DUTASTERIDE MEDICAL VALLEY 0.5 mg kapseli, pehmeä

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

21-05-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

25-09-2019

Aktiivinen ainesosa:
Dutasteridum
Saatavilla:
Medical Valley Invest AB Medical Valley Invest AB
ATC-koodi:
G04CB02
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Dutasteridum
Annos:
0.5 mg
Lääkemuoto:
kapseli, pehmeä
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
dutasteridi
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
36321
Valtuutus päivämäärä:
2019-01-28

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Dutasteride Medical Valley 0,5 mg pehmeät kapselit

dutasteridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Dutasteride Medical Valley on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dutasteride Medical Valley -valmistetta

Miten Dutasteride Medical Valley -valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Dutasteride Medical Valley -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Dutasteride Medical Valley on ja mihin sitä käytetään

Dutasteride Medical Valley -valmistetta käytetään miespotilaille, joilla on suurentunut eturauhanen

(eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu). Tämä liikakasvu ei ole syöpää ja sen aiheuttajana on liian suuri

dihydrotestosteronihormonin määrä.

Vaikuttava aine on dutasteridi. Se on ns. 5-alfareduktaasin estäjiin kuuluva lääkeaine.

Eturauhasen liikakasvun seurauksena voi aiheutua virtsaamisongelmia, kuten virtsaamisen

vaikeutumista ja tarvetta käydä usein WC:ssä. Se voi myös aiheuttaa sen, että virtsasuihku on hitaampi

ja heikompi. Jos tämä jätetään hoitamatta, on olemassa riski, että virtsan virtaus loppuu kokonaan

(akuutti virtsaumpi). Tämä vaatii välitöntä hoitoa. Joissakin tapauksissa leikkaus on välttämätön, jolloin

eturauhanen joko poistetaan tai sen kokoa pienennetään. Dutasteride Medical Valley vähentää

dihydrotestosteronin tuotantoa, mikä auttaa pienentämään eturauhasen kokoa ja lievittämään oireita.

Tämä vähentää akuutin virtsaummen riskiä ja leikkaustarvetta.

Dutasteride Medical Valley -valmistetta voidaan myös käyttää tamsulosiini-nimisen lääkkeen kanssa

(jolla hoidetaan suurentuneen eturauhasen oireita).

Dutasteridia, jota Dutasteride Medical Valley sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dutasteride Medical Valley -valmistetta

Älä ota Dutasteride Medical Valley -valmistetta

jos olet allerginen dutasteridille, muille 5-alfareduktaasin estäjille, soijalle, maapähkinälle tai tämän

lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6);

jos sinulla on vaikea maksasairaus.

Jos jokin näistä koskee sinua, älä käytä tätä lääkettä ennen kuin olet keskustellut lääkärin

kanssa.

Tämä lääke on tarkoitettu vain miehille. Naiset, lapset tai nuoret eivät saa käyttää lääkettä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Dutasteride Medical Valley -valmistetta.

Varmista, että lääkäri tietää, jos sinulla on maksaongelmia. Jos sinulla on ollut jokin

sairaus, joka vaikuttaa maksaan, sinulle täytyy mahdollisesti tehdä joitakin lisätutkimuksia

käyttäessäsi Dutasteride Medical Valley -valmistetta.

Naiset, lapset ja nuoret eivät saa käsitellä vuotavia Dutasteride Medical Valley -kapseleita,

koska vaikuttava aine voi imeytyä ihon läpi. Pese kosketuspinta välittömästi saippualla ja

vedellä, jos ihokosketus on tapahtunut.

Käytä kondomia yhdynnän aikana. Dutasteridia on todettu Dutasteride Medical Valley

-valmistetta käyttävien miesten siemennesteessä. Jos partnerisi on tai saattaa olla raskaana,

sinun täytyy välttää hänen altistumistaan siemennesteelle, koska dutasteridi saattaa vaikuttaa

poikalapsen normaaliin kehitykseen. Dutasteridin on osoitettu vähentävän siittiöiden määrää,

pienentävän siemennesteen tilavuutta sekä hidastavan siittiöiden liikkuvuutta. Tämä saattaa

heikentää hedelmällisyyttäsi.

Dutasteride Medical Valley vaikuttaa PSA (prostataspesifinen antigeeni) -verikokeeseen,

jota käytetään joskus eturauhassyövän toteamiseksi. Lääkärin tulisi olla tietoinen asiasta ja hän

voi edelleen käyttää tätä testiä eturauhassyövän toteamiseksi. Jos sinulle on tarkoitus tehdä PSA-

testi, kerro lääkärille, että käytät Dutasteride Medical Valley -valmistetta. Dutasteride Medical

Valley -valmistetta käyttävien miesten PSA-arvo on määritettävä säännöllisesti.

Miehillä, joilla oli kohonnut eturauhassyövän riski, tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa Dutasteride

Medical Valley -valmistetta käyttäneillä miehillä oli vakava eturauhassyöpä useammin kuin

miehillä, jotka eivät käyttäneet Dutasteride Medical Valley -valmistetta. Dutasteride Medical

Valley -valmisteen vaikutus eturauhassyövän vakavaan muotoon ei ole selvä.

Dutasteride Medical Valley voi aiheuttaa rintojen suurenemista ja arkuutta. Jos vaiva

muuttuu hankalaksi, tai jos havaitset rinnoissa kyhmyjä tai nännieritettä, kerro muutoksista

lääkärille. Nämä voivat olla merkkejä vakavasta sairaudesta, kuten rintasyövästä.

Ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin, jos sinulla on Dutasteride Medical Valley -valmisteen

käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Muut lääkevalmisteet ja Dutasteride Medical Valley

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa

muita lääkkeitä.

Jotkut lääkkeet saattavat muuttaa Dutasteride Medical Valley -valmisteen vaikutusta tai aiheuttaa sen,

että saat todennäköisemmin haittavaikutuksia. Näitä lääkkeitä ovat

verapamiili tai diltiatseemi (käytetään verenpainetaudin hoitoon)

ritonaviiri tai indinaviiri (HIV:n hoito)

itrakonatsoli tai ketokonatsoli (sieni-infektioiden hoito)

nefatsodoni (masennuslääke)

alfasalpaajat (eturauhasen liikakasvun tai korkean verenpaineen hoitoon).

Kerro lääkärille, jos käytät jotain näistä lääkkeistä. Dutasteride Medical Valley -valmisteen

annosta täytyy mahdollisesti pienentää.

Dutasteride Medical Valley ruuan ja juoman kanssa

Dutasteride Medical Valley voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman ruokaa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaana olevat tai mahdollisesti raskaana olevat naiset eivät saa käsitellä vuotavia

kapseleita. Dutasteridi imeytyy ihon läpi ja voi vaikuttaa poikasikiön normaaliin kehitykseen. Tämä on

erityinen riski raskauden 16 ensimmäisen viikon aikana.

Käytä kondomia yhdynnän aikana. Dutasteridia on todettu Dutasteride Medical Valley -valmistetta

käyttävien miesten siemennesteessä. Jos partnerisi on tai saattaa olla raskaana, sinun on vältettävä

altistamasta häntä siemennesteellesi.

Dutasteride Medical Valleyn on osoitettu vähentävän siittiöiden määrää, pienentävän siemennesteen

tilavuutta ja hidastavan siittiöiden liikkuvuutta. Sen vuoksi miehen hedelmällisyys saattaa heikentyä.

Kysy neuvoa lääkäriltä, jos raskaana oleva nainen on joutunut kosketuksiin dutasteridin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

On epätodennäköistä, että Dutasteride Medical Valley haittaisi suorituskykyä liikenteessä tai koneiden

käyttöä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Dutasteride Medical Valley sisältää lesitiiniä (soijaa)

Tämä lääke sisältää soijalesitiiniä, joka saattaa sisältää soijaöljyä. Jos olet allerginen maapähkinälle tai

soijalle, älä käytä tätä lääkevalmistetta.

3.

Miten Dutasteride Medical Valley -valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Jos et ota sitä säännöllisesti, tämä voi vaikuttaa

PSA-arvojesi seurantaan. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos

Suositeltu annos on yksi kapseli (0,5 mg) kerran päivässä. Niele kapselit kokonaisina veden kera. Älä

pureskele tai avaa niitä. Kosketus kapselin sisällön kanssa voi ärsyttää suuta tai nielua. Kapselit

voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman ruokaa.

Dutasteride Medical Valley -hoito on pitkäkestoinen. Jotkut miehet huomaavat jo varhain oireiden

lievittymistä. Kuitenkin toisten on ehkä jatkettava Dutasteride Medical Valley -hoitoa 6 kuukautta tai

pitempään, ennen kuin sillä alkaa olla vaikutusta. Jatka Dutasteride Medical Valley -valmisteen käyttöä

niin kauan kuin lääkäri on määrännyt.

Jos otat enemmän Dutasteride Medical Valley -valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan saadaksesi neuvoa, jos otat liian monta Dutasteride

Medical Valley -kapselia.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Dutasteride Medical Valley -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Ota vain seuraava annos

normaaliaikaan.

Jos lopetat Dutasteride Medical Valley -valmisteen oton

Älä lopeta Dutasteride Medical Valleyn käyttöä puhumatta ensin lääkärin kanssa. Saattaa kestää jopa

6 kuukautta tai pitempään, ennen kuin huomaat vaikutusta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Allerginen reaktio

Allergisen reaktion oireita voivat olla

ihottuma (joka voi olla kutiava)

paukamat (kuten nokkosihottuma)

silmäluomien, kasvojen, huulten, käsivarsien tai säärien turpoaminen.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat jonkin näistä oireista, ja lopeta Dutasteride Medical

Valleyn käyttö.

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 miehellä 10:stä):

erektiota ei kyetä saavuttamaan tai ylläpitämään (impotenssi), tämä voi jatkua sen jälkeen, kun

olet lopettanut Dutasteride Medical Valleyn ottamisen

heikentynyt seksuaalinen halu (libido), tämä voi jatkua sen jälkeen, kun olet lopettanut

Dutasteride Medical Valleyn ottamisen

siemensyöksyyn (ejakulaatioon) liittyvät vaikeudet, kuten seksin aikana vapautuneen

siemennesteen määrän väheneminen. Tämä voi jatkua sen jälkeen, kun olet lopettanut

Dutasteride Medical Valleyn ottamisen.

rintojen suureneminen tai arkuus (gynekomastia)

huimaus käytettäessä yhdessä tamsulosiinin kanssa.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 miehellä 100:sta):

sydämen vajaatoiminta (sydän pumppaa verta heikommin ympäri kehoa. Oireina voit kokea

hengenahdistusta, voimakasta väsymystä ja nilkkojen ja jalkojen turvotusta.)

karvakato (yleensä vartalolta) tai karvankasvu.

Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan

tiedon perusteella):

masennus

kipu ja turvotus kiveksissä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Dutasteride Medical Valley -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 ºC.

Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dutasteride Medical Valley sisältää

Vaikuttava aine on dutasteridi. Yksi pehmeä kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia.

Muut aineet ovat:

kapselin sisältö: propyleeniglykolimonokaprylaatti ja butyylihydroksitolueeni

kapselin kuori: liivate, glyseroli, titaanidioksidi (E171), (keskipitkäketjuiset tyydyttyneet)

triglyseridit, lesitiini (saattaa sisältää soijaöljyä) (E322).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Dutasteride Medical Valley kapselit ovat pitkulaisia, vaaleankeltaisia pehmeitä liivatekapseleita (koko

noin 16,5 x 6,5 mm), joiden sisällä on läpinäkyvää nestettä. Pakkauksissa (läpinäkyvät Triplex (PVC-

PE-PVDC)/alumiiniläpipainopakkaukset) on 10, 30, 50, 60 tai 90 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Ruotsi

Valmistaja

LABORATORIOS LEÓN FARMA, S.A.

Polígono Industrial Navatejera

C/La Vallina, s/n

24008 Villaquilambre (León)

Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.05.2019

Bipacksedel: Information till användaren

Dutasteride Medical Valley 0,5 mg mjuka kapslar

dutasterid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Dutasteride Medical Valley är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Dutasteride Medical Valley

Hur du tar Dutasteride Medical Valley

Eventuella biverkningar

Hur Dutasteride Medical Valley ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Dutasteride Medical Valley är och vad det används för

Dutasteride Medical Valley används för att behandla män med en förstorad prostata (benign

prostatahyperplasi) – tillväxt av prostatakörteln som inte är av cancer-typ och som orsakas av

överproduktion av ett hormon som heter dihydrotestosteron.

Det aktiva innehållsämnet är dutasterid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas 5-alfa-

reduktashämmare.

När prostatan ökar i storlek kan det leda till problem med urinering, såsom svårighet att börja kissa och

behov av att urinera oftare. Det kan också leda till att flödet av urin blir långsammare eller mindre

kraftfullt. Om behandling uteblir finns risk att urinflödet blir helt blockerat (akut urinstämma). Detta

kräver omedelbar behandling. I vissa situationer är det nödvändigt att operera för att ta bort prostatan

eller minska dess storlek. Dutasteride Medical Valley minskar produktionen av dihydrotestosteron,

vilket medför att prostatan krymper och symtomen lindras. Detta medför att risken för akut urinstämma

och behovet av kirurgisk behandling minskar.

Dutasteride Medical Valley kan också användas med ett annat läkemedel som kallas tamsulosin

(används för att behandla symtom av en förstorad prostata).

Dutasterid som finns i Dutasteride Medical Valley kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Dutasteride Medical Valley

Ta inte Dutasteride Medical Valley

om du är allergisk mot dutasterid, någon annan 5-alfa-reduktashämmare, soja, jordnöt eller något

annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6);

om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

Om du tror att något av detta passar in på dig, använd inte detta läkemedel innan du har

diskuterat med din läkare.

Detta läkemedel ska endast användas av män. Det ska inte tas av kvinnor, barn eller ungdomar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Dutasteride Medical Valley.

Din läkare måste få veta om du har problem med levern. Om du har haft någon sjukdom

som påverkar din lever kan du behöva vissa extrakontroller under tiden du använder Dutasteride

Medical Valley.

Kvinnor, barn och ungdomar ska inte hantera läckande Dutasteride Medical Valley kapslar

eftersom det aktiva innehållsämnet kan tas upp genom huden. I händelse av hudkontakt måste

området omedelbart tvättas med tvål och vatten.

Använd kondom vid samlag. Dutasterid har återfunnits i sädesvätskan hos män som tar

Dutasteride Medical Valley. Om din partner är eller kan vara gravid måste du undvika att hon

kommer i kontakt med din sädesvätska eftersom dutasterid kan påverka ett manligt fosters

normala utveckling. Dutasterid har visat sig minska antalet spermier, mängden sädesvätska och

spermiernas rörlighet. Detta kan minska din fertilitet.

Dutasteride Medical Valley påverkar blodtest för PSA (prostataspecifikt antigen) vilket

ibland används för att påvisa prostatacancer. Din läkare bör vara medveten om detta och kan

ändå använda testet för att påvisa prostatacancer. Om du ska ta ett blodtest för PSA ska du tala

om för din läkare att du tar Dutasteride Medical Valley. Män som tar Dutasteride Medical

Valley ska få sitt PSA testat regelbundet.

I en klinisk studie där män med en förhöjd risk för prostatacancer ingick, hade män som tog

Dutasteride Medical Valley oftare en allvarlig form av prostatacancer än de män som inte

tog Dutasteride Medical Valley. Effekten av Dutasteride Medical Valley på denna allvarliga

form av prostatacancer är inte klarlagd.

Dutasteride Medical Valley kan orsaka bröstförstoring och ömhet. Om detta blir

besvärande eller om du upptäcker knölar i brösten eller utsöndring från bröstvårtan ska du

prata med din läkare om dessa förändringar då det kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd,

såsom bröstcancer.

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om behandling med Dutasteride

Medical Valley.

Andra läkemedel och Dutasteride Medical Valley

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Vissa läkemedel kan reagera med Dutasteride Medical Valley och öka risken för att du får

biverkningar. Läkemedel som omfattas är:

verapamil eller diltiazem (mot högt blodtryck)

ritonavir eller indinavir (mot HIV)

itrakonazol eller ketokonazol (mot svampinfektioner)

nefazodon (ett antidepressivt läkemedel)

alfa-blockerare (läkemedel för behandling av förstorad prostata eller högt blodtryck).

Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel. Din dos av Dutasteride Medical

Valley kan behöva sänkas.

Dutasteride Medical Valley med mat och dryck

Dutasteride Medical Valley kan tas oberoende av måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Kvinnor som är gravida (eller kan tänkas vara) får inte hantera läckande kapslar. Dutasterid

tas upp genom huden och kan påverka ett manligt fosters normala utveckling. Denna risk är särskilt

påtaglig under graviditetens första 16 veckor.

Använd kondom vid samlag. Dutasterid har återfunnits i sädesvätskan hos män som använder

Dutasteride Medical Valley. Om din partner är eller kan tänkas vara gravid måste ni undvika att hon

kommer i kontakt med din sädesvätska.

Dutasteride Medical Valley kan ge minskat antal spermier, minskad mängd sädesvätska och minska

spermiernas rörlighet. Därför kan manlig fertilitet vara nedsatt.

Rådfråga läkare om en gravid kvinna har kommit i kontakt med dutasterid.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Dutasteride Medical Valley påverkar din förmåga att köra bil eller hantera

maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dutasteride Medical Valley innehåller lecitin (soja)

Detta läkemedel innehåller lecitin från soja och kan innehålla sojaolja. Om du är allergisk mot jordnöt

eller soja ska du inte ta detta läkemedel.

3.

Hur du tar Dutasteride Medical Valley

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.

Om du inte tar det regelbundet kan övervakningen av dina PSA-värden påverkas.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos

Den vanliga dosen en kapsel (0,5 mg) per dag. Svälj kapseln hel med vatten. Tugga eller öppna inte

den. Kontakt med kapselinnehållet kan irritera munnen eller halsen. Dutasteride Medical Valley kan tas

oberoende av måltid.

Dutasteride Medical Valley är en långtidsbehandling. En del män märker en tidig förbättring av

symtomen. Andra kan behöva ta Dutasteride Medical Valley under 6 månader eller mer för att få

effekt. Ta Dutasteride Medical Valley för så lång tid som din läkare ordinerat.

Om du har tagit för stor mängd av Dutasteride Medical Valley

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du tagit för många Dutasteride Medical Valley kapslar.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Dutasteride Medical Valley

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

Om du slutar att ta Dutasteride Medical Valley

Avbryt inte behandlingen med Dutasteride Medical Valley utan att först tala med din läkare. Det kan ta

upp till 6 månader eller mer innan du märker någon effekt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allergiska reaktioner

Tecken på allergiska reaktioner kan vara:

hudutslag (som kan klia)

nässelfeber (nässelutslag)

svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, armar eller ben.

Kontakta din läkare omedelbart om du får något av dessa symtom och sluta att använda

Dutasteride Medical Valley.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 män):

oförmåga att uppnå eller hålla kvar en erektion (impotens), detta kan fortsätta efter att du slutat

ta Dutasteride Medical Valley

minskning av sexualdriften (libido), detta kan fortsätta efter att du slutat ta Dutasteride Medical

Valley

problem förknippade med sädesuttömning (ejakulation), såsom minskning av mängden

sädesvätska, som frigörs i samband med sex. Detta kan fortsätta efter att du slutat ta

Dutasteride Medical Valley.

svullna eller ömma bröst (gynekomasti)

svindel tillsammans med tamsulosin.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 män):

hjärtsvikt (hjärtat pumpar mindre effektivt blod runt i kroppen. Du kan uppleva symtom som

andfåddhet, extrem tröttnad och svullnad i vrister och ben.)

håravfall (vanligen från kroppen) eller hårtillväxt.

Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgänglig data):

depression

smärta och svullnad i dina testiklar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets

och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Dutasteride Medical Valley ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterförpackningen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 ºC.

Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dutasterid. Varje mjuk kapsel innehåller 0,5 mg dutasterid.

Övriga innehållsämne är:

kapselinnehållet: propylenglykolmonokaprylat och butylhydroxytoluen

kapselhöljet: gelatin, glycerol, titandioxid (E171), triglycerider (medellångkedjiga) och

lecitin (kan innehålla sojaolja) (E322).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dutasteride Medical Valley kapslar är avlånga, ljusgula, mjuka gelatinkapslar (ca 16,5 x 6,5 mm) som

innehåller en genomskinlig lösning. De tillhandahålls i blisterförpackningar (genomskinliga

blisterförpackningar av Triplex (PVC-PE-PVDC)/aluminium) om 10, 30, 50, 60 eller 90 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

Tillverkare

LABORATORIOS LEÓN FARMA, S.A.

Polígono Industrial Navatejera

C/La Vallina, s/n

24008 Villaquilambre (León)

Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast 21.05.2019

Lue koko asiakirja

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Dutasteride Medical Valley 0,5 mg kapseli, pehmeä

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Kapseli sisältää lesitiiniä

(voi sisältää soijaöljyä) (E322).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1

3.

LÄÄKEMUOTO

Kapseli, pehmeä

Dutasteride Medical Valley -kapselit ovat pitkänomaisia, vaaleankeltaisia, pehmeitä liivatekapseleita (noin

16,5 x 6,5 mm), jotka sisältävät läpinäkyvää nestettä.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun (BPH) kohtalaisten ja vaikeiden oireiden hoito.

Akuutin virtsaummen ja kirurgisten toimenpiteiden riskin vähentäminen potilailla,

joilla on kohtalaisia tai

vaikeita BPH-oireita.

Tietoa hoidon vaikutuksista ja hoidetuista potilaista kliinisissä tutkimuksissa – ks. kohta 5.1.

4.2

Annostus ja antotapa

Dutasteride Medical Valley -valmistetta voidaan käyttää yksinään tai yhdessä alfasalpaaja tamsulosiinin

(0,4 mg) kanssa (ks. kohdat 4.4, 4.8 ja 5.1).

Annostus

Aikuiset (mukaan lukien iäkkäät potilaat)

Suositeltu Dutasteride Medical Valley -annos on yksi kapseli (0,5 mg) suun kautta kerran vuorokaudessa.

Kapselit tulisi niellä kokonaisina, eikä niitä ei saa pureskella eikä avata, sillä kosketus kapselin sisällön

kanssa voi aiheuttaa suun ja nielun limakalvon ärsytystä. Kapselit voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman

ruokaa. Vaikka paranemista voidaan todeta jo varhaisessa vaiheessa, saattaa kestää jopa 6 kuukautta ennen

kuin hoitovaste voidaan todeta. Iäkkäille potilaille annoksen muutos ei ole tarpeen.

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta dutasteridin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. Annostuksen muutos

ei ole todennäköisesti tarpeen potilaille,

joilla on munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Maksan vajaatoiminnan vaikutusta dutasteridin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu, joten varovaisuutta on

noudatettava määrättäessä dutasteridia lievää tai keskivaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille

(ks. kohdat 4.4 ja 5.2). Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille

dutasteridi on kontraindisoitu

(ks. kohta 4.3).

4.3

Vasta-aiheet

Dutasteride Medical Valley on kontraindisoitu

potilaille, jotka ovat yliherkkiä vaikuttavalle aineelle, muille 5-alfareduktaasin estäjille, soijalle,

maapähkinälle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

naisille, lapsille ja nuorille (ks. kohta 4.6)

vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ennen kuin yhdistelmähoitoa määrätään, on tehtävä huolellinen riski-hyötyarviointi

mahdollisen kohonneen

haittatapahtumien riskin vuoksi (mukaan lukien sydämen vajaatoiminta) ja harkittava myös muita

hoitovaihtoehtoja,

monoterapiat mukaan lukien (ks. kohta 4.2).

Eturauhassyöpä ja korkean asteen kasvaimet

REDUCE-tutkimus oli 4-vuotinen, satunnaistettu, lumekontrolloitu,

kaksoissokko- ja monikeskustutkimus,

jossa tutkittiin dutasteridin 0,5 mg päivittäisannoksen vaikutusta lumeeseen verrattuna potilailla,

joilla on

korkea eturauhassyövän riski (mukaan lukien 50–75-vuotiaat miehet, joiden PSA-tasot olivat 2,5–10 ng/ml

ja joiden prostatabiopsia oli negatiivinen 6 kuukautta ennen tutkimukseen osallistumista). Tutkimustulokset

osoittivat, että 8–10 Gleason-pisteen eturauhassyöpien ilmaantuvuus oli suurempaa dutasteridilla hoidetuilla

miehillä (n = 29, 0,9 %) verrattuna lumevalmisteeseen (n = 19, 0,6 %). Dutasteridin ja 8–10 Gleason-pisteen

eturauhassyöpien välinen yhteys ei ole selvä, joten dutasteridia käyttävät miehet on arvioitava säännöllisesti

eturauhassyövän suhteen (ks. kohta 5.1).

Prostataspesifinen antigeeni (PSA)

Prostataspesifisen antigeenin (PSA) pitoisuus seerumissa on tärkeä osatekijä eturauhassyövän toteamisessa.

Dutasteridi laskee seerumin keskimääräistä PSA-pitoisuutta noin 50 % kuuden kuukauden hoidon jälkeen.

Dutasteridia saavien potilaiden PSA-lähtöpitoisuudet on määritettävä uudelleen kuuden kuukauden

dutasteridihoidon jälkeen. Tämän jälkeen on suositeltavaa seurata PSA-arvoja säännöllisesti.

Dutasteridihoidon aikana matalimmasta PSA-arvosta vahvistetusti kohonneet PSA-arvot voivat viitata

eturauhassyöpään (etenkin korkean asteen syöpään) tai huonoon hoitomyöntyvyyteen,

ja ne on arvioitava

huolellisesti, vaikka PSA-arvot olisivat edelleen 5-alfareduktaasin estäjiä käyttämättömien miesten

viitealueen rajoissa (ks. kohta 5.1). Dutasteridia käyttävän potilaan PSA-arvojen tulkinnassa on

vertailuarvoina käytettävä aikaisempia PSA-arvoja.

Dutasteridihoito ei häiritse PSA:n käyttökelpoisuutta eturauhassyövän diagnostiikassa sen jälkeen, kun uusi

lähtöarvo on määritetty.

PSA:n kokonaispitoisuudet seerumissa palautuvat lähtötasolle 6 kuukauden kuluessa hoidon lopettamisesta.

Vapaan ja kokonais-PSA:n suhde pysyy muuttumattomana myös dutasteridihoidon

aikana. Jos lääkäri

päättää käyttää vapaan PSA:n prosentuaalista osuutta apuna eturauhassyövän toteamiseen, arvoa ei tarvitse

korjata dutasteridihoitoa saavilla miehillä.

Eturauhasen tunnustelu peräsuolen kautta (tuseeraus) sekä muut eturauhassyöpätutkimukset on tehtävä

potilailla ennen dutasteridihoidon aloittamista ja määräajoin sen jälkeen.

Kardiovaskulaariset haittatapahtumat

Kahdessa neljän vuoden kliinisessä tutkimuksessa sydämen vajaatoiminnan ilmaantuvuus (sydämen

vajaatoiminta on yhdistetty termi raportoiduista tapahtumista, pääasiassa sydämen vajaatoiminnasta ja

kongestiivisesta sydämen vajaatoiminnasta) oli marginaalisesti suurempi tutkittavilla,

jotka saivat

dutasteridin ja alfasalpaajan, ensisijaisesti tamsulosiinin, yhdistelmää, verrattuna tutkittaviin,

jotka eivät

saaneet tätä yhdistelmää. Näissä tutkimuksissa sydämen vajaatoiminnan ilmaantuvuus oli kuitenkin pienempi

kaikissa aktiivisesti hoidetuissa ryhmissä verrattuna lumeryhmään, ja muut saatavilla olevat tiedot

dutasteridista tai alfasalpaajista eivät tue päätelmää lisääntyneistä kardiovaskulaarisista riskeistä (ks.

kohta 5.1).

Rintarauhasen neoplasia

Miesten rintasyöpää on raportoitu harvoin dutasteridia käyttäneillä miehillä kliinisissä tutkimuksissa ja

valmisteen markkinoille tulon jälkeen. Epidemiologiset tutkimukset eivät kuitenkaan ole osoittaneet miesten

rintasyövän riskin suurenevan 5-alfareduktaasin estäjien käytön yhteydessä (ks. kohta 5.1). Lääkärien on

ohjeistettava potilaitaan viipymättä ilmoittamaan kaikista rintakudoksen muutoksista, kuten kyhmyistä tai

nännieritteestä.

Vuotavat kapselit

Dutasteridi imeytyy ihon läpi, ja siksi naiset, lapset ja nuoret eivät saa olla kosketuksissa vuotavien

kapseleiden kanssa (ks. kohta 4.6). Jos iho on joutunut kosketuksiin vuotavan kapselin kanssa, kosketusalue

on pestävä heti vedellä ja saippualla.

Maksan vajaatoiminta

Dutasteridia ei ole tutkittu potilailla,

joilla on maksasairaus. Varovaisuutta on noudatettava annettaessa

dutasteridia potilaille,

joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 5.2).

Soijalesitiini

saattaa sisältää soijaproteiinia. Tästä johtuen lesitiini (soija) voi olla allergisoivaa potilaille,

jotka ovat yliherkkiä soijalle.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Tietoa PSA-pitoisuuden laskusta seerumissa dutasteridihoidon aikana ja ohjeet prostatasyövän toteamiseksi,

ks. kohta 4.4.

Muiden lääkkeiden vaikutus dutasteridin farmakokinetiikkaan

Käyttö CYP3A4:n ja/tai P-glykoproteiinin inhibiittoreiden kanssa:

Dutasteridi eliminoituu pääasiassa metaboliateitse. In vitro -tutkimukset osoittavat, että CYP3A4 ja CYP3A5

katalysoivat tätä metaboliaa. Muodollisia yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty potenttien CYP3A4:n

inhibiittoreiden kanssa. Populaatiofarmakokineettisessä tutkimuksessa dutasteridin pitoisuudet seerumissa

olivat kuitenkin keskimäärin 1,6–1,8 kertaa korkeampia pienellä osalla potilaita, joita hoidettiin

samanaikaisesti verapamiililla (1,6) tai diltiatseemilla (1,8) (kohtalaisen voimakkaita CYP3A4:n

inhibiittoreita

ja P-glykoproteiinin

inhibiittoreita),

kuin muilla potilailla.

Pitkäaikainen yhdistelmähoito dutasteridilla ja CYP3A4-entsyymin potenteilla inhibiittoreilla (esim. suun

kautta annettavalla ritonaviirilla,

indinaviirilla,

nefatsodonilla, itrakonatsolilla,

ketokonatsolilla) voi nostaa

dutasteridin pitoisuutta seerumissa. Lisääntynyt 5-alfareduktaasin inhibitio

suuremmalla

dutasteridialtistuksella ei kuitenkaan ole todennäköistä. Dutasteridin annostelutiheyden harventamista

voidaan kuitenkin harkita, jos haittavaikutuksia esiintyy. On huomattava, että entsyymi-inhibitiotapauksessa

pitkä puoliintumisaika saattaa edelleen pidentyä. Tällöin yhdistelmälääkityksellä

saattaa kestää yli

6 kuukautta ennen kuin uusi vakaa tila saavutetaan.

Kun 12 g kolestyramiinia annettiin tunti dutasteridin 5 mg kerta-annoksen jälkeen, sillä ei ollut vaikutusta

dutasteridin farmakokinetiikkaan.

Dutasteridin vaikutus muiden lääkkeiden farmakokinetiikkaan

Dutasteridi ei vaikuta varfariinin eikä digoksiinin farmakokinetiikkaan. Tämä osoittaa, että dutasteridi ei

inhiboi/indusoi

CYP2C9:ää eikä kuljettaja P-glykoproteiinia. In vitro -interaktiotutkimukset osoittavat, että

dutasteridi ei inhiboi CYP1A2-, CYP2D6-, CYP2C9-, CYP2C19- eikä CYP3A4-entsyymejä.

Pienessä kahden viikon kestoisessa tutkimuksessa terveillä miehillä (n = 24) dutasteridilla (0,5 mg päivässä)

ei ollut vaikutusta tamsulosiinin

eikä teratsosiinin farmakokinetiikkaan. Tässä tutkimuksessa ei ollut

myöskään merkkejä farmakodynaamisesta interaktiosta.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Dutasteridin käyttö naisille on kontraindisoitu.

Raskaus

Muiden 5-alfareduktaasin estäjien tavoin dutasteridi estää testosteronin muuttumisen dihydrotestosteroniksi.

Sen vuoksi dutasteridi saattaa estää sikiön ulkoisten sukuelinten kehittymisen, jos sitä annetaan poikasikiötä

odottavalle naiselle (ks. kohta 4.4). Pieniä dutasteridimääriä on todettu siemennesteestä henkilöillä, jotka

ovat saaneet dutasteridia 0,5 mg vuorokaudessa. Ei ole tiedossa, kohdistuuko poikasikiöön haittoja, jos

raskaana oleva nainen altistuu dutasteridihoitoa saavan miehen siemennesteelle (riski on suurin

ensimmäisten 16 raskausviikon aikana).

Kuten muidenkin 5-alfareduktaasin estäjien käytön yhteydessä, kun potilaan partneri on tai saattaa

mahdollisesti olla raskaana, on suositeltavaa, että potilas välttää partnerin altistumista siemennesteelle

käyttämällä kondomia.

Prekliiniset tiedot, ks. kohta 5.3.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö dutasteridi ihmisen rintamaitoon.

Hedelmällisyys

Dutasteridin on raportoitu vaikuttavan siemennesteen ominaisuuksiin

(siittiöiden määrän, siemennesteen

tilavuuden ja siittiöiden liikkuvuuden väheneminen) terveillä miehillä (ks. kohta 5.1). Miehen heikentyneen

hedelmällisyyden mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Dutasteridin farmakodynaamisten ominaisuuksien perusteella ei ole odotettavissa, että dutasteridihoito

vaikuttaisi ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

Dutasteridi monoterapiana

Noin 19 % dutasteridia saaneista 2 167 potilaasta kahden vuoden faasin III lumekontrolloiduissa

tutkimuksissa sai haittavaikutuksia ensimmäisen hoitovuoden aikana. Suurin osa haitoista oli lieviä tai

kohtalaisia ja kohdistui sukuelimiin. Haittatapahtumaprofiilissa ei ollut todettavissa muutoksia, kun hoitoa

jatkettiin vielä kahden vuoden avoimissa jatkotutkimuksissa.

Oheisessa taulukossa on lueteltu haittavaikutukset, joita on esiintynyt kontrolloitujen kliinisten tutkimusten

yhteydessä ja markkinoille tulon jälkeen. Kliinisistä tutkimuksista on ilmoitettu ne haittatapahtumat, jotka

ovat tutkijoiden mukaan lääkkeestä johtuvia (ilmaantuvuus ≥ 1 %) ja joiden ilmaantuvuus ensimmäisen

hoitovuoden aikana oli suurempi dutasteridilla hoidetuilla potilailla kuin plasebolla hoidetuilla potilailla.

Haittatapahtumat markkinoille tulon jälkeen poimittiin

spontaaneista raporteista; sen vuoksi niiden

todellista ilmaantuvuutta ei tunneta:

Hyvin yleinen (≥ 1/10); Yleinen (≥ 1/100, < 1/10); Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); Harvinainen

(≥ 1/10 000, < 1/1 000); Hyvin harvinainen (< 1/10 000); Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä

arviointiin).

Elinjärjestelmä

Haittavaikutus

Ilmaantuvuus kliinisten tutkimusten aineistossa

Ilmaantuvuus

ensimmäisen

hoitovuoden aikana

(n = 2 167)

Ilmaantuvuus toisen

hoitovuoden aikana

(n = 1 744)

Sukupuolielimet

rinnat

Impotenssi

6,0 %

1,7 %

Muuttunut (heikentynyt)

libido

3,7 %

0,6 %

Ejakulaatiohäiriö

1,8 %

0,5 %

Rintojen häiriöt

1,3 %

1,3 %

Immuunijärjestelmä

Allergiset reaktiot mukaan

lukien ihottuma, kutina,

urtikaria, paikallinen

turvotus ja angioedeema

Ilmaantuvuus arvioitu markkinoille tulon jälkeen

Tuntematon

Psyykkiset häiriöt

Masennus

Tuntematon

Iho ja ihonalainen

kudos

Alopesia (pääasiassa

ihokarvojen lähtö),

liikakarvaisuus

Melko harvinainen

Sukupuolielimet

rinnat

Kipu ja turvotus kiveksissä

Tuntematon

Nämä seksuaaliset haittatapahtumat liittyvät dutasteridihoitoon (sisältäen monoterapian ja kombinaation

tamsulosiinin

kanssa). Haittatapahtumat saattavat jatkua hoidon lopettamisen jälkeen. Dutasteridin roolia

haittatapahtumien jatkumisessa ei tunneta.

mukaan lukien siemennesteen määrän väheneminen

mukaan lukien rintojen arkuus ja rintojen suureneminen.

Dutasteridi yhdessä alfasalpaaja tamsulosiinin

kanssa

Tiedot neljän vuoden CombAT-tutkimuksesta, jossa verrattiin 0,5 mg dutasteridia (n = 1 623) ja 0,4 mg

tamsulosiinia (n = 1 611) kerran päivässä yksinään ja kombinaatiohoitona (n = 1 610), ovat osoittaneet, että

tutkijoiden arvion mukaan lääkkeestä johtuvien haittatapahtumien ilmaantuvuus ensimmäisen, toisen,

kolmannen ja neljännen hoitovuoden aikana oli 22 %, 6 %, 4 % ja 2 %

dutasteridi/tamsulosiiniyhdistelmähoidolla,

15 %, 6 %, 3 % ja 2 % dutasteridimonoterapialla ja 13 %, 5 %,

2 % ja 2 % tamsulosiinimonoterapialla. Korkeampi haittatapahtumien ilmaantuvuus

yhdistelmähoitoryhmässä ensimmäisen hoitovuoden aikana johtui tässä ryhmässä todettujen

sukupuolielimiin

kohdistuneiden haittojen, erityisesti ejakulaatiohäiriöiden,

korkeammasta

ilmaantuvuudesta.

Seuraavia tutkijoiden arvion mukaan lääkkeestä johtuvia haittatapahtumia, joiden ilmaantuvuus on ≥ 1 %, on

ilmoitettu ensimmäisen hoitovuoden aikana CombAT-tutkimuksessa. Näiden haittojen ilmaantuvuus neljän

hoitovuoden ajalta on esitetty jäljempänä olevassa taulukossa.

Elinjärjestelmä

Haittavaikutus

Ilmaantuvuus

hoitojakson aikana

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Yhdistelmähoito

(n = 1 610)

(n = 1 428)

(n = 1 283)

(n = 1 200)

Dutasteridi

(n = 1 623)

(n = 1 464)

(n = 1 325)

(n = 1 200)

Tamsulosiini

(n = 1 611)

(n = 1 468)

(n = 1 281)

(n = 1 112)

Hermosto

Heitehuimaus

Yhdistelmähoito

1,4 %

0,1 %

< 0,1 %

0,20 %

Dutasteridi

0,7 %

0,1 %

< 0,1 %

< 0,1 %

Tamsulosiini

1,3 %

0,4 %

< 0,1 %

Sydän

Sydämen vajaatoiminta

(yhdistetty termi

Yhdistelmähoito

0,2 %

0,4 %

0,2 %

0,2 %

Dutasteridi

< 0,1 %

0,1 %

< 0,1 %

Tamsulosiini

0,1 %

< 0,1 %

0,4 %

0,2 %

Sukupuolielimet ja

rinnat

Impotenssi

Yhdistelmähoito

6,3 %

1,8 %

0,9 %

0,4 %

Dutasteridi

5,1 %

1,6 %

0,6 %

0,3 %

Tamsulosiini

3,3 %

1,0 %

0,6 %

1,1 %

Muuttunut (heikentynyt) libido

Yhdistelmähoito

5,3 %

0,8 %

0,2 %

Dutasteridi

3,8 %

1,0 %

0,2 %

Tamsulosiini

2,5 %

0,7 %

0,2 %

< 0,1 %

Ejakulaatiohäiriöt

Yhdistelmähoito

9,0 %

1,0 %

0,5 %

< 0,1 %

Dutasteridi

1,5 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Tamsulosiini

2,7 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

Rintojen häiriöt

Yhdistelmähoito

2,1 %

0,8 %

0,9 %

0,6 %

Dutasteridi

1,7 %

1,2 %

0,5 %

0,7 %

Tamsulosiini

0,8 %

0,4 %

0,2 %

Yhdistelmähoito = dutasteridi 0,5 mg kerran päivässä ja tamsulosiini

0,4 mg kerran päivässä.

Sydämen vajaatoiminnan yhdistetty termi koostui kongestiivisesta sydämen vajaatoiminnasta,

sydämen vajaatoiminnasta, vasemman kammion vajaatoiminnasta, akuutista sydämen vajaatoiminnasta,

kardiogeenisesta sokista, akuutista vasemman kammion vajaatoiminnasta, oikean kammion

vajaatoiminnasta, akuutista oikean kammion vajaatoiminnasta, kammion vajaatoiminnasta,

kardiopulmonaarisesta vajaatoiminnasta, kongestiivisesta kardiomyopatiasta.

Nämä seksuaaliset haitat liittyvät dutasteridihoitoon (sisältäen monoterapian ja kombinaation

tamsulosiinin

kanssa). Haittatapahtumat saattavat jatkua hoidon lopettamisen jälkeen. Dutasteridin roolia

haittatapahtumien jatkumisessa ei tunneta.

Mukaan lukien rintojen arkuus ja rintojen suureneminen.

Mukaan lukien siemennesteen määrän väheneminen.

Muut tiedot

REDUCE-tutkimus osoitti 8–10 Gleason-pisteen eturauhassyöpien suuremman ilmaantuvuuden dutasteridilla

hoidetuilla miehillä verrattuna lumevalmisteeseen (ks. kohdat 4.4 ja 5.1). Ei ole pystytty osoittamaan,

vaikuttivatko tutkimustuloksiin dutasteridin eturauhasen tilavuutta pienentävä vaikutus tai tutkimukseen

liittyvät tekijät.

Kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisessä käytössä on raportoitu miesten rintasyöpää (ks.

kohta 4.4).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Dutasteridilla suoritetuissa vapaaehtoistutkimuksissa on annettu enintään 40 mg/vrk dutasteridia kerta-

annoksina (80-kertainen terapeuttinen annos) 7 päivän ajan ilman merkittäviä turvallisuusongelmia.

Kliinisissä tutkimuksissa tutkittaville on annettu 5 mg:n vuorokausiannoksia 6 kuukauden ajan eikä muita

haittavaikutuksia ole ilmaantunut kuin terapeuttisia 0,5 mg:n annoksia käytettäessä. Dutasteridille ei ole

spesifistä antidoottia, ja epäillyissä yliannostustapauksissa olisi annettava oireenmukaista ja tukihoitoa

tarpeen mukaan.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: testosteroni-5-alfareduktaasin estäjät, ATC-koodi: G04CB02

Dutasteridi alentaa verenkierrossa olevia dihydrotestosteronipitoisuuksia (DHT) estämällä sekä tyypin 1 että

tyypin 2 5α-reduktaasi-isoentsyymejä, jotka aiheuttavat testosteronin muuttumisen dihydrotestosteroniksi.

Dutasteridi monoterapiana

Vaikutukset DHT-/testosteronitasoon

Päivittäisten dutasteridiannosten vaikutus DHT:n alenemiseen on annosriippuvainen ja todettavissa 1–

2 viikon kuluessa (aleneminen 1 viikon kohdalla 85 % ja 2 viikon kohdalla 90 %).

BPH-potilailla, joita hoidettiin dutasteridilla 0,5 mg/vrk, seerumin DHT-pitoisuuden laskun mediaani oli

94 % yhden vuoden jälkeen ja 93 % kahden vuoden jälkeen. Seerumin testosteronipitoisuuden nousun

mediaani oli 19 % sekä yhden että kahden vuoden kohdalla.

Vaikutus eturauhasen tilavuuteen

Merkitsevä prostatan tilavuuden pienentyminen on todettu jo yhden kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta,

ja pienentyminen on jatkunut 24 kuukauteen saakka (p < 0,001). Dutasteridilla saatiin aikaan prostatan

kokonaistilavuuden

keskimääräinen 23,6 %:n pienentyminen (lähtötasosta 54,9 ml arvoon 42,1 ml)

kuukauden 12 kohdalla verrattuna 0,5 %:n keskimääräiseen pienentymiseen plaseboryhmässä (lähtötasosta

54,0 ml arvoon 53,7 ml). Myös prostatan välivyöhykkeen tilavuus pieneni merkitsevästi (p < 0,001) jo yhden

kuukauden kuluttua, ja pieneneminen jatkui 24 kuukauteen saakka. Keskimääräinen prostatan

välivyöhykkeen tilavuuden pienentyminen oli 17,8 % dutasteridiryhmässä (lähtöarvosta 26,8 ml arvoon

21,4 ml) verrattuna keskimääräiseen 7,9 %:n suurentumiseen plaseboryhmässä (arvosta 26,8 ml arvoon

27,5 ml) kuukauden 12 kohdalla. Prostatan tilavuudessa ensimmäisten 2 vuoden kaksoissokkohoidon

aikana

havaittu pienentyminen säilyi 2 vuoden avointen jatkotutkimusten ajan. Prostatan koon pienentymisen myötä

oireet lievittyvät ja akuutin virtsaummen sekä BPH:n vuoksi tehtyjen kirurgisten toimenpiteiden riski

pienenee.

Kliininen teho ja turvallisuus

Dutasteridia 0,5 mg/vrk tai plaseboa tutkittiin 4 325 miestutkittavalla, joilla oli BPH:n aiheuttamia

keskivaikeita tai vaikeita oireita. Potilaiden eturauhasen tilavuus oli ≥ 30 ml ja PSA-arvo välillä 1,5–

10 ng/ml kolmessa primaarisessa tehoa tarkastelevassa 2 vuoden lumekontrolloidussa, kaksoissokkoutetussa,

monikansallisessa monikeskustutkimuksessa. Tutkimukset jatkuivat sitten avoimina 4 vuoteen saakka, ja

kaikki potilaat, jotka pysyivät mukana, saivat saman 0,5 mg:n dutasteridiannoksen. 37 % alun perin

plasebohoitoon satunnaistetuista potilaista ja 40 % dutasteridihoitoon satunnaistetuista potilaista pysyi

mukana tutkimuksessa 4 vuoteen saakka. Suurin osa avoimiin jatkotutkimuksiin osallistuneista

2 340 potilaasta (71 %) pysyi tutkimuksessa mukana vielä koko 2 vuoden avoimen hoidon ajan.

Tärkeimmät kliinistä tehoa osoittavat parametrit olivat AUA-SI (American Urological Association Symptom

Index), virtsan huippuvirtaama (Q

) ja akuutin virtsaummen sekä BPH:n vuoksi tehtyjen kirurgisten

toimenpiteiden ilmaantuvuus.

AUA-SI on 7-kohtainen BPH-oireita kartoittava kyselylomake, jossa maksimipistemäärä on 35.

Lähtötilanteessa potilaiden pistemäärä oli noin 17. Kuuden kuukauden, yhden vuoden ja kahden vuoden

hoidon jälkeen keskimääräinen paraneminen oli plaseboryhmässä vastaavasti 2,5, 2,5 ja 2,3 pistettä, kun taas

dutasteridiryhmässä vastaava paraneminen oli 3,2, 3,8 ja 4,5 pistettä. Erot ryhmien välillä olivat tilastollisesti

merkitseviä. Ensimmäisten kahden kaksoissokkohoitovuoden

aikana todettu AUA-SI:n paraneminen jatkui

2 vuoden avointen jatkotutkimusten ajan.

Huippuvirtaama (maksimaalinen virtsan virtaus)

Keskimääräinen huippuvirtaaman (Q

) lähtöarvo oli tutkimuksissa noin 10 ml/s (normaali Q

≥ 15 ml/s). Yhden ja kahden vuoden hoidon jälkeen virtaama oli plaseboryhmässä parantunut vastaavasti

0,8 ja 0,9 ml/s ja dutasteridiryhmässä vastaavasti 1,7 ja 2,0 ml/s. Ero ryhmien välillä oli tilastollisesti

merkitsevä ensimmäisestä kuukaudesta 24 kuukauden arvoon nähden. Ensimmäisten kahden

kaksoissokkohoitovuoden aikana todettu maksimaalisen huippuvirtaaman lisääntyminen jatkui 2 vuoden

avointen jatkotutkimusten ajan.

Akuutti virtsaumpi ja kirurgiset toimenpiteet

Kahden vuoden hoidon jälkeen akuutin virtsaummen ilmaantuvuus oli 4,2 % plaseboryhmässä ja 1,8 %

dutasteridiryhmässä (57 %:n riskin pienentyminen). Tämä ero on tilastollisesti

merkitsevä ja tarkoittaa sitä,

että 42 potilasta (95 % lv 30–73) täytyy hoitaa kahden vuoden ajan, jotta vältettäisiin yksi akuutti virtsaumpi.

Eturauhasen liikakasvuun liittyvien

kirurgisten toimenpiteiden ilmaantuvuus oli kahden vuoden jälkeen

4,1 % plaseboryhmässä ja 2,2 % dutasteridiryhmässä (48 %:n riskin pienentyminen). Tämä ero on

tilastollisesti

merkitsevä ja tarkoittaa sitä, että 51 potilasta (95 % lv 33–109) täytyy hoitaa kahden vuoden

ajan, jotta vältytään yhdeltä kirurgiselta toimenpiteeltä.

Hiustenkasvu

Dutasteridin vaikutusta hiustenkasvuun ei tutkittu muodollisesti faasin III tutkimusohjelman

aikana. 5-

alfareduktaasin estäjät saattavat kuitenkin vähentää hiustenlähtöä ja voivat aiheuttaa hiustenkasvua

henkilöille,

joilla on miestyyppistä hiustenlähtöä (androgeeninen kaljuuntuminen).

Kilpirauhasen toiminta

Kilpirauhasen toimintaa arvioitiin

yhden vuoden kestäneessä tutkimuksessa terveillä miehillä. Vapaan

tyroksiinin pitoisuudet olivat vakaat dutasteridihoidon

aikana, mutta TSH-pitoisuudet kohosivat lievästi

(0,4 mcIU/ml) plaseboon verrattuna yhden hoitovuoden jälkeen. TSH-pitoisuudet vaihtelivat, mutta TSH-

mediaanin vaihteluväli (1,4–1,9 mcIU/ml) pysyi kuitenkin viitealueella (0,5–5/6 mcIU/ml), vapaan

tyroksiinin pitoisuudet olivat vakaat viitealueella ja samaa luokkaa sekä plasebo- että dutasteridiryhmässä,

eivätkä TSH:n muutokset eivät olleet kliinisesti

merkittäviä. Yhdessäkään kliinisessä tutkimuksessa ei ollut

näyttöä siitä, että dutasteridi vaikuttaisi haitallisesti kilpirauhasen toimintaan.

Rintarauhasen neoplasia

Kaksi vuotta kestäneissä kliinisissä tutkimuksissa, joissa saavutettiin 3 374 potilasvuoden dutasteridialtistus,

sekä 2 vuoden avoimen jatkovaiheen tutkimukseenottoajankohtana ilmoitettiin

2 rintasyöpätapausta

dutasteridilla hoidetuilla potilailla

ja yksi tapaus plaseboa saaneilla potilailla. Neljä vuotta kestäneissä

CombAT- ja REDUCE-nimisissä kliinisissä tutkimuksissa, joissa dutasteridialtistuksen kesto oli yhteensä

17 489 potilasvuotta ja dutasteridi + tamsulosiini

-yhdistelmän altistuksen kesto yhteensä

5 027 potilasvuotta, rintasyöpää ei raportoitu missään hoitoryhmissä.

Kahdessa epidemiologisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa, joista toinen tehtiin yhdysvaltalaisella

(n = 339 rintasyöpätapausta ja n = 6 780 verrokkia) ja toinen isobritannialaisella (n = 398 rintasyöpätapausta

ja n = 3 930 verrokkia) terveydenhuollon tietokannalla, ei osoitettu, että miesten rintasyövän riski suurenisi

5-alfareduktaasin estäjien käytön yhteydessä (ks. kohta 4.4). Ensimmäisen tutkimuksen tuloksissa ei todettu

yhteyttä miesten rintasyöpään (ennen rintasyöpädiagnoosia tapahtuneen vähintään yhden vuoden käytön ja

alle yhden vuoden käytön välinen suhteellinen riski: 0,70; 95 %:n luottamusväli 0,34, 1,45). Toisessa

tutkimuksessa 5-alfareduktaasin estäjien käyttöön liittyvän rintasyövän arvioitu kerroinsuhde verrattuna

siihen, etteivät tutkittavat saaneet 5-alfareduktaasin estäjiä, oli 1,08 (95 %:n luottamusväli 0,62, 1,87).

Miesten rintasyövän ja pitkäaikaisen dutasteridin käytön välistä syy-yhteyttä ei ole osoitettu.

Vaikutus miehen hedelmällisyyteen

Dutasteridin 0,5 mg:n vuorokausiannoksen vaikutusta siemennesteen ominaisuuksiin

tutkittiin 18–52-

vuotiailla terveillä vapaaehtoisilla (n = 27 dutasteridiryhmässä, n = 23 plaseboryhmässä) 52 hoitoviikon

ajan

ja 24 viikon hoidonjälkeisen seurantajakson ajan. Lähtötasoon verrattuna viikolla 52 keskimääräinen

siittiöiden kokonaismäärän väheneminen oli 23 %, siemennesteen tilavuuden pieneneminen 26 % ja

siittiöiden liikkuvuuden hidastuminen 18 % dutasteridiryhmässä korjattuna suhteessa muutoksiin lähtötasosta

plaseboryhmässä. Siittiöiden konsentraatio ja morfologia pysyivät muuttumattomina. 24 viikon

seurantajakson jälkeen keskimääräinen siittiöiden kokonaismäärän prosentuaalinen muutos pysyi

dutasteridiryhmässä 23 % pienempänä lähtötasoon nähden. Vaikka kaikkien parametrien keskimääräiset

arvot pysyivät kaikkina ajankohtina viitealueella eivätkä täyttäneet ennalta määrättyjä kliinisesti

merkittävien

muutosten kriteereitä (30 %), kahdella tutkittavalla dutasteridiryhmässä siittiöiden määrä väheni yli 90 %

lähtötasosta viikon 52 kohdalla, ja heillä todettiin osittainen korjautuminen 24 viikon seurantajakson aikana.

Miehen heikentyneen hedelmällisyyden

mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

Dutasteridi yhdessä alfasalpaaja tamsulosiinin

kanssa

Dutasteridia 0,5 mg/vrk (n = 1 623), tamsulosiinia 0,4 mg/vrk (n = 1 611) tai yhdistelmähoitoa dutasteridi

0,5 mg plus tamsulosiini 0,4 mg (n = 1 610) arvioitiin miespotilailla, joilla oli keskivaikeita tai vaikeita BPH-

oireita, prostatan tilavuus ≥ 30 ml ja PSA-arvo 1,5–10 ng/ml monikansallisessa, satunnaistetussa,

kaksoissokkoutetussa, rinnakkaisryhmin tehdyssä monikeskustutkimuksessa (CombAT-tutkimus). Noin

53 %:lla tutkittavista oli ollut aiempi 5-alfareduktaasin estäjä- tai alfasalpaajahoito. Ensisijainen tehoa

mittaava päätetapahtuma ensimmäisten kahden hoitovuoden aikana oli IPSS:n (International Prostate

Symptom Score) muutos. IPPS on 8-kohtainen oireiden arviointiasteikko,

joka perustuu AUA-SI-

kartoitukseen, johon on lisätty elämänlaatua koskeva kysymys. Toissijaiset tehoa mittaavat päätetapahtumat

kahden vuoden kohdalla olivat maksimaalinen virtsan virtaus (Q

) ja prostatan tilavuus. IPSS:n osalta

yhdistelmähoidolla saavutettiin merkitsevyys kolmannesta kuukaudesta lähtien verrattuna dutasteridiin ja

yhdeksännestä kuukaudesta lähtien verrattuna tamsulosiiniin. Q

-arvon osalta yhdistelmähoidolla

saavutettiin merkitsevyys kuudennesta kuukaudesta lähtien verrattuna dutasteridiin sekä tamsulosiiniin.

Neljännen hoitovuoden kohdalla ensisijainen tehoa mittaava päätetapahtuma oli ensimmäisen akuutin

virtsaummen tai BPH:n vuoksi tehdyn kirurgisen toimenpiteen ajankohta. Neljän hoitovuoden jälkeen

yhdistelmähoito vähensi tilastollisesti

merkitsevästi akuutin virtsaummen tai BPH:n vuoksi tehdyn kirurgisen

toimenpiteen riskiä (65,8 %:n riskin väheneminen, p < 0,001 [95 % lv 54,7 %–74,1 %]) verrattuna

tamsulosiinimonoterapiaan. Akuutin virtsaummen tai BPH:n vuoksi tehdyn kirurgisen toimenpiteen

ilmaantuvuus neljänteen vuoteen mennessä oli yhdistelmähoitoryhmässä 4,2 % ja tamsulosiiniryhmässä

11,9 % (p < 0,001). Verrattuna dutasteridimonoterapiaan yhdistelmähoito vähensi akuutin virtsaummen tai

BPH:n vuoksi tehdyn kirurgisen toimenpiteen riskiä 19,6 % (p = 0,18 [95 % lv -10,9 %–41,7 %]). Akuutin

virtsaummen tai BPH:n vuoksi tehdyn kirurgisen toimenpiteen ilmaantuvuus neljänteen vuoteen mennessä

oli yhdistelmähoitoryhmässä 4,2 % ja dutasteridiryhmässä 5,2 %.

Toissijaiset tehoa mittaavat päätetapahtumat neljän hoitovuoden jälkeen olivat kliinisen progression

ajankohta (määritelty seuraavien osien yhdistelmäksi: IPSS:n huonontuminen ≥ 4 pisteellä, BPH:hon liittyvät

akuutit virtsaummet, inkontinenssi,

virtsatieinfektio ja munuaisten vajaatoiminta), IPSS:n (International

Prostate Symptom Score) muutos, maksimaalinen virtsan virtaus (Q

) ja prostatan tilavuus. Oheisessa

taulukossa esitetään tulokset neljän vuoden hoitojaksolta.

Parametri

Ajankohta

Yhdistelmä-

hoito

Dutasteridi

Tamsulosiini

Akuutti virtsaumpi tai

BPH:n vuoksi tehty

kirurginen toimenpide (%)

Ilmaantuvuus 48 kk:n kohdalla

11,9

Kliininen progressio* (%)

48 kk

12,6

17,8

21,5

IPSS (yksikköä)

[Lähtötaso]

48 kk (muutos lähtötasosta)

[16,6]

-6,3

[16,4]

-5,3

[16,4]

-3,8

(ml/s)

[Lähtötaso]

48 kk (muutos lähtötasosta)

[10,9]

[10,6]

[10,7]

Prostatan tilavuus (ml)

[Lähtötaso]

48 kk (prosentuaalinen muutos

lähtötasosta)

[54,7]

-27,3

[54,6]

-28,0

[55,8]

+4,6

Prostatan välivyöhykkeen

tilavuus (ml)

[Lähtötaso]

48 kk (prosentuaalinen muutos

lähtötasosta)

[27,7]

-17,9

[30,3]

-26,5

[30,5]

18,2

BII-indeksi (BPH Impact

Index) (yksikköä)

[Lähtötaso]

48 kk (muutos lähtötasosta)

[5,3]

-2,2

[5,3]

-1,8

[5,3]

-1,2

IPSS kysymys 8 (BPH:hon

liittyvä terveydentila)

(yksikköä)

[Lähtötaso]

48 kk (muutos lähtötasosta)

[3,6]

-1,5

[3,6]

-1,3

[3,6]

-1,1

Lähtötason arvot ovat keskimääräisiä arvoja ja muutokset lähtötasosta ovat korjattuja keskimuutoksia.

Kliininen progressio määriteltiin seuraavien osien yhdistelmäksi: IPSS:n huonontuminen

≥ 4 pisteellä,

BPH:hon liittyvät akuutit virtsaummet, inkontinenssi, virtsatieinfektio ja munuaisten vajaatoiminta.

Mitattu valikoiduissa tutkimuskeskuksissa (13 %:lla satunnaistetuista potilaista)

Yhdistelmähoidolla saavutettu merkitsevyys (p < 0,001) vs. tamsulosiini

48 kk:n kohdalla

Yhdistelmähoidolla saavutettu merkitsevyys (p < 0,001) vs. dutasteridi 48 kk:n kohdalla

Kardiovaskulaariset haittatapahtumat

Neljä vuotta kestäneessä 4 844 miestä käsittäneessä dutasteridin ja tamsulosiinin

yhteiskäyttöä koskeneessa

BPH-tutkimuksessa (CombAT-tutkimus) sydämen vajaatoiminnan (yhdistetty termi) ilmaantuvuus oli

suurempi yhdistelmähoitoa saaneiden ryhmässä (14/1 610; 0,9 %) kuin kummassakaan

monoterapiaryhmässä: dutasteridiryhmä (4/1 623; 0,2 %) ja tamsulosiiniryhmä

(10/1 611; 0,6 %).

Erillisessä neljä vuotta kestäneessä, 8 231 miestä (ikä 50–75 v) käsittäneessä tutkimuksessa (miehille oli

tehty edeltävästi eturauhassyöpäbiopsia, jonka tulos oli negatiivinen, ja PSA:n lähtöarvo oli 2,5–10,0 ng/ml

50–60-vuotiailla

miehillä ja 3–10,0 ng/ml yli 60-vuotiailla miehillä) (REDUCE-tutkimus) sydämen

vajaatoiminnan (yhdistetty termi) ilmaantuvuus oli suurempi dutasteridia 0,5 mg kerran päivässä käyttäneillä

tutkittavilla (30/4 105, 0,7 %) verrattuna lumevalmistetta käyttäneisiin tutkittaviin (16/4 126, 0,4 %). Tämän

tutkimuksen jälkianalyysi

osoitti sydämen vajaatoiminnan (yhdistetty termi) suuremman ilmaantuvuuden

tutkittavilla,

jotka käyttivät dutasteridia yhdessä alfasalpaajan kanssa (12/1 152, 1,0 %) verrattuna

dutasteridia ilman alfasalpaajaa käyttäneisiin tutkittaviin (18/2 953, 0,6 %), lumevalmistetta yhdessä

alfasalpaajan kanssa käyttäneisiin (1/1 399, < 0,1 %) ja lumevalmistetta ilman alfasalpaajaa käyttäneisiin

(15/2 727, 0,6 %) (ks. kohta 4.4).

Kahdentoista satunnaistetun lume- tai vertailuvalmistekontrolloidun

kliinisen tutkimuksen meta-analyysillä

(n = 18 802) arvioitiin kardiovaskulaaristen haittatapahtumien riskiä dutasteridia käyttäessä (verrattuna

verrokkeihin). Analyysi ei osoittanut johdonmukaista tilastollisesti

merkitsevää sydämen vajaatoiminnan

(RR 1,05; 95 % lv 0,71, 1,57), akuutin sydäninfarktin (RR 1,00; 95 % lv 0,77, 1,30) tai aivohalvauksen (RR

1,20; 95 % CI 0,88, 1,64) riskin kasvua.

Eturauhassyöpä ja korkean asteen kasvaimet

Neljä vuotta kestäneessä, 8 231 miestä (ikä 50–75 v) käsittäneessä lumevalmisteen ja dutasteridin vertailussa

(miehille oli tehty edeltävästi eturauhassyöpäbiopsia, jonka tulos oli negatiivinen, ja PSA:n lähtöarvo oli

2,5–10,0 ng/ml 50–60-vuotiailla

miehillä ja 3–10,0 ng/ml yli 60-vuotiailla miehillä) (REDUCE-tutkimus)

6 706 tutkittavalta oli (ensisijaisesti tutkimussuunnitelman määräämän) eturauhasen neulabiopsian tiedot

käytettävissä analyysiin Gleason-pisteiden määrittämiseksi. 1 517 tutkittavalla diagnosoitiin

eturauhassyöpä

tutkimuksen aikana. Suurin osa biopsialla todetuista syövistä molemmissa hoitoryhmissä diagnosoitiin

matala-asteisiksi (5–6 Gleason-pistettä, 70 %).

Dutasteridiryhmässä oli suurempi 8–10 Gleason-pisteen eturauhassyöpien ilmaantuvuus (n = 29, 0,9 %)

verrattuna lumeryhmään (n = 19, 0,6 %) (p = 0,15). Vuosina 1–2 niiden tutkittavien määrä, joilla oli 8–

10 Gleason-pisteen syöpä, oli samaa luokkaa dutasteridiryhmässä (n = 17, 0,5 %) ja plaseboryhmässä

(n = 18, 0,5 %). Vuosina 3–4 dutasteridiryhmässä diagnosoitiin

enemmän 8–10 Gleason-pisteen syöpiä

(n = 12, 0,5 %) verrattuna lumeryhmään (n = 1, < 0,1 %) (p = 0,0035). Dutasteridin vaikutuksesta ei ole

tietoa yli neljän vuoden ajalta eturauhassyövän riskiryhmässä olevilta miehiltä. 8–10 Gleason-pisteen syöpiä

diagnosoitiin prosentuaalisesti yhtä paljon koko tutkimuksen ajan (vuosina 1–2 ja vuosina 3–4)

dutasteridiryhmässä (0,5 %:lla tutkittavista kumpanakin ajanjaksona). Lumeryhmässä 8–10 Gleason-pisteen

syöpiä diagnosoitiin vuosina 3–4 prosentuaalisesti vähemmän kuin vuosina 1–2 (vastaavasti < 0,1 %:lla

tutkittavista vrt. 0,5 %:lla tutkittavista) (ks. kohta 4.4). 7–10 Gleason-pisteen syöpien ilmaantuvuudessa ei

ollut eroa (p = 0,81).

REDUCE-tutkimuksen kaksi vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa ei havaittu uusia 8–10 Gleason-

pisteen eturauhassyöpiä.

Neljä vuotta kestäneessä BPH-tutkimuksessa (CombAT), jossa ei ollut tutkimussuunnitelman

määräämiä

biopsioita ja kaikki eturauhassyöpädiagnoosit perustuivat epäilyn perusteella tehtyihin biopsioihin,

8–

10 Gleason-pisteen syöpien esiintymismäärät olivat (n = 8, 0,5 %) dutasteridiryhmässä, (n = 11, 0,7 %)

tamsulosiiniryhmässä ja (n = 5, 0,3 %) yhdistelmähoitoryhmässä.

Neljä eri epidemiologista,

populaatiopohjaista tutkimusta (joista kahdessa oli yhteensä 174 895 osallistujaa,

yhdessä 13 892 osallistujaa ja yhdessä 38 058 osallistujaa) osoitti, että 5-alfareduktaasin estäjien käytöllä ei

ole yhteyttä korkean asteen eturauhassyöpään, eturauhassyöpään eikä yleiseen kuolleisuuteen.

Dutasteridin ja korkean asteen eturauhassyövän välinen yhteys ei ole selvä.

Vaikutukset seksuaalitoimintoihin:

Kaksoissokkoutetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa tutkittiin

kiinteäannoksisen dutasteridi-

tamsulosiini-yhdistelmävalmisteen vaikutuksia seksuaalitoimintoihin

seksuaalisesti aktiivisilla miehillä,

joilla oli BPH (n = 243 dutasteridi-tamsulosiiniyhdistelmä,

n = 246 lumevalmiste). Miesten

seksuaaliterveyskyselyn (Men’s Sexual Health Questionnaire, MSHQ) pisteissä havaittiin

yhdistelmäryhmässä tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,001) suurempi vähenemä (huononeminen)

12 kuukauden aikana. Vähenemä liittyi lähinnä siemensyöksyn ja yleisen tyytyväisyyden osa-alueiden

huononemiseen, eikä niinkään erektion osa-alueisiin.

Nämä vaikutukset eivät vaikuttaneet tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden käsitykseen yhdistelmästä,

jonka käyttäjät olivat koko tutkimuksen keston ajan tilastollisesti

merkitsevästi tyytyväisempiä kuin

lumevalmisteen käyttäjät (p < 0,05). Seksuaaliset haittavaikutukset ilmenivät tässä tutkimuksessa

12 kuukauden hoidon aikana, ja noin puolet niistä korjaantui 6 kuukauden kuluessa hoidon jälkeen.

Dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmän ja pelkän dutasteridin tiedetään aiheuttavan seksuaalisen

toiminnan haittavaikutuksia (ks. kohta 4.8).

Seksuaalitoimintoihin liittyvien haittavaikutusten esiintyvyys vähenee ajan myötä hoidon jatkuessa, kuten

muissakin kliinisissä tutkimuksissa havaittiin, mukaan lukien CombAT- ja REDUCE-tutkimukset.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otetun 0,5 mg:n kerta-annoksen jälkeen dutasteridin huippupitoisuudet seerumissa saavutetaan

1–3 tunnissa. Absoluuttinen hyötyosuus on noin 60 %. Ruoka ei vaikuta dutasteridin biologiseen

hyötyosuuteen.

Jakautuminen

Dutasteridilla on suuri jakautumistilavuus (300–500 l), ja se sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin

(> 99,5 %). Päivittäisen annostelun jälkeen dutasteridin pitoisuudet seerumissa ovat 65 % vakaan tilan

pitoisuudesta yhden kuukauden kuluttua ja noin 90 % 3 kuukauden kuluttua.

Vakaan tilan pitoisuudet seerumissa (C

) – noin 40 ng/ml – saavutetaan kuuden kuukauden kuluttua

0,5 mg:n annoksella kerran päivässä annettuna. Keskimäärin 11,5 % seerumissa olevasta dutasteridista

jakautui siemennesteeseen.

Biotransformaatio

Dutasteridi metaboloituu voimakkaasti in vivo. In vitro dutasteridi metaboloituu sytokromi P450 3A4:n ja

3A5:n vaikutuksesta kolmeksi monohydroksyloituneeksi metaboliitiksi

ja yhdeksi dihydroksyloituneeksi

metaboliitiksi.

Oraalisella 0,5 mg/vrk annostelulla saavutetun dutasteridin vakaan tilan jälkeen 1,0 %–15,4 % (keskimäärin

5,4 %) annoksesta erittyy muuttumattomana dutasteridina ulosteisiin. Loppu erittyy ulosteisiin neljänä

pääasiallisena metaboliittina,

jotka käsittävät 39 %, 21 %, 7 % ja 7 % lääkeaineperäisestä materiaalista ja

kuutena vähäisempänä metaboliittina (alle 5 % kukin). Vain hyvin pieniä määriä muuttumatonta dutasteridia

(alle 0,1 % annoksesta) todetaan ihmisen virtsassa.

Eliminaatio

Dutasteridin eliminaatio on annoksesta riippuvainen,

ja prosessi näyttää käsittävän kaksi rinnakkaista

eliminaatioreittiä,

joista toinen on kyllästyvä kliinisesti merkittävinä pitoisuuksina ja toinen ei-kyllästyvä.

Matalilla seerumin pitoisuuksilla (alle 3 ng/ml) dutasteridi puhdistuu nopeasti sekä pitoisuusriippuvaisen että

pitoisuudesta riippumattoman eliminaatioreitin

kautta. 5 mg:n tai tätä pienemmillä kerta-annoksilla ilmeni

merkkejä nopeasta puhdistumasta ja lyhyestä 3–9 päivän puoliintumisajasta.

Terapeuttisina pitoisuuksina toistuvan 0,5 mg/vrk annostelun jälkeen hitaampi lineaarinen eliminaatioreitti

on vallitseva ja puoliintumisaika on noin 3–5 viikkoa.

Iäkkäät henkilöt

Dutasteridin farmakokinetiikkaa tutkittiin 5 mg:n kerta-annoksen jälkeen 36 terveellä miestutkittavalla (ikä

24–87 v). Altistus dutasteridille ei eronnut merkitsevästi ikäryhmien välillä, mutta puoliintumisaika oli

lyhyempi alle 50-vuotiailla

miehillä. Puoliintumisaika ei eronnut tilastollisesti

verrattaessa 50–69-vuotiaiden

ikäryhmää yli 70-vuotiaiden ikäryhmään.

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta dutasteridin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. Kuitenkin vain alle

0,1 % vakaan tilan 0,5 mg:n dutasteridiannoksesta erittyy ihmisen virtsaan, joten kliinisesti merkittäviä

dutasteridipitoisuuksien

nousuja plasmassa ei ole odotettavissa potilailla,

joilla on munuaisten vajaatoiminta

(ks. kohta 4.2).

Maksan vajaatoiminta

Maksan vajaatoiminnan vaikutusta dutasteridin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu (ks. kohta 4.3). Koska

dutasteridi eliminoituu

pääasiallisesti metaboliateitse, on todennäköistä, että dutasteridipitoisuudet plasmassa

nousevat ja dutasteridin puoliintumisaika pitenee tällaisilla potilailla. (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Yleistä toksisuutta, geenitoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien tämänhetkisten tutkimusten tulokset

eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Lisääntymistoksikologisissa tutkimuksissa urosrotilla on todettu prostatan ja rakkularauhasten painon

pienentymistä, vähentynyttä eritystä lisäsukupuolirauhasista samoin kuin hedelmällisyyden

heikentymistä

(aiheutuu dutasteridin farmakologisesta vaikutuksesta). Näiden löydösten kliinistä merkitystä ei tunneta.

Kuten muidenkin 5-alfareduktaasin estäjien käytön yhteydessä, rotilla ja kaneilla on todettu koirassikiöiden

feminisaatiota, kun dutasteridia annettiin tiineyden aikana. Dutasteridia on todettu naarasrottien veressä sen

jälkeen, kun ne ovat paritelleet dutasteridilla hoidettujen urosten kanssa. Kun dutasteridia annettiin tiineyden

aikana kädellisille,

koirassikiöiden feminisaatiota ei todettu veren altistustasoilla, jotka olivat riittävästi

suuremmat kuin todennäköinen altistus ihmisen siemennesteen kautta. On epätodennäköistä, että

poikasikiöön kohdistuisi

vahingollisia vaikutuksia siemennesteen mukana kulkeutuvasta dutasteridista.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Kapselin ydin

Propyleeniglykolimonokaprylaatti

Butyylihydroksitolueeni

Kapselin kuori

Liivate

Glyseroli

Titaanidioksidi

(E171)

Keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit

Lesitiini (saattaa sisältää soijaöljyä) (E322)

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

36 kuukautta

6.4

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauspakkauskoot

Läpinäkyvä Triplex (PVC-PE-PVDC) / alumiini

-läpipainopakkaus

10, 30, 50, 60 ja 90 kapselia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Dutasteridi imeytyy ihon läpi. Sen vuoksi kosketusta vuotavien kapselien kanssa tulee välttää. Jos kosketusta

on tapahtunut vuotavien kapselien kanssa, kosketuspinta on välittömästi pestävä vedellä ja saippualla (ks.

kohta 4.4).

Ei erityisvaatimuksia.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Ruotsi

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

36321

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä:

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

25.09.2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot