen 6 kuukautta ennen tutkimukseen osallistumista). Tutkimustulokset osoittivat, että 8 - 10

Gleason-pisteen eturauhassyöpien ilmaantuvuus oli suurempaa dutasteridilla hoidetuilla

miehillä (n = 29,

0,9 %) verrattuna lumevalmisteeseen (n = 19, 0,6 %). Dutasteridin ja 8 - 10 Gleason-pisteen

eturauhassyöpien välinen yhteys ei ole selvä, joten Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkettä

käyttävien miesten eturauhassyövän riskiä on arvioitava säännöllisesti (ks. kohta 5.1).

Prostataspesifinen antigeeni (PSA)

Prostataspesifisen antigeenin (PSA) pitoisuus seerumissa on tärkeä osatekijä eturauhassyövän toteamisessa.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm laskee seerumin keskimääräistä PSA-pitoisuutta noin 50 %

kuuden kuukauden hoidolla.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -lääkettä saavien potilaiden seerumin PSA-pitoisuus on

määritettävä uudelleen kuuden kuukauden hoidon jälkeen. Tämän jälkeen on suositeltavaa seurata PSA-

arvoja säännöllisesti. Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -hoidon aikana matalimmasta PSA-

arvosta kohonneet PSA-arvot voivat viitata eturauhassyöpään tai huonoon hoitomyöntyvyyteen, ja ne on

arvioitava huolellisesti,

vaikka PSA-arvot olisivatkin

edelleen 5-alfareduktaasin estäjiä käyttämättömien

miesten normaaliarvojen rajoissa (ks. kohta 5.1). Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkettä

käyttävän potilaan PSA-arvojen tulkinnassa on vertailuarvoina käytettävä aikaisempia PSA-arvoja.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -hoito ei häiritse PSA:n käyttökelpoisuutta eturauhassyövän

diagnostiikassa sen jälkeen, kun uusi lähtöarvo on määritetty.

PSA:n kokonaispitoisuudet seerumissa palautuvat lähtötasolle 6 kuukauden kuluessa hoidon lopettamisesta.

Vapaan ja kokonais-PSA:n suhde pysyy vakiona myös Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -hoidon aikana. Jos lääkäri päättää käyttää vapaan PSA:n prosentuaalista osuutta apuna

eturauhassyövän toteamiseen, sen arvoa ei tarvitse korjata Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -lääkitystä saavilla miehillä.

Eturauhasen tunnustelu peräsuolen kautta (tuseeraus) sekä muut tutkimukset, joilla suljetaan pois

eturauhassyöpä ja muut tilat, jotka voivat aiheuttaa samanlaisia oireita kuin eturauhasen hyvänlaatuinen

liikakasvu, on tehtävä potilailla ennen Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -hoidon aloittamista

ja määräajoin sen jälkeen.

Kardiovaskulaariset haittavaikutukset

Kahdessa neljä vuotta kestäneessä kliinisessä tutkimuksessa sydämen vajaatoiminnan ilmaantuvuus

(sydämen vajaatoiminta on yhdistetty termi raportoiduista tapahtumista, pääasiassa sydämen

vajaatoiminnasta ja kongestiivisesta sydämen vajaatoiminnasta) oli marginaalisesti suurempi tutkittavilla,

jotka saivat dutasteridin ja alfa

-adrenoreseptoriantagonistin, ensisijaisesti tamsulosiinin, yhdistelmää

verrattuna tutkittaviin,

jotka eivät saaneet tätä yhdistelmää. Näissä tutkimuksissa sydämen vajaatoiminnan

ilmaantuvuus oli kuitenkin pienempi kaikissa aktiivisesti hoidetuissa ryhmissä verrattuna lumeryhmään, ja

muut saatavilla olevat tiedot dutasteridista tai alfa

-adrenoreseptoriantagonisteista eivät tue päätelmää

lisääntyneistä kardiovaskulaarisista riskeistä (ks. kohta 5.1).

Rintarauhasen neoplasia

Miesten rintasyöpää on raportoitu harvoin dutasteridia käyttäneillä miehillä kliinisissä tutkimuksissa ja

valmisteen markkinoille tulon jälkeen. Epidemiologiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että miesten

rintasyövän riski ei suurene 5-alfareduktaasin estäjien käytön yhteydessä (ks. kohta 5.1). Lääkärien on

ohjeistettava potilaitaan viipymättä ilmoittamaan kaikista rintakudoksessa havaitsemistaan muutoksista,

kuten kyhmyistä tai nännieritteestä.

Munuaisten vajaatoiminta

Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (kreatiniinipuhdistuma alle 10 ml/min) sairastavien potilaiden hoitoa on

harkittava tarkoin, sillä valmistetta ei ole tutkittu tässä potilasryhmässä.

Hypotensio

Ortostaattinen: Muiden alfa

-adrenoreseptoriantagonistien tavoin tamsulosiini

voi aiheuttaa verenpaineen

laskua, joka voi harvoin johtaa pyörtymiseen. Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -hoitoa

aloittavia potilaita on neuvottava istuutumaan tai asettumaan makuulle, jos he havaitsevat ortostaattisen

hypotension ensioireita (huimaus, heikotus), ja odottamaan, kunnes oireet häviävät.

Jotta asentohypotension kehittymisen mahdollisuus voitaisiin minimoida,

potilaan tulisi olla

hemodynaamisesti tasapainossa saadessaan alfa

- adrenoreseptoriantagonistihoitoa ennen PDE5-estäjähoidon

aloittamista.

Symptomaattinen: Alfasalpaajien, mukaan lukien tamsulosiini,

ja PDE5-estäjien (esim. sildenafiili,

tadalafiili,

vardenafiili) yhteiskäytössä kehotetaan noudattamaan varovaisuutta. Sekä alfa

adrenoreseptoriantagonistit että PDE5-estäjät ovat vasodilataattoreita, jotka voivat alentaa verenpainetta.

Näihin kahteen luokkaan kuuluvien lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa symptomaattista

hypotensiota (ks. kohta 4.5).

Leikkauksenaikainen Floppy Iris Syndrome

Joillakin tamsulosiinia käyttävillä tai aiemmin käyttäneillä potilailla on todettu IFIS-oireyhtymä

(Intraoperative Floppy Iris Syndrome, pienen pupillin

oireyhtymän muunnos) kaihileikkauksen yhteydessä.

IFIS-oireyhtymä saattaa suurentaa silmäkomplikaatioiden riskiä leikkauksen aikana ja sen jälkeen. Siksi

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -hoidon aloittamista ei suositella, jos potilas on menossa

kaihileikkaukseen.

Leikkaavan silmälääkärin ja kaihileikkaustyöryhmän

on varmistettava ennen leikkausta, käyttääkö

leikkaukseen tuleva potilas, tai onko hän aiemmin käyttänyt, Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -lääkettä, ja huolehdittava asianmukaisista varotoimenpiteistä leikkauksen aikana ilmenevän

IFIS-oireyhtymän varalta.

On arveltu, että tamsulosiinihoidon

lopettaminen 1–2 viikkoa ennen kaihileikkausta voisi auttaa, mutta

toistaiseksi ei tiedetä varmasti, onko hoidon lopettamisesta hyötyä, tai kuinka paljon ennen leikkausta hoito

pitäisi keskeyttää.

Vuotavat kapselit

Dutasteridi imeytyy ihon läpi, ja siksi naiset, lapset ja nuoret eivät saa olla kosketuksissa vuotavien

kapseleiden kanssa (ks. kohta 4.6). Jos iho on joutunut kosketuksiin vuotavan kapselin kanssa, kosketusalue

on pestävä heti vedellä ja saippualla.

CYP3A4:n ja CYP2D6:n estäjät

Tamsulosiinihydrokloridin

samanaikainen anto voimakkaiden CYP3A4:n (esim. ketokonatsolin) tai,

vähäisemmässä määrin, voimakkaiden CYP2D6:n estäjien (esim. paroksetiinin) kanssa voi suurentaa

altistusta tamsulosiinille (ks. kohta 4.5).

Siksi tamsulosiinihydrokloridia ei suositella voimakasta CYP3A4:n estäjää käyttäville potilaille ja

varovaisuutta on noudatettava sen käytössä keskivoimakasta CYP3A4:n estäjää, voimakasta tai

keskivoimakasta CYP2D6:n estäjää, tai CYP3A4:n estäjää yhdessä CYP2D6:n estäjän kanssa käyttäville

potilaille tai potilaille,

joiden tiedetään olevan hitaita CYP2D6-metaboloijia.

Maksan vajaatoiminta

Dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmää ei ole tutkittu potilailla, joilla on jokin maksasairaus.

Varovaisuutta on noudatettava annettaessa Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm -lääkettä

potilaille, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 5.2).

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm sisältää propyleeniglykolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 299,46 mg tyypin II propyleeniglykolimonokaprylaattia per kapseli (vastaa yli

1 mg/kg, mutta jää alle 50 mg:n/kg propyleeniglykolia per vrk) sekä propyleeniglykolijäämiä

painomusteessa.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm sisältää soijalesitiiniä

Tämä lääkevalmiste sisältää soijasta peräisin olevan lesitiinin

jäämiä, jotka saattavat sisältää soijaöljyä.

Jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle, älä käytä tätä lääkevalmistetta.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli, eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty dutasteridin ja tamsulosiinin

yhdistelmävalmisteilla. Seuraavat tiedot

perustuvat erillisistä ainesosista saatuihin tietoihin.

Dutasteridi

Tietoa seerumin PSA-pitoisuuden pienenemisestä dutasteridihoidon aikana ja eturauhassyövän toteamisesta,

ks. kohta 4.4.

Muiden lääkeaineiden vaikutus dutasteridin farmakokinetiikkaan

Dutasteridi eliminoituu pääasiassa metaboloitumalla. In vitro -tutkimukset osoittavat, että CYP3A4 ja

CYP3A5 katalysoivat tätä metaboliaa. Voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa ei ole tehty varsinaisia

yhteisvaikutustutkimuksia. Populaatiofarmakokineettisessä tutkimuksessa dutasteridin pitoisuudet

seerumissa olivat kuitenkin samanaikaisesti verapamiilia tai diltiatseemia (kohtalaisia CYP3A4:n ja P-

glykoproteiinin

estäjiä) saaneessa pienessä potilasryhmässä keskimäärin 1,6–1,8 kertaa suuremmat kuin

muilla potilailla.

Pitkäaikainen dutasteridin ja voimakkaiden CYP3A4-entsyymin estäjien (esim. suun kautta annettavan

ritonaviirin, indinaviirin,

nefatsodonin, itrakonatsolin, ketokonatsolin) yhteiskäyttö voi suurentaa dutasteridin

pitoisuutta seerumissa. Dutasteridialtistuksen suureneminen ei todennäköisesti kuitenkaan johda

voimakkaampaan 5-alfareduktaasin estoon. Dutasteridin annostiheyden harventamista voidaan kuitenkin

harkita, jos haittavaikutuksia ilmaantuu.

On huomattava, että entsyymin toiminnan estyessä pitkä puoliintumisaika saattaa pidentyä edelleen, ja

yhdistelmähoidossa uuden vakaan tilan saavuttaminen voi kestää yli 6 kuukautta.

Kun 12 g kolestryramiinia annettiin tunti dutasteridin 5 mg kerta-annoksen jälkeen, sillä ei ollut vaikutusta

dutasteridin farmakokinetiikkaan.

Dutasteridin vaikutus muiden lääkeaineiden farmakokinetiikkaan

Terveillä miehillä tehdyssä suppeassa (n = 24), kaksi viikkoa kestäneessä tutkimuksessa dutasteridi

(0,5 mg/vrk) ei vaikuttanut tamsulosiinin

eikä teratsosiinin farmakokinetiikkaan. Tässä tutkimuksessa ei

havaittu myöskään merkkejä farmakodynaamisista yhteisvaikutuksista.

Dutasteridi ei vaikuta varfariinin eikä digoksiinin farmakokinetiikkaan. Tämä osoittaa, että dutasteridi ei

estä/indusoi CYP2C9:n eikä kuljetusproteiinin,

P-glykoproteiinin,

toimintaa. In vitro -

yhteisvaikutustutkimukset osoittavat, että dutasteridi ei estä CYP1A2-, CYP2D6-, CYP2C9-, CYP2C19-

eikä CYP3A4-entsyymin toimintaa.

Tamsulosiini

Hypotensiiviset vaikutukset saattavat voimistua, jos tamsulosiinihydrokloridia annetaan samanaikaisesti

verenpainetta alentavien lääkeaineiden kanssa. Näihin kuuluvat myös anestesia-aineet, PDE5-estäjät ja muut

alfa

-adrenoreseptoriantagonistit. Dutasteridin ja tamsulosiinin

yhdistelmää ei pidä antaa yhdessä muiden

alfa

-adrenoreseptoriantagonistien kanssa.

Tamsulosiinihydrokloridin

ja ketokonatsolin (voimakas CYP3A4:n estäjä) samanaikainen anto suurensi

tamsulosiinihydrokloridin

-arvon 2,2-kertaiseksi ja AUC-arvon 2,8-kertaiseksi.

Tamsulosiinihydrokloridin

ja paroksetiinin (voimakas CYP2D6:n estäjä) samanaikainen anto suurensi

tamsulosiinihydrokloridin

-arvon 1,3-kertaiseksi ja AUC-arvon 1,6-kertaiseksi. Altistuksen odotetaan

suurenevan saman verran hitailla CYP2D6-metaboloijilla nopeisiin metaboloijiin verrattuna silloin,

potilas saa samanaikaisesti voimakasta CYP3A4:n estäjää. Vaikutuksia CYP3A4:n ja CYP2D6:n estäjien

samanaikaisesta annosta yhdessä tamsulosiinin

kanssa ei ole arvioitu kliinisesti,

mutta altistus tamsulosiinille

saattaa suurentua merkitsevästi (ks. kohta 4.4).

Kun tamsulosiinihydrokloridia (0,4 mg) annettiin yhdessä simetidiinin (400 mg joka kuudes tunti kuuden

päivän ajan) kanssa, tamsulosiinihydrokloridin puhdistuma pieneni (26 %) ja AUC suureni (44 %).

Varovaisuutta on noudatettava, jos dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmää annetaan yhtä aikaa simetidiinin

kanssa.

Vakuuttavaa yhteisvaikutustutkimusta tamsulosiinihydrokloridin ja varfariinin välillä ei ole tehty. Rajallisten

in vitro- ja in vivo -tutkimusten tulokset ovat epäjohdonmukaiset. Diklofenaakki ja varfariini voivat

kuitenkin suurentaa tamsulosiinin

eliminaationopeutta. Varovaisuutta on noudatettava, jos varfariinia

annetaan samanaikaisesti tamsulosiinihydrokloridin

kanssa.

Yhteisvaikutuksia ei havaittu, kun tamsulosiinihydrokloridia annettiin yhtä aikaa atenololin, enalapriilin,

nifedipiinin

tai teofylliinin kanssa. Samanaikaisesti annettu furosemidi pienentää tamsulosiinin pitoisuutta

plasmassa, mutta koska pitoisuudet pysyvät normaalialueella, annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

In vitro tamsulosiinin vapaa fraktio ihmisen plasmassa ei muutu diatsepaamin, propranololin,

trikloorimetiatsidin,

kloorimadinonin,

amitriptyliinin,

diklofenaakin, glibenklamidin eikä simvastatiinin

vaikutuksesta. Tamsulosiini

ei myöskään muuta diatsepaamin, propranololin, trikloorimetiatsidin eikä

kloorimadinonin vapaata fraktiota.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -lääkettä ei saa antaa naisille. Dutasteridin ja tamsulosiinin

yhdistelmän vaikutuksia raskauteen, imetykseen ja hedelmällisyyteen ei ole tutkittu. Seuraavat tiedot

perustuvat yhdistelmävalmisteen sisältämillä vaikuttavilla aineilla erikseen tehdyistä tutkimuksista saatuihin

tietoihin (ks. kohta 5.3).

Raskaus

Muiden 5-alfareduktaasin estäjien tavoin dutasteridi estää testosteronin muuttumisen dihydrotestosteroniksi,

ja jos sitä annetaan poikasikiötä odottavalle naiselle, se saattaa estää sikiön ulkoisten sukuelinten

kehittymisen (ks. kohta 4.4). Dutasteridia saaneiden tutkittavien siemennesteessä on havaittu pieniä määriä

dutasteridia. Ei ole tiedossa, kohdistuuko poikasikiöön haittoja, jos raskaana oleva nainen altistuu

dutasteridihoitoa saavan miehen siemennesteelle (riski on suurimmillaan 16 ensimmäisen raskausviikon

aikana).

Kuten muitakin 5-alfareduktaasin estäjiä käytettäessä, potilaan tulisi estää kumppaninsa altistuminen

siemennesteelle käyttämällä kondomia, jos kumppani on tai saattaa olla raskaana.

Viitteitä sikiöön kohdistuvista haitoista ei havaittu, kun tamsulosiinihydrokloridia annettiin tiineille

naarasrotille ja -kaneille.

Prekliiniset tiedot, ks. kohta 5.3.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö dutasteridi tai tamsulosiini ihmisen rintamaitoon.

Hedelmällisyys

Dutasteridin on raportoitu vaikuttavan terveiden miesten siemennesteen ominaisuuksiin (vähentää siittiöiden

määrää, siemennesteen määrää ja siittiöiden

liikkuvuutta) (ks. kohta 5.1). Miehen hedelmällisyyden

heikkenemisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

Tamsulosiinihydrokloridin

vaikutusta siittiöiden määrään tai toimintakykyyn

ei ole arvioitu.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia dutasteridin ja tamsulosiinin

yhdistelmän vaikutuksista ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei

ole tehty. Potilaille on kuitenkin kerrottava, että Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm -lääkettä

käytettäessä saattaa esiintyä ortostaattiseen hypotensioon liittyviä oireita, kuten huimausta.

4.8

Haittavaikutukset

Tässä esitetyt tiedot perustuvat 4 vuoden aikana CombAT-tutkimuksessa (Combination of Avodart and

Tamsulosin) kertyneen informaation analyysiin dutasteridin ja tamsulosiinin

yhdistelmähoidosta. Kyseisessä

tutkimuksessa dutasteridia 0,5 mg ja tamsulosiinia 0,4 mg annettiin kerran vuorokaudessa 4 vuoden ajan

joko yhdistelmähoitona tai yksinään. Dutasteridi- ja tamsulosiiniyhdistelmävalmisteen biologinen

samanarvoisuus samanaikaisesti käytettävien, erillisten dutasteridi- ja tamsulosiinivalmisteiden kanssa on

osoitettu (ks. kohta 5.2). Myös erillisten vaikuttavien aineiden (dutasteridin ja tamsulosiinin)

haittavaikutusprofiilit

esitetään. On huomioitava, että kaikkia vaikuttavien aineiden monoterapiakäytön

yhteydessä raportoituja haittatapahtumia ei ole raportoitu dutatsteridi- ja tamsulosiiniyhdistelmähoidon

yhteydessä. Nämä on kuitenkin ilmoitettu valmisteyhteenvedossa tiedoksi lääkkeen määrääjälle.

Neljän vuoden tiedot CombAT-tutkimuksesta ovat osoittaneet, että tutkijoiden raportoimien, lääkkeestä

johtuvien haittavaikutusten frekvenssit ensimmäisen, toisen, kolmannen ja neljännen hoitovuoden aikana

olivat 22 %, 6 %, 4 % ja 2 % dutasteridi + tamsulosiini

-yhdistelmähoidolla, 15 %, 6 %, 3 % ja 2 %

dutasteridimonoterapialla, ja 13 %, 5 %, 2 % ja 2 % tamsulosiinimonoterapialla. Korkeampi

haittavaikutusfrekvenssi yhdistelmähoitoryhmässä ensimmäisen hoitovuoden aikana johtui korkeammasta

frekvenssistä sukupuolielimiin kohdistuneissa haitoissa; erityisesti tässä ryhmässä todetuista

ejakulaatiohäiriöistä.

Alla olevassa taulukossa esitetään ne ilmoitetut haittavaikutukset, jotka tutkijoiden mielestä johtuvat

lääkkeestä ja joiden ilmaantuvuus oli suurempi tai yhtä suuri kuin 1 % ensimmäisen hoitovuoden aikana

CombAT-tutkimuksessa, BPH-monoterapian kliinisissä tutkimuksissa ja REDUCE-tutkimuksessa.

Lisäksi alla esitetyt tamsulosiinin

haittavaikutukset perustuvat yleisesti saatavilla olevaan tietoon.

Haittatapahtumat saattavat yleistyä, kun käytetään yhdistelmähoitoa.

Kliinisissä tutkimuksissa havaittujen haittavaikutusten yleisyys on määritelty seuraavasti:

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000),

hyvin harvinainen (< 1/10 000). Jokaisessa elinjärjestelmän osassa haittavaikutukset esitetään vakavimmasta

alkaen.

Elinjärjestelmä

Haittavaikutus

Dutasteridi-

tamsulosiini

a

Dutasteridi

Tamsulosiini

c

Hermosto

Pyörtyminen

Harvinainen

Huimaus

Yleinen

Yleinen

Päänsärky

Melko harvinainen

Sydän

Sydämen vajaatoiminta

(yhdistetty termi

Melko

harvinainen

Melko

harvinainen

Sydämentykytys

Melko harvinainen

Verisuonisto

Ortostaattinen hypotensio

Melko harvinainen

Hengityselimet,

rintakehä ja välikarsina

Riniitti

Melko harvinainen

Ruoansulatuselimistö

Ummetus

Melko harvinainen

Ripuli

Melko harvinainen

Pahoinvointi

Melko harvinainen

Oksentelu

Melko harvinainen

Iho ja ihonalainen

kudos

Angioedeema

Harvinainen

Stevens-Johnsonin

oireyhtymä

Hyvin harvinainen

Urtikaria

Melko harvinainen

Ihottuma

Melko harvinainen

Kutina

Melko harvinainen

Sukupuolielimet

rinnat

Priapismi

Hyvin harvinainen

Impotenssi

Yleinen

Yleinen

Muuttunut (heikentynyt)

libido

Yleinen

Yleinen

Ejakulaatiohäiriöt

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Rintoihin liittyvät häiriöt

Yleinen

Yleinen

Yleisoireet ja

antopaikassa todettavat

häiriöt

Heikkous

Melko harvinainen

dutasteridi + tamsulosiini:

CombAT-tutkimuksesta – vuodesta yksi vuoteen neljä näiden haittavaikutusten

yleisyydet laskivat hoidon kuluessa

dutasteridi: kliinisistä BPH-monoterapiatutkimuksista

tamsulosiini: tamsulosiinin

EU Core Safety Profile -dokumentista

REDUCE-tutkimuksesta (ks. kohta 5.1)

Sydämen vajaatoiminnan yhdistetty termi koostui kongestiivisesta sydämen vajaatoiminnasta, sydämen

vajaatoiminnasta, vasemman kammion vajaatoiminnasta, akuutista sydämen vajaatoiminnasta,

kardiogeenisestä sokista, akuutista vasemman kammion vajaatoiminnasta, oikean kammion

vajaatoiminnasta, akuutista oikean kammion vajaatoiminnasta, kammion vajaatoiminnasta,

kardiopulmonaalisesta vajaatoiminnasta, kongestiivisesta kardiomyopatiasta

Mukaan lukien rintojen arkuus ja rintojen suureneminen

Nämä seksuaaliset haittavaikutukset liittyvät dutasteridihoitoon (sekä monoterapiaan että

yhdistelmähoitoon

tamsulosiinin

kanssa). Nämä haittatapahtumat voivat jatkua hoidon lopettamisen jälkeen.

Dutasteridin merkitystä haittojen jatkumiselle ei tunneta.

^ Mukaan lukien siemennesteen määrän väheneminen

Muut tiedot

REDUCE-tutkimuksessa paljastui Gleason 8‒10 eturauhassyöpien korkeampi ilmaantuvuus dutasteridilla

hoidetuilla miehillä verrattuna lumelääkkeeseen (ks. kohdat 4.4 ja 5.1). Ei ole varmistettu, oliko dutasteridin

eturauhasen kokoa pienentävällä vaikutuksella tai tutkimukseen liittyvillä

tekijöillä vaikutusta tämän

tutkimuksen tuloksiin.

Seuraavaa on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä käytössä: miesten

rintasyöpä (ks. kohta 4.4).

Kokemukset markkinoille tulon jälkeen

Maailmanlaajuiset markkinoille tulon jälkeiset kokemukset haittatapahtumista perustuvat spontaaneihin

haittavaikutusraportteihin,

joten todellinen ilmaantuvuus on tuntematon.

Dutasteridi

Immuunijärjestelmä

Tuntematon: Allergiset reaktiot, mukaan lukien ihottumat, kutina, nokkosihottuma, paikallinen turvotus ja

angioedeema.

Psyykkiset häiriöt

Tuntematon: Masennus.

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinaiset: Karvakato (ensisijaisesti vartalon karvoituksen väheneminen), hypertrikoosi.

Sukupuolielimet

ja rinnat

Tuntematon: Kivesten kipu ja turvotus.

Tamsulosiini

Markkinoille tulon jälkeisessä seurannassa kaihileikkausten aikana esiintyneitä IFIS-oireyhtymätapauksia

(Intraoperative Floppy Iris Syndrome; eli pienen pupillin

oireyhtymän muunnos) on yhdistetty alfa

adrenoreseptoriantagonistien, myös tamsulosiinin,

käyttöön (ks. kohta 4.4).

Lisäksi on raportoitu eteisvärinää, rytmihäiriöitä, takykardiaa, hengenahdistusta, nenäverenvuotoa, näön

hämärtymistä, näön heikkenemistä, monimuotoista punavihoittumaa, kesivää ihottumaa,

siemensyöksyhäiriöitä,

retrogradista siemensyöksyä, puuttuvaa siemensyöksyä ja kuivaa suuta tamsulosiinin

käytön yhteydessä. Tapausten yleisyyttä ja tamsulosiinin

osuutta niiden aiheuttamisessa ei voida luotettavasti

määrittää.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

4.9

Yliannostus

Dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmävalmisteen yliannostuksesta ei ole tietoja. Seuraavat tiedot

perustuvat erillisistä vaikuttavista aineista kertyneisiin tietoihin.

Dutasteridi

Vapaaehtoisille tutkittaville tehdyissä tutkimuksissa dutasteridia on annettu yhtenä päivittäisenä annoksena

enintään 40 mg/vrk (80-kertainen annos hoitoannokseen verrattuna) 7 päivän ajan ilman, että merkittäviä

turvallisuusongelmia on tullut esiin. Kliinisissä tutkimuksissa, joissa tutkittaville on annettu 5 mg:n

vuorokausiannoksia 6 kuukauden ajan, on havaittu vain samoja haittavaikutuksia kuin 0,5 mg:n

hoitoannoksia käytettäessä. Dutasteridille ei ole spesifistä vastalääkettä, joten yliannostusta epäiltäessä on

annettava oireenmukaista hoitoa ja tukihoitoa tarpeen mukaan.

Tamsulosiini

Akuuttia yliannostusta 5 mg:n tamsulosiinihydrokloridiannoksella on raportoitu. Potilaalla todettiin akuutti

hypotensio (systolinen verenpaine 70 mmHg), oksentelua ja ripulia, ja nestehoidon jälkeen potilas voitiin

kotiuttaa samana päivänä. Yliannostuksen aiheuttamassa akuutissa hypotensiossa annetaan

kardiovaskulaarista tukihoitoa. Verenpaine ja sydämen syketiheys voivat korjautua, kun potilas asetetaan

makuulle. Ellei tämä auta, voidaan antaa plasmatilavuuden lisääjiä ja tarvittaessa vasopressoreita.

Munuaisten toimintaa seurataan, ja annetaan yleistä tukihoitoa. Dialyysistä ei todennäköisesti ole hyötyä,

sillä tamsulosiini

sitoutuu hyvin voimakkaasti plasman proteiineihin.

Imeytymistä voidaan ehkäistä esim. oksennuttamalla. Jos lääkemäärä on suuri, voidaan tehdä mahahuuhtelu

ja antaa aktiivihiiltä ja osmoottista laksatiivia, kuten natriumsulfaattia.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Adrenergisiä alfareseptoreita salpaavat lääkeaineet

ATC-koodi: G04CA52

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm on kahden lääkeaineen yhdistelmävalmiste:

dutasteridi on

kaksoisvaikutteinen 5α-reduktaasin estäjä (5ARI) ja tamsulosiinihydrokloridi

on adrenergisten α1a- ja α1d-

reseptorien salpaaja. Näillä lääkeaineilla on toisiaan täydentävät vaikutusmekanismit, jotka nopeasti

lievittävät oireita, parantavat virtsan virtaamaa, pienentävät akuutin virtsaummen riskiä ja vähentävät

eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun liittyvää leikkaushoidon

tarvetta.

Dutasteridi estää sekä 5α-reduktaasin tyypin 1 että tyypin 2 isoentsyymejä, jotka aiheuttavat testosteronin

muuttumisen dihydrotestosteroniksi (DHT). DHT on tärkein eturauhasen kasvusta ja eturauhasen

hyvänlaatuisen liikakasvun kehittymisestä vastaava androgeeni. Tamsulosiini salpaa adrenergisia α1a- ja

α1d-reseptoreja eturauhasen stroomaosan sileissä lihaksissa ja virtsarakon kaulassa. Noin 75 % eturauhasen

α1- reseptoreista kuuluu α1a-alatyyppiin.

Dutasteridi yhdessä tamsulosiinin kanssa

Seuraavat tiedot perustuvat dutasteridin ja tamsulosiinin yhteiskäytöstä saatuihin tietoihin.

Dutasteridia 0,5 mg/vrk (n = 1623), tamsulosiinia 0,4 mg/vrk (n = 1611) tai yhdistelmähoitona dutasteridia

0,5 mg plus tamsulosiinia 0,4 mg (n = 1610) arvioitiin miespotilailla, joilla oli kohtalaisia tai vaikeita BPH-

oireita, prostatan tilavuus ≥ 30 ml ja PSA-arvo rajoissa 1,5–10 ng/ml 4 vuoden monikeskus-,

monikansallisessa, satunnaistetussa, kaksoissokko-, rinnakkaisryhmin

tehdyssä tutkimuksessa. Noin 53 %:lla

potilaista oli ollut aiempi 5-alfareduktaasi-inhibiittori-

tai alfa

-adrenoreseptoriantagonistihoito. Ensisijainen

tehoa mittaava päätetapahtuma kahden ensimmäisen hoitovuoden aikana oli IPSS:n (International Prostate

Symptom Score) muutos. IPPS on 8-kohtainen oireiden arviointiasteikko,

joka perustuu AUA-SI-

kartoitukseen (American Urological Association-Symptom Index), johon on lisätty elämänlaatua koskeva

kysymys. Toissijaiset tehoa mittaavat päätetapahtumat kahden hoitovuoden kohdalla olivat maksimaalinen

virtsan virtaus (Qmax) ja prostatan tilavuus. IPSS:n osalta yhdistelmähoito

saavutti merkitsevän eron

kolmannesta kuukaudesta lähtien verrattuna dutasteridiin ja yhdeksännestä kuukaudesta lähtien verrattuna

tamsulosiiniin. Qmax:n osalta yhdistelmähoito

saavutti merkitsevän eron kuudennesta kuukaudesta lähtien

verrattuna dutasteridiin sekä tamsulosiiniin.

Dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmähoito lievittää oireita tehokkaammin kuin kumpikaan lääkeaine

yksinään. Kahden vuoden hoidon jälkeen yhdistelmähoidolla oli saavutettu oirepisteiden tilastollisesti

merkitsevä paraneminen (-6,2 yksikköä, korjattu keskiarvo) lähtötasoon verrattuna.

Virtsan virtaama parani (korjattu keskiarvo) lähtötasoon verrattuna 2,4 ml/s yhdistelmähoidolla, 1,9 ml/s

dutasteridillä ja 0,9 ml/s tamsulosiinilla. BII-arvot (BPH Impact index) paranivat (korjattu keskiarvo)

lähtötasoon verrattuna -2,1 yksikköä yhdistelmähoidolla,

-1,7 yksikköä dutasteridillä ja -1,5 yksikköä

tamsulosiinilla. Virtsan virtaama ja BII-arvot paranivat yhdistelmähoidolla

tilastollisesti merkitsevästi

enemmän kuin kummallakaan lääkkeellä yksinään.

Eturauhasen kokonaistilavuus ja välivyöhykkeen tilavuus pienenivät yhdistelmähoidolla 2 hoitovuoden

aikana tilastollisesti

merkitsevästi pelkkään tamsulosiinihoitoon

verrattuna.

Neljännen hoitovuoden kohdalla ensisijainen tehoa mittaava päätetapahtuma oli ensimmäisen akuutin

virtsaummen tai BPH:n vuoksi tehdyn leikkauksen ajankohta. Neljän hoitovuoden jälkeen yhdistelmähoito

vähensi tilastollisesti merkitsevästi akuutin virtsaummen tai BPH:n vuoksi tehdyn leikkauksen riskiä

(65,8 %:n riskin väheneminen p < 0,001 [95 % CI 54,7 %–74,1 %]) verrattuna tamsulosiinimonoterapiaan.

Akuutin virtsaummen tai BPH:n vuoksi tehdyn leikkauksen esiintyvyys neljänteen vuoteen mennessä oli

yhdistelmähoitoryhmässä 4,2 % ja tamsulosiiniryhmässä 11,9 % (p < 0,001). Verrattuna

dutasteridimonoterapiaan yhdistelmähoito vähensi akuutin virtsaummen tai BPH:n vuoksi tehdyn

leikkauksen riskiä 19,6 % (p = 0,18 [95 % CI -10,9 %–41,7 %]). Akuutin virtsaummen tai BPH:n vuoksi

tehdyn leikkauksen esiintyvyys neljänteen vuoteen mennessä oli dutasteridiryhmässä 5,2 %.

Toissijaiset tehoa mittaavat päätetapahtumat neljän hoitovuoden jälkeen olivat kliinisen progression

ajankohta (määritelty seuraavien osien yhdistelmäksi: IPSS:n huonontuminen ≥ 4 pisteellä, BHP:n liittyvät

akuutit virtsaummet, inkontinenssi,

virtsatieinfektio (VTI) ja munuaisten vajaatoiminta), IPSS:n

(International Prostate Symptom Score) muutos, maksimaalinen virtsan virtaus (Qmax) ja prostatan tilavuus.

IPSS on 8-kohtainen oireiden arviointiasteikko,

joka perustuu AUA-SI-kartoitukseen, johon on lisätty

elämänlaatua koskeva kysymys. Seuraavassa taulukossa esitetään tulokset neljän vuoden hoitojaksolta.

Lähtötas

on arvot

ovat

keskiarv

oja ja

muutoks

lähtötaso

sta on

vakioitu

keskiarv

muutoks

iksi.

Kliinine

progress

määritelt

seuraavi

en osien

yhdistel

mäksi:

IPSS:n

huonont

uminen

≥ 4

pisteellä,

BPH:aan liittyvät akuutit virtsaummet, inkontinenssi,

VTI ja munuaisten vajaatoiminta

Mitattu valikoiduissa tutkimuskeskuksissa (13 %:lla satunnaistetuista potilaista)

Yhdistelmähoidolla saavutettu merkitsevyys (p < 0,001) vs. tamsulosiini

48 kk:n kohdalla

Yhdistelmähoidolla saavutettu merkitsevyys (p < 0,001) vs. dutasteridi 48 kk:n kohdalla

Parametri

Ajankohta

Yhdistelmähoito

Dutasteridi

Tamsulosiini

Akuutin

virtsaummen tai

BPH:n vuoksi

tehty leikkaus

Ilmaantuvuus 48 kk:n

kohdalla

11,9

Kliininen

progressio* (%)

48 kk

12,6

17,8

21,5

IPSS (yksikköä)

[Lähtötaso]

48 kk (muutos

lähtötasosta)

[16,6]

-6,3

[16,4]

-5,3

[16,4]

-3,8

Qmax (ml/s)

[Lähtötaso]

48 kk (muutos

lähtötasosta)

[10,9]

[10,6]

[10,7]

Prostatan

tilavuus (ml)

[Lähtötaso]

48 kk (% muutos

lähtötasosta)

[54,7]

-27,3

[54,6]

-28,0

[55,8]

+4,6

Prostatan

välivyöhykkeen

tilavuus (ml)

[Lähtötaso]

48 kk (% muutos

lähtötasosta)

[27,7]

-17,9

[30,3]

-26,5

[30,5]

18,2

BPH impakti-

indeksi

(BII)

(yksikköä)

[Lähtötaso]

48 kk (muutos

lähtötasosta)

[5,3]

-2,2

[5,3]

-1,8

[5,3]

-1,2

IPSS kysymys

8 (BPH:aan

liittyvä

terveydentila)

(yksikköä)

[Lähtötaso]

48 kk (muutos

lähtötasosta)

[3,6]

-1,5

[3,6]

-1,3

[3,6]

-1,1

Dutasteridi

Dutasteridia 0,5 mg/vrk verrattiin lumevalmisteeseen kolmessa 2 vuoden primaarisessa tehoa mittaavassa

monikansallisessa, kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa

4 325 miespotilaalla, joilla oli kohtalaisia tai vaikeita eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireita ja

joiden eturauhasen tilavuus oli ≥ 30 ml ja PSA-arvo 1,5–10 ng/ml. Tämän jälkeen tutkimuksia jatkettiin

avoimina jatkotutkimuksina 4 vuoteen asti, ja kaikille vielä tutkimuksissa mukana olleille potilaille

annettiin

dutasteridia samansuuruisena 0,5 mg:n annoksena. Alun perin lumeryhmään satunnaistetuista potilaista 37 %

ja dutasteridiryhmään satunnaistetuista 40 % oli mukana tutkimuksessa 4 vuoden kuluttua. Avoimiin

jatkotutkimuksiin osallistuneista 2 340 potilaasta suurin osa (71 %) oli mukana koko 2 vuotta kestäneen

avoimen vaiheen ajan.

Tärkeimmät kliinistä tehoa mittaavat parametrit olivat AUA-SI-oireindeksi (American Urological

Association Symptom Index), virtsasuihkun huippuvirtaama (Qmax) ja akuutin virtsaummen ilmaantuvuus

sekä eturauhasen liikakasvuun liittyvä leikkaushoidon

tarve.

AUA-SI on eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun oireita kartoittava 7-kohtainen kysely, jossa

maksimipistemäärä on 35. Keskimääräinen lähtöpistearvo oli noin 17. Kuuden kuukauden, yhden vuoden ja

kahden vuoden hoidon jälkeen arvo oli parantunut lumeryhmässä keskimäärin 2,5; 2,5 ja 2,3 pistettä, ja

dutasteridiryhmässä vastaavat luvut olivat 3,2; 3,8 ja 4,5 pistettä. Erot ryhmien välillä olivat tilastollisesti

merkitseviä. Kahden ensimmäisen vuoden kaksoissokkohoidon

aikana todettu AUA-SI-pistearvon

paraneminen säilyi 2 vuoden avoimien jatkotutkimusten aikana.

Virtsasuihkun huippuvirtaama (Qmax)

Huippuvirtaaman (Qmax) keskiarvo lähtötilanteessa oli näissä tutkimuksissa noin 10 ml/s (normaali Qmax

≥ 15 ml/s). Virtaama oli parantunut lumeryhmässä vuoden kuluttua 0,8 ja kahden vuoden kuluttua 0,9 ml/s ja

dutasteridiryhmässä 1,7 ja 2,0 ml/s. Ero ryhmien välillä oli tilastollisesti

merkitsevä ensimmäisestä

kuukaudesta 24. kuukauteen asti. Kahden ensimmäisen vuoden kaksoissokkohoidon

aikana todettu

huippuvirtaaman lisäys säilyi 2 vuoden avoimien jatkotutkimusten aikana.

Akuutti virtsaumpi ja leikkaushoito

Kahden vuoden hoidon jälkeen akuutin virtsaummen ilmaantuvuus oli lumeryhmässä 4,2 % ja

dutasteridiryhmässä 1,8 % (riskin pieneneminen 57 %). Ero on tilastollisesti

merkitsevä ja tarkoittaa, että

42 potilaalle (95 %:n luottamusväli 30–73) on annettava hoitoa kahden vuoden ajan, jotta vältettäisiin yksi

akuutti virtsaumpitapaus.

Eturauhasen liikakasvuun liittyvän leikkaushoidon

ilmaantuvuus oli kahden vuoden kuluttua lumeryhmässä

4,1 % ja dutasteridiryhmässä 2,2 % (riskin pieneneminen 48 %). Ero on tilastollisesti

merkitsevä ja

tarkoittaa, että 51 potilaalle (95 %:n luottamusväli 33–109) on annettava hoitoa kahden vuoden ajan, jotta

vältettäisiin yksi leikkaustoimenpide.

Karvoituksen jakautuminen

Dutasteridin vaikutusta karvoituksen jakautumiseen ei ole varsinaisesti tutkittu vaiheen III tutkimusohjelman

aikana, mutta 5-alfareduktaasin estäjät saattavat vähentää hiustenlähtöä ja lisätä hiustenkasvua miehillä,

joilla esiintyy miestyyppistä kaljuuntumista (alopecia androgenica).

Kilpirauhasen toiminta

Terveiden miesten kilpirauhasen toimintaa seurattiin vuoden kestäneessä tutkimuksessa. Vapaan tyroksiinin

pitoisuudet olivat pysyneet vakaina dutasteridihoidon aikana, mutta TSH-pitoisuudet olivat lievästi koholla

(0,4 MCIU/ml) lumeryhmään verrattuna vuoden kestäneen hoidon päättyessä. Vaikka TSH-pitoisuudet

vaihtelivat, TSH:n mediaaniarvojen vaihteluväli (1,4–1,9 MCIU /ml) pysyi normaalialueella (0,5–5/6

MCIU/ml), ja vapaan tyroksiinin pitoisuus oli vakaa normaalialueen sisällä, ja samanlainen lume- ja

dutasteridihoidon aikana, joten TSH:n muutosten ei katsottu olevan kliinisesti

merkittäviä. Yhdessäkään

kliinisessä tutkimuksessa ei ole havaittu viitteitä dutasteridin haitallisesta vaikutuksesta kilpirauhasen

toimintaan.

Rintojen kasvaimet

Kaksi vuotta kestäneissä kliinisissä tutkimuksissa, joissa dutasteridialtistuksen kesto oli yhteensä 3 374

potilasvuotta, dutasteridihoitoa saaneilla potilailla oli raportoitu kaksi miesten rintasyöpätapausta ja

lumeryhmän potilailla

yksi tapaus, kun potilaita rekisteröitiin 2 vuoden avoimeen jatkotutkimukseen. Neljä

vuotta kestäneissä CombAT- ja REDUCE-nimisissä kliinisissä tutkimuksissa, joissa dutasteridialtistuksen

kesto oli yhteensä 17 489 potilasvuotta ja dutasteridi+tamsulosiini-yhdistelmäaltistuksen kesto oli yhteensä

5 027 potilasvuotta, rintasyöpää ei raportoitu missään hoitoryhmissä.

Kahdessa epidemiologisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa, joista toinen tehtiin yhdysvaltalaisessa (n = 339

rintasyöpätapausta ja n = 6 780 verrokkia) ja toinen brittiläisessä (n = 398 rintasyöpätapausta ja n = 3 930

verrokkia) terveydenhuollon tietokannassa, osoitettiin, ettei miesten rintasyövän riski suurentunut 5-

alfareduktaasin estäjien käytön yhteydessä (ks. kohta 4.4).

Ensimmäisen tutkimuksen tuloksissa ei todettu yhteyttä miesten rintasyöpään (ennen rintasyöpädiagnoosia

tapahtuneen vähintään yhden vuoden ja alle yhden vuoden käytön välinen riskisuhde: 0,70; 95 %:n

luottamusväli 0,34 - 1,45). Toisessa tutkimuksessa riskikerroin 5-alfareduktaasin estäjien käyttäjillä

verrattuna ei-käyttäjiin oli 1,08 (95 %:n luottamusväli 0,62 - 1,87).

Miesten rintasyövän esiintymisen ja pitkäaikaisen dutasteridin käytön välistä syy-yhteyttä ei ole osoitettu.

Vaikutukset miehen hedelmällisyyteen

Dutasteridin 0,5 mg:n vuorokausiannoksen vaikutuksia siemennesteen ominaisuuksiin tutkittiin 18–52-

vuotiailla terveillä vapaaehtoisilla miehillä (n = 27 dutasteridiryhmässä, n = 23 lumeryhmässä) 52 viikon

hoidon ja sen jälkeen 24 viikon seurantajakson aikana. Viikolla 52 siittiöiden kokonaismäärä oli pienentynyt

dutasteridiryhmässä keskimäärin 23 %, siemennesteen määrä 26 % ja siittiöiden liikkuvuus

18 %

lähtötasosta, kun muutokset suhteutettiin vastaaviin lumeryhmässä todettuihin muutoksiin lähtötasoon

verrattuna. Siittiöpitoisuus ja siittiöiden morfologia pysyivät muuttumattomina. Siittiöiden

kokonaismäärän

prosentuaalisen muutoksen keskiarvo oli 24 viikon seurantajakson jälkeen pysynyt samana

dutasteridiryhmässä ja oli edelleen 23 % pienempi kuin lähtötilanteessa. Kaikkien parametrien keskiarvot

pysyivät kaikkina ajankohtina normaalialueella eivätkä täyttäneet etukäteen määriteltyjä kliinisesti

merkittävän muutoksen (30 %) kriteerejä. Dutasteridiryhmän kahdella tutkittavalla siittiöiden

määrä oli

kuitenkin pienentynyt yli 90 % lähtötasosta viikolla 52, ja muutos korjautui osittain 24 viikon seurantajakson

aikana. Miehen hedelmällisyyden heikkenemisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

Kardiovaskulaariset haittavaikutukset

Neljä vuotta kestäneessä, 4 844 miestä käsittäneessä dutasteridin ja tamsulosiinin

yhdistelmäkäyttötutkimuksessa BPH-potilaille (CombAT-tutkimus) sydämen vajaatoiminnan (yhdistetty

termi) ilmaantuvuus oli suurempi yhdistelmähoitoa saaneiden ryhmässä (14/1 610, 0,9 %) kuin

kummassakaan monoterapiaryhmässä: dutasteridiryhmä (4/1 623; 0,2 %) ja tamsulosiiniryhmä (10/1 611;

0,6 %).

Erillisessä neljä vuotta kestäneessä, 8 231 50–75-vuotiasta miestä käsittäneessä tutkimuksessa (miehille oli

tehty edeltävästi eturauhasen biopsia, jonka tulos oli negatiivinen, ja PSA:n lähtöarvot olivat 2,5–10 ng/ml

50–60-vuotiailla

miehillä ja 3–10,0 ng/ml yli 60-vuotiailla miehillä) (REDUCE-tutkimus) sydämen

vajaatoiminnan (yhdistetty termi) ilmaantuvuus oli suurempi dutasteridia 0,5 mg kerran päivässä käyttäneillä

tutkittavilla (30/4 105; 0,7 %) verrattuna lumevalmistetta käyttäneisiin tutkittaviin (16/4 126; 0,4 %). Tämän

tutkimuksen post-hoc-analyysi osoitti sydämen vajaatoiminnan (yhdistetty termi) suurempaa ilmaantuvuutta

tutkittavilla,

jotka käyttivät dutasteridia yhdessä alfa

-adrenoreseptoriantagonistin kanssa (12/1 152; 1,0 %)

verrattuna dutasteridia ilman alfa

-adrenoreseptoriantagonistia käyttäneisiin tutkittaviin (18/2 953; 0,6 %),

lumevalmistetta yhdessä alfa

-adrenoreseptoriantagonistin kanssa käyttäneisiin (1/1 399; < 0,1 %) ja

lumevalmistetta ilman alfa-salpaavaa lääkeainetta käyttäneisiin (15/2 727; 0,6 %).

Kahdentoista satunnaistetun lumevalmiste- tai verrokkivalmistekontrolloidun

kliinisen tutkimuksen meta-

analyysi (n = 18 802) arvioi kardiovaskulaaristen haittavaikutusten riskiä dutasteridia käyttäessä (verrattuna

kontrolleihin). Analyysi ei osoittanut johdonmukaista,

tilastollisesti merkittävää sydämen vajaatoiminnan

(RR 1,05; 95 % CI 0,71 - 1,57), akuutin sydäninfarktin (RR 1,00; 95 % CI 0,77 - 1,30) tai aivohalvauksen

(RR 1,20; 95 % CI 0,88 - 1,64) riskin kasvua.

Eturauhassyöpä ja korkean asteen kasvaimet

Neljä vuotta kestäneessä lumevalmisteen ja dutasteridin, 8 231 50–75-vuotiasta miestä käsittäneessä

vertailussa (miehille oli tehty edeltävästi eturauhasen biopsia, jonka tulos oli negatiivinen, ja PSA:n

lähtöarvot olivat 2,5–10 ng/ml 50–60-vuotiailla miehillä ja 3–10,0 ng/ml yli 60-vuotiailla

miehillä)

(REDUCE-tutkimus) 6 706 tutkittavalta oli (ensisijaisesti tutkimussuunnitelman

määräämän) eturauhasen

neulabiopsian tulos käytettävissä analyysiin Gleason-pisteiden määrittämiseksi. 1 517 tutkittavalla

diagnosoitiin eturauhassyöpä tutkimuksen aikana. Suurin osa biopsialla todetuista syövistä molemmissa

hoitoryhmissä diagnosoitiin

matala-asteisiksi (5–6 Gleason-pistettä, 70 %).

Dutasteridiryhmässä oli suurempi 8–10 Gleason-pisteen eturauhassyöpien ilmaantuvuus (n = 29; 0,9 %)

verrattuna lumeryhmään (n = 19; 0,6 %) (p = 0,15). Vuosina 1–2 dutasteridiryhmässä (n = 17; 0,5 %) ja

lumeryhmässä (n = 18; 0,5 %) oli yhtä paljon tutkittavia, joilla oli 8–10 Gleason-pisteen syöpä. Vuosina 3–4

enemmän 8–10 Gleason-pisteen syöpiä diagnosoitiin dutasteridiryhmässä (n = 12; 0,5 %) verrattuna

lumeryhmään (n = 1; < 0,1 %) (p = 0,0035). Dutasteridin vaikutuksesta ei ole tietoa yli neljän vuoden ajalta

eturauhassyövän riskiryhmässä olevilta miehiltä. 8–10 Gleason-pisteen syöpiä diagnosoitiin prosentuaalisesti

yhtä paljon koko tutkimuksen ajan (vuosina 1–2 ja vuosina 3–4) dutasteridiryhmässä (0,5 %:lla tutkittavista

kumpanakin ajanjaksona). 8–10 Gleason-pisteen syöpiä diagnosoitiin lumeryhmässä prosentuaalisesti

vähemmän vuosina 3–4 kuin vuosina 1–2 (< 0,1 %:lla tutkittavista vrt. 0,5 %:lla tutkittavista vastaavasti) (ks.

kohta 4.4). 7–10 Gleason-pisteen syöpien ilmaantuvuudessa ei ollut eroa (p = 0,81).

REDUCE-tutkimuksen kaksi vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa ei havaittu uusia 8–10 Gleason-

pisteen eturauhassyöpiä.

Neljä vuotta kestäneessä BPH-tutkimuksessa (CombAT), jossa ei ollut tutkimussuunnitelman

määräämiä

biopsioita ja kaikki eturauhassyöpädiagnoosit perustuivat epäilyn perusteella tehtyihin biopsioihin,

8–10

Gleason-pisteen syöpien esiintymistiheydet olivat n = 8 (0,5 %) dutasteridiryhmässä; n = 11 (0,7 %)

tamsulosiiniryhmässä ja n = 5 (0,3 %) yhdistelmähoitoryhmässä.

Neljä eri epidemiologista,

väestöpohjaista tutkimusta (joista kahdessa oli yhteensä 174 895 osallistujaa,

yhdessä 13 892 osallistujaa ja yhdessä 38 058 osallistujaa) osoittivat, että 5-alfareduktaasin estäjien käytöllä

ei ole yhteyttä suurentuneeseen korkean asteen eturauhassyövän, eturauhassyövän tai yleisen kuolleisuuden

esiintyvyyteen.

Dutasteridin ja korkean asteen kasvainten välinen yhteys ei ole selvä.

Vaikutukset seksuaalitoimintoihin:

Kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa tutkittiin

dutasteridin ja tamsulosiinin

yhdistelmävalmisteen vaikutuksia seksuaalitoimintoihin

seksuaalisesti aktiivisilla miehillä,

joilla oli BPH (n

= 243 dutasteridin ja tamsulosiinin

yhdistelmä ja n = 246 lumevalmiste). Miesten seksuaaliterveyskyselyn

(Men’s Sexual Health Questionnaire, MSHQ) pisteissä havaittiin yhdistelmäryhmässä tilastollisesti

merkitsevästi (p < 0,001) suurempi vähenemä (paheneminen) 12 kuukauden aikana. Vähenemä liittyi lähinnä

siemensyöksyn- ja yleisen tyytyväisyyden osa-alueiden pahenemiseen, eikä niinkään erektion osa-alueisiin.

Nämä vaikutukset eivät vaikuttaneet tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden käsitykseen dutasteridin ja

tamsulosiinin

yhdistelmävalmisteesta, jonka käyttäjät olivat tilastollisesti tyytyväisempiä koko 12 kuukauden

ajan, verrattuna lumevalmisteen käyttäjiin (p < 0,05). Seksuaaliset haittavaikutukset tässä tutkimuksessa

ilmenivät 12 kuukauden hoidon aikana ja noin puolet näistä korjaantuivat 6 kuukauden kuluessa hoidon

jälkeen.

Dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmän ja pelkän dutasteridin tiedetään aiheuttavan seksuaalitoimintoihin

liittyviä haittavaikutuksia (ks. kohta 4.8).

Seksuaalitoimintoihin liittyvien haittavaikutusten esiintyvyys vähenee ajan myötä hoidon jatkuessa, kuten

muissakin kliinisissä tutkimuksissa havaittiin, mukaan lukien CombAT ja REDUCE-tutkimukset.

Tamsulosiini

Tamsulosiini suurentaa virtsasuihkun huippuvirtaamaa. Se rentouttaa eturauhasen ja virtsaputken sileitä

lihaksia, mikä lievittää ahtaumaa ja vähentää tyhjennysoireita. Se lievittää myös kerääntymisoireita, joissa

virtsarakon epästabiliteetilla on merkittävä osa. Kerääntymis- ja tyhjennysoireisiin

kohdistuvat vaikutukset

säilyvät pitkäaikaishoidon aikana. Leikkaushoidon tai katetroinnin tarve lykkääntyy merkitsevästi.

Alfa

-salpaajat voivat alentaa verenpainetta pienentämällä ääreisvastusta. Kliinisesti merkittävää

verenpaineen laskua ei todettu tamsulosiinilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa.

5.2

Farmakokinetiikka

Dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmän on osoitettu olevan biologisesti samanarvoinen samanaikaisesti

annettujen erillisten dutasteridi- ja tamsulosiinikapseleiden kanssa.

Biologista samanarvoisuutta arvioivassa tutkimuksessa lääkkeet annettiin kerta-annoksina sekä tyhjään

mahaan että aterian jälkeen. Kun dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmää annettiin aterian yhteydessä,

tamsulosiiniosan huippupitoisuus

) jäi 30 % pienemmäksi kuin tyhjään mahaan annetun annoksen

jälkeen. Ruoka ei vaikuttanut tamsulosiinin AUC-arvoon.

Imeytyminen

Dutasteridi

Suun kautta annetun 0,5 mg:n kerta-annoksen jälkeen dutasteridin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan

1–3 tunnin kuluessa. Absoluuttinen hyötyosuus on noin 60 %. Ruoka ei vaikuta dutasteridin hyötyosuuteen.

Tamsulosiini

Tamsulosiini imeytyy suolistosta, ja sen biologinen hyötyosuus on lähes täydellinen. Tamsulosiinin

imeytyminen hidastuu ja imeytyneen lääkeaineen määrä pienenee, kun se otetaan 30 minuutin kuluessa

ateriasta. Imeytyminen on tasaisempaa, jos dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmä otetaan aina saman

aterian jälkeen. Tamsulosiinipitoisuus

plasmassa on suoraan verrannollinen annokseen.

Tamsulosiinin

huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin 6 tunnin kuluttua, kun tamsulosiini

annetaan

kerta-annoksena aterian jälkeen. Vakaan tilan aikana, joka saavutetaan toistuvassa annostelussa

5 vuorokauden kuluessa, huippupitoisuuden keskiarvo on potilailla noin kaksi kolmasosaa suurempi kuin

kerta-annoksen jälkeen. Tämä havainto on tehty iäkkäillä potilailla, mutta se pätee todennäköisesti myös

nuorempiin potilaisiin.

Jakautuminen

Dutasteridi

Dutasteridilla on suuri jakautumistilavuus (300–500 l), ja se sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin

(> 99,5 %). Päivittäisen annostelun yhteydessä dutasteridipitoisuus

seerumissa on kuukauden kuluttua 65 %

vakaan tilan pitoisuudesta, ja kolmen kuukauden kuluttua noin 90 %.

Vakaan tilan pitoisuus seerumissa (C

) on noin 40 ng/ml, ja se saavutetaan kuuden kuukauden kuluttua, kun

annos on 0,5 mg kerran vuorokaudessa. Seerumista siemennesteeseen kulkeutuneen dutasteridin osuus oli

keskimäärin 11,5 %.

Tamsulosiini

Tamsulosiini sitoutuu noin 99-prosenttisesti ihmisen plasman proteiineihin.

Jakautumistilavuus on pieni

(noin 0,21/kg).

Biotransformaatio

Dutasteridi

Dutasteridi metaboloituu voimakkaasti in vivo. In vitro dutasteridi metaboloituu sytokromi P450-entsyymien,

CYP3A4:n ja CYP3A5:n, vaikutuksesta kolmeksi monohydroksyloituneeksi

metaboliitiksi ja yhdeksi

dihydroksyloituneeksi

metaboliitiksi.

Kun dutasteridia annetaan 0,5 mg/vrk suun kautta vakaan tilan saavuttamiseen asti, 1,0–15,4 % (keskiarvo

5,4 %) annoksesta erittyy muuttumattomana dutasteridina ulosteeseen. Loppuosa erittyy ulosteeseen neljänä

päämetaboliittina, joiden osuudet lääkeaineperäisestä materiaalista ovat 39 %, 21 %, 7 % ja 7 %, ja kuutena

muuna metaboliittina (kaikkien osuus alle 5 %). Vain hyvin pieniä määriä muuttumatonta dutasteridia (alle

0,1 % annoksesta) erittyy ihmisen virtsaan.

Tamsulosiini

Ihmiselimistössä ei tapahdu enantiomeerien biokonversiota tamsulosiinihydrokloridin

R(-) -isomeerista

S(+) -isomeeriksi. Tamsulosiinihydrokloridi

metaboloituu voimakkaasti maksassa sytokromi P450-

entsyymien vaikutuksesta, ja alle 10 % annoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan. Metaboliittien

farmakokineettistä profiilia ei ole kuitenkaan selvitetty ihmisellä. In vitro -tulokset osoittavat, että CYP3A4

ja CYP2D6 osallistuvat tamsulosiinin

metaboliaan ja vähäisessä määrin myös muut CYP-isoentsyymit.

Maksan lääkeaineita metaboloivien entsyymien esto saattaa lisätä tamsulosiinialtistusta (ks. kohdat 4.4. ja

4.5). Tamsulosiinihydrokloridin

metaboliitit konjugoituvat voimakkaasti glukuronidiksi tai sulfaatiksi ennen

erittymistään munuaisiin.

Eliminaatio

Dutasteridi

Dutasteridin eliminaatio on annoksesta riippuvaista ja näyttää noudattavan kahta rinnakkaista

poistumisreittiä,

joista toinen kyllästyy kliinisesti

merkittävillä pitoisuusalueilla ja toinen ei ole kyllästyvä.

Kun pitoisuus seerumissa on pieni (alle 3 ng/ml), dutasteridi poistuu nopeasti sekä pitoisuudesta

riippuvaisen, että siitä riippumattoman poistumisreitin

kautta. Kerta-annoksen ollessa 5 mg tai pienempi

havaittiin viitteitä nopeasta puhdistumasta ja lyhyestä 3–9 vuorokauden puoliintumisajasta.

Terapeuttisilla pitoisuuksilla,

toistuvien 0,5 mg:n vuorokausiannosten jälkeen, hitaampi lineaarinen

eliminaatioreitti on vallitseva, ja puoliintumisaika on noin 3–5 viikkoa.

Tamsulosiini

Tamsulosiini ja sen metaboliitit erittyvät pääasiassa virtsaan, ja noin 9 % annoksesta erittyy

muuttumattomana vaikuttavana lääkeaineena.

Kun välittömästi lääkeaineen vapauttavaa lääkemuotoa annetaan laskimoon tai suun kautta, tamsulosiinin

eliminaation puoliintumisaika plasmassa on 5–7 tuntia. Koska tamsulosiinin farmakokinetiikka on

imeytymisnopeudesta riippuvaista lääkeainetta säädellysti vapauttavia tamsulosiinidepotkapsele ita

käytettäessä, aterian jälkeen annetun tamsulosiinin

näennäinen eliminaation puoliintumisaika

on noin 10

tuntia ja vakaassa tilassa se on noin 13 tuntia.

Iäkkäät potilaat

Dutasteridi

Dutasteridin farmakokinetiikkaa tutkittiin 5 mg:n kerta-annoksen jälkeen 36 terveellä 24–87-vuotiaalla

miehellä. Iän ei havaittu vaikuttavan merkittävästi dutasteridialtistukseen, mutta puoliintumisaika oli

lyhyempi alle 50-vuotiailla

miehillä. Kun 50–69-vuotiaiden ikäryhmää verrattiin yli 70-vuotiaiden

ikäryhmään, puoliintumisajat

eivät poikenneet toisistaan tilastollisesti

merkitsevästi.

Tamsulosiini

Tamsulosiinihydrokloridin

kokonaisaltistuksen (AUC) ja puoliintumisajan vertailu eri tutkimusten välillä

osoitti, että tamsulosiinihydrokloridin

jakautuminen ja eliminaatio voivat olla vanhemmilla miehillä jonkin

verran hitaampaa kuin nuorilla, terveillä vapaaehtoisilla miehillä. Puhdistuma ei ole riippuvainen

tamsulosiinihydrokloridin

sitoutumisesta orosomukoidiin (hapan alfa-1-glykoproteiini), mutta se pienenee

iän myötä, minkä vuoksi kokonaisaltistus (AUC) on 55–75-vuotiaiden ikäryhmässä 40 % suurempi kuin 20–

32-vuotiaiden ikäryhmässä.

Munuaisten vajaatoiminta

Dutasteridi

Munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta dutasteridin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. Vakaassa tilassa

0,5 mg:n dutasteridiannoksesta erittyy ihmisen virtsaan kuitenkin vain alle 0,1 %, joten

dutasteridipitoisuuksien

plasmassa ei odoteta suurenevan kliinisesti merkittävässä määrin munuaisten

vajaatoiminnassa (ks. kohta 4.2).

Tamsulosiini

Tamsulosiinihydrokloridin

farmakokinetiikkaa on verrattu 6 tutkittavilla, joilla

oli lievä tai kohtalainen

(kreatiniinipuhdistuma ≥ 30 - < 70 ml/min/1,73

) tai kohtalainen - vaikea (kreatiniinipuhdistuma ≥ 10 -

< 30 ml/min/1,73

) munuaisten vajaatoiminta, ja 6 tutkittavalla, joilla oli normaali munuaistoiminta

(kreatiniinipuhdistuma > 90 ml/min/1,73 m

). Vaikka tamsulosiinihydrokloridin

kokonaispitoisuuksissa

plasmassa havaittiin muutoksia, jotka johtuivat muuttuneesta sitoutumisesta orosomukoidiin

(hapan alfa-1-

glykoproteiini), sitoutumattoman (aktiivisen) tamsulosiinihydrokloridin pitoisuus ja puhdistuma pysyivät

suhteellisen vakaina. Tämän perusteella tamsulosiinihydrokloridikapseliannoksen muuttaminen ei ole

tarpeen hoidettaessa potilaita, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Potilaita, joilla on loppuvaiheen

munuaissairaus (kreatiniinipuhdistuma < 10 ml/min/1,73

), ei kuitenkaan ole tutkittu.

Maksan vajaatoiminta

Dutasteridi

Maksan vajaatoiminnan vaikutusta dutasteridin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu (ks. kohta 4.3). Koska

dutasteridi eliminoituu

pääasiassa metaboloitumalla, plasman dutasteridipitoisuuden voidaan odottaa

suurenevan ja dutasteridin puoliintumisajan

pitenevän näillä potilailla (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Tamsulosiini

Tamsulosiinihydrokloridin

farmakokinetiikkaa on verrattu 8 tutkittavalla, joilla oli kohtalainen maksan

vajaatoiminta (Child-Pugh-luokat A ja B), ja 8 tutkittavalla, joilla oli normaali maksan toiminta. Vaikka

tamsulosiinihydrokloridin

kokonaispitoisuuksissa plasmassa havaittiin muutoksia, jotka johtuivat

muuttuneesta sitoutumisesta orosomukoidiin

(hapan alfa-1-glykoproteiini),

sitoutumattoman (aktiivisen)

tamsulosiinihydrokloridin

pitoisuus ei muuttunut merkitsevästi, ja sitoutumattoman

tamsulosiinihydrokloridin

puhdistuma muuttui vain vähän (32 %). Tämän perusteella

tamsulosiinihydrokloridiannoksen muuttaminen ei ole tarpeen hoidettaessa potilaita, joilla on kohtalainen

maksan vajaatoiminta. Tamsulosiinihydrokloridia ei ole tutkittu vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien

potilaiden hoidossa.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmällä ei ole tehty eläintutkimuksia. Dutasteridia ja

tamsulosiinihydrokloridia on tutkittu erikseen laajoissa toksisuustutkimuksissa eläimillä,

ja löydökset ovat

olleet yhdenmukaiset 5-alfareduktaasin estäjien ja alfa

-adrenoreseptoriantagonistien tunnettujen

farmakologisten vaikutusten kanssa. Seuraavat tiedot perustuvat erillisistä ainesosista saatuihin tietoihin.

Dutasteridi

Yleistä toksisuutta, genotoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien tutkimusten tämänhetkiset tulokset eivät

viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Lisääntymistoksisuustutkimuksissa urosrotilla on todettu eturauhasen ja rakkularauhasten painon laskua,

lisäsukupuolirauhasten eritystoiminnan heikkenemistä sekä hedelmällisyysindeksin

pienenemistä (johtuu

dutasteridin farmakologisesta vaikutuksesta). Näiden löydösten kliinistä merkitystä ei tunneta.

Kuten muitakin 5-alfareduktaasin estäjiä käytettäessä, rotilla ja kaneilla on todettu koirassikiöiden

feminisaatiota, kun dutasteridia on annettu tiineyden aikana. Dutasteridia on todettu naarasrottien veressä sen

jälkeen, kun ne ovat paritelleet dutasteridia saaneiden urosten kanssa. Kädellisillä, joille annettiin

dutasteridia tiineyden aikana, ei todettu koirassikiöiden feminisaatiota, kun pitoisuus veressä oli selvästi

suurempi kuin todennäköinen altistuminen ihmisen siemennesteen kautta. On epätodennäköistä, että

siemennesteen mukana kulkeutuva dutasteridi aiheuttaisi poikasikiöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.

Tamsulosiini

Yleistä toksisuutta ja genotoksisuutta koskevien tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille

tamsulosiinin

farmakologisiin ominaisuuksiin

liittyviä riskejä lukuun ottamatta.

Rotilla ja hiirillä

tehdyissä karsinogeenisuustutkimuksissa tamsulosiinihydrokloridi

lisäsi maitorauhasen

proliferatiivisten muutosten esiintymistä naarailla. Näitä muutoksia, jotka välittyvät todennäköisesti

hyperprolaktinemian kautta ja esiintyivät vain suuria annoksia käytettäessä, ei pidetä kliinisesti

merkittävinä.

Suuret tamsulosiinihydrokloridiannokset aiheuttivat urosrotille korjautuvaa hedelmällisyyden

heikkenemistä,

jonka arveltiin johtuvan siemennesteen muutoksista tai heikentyneestä ejakulaatiosta. Tamsulosiinin

vaikutuksia siittiöiden

määrään tai toimintakykyyn

ei ole arvioitu.

Kun tiineille naarasrotille ja -kaneille annettiin tamsulosiinihydrokloridia hoitoannoksen ylittävinä

annoksina, ei havaittu viitteitä sikiöihin

kohdistuvista haitoista.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Kova kapselikuori:

Musta rautaoksidi (E 172),

punainen rautaoksidi (E 172),

titaanidioksidi

(E 171),

keltainen rautaoksidi (E 172),

liivate,

musta painomuste (shellakka, musta rautaoksidi (E 172), propyleeniglykoli,

väkevä ammoniakki,

kaliumhydroksidi).

Pehmeiden dutasteridikapselien koostumus:

Tyypin II propyleeniglykolimonokaprylaatti,

butyylihydroksitolueeni

(E 321),

liivate,

glyseroli,

titaanidioksidi

(E 171),

keskipitkäketjuiset triglyseridit,

lesitiini

(saattaa sisältää soijaöljyä).

Tamsulosiinirakeiden

koostumus:

Metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri

1:1 dispersio 30 % (sisältää natriumlauryylisulfaattia ja

polysorbaatti 80:tä),

mikrokiteinen selluloosa,

dibutyylisebakaatti,

polysorbaatti 80,

kolloidinen

hydratoitu piidioksidi,

kalsiumstearaatti.

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

2 vuotta.

6.4

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

HDPE-purkit, joiden polypropyleenista valmistetuissa sulkimissa on piidioksidikuivausainetta.

7 kovaa kapselia

30 kovaa kapselia

90 kovaa kapselia

180 (kaksi 90 kapselin purkkia) kovaa kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Dutasteridi imeytyy ihon läpi, joten kosketusta vuotavien kapseleiden kanssa on vältettävä. Jos iho on

joutunut kosketuksiin vuotavan kapselin kanssa, kosketusalue on pestävä heti vedellä ja saippualla (ks. kohta

4.4).

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

36259

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä:

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

5.9.2019

PRODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm 0,5 mg/0,4 mg hårda kapslar.

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 0,5 mg dutasterid och 0,4 mg tamsulosinhydroklorid

(motsvarande 0,367 mg

tamsulosin).

Hjälpämne med känd effekt

En kapsel innehåller 299,46 mg propylenglykolmonokaprylat, typ II, samt spår av propylenglykol i det svarta

bläcket. Kapseln innehåller dessutom mindre än 1 mmol (23 mg) natrium och spår av lecitin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, hård.

Avlånga, hårda kapslar med brun stomme och orange hätta och märkta med C001 i svart bläck. Cirka 21 mm

långa.

Varje hårda kapsel innehåller tamsulosinhydroklorid

i form av granulat med modifierad frisättning samt en

mjuk gelatinkapsel med dutasterid.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av måttliga till svåra symtom orsakade av benign prostatahyperplasi (BPH).

Reduktion av risken för akut urinretention (AUR) och kirurgiska ingrepp hos patienter med måttliga

till

svåra symtom orsakade av BPH.

För information om behandlingseffekter och patientpopulationer som studerats i kliniska prövningar, se

avsnitt 5.1.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna (inklusive äldre)

Den rekommenderade dosen av Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm är en kapsel

(0,5 mg/0,4 mg) en gång per dag.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm kapslarna kan, vid behov, användas för att förenkla

behandlingen och ersätta en samtidig terapi med dutasterid och tamsulosinhydroklorid i form av separata

preparat.

Om kliniskt motiverat, kan en direkt övergång från dutasterid- eller tamsulosinmonoterapi till

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm övervägas.

Nedsatt njurfunktion

Effekten av nedsatt njurfunktion på farmakokinetiken hos kombinationen av dutasterid och tamsulosin har

inte studerats. Dosjustering för patienter med nedsatt njurfunktion förväntas inte vara nödvändig (se avsnitt

4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Effekten av nedsatt leverfunktion på farmakokinetiken hos kombinationen av dutasterid och tamsulosin har

inte studerats, så försiktighet bör därför iakttas hos patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.4 och 5.2). Hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion är användning av

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Pediatrisk population

Kombinationen av dutasterid och tamsulosin är kontraindicerad för pediatriska patienter (under 18 år) (se

avsnitt 4.3).

Administreringssätt

Oral användning.

Patienterna ska instrueras att svälja kapslarna hela, cirka 30 minuter efter en viss (en och samma) måltid varje

dag. Kapslarna får inte tuggas på eller öppnas. Kontakt med innehållet i dutasteridkapslarna som finns

innanför de hårda kapselskalen kan orsaka slemhinneirritation i mun och svalg.

4.3

Kontraindikationer

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm är kontraindicerat för:

kvinnor, barn och ungdomar (se avsnitt 4.6).

patienter med överkänslighet mot dutasterid, andra 5-alfa-reduktashämmare, tamsulosin (inklusive

angioödem orsakat av tamsulosin), soja, jordnötter eller något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

patienter med ortostatisk hypotoni i anamnesen

patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion.

4.4

Varningar och försiktighet

Kombinationsbehandling

ska förskrivas efter en noggrann risk/nytta-bedömning på grund av den potentiellt

ökade risken för biverkningar (inklusive hjärtsvikt) och efter övervägande av alternativa

behandlingsval

inklusive monoterapi.

Prostatcancer och höggradiga tumörer

Studien REDUCE, en randomiserad, dubbelblind,

placebokontrollerad multicenterstudie som pågick i 4 år,

undersökte effekten av dutasterid 0,5 mg dagligen på patienter med hög risk för prostatacancer (inkluderande

män i åldern 50 till 75 år med PSA-nivåer på 2,5 till 10 ng/ml och en negativ prostatabiopsi 6 månader före

rekrytering till studien) jämfört med placebo. Resultaten av denna studie visade en högre incidens av

prostatacancer med Gleason score 8-10 hos dutasteridbehandlade män (n=29, 0,9 %) jämfört med placebo

(n=19, 0,6 %). Sambandet mellan dutasterid och prostatacancer med Gleason score 8-10 är inte klarlagt. Män

som tar Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm ska därför regelbundet utvärderas för prostatacancer

(se avsnitt 5.1).

Prostataspecifikt antigen (PSA)

Koncentrationen

prostataspecifikt

antigen

(PSA)

serum

en viktig komponent i detektionen av

prostatacancer. Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm orsakar en minskning av PSAs medelvärde i

serum med cirka 50 % efter 6 månaders behandling.

Patienter som får Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm ska få ett nytt utgångsvärde för PSA

fastställt efter 6 månaders behandling. Därefter rekommenderas regelbunden kontroll av PSA. Varje bekräftad

ökning från lägsta PSA medan patienten står på Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm kan signalera

förekomst av prostatacancer eller att patienten inte följer behandlingsordinationen för

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm. Ökningen ska noggrant utvärderas även om det förhöjda

värdet fortfarande skulle vara inom det normala intervallet för män som inte tar en 5-alfa-reduktashämmare

(se avsnitt 5.1). Vid tolkningen av PSA för en patient som tar Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm

ska det tidigare PSA-värdet användas som jämförelse.

Behandlingen med Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm påverkar inte användningen av PSA som

ett verktyg för att underlätta diagnos av prostatacancer efter att ett nytt utgångsvärde för PSA har fastställts.

Serumnivåerna av totalt PSA återgår till utgångsvärdena inom 6 månader efter avbruten behandling.

Förhållandet mellan fritt och totalt PSA förblir konstant även under påverkan av

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm. Om man väljer att använda procentandel av fritt PSA som en

hjälp att upptäcka prostatacancer hos män som genomgår Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm-

behandling, tycks inte någon justering av värdet vara nödvändig.

Rektalpalpation, liksom andra undersökningar för att utesluta prostatacancer och andra eventuella sjukdomar

som orsakar likartade symtom som BPH, måste utföras på patienter innan behandling med

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm påbörjas och regelbundet därefter.

Kardiovaskulära biverkningar

I två kliniska studier som pågick under 4 år var incidensen av hjärtsvikt (kombinerad term som huvudsakligen

omfattar hjärtinsufficiens och kongestiv hjärtsvikt) marginellt högre hos personer som tog en kombination av

dutasterid och någon alfa

-antagonist, främst tamsulosin, än hos dem som inte tog kombinationen. Incidensen

av hjärtsvikt i dessa studier var dock lägre i alla aktiva behandlingsgrupper jämfört med placebogruppen, och

annan data tillgänglig för dutasterid eller alfa

-antagonister stöder inte en slutsats om ökade kardiovaskulära

risker (se avsnitt 5.1).

Bröstneoplasi

Sällsynta fall av bröstcancer har rapporterats hos män som tagit dutasterid i kliniska prövningar och efter

lansering. Emellertid visar epidemiologiska studier ingen ökad risk för utveckling av manlig bröstcancer vid

användning av 5-alfa-reduktashämmare (se avsnitt 5.1). Läkare ska instruera sina patienter att omgående

rapportera alla förändringar i bröstvävnaden såsom knölar eller utsöndring från bröstvårtan.

Nedsatt njurfunktion

Behandling av patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance under 10 ml/min) ska utföras

med försiktighet, eftersom patienter av denna typ inte ingått i studier.

Hypotoni

Ortostatisk hypotoni: Precis som vid bruk av övriga alfa

-antagonister, kan en sänkning av blodtrycket

förekomma i samband med bruk av tamsulosin; vilket i sällsynta fall kan orsaka svimning. Patienter som

inleder sin behandling med Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm ska varnas, och uppmanas sitta

eller ligga ned vid första möjliga tecken på ortostatisk hypotoni (svindel, svaghetskänsla) samt att stanna i

detta läge ända tills symtomen gått över.

För att minimera risken för postural hypotoni, ska patienten först få uppnå hemodynamisk stabilitet med sin

alfa

-antagonist innan PDE5-hämmare adderas till behandlingen.

Symtomatisk hypotoni: Försiktighet ska iakttas vid samtidigt bruk av alfa

antagonister (inklusive

tamsulosin) och PDE5-hämmare (t.ex. sildenafil, tadalafil, vardenafil). Alfa

-antagonisterna och PDE5-

hämmarna ger bägge en vasodilaterande effekt, och kan därför sänka blodtrycket. Ett samtidigt bruk av dessa

typer av läkemedel kan potentiellt orsaka symtomatisk hypotoni (se avsnitt 4.5).

Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS)

Under kataraktkirurgi hos vissa patienter som behandlas eller tidigare har behandlats med tamsulosin har

man observerat att irismuskeln under operation blivit diffus i konsistensen (på engelska ”Intraoperative

Floppy Iris Syndrome”). Förändringarna i irismuskeln kan öka risken för ögonkomplikationer både under

operationen och efter den. Patienter med planerad kataraktkirurgi bör därför inte påbörja behandling med

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm.

Vid preoperativ bedömning bör ögonkirurger och oftalmiska team ta reda på om patienter med planerad

kataraktkirurgi behandlas eller har behandlats med Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm för att

säkerställa att lämpliga åtgärder för att hantera IFIS finns till hands under kirurgi.

Det har rekommenderats att behandling med tamsulosin sätts ut 1–2 veckor före kataraktkirurgi, men nyttan

av detta behandlingsavbrott och hur lång tid före operationen läkemedlet bör sättas ut har ännu inte

fastställts.

Läckande kapslar

Dutasterid absorberas genom huden. Kvinnor, barn och ungdomar måste därför undvika kontakt med

läckande kapslar (se avsnitt 4.6). Om kontakt med läckande kapslar sker, ska kontaktområdet omedelbart

tvättas med tvål och vatten.

CYP3A4- och CYP2D6-hämmande medel

Ett samtidigt bruk av tamsulosin och potenta hämmare av CYP3A4 (t.ex. ketokonazol) kan öka

exponeringen för tamsulosin (se avsnitt 4.5). Samma gäller i mindre utsträckning för potenta hämmare av

CYP2D6 (t.ex. paroxetin).

Följaktligen

rekommenderas tamsulosin inte till patienter som behandlas med något potent CYP3A4-

hämmande medel, och tamsulosin ska användas med försiktighet hos patienter som använder något måttligt

CYP3A4-hämmande medel, någon potent eller måttlig hämmare av CYP2D6, en kombination av medel som

hämmar både CYP3A4 och CYP2D6, samt hos patienter som är långsamma CYP2D6-metaboliserare.

Nedsatt leverfunktion

Kombinationen av dutasterid och tamsulosin har inte studerats på patienter med leversjukdom. Försiktighet

bör iakttas vid administrering av Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm till patienter med mild till

måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2, 4.3 och 5.2).

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 299,46 mg propylenglykolmonokaprylat (typ II) per kapsel (motsvarar mer än

1 mg propylenglykol/kg/dygn,

men är mindre än 50 mg/kg/dygn) samt spår av propylenglykol

i det svarta

bläcket.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm innehåller lecitin från soja

Detta läkemedel innehåller spår av sojalecitin, vilket kan innehålla sojaolja. Om du är allergisk mot

jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med kombinationen dutasterid och tamsulosin. Följande

ställningstaganden baserar sig på den information som finns tillgänglig

för de enskilda aktiva substanserna.

Dutasterid

För information om minskningen av PSAs serumnivåer under behandling med dutasterid och vägledning

angående detektion av prostatacancer, se avsnitt 4.4.

Effekter av andra läkemedel på dutasterids farmakokinetik

Dutasterid elimineras främst genom metabolism. In vitro-studier indikerar att denna metabolism

katalyseras

av CYP3A4 och CYP3A5. Inga formella interaktionsstudier har utförts med potenta

CYP3A4-hämmare. I

en populationskinetisk studie förekom dock ett litet antal patienter som samtidigt

behandlades med antingen

verapamil eller diltiazem (måttliga CYP3A4-hämmare och P-glykoproteinhämmare). Dessa individer hade i

medeltal 1,6 respektive 1,8 gånger högre

serumkoncentrationer än övriga patienter.

Långvarig kombination av dutasterid med läkemedel som är potenta hämmare av enzymet CYP3A4 (t.ex.

ritonavir, indinavir, nefazodon, itrakonazol, ketokonazol administrerat oralt) kan öka serumkoncentrationerna

av dutasterid. Ytterligare 5-alfa-reduktashämning är ej trolig vid ökad exponering av dutasterid. En reduktion

av doseringsfrekvensen av dutasterid kan dock övervägas vid uppkomst av biverkningar.

Observera att vid enzymhämning kan den långa halveringstiden ytterligare förlängas och det kan ta mer än 6

månader av kombinationsbehandling innan nytt steady state uppnås.

Administrering av 12 g kolestyramin en (1) timme efter en 5 mg enkeldos av dutasterid påverkade inte

dutasterids farmakokinetik.

Effekter av dutasterid på andra läkemedels farmakokinetik

I en liten studie (n=24) med två veckors duration på friska män hade dutasterid (0,5 mg dagligen) ingen effekt

på farmakokinetiken för tamsulosin eller terazosin. Det fanns inte heller någon indikation på

farmakodynamiska interaktioner i denna studie.

Dutasterid har inga effekter på warfarins eller digoxins farmakokinetik. Detta indikerar att dutasterid inte

hämmar/inducerar CYP2C9 eller transportproteinet P-glykoprotein. In vitro-interaktionsstudier indikerar att

dutasterid inte hämmar enzymerna CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4.

Tamsulosin

Ett samtidigt bruk av läkemedel som kan sänka blodtrycket (inklusive anestetika, PDE5-hämmare och andra

alfa

-antagonister) kan leda till en ökad blodtryckssänkande effekt. En kombination av dutosterid och

tamsulosin ska inte användas tillsammans med andra alfa

-antagonister.

En samtidig behandling med tamsulosinhydroklorid och ketokonazol (en potent hämmare av CYP3A4)

resulterade i en 2,2-faldig ökning av C

och en 2,8-faldig ökning av AUC för tamsulosinhydroklorid. Ett

samtidigt bruk av tamsulosinhydroklorid och paroxetin (en potent hämmare av CYP2D6) ledde till en 1,3-

faldig ökning av C

och en 1,6-faldig ökning av AUC för tamsulosinhydroklorid. En liknande ökning av

exponeringen kan förväntas hos patienter med långsam CYP2D6-metabolism i jämförelse mot patienter med

snabb metabolism i fall där tamsulosin används samtidigt med potenta hämmare av CYP3A4. Inverkan av ett

samtidigt intag av både CYP3A4- och CYP2D6-hämmande medel tillsammans med tamsulosinhydroklorid

har inte utvärderats i kliniska studier. Det föreligger dock en potentiell risk för en betydande ökning av

exponeringen för tamsulosin (se avsnitt 4.4).

En samtidig användning av tamsulosinhydroklorid (0,4 mg) och cimetidin (400 mg var sjätte timme i sex

dagars tid) resulterade i sänkt clearance (26 %) och ökat AUC (44 %) för tamsulosinhydroklorid.

Försiktighet

bör iakttas då kombinationen av dutasterid och tamsulosin används tillsammans med cimetidin.

Inga definitivt övertygande kliniska studier gällande interaktioner mellan tamsulosinhydroklorid

och warfarin

har genomförts. Resultaten från begränsade in vitro- och in vivo-studier förblir kontroversiella. Diklofenak

och warfarin kan dock öka eliminationshastigheten för tamsulosin. Försiktighet ska iakttas vid samtidig

användning av warfarin och tamsulosinhydroklorid.

Inga interaktioner konstaterades då tamsulosinhydroklorid administrerades tillsammans med atenolol,

enalapril, nifedipin eller teofyllin. Ett samtidigt bruk av furosemid leder till sänkt tamsulosinhalt i plasma,

men då halterna bibehålls inom normal variation, krävs ingen dosjustering.

In vitro har varken diazepam eller propranolol, triklormetiazid,

klormadinon, amitriptylin,

diklofenak,

glibenklamid eller simvastatin förändrat den obundna fraktionen av tamsulosin i plasma. Tamsulosin orsakar

heller inga förändringar i de obundna fraktionerna av diazepam, propranolol, triklormetiazid eller

klormadinon.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm är kontraindicerat för användning av kvinnor. Inga studier

med kombinationen dutasterid och tamsulosin har utförts för utvärdering av effekterna på graviditet, amning

eller fertilitet. Följande ställningstaganden baserar sig på information från studier utförda med de enskilda

aktiva substanserna (se avsnitt 5.3).

Graviditet

Liksom andra 5-alfa-reduktashämmare hämmar dutasterid omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron

och kan, administrerat till en kvinna som bär på ett foster av manligt kön, hämma utvecklingen av fostrets

yttre genitalia (se avsnitt 4.4). Små mängder dutasterid har återfunnits i sädesvätskan hos individer som fått

dutasterid. Det är inte känt om ett foster av manligt kön påverkas negativt om modern exponeras för

sädesvätska från en patient som behandlats med dutasterid (risken är som störst under de första 16

graviditetsveckorna).

Liksom för alla 5-alfa-reduktashämmare rekommenderas att patienten undviker att exponera sin partner för

sädesvätska genom att använda kondom när patientens partner är eller kan tänkas vara gravid.

Administrering av tamsulosinhydroklorid

till dräktiga råttor och kaniner har inte uppvisat några bevis på

fosterskadande inverkan.

För information om prekliniska data, se avsnitt 5.3.

Amning

Det är okänt om dutasterid eller tamsulosin utsöndras i bröstmjölk.

Fertilitet

Dutasterid har rapporterats påverka sädesvätskans egenskaper (reducerat spermieantal, volym sädesvätska och

spermierörlighet) hos friska män (se avsnitt 5.1). En möjlig reduktion av manlig fertilitet kan inte uteslutas.

Effekten av tamsulosinhydroklorid

på spermieantal eller spermiernas funktion har inte utvärderats.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier gällande eventuell inverkan av kombinationen med dutasterid och tamsulosin på förmågan att

framföra fordon och använda maskiner har utförts. Patienterna bör dock göras uppmärksamma på den

möjliga förekomsten av symtom kopplade till ortostatisk hypotoni, såsom svindel, då de tar

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm.

4.8

Biverkningar

Följande data härrör sig från resultaten gällande samtidig behandling med 0,5 mg dutasterid och 0,4 mg

tamsulosin en gång dagligen i den fyraåriga CombAT-studien (Combination of Avodart and Tamsulosin) där

dutasterid- och tamsulosinmonoterapi och -kombinationsterapi jämfördes mot varandra. Bioekvivalens för en

fast kombination av dutasterid och tamsulosin och separat administrerat dutasterid och tamsulosin har

påvisats (se avsnitt 5.2). Information om biverkningsprofilerna för de enskilda aktiva substanserna

(dutasterid och tamsulosin) presenteras även. Observera att alla biverkningar rapporterade för de enskilda

ämnena inte rapporterats för kombinationen av dutasterid och tamsulosin, men dessa är inkluderade som

information för förskrivande läkare.

Data från år 4 i CombAT studien har visat att incidensen av biverkningar, bedömda av prövare som

läkemedelsrelaterade, under första, andra, tredje och fjärde årets behandling var 22 %, 6 %, 4 % respektive 2

% för kombinationsbehandling med dutasterid och tamsulosin; 15 %, 6 %, 3 % respektive 2 % för dutasterid

vid monoterapi; och 13 %, 5 %, 2 % respektive 2 % för tamsulosin vid monoterapi. Den högre incidensen av

biverkningar i gruppen med kombinationsbehandling

under första behandlingsåret berodde på en högre

incidens av rubbningar i reproduktionsorganen, särskilt ejakulationsstörningar,

i denna grupp.

Biverkningarna i följande tabell, bedömda av prövare som läkemedelsrelaterade, har rapporterats med en

incidens som är större än eller lika med 1 % under första behandlingsåret i CombAT-studien, i

monoterapistudier gällande BPH, och i REDUCE-studien.

De biverkningar som gäller tamsulosin baserar sig dessutom på allmän information som finns att tillgå.

Biverkningsfrekvensen kan öka i samband med kombinationsbehandling.

Biverkningsfrekvenserna, som härstammar från resultat i kliniska prövningar, definieras enligt följande:

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket

sällsynta (< 1/10 000). Biverkningarna presenteras enligt fallande allvarlighetsgrad inom varje organsystem.

Organsystem

Biverkning

Kombination

av dutasterid

och tamsulosin

a

Dutasterid

Tamsulosin

c

Centrala och perifera

nervsystemet

Svimning

Sällsynt

Svindel

Vanlig

Vanlig

Huvudvärk

Mindre vanlig

Hjärtat

Hjärtsvikt (sammansatt

term

Mindre vanlig

Mindre vanlig

Hjärtklappning

Mindre vanlig

Blodkärl

Ortostatisk hypotoni

Mindre vanlig

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Rinit

Mindre vanlig

Magtarmkanalen

Förstoppning

Mindre vanlig

Diarré

Mindre vanlig

Illamående

Mindre vanlig

Kräkningar

Mindre vanlig

Hud och subkutan

vävnad

Angioödem

Sällsynt

Stevens-Johnsons

syndrom

Mycket sällsynt

Urtikaria

Mindre vanlig

Hudutslag

Mindre vanlig

Klåda

Mindre vanlig

Reproduktionsorgan

Priapism

Mycket sällsynt

och bröstkörtel

Impotens

Vanlig

Vanlig

Förändringar i (sänkt)

libido

Vanlig

Vanlig

Ejakulationsstörningar

Vanlig

Vanlig

Vanlig

Störningar som rör

bröstkörteln

Vanlig

Vanlig

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni

Mindre vanlig

Kombination av dutasterid och tamsulosin i CombAT-studien. Frekvensen av dessa biverkningar

minskade med tiden, från år 1 till år 4

Dutasterid: Från monoterapistudier gällande BPH.

Tamsulosin: Från EU:s bassäkerhetsprofil för tamsulosin.

REDUCE-studien (se avsnitt 5.1).

Hjärtsvikt: sammansatt term som omfattar kongestiv hjärtsvikt, hjärtsvikt, vänsterkammarsvikt, akut

hjärtsvikt, kardiogen chock, akut vänsterkammarsvikt, högerkammarsvikt, akut högerkammarsvikt,

ventrikulärsvikt, kardiopulmonalsvikt,

kongestiv kardiomyopati.

Inklusive bröstförstoring och/eller ömhet i brösten.

Dessa sexuella biverkningar är förenade med dutasteridbehandling (inklusive monoterapi och

kombinationsbehandling

med tamsulosin). Dessa biverkningar kan kvarstå efter avslutad behandling.

Dutasterids påverkan på biverkningarnas varaktighet är okänd.

Inklusive minskad spermavolym.

Övriga data

Resultaten från REDUCE-studien påvisade en högre incidens av prostatacancer med Gleason score 8-10 hos

män som behandlades med dutasterid jämfört med placebo (se avsnitt 4.4 och 5.1). Huruvida studieresultaten

påverkades av effeken av dutasterid för att minska prostatavolymen eller

a v studierelaterade faktorer har

inte fastställts.

Följande har rapporterats i kliniska prövningar och efter lansering: manlig bröstcancer (se avsnitt 4.4).

Information efter lansering

Följande biverkningar härstammar från världsomspännande spontanrapportering efter marknadsintroduktion

och den verkliga frekvensen är därför okänd.

Dutasterid

Immunsystemet

Ingen känd frekvens: Allergiska reaktioner inklusive hudutslag, klåda, urtikaria, lokalt ödem och angioödem.

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens: Depression.

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens: Alopeci (främst förlust av kroppsbehåring), hypertrikos.

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ingen känd frekvens: Testikelsmärta och -svullnad.

Tamsulosin

Efter marknadsintroduktion har fall av IFIS (”Intraoperative Floppy Iris Syndrome”), en reaktion där

irismuskeln under operation blivit diffus i konsistensen, rapporterats i samband med bruk av alfa

antagonister (inklusive tamsulosin) (se avsnitt 4.4).

Dessutom har förmaksflimmer, hjärtrytmrubbningar,

takykardi, dyspné, näsblod, dimsyn, försämrad syn,

erythema multiforme, exfoliativ dermatit, ejakulationsstörningar,

retrograd ejakulation, utebliven ejakulation

och muntorrhet rapporterats i samband med bruk av tamsulosin. Frekvensen av dessa biverkningar och deras

eventuella orsakssamband med tamsulosin kan inte utvärderas på tillförlitligt sätt.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning till:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea.

Webbplats: www.fimea.fi

4.9

Överdosering

Information om överdoseringsfall med kombinationen av dutasterid och tamsulosin saknas. Följande

information baserar sig på tillgängliga data gällande de enskilda aktiva substanserna.

Dutasterid

I studier med friska frivilliga försökspersoner har dagliga engångsdoser av dutasterid på upp till 40 mg/dag

(80 gånger den terapeutiska dosen) administrerats i 7 dagar utan signifikanta säkerhetsproblem. I kliniska

studier har doser på 5 mg dagligen administrerats till patienter i 6 månader utan ytterligare biverkningar än

de som sågs vid terapeutiska doser på 0,5 mg. Det finns ingen specifik antidot mot dutasterid, och därför ska

symtomatisk och stödjande behandling ges vid misstänkt överdosering alltid då detta anses lämpligt.

Tamsulosin

Ett fall av akut överdosering med 5 mg tamsulosinhydroklorid

har rapporterats. Akut hypotoni (systoliskt

blodtryck 70 mmHg), kräkningar och diarré konstaterades, och dessa behandlades med vätskeersättning.

Patienten kunde åka hem samma dag. Vid fall av akut hypotoni efter överdosering, ska patienten ges

kardiovaskulär stödbehandling. Blodtryck och hjärtrytm kan återställas genom att patienten ligger ned. Om

detta inte räcker till, kan plasmavolymökande och vid behov vasopressiva medel administreras.

Njurfunktionen ska följas upp och allmänna understödjande åtgärder vidtas. Dialys är antagligen inte till

hjälp då tamsulosins proteinbindningsgrad

är mycket hög.

Åtgärder såsom ventrikeltömning

kan vidtas för att minska absorptionen. Om stora mängder intagits, kan

ventrikelsköljning och aktivt kol samt något osmotiskt laxermedel (t.ex. natriumsulfat) användas.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Alfa-adrenoreceptorantagonister

ATC-kod: G04CA52

Dutasteride/Tamsulosinhydrochlorid

ratiopharm är en kombination av två läkemedel: dutasterid, som är en

dubbel testosteron-5-alfa-reduktashämmare (5-ARI), och tamsulosinhydroklorid,

som är en alfa-1a- och alfa-

1d-adrenoreceptorantagonist. Verkningsmekanismerna för dessa två läkemedel är olika och kompletterar

varandra, vilket ger en snabb symtomlindring,

snabb förbättring av urinflödet och en minskad risk för akut

urinretention (AUR) och BPH-relaterade kirurgiska ingrepp.

Dutasterid hämmar både typ 1 och typ 2 av 5-alfa-reduktasisoenzymerna, vilka svarar för omvandlingen av

testosteron till dihydrotestosteron (DHT). DHT är den androgen som i första hand ansvarar för prostatans

tillväxt och uppkomsten av BPH. Tamsulosin hämmar alfa-1a- och alfa-1d-adrenerga receptorer i de

stromala cellerna i prostatans släta muskulatur och urinblåsans hals. Cirka 75 % av prostatans alfa-1-

receptorer är av undertypen alfa-1a.

Dutasterid i kombination med tamsulosin

Följande uppgifter reflekterar den information som finns tillgänglig

gällande samtidig terapi med dutasterid

och tamsulosin.

Doser på 0,5 mg dutasterid per dag (n=1 623); 0,4 mg tamsulosin per dag (n=1 611) eller ett samtidigt bruk av

0,5 mg dutasterid och 0,4 mg tamsulosin per dag (n=1 610) utvärderades i en 4-årig randomiserad,

multicenter, multinationell,

dubbelblind studie med parallella grupper hos män med måttliga eller svåra

symtom på BPH och en prostata på ≥ 30 ml och PSA inom gränsvärdena 1,5-10 ng/ml. Cirka 53 % av männen

hade tidigare exponerats för 5-alfa-reduktashämmare eller alfa

-antagonister. Det primära effektmåttet under

de första två behandlingsåren var förändringar i International Prostate Symtom Score (IPSS). IPSS är ett

frågeformulär med 8 frågor baserat på AUA-SI med ytterligare en fråga om livskvalitet. Det sekundära

effektmåttet vid 2 år inkluderade maximal urinflödeshastighet (Qmax) och prostatavolym.

Kombinationsbehandlingen uppnådde signifikans för IPSS från månad 3 jämfört med dutasterid, och från

månad 9 jämfört med tamsulosin. För Qmax uppnådde kombinationen signifikans från månad 6 jämfört med

både dutasterid och tamsulosin.

Kombinationen av dutasterid och tamsulosin ger bättre symtomlindring jämfört med monoterapi med

någondera av dessa substanser. Då behandlingen pågått i två års tid, uppvisade kombinationsbehandlingen en

statistiskt signifikant, justerad medelförbättring av symtomen på -6,2 enheter från baslinjen.

Den justerade medelförbättringen av urinflödeshastigheten jämfört med baslinjen var 2,4 ml/s vid

kombinationsterapi; 1,9 ml/s vid dutasteridmonoterapi och 0,9 ml/s vid tamsulosinmonoterapi. Den justerade

medelförbättringen för BPH Impact Index (BII) jämfört med baslinjen var -2,1 enheter för

kombinationsterapin; -1,7 enheter för dutasteridmonoterapin och -1,5 enheter för tamsulosinmonoterapin.

Dessa förbättringar i flödeshastighet och BII var statistiskt signifikanta för kombinationsterapin i jämförelse

mot bägge monoterapierna.

Minskningen i total prostatavolym och volymen i övergångszonen var statistiskt signifikant efter 2 års

behandling för kombinationsterapin i jämförelse mot tamsulosinmonoterapin.

Det primära effektmåttet vid 4 års behandling var tiden till första tillfället av AUR eller BPH-relaterad

kirurgi. Efter 4 års behandling med kombinationsterapin uppnåddes en statistiskt signifikant riskreduktion av

AUR eller BPH-relaterad kirurgi (65,8 % riskreduktion med p < 0,001 [95 % CI: 54,7 %-74,1 %]) jämfört

med tamsulosinmonoterapi. Incidensen av AUR eller BPH-relaterad kirurgi var 4,2 % vid år 4 för

kombinationsterapin och 11,9 % för tamsulosin (p < 0,001). Jämfört med dutasteridmonoterapi minskade

kombinationsterapin risken för AUR eller BPH-relaterad kirurgi med 19,6 % (p = 0,18 [95 % CI: -10,9 %-

41,7 %]). Incidensen av AUR eller BPH-relaterad kirurgi vid år 4 var 4,2 % för kombinationsterapin och

5,2 % för dutasterid ensamt.

Det sekundära effektmåttet efter 4 års behandling inkluderade tid till klinisk progression (definierat som en

sammansättning av: IPSS-försämring ≥ 4 poäng, BPH-relaterade händelser av AUR, inkontinens,

urinvägsinfektion (UVI) och njurinsufficiens), ändringar i International Prostate Symtom Score (IPSS), det

maximala urinflödet (Qmax) och prostatavolym. IPSS är ett frågeformulär med 8 frågor baserat på AUA-SI

med ytterligare en fråga om livskvalitet. Resultat efter 4 års behandling visas nedan:

Parameter

Tidpunkt

Kombination

Dutasterid

Tamsulosin

eller

BPH-

relaterad kirurgi (%)

Incidens vid månad 48

11,9

Klinisk

progression* (%)

Månad 48

12,6

17,8

21,5

IPSS (enheter)

[Baslinjen]

[16,6]

[16,4]

[16,4]

Månad 48 (ändring från baslinjen)

-6,3

-5,3

-3,8

Qmax (ml/s)

[Baslinjen]

[10,9]

[10,6]

[10,7]

Månad 48 (ändring frånbaslinjen)

Prostatavolym

[Baslinjen]

[54,7]

[54,6]

[55,8]

(ml)

Månad 48 (% ändring från baslinjen)

-27,3

-28,0

+4,6

Prostata

[Baslinjen] (ml)

[27,7]

[30,3]

[30,5]

övergångszon-

Månad 48 (% ändring från baslinjen)

-17,9

-26,5

18,2

volym (ml)

BPH Impact

[Baslinjen]

[5,3]

[5,3]

[5,3]

Index (BII)

Månad 48 (ändring från baslinjen)

-2,2

-1,8

-1,2

(enheter)

IPSS Fråga 8

[Baslinjen]

[3,6]

[3,6]

[3,6]

(BPH relaterad

Månad 48 (ändring från baslinjen)

-1,45

-1,3

-1,1

hälsostatus)

(enheter)

Baslinjevärdena är medelvärden och förändringarna är justerade medelförändringar i jämförelse mot

baslinjen.

* Klinisk progression definierades som en sammansättning av: IPSS-försämring ≥ 4 poäng, BPH-relaterade

händelser av AUR, inkontinens, UVI och njurinsufficiens.

Mättes vid utvalda prövningsställen (13 % av de randomiserade patienterna).

Kombinationen uppnådde signifikans (p < 0,001) mot tamsulosin vid månad 48.

Kombinationen uppnådde signifikans (p < 0,001) mot dutasterid vid månad 48.

Dutasterid

Dutasterid med dosen 0,5 mg/dag har utvärderats mot placebo i tre primära effektstudier på 4 325 män med

måttliga till svåra symtom på BPH, en prostatavolym på ≥ 30 ml och ett PSA-värde inom intervallet 1,5-

10 ng/ml. Dessa multinationella studier har varit multicenter, dubbelblindstudier och har pågått under 2 år.

Studierna fortsatte sedan med en öppen förlängning till 4 år, där alla kvarstående patienter fick dutasterid i

samma dosering på 0,5 mg. Vid 4 år var 37 % av patienterna som ursprungligen randomiserades till placebo

och 40 % av dem som randomiserades till dutasterid kvar i studien. Majoriteten (71 %) av de 2 340

patienterna i de öppna förlängningsstudierna fullföljde de ytterligare två åren med öppen behandling.

De viktigaste kliniska effektmåtten var American Urological Association Symptom Index (AUA-SI), det

maximala urinflödet (Qmax) samt incidensen av akut urinretention och BPH-relaterad kirurgi.

AUA-SI, som innehåller sju frågor om BPH-relaterade symtom, kan ge maximalt 35 poäng. Vid baslinjen var

genomsnittet ca 17 poäng. Efter sex månaders, ett och två års behandling hade placebogruppens poäng i

genomsnitt förbättrats med 2,5; 2,5 respektive 2,3 medan dutasteridgruppens poäng förbättrats med 3,2; 3,8

respektive 4,5. Skillnaderna mellan grupperna var statistiskt signifikant. Förbättringen i AUA-SI som sågs

under de första två åren med dubbelblind behandling bibehölls under ytterligare två år i de öppna

förlängningsstudierna.

(maximalt urinflöde)

Qmax vid baseline var i genomsnitt ca 10 ml/s (normalt Qmax ≥ 15 ml/s). Efter ett och två års behandling

hade flödet i placebogruppen förbättrats med 0,8 respektive 0,9 ml/s och 1,7 respektive 2,0 ml/s i

dutasteridgruppen. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant från månad 1 till månad 24.

Ökningen av maximalt urinflöde som sågs under de första två åren med dubbelblind-behandling

bibehölls

under ytterligare två år i de öppna förlängningsstudierna.

Akut urinretention och kirurgisk intervention

Efter två års behandling var incidensen av AUR i placebogruppen 4,2 % jämfört med 1,8 % i

dutasteridgruppen (57 % riskreduktion). Denna skillnad är statistiskt signifikant och innebär att 42 patienter

(95 % CI: 30-73) behöver behandlas i två år för att undvika ett fall av AUR.

Incidensen av BPH-relaterad kirurgi var efter två år 4,1 % i placebogruppen och 2,2 % i dutasteridgruppen

(48 % riskreduktion). Skillnaden är statistiskt signifikant och innebär att 51 patienter (95 % CI: 33-109) måste

behandlas under två år för att undvika ett kirurgiskt ingrepp.

Hårtillväxt

Effekten av dutasterid på hårtillväxt studerades inte formellt under fas III-programmet. 5-alfa-

reduktashämmare kan dock minska håravfall och eventuellt inducera hårväxt hos individer med manligt

håravfall (manlig androgen alopeci).

Sköldkörtelfunktion

Sköldkörtelfunktionen utvärderades i en ettårig studie av friska män. De fria tyroxinnivåerna förblev stabila

under dutasteridbehandlingen, men TSH-nivåerna var något förhöjda (med 0,4 MCIU/ml) jämfört med

placebo vid slutet av ettårsbehandlingen. TSH-nivåerna varierade, men trots detta bibehölls median-TSH-

intervallet (1,4-1,9 MCIU/ml) inom normala gränser (0,5-5,6 MCIU/ml) och de fria tyroxinnivåerna bibehölls

stabila inom det normala intervallet för både placebo- och dutasteridgrupperna. Förändringarna i TSH

bedömdes inte som kliniskt signifikanta. Ingen av de kliniska studierna har uppvisat bevis på att dutasterid

skulle ha någon negativ effekt på sköldkörtelfunktionen.

Bröstneoplasi

I de kliniska prövningar som pågick under 2 år och som gav 3 374 patientår av exponering för dutasterid, och

vid tiden för samtycke till den tvååriga öppna förlängningen av prövningen, rapporterades två fall av manlig

bröstcancer bland dutasteridbehandlade patienter och ett fall hos en patient som fick placebo. I de kliniska

prövningarna som pågick i 4 år, CombAT och REDUCE, och som gav 17 489 patientår av exponering för

dutasterid och 5 027 patientår av exponering för en kombination av dutasterid och tamsulosin, rapporterades

inga fall av bröstcancer i någon av behandlingsgrupperna.

Två epidemiologiska fall-kontrollstudier,

varav den ena utfördes med hjälp av en amerikansk (n=339

bröstcancerfall och n=6 780 kontroller) och den andra med hjälp av en brittisk (n=398 bröstcancerfall och

n=3 930 kontroller) vårddatabas, visade ingen ökad risk för utveckling av manlig bröstcancer vid användning

av 5-alfa-reduktashämmare (se avsnitt 4.4).

Resultaten från den första studien visade inte något positivt samband för manlig bröstcancer (relativ risk under

1-års användning före bröstcancerdiagnosen jämfört med < 1-års användning: 0,70: 95 % CI: 0,34 - 1,45). I

den andra studien var den beräknade oddskvoten för bröstcancer associerad med användning av 5-alfa-

reduktashämmare jämfört med utan användning 1,08: 95 % CI: 0,62 - 1,87).

Något orsakssamband mellan förekomsten av manlig bröstcancer och långtidsbehandling med dutasterid har

inte fastställts.

Effekter på manlig fertilitet

Effekterna av 0,5 mg dutasterid/dag på sädesvätskans egenskaper har utvärderats hos friska frivilliga i åldern

18 till 52 år (n=27 dutasterid, n=23 placebo) under 52 veckors behandling och 24 veckors uppföljning efter

avslutad behandling. Den genomsnittliga, procentuella reduktionen i totalt spermieantal, volym av sädesvätska

och spermierörlighet vid 52 veckor jämfört mot läget vid behandlingens start, var 23 %, 26 % respektive 18 %

i dutasteridgruppen när justering gjorts för konstaterade förändringar i placebogruppen över samma tidsperiod.

Spermiekoncentrationen och spermiemorfologin var opåverkade. I dutasteridgruppen förblev den

genomsnittliga, procentuella förändringen i totalt spermieantal 23 % lägre efter 24 veckors uppföljning

jämfört med vid behandlingens start. Medan medelvärden för alla parametrar avseende sädesvätskan fanns

inom normalintervallet vid alla mätpunkter och inte uppfyllde fördefinierade kriterier för kliniskt signifikant

förändring (30 %), uppvisade två personer i dutasteridgruppen minskningar i spermieantal på mer än 90 % vid

52 veckor jämfört med vid behandlingens start, med partiellt återhämtande vid 24-veckors uppföljningen. En

möjlig reduktion av manlig fertilitet kan inte uteslutas.

Kardiovaskulära biverkningar

I en BPH-studie som pågick i 4 år och där 4 844 män fick dutasterid i kombination med tamsulosin

(CombAT-studien), var incidensen av den sammansatta termen hjärtsvikt i kombinationsgruppen (14/1 610;

0,9 %) högre än i vardera monoterapigruppen med dutasterid (4/1 623; 0,2 %) och tamsulosin (10/1 611;

0,6 %).

I en annan studie som pågick under 4 år och där 8 231 män i åldern 50-75 år med tidigare negativ biopsi för

prostatacancer samt ett utgångsvärde för PSA mellan 2,5 ng/ml och 10,0 ng/ml för män mellan 50 till 60 år,

eller mellan 3 ng/ml och 10,0 ng/ml för män över 60 år ingick (REDUCE studien), sågs en högre incidens av

den sammansatta termen hjärtsvikt hos patienter som tog 0,5 mg dutasterid en gång dagligen (30/4 105;

0,7 %) jämfört med patienter som tog placebo (16/4 126; 0,4 %). En post-hoc-analys av denna studie visade

en högre incidens av den sammansatta termen hjärtsvikt hos patienter som tog dutasterid och en alfa

antagonist samtidigt (12/1 152; 1,0 %), jämfört med patienter som endast tog dutasterid och ingen alfa

antagonist (15/2 727; 0,6 %), placebo och en alfa

-antagonist (1/1 399; < 0,1 %) eller placebo utan något

alfa-blockerande medel (15/2 727; 0,6 %).

I en metaanalys av 12 randomiserade kliniska studier med placebo eller andra läkemedel för jämförelse

(n=18 802) och som utvärderade riskerna för utveckling av kardiovaskulära biverkningar vid användning av

dutasterid (genom jämförelse med kontroller), konstaterades ingen konsekvent, statistiskt signifikant ökning

av risken för hjärtsvikt (RR 1,05; 95 % CI: 0,71 - 1,57), akut hjärtinfarkt (RR 1,00; 95 % CI: 0,77 - 1,30)

eller stroke (RR 1,20; 95 % CI: 0,88 - 1,64).

Prostatacancer och höggradiga tumörer

I en 4-årig jämförelsestudie där dutasterid jämfördes med placebo och där 8 231 män i åldern 50-75 år med

tidigare negativ biopsi för prostatacancer samt ett utgångsvärde för PSA mellan 2,5 ng/ml och 10,0 ng/ml för

män mellan 50 till 60 år, eller mellan 3 ng/ml och 10,0 ng/ml för män över 60 år ingick (REDUCE studien),

fanns data från 6 706 personers prostatabiopsi (primärt förbestämt i studieprotokollet) tillgängliga för analys

för att bestämma Gleason score. I studien diagnostiserades 1 517 patienter med prostatacancer. Majoriteten

av prostatacancer som detekterades med biopsi i båda behandlingsgrupperna diagnostiserades som låggradig

(Gleason score 5-6, 70 %).

I gruppen som tog dutasterid (n=29; 0,9 %) var incidensen av prostatacancer med Gleason score 8-10 högre

jämfört med inom gruppen som fick placebo (n=19; 0,6 %) (p=0,15). Under år 1-2, var antalet patienter med

Gleason score 8-10 cancer likartat i gruppen som fick dutasterid (n=17; 0,5 %) och i placebogruppen (n=18;

0,5 %). Under år 3-4, diagnostiserades fler med Gleason score 8-10 cancer i dutasteridgruppen (n=12; 0,5 %)

jämfört med placebogruppen (n=1; <0,1 %) (p=0,0035). Det finns inga tillgängliga data om påverkan av

dutasterid på män med risk för prostatacancer efter längre än 4 års behandling. Den procentuella andelen

patienter som diagnostiserades med cancer med Gleason score 8-10 var jämn under studieperioderna (år 1-2

samt år 3-4) i dutasteridgruppen (0,5 % i varje tidsperiod). I placebogruppen var däremot andelen patienter

som diagnostiserades med cancer Gleason score 8-10 lägre under år 3-4 än under år 1-2 ( <0,1 % mot

respektive 0,5 %) (se avsnitt 4.4). Det fanns ingen skillnad i incidensen av cancer med Gleason score 7-10

(p=0,81).

I REDUCE-studiens 2-åriga uppföljningsstudie identifierades inga nya fall av prostatacancer med Gleason

score 8-10.

I en 4 årig BPH-studie (CombAT) där inga biopsier fanns förbestämda i studieprotokollet och alla diagnoser

av prostatacancer byggde på föranledda biopsier, var frekvensen av cancer med Gleason score 8-10 för

dutasterid n=8 (0,5 %), för tamsulosin n=11 (0,7 %), samt för kombinationsbehandlingen n=5 (0,3 %).

Fyra olika epidemiologiska,

populationsbaserade studier (varav två byggde på en total population med

174 895, en på en population med 13 892, och en på en population med 38 058 deltagare) visade att

användningen av 5-alfa-reduktashämmare inte är associerad med förekomst av höggradig prostatacancer, och

inte heller med prostatacancer eller total mortalitet.

Sambandet mellan dutasterid och höggradig prostatacancer är inte klarlagt.

Effekter på sexuella funktioner

Effekterna av en fast doskombination av dutasterid och tamsulosin på de sexuella funktionerna bedömdes i

en dubbelblind,

placebokontrollerad studie på sexuellt aktiva män med BPH (n=243 kombinationsbehandling

med dutasterid och tamsulosin; n=246 placebo). En statistiskt signifikant (p<0,001) större minskning

(försämring) av poängen för Men´s Sexual Helath Questionnaire (MSHQ) observerades vid månad 12 i

gruppen som fick kombinationsbehandling.

Minskningen utgjordes främst av försämringar inom domänerna

ejakulationsförmåga och övergripande tillfredsställelse,

inte i erektionsdomänerna. Dessa effekter påverkade

inte studiedeltagarnas uppfattning om kombinationsbehandlingen, som bedömdes ge statistiskt signifikant

större tillfredsställelse under hela studien jämfört med placebo (p<0,05). I denna studie förekom de sexuella

biverkningarna under de 12 behandlingsmånaderna och cirka hälften av dem hade försvunnit 6 månader efter

avslutad behandling.

Det är känt att en kombinationsbehandling med dutasterid och tamsulosin och en monoterapi med dutasterid

orsakar biverkningar på de sexuella funktionerna (se avsnitt 4.8).

Som observerats i andra kliniska studier, däribland CombAT och REDUCE, minskar incidensen av

biverkningar relaterade till sexuell funktion med tiden vid fortsatt behandling.

Tamsulosin

Tamsulosin ökar den maximala urinflödeshastigheten. Läkemedlet lindrar obstruktion genom en relaxering

av den släta muskulaturen i prostata och urinrör, vilket lindrar symtomen förknippade med blåstömningen.

Läkemedlet lindrar också urinlagringsbesvär där blåsinstabilitet spelar en stor roll. Effekterna på urinlagring

och blåstömning bibehålls under långtidsbehandling.

Behovet av kirurgiska ingrepp eller katetrisering

fördröjs avsevärt.

Alfa-1-antagonister kan sänka blodtrycket genom en minskning av det perifera motståndet. Ingen nedgång i

blodtrycket av klinisk signifikans har observerats i studier med tamsulosin.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Bioekvivalens har påvisats mellan den fasta kombinationen av dutasterid och tamsulosin och samtidigt

administrerat dutasterid och tamsulosin i form av separata kapslar.

I bioekvivalensstudien gavs läkemedlen som singeldoser både på tom mage och i samband med måltid. Då

dutasterid och tamsulosin gavs i samband med måltid, konstaterades en nedgång på 30 % i den maximala

koncentrationen (C

) för tamsulosin i jämförelse mot läget då läkemedlen gavs på tom mage. Födan

inverkade inte på tamsulosins AUC.

Absorption

Dutasterid

Efter peroralt intag av en singeldos på 0,5 mg dutasterid är tiden till maximal koncentration i serum för

dutasterid 1 till 3 timmar. Den absoluta biotillgängligheten är cirka 60 %. Dutasterids biotillgänglighet

påverkas inte av föda.

Tamsulosin

Tamsulosin absorberas ur tarmen och dess biotillgänglighet är nästan fullständig. Såväl absorptionshastighet

som -grad minskar om läkemedlet tas inom 30 minuter efter en måltid. Ett enhetligt upptag kan främjas

genom att patienten alltid tar sitt kombinationsläkemedel

med dutasterid och tamsulosin efter samma måltid

varje dag. Tamsulosin uppvisar dosproportionella plasmanivåer.

Då en engångsdos tamsulosin tas efter en måltid, uppnås maximal koncentration i plasma efter ca 6 timmar.

Vid steady state, som uppnås inom 5 dagar vid upprepad dosering, är medelvärdet för C

hos patienterna

ungefär 2/3 högre än C

efter en singeldos. Trots att detta konstaterades hos äldre patienter, kan samma

fynd förväntas även hos yngre.

Distribution

Dutasterid

Dutasterid har en stor distributionsvolym

(300 till 500 l) och är i hög grad bundet till plasmaproteiner

(>99,5 %). Vid daglig dosering uppnås efter 1 månad 65 % och efter 3 månader ca 90 % av dutasterids

serumkoncentration vid steady state.

Steady state-serumkoncentrationer (C

) på cirka 40 ng/ml uppnås efter 6 månaders behandling med 0,5 mg

en gång per dag. Dutasterids fördelning från serum till sädesvätska uppgick i genomsnitt till 11,5 %.

Tamsuolsin

Hos människa binds tamsulosin till plasmaproteiner till ca 99 %. Distributionsvolymen är liten (ca 0,21/kg).

Metabolism

Dustasterid

Dutasterid metaboliseras i stor utsträckning in vivo. In vitro metaboliseras dutasterid av cytokrom

P450 3A4

och 3A5 till tre monohydroxylerade metaboliter och en dihydroxylerad metabolit.

Efter peroral dosering av dutasterid 0,5 mg/dag till steady state utsöndras 1,0 % till 15,4 % (medeltal 5,4 %)

av den administrerade dosen som oförändrat dutasterid i feces. Återstoden utsöndras i feces som fyra

huvudmetaboliter om vardera 39 %, 21 %, 7 % och 7 % av läkemedelsrelaterat material och sex övriga

metaboliter (mindre än 5 % vardera). Endast spårmängder av oförändrat dutasterid (mindre än 0,1 % av

dosen) kan påvisas i human urin.

Tamsulosin

Ingen biokonversion av tamsulosinhydroklorid

från R(-)-isomeren till S(+)-isomeren förekommer hos

människa. Tamsulosinhydroklorid

metaboliseras i stor utsträckning av cytokrom P450-enzymerna i levern,

och mindre än 10 % av den administrerade dosen utsöndras i oförändrad form i urinen. Den

farmakokinetiska profilen för metaboliterna hos människa har inte fastställts. In vitro-resultat tyder på att

CYP3A4 och CYP2D6 är involverade i tamsulosins metabolism samt en viss, liten inblandning av övriga

CYP-isoenzymer. En hämning av de enzym som metaboliserar läkemedel i levern kan leda till ökad

exponering för tamsulosin (se avsnitt 4.4 och 4.5). Metaboliterna av tamsulosinhydroklorid

genomgår en

extensiv konjugering till glukuronid eller sulfat innan de utsöndras renalt.

Eliminering

Dutasterid

Dutasterids elimination är dosberoende och processen förefaller kunna beskrivas av två parallella

eliminationsvägar; en som mättas vid kliniskt relevanta koncentrationer och en som inte mättas. Vid låga

serumkoncentrationer (mindre än 3 ng/ml) elimineras dutasterid snabbt via både den koncentrationsberoende

och den koncentrationsoberoende elimineringsvägen. Engångsdoser på 5 mg eller mindre visade tecken på

snabb clearance och en kort halveringstid på 3 till 9 dagar.

Vid terapeutiska koncentrationer, efter upprepade doser av 0,5 mg/dag, dominerar den långsammare, linjära

eliminationsvägen och halveringstiden uppgår till ca 3-5 veckor.

Tamsulosin

Tamsulosin och dess metaboliter utsöndras främst i urinen med cirka 9 % av dosen i form av oförändrad

aktiv substans.

Efter intravenös eller oral administrering av ett preparat med direkt frisättning av läkemedlet, är

eliminationsfasens halveringstid mellan 5 och 7 timmar. Tack vare en farmakokinetik som är beroende av

absorptionshastigheten, är den skenbara halveringstiden för elimination

efter måltid cirka 10 timmar och vid

steady state hos patienter cirka 13 timmar då man använder depotkapslar med modifierad frisättning.

Äldre patienter

Dutasterid

Dutasterids farmakokinetik utvärderades hos 36 friska manliga individer mellan 24 och 87 år efter

administrering av en engångsdos dutasterid på 5 mg. Inga signifikanta effekter av ålder sågs på exponeringen

för dutasterid, men halveringstiden var kortare hos män under 50 år. Halveringstiden var inte statistiskt

avvikande för åldersgruppen 50-69 år vid jämförelse med åldersgruppen över 70 år.

Tamsulosin

En jämförelse av den totala exponeringen (AUC) för tamsulosinhydroklorid och dess halveringstid i olika

studier tyder på att distributionen och eliminationen

av läkemedlet kan vara lätt fördröjda hos äldre män i

jämförelse mot yngre, friska frivilliga. Tamsulosinhydroklorids

clearance är inte beroende av dess bindning

till orosomukoid (surt alfa-1- glykoprotein),

men clearance minskar med en stigande ålder, vilket gör att den

totala exponeringen (AUC) är 40 % högre inom åldersgruppen 55-75 år än inom åldersgruppen 20-32 år.

Nedsatt njurfunktion

Dutasterid

Effekten av nedsatt njurfunktion på dutasterids farmakokinetik har inte studerats. Då mindre än 0,1 % av en

dos på 0,5 mg dutasterid vid steady state återfinns i human urin, förväntas inte någon kliniskt signifikant

ökning av plasmakoncentrationerna av dutasterid hos patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Tamsulosin

Farmakokinetiken hos tamsulosinhydroklorid

har jämförts mellan 6 personer med lätt till måttlig

(kreatininclearance: 30-70 ml/min/1,73

) eller måttlig till svår (kreatininclearance: 10-30 ml/min/1,73 m

njurinsufficiens och 6 personer med normal njurfunktion (kreatininclearance: > 90 ml/min/1,73 m

). Trots att

en förändring i total plasmakoncentration av tamsulosinhydroklorid

konstaterades till följd av förändrad

bindning till orosomukoid (

surt alfa-1- glykoprotein

), förblev koncentrationen av obundet (aktivt)

tamsulosinhydroklorid

och clearance relativt konstanta. Dosen av tamsulosinhydrokloridkapslar behöver

följaktligen inte justeras till patienter med njurinsufficiens. Patienter med njursjukdom i slutskedet har dock

inte undersökts (kreatininclearance < 10 ml/min/1,73

Nedsatt leverfunktion

Dutasterid

Effekten på dutasterids farmakokinetik vid nedsatt leverfunktion har inte studerats (se avsnitt 4.3).

Eftersom

dutasterid elimineras främst genom metabolism förväntas plasmanivåerna av dutasterid vara förhöjda hos

dessa patienter och dutasterids halveringstid vara förlängd (se avsnitt 4.2 och avsnitt 4.4).

Tamsulosin

Farmakokinetiken för tamsulosinhydroklorid

har jämförts för 8 personer med måttligt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh klasserna A och B) och för 8 personer med normal leverfunktion. En förändring i den totala

halten av tamsulosinhydroklorid

i plasma observerades till följd av en förändrad bindning till orosomukoid

(surt alfa-1- glykoprotein),

men halten av obundet (aktivt) tamsulosinhydroklorid

förändrades inte i

signifikant grad, och förändringen i clearance (32 %) av obundet tamsulosinhydroklorid

förblev obetydlig.

På basen av dessa resultat krävs alltså ingen förändring i doseringen av tamsulosinhydroklorid

till patienter

med måttligt nedsatt leverfunktion. Tamsulosinhydroklorid har inte undersökts hos patienter med gravt

nedsatt leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Djurstudier med en kombination av dutasterid och tamsulosin har inte utförts. Dutasterid och

tamsulosinhydroklorid

har däremot undersökts i stor utsträckning skilt för sig i toxicitetstest på djur. Fynden

har varit i linje med de kända farmakologiska effekterna hos 5-alfa-reduktashämmare och alfa

-antagonister.

Följande fakta baserar sig på information gällande de två komponenterna skilt för sig.

Dutasterid

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, genotoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda

risker

för människa.

Reproduktionstoxikologiska studier på hanråttor har visat en minskad vikt av prostata och sädesblåsor,

minskad sekretion från accessoriska könskörtlar och en minskning av fertilitetsindex (orsakat av

dutasterids

farmakologiska effekt). Den kliniska relevansen av dessa fynd är okänd.

Liksom för andra 5-alfa-reduktashämmare har feminisering av foster av hankön hos råttor och kaniner

noterats vid administrering av dutasterid under dräktighet. Dutasterid har återfunnits i blode t

h o s

honråttor efter parning med dutasteridbehandlade hanar. När dutasterid administrerades till primater

under dräktighetsperioden, sågs ingen feminisering av foster av hankön vid exponering i blod väl

överstigande förväntade nivåer via human sädesvätska. Det är inte troligt att foster av hankön skulle bli

negativt påverkade vid överföring av dutasterid via sädesvätska.

Tamsulosin

Studier gällande allmäntoxicitet och genotoxicitet har inte visat någon särskild risk för människa utöver dem

som är förknippade med de farmakologiska egenskaperna hos tamsulosin.

I karcinogenicitetsstudier på råttor och möss har tamsulosinhydroklorid

lett till en ökad incidens av

proliferativa förändringar i mjölkkörtlarna hos hondjur. Dessa fynd, som antagligen medieras via

hyperprolaktinemi och endast förekommit vid höga dosnivåer, anses inte vara kliniskt relevanta.

Höga tamsulosinhydrokloriddoser har resulterat i en reversibel nedgång i fertiliteten hos hanråttor som

antagits möjligen bero på förändringar i sädesvätskans sammansättning eller på en försämrad

ejakulationsförmåga. Tamsulosins möjliga effekter på spermieantal eller -funktion har inte utvärderats.

Då tamsulosinhydroklorid administrerats i doser som överskridit de terapeutiska doserna till dräktiga råttor

och kaniner, har inga bevis på fosterskadande effekter konstaterats.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Det hårda kapselskalet:

Svart järnoxid (E 172),

röd järnoxid (E 172),

titandioxid (E 171),

gul järnoxid (E 172),

gelatin,

svart trycksvärta (shellack, svart järnoxid (E 172), propylenglykol,

koncentrerad ammoniak,

kaliumhydroxid).

Innehåll i de mjuka dutasteridkapslarna:

Propylenglykolmonokaprylat

typ II,

butylhydroxitoluen (E 321),

gelatin,

glycerol,

titandioxid (E 171),

triglycerider (medellångkedjiga),

lecitin (kan innehålla sojaolja).

Innehåll i tamsulosingranulaten:

Metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) dispersion 30 % (innehåller natriumlaurilsulfat

och polysorbat

80),

mikrokristallin

cellulosa,

dibutylsebakat,

polysorbat 80,

kolloidal,

hydrerad kiseldioxid,

kalciumstearat.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

HDPE-burkar försedda med lock som innehåller torkmedel av kiselgel.

7 hårda kapslar

30 hårda kapslar

90 hårda kapslar

180 (2 burkar med 90 st.) hårda kapslar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Dutasterid absorberas genom huden och därför måste kontakt med läckande kapslar undvikas. Om kontakt

med läckande kapslar ändå sker, ska kontaktområdet omedelbart tvättas med tvål och vatten (se avsnitt 4.4).

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

36259

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet:

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

5.9.2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot