AMBRISENTAN ACCORD 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
15-01-2020
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
15-01-2020
Aktiivinen ainesosa:
Ambrisentanum
Saatavilla:
Accord Healthcare B.V. Accord Healthcare B.V.
ATC-koodi:
C02KX02
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Ambrisentanum
Annos:
5 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
ambrisentaani
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Hoidon saa aloittaa vain pulmonaalihypertension hoitoon perehtynyt lääkäri.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
36085
Valtuutus päivämäärä:
2020-02-21

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Ambrisentan Accord 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Ambrisentan Accord 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

ambrisentaani

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan

tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Ambrisentan Accord on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ambrisentan Accordia

Miten Ambrisentan Accordia otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Ambrisentan Accordin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Ambrisentan Accord on ja mihin sitä käytetään

Ambrisentan Accordin vaikuttava aine on ambrisentaani. Se kuuluu verenpainelääkkeiden

lääkeryhmään (käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon).

Sitä käytetään kohonneen keuhkovaltimoiden verenpaineen hoitoon aikuisilla. Tässä taudissa verta

sydämestä keuhkoihin kuljettavien verisuonten, keuhkovaltimoiden,

verenpaine on kohonnut.

Kohonnutta keuhkovaltimopainetta sairastavilla ihmisillä nämä verisuonet ovat kaventuneet ja sydän

joutuu tekemään enemmän työtä, jotta veri kulkisi suonten läpi. Tämä aiheuttaa väsymystä, huimausta

ja hengenahdistusta.

Ambrisentan Accord laajentaa keuhkovaltimoita,

jolloin

sydämen on helpompi pumpata verta suonten

läpi. Tämä alentaa verenpainetta ja lievittää oireita.

Ambrisentan Accordia voidaan käyttää myös yhdessä muiden kohonneen keuhkovaltimoiden

verenpaineen hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa.

Ambrisentaania, jota Ambrisentan Accord sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ambrisentan Accordia

Älä ota Ambrisentan Accordia:

jos olet allerginen ambrisentaanille, soijalle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

(lueteltu kohdassa 6).

jos olet raskaana, jos suunnittelet raskautta tai jos voit tulla raskaaksi, koska et käytä

luotettavaa ehkäisymenetelmää. Lue lisää kohdasta "Raskaus".

jos imetät. Lue lisää kohdasta ”Imetys”.

jos sinulla on maksasairaus. Keskustele lääkärisi kanssa, joka päättää onko tämä lääke sinulle

sopiva.

jos sinulla on tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkojen arpeutuminen (idiopaattinen

keuhkofibroosi).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä, jos sinulla on:

maksaongelmia

anemia (alentunut punasolujen määrä veressä)

nesteen kerääntymisestä aiheutunutta turvotusta käsissä, nilkoissa tai jaloissa (Perifeerinen

edeema)

keuhkosairaus, jossa keuhkojen laskimot ovat ahtautuneet (keuhkolaskimoahtauma)

→ Lääkäri päättää, onko Ambrisentan Accord sinulle sopiva lääke.

Tarvitset säännöllisesti verikokeita

Ennen kuin ryhdyt ottamaan Ambrisentan Accordia, ja säännöllisin väliajoin myös hoidon aikana

lääkäri otattaa verikokeita tarkastaakseen:

onko sinulla anemia

toimiiko maksasi kunnolla.

On tärkeää, että käyt säännöllisesti näissä verikokeissa niin kauan kun käytät Ambrisentan

Accordia.

Merkkejä maksan toiminnan häiriöstä ovat mm.:

ruokahaluttomuus

pahoinvointi

oksentelu

kuume

vatsakipu

ihon tai silmien keltaisuus

tumma virtsa

ihon kutina

Jos havaitset joitain näistä muutoksista:

→ Ota yhteyttä lääkäriin välittömästi.

Lapset ja nuoret

Ambrisentan Accordia ei suositella lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille, sillä valmisteen

turvallisuudesta ja tehosta ei ole tietoa tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Ambrisentan Accord

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai

saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Lääkäri voi muuttaa Ambrisentan-annostasi, jos aloitat siklosporiini

A:n käytön (lääkeaine, jota

käytetään elinsiirron jälkeen tai psoriaasin hoitoon).

Jos käytät rifampisiinia

(vaikeiden infektioiden hoitoon tarkoitettu antibiootti),

lääkäri seuraa vointiasi

kun aloitat Ambrisentan Accord -tablettien käytön.

Jos käytät muuta keuhkoverenpaineen hoitoon tarkoitettua lääkevalmistetta (esim. iloprostia,

epoprostenolia, sildenafiiliä), lääkäri saattaa seurata vointiasi.

→ Kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotain näistä lääkeistä.

Raskaus

Ambrisentan Accord saattaa vahingoittaa syntymätöntä lasta, jos hedelmöitys tapahtuu ennen hoitoa,

hoidon aikana tai pian hoidon jälkeen.

→ Jos on mahdollista, että voisit tulla raskaaksi, käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää

käyttäessäsi Ambrisentan Accordia. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.

→ Älä ota Ambrisentan Accordia, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.

→ Jos tulet raskaaksi, tai epäilet olevasi raskaana, Ambrisentan Accord -hoidon aikana, ota

yhteys lääkäriin välittömästi.

Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, lääkäri pyytää tekemään raskaustestin ennen kuin

ryhdyt käyttämään tätä lääkettä ja säännöllisesti lääkkeen käytön aikana.

Imetys

Ei tiedetä erittyykö Ambrisentan Accord äidinmaitoon.

→ Älä imetä, jos käytät Ambrisentan Accordia. Keskustele tästä lääkärin kanssa.

Hedelmällisyys

Jos olet Ambrisentan Accordia käyttävä mies, on mahdollista, että tämä lääke saattaa vähentää

siittiöiden lukumäärä siemennesteessäsi. Keskustele asiasta lääkärin kanssa, jos sinulla on kysymyksiä

ja tunnet huolta tästä asiasta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ambrisetan Accord voi aiheuttaa haittavaikutuksia kuten verenpaineen laskua, huimausta, väsymystä

(ks kohta 4.), jotka voivat vaikuttaa ajo- tai koneiden käyttökykyysi. Myös sairauteesi liittyvät oireet

voivat heikentää ajokykyäsi tai kykyäsi käyttää koneita.

→ Älä aja tai käytä koneita, jos et voi hyvin.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Ambrisentan Accord sisältää laktoosia, lesitiiniä (soija), allurapunaista AC (E129) ja natriumia

Ambrisentan Accord -tabletit sisältävät pienen määrän sokeria, laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut,

että sinulla on intoleranssi joillekin

sokereille:

→ Ota yhteys lääkäriin ennen kuin otat Ambrisentan Accordia.

Ambrisentan Accord -tabletit sisältävät soijasta saatua lesitiiniä. Jos olet allerginen soijalle, älä käytä

tätä lääkettä (ks kohta ”Älä ota Ambrisentan Accordia”).

Ambrisentan Accord -tabletit sisältävät väriainetta allurapunaista AC (E129), joka saattaa aiheuttaa

allergisia reaktioita (ks kohta 4).

Ambrisentan Accord sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

3.

Miten Ambrisentan Accordia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet

lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Ambrisentan Accordia otetaan

Tavanomainen annos Ambrisentan Accordia on yksi 5 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Lääkäri

saattaa nostaa annoksen 10 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Jos käytät siklosporiini

A:ta, ota vain yksi 5 mg:n Ambrisentan Accord -tabletti kerran

vuorokaudessa.

Miten Ambrisentan Accordia käytetään

On parasta ottaa tabletti joka päivä aina samaan aikaan. Niele tabletti kokonaisena veden kera. Älä

jaa, murskaa tai pureskele tablettia. Voit ottaa Ambrisentan Accord -tabletin joko ruoan kanssa tai

ilman sitä.

Tabletin irrottaminen läpipainolevystä

Tabletit on pakattu erityiseen pakkaukseen, jotta lapset eivät saisi irrotettua niitä läpipainolevystä.

1. Irrota yksi läpipainotasku läpipainopakkauksesta repimällä katkoviivaa pitkin.

2. Revi pois uloin kerros taskun päältä ja ota tabletti.

Jos otat enemmän Ambrisentan Accordia kuin sinun pitäisi

Jos otat liian monta tablettia, voit saada todennäköisemmin haittavaikutuksia, kuten päänsärkyä,

ohimenevää kasvojen ja kaulan punoitusta, huimausta, pahoinvointia (huono olo) tai verenpaineen

laskua, jotka voivat aiheuttaa huimauksen tai heikotuksen tunnetta:

→ Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa, jos olet ottanut enemmän tabletteja kuin on määrätty.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112

Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Ambrisentan Accordia

Jos unohdat ottaa Ambrisentan Accord -annoksen, ota tabletti heti kun muistat. Jatka sitten tablettien

ottamista samaan tapaan kuin aikaisemmin.

→ Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Älä lopeta Ambrisentan Accord -lääkitystä ilman lääkärin ohjeita

Ambrisentan Accord on hoito, jota sinun on käytettävä jatkuvasti kohonneen keuhkovaltimopaineen

hallitsemiseksi.

Älä lopeta Ambrisentan Accordin ottamista ilman lääkärin määräystä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa.

Tilat, joita sinun ja lääkärin on seurattava:

Allergiset reaktiot

Tämä on yleinen haittavaikutus. Enintään yksi kymmenestä voi saada sen. Voit saada ihottumaa tai

kutinaa ja turvotusta (tavallisesti kasvojen, huulten, kielen ja nielun), joka saattaa vaikeuttaa

hengitystä tai nielemistä.

Turvotus (edeema), erityisesti nilkkojen ja jalkojen

Tämä on hyvin yleinen haittavaikutus. Useampi kuin yksi kymmenestä voi saada sen.

Sydämen vajaatoiminta

Tämä johtuu siitä, että sydän ei jaksa riittävästi pumpata verta, joka aiheuttaa hengenahdistusta,

voimakasta väsymystä sekä nilkkojen ja säärten turvotusta. Tämä on yleinen haittavaikutus ja

enintään yksi kymmenestä voi saada sen.

Anemia (alentunut punasolujen määrä veressä)

Tämä on verenhäiriö, joka voi aiheuttaa väsymystä, heikkoutta, hengenahdistusta ja yleistä

huonovointisuutta. Joskus saatetaan tarvita verensiirtoa. Tämä on hyvin yleinen haittavaikutus ja

useampi kuin yksi kymmenestä voi saada sen.

Hypotensio (liian matala verenpaine)

Tämä voi aiheuttaa huimauksen tai heikotuksen tunnetta. Tämä on yleinen haittavaikutus ja enintään

yksi kymmenestä voi saada sen.

→ Kerro lääkärille heti, jos saat näitä haittoja, tai jos ne tulevat yhtäkkiä Ambrisentan Accordin

ottamisen jälkeen.

Säännölliset verikokeet ovat tärkeitä anemian ja maksan toiminnan arvioimiseksi. Muista lukea

tämän pakkausselosteen kohdasta 2 kappaleet "Tarvitset säännöllisesti verikokeita" ja "Merkkejä

maksan toiminnan häiriöistä".

Muita haittavaikutuksia ovat

Hyvin yleiset haittavaikutukset:

päänsärky

huimaus

sydämentykytys (nopea tai epäsäännöllinen syke)

hengenahdistuksen paheneminen pian Ambrisentan Accord -hoidon aloittamisen jälkeen

nuha tai nenän tukkoisuus, nenän sivuonteloiden tukkoisuus tai kipu

pahoinvointi

ripuli

väsymys

Yhdessä tadalafiilin kanssa (tadalafiili on toinen kohonneen keuhkovaltimoiden verenpaineen

hoitoon käytettävä lääke)

Edellä mainittujen lisäksi:

punastuminen

oksentelu

rintakipu / epämiellyttävä tuntemus rinnassa

Yleiset haittavaikutukset:

näön hämärtyminen tai muut näkömuutokset

pyörtyminen

poikkeavat maksa-arvot verikokeissa.

nuha

ummetus

mahakipu (vatsakivut)

rintakipu tai epämiellyttävä tuntemus rinnassa

punastelu (ihon punoitus)

oksentelu

heikkouden tunne

nenäverenvuoto

ihottuma

Yhdessä tadalafiilin kanssa

Edellä mainittujen lisäksi, poikkeavia veren maksa-arvoja lukuun ottamatta:

korvien soiminen (tinnitus) vain yhdistelmähoitoa käytettäessä

Melko harvinaiset haittavaikutukset

maksavaurio

elimistön oman puolustusmekanismin aiheuttama tulehdus maksassa (autoimmuunihepatiitti).

Yhdessä tadalafiilin kanssa

äkillinen kuulon heikkeneminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Ambrisentan Accordin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

jälkeen (EXP).

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ambrisentan Accord sisältää

Ambrisentan Accord 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaikuttava aine on ambrisentaani.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg ambrisentaania.

Muut aineet ovat: Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium,

laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: polyvinyylialkoholi

(osittain

hydrolysoitu), titaanidioksidi

(E171), talkki, makrogoli, lesitiini (soija) (E322) ja

allurapunainen AC alumiinilakka (E129).

Ambrisentan Accord 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaikuttava aine on ambrisentaani.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg ambrisentaania.

Muut aineet ovat: Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium,

laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: polyvinyylialkoholi

(osittain

hydrolysoitu), titaanidioksidi

(E171), talkki, makrogoli, lesitiini (soija) (E322) ja

allurapunainen AC alumiinilakka (E129).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Ambrisentan Accor 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Ambrisentan Accord 5 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vaaleanpunaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia,

kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu "5" ja jonka halkaisija on noin

7,0 mm.

Ambrisentan Accord 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Ambrisentan Accord 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat voimakkaan vaaleanpunaisia,

ovaalinmuotoisia, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu

merkintä "10" ja joiden mitat ovat 9,9 mm x 5,0 mm.

Ambrisentan Accord 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat saatavissa 10 x 1 tai 30 x 1

kalvopäällysteisen tabletin kerta-annosläpipainopakkauksissa (alumiini/alumiini –läpipainopakkaus

tai PVC/PVDC/alumiini –läpipainopakkaus).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Alankomaat

Valmistaja

Delorbis Pharmaceuticals Limited

17 Athinon Street, Ergates Industrial Area

2643 Ergates Nicosia,

Kypros

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Iso-Britannia

Laboratori Fundació Dau

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca,

08040 Barcelona,

Espanja

Wessling Hungary,

Anonymus u. 6., Budapest, 1045,

Unkari

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.01.2020

Bipacksedel: Information till patienten

Ambrisentan Accord 5 mg filmdragerade tabletter

Ambrisentan Accord 10 mg filmdragerade tabletter

ambrisentan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ambrisentan Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ambrisentan Accord

Hur du tar Ambrisentan Accord

Eventuella biverkningar

Hur Ambrisentan Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ambrisentan Accord är och vad det används för

Ambrisentan Accord innehåller den aktiva substansen ambrisentan. Det hör till en grupp läkemedel

som kallas övriga antihypertensiva medel (används för att behandla högt blodtryck).

Det används för att behandla pulmonell

arteriell hypertension (PAH) hos vuxna. PAH är högt

blodtryck i de blodkärl (lungartärerna) som transporterar blod från hjärtat till lungorna. Hos personer

med PAH blir dessa artärer trängre så att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa blod genom dem.

Detta gör att man känner sig trött, yr och andfådd.

Ambrisentan Accord vidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem.

Detta sänker blodtrycket och lindrar symtomen.

Ambrisentan Accord kan även användas i kombination med andra läkemedel som används för att

behandla PAH.

Ambrisentan som finns i Ambrisentan Accord kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ambrisentan Accord

Ta inte Ambrisentan Accord:

om du är allergisk mot ambrisentan, soja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du är gravid, om du planerar att bli gravid eller om du kan bli gravid eftersom du inte

använder ett tillförlitligt

preventivmedel. Läs informationen under ”Graviditet”

om du ammar. Läs informationen under ”Amning”

om du har leversjukdom. Tala med din läkare som bestämmer om detta läkemedel är lämpligt

för dig

om du har ärrbildning på lungorna, av okänd orsak (idiopatisk lungfibros).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar detta läkemedel om du har

-

leverproblem

-

anemi (minskat antal röda blodkroppar)

-

svullna händer, anklar eller fötter orsakat av vätskeansamling (perifert ödem)

-

lungsjukdom som innebär att venerna i lungorna är blockerade (pulmonell veno-ocklusiv

sjuk dom).

Din läkare bestämmer om Ambrisentan Accord är lämplig för dig.

Du behöver ta blodprov regelbundet

Innan du börjar ta Ambrisentan Accord och regelbundet under tiden du tar det, kommer läkaren att ta

blodprov för att kontrollera:

om du har anemi

om din lever fungerar som den ska.

Det är viktigt att du lämnar dessa regelbundna blodprover så länge du tar Ambrisentan Accord.

Tecken på att din lever kanske inte fungerar som den ska är till exempel:

aptitförlust

illamående

kräkningar

feber

magont

gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot)

mörkfärgad urin

klåda i huden.

Om du upptäcker något av dessa tecken:

Tala om det för din läkare omedelbart.

Barn och ungdomar

Ambrisentan Accord rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder eftersom

säkerhet och effekt inte är känd för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Ambrisentan Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Din läkare kan behöva justera din dos Ambrisentan Accord om du börjar ta ciklosporin A (ett

läkemedel som används efter transplantation eller för att behandla psoriasis).

Om du tar rifampicin (ett antibiotikum

som används för att behandla allvarliga infektioner) kommer

din läkare att kontrollera dig tätare när du börjar ta Ambrisentan Accord.

Om du tar andra läkemedel som används för att behandla PAH (t.ex. iloprost, epoprostenol,

sildenafil) kan din läkare behöva kontrollera dig tätare.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ambrisentan Accord 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Ambrisentan Accord 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Ambrisentan Accord 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi tabletti sisältää 5 mg ambrisentaania.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää noin 37,5 mg laktoosia (monohydraattina), noin 0,14 mg lesitiiniä (soija) (E322)

ja noin 0,08 mg allurapunaista AC alumiinilakkaa (E129).

Ambrisentan Accord 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi tabletti sisältää 10 mg ambrisentaania.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää noin 37,5 mg laktoosia (monohydraattina), noin 0,14 mg lesitiiniä (soija) (E322)

ja noin 0,19 mg allurapunaista AC alumiinilakkaa (E129).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kalvopäällysteinen tabletti

Ambrisentan Accord 5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa toiselle puolelle on

kaiverrettu "5" ja jonka halkaisija on noin 7 mm.

Ambrisentan Accord 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Voimakkaan vaaleanpunainen, ovaalinmuotoinen,

kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka

toiselle puolelle on kaiverrettu merkintä "10" ja jonka mitat ovat 9,9 mm x 5,0 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Ambrisentaani on tarkoitettu WHO:n toimintakykyluokkiin II ja III kuuluvien aikuispotilaiden

pulmonaalihypertension hoitoon, mukaan lukien käyttö yhdistelmähoitona

(ks. kohta 5.1). Teho on

osoitettu idiopaattisessa ja sidekudossairauteen liittyvässä pulmonaalihypertensiossa.

4.2

Annostus ja antotapa

Hoidon saa aloittaa vain pulmonaalihypertension hoitoon perehtynyt lääkäri.

Annostus

Ambrisentaanimonoterapia

Ambrisentaania otetaan suun kautta. Aloitusannos on 5 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan

suurentaa 10 mg:aan vuorokaudessa kliinisestä vasteesta ja siedettävyydestä riippuen.

Ambrisentaani yhdessä tadalafiilin kanssa

Kun ambrisentaania käytetään yhdessä tadalafiilin

kanssa, ambrisentaaniannos nostetaan 10 mg:aan

kerran vuorokaudessa.

AMBITION-tutkimuksessa potilaat saivat 5 mg ambrisentaania vuorokaudessa ensimmäisten

8 hoitoviikon ajan, minkä jälkeen annos suurennettiin 10 mg:aan siedettävyydestä riippuen (ks.

kohta 5.1). Kun lääkettä käytettiin yhdessä tadalafiilin

kanssa, aloitusannos oli 5 mg ambrisentaania ja

20 mg tadalafiilia. Siedettävyydestä riippuen tadalafiiliannos suurennettiin 40 mg:aan 4 viikon

kuluttua ja ambrisentaaniannos suurennettiin 10 mg:aan 8 viikon kuluttua. Tämä toteutui yli 90 %:lla

potilaista. Annoksia voitiin myös pienentää siedettävyydestä riippuen.

Käytettävissä oleva tieto viittaa siihen, että ambrisentaani-hoidon äkilliseen keskeyttämiseen ei liity

pulmonaalihypertension pahenemista.

Ambrisentaaniannos on rajoitettava määrään 5 mg kerran vuorokaudessa, kun sitä annetaan

samanaikaisesti siklosporiini

A:n kanssa. Potilaan tilaa on seurattava huolellisesti (ks. kohdat 4.5 ja

5.2).

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät potilaat

Yli 65-vuotiaiden potilaiden annostusta ei tarvitse muuttaa (ks. kohta 5.2).

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annostusta ei tarvitse muuttaa (ks. kohta 5.2).

Kokemukset ambrisentaanin käytöstä potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta

(kreatiniinipuhdistuma <30 ml/min), ovat vähäiset. Hoito on aloitettava varovasti näille potilaille

potilaista on huolehdittava erityisesti, jos ambrisentaaniannosta suurennetaan määrään 10 mg.

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta

Ambrisentaania ei ole tutkittu maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla

(joilla on maksakirroosi tai

ei ole sitä). Maksan vajaatoiminnan voidaan olettaa suurentavan ambrisentaanialtistusta (C

ja AUC)

johtuen siitä, että päämetaboliareitit ovat glukuronidaatio ja oksidaatio sekä näitä seuraava eliminaatio

sappinesteen mukana. Siksi ambrisentaanihoitoa ei saa aloittaa potilaille,

joilla on vaikea maksan

vajaatoiminta tai kliinisesti

merkittävät, kohonneet maksan aminotransferaasiarvot (yli kolminkertaiset

viitearvojen ylärajaan [upper normal limit, ULN] verrattuna, ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Pediatriset potilaat

Ambrisentaanin tehoa ja turvallisuutta lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoidossa ei ole varmistettu.

Kliinisiä tietoja ei ole saatavilla (katso kohta 5.3 saatavilla olevista tiedoista nuorilla eläimillä).

Antotapa

Tabletin nielemistä kokonaisena suositellaan ja se voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

On suositeltavaa, että tablettia ei jaeta, murskata eikä pureskella.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, soijalle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille, (ks. kohta 4.4).

Raskaus (ks. kohta 4.6).

Käyttö naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää (ks.

kohdat 4.4 ja 4.6).

Imetys (ks. kohta 4.6).

Vaikea maksan vajaatoiminta (maksakirroosiin liittyen tai ilman sitä) (ks. kohta 4.2).

Maksan aminotransferaasien lähtöarvot (aspartaattiaminotransferaasi ASAT ja/tai

alaniininaminotransferaasi ALAT) >3 x ULN (viitearvojen ylärajan, ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF), johon voi liittyä sekundaarinen pulmonaalihypertensio

(ks.

kohta 5.1).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ambrisentaania ei ole tutkittu riittävästi hyöty/haitta-suhteen arvioimiseksi WHO:n

toimintakykyluokkaan I kuuluvien pulmonaalihypertensiota sairastavien potilaiden osalta.

Ambrisentaanin tehoa ainoana lääkkeenä ei ole varmistettu WHO:n toimintakykyluokkaan IV

kuuluvien pulmonaalihypertensiota sairastavien potilaitten osalta. Hoitoa, jota suositellaan taudin

vaikeassa vaiheessa (esim. epoprostenolia), on harkittava, jos potilaan kliininen tila huononee.

Maksan toiminta

Pulmonaalihypertensiopotilailla on esiintynyt maksan toiminnan poikkeavuuksia.

Autoimmuunihepatiittiin

liittyvät tapaukset, kuten mahdollinen olemassa olevan

autoimmuunihepatiitin paheneminen, maksavaurio ja mahdollisesti hoitoon liittyvää

maksaentsyymiarvojen nousua on havaittu ambrisentaania käytettäessä (ks. kohtat 4.8 ja 5.1). Siksi

maksan aminotransferaasipitoisuudet (ALAT ja ASAT) on mitattava ennen ambrisentaanihoidon

aloittamista ja hoitoa ei saa aloittaa potilaille,

joilla ALAT- ja/tai ASAT-lähtöarvot ovat > 3 x ULN

(viitearvojen ylärajan, ks. kohta 4.3).

Maksavaurion merkkejä on seurattava potilailta ja ALAT- ja ASAT-arvojen kuukausittaista seurantaa

suositellaan. Jos potilaalla ilmenee pysyvä selittämätön kliinisesti

merkitsevä ALAT- ja/tai ASAT-

arvojen nousu, tai jos ALAT- ja/tai ASAT-arvojen nousuun liittyy maksavaurion merkkejä tai oireita

(esim. keltaisuus), ambrisentaanihoito on keskeytettävä.

Potilailla, joilla ei ilmene maksavaurion kliinisiä oireita tai keltaisuutta, ambrisentaanin aloittamista

uudelleen voidaan harkita maksaentsyymiarvojen palauduttua normaalille tasolle. On suositeltavaa

kääntyä maksasairauksien hoitoon perehtyneen erikoislääkärin puoleen.

Hemoglobiinipitoisuus

Endoteliinireseptoriantagonistihoitoon (ERA), myös ambrisentaanin käyttöön, on liittynyt

hemoglobiinipitoisuuden ja hematokriitin pienemistä. Suurin osa pienentymisistä havaittiin

ensimmäisten neljän hoitoviikon aikana. Tämän jälkeen hemoglobiinipitoisuus

yleensä vakiintui.

Hemoglobiinipitoisuuden

keskiarvoinen lasku lähtötasoon verrattuna (vaihteluväli 9-12 g/l

[0,9-1,2 g/dl]) kesti pisimmillään neljänteen vuoteen asti avoimessa pitkäaikaisessa faasi III kliinisessä

tutkimuksessa. Kliinisen käytön aikana on raportoitu verisolujen siirtoa vaatineita anemiatapauksia

(ks. kohta 4.8).

Ambrisentaanihoidon aloittamista ei suositella potilaille,

joilla on kliinisesti

merkitsevä anemia.

Hemoglobiini- ja/tai hematokriittiarvojen

mittaamista suositellaan ambrisentaanihoidon aikana

esimerkiksi kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta, kolmen kuukauden kuluttua ja sen jälkeen

määräajoin vallitsevan kliinisen käytännön mukaan. Jos hemoglobiini- tai hematokriittiarvoissa

havaitaan kliinisesti

merkitsevää pienenemistä, ja muut syyt poissuljetaan, annoksen pienentämistä tai

hoidon keskeyttämistä tulee harkita. Anemian ilmaantuvuus lisääntyi, kun ambrisentaania annettiin

yhdessä tadalafiilin kanssa (haittatapahtumia esiintyi 15 %:lla). Ambrisentaanimonoterapian

yhteydessä anemian ilmaantuvuus oli 7 % ja tadalafiilimonoterapian yhteydessä 11 %.

Nesteen kerääntyminen elimistöön

Endoteliinireseptoriantagonistien kuten ambrisentaanin on havaittu aiheuttaneen perifeeristä

turvotusta. Kliinisissä tutkimuksissa ambrisentaanilla havaittu perifeerinen turvotus oli useimmissa

tapauksissa luonteeltaan lievää tai kohtalaista. Sitä saattaa esiintyä enemmän ja vakavampana 65-

vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla. Lyhytkestoisissa kliinisissä tutkimuksissa perifeeristä

turvotusta raportoitiin useammin 10 mg:n ambrisentaaniannokseen liittyen (ks. kohta 4.8).

Markkinoille tulon jälkeen on saatu raportteja nesteen kerääntymisestä tai sydämen vajaatoiminnan

dekompensaatiosta viikkojen kuluttua ambrisentaanihoidon aloittamisesta. Joissakin tapauksissa on

tarvittu hoitoa diureetilla tai nesteytyksen hoitoa sairaalassa. Jos potilaalla on aikaisempi

nesteylimäärä, se on hoidettava vakiintuneen hoitokäytännön mukaisesti ennen ambrisentaanihoidon

aloittamista.

Jos nestettä kertyy kliinisesti

merkitsevästi ambrisentaanihoidon aikana riippumatta siitä, liittyykö

siihen painonnousua vai ei, lisäarviointi syyn (kuten ambrisentaani tai taustalla oleva sydämen

vajaatoiminta) selvittämiseksi on aloitettava. Mahdollinen erityishoidon tarve tai ambrisentaanihoidon

keskeyttämisen tarve tulee arvioida. Perifeerisen turvotuksen ilmaantuvuus lisääntyi, kun

ambrisentaania annettiin yhdessä tadalafiilin kanssa (haittatapahtumia esiintyi 45 %:lla).

Ambrisentaanimonoterapian yhteydessä perifeerisen turvotuksen ilmaantuvuus oli 38 % ja

tadalafiilimonoterapian

yhteydessä 28 %. Perifeeristä turvotusta esiintyi tavallisimmin

ensimmäisen

hoitokuukauden aikana.

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Ambrisentaanihoitoa ei saa aloittaa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ellei hoitoa edeltäneen

raskaustestin tulos ole negatiivinen ja käytössä ole luotettavaa ehkäisyä. On harkittava kääntymistä

naistentautien hoitoon perehtyneen erikoislääkärin puoleen, jos on epäilystä siitä, millaista

ehkäisyneuvontaa yksittäiselle potilaalle tulisi antaa. Ambrisentaanihoidon aikana suositellaan

raskaustestiä kuukausittain (ks. kohdat 4.3 ja 4.6).

Keuhkolaskimoahtauma

Keuhkoedeemaa on raportoitu keuhkolaskimoahtaumaa sairastavilla potilailla vasodilatoivien

lääkevalmisteiden esim. endoteelireseptorin antagonistien käytön yhteydessä. Siksi mahdollista

keuhkolaskimoahtaumaa on epäiltävä, jos potilaille kehittyy akuutti keuhkoedeema

ambrisentaanihoidon aikana.

Samanaikainen käyttö muiden lääkkeiden kanssa

Ambrisentaanihoitoa saavia potilaita on seurattava huolellisesti,

kun rifampisiinihoito

aloitetaan (ks.

kohdat 4.5 ja 5.2).

Apuaineet

Ambrisentan Accord -tabletit sisältävät laktoosia (monohydraattina).

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen

galaktoosiintoleranssi,

täydellinen laktaasinpuutos tai

glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö,

ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Ambrisentan Accord -tabletit sisältävät soijasta saatua lesitiiniä. Potilaan, joka on allerginen soijalle, ei

tule käyttää ambrisentaania (ks kohta 4.3).

Ambrisentan Accord -tabletit sisältävät atsoväriainetta allurapunaista AC (E129), joka saattaa

aiheuttaa allergisia reaktioita.

Ambrisentan Accord tabletit sisältävät natriumia (kroskarmelloosinatriumia).

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Ambrisentaani ei inhiboi

eikä indusoi I tai II vaiheen lääkeaineita metaboloivia entsyymejä kliinisesti

merkityksellisillä

pitoisuuksilla prekliinisissä in vitro ja in vivo-tutkimuksissa. Siksi ambrisentaanin

uskotaan muuttavan näiden reittien kautta metaboloituvien lääkevalmisteiden kinetiikkaa vain vähän.

Ambrisentaanin mahdollista kykyä indusoida CYP3A4:n aktiivisuutta tutkittiin terveillä

vapaaehtoisilla. Tulokset viittasivat siihen, ettei ambrisentaani indusoi CYP3A4 isoentsyymiä.

Siklosporiini A

Kun ambrisentaanin annossa terveille vapaaehtoisille saavutettiin vakaa tila ja sitä annettiin

samanaikaisesti siklosporiini

A:n kanssa, tämä johti kaksinkertaiseen altistumiseen ambrisentaanille.

Tämä voi johtua siitä, että siklosporiini

A estää ambrisentaanin farmakokinetiikkaan osallistuvia

transporttereita ja metaboloivia entsyymejä. Siksi ambrisentaaniannos on rajoitettava 5 mg:aan kerran

vuorokaudessa, kun sitä annetaan samanaikaisesti siklosporiini

A:n kanssa (ks. kohta 4.2). Toistuvilla

ambrisentaaniannoksilla ei ollut vaikutusta altistumiseen siklosporiini A:lle ja siklosporiini

annosta ei ole aiheellista muuttaa.

Rifampisiini

Rifampisiinin (orgaanisen anionikuljettajaproteiinin [OATP:n] estäjä, voimakas CYP3A- ja 2C19-

entsyymien indusoija, Pgp:n ja uridiinidifosfoglukuronosyylitransferaasien [UGT:en] indusoija)

samanaikaiseen antoon liittyi

ohimenevä (noin kaksinkertainen) ambrisentaanin altistuksen kasvu, kun

terveille vapaaehtoisille annettiin aloitusannokset. Kahdeksanteen päivään mennessä rifampisiinin

annolla vakaassa tilassa ei kuitenkaan ollut kliinisesti

merkitsevää vaikutusta ambrisentaanin

altistukseen. Ambrisentaanihoitoa saavia potilaita on seurattava huolellisesti, kun rifampisiinihoito

aloitetaan (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Fosfodiesteraasiestäjät

Ambrisentaanin samanaikainen käyttö fosfodiesteraasiestäjän joko sildenafiilin

tai tadalafiilin kanssa

(molemmat ovat CYP3A4:n substraatteja) terveillä vapaaehtoisilla ei vaikuttanut

fosfodiesteraasinestäjän tai ambrisentaanin farmakokinetiikkaan merkitsevästi (ks. kohta 5.2).

Muut kohdennetut pulmonaalihypertensiohoidot

Yhdessä muiden pulmonaalihypertension

hoitoon käytettävien lääkkeiden (esim. prostanoidien ja

liukoisen guanylaattisyklaasin stimulaattorien) kanssa, ambrisentaanin tehoa ja turvallisuutta ei ole

erikseen tutkittu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa pulmonaalihypertensiopotilailla (ks.

kohta 5.1). Tiedossa olevien biotransformaatiotietojen perusteella valmisteella ei ole odotettavissa

erityisiä yhteisvaikutuksia liukoisen guanylaattisyklaasin stimulaattorien eikä prostanoidien kanssa

(ks. kohta 5.2). Valmisteen käytöstä näiden lääkkeiden kanssa ei kuitenkaan ole tehty erityisiä

yhteisvaikutustutkimuksia. Samanaikaisessa käytössä suositellaan varovaisuutta.

Oraaliset ehkäisyvalmisteet

Kun ambrisentaania annettiin 10 mg kerran vuorokaudessa kliinisessä tutkimuksessa terveille

vapaaehtoisille, joilla vakaa tila oli saavutettu, sillä ei ollut kliinisesti

merkityksellistä vaikutusta kerta-

annoksena annetun oraalisen ehkäisyvalmisteen (yhdistelmävalmisteena etinyyliestradiolia ja

noretindronia) farmakokinetiikkaan (ks. kohta 5.2). Tämän farmakokineettisen tutkimuksen perusteella

ambrisentaanin ei odoteta merkitsevästi vaikuttavan altistumiseen estrogeenia tai progestogeenia

sisältäville ehkäisyvalmisteille.

Varfariini

Ambrisentaani ei vaikuttanut varfariinin vakaan tilan farmakokinetiikkaan tai varfariinin

antikoagulaatioaktiivisuuteen terveillä vapaaehtoisilla tehdyssä tutkimuksessa (ks. kohta 5.2).

Myöskään varfariinillä ei ollut kliinisesti merkitsevää vaikutusta ambrisentaanin farmakokinetiikkaan.

Lisäksi ambrisentaanilla ei ollut kokonaisvaikutusta varfariinityyppisen antikoagulantin

viikkoannokseen, protrombiiniaikaan (PT) ja INR-arvoon (international normalized ratio) potilailla.

Ketokonatsoli

Kun ketokonatsolia (voimakas CYP3A4 inhibiittori)

annettiin ja vakaa tila oli saavutettu, se ei johtanut

kliinisesti

merkitsevään altistumisen lisääntymiseen ambrisentaanille (ks. kohta 5.2).

Ambrisentaanin vaikutus ksenobioottien transporttereihin

Kliinisesti merkityksellisillä

pitoisuuksilla annettuna ambrisentaani ei vaikuta inhiboivasti

ihmisen

transporttereihin kuten P-glykoproteiiniin (Pgp), rintasyöpäresistenssiproteiiniin (BCRP),

monilääkeresistenssiproteiinin

isoentsyymi-2:een (MRP2), sappisuolojen kuljettajaan (BSEP),

orgaanisten anionien kuljettaproteiinehin

(OATP1B1 ja OATP1B3) tai natrium riippuvaisen

taurokolaatti ko-transportteriin (NTCP ) in vitro.

Ambrisentaani on Pgp-välitteisen effluksin substraatti.

In vitro-tutkimukset rotan maksasoluilla osoittivat myös, että ambrisentaani ei indusoinut Pgp-, BSEP

tai MRP2-proteiinien ekspressiota.

Kun ambrisentaania annettiin terveille vapaaehtoisille vakaan tilan tutkimuksessa, sillä ei ollut

kliinisesti

merkityksellisiä vaikutuksia kerta-annoksena annetun digoksiinin

(Pgp:n substraatti)

farmakokinetiikkaan (ks. kohta 5.2).

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Ambrisentaanihoitoa ei saa aloittaa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ellei raskaustestin tulos ole

negatiivinen ja käytössä ole luotettavaa ehkäisyä. Ambrisentaanihoidon aikana suositellaan

raskaustestiä kuukausittain.

Raskaus

Ambrisentaani on vasta-aiheista raskauden aikana (ks. kohta 4.3). Eläinkokeet ovat osoittaneet

ambrisentaanin olevan teratogeenista. Kokemusta ihmisisten hoidosta ei ole. Ambrisentaania

käyttäville naisille on kerrottava sikiövaurion riskistä. Vaihtoehtoinen hoito on aloitettava, jos raskaus

todetaan (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 5.3).

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö ambrisentaani ihmisen rintamaitoon. Ambrisentaanin erittymistä rintamaitoon ei

ole tutkittu eläimillä. Siksi imetys on vasta-aiheista ambrisentaania saaville naisille (ks. kohta 4.3).

Miesten hedelmällisyys

Pitkäkestoiseen endoteliinireseptoriantagonistihoitoon,

myös ambrisentaaniin, on yhdistetty

tubulaarisen atrofian kehittyminen kiveksiin eläimille (ks. kohta 5.3). Vaikka ARIES-E-tutkimuksessa

ei saatu selvää näyttöä ambrisentaanin haitallisesta vaikutuksesta siemennesteen määrään

pitkäkestoisessa altistuksessa, jatkuvaan ambrisentaanin antoon liittyi muutoksia spermatogeneesin

merkkiaineissa. Plasman inhibiini-B-pitoisuuden pienenemistä ja plasman FSH-pitoisuuden

suurenemista havaittiin. Vaikutusta miehen hedelmällisyyteen ei tunneta, mutta spermatogeneesin

heikkenemistä ei voida poissulkea. Kliinisissä tutkimuksissa pitkäkestoiseen ambrisentaanin antoon ei

liittynyt muutosta plasman testosteronipitoisuudessa.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ambrisentaanilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Potilaan

kliininen

tila ja ambrisentaanin haittavaikutukset (kuten verenpaineen lasku, huimaus, heikotus,

uupumus) on pidettävä mielessä, kun arvioidaan potilaan suoritumista tehtävissä, jotka vaativat

arvostelukykyä, motorisia tai kognitiivisia taitoja (ks. kohta 4.8). Potilaiden on tiedostettava kuinka

ambrisentaani vaikuttaa heihin ennen autolla ajamista tai koneiden käyttöä.

4.8

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuudesta

Monoterapiana ja/tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa käytetyn ambrisentaanin turvallisuutta on

arvioitu kliinisissä tutkimuksissa yli 1 200:lla pulmonaalihypertensiota sairastavalla potilaalla (ks.

kohta 5.1). 12 viikkoa kestäneessä lumelääkekontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa esiintyneet

haittavaikutukset on esitetty alla elinryhmittäin

haittavaikutuksen yleisyyden mukaan. Alla esitetään

myös tiedot pidempikestoisista ei-lumekontrolloiduista tutkimuksista (ARIES-E ja AMBITION

[yhdessä tadalafiilin kanssa]). Pitkäaikaisessa käytössä tai ambrisentaanin ja tadalafiilin yhteiskäytössä

ei havaittu aiemmin toteamattomia haittavaikutuksia. Pidemmissä kontrolloimattomissa tutkimuksissa

(keskimääräinen havaintoaika 79 viikkoa) turvallisuusprofiili

oli samanlainen kuin lyhytaikaisissa

tutkimuksissa. Tavanomaisesta lääketurvatoiminnasta saadut tiedot on esitetty taulukossa.

Perifeerinen turvotus, nesteen kerääntyminen ja päänsärky (kuten sinuspäänsärky, migreeni) olivat

yleisimmät ambrisentaanin käytön aikana havaituista haittavaikutuksista. Suuremmalla 10 mg:n

annoksella näitä haittoja ilmeni useammin ja perifeerinen turvotus oli lyhytkestoisissa kliinisissä

tutkimuksissa vaikeampaa 65-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla (ks kohta 4.4).

Taulukointi haittavaikutuksista

Ilmaantuvuus on määritelty: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100-< 1/10), melko harvinainen

(≥ 1/1000-< 1/100), harvinainen (≥ 1/10000-< 1/1000), hyvin harvinainen < 1/10000) ja tuntematon

(koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Annosriippuvaisissa haittavaikutuksissa

ilmaantuvuusluokka

on suuremman ambrisentaaniannoksen mukainen. Esiintymistiheys ei ota

huomioon muiden tekijöiden osuutta, kuten vaihtelua tutkimusten kestoissa, potilaan terveydentilaa ja

potilaan ominaispiirteitä lähtötasolla. Kliinisiin

tutkimuksiin

perustuvat haittavaikutusten

ilmaantuvuudet eivät välttämättä kuvasta haittojen ilmaantuvuutta normaalin kliinisen

hoidon aikana.

Kussakin ilmaantuvuusryhmässä haittavaikutukset on esitetty alenevassa järjestyksessä vakavuuden

perusteella.

Ambrisentaani

(ARIES-C ja

markkinoilletulon

jälkeiset tiedot)

Ambrisentaani

(AMBITION ja

ARIES-E)

Yhdessä tadalafiilin

kanssa (AMBITION)

Veri ja imukudos

Anemia (pienentynyt

hemoglobiiniarvo,

pienentynyt

hematokriittiarvo)

Yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyysreaktiot (kuten

angioedeema, ihottuma, kutina)

Melko harvinainen

Yleinen

Yleinen

Hermosto

Päänsärky (kuten sinuspäänsärky,

migreeni)

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Huimaus

Yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Silmät

Näön hämärtyminen, näön

heikkeneminen

Tuntematon

Yleinen

Yleinen

Kuulo ja tasapainoelin

Tinnitus

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Yleinen

Äkillinen kuulon heikkeneminen

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Melko harvinainen

Sydän

Sydämen vajaatoiminta

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Sydämentykytys

Yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Verisuonisto

Hypotensio

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Punastuminen

Yleinen

Yleinen

Hyvin yleinen

Synkopee

Melko harvinainen

Yleinen

Yleinen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Nenäverenvuoto

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Hengenahdistus

Yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Ylähengitysteiden (esim. nenä,

sinus) tukkoisuus, sinuiitti,

nenänielun tulehdus, nuha

Yleinen

Nenänielun tulehdus

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Sinuiitti,

nuha

Yleinen

Yleinen

Nenän tukkoisuus

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi, oksentelu, ripuli

Yleinen

Pahoinvointi

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Oksentelu

Yleinen

Hyvin yleinen

Ripuli

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Vatsakipu

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Ummetus

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Maksa ja sappi

Maksavaurio (ks. kohta 4.4)

Melko harvinainen

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Autoimmuunihepatiitti (ks.

kohta 4.4)

Melko harvinainen

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Kohonneet maksan

transaminaasiarvot

Yleinen

Ei ilmoitettu

Ei ilmoitettu

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

Ei ilmoitettu

Yleinen

Yleinen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Perifeerinen turvotus, nesteen

kerääntyminen elimistöön

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Rintakipu / epämiellyttävä tuntemus

rinnassa

Yleinen

Yleinen

Hyvin yleinen

Voimattomuus

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Uupumus

Yleinen

Hyvin yleinen

Hyvin yleinen

Katso kohta ”Kuvaus valituista haittavaikutuksista”.

Päänsärkyä esiintyi useammin, kun ambrisentaania annettiin 10 mg.

Tiedot perustuvat tavanomaiseen lääketurvallisuuden seurantaan ja yleisyys perustuu saatuun kokemukseen

lumekontrolloiduista kliinisistä tutkimuksista.

Tiedot perustuvat tavanomaiseen lääketurvallisuuden seurantaan.

Suurimpaan osaan raportoiduista sydämen vajaatoiminta tapauksista liittyi nesteretentiota. Tiedot perustuvat tavanomaiseen

lääketurvallisuuden seurantaan, yleisyys perustuu tilastolliseen mallintamiseen lumekontrolloiduista kliinisistä

lääketutkimuksista.

Tapauksia hengenahdistuksen pahenemisesta, joiden etiologia on epäselvä, on raportoitu pian ambrisentaanihoidon

aloittamisen jälkeen.

Nenän tukkoisuuden ilmaantuvuus riippui ambrisentaaniannoksesta hoidon aikana.

Ambrisentaanihoidon aikana on raportoitu autoimmuunihepatiittitapauksia, mukaan lukien tapauksia autoimmuunihepatiitin

pahenemisesta sekä maksavaurioista.

Ihottuma-termi kattaa punoittavan ihottuman, yleistyneen ihottuman, papulaarisen ihottuman ja kutisevan ihottuman.

Kuvaus valituista haittavaikutuksista

Pienentynyt hemoglobiiniarvo

Kliinisen käytön aikana on raportoitu verisolujen siirtoa vaatineita anemiatapauksia (ks. kohta 4.4).

Hemoglobiiniarvon

pienenemistä (anemiaa) ilmeni useammin 10 mg:n ambrisentaaniannoksella.

12 viikkoa kestäneiden III vaiheen kliinisten tutkimusten aikana hemoglobiinin

keskiarvot pienenivät

ambrisentaaniryhmien potilailla. Tämä havaittiin jo neljännellä viikolla -8,3 g/l (0,83 g/dl).

Keskimääräiset muutokset lähtötasolta näyttivät tasoittuvan seuraavien kahdeksan viikon aikana.

Kokonaisuudessaan 17 potilaalla (6,5 %) ambrisentaanihoitoryhmässä hemoglobiiniarvo

laski

≥ 15 %:a lähtötasolta ja alle normaalin arvon.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Kokemusta pulmonaalihypertensiota sairastavista potilaista, jotka olisivat saaneet ambrisentaania yli

10 mg:n vuorokausiannoksina, ei ole. Terveillä vapaaehtoisilla 50 mg:n tai 100 mg:n kerta-annokseen

(5-10-kertainen suositusten mukaiseen annokseen verrattuna) liittyi päänsärkyä, punastumista,

huimausta, pahoinvointia ja nenän tukkoisuutta.

Vaikutusmekanismista johtuen ambrisentaanin yliannostus voisi mahdollisesti aiheuttaa hypotensiota

(ks. kohta 5.3). Mahdollinen voimakas hypotensio voi vaatia aktiivista kardiovaskulaarista tukihoitoa.

Spesifistä antidoottia ei ole saatavilla.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: verenpainelääkkeet, muut verenpainelääkkeet, ATC-koodi: C02KX02

Vaikutusmekanismi

Ambrisentaani on propionihappojohdannainen, joka suun kautta otettuna on aktiivinen ETA-

selektiivinen endoteliinireseptoriantagonisti. Endoteliinillä on merkittävä osa pulmonaalihypertension

patofysiologiassa.

Ambrisentaani on voimakas (Ki 0.016 nM) ja erittäin selektiivinen ET

-reseptorin antagonisti

(selektiivisyys ET

-reseptoriin noin 4000-kertainen verrattuna ET

-reseptoriin).

Ambrisentaani salpaa ET

-reseptorialatyyppiä. Näitä reseptoreita on pääasiassa verisuonten

sileissä lihassoluissa ja sydänlihassoluissa. Salpaus estää endoteliinin välittämän

toisiolähettijärjestelmän

aktivoitumisen. Aktivoituminen

johtaa vasokonstriktioon ja sileiden

lihassolujen lisääntymiseen.

Ambrisentaanin selektiivisyys ET

-reseptoreihin on suurempi kuin ET

-reseptoreihin. Siksi

-reseptoreiden välittämän vasodilataattoreiden (typpioksidin

ja prostasykliinin) tuotannon

odotetaan säilyvän.

Kliininen teho ja turvallisuus

Teho osoitettiin kahdessa keskeisessä satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa,

lumelääkekontrolloidussa, III:nnen faasin monikeskustutkimuksessa (ARIES-1 ja -2). ARIES-1

tutkimuksessa, johon osallistui 201 potilasta, verrattiin ambrisentaanin 5 mg:n ja 10 mg:n annosta

lumelääkkeeseen. ARIES-2:ssa, jossa oli mukana 192 potilasta, verrattiin ambrisentaania annoksilla

2,5 mg ja 5 mg lumelääkkeeseen. Kummassakin tutkimuksessa ambrisentaani lisättiin potilaiden tuki-

/peruslääkitykseen, johon saattoi kuulua digoksiini, antikoagulantteja, diureetteja, happea ja

vasodilaattoreita (kalsiumkanavan salpaajia, ACE:n estäjiä). Tutkimukseen osallistuneilla potilailla oli

idiopaattinen tai sidekudossairauteen liittyvä pulmonaalihypertensio

(PAH-CTD). Suurimmalla osalla

potilaista oli WHO:n toimintakykyluokan

II (38,4 %) tai luokan III (55,0 %) oireita. Potilaita, joilla oli

maksasairaus (maksakirroosi tai kliinisesti

merkittävästi nousseet aminotransferaasiarvot) tai muu

hoito pulmonaalihypertensioon

(esim. prostanoidi-hoito),

ei otettu tutkimukseen. Näissä tutkimuksissa

ei arvioitu hemodynaamisia parametreja.

Faasin III tutkimuksissa ensisijaiseksi päätetapahtumaksi määriteltiin kuormituksen siedon

parantuminen lähtötilanteesta viikkoon 12. Se arvioitiin kuuden minuutin kävelymatkan pituudessa

(6MWD) tapahtuneena muutoksena. Molemmissa tutkimuksissa ambrisentaanihoito paransi

merkitsevästi kuuden minuutin kävelytestin tuloksia kaikilla ambrisentaaniannoksilla.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot