CLOFARABINE KOANAA 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

18-11-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

17-10-2019

Aktiivinen ainesosa:
Clofarabinum
Saatavilla:
Koanaa Healthcare GmbH
ATC-koodi:
L01BB06
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Clofarabinum
Annos:
1 mg/ml
Lääkemuoto:
infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
klofarabiini
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Valmistetta täytyy käyttää akuuttien leukemioiden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
35831
Valtuutus päivämäärä:
2019-12-03

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Clofarabine Koanaa 1 mg/ml infuusiokonsentraatti liuosta varten

klofarabiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Clofarabine Koanaa on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Clofarabine Koanaa:ää

Miten Clofarabine Koanaa:ää käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Clofarabine Koanaan säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Clofarabine Koanaa on ja mihin sitä käytetään

Clofarabine Koanaa sisältää vaikuttavaa ainetta klofarabiinia. Klofarabiini kuuluu syöpälääkkeiden

ryhmään. Se vaikuttaa estämällä epänormaalien valkosolujen kasvua ja tappaa ne lopulta. Se vaikuttaa

parhaiten soluihin, jotka lisääntyvät nopeasti, kuten syöpäsolut.

Clofarabine Koanaa-valmistetta annetaan akuuttia lymfoblastista leukemiaa (ALL) sairastaville lapsille,

murrosikäisille ja nuorille aikuisille, jotka ovat enintään 21-vuotiaita, kun aikaisemmat hoidot eivät ole

tehonneet tai ovat lakanneet tehoamasta. Akuutin lymfoblastisen leukemian aiheuttaa eräiden

valkosolutyyppien epänormaali kasvu.

Klofarabiini, jota Clofarabine Koanaa sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Clofarabine Koanaa:ää

Älä käytä Clofarabine Koanaa:ää

jos olet allerginen klofarabiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

jos imetät (lue jäljempänä oleva kohta Raskaus ja imettäminen)

jos sinulla on vaikeita munuais- tai maksahäiriöitä.

Kerro lääkärille, jos jokin edellä mainittu kohta koskee sinua. Jos olet Clofarabine Koanaa-

valmisteella hoidettavan lapsen äiti tai isä, kerro lääkärille, jos jokin edellä mainittu kohta koskee

lastasi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Clofarabine Koanaa:ää.

Kerro lääkärille, jos jokin seuraavista kohdista koskee sinua. Clofarabine Koanaa ei ehkä sovi

sinulle:

jos sinulla on aikaisemmin tätä lääkettä käyttäessäsi ollut vakava reaktio

jos sinulla on munuaissairaus tai on ollut

jos sinulla on maksasairaus tai on ollut

jos sinulla on sydänsairaus tai on ollut.

Kerro lääkärille tai hoitajallesi välittömästi, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista häiriöistä, koska

tällöin voi olla välttämätöntä lopettaa hoitosi:

jos sinulla on kuumetta tai lämpötilan nousua – koska klofarabiini vähentää luuytimessä valmistuvien

verisolujen tuotantoa, voit olla tavallista alttiimpi infektioille

jos sinulla on hengitysvaikeuksia, hengität tiheään tai hengästyt helposti

jos tunnet pulssisi kiihtyneen

jos sinulla on huimausta (pyörrytystä) tai pyörtyilet – tämä saattaa johtua alhaisesta verenpaineesta

jos voit pahoin tai sinulla on ripulia (löysät ulosteet)

jos virtsasi on epätavallisen tummaa – juo paljon vettä välttääksesi nestevajauksen

jos sinulla on rakkulaista ihottumaa tai suun haavaumia

jos ruokahalusi vähenee, sinulla on pahoinvointia (tunnet olevasi sairas), oksennat, sinulla on ripuli,

tummaa virtsaa ja vaaleaa ulostetta, vatsakipua, keltaisuutta (ihon ja silmien keltaisuus) tai olet

yleisesti huonovointinen, koska nämä voivat olla oireita maksatulehduksesta (hepatiitti) tai

maksavauriosta (maksan vajaatoiminta)

jos virtsaneritys on vähäistä tai loppuu, tai jos sinulla on uneliaisuutta, pahoinvointia, oksentelua,

hengästyneisyyttä, ruokahaluttomuutta ja/tai heikkoutta (nämä voivat olla äkillisen munuaisten

vajaatoiminnan/munuaisten vajaatoiminnan merkkejä).

Jos olet Clofarabine Koanaa-valmisteella hoidettavan lapsen äiti tai isä, kerro lääkärille, jos

jokin edellä mainittu kohta koskee lastasi.

Clofarabine Koanaa-hoidon aikana lääkärisi tekee säännöllisesti verikokeita ja muita kokeita

seurataksesi terveydentilaasi. Vaikutustapansa takia tämä lääke vaikuttaa vereesi ja muihin elimiin.

Kerro lääkärille ehkäisystäsi. Nuorten miesten ja naisten on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon

aikana ja sen jälkeen. Katso jäljempänä olevaa kohtaa Raskaus ja imettäminen. Clofarabine Koanaa

saattaa vahingoittaa miesten ja naisten sukuelimiä. Pyydä lääkäriäsi selittämään, miten sukuelimiäsi ja

hedelmällisyyttäsi voidaan suojata hoidon aikana ja jälkeen.

Muut lääkevalmisteet ja Clofarabine Koanaa

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt:

sydänlääkkeitä

verenpainelääkkeitä

munuaisten tai maksan toimintaan vaikuttavia lääkkeitä

muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Klofarabiinia ei saa käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi tarpeen.

Hedelmällisessä iässä olevat naiset: Käytä tehokasta ehkäisyä klofarabiinihoidon aikana.

Klofarabiini voi vahingoittaa sikiötä, jos raskaana oleva nainen käyttää sitä. Jos olet raskaana tai tulet

raskaaksi klofarabiinihoidon aikana, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Miehen on myös käytettävä tehokasta ehkäisyä, kun häntä tai hänen partneriaan hoidetaan

klofarabiinilla.

Jos imetät, sinun on lopetettava imetys ennen hoidon aloittamista etkä saa imettää klofarabiinihoidon

aikana etkä 3 kuukauteen klofarabiinihoidon päättymisen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja autoa tai käytä työkaluja tai koneita, jos tunnet huimausta, pyörrytystä tai pyörtyilet.

Clofarabine Koanaa sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 70,77 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä

vastaa 3,54 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.Tämä vastaa 3,08

mmol natriumia. Suositeltua 2 g / vrk: n natriumnatriumin saannin enimmäismäärää aikuisilla tulee

säätää alaspäin lasten energiatarpeen perusteella aikuisten vastaaviin.

3.

Miten Clofarabine Koanaa:ää käytetään

Clofarabine Koanaa-hoidon on sinulle määrännyt lääkäri, joka on erikoistunut leukemian hoitoon.

Lääkärisi määrää sinulle sopivan annoksen riippuen pituudestasi, painostasi ja terveydentilastasi.

Ennen kuin saat Clofarabine Koanaa-valmistetta, se laimennetaan natriumkloridiliuoksessa (suolaa ja

vettä). Kerro lääkärille, jos sinulla on natriumrajoitus ruokavaliossasi, koska tämä voi vaikuttaa lääkkeen

antoon.

Lääkärisi antaa sinulle Clofarabine Koanaa-valmistetta kerran joka päivä 5 päivän ajan. Se

annetaan infuusiona pitkällä ohuella letkulla, joka menee laskimoon (tiputuksella) tai pieneen ihon alle

asennettuun laskimoporttiin (port-a-cath -katetriin), jos sinulla (tai lapsellasi) on sellainen. Infuusio

annetaan 2 tunnin kuluessa. Jos sinä (tai lapsesi) painat alle 20 kg, infuusioaika voi olla pitempi.

Lääkärisi tarkkailee terveydentilaasi ja voi muuttaa annostasi hoitovasteesi mukaan. Juo paljon vettä

välttääksesi nestevajauksen.

Jos käytät enemmän Clofarabine Koanaa:ää kuin sinun pitäisi

Jos luulet saaneesi lääkettä liikaa, kerro tästä lääkärille välittömästi.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Clofarabine Koanaa:ää

Lääkärisi kertoo sinulle, milloin sinulle annetaan lääkettä. Jos sinusta tuntuu, että sinulta on jäänyt yksi

annos saamatta, kerro tästä lääkärille välittömästi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (voi ilmetä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä):

ahdistus, päänsärky, kuume, väsymys

pahoinvointi ja oksentelu, ripuli (löysät ulosteet)

ihon punoitus, kutina ja ihotulehdus, limakalvotulehdus suussa ja muilla alueilla

sinulla voi olla tavallista enemmän infektioita, koska Clofarabine Koanaa voi vähentää tiettyjen

solutyyppien määrää

ihottuma, joka saattaa olla kutiava, punainen, kivulias tai hilseilevä kämmenissä ja jalkapohjissa, tai

pieniä punaisia tai purppuranvärisiä pisteitä ihon alla.

Yleiset (voi ilmetä enintään 1 henkilöllä 10:sta):

veri-infektiot, keuhkotulehdus, vyöruusu, implantti-infektiot, suuinfektiot kuten sammas ja

kylmänkyhmyt

veren kemialliset muutokset, valkosoluarvojen muutokset

allergiset reaktiot

janon tunne ja virtsan tummuminen tai väheneminen, ruokahalun väheneminen tai puute,

laihtuminen

kiihtymys, ärsyyntyneisyys, levottomuus

raajojen tunnottomuus tai heikkous, ihon tunnottomuus, uneliaisuus, heitehuimaus, vapina

kuulo-ongelmat

nesteen kertyminen sydämen ympärille, pulssin kiihtyminen

alhainen verenpaine, pahasta mustelmasta johtuva kyhmy

hiussuonivuoto, hengityksen kiihtyminen, verenvuoto nenästä, hengitysvaikeudet, hengästyneisyys,

yskä

veriyskökset, mahakipu, peräsuolikipu

verenvuoto pään sisällä, vatsassa, suolistossa tai keuhkoissa, suussa tai ikenissä, suuhaavat, suun

limakalvotulehdus

ihon ja silmien keltaisuus (ikterus) tai muut maksahäiriöt

mustelmat, hiuskato, ihon värimuutokset, epänormaali hikoilu, kuiva iho ja muut ihohäiriöt

rintakehän seinämän tai luiden kipu, niska- tai selkäkipu, raaja-, lihas- tai nivelkipu

verivirtsaisuus

elinten vajaatoiminta, kipu, lisääntynyt lihasjännitys, nesteen kerääntyminen ja turvotus elimistössä

kuten käsissä ja jaloissa, mielialamuutokset, kuuma, kylmä tai epänormaali olo

klofarabiini voi vaikuttaa joidenkin aineiden pitoisuuksiin veressä. Lääkärisi tekee säännöllisesti

verikokeita seurataksesi terveydentilaasi

maksavaurio (maksan vajaatoiminta)

virtsaneritys vähäistä tai ei lainkaan virtsaneritystä, uneliaisuus, pahoinvointi, oksentelu,

hengästyneisyys, ruokahaluttomuus ja/tai heikkous (äkillisen munuaisten vajaatoiminnan tai

munuaisten vajaatoiminnan mahdollisia merkkejä).

Melko harvinaiset (voi ilmetä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

maksatulehdus (hepatiitti).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Clofarabine Koanaan säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP).

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Kun Clofarabine Koanaa on valmisteltu ja laimennettu, pitäisi valmiste käyttää välittömästi tai 24 tunnin

kuluessa, jos sitä säilytetään jääkaapissa (2-8 °C).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Clofarabine Koanaa sisältää

Vaikuttava aine on klofarabiini. Yksi ml sisältää 1 mg klofarabiinia. Yksi 20 ml:n injektiopullo

sisältää 20 mg klofarabiinia.

Muut aineet ovat natriumkloridi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön, hiukkasia sisältämätön liuos, joka on täytetty 20 ml:n tyypin I lasia olevaan

injektiopulloon, jossa on harmaa bromobutyylinen kumisuljin, jonka päällä tummansininen repäistävä

alumiinisuojus.

Yksi laatikko sisältää 1 injektiopullon kertakäyttöön.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Koanaa Healthcare GmbH

Fehrgasse 7,

2401, Fischamend,

Itävalta

Valmistaja

Drehm Pharma GmbH

Hietzinger Hauptstrasse 37/2

1130 Wien

Itävalta

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa

seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta

Clofarabin Koanaa 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Tanska

Clofarabin Koanaa

Suomi

Clofarabine Koanaa 1 mg/ml infuusiokonsentraatti liuosta varten

Ranska

Clofarabine Koanaa 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Saksa

Clofarabin Koanaa 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Unkari

Clofarabine Koanaa 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Portugali

Clofarabine Koanaa 1 mg/ml de concentrado para solução para perfusão

Romania

Clofarabină Koanaa 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Espanja

Clofarabina Koanaa 1 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Ruotsi

Clofarabine Koanaa

Iso-Britannia

Clofarabine 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18/11/2019.

Clofarabine Koanaa sisältää samaa vaikuttavaa ainetta ja vaikuttaa samalla tavoin kuin EU:ssa jo

hyväksytty viitelääkevalmiste.

Clofarabine Koanaa-valmisteen viitelääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin

perustein.

Se tarkoittaa että, että viitelääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellisiä tietoja sairauden

harvinaisuuden vuoksi.

Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain mahdolliset uudet tiedot viitelääkevalmisteesta, ja

viitelääkevalmisteen päivitykset sisällytetään myös Clofarabine Koanaa-valmisteen tietoihin, kuten

tähän pakkausselosteeseen..

Bipacksedel: Information till användaren

Clofarabine Koanaa 1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

klofarabin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Clofarabine Koanaa är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Clofarabine Koanaa

Hur du använder Clofarabine Koanaa

Eventuella biverkningar

Hur Clofarabine Koanaa ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Clofarabine Koanaa är och vad det används för

Clofarabine Koanaa innehåller den aktiva substansen klofarabin. Klofarabin tillhör gruppen av

läkemedel som kallas cytostatiska/cytotoxiska medel (läkemedel mot cancer). Den verkar genom att

hämma tillväxten av dessa onormala vita blodkroppar för att slutligen utplåna dem. Den verkar bäst mot

celler som delar sig snabbt – som cancerceller.

Clofarabine Koanaa används för behandling av barn (≥ 1 års ålder), tonåringar och unga vuxna upp till

21 år med akut lymfatisk leukemi (ALL) när tidigare behandlingar inte har verkat eller har slutat verka.

Akut lymfatisk leukemi orsakas av onormal tillväxt av vissa typer av vita blodkroppar.

Klofarabin som finns i Clofarabine Koanaa kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Clofarabine Koanaa

Använd inte Clofarabine Koanaa:

om du är allergisk mot klofarabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du ammar (se avsnitt ”Graviditet och amning” nedan);

om du har allvarliga njur- eller leverproblem.

Du bör informera din läkare om du har några av dessa tillstånd. Om du är förälder till ett barn

som behandlas med Clofarabine Koanaa ska du informera läkaren om något av dem passar in på

ditt barn.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Clofarabine Koanaa.

Du bör informera läkaren om något av detta stämmer för dig. Det är möjligt att Clofarabine

Koanaa inte passar för dig:

om du har fått en allvarlig reaktion efter tidigare användning av detta läkemedel;

om du har en njursjukdom eller tidigare har haft en sådan;

om du har en leversjukdom eller tidigare har haft en sådan;

om du har en hjärtsjukdom eller tidigare har haft en sådan.

Du bör omedelbart informera din läkare eller sjukvårdare om du upplever något av följande

eftersom behandlingen då eventuellt behöver avbrytas:

om du får feber eller hög temperatur – då klofarabin reducerar antalet blodkroppar som bildas i

benmärgen kan du vara mera utsatt för att få infektioner;

om du har svårt att andas, har häftig andhämtning eller andnöd:

om du känner en förändring i hjärtrytmen;

om du lider av yrsel (berusningskänsla) eller svimning – det kan vara ett symtom på lågt blodtryck;

om du känner dig illamående eller har diarré (lös mage);

om din urin är mörkare än vanligt – det är viktigt att dricka mycket vatten för att undvika

uttorkning;

om du får utslag med blåsor eller sår i munnen;

om du tappar aptiten, mår illa, kräks, får diarré, mörkfärgad urin och ljus avföring, magsmärtor,

gulsot (gulfärgning av hud och ögon) eller om du känner dig sjuk, kan detta vara symtom på en

inflammation i levern (hepatit) eller en leverskada (leversvikt);

om du har liten eller ingen urinproduktion, eller upplever dåsighet, illamående, kräkning, andnöd,

förlorar aptiten och/eller känner dig svag (dessa kan vara tecken på (akut) njursvikt.)

Om du är förälder till ett barn som behandlas med Clofarabine Koanaa ska du informera läkaren

om något av ovanstående passar in på dit barn.

Under behandlingen med Clofarabine Koanaa kommer läkaren att genomföra regelbundna

blodtester och andra tester för att kontrollera din hälsa. På grund av läkemedlets verkningsmekanism

påverkar det blodet och andra organ.

Rådfråga din läkare om preventivmedel. Unga män och kvinnor måste använda effektiva

preventivmedel under och efter behandlingen. Se avsnitt ”Graviditet och amning” nedan. Clofarabine

Koanaa kan skada både manliga och kvinnliga fortplantningsorgan. Rådfråga din läkare om vad du kan

göra för att skydda dig eller om du eventuellt vill bilda familj.

Andra läkemedel och Clofarabine Koanaa

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt:

hjärtmedicin;

något läkemedel som påverkar blodtrycket;

läkemedel som påverkar lever eller njurar;

andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Klofarabin ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Kvinnor som kan bli gravida: du måste använda ett effektivt preventivmedel under behandling med

klofarabin. Klofarabin kan orsaka skada på fostret när läkemedlet används av gravida kvinnor. Om du

är gravid eller blir gravid under behandlingen med klofarabin ska du omedelbart söka medicinsk

rådgivning.

Män måste också använda ett effektivt preventivmedel när de eller deras partner behandlas med

klofarabin.

Om du ammar måste du avbryta amningen innan du påbörjar behandlingen, och får inte amma under

behandlingen eller inom 3 månader efter avslutad behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, känner av berusningskänsla

eller känner dig svimfärdig.

Clofarabine Koanaa innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 70,77 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per

injektionsflaska. Detta motsvarar 3,54% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Detta är lika med 3,08 mmol natrium. Den rekommenderade maximala nivån på intag av 2 g / dag

natrium hos vuxna bör justeras nedåt baserat på energibehov hos barn i förhållande till de hos vuxna.

3.

Hur du använder Clofarabine Koanaa

Din behandling med Clofarabine Koanaa är ordinerad av en kvalificerad läkare med erfarenhet av

behandling av leukemi.

Din läkare kommer att beräkna den rätta dosen för dig utifrån din längd, vikt och hur du mår.

Innan du får Clofarabine Koanaa späds den med en natriumkloridlösning (salt och vatten). Informera

läkaren om du står på kontrollerad saltdiet då det kan påverka hur du får ditt läkemedel.

Din läkare kommer att ge dig Clofarabine Koanaa en gång om dagen i 5 dagar. Det ges som

en infusion genom en lång tunn slang som går in i en ven (ett dropp) eller in i en liten medicinsk

anordning som förs in under huden (port-a-cath) om du (eller ditt barn) har fått en sådan implanterad.

Infusionen ges över 2 timmar. Om du (eller ditt barn) väger under 20 kg kan infusionstiden bli längre.

Din läkare kommer att kontrollera din hälsa och kan ändra din dos beroende på hur du reagerar på

behandlingen. Det är viktigt att dricka mycket vatten för att undvika uttorkning.

Om du använt för stor mängd av Clofarabine Koanaa

Informera din läkare direkt om du tror att du har fått för mycket läkemedel.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Clofarabine Koanaa

Din läkare kommer att informera dig om när du ska få detta läkemedel. Informera läkare om du tror att

du har missat en dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

ångest, huvudvärk, feber, trötthet;

illamående och kräkningar, diarré (lös mage);

rodnad, kliande och inflammerad hud, inflammation i slemhinnor i munnen och andra ställen;

du kan få fler infektioner än vanligt p.g.a. att Clofarabine Koanaa reducerar antalet av vissa

blodkroppar i kroppen;

hudutslag som kan ge klåda, röd, smärtsam eller fjällande hud inklusive på handflator och fotsulor;

eller små röda eller rödvioletta fläckar under huden.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

infektioner i blodet, lunginflammation, bältros, implantatinfektioner, infektioner i munnen som torsk

och förkylningssår;

förändringar i blodsammansättning, förändringar i vita blodkroppar;

allergiska reaktioner;

törst och mörkfärgad urin eller mindre mängd urin än normalt, minskad aptit eller aptitlöshet,

viktminskning;

oro, irritation eller rastlöshet;

domningar eller svaghet i armar och ben, domningar i huden, sömnighet, yrsel, darrningar;

hörselproblem;

vattenansamlingar runt hjärtat, snabb hjärtfrekvens;

lågt blodtryck, bulor vid större blåmärken;

läckage från små blodkärl, snabb andhämtning, näsblod, andningssvårigheter, andnöd, hosta;

blodiga kräkningar, magsmärtor, smärta i ändtarmen;

blödning inuti huvudet, mage, tarmar eller lungor, mun eller tandkött, munsår, inflammation i

munhålan;

gulfärgning av hud och ögon (också kallat gulsot) eller andra leversjukdomar;

blåmärken, håravfall, förändringar i hudfärg, ökad svettning, torr hud eller andra hudproblem;

smärtor i bröstkorgen eller bröstbenet, nack- eller ryggsmärtor, smärtor i lemmar, muskler eller

leder;

blod i urinen;

organsvikt, smärta, ökad muskelspänning, vattenansamling och uppsvällning i delar av kroppen

inklusive armar och ben, förändringar i sinnestillstånd, känna sig varm, kall, eller onormal;

klofarabin kan påverka nivån av vissa substanser i blodet. Läkaren kommer att utföra regelbundna

tester för att kontrollera att din kropp fungerar ordentligt.

leverskada (leversvikt).

om du har liten eller ingen urinproduktion, eller upplever dåsighet, illamående, kräkning, andnöd,

förlorar aptiten och/eller känner dig svag (dessa kan vara tecken på (akut) njursvikt).

Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 användare):

inflammation i levern (hepatit).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Clofarabine Koanaa ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Efter beredning och spädning ska Clofarabine Koanaa användas direkt eller inom 24 timmar om det

förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är klofarabin. Varje ml innehåller 1 mg klofarabin. Varje 20 ml-

injektionsflaska innehåller 20 mg klofarabin.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös lösning, fri från synlig partiklar, fyllas i 20 ml injektionsflaska, typ I glas med grå brombutyl

gummipropp och mörkblå ”flip-off” aluminiumkapsyl.

Varje ask innehåller 1 injektionsflaska för engångsbruk.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Koanaa Healthcare GmbH

Fehrgasse 7,

2401, Fischamend,

Österrike

Tillverkare

Drehm Pharma GmbH

Hietzinger Hauptstrasse 37/2

1130 Wien

Österrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under

namnen:

Österrike

Clofarabin Koanaa 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Danmark

Clofarabin Koanaa

Finland

Clofarabine Koanaa 1 mg/ml infuusiokonsentraatti liuosta varten

Frankrike

Clofarabine Koanaa 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Tyskland

Clofarabin Koanaa 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Ungern

Clofarabine Koanaa 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Portugal

Clofarabine Koanaa 1 mg/ml de concentrado para solução para perfusão

Rumänien

Clofarabină Koanaa 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Spanien

Clofarabina Koanaa 1 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Sverige

Clofarabine Koanaa

Storbritannien

Clofarabine 1 mg/ml concentrate for solution for infusion

Denna bipacksedel ändrades senast 18/11/2019.

Clofarabine Koanaa innehåller samma aktiva substans och fungerar på samma sätt som ett

"referensläkemedel" som redan är godkänt i EU. Detta referensläkemedel har godkänts enligt reglerna

om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information

om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt. Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år

igenom all ny information som kan ha kommit fram om detta läkemedel och alla uppdateringar för

referensläkemedlet kommer också att inkluderas efter behov i informationen för Clofarabine Koanaa,

till exempel denna bipacksedel.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Clofarabine Koanaa 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi ml konsentraattia sisältää 1 mg klofarabiinia.

Yksi 20 ml injektiopullo sisältää 20 mg klofarabiinia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan

Yksi 20 ml injektiopullo sisältää 180 mg natriumkloridia, joka vastaa 3,08 mmol (70,77 mg) natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

Kirkas, väritön, hiukkasia sisältämätön liuos jonka pH on 5,0–7,5 ja osmolariteetti 270–310 mOsm/l.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Akuutin lymfoplastisen leukemian (ALL) hoito lapsipotilailla, joiden sairaus on relapsoitunut tai

hoitoresistentti vähintään kahden aikaisemman hoitojakson jälkeen ja kun millään hoitomuodolla ei

odoteta päästävän kestävään pysyvään vasteeseen. Valmisteen turvallisuutta ja tehoa on tutkittu

potilailla, jotka olivat ≤ 21-vuotiaita alkudiagnoosin aikaan (ks. kohta 5.1).

4.2

Annostus ja antotapa

Hoidon aloittavan ja sitä valvovan lääkärin tulee olla perehtynyt akuuttia leukemiaa sairastavien

potilaiden hoitoon.

Annostus

Aikuispopulaatio (myös iäkkäät potilaat)

Klofarabiinin käytön turvallisuudesta ja tehokkuudesta aikuisilla potilailla ei ole riittävästi tietoa (ks.

kohta 5.2).

Pediatrinen populaatio

Lapset ja nuoret (≥ 1-vuotiaat)

Suositusannos monoterapiassa on 52 mg/m

/ihon pinta-alaa, ja se annetaan laskimoinfuusiona 2 tunnin

aikana 5 peräkkäisenä päivänä. Ihon pinta-ala on laskettava potilaan pituuden ja painon perusteella

ennen kunkin hoitojakson alkua. Hoitojaksot toistetaan 2–6 viikon välein (laskettuna edellisen jakson

aloituspäivästä) normaalin hematopoieesin toivuttua (ts. neutrofiilien absoluuttinen määrä (ANC) ≥ 0,75

× 10

/l) ja elintoimintojen palauduttua alkuarvoihin. Annoksen pienentäminen 25 %:lla voi olla tarpeen

potilailla, joilla ilmenee merkittäviä haittavaikutuksia (ks. jäljempänä). Yli 3 hoitojaksoa saaneista

potilaista on vain vähän tietoa (ks. kohta 4.4).

Useimmat klofarabiinihoitoon reagoivat potilaat reagoivat 1 tai 2 hoitokerran jälkeen (ks. kohta 5.1).

Tämän takia hoitavan lääkärin on arvioitava hoidon jatkamisen edut ja haitat potilailla, joilla ei ilmene

hematologista ja/tai kliinistä paranemista 2 hoitojakson jälkeen (ks. kohta 4.4).

Lapset, paino < 20 kg

> 2 tunnin infuusioaikaa voidaan harkita pelon ja ärsyyntyvyyden oireiden vähentämiseksi ja

kohtuuttoman suurien klofarabiinipitoisuuksien välttämiseksi (ks. kohta 5.2).

Lapset, < 1-vuotiaat

Klofarabiinin farmakokinetiikasta, turvallisuudesta ja tehosta imeväisikäisillä lapsilla ei ole

tutkimustietoa. Siksi (< 1-vuotiaiden) potilaiden hoidossa käytettävää turvallista ja tehokasta

annostussuositusta ei ole vielä voitu antaa.

Annoksen pienentäminen potilailla, joilla ilmenee vereen kohdistuvia haittavaikutuksia

Jos ANC ei palaudu 6 viikon kuluessa hoitojakson aloittamisesta, on otettava luuydinaspiraatti tai

biopsianäyte mahdollisen hoitoresistenssin toteamiseksi. Jos leukemian ei todeta olevan itsepintaista, on

suositeltavaa, että seuraavan jakson annosta pienennetään 25 %:lla edellisestä annoksesta, kun ANC on

palautunut arvoon ≥ 0,75 × 10

/l. Jos potilaan ANC on < 0,5 × 10

/l yli 4 viikkoa viimeisen hoitojakson

alusta, on suositeltavaa pienentää seuraavan jakson annosta 25 %:lla.

Annoksen pienentäminen potilailla, joilla ilmenee muita kuin vereen kohdistuvia

haittavaikutuksia

Infektiot

Jos potilaalla ilmenee kliinisesti merkittävä infektio, klofarabiinia ei mahdollisesti pidä antaa, ennen kuin

infektio on kliinisesti hallinnassa. Tällöin hoito voidaan aloittaa uudelleen täydellä annoksella. Jos

ilmenee uudelleen kliinisesti tärkeä infektio, klofarabiinia ei pidä antaa, ennen kuin infektio on kliinisesti

hallinnassa, ja hoito voidaan aloittaa uudelleen 25 % pienemmällä annoksella.

Muut kuin infektiot

Jos potilaalla ilmenee yksi tai usea haittavaikutus (US National Cancer Institute (NCI) -laitoksen yleiset

toksisuuskriteerit - (CTC) 3. asteen haittavaikutukset lukuun ottamatta pahoinvointia ja oksentelua),

hoitoa on lykättävä, kunnes haittavaikutukset häviävät ja potilaan tila paranee alkutilanteeseen tai

tilanteeseen, jossa haittavaikutukset eivät enää ole vakavia ja klofarabiinihoidon jatkamisen mahdolliset

edut ovat tärkeämpiä kuin riskit. Tällöin on suositeltavaa pienentää klofarabiinin annosta 25 %:lla.

Jos potilaalla ilmenee sama vaikea haittavaikutus toistamiseen, hoitoa on lykättävä, kunnes potilaan tila

paranee alkutilanteeseen tai tilanteeseen, jossa haittavaikutus ei enää ole vakava ja klofarabiinihoidon

jatkamisen mahdolliset edut ovat tärkeämpiä kuin riskit. On suositeltavaa pienentää klofarabiinin

annosta vielä 25 %:lla.

Jos potilaalla ilmenee sama vaikea haittavaikutus kolmannen kerran eikä se häviä 14 päivän kuluessa

(ks. edellä mainittuja poikkeuksia), tai hengenvaarallinen tai vammauttava toksisuus (US NCI CTC 4.

asteen haittavaikutus), klofarabiinihoito on lopetettava (ks. kohta 4.4).

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoimintapotilaat

Saatavilla olevat niukat tutkimustiedot osoittavat, että klofarabiinia saattaa kertyä potilailla, joiden

kreatiniinipuhdistuma on pienentynyt (ks. kohdat 4.4 ja 5.2). Klofarabiinia ei saa antaa potilaille, joilla on

vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 4.3), ja sitä on annettava varoen potilaille, joilla on lievä tai

keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 4.4).

Jos potilaalla on keskivaikea munuaisten toimintahäiriö (kreatiniinipuhdistuma 30–<60 ml/min), annosta

on pienennettävä 50 % (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoimintapotilaat

Lääkkeen antamisesta maksan vajaatoimintapotilaille (seerumin bilirubiini > 1,5 x ULN (normaalin

yläraja) + ASAT ja ALAT > 5 x ULN) ei ole kokemusta. Maksa on herkkä lääkkeen

haittavaikutuksille. Klofarabiinia ei saa siksi antaa potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (ks.

kohta 4.3), ja sitä on annettava varoen potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta (ks.

kohta 4.4).

Antotapa

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoa. Suositusannos

annetaan laskimoinfuusiona, vaikka lääkettä onkin annettu myös keskuslaskimokatetrilla meneillään

olevissa kliinisissä tutkimuksissa. Klofarabiinia-valmistetta ei saa sekoittaa muihin lääkkeisiin tai antaa

samanaikaisesti niiden kanssa samalla laskimoletkulla (ks. kohta 6.2). Ks. kohdasta 6.6 ohjeet

lääkevalmisteen laimentamisesta ennen lääkkeen antoa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Lääkkeen käyttö potilailla, joilla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Imettäminen (ks. kohta 4.6).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Klofarabiinia on voimakas antineoplastinen lääke, joka saattaa aiheuttaa huomattavia hematologisia ja

muita kuin hematologisia haittavaikutuksia (ks. kohta 4.8).

Klofarabiinia saavilla potilailla on seurattava huolellisesti seuraavia parametrejä:

Täydellinen verenkuva ja trombosyyttiarvot on määritettävä säännöllisesti, useammin potilailla, joilla

ilmenee sytopeniaa.

Munuaisten ja maksan toiminta ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen. Klofarabiinin anto on

lopetettava välittömästi, jos kreatiniini-, maksaentsyymi- ja/tai bilirubiiniarvot nousevat

huomattavasti.

Hengityksen tila, verenpaine, nestetasapaino ja potilaan paino koko klofarabiinihoidon ajan ja

välittömästi 5 päivää sen jälkeen.

Veri ja imukudos

Luuydinsupressiota on odotettavissa. Se on yleensä ohimenevää ja sen aste riippuu ilmeisesti

annoksesta. Klofarabiinilla hoidetuilla potilailla on havaittu vaikeaa luuytimen lamautumista, mukaan

lukien neutropeniaa, anemiaa ja trombosytopeniaa. Mahdollisesti kuolemaan johtavia verenvuotoja,

kuten aivojen, ruuansulatuskanavan ja keuhkojen verenvuotoja on raportoitu. Suurin osa näistä

tapauksista liittyi trombosytopeniaan (ks. kohta 4.8). Lisäksi useimmilla kliinisiin lääketutkimuksiin

osallistuneilla potilailla oli hematologisen järjestelmän toiminnanvajausta merkkinä

leukemiasairaudestaan. Potilaiden riski sairastua vaikeisiin opportunistisiin infektioihin, kuten vakavaan

sepsikseen, on suurentunut, ja tähän liittyy suurentunut kuoleman vaara. Tämä johtuu sekä itse

sairauden aiheuttamasta immuunivajavuudesta että klofarabiinin mahdollisesti aiheuttamasta pitkään

kestävästä neutropeniavaiheesta. Potilaita on seurattava infektioiden oireiden ja löydösten varalta ja

hoitoon on ryhdyttävä viivytyksettä.

Klofarabiinihoitoa saavilla potilailla on raportoitu enterokoliittia, mukaan lukien neutropeenista koliittia,

umpisuolitulehdusta ja C. difficilen aiheuttamaa koliittia. Koliittia on ilmaantunut eniten 30 vuorokauden

aikana hoidon päättymisestä yhdistelmäkemoterapiaan liittyen. Enterokoliitti saattaa johtaa nekroosiin,

perforaatioon tai verenmyrkytyskomplikaatioihin ja siihen voi liittyä kuolemantapauksia (ks. kohta 4.8).

Potilaita on tarkkailtava enterokoliitin merkkien ja oireiden varalta.

Iho ja ihonalainen kudos

Stevens–Johnsonin oireyhtymää ja toksista epidermaalista nekrolyysiä, mukaan lukien kuolemaan

johtaneita tapauksia, on raportoitu (ks. kohta 4.8). Klofarabiinin anto on lopetettava, jos ilmenee

eksfoliatiivista tai suurirakkulaista ihottumaa tai jos epäillään Stevens–Johnsonin oireyhtymää tai

toksista epidermaalista nekrolyysiä.

Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet (mukaan lukien kystat ja polyypit) ja immuunijärjestelmä

Klofarabiinin anto vähentää nopeasti ääreisveren leukemiasolujen määrää. Klofarabiinia saavia potilaita

on tutkittava ja seurattava siltä varalta, että heillä voi ilmetä tuumorilyysioireyhtymän ja sytokiinin

vapautumisen oireita (esim. takypneaa, takykardiaa, hypotensiota, keuhkoedeemaa), jotka voisivat

johtaa yleiseen tulehdusreaktioon (SIRS), hiussuonivuoto-oireyhtymään ja/tai elintoimintahäiriöön (ks.

kohta 4.8).

Jos hyperurikemiaa on odotettavissa (tuumorilyysisyndrooman vuoksi), on harkittava ehkäisevästi

allopurinolin antamista potilaalle.

Potilaiden tulee saada laskimonsisäistä nesteytystä koko 5 päivän klofarabiinihoitojakson ajan

tuumorilyysin ja muiden haittojen vähentämiseksi.

Steroidiprofylaksia (esim. 100 mg/m

hydrokortisonia päivinä 1–3) saattaa ehkäistä SIRS- tai

hiussuonivuoto-oireyhtymän oireita.

Klofarabiinin anto on lopetettava välittömästi, jos potilaalla ilmenee SIRS-oireyhtymän, hiussuonivuoto-

oireyhtymän tai vaikean elintoimintahäiriön varhaisoireita ja on ryhdyttävä tarvittaviin elintoimintojen

tukitoimenpiteisiin. Klofarabiinihoito on lopetettava myös, jos potilaalle ilmaantuu hypotensio mistä

tahansa syystä 5 hoitopäivän aikana. Klofarabiinihoidon jatkamista voidaan harkita, tavallisesti

pienemmällä annoksella, kun potilaan tila on vakaantunut ja elintoiminnot palautuneet alkutilanteeseen.

Useimmat klofarabiinihoitoon reagoivat potilaat reagoivat 1 tai 2 hoitokerran jälkeen (ks. kohta 5.1).

Tämän takia hoitavan lääkärin on arvioitava hoidon jatkamisen edut ja haitat potilailla, joilla ei ilmene

hematologista ja/tai kliinistä paranemista 2 hoitojakson jälkeen.

Sydän

Sydäntautipotilaita sekä verenpaineeseen ja sydämen toimintaan tunnetusti vaikuttavia lääkkeitä

käyttäviä potilaita on seurattava huolellisesti klofarabiinihoidon aikana (ks. kohdat 4.5 ja 4.8).

Munuaiset ja virtsatiet

Pediatristen munuaisten vajaatoimintapotilaiden (kliinisissä tutkimuksissa seerumin kreatiniini ≥ 2 x

ULN - ikä huomioiden) hoidosta ei ole kliinistä tutkimuskokemusta. Klofarabiini erittyy pääasiassa

munuaisten kautta. Farmakokineettiset tiedot osoittavat, että klofarabiinia saattaa kertyä potilailla, joiden

kreatiniinipuhdistuma on pienentynyt (ks. kohta 5.2). Sen vuoksi klofarabiinia on käytettävä varoen

potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta 4.2 annoksen säätäminen).

Klofarabiinin turvallisuusprofiilia ei ole määritetty potilaille, joilla on vaikea munuaisten toimintahäiriö, tai

potilaille, jotka saavat keinomunuaishoitoa (ks. kohta 4.3). Etenkin 5 päivän klofarabiinijakson aikana ei

pidä käyttää samanaikaisesti lääkkeitä, joihin liittyy munuaistoksisuutta ja jotka erittyvät tubulaarisen

sekreetion kautta, esim. tulehduskipulääkkeet amfoterisiini B, metotreksaatti, aminoglykosidit,

organoplatinayhdisteet, foskarneetti, pendamidiini, siklosporiini, takrolimuusi, asikloviiri ja valgansikloviiri;

ensisijaisesti on käytettävä lääkkeitä, joista tiedetään, etteivät ne ole munuaistoksisia (ks. kohdat 4.5 ja

4.8). Munuaisten vajaatoimintaa tai akuuttia munuaisten vajaatoimintaa on havaittu infektioiden,

sepsiksen ja tuumorilyysioireyhtymän seurauksena (ks. kohta 4.8). Potilaita on seurattava

munuaistoksisuuden varalta ja klofarabiinihoito on lopetettava tarvittaessa.

Haittavaikutusten, etenkin infektioiden, luuydinlaman (neutropenia) ja maksatoksisuuden esiintyvyys ja

vaikeusaste kasvavat käytettäessä klofarabiinia yhdistelmänä. Tämän vuoksi potilaita on seurattava

huolella, kun klofarabiinia käytetään yhdistelmähoidossa.

Klofarabiinia saaville potilaille saattaa ilmetä oksentelua ja ripulia; siksi heille on annettava

asianmukaiset ohjeet nestehukan välttämiseksi. Potilaita on neuvottava hakeutumaan lääkäriin, jos heille

ilmaantuu seuraavia oireita: huimausta, pyörtymiskohtauksia tai virtsan määrän vähenemistä. On syytä

harkita ehkäisevien pahoinvointilääkkeiden käyttämistä.

Maksa ja sappi

Lääkkeen antamisesta maksan vajaatoimintapotilaille (seerumin bilirubiini > 1,5 x ULN + AST ja ALT

> 5 x ULN) ei ole kokemusta. Maksa on herkkä lääkkeen haittavaikutuksille. Klofarabiinia on siksi

käytettävä varoen potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.2 ja 4.3).

Maksan haittavaikutuksia aiheuttavien lääkkeiden samanaikaista käyttöä on aina vältettävä (ks. kohdat

4.5 ja 4.8). Jos potilaalla ilmenee 4. asteen hematologisena toksisuutena neutropeniaa (ANC < 0,5 x

/l), joka kestää ≥ 4 viikkoa, annosta tulee pienentää 25 %:lla seuraavassa hoitojaksossa.

Jos potilaalla ilmenee vaikea ei-hematologinen haittavaikutus (US NCI CTC 3. asteen haittavaikutus)

kolmannen kerran, vaikea toksisuus, joka ei häviä 14 päivän kuluessa (lukuun ottamatta

pahoinvointia/oksentelua), tai hengenvaarallinen tai vammauttava tartunnanvaaraton ei-hematologinen

haittavaikutus (US NCI CTC 4. asteen haittavaikutus), klofarabiinihoito on lopetettava (ks. kohta 4.2).

Jos potilaalle on tehty aiemmin hematopoeettisten kantasolujen siirto (HSCT), hänellä saattaa olla

suurempi maksatoksisuusriski. Tämä viittaa klofarabiinihoidon (40 mg/m

) jälkeiseen maksan

venookklusiiviseen tautiin, kun klofarabiinia käytetään yhdessä etoposidin (100 mg/m

) ja

syklofosfamidin (440 mg/m

) kanssa. Markkinoille tulon jälkeen lapsi- ja aikuispotilailla on raportoitu

vakavia maksatoksisia kuolemaan johtaneita VOD-haittavaikutustapauksia, joiden katsottiin johtuneen

klofarabiinista. Hepatiittia ja maksan vajaatoimintaa, mukaan lukien kuolemaan johtaneita tapauksia, on

raportoitu klofarabiinihoidon yhteydessä (ks. kohta 4.8).

Useimmat potilaista saivat esihoitona muita lääkkeitä, kuten busulfaania, melfalaania ja/tai

syklofosfamidia yhdistettynä koko kehon sädehoitoon. Faasi I/II -yhdistelmätutkimuksessa, jossa

klofarabiinia tutkitaan uusiutunutta tai hoitoresistenttiä leukemiaa sairastavilla lapsipotilailla, on raportoitu

vakavia maksatoksisia haittavaikutuksia.

Klofarabiinin käytön turvallisuudesta ja tehokkuudesta ei ole vielä riittävästi tietoa, jos sitä käytetään yli

3 hoitojakson verran.

Tämä lääkevalmiste sisältää 70,77 mg natriumia (kuten 180 mg natriumkloridia) per injektiopullo, joka

vastaa 3,54 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille. Tämä

vastaa 3,08 mmol natriumia, mikä on otettava huomioon hoidettaessa potilaita, joiden ruokavaliossa on

natriumrajoitus. Suositeltua 2 g / vrk: n natriumnatriumin saannin enimmäismäärää aikuisilla tulee säätää

alaspäin lasten energiatarpeen perusteella aikuisten vastaaviin.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Lääkkeellä ei kuitenkaan tiedetä olevan kliinisesti tärkeitä

yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa tai vaikutusta laboratoriokokeiden arvoihin.

Sytokromi P450 (CYP) -entsyymijärjestelmä ei metaboloi havaittavasti klofarabiinia. Siksi sillä ei

todennäköisesti ole yhteisvaikutusta muiden vaikuttavien aineiden kanssa, jotka estävät tai indusoivat

sytokromi P450-entsyymejä. Lisäksi klofarabiini ei todennäköisesti estä yhtäkään ihmisen tärkeimmästä

CYP-isoformista (1A2, 2C9, 2C19, 2D6 ja 3A4) eikä indusoi kahta näistä isoformeista (1A2 ja 3A4) 52

mg/m

/vrk -suuruisella laskimoinfuusiolla plasmassa saavutettavilla pitoisuuksilla. Näin ollen se ei

todennäköisesti vaikuta näiden entsyymien substraatteina tunnettujen vaikuttavien aineiden metaboliaan.

Klofarabiini eliminoituu ensisijaisesti munuaisten kautta. Näin ollen etenkin 5 päivän klofarabiinijakson

aikana ei pidä käyttää samanaikaisesti lääkkeitä, joihin liittyy munuaistoksisuutta, ja jotka erittyvät

tubulaarisen sekreetion kautta, esim. tulehduskipulääkkeet, amfoterisiini B, metotreksaatti,

aminoglykosidit, organoplatinayhdisteet, foskarneetti, pendamidiini, siklosporiini, takrolimuusi, asikloviiri

ja valgansikloviiri (ks. kohdat 4.4, 4.8 ja 5.2).

Maksa on herkkä lääkkeen haittatapahtumille. Näin ollen maksan haittatapahtumia aiheuttavien

lääkkeiden samanaikaista käyttöä on aina vältettävä (ks. kohdat 4.4 ja 4.8).

Potilaita, jotka käyttävät verenpaineeseen ja sydämen toimintaan tunnetusti vaikuttavia lääkkeitä, on

seurattava huolellisesti klofarabiinihoidon aikana (ks. kohdat 4.4 ja 4.8).

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Ehkäisy miehille ja naisille

Hedelmällisessä iässä olevien naisten ja seksuaalisesti aktiivisten miesten on käytettävä tehokasta

ehkäisyä hoidon aikana.

Raskaus

Klofarabiinin käytöstä raskauden aikana ei ole tietoja. Eläintutkimuksissa on todettu suvunjatkamiseen

kohdistuvia haittavaikutuksia, kuten teratogeenisuutta (ks. kohta 5.3). Klofarabiini voi aiheuttaa vakavia

syntymävaurioita, jos sitä annetaan raskaana oleville naisille. Siksi klofarabiinia -valmistetta ei pidä

käyttää raskauden aikana, etenkään ensimmäisen kolmanneksen aikana, ellei se ole selvästi tarpeellista

(ts. äidin saama hyöty on tärkeämpää kuin sikiöön kohdistuvat haitat). Jos potilas tulee raskaaksi

klofarabiinihoidon aikana, hänelle on kerrottava sikiöön mahdollisesti kohdistuvista haitoista.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö klofarabiini tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Klofarabiinin eritystä maitoon

ei ole tutkittu eläimillä. Koska vakavat haittavaikutukset ovat kuitenkin mahdollisia imeväisillä,

imettäminen on lopetettava ennen klofarabiinia -hoitoa sekä sen aikana tai jälkeen (ks. kohta 4.3).

Hedelmällisyys

Hiirillä, rotilla ja koirilla on todettu koiraan sukuelimiin kohdistuvia haittavaikutuksia. Naaraan

sukuelimiin kohdistuvia haittavaikutuksia on todettu hiirillä (ks. kohta 5.3). Koska klofarabiinin

vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoja, potilaan kanssa on syytä tarvittaessa keskustella

perhesuunnittelusta.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Klofarabiinin vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu. Potilaalle on kuitenkin

kerrottava, että hänellä voi ilmetä heitehuimausta, pyörrytystä, pyörtymistä hoidon aikana, ja häntä on

neuvottava olemaan ajamatta autoa tai käyttämättä koneita näissä olosuhteissa.

4.8

Haittavaikutukset

Yhteenveto haittavaikutusprofiilista

Lähes kaikilla potilailla (98 %) ilmeni vähintään yksi haittavaikutus, jonka tutkimuslääkäri katsoi

johtuvan klofarabiinista. Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset olivat pahoinvointi (61 % potilaista),

oksentelu (59 % potilaista), kuumeinen neutropenia (35 %), päänsärky (24 %), ihottuma (21 %), ripuli

(20 %), kutina (20 %), kuume (19 %), käsi-jalkaoireyhtymä (15 %), väsymys (14 %), ahdistus (12 %),

limakalvotulehdus (11 %) ja punoitus (11 %). 68 potilaalla (59 %) ilmeni vähintään yksi vakava

klofarabiiniin liittyvä haittavaikutus. Yksi potilas keskeytti hoidon 4. asteen hyperbilirubinemian takia,

kun hän oli saanut klofarabiinia 52 mg/m

/vrk. Hyperbilirubinemian katsottiin liittyneen klofarabiiniin.

Tutkimuslääkäri katsoi kolmen potilaan kuoleman liittyneen klofarabiinihoitoon: yksi potilas kuoli

hengitysvaikeuden, maksasoluvaurion ja hiussuonivuoto-oireyhtymän takia; yhdellä potilaalla oli

VREsepsis ja monen elimen vajaatoiminta; yksi potilas kuoli septisen sokin ja monen elimen

vajaatoiminnan takia.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Tässä esitetyt tiedot perustuvat kliinistä tutkimuksista saatuihin tietoihin. Tutkimuksiin osallistui 115

potilasta (> 1- ja < 21-vuotiasta), joilla oli joko ALL tai akuutti myeloidi leukemia (AML) ja jotka saivat

vähintään yhden annoksen klofarabiinia. He saivat suositusannoksen 52 mg/m

/vrk viisi kertaa.

Haittavaikutukset on lueteltu alla esitetyssä taulukossa elinjärjestelmäluokan ja esiintyvyyden mukaan

(hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen

(≥ 1/10 000, < 1/1 000) ja hyvin harvinainen (< 1/10 000)). Valmisteen markkinoille tulon jälkeen

raportoidut haittavaikutukset sisältyvät myös taulukkoon; niiden esiintyvyysluokka on "tuntematon"

(koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin

esiintyvyysryhmässä laskevassa vakavuusjärjestyksessä.

Pitkälle edennyttä ALL- tai AML-leukemiaa sairastavilla voi olla muita häiriöitä, joiden takia

haittavaikutusten syy-yhteyttä on vaikea määrittää, kun heillä on monenlaisia oireita perussairaudesta,

sen etenemisestä ja lukuisten lääkkeiden annosta johtuvia oireita.

Klofarabiinin aiheuttamiksi katsotut haittavaikutukset, joiden ilmaantuvuus on ollut ≥ 1/1

000 (ts. > 1/115 potilaasta) kliinisissä tutkimuksissa sekä markkinoille tulon jälkeiset

haittatapahtumat

Infektiot

Yleinen

Septinen sokki*, sepsis, bakteremia, pneumonia, herpes zoster, herpes simplex,

suun kandidiaasi

Tuntematon

C. difficilen aiheuttama koliitti

Hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet (mukaan lukien kystat ja polyypit)

Yleinen

Tuumorilyysioireyhtymä*

Veri ja imukudos

Hyvin yleinen

Kuumeinen neutropenia

Yleinen

Neutropenia

Immuunijärjestelmä

Yleinen

Yliherkkyys

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen

Ruokahaluttomuus, ruokahalun väheneminen, kuivuma

Tuntematon

Hyponatremia

Psyykkiset häiriöt

Hyvin yleinen

Ahdistus

Yleinen

Kiihtymys, levottomuus, mielialan muutos

Hermosto

Hyvin yleinen

Päänsärky

Yleinen

Uneliaisuus, perifeerinen neuropatia, parestesia, heitehuimaus, vapina

Kuulo ja tasapainoelin

Yleinen

Kuulon heikkeneminen

Sydän

Yleinen

Perikardiumin effuusio*, takykardia*

Verisuonisto

Hyvin yleinen

Punoitus*

Yleinen

Hypotensio*, hiussuonivuoto-oireyhtymä, hematooma

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen

Hengitysvaikeus, epistaksis, hengenahdistus, takypnea, yskä

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Oksentelu, pahoinvointi, ripuli

Yleinen

Suun verenvuoto, ienverenvuoto, verioksentelu, vatsakipu, stomatiitti,

ylävatsakipu, peräaukkokipu, suuhaavat

Tuntematon

Haimatulehdus, seerumin amylaasi- ja lipaasitason nousu, enterokoliitti,

neutropeeninen koliitti, umpisuolitulehdus

Maksa ja sappi

Yleinen

Hyperbilirubinemia, ikterus, veno-okklusiivinen tauti, alaniini- (ALAT)* ja

aspartaatti- (ASAT)* - aminotransferaasien lisääntyminen, maksan

vajaatoiminta

Melko harvinainen

Hepatiitti

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

Väsymys, kuume, limakalvotulehdus

Yleinen

Usean elimen vajaatoiminta, tulehdusreaktio- oireyhtymä*, kipu, vilunväristykset,

ärtyneisyys, edeema, perifeerinen edeema, kuuma olo, epänormaali olo

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen

Käsi-jalkaoireyhtymä,

kutina Yleinen

Makulopapulaarinen ihottuma, petekiat, eryteema, kutiava ihottuma, ihon hilseily,

yleistynyt

ihottuma, alopesia, ihon hyperpigmentaatio, yleistynyt eryteema, punoittava

ihottuma, kuiva iho, liikahikoilu

Tuntematon

Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen

Raajakipu, lihaskipu, luukipu, rintakehän seinämän kipu, nivelkipu, niska- ja

selkäkipu

Munuaiset ja virtsatiet

Yleinen

Hematuria*

Yleinen

Munuaisten vajaatoiminta, akuutti munuaisten vajaatoiminta

Tutkimukset

Yleinen

Painonlasku

Vammat ja myrkytykset

Yleinen

Kontuusio

* = ks. alla

**Tähän taulukkoon on otettu mukaan kaikki vähintään kaksi kertaa (2 tai useampi tapahtuma (1,7 %)) esiintyneet

haittavaikutukset

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Veri ja imukudos

Klofarabiinilla hoidettujen potilaiden tavallisimmat hematologisten laboratorioarvojen poikkeavuudet

olivat anemia (83,3 %; 95/114); leukopenia (87,7 %; 100/114); lymfopenia (82,3 %; 93/113),

neutropenia (63,7 %; 72/113) sekä trombosytopenia (80,7 %; 92/114). Useimmat näistä tapahtumista

olivat luokkaa ≥ 3.

Markkinoille tulon jälkeen on raportoitu pitkittyneitä sytopenioita (trombosytopeniaa, anemiaa,

neutropeniaa ja leukopeniaa) ja luuytimen vajaatoimintaa. Trombosytopeniatapauksissa on havaittu

verenvuotoa. Verenvuotoja, kuten aivojen, ruuansulatuskanavan ja keuhkojen verenvuotoja on

raportoitu ja ne ovat voineet liittyä kuolemantapauksiin (ks. kohta 4.4).

Verisuonisto

64 potilaalla 115:stä (55,7 %) oli ainakin yksi verisuoniston haittavaikutus. 23 potilaalla 115:stä

ilmenneen verisuoniston haittavaikutuksen katsottiin liittyneen klofarabiiniin, ja yleisin haittavaikutus oli

ihon punoitus (13 tapausta; eivät vakavia) ja hypotensio (5 tapausta; joista kaikki vakavia; ks. kohta

4.4). Useimmat näistä hypotensiotapauksista ilmenivät kuitenkin potilailla, joilla oli samanaikaisesti

vakavia infektioita.

Sydän

50 %:lla potilaista oli ainakin yksi sydänhäiriö. 11 potilaalla 115:stä katsottiin tapauksen liittyvän

klofarabiiniin. Mikään tapauksista ei ollut vakava. Tavallisimmin ilmoitettu sydänhäiriö oli takykardia (35

%) (ks. kohta 4.4); 6,1 %:lla (7/115) potilaista takykardian katsottiin johtuvan klofarabiinista. Useimmat

sydämen haittavaikutuksista esiintyivät ensimmäisen kahden hoitojakson aikana.

Perikardiaalista effuusiota ja perikardiittia ilmeni haittavaikutuksena 9 %:lla (10/115) potilaista. Kolmen

näistä tapauksista katsottiin myöhemmin liittyneen klofarabiinihoitoon: perikardiaalinen effuusio (2

tapausta; 1 vakava) ja perikardiitti (1 tapaus; ei vakava). Useimpien potilaiden (8/10) perikardiaalista

effuusiota ja perikardiittia pidettiin kaikukardiografialla tutkittuna oireettomana ja niiden kliinistä

merkitystä vähäisenä tai olemattomana. Perikardiaalinen effuusio oli kuitenkin kliinisesti merkittävää 2

potilaalla, joilla oli hieman tähän liittyvää hemodynaamista vajaatoimintaa.

Infektiot

48 %:lla potilaista oli yksi tai useita aktiivisia infektioita ennen klofarabiinihoidon aloittamista. Kaikkiaan

83 %:lla potilaista esiintyi vähintään yksi infektio klofarabiinihoidon jälkeen, sieni-, virus- ja bakteeri-

infektiot mukaan lukien (ks. kohta 4.4). 21 tapauksen (18,3 %) katsottiin liittyvän klofarabiinihoitoon.

Näistä haittavaikutuksista katetriperäisen infektion (1 tapaus), sepsiksen (2 tapausta) ja septisen sokin

(2 tapausta; 1 potilas kuoli (ks. edellä olevaa tekstiä)) katsottiin olevan vakavia.

Markkinoille tulon jälkeen on raportoitu bakteeri-, sieni- ja virusinfektioita, jotka voivat johtaa

kuolemaan. Nämä infektiot voivat johtaa septiseen sokkiin, hengityksen vajaatoimintaan, munuaisten

vajaatoimintaan ja/tai monielinhäiriöön.

Munuaiset ja virtsatiet

41 potilaalla 115:stä (35,7 %) oli ainakin yksi munuais- ja virtsatiehäiriö. Yleisin lapsipotilailla esiintynyt

munuaistoksinen vaikutus oli suurentunut kreatiniinipitoisuus. Kahdeksalla prosentilla potilaista ilmeni 3.

tai 4. asteen kreatiniinipitoisuuden suurenemista. Munuaistoksisuutta saattavat edistää munuaistoksiset

lääkevalmisteet, tuumorilyysi ja tuumorilyysi, johon liittyy hyperurikemia (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Hematuriaa havaittiin kaikkiaan 13 %:lla potilaista. 4 potilaalla 115:stä ilmenneen haittavaikutuksen

katsottiin johtuneen klofarabiinista. Yksikään haittavaikutus ei ollut vakava: hematuria (3 tapausta) ja

akuutti munuaisten vajaatoiminta (1 tapaus) (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Maksa ja sappitiet

Maksa on herkkä klofarabiinin haittavaikutuksille. 25,2 %:lla potilaista ilmeni vähintään yksi

maksasappihäiriö (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). Kuuden haittavaikutuksen katsottiin johtuneen klofarabiinista.

Näistä haittavaikutuksista olivat vakavia akuutti kolekystiitti (1 tapaus), kolelitiaasi (1 tapaus),

maksasolujen vaurio (1 tapaus; potilas kuoli (ks. edellä)) ja hyperbilirubinemia (1 tapaus; hoito lopetettiin

(ks. edellä)). Kahden (1,7 %) lapsella esiintyneen veno-okklusiivisen (VOD) tautitapauksen katsottiin

johtuvan tutkimuslääkkeestä.

Markkinoille tulon jälkeen lapsi- ja aikuispotilailla on raportoitu kuolemaan johtaneita VOD-tapauksia

(ks. kohta 4.4).

Lisäksi klofarabiinia saaneilla 50 potilaalla 113:sta oli vähintään vakavasti (vähintään US NCI CTC 3.

aste) suurentunut ALAT, 36:lla 100:sta suurentunut ASAT ja 15:llä 114:stä suurentunut bilirubiiniarvo.

ALAT- ja ASAT-arvot suurenivat tavallisesti 10 vuorokauden kuluessa klofarabiinin annosta, ja ne

palasivat ≤ 2. asteeseen 15 vuorokauden kuluessa. Saatavilla olevien seurantatietojen mukaan suurin

osa bilirubiiniarvon suurenemistapauksista palasi ≤ 2. asteeseen 10 vuorokauden kuluessa.

Yleistynyt tulehdusreaktio (SIRS) tai hiussuonivuoto-oireyhtymä

SIRS-oireyhtymää, hiussuonivuoto-oireyhtymää (sytokiinioireyhtymän oireita, esim. takypnea,

takykardia, hypotensio, keuhkoedeema) on ilmoitettu haittavaikutuksena 5 %:lla (6/115) lapsipotilaista (5

ALL, 1 AML) (ks. kohta 4.4). Kolmessatoista tapauksessa on ilmoitettu tuumorilyysioireyhtymästä,

hiussuonivuoto-oireyhtymästä tai tulehdusreaktio-oireyhtymästä; SIRS (2 tapausta; kumpaakin pidettiin

vakavana), hiussuonivuoto-oireyhtymä (4 tapausta; 3:a pidettiin vakavina ja lääkkeestä johtuvina) ja

tuumorilyysioireyhtymä (7 tapausta; 6:ta pidettiin lääkkeestä johtuvina ja 4 vakavaa).

Markkinoille tulon jälkeen on raportoitu kuolemaan johtaneita hiussuonivuoto-oireyhtymätapauksia (ks.

kohta 4.4).

Ruoansulatuselimistö

Klofarabiinihoidon aikana on raportoitu enterokoliittia, mukaan lukien neutropeenista koliittia,

umpisuolitulehdusta ja C. difficilen aiheuttamaa koliittia. Enterokoliitti saattaa johtaa nekroosiin,

perforaatioon tai verenmyrkytyskomplikaatioihin ja siihen voi liittyä kuolemantapauksia (ks. kohta 4.4).

Iho ja ihonalainen kudos

Stevens–Johnsonin oireyhtymää ja toksista epidermaalista nekrolyysiä, mukaan lukien kuolemaan

johtaneita tapauksia, on raportoitu potilailla, joita hoidettiin tai joita oli äskettäin hoidettu klofarabiinilla.

Muistakin eksfoliatiivisista tiloista on raportoitu.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Oireet

Tähän mennessä ei ole raportoitu yhtään yliannostustapausta. Yliannostuksen mahdollisia oireita ovat

todennäköisesti kuitenkin pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja vakava luuydinlama. Tähän mennessä suurin

ihmiselle annettu vuorokausiannos on ollut 70 mg/m

5 päivän ajan (2 ALL-lapsipotilasta). Näillä

potilailla on todettu haittavaikutuksina oksentelua, hyperbilirubinemiaa, transaminaasiarvojen

suurenemista ja makulopapulaarista ihottumaa.

Hoito

Spesifistä vastalääkettä ei ole. On suositeltavaa lopettaa lääkkeen antaminen sekä tarkkailla potilaan

tilaa huolellisesti ja antaa tarvittavaa elintoimintojen tukihoitoa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Syöpälääkkeet, antimetaboliitit, ATC-koodi: L01BB06.

Vaikutusmekanismi

Klofarabiini on puriininukleosidin antimetaboliitti. Sen syöpävaikutuksen katsotaan perustuvan 3

mekanismiin:

DNA polymeraasi α:n estäminen, joka aiheuttaa DNA-ketjun pidentymisen ja/tai DNA-synteesin

/korjauksen loppumisen.

Ribonukleotidireduktaasin esto, johon liittyy solun deoksinukleotiditrifosfaatti (dNTP) –varastojen

pieneneminen.

Mitokondrioiden kalvon heikkeneminen, johon liittyy sytokromi C:n ja muiden proapoptoottisten

tekijöiden vapautuminen, mikä johtaa ohjelmoituun solukuolemaan myös jakautumattomissa

lymfosyyteissä.

Klofarabiinin on ensin diffundoiduttava tai kulkeuduttava kohdesoluihin, jossa se sitten fosforyloituu

mono- ja bifosfaatiksi solunsisäisten kinaasien vaikutuksesta, ja lopulta aktiiviseksi konjugaatiksi,

klofarabiini-5’-trifosfaatiksi. Klofarabiinilla on yhteen aktivoivaan fosforyloivaan entsyymiin,

deoksisytidiinikinaasiin suuri affiniteetti, joka on suurempi kuin luonnolliseen substraattiin,

deoksisytidiiniin.

Lisäksi klofarabiinillä on suurempi resistenssi adenosiinideaminaasin aiheuttamalle solun degraadatiolle

ja pienempi alttius fosforolyyttiselle jakautumiselle kuin muilla luokkansa vaikuttavilla aineilla, kun taas

klofarabiinitrifosfaatin affiniteetti DNA-polymeraasi α:han ja ribonukleotidireduktaasiin on samanlainen

tai suurempi kuin deoksiadenosiinitrifosfaatin.

Farmakodynaamiset vaikutukset

In vitro -tutkimuksissa on todettu, että klofarabiini estää solukasvua useissa nopeasti lisääntyvissä

hematologisissa ja kiinteiden tuumorien solulinjoissa ja on niille sytotoksinen. Se on myös vaikuttanut

passiivisiin lymfosyytteihin ja makrofageihin. Lisäksi klofarabiini on viivästyttänyt tuumorien kasvua, ja

joissakin tapauksissa aiheuttanut tuumoreiden pienentymistä ihmisen ja jyrsijöiden

tuumoriksenografteissa, jotka on implantoitu hiiriin.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kliininen teho: Potilailla todettujen hoitovasteiden järjestelmällistä arviointia varten avoin itsenäinen

hoitovasteiden arviointipaneeli (IRRP) on määrittänyt lasten onkologiaryhmän (COG) laatimien

määritelmien perusteella seuraavat hoitovastearvot:

CR = täydellinen remissio

Potilailla, jotka täyttivät kaikki seuraavat kriteerit:

Ei merkkejä verenkierron blasteista tai

ekstramedullaarisesta sairaudesta

M1-luuydin (≤ 5 % blasteja)

Perifeeristen veriarvojen palautuminen (trombosyytit

100 x 10

/l ja ANC

1,0 x 10

CRp = täydellinen remissio, mutta ei

täydellistä trombosyyttien korjautumista

Potilaat täyttävät kaikki CR-kriteerit, paitsi

trombosyyttien korjautumisen arvoon > 100 x 10

PR = osittainen remissio

Potilailla, jotka täyttivät kaikki seuraavat kriteerit:

Blastien täydellinen katoaminen verestä

M2-luuydin (

5 % ja ≤ 25 % blasteja) ja normaalit

progenitorisolut

M1-luuydin, joka ei täytä CR- tai CRp-kriteeriä

Kokonaisremissio (OR) -luku

(CR-potilaat + CRp-potilaat) ÷ klofarabiinia saamaan

valittavissa olevat potilaat

Klofarabiinin turvallisuutta ja tehokkuutta arvioitiin I-vaiheen, avoimessa, ei-vertailevassa

annoksensuurentamistutkimuksessa 25 lapsipotilaalla, joilla oli relapsoitunut tai hoitoresistentti leukemia

(17 ALL; 8 AML) ja joihin ei tavanomainen hoito tehonnut tai joille ei ollut saatavana muuta hoitoa.

Lääkkeen antaminen alkoi annoksella 11,25 mg, jota suurennettiin asteittain 15, 30, 40, 52 ja 70

mg/m

/vrk-annokseen, joka annettiin 5 päivän aikana joka 2.–6. viikko riippuen haittavaikutuksista ja

hoitovasteesta. Yhdeksän 17 ALL-potilaasta sai klofarabiinia 52 mg/m

/vrk. Kahdella 17 ALLpotilaasta

ilmeni täydellinen remissio (12 %; CR) ja 2:lla osittainen remissio (12 %; PR) eri annoksilla. Annosta

rajoittavat haittavaikutukset tässä tutkimuksessa olivat hyperbilirubinemia, transaminaasiarvojen

suureneminen ja makulopapulaarinen ihottuma 70 mg/m

/vrk -annoksella (2 ALLpotilasta; ks. kohta

4.9).

Klofarabiinia tutkittiin monikeskuksisessa II-vaiheen avoimessa, ei-vertailevassa tutkimuksessa, jonka

tarkoituksena oli määrittää kokonaisremissio (OR) suuria esihoitoannoksia saaneilla potilailla (≤ 21-

vuotiaita alkudiagnoosin aikana), joilla oli relapsoitunut tai hoitoresistentti ALL, ranskalaisamerikkalais-

brittiläisluokituksen mukaan määriteltynä. Suurin siedetyksi todettu annos edellä kuvatussa I-vaiheen

tutkimuksessa, 52 mg/m

/vrk, annettiin laskimoinfuusiona 5 peräkkäisenä päivänä joka 2.–6. viikko.

Taulukossa on esitetty tämän tutkimuksen tärkeimmät lääkkeen tehoa koskevat tulokset.

ALL-potilaiden mukaanottokriteereinä oli, että heitä ei voitu ottaa mahdollisesti paremmin parantavaan

hoitoon ja että heillä oli toinen tai jokin sitä seuraava relapsi ja/tai olivat hoitoresistenttejä, ts. heillä ei

ollut remissiota vähintään kahden aikaisemman hoitojakson jälkeen. Ennen tutkimukseen tuloa 58 (95

%) 61 potilaasta oli saanut 2–4 eri induktiohoitoa, ja 18:lla (30 %) oli ollut vähintään yksi aikaisempi

hematologinen kantasolusiirto (HSCT). Hoidettujen potilaiden (37 poikaa, 24 tyttöä) keskiikä oli 12

vuotta.

Klofarabiinin anto aiheutti hyvin huomattavan ja nopean vähenemisen perifeeristen leukemiasolujen

määrässä 31:llä (94 %) 33 potilaasta, joilla oli mitattava absoluuttinen blastiarvo alkutilanteessa. 12

potilaalla, joilla saavutettiin kokonaisremissio (CR + CRp), oli keskimääräinen eloonjäämisaika 66,6

viikkoa mitattuna tutkimuksen päätepistepäivän perusteella. Hoitovasteita todettiin ALL:in eri

immunofenotyypeissä, kuten esi-B-soluissa ja T-soluissa. Vaikka siirtosuhde ei ollut tutkimuksen

päätepiste, 10 (16 %) 61 potilaasta sai HSCT-hoidon klofarabiinihoidon jälkeen (3 CR:n jälkeen, 2

CRp:n jälkeen, 3 PR:n jälkeen, 1 potilas, joka todettiin hoitoresistentiksi IRRP:n perusteella ja 1, jota ei

katsottu voitavan arvioida IRRP:n perusteella). Hoitovasteiden kestoja ei ole voitu tarkasti laskea

HSCT:n saaneilla potilailla.

Avaintutkimuksen tehokkuustulokset potilailla (≤ 21-vuotiailla alkudiagnoosin aikaan),

relapsoitunut tai hoitoresistentti akuutti lymfoblastinen leukemia (ALL) vähintään kahden

aikaisemman hoitojakson jälkeen

Hoitovaste-

kategoria

ITT*

-poti-

laat

(n = 61)

Remission

keskimääräinen

kesto (viikkoa)

(95 % CI)

Keskimääräinen

aika taudin

etenemiseen

(viikkoa)** 95 %

CI)

Keskimääräinen

kokonaiseloon-

jäämisaika (viikkoa)

(95 % CI)

Kokonaisremis-

sio (CR + CRp)

(20 %)

32,0

(9,7–47,9)

38,2

(15,4–56,1)

69,5

(58,6– -)

(12 %)

47,9

(6,1– -)

56,1

(13,7– -)

72,4

(66,6– -)

(8 %)

28,6

(4,6–38,3)

37,0

(9,1–42)

53,7

(9,1– -)

(10 %)

11,0

(5,0– -)

14,4

(7,0– -)

33.0

(18,1– -)

CR + CRp + PR

(30 %)

21,5

(7,6–47,9)

28,7

(13,7–56,1)

66,6

(42,0– -)

Ei hoitovastetta

(54 %)

Ei tietoa

(3,4–5,1)

7, 6

(6,7–12,6)

Ei arvioitavissa

(16 %)

Ei tietoa

Kaikki potilaat

(100 %)

Ei tietoa

(4,0–6.1)

12,9

(7,9–18,1)

*ITT = tarkoitus hoitaa.

**Viimeisessä seurannassa elossa ja remissiossa olevat potilaat tarkistettiin tässä aikapisteessä analyysiä varten.

Yksilöllinen remission kesto ja eloonjäämistiedot potilailla, jotka saavuttivat CR:n tai CRp:n

Paras vaste

Aika OR:ään

(viikkoina)

Remission kesto

(viikkoina)

Kokonaiseloonjäämisa

ika (viikkoina)

Potilaat, joille ei tehty kantasolusiirtoa

66,6

14,3

58,6

47,9

66,6

58,6

72,4

11,7

53,7

Potilaat, joille tehtiin kantasolusiirto remission jatkuessa*

11,6+

145,1+

9,0+

111,9+

5,6+

42,0

3,7+

96,3+

Kantasolusiirto vaihtoehtoisen hoidon tai relapsin jälkeen*

35,4

113,3+**

89,4***

* Remission kesto tarkistettu kantasolun siirron yhteydessä

** Potilas sai kantasolusiirron vaihtoehtoisen hoidon jälkeen

*** Potilas sai kantasolusiirron relapsin jälkeen

Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisilla perusteilla. Se tarkoittaa, että

lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellistä tietoa johtuen sairauden harvinaisuudesta.

Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uuden tiedon ja tarvittaessa päivittää valmisteyhteenvedon.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen ja jakautuminen

Klofarabiinin farmakokinetiikkaa tutkittiin 2–19-vuotiailla 40 potilaalla, joilla oli relapsoitunut tai

hoitoresistentti ALL tai AML. Potilaat otettiin yhteen I-vaiheen (n = 12) tai kahteen II-vaiheen (n = 14

/ n = 14) turvallisuus- ja tehotutkimukseen ja he saivat useita annoksia klofarabiinia laskimoinfuusiona

(ks. kohta 5.1).

2–19-vuotiaiden relapsoitunutta tai hoitoresistenttiä ALL- tai AML-leukemiaa sairastavien

potilaiden farmakokinetiikka useiden laskimoinfuusiona annettujen klofarabiiniannosten

jälkeen

Parametri

Muuhun kuin

aitioanalyysiin perustuvat

arviot

(n = 14 / n = 14)

Muuhun analyysiin

perustuvat arviot

Jakaantuminen:

Jakaantumistilavuus (vakaa tila)

172 l/m

Plasman proteiineihin sitoutuminen

47,1 %

Seerumin albumiini

27,0 %

Eliminaatio:

β-klofarabiinin puoliintumisaika

5,2 tuntia

Klofarabiinitrifosfaatin

puoliintumisaika

> 24 tuntia

Systeeminen puhdistuma

28,8 l/h/m

Munuaispuhdistuma

10,8 l/h/m

Virtsassa eliminoitunut annos

57 %

Monimuuttuja-analyysi osoitti, että klofarabiinin farmakokinetiikka riippuu potilaan painosta, ja vaikka

valkosoluarvon (WBC) todettiin vaikuttavan klofarabiinin farmakokinetiikkaan, tämä ei näytä olevan

riittävä syy potilaan annoksen säätämiseksi valkosoluarvon perusteella. Laskimoinfuusiona 52 mg/m

klofarabiinia aiheutti samanlaisen altistumisen hyvin eripainoisilla potilailla. Cmax on kuitenkin kääntäen

verrannollinen potilaan painoon, ja siksi pienikokoisilla lapsilla saattaa olla suurempi Cmax-arvo

infuusion lopussa kuin tyypillisellä 40 kg painavalla lapsella, kun heille on annettu sama klofarabiiniannos

per m

. Täten < 20 kg painavilla lapsilla on syytä käyttää pitempiä infuusioaikoja (ks. kohta 4.2).

Biotransformaatio ja eliminaatio

Klofarabiini eliminoituu sekä munuaisten kautta että muuta reittejä. 24 tunnin kuluttua noin 60%

annoksesta on erittynyt muuttumattomana virtsassa. Klofarabiinin puhdistuma näyttää olevan paljon

suurempi kuin GFR (munuaiskerästen suodatusnopeus), mikä viittaa siihen, että suodatus ja

tubuluseritys ovat munuaisten eliminaatiomekanismeja. Koska sytokromi P450 (CYP) -

entsyymijärjestelmä ei kuitenkaan metaboloi klofarabiinia havaittavissa määrin, muun kuin munuaisten

kautta tapahtuvan eliminaation reitit ovat toistaiseksi selvittämättä.

Klofarabiinin farmakokinetiikassa ei ole todettu havaittavaa eroa ALL- ja AML-potilaiden eikä miesten

ja naisten välillä.

Tässä potilasväestössä ei ole todettu klofarabiini- ja klofarabiinitrifosfaattialtistuksen eikä tehokkuuden

ja toksisuuden riippuvuussuhdetta.

Erityiset potilasryhmät

Aikuiset (> 21- ja < 65-vuotiaat)

Klofarabiinin käytön turvallisuudesta ja tehokkuudesta aikuisilla potilailla ei ole riittävästi tietoa.

Klofarabiinin farmakokinetiikka aikuisilla, joilla oli relapsoitunut tai hoitoresistentti AML, 1 tunnin aikana

annetun yhden 40 mg/m

-laskimoinfuusioannoksen jälkeen oli samanlaista kuin on todettu 2–vuotiailla

potilailla, joilla oli relapsoitunut tai hoitoresistentti ALL tai AML 2 tunnin aikana 5 peräkkäisenä päivänä

annetun 52 mg/m

-laskimoinfuusioannoksen jälkeen.

Iäkkäät (≥ 65-vuotiaat)

Klofarabiinin käytön turvallisuudesta ja tehokkuudesta 65-vuotiailla ja sitä iäkkäämmillä potilailla ei ole

riittävästi tietoa.

Munuaisten vajaatoiminta

Tähän mennessä ei ole saatu riittävästi tietoa klofarabiinin farmakokinetiikasta pediatrisilla potilailla,

joiden kreatiniinipuhdistuma on pienentynyt. Nämä niukat tutkimustiedot osoittavat kuitenkin, että

klofarabiinia saattaa kertyä näillä potilailla (ks. alla oleva kuvio).

Aikuis- ja lapsipotilaiden farmakokineettiset tiedot osoittavat, että potilaat, joilla on vakaa keskivaikea

munuaisten toimintahäiriö (kreatiniinipuhdistuma 30–<60 ml/min) ja jotka saavat 50 % pienennettyä

annosta, saavuttavat samanlaisen klofarabiinialtistuksen kuin potilaat, joilla on normaali munuaisten

toiminta ja jotka saavat vakioannosta.

Klofarabiinin AUC0-24 h -arvo alkutilanteen mukaan arvioidun kreatiniinipuhdistuman

mukaan 2–19-vuotiailla potilailla, joilla on ollut relapsoitunut tai hoitoresistentti ALL tai

AML (n = 11 /n = 12) heidän saatuaan useita klofarabiiniannoksia laskimoinfuusiona

(kreatiniinipuhdistuma laskettu Schwartzin kaavan mukaan) Arvioitu kreatiniinipuhdistuma

(ml/min)

Maksan vajaatoiminta

Lääkkeen antamisesta maksan vajaatoimintapotilaille (seerumin bilirubiini > 1,5 x ULN + AST ja ALT

> 5 x ULN) ei ole kokemusta. Maksa on herkkä lääkkeen haittavaikutuksille (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Klofarabiinia koskevissa toksisuustutkimuksissa on todettu, että toksisuutta kohdistuu eniten nopeasti

lisääntyviin kudoksiin.

Rotilla on todettu kardiomyopatian aiheuttamaksi katsottuja sydänvaikutuksia, jotka ovat ilmenneet

sydämen vajaatoiminnan merkkeinä useiden hoitojaksojen jälkeen. Näiden haittavaikutusten

ilmaantuvuus riippui sekä klofarabiiniannoksesta että hoidon kestosta. Niitä ilmoitettiin altistustasoista

(Cmax), jotka olivat noin 7-13-kertaisia (3 tai useamman hoitojakson jälkeen) tai 16-35-kertaisia (yhden

tai usean hoitojakso jälkeen) verrattuna kliiniseen altistukseen. Pienillä annoksilla todetut vähäiset

vaikutukset viittaavat siihen, että sydämeen kohdistuvien haittavaikutusten osalta on olemassa kynnys ja

rotalla todettu epälineaarinen farmakokinetiikka voi osaltaan vaikuttaa todettuihin vaikutuksiin.

Lääkkeen mahdollista ihmiseen kohdistuvaa riskiä ei tunneta.

Glomerulonefropatiaa on todettu rotilla, joille on annettu 3-5 kertaa kliinistä AUC-arvoa suurempia

annoksia, kuuden klofarabiinihoitojakson jälkeen. Sille oli ominaista glomerulusten tyvikalvon lievä

paksuneminen ja vain vähäinen tubulusvaurio, eikä siihen liittynyt seerumin kemiallisia muutoksia.

Rotilla on todettu maksavaikutuksia, kun niille on annettu pitkän ajan klofarabiinia. Nämä vaikutukset

edustavat todennäköisesti degeneratiivisten ja regeneraativisten muutosten mukaantuloa hoitojaksojen

aiheuttamina, eikä niihin liity seerumin kemiallisia muutoksia. Koirilla on todettu maksan

kudosvaikutuksia suurilla akuuteilla annoksilla, mutta niihinkään ei ole liittynyt seerumin kemiallisia

muutoksia.

Urosten sukuelimiin kohdistuvia annoksesta riippuvia haittavaikutuksia on todettu hiirillä, rotilla ja

koirilla. Näitä vaikutuksia ovat olleet molemminpuolinen siementiehyen epiteelin degeneraatio

spermatidien retentioon liittyen ja interstitiaalisolujen atrofiaa rotilla erittäin suurilla annoksilla (150

mg/m

/vrk) sekä epididymiksen solujen degeneraatio ja siementiehyen epiteelin degeneraatio koirilla

kliinisesti merkittävillä annoksilla (> 7,5 mg/m

/vrk klofarabiinia).

Naarashiirillä on todettu munasarjojen viivästynyttä atrofiaa tai degeneraatiota ja kohdun limakalvon

apoptoosia ainoalla käytetyllä klofarabiiniannoksella, joka oli 225 mg/m

/vrk.

Klofarabiinin on todettu olevan teratogeeninen rotille ja kaneille. Rotilla, jotka saivat annoksia, jotka

aiheuttivat noin 2-3-kertaisen altistuksen kliiniseen altistukseen (54 mg/m

/vrk) verrattuna, ja kaneilla,

jotka saivat klofarabiinia 12 mg/m

/vrk, todettiin implantaation jälkeistä katoa, sikiön painon

pienentymistä ja poikueiden pienentymistä sekä epämuodostumien lisääntymistä (vaikeita ulkoisia,

pehmytkudoksen epämuodostumia) ja luuston muutoksia (kuten luutumisen hidastumista). (Kanien

altistumisesta ei ole tutkimustietoa.) Poikasten kehitykseen vaikuttavan toksisuuden kynnyksenä

pidettiin 6 mg/m

/vrk rotilla ja 1,2 mg/m

/vrk kaneilla. Emoon kohdistuvan toksisuuden havaittavissa

olematon vaikutustaso oli rotilla 18 mg/m

/vrk ja kaneilla yli 12 mg/m

/vrk. Hedelmällisyystutkimuksia ei

ole tehty.

Genotoksisuustutkimuksissa on todettu, että klofarabiini ei ole mutageeninen bakteerien

takaisinmutaatiotutkimuksessa, mutta sillä oli klastogeenisia vaikutuksia aktivoitumattomassa

kromosomivirhetutkimuksessa kiinanhamsterin munasarja (CHO) -soluissa sekä in vivo rotalla tehdyssä

mikrotumatutkimuksessa.

Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Natriumkloridi

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2

Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka

mainitaan kohdassa 6.6.

6.3

Kestoaika

Avaamaton injektiopullo: 2 vuotta

Avaamisen jälkeen: Valmiste tulee käyttää välittömästi.

Laimennetun liuoksen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan 3 päivää 2-8 °C:ssa ja

25°C:ssa. Mikrobiologisista syistä se olisi käytettävä välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi,

käytönaikaiset säilytysajat ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eikä lääkettä normaalisti

pidä säilyttää yli 24 tuntia 2–8 °C, ellei sitä ole laimennettu kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa

olosuhteissa.

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

20 ml tyypin I lasia oleva injektiopullo, jossa on harmaa bromobutyylinen kumisuljin, jonka päällä

tummansininen repäistävä alumiinisuojus. Injektiopulloissa on 20 ml infuusiokonsentraattia, liuosta

varten, ja ne on pakattu laatikkoon.

Yksi laatikko sisältää 1 injektiopullon kertakäyttöön.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Erityiset varotoimet annolle

Clofarabine Koanaa 1 mg/ml -infuusiokonsentraatti liuosta varten on laimennettava ennen antamista. Se

on suodatettava steriilin 0,2 mikrometrin ruiskusuodattimen läpi ja sitten laimennettava i.v.-infuusioon

tarkoitetulla natriumkloridilla 9 mg/ml (0,9 %), jolloin saadaan seuraavassa taulukossa annetut

kokonaistilavuudet. Lopullinen laimennostilavuus voi kuitenkin vaihdella potilaan tilan ja lääkärin

harkinnan mukaan. (Jos 0,2 mikrometrin ruiskusuodatin ei sovi käytettäväksi, konsentraatti on

esisuodatettava 5 mikrometrin suodattimella, laimennettava ja sitten annettava 0,22 mikrometrin in-line-

suodattimen läpi.)

Laimennusehdotus suositellun 52 mg/m

2

/vrk klofarabiiniannoksen perusteella

Ruumiin pinta-ala (m

2

)

Konsentraatti (ml)*

Kokonaislaimennos

≤ 1,44

≤ 74,9

100 ml

1,45-2,40

75,4-124,8

150 ml

2,41-2,50

125,3-130,0

200 ml

*Yksi ml konsentraattia sisältää 1 mg klofarabiinia. Yksi 20 ml injektiopullo sisältää 20 mg klofarabiinia. Siksi, jos

potilaan ruumiin pinta-ala on ≤ 0,38 m

, yhden injektiopullon osittainen sisältö tarvitaan suositeltavaa

vuorokausiannosta varten. Jos potilaan ruumiin pinta-ala taas on > 0,38 m

, 1-7 injektiopullon sisältö tarvitaan

suositeltavaa vuorokausiannosta varten.

Laimennetun konsentraatin on oltava kirkas, väritön liuos. Tarkista ennen lääkkeen antoa, ettei

liuoksessa ole hiukkasia eikä se ole värjääntynyt.

Käsittelyohjeet

Valmistetta on käsiteltävä syöpälääkkeiden käsittelyä koskevien ohjeiden mukaisesti. Sytotoksisia

lääkkeitä on käsiteltävä varoen.

Klofarabiinia -valmistetta käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää kertakäyttökäsineitä ja -

suojavaatetusta. Jos valmistetta joutuu silmiin, iholle tai limakalvolle, huuhtele se välittömästi pois

runsaalla määrällä vettä.

Raskaana olevat naiset eivät saa käsitellä klofarabiinia -valmistetta.

Hävittäminen

Klofarabiinia on kertakäyttöinen. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten

vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Koanaa Healthcare GmbH

Fehrgasse 7,

2401, Fischamend,

Itävalta

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

35831

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä:

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

17/10/2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot