BENDAMUSTINE MEDAC infusioonilahuse kontsentraadi pulber Eesti - eesti - Ravimiamet

bendamustine medac infusioonilahuse kontsentraadi pulber

medac gesellschaft fur klinische spezialpraeparate mbh - bendamustiin - infusioonilahuse kontsentraadi pulber - 2,5mg 1ml 25mg 5tk; 2,5mg 1ml 25mg 1tk; 2,5mg 1ml 100mg 5tk; 2,5mg 1ml 25mg 10tk; 2,5mg 1ml 100mg 1tk

BENDAMUSTINE ACCORD infusioonilahuse kontsentraadi pulber Eesti - eesti - Ravimiamet

bendamustine accord infusioonilahuse kontsentraadi pulber

accord healthcare b.v. - bendamustiin - infusioonilahuse kontsentraadi pulber - 2,5mg 1ml 25mg 5tk; 2,5mg 1ml 25mg 20tk; 2,5mg 1ml 100mg 5tk; 2,5mg 1ml 100mg 1tk; 2,5mg 1ml 25mg 10tk

BENDAMUSTINE SANDOZ infusioonilahuse kontsentraadi pulber Eesti - eesti - Ravimiamet

bendamustine sandoz infusioonilahuse kontsentraadi pulber

sandoz pharmaceuticals d.d. - bendamustiin - infusioonilahuse kontsentraadi pulber - 2,5mg 1ml 40ml 1tk; 2,5mg 1ml 10ml 5tk; 2,5mg 1ml 10ml 10tk; 2,5mg 1ml 40ml 5tk; 2,5mg 1ml 10ml 1tk; 2,5mg 1ml 10ml 20tk

BENDAMUSTINE SANDOZ infusioonilahuse kontsentraadi pulber Eesti - eesti - Ravimiamet

bendamustine sandoz infusioonilahuse kontsentraadi pulber

sandoz pharmaceuticals d.d. - bendamustiin - infusioonilahuse kontsentraadi pulber - 2,5mg 1ml 25mg 1tk; 2,5mg 1ml 25mg 5tk; 2,5mg 1ml 100mg 5tk; 2,5mg 1ml 25mg 20tk; 2,5mg 1ml 25mg 10tk; 2,5mg 1ml 100mg 1tk

BENDAMUSTINE KABI infusioonilahuse kontsentraadi pulber Eesti - eesti - Ravimiamet

bendamustine kabi infusioonilahuse kontsentraadi pulber

fresenius kabi polska sp. z o.o. - bendamustiin - infusioonilahuse kontsentraadi pulber - 2,5mg 1ml 100mg 5tk; 2,5mg 1ml 25mg 5tk; 2,5mg 1ml 25mg 20tk; 2,5mg 1ml 25mg 1tk; 2,5mg 1ml 100mg 1tk; 2,5mg 1ml 25mg 10tk

BENDAMUSTINE ACCORD infusioonilahuse kontsentraat Eesti - eesti - Ravimiamet

bendamustine accord infusioonilahuse kontsentraat

accord healthcare b.v. - bendamustiin - infusioonilahuse kontsentraat - 25mg 1ml 4ml 1tk; 25mg 1ml 4ml 5tk

BENDAMUSTINE ACTAVIS infusioonilahuse kontsentraadi pulber Eesti - eesti - Ravimiamet

bendamustine actavis infusioonilahuse kontsentraadi pulber

actavis group ptc ehf. - bendamustiin - infusioonilahuse kontsentraadi pulber - 2,5mg 1ml 100mg 5tk; 2,5mg 1ml 25mg 5tk; 2,5mg 1ml 25mg 10tk; 2,5mg 1ml 25mg 1tk; 2,5mg 1ml 25mg 20tk; 2,5mg 1ml 100mg 1tk

BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE GENMUS infusioonilahuse kontsentraadi pulber Eesti - eesti - Ravimiamet

bendamustine hydrochloride genmus infusioonilahuse kontsentraadi pulber

bdr pharmaceuticals international private limited - bendamustiin - infusioonilahuse kontsentraadi pulber - 100mg 1tk

BENDIT infusioonilahuse pulber Eesti - eesti - Ravimiamet

bendit infusioonilahuse pulber

natco pharma limited - bendamustiin - infusioonilahuse pulber - 100mg 1tk

Arzerra Euroopa Liit - eesti - EMA (European Medicines Agency)

arzerra

novartis europharm ltd - ofatumumabist - leukeemia, lümfotsüütne, krooniline, b-rakk - monoklonaalsed antikehad - varem ravimata krooniline lümfoidne leukeemia (cll): arzerra koos kloorambutsiili või bendamustine on näidustatud patsientide raviks cll, kes ei ole eelnevalt saanud ravi ja kellel ei ole õigust fludarabine-põhine ravi. taastekkinud cll: arzerra on näidustatud kombinatsioonis fludarabine ja tsüklofosfamiidi ravi täiskasvanud patsientidel, kellel on taastekkinud cll. tulekindlad cll: arzerra on näidustatud ravi cll patsientidel, kes on tulekindlad, et fludarabine ja alemtuzumab.