Beovu

Euroopan unioni - suomi - EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

09-02-2021

Aktiivinen ainesosa:
brolucizumab
Saatavilla:
Novartis Europharm Limited 
ATC-koodi:
S01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
brolucizumab
Terapeuttinen ryhmä:
Ophthalmologicals,
Terapeuttinen alue:
Märkä makuladegeneraatio
Käyttöaiheet:
Beovu on tarkoitettu aikuisten hoitoon neovaskulaarisen (kostean) ikään liittyvä silmänpohjan rappeuma (AMD).
Tuoteyhteenveto:
Revision: 2
Valtuutuksen tilan:
valtuutettu
Myyntiluvan numero:
EMEA/H/C/004913
Valtuutus päivämäärä:
2020-02-13
EMEA-koodi:
EMEA/H/C/004913

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste - bulgaria

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - bulgaria

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - espanja

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - espanja

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - tšekki

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tšekki

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - tanska

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - tanska

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - saksa

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - saksa

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - viro

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - viro

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - kreikka

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kreikka

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - englanti

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - englanti

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - ranska

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ranska

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - italia

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - italia

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - latvia

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - latvia

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - liettua

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - liettua

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - unkari

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - unkari

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - malta

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - malta

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - hollanti

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - hollanti

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - puola

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - puola

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - portugali

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - portugali

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - romania

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - romania

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - slovakki

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - slovakki

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - sloveeni

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - sloveeni

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - ruotsi

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - ruotsi

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - norja

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - norja

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - islanti

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - islanti

09-02-2021

Pakkausseloste Pakkausseloste - kroatia

09-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto - kroatia

09-02-2021

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Beovu 120 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Beovu 120 mg/ml injektioneste, liuos

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra injektionestettä (liuos) sisältää 120 mg brolusitsumabia*.

* Brolusitsumabi on humanisoitu, monoklonaalinen yksiketjuinen Fv-vasta-ainefragmentti (scFv-

vasta-ainefragmentti), joka on valmistettu

Escherichia coli

-soluissa rekombinaatio-DNA-tekniikalla.

Beovu 120 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 19,8 mg brolusitsumabia 0,165 millilitrassa liuosta. Tämä määrä riittää

yhteen 6 mg brolusitsumabia sisältävään 0,05 ml:n kerta-annokseen liuosta.

Beovu 120 mg/ml injektioneste, liuos

Yksi injektiopullo sisältää 27,6 mg brolusitsumabia 0,23 millilitrassa liuosta. Tämä määrä riittää

yhteen 6 mg brolusitsumabia sisältävään 0,05 ml:n kerta-annokseen liuosta.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos (injektioneste).

Kirkas tai hieman opaalinhohtoinen, väritön tai hieman ruskeankellertävä vesiliuos.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Beovu on tarkoitettu neovaskulaarisen (kostean) silmänpohjan ikärappeuman (AMD) hoitoon

aikuisille.

4.2

Annostus ja antotapa

Beovu-valmisteen antaa pätevä silmälääkäri, jolla on kokemusta injektioiden antamisesta silmän

lasiaiseen.

Annostus

Suositeltu annos on 6 mg brolusitsumabia (0,05 ml liuosta) injektiona silmän lasiaiseen 4 viikon välein

(kerran kuukaudessa) ensimmäisten 3 annoksen ajan. Tämän jälkeen lääkäri voi muuttaa hoitovälejä

yksilöllisesti näöntarkkuuden ja/tai anatomisten parametrien perusteella arvioimansa

tautiaktiivisuuden pohjalta. Tautiaktiivisuuden arviointia suositellaan 16 viikon (4 kuukauden)

kuluttua hoidon aloittamisesta. Potilaille, joilla ei ole tautiaktiivisuutta, suositellaan hoitoa 12 viikon

(3 kuukauden) välein. Potilaille, joilla on tautiaktiivisuutta, suositellaan hoitoa 8 viikon (2 kuukauden)

välein). Lääkäri voi myös myöhemmin muuttaa hoitovälejä yksilöllisesti tautiaktiivisuuden pohjalta.

Jos näkökykyä koskevat tulokset ja anatomiset tulokset viittaavat siihen, että potilas ei hyödy hoidon

jatkamisesta, Beovu-hoito tulee lopettaa.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Annostusta ei tarvitse muuttaa 65 vuotta täyttäneiden potilaiden kohdalla (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annostusta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoimintapotilailla (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Brolusitsumabia ei ole tutkittu maksan vajaatoimintapotilailla. Annostusta ei tarvitse muuttaa maksan

vajaatoimintapotilailla (ks. kohta 5.2).

Pediatriset potilaat

Brolusitsumabin turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Beovu on tarkoitettu käytettäväksi vain silmän lasiaiseen.

Injektioneste on tarkastettava silmämääräisesti ennen antoa (ks. kohta 6.6).

Intravitreaalinen injektiotoimenpide on toteutettava aseptisissa olosuhteissa. Tähän sisältyy kirurginen

käsien desinfiointi ja steriilien käsineiden, steriilin liinan ja steriilin luomilevittimen (tai vastaavan)

käyttö. Saatavilla on oltava steriilit parasenteesivälineet varmuuden vuoksi. Potilaan aiemmat

yliherkkyysreaktiot on selvitettävä tarkoin ennen intravitreaalista toimenpidettä (ks. kohta 4.3). Ennen

injektiota silmänympärysiho, silmäluomi ja silmän pinta desinfioidaan laajakirjoisella paikallisella

mikrobisidilla ja annetaan riittävä puudutus.

Injektioneula pistetään 3,5–4,0 mm limbuksesta posteriorisesti lasiaistilaan, vältetään horisontaalista

meridiaania ja tähdätään silmämunan keskikohtaan. Annettava 0,05 ml:n tilavuus injisoidaan hitaasti.

Kovakalvon pistoskohtaa vaihdetaan seuraavien injektioiden yhteydessä.

Potilaita on seurattava silmänpaineen kohoamisen varalta välittömästi intravitreaalisen injektion

jälkeen. Sopiva seuranta voi sisältää näköhermon pään perfuusion tarkistuksen tai tonometrian.

Steriilejä parasenteesivälineitä on tarvittaessa oltava saatavilla.

Intravitreaalisen injektion jälkeen potilaita on neuvottava viipymättä ilmoittamaan kaikista

endoftalmiittiin viittaavista oireista (esim. silmäkipu, silmän punoitus, valoherkkyys, näön

sumeneminen).

Esitäytetty ruisku

Esitäytetty ruisku on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Yhtä esitäytettyä ruiskua saa käyttää

vain yhden silmän hoitoon.

Esitäytetyssä ruiskussa oleva tilavuus (0,165 ml) on suurempi kuin suositeltu annos (0,05 ml), joten

osa esitäytetyssä ruiskussa olevasta tilavuudesta on hävitettävä ennen antoa.

Esitäytetyn ruiskun koko tilavuuden injisointi voi johtaa yliannokseen. Ilman poistamiseksi

ylimääräisen lääkevalmisteen mukana, paina mäntää hitaasti, kunnes männän kuperan kumisen kärjen

reuna on 0,05 ml:n annosmerkin kohdalla (mikä vastaa 50

l, eli 6 mg brolusitsumabia).

Injektiopullo

Injektiopullo on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Yhtä injektiopulloa saa käyttää vain yhden

silmän hoitoon.

Injektiopullossa oleva tilavuus (0,23 ml) on suurempi kuin suositeltu annos (0,05 ml), joten osa

injektiopullossa olevasta tilavuudesta on hävitettävä ennen antoa.

Injektiopullon koko tilavuuden injisointi voi johtaa yliannokseen. Poista ilma ruiskusta varovasti

ylimääräisen lääkevalmisteen mukana, ja säädä annos 0,05 ml:n annosmerkin kohdalle (mikä vastaa

50 μl, eli 6 mg brolusitsumabia).

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Aktiivinen okulaarinen tai periokulaarinen infektio tai sen epäily.

Aktiivinen silmänsisäinen inflammaatio.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja

eränumero dokumentoitava selkeästi.

Endoftalmiitti, silmänsisäinen inflammaatio, traumaattinen kaihi, verkkokalvon irtauma, verkkokalvon

vaskuliitti ja/tai verkkokalvon verisuonitukos

Silmän lasiaiseen annettavien injektioiden, myös Beovu-injektioiden, yhteydessä on esiintynyt

endoftalmiittia, silmänsisäistä inflammaatiota, traumaattista kaihia ja verkkokalvon irtaumaa (ks.

kohta 4.8). Beovu-valmistetta annettaessa on aina käytettävä asianmukaista aseptista

injektiotekniikkaa.

Beovu-valmisteen käytön yhteydessä on ilmoitettu verkkokalvon vaskuliitti- ja/tai verkkokalvon

verisuonitukostapauksia tyypillisesti potilailla, joilla on silmänsisäinen inflammaatio (ks. kohdat 4.3 ja

4.8). Beovu-hoito on lopetettava, jos potilaalle ilmaantuu verkkokalvon vaskuliitti ja/tai verkkokalvon

verisuonitukos, ja hoitotoimiin on ryhdyttävä viipymättä.

Potilaita on neuvottava ilmoittamaan viipymättä edellä mainittuihin tapahtumiin viittaavista oireista.

Silmänpaineen nousu

Ohimenevää silmänpaineen nousua on havaittu 30 minuutin kuluessa silmän lasiaiseen annettavien

endoteelikasvutekijän (VEGF) estäjien annosta, mukaan lukien brolusitsumabi (ks. kohta 4.8).

Erityinen varovaisuus on tarpeen, jos potilaalla on huonossa hoitotasapainossa oleva glaukooma

(Beovu-valmistetta ei saa injisoida, jos silmänpaine on ≥ 30 mmHg). Sekä silmänpainetta että

näköhermon pään perfuusiota on tarkkailtava ja hoidettava asianmukaisesti.

Molempien silmien hoito

Molempiin silmiin samanaikaisesti annettavan brolusitsumabihoidon turvallisuutta ja tehoa ei ole

tutkittu.

Immunogeenisuus

Kyseessä on proteiinilääke, joten brolusitsumabihoitoon voi liittyä immunogeenisuutta (ks. kohta 4.8).

Potilaita on ohjeistettava kertomaan lääkärille, jos heille ilmaantuu oireita kuten silmäkipua tai

lisääntynyttä epämukavuuden tunnetta silmässä, silmien punaisuuden pahenemista, näön sumenemista

tai huononemista, näkökentässä näkyvien pienten hiukkasten lisääntymistä tai lisääntynyttä

valoherkkyyttä (ks. kohta 4.8).

Muiden VEGF:n estäjien samanaikainen käyttö

Beovu-valmisteen ja muiden VEGF:n estäjälääkevalmisteiden samanaikaisesta käytöstä samaan

silmään ei ole tietoa. Brolusitsumabia ei saa antaa rinnakkain muiden VEGF:n estäjälääkevalmisteiden

kanssa (ei systeemisten eikä silmään annettavien).

Hoidon tauottaminen

Silmän lasiaiseen annettavia VEGF:n estäjähoitoja käytettäessä, annos on jätettävä väliin eikä hoitoa

saa jatkaa ennen seuraavaa sovittua hoitokertaa, jos todetaan jokin seuraavista:

parhaan lasikorjatun näöntarkkuuden (best corrected visual acuity, BCVA) heikkeneminen

≥ 30 kirjainta verrattuna edelliseen näöntarkkuuden arviointiin;

verkkokalvoreikä;

verkkokalvonalainen verenvuoto, joka ulottuu verkkokalvon keskikuoppaan (fovea) tai jossa

verenvuodon laajuus on ≥ 50 % leesion kokonaisalasta;

suunniteltu tai tehty silmäleikkaus edeltävien tai seuraavien 28 päivän aikana.

Verkkokalvon pigmenttiepiteelin repeämä

Riskitekijöitä, jotka suurentavat verkkokalvon pigmenttiepiteelin repeämän kehittymisriskiä kostean

silmänpohjan ikärappeuman VEGF:n estäjähoidon jälkeen, ovat mm. kookas ja/tai korkea

verkkokalvon pigmenttiepiteelin irtauma. Brolusitsumabihoitoa aloitettaessa on noudatettava

varovaisuutta, jos potilaalla on näitä verkkokalvon pigmenttiepiteelin repeämän riskitekijöitä.

Regmatogeeninen verkkokalvon irtauma tai makulareikä

Hoito on lopetettava, jos potilaalla on regmatogeeninen verkkokalvon irtauma tai asteen 3 tai 4

makulareikä.

Intravitreaalisen käytön systeemiset vaikutukset

Systeemisiä haittatapahtumia, mukaan lukien muualla kuin silmässä ilmaantuvia verenvuotoja ja

valtimoiden tromboemboliatapahtumia on ilmoitettu lasiaiseen injektoitavan VEGF:n estäjähoidon

jälkeen. On olemassa teoreettinen riski, että nämä voivat liittyä VEGF:n estoon. On vain rajallisesti

tietoa sellaisten silmänpohjan ikärappeumaa sairastavien potilaiden hoidosta, joilla on ollut edeltävien

3 kuukauden aikana aivohalvaus (stroke), ohimeneviä aivoverenkierron häiriöitä tai sydäninfarkti.

Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa tällaisia potilaita.

Natriumpitoisuus

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä brolusitsumabihoidon aikana ja

brolusitsumabihoidon päätyttyä vielä vähintään yhden kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen.

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja brolusitsumabin käytöstä raskaana oleville naisille. Ei

ole tehty riittäviä eläinkokeita lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi (ks. kohta 5.3). Vaikka silmään

annon jälkeinen systeeminen altistus on hyvin alhainen, ei brolusitsumabia saa käyttää raskauden

aikana, ellei hoidon mahdollinen hyöty ylitä sikiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö brolusitsumabi ihmisen rintamaitoon. Rintaruokittuun

vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. Brolusitsumabihoitoa ei

suositella rintaruokinnan aikana, eikä rintaruokintaa pidä aloittaa ennen kuin brolusitsumabihoidon

päättymisestä ja viimeisestä annoksesta on kulunut vähintään yksi kuukausi. On päätettävä,

lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko brolusitsumabihoito ottaen huomioon rintaruokinnasta

aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Lisääntymistä tai hedelmällisyyttä koskevia tutkimuksia ei ole tehty. VEGF-toiminnan eston on

osoitettu vaikuttavan munarakkuloiden kehitykseen, keltarauhasen toimintaan ja hedelmällisyyteen.

VEGF:n estäjien vaikutusmekanismin vuoksi naisen hedelmällisyyteen sekä alkion- ja

sikiönkehitykseen kohdistuvat riskit ovat mahdollisia.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Beovu-valmisteella on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Vaikutus johtuu silmän

lasiaiseen annettavan injektion ja toimenpiteeseen liittyvän silmätutkimuksen jälkeen mahdollisesti

esiintyvistä ohimenevistä näköhäiriöistä. Potilaiden on oltava ajamatta ja käyttämättä koneita, kunnes

näkö on korjautunut riittävästi.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat heikentynyt näöntarkkuus (7,3 %), kaihi (7,0 %),

sidekalvon verenvuoto (6,3 %) ja lasiaiskellujat (5,1 %).

Vakavimpia haittavaikutuksia olivat sokeus (0,8 %), endoftalmiitti (0,7 %), verkkokalvovaltimon

tukos (0,8 %) ja verkkokalvon irtauma (0,7 %).

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset (taulukko 1) esitetään MedDRA-elinjärjestelmäluokittain. Kunkin

elinjärjestelmäluokan haittavaikutukset esitetään yleisyysjärjestyksessä yleisimmistä alkaen. Kunkin

haittavaikutuksen kohdalla mainittava yleisyysluokka perustuu seuraavaan käytäntöön: hyvin yleinen

(≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000,

< 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä

esiintyvyyden arviointiin). Kunkin yleisyysluokan haittavaikutukset esitetään vakavuusjärjestyksessä

vakavimmista alkaen.

Taulukko 1

Haittavaikutusten yleisyydet kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon

jälkeen

Elinjärjestelmäluokka

Yleisyysluokka

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys (mukaan lukien urtikaria, ihottuma, kutina,

punoitus)

Yleinen

Silmät

Heikentynyt näöntarkkuus

Yleinen

Verkkokalvoverenvuoto

Yleinen

Uveiitti

Yleinen

Iriitti

Yleinen

Lasiaisen irtauma

Yleinen

Verkkokalvon repeämä

Yleinen

Kaihi

Yleinen

Sidekalvon verenvuoto

Yleinen

Lasiaiskellujat

Yleinen

Silmäkipu

Yleinen

Silmänpaineen nousu

Yleinen

Sidekalvotulehdus

Yleinen

Verkkokalvon pigmenttiepiteelin repeämä

Yleinen

Näön sumentuminen

Yleinen

Sarveiskalvon abraasio

Yleinen

Keratitis punctata

Yleinen

Sokeus

Melko harvinainen

Endoftalmiitti

Melko harvinainen

Verkkokalvovaltimon tukos

Melko harvinainen

Verkkokalvon irtauma

Melko harvinainen

Sidekalvon verekkyys

Melko harvinainen

Lisääntynyt kyynelnesteen eritys

Melko harvinainen

Poikkeava tuntemus silmässä

Melko harvinainen

Verkkokalvon pigmenttiepiteelin irtauma

Melko harvinainen

Lasiaistulehdus

Melko harvinainen

Etukammion tulehdus

Melko harvinainen

Iridosykliitti

Melko harvinainen

Etukammion valotie

Melko harvinainen

Sarveiskalvon turvotus

Melko harvinainen

Lasiaisen verenvuoto

Melko harvinainen

Verkkokalvon verisuonitukos

Tuntematon

Verkkokalvon vaskuliitti

Tuntematon

Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus

Immunogeenisuus

Potilaalle saattaa kehittyä immuunivaste Beovu-hoidon yhteydessä. Kun Beovu-valmistetta oli annettu

88 viikon ajan, hoidon aikana kehittyneitä brolusitsumabia torjuvia vasta-aineita todettiin 23–25 %:lla

potilaista. Potilailla, joille kehittyi hoidon aikana vasta-aineita, todettiin haittavaikutuksina enemmän

silmänsisäisiä inflammaatiotapauksia. Brolusitsumabia torjuvien vasta-aineiden kliininen merkitys

turvallisuuden kannalta on toistaiseksi epäselvä. Brolusitsumabia torjuvat vasta-aineet eivät

vaikuttaneet kliiniseen tehoon.

Lääkeaineryhmään liittyvät haittavaikutukset

Lasiaiseen annetun VEGF:n estäjähoidon jälkeen on olemassa teoreettinen valtimoiden

tromboemboliatapahtumien, mukaan lukien aivohalvauksen (stroke) ja sydäninfarktin, riski.

Brolusitsumabilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa tromboembolisten tapahtumien esiintymistiheys

silmänpohjan ikärappeumaa (AMD) sairastavilla potilailla oli alhainen. Esiintymistiheydessä ei ollut

merkittäviä huomattavia eroja brolusitsumabi- ja vertailuvalmistehoitoryhmien välillä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Yliannostus suositustilavuutta suuremmalla injektiotilavuudella voi suurentaa silmänpainetta.

Yliannostapauksessa onkin seurattava silmänpainetta ja aloitettava asianmukainen hoito, mikäli tämä

on hoitavan lääkärin mielestä aiheellista.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Silmätautien lääkkeet, uudissuonittumisen estoon käytettävät lääkkeet,

ATC-koodi: S01LA06

Vaikutusmekanismi

Brolusitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen yksiketjuinen Fv-vasta-ainefragmentti (scFv-vasta-

ainefragmentti), jonka molekyylipaino on ~26 kDa.

Endoteelikasvutekijä A -reitin (VEGF-A-reitin) kautta tapahtuvan signaloinnin lisääntymisellä on

yhteys patologiseen angiogeneesiin silmässä ja retinaturvotukseen. Brolusitsumabi sitoutuu suurella

affiniteetilla VEGF-A-isoformeihin (esim. VEGF

, VEGF

ja VEGF

) ja estää siten VEGF-A:ta

sitoutumasta VEGFR-1- ja VEGFR-2-reseptoreihinsa. VEGF-A:n sitoutumista estämällä

brolusitsumabi vähentää endoteelisolujen proliferaatiota, mikä vähentää patologista uudissuoni-

muodostusta ja vähentää verisuonten läpäisevyyttä.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Neovaskulaarisen (kostean) silmänpohjan ikärappeuman (AMD) tyyppipiirteenä on suonikalvon

patologinen neovaskularisaatio eli uudissuonittuminen. Suonikalvon uudissuonista tihkuva veri ja

neste voi aiheuttaa verkkokalvon paksuuntumista tai turvotusta ja/tai intraretinaalista/subretinaalista

verenvuotoa, mikä johtaa näöntarkkuuden heikkenemiseen.

HAWK- ja HARRIER-tutkimuksissa tähän liittyviä anatomisia parametreja hyödynnettiin

hoitopäätösten pohjana olevissa tautiaktiivisuuden arvioinneissa. Keskeisen makulan paksuuden

(CST) pienenemistä ja intraretinaalisen/subretinaalisen nesteen (IRF/SRF) tai verkkokalvon

pigmenttiepiteelin alapuolisen (sub-RPE) nesteen vähenemistä todettiin Beovu-hoitoa saaneilla

potilailla jo 4 viikon kuluttua hoidon aloituksesta ja viikoille 48 ja 96 asti.

Viikolla 16 ero CST:n pienenemisessä oli molemmissa tutkimuksissa tilastollisesti merkitsevä

verrattaessa Beovu-hoitoa saaneita afliberseptihoitoa saaneisiin (HAWK: -161 vs. -134 mikronia;

HARRIER: -174 vs. -134 mikronia). Keskeisen makulan paksuuden pieneneminen lähtötasoon

verrattuna oli tilastollisesti merkitsevää myös viikolla 48 (HAWK: -173 vs. -144 mikronia;

HARRIER: -194 vs. -144 mikronia), ja säilyi molempien tutkimusten päättymiseen viikolle 96 asti

(HAWK: -175 vs. -149 mikronia; HARRIER: -198 vs. -155 mikronia).

Viikolla 16 ero niiden potilaiden prosenttiosuuksissa, joilla esiintyi intraretinaalista/subretinaalista

nestettä, oli tilastollisesti merkitsevä Beovu-ryhmän ja afliberseptiryhmän välillä molemmissa

tutkimuksissa (HAWK: 34 % vs. 52 %; HARRIER: 29 % vs. 45 %). Tämä ero oli tilastollisesti

merkitsevä myös viikolla 48 (HAWK: 31 % vs. 45 %; HARRIER: 26 % vs. 44 %), ja säilyi

molempien tutkimusten päättymiseen viikolle 96 asti (HAWK: 24 % vs. 37 %; HARRIER: 24 % vs.

39 %).

Viikolla 16 ero niiden potilaiden prosenttiosuuksissa, joilla esiintyi verkkokalvon pigmenttiepiteelin

alapuolista nestettä, oli tilastollisesti merkitsevä Beovu-ryhmän ja afliberseptiryhmän välillä

molemmissa tutkimuksissa (HAWK: 19 % vs. 27 %; HARRIER: 16 % vs. 24 %). Tämä ero oli

tilastollisesti merkitsevä myös viikolla 48 (HAWK: 14 % vs. 22 %; HARRIER: 13 % vs. 22 %), ja

säilyi molempien tutkimusten päättymiseen viikolle 96 asti (HAWK: 11 % vs. 15 %; HARRIER: 17 %

vs. 22 %).

Näissä tutkimuksissa Beovu-hoitoa saaneilla potilailla todettiin suonikalvon neovaskularisaatio-

leesioiden koon pienenemistä jo viikolla 12 sekä viikoilla 48 ja 96 hoidon aloittamisen jälkeen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Beovu-valmisteen tehoa ja turvallisuutta arvioitiin kahdessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa,

aktiivikontrolloidussa vaiheen III monikeskustutkimuksessa (HAWK- ja HARRIER-tutkimukset)

potilailla, joilla oli neovaskulaarinen (kostea) silmänpohjan ikärappeuma. Näissä tutkimuksissa

yhteensä 1 817 potilasta sai hoitoa kahden vuoden ajan (1 088 potilasta sai Beovu-hoitoa ja 729 sai

vertailuvalmiste afliberseptia). Potilaiden ikä vaihteli 50 vuodesta 97 vuoteen; ikäkeskiarvo oli

76 vuotta.

Molemmissa tutkimuksissa kolme ensimmäistä annosta annettiin kerran kuukaudessa (viikoilla 0, 4

ja 8), minkä jälkeen brolusitsumabiryhmän potilaat saivat hoitoa 12 viikon välein ja annosväliä voitiin

muuttaa 8 viikkoon tautiaktiivisuuden perusteella. Lääkäri arvioi tautiaktiivisuuden ensimmäisen

12-viikkoisen annosvälin aikana (viikoilla 16 ja 20) ja tämän jälkeen jokaisella sovitulla 12 viikon

välein toteutetulla hoitokäynnillä. Jos potilaalla todettiin tautiaktiivisuutta (esim. huonontunut

näöntarkkuus, suurentunut keskeisen makulan paksuus ja/tai intraretinaalista/subretinaalista nestettä

tai nestettä verkkokalvon pigmenttiepiteelin alla) jollakin näistä käynneistä, hänen kohdallaan

siirryttiin 8 viikon annosväliin. Vertailuvalmiste afliberseptiä annettiin 8 viikon välein kuukauden

välein annettujen kolmen ensimmäisen annoksen jälkeen.

Tulokset

Tutkimusten ensisijainen tehon päätetapahtuma oli parhaan lasikorjatun näöntarkkuuden (best

corrected visual acuity, BCVA) muutos lähtötilanteesta viikolle 48, kun mittarina oli early treatment

diabetic retinopathy study -tutkimuksen (ETDRS) kirjainpistemäärä; ensisijaisena tavoitteena oli

osoittaa, että Beovu-hoito oli vähintään samanarvoinen (non-inferior) kuin aflibersepti. Molemmissa

tutkimuksissa Beovu-hoito (antoväli 12 viikkoa tai 8 viikkoa) oli teholtaan vähintään samanarvoinen

kuin aflibersepti (2 mg; antoväli 8 viikkoa). Ensimmäisen vuoden aikana todettu näöntarkkuuden

paraneminen säilyi toisen vuoden aikana.

Molempien tutkimusten tarkemmat tulokset esitetään taulukossa 2 ja kuvassa 1 jäljempänä.

Taulukko 2

Näöntarkkuustulokset vaiheen III tutkimusten viikoilla 48 ja 96 – HAWK- ja

HARRIER-tutkimukset

HAWK

HARRIER

Tehotulosmuuttuja

Viikko

Beovu

6 mg

(n = 360)

Aflibersepti

2 mg

(n = 360)

Ero

(95 % lv),

brolusitsumabi

– aflibersepti

Beovu

6 mg

(n = 370)

Aflibersepti

2 mg

(n = 369)

Ero

(95 % lv),

brolusitsu-

mabi –

aflibersepti

Parhaan lasikorjatun

näöntarkkuuden

(mittari: ETDRS-

kirjainpistemäärä)

keskimuutos

lähtötilanteesta

(SE = 0,71)

(SE = 0,71)

-0,2

(-2,1; 1,8)

P < 0,0001

(SE = 0,61)

(SE = 0,61)

-0,7

(-2,4; 1,0)

P < 0,0001

36 –

(SE = 0,68)

(SE = 0,68)

(-1,9; 1,9)

P < 0,0001

(SE = 0,58)

(SE = 0,58)

-1,2

(-2,8; 0,4)

P = 0,0003

(SE = 0,78)

(SE = 0,78)

(-1,6; 2,7)

(SE = 0,73)

(SE = 0,73)

-0,4

(-2,5; 1,6)

Potilaat, joiden näkö

parani vähintään

15 kirjaimen verran

(%)

33,6

25,4

(2,2; 15,0)

29,3

29,9

-0,6

(-7,1; 5,8)

34,2

27,0

(1,4; 13,8)

29,1

31,5

-2,4

(-8,8; 4,1)

Potilaat, joiden näön-

tarkkuus heikkeni

(paras lasikorjattu

näöntarkkuus

huononi

≥ 15 kirjaimen

verran) (%)

(-2,7; 4,3)

-1,0

(-3,9; 2,2)

(-3,6; 4,6)

-0,4

(-3,8; 3,3)

Parhaan lasikorjatun näöntarkkuuden (best corrected visual acuity, BCVA) kohdalla puuttuvat tiedot imputoitiin LOCF-menetelmällä

eli käyttämällä analyysissä tuoreinta havaintoa.

ETDRS: early treatment diabetic retinopathy study -tutkimus.

P-arvo koskee vähintään samanarvoisuuden (non-inferiority) hypoteesia, jossa vähintään samanarvoisuuden raja-arvo on

4,0 kirjainta.

Tärkeä toissijainen päätetapahtuma, jossa otetaan huomioon Beovu-hoidon ja afliberseptihoidon antoajankohtien erot.

Lue koko asiakirja

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Beovu 120 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Beovu 120 mg/ml injektioneste, liuos

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra injektionestettä (liuos) sisältää 120 mg brolusitsumabia*.

* Brolusitsumabi on humanisoitu, monoklonaalinen yksiketjuinen Fv-vasta-ainefragmentti (scFv-

vasta-ainefragmentti), joka on valmistettu

Escherichia coli

-soluissa rekombinaatio-DNA-tekniikalla.

Beovu 120 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 19,8 mg brolusitsumabia 0,165 millilitrassa liuosta. Tämä määrä riittää

yhteen 6 mg brolusitsumabia sisältävään 0,05 ml:n kerta-annokseen liuosta.

Beovu 120 mg/ml injektioneste, liuos

Yksi injektiopullo sisältää 27,6 mg brolusitsumabia 0,23 millilitrassa liuosta. Tämä määrä riittää

yhteen 6 mg brolusitsumabia sisältävään 0,05 ml:n kerta-annokseen liuosta.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos (injektioneste).

Kirkas tai hieman opaalinhohtoinen, väritön tai hieman ruskeankellertävä vesiliuos.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Beovu on tarkoitettu neovaskulaarisen (kostean) silmänpohjan ikärappeuman (AMD) hoitoon

aikuisille.

4.2

Annostus ja antotapa

Beovu-valmisteen antaa pätevä silmälääkäri, jolla on kokemusta injektioiden antamisesta silmän

lasiaiseen.

Annostus

Suositeltu annos on 6 mg brolusitsumabia (0,05 ml liuosta) injektiona silmän lasiaiseen 4 viikon välein

(kerran kuukaudessa) ensimmäisten 3 annoksen ajan. Tämän jälkeen lääkäri voi muuttaa hoitovälejä

yksilöllisesti näöntarkkuuden ja/tai anatomisten parametrien perusteella arvioimansa

tautiaktiivisuuden pohjalta. Tautiaktiivisuuden arviointia suositellaan 16 viikon (4 kuukauden)

kuluttua hoidon aloittamisesta. Potilaille, joilla ei ole tautiaktiivisuutta, suositellaan hoitoa 12 viikon

(3 kuukauden) välein. Potilaille, joilla on tautiaktiivisuutta, suositellaan hoitoa 8 viikon (2 kuukauden)

välein). Lääkäri voi myös myöhemmin muuttaa hoitovälejä yksilöllisesti tautiaktiivisuuden pohjalta.

Jos näkökykyä koskevat tulokset ja anatomiset tulokset viittaavat siihen, että potilas ei hyödy hoidon

jatkamisesta, Beovu-hoito tulee lopettaa.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Annostusta ei tarvitse muuttaa 65 vuotta täyttäneiden potilaiden kohdalla (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annostusta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoimintapotilailla (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Brolusitsumabia ei ole tutkittu maksan vajaatoimintapotilailla. Annostusta ei tarvitse muuttaa maksan

vajaatoimintapotilailla (ks. kohta 5.2).

Pediatriset potilaat

Brolusitsumabin turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Beovu on tarkoitettu käytettäväksi vain silmän lasiaiseen.

Injektioneste on tarkastettava silmämääräisesti ennen antoa (ks. kohta 6.6).

Intravitreaalinen injektiotoimenpide on toteutettava aseptisissa olosuhteissa. Tähän sisältyy kirurginen

käsien desinfiointi ja steriilien käsineiden, steriilin liinan ja steriilin luomilevittimen (tai vastaavan)

käyttö. Saatavilla on oltava steriilit parasenteesivälineet varmuuden vuoksi. Potilaan aiemmat

yliherkkyysreaktiot on selvitettävä tarkoin ennen intravitreaalista toimenpidettä (ks. kohta 4.3). Ennen

injektiota silmänympärysiho, silmäluomi ja silmän pinta desinfioidaan laajakirjoisella paikallisella

mikrobisidilla ja annetaan riittävä puudutus.

Injektioneula pistetään 3,5–4,0 mm limbuksesta posteriorisesti lasiaistilaan, vältetään horisontaalista

meridiaania ja tähdätään silmämunan keskikohtaan. Annettava 0,05 ml:n tilavuus injisoidaan hitaasti.

Kovakalvon pistoskohtaa vaihdetaan seuraavien injektioiden yhteydessä.

Potilaita on seurattava silmänpaineen kohoamisen varalta välittömästi intravitreaalisen injektion

jälkeen. Sopiva seuranta voi sisältää näköhermon pään perfuusion tarkistuksen tai tonometrian.

Steriilejä parasenteesivälineitä on tarvittaessa oltava saatavilla.

Intravitreaalisen injektion jälkeen potilaita on neuvottava viipymättä ilmoittamaan kaikista

endoftalmiittiin viittaavista oireista (esim. silmäkipu, silmän punoitus, valoherkkyys, näön

sumeneminen).

Esitäytetty ruisku

Esitäytetty ruisku on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Yhtä esitäytettyä ruiskua saa käyttää

vain yhden silmän hoitoon.

Esitäytetyssä ruiskussa oleva tilavuus (0,165 ml) on suurempi kuin suositeltu annos (0,05 ml), joten

osa esitäytetyssä ruiskussa olevasta tilavuudesta on hävitettävä ennen antoa.

Esitäytetyn ruiskun koko tilavuuden injisointi voi johtaa yliannokseen. Ilman poistamiseksi

ylimääräisen lääkevalmisteen mukana, paina mäntää hitaasti, kunnes männän kuperan kumisen kärjen

reuna on 0,05 ml:n annosmerkin kohdalla (mikä vastaa 50

l, eli 6 mg brolusitsumabia).

Injektiopullo

Injektiopullo on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Yhtä injektiopulloa saa käyttää vain yhden

silmän hoitoon.

Injektiopullossa oleva tilavuus (0,23 ml) on suurempi kuin suositeltu annos (0,05 ml), joten osa

injektiopullossa olevasta tilavuudesta on hävitettävä ennen antoa.

Injektiopullon koko tilavuuden injisointi voi johtaa yliannokseen. Poista ilma ruiskusta varovasti

ylimääräisen lääkevalmisteen mukana, ja säädä annos 0,05 ml:n annosmerkin kohdalle (mikä vastaa

50 μl, eli 6 mg brolusitsumabia).

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Aktiivinen okulaarinen tai periokulaarinen infektio tai sen epäily.

Aktiivinen silmänsisäinen inflammaatio.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja

eränumero dokumentoitava selkeästi.

Endoftalmiitti, silmänsisäinen inflammaatio, traumaattinen kaihi, verkkokalvon irtauma, verkkokalvon

vaskuliitti ja/tai verkkokalvon verisuonitukos

Silmän lasiaiseen annettavien injektioiden, myös Beovu-injektioiden, yhteydessä on esiintynyt

endoftalmiittia, silmänsisäistä inflammaatiota, traumaattista kaihia ja verkkokalvon irtaumaa (ks.

kohta 4.8). Beovu-valmistetta annettaessa on aina käytettävä asianmukaista aseptista

injektiotekniikkaa.

Beovu-valmisteen käytön yhteydessä on ilmoitettu verkkokalvon vaskuliitti- ja/tai verkkokalvon

verisuonitukostapauksia tyypillisesti potilailla, joilla on silmänsisäinen inflammaatio (ks. kohdat 4.3 ja

4.8). Beovu-hoito on lopetettava, jos potilaalle ilmaantuu verkkokalvon vaskuliitti ja/tai verkkokalvon

verisuonitukos, ja hoitotoimiin on ryhdyttävä viipymättä.

Potilaita on neuvottava ilmoittamaan viipymättä edellä mainittuihin tapahtumiin viittaavista oireista.

Silmänpaineen nousu

Ohimenevää silmänpaineen nousua on havaittu 30 minuutin kuluessa silmän lasiaiseen annettavien

endoteelikasvutekijän (VEGF) estäjien annosta, mukaan lukien brolusitsumabi (ks. kohta 4.8).

Erityinen varovaisuus on tarpeen, jos potilaalla on huonossa hoitotasapainossa oleva glaukooma

(Beovu-valmistetta ei saa injisoida, jos silmänpaine on ≥ 30 mmHg). Sekä silmänpainetta että

näköhermon pään perfuusiota on tarkkailtava ja hoidettava asianmukaisesti.

Molempien silmien hoito

Molempiin silmiin samanaikaisesti annettavan brolusitsumabihoidon turvallisuutta ja tehoa ei ole

tutkittu.

Immunogeenisuus

Kyseessä on proteiinilääke, joten brolusitsumabihoitoon voi liittyä immunogeenisuutta (ks. kohta 4.8).

Potilaita on ohjeistettava kertomaan lääkärille, jos heille ilmaantuu oireita kuten silmäkipua tai

lisääntynyttä epämukavuuden tunnetta silmässä, silmien punaisuuden pahenemista, näön sumenemista

tai huononemista, näkökentässä näkyvien pienten hiukkasten lisääntymistä tai lisääntynyttä

valoherkkyyttä (ks. kohta 4.8).

Muiden VEGF:n estäjien samanaikainen käyttö

Beovu-valmisteen ja muiden VEGF:n estäjälääkevalmisteiden samanaikaisesta käytöstä samaan

silmään ei ole tietoa. Brolusitsumabia ei saa antaa rinnakkain muiden VEGF:n estäjälääkevalmisteiden

kanssa (ei systeemisten eikä silmään annettavien).

Hoidon tauottaminen

Silmän lasiaiseen annettavia VEGF:n estäjähoitoja käytettäessä, annos on jätettävä väliin eikä hoitoa

saa jatkaa ennen seuraavaa sovittua hoitokertaa, jos todetaan jokin seuraavista:

parhaan lasikorjatun näöntarkkuuden (best corrected visual acuity, BCVA) heikkeneminen

≥ 30 kirjainta verrattuna edelliseen näöntarkkuuden arviointiin;

verkkokalvoreikä;

verkkokalvonalainen verenvuoto, joka ulottuu verkkokalvon keskikuoppaan (fovea) tai jossa

verenvuodon laajuus on ≥ 50 % leesion kokonaisalasta;

suunniteltu tai tehty silmäleikkaus edeltävien tai seuraavien 28 päivän aikana.

Verkkokalvon pigmenttiepiteelin repeämä

Riskitekijöitä, jotka suurentavat verkkokalvon pigmenttiepiteelin repeämän kehittymisriskiä kostean

silmänpohjan ikärappeuman VEGF:n estäjähoidon jälkeen, ovat mm. kookas ja/tai korkea

verkkokalvon pigmenttiepiteelin irtauma. Brolusitsumabihoitoa aloitettaessa on noudatettava

varovaisuutta, jos potilaalla on näitä verkkokalvon pigmenttiepiteelin repeämän riskitekijöitä.

Regmatogeeninen verkkokalvon irtauma tai makulareikä

Hoito on lopetettava, jos potilaalla on regmatogeeninen verkkokalvon irtauma tai asteen 3 tai 4

makulareikä.

Intravitreaalisen käytön systeemiset vaikutukset

Systeemisiä haittatapahtumia, mukaan lukien muualla kuin silmässä ilmaantuvia verenvuotoja ja

valtimoiden tromboemboliatapahtumia on ilmoitettu lasiaiseen injektoitavan VEGF:n estäjähoidon

jälkeen. On olemassa teoreettinen riski, että nämä voivat liittyä VEGF:n estoon. On vain rajallisesti

tietoa sellaisten silmänpohjan ikärappeumaa sairastavien potilaiden hoidosta, joilla on ollut edeltävien

3 kuukauden aikana aivohalvaus (stroke), ohimeneviä aivoverenkierron häiriöitä tai sydäninfarkti.

Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa tällaisia potilaita.

Natriumpitoisuus

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä brolusitsumabihoidon aikana ja

brolusitsumabihoidon päätyttyä vielä vähintään yhden kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen.

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja brolusitsumabin käytöstä raskaana oleville naisille. Ei

ole tehty riittäviä eläinkokeita lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi (ks. kohta 5.3). Vaikka silmään

annon jälkeinen systeeminen altistus on hyvin alhainen, ei brolusitsumabia saa käyttää raskauden

aikana, ellei hoidon mahdollinen hyöty ylitä sikiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö brolusitsumabi ihmisen rintamaitoon. Rintaruokittuun

vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea. Brolusitsumabihoitoa ei

suositella rintaruokinnan aikana, eikä rintaruokintaa pidä aloittaa ennen kuin brolusitsumabihoidon

päättymisestä ja viimeisestä annoksesta on kulunut vähintään yksi kuukausi. On päätettävä,

lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko brolusitsumabihoito ottaen huomioon rintaruokinnasta

aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Lisääntymistä tai hedelmällisyyttä koskevia tutkimuksia ei ole tehty. VEGF-toiminnan eston on

osoitettu vaikuttavan munarakkuloiden kehitykseen, keltarauhasen toimintaan ja hedelmällisyyteen.

VEGF:n estäjien vaikutusmekanismin vuoksi naisen hedelmällisyyteen sekä alkion- ja

sikiönkehitykseen kohdistuvat riskit ovat mahdollisia.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Beovu-valmisteella on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Vaikutus johtuu silmän

lasiaiseen annettavan injektion ja toimenpiteeseen liittyvän silmätutkimuksen jälkeen mahdollisesti

esiintyvistä ohimenevistä näköhäiriöistä. Potilaiden on oltava ajamatta ja käyttämättä koneita, kunnes

näkö on korjautunut riittävästi.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat heikentynyt näöntarkkuus (7,3 %), kaihi (7,0 %),

sidekalvon verenvuoto (6,3 %) ja lasiaiskellujat (5,1 %).

Vakavimpia haittavaikutuksia olivat sokeus (0,8 %), endoftalmiitti (0,7 %), verkkokalvovaltimon

tukos (0,8 %) ja verkkokalvon irtauma (0,7 %).

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset (taulukko 1) esitetään MedDRA-elinjärjestelmäluokittain. Kunkin

elinjärjestelmäluokan haittavaikutukset esitetään yleisyysjärjestyksessä yleisimmistä alkaen. Kunkin

haittavaikutuksen kohdalla mainittava yleisyysluokka perustuu seuraavaan käytäntöön: hyvin yleinen

(≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000,

< 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä

esiintyvyyden arviointiin). Kunkin yleisyysluokan haittavaikutukset esitetään vakavuusjärjestyksessä

vakavimmista alkaen.

Taulukko 1

Haittavaikutusten yleisyydet kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon

jälkeen

Elinjärjestelmäluokka

Yleisyysluokka

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys (mukaan lukien urtikaria, ihottuma, kutina,

punoitus)

Yleinen

Silmät

Heikentynyt näöntarkkuus

Yleinen

Verkkokalvoverenvuoto

Yleinen

Uveiitti

Yleinen

Iriitti

Yleinen

Lasiaisen irtauma

Yleinen

Verkkokalvon repeämä

Yleinen

Kaihi

Yleinen

Sidekalvon verenvuoto

Yleinen

Lasiaiskellujat

Yleinen

Silmäkipu

Yleinen

Silmänpaineen nousu

Yleinen

Sidekalvotulehdus

Yleinen

Verkkokalvon pigmenttiepiteelin repeämä

Yleinen

Näön sumentuminen

Yleinen

Sarveiskalvon abraasio

Yleinen

Keratitis punctata

Yleinen

Sokeus

Melko harvinainen

Endoftalmiitti

Melko harvinainen

Verkkokalvovaltimon tukos

Melko harvinainen

Verkkokalvon irtauma

Melko harvinainen

Sidekalvon verekkyys

Melko harvinainen

Lisääntynyt kyynelnesteen eritys

Melko harvinainen

Poikkeava tuntemus silmässä

Melko harvinainen

Verkkokalvon pigmenttiepiteelin irtauma

Melko harvinainen

Lasiaistulehdus

Melko harvinainen

Etukammion tulehdus

Melko harvinainen

Iridosykliitti

Melko harvinainen

Etukammion valotie

Melko harvinainen

Sarveiskalvon turvotus

Melko harvinainen

Lasiaisen verenvuoto

Melko harvinainen

Verkkokalvon verisuonitukos

Tuntematon

Verkkokalvon vaskuliitti

Tuntematon

Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus

Immunogeenisuus

Potilaalle saattaa kehittyä immuunivaste Beovu-hoidon yhteydessä. Kun Beovu-valmistetta oli annettu

88 viikon ajan, hoidon aikana kehittyneitä brolusitsumabia torjuvia vasta-aineita todettiin 23–25 %:lla

potilaista. Potilailla, joille kehittyi hoidon aikana vasta-aineita, todettiin haittavaikutuksina enemmän

silmänsisäisiä inflammaatiotapauksia. Brolusitsumabia torjuvien vasta-aineiden kliininen merkitys

turvallisuuden kannalta on toistaiseksi epäselvä. Brolusitsumabia torjuvat vasta-aineet eivät

vaikuttaneet kliiniseen tehoon.

Lääkeaineryhmään liittyvät haittavaikutukset

Lasiaiseen annetun VEGF:n estäjähoidon jälkeen on olemassa teoreettinen valtimoiden

tromboemboliatapahtumien, mukaan lukien aivohalvauksen (stroke) ja sydäninfarktin, riski.

Brolusitsumabilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa tromboembolisten tapahtumien esiintymistiheys

silmänpohjan ikärappeumaa (AMD) sairastavilla potilailla oli alhainen. Esiintymistiheydessä ei ollut

merkittäviä huomattavia eroja brolusitsumabi- ja vertailuvalmistehoitoryhmien välillä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Yliannostus suositustilavuutta suuremmalla injektiotilavuudella voi suurentaa silmänpainetta.

Yliannostapauksessa onkin seurattava silmänpainetta ja aloitettava asianmukainen hoito, mikäli tämä

on hoitavan lääkärin mielestä aiheellista.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Silmätautien lääkkeet, uudissuonittumisen estoon käytettävät lääkkeet,

ATC-koodi: S01LA06

Vaikutusmekanismi

Brolusitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen yksiketjuinen Fv-vasta-ainefragmentti (scFv-vasta-

ainefragmentti), jonka molekyylipaino on ~26 kDa.

Endoteelikasvutekijä A -reitin (VEGF-A-reitin) kautta tapahtuvan signaloinnin lisääntymisellä on

yhteys patologiseen angiogeneesiin silmässä ja retinaturvotukseen. Brolusitsumabi sitoutuu suurella

affiniteetilla VEGF-A-isoformeihin (esim. VEGF

, VEGF

ja VEGF

) ja estää siten VEGF-A:ta

sitoutumasta VEGFR-1- ja VEGFR-2-reseptoreihinsa. VEGF-A:n sitoutumista estämällä

brolusitsumabi vähentää endoteelisolujen proliferaatiota, mikä vähentää patologista uudissuoni-

muodostusta ja vähentää verisuonten läpäisevyyttä.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Neovaskulaarisen (kostean) silmänpohjan ikärappeuman (AMD) tyyppipiirteenä on suonikalvon

patologinen neovaskularisaatio eli uudissuonittuminen. Suonikalvon uudissuonista tihkuva veri ja

neste voi aiheuttaa verkkokalvon paksuuntumista tai turvotusta ja/tai intraretinaalista/subretinaalista

verenvuotoa, mikä johtaa näöntarkkuuden heikkenemiseen.

HAWK- ja HARRIER-tutkimuksissa tähän liittyviä anatomisia parametreja hyödynnettiin

hoitopäätösten pohjana olevissa tautiaktiivisuuden arvioinneissa. Keskeisen makulan paksuuden

(CST) pienenemistä ja intraretinaalisen/subretinaalisen nesteen (IRF/SRF) tai verkkokalvon

pigmenttiepiteelin alapuolisen (sub-RPE) nesteen vähenemistä todettiin Beovu-hoitoa saaneilla

potilailla jo 4 viikon kuluttua hoidon aloituksesta ja viikoille 48 ja 96 asti.

Viikolla 16 ero CST:n pienenemisessä oli molemmissa tutkimuksissa tilastollisesti merkitsevä

verrattaessa Beovu-hoitoa saaneita afliberseptihoitoa saaneisiin (HAWK: -161 vs. -134 mikronia;

HARRIER: -174 vs. -134 mikronia). Keskeisen makulan paksuuden pieneneminen lähtötasoon

verrattuna oli tilastollisesti merkitsevää myös viikolla 48 (HAWK: -173 vs. -144 mikronia;

HARRIER: -194 vs. -144 mikronia), ja säilyi molempien tutkimusten päättymiseen viikolle 96 asti

(HAWK: -175 vs. -149 mikronia; HARRIER: -198 vs. -155 mikronia).

Viikolla 16 ero niiden potilaiden prosenttiosuuksissa, joilla esiintyi intraretinaalista/subretinaalista

nestettä, oli tilastollisesti merkitsevä Beovu-ryhmän ja afliberseptiryhmän välillä molemmissa

tutkimuksissa (HAWK: 34 % vs. 52 %; HARRIER: 29 % vs. 45 %). Tämä ero oli tilastollisesti

merkitsevä myös viikolla 48 (HAWK: 31 % vs. 45 %; HARRIER: 26 % vs. 44 %), ja säilyi

molempien tutkimusten päättymiseen viikolle 96 asti (HAWK: 24 % vs. 37 %; HARRIER: 24 % vs.

39 %).

Viikolla 16 ero niiden potilaiden prosenttiosuuksissa, joilla esiintyi verkkokalvon pigmenttiepiteelin

alapuolista nestettä, oli tilastollisesti merkitsevä Beovu-ryhmän ja afliberseptiryhmän välillä

molemmissa tutkimuksissa (HAWK: 19 % vs. 27 %; HARRIER: 16 % vs. 24 %). Tämä ero oli

tilastollisesti merkitsevä myös viikolla 48 (HAWK: 14 % vs. 22 %; HARRIER: 13 % vs. 22 %), ja

säilyi molempien tutkimusten päättymiseen viikolle 96 asti (HAWK: 11 % vs. 15 %; HARRIER: 17 %

vs. 22 %).

Näissä tutkimuksissa Beovu-hoitoa saaneilla potilailla todettiin suonikalvon neovaskularisaatio-

leesioiden koon pienenemistä jo viikolla 12 sekä viikoilla 48 ja 96 hoidon aloittamisen jälkeen.

Kliininen teho ja turvallisuus

Beovu-valmisteen tehoa ja turvallisuutta arvioitiin kahdessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa,

aktiivikontrolloidussa vaiheen III monikeskustutkimuksessa (HAWK- ja HARRIER-tutkimukset)

potilailla, joilla oli neovaskulaarinen (kostea) silmänpohjan ikärappeuma. Näissä tutkimuksissa

yhteensä 1 817 potilasta sai hoitoa kahden vuoden ajan (1 088 potilasta sai Beovu-hoitoa ja 729 sai

vertailuvalmiste afliberseptia). Potilaiden ikä vaihteli 50 vuodesta 97 vuoteen; ikäkeskiarvo oli

76 vuotta.

Molemmissa tutkimuksissa kolme ensimmäistä annosta annettiin kerran kuukaudessa (viikoilla 0, 4

ja 8), minkä jälkeen brolusitsumabiryhmän potilaat saivat hoitoa 12 viikon välein ja annosväliä voitiin

muuttaa 8 viikkoon tautiaktiivisuuden perusteella. Lääkäri arvioi tautiaktiivisuuden ensimmäisen

12-viikkoisen annosvälin aikana (viikoilla 16 ja 20) ja tämän jälkeen jokaisella sovitulla 12 viikon

välein toteutetulla hoitokäynnillä. Jos potilaalla todettiin tautiaktiivisuutta (esim. huonontunut

näöntarkkuus, suurentunut keskeisen makulan paksuus ja/tai intraretinaalista/subretinaalista nestettä

tai nestettä verkkokalvon pigmenttiepiteelin alla) jollakin näistä käynneistä, hänen kohdallaan

siirryttiin 8 viikon annosväliin. Vertailuvalmiste afliberseptiä annettiin 8 viikon välein kuukauden

välein annettujen kolmen ensimmäisen annoksen jälkeen.

Tulokset

Tutkimusten ensisijainen tehon päätetapahtuma oli parhaan lasikorjatun näöntarkkuuden (best

corrected visual acuity, BCVA) muutos lähtötilanteesta viikolle 48, kun mittarina oli early treatment

diabetic retinopathy study -tutkimuksen (ETDRS) kirjainpistemäärä; ensisijaisena tavoitteena oli

osoittaa, että Beovu-hoito oli vähintään samanarvoinen (non-inferior) kuin aflibersepti. Molemmissa

tutkimuksissa Beovu-hoito (antoväli 12 viikkoa tai 8 viikkoa) oli teholtaan vähintään samanarvoinen

kuin aflibersepti (2 mg; antoväli 8 viikkoa). Ensimmäisen vuoden aikana todettu näöntarkkuuden

paraneminen säilyi toisen vuoden aikana.

Molempien tutkimusten tarkemmat tulokset esitetään taulukossa 2 ja kuvassa 1 jäljempänä.

Taulukko 2

Näöntarkkuustulokset vaiheen III tutkimusten viikoilla 48 ja 96 – HAWK- ja

HARRIER-tutkimukset

HAWK

HARRIER

Tehotulosmuuttuja

Viikko

Beovu

6 mg

(n = 360)

Aflibersepti

2 mg

(n = 360)

Ero

(95 % lv),

brolusitsumabi

– aflibersepti

Beovu

6 mg

(n = 370)

Aflibersepti

2 mg

(n = 369)

Ero

(95 % lv),

brolusitsu-

mabi –

aflibersepti

Parhaan lasikorjatun

näöntarkkuuden

(mittari: ETDRS-

kirjainpistemäärä)

keskimuutos

lähtötilanteesta

(SE = 0,71)

(SE = 0,71)

-0,2

(-2,1; 1,8)

P < 0,0001

(SE = 0,61)

(SE = 0,61)

-0,7

(-2,4; 1,0)

P < 0,0001

36 –

(SE = 0,68)

(SE = 0,68)

(-1,9; 1,9)

P < 0,0001

(SE = 0,58)

(SE = 0,58)

-1,2

(-2,8; 0,4)

P = 0,0003

(SE = 0,78)

(SE = 0,78)

(-1,6; 2,7)

(SE = 0,73)

(SE = 0,73)

-0,4

(-2,5; 1,6)

Potilaat, joiden näkö

parani vähintään

15 kirjaimen verran

(%)

33,6

25,4

(2,2; 15,0)

29,3

29,9

-0,6

(-7,1; 5,8)

34,2

27,0

(1,4; 13,8)

29,1

31,5

-2,4

(-8,8; 4,1)

Potilaat, joiden näön-

tarkkuus heikkeni

(paras lasikorjattu

näöntarkkuus

huononi

≥ 15 kirjaimen

verran) (%)

(-2,7; 4,3)

-1,0

(-3,9; 2,2)

(-3,6; 4,6)

-0,4

(-3,8; 3,3)

Parhaan lasikorjatun näöntarkkuuden (best corrected visual acuity, BCVA) kohdalla puuttuvat tiedot imputoitiin LOCF-menetelmällä

eli käyttämällä analyysissä tuoreinta havaintoa.

ETDRS: early treatment diabetic retinopathy study -tutkimus.

P-arvo koskee vähintään samanarvoisuuden (non-inferiority) hypoteesia, jossa vähintään samanarvoisuuden raja-arvo on

4,0 kirjainta.

Tärkeä toissijainen päätetapahtuma, jossa otetaan huomioon Beovu-hoidon ja afliberseptihoidon antoajankohtien erot.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot