BELKYRA 10 mg/ml injektioneste, liuos

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

26-05-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

26-05-2020

Aktiivinen ainesosa:
Happo deoxycholatum
Saatavilla:
Allergan Pharmaceuticals International Limited
ATC-koodi:
D11AX24
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Acidum deoxycholatum
Annos:
10 mg/ml
Lääkemuoto:
injektioneste, liuos
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
deoksikoolihappo
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
33622
Valtuutus päivämäärä:
2016-11-09

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Belkyra 10 mg/ml injektioneste, liuos

deoksikoolihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan

tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Belkyra on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Belkyra-valmistetta

Miten Belkyra-valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Belkyra-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Belkyra on ja mihin sitä käytetään

Belkyra-valmisteen vaikuttava aine on deoksikoolihappo. Kehosi tuottaa deoksikoolihappoa rasvojen

sulattamisen avuksi.

Valmistetta käytetään aikuisten leuankärjenalaisen rasvan (leuan alle kertyvä ei-toivottu rasva, ns.

kaksoisleuka) hoitoon, kun rasvan kertymisellä on potilaalle merkittävä psykologinen vaikutus.

Belkyra sisältää deoksikoolihapon

ei-ihmisperäistä ja ei-eläinperäistä muotoa, joka on samanlaista kuin

luonnollisesti

esiintyvä deoksikoolihappo. Belkyra on injektoitava lääke, jonka lääkäri tai sairaanhoitaja

antaa.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Belkyra-valmistetta

Älä käytä Belkyra-valmistetta

jos olet allerginen deoksikoolihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on tulehdus leuassasi tai kaulassasi alueella, johon valmiste injektoidaan.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Belkyra-

valmistetta. Lääkäri tai sairaanhoitaja tarkistaa vointisi ennen jokaista hoitoa. Muista kertoa lääkärille tai

sairaanhoitajalle kaikista sairauksistasi ennen jokaista hoitoa.

Lääkäri tai sairaanhoitaja kiinnittää erityistä huomiota kaulaasi ympäröivään alueeseen, sillä varovaisuus on

tarpeen, jos sinulla on jokin sairaus tai sinulle on tehty leikkauksia (esim. haavojen arpeutuminen, rasvaimu,

nielemisvaikeudet, laajentunut kilpirauhanen tai suurentuneita imusolmukkeita).

Ohimeneviä leuan hermovaurioita, jotka johtavat epäsymmetriseen hymyyn tai kasvolihaksien

heikkouteen, voi esiintyä.

Kudosvaurioita (kuten ihon vaurioituminen,

haavaumat, kuolio) voi esiintyä hoidetun alueen

ympärillä. Mikäli haavaumia tai kuoliota ilmenee, sinulle ei koskaan saa antaa Belkyra-hoitoa

uudelleen (ks. kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset).

Nämä haittavaikutukset ovat hävinneet kokonaan ilman pysyviä vaikutuksia ja ilman hoitoa.

Belkyra-valmistetta ei pidä käyttää, jos olet hyvin lihava tai sinulla on dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö

(vääristynyt suhtautuminen omaan ulkonäköön).

Lapset ja nuoret

Tätä valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsille tai nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Belkyra

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita

lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Tämän valmisteen vaikutuksia raskaana oleville tai imettäville naisille ei tunneta. Varmuuden vuoksi

Belkyra-valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä

tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Belkyra-valmisteen ei odoteta vaikuttavan kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On

omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa, jos olet epävarma.

Belkyra sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 4,23 mg/ml natriumia, mikä vähäsuolaisella ruokavaliolla

olevien potilaiden

pitää ottaa huomioon.

3.

Miten Belkyra-valmistetta käytetään

Kuinka Belkyra-valmistetta käytetään

Lääkäri (tai paikallisten suositusten niin salliessa terveydenhuollon ammattilainen lääkärin valvonnassa)

antaa Belkyra-valmisteen suoraan ihon alle. Belkyra-injektiot annetaan pieninä annoksina useisiin kohtiin

hoidettavalle alueelle, joka on ihon alla oleva rasvakudos leuan alla.

Lääkäri tai sairaanhoitaja voi tehdä kipua lievittäviä toimenpiteitä ennen injektiota ja sen jälkeen.

Annos

Lääkäri päättää kuinka paljon Belkyra-valmistetta sinulle annetaan.

Saat useita injektioita jokaisen hoitokerran aikana. Lääkäri määrittää tyydyttävään vasteeseen tarvittavien

injektioiden

ja hoitokertojen kokonaismäärän, joka vaihtelee yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Hoito voidaan

toistaa useita kertoja, mutta kuutta hoitokertaa ei pidä ylittää. Yleensä 2–4 hoitokertaa riittää. Hoitokertojen

välillä on oltava vähintään 4 viikkoa aikaa.

Jos sinulle on annettu enemmän Belkyra-valmistetta kuin pitäisi

Jos sinulle on annettu Belkyra-valmistetta enemmän kuin pitäisi, voi olla että haittavaikutukset

injektiokohdassa lisääntyvät (ks. kohta 4). Jos näin käy, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa.

Käyttöön ja käsittelyyn liittyviä lisätietoja hoitoalan ammattilaisille on tämän pakkausselosteen lopussa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ohimeneviä leuan hermovaurioita, jotka johtavat epäsymmetriseen hymyyn tai kasvolihaksien

heikkouteen, voi esiintyä.

Kudosvaurioita (kuten ihon vaurioituminen,

haavaumat, kuolio) voi esiintyä hoidetun alueen

ympärillä.

Jos koet mitä tahansa näistä haittavaikutuksista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan.

Alla on luettelo havaituista haittavaikutuksista, jotka on jaoteltu niiden yleisyyden mukaan:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1:llä 10:stä):

Injektiokohdan reaktiot:

kipu

nesteen kerääntyminen kudokseen (edeema) ja turpoaminen

tuntoaistimushäiriöt

(parestesia): ihotunnon menetys, vähentynyt ihotunto, tunnottomuus, kihelmöinti,

epätavallinen ihotunnon herkistyminen

pieniä, pyöreitä paikallisia kyhmyjä

mustelmien muodostuminen

kudoksen kiinteytyminen tai paksuuntuminen (kovettuma)

ihon punoitus

kutina

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1:llä 10:stä):

Injektiokohdan reaktiot:

verenvuoto

epämukavuus

kuumotus

ihon värimuutokset

Hermovaurio leuan alueella

Ihon kireys

Nielemisvaikeudet

Pahoinvointi

Päänsärky

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1:llä 100:sta):

Epätavallinen maku suussa

Puhumisvaikeudet

Injektiokohdan reaktiot:

karvattomuus

nokkosihottuma

ihon haavauma

allerginen reaktio (yliherkkyys)

Haittavaikutuksia, joiden esiintyvyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Heikentynyt tai epänormaali tunto suun alueella (esim. huuli, kieli) (suun heikentynyt tuntoaisti, suun

tuntoaistimushäiriö)

Injektiokohdan reaktio:

tuntoaistin heikentyminen tai poikkeava tuntoaistimus poskessa

kudoksen vaurioituminen ja solukuolema (kuolio) hoidetun alueen ympärillä

Verisuonivaurio valtimoon tai laskimoon tahattomasti annetun injektion seurauksena

Useimmat todetuista haittavaikutuksista korjaantuivat hoitokertojen välisen 4 viikon tauon aikana. Jotkin

injektiokohdan

reaktiot saattavat kuitenkin olla pitkäaikaisia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Belkyra-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Avaamisen jälkeen liuoksen käyttöä välittömästi

injektioon suositellaan.

Älä käytä valmistetta, jos huomaat siinä hiukkasia.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Belkyra sisältää

Vaikuttava aine on deoksikoolihappo.

1 ml injektioon tarkoitettua liuosta (injektioneste) sisältää 10 mg deoksikoolihappoa. 1 injektiopullo,

jossa on 2 ml injektionestettä, sisältää 20 mg deoksikoolihappoa.

Muut aineet ovat injektionesteisiin

käytettävä vesi, natriumkloridi,

natriumhydroksidi

(liuottamiseen ja

pH:n säätämiseen), suolahappo (pH:n säätämiseen) ja vedetön dinatriumfosfaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Belkyra on kirkas, väritön ja steriili injektioneste.

Pakkauskoko:

Yksi pakkaus, jossa on 4 injektiopulloa (tyypin I lasia, klorobutyylikumitulppa,

alumiinisinetti,

jossa on

yläosasta auki napsautettava polypropeenikansi).

Yksi injektiopullo

sisältää 2 ml injektionestettä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Allergan Pharmaceuticals International Ltd

Clonshaugh Business & Technology Park,

Dublin 17, D17 E400,

Irlanti

Valmistaja

Almac Pharma Services, Ltd.

Seagoe Industrial Estate,

Portadown,

Craigavon,

County Armagh, BT63 5QD

Iso-Britannia

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.

Clonshaugh Business & Technology Park,

Dublin 17,

D17 E400,

Irlanti

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi. 26.5.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Injektioneste on tarkistettava silmämääräisesti ennen käyttöä. Vain kirkasta, väritöntä nestettä, jossa ei ole

näkyviä hiukkasia, saa käyttää.

Annostus

Injektoitavan nesteen kokonaismäärä ja hoitokertojen määrä on räätälöitävä yksilöllisesti potilaan leuan alle

kertyneen rasvan levittäytyneisyyden ja hoidon tavoitteiden mukaan.

Injektoi 0,2 ml (2 mg) injektiokohtaa kohden. Injektiokohtien välillä on oltava 1 cm. 10 ml:n

enimmäisannosta (100 mg vastaa 50 annosta) ei saa ylittää yhden hoitokerran aikana.

Hoitoa voi antaa korkeintaan 6 kertaa. Useimmilla potilailla edistystä tapahtuu 2–4 hoitokerran jälkeen.

Hoitokertojen välillä pitäisi olla vähintään 4 viikkoa.

Potilaan mukavuutta injektion aikana voidaan terveydenhuollon ammattilaisen harkinnan mukaan lisätä

käyttämällä suun kautta otettavia kipulääkkeitä tai tulehduskipulääkeitä,

paikallisia ja/tai injektoitavia

paikallispuudutteita (kuten lidokaiini) ja/tai viilentämällä

injektiokohtaa kylmägeelipakkauksilla.

Antotapa

Tämä valmiste on tarkoitettu vain ihon alle annettavaksi.

Belkyra toimitetaan käyttövalmiissa, kertakäyttöisissä injektiopulloissa. Käännä injektiopullo varovasti

ylösalaisin useita kertoja ennen käyttöä. Älä laimenna.

Belkyra saatetaan käyttökuntoon injektiota varten seuraavasti:

Poista

injektiopullon

flip-off-korkki

puhdista

injektiopullon

puhkaistava

tulppa

antiseptisellä

aineella. Ei saa käyttää, jos injektiopullo,

sinetti tai flip-off-korkki on vahingoittunut.

2. Kiinnitä steriili, suuriluumeninen

neula steriiliin

1 ml:n kertakäyttöruiskuun.

3. Työnnä steriili, suuriluumeninen neula tulpan läpi injektiopulloon ja vedä 1 ml:n ruiskuun 1 ml

Belkyra-valmistetta.

4. Vaihda suuriluumenisen neulan tilalle 30 G:n (tai pienempi) 12,7 mm (0,5 tuuman) neula. Poista

mahdolliset ilmakuplat ruiskun säiliöstä, ennen kuin pistät valmisteen ihonalaiseen rasvakudokseen.

5. Toista vaiheet 3 ja 4 vetääksesi loput injektiopullon

sisällöstä ruiskuun.

Belkyra-valmistetta saa antaa vain lääkäri, jolla on soveltuvat pätevyydet, asiantuntemusta hoidosta ja tietoa

leuankärjenalaisesta anatomiasta. Paikallisten vaatimusten niin salliessa asianmukaisen koulutuksen saanut

terveydenhuollon ammattilainen voi antaa Belkyra-valmistetta lääkärin valvonnassa. Belkyra-valmisteen

turvallinen ja tehokas käyttö riippuu asianmukaisesta potilaan valinnasta, johon kuuluu tietämys potilaan

esitiedoissa mainituista edellisistä hoitotoimenpiteistä ja näiden toimenpiteiden mahdollisesti aiheuttamista

kaulan pinnallisen anatomian muutoksista. Belkyra-valmisteen antoa on harkittava huolellisesti potilaille,

joiden iho on erityisen löysää, joilla on ulkonevia kaulan iholihasjuosteita tai muita tiloja, joihin

leuankärjenalaisen rasvan vähenemisellä voisi olla ei-toivottuja vaikutuksia.

Aseta neula kohtisuoraan ihoa kohti Belkyra-valmisteen injektointia varten.

Neulan sijoittaminen oikeassa suhteessa alaleukaluuhun on hyvin tärkeää, sillä se vähentää kasvohermon

motorisen haaran, ulomman alaleukahermon, vaurioitumisen riskiä. Hermon vaurioituminen

aiheuttaa

epäsymmetrisen hymyn huulen alasvetäjälihaksen halvaantumisen takia.

Välttääksesi ulomman alaleukahermon vaurioitumista:

Älä anna injektiota alaleukaluun alareunan yläpuolelle.

Älä anna injektiota alueelle, jonka määrittää 1–1,5 cm:n linja alareunan alla (alaleukaluun kulmasta

leuankärkeen).

Injektoi Belkyra-valmiste vain kohteena olevaan leuan kärjen alapuolisen rasvan hoitoalueeseen (ks.

kuvat 1 ja 3).

Kuva 1. Vältä ulomman alaleukahermon aluetta

Vältä injektion antamista kaulan iholihakseen (platysma). Tunnustele leuankärjenalainen alue ennen jokaista

hoitokertaa varmistaaksesi, että alueella on tarpeeksi rasvaa, ja tunnistaaksesi ihon alaisen rasvan verinahan

ja kaulan iholihaksen välillä (pre-platysmaalinen rasva) hoitoalueella (kuva 2).

Kuva 2. Sivuttainen näkymä kaulan iholihaksesta

Rajaa suunniteltu hoitoalue kirurgisella kynällä ja merkitse injektiokohdat käyttämällä 1 cm

injektiokaaviota (kuvat 2 ja 3).

Kuva 3. Hoitoalue ja injektiokuvio

Hoitoalue

Ei injektiota

Kilpiruston

lovi

Post-platysmaalinen rasva

Platysmalihas

Pre-platysmaalinen rasva

Kilpiruston

lovi

Hoitoalue

Injektiokaavio

Älä injektoi Belkyra-valmistetta määritettyjen kohtien ulkopuolelle.

Yksi injektiopullo

on tarkoitettu vain yhden potilaan hoitoon. Hävitä kaikki jäljelle jäänyt valmiste käytön

jälkeen.

Bipacksedel: Information till användaren

Belkyra 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

deoxicholsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Belkyra är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Belkyra

Hur du använder Belkyra

Eventuella biverkningar

Hur Belkyra ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Belkyra är och vad det används för

Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra. Deoxicholsyra tillverkas naturligt i kroppen för att

underlätta nedbrytningen av fett.

Läkemedlet används hos vuxna patienter för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan – s k

dubbelhaka) då detta har en betydelsefull psykologisk inverkan på patienten.

Belkyra innehåller en icke-human, icke-animalisk form (som inte härstammar från människa eller djur) av

deoxicholsyra som är identisk med naturligt förekommande deoxicholsyra. Belkyra är ett injicerbart

läkemedel som ges av läkare eller sjuksköterska.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Belkyra

Använd inte Belkyra:

om du är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har en infektion i den del av hakan eller halsen där produkten ska injiceras.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Belkyra. Läkaren eller

sjuksköterskan kommer att undersöka hur du mår före varje behandling. Tala om för läkaren eller

sjuksköterskan om eventuella sjukdomar du har före varje behandling.

Läkaren eller sjuksköterskan kommer ägna särskild uppmärksamhet åt området kring halsen eftersom

försiktighet är nödvändig vid eventuell sjukdom eller tidigare operation (t.ex. ärrbildning,

fettsugning,

sväljsvårigheter, förstorad sköldkörtel eller förstorade lymfkörtlar).

Tillfällig

nervskada i käken som resulterar i ett ojämnt leende eller svaghet i ansiktsmuskulaturen kan

förekomma.

Vävnadsskada runt behandlingsområdet (t.ex. ytliga hudsår, sårbildning, nekros (vävnadsdöd)) kan

förekomma. Om sårbildning eller nekros förekommer, ska du aldrig behandlas med Belkyra igen (se

avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

Alla dessa biverkningar har fullständigt gått tillbaks utan varaktiga effekter och utan behandling.

Belkyra ska inte användas om du är överviktig eller om du lider av kroppsuppfattningsstörning

(förvrängd

syn på ditt utseende).

Barn och ungdomar

Detta läkemedel är inte avsett för barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Belkyra

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Effekterna av detta läkemedel på gravida och ammande kvinnor är inte kända. Som försiktighetsåtgärd

rekommenderas inte användning av Belkyra under graviditet.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Belkyra förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Belkyra innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 4,23 mg natrium per ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig

kost.

3.

Hur du använder Belkyra

Hur Belkyra används

Belkyra ges av läkare (eller, om nationella riktlinjer tillåter detta, av annan vårdpersonal under tillsyn av

läkare) direkt under huden (”subkutan användning”). Belkyra kommer att injiceras i små mängder på flera

olika ställen i det område som ska behandlas, vilket är i fettvävnaden direkt under huden i området under

hakan.

Läkaren eller sjuksköterskan kan vidta vissa åtgärder för att lindra smärta före och efter injektionen.

Dosering

En läkare kommer att avgöra hur mycket Belkyra du ska få..

Du kommer att få flera injektioner vid varje behandlingstillfälle. Det totala antalet injektioner och

behandlingstillfällen som behövs för att nå ett tillfredsställande resultat beror på dina individuella behov och

kommer att avgöras av läkaren. Behandlingen kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida

6 behandlingstillfällen; 2 till 4 behandlingstillfällen

är vanligtvis tillräckligt.

Tidsintervallet mellan varje

behandlingstillfälle ska vara minst 4 veckor.

Om du har fått för stor mängd av Belkyra

Om du har fått mer Belkyra än den rekommenderade dosen kan detta leda till en eventuell ökning av

biverkningar vid injektionsstället

(se avsnitt 4). Om detta händer ska du prata med läkare eller sjuksköterska.

Ytterligare information för hälso- och sjukvårdspersonal om användning och hantering av läkemedlet finns i

slutet av denna bipacksedel.

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tillfällig

nervskada i käken som resulterar i ett ojämnt leende eller svaghet i ansiktsmuskulaturen

kan förekomma.

Vävnadsskador runt behandlingsområdet (t.ex. ytliga hudsår, sårbildning,

nekros) kan förekomma.

Om du upplever någon av dessa biverkningar, kontakta omedelbart läkare eller sjuksköterska.

Här följer en lista över de biverkningar som har observerats indelat efter hur vanligt förekommande de är:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Reaktioner vid injektionsstället:

smärta

vätskeansamling i vävnaden (ödem) och svullnad

symptom relaterade till känsel (parestesi): känselförlust, minskad känslighet, domningar, stickande

känsla, ovanlig känslighet

små runda områden med lokala knutor

blåmärken

stelhet eller förtjockning av vävnad (förhårdnader)

hudrodnad

klåda

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Reaktioner vid injektionsstället:

blödning

obehag

värmekänsla

färgförändring i huden

Nervskada runt käken

Stramande hud

Sväljsvårigheter

Illamående

Huvudvärk

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Smakförändringar

Talsvårigheter

Reaktioner vid injektionsstället:

håravfall

nässelutslag

hudsår

allergisk reaktion (överkänslighet)

Biverkningar utan känd frekvens (kan ej uppskattas utifrån tillgängliga data):

Nedsatt eller onormal känsel i munområdet (t.ex. läppen, tungan) (oral hypestesi, oral parestesi)

Reaktion vid injektionsstället:

minskad känsel eller förändrad känselförnimmelse i kinden

vävnadsskada och celldöd (nekros) runt behandlingsområdet

Kärlskada till följd av en oavsiktlig injektion i en artär eller ven

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Belkyra 10 mg/ml injektioneste, liuos

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1 ml injektionestettä sisältää 10 mg deoksikoolihappoa.

Yksi injektiopullo

sisältää 20 mg deoksikoolihappoa 2 ml:ssa liuosta.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan

Yksi ml sisältää 184 µmol (tai 4,23 mg) natriumia natriumkloridista, natriumhydroksidista ja

vedettömästä dinatriumfosfaatista.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos (injektioon).

Kirkas, väritön liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia.

Liuoksen pH on säädetty arvoon 8,3 suolahapon tai natriumhydroksidin

avulla ja sen toonisuus on

yhteensopiva biologisten kudosten ja nesteiden kanssa. Liuoksen osmolaliteetti on 300 mOsm/kg.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Belkyra-valmiste on tarkoitettu aikuisten leuankärjenalaisen rasvan keskivaikean tai vaikean

pullistuman tai runsauden (ns. kaksoisleuka) hoitoon, kun leuankärjenalaisella rasvalla on

potilaalle merkittävä psykologinen vaikutus.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Injektoitavan nesteen kokonaismäärä ja hoitokertojen määrä on räätälöitävä yksilöllisesti potilaan

leuan alle kertyneen rasvan levittäytyneisyyden ja hoidon tavoitteiden mukaan.

Injektoi 0,2 ml (2 mg) injektiokohtaa kohden. Injektiokohtien välillä on oltava 1 cm. 10 ml:n

enimmäisannosta (100 mg vastaa 50 annosta) ei saa ylittää yhden hoitokerran aikana.

Hoitoa voi antaa korkeintaan 6 kertaa. Useimmilla potilailla edistystä tapahtuu 2–4 hoitokerran

jälkeen.

Hoitokertojen välillä on oltava vähintään 4 viikkoa aikaa.

Potilaan mukavuutta injektion aikana voidaan terveydenhoidon ammattilaisen harkinnan mukaan lisätä

käyttämällä suun kautta otettavia kipulääkkeitä tai tulehduskipulääkkeitä, paikallisia ja/tai injektoitavia

paikallispuudutteita (kuten lidokaiini) ja/tai viilentämällä

injektiokohtaa kylmägeelipakkauksilla.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta

Annostuksen muuttamista ei pidetä tarpeellisena (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Annostuksen muuttamista ei pidetä tarpeellisena (ks. kohta 5.2).

Iäkkäät potilaat (65 vuotta ja sitä vanhemmat)

Annostuksen muuttamista ei pidetä tarpeellisena. Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa iäkkäitä

potilaita (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Lapsille tai nuorille ei ole aiheellista käyttää Belkyra-valmistetta.

Antotapa

Tämä valmiste on tarkoitettu vain ihon alle annettavaksi.

Belkyra-valmistetta saa antaa vain lääkäri, jolla on soveltuva pätevyys, asiantuntemusta hoidosta ja

tietoa leuankärjenalaisesta anatomiasta. Paikallisten suositusten niin salliessa asianmukaisen

koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen voi antaa Belkyra-valmistetta lääkärin

valvonnassa. Belkyra-valmisteen turvallinen ja tehokas käyttö riippuu asianmukaisesta potilaan

valinnasta, johon kuuluu tietämys potilaan esitiedoissa mainituista edellisistä hoitotoimenpiteistä ja

näiden toimenpiteiden mahdollisesti aiheuttamista kaulan pinnallisen anatomian muutoksista. Belkyra-

valmisteen antoa on harkittava huolellisesti

potilaille, joiden iho on erityisen löysää, joilla on

ulkonevia kaulan iholihasjuosteita tai muita tiloja, joihin leuankärjenalaisen rasvan vähenemisellä

voisi olla ei-toivottuja vaikutuksia.

Belkyra-injektiopullosta saa ottaa injektionestettä vain yhden hoitokerran aikana potilaalle ja

käyttämätön valmiste on hävitettävä asianmukaisesti.

Belkyra toimitetaan käyttövalmiissa, kertakäyttöisissä injektiopulloissa. Käännä injektiopullo

varovasti ylösalaisin useita kertoja ennen käyttöä. Älä laimenna.

Aseta neula kohtisuoraan ihoa kohti Belkyra-valmisteen injektointia varten.

Neulan sijoittaminen

oikeassa suhteessa alaleukaluuhun

on hyvin tärkeää, sillä se vähentää

kasvohermon motorisen haaran, ulomman alaleukahermon,

vaurioitumisen

riskiä. Hermon

vaurioituminen

aiheuttaa epäsymmetrisen hymyn huulen alasvetäjälihaksen

halvaantumisen

takia.

Välttääksesi ulomman alaleukahermon vaurioitumista:

Älä anna injektiota alaleukaluun alareunan yläpuolelle.

Älä anna injektiota

alueelle, jonka määrittää 1

1,5 cm:n linja alareunan alla (alaleukaluun

kulmasta leuankärkeen).

Injektoi Belkyra-valmiste vain kohteena olevaan leuan kärjen alapuolisen rasvan

hoitoalueeseen (ks. kuvat 1 ja 3).

Kuva 1. Vältä ulomman alaleukahermon aluetta

Hoitoalue

Ei injektiota

Kilpiruston

lovi

Vältä injektion antamista kaulan iholihakseen (platysma). Tunnustele leuankärjenalainen alue ennen

jokaista hoitokertaa varmistaaksesi, että alueella on tarpeeksi rasvaa, ja tunnistaaksesi ihon alaisen

rasvan verinahan ja kaulan iholihaksen välillä (pre-platysmaalinen rasva) hoitoalueella (kuva 2).

Kuva 2. Sivuttainen näkymä kaulan iholihaksesta

Rajaa suunniteltu hoitoalue kirurgisella kynällä ja merkitse injektiokohdat käyttämällä 1 cm

injektiokaaviota (kuvat 2 ja 3).

Kuva 3. Hoitoalue ja injektiokuvio

Älä injektoi Belkyra-valmistetta määritettyjen kohtien ulkopuolelle.

Injektioneste on tarkistettava silmämääräisesti ennen käyttöä. Vain kirkasta, väritöntä nestettä, jossa ei

ole näkyviä hiukkasia, saa käyttää.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys deoksikoolihapolle

tai kohdassa 6.1 mainituille

apuaineille.

Tulehdus aiotuissa injektiokohdissa.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Annettavaksi vain ihon alle.

Injektiot anatomisesti herkille alueille tai niiden lähelle

Älä injektoi alle 1–1,5 cm:n etäisyyteen anatomisesti herkistä rakenteista.

Belkyra-valmistetta ei saa injektoida kasvolihasten ulompaan alaleukahermoon tai sen läheisyyteen.

Näin vältetään mahdollinen motorisen hermon tilapäinen halvaantuminen, joka ilmenee

Post-platysmaalinen rasva

Platysmalihas

Pre-platysmaalinen rasva

Kilpiruston

lovi

Hoitoalue

Injektiokaavio

epäsymmetrisenä hymynä tai kasvolihasten heikkoutena. Kliinisissä tutkimuksissa hermovaurio oli

ohimenevä ja kaikki tapaukset paranivat.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tahattoman ihonsisäisen tai lihaksensisäisen injektion

välttämiseen. Belkyra on injektoitava keskelle leuankärjenalaisen alueen ihonalaista pre-platysmaalista

rasvakudosta. Vääränlainen injektiotekniikka,

kuten pinnallinen

injektio, injektointi

verisuoniin ja

injektointi

ilman ihonmerkintäruudukkoa, voi aiheuttaa ihon haavautumista ja nekroosia. Injektion

aikana neulaa ei saa vetää pois ihonalaisesta rasvasta, sillä tämä voi lisätä ihonsisäisen altistuksen ja

ihon mahdollisen haavautumisen ja nekroosin riskiä. Belkyra-valmistetta ei koskaan saa antaa

uudelleen, jos injektiokohdassa ilmenee haavaumia tai nekroosia.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tahattoman suoran valtimo- tai laskimoinjektion välttämiseen,

sillä se voi aiheuttaa verisuonivaurion.

Vältä injektointia sylkirauhasiin,

kilpirauhasiin,

imusolmukkeisiin ja lihaksiin.

Turvallista ja tehokasta tapaa käyttää Belkyra-valmistetta muualla kuin leuankärjenalaisen rasvan

alueella tai suositeltua suuremmilla annoksilla ei ole osoitettu. Belkyra-valmistetta ei pidä käyttää

lihaville potilaille

(painoindeksi ≥ 30) eikä potilaille,

joilla on dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö.

Olemassa olevat sairaudet/aiemmat hoidot hoidettavalla alueella tai sen lähellä

Potilaat on tutkittava muiden leuankärjenalaista pullistumaa tai runsautta mahdollisesti aiheuttavien

syiden varalta (esim. kilpirauhasen tai imusolmukkeiden laajentuminen) ennen Belkyra-valmisteen

käyttöä.

Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun Belkyra-valmistetta annetaan silloin kun aiotussa

injektiokohdassa on tulehdus tai kovettuma, tai potilaille, joilla on oireena nielemisvaikeuksia.

Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun Belkyra-valmistetta annetaan potilaille, joille on tehty

aiempia kirurgisia tai kauneuskirurgisia toimenpiteitä leuankärjenalaiselle alueelle. Muutokset

anatomiassa / anatomisissa maamerkeissä tai arpikudos voivat vaikuttaa siihen kuinka Belkyra-

valmistetta voidaan käyttää turvallisesti tai saavuttaa halutut tulokset.

Iäkkäät

Belkyra-valmisteen kliinisiin tutkimuksiin ei osallistunut riittävästi 65-vuotiaita tai sitä vanhempia

tutkittavia, jotta voitaisiin

määrittää, onko iäkkäiden potilaiden vaste valmisteeseen erilainen kuin

nuoremmilla potilailla. Siksi tätä potilasryhmää hoidettaessa on noudatettava varovaisuutta.

Vähäsuolainen ruokavalio

Tämä lääkevalmiste sisältää 184 µmol (tai 4,23 mg) natriumia ml:ssa. Tämä on huomioitava

hoidettaessa potilaita, jotka noudattavat vähäsuolaista ruokavaliota.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Belkyra-valmisteella ei ole tehty kliinisiä yhteisvaikutustutkimuksia.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Rotilla ja kaniineilla on tehty lisääntymistutkimuksia, joissa käytettiin korkeintaan 1,8 kertaa (rotat) ja

12 kertaa (kaniinit) ihmiselle suositeltua enimmäisannosta suurempia annoksia. Vaikka näissä

tutkimuksissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia, alkio-

sikiötoksisuustutkimuksessa kaniineilla

todettiin ei-ratkaisevia löydöksiä puuttuvasta keuhkojen

välilohkosta (ks. kohta 5.3).

Ei ole olemassa riittäviä ja hyvin kontrolloituja tutkimuksia valmisteen käytöstä raskaana oleville

naisille. Varmuuden vuoksi Belkyra-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Imetys

Ei ole olemassa tietoja deoksikoolihapon

ilmenemisestä ihmisen rintamaidossa, valmisteen

vaikutuksista hoitoa saaneiden naisten rintaruokituissa vastasyntyneissä tai valmisteen vaikutuksista

rintamaidon tuotantoon. Koska imettäviä äitejä koskevia tutkimuksia ei ole tehty, erityistä

varovaisuutta on noudatettava, kun Belkyra-valmistetta annetaan imettäville naisille.

Hedelmällisyys

Hedelmällisyydestä ei ole kliinisiä tietoja.

Belkyra ei vaikuttanut uros- ja naaraspuolisten rottien yleiseen lisääntymiskykyyn tai

hedelmällisyyteen korkeintaan 50 mg/kg:n annoksina, joka vastaa uroksilla 5-kertaisesti ja naarailla 3-

kertaisesti ihmiselle suositellun enimmäisannoksen altistusmarginaaleja (ks kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

4.8

Haittavaikutukset

Alla olevan taulukon tiedot kuvaavat Belkyra-hoitoa saaneilla potilailla raportoituja haittavaikutuksia

kliinisissä tutkimuksissa, joissa arvioitiin Belkyra-valmisteen käyttöä leuankärjenalaisen rasvan

hoitoon tai markkinoille tulon jälkeen raportoituja ja arvioituja haittavaikutuksia.

Seuraavat haittavaikutukset on arvioitu kliinisissä tutkimuksissa seuraavilla yleisyyksillä:

Hyvin yleinen

(≥1/10)

Yleinen

(≥1/100, <1/10)

Melko harvinainen

(≥1/1 000, <1/100)

Harvinainen

(≥1/10 000, <1/1 000)

Hyvin harvinainen (˂1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Elinjärjestelmäluokka

Yleisyys

Haittavaikutus

Hermosto

yleinen

päänsärky

melko harvinainen

makuhäiriö

tuntematon

suun heikentynyt tuntoaisti, suun

tuntoaistimushäiriö

Hengityselimet, rintakehä ja

välikarsina

melko harvinainen

äänihäiriö

Ruoansulatuselimistö

yleinen

nielemisvaikeudet, pahoinvointi

Iho ja ihonalainen kudos

yleinen

ihon kireys

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

hyvin yleinen

injektiokohta: kipu, edeema,

turpoaminen, tunnottomuus,

kyhmy, mustelma, parestesia,

kovettuma, eryteema, kutina

yleinen

injektiokohta: verenvuoto,

epämukavuus, lämmön tunne,

värimuutokset

melko harvinainen

injektiokohta: karvattomuus,

nokkosihottuma, haavauma,

yliherkkyys

Tuntematon

Injektiokohta: Hypestesia,

Injektiokohdan nekroosi*,

Injektiokohdan valtimon nekroosi

Vammat ja myrkytykset

yleinen

injektiokohdan

hermovaurio

tuntematon

verisuonivaurio tahattomasti

verisuoneen annetun injektion

seurauksena

*Injektiokohdan nekroosiin liittyviä haittavaikutuksia ilmoitettiin

rasvakudoksen nekroosina,

nekroosina, ihon nekroosina ja pehmytkudoksen nekroosina. Näitä tapahtumia esiintyi hoidetun alueen

ympärillä niin, että kohdealue oli 0,5–3 cm. Harvinaisissa tapauksissa kohdealue kattoi koko

leuankärjenalaisen (submentaalisen) alueen.

Yleisesti ottaen suurin osa haittavaikutuksista korjaantui hoitotauon aikana. Seuraavassa taulukossa

mainittujen haittavaikutusten on raportoitu kestäneen injektioiden

välistä 4 viikon taukoa pidempään.

Tiedot perustuvat neljästä vaiheen 3 tutkimuksesta saatuihin tuloksiin (N = 758) Belkyralla hoidetuilla

potilailla.

Haittavaikutukset

BELKYRA

Paranemiseen kulunut aika

keskimäärin

a

(vaihteluväli)

Injektiokohdan hermovaurio

3,6 %

53 vrk (1–334 vrk)

Injektiokohdan kovettuma

23,4 %

41 vrk (1–292 vrk)

Injektiokohdan kyhmy

12,0 %

48 vrk (1–322 vrk)

Injektiokohdan kipu

74,1 %

12 vrk (1–333 vrk)

Injektiokohdan tuntohäiriöt

66,4 %

46 vrk (1–349 vrk)

Injektiokohdan tunnottomuus

61,6 %

50 vrk (1–349 vrk)

Injektiokohdan parestesia

11,3 %

27 vrk (1–297 vrk)

Injektiokohdan turpoaminen

78,6 %

15 vrk (1–218 vrk)

Nielemisvaikeudet

1,5 %

22 vrk (1–142 vrk)

a:

Koskee vain BELKYRA-ryhmää

Kliinisistä tutkimuksista saatujen raporttien perusteella osa paikallisreaktioista (kuten

injektointikohdan kovettuma, kyhmy, tunnottomuus, kipu ja turpoaminen sekä injektiokohdassa

ilmenevä motorisen hermon vaurio) ei korjaantunut kliinisten

tutkimusten aikana.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Belkyra-valmisteen yliannostuksista ihmisille ei ole ilmoitettu.

Suuremman lääkemäärän injektoimisen tai Belkyra-injektioiden välisen välin pienentämisen voidaan

odottaa lisäävän paikallisten haittavaikutusten riskiä. Muun kuin hoidettavan alueen haittavaikutukset

tai systeemiset haittavaikutukset olivat harvinaisia kliinisissä tutkimuksissa korkeintaan 200 mg:n

annoksilla.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut ihotautilääkkeet

ATC-koodi: D11AX24

Vaikutusmekanismi

Deoksikoolihappo on sytolyyttinen lääke, joka injektoituna ihonalaiseen rasvaan hajottaa fysikaalisesti

rasvasolujen solukalvoja. Rasvasolujen hajoaminen saa aikaan kudosvasteen, jossa paikalle kertyvät

makrofagit tuhoavat solujen jäänteet ja lipidit, jotka sitten poistuvat luonnollisen prosessin kautta. Tätä

seuraa fibroblastien ilmestyminen ja sidekudosväliseinien

havaittu paksuuntuminen, mikä viittaa

kollageenin kokonaismäärän kasvuun (uuden kollageenin muodostuminen).

Kliininen teho ja turvallisuus

Belkyra-valmisteen arvioimiseen leuankärjenalaisen rasvan (SMF) pullistuman tai runsauden hoitoon

ja siihen liittyvän psykologisen vaikutuksen arviointiin

liittyen on tehty neljä faasin 3 satunnaistettua,

kaksoissokkoutettua, lumelääkekontrolloitua monikeskustutkimusta (kaksi identtistä tutkimusta tehtiin

Euroopan unionissa [EU] ja kaksi identtistä tutkimusta tehtiin Pohjois-Amerikassa). Kaikissa

tutkimuksissa ensisijaiset päätetapahtumat mitattiin 12 viikkoa viimeisen hoidon jälkeen. Jokaisessa

faasin 3 tutkimuksessa ensisijaiset tehokkuuden päätetapahtumat saavutettiin ja havaittiin parannus

psykologisessa vaikutuksessa verrattuna lumelääkkeeseen.

Tutkimuksiin

otettiin mukaan aikuisia (ikä 19–65), joilla oli keskivaikea tai vaikea leuankärjenalaisen

rasvan alueeseen liittyvä pullistuma tai runsaus (luokan 2 tai 3 vaikeusaste 5-pisteisessä

vaikeusasteluokituksessa, jossa 0 = ei lainkaan, 4 = erittäin huomattava) sekä lääkärin että tutkittavan

antaman pisteytyksen mukaan arvioituna. Potilaat saivat Belkyraa (N = 757 kaikissa 4 tutkimuksessa)

tai lumelääkettä (N = 746) 28 päivän välein, korkeintaan 4 hoitoa EU:ssa tehdyissä tutkimuksissa ja

korkeintaan 6 hoitoa Pohjois-Amerikassa tehdyissä tutkimuksissa. Hoito lopetettiin, kun haluttu vaste

saavutettiin. Injektoitava määrä oli 0,2 ml injektiokohtaa kohden 1 cm:n välein leuankärjenalaiseen

rasvaan, eli aluekohtainen annos oli 2 mg/cm

. Jokaisella hoitokerralla koko hoitoalueelle sai antaa

korkeintaan 100 mg (10 ml) valmistetta.

EU:ssa tehtyjen tutkimusten osallistujien

iän keskiarvo oli 46 vuotta ja BMI:n keskiarvo oli 26. Suurin

osa potilaista oli naisia (75 %) ja valkoihoisia (94 %). Lähtötilanteessa 68 %:lla potilaista

leuankärjenalaisen rasvan vaikeusaste oli lääkärin arvion mukaan keskivaikea ja 32 %:lla vaikea.

Pohjois-Amerikassa suoritetuissa tutkimuksissa osallistujien

iän keskiarvo oli 49 vuotta ja BMI:n

keskiarvo oli 29 kg/m

. Suurin osa potilaista oli naisia (85 %) ja valkoihoisia

(87 %). Lähtötilanteessa

51 %:lla potilaista leuankärjenalaisen rasvan vaikeusaste oli lääkärin arvion mukaan keskivaikea ja

49 %:lla vaikea.

Yhdistetyt ensisijaiset tehon määritykset EU:ssa tehdyissä tutkimuksissa koostuivat leuankärjenalaisen

rasvan lääkärin arvioimasta vaikeusasteesta (CR-SMFRS) ja potilaiden tyytyväisyysarvioinnista

(Subject Self Rating Scale [SSRS]). Potilaan arvioima leuankärjenalaisen rasvan luokitus (PR-

SMFRS) arvioitiin myös. Leuankärjenalaisen rasvan psyykkinen vaikutus arvioitiin käyttämällä useita

mittareita, kuten Derrifordin ulkonäköluokitusta (Derriford Appearance Scale-24 [DAS-24]),

kehonkuvan merkitystä elämänlaatuun (Body Image Quality of Life Inventory [BIQLI]) ja potilaan

arvioimaa leuankärjenalaisen rasvan luokitusta (PR-SMFIS) ja kuusikohtaista kyselyä (kyselyssä

arvioitiin onnellisuutta,

aiheutuvaa vaivaa, itsetietoisuutta, häpeää, vanhemmalta ja ylipainoiselta

näyttämistä). Lumelääkeryhmään verrattuna tilastollisesti

merkittäviä parannuksia lääkärin ja potilaan

arvioinnin mukaisessa leuankärjenalaisen rasvan tilanteessa ja potilaan tyytyväisyydessä sekä

psykologisten vaikutusten vähenemistä havaittiin useammin Belkyra-valmistetta saaneessa ryhmässä

(taulukko 1). Leuankärjenalaisen rasvan määrän väheneminen vahvistettiin mittaamalla läpimitta.

Pohjois-Amerikassa tehdyissä tutkimuksissa yhdistetyt ensisijaiset tehon arvioinnit perustuivat

vähintään 2 luokan ja vähintään 1 luokan parannuksiin leuankärjenalaisen rasvan pullistumassa ja

runsaudessa. Luokitukset laskettiin potilaan ilmoittamien (PR-SMFRS) ja lääkärin ilmoittamien (CR-

SMFRS), 12 viikkoa viimeisen hoidon jälkeen tehtyjen leuankärjenalaisen rasvan tilan arviointien

yhteistuloksesta. Leuankärjenalaisen rasvan psykologista vaikutusta arvioitiin käyttäen samaa

kuusikohtaista kyselyä kuin EU:ssa suoritetuissa tutkimuksissa. Lisäksi muutokset leuankärjenalaisen

rasvan määrässä arvioitiin potilaiden alaryhmässä (N = 449, tutkimukset yhteensä) käyttämällä

magneettikuvausta. Leuankärjenalaisen rasvan väheneminen varmistettiin sekä magneettikuvauksella

että läpimitan mittauksella.

Alla olevassa taulukossa 1 näkyy lääkärin arvioima 1 luokan vaste (CR-SMFRS), potilaan

tyytyväisyysvastaus (SSRS) ja psykologisen vaikutuksen (PR-SMFIS) paraneminen koottuna kaikista

neljästä faasin 3 tutkimuksesta. Kuvassa 4 on esitetty vasteluokitus lääkärin jokaisella

vastaanottokäynnillä arvioiman leuankärjenalaisen rasvan luokituksen mukaan.

Taulukko 1:

Lääkärin ja potilaan arviot leuankärjenalaisen rasvan tilasta, tyytyväisyys ja

psykologinen vaikutus 12 viikkoa viimeisen hoidon jälkeen

EU:ssa tehdyt

tutkimukset

a

Pohjois-Amerikassa

tehdyt tutkimukset

b

Päätetapahtuma

BELKYRA

(N = 243)

Lumelääke

(N = 238)

BELKYRA

(N = 514)

Lumelääke

(N = 508)

Lääkärin arvioima 1 luokan vaste (CR-

SMFRS)

63,8 %

28,6 %

78,5 %

35,3 %

Potilaan arvioima 1 luokan vaste (CR-

SMFRS)

63,1 %

34,3 %

80,3 %

38,1 %

Potilastyytyväisyyden vastaus (SSRS)

65,4 %

29 %

69,1 %

30,5 %

Psyykkinen vaikutus (PR-SMFIS)

prosentteina, keskiarvoinen parannus

lähtötilanteesta

44,6 %

18,0 %

48,6 %

17,3 %

Korkeintaan 4 hoitokertaa sallittu.

Korkeintaan 6 hoitokertaa sallittu.

Vähintään 1 luokan vähennys lääkärin määrittämässä SMF-luokituksessa (CR-SMFRS) 12 viikkoa viimeisen

hoidon jälkeen.

Potilaan antama luokitus "erittäin tyytyväinen", "tyytyväinen" tai "kohtalaisen tyytyväinen" SSRS-kyselyssä

12 viikkoa viimeisen hoidon jälkeen.

Prosentuaalisen keskiarvon parannus laskettuna PR-SMFIS-lomakkeen keskiarvon muutoksesta

lähtötilanteeseen nähden ja jaettuna lähtötilanteen keskiarvolla.

Kuva 4:

Lääkärin arvioiman SMF-luokituksen (CR-SMFRS) 1 luokan vastausmäärät

jokaisella tutkimuskäynnillä, yhdistetyt tiedot EU:ssa tehdyistä tutkimuksista

(vasen taulu) ja Pohjois-Amerikassa tehdyistä tutkimuksista (oikea taulu)*

p <0,001 kaikkina ajankohtina, BELKYRA vs. lumelääke

Vaikka suurimmalla osalla potilaista ilmeni leuankärjenalaisen rasvan määrän vähenemistä, EU:ssa

tehdyissä tutkimuksissa 90,0 %:ssa ja Yhdysvalloissa/Kanadassa tehdyissä tutkimuksissa 92 %:ssa

potilailla ei ilmennyt muutosta (68,9 % ja 70,5 %) tai parannusta (21,6 % ja 22,9 %) ihon löysyyden

tuloksissa 12 viikkoa viimeisen hoidon jälkeen verrattuna lähtötasoon.

Hoidon vaikutuksen pitkäaikaisuutta ja pysyvyyttä on arvioitu Belkyra-hoidon jälkeen. Alun perin

Belkyra-hoitoa saaneiden tutkittavien alaryhmä jatkoi näissä seurantatutkimuksissa, joissa hoidon

vaikutuksen on todettu pysyvän jopa 5 vuoden ajan.

Pediatriset potilaat

Belkyra-valmisteen käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille henkilöille.

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Belkyra-

valmisteen käytöstä kaikkien pediatristen potilasryhmien osalta leuankärjenalaisen rasvan

keskivaikean tai vaikean pullistuman tai runsauden hoidossa, kun leuankärjenalaisella rasvalla on

potilaalle psykologinen vaikutus (ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

5.2

Farmakokinetiikka

Sisäsyntyisen deoksikoolihapon pitoisuudet plasmassa vaihtelevat suuresti yksilöillä ja yksilöiden

välillä; suurin osa tästä luonnollisesta sekundaarisesta sappihaposta hajoaa enterohepaattisessa

kierrossa.

Belkyra-hoidossa annetun ulkosyntyisen deoksikoolihapon farmakokinetiikkaa verrattiin tähän

sisäsyntyiseen deoksikoolihappoon.

Imeytyminen

Belkyra-valmisteen deoksikoolihappo

imeytyy nopeasti ihonalaisen injektion jälkeen. Belkyra-

valmisteen yhteen hoitokertaan suositellun enimmäisannoksen (100 mg) antamisen jälkeen suurimmat

(keskiarvo C

) pitoisuudet plasmassa havaittiin 6 minuuttia (mediaani oli t

) injektion jälkeen.

Vastausmäärät (% potilaista)

100%

Lähtötaso

Arviointi,

hoitokerta 1

Arviointi,

hoitokerta 2

Arviointi,

hoitokerta 3

4 viikkoa

viimeisen hoidon

jälkeen

12 viikkoa viimeisen

hoidon jälkeen

Hoidon arvioinnin ajankohdat

Plasebo

ATX-101

Vastausmäärät (% potilaista)

100%

Lähtötaso

Arvio-

inti,

hoito-

kerta 1

Arvio-

inti,

hoito-

kerta 2

Arvio-

inti,

hoito-

kerta 3

Arvio-

inti,

hoito-

kerta 4

Arvio-

inti,

hoito-

kerta 5

4 viikkoa

viimeisen

hoidon

jälkeen

12 viikkoa

viimeisen

hoidon

jälkeen

24 viikkoa

viimeisen

hoidon jälkeen

Plasebo

ATX-101

Hoidon arvioinnin ajankohdat

Keskiarvon mukainen C

-arvo oli 1036 ng/ml ja se oli 2,3-kertaa korkeampi kuin ilman Belkyra-

valmisteen antoa lähtötilanteessa 24 tunnin aikana mitatut endogeeniset C

-pitoisuudet. Suurimmalla

suositellulla

hoitoannoksella (100 mg) deoksikoolihappoaltistus

(AUC

0-24

) oli alle 2 kertaa korkeampi

kuin sisäsyntyinen altistus. Plasman AUC

0-24

kasvoi annossuhteessa annokseen 100 mg asti. Hoidon

jälkeen deoksikoolihapon

pitoisuudet plasmassa palautuvat sisäsyntyisten arvojen alueelle 24 tunnin

aikana. Suositellulla

hoitovälillä ei odoteta kumulaatiota.

Jakautuminen

Jakautumistilavuudeksi arvioitiin

193 l ja se on annoksesta riippumaton annokseen 100 mg asti.

Deoksikoolihappo sitoutuu suuressa määrin plasman proteiineihin (98 %).

Eliminaatio

Sisäsyntyinen deoksikoolihappo on kolesteroliaineenvaihdunnan

tuote ja se erittyy muuttumattomana

ulosteeseen. Belkyra-valmisteen deoksikoolihappo

liittyy endogeenisiin sappihappoihin

ja erittyy

yhdessä sisäsyntyisen deoksikoolihapon kanssa. Maksan kuljetusproteiinit

poistavat deoksikoolihapon

verestä sappeen ilman merkittävää metaboloitumista.

Deoksikoolihappo ei ole entsyymien CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 ja 3A4 estäjä in vitro.

Deoksikoolihappo ei aiheuttanut entsyymien CYP1A, 2B6 ja 3A induktiota kliinisinä pitoisuuksina.

Deoksikoolihappo ei ole kuljettajaproteiinien

BSEP, MRP2, MRP4, MDR1, BCRP, OATP1B1,

OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, OATP2B1 ja ASBT estäjä in vitro. Deoksikoolihappo esti

NTCP:tä teholla IC50 arvolla 2,14 µM in vitro.

Munuaisten vajaatoiminta

Belkyra-valmistetta ei ole tutkittu potilailla,

joilla on munuaisten vajaatoiminta. Sappihapot, kuten

myös deoksikoolihappo,

erittyvät virtsan joukossa merkityksettöminä määrinä: munuaisten

vajaatoiminta ei todennäköisesti vaikuta deoksikoolihapon

farmakokinetiikkaan.

Maksan vajaatoiminta

Belkyra-valmistetta ei ole tutkittu potilailla,

joilla on maksan vajaatoiminta. Huomioiden annosten

antoväli, annettava pieni annos, joka vastaa noin 3 %:a sappihappojen kokonaismäärästä, ja

huomattavan vaihtelevat endogeeniset deoksikoolihappotasot,

maksan vajaatoiminta ei todennäköisesti

vaikuta Belkyra-injektioiden

deoksikoolihapon

farmakokinetiikkaan.

Iäkkäät

Annostuksen muuttamista ei pidetä tarpeellisena. Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa iäkkäitä

potilaita (ks. kohta 4.4).

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta,

karsinogeenisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten

tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Karsinogeenisuus

Toistuvan annon korkeintaan 6 kuukautta kestäneissä toksisuustutkimuksissa rotille ja 9 kuukautta

kestäneissä tutkimuksissa koirille ei todettu viitteitä ihon alle annosteltavan Belkyra-valmisteen

aiheuttamista paikallisista tai systeemisistä pre-neoplastisista vasteista. Näissä tutkimuksissa suurin

aiottu kliininen

annos ylitettiin 2,5-kertaisesti rotilla ja 12,5-kertaisesti koirilla (mitattuna

mg/injektointikohta) ja 2-kertaisesti rotilla ja 3-kertaisesti koirilla (mitattuna kvantifioituun

systeemiseen altistukseen). Lisäksi, toisin kuin suurimmassa suositellussa kuukausittaisten pistosten

kliinisessä hoitosuunnitelmassa, jossa on korkeintaan 6 hoitokertaa, Belkyra-injektioita annettiin

kahdesti kuukaudessa korkeintaan yhteensä 13 annosta rotille ja yhteensä 20 annosta koirille. Belkyra-

valmisteella ei ole tehty karsinogeenisuustutkimuksia.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot