BCG-MEDAC PRÁŠEK A DISPERZNÍ PROSTŘEDÍ PRO INTRAVEZIKÁLNÍ SUSPENZI 2X10^8-3X10^9BCG

República Checa - checo - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Cómpralo ahora

Ficha técnica Ficha técnica (SPC)
09-09-2021
Ingredientes activos:
BACILLUS CALMETTE-GUERIN (BACILLUS CALMETTE-GUERIN)
Código ATC:
L03AX03
Designación común internacional (DCI):
BACILLUS CALMETTE-GUERIN (BACILLUS CALMETTE-GUERIN)
Dosis:
2X10^8-3X10^9BCG
formulario farmacéutico:
Prášek a rozpouštědlo pro intravezikální suspenzi
Vía de administración:
Intravezikální podání
Unidades en paquete:
1+50ML
tipo de receta:
na lékařský předpis
Área terapéutica:
BCG VAKCÍNA
Estado de Autorización:
F - specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL.

Leer el documento completo

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

Příloha č. 1 k notifikaci o změně, ev. č.: 2015/04215-Z1B

pal (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

Tento dokument je příbalovou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického

léčebného programu. Příbalová informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program.

Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Příbalová informace pro uživatele

BCG-medac, prášek a disperzní prostředí pro intravezikální suspenzi

(Bacillus Calmette-Guérin)

Před použitím léčivého přípravku si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci, protože obsahuje

pro vás důležité informace.

Uschovejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete chtít znovu přečíst.

Máte-li jakékoliv další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u vás vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

To se týká také jakýchkoliv vedlejších účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Viz část 4.

V této příbalové informaci se dozvíte

Co je BCG-medac a k čemu se používá

Co potřebujete vědět před použitím BCG-medac

Jak používat BCG-medac

Možné nežádoucí účinky

Jak uchovávat BCG-medac

Obsah balení a další informace

1. Co je BCG-medac a k čemu se používá

Úplný název tohoto léku je BCG-medac, prášek a disperzní prostředí pro intravezikální suspenzi

(k aplikaci do močového měchýře). V dalších částech této příbalové informace pro uživatele se nazývá

pouze BCG-medac.

BCG obsahuje oslabené (atenuované) bakterie

Mycobacterium bovis

s nízkým infekčním potenciálem.

BCG-medac podporuje imunitní systém a používá se k léčbě několika typů nádorového onemocnění

močového měchýře. Je účinný, pokud nádorové onemocnění postihuje pouze buňky, které vystýlají nitro

měchýře (urothelium), a neproniklo do hlubších vrstev močového měchýře.

BCG-medac se podává přímo do měchýře ve formě instilace (vstříknutí).

U plochých lézí nádorového onemocnění močového měchýře (karcinom

in situ

) se BCG-medac používá

k léčbě onemocnění postihujícího jen výstelku močového měchýře. Existují různé stupně nádorového

onemocnění, které postihuje výstelku močového měchýře a vrstvu buněk těsně pod výstelkou (lamina

propria).

BCG-medac se používá také k prevenci opakovaného výskytu nádorového onemocnění (profylaktická

léčba).

2. Co potřebujete vědět před použitím BCG-medac

Nepoužívejte BCG-medac,

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

Příloha č. 1 k notifikaci o změně, ev. č.: 2015/04215-Z1B

pal (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

pokud jste alergický na BCG nebo na kteroukoliv z dalších složek tohoto léku (uvedených v části

pokud je aktivita vašeho imunitního systému oslabená nebo pokud trpíte poruchami imunity, ať už

vlivem přidružených onemocnění (např. pozitivní sérologické vyšetření na HIV, leukémie,

lymfom), protinádorové léčby (např. cytostatika, léčba ozařováním) nebo imunosupresivní léčby

(např. kortikosteroidy),

pokud jste podstoupili chirurgický zákrok přes močovou trubici (TUR, transuretrální resekci),

odebrání vzorků tkáně močového měchýře (biopsii močového měchýře) nebo poranění katétrem

(traumatickou katetrizaci) v průběhu posledních 2 až 3 týdnů,

pokud trpíte akutní infekcí močových cest,

pokud trpíte perforací močového měchýře,

pokud máte aktivní tuberkulózu,

pokud jste byli dříve léčeni ozařováním,

pokud kojíte.

BCG-medac se nesmí podávat pod kůži nebo do kůže, do svalu nebo žíly ani za účelem očkování. Musí

se podávat přímo do močového měchýře formou instilace (vstříknutí).

Upozornění a opatření

Předtím, než začnete používat BCG-medac, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka,

pokud máte horečku nebo se ve vaší moči nachází krev; v takovém případě je třeba léčbu

s BCG-medac odložit,

pokud máte nízkou kapacitu měchýře, jelikož se po léčbě může ještě více snížit,

pokud jste pozitivní na HLA-B27 (lidský antigen proti leukocytům B27), jelikož by u vás mohl být

zvýšený výskyt zánětu kloubů (reakční artritidy),

pokud trpíte artritidou se zánětem kůže, očí a močových cest (Reiterovým syndromem),

pokud máte lokalizovanou rozšířenou krevní cévu (aneuryzma) nebo protézu; mohla by se u vás

vyskytnout infekce implantátů nebo štěpů.

Systémová BCG infekce/reakce

Chybně provedené vstříknutí BCG nebo podání BCG do svalu nebo cévy může způsobit závažnou

systémovou BCG infekci, šok a potenciálně i smrt.

Infekce močových cest

Váš lékař by měl před každou aplikací BCG do močového měchýře zjistit, zda netrpíte infekcí močových

cest. Pokud vám bude v průběhu léčby BCG diagnostikována infekce močových cest, léčbu je třeba

přerušit, dokud výsledky analýzy moči nebudou normální a dokud nebude ukončena léčba

antibiotiky.

Přetrvávání přítomnosti BCG

Ve zřídkavých případech může bakterie BCG přetrvávat v močových cestách déle než 16 měsíců.

Pacienti s poruchami imunity

Bakterie BCG může nepříznivě ovlivnit pacienty s oslabeným imunitním systémem. Jste-li léčeni pomocí

BCG-medac, musíte dodržovat obecné hygienické předpisy uvedené níže, zejména při kontaktu s dalšími

pacienty. Dosud nebyl hlášen žádný případ přenosu z člověka na člověka.

Přenos pohlavním stykem

Přenos BCG pohlavním stykem nebyl dosud zaznamenán, přesto je doporučeno používat kondom

při pohlavním styku po dobu jednoho týdne po léčbě s BCG.

Obecná hygiena

Po močení se doporučuje umýt si ruce a oblast genitálií. To se týká zejména prvního močení po léčbě

s BCG. Při kontaminaci kožních lézí použijte vhodný dezinfekční prostředek (zeptejte se lékaře nebo

lékárníka).

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

Příloha č. 1 k notifikaci o změně, ev. č.: 2015/04215-Z1B

pal (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

Příloha č. 1 k notifikaci o změně, ev. č.: 2015/04215-Z1B

pal (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

Jiné léky a BCG-medac

Jestliže jste užívali, užíváte nebo případně budete užívat jiné léky, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Věnujte pozornost zejména níže uvedeným lékům, protože BCG bakterie jsou citlivé na:

antituberkulotika (např. etambutol, streptomycin, kyselina p-aminosalicylová [PAS], isoniazid

[INH] a rifampicin),

antibiotika (fluorochinolony, doxycyklin nebo gentamicin),

antiseptika,

lubrikanty.

BCG bakterie jsou odolné vůči pyrazinamidu a cykloserinu.

Těhotenství, kojení a fertilita

Těhotenství

Není doporučeno používat BCG v těhotenství, ať už prokázaném, či předpokládaném.

Kojení

Neužívejte BCG-medac v průběhu kojení.

Fertilita

Bylo zjištěno, že BCG nepříznivě ovlivňuje tvorbu spermií a může způsobit nízkou koncentraci nebo

absenci spermií v ejakulátu. Tento účinek byl u zvířat reverzibilní. Před zahájením terapie se však muži

mají informovat o možnostech uchování spermií.

Řízení vozidel a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek může ovlivnit schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje. Nečiňte tak, pokud

nevíte, jaký má na vás BCG-medac účinek.

Pokud si nejste něčím jistí, obraťte se na svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka.

3. Jak používat BCG-medac

Dávkování

BCG-medac připravuje a aplikuje pouze proškolený zdravotnický personál. Obsah jedné lékovky je určen

na jedno ošetření močového měchýře.

Aplikace

BCG-medac se podává do měchýře pomocí katétru pod nízkým tlakem.

Dle možnosti by měl přípravek BCG-medac zůstat v měchýři 2 hodiny. Je žádoucí 4 hodiny před aplikací

a 2 hodiny po ní nepít a těsně před ošetřením s BCG se vymočit.

Suspenze v močovém měchýři by měla mít dostatečný kontakt s celým mukózním povrchem močového

měchýře, pacient by se měl tedy po aplikaci co nejvíce pohybovat. Po 2 hodinách se pacient vymočí,

pokud možno vsedě, aby se předešlo kontaminaci okolí.

Pokud nemáte zakázáno pít tekutiny, během 48 hodin po každém ošetření byste měli nadměrně pít

tekutiny.

Použití u dětí

Bezpečnost a účinnost BCG-medac u dětí nebyla stanovena, aplikace se tedy nedoporučuje.

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

Příloha č. 1 k notifikaci o změně, ev. č.: 2015/04215-Z1B

pal (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

Použití u starších osob

U starších osob není třeba dodržovat žádná speciální opatření.

Délka léčby

Ve standardním léčebném schématu (indukční léčba) vám bude aplikována jedna intravezikální instilace

BCG-medac týdně během 6 po sobě následujících týdnů. Po čtyřtýdenní přestávce bez léčby vám mohou

být podány další intravezikální dávky jako udržovací terapie po dobu minimálně jednoho roku. Udržovací

terapie je popsána níže.

Indukční léčba (léčba pro prevenci opakovaného výskytu nádorového onemocnění)

Léčba s BCG se zahájí 2 až 3 týdny po chirurgickém zákroku přes močovou trubici (TUR,

transuretrální resekci) nebo po odebrání vzorku tkáně močového měchýře (biopsii močového

měchýře) bez poranění katétrem (traumatické katetrizace). Opakuje se v týdenních intervalech po 6

týdnů.

Následně byste měli dostávat udržovací léčbu.

Udržovací léčba

Jeden ze způsobů sestává z dvanáctiměsíční léčby s aplikací BCG-medac v měsíčních intervalech.

Jiné schéma udržovací léčby sestává z 3 aplikací v týdenních intervalech podávaných v průběhu

minimálně 1 roku až 3 let v 3., 6., 12., 18., 24., 30. a 36. měsíci. Při použití tohoto schématu vám

bude aplikováno 15 až 27 instilací v průběhu 3 let.

V klinických studiích s velkým počtem pacientů byla zkoušena specifická léčebná schémata s různými

BCG kmeny. V současnosti nelze říci, jestli některý z těchto postupů je výhodnější než jiný.

Přestože udržovací terapie snižuje možnost opakovaného výskytu nádorového onemocnění a může snížit

jeho progresi, nežádoucí účinky a diskomfort léčby mohou u některých pacientů převážit nad výhodami.

Před zahájením nebo před pokračováním udržovací terapie je proto důležité posoudit její přínosy a rizika

a vzít v úvahu preference pacienta.

Jestliže jste použil(a) více přípravku BCG-medac, než jste měl(a)

Předávkování není pravděpodobné, protože jedna lékovka BCG-medac odpovídá jedné dávce. Neexistují

žádné údaje, které by naznačovaly, že by předávkování vedlo k jiným symptomům, než jaké byly

popsány při nežádoucích účincích (viz část 4).

4. Možné nežádoucí účinky

Jako všechny léky i tento může způsobovat nežádoucí účinky, i když se neprojeví u každého. Vedlejší

účinky léčby s BCG jsou časté, většinou však mírné a dočasné. Nežádoucí reakce se obvykle zvyšují

s počtem ošetření s BCG.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

Nevolnost (nauzea)

Zánět močového měchýře (cystitida), zánětlivé reakce (granulomatóza) močového měchýře. Tyto

vedlejší účinky mohou být důležitou součástí protinádorové aktivity

Časté močení s nepříjemným pocitem a bolestí. Může postihovat až 90 % pacientů

Zánětlivé reakce prostaty (ne symptomatická granulomatózní prostatitida)

Přechodné systémové reakce na BCG, jako například horečka pod 38,5 °C, příznaky podobné

chřipce (neklid, horečka, zimnice) a celkový nepříjemný pocit (podrobnější informace najdete níže)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Horečka vyšší než 38,5 °C

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

Příloha č. 1 k notifikaci o změně, ev. č.: 2015/04215-Z1B

pal (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Závažná systémová reakce na BCG/infekce, BCG sepse (podrobnější informace naleznete níže)

Snížení počtu krvinek (cytopenie)

Anemie (pokles hemoglobinu v krvi)

Reiterův syndrom (artritida se zánětem kůže, očí a močových cest)

Zápal plic (miliární pneumonitida)

Zánětlivé reakce plic (plicní granulom)

Zánět jater (hepatitida)

Kožní absces

Kožní vyrážka, zánět kloubů (artritida), bolesti kloubů (artralgie). Ve většině případů jsou tyto

vedlejší účinky příznaky alergické reakce (přecitlivělosti) na BCG. V některých případech je třeba

přerušit léčbu.

Infekce močových cest, přítomnost krve v moči (makroskopická hematurie)

Abnormálně malý močový měchýř (refrakce močového měchýře), abnormálně nízký průtok moči

(neprůchodnost močových cest), smrštění močového měchýře

Zánět varlat (orchitida)

Zánět nadvarlete (epididymitida)

Zánětlivá reakce prostaty (symptomatická granulomatózní prostatitida)

Nízký krevní tlak (hypotenze)

Vzácné (může postihnout až 1 z 1 000 osob)

Cévní infekce (např. infikované lokalizované rozšíření krevní cévy)

Ledvinový absces

Velmi vzácné (může postihnout až 1 z 10 000 osob)

BCG infekce implantátů a okolní tkáně (např. infekce aortálního štěpu, srdečního defibrilátoru,

kyčelní nebo kolenní artroplastiky)

Zánět lymfatických uzlin na krku (cervikální lymfadenitida), infekce regionální lymfatické uzliny

Alergická (hypersenzitivní) reakce (např. otok očních víček, kašel)

Zánět vnitřního oka (chorioretinitida)

Konjunktivitida („růžové oko“), uveitida (zánět uvey)

Cévní fistule

Zvracení, střevní fistule, zánět pobřišnice (peritonitida)

Bakteriální infekce kosti a kostní dřeně (osteomyelitida)

Infekce kostní dřeně

Bederní absces (absces bederního svalu)

Zánět varlat (orchitida) nebo nadvarlete (epididymitida) odolný vůči antituberkulózní léčbě

Infekce na žaludu penisu

Neznámé (z dostupných údajů)

Poruchy pohlavních orgánů (např. vaginální bolest)

Bolestivý pohlavní styk (dyspareunie)

Závažné imunologické reakce s horečkou, zvětšenými játry, slezinou a lymfatickými uzlinami,

žloutenkou a vyrážkou (hemofagocytový syndrom)

Selhání ledvin, zánět ledvinové tkáně, kalichů a pánviček (pyelonefritida, nefritida [včetně

tubulointersticiální nefritidy, intersticiální nefritidy a glomerulonefritidy])

Absence nebo nízká hladina spermií v ejakulátu (azoospermie, oligospermie)

Přechodné systémové reakce na BCG

Může se vyskytnout mírná horečka, příznaky podobné chřipce a celkový nepříjemný pocit. Tyto příznaky

většinou odeznějí do 24 až 48 hodin a lze je zvládnout standardní symptomatickou léčbou. Tyto reakce

jsou příznaky počínající imunitní reakce. Všechny pacienty, kteří dostávají lék, je třeba důkladně

monitorovat a poučit, aby oznámili každý výskyt horečky a jiných příznaků mimo močové cesty.

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

Příloha č. 1 k notifikaci o změně, ev. č.: 2015/04215-Z1B

pal (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

Systémové reakce na BCG/infekce

Systémové nežádoucí reakce/infekce jsou definovány jako: horečka vyšší než 39,5 °C trvající 12 a více

hodin, horečka nad 38,5 °C trvající 48 a více hodin, zápal plic (miliární pneumonie) způsobený BCG,

zánětlivá reakce jater (granulomatózní hepatitida), abnormality jaterních funkčních testů, orgánové

poruchy (jiných orgánů než urogenitálního systému) s granulomatózním zánětem u biopsie, Reiterův

syndrom, (konjunktivitida [„růžové oko“], asymetrická oligoartritida (zánět 4 nebo méně kloubů)

a cystitida [zánět močového měchýře]). Závažná systémová reakce na BCG/infekce může způsobit

BCG sepsi. BCG sepse je život ohrožující situací.

Hlášení vedlejších účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak uchovávat BCG-medac

Tento lék uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Neuchovávaje v mrazničce.

Uchovávejte v původním obalu pro ochranu před světlem.

Nepoužívejte tento lék po datu exspirace, uvedeném na krabičce a štítku po EXP.

Po naředění by měl být lék použitý okamžitě.

Nepoužitý léčivý přípravek vraťte do lékárny, nelijte jej do odpadních vod ani nevyhazujte

do komunálního odpadu.

Tato opatření pomůžou chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co BCG-medac obsahuje

Léčivem jsou životaschopné BCG (Bacillus Calmette-Guérin) bakterie (kultura RIVM odvozená

od kultury 1173-P2).

Po naředění jedna lékovka obsahuje:

BCG kmen RIVM odvozený od 1173-P2 2 x 10

až 3 x 10

životaschopných jednotek.

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

Příloha č. 1 k notifikaci o změně, ev. č.: 2015/04215-Z1B

pal (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

Ostatní látky v prášku: polygelin, bezvodá glukóza, polysorbát 80.

Ostatní látky v rozpouštědle: chlorid sodný, voda na injekci.

Provedení BCG-medac a obsah balení

BCG-medac se skládá z bílého prášku a bezbarvého čirého roztoku používaného jako disperzní prostředí.

Může být balený po 1 nebo 3 nebo 5 lékovkách. Na trh nemusejí být uvedeny všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy aktualizovaná v 07/2018.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Léčba symptomů, příznaků a syndromů

Symptomy, příznaky a syndromy

Léčba

1) Symptomy iritace močového měchýře trvající

méně než 48 hodin

Symptomatická terapie

2) Symptomy iritace močového měchýře trvající

48 hodin nebo déle

Přerušte terapii s BCG-medac a zahajte léčbu

chinolony. Pokud po 10 dnech nenastane

kompletní ústup příznaků, podávejte isoniazid

(INH)* po 3 měsíce.

Pokud je podávána antituberkulózní léčba, terapie

s BCG-medac má být definitivně ukončena.

3) Souběžná bakteriální infekce urinárního traktu

Odložte terapii BCG-medac, dokud nejsou

výsledky vyšetření moči normalizované a léčba

antibiotiky ukončená.

4) Jiné urogenitální nežádoucí účinky:

symptomatická granulomatózní prostatitida,

epididymitida a orchitida, uretrální obstrukce

a renální absces

Přerušte terapii s BCG-medac. Podávejte isoniazid

(INH)* a rifampicin* po 3 až 6 měsíců dle

závažnosti onemocnění.

Pokud je podávána antituberkulózní léčba, terapie

s BCG-medac má být definitivně ukončena.

5) Horečka pod 38,5 °C trvající měně než 48 hodin

Symptomatická léčba paracetamolem.

6) Kožní erupce, artralgie nebo artritida nebo

Reiterův syndrom

Přerušte terapii s BCG-medac. Podejte

antihistaminika nebo nesteroidní antiflogistika.

Pokud pacient nereaguje, podávejte isoniazid

(INH)* po 3 měsíce.

Pokud je podávána antituberkulózní léčba, terapie

s BCG-medac má být definitivně ukončena.

7) Systémová BCG

reakce/infekce** bez známek septického šoku

** viz definice systémové BCG reakce

Definitivně ukončete léčbu s BCG-medac. Zvažte

konzultaci se specialistou na infekční choroby.

Podávejte trojkombinaci antituberkulotik* po 6

měsíců.

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

Příloha č. 1 k notifikaci o změně, ev. č.: 2015/04215-Z1B

pal (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

8) Systémová BCG reakce/infekce

se známkami septického šoku

Definitivně ukončete podávaní BCG-medac.

Neprodleně podejte trojkombinaci

antituberkulotik* kombinovanou s vysokými

dávkami rychle působících

kortikosteroidů. Požádejte o stanovisko specialistu

na infekční choroby.

* Pozor:

BCG bakterie jsou citlivé na všechna v současnosti používaná antituberkulotika s výjimkou

pyrazinamidu. Je-li nezbytná trojkombinace antituberkulotik, zpravidla se doporučuje isoniazid (INH),

rifampicin a etambutol.

Upozornění na způsob použití/nakládání s lékem

BCG-medac je třeba aplikovat za podmínek vyžadovaných k provedení intravezikální endoskopie.

Upozornění k nakládání s lékem

S BCG-medac se nemá manipulovat v téže místnosti, ani totožným personálem, který připravuje

cytotoxické léky pro intravenózní aplikaci. S BCG-medac by neměl pracovat člověk s diagnostikovanou

imunodeficiencí.

Vylití BCG-medac

Vylitý roztok BCG-medac je třeba umýt dezinfekčním přípravkem s prokázaným účinkem

na mykobakterie. Zasaženou kůži je potřeba umýt vhodným dezinfekčním prostředkem.

Tuberkulínové kožní testy

Intravezikální léčba s BCG-medac může indukovat senzitivitu na tuberkulín a komplikovat následnou

interpretaci tuberkulínových kožních testů na diagnózu mykobakteriální infekce. Proto je třeba reaktivitu

na tuberkulín vyšetřit před podáním BCG-medac.

Příprava

Zavedení katétru je třeba provést opatrně, aby se předešlo poraněním epitelu, jež mohou vést k rozvoji

systémové BCG infekce. Lze zvážit použití lubrikantu za účelem minimalizace rizika traumatické

katetrizace. U žen může být potřebné menší množství lubrikantu než u mužů. Nebylo pozorováno, že by

možný antiseptický účinek lubrikantu ovlivňoval účinnost léku. Zavedení drénu po katetrizaci močového

měchýře snižuje množství reziduálního lubrikantu před aplikací BCG.

Před použitím se musí léčivý přípravek suspendovat za aseptických podmínek se sterilním 0,9% roztokem

chloridu sodného (viz dále). Promíchejte suspenzi před použitím jemným krouživým pohybem. Zabraňte

kontaktu BCG-medac s kůží. Je doporučeno použít rukavice.

Viditelné makroskopické částice neovlivňují účinnost a bezpečnost léku.

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

Příloha č. 1 k notifikaci o změně, ev. č.: 2015/04215-Z1B

pal (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

K systému s kónickým nebo Luer-Lock adaptérem se vztahují následující pokyny k použití.

Lock-Luer adaptér lze použít pouze pro intravezikální instilace (viz část 4.4 souhrnu údajů o přípravku).

1. Odtrhněte ochranný obal, neodstraňte jej však úplně! Tím ochráníte konec instilačního systému

před kontaminací předtím, než jej použijete.

Leer el documento completo

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

spc (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for ibravesical use

National version: 07/2018

Tento

dokument

je

odbornou

informací

k léčivému

přípravku,

který

je

předmětem

specifického

léčebného programu. Odborná informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program.

Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

BCG-medac, prášek a disperzní prostředí pro intravezikální suspenzi

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Po naředění jedna lékovka obsahuje:

BCG (Bacillus Calmette-Guérin) bakterií (kultura RIVM odvozená od kultury 1173-P2):

2 x 10

až 3 x 10

životaschopných jednotek

Úplný seznam pomocných látek, viz část 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a disperzní prostředí pro intravezikální suspenzi.

Bílý prášek a bezbarvý čirý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba neinvazivního karcinomu urotelu močového měchýře:

kurativní léčba karcinomu

in situ

profylaktická léčba rekurence:

- urotelového karcinomu omezeného na mukózu:

- Ta G1-G2 při multifokálním a/nebo rekurentním tumoru

- Ta G3

- urotelového karcinomu v lamina propria nezasahujícího do svalové tkáně močového

měchýře (T1)

- karcinomu

in situ

4.2

Dávkování a způsob podávání

Dávkování

Obsah jedné lékovky je určen pro jednu instilaci do močového měchýře.

Délka léčby

Karcinom in situ

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

spc (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

Standardní léčebné schéma se skládá z jedné intravezikální instilace BCG-medac týdně během šesti

po sobě následujících týdnů jako indukční terapie. BCG léčba nesmí být zahájena dříve než 2 až 3 týdny

po transuretrální resekci (TUR). Po čtyřtýdenní přestávce se má pokračovat v intravezikálním podávání

jako udržovací terapii po dobu minimálně jednoho roku. Schémata udržovací terapie jsou popsána dále.

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

spc (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

Indukční terapie (Profylaktická léčba rekurence)

Léčba BCG by měla být zahájena asi 2 až 3 týdny po TUR nebo biopsii močového měchýře

bez traumatické katetrizace a měla by se opakovat v týdenních intervalech v průběhu šesti týdnů.

U středně a vysoce rizikových tumorů následuje udržovací terapie.

Udržovací terapie

Jeden ze způsobů sestává z dvanáctiměsíční terapie s léčbou v měsíčních intervalech. V jiném schématu

udržovací léčby jsou 3 instilace v týdenních intervalech podávány v průběhu minimálně 1 roku až 3 let

v 3., 6., 12., 18., 24., 30. a 36. měsíci. Při použití tohoto schématu se aplikuje až 27 instilací v průběhu 3

let.

V klinických studiích s velkým počtem pacientů byla zkoušena specifická léčebná schémata s různými

BCG kmeny. V současnosti nelze říci, jestli některý z těchto postupů je výhodnější než jiný.

Přestože udržovací terapie snižuje výskyt rekurence a může snížit progresi, nežádoucí účinky

a diskomfort léčby mohou u některých pacientů převážit nad výhodami. Před zahájením nebo

před pokračováním udržovací terapie je proto důležité posoudit její přínosy a rizika a vzít v úvahu

preference pacienta.

Starší pacienti

U starších pacientů není potřeba dodržovat žádná speciální opatření.

Způsob podávání

BCG-medac je třeba aplikovat za podmínek vyžadovaných k provedení intravezikální endoskopie.

Pacient by neměl pít 4 hodiny před instilací a 2 hodiny po jejím provedení. Před instilací BCG-medac je

nutno močový měchýř vyprázdnit. BCG-medac se podává do měchýře pomocí katetru pod nízkým

tlakem. Je-li to možné, instilovaná suspenze BCG-medac musí zůstat v měchýři 2 hodiny. Během této

doby musí mít suspenze dostatečný kontakt s celým mukózním povrchem močového měchýře, proto by

se měl pacient co nejvíce pohybovat. Po 2 hodinách pacient vymočí instilovanou suspenzi, pokud možno

vsedě.

Není-li to kontraindikováno, během následujících 48 hodin po instilaci se doporučuje hyperhydratace

pacienta.

Pokyny pro rekonstituci léčivého přípravku před podáním, viz část 6.6.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivo nebo kteroukoliv z pomocných látek uvedených v části. 6.1.

BCG-medac nelze použít u imunosuprimovaných pacientů nebo u lidí s vrozenou nebo získanou

deficiencí imunity, bez ohledu na to, jedná-li se o přidružené onemocnění (např. serologická pozitivita

HIV, leukémie, lymfom), protinádorovou terapii (např. cytostatika, ozařování) nebo imunosupresivní

léčbu (např. kortikosteroidy).

BCG-medac nelze podávat pacientům s aktivní tuberkulózou. Riziko aktivní tuberkulózy je třeba vyloučit

vhodnou anamnézou a v závislosti na indikaci diagnostickými vyšetřeními dle místních postupů.

Radioterapie močového měchýře v anamnéze.

Léčba s BCG-medac je kontraindikována u žen během laktace (viz část 4.6).

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

spc (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

BCG-medac se nesmí instilovat dříve než 2 až 3 týdny po TUR, biopsii močového měchýře nebo

traumatické katetrizaci.

Perforace močového měchýře (viz část 4.4).

Akutní infekce močových cest (viz část 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro používání

BCG-medac nelze použít k subkutánní, intradermální, intramuskulární nebo intravenózní aplikaci

nebo vakcinaci.

Léčba symptomů, příznaků nebo syndromu

Viz část 4.8.

Počet BCG instilací

Nežádoucí účinky léčby BCG jsou časté, ale obecně jsou mírné a přechodné. Výskyt nežádoucích reakcí

obvykle stoupá se zvyšujícím se počtem instilací BCG.

Závažné systémové BCG infekce/reakce

Systémové infekce/reakce na BCG byly pozorovány vzácně a jsou popisovány jako horečka nad 39,5 °C

trvající 12 a více hodin, horečka nad 38,5 °C trvající 48 a více hodin, miliární pneumonie, granulomatózní

hepatitida, abnormality jaterních funkčních testů, orgánové dysfunkce (jiných orgánů než urogenitálního

systému) s granulomatózním zánětem u biopsie, Reiterův syndrom. Před zahájením léčby nutno zvážit

riziko vzniku těžkých systémových BCG infekcí. Traumatická instilace může způsobit BCG septikémii

s rizikem septického šoku a potenciálního fatálního konce.

Před každou instilací BCG do močového měchýře je nutné vyloučit infekci močových cest (zánět

mukózní membrány močového měchýře může zvýšit riziko hematologické diseminace BCG). Pokud se

infekce močových cest diagnostikuje v průběhu léčby s BCG, léčbu je třeba přerušit, dokud výsledky

vyšetření moči nebudou normalizovány a bude ukončena léčba antibiotiky.

Infekce implantátů nebo štěpů byla zaznamenána např. u pacientů s aneuryzmatem nebo protézami.

Přetrvávání BCG

Byly zaznamenány jednotlivé případy, kdy BCG bakterie přetrvávaly v močových cestách déle než 16

měsíců.

Horečka nebo výrazná hematurie

Léčbu je třeba odložit, dokud se nevyřeší přidružená horečka nebo výrazná hematurie.

Nízká kapacita močového měchýře

Riziko kontraktury močového měchýře může být zvýšeno u pacientů s jeho nízkou kapacitou.

HLA-B27

U pacientů s HLA-B27 se může zvýšit výskyt reaktivní artritidy nebo Reiterova syndromu.

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

spc (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

Upozornění k nakládání s léčivým přípravkem

S BCG-medac by se nemělo manipulovat v téže místnosti jako s cytotoxickými léky, ani totožným

personálem, který připravuje cytotoxické léky pro intravenózní aplikaci. S BCG-medac by neměl

pracovat člověk s diagnostikovanou imunodeficiencí. Je třeba předcházet kontaktu BCG-medac s kůží

a sliznicí. Kontaminace může vést k hypersenzitivní reakci nebo infekci v postižené oblasti.

Pacienti s imunodeficiencí

Pacienti se známou imunodeficiencí nesmí být v kontaktu s pacienty léčenými BCG, i když dosud nebyly

hlášeny případy přenosu z člověka na člověka.

Tuberkulínové kožní testy

Intravezikální léčba s BCG-medac může indukovat senzitivitu na tuberkulín a komplikovat následnou

interpretaci tuberkulínových kožních testů u diagnózy mykobakteriální infekce. Proto je nutné vyšetřit

reaktivitu na tuberkulín před podáním BCG-medac.

Těhotenství

BCG-medac se během těhotenství nedoporučuje podávat (viz část 4.6).

Přenos pohlavním stykem

Přenos BCG pohlavním stykem nebyl dosud zaznamenán, ale doporučuje se používat kondom během

koitu po dobu jednoho týdne po léčbě s BCG.

Obecná hygiena

Po močení je doporučeno umýt si ruce a oblast pohlavních orgánů. To se týká zejména prvního močení

po instilaci BCG. Při kontaminaci kůže se doporučuje použití vhodného dezinfekčního prostředku.

Vylití BCG-medac

Vylitý roztok BCG-medac je třeba umýt dezinfekčním přípravkem s prokázaným účinkem

na mykobakterie. Zasaženou kůži je potřeba omýt vhodným dezinfekčním prostředkem.

4.5

Lékové a jiné interakce

BCG bakterie jsou citlivé na antituberkulotika (např. etambutol, streptomycin, kyselina p-aminosalicylová

(PAS), isoniazid (INH) a rifampicin), antibiotika a antiseptika. Byla popsána rezistence na pyrazinamid

a cykloserin.

V průběhu intravezikální instilační léčby s BCG by neměla být současně podávána antituberkulotika

a antibiotika jako fluorochinolony, doxycyklin nebo gentamicin vzhledem k citlivosti BCG na tyto léky.

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

spc (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici nebo je jen omezené množství údajů o použití BCG u těhotných žen. Reprodukční

studie na zvířatech nebyly provedeny. BCG-medac se nedoporučuje užívat v těhotenství.

Kojení

Nejsou dostatečné informace o vylučování BCG/metabolitů do lidského mléka. BCG-medac je

kontraindikován v průběhu kojení (viz část 4.3).

Fertilita

Bylo zjištěno, že intravezikální terapie BCG nepříznivě ovlivňuje spermatogenezi a může způsobit

oligospermii a azoospermii. Studie na zvířatech naznačují, že tyto účinky mohou být dočasné

a reverzibilní. Před zahájením terapie se však muži mají informovat o možnostech uchování spermií.

4.7

Ovlivnění schopnosti řídit vozidla a obsluhovat stroje

Lokální nebo systémové příznaky během léčby s BCG-medac mohou ovlivnit schopnost řídit motorová

vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V každé skupině výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny dle sestupné závažnosti.

Třída

orgánových

systémů

Frekvence a nežádoucí účinek

Infekce a nákazy

Velmi časté (≥ 1/10)

Cystitida a zánětlivé reakce (granulomatóza) močového měchýře

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Infekce močových cest, orchitida, závažná systémová BCG reakce/infekce, BCG sepse,

miliární pneumonie, kožní absces, Reiterův syndrom (konjunktivitida, asymetrická

oligoartritida a cystitida)

Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Infekce cév (např. infikované aneuryzma), renální absces

Velmi vzácné (< 1/10 000)

BCG infekce implantátů a okolní tkáně (např. infekce aortálního štěpu, srdečního

defibrilátoru, bederní nebo kolenní artroplastiky), cervikální lymfadenitida, infekce

regionální lymfatické uzliny, osteomyelitida, infekce kostní dřeně, absces bederního svalu,

infekce žaludu, orchitida nebo epididymitida rezistentní na antituberkulózní léčbu

Poruchy krve

a lymfatického

systému

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Cytopenie, anémie

Neznámé (z dostupných údajů)

Hemofagocytový syndrom

Poruchy

imunitního

systému

Velmi časté ( ≥ 1/10)

Přechodná systémová BCG reakce (horečka < 38,5 °C, příznaky podobné chřipce včetně

malátnosti, horečky, zimnice, celkového diskomfort)

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Hypersenzitivní reakce (např. edém očních víček, kašel)

Poruchy oka

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Chorioretinitida, konjunktivitida, uveitida

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

spc (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

Třída

orgánových

systémů

Frekvence a nežádoucí účinek

Poruchy cév

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Cévní fistule

Poruchy dýchací

soustavy,

hrudníku

a mediastina

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Plicní granulom

Poruchy

gastrointestinálního

traktu

Velmi časté (≥ 1/10)

Nauzea

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Zvracení, střevní fistule, peritonitida

Poruchy jater

a žlučových cest

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Hepatitida

Poruchy kůže

a podkožní tkáně

Méně časté (≥1/1 000 až < 1/100)

Kožní vyrážka

Poruchy kosterní

a svalové soustavy

a pojivové tkáně

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Artritida, artralgie

Poruchy ledvin

a močových cest

Velmi časté (≥ 1/10)

Časté močení s diskomfortem a bolest

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Makroskopická hematurie, retence moči, obstrukce urinárního traktu, kontrahovaný

močový měchýř

Neznámé (z dostupných údajů)

Renální selhání, pyelonefritida, nefritida (včetně tubulointersticiální nefritidy, intersticiální

nefritidy a glomerulonefritidy)

Poruchy

reprodukčního

systému a prsů

Velmi časté (≥ 1/10)

Asymptomatická granulomatózní prostatitida

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Epididymitida, symptomatická granulomatózní prostatitida

Neznámé (z dostupných údajů)

Poruchy pohlavních orgánů (např. vaginální bolest, dyspareunie), oligospermie,

azoospermie

Celkové poruchy

a reakce v místě

podání

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Horečka > 38,5 °C

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Hypotenze

Vedlejší účinky BCG léčby jsou časté, ale obvykle mírné a přechodné. Výskyt nežádoucích reakcí se

zpravidla zvyšuje při vyšším počtu BCG instilací.

V méně častých případech se může objevit artritida/artralgie a kožní vyrážky. Ve většině případů vzniká

artritida, artralgie a kožní vyrážky jako hypersenzitivní reakce pacienta na BCG. Někdy může být nutné

léčbu s BCG-medac přerušit.

Lokální nežádoucí reakce

Až u 90 % pacientů se vyskytuje diskomfort a bolest při močení a časté močení. Cystitida a zánětlivá

reakce (granulomy) mohou být nejdůležitější součástí protinádorové aktivity. Další lokální vedlejší

účinky, jež byly pozorovány méně často: makroskopická hematurie, infekce močových cest, retrakce

močového měchýře, urinární obstrukce, kontraktura močového měchýře, symptomatická granulomatózní

prostatitida, orchitida a epididymitida. Vzácně byl pozorován renální absces. Kromě toho se mohou

vyskytovat poruchy pohlavních orgánů (např. vaginální bolest, dyspareunie) s neznámou frekvencí.

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

spc (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

Přechodná systémová reakce BCG

Může se vyskytovat mírná horečka, příznaky podobné chřipce a celkový diskomfort. Tyto příznaky

obvykle vymizí v průběhu 24 až 48 hodin a je nutné je léčit standardní symptomatickou léčbou. Tyto

reakce jsou projevy začínající imunitní reakce. Všechny pacienty, kteří dostávají lék, je třeba pečlivě

sledovat a poučit, aby oznámili každý výskyt horečky nebo jiných událostí mimo urinární trakt.

Závažné systémové nežádoucí reakce/infekce

Systémové nežádoucí reakce/infekce jsou definovány jako: horečka > 39,5 °C trvající 12 a více hodin,

horečka > 38,5 °C trvající 48 a více hodin, miliární pneumonie způsobená BCG, granulomatózní

hepatitida, abnormality testů jaterní funkce, orgánová dysfunkce (jiná než urogenitálního traktu)

s granulomatózním zánětem u biopsie, Reiterův syndrom. Závažná systémová BCG reakce/infekce může

vést k BCG sepsi ohrožující život.

Doporučení pro léčbu jsou uvedena v tabulce níže.

Léčba symptomů, příznaků a syndromů

Symptomy, příznaky a syndromy

Léčba

1) Symptomy iritace močového měchýře trvající

méně než 48 hodin

Symptomatická léčba

2) Symptomy iritace močového měchýře trvající

48 hodin nebo déle

Přerušte terapii s BCG-medac a zahajte léčbu chinolony.

Pokud po 10 dnech nenastane kompletní ústup příznaků,

podávejte isoniazid (INH)* po 3 měsíce.

Pokud je podávána antituberkulózní terapie, léčbu

s BCG-medac je třeba definitivně ukončit.

3) Souběžná bakteriální infekce urinárního traktu

Odložte terapii BCG-medac, dokud nejsou výsledky

vyšetření moči normalizovány a léčba antibiotiky

ukončená.

4) Jiné urogenitální nežádoucí účinky:

symptomatická granulomatózní prostatitida,

epididymitida a orchitida, uretrální obstrukce

a renální absces

Přerušte terapii s BCG-medac.

Podávejte isoniazid (INH)* a rifampicin* po 3 až 6 měsíců

dle závažnosti onemocnění.

Pokud je podávána antituberkulózní léčba, terapii

BCG-medac je třeba definitivně ukončit.

5) Horečka nižší než 38,5 °C trvající méně než

48 hodin

Symptomatická léčba paracetamolem.

6) Kožní erupce, artralgie nebo artritida nebo

Reiterův syndrom

Přerušte terapii s BCG-medac.

Podejte antihistaminika nebo nesteroidní antiflogistika.

Pokud pacient nereaguje, podávejte isoniazid (INH)* po 3

měsíce.

Pokud je podávána antituberkulózní terapie, léčbu

BCG-medac je třeba definitivně ukončit.

7) Systémová BCG reakce/infekce**

bez známek septického šoku

** viz definice systémové BCG reakce/infekce

Definitivně ukončete terapii s BCG-medac.

Zvažte konzultaci se specialistou na infekční choroby.

Podávejte trojkombinaci antituberkulotik* po 6 měsíců.

8) Systémová BCG reakce/infekce se známkami

septického šoku

Definitivně ukončete terapii s BCG-medac.

Okamžitě podejte trojkombinaci antituberkulotik*

kombinovanou s vysokými dávkami rychle působících

kortikosteroidů.

Požádejte o stanovisko specialistu na infekční choroby.

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

spc (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

* Pozor: BCG bakterie jsou citlivé na všechna v současnosti používaná antituberkulotika s výjimkou

pyrazinamidu. Je-li nezbytná trojkombinace antituberkulotik, zpravidla je doporučován isoniazid (INH),

rifampicin a etambutol.

Hlášení podezření na nežádoucí reakce

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Výskyt předávkování je nepravděpodobný, protože jedna lékovka BCG-medac odpovídá jedné dávce.

Neexistují žádné údaje, které by naznačovaly, že by předávkování vedlo k jiným symptomům, než jaké

byly popsány při nežádoucích účincích.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná imunostimulancia

ATC kód: L03AX03

BCG-medac je lyofilizovaná suspenze živých bakterií Bacillus Calmette-Guérin s nízkým infekčním

potenciálem odvozených od

Mykobakterium bovis

, kmen RIVM.

BCG-medac stimuluje imunitní systém a má antitumorózní aktivitu.

Údaje ze studií naznačují, že BCG působí jako nespecifický imunopotenciátor, nikoliv jedním

mechanizmem, ale širokým spektrem účinků ovlivňujících buňky imunitního systému. BCG má

stimulující účinek na slezinu, podporuje funkci makrofágů ve slezině a aktivuje buňky „natural killers“.

BCG instilace stimuluje zvýšení počtu granulocytů, monocytů/makrofágů a T-lymfocytů, což naznačuje

lokální aktivaci imunitního systému. Zvýšené jsou také cytokiny IL1, IL2, IL6 a TNFα.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Většina bacilů je vylučovaná močí v prvních hodinách po instilaci. Není známo, jestli je mykobakterium

schopno prostoupit skrz neporušenou uroteliální stěnu. Byly zaznamenány jednotlivé případy, v nichž

BCG bakterie přetrvávaly v močových cestách déle než 16 měsíců (viz část 4.4).

Schválený text k rozhodnutí o změně, ev. č.: 2016/01400-ZME

spc (SK) BCG-medac powder and solvent for suspension for intravesical use

National version: 07/2018

5.3

Předklinické údaje o bezpečnosti

BCG kmen RIVM byl testován na toxicitu, imunostimulační vlastnosti a antitumorózní aktivitu

na různých zvířatech. Vysoké dávky BCG způsobovaly retardaci hmotnosti u myší a byly pozorovány

také jaterní poruchy. Intravenózní aplikace králíkům pravděpodobně působila pyrogenně. Opakovaná

instilace u morčat indukovala zánětlivé reakce ve stěně močového měchýře. U vysokých dávek byly jako

nežádoucí vedlejší účinek přítomné granulomatózní léze v játrech a plicích. Intravezikální aplikace u psů

vyvolávala minimálně mechanické léze urotelu a nebyly přítomny žádné známky aktivního zánětu

v suburoteliálním stromatu.

Studie na mutagenitu, karcinogenitu ani reprodukční studie nebyly provedeny.

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMACE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek: polygelin, bezvodá glukóza a polysorbát 80.

Disperzní prostředí: chlorid sodný a voda na injekci.

6.2

Inkompatibility

BCG-medac je inkompatibilní s hypotonickými a hypertonickými roztoky.

6.3

Doba použitelnosti

Dva nebo tři roky, je-li množství životaschopných jednotek při použití větší než 5 x 10

KTJ (počet

kolonií tvořících jednotek)/lékovka, v žádném případě ne déle než 4 roky ode dne sběru.

Po rekonstituci by měl být léčivý přípravek aplikován okamžitě.

6.4

Zvláštní upozornění pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Neuchovávejte v mrazničce.

Uchovávejte v původním obalu pro ochranu před světlem.

Podmínky pro uchovávání po rekonstituci léčivého přípravku, viz část 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Prášek v injekční lékovce (sklo I. hydrolytické třídy) s pryžovou zátkou + 50 ml disperzního prostředí

ve vaku (PVC) se spojovací částí a katétrovým adaptérem (kónický nebo Luer-Lock adaptér).

Velikosti balení (kónický adaptér): 1, 3 nebo 5 s katétrem nebo bez něj.

Velikosti balení (Luer-Lock adaptér): 1 nebo 3 bez katétru.

Na trh nemusejí být uvedeny všechny velikosti balení.

Productos similares

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos

Comparte esta información