BUFOMIX EASYHALER 320 mikrog / 9 mikrog / inhalaatio inhalaatiojauhe

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

11-11-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

25-11-2019

Aktiivinen ainesosa:
Formoteroli fumaras dihydricus,Budesonidum
Saatavilla:
Orion Corporation
ATC-koodi:
R03AK07
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Formoteroli fumaras dihydricus,Budesonidum
Annos:
320 mikrog / 9 mikrog / inhalaatio
Lääkemuoto:
inhalaatiojauhe
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
formoteroli ja budesonidi
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
31473
Valtuutus päivämäärä:
2014-04-25

QR Code to URL: www.oeh.fi/bffs

Easyhalerin käyttöohjeet löytyvät skannaamalla QR-koodi tai osoitteesta www.oeh.fi/bffs.

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Bufomix Easyhaler, 320 mikrog/9 mikrog/inhalaatio, inhalaatiojauhe

budesonidi/formoterolifumaraattidihydraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Bufomix Easyhaler on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bufomix Easyhaleria

Miten Bufomix Easyhaleria käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Bufomix Easyhalerin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Bufomix Easyhaler on ja mihin sitä käytetään

Bufomix Easyhaler on lääkeinhalaattori, joka on tarkoitettu astman hoitoon aikuisille ja 12–17-

vuotiaille nuorille. Sitä käytetään myös keuhkoahtaumataudin oireiden hoitoon vähintään 18-vuotiailla

aikuisilla. Valmiste sisältää kahta eri lääkettä: budesonidia ja formoterolifumaraattidihydraattia.

Budesonidi kuuluu kortikosteroidien lääkeryhmään. Se vaikuttaa vähentämällä ja estämällä

turvotusta ja tulehdusta keuhkoissasi.

Formoterolifumaraattidihydraatti

kuuluu pitkävaikutteisten β

-agonistien eli keuhkoputkia

avaavien lääkkeiden lääkeryhmään. Se laajentaa hengitysteitä, jolloin

sinun on helpompi

hengittää.

Astma

Astmaan lääkäri määrä sinulle kaksi erillistä lääkeannostelijaa: Bufomix Easyhaler 320/9 ja erillinen

oirelääke.

Bufomix Easyhaleria käytetään joka päivä. Se estää astmaoireiden ilmaantumista.

Erillistä oirelääkettä käytetään astmaoireiden ilmaantuessa hengityksen helpottamiseksi.

Älä käytä Bufomix Easyhaler 320/9 oirelääkkeenä.

Keuhkoahtaumatauti (COPD)

Bufomix Easyhaler 320/9 voidaan käyttää myös keuhkoahtaumataudin oireiden hoitoon aikuisilla.

Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen hengitystiesairaus, joka aiheutuu usein tupakoinnista.

Budesonidia/formoterolifumaraattidihydraattia,

jota Bufomix Easyhaler sisältää, voidaan joskus

käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa

lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata

aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bufomix Easyhaleria

Älä käytä Bufomix Easyhaleria:

jos olet allerginen budesonidille, formoterolille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle

(lueteltu kohdassa 6) eli laktoosille (joka sisältää pieniä määriä maitoproteiineja).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin käytät Bufomix Easyhaleria, jos

olet diabeetikko

sinulla on keuhkotulehdus

sinulla on korkea verenpaine tai sinulla on joskus ollut sydänvaivoja (mukaan lukien sydämen

rytmihäiriöt, hyvin nopea pulssi, valtimoiden ahtautuma tai sydämen vajaatoiminta)

sinulla on kilpirauhas- tai lisämunuaisvaivoja

sinulla on matala veren kaliumpitoisuus

sinulla on vaikea maksasairaus.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Huuhtele suu annoksen inhaloinnin

jälkeen suun sieni-infektioiden

ehkäisemiseksi.

Muut lääkevalmisteet ja Bufomix Easyhaler

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Bufomix Easyhaler -valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa

haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri,

kobisistaatti).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

Beetasalpaajia (kuten atenololi tai propranololi korkean verenpaineen hoitoon), mukaan lukien

silmätipat (kuten timololi

glaukooman hoitoon)

Rytmihäiriölääkkeitä

(kuten kinidiini)

Digoksiinin

kaltaisia lääkkeitä, joita käytetään tavallisesti sydämen vajaatoiminnan hoitoon

Diureetteja, jotka tunnetaan nesteenpoistolääkkeinä (kuten furosemidi). Niitä käytetään korkean

verenpaineen hoitoon.

Suun kautta otettavia steroidilääkkeitä (kortisonia kuten prednisoloni)

Ksantiinijohdannaisia

(kuten teofylliini tai aminofylliini).

Näitä käytetään usein astman hoitoon.

Muita keuhkoputkia avaavia lääkkeitä (kuten salbutamoli)

Trisyklisiä masennuslääkkeitä (kuten amitriptyliini) ja masennuslääke nefatsodonia

Fentiatsiinilääkkeitä

(kuten klooripromatsiini ja proklooriperatsiini)

Infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli,

posakonatsoli, klaritromysiini

ja telitromysiini)

Parkinsonin taudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä (kuten levodopa)

Kilpirauhaslääkkeitä (kuten levotyroksiini).

Jos käytät jotakin edellä mainituista lääkkeistä tai et ole asiasta varma, keskustele lääkärin tai

apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen Bufomix Easyhalerin käyttöä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle myös, jos olet menossa nukutuksessa tehtävään

leikkaukseen tai hammastoimenpiteeseen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista,

kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Bufomix Easyhaleria ilman lääkärin lupaa.

Jos tulet raskaaksi Bufomix Easyhaler -hoidon aikana, älä keskeytä lääkitystäsi, vaan ota

välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bufomix Easyhalerilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa, jos olet epävarma.

Bufomix Easyhaler sisältää laktoosia, joka on eräs sokerilaji. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla

on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämän lääkevalmisteen laktoosimäärä ei normaalisti aiheuta ongelmia potilaille, joilla on laktoosi-

intoleranssi. Apuaineena käytetty laktoosi sisältää pieniä määriä maitoproteiineja, jotka saattavat

aiheuttaa allergisia reaktioita.

3.

Miten Bufomix Easyhaleria käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista,

jos olet epävarma.

Bufomix Easyhaleria on tärkeää käyttää joka päivä, vaikka astma- tai keuhkoahtaumatautioireita

ei esiintyisikään.

Lääkäri haluaa sinun käyvän säännöllisesti astmakontrolleissa.

Jos olet käyttänyt steroiditabletteja (kortisonia) astmaan tai keuhkoahtaumatautiin, lääkäri saattaa

vähentää käyttämiesi tablettien määrää Bufomix Easyhalerin käytön ajaksi. Jos olet käyttänyt suun

kautta otettavia steroiditabletteja pitkän ajan, lääkäri saattaa tehdä sinulle verikokeita aika ajoin. Kun

suun kautta otettavien steroiditablettien määrää vähennetään, sinulla saattaa esiintyä yleistä

huonovointisuutta, vaikka keuhko-oireesi lievittyisivätkin. Nenäsi saattaa olla tukkoinen tai vuotaa, ja

sinulla voi esiintyä heikkoutta, nivel- tai lihaskipuja ja ihottumaa (ekseemaa). Jos jokin tällainen oire

vaivaa sinua tai jos sinulla on päänsärkyä, väsymystä, pahoinvointia tai oksentelua, ota välittömästi

yhteyttä lääkäriin. Jokin muu lääkitys voi olla tarpeen, jos saat allergia- tai niveltulehdusoireita. Jos

mietit, kannattaako Bufomix Easyhalerin käyttöä jatkaa, kerro asiasta lääkärille.

Lääkäri saattaa määrätä sinulle steroiditabletteja (kortisonia) normaalin hoitosi lisäksi

stressitilanteiden ajaksi (esimerkiksi hengitystieinfektion ajaksi tai ennen leikkausta).

Tärkeää tietoa astma- tai keuhkoahtaumatautioireista

Jos tunnet hengenahdistusta tai hengityksesi vinkuu Bufomix Easyhaler -käytön aikana, sinun tulee

jatkaa lääkitystäsi ja ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä lääkäriin, sillä saatat tarvita lisähoitoa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos

hengityksesi vaikeutuu tai heräät usein öisiin astmaoireisiin.

alat tuntea aamuisin rintakehän kireyttä tai se kestää tavallista pitempään.

Nämä oireet voivat merkitä, että astmasi tai keuhkoahtaumatautisi ei ole hoitotasapainossa ja saatat

tarvita uutta lääkettä tai lisähoitoa välittömästi.

ASTMA

Bufomix Easyhaleria käytetään joka päivä. Se estää astmaoireita.

Aikuiset (18-vuotiaat ja sitä vanhemmat)

Tavallinen annos on 1 inhalaatio kahdesti vuorokaudessa.

Lääkäri saattaa nostaa annoksen 2 inhalaatioon kahdesti vuorokaudessa.

Jos oireet pysyvät hyvin hallinnassa, lääkäri saattaa vähentää lääkityksen yhteen kertaan

vuorokaudessa.

Nuoret (12–17-vuotiaat)

Tavallinen annos on 1 inhalaatio kahdesti vuorokaudessa.

Jos oireet pysyvät hyvin hallinnassa, lääkäri saattaa vähentää lääkityksen yhteen kertaan

vuorokaudessa.

Miedompi vahvuus Bufomix Easyhaleria on saatavilla 6–11-vuotiaille lapsille.

Bufomix Easyhaler -valmistetta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille.

Lääkäri (tai astmahoitaja) auttaa sinua astman hoidossa. He säätävät lääkkeesi annoksen

mahdollisimman pieneksi, jolla pysyt oireettomana. Älä kuitenkaan muuta annostasi sopimatta siitä

ensiksi lääkärin tai (astmahoitajan) kanssa.

Käytä erillistä oirelääkettä astmaoireiden hoitoon. Pidä oirelääke aina mukanasi tarpeen varalta.

Älä käytä Bufomix Easyhaleria astmaoireiden hoitoon – käytä oirelääkettäsi.

KEUHKOAHTAUMATAUTI

Bufomix Easyhaler -valmistetta saavat käyttää keuhkoahtaumataudin hoitoon vain aikuiset (18-

vuotiaat ja sitä vanhemmat).

Tavallinen annos on 1 inhalaatio kahdesti vuorokaudessa.

Lääkäri voi määrätä sinulle keuhkoahtaumataudin hoitoon muitakin keuhkoputkia laajentavia

lääkkeitä, esimerkiksi antikolinergejä (kuten tiotropiumia

tai ipratropiumbromidia).

Jos käytät enemmän Bufomix Easyhaleria kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112

Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

On tärkeää, että otat annoksesi kuten lääkkeen etiketissä mainitaan tai kuten lääkärisi on neuvonut. Älä

ylitä sinulle määrättyä annosta kysymättä lääkäriltä ensin.

Jos olet käyttänyt Bufomix Easyhaleria enemmän kuin pitäisi, tavallisimmat oireet, joita voi

ilmaantua, ovat vapina, päänsärky ja sydämentykytys.

Jos unohdat ottaa Bufomix Easyhaler -annoksen

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos kuitenkin seuraavan

lääkeannoksen aika on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Inhalaattorin käyttöohjeet ovat pakkausselosteen lopussa.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta välittömästi Bufomix Easyhalerin käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin, jos jokin

seuraavista oireista ilmaantuu:

Kasvojen turvotus, erityisesti suun ympärillä (kieli ja/tai nielu ja/tai nielemisvaikeudet) tai

nokkosrokko yhdessä hengitysvaikeuksien kanssa (angioedeema) ja/tai äkillinen pyörrytyksen

tunne. Tämä saattaa olla allerginen reaktio. Tätä tapahtuu harvoin, alle 1 potilaalle 1 000:sta.

Äkillisesti alkava hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus välittömästi inhalaattorin käytön

jälkeen. Jos sinulla on jompikumpi näistä oireista, lopeta Bufomix

Easyhaler -inhalaattorin käyttö välittömästi ja käytä oirelääkeinhalaattoriasi. Ota

välittömästi yhteyttä lääkäriin, sillä hoidon muuttaminen voi olla tarpeen. Tätä tapahtuu

hyvin harvoin, alle 1 potilaalle 10 000:sta.

Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista Bufomix Easyhaleria käyttäessäsi, sillä

nämä oireet voivat viitata keuhkoinfektioon:

kuume tai vilunväristykset

liman erityksen lisääntyminen, liman värin muutokset

yskän tai hengitysvaikeuksien lisääntyminen.

Keuhkokuume (pneumonia) on yleinen haittavaikutus (enintään 1 potilaalla 10:stä)

keuhkoahtaumatautipotilailla.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset (enintään 1 potilaalla 10:stä)

Sydämentykytys, vapina tai tärinä. Jos näitä vaikutuksia esiintyy, ne ovat yleensä lieviä ja

tavallisesti häviävät, kun Bufomix Easyhalerin käyttöä jatketaan.

Sammas (sienitulehdus suussa). Sen todennäköisyys pienenee, jos huuhtelet suun vedellä

jokaisen Bufomix Easyhaler -käyttökerran jälkeen

Lievä nielun ärsytys, yskiminen, käheys

Päänsärky.

Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla 100:sta)

Levottomuus, hermostuneisuus, kiihtymys

Unihäiriöt

Huimauksen tunne

Pahoinvointi

Nopea sydämen syke

Ihon mustelmat

Lihaskouristukset

Näön hämärtyminen.

Harvinaiset (enintään 1 potilaalla 1 000:sta)

Ihottuma, kutina

Bronkospasmi (hengitysteiden lihasten supistuminen, joka aiheuttaa hengityksen vinkumista).

Jos vinkuminen ilmaantuu heti Bufomix Easyhaler -annoksen jälkeen, lopeta Bufomix

Easyhalerin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin).

Veren matala kaliumpitoisuus

Epäsäännöllinen sydämen syke.

Hyvin harvinaiset (enintään 1 potilaalla 10 000:sta)

Masennus

Käytöksen muutokset, etenkin lapsilla

Rintakipu tai rinnan kireys (angina pectoris)

Verensokeriarvon nousu

Makuaistin muutokset, kuten epämiellyttävä maku suussa

Verenpaineen muutokset.

Inhaloitavat kortikosteroidit voivat vaikuttaa elimistön normaaliin steroidihormonien tuotantoon,

erityisesti käytettäessä pitkään suuria annoksia. Vaikutukset ovat mm:

luuntiheyden muutokset (luiden haurastuminen)

kaihi (silmän mykiön samentuminen)

glaukooma (silmänpaineen nousu)

lasten ja nuorten kasvun hidastuminen

vaikutus lisämunuaisiin

(munuaisten vierellä olevat pienet rauhaset).

Nämä vaikutukset ovat epätodennäköisempiä inhaloitavia kortikosteroideja kuin

kortikosteroiditabletteja käytettäessä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Bufomix Easyhalerin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa, foliopussissa tai etiketissä mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä

päivää.

Säilytä alle 25 °C foliopussin avaamisen jälkeen. Suojaa inhalaattori kosteudelta. On

suositeltavaa säilyttää Easyhaleria suojakotelossa.

Jos Bufomix Easyhaler -inhalaattori kostuu, vaihda se uuteen.

Vaihda Bufomix Easyhaler -inhalaattori uuteen 4 kuukauden kuluttua foliopussin avaamisesta.

Kirjoita foliopussin avaamispäivämäärä muistiin, jotta muistat sen myöhemmin.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bufomix Easyhaler sisältää

Vaikuttavat aineet ovat budesonidi ja formoterolifumaraattidihydraatti.

Yksi inhaloitu annos

sisältää 320 mikrog budesonidia ja 9 mikrog formoterolifumaraattidihydraattia.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti

(sisältää maitoproteiineja).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Bufomix Easyhaler on inhalaattori, jonka sisältämä inhalaatiojauhe on valkoista tai kellertävää.

Inhalaattori on valkoinen, ja siinä on punainen yläosa. Yksi inhalaattori sisältää 60 annosta. Bufomix

Easyhaler on saatavilla 1, 2 tai 3 inhalaattorin pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Aloituspakkauksessa on mukana suojakotelo.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.11.2019

Yksityiskohtaista ja päivitettyä tietoa tuotteen käytöstä saa skannaamalla QR-koodin (joka on myös

ulkopakkauksessa ja inhalaattorin etiketissä) älypuhelimella. Samat tiedot ovat saatavilla myös

seuraavassa osoitteessa: www.oeh.fi/bffs.

QR Code to URL: www.oeh.fi/bffs

Easyhaler-inhalaattorin käyttö

Tietoa Easyhaler-inhalaattorista

Bufomix Easyhaler voi olla erilainen kuin aiemmin käyttämäsi inhalaattorit. Tästä syystä on erittäin

tärkeää käyttää inhalaattoria oikein, sillä inhalaattorista ei välttämättä saa oikeaa lääkeannosta, jos sitä

käytetään virheellisesti. Jos näin käy, vointisi saattaa heikentyä huomattavasti tai astman tai

keuhkoahtaumataudin hoitoa ei välttämättä saada riittävälle tasolle.

Lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta näyttää, miten inhalaattoria käytetään oikein.

Varmista, että ymmärrät, miten inhalaattoria kuuluu käyttää. Jos olet epävarma, käänny lääkärin,

sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Kuten muidenkin inhalaattorien kohdalla,

huoltajien on varmistettava, että Bufomix Easyhaleria käyttävät lapset noudattavat oikeaa, jäljempänä

kuvattua inhalaatiotekniikkaa. Voit myös katsoa opastusvideon osoitteessa www.oeh.fi/bffs.

Easyhalerin käyttöönotto

Easyhaler on pakattu foliopussiin. Älä avaa pussia ennen kuin

otat lääkkeen käyttöön, jotta inhalaattorissa oleva jauhe pysyy

kuivana.

Kun olet valmis aloittamaan hoidon, avaa pussi ja merkitse

päivämäärä esim. kalenteriin.

Inhalaattori on käytettävä 4 kuukauden kuluessa foliopussin

avaamisesta.

NÄIN KÄYTÄT INHALAATTORIA OIKEIN

Vaihe 1: RAVISTA

Poista suukappaleen suojus.

Ravista inhalaattoria

3-5 kertaa pystyasennossa.

RAVISTA x 3–5

Tärkeää

On tärkeää pitää inhalaattori

pystyasennossa.

Jos lataat inhalaattorin

vahingossa ravistaessasi sitä,

poista jauhe suukappaleesta

jäljempänä kuvatulla tavalla.

Vaihe 2: LATAA

Pidä inhalaattori edelleen

pystyasennossa etusormen ja

peukalon välissä.

Paina, kunnes kuulet

naksahduksen, ja anna

inhalaattorin palautua

alkuperäiseen asentoon. Tämä

lataa annoksen.

Lataa inhalaattori vain

kerran.

LATAA x 1

Tärkeää

Inhalaattori ei lataudu, jos

suukappaleen suojus on

paikoillaan.

Lataa inhalaattori vain kerran.

Jos lataat inhalaattorin

vahingossa useamman kerran,

poista jauhe suukappaleesta

jäljempänä kuvatulla tavalla.

Lataa annos naksauttamalla

ennen kuin hengität sisään, älä

samanaikaisesti.

Pidä inhalaattori

pystyasennossa, kun lataat

inhalaattorin ja hengität

annoksen keuhkoihin. Jos

kallistat inhalaattoria, jauhe voi

valua ulos ennen kuin ehdit

inhaloida sen.

Vaihe 3: HENGITÄ SISÄÄN

Pidä inhalaattori edelleen

pystyasennossa.

Hengitä ulos normaalisti.

Aseta suukappale suuhun

hampaiden väliin ja paina huulet

tiukasti sen ympärille.

Hengitä sisään voimakkaasti ja

syvään.

Ota inhalaattori pois suusta ja

hengitä sitten ulos normaalisti.

HENGITÄ SISÄÄN

Tärkeää

Varmista, että suukappale on

tarpeeksi syvällä suussa, jotta

lääke kulkeutuu keuhkoihin.

Varmista, että huulesi ovat

tiukasti suukappaleen ympärillä.

Älä hengitä inhalaattoriin.

Tämä on tärkeää muistaa, sillä

inhalaattori voi tukkeutua. Jos

olet hengittänyt inhalaattoriin,

poista jauhe suukappaleesta

jäljempänä kuvatulla tavalla.

Jos tarvitset toisen annoksen, toista kohdat 1-3 Ravista-Lataa-Hengitä sisään.

Inhalaattorin käytön jälkeen:

Aseta suojus takaisin suukappaleen päälle. Se estää inhalaattorin lataamisen vahingossa.

Kun olet ottanut annoksen, huuhtele suu vedellä ja sylje vesi pois.

Jauheen poistaminen suukappaleesta

Jos lataat inhalaattorin vahingossa tai useammin kuin kerran tai

jos hengität inhalaattoriin, tyhjennä suukappale.

Poista jauhe kopauttamalla suukappaletta pöytää tai kämmentä

vasten.

Toista sen jälkeen ravistamis-, lataus- ja sisäänhengitysvaiheet.

Easyhalerin puhdistaminen

Pidä inhalaattori kuivana ja puhtaana. Voit pyyhkiä inhalaattorin suukappaleen tarvittaessa kuivalla

kankaalla tai paperipyyhkeellä. Älä käytä puhdistukseen vettä, sillä Easyhalerin jauhe on herkkä

kosteudelle.

Easyhalerin käyttö suojakotelon kanssa

Voit käyttää inhalaattoria suojakotelon kanssa. Tämä parantaa

tuotteen kestävyyttä. Kun asetat inhalaattorin suojakoteloon

ensimmäistä kertaa, varmista, että inhalaattorin suukappaletta

peittää suojus, sillä se estää inhalaattorin lataamisen vahingossa.

Voit käyttää inhalaattoria ottamatta sitä pois suojakotelosta.

Noudata edellä annettuja ohjeita: 1. Ravista – 2. Lataa –

3. Hengitä sisään.

Muista:

Pidä inhalaattori pystyasennossa lataamisen aikana.

Aseta suukappaleen suojus takaisin paikoilleen annoksen

ottamisen jälkeen, sillä se estää inhalaattorin lataamisen

vahingossa.

Milloin Easyhaler on vaihdettava uuteen

Annoslaskurista näkyy, montako annosta on jäljellä. Laskuri

liikahtaa joka viidennen lataamisen jälkeen. Annoslaskuri

alkaa muuttua punaiseksi, kun jäljellä on 20 annosta.

Jos sinulla ei vielä ole uutta Easyhaleria, ota yhteys lääkäriin

uuden reseptin saamiseksi. Kun laskurissa näkyy 0 (nolla),

Easyhaler on vaihdettava uuteen.

Jos käytät suojakoteloa, voit säilyttää sen ja asettaa siihen

uuden inhalaattorin.

Muista

1. Ravista – 2. Lataa – 3. Hengitä sisään.

Kun olet ottanut annoksen, huuhtele suu vedellä ja sylje vesi pois.

Älä kastele inhalaattoria. Suojaa inhalaattori kosteudelta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai

apteekkihenkilökunnan puoleen.

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bufomix Easyhaler, 320 mikrog/9 mikrog/inhalaatio,

inhalaatiojauhe

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Jokainen inhaloitava annos (suukappaleesta tuleva annos) sisältää 320 mikrog budesonidia/inhalaatio

ja 9 mikrog formoterolifumaraattidihydraattia/inhalaatio.

Inhaloitava annos ja mitattu annos sisältävät saman määrän vaikuttavia aineita.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Laktoosimonohydraatti,

7 600 mikrog/inhaloitava annos.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Inhalaatiojauhe annostelevassa jauheinhalaattorissa (Easyhaler).

Valkoinen tai kellertävä jauhe.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Astma

Bufomix Easyhaler on tarkoitettu astman ylläpitohoitoon aikuisille ja nuorille (vähintään

12-vuotiaille), kun tarvitaan inhaloitavan kortikosteroidin ja pitkävaikutteisen β

-agonistin

yhdistelmää:

potilaille, joiden oireita ei ole saatu riittävässä määrin hallintaan inhaloitavalla kortikosteroidilla

ja käyttämällä tarvittaessa lyhytvaikutteista inhaloitavaa β

-agonistia

potilaille, joiden oireet on saatu riittävässä määrin hallintaan käyttämällä sekä inhaloitavaa

kortikosteroidia että pitkävaikutteista β

-agonistia.

Keuhkoahtaumatauti

Bufomix Easyhaler on tarkoitettu aikuisille (vähintään 18-vuotiaille) keuhkoahtaumataudin

(uloshengityksen sekuntikapasiteetti [FEV

] < 70 % viitearvosta keuhkoputkia avaavan lääkkeen

käytön jälkeen) oireenmukaiseen hoitoon, kun potilaalla on ilmennyt taudin pahenemisvaiheita

huolimatta säännöllisestä hoidosta keuhkoputkia avaavalla lääkkeellä (ks. myös kohta 4.4).

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Astma

Bufomix Easyhaler ei ole tarkoitettu astman aloitushoitoon.

Bufomix Easyhalerin vaikuttavien

aineiden annostus on yksilöllinen, ja se tulee säätää astman vaikeusasteen mukaisesti. Tämä tulee ottaa

huomioon sekä yhdistelmävalmisteen käyttöä aloitettaessa että ylläpitoannosta säädettäessä. Jos

potilas tarvitsee muita annosyhdistelmiä, joita ei ole saatavilla yhdistelmäinhalaattorin muodossa,

hänelle tulee määrätä asianmukainen annos β

-agonistia ja/tai kortikosteroidia erillisistä

inhalaattoreista.

Suositellut annokset

Aikuiset (18-vuotiaat ja sitä vanhemmat): 1 inhalaatio kahdesti vuorokaudessa. Jotkut potilaat

saattavat tarvita enimmillään 2 inhalaatiota kahdesti vuorokaudessa.

Nuoret (12–17-vuotiaat): 1 inhalaatio kahdesti vuorokaudessa.

Lääkärin tulee arvioida potilaiden tilaa säännöllisesti, jotta Bufomix Easyhaler -annostus säilyisi

optimaalisena. Annos tulee säätää pienimpään annokseen, jolla oireet pysyvät tehokkaasti hallinnassa.

Kun oireet pysyvät pitkään hallinnassa pienimmällä suositellulla

annostuksella, seuraavaksi voidaan

kokeilla pelkän inhaloitavan kortikosteroidin käyttöä.

Kun astmaoireet on saatu hallintaan ottamalla lääke kahdesti vuorokaudessa, on mahdollista säätää

lääkitys pienimpään tehokkaaseen annokseen siten, että Bufomix Easyhaleria otetaan vain kerran

vuorokaudessa, jos lääkäri katsoo pitkävaikutteisen bronkodilaattorin ja inhaloitavan kortikosteroidin

yhdistelmän tarpeelliseksi ylläpitohoidossa.

Lisääntynyt erillisen nopeavaikutteisen keuhkoputkia avaavan lääkkeen käyttö on merkki astman

pahenemisesta ja antaa aihetta hoidon uudelleenarviointiin.

Lapset (vähintään 6-vuotiaat): 6–11 -vuotiaille lapsille on saatavana miedompi vahvuus

(80 mikrogrammaa/4,5 mikrogrammaa/inhalaatio).

Alle 6-vuotiaat lapset: Bufomix Easyhaleria ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, sillä tietoa sen

käytöstä näille potilaille

ei ole riittävästi.

Bufomix Easyhaler 320 mikrog/9 mikrog/inhalaatio

on tarkoitettu vain ylläpitohoitoon.

Miedompia

Bufomix Easyhaler -vahvuuksia on mahdollista käyttää myös ylläpitohoitoon

ja tarvittaessa

(160 mikrogrammaa/4.5 mikrogrammaa/inhalaatio

ja 80 mikrogrammaa/

4,5 mikrogrammaa/inhalaatio).

Jos annostusta ei voida toteuttaa Bufomix-valmisteella,

budesonidi/formoteroli-valmisteista on

saatavilla muita vahvuuksia.

Keuhkoahtaumatauti

Suositellut annokset

Aikuiset: 1 inhalaatio kahdesti vuorokaudessa.

Yleistietoa

Erityisryhmät

Iäkkäille potilaille ei ole erityisiä annossuosituksia. Bufomix Easyhalerin käytöstä maksan tai

munuaisten vajaatoimintapotilaiden

hoitoon ei ole tietoa. Koska sekä budesonidi että formoteroli

poistuvat pääasiassa maksametabolian kautta, on odotettavissa, että potilaan altistus lisääntyy, jos

hänellä on vaikea maksakirroosi.

Antotapa

Inhalaatioon

Ohjeet Bufomix Easyhalerin oikeaan käyttöön:

Bufomix Easyhaler toimii sisäänhengityksen voimalla. Kun potilas hengittää sisään inhalaattorin

suukappaleen kautta, lääkeaine kulkeutuu sisäänhengitysilman mukana hengitysteihin.

Huom. On tärkeää neuvoa potilaalle seuraavat asiat:

potilaan täytyy lukea käyttöohjeet huolellisesti

kussakin Bufomix Easyhaler -pakkauksessa

olevasta pakkausselosteesta

potilaan täytyy ravistaa inhalaattoria ja ladata inhalaattori ennen jokaista inhalaatiota

potilaan täytyy hengittää sisään voimakkaasti ja syvään suukappaleen kautta, jotta keuhkoihin

kulkeutuu optimaalinen annos

potilas ei saa koskaan hengittää ulos suukappaleen kautta, koska se pienentää annettua annosta.

Jos potilas on hengittänyt ulos suukappaleen kautta, suukappaletta täytyy koputtaa pöytää tai

kämmentä vasten, jotta jauhe tulee ulos. Sitten valmisteluvaiheet toistetaan.

potilas ei saa koskaan ladata inhalaattoriin useampaa kuin yhtä annosta inhaloimatta lääkettä.

Jos inhalaattoriin ladataan useampi kuin yksi annos, suukappaletta täytyy koputtaa pöytää tai

kämmentä vasten, jotta jauhe tulee ulos. Sitten valmisteluvaiheet toistetaan.

potilaan täytyy aina laittaa suukappaleen suojus paikoilleen käytön jälkeen (ja sulkea

suojakotelo, jos sellainen on). Näin inhalaattori ei lataudu vahingossa (latautuminen saattaa

johtaa liian pieneen tai suureen annokseen seuraavalla käyttökerralla).

potilaan täytyy huuhdella suunsa vedellä jokaisen ylläpitoannoksen inhaloinnin jälkeen

suunielun sammasriskin minimoimiseksi. Jos sammasta esiintyy, potilaan täytyy huuhdella

suunsa vedellä myös jokaisen tarvittaessa otetun inhalaation jälkeen.

potilaan täytyy puhdistaa suukappale kuivalla kankaalla säännöllisin väliajoin. Puhdistamiseen

ei saa käyttää vettä, koska jauhe on herkkä kosteudelle.

potilaan täytyy vaihtaa Bufomix Easyhaler uuteen, kun annoslaskuri näyttää nollaa, vaikka

inhalaattorin sisällä näkyisi yhä jauhetta.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainitulle apuaineelle (laktoosi, joka sisältää pieniä

määriä maitoproteiineja).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

On suositeltavaa, että annosta pienennetään asteittain ennen valmisteen käytön lopettamista. Hoitoa ei

pidä keskeyttää äkillisesti.

Jos potilas katsoo hoidon tehottomaksi tai ylittää suurimman suositellun Bufomix Easyhaler

-annoksen, hänen täytyy kääntyä lääkärin puoleen (ks. kohta 4.2). Lisääntynyt keuhkoputkia avaavan

lääkkeen käyttö on merkki astman pahenemisesta ja antaa aihetta hoidon uudelleenarviointiin.

Äkillinen ja etenevä astman tai keuhkoahtaumataudin hoitotasapainon huononeminen on henkeä

uhkaava tilanne, ja lääkärin on arvioitava potilaan tila välittömästi. Tällaisessa tilanteessa tulee harkita

kortikosteroidilääkityksen tehostamista, esimerkiksi oraalista kortikosteroidikuuria tai

antibioottihoitoa, jos potilaalla on infektio.

Potilaita tulee neuvoa pitämään aina mukanaan inhaloitavaa keuhkoputkia avaavaa lääkettä.

Potilaita tulee kehottaa ottamaan Bufomix Easyhaler -ylläpitoannos säännöllisesti, vaikka oireita ei

esiintyisikään.

Kun astman oireet ovat hallinnassa, Bufomix Easyhaler -annoksen asteittaista vähentämistä voidaan

harkita. Säännölliset kontrollit

ovat tärkeitä lääkitystä vähennettäessä. Bufomix Easyhaler -hoidossa

tulee käyttää pienintä tehokasta annosta (ks. kohta 4.2).

Potilaille ei pidä aloittaa Bufomix Easyhaler -hoitoa astman pahenemisvaiheen aikana tai jos kyseessä

on merkittävästi paheneva tai äkillisesti vaikeutunut astma.

Vakavia astmaan liittyviä haittatapahtumia ja pahenemisvaiheita saattaa esiintyä Bufomix Easyhaler

-hoidon aikana. Potilaita tulee neuvoa jatkamaan lääkitystään mutta ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos

hoitotasapaino on huono tai oireet pahenevat Bufomix Easyhaler -hoidon aloituksen jälkeen.

Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla budesonidi/formoteroli-yhdistelmävalmisteiden

käytöstä

keuhkoahtaumatautia sairastaville potilaille, joiden

on ennen keuhkoputkia avaavan lääkkeen

käyttöä > 50 % ja keuhkoputkia avaavan lääkkeen käytön jälkeen < 70 % viitearvosta (ks. kohta 5.1).

Kuten muunkin inhalaatiohoidon

yhteydessä, paradoksaalista bronkospasmia voi esiintyä, ja

hengityksen vinkuminen ja hengenahdistus voivat lisääntyä välittömästi inhalaation jälkeen. Jos

potilaalla on paradoksaalista bronkospasmia, Bufomix Easyhaler -hoito täytyy keskeyttää välittömästi

ja potilaan tila on arvioitava ja hänelle on aloitettava tarvittaessa vaihtoehtoinen hoito.

Paradoksaalinen bronkospasmi reagoi inhaloitavaan, nopeavaikutteiseen keuhkoputkia avaavaan

hoitoon, ja se on hoidettava välittömästi (ks. kohta 4.8).

Kaikki inhaloitavat kortikosteroidit voivat aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia, varsinkin käytettäessä

pitkään suuria annoksia. Näiden vaikutusten esiintyminen on vähemmän todennäköistä

inhalaatiohoidon aikana kuin käytettäessä oraalisia kortikosteroideja. Mahdollisia systeemisiä

vaikutuksia ovat Cushingin oireyhtymä, Cushingin oireyhtymään liittyvät piirteet,

lisämunuaistoiminnan lamaantuminen, lasten ja nuorten kasvun hidastuminen, luuntiheyden

aleneminen, kaihi ja glaukooma sekä harvemmin psykologiset ja käyttäytymiseen liittyvät vaikutukset

kuten psykomotorinen hyperaktiivisuus,

unihäiriöt, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai aggressiivinen

käyttäytyminen (erityisesti lapsilla) (ks. kohta 4.8).

Systeemisesti tai topikaalisesti käytettävien kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa

näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy oireita, kuten näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä, potilas

on ohjattava silmälääkärille,

joka arvioi oireiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma

tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia, joista on ilmoitettu systeemisten

tai topikaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen.

Etenkin suuria annoksia pitkään käyttävillä potilailla,

joilla on osteoporoosin riskitekijöitä, mahdolliset

vaikutukset luuntiheyteen tulee huomioida. Pitkäaikaistutkimuksissa,

joissa lapsille annettiin

keskimäärin 400 mikrog (mitattuna annoksena) ja aikuisille 800 mikrog (mitattuna annoksena)

inhaloitavaa budesonidia vuorokaudessa, ei ilmennyt merkitsevää vaikutusta luuntiheyteen. Tietoja

vaikutuksesta suuremmilla annoksilla ei ole.

Varovaisuus on tarpeen siirryttäessä Bufomix Easyhaler -hoitoon, jos on syytä epäillä, että

lisämunuaistoiminta

on heikentynyt aiemman systeemisen steroidihoidon takia.

Inhaloitavan budesonidihoidon

edut vähentävät normaalisti oraalisten steroidien tarvetta, mutta

oraalisesta steroidihoidosta siirtyvän potilaan lisämunuaisreservit saattavat olla heikentyneet varsin

pitkään. Palautuminen voi kestää huomattavan ajan oraalisen steroidihoidon lopetuksen jälkeen, ja

siksi inhaloitavaan budesonidiin

siirtyvillä potilailla, jotka ovat riippuvaisia oraalisista steroideista, voi

olla lisämunuaisen vajaatoimintariski

pitkänkin ajan. Tällöin HPA-akselin toimintaa on seurattava

säännöllisin väliajoin.

Pitkään kestävä hoito inhaloitavien kortikosteroidien suurilla annoksilla (erityisesti annossuositukset

ylittävillä annoksilla) voi myös aiheuttaa kliinisesti

merkitsevää lisämunuaistoiminnan

suppressiota.

Tästä syystä on harkittava myös systeemisen kortikosteroidihoidon käyttöä stressitilanteissa kuten

vaikeiden infektioiden tai elektiivisten leikkausten yhteydessä. Steroidiannoksen nopea pienentäminen

voi aiheuttaa akuutin lisämunuaiskriisin.

Akuutin lisämunuaiskriisin

oireet ja löydökset saattavat olla

epämääräisiä, mutta niitä voivat olla ruokahaluttomuus, vatsakipu, painonlasku, väsymys, päänsärky,

pahoinvointi,

oksentelu, tajunnan heikentyminen, kouristuskohtaukset, hypotensio ja hypoglykemia.

Systeemisen steroidilisän tai inhaloitavan budesonidin käyttöä ei saa lopettaa äkillisesti.

Kun siirrytään peroraalisesta hoidosta Bufomix Easyhaler -valmisteeseen, yleisesti vähäisempi

systeeminen steroidivaikutus voi aiheuttaa allergia- tai artriittioireita kuten nuhaa, ekseemaa sekä

lihas- ja nivelkipua. Nämä oireet on hoidettava spesifisesti. Yleisesti riittämätöntä

glukokortikosteroidivaikutusta on syytä epäillä, jos potilaalla esiintyy väsymystä, päänsärkyä,

pahoinvointia ja oksentelua. Tämä on kuitenkin harvinaista. Tällaisissa tapauksissa peroraalisen

glukokortikosteroidiannoksen tilapäinen suurentaminen voi olla joskus tarpeen.

Suunielun kandidainfektioiden minimoimiseksi (ks. kohta 4.8) potilasta on kehotettava huuhtelemaan

suunsa vedellä jokaisen ylläpitoannoksen inhaloinnin

jälkeen.

Itrakonatsolin, ritonaviirin

tai muun voimakkaan CYP3A:n estäjän samanaikaista käyttöä tulee välttää

(ks. kohta 4.5). Jos tämä ei ole mahdollista, lääkkeiden ottovälin on oltava mahdollisimman

pitkä.

Bufomix Easyhaleria tulee käyttää varoen, jos potilaalla on tyreotoksikoosi, feokromosytooma,

diabetes, hoitamaton hypokalemia, hypertrofinen obstruktiivinen kardiomyopatia, idiopaattinen

subvalvulaarinen aorttastenoosi, vaikea hypertensio, aneurysma tai jokin muu vaikea sydän-

verisuonisairaus, kuten iskeeminen sydäntauti, takyarytmioita tai vaikea sydämen vajaatoiminta.

Varovaisuutta tulee noudattaa hoidettaessa potilaita, joilla on pidentynyt QT

-aika. Formoteroli saattaa

itsekin pidentää QT

-aikaa.

Jos potilaalla on aktiivinen tai latentti keuhkotuberkuloosi tai hengitysteiden sieni- tai virusinfektio, on

arvioitava, onko inhaloitava kortikosteroidi välttämätön tai olisiko annosta muutettava.

Suurten β

-agonistiannosten käyttö voi johtaa potentiaalisesti vakavaan hypokalemiaan. β

-agonistien

mahdollinen hypokaleeminen vaikutus saattaa voimistua, jos β

-agonistien kanssa käytetään

samanaikaisesti lääkkeitä, jotka voivat indusoida hypokalemiaa tai vahvistaa hypokaleemista

vaikutusta (esim. ksantiinijohdannaiset,

steroidit ja diureetit). Erityistä varovaisuutta tarvitaan, jos

potilaan astma on epävakaa ja keuhkoputkia avaavien lääkkeiden tarve vaihtelee; jos kyseessä on

akuutti vaikea astma, jolloin

hypoksia voi suurentaa riskiä, ja muissa tilanteissa, joissa hypokalemian

todennäköisyys on kasvanut. On suositeltavaa, että seerumin kaliumpitoisuutta seurataan näissä

olosuhteissa.

Kuten kaikkien β

-agonistien käytön yhteydessä, diabeetikkojen kohdalla on harkittava ylimääräisiä

verensokerikontrolleja.

Keuhkokuume keuhkoahtaumatautipotilailla

Inhaloitavia kortikosteroideja saavilla keuhkoahtaumatautipotilailla on havaittu keuhkokuumeen

ilmaantuvuuden lisääntymistä, myös sairaalahoitoa vaativaa keuhkokuumetta. Keuhkokuumeriskin

kasvusta steroidiannoksen kasvun myötä on jonkin verran näyttöä, mutta tätä ei ole voitu varmasti

osoittaa kaikissa tutkimuksissa.

Luotettavaa näyttöä keuhkokuumeriskin suuruuden luokansisäisistä eroista eri inhaloitavien

kortikosteroidivalmisteiden välillä ei ole.

Lääkärien on seurattava keuhkoahtaumatautipotilaiden tilaa valppaasti keuhkokuumeen mahdollisen

kehittymisen varalta, sillä näiden infektioiden kliiniset piirteet ovat samankaltaisia

keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen oireiden kanssa.

Keuhkoahtaumatautipotilailla keuhkokuumeen riskitekijöitä

ovat mm. tupakoinnin jatkuminen, korkea

ikä, alhainen painoindeksi ja vaikea keuhkoahtaumatauti.

Yksi Bufomix Easyhaler -inhalaatio sisältää noin 8 mg laktoosia. Tämä määrä ei normaalisti aiheuta

ongelmia laktoosi-intoleranteille. Apuaineena käytetty laktoosi sisältää pieniä määriä maitoproteiineja,

jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita.

Pediatriset potilaat

On suositeltavaa, että inhaloitavia kortikosteroideja pitkäkestoisesti käyttävien lasten pituuskasvua

seurataan säännöllisesti. Jos kasvu hidastuu, hoito on syytä arvioida uudestaan, jotta inhaloitavan

kortikosteroidin annos voidaan mahdollisuuksien

mukaan pienentää pienimpään annokseen, jolla

astma pysyy tehokkaasti hyvässä hoitotasapainossa. Kortikosteroidihoidon hyödyt ja mahdolliset

kasvun hidastumisen riskit tulee arvioida huolella. On myös harkittava lähetettä lasten

keuhkosairauksien erikoislääkärille.

Niukat tiedot pitkäaikaistutkimuksista viittaavat siihen, että suurin osa inhaloitavaa budesonidia

käyttäneistä lapsista ja nuorista saavuttaa lopulta aikuisiän tavoitepituutensa. Kuitenkin pientä mutta

ohimenevää pituuskasvun vähenemistä (noin 1 cm) on todettu hoidon alussa. Tätä esiintyy yleensä

ensimmäisen hoitovuoden aikana.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Voimakkaat CYP3A:n estäjät (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli,

posakonatsoli,

klaritromysiini,

telitromysiini,

nefatsodoni, kobisistaatti ja HIV-proteaasinestäjät) suurentavat

todennäköisesti plasman budesonidipitoisuutta

huomattavasti, joten samanaikaista käyttöä on

vältettävä. Jos tämä ei ole mahdollista, estäjä- ja budesonidilääkitysten ottamisen väliin tulee jättää

mahdollisimman pitkä aika (ks. kohta 4.4).

Voimakas CYP3A4:n estäjä, ketokonatsoli (200 mg kerran vuorokaudessa), suurensi samanaikaisesti

suun kautta annetun budesonidin (3 mg kerta-annos) pitoisuuden plasmassa keskimäärin

kuusinkertaiseksi. Kun ketokonatsolia annettiin 12 tuntia budesonidin jälkeen, pitoisuus suureni

keskimäärin vain kolminkertaiseksi. Tämä osoittaa, että valmisteiden antaminen eri aikaan voi hillitä

plasman lääkepitoisuuksien suurenemista. Rajalliset tiedot tästä yhteisvaikutuksesta suuriannoksisen

inhaloitavan budesonidin kohdalla viittaavat siihen, että pitoisuus plasmassa saattaa suurentua

huomattavasti (keskimäärin nelinkertaiseksi), jos itrakonatsolia (200 mg kerran vuorokaudessa)

annetaan samanaikaisesti inhaloitavan budesonidin (1 000 mikrog kerta-annos) kanssa.

Yhteiskäytön kobisistaattia sisältävien valmisteiden kanssa odotetaan suurentavan systeemisten

haittavaikutusten riskiä. Tämän yhdistelmän käyttöä on vältettävä, ellei hyöty ole suurempi kuin

suurentunut systeemisten kortikosteroidihaittavaikutusten riski, jolloin potilaita on seurattava

systeemisten kortikosteroidihaittavaikutusten varalta.

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Beetasalpaajat saattavat heikentää tai estää formoterolin vaikutusta. Siksi Bufomix Easyhaleria ei tule

antaa samanaikaisesti beetasalpaajien (mukaan lukien silmätipat) kanssa, ellei ole pakottavia syitä.

Samanaikainen hoito kinidiinin,

disopyramidin,

prokaiiniamidin,

fentiatsiinien, antihistamiinien

(terfenadiini) ja trisyklisten masennuslääkkeitten kanssa voi pidentää QT

-aikaa ja lisätä

kammioarytmioiden

riskiä.

Lisäksi levodopa, levotyroksiini,

oksitosiini

ja alkoholi voivat voimistaa β

-sympatomimeettien

vaikutusta sydämeen.

Samanaikainen hoito MAO:n estäjillä tai lääkeaineilla, joilla on samankaltaisia vaikutuksia (esim.

furatsolidoni ja prokarbatsiini), saattaa aiheuttaa hypertensiivisiä reaktioita.

Samanaikainen anestesia halogenoiduilla hiilivedyillä lisää arytmian riskiä.

Samanaikaisella muiden beeta-adrenergisten lääkkeiden tai antikolinergisten lääkkeiden käytöllä voi

olla merkittävä additiivinen

keuhkoputkia avaava vaikutus.

Hypokalemia voi lisätä alttiutta arytmioille,

kun potilasta hoidetaan digitalisglykosideilla.

Budesonidilla ja formoterolilla

ei ole todettu yhteisvaikutuksia muiden astman hoitoon käytettävien

lääkkeiden kanssa.

Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Kliinistä tietoa raskausaikaisesta altistuksesta Bufomix Easyhaler -hoidolle tai budesonidin ja

formoterolin samanaikaiselle käytölle ei ole. Rotilla tehdyn alkio-sikiökehitystutkimuksen tulokset

eivät viitanneet siihen, että yhdistelmävalmisteella olisi lisävaikutuksia.

Formoterolin käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa. Lisääntymistutkimuksissa hyvin

suurilla systeemisillä altistuksilla formoteroli on aiheuttanut eläimille haittavaikutuksia (ks. kohta 5.3).

Tiedot noin 2 000 raskaudesta eivät viittaa teratogeenisuusriskin lisääntymiseen inhaloitavan

budesonidin käytön yhteydessä. Eläinkokeissa glukokortikosteroidien on osoitettu aiheuttavan

epämuodostumia (ks. kohta 5.3). Löydöksellä ei todennäköisesti ole merkitystä ihmisille, kun

käytetään suositeltuja annoksia.

Lisäksi eläinkokeet ovat osoittaneet, että prenataaliajan liialliset glukokortikoidipitoisuudet (jotka

kuitenkin ovat pienempiä kuin teratogeeniset annokset) lisäävät kohdunsisäisen kasvun hidastumisen,

aikuisiän sydän- ja verisuonisairauksien, glukokortikoidireseptorien

tiheyden pysyvien muutosten,

hermovälittäjäaineiden aineenvaihdunnan ja käyttäytymisen muutosten riskiä.

Raskauden aikana Bufomix Easyhaleria tulee käyttää vain, kun sen hyödyn arvioidaan ylittävän

mahdolliset riskit. Astman hoitoon tulee käyttää pienintä budesonidiannosta, joka pitää

hoitotasapainon hyvänä.

Imetys

Budesonidi erittyy rintamaitoon. Tällä ei kuitenkaan oleteta olevan merkitystä imetettävään lapseen

käytettäessä terapeuttisia annoksia. Ei tiedetä, erittyykö formoteroli ihmisen rintamaitoon. Pieniä

määriä formoterolia on löydetty rottaemojen maidosta. Bufomix Easyhalerin käyttöä imetyksen aikana

tulee harkita ainoastaan silloin, kun äidin saama hyöty arvioidaan suuremmaksi kuin lapseen

kohdistuvat mahdolliset riskit.

Hedelmällisyys

Ei ole olemassa tietoja budesonidin mahdollisista vaikutuksista hedelmällisyyteen. Eläinten

lisääntymistutkimuksissa formoteroli heikensi jonkin verran urosrottien hedelmällisyyttä suurina

systeemisinä altistuksina (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Bufomix Easyhalerilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

Koska Bufomix Easyhaler sisältää sekä budesonidia että formoterolia, sen käyttöön voi liittyä

samanlaisia haittavaikutuksia kuin näillä lääkeaineilla on erikseen käytettyinä. Haittavaikutusten

ilmaantuvuuden lisääntymistä ei ole todettu näiden kahden lääkeaineen samanaikaisen käytön

yhteydessä. Tavallisimpia lääkkeeseen liittyviä haittavaikutuksia ovat farmakologisesti ennustettavat

-agonistihoidon haittavaikutukset, kuten vapina ja sydämentykytys. Nämä ovat yleensä lieviä ja

häviävät muutaman hoitopäivän kuluessa.

Haittavaikutukset, jotka liittyvät budesonidiin

tai formoteroliin,

on listattu seuraavaan taulukkoon

elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan. Esiintymistiheys on määritelty seuraavasti: hyvin

yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100 ja < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000 ja < 1/100), harvinainen

(≥ 1/10 000 ja < 1/1 000) ja hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Taulukko 1

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Haittavaikutus

Infektiot

Yleinen

Kandidainfektiot suunielussa

keuhkokuume

(keuhkoahtaumatautipotilailla)

Immuunijärjestelmä

Harvinainen

Välittömät ja viivästyneet

yliherkkyysreaktiot, kuten

eksanteema, nokkosihottuma,

kutina, dermatiitti, angioedeema

ja anafylaktinen reaktio

Umpieritys

Hyvin harvinainen

Cushingin oireyhtymä,

lisämunuaistoiminnan

lamaantuminen, pituuskasvun

hidastuminen, luuntiheyden

väheneminen

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Harvinainen

Hypokalemia

Hyvin harvinainen

Hyperglykemia

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinainen

Aggressiivisuus,

psykomotorinen

hyperaktiivisuus,

ahdistuneisuus, unihäiriöt

Hyvin harvinainen

Masennus, käytöksen muutokset

(erityisesti lapsilla)

Hermosto

Yleinen

Päänsärky, vapina

Melko harvinainen

Heitehuimaus

Hyvin harvinainen

Makuhäiriöt

Silmät

Melko harvinainen

Näön hämärtyminen (ks. myös

kohta 4.4)

Hyvin harvinainen

Kaihi ja glaukooma

Sydän

Yleinen

Sydämentykytys

Melko harvinainen

Takykardia

Harvinainen

Rytmihäiriöt, kuten eteisvärinä,

supraventrikulaarinen

takykardia, lisälyönnit

Hyvin harvinainen

Angina pectoris, QT

-ajan

pidentyminen

Verisuonisto

Hyvin harvinainen

Verenpaineen vaihtelut

Hengityselimet, rintakehä ja

välikarsina

Yleinen

Lievä ärsytys nielussa, yskä,

käheys

Harvinainen

Bronkospasmi

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinainen

Pahoinvointi

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

Mustelmat

Luusto, lihakset ja sidekudos

Melko harvinainen

Lihaskrampit

Suunielun kandidainfektio johtuu lääkkeen depositiosta. Tämän minimoimiseksi

potilaalle on hyvä

antaa ohjeet huuhtoa suu vedellä jokaisen ylläpitoannoksen jälkeen. Suunielun kandidainfektio reagoi

yleensä hyvin paikalliseen sienilääkehoitoon ilman, että inhaloitavan kortikosteroidin

käyttö täytyy

keskeyttää.

Jos sammasta esiintyy, potilaan on kurlattava suu vedellä myös jokaisen tarvittaessa otetun

inhalaation jälkeen.

Kuten muidenkin inhalaatiohoitojen

yhteydessä, paradoksaalista bronkospasmia voi esiintyä hyvin

harvoin (alle 1 henkilöllä

10 000:sta), ja hengityksen vinkuminen ja hengenahdistus voivat lisääntyä

välittömästi inhalaation jälkeen. Paradoksaalinen bronkospasmi on hoidettava välittömästi. Se reagoi

hyvin inhaloitavaan, nopeavaikutteiseen keuhkoputkia avaavaan lääkkeeseen. Bufomix Easyhaler

-hoito täytyy keskeyttää välittömästi, potilaan tila on arvioitava, ja vaihtoehtoinen hoito on aloitettava

tarvittaessa (ks. kohta 4.4).

Inhaloitavien kortikosteroidien systeemisiä vaikutuksia voi esiintyä erityisesti, kun on käytetty suuria

annoksia pitkään. Tällaisten vaikutusten esiintymisen todennäköisyys on pienempi kuin oraalisten

kortikosteroidien käytön yhteydessä. Mahdollisia systeemisiä vaikutuksia ovat Cushingin oireyhtymä,

Cushingin oireyhtymään liittyvät piirteet, lisämunuaistoiminnan

lamaantuminen, lasten ja nuorten

pituuskasvun hidastuminen, luuntiheyden lasku, kaihi ja glaukooma. Lisääntynyttä infektioalttiutta

stressinsietokyvyn heikkenemistä voi myös esiintyä. Nämä vaikutukset ovat todennäköisesti

riippuvaisia annoksesta, altistusajasta, samanaikaisesta ja aikaisemmasta steroidialtistuksesta sekä

yksilöllisestä herkkyydestä.

-agonistihoito saattaa aiheuttaa insuliinin, vapaiden rasvahappojen, glyserolin ja ketoaineiden

pitoisuuksien suurentumaa veressä.

Pediatriset potilaat

On suositeltavaa, että inhaloitavia kortikosteroideja pitkäaikaisesti käyttävien lasten pituuskasvua

seurataan säännöllisesti (ks. kohta 4.4).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Formoterolin yliannostus aiheuttaa todennäköisesti β

-agonisteille tyypillisiä haittavaikutuksia:

vapinaa, päänsärkyä, sydämentykytystä. Yksittäistapauksissa on raportoitu takykardiaa,

hyperglykemiaa, hypokalemiaa, pidentynyttä QT

-aikaa, rytmihäiriöitä, pahoinvointia ja oksentelua.

Elintoimintoja tukeva ja oireenmukainen hoito voi olla tarpeen. Kolmen tunnin kuluessa annettu

90 mikrog annos ei aiheuttanut turvallisuusriskejä

potilaille, joilla oli akuutti bronkusobstruktio.

Akuutti yliannostus budesonidilla suurillakaan annoksilla ei todennäköisesti ole kliinisesti

ongelmallinen. Jos budesonidia käytetään liiallisina annoksina pitkäkestoisesti, glukokortikosteroidien

systeemisiä vaikutuksia, kuten hyperkortisolismia ja lisämunuaistoiminnan

lamaantumista saattaa

esiintyä.

Jos Bufomix Easyhaler -hoito keskeytetään yhdistelmävalmisteen formoterolikomponentin

yliannostuksen vuoksi, asianmukaisen inhaloitavan kortikosteroidihoidon järjestämistä tulee harkita.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Ahtauttavien hengitystiesairauksien lääkkeet: adrenergiset lääkeaineet

yhd.valmisteina kortikosteroidien tai muiden lääkeaineiden kanssa, ATC-koodi: R03AK07

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset

Bufomix Easyhaler sisältää budesonidia ja formoterolia, joilla on erilaiset vaikutustavat ja additiivinen

vaikutus astman pahenemisvaiheiden vähentymiseen. Näiden kahden aineen vaikutusmekanismeista

kerrotaan alla.

Budesonidi

Budesonidi on glukokortikosteroidi,

jolla on inhaloituna annosriippuvainen tulehdusta vähentävä

vaikutus hengitysteissä, mikä vähentää astman oireita ja pahenemisvaiheita. Inhaloitavalla

budesonidilla on vähemmän vaikeita haittavaikutuksia kuin systeemisesti käytettävillä

kortikosteroideilla. Glukokortikosteroidien

tulehdusta vähentävän vaikutuksen tarkkaa mekanismia ei

tunneta.

Formoteroli

Formoteroli on selektiivinen β

-agonisti, joka inhaloituna aiheuttaa nopean ja pitkävaikutteisen

relaksaation keuhkoputkien sileässä lihaksistossa potilaille, joilla on reversiibeli hengitystieobstruktio.

Keuhkoputkia avaava vaikutus on annosriippuvainen ja alkaa 1–3 minuutissa. Vaikutus kestää noin

12 tuntia kerta-annoksen oton jälkeen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Astma

Aikuisille

tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa formoterolin lisääminen budesonidihoitoon

vähentänyt astman oireita sekä pahenemisvaiheita ja parantanut keuhkofunktiota. Kahdessa 12 viikon

tutkimuksessa budesonidi-formoterolihoidon vaikutus keuhkofunktioon oli sama kuin budesonidilla ja

formoterolilla erikseen inhaloituina,

mutta parempi kuin budesonidilla yksin. Kaikissa hoitoryhmissä

käytettiin lyhytvaikutteista β

-agonistia tarvittaessa. Tänä aikana ei tullut esiin merkkejä astmaa

lievittävän vaikutuksen vähenemisestä.

Kahteen 12 viikon pediatriseen tutkimukseen osallistui 265 iältään 6

11-vuotiasta lasta, joiden astman

ylläpitohoitona

oli budesonidi-formoteroli (80 mikrog/4,5 mikrog/inhalaatio,

2 inhalaatiota kahdesti

vuorokaudessa). Tarvittaessa käytettiin lyhytvaikutteista β

-agonistia. Molemmissa tutkimuksissa

keuhkotoiminta parani ja hoito oli hyvin siedetty verrattuna vastaavaan budesonidiannokseen yksin

otettuna.

Keuhkoahtaumatauti

Kahdessa 12 kuukauden pituisessa tutkimuksessa arvioitiin valmisteen vaikutusta keuhkotoimintaan ja

pahenemisvaiheiden esiintymistiheyteen keskivaikeaa tai vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavilla

potilailla. (Pahenemisvaiheiden määritelmänä olivat peroraaliset steroidikuurit

ja/tai antibioottikuurit

ja/tai sairaalahoidot.) Kummankin tutkimuksen sisäänottokriteerinä oli, että uloshengityksen

sekuntitilavuus (FEV

) oli < 50 % viitearvosta ennen keuhkoputkia avaavan lääkkeen käyttöä.

Tutkimusten alussa uloshengityksen sekuntitilavuuden (FEV

) mediaaniarvo oli 42 % viitearvosta

keuhkoputkia avaavan lääkkeen käytön jälkeen.

Budesonidi-formoteroli pienensi taudin (edellä määriteltyjen) pahenemisvaiheiden vuosittaisen

määrän keskiarvoa merkitsevästi enemmän kuin pelkkä formoteroli tai lumelääke (keskimäärin

1,4 vs. 1,8–1,9 lume/formoteroliryhmässä). Budesonidi-formoteroli pienensi hieman peroraalisten

kortikosteroidien käyttöpäivien keskiarvoa/potilas 12 kk aikana (keskimäärin 7–8 vrk/potilas/vuosi

verrattuna 11–12 vrk/potilas/vuosi

lumeryhmässä ja 9–12 vrk/potilas/vuosi formoteroliryhmässä).

Keuhkofunktioparametrien muutosten (kuten FEV

) osalta budesonidi-formoteroli

ei ollut parempi

kuin pelkkä formoteroli.

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Bufomix Easyhalerin ja Symbicort Turbuhalerin kiinteäannoksiset yhdistelmät budesonidia ja

formoterolia ovat osoittautuneet bioekvivalenteiksi systeemisen kokonaisaltistuksen ja

keuhkoaltistuksen suhteen. Symbicort Turbuhalerin kiinteäannoksinen yhdistelmä budesonidia ja

formoterolia ja sitä vastaavat erillisvalmisteet ovat osoittautuneet bioekvivalenteiksi

budesonidin ja

formoterolin systeemisen altistuksen suhteen. Tästä riippumatta hieman suurempaa kortisolierityksen

suppressiota on todettu kiinteäannoksisen yhdistelmän käytön jälkeen verrattuna erillisvalmisteisiin.

Tällä erolla ei katsota olevan merkitystä kliinisen turvallisuuden kannalta.

Farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia budesonidin ja formoterolin välillä ei ole todettu.

Kummankin vaikuttavan aineen farmakokineettiset parametrit olivat suunnilleen samat käytettäessä

budesonidia ja formoterolia joko erillisvalmisteina tai kiinteänä yhdistelmävalmisteena. Budesonidin

AUC oli hieman suurempi, imeytymisnopeus nopeampi sekä huippupitoisuus

plasmassa suurempi

kiinteän yhdistelmävalmisteen annon jälkeen. Formoterolin huippupitoisuus plasmassa oli samaa

luokkaa kiinteän yhdistelmävalmisteen annon jälkeen. Inhaloitu budesonidi imeytyy nopeasti, ja

huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin 30 minuutissa inhalaatiosta. Tutkimuksissa

jauheinhalaattorista inhaloidusta budesonidiannoksesta kulkeutui keuhkoihin keskimäärin 32–

44 % inhaloidusta annoksesta. Systeeminen hyötyosuus on noin 49 % inhaloidusta annoksesta. 6–16-

vuotiailla lapsilla keuhkodepositio on samaa luokkaa kuin samaa annosta käyttävillä aikuisilla. Niistä

seuraavia pitoisuuksia plasmassa ei määritetty.

Inhaloitu formoteroli imeytyy nopeasti, ja huippupitoisuus

plasmassa saavutetaan noin 10 minuutissa

inhalaatiosta. Tutkimuksissa jauheinhalaattorista inhaloidusta formoteroliannoksesta kulkeutui

keuhkoihin keskimäärin 28–49 % inhaloidusta annoksesta. Formoterolin systeeminen hyötyosuus on

noin 61 % inhaloidusta annoksesta.

Jakautuminen ja biotransformaatio

Noin 50 % formoterolista ja 90 % budesonidista sitoutuu plasman proteiineihin.

Formoterolin

jakautumistilavuus

on noin 4 l/kg ja budesonidin 3 l/kg. Formoteroli inaktivoituu konjugaation kautta

(aktiivisia O-demetyloituneita ja deformyloituneita metaboliitteja muodostuu, mutta niitä esiintyy

lähinnä inaktiivisten konjugaattien muodossa). Budesonidi läpikäy laajan ensikierron metabolian

maksassa (noin 90 %) ja metaboloituu heikon glukokortikosteroidisen vaikutuksen omaaviksi

metaboliiteiksi.

Päämetaboliittien, 6-beeta-hydroksibudesonidin ja 16-alfa-hydroksiprednisolonin,

glukokortikosteroidinen

vaikutus on alle 1 % budesonidin vaikutuksesta. Merkkejä metabolisista

yhteisvaikutuksista tai muista syrjäyttämisreaktioista formoterolin ja budesonidin välillä ei ole.

Eliminaatio

Suurin osa formoteroliannoksesta metaboloituu maksassa, jota seuraa eliminaatio munuaisten kautta.

Inhalaation jälkeen 8–13 % inhaloidusta formoteroliannoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan.

Formoterolilla on suuri systeeminen puhdistuma (noin 1,4 l/min), ja sen terminaalinen

puoliintumisaika on keskimäärin 17 tuntia.

Budesonidin metabolia välittyy pääasiassa CYP3A4-entsyymin kautta. Budesonidin metaboliitit

poistuvat virtsaan joko sellaisinaan tai konjugaatteina. Virtsasta on tavattu vain häviävän pieniä määriä

muuttumatonta budesonidia. Budesonidilla on suuri systeeminen puhdistuma (noin 1,2 l/min), ja sen

puoliintumisaika plasmassa laskimoon annon jälkeen on keskimäärin 4 tuntia.

Budesonidin ja formoterolin farmakokinetiikkaa lasten ja munuaisten vajaatoimintaa sairastavien

potilaiden elimistössä ei tunneta. Jos potilaalla on maksasairaus, budesonidi- ja formoterolialtistus

saattaa lisääntyä.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Systeeminen altistus sekä budesonidille että formoterolille on lineaarinen annettuun annokseen

nähden.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Yhdistelmänä tai erikseen annettujen budesonidin ja formoterolin tuottama toksisuus eläinkokeissa

liittyi korostuneeseen farmakologiseen aktiivisuuteen.

Lisääntymistutkimuksissa eläimillä kortikosteroidien,

kuten budesonidin, on osoitettu aiheuttavan

epämuodostumia (suulakihalkio, luuston epämuodostumat). Näiden eläinkokeiden tulokset eivät

kuitenkaan näytä olevan relevantteja ihmisille käytettäessä suositeltuja annoksia.

Lisääntymistutkimuksissa eläimillä suurten systeemisten formoterolialtistusten on osoitettu

vähentävän jossain määrin urosrottien hedelmällisyyttä. Kun altistukset ovat olleet huomattavasti

suurempia kuin kliinisessä käytössä, alkioiden implantaation heikentymistä sekä varhaisen

syntymänjälkeisen eloonjäännin heikentymistä ja syntymäpainon pienenemistä on todettu. Näiden

eläinkokeiden tulokset eivät kuitenkaan näytä olevan relevantteja ihmisille.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Laktoosimonohydraatti (sisältää maitoproteiineja).

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

Avaamaton pakkaus: 2 vuotta.

Laminaattipussin avaamisen jälkeen: 4 kuukautta. Säilytä alle 25 °C suojassa kosteudelta.

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Avatun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

Moniannosjauheinhalaattori koostuu seitsemästä muoviosasta ja jousesta, joka on ruostumatonta

terästä. Inhalaattorissa on käytetty seuraavia muoveja: polybutyleenitereftalaatti, LDPE,

polykarbonaatti, styreenibutadieeni, polypropeeni. Inhalaattori on suljettu laminaattipussiin

ja pakattu

kartonkirasiaan. Pakkauksessa saattaa olla suojakotelo (polypropeeni ja termoplastinen elastomeeri).

Pakkaukset:

Bufomix Easyhaler 320/9 mikrog/inhalaatio,

inhalaatiojauhe:

60 annosta

60 annosta + suojakotelo

120 annosta (2 x 60 annosta)

180 annosta (3 x 60 annosta)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

31473

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 25.4.2014

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

25.11.2019

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Bufomix Easyhaler, 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation, inhalationspulver

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje avgiven dos (den dos som lämnar munstycket) innehåller 320 mikrogram budesonid per

inhalation och 9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat per inhalation.

Varje dos, som avges från Easyhaler inhalatorn (från munstycket) innehåller samma mängd aktiv

substans som uppmätt dos (ur behållaren).

Hjälpämne med känd effekt: Laktosmonohydrat 7 600 mikrogram per avgiven dos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Inhalationspulver i en doseringsinhalator (Easyhaler).

Vitt till gulaktigt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Astma

Bufomix Easyhaler är indicerad till vuxna och ungdomar (från 12 år) för regelbunden behandling av

astma, när kombinationsbehandling

(inhalationssteroid och långverkande β

-adrenoceptoragonist) är

lämplig:

patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och

behovsmedicinering med inhalerad kortverkande β

-adrenoceptoragonist

eller

patienter som redan har adekvat symtomkontroll

med inhalationssteroid och långverkande

-adrenoceptoragonist.

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Bufomix Easyhaler är indicerad till vuxna från 18 års ålder för symtomatisk behandling av patienter

med KOL med forcerad exspiratorisk volym under 1 sekund (FEV

) < 70 % av förväntat värde (efter

bronkdilaterare) och exacerbationer i anamnesen trots regelbunden behandling med bronkdilaterare (se

även avsnitt 4.4).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Astma

Bufomix Easyhaler är inte avsett som initial astmabehandling. Doseringen av de i Bufomix Easyhaler

ingående komponenterna är individuell

och ska anpassas efter sjukdomens svårighetsgrad. Detta ska

beaktas både vid insättande av kombinationspreparat, och när underhållsdosen justeras. Om enskilda

patienter skulle behöva en doskombination

utöver vad som finns tillgängligt

i kombinationsinhalatorn,

bör lämplig dos av β

-adrenoceptoragonist och/eller kortikosteroid i separata inhalatorer ordineras.

Rekommenderad dosering

Vuxna (från 18 år): 1 inhalation 2 gånger per dygn. Vissa patienter kan behöva upp till maximalt

2 inhalationer 2 gånger per dygn.

Ungdomar (12–17 år): 1 inhalation 2 gånger per dygn.

Patienten ska regelbundet kontrolleras av läkare/sjukvårdspersonal för optimal inställning av

doseringen. Dosen skall titreras till den lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll uppnås. När

symtomkontroll bibehållits under en längre tid med lägsta rekommenderade dos, kan nästa steg vara

ett försök med enbart inhalationssteroid.

När symtomkontroll uppnåtts med dosering 2 gånger per dygn kan Bufomix Easyhaler, efter att läkare

bedömt att en långverkande bronkdilaterare i kombination med en inhalerad kortikosteroid behövs för

att nå symtomkontroll,

ges 1 gång om dagen för att eftersträva lägsta effektiva dos.

Ökad användning av snabbverkande bronkdilaterare indikerar en försämring av den underliggande

sjukdomen och motiverar en omvärdering av astmabehandlingen.

Barn (från 6 år): En lägre styrka (80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation) finns tillgänglig för barn

6–11 år.

Barn under 6 år: Bufomix Easyhaler rekommenderas inte till barn under 6 år eftersom tillgängliga

data är begränsade.

Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalation

ska enbart användas som

underhållsbehandling.

För underhålls- och vidbehovsbehandling finns lägre styrkor att tillgå

(160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation och 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation).

För doser som inte kan uppnås med Bufomix Easyhaler, finns läkemedel med andra styrkor av

budesonid/formoterol tillgängliga.

KOL

Rekommenderade doser

Vuxna: 1 inhalation 2 gånger dagligen.

Allmänt

Speciella patientgrupper

Ingen dosjustering krävs till äldre patienter. Det finns ingen tillgänglig

data för användning av

Bufomix Easyhaler hos patienter med nedsatt lever-eller njurfunktion. Eftersom budesonid och

formoterol elimineras till största delen genom levermetabolism kan en ökad exponering förväntas hos

patienter med allvarlig levercirros.

Administreringssätt

Användning för inhalation

Instruktioner för korrekt användning av Bufomix Easyhaler:

Inhalatorn är inandningsdriven, vilket innebär att när patienten inhalerar genom munstycket, följer

substansen med den inandade luften ned till luftvägarna.

Observera: Det är viktigt att instruera patienten:

att noggrant läsa bruksanvisningen i bipacksedeln som är packad tillsammans med varje

Bufomix Easyhaler

att skaka och aktivera inhalatorn inför varje inhalation

att andas in djupt och kraftigt genom munstycket för att säkerställa att en optimal dos når

lungorna

aldrig andas ut genom munstycket eftersom detta kommer att leda till en minskning av den

levererade dosen. Om detta skulle hända ska patienten instrueras att knacka munstycket mot en

bordsskiva eller en handflata för att tömma pulvret och sedan upprepa doseringsförfarandet.

att aldrig aktivera enheten mer än en gång utan att inhalera pulvret. Om detta skulle hända ska

patienten instrueras att knacka munstycket mot en bordsskiva eller en handflata för att tömma

pulvret och sedan upprepa doseringsförfarandet.

att alltid sätta tillbaka dammskyddet (och, om det används, stänga fodralet) efter användning för

att förhindra oavsiktlig aktivering av anordningen (vilket kan resultera i antingen överdosering

eller underdosering av patienten, vid efterföljande användning)

att skölja ur munnen med vatten efter varje underhållsdoseringstillfälle för att minimera risken

för svampinfektion i munhåla och svalg. Om svampinfektion uppstår bör patienten även skölja

ur munnen med vatten efter varje dos som tas vid behov.

att rengöra munstycket med en torr trasa med jämna mellanrum. Vatten ska aldrig användas för

rengöring eftersom pulvret är känsligt för fukt.

att ersätta Bufomix Easyhaler när räkneverket når noll även om pulver fortfarande kan

observeras i inhalatorn.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 (laktos,

som innehåller små mängder mjölkprotein).

4.4

Varningar och försiktighet

Vid utsättning av medicineringen rekommenderas nedtrappning av dosen i stället för abrupt utsättning.

Om patienten upplever att behandlingen inte ger önskad effekt, eller om den ordinerade dagliga

maxdosen av Bufomix Easyhaler överskrids, ska patienten uppmanas att kontakta läkare (se

avsnitt 4.2). Ökad användning av kortverkande bronkdilaterare för att lindra astmasymtomen tyder på

försämrad sjukdomskontroll

och en omvärdering av behandlingen bör göras. Plötslig och progressiv

försämrad kontroll av astma eller KOL är potentiellt livshotande, varför patienten ska uppmanas att

kontakta läkare för bedömning. I denna situation bör ökad dosering av kortikosteroid övervägas, t.ex.

en kur orala kortikosteroider, eller antibiotikabehandling

vid samtidig infektion.

Patienten ska instrueras att alltid ha vidbehovsmedicin tillgänglig.

Patienten bör påminnas om att dagligen ta sin underhållsdos av Bufomix Easyhaler enligt läkarens

ordination, även vid symtomfrihet.

När symtomen är under kontroll bör man överväga en gradvis nedtrappning av Bufomix Easyhaler

dosen. Regelbunden uppföljning

av patienterna även under nedtrappningen är viktigt. Den lägsta

effektiva dosen ska användas (se avsnitt 4.2).

Behandling med Bufomix Easyhaler ska inte påbörjas under en akut svår astmaexacerbation eller vid

en akut eller markant försämring av astman.

Allvarliga astmarelaterade biverkningar och exacerbationer kan inträffa under behandling med

Bufomix Easyhaler. Patienter ska uppmanas att fortsätta behandlingen men samtidigt rådgöra med

läkare om astmasymtomen kvarstår eller försämras efter initiering av behandling med Bufomix

Easyhaler.

Det finns inga kliniska studiedata på kombinationsprodukter med budesonid/formoterol för

KOL-patienter med en FEV

> 50 % av förväntat värde före bronkdilaterare och med en FEV

< 70 %

av förväntat värde efter bronkdilaterare (se avsnitt 5.1).

Som vid annan inhalationsterapi kan paradoxal bronkospasm inträffa med ökad väsande andning och

andnöd omedelbart efter dosering. Om patienten upplever paradoxal bronkospasm ska Bufomix

Easyhaler sättas ut omedelbart, behandlingen omvärderas och alternativ terapi ges om det är

nödvändigt. Paradoxal bronkospasm svarar på snabbverkande inhalerade bronkdilaterare och ska

användas för behandling genast (se avsnitt 4.8).

Systempåverkan kan förekomma vid inhalationsbehandling med alla kortikosteroider, särskilt efter

höga doser under längre behandlingsperioder. Det är mindre troligt att denna påverkan uppträder vid

inhalationsbehandling jämfört med när kortikosteroider ges peroralt. Eventuella systembiverkningar

inkluderar Cushings syndrom, cushingoida tecken, binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos barn

och ungdomar, minskad bentäthet, katarakt och glaukom, och mer sällsynt en rad psykologiska

störningar eller beteendestörningar innefattande psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, oro,

depression eller aggression (särskilt hos barn) (se avsnitt 4.8).

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient

inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera

patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom

eller sällsynta sjukdomar,såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter

användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Potentiell effekt på bentäthet bör övervägas, framförallt för patienter som får långvarig behandling

med höga doser med samtidig förekomst av riskfaktorer för osteoporos. Långtidsstudier på barn med

genomsnittlig dygnsdos inhalerad budesonid på 400 mikrogram (uppmätt dos) och i vuxna med

dygnsdos på 800 mikrogram (uppmätt dos) har inte visat någon signifikant effekt på

benmineraldensitet. Det finns ingen information om effekten av högre doser.

Om det finns anledning att anta en försämrad binjurefunktion

efter tidigare systemisk

steroidbehandling, bör försiktighet iakttas vid överföring av patienter till Bufomix Easyhaler terapi.

Inhalationsbehandling

med budesonid minskar normalt behovet av orala steroider, men hos patienter

som överförs från orala steroider finns risk för kvardröjande nedsatt binjurereserv under avsevärd tid.

Återhämtning kan ta avsevärd tid efter avslutad oral steroidterapi och därför kan patienter som

överförs till inhalationsterapi med budesonid vara kvar i riskzonen för försämrad binjurefunktion

under längre tid. I sådana fall bör HPA-axeln monitoreras regelbundet.

Långvarig behandling med höga doser inhalerad steroid, i synnerhet i högre än rekommenderade

doser, kan också förorsaka kliniskt relevant binjuresuppression. Därför bör ytterligare systemiskt

kortikosteroidskydd övervägas under perioder av stress, t.ex. vid allvarliga infektioner eller elektiva

kirurgiska ingrepp. Snabb reduktion av steroiddosen kan orsaka akut adrenal kris. Symtom och tecken

på akut adrenal kris kan vara otydliga men kan innefatta anorexi, buksmärtor, viktminskning,

trötthet,

huvudvärk, illamående, kräkningar, minskad medvetenhetsgrad, konvulsioner, hypotension och

hypoglykemi.

Tilläggsbehandling

med systemiska steroider eller inhalerad budesonid ska inte avbrytas abrupt.

Under övergång från oral terapi till Bufomix Easyhaler upplevs en generellt lägre systemisk

steroideffekt som kan resultera i uppträdande av allergiska reaktioner eller symtom på artrit, såsom

rinit, eksem och muskel- och ledsmärtor. Specifik behandling bör sättas in för dessa tillstånd. Ett

generellt tillstånd av glukokortikoidinsufficiens bör misstänkas i sällsynta fall om patienten har

symtom som trötthet, huvudvärk, illamående och kräkningar. I dessa fall kan det vara nödvändigt att

tillfälligt

öka dosen orala glukokortikoider.

För att minimera risken för svampinfektion i munhåla och svalg (se avsnitt 4.8) bör patienten

instrueras att skölja ur munnen med vatten efter varje underhållsdoseringstillfälle.

Samtidig behandling med itrakonazol, ritonavir eller andra potenta CYP3A-hämmande läkemedel bör

undvikas (se avsnitt 4.5). Om detta ej är möjligt bör tidsintervallet mellan administreringarna av

läkemedlen vara så långt som möjligt.

Bufomix Easyhaler ska ges med försiktighet till patienter med tyreotoxikos, feokromocytom, diabetes

mellitus, obehandlad hypokalemi, hypertrof obstruktiv kardiomyopati, idiopatisk subvalvulär

aortastenos, allvarlig hypertoni, aneurysm eller annan allvarlig hjärtsjukdom som ischemisk

hjärtsjukdom, takyarytmi eller svår hjärtsvikt.

Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med förlängt QTc-intervall. Formoterol i sig själv

kan orsaka förlängning av QTc-intervallet.

Behovet av inhalerad kortikosteroid samt dosering bör utvärderas på nytt hos patienter med aktiv eller

inaktiv tuberkulos, svamp eller virusinfektion i luftvägarna.

Potentiellt allvarlig hypokalemi kan uppstå vid β

-adrenoceptoragonist terapi i höga doser. Samtidig

behandling med β

-adrenoceptoragonister och läkemedel som kan inducera hypokalemi eller

potentiera en hypokalemisk effekt, t.ex. xantinderivat, steroider och diuretika kan potentiera en

eventuell hypokalemisk effekt av β

-adrenoceptoragonister. Särskild försiktighet rekommenderas vid

instabil astma med varierande behov av anfallskuperande bronkvidgande läkemedel, vid akut svår

astma eftersom den därmed förknippade risken kan förstärkas vid hypoxi och vid andra tillstånd där

sannolikheten för komplikation

i form av hypokalemi är ökad. Serumkaliumnivån

bör hållas under

uppsikt under dessa omständigheter.

Som för andra β

-adrenoceptoragonister bör utökade blodglukosmätningar övervägas för patienter med

diabetes.

Pneumoni hos patienter med KOL

En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har

observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider. Det finns viss evidens för en

ökad risk för pneumoni vid höjningar av steroiddosen, men detta har inte slutgiltigt påvisats i alla

studier.

Det finns ingen slutgiltig

klinisk evidens för skillnader inom klassen inhalerade kortikosteroider när

det gäller pneumoniriskens storleksordning.

Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med

KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-

exacerbationer.

Riskfaktorer för pneumoni hos patienter med KOL inkluderar nuvarande rökning, hög ålder, lågt

kroppsmasseindex (BMI) och allvarlig KOL.

Bufomix Easyhaler innehåller ca 8 mg laktos per inhalation. Denna mängd orsakar vanligtvis inga

problem för laktosintoleranta personer. Hjälpämnet laktos innehåller små mängder mjölkprotein, vilket

kan orsaka allergiska reaktioner.

Pediatrisk population

Det rekommenderas att längden kontrolleras regelbundet hos barn som får långvarig behandling med

inhalerade kortikosteroider. Om tillväxten avtar ska behandlingen utvärderas på nytt med sikte på att

reducera dosen av inhalerade kortikosteroider till den lägsta dos som ger bibehållen effektiv kontroll

av astmasymtom, om möjligt. Fördelarna med kortikosteroidbehandling

och den potentiella risken för

avtagande tillväxt måste noga vägas mot varandra. Dessutom bör man överväga att remittera patienten

till en specialist på lungsjukdomar hos barn.

Begränsad data från långtidsstudier indikerar att de flesta barn och ungdomar som behandlas med

inhalerad budesonid slutligen når sin vuxna mållängd. En liten initial men övergående minskning i

tillväxt (ca 1 cm) har dock observerats. Tillväxtminskningen

uppstår oftast under det första

behandlingsåret.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakokinetiska interaktioner

Det är sannolikt att potenta hämmare av CYP3A (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol,

posakonazol, klaritromycin, telitromycin, nefazodon, kobicistat och HIV-proteashämmare) markant

ökar plasmanivåerna av budesonid och samtidig användning bör undvikas. Om detta inte är möjligt

bör tidsintervallet mellan administrering av hämmaren och budesonid vara så långt som möjligt (se

avsnitt 4.4).

Den potenta CYP3A4-hämmaren ketokonazol, 200 mg en gång dagligen, ökade plasmanivåerna av

samtidigt oralt administrerad budesonid (en singeldos på 3 mg) i genomsnitt sex gånger. När

ketokonazol administrerades 12 timmar efter budesonid ökade koncentrationen i genomsnitt endast tre

gånger, vilket visar att skilda administreringstidpunkter kan minska ökningen av plasmanivåerna.

Begränsade data om denna interaktion för höga doser inhalerad budesonid tyder på att markanta

ökningar av plasmanivåerna (i genomsnitt fyra gånger) kan förekomma om itrakonazol, 200 mg en

gång dagligen, administreras samtidigt som inhalerad budesonid (en singeldos på 1 000 µg).

Samtidig behandling med andra läkemedel som innehåller kobicistat väntas öka risken för systemiska

biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för

systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende

systemiska kortikosteroideffekter.

Farmakodynamiska interaktioner

Beta-adrenerga blockerare kan försvaga eller upphäva effekten av formoterol. Bufomix Easyhaler ska

därför inte ges tillsammans med beta-adrenerga blockerare (inklusive ögondroppar) såvida inte

särskilda skäl föreligger.

Samtidig behandling med kinidin, disopyramid, prokainamid, fentiaziner, antihistaminer (terfenadin),

och tricykliska antidepressiva kan förlänga QTc-intervallet och öka risken för ventrikulära arytmier.

Dessutom kan L-dopa, L-tyroxin, oxytocin och alkohol påverka den kardiella toleransen för

-sympatomimetika.

Samtidig behandling med monoaminoxidas hämmare inklusive substanser med liknande effekter

såsom furazolidin och prokarbazin kan leda till blodtrycksstegring.

Det finns en ökad risk för arytmier hos patienter som ges samtidig anestesi med halogenerade

vätekarbonater.

Samtidig användning av andra beta-adrenerga medel eller antikolinerga läkemedel kan ha en

potentiellt additiv bronkdilaterande effekt.

Hypokalemi kan öka benägenheten för hjärtarytmi hos patienter som behandlas med

digitalisglukosider.

Inga interaktioner mellan budesonid respektive formoterol och andra astmamediciner är kända.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

För Bufomix Easyhaler eller samtidig behandling med formoterol och budesonid saknas data från

behandling av gravida kvinnor. Data från en embryonal-/fosterutvecklingsstudie på råtta visade inte

någon ytterligare effekt av kombinationen.

Adekvata data från användning av formoterol till gravida kvinnor saknas. Djurförsök har visat

reproduktionstoxikologiska effekter vid mycket höga systemexponeringar (se avsnitt 5.3).

Data från ungefär 2 000 graviditeter tyder inte på någon ökad risk för missbildningar vid behandling

med budesonid. Djurförsök har visat att glukokortikosteroider kan inducera missbildningar

avsnitt 5.3), men detta bedöms inte vara relevant för människa vid rekommenderad dosering.

Djurstudier har också visat att prenatal överexponering för glukokortikoider kan ha ett samband med

ökad risk för intrauterin tillväxthämning,

kardiovaskulär sjukdom hos vuxna och permanenta

förändringar i glukokortikoidreceptortäthet, neurotransmitteromsättning samt beteende, vid

exponering understigande det teratogena dosintervallet.

Under graviditet bör Bufomix Easyhaler ges först då nyttan överväger de tänkbara riskerna. Lägsta

effektiva dos av budesonid ska eftersträvas samtidigt som risken för ett försämrat astmatillstånd

beaktas.

Amning

Budesonid utsöndras i bröstmjölk. Inom terapeutiska doser förväntas dock ingen påverkan på det

ammade barnet. Det är inte känt om formoterol passerar över i human bröstmjölk. Hos råttor har små

mängder formoterol uppmätts i bröstmjölk. Behandling med Bufomix Easyhaler av kvinnor som

ammar ska endast övervägas om den förväntade nyttan för modern överväger varje tänkbar risk för

barnet.

Fertilitet

Det saknas data om budesonids eventuella effekt på fertiliteten. Reproduktionsstudier på djur har visat

att formoterol kan ge en något nedsatt fertilitet hos hanråttor vid hög systemisk exponering (se

avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Bufomix Easyhaler har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner.

4.8

Biverkningar

Eftersom Bufomix Easyhaler innehåller både budesonid och formoterol förväntas samma

biverkningsmönster som finns rapporterat för respektive substans. Samtidig administrering av de två

substanserna har inte bidragit till ökad förekomst av biverkningar. De vanligaste biverkningarna är

farmakologiskt förutsägbara biverkningar av β

-adrenoceptoragonister såsom tremor och palpitationer.

Dessa är vanligen lätta och försvinner oftast efter några dagars behandling.

Biverkningar, relaterade till budesonid eller formoterol, redovisas nedan enligt organklass och

frekvens. Frekvenserna definieras enligt: mycket vanlig (≥ 1/10), vanlig (≥ 1/100 till < 1/10), mindre

vanlig (≥ 1/1 000 till < 1/100), sällsynt (≥ 1/10 000 till < 1/1 000) och mycket sällsynt (< 1/10 000).

Tabell 1

Klassificering av

organsystem

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Vanlig

Candidainfektioner i munhåla och svalg,

pneumoni (hos KOL-patienter)

Immunsystemet

Sällsynt

Omedelbara eller försenade

överkänslighetsreaktioner, t.ex. exantem,

urtikaria, pruritus, dermatit, angioödem och

anafylaktisk reaktion

Endokrina systemet

Mycket sällsynt

Cushings syndrom, binjuresuppression, hämmad

längdtillväxt,

minskad bentäthet

Metabolism och nutrition

Sällsynt

Hypokalemi

Mycket sällsynt

Hyperglykemi

Psykiska störningar

Mindre vanlig

Aggression, psykomotorisk hyperaktivitet, oro,

sömnstörningar

Mycket sällsynt

Depression, beteendestörningar (främst hos

barn)

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanlig

Huvudvärk, tremor

Mindre vanlig

Yrsel

Mycket sällsynt

Smakförändringar

Ögon

Mindre vanlig

Dimsyn (se även avsnitt 4.4)

Mycket sällsynt

Katarakt och glaukom

Hjärtat

Vanlig

Palpitationer

Mindre vanlig

Takykardi

Sällsynt

Hjärtarytmier, t.ex. förmaksflimmer,

supraventrikulär takykardi, extrasystoli

Mycket sällsynt

Angina pectoris. Förlängning av QTc-intervallet

Blodkärl

Mycket sällsynt

Variationer i blodtryck

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanlig

Lätt halsirritation,

hosta, heshet

Sällsynt

Bronkospasm

Magtarmkanalen

Mindre vanlig

Illamående

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig

Blåmärken

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Mindre vanlig

Muskelkramper

Candidainfektion i munhåla och svalg beror på upplagring av läkemedel. Patienten bör instrueras att

skölja ur munnen med vatten efter varje underhållsdos, vilket minimerar infektionsrisken.

Candidainfektion i munhåla och svalg svarar vanligen på topikal antimykotisk behandling utan att

inhalationsbehandling av kortikosteroid behöver avbrytas. Vid Candidainfektion i munhåla och svalg

bör patienten även skölja ur munnen med vatten efter varje dos som tas vid behov.

Som med annan inhalationsterapi kan paradoxal bronkospasm inträffa i sällsynta fall, färre än 1 av

10 000 användare, med plötsligt ökad pipande andning eller andnöd efter inhalation. Paradoxal

bronkospasm svarar på snabbverkande inhalerade bronkdilaterare som bör ges direkt. Bufomix

Easyhaler ska utsättas omedelbart, patienten ska utvärderas och alternativ terapi insättas vid behov (se

avsnitt 4.4).

Systemeffekter av inhalerade kortikosteroider kan ses speciellt efter höga doser förskrivna under lång

tid. Dessa effekter förekommer dock i mycket lägre omfattning än efter orala kortikosteroider. Möjliga

systemeffekter innefattar Cushings syndrom, cushingoida tecken, binjuresuppression, tillväxthämning

hos barn och ungdomar, minskad bentäthet, katarakt och glaukom. Ökad infektionskänslighet

mindre stresstålighet kan också förekomma. Effekterna är sannolikt beroende på dos, exponeringstid,

samtidig och tidigare steroidexponering och individuell känslighet.

Behandling med β

-adrenoceptoragonister kan orsaka ökade halter i blodet av insulin, fria fettsyror,

glycerol och ketonkroppar.

Pediatrisk population

Det rekommenderas att längden kontrolleras regelbundet hos barn som får långvarig behandling med

inhalerade kortikosteroider (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt

övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

4.9

Överdosering

En överdos av formoterol leder sannolikt till effekter typiska för β

-adrenoceptoragonister: tremor,

huvudvärk, hjärtklappning. Från enskilda fall har följande symtom rapporterats: takykardi,

hyperglykemi, hypokalemi, förlängt QTc-intervall, arytmi, illamående och kräkningar. Stödjande och

symtomatisk behandling rekommenderas. En dos på 90 mikrogram given under tre timmar till

patienter med akut bronkobstruktion påvisade inte några säkerhetsproblem.

Akut överdosering med budesonid, även i höga doser, förväntas inte medföra några kliniska problem.

Använt kroniskt i höga doser kan glukokortikosteroiders systemiska effekter såsom hyperkortisolism

och binjurebarkssuppression uppkomma.

Om Bufomix Easyhalerbehandlingen måste utsättas till följd av en överdos av formoterolkomponenten

ska underhåll med lämplig inhalerad kortikosteroid övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med

kortikosteroider eller övriga medel, exkl. antikolinergika, ATC-kod: R03AK07

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Bufomix Easyhaler innehåller budesonid och formoterol, vilka har olika verkningsmekanismer och

visar additiva effekter med avseende på reduktion av astmaexacerbationer. Verkningsmekanismen för

respektive substans beskrivs nedan.

Budesonid

Budesonid är en glukokortikosteroid som har en dosberoende antiinflammatorisk

effekt i luftvägarna

efter inhalation, vilket resulterar i färre astmasymtom och färre exacerbationer. Inhalerat budesonid

har färre allvarliga biverkningar än systemiskt administrerade kortikosteroider. Den exakta

verkningsmekanismen för den antiinflammatoriska effekten av glukokortikosteroider är inte känd.

Formoterol

Formoterol är en selektiv β

-adrenoceptoragonist, som efter inhalation ger snabb och långverkande

avslappning av den glatta muskulaturen i bronkerna hos patienter med reversibel luftvägsobstruktion.

Den bronkdilaterande effekten är dosberoende med ett effekttillslag inom 1–3 minuter. Effekten varar

i åtminstone 12 timmar efter en engångsdos.

Klinisk effekt och säkerhet

Astma

I kliniska prövningar hos vuxna har tillägg av formoterol till budesonid visat sig förbättra

astmasymtom och lungfunktion

samt reducera exacerbationer. Effekten av budesonid/formoterol på

lungfunktion har i två 12-veckors studier visats likvärdig med den fria kombinationen av budesonid

och formoterol, och bättre än budesonid givet som monoterapi. I samtliga behandlingsarmar fanns en

kortverkande β

-adrenoceptoragonist för vidbehovsanvändning. Det fanns inga tecken på en minskad

antiastmatisk effekt med tiden.

Två pediatriska 12-veckorsstudier har utförts, i vilka 265 barn i åldern 6–11 år behandlades med en

underhållsdos av budesonid/formoterol (2 inhalationer av 80 mikrogram/4,5 mikrogram per inhalation

två gånger dagligen) och en kortverkande β

-adrenoceptoragonist vid behov. I båda studierna

förbättrades lungfunktionen och behandlingen tolererades väl jämfört med motsvarande dos av enbart

budesonid.

KOL

I två 12-månadersstudier utvärderades effekten på lungfunktion och antal exacerbationer (definierat

som kurer av orala steroider och/eller antibiotika och/eller sjukhusinläggningar) hos patienter med

måttligt till svår KOL. Inklusionskriterierna för båda studierna var FEV

< 50 % av förväntat värde

före bronkdilaterare. Median FEV

efter bronkdilaterare vid inklusion i studierna var 42 % av

förväntat värde.

Medelantalet exacerbationer per år (definierat som ovan) var signifikant reducerat med

budesonid/formoterol jämfört med behandling med enbart formoterol eller placebo (medelantal 1,4

jämfört med 1,8–1,9 i placebo/formoterol gruppen). Medelantalet dagar med orala

kortikosteroider/patient under de 12 månaderna var reducerad i budesonid/formoterol gruppen (7–

8 dagar/patient/år jämfört med 11–12 och 9–12 dagar i placebo respektive formoterol grupperna). För

ändringar i lungfunktionsparametrar, såsom FEV

, var budesonid/formoterol inte bättre än behandling

med enbart formoterol.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Bufomix Easyhaler och Symbicort Turbuhaler fixa kombination av budesonid och formoterol har

visats vara bioekvivalenta med avseende på total systemisk exponering och exponering via lungorna.

Symbicort Turbuhaler fixa doskombination av budesonid och formoterol, och motsvarande

monoterapier har visats vara bioekvivalenta med avseende på systemisk exponering av budesonid

respektive formoterol. Trots detta sågs en mindre ökning i kortisolsuppression efter administrering av

den fixa kombinationen jämfört med monoprodukterna. Skillnaden bedöms inte påverka klinisk

säkerhet.

Data har inte visat på några farmakokinetiska interaktioner mellan budesonid och formoterol.

Farmakokinetiska parametrar för budesonid och formoterol har visats jämförbara givna antingen som

monoterapier eller som den fixa kombinationen. För budesonid var AUC något högre,

absorptionshastigheten snabbare, och maximal plasmakoncentration högre efter administrering av den

fixa kombinationen. För formoterol var maximal plasmakoncentration likartad efter administrering av

den fixa kombinationen. Inhalerat budesonid absorberas snabbt och maximal plasmakoncentration

uppnås inom 30 minuter efter inhalation. Den genomsnittliga lungdepositionen av budesonid efter

inhalation via pulverinhalator har i studier visats vara 32 % till 44 % av avgiven dos. Den systemiska

biotillgängligheten

är cirka 49 % av avgiven dos. Hos barn 6–16 år är lungdepositionen i samma

storleksordning som hos vuxna, för samma dos; resulterande plasmakoncentrationer bestämdes ej.

Inhalerat formoterol absorberas snabbt och maximal plasmakoncentration uppnås inom 10 minuter

efter inhalation. Lungdepositionen av formoterol, inhalerat via pulverinhalator, har i studier visats vara

28 % till 49 % av avgiven dos. Den systemiska biotillgängligheten

är omkring 61 % av avgiven dos.

Distribution och metabolism

Plasmaproteinbindning

är cirka 50 % för formoterol och 90 % för budesonid. Distributionsvolymen är

cirka 4 l/kg för formoterol och 3 l/kg för budesonid. Formoterol inaktiveras via konjugering (aktiva O-

demetylerade och deformylerade metaboliter bildas, men dessa förekommer huvudsakligen som

inaktiverade konjugat). Budesonid genomgår en omfattande (ca 90 %) första-passage-metabolism i

levern till metaboliter med låg glukokortikosteroid

aktivitet. Glukokortikosteroidaktiviteten för

huvudmetaboliterna, 6-beta-hydroxibudesonid och 16-alfa-hydroxiprednisolon, är mindre än 1 % av

den för budesonid. Det finns ingen indikation

på någon metabolisk interaktion eller

bortträngningsinteraktion

(displacement) mellan formoterol och budesonid.

Eliminering

Större delen av dosen formoterol omvandlas genom metabolism i levern följt av renal utsöndring.

Efter inhalation utsöndras 8 % till 13 % av avgiven dos formoterol ometaboliserad i urinen.

Formoterol har ett högt systemiskt clearance (cirka 1,4 l/min) och den terminala halveringstiden är i

medeltal 17 timmar.

Budesonid elimineras genom metabolism som främst katalyseras av enzymet CYP3A4. Budesonids

metaboliter utsöndras i urinen i oförändrad eller i konjugerad form. Endast försumbara mängder

oförändrat budesonid återfinns i urinen. Budesonid har högt systemiskt clearance (ca 1,2 l/min) och

halveringstiden i plasma efter intravenös dosering uppgår i medeltal till 4 timmar.

Budesonids eller formoterols farmakokinetik hos barn eller patienter med nedsatt njurfunktion är

okänd. Exponeringen för budesonid och formoterol kan vara ökad hos patienter med leversjukdom.

Linjäritet/icke-linjäritet

Systemisk exponering för både budesonid och formoterol korrelerar på ett linjärt sätt med den

administrerade dosen.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitet som observerats i djurstudier med budesonid och formoterol, gett i kombination eller var för

sig, var effekter relaterade till förstärkt farmakologisk aktivitet.

I reproduktionsstudier i djur har kortikosteroider, såsom budesonid, visat sig kunna ge upphov till

missbildningar av olika slag (gomspaltor, skelettmissbildningar). De djurexperimentella resultaten

förefaller dock inte ha någon relevans för människa vid rekommenderade doser. Reproduktionsstudier

med formoterol i djur har visat en något minskad fertilitet hos hanråttor vid hög systemexponering,

samt implantationsförluster liksom minskad tidig postnatal överlevnad och minskad födelsevikt vid en

systemexponering som avsevärt överstiger de nivåer som nås vid klinisk användning. De

djurexperimentella resultaten förefaller dock inte ha någon relevans för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat (vilket innehåller mjölkprotein).

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad förpackning: 2 år.

Efter öppnande av foliepåse: 4 månader. Förvaras vid högst 25 °C och i skydd mot fukt.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

För förvaringsanvisningar efter öppnande av läkemedlet, se avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Flerdospulverinhalator består av sju plastdelar och en fjäder i rostfritt stål. Plastmaterialen i inhalatorn

är: polybutylentereftalat, polyeten med låg densitet, polykarbonat, styren-butadien, polypropen.

Inhalatorn är förseglad i en laminatpåse och packad med eller utan ett fodral (polypropen och

termoplastisk elastomer) i en kartong.

Förpackningar:

Bufomix Easyhaler 320/9 mikrogram/inhalation,

inhalationspulver:

60 doser

60 doser + fodral

120 doser (2 x 60 doser)

180 doser (3 x 60 doser)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

31473

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 25.4.2014

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

25.11.2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot