Unisolve vet. FÖR BEREDNING AV INJEKTIONSVÄTSKA

Sweden - Swedish - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Available from:
Intervet International BV
ATC code:
QV07AB
Pharmaceutical form:
FÖR BEREDNING AV INJEKTIONSVÄTSKA
Composition:
sackaros Hjälpämne
Prescription type:
Receptbelagt
Therapeutic area:
spädningsvätskor och spolvätskor
Authorization status:
Avregistrerad
Authorization number:
13889
Authorization date:
1998-04-17

Similar products

Search alerts related to this product

Share this information