Exjade

Euroopa Liit - eesti - EMA (European Medicines Agency)

Infovoldik Infovoldik (PIL)

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused (SPC)

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)

13-08-2018

Toimeaine:
deferasiroks
Saadav alates:
Novartis Europharm Limited
ATC kood:
V03AC03
INN (Rahvusvaheline Nimetus):
deferasirox
Terapeutiline rühm:
Kõik muud ravitoimingud
Terapeutiline ala:
beeta-Talasseemia, Raua Ülekoormuse
Näidustused:
EXJADE on näidustatud sagedastest 7 (≥ 7 ml/kg/kuus erütrotsüütide massi) patsientidel beeta talasseemia major vanuses 6 aastat ja vanemad. Exjade is also indicated for the treatment of chronic iron overload due to blood transfusions when deferoxamine therapy is contraindicated or inadequate in the following patient groups: , in patients with beta thalassaemia major with iron overload due to frequent blood transfusions (≥ 7 ml/kg/month of packed red blood cells) aged two to five years;, in patients with beta thalassaemia major with iron overload due to infrequent blood transfusions (< 7 ml/kg/month of packed red blood cells) aged two years and older;, in patients with other anaemias aged two years and older. , Exjade on näidustatud ka ravi kroonilise raua ülekoormuse nõuavad kelaatio ravi, kui deferoksamiini ravi on vastunäidustatud või ebapiisav patsientidel mitte-vereülekande-sõltuv thalassaemia sündroomid vanuses 10 aastat ja vanemad.
Toote kokkuvõte:
Revision: 47
Volitamisolek:
Volitatud
Müügiloa number:
EMEA/H/C/000670
Loa andmise kuupäev:
2006-08-28
EMEA kood:
EMEA/H/C/000670

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik - bulgaaria

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - bulgaaria

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - bulgaaria

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - hispaania

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - hispaania

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hispaania

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - tšehhi

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - tšehhi

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - tšehhi

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - taani

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - taani

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - taani

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - saksa

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - saksa

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - saksa

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - kreeka

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - kreeka

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - kreeka

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - inglise

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - inglise

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - inglise

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - prantsuse

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - prantsuse

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - prantsuse

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - itaalia

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - itaalia

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - itaalia

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - läti

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - läti

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - läti

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - leedu

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - leedu

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - leedu

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - ungari

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - ungari

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - ungari

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - malta

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - malta

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - malta

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - hollandi

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - hollandi

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - hollandi

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - poola

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - poola

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - poola

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - portugali

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - portugali

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - portugali

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - rumeenia

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - rumeenia

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rumeenia

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - slovaki

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - slovaki

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - slovaki

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - sloveeni

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - sloveeni

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - sloveeni

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - soome

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - soome

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - soome

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - rootsi

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - rootsi

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - rootsi

13-08-2018

Infovoldik Infovoldik - norra

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - norra

22-09-2020

Infovoldik Infovoldik - islandi

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - islandi

22-09-2020

Infovoldik Infovoldik - horvaadi

22-09-2020

Toote omadused Toote omadused - horvaadi

22-09-2020

Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande - horvaadi

13-08-2018

Lugege kogu dokumenti

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EXJADE 125 mg dispergeeruvad tabletid

EXJADE 250 mg dispergeeruvad tabletid

EXJADE 500 mg dispergeeruvad tabletid

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

EXJADE 125 mg dispergeeruvad tabletid

Üks dispergeeruv tablett sisaldab 125 mg deferasiroksi (

deferasiroxum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks dispergeeruv tablett sisaldab 136 mg laktoosi.

EXJADE 250 mg dispergeeruvad tabletid

Üks dispergeeruv tablett sisaldab 250 mg deferasiroksi (

deferasiroxum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks dispergeeruv tablett sisaldab 272 mg laktoosi.

EXJADE 500 mg dispergeeruvad tabletid

Üks dispergeeruv tablett sisaldab 500 mg deferasiroksi (

deferasiroxum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks dispergeeruv tablett sisaldab 544 mg laktoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Dispergeeruv tablett

EXJADE 125 mg dispergeeruvad tabletid

Valged kuni õrnkollased, ümmargused, lamedad, kaldservade ja markeeringuga tabletid (NVR ühel ja

J 125 teisel küljel). Tableti ligikaudsed mõõtmed on 12 mm x 3,6 mm.

EXJADE 250 mg dispergeeruvad tabletid

Valged kuni õrnkollased, ümmargused, lamedad, kaldservade ja markeeringuga tabletid (NVR ühel ja

J 250 teisel küljel). Tableti ligikaudsed mõõtmed on 15 mm x 4,7 mm.

EXJADE 500 mg dispergeeruvad tabletid

Valged kuni õrnkollased, ümmargused, lamedad, kaldservade ja markeeringuga tabletid (NVR ühel ja

J 500 teisel küljel). Tableti ligikaudsed mõõtmed on 20 mm x 5,6 mm.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

EXJADE on näidustatud sagedastest vereülekannetest (erütrotsüütide massi

7 ml/kg/kuus) tingitud

raua kroonilise ülekoormuse raviks, raske beetatalasseemiaga patsientidel alates 6 aasta vanusest.

EXJADE on näidustatud ka vereülekannetest tingitud raua kroonilise ülekoormuse raviks, kui ravi

deferoksamiiniga on vastunäidustatud või ebapiisav:

sagedastest vereülekannetest (erütrotsüütide mass

7 ml/kg/kuus) tingitud raua ülekoormuse

raviks 2...5-aastastel raske beetatalasseemiaga lastel,

mittesagedastest vereülekannetest (erütrotsüütide mass <7 ml/kg/kuus) tingitud raua

ülekoormuse raviks raske beetatalasseemiaga täiskasvanutel ja lastel alates 2 aasta vanusest,

teiste aneemiatega täiskasvanutel ja lastel alates 2 aasta vanusest.

EXJADE on näidustatud kelatsiooni nõudva raua ülekoormuse raviks 10-aastastel ja vanematel

vereülekannetest mittesõltuva talasseemia sündroomiga patsientidel, kui ravi deferoksamiiniga on

vastunäidustatud või ebapiisav.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Ravi EXJADEga peab alustama ja jälgima arst, kellel on raua kroonilise ülekoormuse ravi kogemused.

Annustamine

Vereülekannetest tingitud raua ülekoormus

Ravi on soovitatav alustada pärast ligikaudu 20 ühiku (umbes 100 ml/kg) erütrotsüütide massi

ülekannet või kui kliinilisel jälgimisel ilmnevad raua kroonilise ülekoormuse tunnused (nt seerumi

ferritiinisisaldus >1000 µg/l). Annused (mg/kg) tuleb arvutada ja ümardada lähima tableti suuruseni.

Rauda kelaativa ravi eesmärgid on eemaldada vereülekannetega saadavat rauda ning vajadusel

vähendada olemasoleva raua liiga.

Kõikidel patsientidel on ülekelaatimise riski minimeerimiseks kelaativa ravi ajal vajalik ettevaatus

(vt lõik 4.4).

Kui patsient viiakse õhukese polümeerikattega tablett/graanulravilt üle ravile dispergeeruvate

tablettidega, tuleb dispergeeruvate tablettide korral kasutada 40% suuremat annust, mis tuleb

ümardada lähimale terve tableti annusele.

Erinevate ravimvormide üksteisele vastavad annused on toodud allolevas tabelis.

Tabel 1

Annustamissoovitused vereülekandest tingitud raua ülekoormuse korral

Õhukese

polümeerikattega

tabletid/graanulid

Dispergeeruvad

tabletid

Vereülekanded

Seerumi

ferritiin

Algannus

14 mg/kg/ööpäevas

20 mg/kg/ööpäevas

Pärast 20 ühiku

(~100 ml/kg)

erütrotsüütide

massi ülekannet

või

>1000 µg/l

Alternatiivs

ed

algannused

21 mg/kg/ööpäevas

30 mg/kg/ööpäevas

Erütrotsüütide

mass

>14 ml/kg/kuus

(täiskasvanutel

~>4 ühikut/kuus)

7 mg/kg/ööpäevas

10 mg/kg/ööpäevas

Erütrotsüütide

mass

<7 ml/kg/kuus

(täiskasvanutel

~<2 ühikut/kuus)

Patsiendid,

kelle seisund

deferoksamii

niga kontrolli

Üks kolmandik

deferoksamiini

annusest

Pool deferoksamiini

annusest

Jälgimine

Üks kord kuus

Eesmärkvah

emik

500…1000 µg/l

Annuse

kohandamis

e astmed

(iga

3…6 kuu

järel)

Suurendamine

>2500 µg/l

3,5…7 mg/kg/ööpäe

Kuni

28 mg/kg/ööpäevas

5…10 mg/kg/ööpäe

Kuni

40 mg/kg/ööpäevas

Vähendamine

3,5…7 mg/kg/ööpäe

5…10 mg/kg/ööpäe

<2500 µg/l

Patsientidel, kelle

raviannus on

>21 mg/kg/ööpäeva

Patsientidel, kelle

raviannus on

>30 mg/kg/ööpäeva

Kuni eesmärk on saavutatud

500…1000 µg/l

Maksimaaln

e annus

28 mg/kg/ööpäevas

40 mg/kg/ööpäevas

Kaaluda

ravi

katkestamist

<500 µg/l

Algannus

EXJADE dispergeeruvate tablettide soovitatav algannus on 20 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas.

Ööpäevase algannuse 30 mg/kg kasutamist võib kaaluda patsientidel, kes vajavad organismi

suurenenud rauasisalduse vähendamist ning kes saavad ka erütrotsüütide massi üle 14 ml/kg/kuus

(ligikaudu >4 ühikut/kuus täiskasvanu puhul).

Ööpäevase algannuse 10 mg/kg kasutamist võib kaaluda patsientidel, kes ei vaja organismi

rauasisalduse vähendamist ning kes saavad ka erütrotsüütide massi vähem kui 7 ml/kg/kuus (ligikaudu

<2 ühikut/kuus täiskasvanu puhul). Tuleb jälgida patsiendi ravivastust ning piisava toime puudumisel

kaaluda annuse suurendamist (vt lõik 5.1).

Patsientide puhul, kes alluvad hästi ravile deferoksamiiniga, võib kaaluda EXJADE dispergeeruvate

tablettide algannuse kasutamist, mis on arvuliselt poole väiksem deferoksamiini annusest (nt

deferoksamiini annuse 40 mg/kg ööpäevas 5 päeval nädalas (või samaväärne) võib asendada EXJADE

dispergeeruvate tablettide algannusega 20 mg/kg ööpäevas). Kui selle tulemuseks on ööpäevane annus

alla 20 mg/kg kehakaalu kohta, tuleb jälgida patsiendi ravivastust ning piisava toime puudumisel

kaaluda annuse suurendamist (vt lõik 5.1).

Annuse kohandamine

Soovitatav on seerumi ferritiinisisalduse igakuine kontroll ja vajadusel EXJADE annuse

korrigeerimine iga 3...6 kuu järel sõltuvalt seerumi ferritiinisisaldusest. Annust võib kohandada

5...10 mg/kg kaupa, lähtudes patsiendi individuaalsest ravivastusest ja ravieesmärkidest (rauasisalduse

säilitamine või vähendamine). Patsientidel, kellel 30 mg/kg annused ei avalda piisavat toimet (nt

seerumi ferritiini tase on püsivalt üle 2500 µg/l, mis aja jooksul ei alane), võib kaaluda kuni 40 mg/kg

annuste kasutamist. Käesolevad pikaaegse toime ja ohutuse andmed EXJADE dispergeeruvate

tablettide kasutamise kohta annustes, mis ületavad 30 mg/kg, on piiratud (annuse tõstmise järgselt on

jälgitud 264 patsienti keskmiselt 1 aasta jooksul). Kui kuni 30 mg/kg annuste korral allub

hemosideroos ravile väga halvasti, ei pruugi sellele järgneva annuse tõstmisega (maksimaalselt kuni

40 mg/kg) saavutada piisavat ravivastust ning kaaluda võiks alternatiivseid ravivõimalusi. Kui üle

30 mg/kg annuste korral ei saavutata piisavat ravivastust, ei tohiks selliste annustega ravi jätkata ning

võimalusel tuleks kaaluda alternatiivseid raviviise. 40 mg/kg ületavaid annuseid ei soovitata, kuna

suuremate annuste kasutamiskogemus on piiratud.

Kui patsientidel, keda ravitakse suuremate kui 30 mg/kg annustega, saadakse haigus kontrolli alla (nt

seerumi ferritiini tase on püsivalt alla 2500 µg/l ja on langustrendiga), tuleks kaaluda annuste

vähendamist 5…10 mg/kg kaupa. Patsientidel, kelle seerumi ferritiini tase on saavutanud

eesmärkväärtuse (tavaliselt 500 ja 1000 µg/l vahel), tuleb kaaluda annuste vähendamist 5…10 mg/kg

kaupa, et säilitada seerumi ferritiini taseme soovitud väärtust ja minimeerida ülekelaatimise riski. Kui

seerumi ferritiinisisaldus langeb püsivalt alla 500 µg/l, tuleb kaaluda ravi katkestamist (vt lõik 4.4).

Vereülekannetest mittesõltuva talasseemia sündroom

Kelaativat ravi võib alustada ainult juhul, kui on tõestatud raua ülekoormus (raua kontsentratsioon

maksas [LIC] ≥5 mg Fe/g kuivkaalu kohta [dw] või seerumi ferritiini tase püsivalt >800 µg/l). LIC on

eelistatuim meetod raua ülekoormuse määramiseks, mida tuleks võimalusel kasutada. Kõikidel

patsientidel on ülekelaatimise riski minimeerimiseks kelaativa ravi ajal vajalik ettevaatus (vt lõik 4.4).

Kui patsient viiakse õhukese polümeerikattega tablett/graanulravilt üle ravile dispergeeruvate

tablettidega, tuleb dispergeeruvate tablettide korral kasutada 40% suuremat annust, mis tuleb

ümardada lähimale terve tableti annusele.

Erinevate ravimvormide üksteisele vastavad annused on allolevas tabelis.

Tabel 2

Annustamissoovitused vereülekannetest mittesõltuva talasseemia sündroomi korral

Õhukese

polümeerikattega

tabletid/graanulid

Dispergeeruvad

tabletid

Raua

kontsentratsioon

maksas (LIC)*

Seerumi

ferritiin

Algannus

7 mg/kg/ööpäevas

10 mg/kg/ööpäev

as

≥5 mg Fe/g dw

või

>800 µg/l

Jälgimine

Üks kord

kuus

Annuse

kohandamise

astmed

(iga 3…6 kuu

järel)

Suurendamine

≥7 mg Fe/g dw

või

>2000 µg/l

3,5…7 mg/kg/ööpä

evas

5…10 mg/kg/ööp

äevas

Vähendamine

<7 mg Fe/g dw

või

2000 µg/l

3,5…7 mg/kg/ööpä

evas

5...10 mg/kg/ööpä

evas

Maksimaalne

annus

14 mg/kg/ööpäeva

s

20 mg/kg/ööpäev

as

7 mg/kg/ööpäevas

10 mg/kg/ööpäev

as

Täiskasvanutel

ei hinnata

2000 µg/l

Lastel

Ravi

katkestamine

<3 mg Fe/g dw

või

<300 µg/l

Ravi

taasalustamin

e

Ei soovitata

*LIC on eelistatuim meetod raua ülekoormuse määramiseks.

Algannus

EXJADE dispergeeruvate tablettide soovituslik päevane algannus vereülekannetest mittesõltuva

talasseemia sündroomi korral on 10 mg/kg kehakaalu kohta.

Annuse kohandamine

Soovitatav on seerumi ferritiini taset iga kuu jälgida, et hinnata patsiendi ravivastust ja minimeerida

ülekelaatimise riski (vt lõik 4.4). Pärast 3 kuni 6 ravikuud tuleks kaaluda annuse suurendamist 5 kuni

10 mg/kg võrra juhul, kui patsiendi LIC on ≥7 mg Fe/g dw või seerumi ferritiini tase on püsivalt

>2000 µg/l ega näita langustrendi ning kui patsient talub ravimpreparaati hästi. Annused üle 20 mg/kg

ei ole soovitatavad, kuna vereülekannetest mittesõltuva talasseemia sündroomiga patsientide puhul

puudub kogemus suuremate annuste korral.

Patsientidel, kellel ei ole määratud LIC ja kelle seerumi ferritiini tase on ≤2000 µg/l, ei tohiks annus

ületada 10 mg/kg.

Patsientidel, kellel on annust suurendatud kuni >10 mg/kg, tuleks annust vähendada kuni 10 mg/kg või

väiksemaks juhul, kui LIC on

<

7 mg Fe/g dw või seerumi ferritiini tase on ≤2000 µg/l.

Ravi katkestamine

Kui soovitud rauatase kehas on saavutatud (LIC

<

3 mg Fe/g dw või seerumi ferritiini tase

<

300 µg/l),

tuleks ravi lõpetada. Andmed puuduvad ravi taasalustamise kohta patsientidel, kellel tekib uuesti raua

ülekoormus pärast soovitud rauataseme saavutamist ja seetõttu ei saa ravi taasalustamist soovitada.

Patsientide erirühmad

Eakad patsiendid (≥65-aastased)

Annustamissoovitused eakatele patsientidele on samasugused nagu eespool kirjeldatud. Kliinilistes

uuringutes esines eakatel patsientidel kõrvaltoimeid sagedamini kui noorematel patsientidel (eriti

kõhulahtisust) ning esimesel kuul tuleb neid patsiente iga 2 nädala tagant hoolikalt jälgida

kõrvaltoimete tekkimise suhtes, mille puhul võib olla vajalik annuse kohandamine.

Lapsed

Vereülekannetest tingitud raua ülekoormus:

Annustamissoovitused vereülekannetest tingitud raua ülekoormusega lastele vanuses 2…17 aastat on

samasugused nagu täiskasvanutel (vt lõik 4.2). Soovitatav on seerumi ferritiini taset iga kuu jälgida, et

hinnata patsiendi ravivastust ja minimeerida ülekelaatimise riski (vt lõik 4.4). Annuse arvutamisel

tuleb arvesse võtta lapse aja jooksul muutuvat kaalu.

Vereülekannetest tingitud raua ülekoormusega lastel vanuses 2...5 aastat on ravimi ekspositsioon

väiksem kui täiskasvanutel (vt lõik 5.2). Antud vanusegrupp võib seetõttu vajada täiskasvanutest

suuremaid annuseid. Algannus peab siiski olema samasugune nagu täiskasvanutel ning sellele järgneb

individuaalne annuse tiitrimine.

Vereülekannetest mittesõltuva talasseemia sündroom:

Vereülekannetest mittesõltuva talasseemia sündroomiga lastel ei tohiks annus ületada 10 mg/kg.

Nendel patsientidel on ülekelaatimise vältimiseks väga oluline põhjalik LIC ja seerumi ferritiini

jälgimine (vt lõik 4.4). Kui seerumi ferritiini tase on ≤800 µg/l, tuleb lisaks igakuisele seerumi

ferritiini määramisele jälgida LIC iga kolme kuu järel.

Lapsed sünnist kuni 23. elukuuni:

EXJADE ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 23 kuud ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Neerukahjustusega patsiendid

EXJADEt ei ole uuritud neerupuudulikkusega patsientidel ja seetõttu on ravim vastunäidustatud

patsientidele, kellel kreatiniini kliirens on <60 ml/min (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Maksakahjustusega patsiendid

EXJADEt ei soovitata kasutada raske maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ klass C). Mõõduka

maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ klass B) tuleb annust märkimisväärselt vähendada,

suurendades seda seejärel astmeliselt kuni 50% annuseni (vt lõigud 4.4 ja 5.2). EXJADEt tuleb neil

patsientidel kasutada ettevaatusega. Kõigil patsientidel tuleb maksafunktsiooni kontrollida ravieelselt,

esimesel kuul iga 2 nädala tagant

ja seejärel igakuiselt (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Suukaudne.

Ravimit EXJADE dispergeeruvad tabletid tuleb võtta üks kord ööpäevas tühja kõhuga vähemalt

30 minutit enne sööki, eelistatavalt iga päev samal ajal (vt lõigud 4.5 ja 5.2).

Dispergeeruvad tabletid tuleb dispergeerida klaasis vees või apelsini- või õunamahlas (100...200 ml),

segades nii kaua kuni tekib ühtlane suspensioon. Pärast suspensiooni joomist tuleb jääk väikeses

koguses vees või mahlas uuesti suspendeerida ja ära juua. Tablette ei tohi närida ega tervelt alla

neelata (vt ka lõik 6.2).

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Kombinatsioon muu rauda kelaativa raviga, kuna selliste kombinatsioonide ohutus ei ole kindlaks

tehtud (vt lõik 4.5).

Patsiendid, kellel kreatiniini kliirens on <60 ml/min.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Neerufunktsioon

Deferasiroksi kasutamist on uuritud vaid patsientidel, kelle seerumi kreatiniinisisaldus ravi alustamisel

oli eale vastava normivahemiku piires.

Ligikaudu 36% patsientidest täheldati kliinilistes uuringutes seerumi kreatiniinisisalduse tõusu >33%

≥2 järgneval korral, mõnel juhul ületas see normivahemiku ülempiiri. Need suurenemised olid

annusest sõltuvad. Umbes kahel kolmandikul patsientidest, kellel täheldati kreatiniinisisalduse

suurenemist seerumis, vähenes see allapoole mainitud 33% taset ilma annust korrigeerimata.

Ülejäänud kolmandik patsiente, kellel esines seerumi kreatiniini suurenemine, ei reageerinud alati ka

annuse vähendamisele või ravi katkestamisele. Mõnel juhul täheldati pärast annuse vähendamist ainult

seerumi kreatiniinisisalduse stabiliseerumist. Turuletulekujärgselt on deferasiroksi kasutamisel

teatatud ägeda neerupuudulikkuse juhtudest (vt lõik 4.8). Mõnel juhul on turuletulekujärgselt teatatud

neerutalitluse halvenemine vajanud lühiajalist või püsivat dialüüsi.

Seerumi kreatiniinisisalduse suurenemise põhjused ei ole välja selgitatud. Seetõttu tuleb pöörata erilist

tähelepanu nende patsientide seerumi kreatiniinisisalduse jälgimisele, kes saavad neerufunktsiooni

pärssivaid ravimeid ning kes saavad deferasiroksi suuri annuseid ja/või mittesagedasi vereülekandeid

(erütrotsüütide mass <7 ml/kg/kuus või <2 ühikut/kuus täiskasvanutel). Kuigi kliinilistes uuringutes ei

täheldatud renaalseid kõrvaltoimeid pärast EXJADE dispergeeruvate tablettide annuse tõstmist üle

30 mg/kg, ei saa EXJADE dispergeeruvate tablettide üle 30 mg/kg annuste korral välistada renaalsete

kõrvaltoimete tekke riski suurenemist.

Seerumi kreatiniinisisaldust on soovitatav enne ravi alustamist hinnata kaks korda.

Seerumi

kreatiniinisisaldust, kreatiniini kliirensit

(kasutades täiskasvanutel Cockcroft-Gaulti või MDRD

valemit ja lastel Schwartzi valemit) ja/või plasma tsüstatiin C taset

tuleb hinnata enne ravi

alustamist, seejärel üks kord nädalas EXJADE-ravi esimesel kuul või ravi muutmise järgselt

(sealhulgas ravimvormi vahetamine) ning edaspidi üks kord kuus.

Komplikatsioonide risk võib

olla suurem juba olemasolevate neeruprobleemidega patsientidel ning patsientidel, kes saavad

neerufunktsiooni pärssivaid ravimeid. Adekvaatne hüdratsioon tuleb tagada patsientide puhul, kellel

ilmneb kõhulahtisus või oksendamine.

Turuletulekujärgselt on teatatud deferasiroksiga ravi ajal tekkinud metaboolse atsidoosi juhtudest.

Nendest patsientidest oli enamikul neerukahjustus, renaalne tubulopaatia (Fanconi sündroom) või

kõhulahtisus või seisundid, mille korral on teadaolev tüsistus happe-alustasakaalu häire.

Happe-alustasakaalu tuleb nendes populatsioonides jälgida vastavalt kliinilisele vajadusele.

Metaboolse atsidoosi välja kujunemisel tuleb patsiendil kaaluda EXJADE-ravi katkestamist.

Deferasiroksiga ravi saanud patsientidel, peamiselt lastel, on turuletulekujärgselt teatatud rasketest

renaalse tubulopaatia vormidest (nagu Fanconi sündroom) ja neerupuudulikkusest, millega kaasnesid

hüperammoneemilisest entsefalopaatiast tingitud teadvushäired. Patsientidel, kellel tekivad ravi ajal

Exjadega seletamatud vaimse seisundi muutused, tuleb arvestada hüperammoneemilise entsefalopaatia

ohuga ning hinnata ammoniaagi taset.

Tabel 3

Annuse kohandamine ja ravi katkestamine neerufunktsiooni alusel

Ravi võib uuesti alustada sõltuvalt individuaalsest kliinilisest seisundist.

Annuse vähendamist või ravi katkestamist võib samuti kaaluda, kui täheldatakse kõrvalekaldeid

neerude tubulaarfunktsiooni markerite sisalduses ja/või vastavalt kliinilisele vajadusele:

Proteinuuria (analüüs tuleb teha enne ravi alustamist ja seejärel üks kord kuus)

Glükosuuria mittediabeetikutel ja madal seerumi kaaliumi-, fosfaadi-, magneesiumi-või

kusihappesisaldus, fosfatuuria, aminoatsiduuria (jälgida vastavalt vajadusele).

Renaalse tubulopaatia teket on kirjeldatud peamiselt EXJADEiga ravitavatel beetatalasseemiaga lastel

ja noorukitel.

Kaaluda tuleb patsientide suunamist nefroloogi konsultatsioonile ning teha täiendavaid uuringuid (nt

neerubiopsia), kui vaatamata annuse vähendamisele ja ravi katkestamisele:

jääb seerumi kreatiniinisisaldus kõrgeks ja

esineb mõne muu neerufunktsiooni markeri püsiv normist erinev väärtus (nt proteinuuria,

Fanconi sündroom).

Seerumi

kreatiniinisisaldus

Kreatiniini

kliirens

Enne ravi alustamist

Kaks korda (2x)

Üks kord (1x)

Vastunäidustatud

<60 ml/min

Jälgimine

Esimesel kuul pärast ravi

alustamist või annuse muutmist

(sealhulgas ravimvormi

vahetamine)

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Edaspidi

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Ööpäevase annuse vähendamine 10 mg/kg/ööpäevas võrra

(dispergeeruvate tablettide korral),

Kui neerufunktsiooni näitajad on määratud kahel järjestikusel visiidil ning need ei ole seletatavad

teiste põhjustega

Täiskasvanud

>33% üle ravieelse

keskmise

Väheneb <LLN*

(<90 ml/min)

Lapsed

> vanusele vastav ULN**

ja/või

Väheneb <LLN*

(<90 ml/min)

Pärast annuse vähendamist katkesta ravi, kui

Täiskasvanud ja lapsed

Jätkuvalt >33% üle

ravieelse keskmise

ja/või

Väheneb <LLN*

(<90 ml/min)

*LLN: normi alumine piir

**ULN: normi ülemine piir

Maksafunktsioon

Deferasiroksiga ravi saavatel patsientidel on täheldatud maksaensüümide aktiivsuse suurenemist.

Turuletulekujärgselt on teatatud maksapuudulikkuse juhtudest, mis mõnikord on lõppenud surmaga.

Deferasiroksiga ravi saanud patsientidel, peamiselt lastel, võivad esineda maksapuudulikkuse rasked

vormid, millega võivad kaasneda hüperammoneemilisest entsefalopaatiast tingitud teadvushäired.

Patsientidel, kellel tekivad ravi ajal Exjadega seletamatud vaimse seisundi muutused, tuleb arvestada

hüperammoneemilise entsefalopaatia ohuga ning hinnata ammoniaagi taset organismis. Patsientidel,

kellel on tekkinud organismi veetasakaalu ohustavad nähud (nagu kõhulahtisus või oksendamine), eriti

lastel ägeda haiguse perioodil, tuleb tähelepanu pöörata hüdratsiooni hoidmisele vajalikus mahus.

Enim kirjeldati maksapuudulikkust oluliste kaasuvate haigustega, sealhulgas eelneva kroonilise

maksakahjustusega (sealhulgas tsirroos ja C-hepatiit) ja multiorganpuudulikkusega patsientidel. Ei saa

välistada deferasiroksi osa kaasaaitava või raskendava tegurina (vt lõik 4.8).

Enne ravi algust on soovitatav esimesel kuul iga kahe nädala tagant ning seejärel iga kuu kontrollida

transaminaaside-, bilirubiini- ja alkaalse fosfataasi sisaldust seerumis. Kui esineb püsiv ja

progresseeruv transaminaaside aktiivsuse suurenemine, millel puudub muu teadaolev põhjus, tuleb

EXJADE kasutamine katkestada. Kui maksafunktsiooni häirete põhjus on selgunud või väärtused

normaliseerunud, võib kaaluda ravi ettevaatlikku uuesti alustamist väiksema annusega, millele järgneb

järkjärguline annuse suurendamine.

EXJADEt ei soovitata kasutada raske maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ klass C) (vt

lõik 5.2).

Lugege kogu dokumenti

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EXJADE 125 mg dispergeeruvad tabletid

EXJADE 250 mg dispergeeruvad tabletid

EXJADE 500 mg dispergeeruvad tabletid

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

EXJADE 125 mg dispergeeruvad tabletid

Üks dispergeeruv tablett sisaldab 125 mg deferasiroksi (

deferasiroxum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks dispergeeruv tablett sisaldab 136 mg laktoosi.

EXJADE 250 mg dispergeeruvad tabletid

Üks dispergeeruv tablett sisaldab 250 mg deferasiroksi (

deferasiroxum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks dispergeeruv tablett sisaldab 272 mg laktoosi.

EXJADE 500 mg dispergeeruvad tabletid

Üks dispergeeruv tablett sisaldab 500 mg deferasiroksi (

deferasiroxum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks dispergeeruv tablett sisaldab 544 mg laktoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Dispergeeruv tablett

EXJADE 125 mg dispergeeruvad tabletid

Valged kuni õrnkollased, ümmargused, lamedad, kaldservade ja markeeringuga tabletid (NVR ühel ja

J 125 teisel küljel). Tableti ligikaudsed mõõtmed on 12 mm x 3,6 mm.

EXJADE 250 mg dispergeeruvad tabletid

Valged kuni õrnkollased, ümmargused, lamedad, kaldservade ja markeeringuga tabletid (NVR ühel ja

J 250 teisel küljel). Tableti ligikaudsed mõõtmed on 15 mm x 4,7 mm.

EXJADE 500 mg dispergeeruvad tabletid

Valged kuni õrnkollased, ümmargused, lamedad, kaldservade ja markeeringuga tabletid (NVR ühel ja

J 500 teisel küljel). Tableti ligikaudsed mõõtmed on 20 mm x 5,6 mm.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

EXJADE on näidustatud sagedastest vereülekannetest (erütrotsüütide massi

7 ml/kg/kuus) tingitud

raua kroonilise ülekoormuse raviks, raske beetatalasseemiaga patsientidel alates 6 aasta vanusest.

EXJADE on näidustatud ka vereülekannetest tingitud raua kroonilise ülekoormuse raviks, kui ravi

deferoksamiiniga on vastunäidustatud või ebapiisav:

sagedastest vereülekannetest (erütrotsüütide mass

7 ml/kg/kuus) tingitud raua ülekoormuse

raviks 2...5-aastastel raske beetatalasseemiaga lastel,

mittesagedastest vereülekannetest (erütrotsüütide mass <7 ml/kg/kuus) tingitud raua

ülekoormuse raviks raske beetatalasseemiaga täiskasvanutel ja lastel alates 2 aasta vanusest,

teiste aneemiatega täiskasvanutel ja lastel alates 2 aasta vanusest.

EXJADE on näidustatud kelatsiooni nõudva raua ülekoormuse raviks 10-aastastel ja vanematel

vereülekannetest mittesõltuva talasseemia sündroomiga patsientidel, kui ravi deferoksamiiniga on

vastunäidustatud või ebapiisav.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Ravi EXJADEga peab alustama ja jälgima arst, kellel on raua kroonilise ülekoormuse ravi kogemused.

Annustamine

Vereülekannetest tingitud raua ülekoormus

Ravi on soovitatav alustada pärast ligikaudu 20 ühiku (umbes 100 ml/kg) erütrotsüütide massi

ülekannet või kui kliinilisel jälgimisel ilmnevad raua kroonilise ülekoormuse tunnused (nt seerumi

ferritiinisisaldus >1000 µg/l). Annused (mg/kg) tuleb arvutada ja ümardada lähima tableti suuruseni.

Rauda kelaativa ravi eesmärgid on eemaldada vereülekannetega saadavat rauda ning vajadusel

vähendada olemasoleva raua liiga.

Kõikidel patsientidel on ülekelaatimise riski minimeerimiseks kelaativa ravi ajal vajalik ettevaatus

(vt lõik 4.4).

Kui patsient viiakse õhukese polümeerikattega tablett/graanulravilt üle ravile dispergeeruvate

tablettidega, tuleb dispergeeruvate tablettide korral kasutada 40% suuremat annust, mis tuleb

ümardada lähimale terve tableti annusele.

Erinevate ravimvormide üksteisele vastavad annused on toodud allolevas tabelis.

Tabel 1

Annustamissoovitused vereülekandest tingitud raua ülekoormuse korral

Õhukese

polümeerikattega

tabletid/graanulid

Dispergeeruvad

tabletid

Vereülekanded

Seerumi

ferritiin

Algannus

14 mg/kg/ööpäevas

20 mg/kg/ööpäevas

Pärast 20 ühiku

(~100 ml/kg)

erütrotsüütide

massi ülekannet

või

>1000 µg/l

Alternatiivs

ed

algannused

21 mg/kg/ööpäevas

30 mg/kg/ööpäevas

Erütrotsüütide

mass

>14 ml/kg/kuus

(täiskasvanutel

~>4 ühikut/kuus)

7 mg/kg/ööpäevas

10 mg/kg/ööpäevas

Erütrotsüütide

mass

<7 ml/kg/kuus

(täiskasvanutel

~<2 ühikut/kuus)

Patsiendid,

kelle seisund

deferoksamii

niga kontrolli

Üks kolmandik

deferoksamiini

annusest

Pool deferoksamiini

annusest

Jälgimine

Üks kord kuus

Eesmärkvah

emik

500…1000 µg/l

Annuse

kohandamis

e astmed

(iga

3…6 kuu

järel)

Suurendamine

>2500 µg/l

3,5…7 mg/kg/ööpäe

Kuni

28 mg/kg/ööpäevas

5…10 mg/kg/ööpäe

Kuni

40 mg/kg/ööpäevas

Vähendamine

3,5…7 mg/kg/ööpäe

5…10 mg/kg/ööpäe

<2500 µg/l

Patsientidel, kelle

raviannus on

>21 mg/kg/ööpäeva

Patsientidel, kelle

raviannus on

>30 mg/kg/ööpäeva

Kuni eesmärk on saavutatud

500…1000 µg/l

Maksimaaln

e annus

28 mg/kg/ööpäevas

40 mg/kg/ööpäevas

Kaaluda

ravi

katkestamist

<500 µg/l

Algannus

EXJADE dispergeeruvate tablettide soovitatav algannus on 20 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas.

Ööpäevase algannuse 30 mg/kg kasutamist võib kaaluda patsientidel, kes vajavad organismi

suurenenud rauasisalduse vähendamist ning kes saavad ka erütrotsüütide massi üle 14 ml/kg/kuus

(ligikaudu >4 ühikut/kuus täiskasvanu puhul).

Ööpäevase algannuse 10 mg/kg kasutamist võib kaaluda patsientidel, kes ei vaja organismi

rauasisalduse vähendamist ning kes saavad ka erütrotsüütide massi vähem kui 7 ml/kg/kuus (ligikaudu

<2 ühikut/kuus täiskasvanu puhul). Tuleb jälgida patsiendi ravivastust ning piisava toime puudumisel

kaaluda annuse suurendamist (vt lõik 5.1).

Patsientide puhul, kes alluvad hästi ravile deferoksamiiniga, võib kaaluda EXJADE dispergeeruvate

tablettide algannuse kasutamist, mis on arvuliselt poole väiksem deferoksamiini annusest (nt

deferoksamiini annuse 40 mg/kg ööpäevas 5 päeval nädalas (või samaväärne) võib asendada EXJADE

dispergeeruvate tablettide algannusega 20 mg/kg ööpäevas). Kui selle tulemuseks on ööpäevane annus

alla 20 mg/kg kehakaalu kohta, tuleb jälgida patsiendi ravivastust ning piisava toime puudumisel

kaaluda annuse suurendamist (vt lõik 5.1).

Annuse kohandamine

Soovitatav on seerumi ferritiinisisalduse igakuine kontroll ja vajadusel EXJADE annuse

korrigeerimine iga 3...6 kuu järel sõltuvalt seerumi ferritiinisisaldusest. Annust võib kohandada

5...10 mg/kg kaupa, lähtudes patsiendi individuaalsest ravivastusest ja ravieesmärkidest (rauasisalduse

säilitamine või vähendamine). Patsientidel, kellel 30 mg/kg annused ei avalda piisavat toimet (nt

seerumi ferritiini tase on püsivalt üle 2500 µg/l, mis aja jooksul ei alane), võib kaaluda kuni 40 mg/kg

annuste kasutamist. Käesolevad pikaaegse toime ja ohutuse andmed EXJADE dispergeeruvate

tablettide kasutamise kohta annustes, mis ületavad 30 mg/kg, on piiratud (annuse tõstmise järgselt on

jälgitud 264 patsienti keskmiselt 1 aasta jooksul). Kui kuni 30 mg/kg annuste korral allub

hemosideroos ravile väga halvasti, ei pruugi sellele järgneva annuse tõstmisega (maksimaalselt kuni

40 mg/kg) saavutada piisavat ravivastust ning kaaluda võiks alternatiivseid ravivõimalusi. Kui üle

30 mg/kg annuste korral ei saavutata piisavat ravivastust, ei tohiks selliste annustega ravi jätkata ning

võimalusel tuleks kaaluda alternatiivseid raviviise. 40 mg/kg ületavaid annuseid ei soovitata, kuna

suuremate annuste kasutamiskogemus on piiratud.

Kui patsientidel, keda ravitakse suuremate kui 30 mg/kg annustega, saadakse haigus kontrolli alla (nt

seerumi ferritiini tase on püsivalt alla 2500 µg/l ja on langustrendiga), tuleks kaaluda annuste

vähendamist 5…10 mg/kg kaupa. Patsientidel, kelle seerumi ferritiini tase on saavutanud

eesmärkväärtuse (tavaliselt 500 ja 1000 µg/l vahel), tuleb kaaluda annuste vähendamist 5…10 mg/kg

kaupa, et säilitada seerumi ferritiini taseme soovitud väärtust ja minimeerida ülekelaatimise riski. Kui

seerumi ferritiinisisaldus langeb püsivalt alla 500 µg/l, tuleb kaaluda ravi katkestamist (vt lõik 4.4).

Vereülekannetest mittesõltuva talasseemia sündroom

Kelaativat ravi võib alustada ainult juhul, kui on tõestatud raua ülekoormus (raua kontsentratsioon

maksas [LIC] ≥5 mg Fe/g kuivkaalu kohta [dw] või seerumi ferritiini tase püsivalt >800 µg/l). LIC on

eelistatuim meetod raua ülekoormuse määramiseks, mida tuleks võimalusel kasutada. Kõikidel

patsientidel on ülekelaatimise riski minimeerimiseks kelaativa ravi ajal vajalik ettevaatus (vt lõik 4.4).

Kui patsient viiakse õhukese polümeerikattega tablett/graanulravilt üle ravile dispergeeruvate

tablettidega, tuleb dispergeeruvate tablettide korral kasutada 40% suuremat annust, mis tuleb

ümardada lähimale terve tableti annusele.

Erinevate ravimvormide üksteisele vastavad annused on allolevas tabelis.

Tabel 2

Annustamissoovitused vereülekannetest mittesõltuva talasseemia sündroomi korral

Õhukese

polümeerikattega

tabletid/graanulid

Dispergeeruvad

tabletid

Raua

kontsentratsioon

maksas (LIC)*

Seerumi

ferritiin

Algannus

7 mg/kg/ööpäevas

10 mg/kg/ööpäev

as

≥5 mg Fe/g dw

või

>800 µg/l

Jälgimine

Üks kord

kuus

Annuse

kohandamise

astmed

(iga 3…6 kuu

järel)

Suurendamine

≥7 mg Fe/g dw

või

>2000 µg/l

3,5…7 mg/kg/ööpä

evas

5…10 mg/kg/ööp

äevas

Vähendamine

<7 mg Fe/g dw

või

2000 µg/l

3,5…7 mg/kg/ööpä

evas

5...10 mg/kg/ööpä

evas

Maksimaalne

annus

14 mg/kg/ööpäeva

s

20 mg/kg/ööpäev

as

7 mg/kg/ööpäevas

10 mg/kg/ööpäev

as

Täiskasvanutel

ei hinnata

2000 µg/l

Lastel

Ravi

katkestamine

<3 mg Fe/g dw

või

<300 µg/l

Ravi

taasalustamin

e

Ei soovitata

*LIC on eelistatuim meetod raua ülekoormuse määramiseks.

Algannus

EXJADE dispergeeruvate tablettide soovituslik päevane algannus vereülekannetest mittesõltuva

talasseemia sündroomi korral on 10 mg/kg kehakaalu kohta.

Annuse kohandamine

Soovitatav on seerumi ferritiini taset iga kuu jälgida, et hinnata patsiendi ravivastust ja minimeerida

ülekelaatimise riski (vt lõik 4.4). Pärast 3 kuni 6 ravikuud tuleks kaaluda annuse suurendamist 5 kuni

10 mg/kg võrra juhul, kui patsiendi LIC on ≥7 mg Fe/g dw või seerumi ferritiini tase on püsivalt

>2000 µg/l ega näita langustrendi ning kui patsient talub ravimpreparaati hästi. Annused üle 20 mg/kg

ei ole soovitatavad, kuna vereülekannetest mittesõltuva talasseemia sündroomiga patsientide puhul

puudub kogemus suuremate annuste korral.

Patsientidel, kellel ei ole määratud LIC ja kelle seerumi ferritiini tase on ≤2000 µg/l, ei tohiks annus

ületada 10 mg/kg.

Patsientidel, kellel on annust suurendatud kuni >10 mg/kg, tuleks annust vähendada kuni 10 mg/kg või

väiksemaks juhul, kui LIC on

<

7 mg Fe/g dw või seerumi ferritiini tase on ≤2000 µg/l.

Ravi katkestamine

Kui soovitud rauatase kehas on saavutatud (LIC

<

3 mg Fe/g dw või seerumi ferritiini tase

<

300 µg/l),

tuleks ravi lõpetada. Andmed puuduvad ravi taasalustamise kohta patsientidel, kellel tekib uuesti raua

ülekoormus pärast soovitud rauataseme saavutamist ja seetõttu ei saa ravi taasalustamist soovitada.

Patsientide erirühmad

Eakad patsiendid (≥65-aastased)

Annustamissoovitused eakatele patsientidele on samasugused nagu eespool kirjeldatud. Kliinilistes

uuringutes esines eakatel patsientidel kõrvaltoimeid sagedamini kui noorematel patsientidel (eriti

kõhulahtisust) ning esimesel kuul tuleb neid patsiente iga 2 nädala tagant hoolikalt jälgida

kõrvaltoimete tekkimise suhtes, mille puhul võib olla vajalik annuse kohandamine.

Lapsed

Vereülekannetest tingitud raua ülekoormus:

Annustamissoovitused vereülekannetest tingitud raua ülekoormusega lastele vanuses 2…17 aastat on

samasugused nagu täiskasvanutel (vt lõik 4.2). Soovitatav on seerumi ferritiini taset iga kuu jälgida, et

hinnata patsiendi ravivastust ja minimeerida ülekelaatimise riski (vt lõik 4.4). Annuse arvutamisel

tuleb arvesse võtta lapse aja jooksul muutuvat kaalu.

Vereülekannetest tingitud raua ülekoormusega lastel vanuses 2...5 aastat on ravimi ekspositsioon

väiksem kui täiskasvanutel (vt lõik 5.2). Antud vanusegrupp võib seetõttu vajada täiskasvanutest

suuremaid annuseid. Algannus peab siiski olema samasugune nagu täiskasvanutel ning sellele järgneb

individuaalne annuse tiitrimine.

Vereülekannetest mittesõltuva talasseemia sündroom:

Vereülekannetest mittesõltuva talasseemia sündroomiga lastel ei tohiks annus ületada 10 mg/kg.

Nendel patsientidel on ülekelaatimise vältimiseks väga oluline põhjalik LIC ja seerumi ferritiini

jälgimine (vt lõik 4.4). Kui seerumi ferritiini tase on ≤800 µg/l, tuleb lisaks igakuisele seerumi

ferritiini määramisele jälgida LIC iga kolme kuu järel.

Lapsed sünnist kuni 23. elukuuni:

EXJADE ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 23 kuud ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Neerukahjustusega patsiendid

EXJADEt ei ole uuritud neerupuudulikkusega patsientidel ja seetõttu on ravim vastunäidustatud

patsientidele, kellel kreatiniini kliirens on <60 ml/min (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Maksakahjustusega patsiendid

EXJADEt ei soovitata kasutada raske maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ klass C). Mõõduka

maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ klass B) tuleb annust märkimisväärselt vähendada,

suurendades seda seejärel astmeliselt kuni 50% annuseni (vt lõigud 4.4 ja 5.2). EXJADEt tuleb neil

patsientidel kasutada ettevaatusega. Kõigil patsientidel tuleb maksafunktsiooni kontrollida ravieelselt,

esimesel kuul iga 2 nädala tagant

ja seejärel igakuiselt (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Suukaudne.

Ravimit EXJADE dispergeeruvad tabletid tuleb võtta üks kord ööpäevas tühja kõhuga vähemalt

30 minutit enne sööki, eelistatavalt iga päev samal ajal (vt lõigud 4.5 ja 5.2).

Dispergeeruvad tabletid tuleb dispergeerida klaasis vees või apelsini- või õunamahlas (100...200 ml),

segades nii kaua kuni tekib ühtlane suspensioon. Pärast suspensiooni joomist tuleb jääk väikeses

koguses vees või mahlas uuesti suspendeerida ja ära juua. Tablette ei tohi närida ega tervelt alla

neelata (vt ka lõik 6.2).

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Kombinatsioon muu rauda kelaativa raviga, kuna selliste kombinatsioonide ohutus ei ole kindlaks

tehtud (vt lõik 4.5).

Patsiendid, kellel kreatiniini kliirens on <60 ml/min.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Neerufunktsioon

Deferasiroksi kasutamist on uuritud vaid patsientidel, kelle seerumi kreatiniinisisaldus ravi alustamisel

oli eale vastava normivahemiku piires.

Ligikaudu 36% patsientidest täheldati kliinilistes uuringutes seerumi kreatiniinisisalduse tõusu >33%

≥2 järgneval korral, mõnel juhul ületas see normivahemiku ülempiiri. Need suurenemised olid

annusest sõltuvad. Umbes kahel kolmandikul patsientidest, kellel täheldati kreatiniinisisalduse

suurenemist seerumis, vähenes see allapoole mainitud 33% taset ilma annust korrigeerimata.

Ülejäänud kolmandik patsiente, kellel esines seerumi kreatiniini suurenemine, ei reageerinud alati ka

annuse vähendamisele või ravi katkestamisele. Mõnel juhul täheldati pärast annuse vähendamist ainult

seerumi kreatiniinisisalduse stabiliseerumist. Turuletulekujärgselt on deferasiroksi kasutamisel

teatatud ägeda neerupuudulikkuse juhtudest (vt lõik 4.8). Mõnel juhul on turuletulekujärgselt teatatud

neerutalitluse halvenemine vajanud lühiajalist või püsivat dialüüsi.

Seerumi kreatiniinisisalduse suurenemise põhjused ei ole välja selgitatud. Seetõttu tuleb pöörata erilist

tähelepanu nende patsientide seerumi kreatiniinisisalduse jälgimisele, kes saavad neerufunktsiooni

pärssivaid ravimeid ning kes saavad deferasiroksi suuri annuseid ja/või mittesagedasi vereülekandeid

(erütrotsüütide mass <7 ml/kg/kuus või <2 ühikut/kuus täiskasvanutel). Kuigi kliinilistes uuringutes ei

täheldatud renaalseid kõrvaltoimeid pärast EXJADE dispergeeruvate tablettide annuse tõstmist üle

30 mg/kg, ei saa EXJADE dispergeeruvate tablettide üle 30 mg/kg annuste korral välistada renaalsete

kõrvaltoimete tekke riski suurenemist.

Seerumi kreatiniinisisaldust on soovitatav enne ravi alustamist hinnata kaks korda.

Seerumi

kreatiniinisisaldust, kreatiniini kliirensit

(kasutades täiskasvanutel Cockcroft-Gaulti või MDRD

valemit ja lastel Schwartzi valemit) ja/või plasma tsüstatiin C taset

tuleb hinnata enne ravi

alustamist, seejärel üks kord nädalas EXJADE-ravi esimesel kuul või ravi muutmise järgselt

(sealhulgas ravimvormi vahetamine) ning edaspidi üks kord kuus.

Komplikatsioonide risk võib

olla suurem juba olemasolevate neeruprobleemidega patsientidel ning patsientidel, kes saavad

neerufunktsiooni pärssivaid ravimeid. Adekvaatne hüdratsioon tuleb tagada patsientide puhul, kellel

ilmneb kõhulahtisus või oksendamine.

Turuletulekujärgselt on teatatud deferasiroksiga ravi ajal tekkinud metaboolse atsidoosi juhtudest.

Nendest patsientidest oli enamikul neerukahjustus, renaalne tubulopaatia (Fanconi sündroom) või

kõhulahtisus või seisundid, mille korral on teadaolev tüsistus happe-alustasakaalu häire.

Happe-alustasakaalu tuleb nendes populatsioonides jälgida vastavalt kliinilisele vajadusele.

Metaboolse atsidoosi välja kujunemisel tuleb patsiendil kaaluda EXJADE-ravi katkestamist.

Deferasiroksiga ravi saanud patsientidel, peamiselt lastel, on turuletulekujärgselt teatatud rasketest

renaalse tubulopaatia vormidest (nagu Fanconi sündroom) ja neerupuudulikkusest, millega kaasnesid

hüperammoneemilisest entsefalopaatiast tingitud teadvushäired. Patsientidel, kellel tekivad ravi ajal

Exjadega seletamatud vaimse seisundi muutused, tuleb arvestada hüperammoneemilise entsefalopaatia

ohuga ning hinnata ammoniaagi taset.

Tabel 3

Annuse kohandamine ja ravi katkestamine neerufunktsiooni alusel

Ravi võib uuesti alustada sõltuvalt individuaalsest kliinilisest seisundist.

Annuse vähendamist või ravi katkestamist võib samuti kaaluda, kui täheldatakse kõrvalekaldeid

neerude tubulaarfunktsiooni markerite sisalduses ja/või vastavalt kliinilisele vajadusele:

Proteinuuria (analüüs tuleb teha enne ravi alustamist ja seejärel üks kord kuus)

Glükosuuria mittediabeetikutel ja madal seerumi kaaliumi-, fosfaadi-, magneesiumi-või

kusihappesisaldus, fosfatuuria, aminoatsiduuria (jälgida vastavalt vajadusele).

Renaalse tubulopaatia teket on kirjeldatud peamiselt EXJADEiga ravitavatel beetatalasseemiaga lastel

ja noorukitel.

Kaaluda tuleb patsientide suunamist nefroloogi konsultatsioonile ning teha täiendavaid uuringuid (nt

neerubiopsia), kui vaatamata annuse vähendamisele ja ravi katkestamisele:

jääb seerumi kreatiniinisisaldus kõrgeks ja

esineb mõne muu neerufunktsiooni markeri püsiv normist erinev väärtus (nt proteinuuria,

Fanconi sündroom).

Seerumi

kreatiniinisisaldus

Kreatiniini

kliirens

Enne ravi alustamist

Kaks korda (2x)

Üks kord (1x)

Vastunäidustatud

<60 ml/min

Jälgimine

Esimesel kuul pärast ravi

alustamist või annuse muutmist

(sealhulgas ravimvormi

vahetamine)

Üks kord nädalas

Üks kord nädalas

Edaspidi

Üks kord kuus

Üks kord kuus

Ööpäevase annuse vähendamine 10 mg/kg/ööpäevas võrra

(dispergeeruvate tablettide korral),

Kui neerufunktsiooni näitajad on määratud kahel järjestikusel visiidil ning need ei ole seletatavad

teiste põhjustega

Täiskasvanud

>33% üle ravieelse

keskmise

Väheneb <LLN*

(<90 ml/min)

Lapsed

> vanusele vastav ULN**

ja/või

Väheneb <LLN*

(<90 ml/min)

Pärast annuse vähendamist katkesta ravi, kui

Täiskasvanud ja lapsed

Jätkuvalt >33% üle

ravieelse keskmise

ja/või

Väheneb <LLN*

(<90 ml/min)

*LLN: normi alumine piir

**ULN: normi ülemine piir

Maksafunktsioon

Deferasiroksiga ravi saavatel patsientidel on täheldatud maksaensüümide aktiivsuse suurenemist.

Turuletulekujärgselt on teatatud maksapuudulikkuse juhtudest, mis mõnikord on lõppenud surmaga.

Deferasiroksiga ravi saanud patsientidel, peamiselt lastel, võivad esineda maksapuudulikkuse rasked

vormid, millega võivad kaasneda hüperammoneemilisest entsefalopaatiast tingitud teadvushäired.

Patsientidel, kellel tekivad ravi ajal Exjadega seletamatud vaimse seisundi muutused, tuleb arvestada

hüperammoneemilise entsefalopaatia ohuga ning hinnata ammoniaagi taset organismis. Patsientidel,

kellel on tekkinud organismi veetasakaalu ohustavad nähud (nagu kõhulahtisus või oksendamine), eriti

lastel ägeda haiguse perioodil, tuleb tähelepanu pöörata hüdratsiooni hoidmisele vajalikus mahus.

Enim kirjeldati maksapuudulikkust oluliste kaasuvate haigustega, sealhulgas eelneva kroonilise

maksakahjustusega (sealhulgas tsirroos ja C-hepatiit) ja multiorganpuudulikkusega patsientidel. Ei saa

välistada deferasiroksi osa kaasaaitava või raskendava tegurina (vt lõik 4.8).

Enne ravi algust on soovitatav esimesel kuul iga kahe nädala tagant ning seejärel iga kuu kontrollida

transaminaaside-, bilirubiini- ja alkaalse fosfataasi sisaldust seerumis. Kui esineb püsiv ja

progresseeruv transaminaaside aktiivsuse suurenemine, millel puudub muu teadaolev põhjus, tuleb

EXJADE kasutamine katkestada. Kui maksafunktsiooni häirete põhjus on selgunud või väärtused

normaliseerunud, võib kaaluda ravi ettevaatlikku uuesti alustamist väiksema annusega, millele järgneb

järkjärguline annuse suurendamine.

EXJADEt ei soovitata kasutada raske maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ klass C) (vt

lõik 5.2).

Lugege kogu dokumenti

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/549570/2018

EMEA/H/C/000670

Exjade (deferasiroks)

Ülevaade ravimist Exjade ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus

Mis on Exjade ja milleks seda kasutatakse?

Exjade on ravim, mida kasutatakse kroonilise raualiigsuse raviks järgmistel patsiendirühmadel:

vähemalt 6-aastased patsiendid, kellel on suurem beetatalasseemia (pärilik verehäire, mille korral

ei ole veres piisavalt hemoglobiini) ja kes saavad sageli vereülekandeid;

2–5-aastased suurema beetatalasseemiaga lapsed, kes saavad sageli vereülekandeid, kui ravi

deferoksamiiniga (samuti raualiigsuse ravim) on vastunäidustatud või ebapiisav;

vähemalt 2-aastased suurema beetatalasseemiaga patsiendid, kes saavad harva vereülekandeid,

kui ravi deferoksamiiniga on vastunäidustatud või ebapiisav;

muud tüüpi aneemiaga (vere hemoglobiinivaegus) vähemalt 2-aastased patsiendid, kes saavad

vereülekandeid, kui ravi deferoksamiiniga on vastunäidustatud või ebapiisav;

vähemalt 10-aastased vereülekandest sõltumatute talasseemiasündroomidega patsiendid, kui ravi

deferoksamiiniga on vastunäidustatud või ebapiisav. Vereülekandest sõltumatud

talasseemiasündroomid on verehäired, mis sarnanevad suuremale beetatalasseemiale, kuid ei vaja

vereülekandeid. Nendel patsientidel tekib raualiigsus raua liigse imendumise tõttu sooles.

Exjade sisaldab toimeainena deferasiroksi.

Kuidas Exjadet kasutatakse?

Exjade on retseptiravim. Ravi peab algama ja toimuma kroonilise raualiigsuse ravis kogenud arsti

järelevalve all.

Exjadet turustatakse õhukese polümeerikattega tablettide, dispergeeruvate tablettide ja graanulitena.

Õhukese polümeerikattega tabletid tuleb alla neelata koos veega ning dispergeeruvad tabletid segada

vedelikuga, et valmistada patsiendile joomiseks suspensioon. Graanulid puistatakse patsiendile

söömiseks pehmele toidule, näiteks jogurtile või õunapüreele.

Exjade algannus sõltub patsiendi kehakaalust, ravimvormist, ravitavast seisundist ja raualiigsuse

raskusastmest. Seejärel kohandatakse annust vastavalt vajadusele, iga 3–6 kuu järel, olenevalt vere

rauasisaldusest.

Exjade (deferasiroks)

EMA/549570/2018

Lk 2/3

Exjadet manustatakse üks kord ööpäevas iga päev umbes samal kellaajal. Dispergeeruvad tabletid

tuleb võtta tühja kõhuga (vähemalt 30 minutit enne sööki) ning õhukese polümeerikattega tablette ja

graanuleid tohib võtta tühja kõhuga või koos kerge einega.

Lisateavet Exjade kasutamise kohta vt pakendi infolehest või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kuidas Exjade toimib?

Organism ei suuda efektiivselt rauda väljutada ja liigne rauasisaldus võib olla kahjulik. Exjade

toimeaine deferasiroks on rauda kelaativ aine. See seondub organismis liigse rauaga, moodustades

kelaadi (teatav ühend), mis eritub organismist põhiliselt roojaga. See aitab korrigeerida raualiigsust ja

ennetada raualiigsusest põhjustatud elundikahjustusi, näiteks südame- ja maksakahjustusi.

Milles seisneb uuringute põhjal Exjade kasulikkus?

Seoses vereülekannetest põhjustatud kroonilise raualiigsusega võrreldi Exjadet ühes põhiuuringus

deferoksamiiniga (uuringus osales 591 suurema beetatalasseemiaga patsienti). Ligikaudu pool

patsientidest oli alla 16-aastased ja 56 patsienti alla 6-aastased. Efektiivsust mõõdeti maksa

rauasisalduse põhjal enne ja pärast aastast ravi. Patsiente, kelle rahasisaldus vähenes rahuldavalt, oli

Exjade uuringurühmas 53% ja deferoksamiini rühmas 66%. Exjade üldefektiivsus oli väiksem kui

võrdlusravimil, kuid 381 patsiendil, kelle rauasisaldus oli uuringu algul eriti suur ning kes võtsid

Exjadet ja deferoksamiini võrreldavas koguses, olid mõlemad ravimid sama efektiivsed.

Teises uuringus osales 184 patsienti, keda ei saanud ravida deferoksamiiniga, sh suurema

beetatalasseemiaga patsiendid ja muud tüüpi aneemiaga patsiendid. Pärast aastast Exjade ravi oli

rauasisaldus rahuldavalt vähenenud enam kui pooltel nendest patsientidest, sh 2–5-aastastel

patsientidel.

Täiendavas põhiuuringus, milles osales 166 vereülekandest sõltumatute talasseemiasündroomide ja

raualiigsusega vähemalt 10-aastast patsienti (21 patsienti olid 10–18-aastased), oli Exjade efektiivsem

kui platseebo (näiv ravim). Efektiivsuse põhinäitaja oli patsientide maksa rauasisalduse muutus

12 ravikuu järel. Maksa rauasisaldus vähenes Exjadega ravitud patsientidel keskmiselt 3,8 mg võrra

maksa grammi kohta (mg/g) ja platseeborühmas keskmiselt 0,4 mg/g võrra.

Mis riskid Exjadega kaasnevad?

Exjade kõige sagedam kõrvalnäht (võib esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on vere

kreatiniinisisalduse suurenemine (neeruprobleemide marker). Muud sagedad kõrvalnähud (võivad

esineda kuni 1 patsiendil 10st) on näiteks iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, seedehäired, kõhuvalu,

kõhukinnisus, peavalu, lööve, sügelus, transaminaaside sisalduse suurenemine vereanalüüsides (võib

viidata maksakahjustusele) ja valk uriinis. Exjade kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Exjade kasutamisel on teatatud neeru- ja maksapuudulikkuse juhtudest. Enne Exjade-ravi algust ja

regulaarselt ravi ajal peab analüüsima patsiendi neeru- ja maksafunktsiooni. Olenevalt testide

tulemustest võib olla vaja ravi katkestada või peatada.

Exjade kasutamisel on teatatud metaboolse atsidoosi juhtudest (seisund, kus organismis tekib rohkem

hapet kui eritub), enamasti neeruprobleemidega patsientidel. Patsientidel, kellel tekib see seisund, võib

olla vaja ravi katkestada.

Exjadet ei tohi kasutada patsiendid, kelle kreatiniinikliirens on alla 60 ml minutis. Ravimit ei tohi

kasutada koos teiste rauda kelaativate ainetega. Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Exjade (deferasiroks)

EMA/549570/2018

Lk 3/3

ELis Exjadele väljastatud müügiloa põhjendus

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Exjade kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et

ravimi kasutamise võib ELis heaks kiita.

Mis meetmed võetakse, et tagada Exjade ohutu ja efektiivne kasutamine?

Exjade turustaja peab koostama tervishoiutöötajatele teabepakme. Selle eesmärk on teavitada neid

Exjadega seotud ravisoovitustest, sh õige annuse valimisest, dispergeeruvate tablettide ja õhukese

polümeerikattega tablettide või graanulite annuse erinevusest ja vajadusest jälgida patsiendi tervist,

eelkõige neerufunktsiooni. Ettevõte koostab samalaadse pakme ka patsientidele.

Samuti korraldab ettevõte uuringu õhukese polümeerikattega tablettide ja dispergeeruvate tablettide

pikaajalise toime kohta üle 10-aastastel vereülekandest sõltumatu talasseemiasündroomidega lastel

ning uuringu, et hinnata õhukese polümeerikattega tablettide (eelkõige purustatuna) ohutust lastel.

Exjade ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusabinõud tervishoiutöötajatele ning

patsientidele on samuti lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Nagu kõigi ravimite puhul, teostatakse ka Exjade kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Exjade

kõrvalnähte hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks rakendatakse vajalikke meetmeid.

Muu teave Exjade kohta

Exjade on saanud müügiloa, mis kehtib kogu ELis, 28. augustil 2006.

Lisateave Exjade kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 07.2018.

Sarnased tooted

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu

Jagage seda teavet